sobota 28. června 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Smažení politiků

15. května 2004 jsem napsal do titulku svého týdeníčku: 
Možná padne i vláda. Ale já za to opravdu nemůžu!
................................
(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná. Všechno je úplně vymyšlené – kromě citací z projevů našich nejvyšších politiků. Ovšem odmítám odpovědnost za to, že padla vláda!)

pátek 27. června 2014

Mír pěšáků


Stále ještě se nacházím v chrámu aneb bazilice Božího hrobu, a tak se pokusím upřesnit, komu vlastně patří. Minule jsem psal, že je zde "usídleno" šest křesťanských církví. Jejich pravomoce a vzájemné vztahy byly sepsán tureckým sultánem roku 1757 v dodnes platných pravidlech, známých jakožto "Status quo". Od té doby má kostel tři vlastníky: řecký pravoslavný jeruzalémský patriarchát, františkánskou kustodii Svaté země (která zastupuje Vatikán) a jeruzalémský patriarchát církve arménské apoštolské církve. Tolik k vlastnictví. Práva užívání mají i  koptská a syrská církev. A ti šestí, zde usídlení? To jsou již dříve zmiňovaní příslušníci církve etiopské, kteří přišli o své místo v kostele kvůli nemožnosti platit určité poplatky, ale podařilo se jim uchytit se na střeše kaple sv. Heleny, kde sídlí ke staleté nelibosti koptů – i díky nedávnému rozhodnutí izraelských soudů – dodnes.

středa 25. června 2014

Važme si hub


Rady, které našim agrárníkům věnoval redaktor Agrárního kalendáře na rok 1914 J.K. Táborský jsem jen opsal (a podstatně zkrátil). Tehdy, v době po ukončení obou balkánských válek, byl tak milý čas - a červen se zrovna hodil k uspořádání parádních manévrů u hranic se Srbskem. A rostly houby!

Šaman opravuje JKT a varuje: Nesbírejte neznámé houby, jediná přehlédnutá muchomůrka bílá dokáže vyvraždit celou vaši rodinu! To by bylo horší, než "sedm kulí v Sarajevu". Tam se také před sto lety ujaly ze sedmi pouhá "nepatrná jich část", totiž jen dvě - učinily však z dětí následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a hraběnky Žofie Chotkové siroty. A o měsíc později začala řada sirotků povážlivě narůstat...

úterý 24. června 2014

Mír křesťanské čtvrti


dříve jsem psal , že v Jeruzalémě bylo obydlené sídlo poprvé rozděleno na části. A to na čtyři části – a od té doby se jim říká "čtvrti", i když je jich třeba několik desítek. V 19. století byly ty místní čtvrti pojmenovány podle toho, kdo v nich bydlí: Muslimská, židovská, křesťanská a arménská. Jako pátý vyčleněný okrsek je součástí Starého města Chrámová hora, kde tedy bydlí Bůh, ovládají ji muslimové a hlídají Izraelci.

sobota 21. června 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Strategický cíl současného vedení odhalen

Pokud se podaří ustavit evropskou vládu, a pokud nám tato vláda bude dávat zakázky bez výběru, jako to zatím dělá naše vstřícná národní vláda, pak se skutečně můžeme stát evropským velikánem.
................................
(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná. Všechno je to úplně vymyšlené, zejména způsob hospodaření polostátních podniků. Odmítám odpovědnost za jejich případné neúspěchy v konkurenčním boji.)
********************************************************

pátek 20. června 2014

Mír židovské čtvrti


Ulice Al-Wad nás vede k jihu do židovské čtvrti. Jedná se o jednu z nejširších tepen Starého města, proto se do ní vejdou turisté i v pětistupu. Vlevo se do výšky zvedá stěna objektu, zvaného Hamman al-Ain což by měly být veřejné lázně z mamelúcké doby (asi 15. století), vpravo se tyčí asi pět metrů vysoká neidentifikovaná zeď bez oken, porostlá trsy zelených keříků. Na jejím úpatí se nabízí kohoutek s pitnou vodou, a pod ním úzký kamenný žlab. Něco podobného znám z Českého ráje, kde se z podobných koryt, vydlabaných z pískovce, napájely krávy. Jsme však v Jeruzalémě. Tohle koryto je vytesáno z mramoru, a původně sloužilo jako – sarkofág.

úterý 17. června 2014

Mír muslimské čtvrti


Sjíždíme z Olivové hory zpátky do údolí Kidron, zlatá kupole Skalního chrámu zapadá pod obzor. Jsme stále ve Východním Jeruzalémě, ale auta na dvorku místní autoopravny mají izraelské poznávací značky. Prý je to tím, že arabští opraváři jsou nejlevnější...

sobota 14. června 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Nový gigant na trhu s ojetými vozidly

Špitá se, že topmanagoři Českých Textáren vedou svůj podnik k záměrnému krachu. Podnikatel prý nesmí své konkurenty  zlehčovat - a to dokonce ani pravdivými informacemi! Ještěže nejsem podnikatel, a ještěže je to všechno vymyšlené!
********************************************************

pátek 13. června 2014

Mír Olivové hory


(Na tomto místě děkuji kolegovi Moby Dickovi, že mi věnoval sobotní termín, ve kterém se jeho deníček
zjevuje na stránkách Neviditelného psa pravidelně už patnáctým rokem. Moby si vybírá neplacenou dovolenou, kterou hodlá strávit na odvrácené straně Měsíce. Svůj návrat plánuje na září. Pro ty, kteří by snad trpěli absťákem, je na Šamanově blogu v Hospůdce u hřbitova opakován deset let starý týdenní běh věcí v Českých textárnách.)


středa 11. června 2014

Ad hominem Chomsky

Martin Daneš ve sloupku středečního Metra pod titulkem "Zavři zobák, Chomsky" – chce zavřít zobák Alexandrům Vondrovi a Tomskému. A to za to, že kritizovali výroky Noama Chomského o ne-trpění českých disidentů. Kritikům tohoto kognitivního vědce a geniálního lingvisty vytýká, že "argumentují ad hominem". Nu, když někomu nadávám za jeho výroky, tak nadávám jemu.

úterý 10. června 2014

Mír kasiček


Za sto let se tu vysázelo na 240 milionů stromů!
***********************

Minule jsem se zmínil o židovských osadách. Čtenář Tomáš mě upozornil, že ty osady kolem silnice 443 (a obecně v Judei a Samaří) za zdí vlastně nejsou; až bude dokončena celá bezpečnostní bariéra, budou před zdí. I dnes se k nim dá dojet autem po silnicích, které jsou pod přímou správou izraelského státu. A ještě mi osvětlil, proč bylo území dnešního Izraele tak bezestromé:

"V mandátním území Palestiny skoro žádné stromy nezbyly proto, ze se za Osmanů platila daň z pozemku podle počtu stromů na něm, s důsledkem, který si asi umí každý představit." A když si to nepředstaví, tak to může dodnes vidět.

pondělí 9. června 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY: Volby do Evropského parlamentu 2004

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí. Jakákoli podobnost je čistě náhodná. Všechno je to úplně vymyšlené, zejména názvy politických stran a jejich programy. Odmítám jakoukoli odpovědnost za jejich neúspěch ve volbách.)

pátek 6. června 2014

MOBY DICK: Živení nálad

Ohled na zvláštní požadavky, nové bezpečnostní výzvy, přizdisráč Sobotka, populární Babiš a sportovní vrh

************************************

úterý 3. června 2014

Mír bariéry


"Tato cesta vede do palestinské obce. Vstup pro izraelské občany je nebezpečný."