neděle 30. září 2018

Národ zbavený poslední naděje


Krátce po půlnoci, v první okamžiky 30. října 1938, podepisují pánové A. Hitler, Ed. Daladier, Mussolini a Neville Chamberlain ostudnou Mnichovskou dohodu.

Ačkoli už je podepsáno, drží Goebbels tuto zprávu pod pokličkou. Možná proto, aby vedení Sudetoněmeckého Freikorpsu mohlo dále štvát své muže do akcí. Lživá kampaň německého rádia pokračuje. Po jedné hodině vysílá stanice Deutschlandsender poslední zprávy o českých zvěrstvech:

Občané a vojáci!


Spoléháme na vás – vy důvěřujte nám.

(Plné znění projevu předsedy československé vlády gen. Jana Syrového k vojsku a národu, odvysílaného rozhlasem 30. září 1938 po přijetí Mnichovské dohody.)

sobota 29. září 2018

Husitsko-bolševický teror české soldatesky


Zatímco Čechoslováci napjatě čekají, kdy se rozhoří skutečný boj, slétají se do Mnichova zástupci evropských velmocí, aby pomohli Hitlerovi naporcovat do chřtánu ještě živou oběť. Je čtvrtek 29. září 1938, čs. armáda zažívá pátý mobilizační den. Den, na který je naplánován konec mobilizace.

Armáda drží hlavní obranné pásmo, mezi ním a hranicemi probíhají trvalé útoky sudetoněmeckého Freikorpsu na jednotky Stráže obrany státu. V noci henleinovci zvýšili svou aktivitu, jako by se ani nechystala mírová konference. Jednotky SOS se ocitají pod palbou v Našetíně, Železné Rudě, Horních Lomanech, Švarcavě.

Na Chebsku útočí v noci Freikorps na obec Mýtina (Starý Albenreuth), SOS ustupuje k Tršnici, ale ráno se jim podaří dobýt původní postavení. Než na ně před polednem zaútočí FS ze tří stran kulometnou palbou.

pátek 28. září 2018

To už není jen zrada


Ještě než se přehoupne čas do čtvrtého mobilizačního dne, středu 28. září 1938, v den, kdy má podle Hitlera začít válka proti Československu, předává britský vyslanec v Praze v půl desáté večer ministru zahraničí Kroftovi další „mírový plán”. Zrodil se za dělné spolupráce německých a britských vyslanců a je znám pod názvem „time-table”. Vpodstatě zcela kopíruje německé podmínky odstupu pohraničí, včetně termínů, hlavní změna je ta, že při předávání území má asistovat – Britská legie. „Spojenecký” vyslanec Newton prohlašuje s brutální razancí:

čtvrtek 27. září 2018

Sváry lidí ve vzdálené zemi

Mobilisace – den Tři

Přes všechny obavy nedochází k masivnímu ozbrojenému útoku ani v průběhu třetího mobilizačního dne v úterý 27. září 1938. Hitler jedná s Chamberlainem. Zatím vyčkává s útokem. Československo je na něj připraveno.

úterý 25. září 2018

Mobilisace – den Jedna, den Dva

Generál Luža s prezidentem Benešem při voj. cvičení 1936

Před 80 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Přece jen se budeme Hitlerovi bránit. Po dlouhých měsících ustupování a přijímání různých ultimativních požadavků, se pod tlakem veřejnosti ustanovila vláda generála Jana Syrového. V pátek 23. září dopoledne složili ministři slib, a už večer ve 22:30 vyhlásil v rozhlase premiér Syrový všeobecnou mobilizaci. První mobilizační den byl stanoven na neděli 25. září 1938.

O půlnoci vstoupuje v platnost válečný jízdní řád. Vojenské vlaky mají na tratích prioritu.

Od včerejších 23 hodin probíhá v Bruntále masivní přestřelka se Sudetoněmeckým Freikorpsem. Henleinovci jsou zatlačeni čs. armádou až ráno, po zapojení tančíků, obrněných aut a lehkého tanku.

pátek 21. září 2018

Mobilisace – den Nula


Před 80 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Po dlouhých měsících henleinovských provokací i ozbrojených útoků, řízených z Berlína, po nátlaku Hitlera i našich západních spojenců, vyhlásila den stará vláda generála Syrového 23. září 1938 hodinu a půl před půlnocí všeobecnou mobilizaci. První záložníci jsou u svých útvarů už za hodinu, a to včetně dobrovolníků. Začíná sobota 24. září 1938, „nultý den” mobilizace.

Československo nezhyne


Z projevu prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše, kterým československému lidu oznamoval demisi vlády Milana Hodžy a vznik nové úřednické vlády generála Jana Syrového.

Je čtvrtek 22. září 1938, 19.00:

úterý 18. září 2018

Shovívavost není na místě


Generál Jan Bohumír Syrový
Na čtvrtek 22. září 1938 byla na protest proti oznámenému odstoupení pohraničí ve prospěch Hitlerova Německa vyhlášena generální stávka. Její organizace byla živelná, ale úspěšná, jako tradičně vždy, když jde v zemích Koruny české o masivní průšvih.

 (V září 1938, ještě než přišel Mnichov, zažil náš národ hvězdný okamžik zářijové mobilizace. Mládež naše, ba ani mladší senioři nejsou obeznámeni s událostmi, které se před jejím vyhlášením odehrály, proto pokračuji ve  stručném přehledu tak, jak z kalendáře padaly listy.)

pátek 14. září 2018

Podvodníci s časem


Ten sladký čas léta
Pro podvodné obchody existuje pojem "obchodníci s deštěm". No, většinou nějaký déšť nakonec přece jen přijde. Ale současní eupodvodníci obchodují se "zimním časem" – který ve skutečnosti neexistuje.

Byl jsem velmi překvapen, když se Evropská komis uráčila zeptat občanů Evropské unie, zda si přejí, aby se i nadále dvakrát ročně nesmyslně šíbovalo s časem. Avšak velmi jsem se zaradoval a vrhl se k počítači, abych se zúčastnil nakonec nejúspěšnější konzultace v dějinách EU – bylo nás nakonec 4,6 milionu. Druhá konzultace v pořadí úspěšnosti se týkala právních předpisů o ptácích a stanovištích (přes půl milionu odpovědí), zatímco k fundamentálnímu problému modernizace společné zemědělské politiky přišlo jen 322 tisíc odpovědí. Tož, jak pravil jistý TGM, demokracii máme, teď bychom jen potřebovali nějaké ty demokraty. A já dodávám – lidi, kteří se na demokracii chtějí podílet, přesněji: kteří tu demokracii vlastně vůbec chtějí!

úterý 11. září 2018

Zářijové události 1938


Letošní historické vzpomínání na slavné osmičky se poněkud vyhýbá osudnému a ostudnému roku 1938. Jó, Mnichov, tam jsme se vzdali. Oni, naši vůdci se vzdali. Naši spojenci nás zradili. Hamba, hamba. Raději nevzpomínat.

Právě naopak, vzpomínat! V září 1938, ještě než přišel Mnichov, zažil náš národ hvězdný okamžik zářijové mobilizace. Mládež naše, ba ani mladší senioři nejsou obeznámeni s událostmi, které se před jejím vyhlášením odehrály, proto se je pokusím připomenout alespoň ve stručnosti tak, jak z kalendáře padaly listy.

pátek 7. září 2018

V životě jsem neslyšel takovou sprostotu


Soudruzi Hitler und Henlein
5. září 1938 československá vláda pod tlakem událostí vpodstatě přijala osm nestydatých sudeťáckých karlovarských bodů. Opakuji svůj starší článek k nezmiňovanému výročí tehdejších "zářijových událostí" nejen kvůli tomu, abych je připomněl, ale i proto, že vidím určitou podobnost let 1938 a 2018. Spočívá například v tom, že v našem parlamentu byly a jsou zastoupeny strany, které otevřeně hlásají "změnu režimu", přičemž spolupracují s cizí mocí, ti první s německou, ti druzí s ruskou. Špinavou práci, kterou pro Hitlera dělal Henlein, dělá dnes pro Putina Filip. Jde samozřejmě jen o určité podobenství, protože prezident Beneš nebyl vlivovým agentem Berlína. Jako je prezident Zeman vlivovým agentem Moskvy. A taky se československá vláda neopírala o podporu sudetských nacistů, jako se současná vláda  agenta StB Andreje Bureše Babiše opírá o podporu komunistů z Böhmen und Mahren.
*****

Před osmdesáti lety psal evropský a světový tisk o tom, jak je Němcům v Československu ubližováno. Tak například na začátku září 1938 uvrhli krutí Češi v Ostravě do vězení 82 aktivistů Sudetoněmecké strany pod průhlednou záminkou, že pašují zbraně. Tedy zbraně německé pro použití na území ČSR. Nikoli brokovnice na bažanty a kulovnice na medvědy, ale pušky, pistole, náboje, granáty a další pomůcky pro přípravu ozbrojeného povstání.

pondělí 3. září 2018

Nedoceněná humanita Edvarda Beneše


Před sedmdesáti, 3. září 1948, zemřel Edvard Beneš, jedna z velkých osobností našich dějin. Člověk mnoha zásluh a mnoha omylů. V první světové válce pomáhal Masarykovi stvořit Československo, ve druhé ho dokázal obnovit. Bez Beneše by náš stát neexistoval. Snad i proto mu nadávali komunisti i nacisti.

Pamatuji se, jak nám ve škole vykládali o jeho poraženectví v době Mnichova, kdy odmítl vést národ do nerovného boje. Kdoví, co bylo tenkrát lepší. Ale když jsem prožíval srpen 1968, pomyslel jsem si tehdy: A proč vy, komunisti, kteří jste třicet let neustále vyčítali Benešovi jeho kapitulanství, proč jste nevydali armádě rozkaz k vojenské obraně? Neměla smysl, viďte, tak přestaňte už žvástat o Benešově zbabělosti! Demokraté zas byli naštváni na Benešův postup v únoru 1948, když mu přitom sami připravili bezvýchodnou situaci.