úterý 28. února 2017

Luteránská vyhlídka

(Jeruzalém na vlastní kůži)

Vylezli jsme s Janinkou z chrámu Božího hrobu docela psychicky odrovnaní. Tolik jsme toho viděli, a často ani nevěděli, že vidíme. Tolik jsme toho neviděli, a ani nevěděli, že bychom mohli vidět. Třeba axis mundi, aneb pupek světa. Pupků světa je povícero: Například Řím, Delfská věštírna, Velikonoční ostrov nebo Damašek. Jasně, většina lidí, národů a míst se cítí být "pupkem světa", ale základním kamenem židokřesťanské kultury zůstává Jeruzalém. A v něm jsou pupky rovnou dva: Skála, dnes skrytá pod Skalním dómem, toho času ovládaná muslimskou radou (Waqf), je prý "základním kamenem světa". V chrámu Božího hrobu je ale ukryt pravý "pupek světa", a ten nevím, jestli jsme potkali. Snad příště. Teď potřebujeme nechat své mozky trochu vydýchat. Nejlépe na nějaké pěkné vyhlídce.

pátek 24. února 2017

MOBY DICK: Nanejvýš nepřesné a přehnané

Premiérovo tutlání, strategické aliance, ruské tlapy a roztrhaná obrana USA

Sobota 18. února 2017

"Za vysoké ceny mobilních služeb může Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a radní Malý." (Nedávné vyjádření ministra  průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD))

úterý 21. února 2017

Svatá Golgota

Jeruzalém na vlastní kůži

"Některé hry se dají vyhrát jen tak, když člověk udělá nevědomou chybu."
(Z Kovanicovy praxe her)
***

Minule jsem vyprávěl, jak jsme s Janinkou stoupali po Via Dolorosa uličkami Muslimské čtvrti od zastavení číslo pět až po křesťanskou devítku u koptského chrámu sv. Heleny. Další cestu ke Golgotě nám zatarasilo zazděné okno. Teď bychom se měli vrátiti zpátky klikatou uličkou a pak dolů po schodech na  súk Chán al–Zét, když jsme tak hloupí a opustili jsme trasu masových turistických výprav. Pak by se u luteránského kostela Vykupitele odbočilo vpravo na súk al-Dabbagha, prošlo by se románskou brankou o hltnosti dvou turistů, a vyšlo by se rovnou na náměstíčko před vchodem do chrámu Božího hrobu.

pátek 17. února 2017

MOBY DICK: Blízký dohled


Minimální prdění velbloudů, nenaplněné potřeby lidu, průzkumní špioni, šťastní Palestinci a kvetoucí kimčongílie

úterý 14. února 2017

Cestou bolesti


(Jeruzalém na vlastní kůži)

Úzkými uličkami, spíše tunely, jsme se z vycházky po střechách nečekaně dopravili až na vyhlídkové místo nad Západní zdí. Pokochali jsme se výhledy, ale naším dnešním hlavním cílem je Chrám Božího hrobu, kam chceme dojít po Via Dolorose. Na ni jsem hodlal dojít procházkou po hradbách, ze kterých bychom sešli u východní Lví brány. Plánoval jsem, že bychom se odtud vydali zpátky přímým směrem na západ, a prošli si tak hezky onu Cestu bolesti pěkně od jedničky až po čtrnáctku. Hradby jsou však dnes, ve svatý muslimský pátek, ve své severní části uzavřené. Takže se na Via Dolorosu musíme dostat jinudy.

pátek 10. února 2017

MOBY DICK: Nic není vyloučeno


Policejní rozpaky, prezidentův župan, náhlá prověrka, schizoidní islám a roskas Vůdce

Sobota 4. února 2017


Včera postřelila dvoučlenná vojenská hlídka neznámého muže. Byl zraněn v břišní oblasti a jeho stav je vážný. Vojáci po něm začali střílet poté, co se na ně vrhl s mačetou a jednoho z nich pouze lehce zranil. Protože se to stalo u pařížského Louvru a nikoli v Izraeli, začíná zpráva správně: "Neznámý muž s mačetou zaútočil na dvoučlennou vojenskou hlídku…"

úterý 7. února 2017

Bloudění po střechách


(Jeruzalém na vlastní kůži)

Davidova ulice aneb Al-Bazar nás po kamenné dlažbě a občasných schůdcích nese od Citadely . Klesáme od západu k východu, dolů, směřujeme přímo do nejcentrálnějšího centra Starého města jeruzalémského. Stříšky nad krámy se téměř dotýkají; ačkoli je jedenáct hodin letního času a nahoře slunce pálí, co mu středomořský první aprílový den dovolí, tady dole panuje příjemný chládek. Až pološero, ve kterém louže světla z LED žárovek lákají procházející turisty ke shlédnutí toho nejlepšího, co krámky vyvrhly až na ulici. Vlastně to ani není ulice, spíše chodník, kterému stolečky před obchůdky nechávají jen asi dva metry šířky.

pátek 3. února 2017

MOBY DICK: Drsní spasitelé


Zbrklý Kačer Donald T., rozvážný Vladimirovič P., česká zima, naše politické šaškárny a další lstivé hry

Sobota 28. ledna 2017


US prezident včera podepsal výnos (executive order, EO) pořadového čísla 13769. Není to tedy nic, čím by Kačer Donald Trump vybočoval ze zvyklostí amerických prezidentů, včetně Baraka Obavy, jak se snaží média dokázat kvákáním o "prezidentských dekretech". Tímto EO splnil pan prezident slib, který dal svým voličům: Nepustit do USA teroristy (a osoby podezřelé z možné účasti na budoucím teroristickém činu). Těmito teroristy jsou: