čtvrtek 23. června 2011

ZASLÁNO: Sudetoněmecké krajanské sdružení spouští projekt stavby pomníků v místech největších poválečných masakrů

(Tisková zpráva 3/2011)

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku oficiálně představilo projekt, v jehož rámci hodlá postavit na 30–40 místech po celé České republice pomníky označující místa, kde se odehrály největší poválečné masakry sudetoněmeckého obyvatelstva.


Pomníky, jejichž provedení je v současné době předmětem návrhu, by měly připomenout násilné činy, o kterých se celých 65 let téměř nemluvilo. Každý pomník by měl být opatřen pamětní deskou, uvádějící základní údaje o dané události. Nápisy se rovněž zmíní o tzv. amnestijním zákoně z r. 1946, jímž byly tyto zločiny spáchané na civilním obyvatelstvu označeny za souladné s právem a jejich pachatelům tak byla zajištěna doživotní beztrestnost.
Samotný pomník by měl být dílem moderního umění, jež s pietou a důstojně označí místa největších obětí na životech.
Spolek hodlá pomníky stavět výhradně na pozemcích ve svém vlastnictví, takže nebude muset hledat kompromisy ani ohledně jejich provedení, ani pokud jde o znění nápisů.
„Tohle je pro nás priorita,“ říká Tomáš Pecina, člen předsednictva sdružení. „Uráží nás, jaká deska byla umístěna třeba na postoloprtském hřbitově: zcela neadresná, věnovaná jakýmsi anonymním obětem poválečného násilí. Kdo nezná podrobnosti toho, co se tam stalo, nedozví se, ani kolik lidí bylo v Postoloprtech násilně usmrceno, ani kdo byli jejich vrahové. Přitom oběťmi byli Němci, stovky naprosto nevinných lidí, jejich vrahy byli Češi a všechny tyto vraždy byly poté zákonem amnestovány. To je potřeba jasně říct, pravdu o poválečné genocidě sudetoněmeckého obyvatelstva nelze zamlčovat.“
Kdy budou jednotlivé pomníky instalovány, není zatím jasné, záleží to na tom, jak rychle se podaří shromáždit potřebné finanční prostředky, a také na dalším vývoji sporu s ministerstvem vnitra, které spolek stále odmítá registrovat a dovolává se nedotknutelnosti tzv. Benešových dekretů. Výtvarný návrh provedení pomníku, na němž participuje jedna z předních českých uměleckých skupin, by však sdružení chtělo představit ještě do konce roku. Poté bude vyhlášena veřejná sbírka a započne se s realisací pomníků v jednotlivých místech.

Zvláštností provedení pomníků by měla jejich odolnost a robustnost. Sdružení tak chce předejít tomu, co se stalo u Dobronína na Jihlavsku, kde neznámý vandal dřevěný kříž označující místo masakru podřízl.
„To je, bohužel, realita současné doby,“ říká Pecina, a vysvětluje: „Lidé se nemohou smířit s představou, že to, co se desítky let ve školách učili a s čím se identifikují, je lež. Ostatně mnozí z nich dosud žijí v domech, které byly sudetským Němcům zabrány, a potřebují najít morálně přijatelné zdůvodnění, proč mohou žít v ukradeném. Českým vládám to tak vyhovuje, protože se mohou stavět do role ochránce národních zájmů. Lidé si neuvědomují, že dobrá vláda je především taková, která hájí a prosazuje právo a hodnoty právního státu a bezpráví nepřipustí, bez ohledu na to, komu se momentálně děje. To je náš prvořadý národní zájem, a ten je společný všem, Čechům i Němcům. Chtěli bychom, aby naše pomníky byly i v tomto směru mementem.“
V Žebráku dne 15. června 2011
Telefonické spojení na členy předsednictva:
Wolfgang Habermann: +420724334114
Tomáš Pecina: +420724029083
Jan Šinágl: +420775239148

(Šamanova poznámka: Nejde o německé Sudetoněmecké krajanské sdružení, ale o nepovolené české občanské sdružení stejného jména.)

246 komentářů:

1 – 200 z 246   Novější›   Nejnovější»
informace řekl(a)...

Jak komentovat tiskovou zprávu Sudetoněmeckého krajanského sdružení o spuštění projektu stavby pomníků v místech největších poválečných masakrů z 15. června 2011?
Pokud jsem mohla zjistit na webu, žádost Sdružení o vydání kopie stanov a udělení identifikačního čísla byla Ministerstvem vnitra ČR zamítnuta dne 10.6.2011. Sdružení tedy jako právní subjekt neexistuje a jak vedení samo informuje v tiskovém prohlášení č. 2 téhož data: "Bez stanov – a bez přidělení identifikačního čísla, které je s registrací spojeno – je činnost
sdružení zcela paralysována.
„Nemůžeme si otevřít bankovní účet, nesmíme si koupit pozemky, které nutně potřebu­
jeme k realisaci některých záměrů, nemůžeme přijímat a platit zaměstnance,“ vysvětluje Tomáš
Pecina, člen předsednictva, který se o právní aspekty činnosti spolku stará "
Chce snad sdružení jednat protiprávně?
No comment.

informace řekl(a)...

Dodatek:
chcete vědět, kam se poděl Vodník z Neviditelného psa? Je členem teamu blogu pana Peciny, kde s ním zdatně diskutuje.

Kopretina řekl(a)...

Nojo... Vodník ze sebe dělá "křesťana"...Ale je zajímavé, že těmto "křesťanům" jsou daleko milejší mohamedáni než-li Židé, což nepochopím,mohamedáni křesťany pronásledují,jedinou zemí,kde ještě křesťané nejsou pronásledováni je Sýrie.Izrael mu vadí a při tom jsou v Izraeli křesťané rovnoprávní... Tito "křesťané" jsou pokrytci...

informace řekl(a)...

Nevím, Kopretino,
já jsem účinkovala v diskuzích na Psu asi něco přes rok a tak jsem nestačila všechny návštěvníky zaznamenat. Z těch různých Es, jsem si všimla jen Mistra Jana Husa, který mi jednou tak strašně nadával, že Wágner smazal půl stránky. Ani nevím, co mi tam řekl, protože jsem to nestačila přečíst, ale ostatní mi řekli, že je lepší, když to nebudu vědět.
Vodníka si tedy nepamatuju, ale na Pecinově blogu tedy nijak vtipem nevyniká, jako celá diskuze, samozřejmě s obligátním antisemitou.
Odkud se všichni ti blbci berou, líhnou se jak blechy.

STK řekl(a)...

Ať si učešou patky a knírky a neserou..

Schumacher antisemita řekl(a)...

Tyhle starosti a Rotschildovy miliony k tomu...
Na dveře klepe pokračování "finanční" krize a tváří se velmi vážně. Jestli dojde k rozpadu eurozóny, je možné, že to sebere i EU. Dojde na lámání chleba. A když dojde na lámání chleba, tak každý za sebe. Z Cameronova projevu to čiší. Budou úplně jiné starosti než jestli a kam nějaký nápis.

EK řekl(a)...

dotaz pro SA: jaký je poločas k rozpadu? Stihnu ještě nakoupit zlato a nějaké náboje do kulometu drženého na "Vyjímku", nebo je to již v p.....?

čest práci.

Kopretina řekl(a)...

Vodník je levičák, informace.Na NP diskutuji pod jménem H.Lukešová a pan P.Šulc se mě ptal,jak je možné, že bílé holky chodí do postele s mohamedány, jak je možné, že se islám nesmí kritizovat, že vražední Palestinci jsou podporováni. Na to jsem odpověděla akademická levice. Vřed levice se uhnízdil na evropských a amerických univerzitách. Tato levice nenávidí západní hodnoty, židokřasťanskou civilizaci... No a lokální Arabové co si říkají "Palestinci" nepředstavují západní civilizaci a tudíž jsou podporování jako lid v boji proti imperialismu..., který tolik nenávidí. Akademická levice ničí vše, co milujeme,co je nám drahé...

informace řekl(a)...

V poledních zprávách ukazovali záběry z Neapole. Páni, tam je úplná spoušť! Některé ulice jsou úplně pokryté odpadky, takže tam nemohou ani auta. Copak ta prasata čekají, že ten jejich bordel si odvezou zase jiné regiony?
Úplný blázni! V noci prý některé haldy zapálili a jiné posypali nehašeným vápnem.
Neapol radši nevidět, na umírání je dost času.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Chleba je dobře lámat na malé kousky, přikusovat ořechy a zajídat jogurtem. Po bramborách a chlebu obvod pasu roste, ořechy a jogurt působí opačně.
http://www.washingtonpost.com/national/health-science/potatoes-bad-nuts-good-for-staying-slim-harvard-study-finds/2011/06/17/AGRWmIgH_story.html?hpid=z2
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1014296

informace řekl(a)...

Kopretino,
jistě víte, že Wilderse soud zprostil žaloby z podněcování k rasové nenávisti. V TV ukazovali, že muslimové a muslimky v těch jejich hávech uspořádali manifestaci, kde žádali jeho odsouzení.

Harpyje řekl(a)...

Máte problémy s chápáním jednoduchých textů, vážený STK?
"Nejde o německé Sudetoněmecké krajanské sdružení, ale o nepovolené české občanské sdružení stejného jména." Citát Šaman
Nebo mají panové Pecina & spol. také "patky"?
Mě "sere" spíš lidská hloupost, než starosti o vzhled osob, které nemám ráda.

Kopretina řekl(a)...

Ano, o tom vím, informace. A víte,jak o Wildersově případu referovala naše ČT. "Ultrapravicového politika šířícího nenávist k muslimům nizozemský soud osvobodil". Já jsem se zděšením poslouchala naše zprávy... Nevím, proč naše ČT poklonkuje mohamedánům... Jak říkám, všed akademické levice. Ředitel ČT Jiří Janeček (jmenovec Janečka ze Seátlu) byl člen KSČ, vystudoval VUML... A prohlásil, že by ředitele za 100 000 KČ nedělal.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje,mějte smysl pro humor, vždyť já jsem se pobavila, když STK popisoval můj vzhled a měla byste to vzít také s nadhledem... STK si krátil čas a když mu to udělalo radost, tak to přej dědečkovi (chraň Bůh nechci STK urazit, sám říkal, že je postarší pán).

Kopretina řekl(a)...

Omlouvám se...Přejte... Vypadla mi slovo "TE" za žádných okolností jsem nechtěla tyknout... Dědečkovi "přejte" ne !přej"

informaci řekl(a)...

Kopretino,
ČTK je zřejmě sto let za opicemi. Multikulturalizmus se už nenosí. Dnes mi Google alert přinesl zprávu o vydání nové knihy na toto téma a tam už v předmluvě se mluví o zkrachování všech receptů na integraci imigrantů, hlavně musulmánských. Teď se hledají nové recepty a mluví se o nutnosti omezit přistěhovalectví do Evropy. To je to, co říká Wilders.
Našla jsem na webu zajímavou zprávu, uveřejněnou před dvěma roky. Podle jedné kulturní antropoložky, která studovala Widersův rodokmen, jeho dědeček byl žid a babička asijatka muslimka.

informace řekl(a)...

STK, když mluví o patce a kníru zde zřejmě použil metalogické aluze.
To je dost často užívaná stylistická figura.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
kolaboranty z dob nacismu lze do určité míry chápat. Kdo nezažil bezprostřední ohrožení života sebe a své rodiny, fyzické a psychické mučení apod., ten opravdu neví, jak by se za takové situace zachoval, a kdo tvrdí, že by určitě vydržel, ten kecá (zlomili se přitom i vojenští profesionálové prošlí speciálním výcvikem).
Na druhé straně kolaboraci s nacisty v době, kdy to není podmíněno takovýmto bezprostředním ohrožením života, fyzickým a psychickým mučením atd., nelze naprosto nijak a ničím omluvit ani chápat.

Kopretina řekl(a)...

To je velmi zajímavé.Byla bych jenom ráda, kdyby se celá Evropa z multikulturalismu a politické korektnosti probrala. A víte, informace,z čeho snad ještě více zděšena, než z bolševické ČTK? Že pražský papeženecký arcibiskup Dominik Duka, prohlásil, "urážka muslimů je i urážka křesťanů". To tedy hluboce klesl. Islám a křesťanství jsou naprosto rozlišná náboženství, nemají spolu společného vůbec nic, ukradli si starozákonní proroky (Abraham, Mojžíš,David, Daniel,Ezechiel...) a prohlásili je za své, ukradli i Ježíše, kterého označují za proroka islámu... To je urážka. Ježíš nemá s islámem nic společného,islám se může svrhnout (samosebou ne vždy,jsou i slušní mohamedáni)do násilnické, středověké, zlé ideologie,zatímco Ježíš přinesl na svět naději, lásku a mír...Kolaborace křesťanů s mohamedány,to je zlo nad zlo... Neříkám, nejsem pro křížové války proti mohamedánům, nejsem pro pogromy na mohamedány, nejsem pro zákaz jejich víry,mají právo žít mezi námi, ale musí se přizpůsobit naši kultuře, našemu způsobu života, naši západní civilizace...Je zajímavé, že Dukovi nevadí ponižování a zabíjení křesťanů v mohamedánských státech. Na serveru eretz.cz otiskují články Vatikánského rozhlasu,který se zděšením informuje o útocích mohamedánů na křesťany,ale proč proboha Vatikán neřekne DOST! Proč NEUKONČÍ dialog s muslimy,dokud se nezlepší postavení křesťanů? Proč Vatikán nevykáže velvyslance z mohamedánských států? Mohamedáni chtějí svobodu a toleranci (ať ji mají, na svobodě vyznání a smýšlení je naše civilizace založena), ale sami svobodu a toleranci nevyznávají a křesťany šikanují a Židy vykopali po r. 1948 a zkonfiskovali jim majetky... A bohužel poraženectví se šíří i do protestantských směrů (anglikánský biskup z Canterbury), reverend Tony Campolo- jeho hnus "Ježíš na checkpointu", brutální antiizraelská agitka... Snad jen křesťanští sionisté chápou pravdu tak, jak je... Kolaborace křesťanů s muslimy je zlo.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

1. "Rasová nenávist k muslimům" je stejné absurdum jako "rasová nenávist k nacistům" (respektive u těch nacistů by to, vzhledem k jejich blábolení o "árijské rase", jakési opodstatnění mělo).
Islám je nenávistná, zločinná ideologie, jejíž praktikování je neslučitelné s Listinou lidských práv (která je součástí právního řádu všech zemí EU).

2. Bohatě by stačilo, kdyby se proti muslimům postupovalo naprosto stejně, jako se postupuje proti např. neonacistům. I zdůvodnění tohoto postupu může být naprosto stejné:
Jestliže zavřeme do báně pár nácků za hajlování, tak je tam nezavřeme proto, že by oni sami svýma rukama hnali "rasově nevhodné" obyvatelstvo do plynových komor, ale za to, že se hlásí k ideologii, jejíž vyznavači tohle dělali a která toto zároveň zdůvodňuje a "posvěcuje".
Pokud bychom tedy tvrdě atakovali a třeba i zavírali muslimy za veřejné projevy, tak opět ne proto, že by oni sami podřezávali křesťanské školačky na Filipínách - nebo v Indonézii nebo v Africe, nebo se chodili odpalovat do izraelských školek (o unášení letadel a kladení bomb do vozidel MHD ani nemluvě), ale opět proto, že přesně tohle dělají jejich "souvěrci", v reálu vyznavači stejné ideologie, a že přesně tohle ta jimi vyznávaná ideologie zdůvodňuje a "posvěcuje".
3. Křesťané a judaisté jsou silně nevěrohodní, protože se sice na jedné straně prohlašují za "jediné obránce Evropy před islámem" ale na druhé straně dělají co mohou, aby nedošlo k zásadní a systémové kritice islámu (protože taková kritika by nutně musela působit destruktivně i na judaismus a křesťanství - jsou to stejně zločinné a podvodné ideologie jako islám a jejich základ je identický, jen se jejich vyznavači vlivem evropských kulturních tradic částečně zcivilizovali).

Kopretina řekl(a)...

Křesťanství by mohlo zachránit Evropu,kdyby nepodlehlo levicovému multikulti.Psala jsem, že kolaborace křesťanů s muslimy (i současný papež vyjádřil "hluboký respekt k islámu"...A no levicoví Židé? Bůh polituj. 25% posádky plující do Gazy jsou Židé...Ale nesouhlasím s tím,že by křesťané a Židé byli stejní jako mohamedáni. Křesťanství ani judaismus násilí nehlásá,nevyzývá souvěrce k teroristickým útokům proti jiným lidem.Jistě, termín "rasová nenávist k muslimům" je nesmysl, protože islám není rasa.Wilders říká, že mu nevadí muslimové jako lidé, ale islám jako ideologie.A s tím zavíráním mohamedánů? To je problém. I mezi mohamedány se najdou slušní lidé a pokud vyloženě neštvou proti našim lidem (jako v extrémistických mešitách) nebo nepořádají na nás pogromy,nenadávají a nešikanují evropské ženy, tak je zavřít nemůžete.

informace řekl(a)...

Kopretino,
pražský arcibiskup jen sleduje vatikánský politický zcela defétistický kurz. Papež a vedoucí kongregace italských biskupů pořád opakují, že musíme provádět poliitiku otevřenýc dveří vůči imigrantům, mít smířlivý postoj vůči muslimům. A kduž na blízkém východě dojde k vraždě křesťanů, papež třaslavým hláskem vyjádří soucit, politování a slabý protest. Na církev v tomto ohledu nemůžeme spoléhat.
O protiizraelském postoji biskupů psal il Foglio a la Repubblica.
h://w.ilfoglio.it/soloqui/6482
O dokumentu “Kairos Palestina”, který koloval na říjnovém synodu v Římě, jsem tu už před nějakou dobou psala.

Harpyje řekl(a)...

Smysl pro humor mi, Kopretino, určitě nechybí, ale hlouposti a intoleranci nelze potkávat mávnutím ruky, s oddůvodněním, že se výroku dopustil "postarší pán", nebo výmluvou o "metalogické aluzi", která je "dost často užívaná stylistická figura".
Klidně mi tykejte, to mi nevadí, ale co mi vadí, to je ono neustálé přežvýkávání bezobsažných hesel o škodlivosti "politické korektnosti", "multikulti", a podobných žvástů.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

slušní lidé se našli i mezi nacisty. To, že je někdo osobně slušný, nemění nic na věci, že podporuje ideologii, která je zločinná, případně je kolečkem v mocenském mechanismu, postaveném na této ideologii.

Průšvih je, že pokud prohlásíme a prokážeme, že byl Mohamed podvodník (což v zásadě moc velký problém není), tak prakticky totéž můžeme prohlásit a dokázat o všech židovských prorocích, coby zdrojích judaismu.
V případě křesťanství nám v tomtéž brání jen to, že původní Kristovo učení bylo falšováním a pozměňováním pramenů i tradice jeho pozdními následníky (počínaje sv. Pavlem) natolik znečitelněno, že o něm nelze prohlásit nic konkrétního, co by se dalo vyvracet. Lze pochopitelně vyvrátit lži a bludy hlásané jeho tzv. "následovníky", od toho sv. Pavla až po Ratzingera.
Takže se rabíni i kněží docela právem obávají toho, že diskreditace islámu by vyvolala lavinu, která by smetla i jejich exkluzívní sociální pozice.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
to, že je multikulturalismus škodlivý, a že v podstatě selhal, už veřejně prohlašují i jinak pilíře EU, jako je Merkelová. Prostě tahle ideologie je natolik zdiskreditovaná, že za chvíli budete moct přednášet na Červeném hrádku, že s ní zůstáváte osamocená jako kůl v plotě.

informace řekl(a)...

Kdybyste se, Madame, naučila číst text jako nositele vícera možných významů a ne jako plochou jednoznačnost, tak byste tam ten metalogizmus s aluzí uviděla také. Já jsem se naopak nad tím bold italic textem moc pobavila.
Skutečně tam nevidíte narážku na jinou realitu nebo podobnost? Tomu nemohu věřit.

Kopretina řekl(a)...

Ano, vím o tom ,informace,štvavý plátek "Kairos Palestine", o tomto hanebném dokumentu napsal článek i Johannes Gerloff...A vatikánská synoda na Blízkém východě opět plná protiizraelské nenávisti. Víte, ta nenávist k Židům je dána zločineckou ideologií nazývanou "replacement teology" neboli substituční teologie, která hlásá, že Židé odmítnutím Krista se stali Bohem prokletým, nenáviděným národem a veškerá požehnání Izraele přešla na Církev. O tom, že tato teologie je zločinecká,dokládá samotná Bible,List svatého apoštola Pavla Římanům... Je smutné, (a to k papežencům patřím), že se nejpočetnější křesťanská církev staví na stranu mohamedánů. Vatikán s Izraelem navázal displomatické styky až roku 1993 (!!!) zatímco mohamedánské státy Vatikán uznával hned po válce... A když jeden evangelikál chce spálit Korán,tak Vatikán řve...Jistě, pálit Korán je hloupost, ale má na to právo!!! Mohamedáni nemají právo vyvádět...Oni pálí kostely,pálí Nové zákony taktéž...Když evangelikál Jerry Falwel řekl, že byl Mohamed "pedofil, násilník, muž války", tak levicoví protestanti a Vatikán začal řvát... Ono vyjde na jevo,že jediný správný postoj zastává křesťanská pravice... Na tu se dá spoléhat (existují i pravicoví papeženci, pravicoví evangelikálové...), ale jak píšete na Vatikán se spoléhat nedá...

STK řekl(a)...

Urazit lze někoho jenom v tom případě, že si vás uražený váží nebo vážil. Jeden zdejší avatar dlouho a vytrvale pracoval svým hnidopišstvím a nesmyslnou agresivitou k osobám jiných názorů tak intenzivně na devastaci svého virtuálního obrazu, až se mi stal něčím jako primitivním AI počítačovým programem.
Nechte ho přátelé raději na pokoji, jinak tady zaneřádí diskuzi výpady proti mě a budete se muset dostávat k rozumné diskuzi přes ty jeho nenávistné vmetky.

Život je příliš krátký na to, než abych o něm diskutoval s počítačem.
Shalom!

Kopretina řekl(a)...

No jo Harpyje,to máte těžké... Současná politika doopravdy selhala, Evropa nenutí přistěhovalce, aby se přizpůsobili, teď je náznak naděje, Francie, Nizozemí chystají zákon o zákazu burek, Angela Merkellová současnou politiku prohlásila za chybnou... Máme problémy a ty se musí vyřešit, je mi jasné, že to co píši, v téhle hospůdce na věci nic nezmění, ALE mohamedáni, stejně tak černoši,sikhové, cigáni, se musí přizpůsobit, musí přijmout evropské hodnoty, musí se snažit začlenit do pracovního procesu, posílat děti do školy,naučit je hodnotám demokracie, nejenom brát, ale také něco dávat...Vy jste inteligentní a vzdělaná žena, tak problémy musíte vidět také, musíte vidět, že vše není OK, jak by mělo být...Jsou přistěhovalecká gheta, kam se bílí policisté bojí vstoupit,Žid procházející muslimskou ulicí byl mlácen a popliván a nevěděl,co si má počít, protože touto ulicí musel procházet...
A nyní k domovu... Když jsem jela ze zkoušky domů, tak nastoupila rodina cigánů,cigánské děti začaly plivat, větší výrostek začal tahat paní za vlasy,a já jsem raději vystoupila a počkala jsem si 10 minut na další tramvaj... To doopravdy není nic rasistického, je to zkušenost, tak prosím Vás všechny neobviňujte mě z anticigánského rasismu...Vím velmi málo o francouzských poměrech, jen jsem někdy zaschla zprávu, že Sarkozy vykazoval cigány do Rumunska.
A nyní k černochům.Pan Šulc napsal názor,nad kterým se stojí za to zamyslet. Psal, že dokud byl v Africe kolonialistický systém, měli černoši co jíst, vzdělávali se,solidně pracovali,ale jakmile proběhl proces dekolonizace, tak se černoši mezi sebou mlátí,páchají na sobě genocidu (Hutové zmasakrovali Tutsie, nazývali je šváby), šířil se AIDS, díky promiskuitě. Vždyť černošský jihoafrický politik řekl, že kondomy nezabraňují infikaci AIDS...

Kopretina řekl(a)...

Pergille, to je samosebou věc názoru, je zastávám názor,že je Mohamed podvodník a lžiprorok.Protože Kristus jasně řekl,že kdo přijde po němje lhář, podvodník a falešník...
Ono některé činy Bible jsou pravdivé,izraelští králové i proroci existovali a vedli ke Kristu.Za protoevangelium se považuje knihy proroka Izaiáše...A Kristovy činy jsou pravdivé, tudíž nemohou být smeteny ze stolu...

stk řekl(a)...

Informaci:
Někdy si říkám, že někteří lidé musí mít z krásné literatury docela "hokej" v hlavě. O divadlu nemluvě - zvláště o baletu. Samý symbol, samoznak, přesnou definici čehokoliv v tanci prostě nenajdeš. Ono se to na školách asi neučí. [;-))

Kopretina řekl(a)...

Informace,je zajímavé, že zastáváme "politiku otevřených dveřích" pro imigranty jdoucí za lepším, ALE Židy, kteří byli vražděni v plynových komorách, na kterých byly dělány pokusy,kteří byli shazováni z kamenolomů v Mauthausenu, těm jsme dveře zabouchli...
Jinak lidičkové promoci mám 28.6.2001,moc se těším, doufám, že se mi podaří pořídit nějaké skvělé fotky či že se bude dát koupit DVD, jenomže rodiče s bratrem mají foťák jen v mobilu,snad bratranci něco nafilmují a škola doufám bude také něco natáčet... Moc se těším, budu mít sice modrý diplom, ne červený, ale i tak jsem za to šťastná...

Harpyje řekl(a)...

Já to vůbec nemám těžké, Kopretino.
Ale moc bych Vás prosila, abyste se zamyslela nad Vašimi rasistickými výroky.

Kopretina řekl(a)...

STK já jsem na základní škole výtvarku nesnášela,absolutně kreslit neumím, když jsem malovala vodovými barvami, tak se mi barvy rozpíjely, temperky se mi zaplácávaly... Na gymplu jsme měli výběr mezi výtvarkou a hudebkou, tak jsem si vybrala hudebku...A z krásné literatury jsem četla knihy Noah Gordon- Poslední Žid, Ranhojič, Tajemný diamant...židovská tématika,nádherná díla a také doporučuji knihu Barbary Woodové Kletba svitků...popisuje i peklo Mejdanku a Frederika Forsytha Spis Odessa,Ikona...

informace řekl(a)...

V Neapoli situazione je skutečně dramatická. Odkud se ty odpadky berou, je záhada, ale město je prakticky pod nimi pohřbeno. Teď novopečený starosta, ex prokurátor, který na počátku s rukama zdviženýma k nebi vystupoval jako snticko římský triumfátor (takže ho tak už napolitánci zpodobnili jako figurku do Betléma)vyřvává, že odklizení neapolských odpadků je věc vlády. A požaduje, aby Berlusconi vydal dekret o odvozu odpadků do jiných regionů. Jenže už posledně, když tak Berlusconi řešil v minulém roku situaci, se některé regiony vzbouřily. Na Sardinii dokonce manifestanti zapálili guvernérovi dům, protože k tomu dovozu dal svolení. A kromě toho tenkrát vlaky s neapolskými odpadky odvážely náklady do Německa a Švýcarska, kde to spálili za drahé státní peníze.
Ono je to s napolitánci těžké - nechtějí nové skládky, protože jim smrdí. Tu posledni novou, co nechal vybudovat Berlusconi s nasazením vojska a policie, aby zlomil odpor obyvatelstva, teď starosta městečka u Neapole dal úředně zavřít. Nechtějí ani spalovny, protože jim zamořují vzduch. A tak skládají všechno provizorně do starých hangárů. A co potom, až budou plné? Co s tím svinstvem?
Restaurace už zavřely, z hygienických důvodů a některé obchody také.
To je také obrázek ze slunné Itálie.

stk řekl(a)...

Kopretinko,
to je právě ono. Realita se často potkává v antagonistickém rozporu s teorií. Ano, tady v Ocelovém srdci republiky máme poměrně dost snědých spoluobčanů, mám se nimi každodenní praktické zkušenosti (ostatně A.S.Pergill ze své jihomoravské metropole taky) a tak si dokážeme živě představit, jak vypadá a hlavně jak by mohl vypadat masivnější nástup multikulti. (Lidé žijící v malých městečkách na bohatém jihu Německa už méně.)
Třeba včera: bylo svatého Berouska - vyplácela se sociální podpora. Ve velkém nákupním nebylo vozíků - cikánské maminy nakupovaly na měsíc potraviny, aby bylo ke konci příštího období co jíst. Nic moc - těstoviny, olej, cukr káva a čaj. Nějaké ty džemy, mýdla a prací prášky - ale byly toho vrchovaté vozíky. Bylo toho na jednu rodinu tolik, že si cikánské mamky musely před Kaufland pozvat mobilem taxíky.

Kolem svátku Jana Husa už zase budou jejich děcka v tomhle hypermarketu krást... [;-/

Ad kocouři: Od roku 1970 mám vždy nejméně jednoho doma jako podnájemníka. (Přesněji řečeno - podnájemníci jsme my. Kocour si postupně vybuduje pozici tichého šéfa...) Kočky a kocouři vás naučí mnoha věcem a postojům k životu - doufám, že o tom Drak někdy napíše článek. Taky je má doma.

(To, že jsem si zvolil nick Starý tlustý kocour opravdu není náhoda...)

Kopretina řekl(a)...

Ale já se zamýšlím, neříkám, že jsou všichni muslimové, nebo všichni cigáni nebo všichni černoši stejní...Přemýšlím a přemýšlím, snažím se udělat si svůj názor...

Kopretina řekl(a)...

STK u nás jsou kočky také jako páni...

informace řekl(a)...

STK
Já tedy žádný hokej z literatury v hlavě nemám. Je to docela prosté, i když neznáte teorii nebo terminologii, čtete si všechno po svém. Jak jste zvyklý, jaké máte znalosti nebo zkušenosti s četbou. Třeba si ani neuvědomíte, že text ve Vás vyvolává různé asociace, že tam vyciťujete podvědomě víc významů než ten přímý.
Kromě toho moje pohotovost zachytit i skryté významy závisí od italského způsobu komunikace, alespoň v některých prostředích, a to mluvit v narážkách. Je to docela zábavné a bystří to postřeh.
Tragedie nastává, když v narážkách s Vámi mluví třeba zubař.
Jestli jste tam aluzi dal vědomě nebo nechtěně, to nemůžu posoudit, ale já jsem ji tam pochytila. A jak říkám, velice mě pobavila.

Pedro řekl(a)...

Tak si to Kopretino v úterý v Karolinu užijte!

Harpyje řekl(a)...

Když je někdo tak hloupý, že považuje svou neschopnost rozumět jednoznačnému textu za "jiný názor", a oponenta za hnidopicha, tak je Hopfen und Malz verloren.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje,doopravdy nevím, snažím se vytvořit si postoj, v žádném případě nechci být rasistka jako pan Pašek, to co píši je jistě pravda,ale nesmím to zevšeobecnit, nesmím odsuzovat všechny lidi určité skupiny či vyznání do jednoho, to vím, a byl by to jistě postoj špatný. Z křesťanského hlediska jsme všichni lidé stvořeni jedním Bohem, ale ty problémy určitých skupin zkrátka existují, jsou mezi námi a my nesmíme zavírat před tím oči,musíme všechny lidi naučit hodnotám demokracie a svobody. Snad i muslimové a černoši musí ctít západní pojetí demokracie a lidských práv...
A nyní k Vašemu oblíbenci Adamu Bartošovi.Adam Bartoš byl dříve zapálený sionista, Havla obviňoval, že chce i z ČR vytvořit Eurábii a nyní se proměnil,v každém z nás vidí Žida,dokonce zmiňoval, že se v Praze konal sionistický kongres...Dramatická proměna Adama Bartoše...

stk řekl(a)...

Jistě, Informace, symbol to byl. Ale narážel jsem ne na obtloustlého napodobovatele známého představitele, ale na princip sám.
Takže jste to pochopila naprosto přesně. Vy ano... My z ústavů holt mluvíme v narážkách, citacích textů atd. - a docela dobře si rozumíme. Takže tím občas získám dojem, že i tady si to mohu dovolit. Dovolit jistě, ale s rizikem, že někdo to pochopí primárně, tak, jak se o věci diskutovalo tady.

Ale protože nechápavá reakce byla jen od jednoho avatara, který se asi do mé (nebo jeho) smrti nesmíří s tím, že mám na některé věci zcela jiný názor než on, opřený ne o studium, ale o životní zkušenosti, soudím, že mu porozuměla valná většina zdejších štamgastů. To mě uklidňuje.

P.S.: U zubaře brzy zjistíte, zda se musíte vyjadřovat "zdeúředně a oficiálně" nebo stačí lehčí styl.
U soudu bych ale narážky raději nezkoušel...

Kopretina řekl(a)...

Pedro, já si nebudu užívat v Praze, ale v Brně... Praha je jistě nádherná,ale Brno též...

informace řekl(a)...

Das ist des Pudels Kern!
Neporozuměla jsem jednoznačnému textu! A odkdypak jsou vtipy nebo žertovné výrazy jednoznačné?

STK řekl(a)...

Pro Kopretinu:
To je zase jedna "filozofická otázka". Na to mám zažitou odpověď: Ne všichni Rómové jsou nemakančekové a zloději. Jenom část z nich. Dejme tomu 90%. U lidí "kavkazského typu" (běloši) je to cca 5%. Potkáte-li Róma, máte tedy 90%-ní pravděpodobnost, že se vás, pokud mu dáte příležitost, pokusí podfouknout, okrást, napadnout. U bělocha je to dejme tomu 5%. Co z toho pro praxi vyplývá?
A jen pokrytci budou zakazovat o tom mluvit. A to je právě moje téma - pokrytectví dnešní doby. Mám pocit, že je to i téma Drakovo, Pergillovo, Pederovo, Schumacherovo, téma Informace, i Vlastencovo...

I když tam musíte velmi pozorně číst, co ten "grafoman" píše. Není to tak prostá a jednoduchá osobnost, jak se některým jeví. Jenom hrozně rád píše a ještě raději mystifikuje (a právě tu mystifikaci nejplamenněji popře, až se sem vrátí)...[;-)

informace řekl(a)...

STK,
ta paní musí být úžasný suchar! Až je jí člověku líto! Pořád navztekaná, pichlavá. Začínám mít dojem, že to není jen fikce avatara.

stk řekl(a)...

Nene, to není sémantický problém, ale osobnostní, vážená Informace. A ne Váš. A doufám ani můj.

informace řekl(a)...

Ho l'impressione che sia sempre qui, sotto mentite spoglie.

STK řekl(a)...

Pro Informaci:

Měl jsem do loňska takového IT specialistu. Tedy "ajťáka" s takovou povahou, jakou má jeden nejmenovaný avatar. Občas jsem měl chuť ho zabít, utlouct malým kladívečkem, aby to dlouho trvalo...

Jakmile jsem mu přestal šéfovat, změnil se a je to docela príma kolega. Divné.

Nevíte, co by z toho mohlo vyplývat?

Kopretina řekl(a)...

Já se zkrátka zamýšlím, jak to tedy je a snažím se udělat si názor. Zkrátka a dobře mezi muslimy a Rómy je vysoké procento špatných lidí...přemýšlím přemýšlím a zase přemýšlím... Rozhodně nechci nikomu ublížit, ale to, že Vatikán mlčí k útokům na křesťany, to,že Vatikán příliš poklonkuje muslimům, víc, než by měl,je pravdou, to, že je k Izraeli velmi kritický je také fakt a to, že italští kněží jsou takoví jací jsou je také pravdou...Turecký prezident Erdogan řekl, že integrace Turků v Německu je zločinem proti lidskosti...Samosebou, že paušalizovat všechny Turky nebo všechny Araby je špatně,ale zavírat oči před problémy též... Hlavními nositeli antisemitismu jsou zejména muslimové a levičáci...Norský levicový politik řekl, že Izrael nemá právo na existenci...Ve Švédsku se neměl hrát veřejný zápas s izraelským tenistou Endy Ramem...V Belgii dokonce vyslali policistu provokatéra, který se oblékl jako náboženský Žid (v černém kaftanu, černém klobouku a v bílé košili),protože se snažil zatknout muslimské výtržníky...Protože vypadat jako Žid je v muslimských čtvrtí o hubu...Což mě, jako sionistku a filosemitku velmi velmi rmoutí... Ať jdou do prdele všichni Vodníci, Janečci, Juechelkové a další bolševici...Nejsme-li antisemité, tak nesmíme mlčet. "Pro Sion nebudu mlčeti, a pro Jeruzalém si nedopřeji klid, dokud nevyjde jako jak záře jeho spravedlnosti, a jeho spása jako pochodně nezaplane". Ano, pro Sion nesmíme mlčet, musíme obhajovat Sion, musíme stát při Izraeli...

Kopretina řekl(a)...

Zabíjení židovských kojenců není taktika, nýbrž zločin proti lidskosti

Emanuele Ottolenghi

Nejhloupější ze všech západních reakcí na masakr Fogelovy rodiny je výrok, že vražda tří dětí měla torpédovat mírový proces. Vraždění židovských nemluvňat nikdy nebylo myšleno jako taktický krok namířený proti jednání. Je to zločin proti lidskosti.

Navíc od roku 2009 žádný mírový proces neexistuje. Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se od září vyhýbá přímému jednání s Izraelem, když teprve o měsíc dříve souhlasil s jednáním po déle než rok trvajícím bojkotu přímých rozhovorů. Prezident Obama dělá všechno, co může, aby tento stav udržoval.

Nejnemravnější reakce byla, že vraždu vlastně způsobil Izrael svou provokací, totiž osadami. Vinit oběť, že si za své utrpení může sama, je přesně ten druh morální inverze, který se táhne staletími západních výmluv používaných při vraždění Židů. Kdo se snaží najít nějaký důvod pro ubodání tříměsíční holčičky, ztratil svůj morální kompas. Otázka osad se má řešit jednáním, nikoli vražděním dětí.

Nejpokrytečtější reakcí byla kritika Izraele za to, že na tuto vraždu reagoval stavebním povolením nových bytových jednotek v existujících blocích osídlení. Je zvláštní, že jsou lidé, kteří předpokládají, že míru bude dosaženo jedině tím, že budou Židé z osad vystěhováni, namísto toho, aby se hledal nějaký územní kompromis se zárukami, aby ti, kdo chtějí v osadách zůstat, mohli žít beze strachu.

Je zřejmé, že v případě územního kompromisu budou muset být Židé z osad vystěhováni. Ale důvodem není to, že jejich přítomnost představuje překážku míru. Důvodem je, že jejich sousedé nestojí o koexistenci.

Itamar rovněž jasně ukazuje, jakému dvojímu metru je Izrael vystaven. Od něj se očekává, že se bude ke své arabské menšině chovat dobře, ale budoucímu palestinskému státu je předem prominuto, že hodlá zajistit etnickou čistotu svého obyvatelstva na úkor těch, kdo v zemi žijí již několik generací.

Abbás opakovaně prohlásil, že nedovolí ani jedinému Židu žít na území pod palestinskou svrchovaností. A vzhledem ke zkušenostem, které mají Židé a menšiny obecně s tím, jak vypadá život pod arabskou vládou, by si nikdo neměl dělat iluze: ponechat Židy na milost palestinským bezpečnostním silám znamená dávat prostor dalším vraždám celých rodin.

Jaký dopad tedy bude tento masakr mít? Posílí intuitivní pocit, který Izraelci o svých sousedech už mají. Jak přední izraelský historik nové školy Benny Morris uzavřel už před časem, Izrael bojuje proti barbarství. Žádný mír v dohledné době nenastane. Po tomhle ne.

Hanba těm, kdo dávají vinu Izraeli za prolitou krev jeho dětí.

Emanuele Ottolenghi je Senior Fellow Nadace na obranu demokracie; přel.: -mk-

informace řekl(a)...

To, STK, nevím.
Stejně si tu hrajeme na slepou bábu. Sbíráme indicie, kombinujeme, děláme dohady. Snad i v tom je zábava anonymní internetové debaty.
Na druhé straně reaguju na přímý hovor, na přímý útok. Mám si hledat nějaké ospravedlnění, psychologické, nebo nevím jaké, pro toho kdo mi nadává? Nadáváš mně ty, tak do tebe praštím i já.
Člověk nemá příkoří polykat, nedělá to dobře jak jemu tak i tomu druhému.

STK řekl(a)...

Přece jenom je, Kopretinko mezi Cikány a muslimy zásadní rozdíl. Islám je náboženstvi, Cikáni jsou etnikum. (Jen jedna část Cikánů si říká Rómové). Ckánem se člověk narodí ale pokud vyvine docela velkou snahu, může se svého "rómství" vzdát - čímž se ovšem dostane mezi dva mlýnské kameny - pro Cikány už nebude "jejich" a "bílí" jeho proměně neuvěří - jen ti, kteří ho znají opravdu dobře.
Jen jeden příklad: Rómská herečka z loutkového divadla, talentovaná, hezká, milá. Minulý týden jsem s ní náhodou jel tramvají. Vystoupila, já jel dál. Téměř fyzicky jsem cítil nesouhlas ostatních "bělochů": Co je to za podivína, srdečně se tu baví s vymóděnou Cikánkou a ještě jí říká, že dobře vypadá, jako Carmen... Asi nějaký hnusák...

Muslimem se člověk stává. A mám pocit, že k tomu, aby se dal na tuhle víru potřebuje značně malinkou sebedůvěru. Toto silné, agresivní náboženství mu říká, že je součástí velké a silné komunity muslimů, že není sám - jenom musí poslouchat. A poslouchat "vyšší zákon" je pořád snadnější, než si tvořit vlastní názor, postoj, a obhajovat ho před okolím i před sebou samým. Ostatně bigotní křesťan je stejně nesnesitelný, jako muslim. Jenom jich není tolik, takže nejsou tak nebezpeční.
Ale to můžete říct o jakékoliv ideologii - třeba komunismu, liberalismu, ekologismu atd. - pokud ji budete vyznávat naprosto a bez vyjímek.

Kopretina řekl(a)...

Baronka Ashton/ová je na straně palestinských Arabů a míru neprospěje.Zve si Araby a Izraelce nepozvala...
http://www.ceskapozice.cz/zahranici/geopolitika/cesko-chce-od-ashtonove-slyset-o-cem-se-jednalo-na-utajene-schuzce-s-araby

informace řekl(a)...

Kopretino,
baronka Astonová je exemplář ženského rodu jednoho rodu domácích zvířat.
Nelamte si s tím vším hlavu, Izraelské vedení je pevné a pak má, jak se říká italsky "fegato".
Já je tedy obdivuju, kdo jiný by tam za takových podmínek vydržel, jaký jiný národ?

Kopretina řekl(a)...

STK, jsou dva paradoxy. Kamarádka mé maminky (učitelka) říkala, že dvě cikánské holčičky, chodily čistě oblékané, na vysvědčení mívaly dvě trojky a učitelka je chtěla strčit do zvláštní školy a když se jí ta ptala, proč to dělá, ona řekla, "o nějaké dvě cigánky míň". Ono je to těžké, velká část Cikánů jsou povaleči, ale když už se najdou mezi nimi slušní lidé, tak je odmítáme... Chyba je sice na větší straně u Cikánů, ale určitou vinu na tom máme i my "bílí"...

Kopretina řekl(a)...

Informace, Ano,i já obdivuji židovský národ a věřím, že se Izrael nikdy nevzdá a že nenechá na sebe dříví štípat. A právě Židé po celé dva tisíce let žili ve stínu antisemitismu a přežili a přežijí dodnes. Paul Johnson píše, že Židé jsou národ kompromisů, ale Arabové jsou rasou dobyvačnou. Čtu to ve knize Dějiny židovského národa. A jsem otřesena, když čtu ty výroky "křesťanů", ty pogromy, ty ukrutnosti, po ponižováni a samosebou holocaust.Netanjahu ví, že Izrael musí být silný. Arabové mohou prohrát válek kolik chtějí,Židé nesmí prohrát válku ani jedinou. Znamenal by to druhý holocaust. Zaplať Bože za to, že má Izrael podporu amerického kongresu.

s.t.k. řekl(a)...

Ano, Kopretino, nedůvěra k jiným etnikům je chybou naší "kavkazské" populace. Proč tomu tak je jsem ale napsal již v 23:11 dnes večer.
Navíc - i když jiné etnikum asimiluje do většinové populace, vždy si bere sebou (ještě několik generací) své rodové návyky a preference. To jsou ty případy adoptovaných cikánských dětí, které se po pubertě přes veškerou péči adoptivních rodičů "zvrhly" a poslechly "volání rodu". Kolik je takových procentuálně nevím - ale jsou.

STK řekl(a)...

Informace:
Paní baronku jsem viděl před několika týdny v TV. Jen chvilku. Je přesně taková, jak vypadá. Ten šlechtický titul má od narození nebo je koupený - vyvdaný?

Kopretina řekl(a)...

Vidíte, že šlechtický titul charakteru nepřidám. Válečný zločinec Ribbentrop byl šlechtic, Joachim VON Riebentrop (doufám, že je slovo von šlechtictví,myslím si, že ano, ale jista si nejsem),válečný zločinec, velitel Hitlerovy mládeže Baldur VON Schirach... Tím nesrovnávám baronku Ashtonovou k Ribbentropovi nebo Schirachovi, nicméně také Židy v lásce nemá,to by nejednala, jak jedná...

kocour řekl(a)...

Já bych je neodsuzoval a bez problémů za registroval.

1) Neexistuje právně relevantní důvod je neregistrovat, ergo mají na registraci právní nárok.

2) Jsou to recesisté, kteří si dělají z Ministerstva vnitra a některých soudců a novinářů (zcela zaslouženě) prdel. Pokud jsem to pochopil správně, původně to vzniklo jako reakce na zákaz používat jako symbol ozubené kolo, neb je to prý jakýsi symbol fašismu či nacismu. Dtto čísla 18 a 88. V čele řádu je velmistr, který má nárok na oslovení "Vaše velkoozubenosti" ...

3) Kdyby na MV neseděli hlupáci, nikdy by neměli tu reklamu, co mají.

Pro mne je mnohem podstatnější snaha státu je cenzurovat a umlčet. Abych je mohl odsoudit či akceptovat (vážit či nevážit si jich), pak o nich nejdřív musím mít informace, a ne že mi stát řekne, co si o nich mám myslet.

EK řek)la)lalala... řekl(a)...

Kopretino!Klidně mi tykejte, to mi nevadí, ale co mi vadí, to je ono neustálé přežvýkávání bezobsažných hesel o NEškodlivosti "politické korektnosti", "multikulti", a podobných žvástů.
Levice (bolše vsěvo)hledá cestu k ovládnutí hlupáků "politickou korektnosti", "multikulti", "oteplovačkou", a všeobjímající "zelenou bramboračkou", nějak Vám to nejde prorazit a tak se čílíte na všechny kdo se tomu Vašemu bolševickému blábolení brání, třeba jen přežvýkáváním jako ovce.
Čest práci!

informace řekl(a)...

Kocoure,
když jsem četla dokumenty tohoto Sdružení na webu, tak myšlenka, že to mají v hlavě pošinuté, mě napadla hned, ale že je to holá recese, to ne. Zvlášť, když jsem viděla, že se o právní uznání jejich spolku tahají už asi tři roky a obrátili se s žalobou k městskému soudu a ten jim dal 31.3 t.r. za pravdu. Přečetla jsem si i jejich žalobu u pražského městského soudu proti Ministertstvu vnitra ve věci ochrany proti nečinnosti správního orgánu. Zarazilo mě, že v návrhu rozsudku žádají vydání dokumentů o registraci do tří dnů od data rozsudku soudu. Páni, říkám si, do tří dnů? (Totiž jakés takés znalosti o fungování italských administrativních soudů mám.) Jdu se tedy podívat na text zákona o soudním řádu správním a tam jsem našla, že lhůta tří dnů se týká vyškrtnutí z volebních listin a pod.
Tedy, říkám si, právní zástupce asi v záležitostech zákona moc kovaný nebude, když si plete články zákona.
Jdu se tedy podívat na stránky právního zástpce Sdružení a tam najdu: "Ačkoli vzděláním theoretický fysik, mým cílem na wikipedii bylo vytvořit sérii článků na téma Právo, které by podle možností uceleně a z různých pohledů vysvětlily základní pojmy a axiomata, s nimiž právníci pracují a které vytvářejí pojmový aparát tohoto oboru. Dne 19. 9. 2005 jsem však po sporech se správci české Wikipedie své působení na cs.wiki ukončil."
Hm, řekla jsem si, na světě je možné všechno, třeba i to že teoretický fyzik improvizuje, spíš více než méně, znalosti v tak širokém oboru jakým je právo.
Pak jsem našla ještě prohlášení: "Sudetoněmecké krajanské sdružení se sídlem v Mnichově zvolilo místo dialogu s námi konfrontaci a možnost budoucí spolupráce tak prakticky vyloučilo."
Tak kdo vlastně jsou a co chtějí? Na to jsem odpověď nenašla. A tak jsem zvolila "no comment".
Také mi bylo divné, proč Šaman tu tiskovou zprávu sem napostoval. Asi na důkaz své nestrannosti, usoudila jsem.
Takže na závěr: on si z nás náš Šamánek vystřelil! Doufám, že se nad diskuzí pobavil.

informace řekl(a)...

Vidím, že forum údivem oněmělo.
Copak nám asi dnes řekne Harpyje? Včera jsem marně čekala na nějaký její věcný orientační příspěvek. Zase jen obvyklé malicherné třenice o ničem.
Že by o tom Sdružení nic nevěděla?

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdo chce stavět pomníky zločincům
aneb
Tradiční kolaborace české pravice s fašisty

Kdo může chtít stavět pomníky potrestaným zločincům ? Jedině jiný zločinec.
Jak každý opravdový český vlastenec ví, po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou jsme „české“ Němce trestali dle zákona o zločinu němectví.*) Každý opravdový český vlastenec ví, že humánně odsunutí Němci nám musejí ruce líbat, neboť jsme měli právo je humánně vylikvidovat přímo na území naší vlasti.
Ale co činí potomci z naší vlasti humánně odsunutých zločinců ? Místo líbání našich upracovaných rukou podplácejí českou pravici, aby prosazovala stavění pomníků těm zločincům, které jsme humánně odsunuli pod naši zeminu.**)
Česká pravice jako vždy ochotně nastavuje dlaň, přičinlivě poklonkuje za každé jidášské €, zakládá ilegální spolky, porušuje naše zákony, zvysoka kálí na posvátné Dekrety presidenta republiky, vykopává kosti z dávno zapomenutých hrobů, pokouší se u nich stavět pomníky či kříže.
Co by následovalo, kdybychom se proti zrádcům nepostavili jako jeden muž, jako jeden soudruh ?
Pravičáci by začali stavět pomníky a kříže dalším spravedlivě potrestaným zločincům, českým pravičákům a buržoustům. Zanedlouho by naše vlast byla plná pomníků – Němcům, pravičákům, buržoustům, zrádným emigrantům, které se nám podařilo dopadnout ještě před jejich nedovoleným opuštěním republiky, a rodinným příslušníkům všech těchto zločinců.
Jistě – po našem opětovném vítězství bychom je všechny dokázali zbourat za pár dní, ale vyplýtvali bychom na to spoustu práce a trhavin. Takže je lépe stavění pomníků zločincům zatrhnout předem.

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Dle téhož zákona jsme samozřejmě potrestali i „české“ německojazyčné sionisty. Tedy onu hrstku, jež měla tu neuvěřitelnou drzost se po osvobození Československa Sovětskou armádou vrátit z emigrace resp. koncentračních táborů.
**) Resp.těm, které jsme humánně odsunuli domů do Reichu inovativním způsobem – po Labi, přímo v labském proudu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Po přečtení výše bouřící diskuze dodávám speciálně pro Vás, vážená paní Harpyje :
Primitivní antikomunista a zarytý fašista Šinágl patku a knírek, přesně jako jeho milovaný fýrer.
To prostě ví (a svým vnitřním zrakem, neomylným národním a třídním zrakem také VIDÍ) každý opravdový český vlastenec-internacionalista.

Prostě : Po našem opětovném (a konečném) vítězství nad kapitalismem, demokracií, a všemi ostatními vnějšími projevy zrůdné euroamerické multikulti se s českými pravičáky budeme srát zrovna tak málo jako s německými fašisty.

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie !***Volte ČSSD a KSČM !

kocour řekl(a)...

Informace:

Co chtějí, to nevím. Jen tuším, že rovné zacházení pro všechny. Prostě zkoušejí, co ještě české maloměsto unese, dotahují naše vlastní principy do důsledku a "nastavují zrcadlo" ...

Kdyby je MV před 3 lety zaregistrovalo, byl by klid, neměli by se na čem zviditelnit, nikoho by to nezajímalo.

Ten "původem jaderný fyzik" má o právu mnohem lepší povědomí, než leckterý právník. Teorii by se u něj mohli advokáti učit. Možná je to právě tím, že je fyzik. Fyzika se okecat nedá a má svou dokonalou logiku. Stát se z fyzika právníkem (vědcem, ne advokátem) je snazší, než si myslíte, ty obory mají k sobě blízko.

Příběh:
U zkoušky ze správního práva se mnou kdysi byla jedna kolegyně. Perfektně odříkala zákon o obcích, paragraf po paragrafu, zkoušející samým nadšením tála. Pak jí dala doplňující otázku: "Jaký je rozdíl mezi správou a samosprávou?". A kolegyně ze sebe už nevypravila ani slovo. Věřím, že Pecina by o tom dokázal odpovídajícím způsobem mluvit hodinu, protože Pecina chápe principy. Nepřeceňujte papír na vzdělání ...

kocour řekl(a)...

P.S.:
TP je určitě mnohem chytřejší a vzdělanější, než leckterá ředitelka legislativního odboru ve státní správě, která principy nechápala nikdy a paragrafy už zapomněla ... zasvěcení vědí, kterou myslím. Sám na jeho Paragraphos chodím, je to velmi kvalitní blog. A střetnout se s ním u soudu, velmi pečlivě bych se na jednání připravoval.

Kopretina řekl(a)...

1) EK, tykat Vám nebudu, leč Vás neznám, ani jsme spolu v partaji nebyli a ani jsme spolu husy nepásli. Bolševismus je mi velmi velmi odporný a to, že člověk kritizuje levicovou multikulti politiku, politickou korektnost atd. z něj špatného člověka nedělá. Máte na svůj názor nárok, stejně tak já mám právo na názor psát o multikulti,politické korektnosti a dalších věcech. Nikoho nechci ovládat...A bolševik jste sám, ne já... Právě levicové jsou prvky, které jsem popsala...

informace řekl(a)...

Kocoure,
jsem daleka tomu podceňovat kohokoliv, když ho neznám. Blog pana T.P.jsem prohlídla jen zběžně, první stránku s diskuzí a zdála se mi být dost fádní. Na jeho Paragraphos jsem se nedívala. Jen jsem se pozastavila nad jeho výkladem termínů, pokud jde o efektivnost rozsudků soudu. Kde jde o jasné přehlédnutí v paragrafech, anebo, také jsem měla nejasný dojem, o nějaké přehnání v tonu a v požadavku. Jazyk italských lejster se dost liší, je mnohem formálnější a strojenější. Takže jsem to vzala tak, že asi čeští právníci píšou podobným způsobem.
Jak to, že se odvolávají znovu k Pražskému městskému soudu? Tam je zvláštní sekce pro projednávání podobných žalob?
Viděla jsem také, že odešel z Wikipedie a založil si vlastní stránku, ale ta se mi zdála být značně chudá, schematická.
Jistě nabýt právního vzdělání jako samouk je věc téměř hrdinská.
Ale, dodám, při čtení jejich tiskové zprávy mi tu a tam prosakovala nějaká lehounce posměšná nota.
Takže celkový můj dojem byl, že to nemají jaksi docela v hlavě v pořádku.

Anonymní řekl(a)...

Pro Kopretinu:
doporučená četba
Larry Collins a Dominique Lapiere
Ó Jeruzaléme
Charakteristika arabských, židovských i britských vůdčích postav v období Války o nezávislost 1948 a velmi slušný sesbíraný faktografický materiál.

Kopretina řekl(a)...

Anonymní, já knihu nemám, ale co jsem vyčetla je také to, že Britové nenávidí Izrael proto, že je Židé "vyhnali z Palestiny" a podlomili vliv britského impéria na Blízkém východě a že dokonce chtěli zvrátit rozhodnutí OSN o vzniku židovského státu a že spolu s Araby a příslušníky SS na Blízkém východě bojovali proti Židům... Britové vraceli židovské uprchlíky do nacistické Evropy, ačkoliv věděli, že je nacisti zavraždí...i po válce je zavírali do koncentračních táborů na Kypru... Britové mají na svých rukách krev židovských obětí, která na ně dopadá. Tak jak zfanatizovaný zmanipulovaný dav řval jeho krev nechť dopadne na nás a naše děti, tak u Britů platí, že naopak krev Židů dopadá na Brity a jejich děti...

Anonymní řekl(a)...

Pro Kopretinu:
mají to v každé knihovně.
To, co uvádíte, je víceméně pravda, jen obávám se, že mnohdy spíš, než o nenávist šlo o naprostou idiocii. Ať už ze strany arabských vůdců, kteří se navzájem nenáviděli víc, než nenáviděli Židy, nebo ze strany Britů, kteří se v "mandátní Palestině" chovali jako slon v porcelánu. Pravděpodobně jedním z důvodů britského chování byl lobbystický tlak firmy BP, aby se arabové nenaštvali a nevypověděli koncese pro těžbu ropy. Konec konců, při jediném vážně míněném, a dluží se také podotknout, že opravdu odvážném, pokusu o záchranu masakrovaných lékařů na cestě do nemocnice na Mount Scopus odmítli židovští dobrovolníci nabídku plukovníka Churchilla (zajímavá shoda jmen) na evakuaci. To, že pana plukovníka jeho nadřízení nechali zcela bez posil a těžších zbraní je myslím dost jasné. Pak bylo nesporně chybou dopustit vyvraždění vesnice Dajr Jásin, když útoků na zásobovací konvoje se zrovna tihle vesničané nezúčastnili (hlavně z vesnice Castel) a pro araby to bylo později propagandisticky využíváno - "Vždyť my přece jen oplácíme mrtvé z Dajr Jásinu." Navíc je tam dopodrobna popsáno, jakých zvěrstev se kdo dopustil a arabové vcelku suverénně vedou.
Perličkou je asi zjištění, že Hitlerova muftího chytili a následně propustili Francouzi, kteří se s tím darebákem domluvili, že bude podporovat francouzský nárok na Alžír (toho se o pár let později stejně sami vzdali).

Kopretina řekl(a)...

To ovšem Brity neomlouvá,přihlíželi vraždění Židů a je jedno, jestli z nenávisti nebo z mocenských zájmů.K tomu Dejr Jasínu asi tolik,chraň Bůh neomlouvám tento masakr, ALE Arabové si říkali mezi sebou, co když se nám budou chtít Židé pomstít za Hebron...V Hebronu roku 1929 Arabové vyvraždili židovské obyvatelstvo, synagogy spálili...Tak v Židech doutnala, chuť po pomstě...

Pedro řekl(a)...

O chování Arabů vůči židovským osadníkům v Palestině za WWII píše také Otto Wagner ve své knize "S cizineckou legií proti Rommelovi".

informace řekl(a)...

Kocoure,
v tiskové zprávě Sdružení na jedné straně dost nepříjemně působí takový šturmovsky ton, který místo aby probouzel svědomí, pobuřuje veřejné vědomí, na druhé tam zarážejí nepřesnosti, nebo někdy docela otevřené lži. Na příklad v pasáži o ukradených domech, ve kterých dosud žijí lidé. Pokud jsem mohla vidět, Češi, kteří se přestěhovali po čtyřicátém pátém do pohraničí, domy odkoupili od státu, který je konfiskoval. Nejsou to tedy de facto domy ukradené, ale regulérně koupené. Totéž platí i ostatním, jako nábytek, pozemky nebo hospodářské náčiní nebo dobytek. Ti lidé, co ty věci užívají, jsou tedy po legální stránce v právu, nic nekradli a neloupili. Nenacpali se do ještě teplých peřin po Němcích. A na ono zakoupení byly jim státem dány různé výhody, jako úvěry, možnost splátek, uvolnění vázaných vkladů atd.
Jenomže ta jejich verze hlásá: "Ostatně mnozí z nich dosud žijí v domech, které byly sudetským Němcům zabrány, a potřebují najít morálně přijatelné zdůvodnění, proč mohou žít v ukradeném." Takže, jak vyplývá z celkového kontextu tiskové zprávy, postavení asi čtyřiceti "odolných a robustních" pomníků těm lidem ono morálně přijatelné zdůvodnění, aby mohli dál žít v domech, dá? To zní tak trochu jako sranda.
A pak přechod od demagogického moralizování k teoretické otázce vztahu morálky a práva: "Lidé si neuvědomují, že dobrá vláda je především taková, která hájí a prosazuje právo a hodnoty právního státu". To připomíná tak trochu přišití hedvábné záplaty na jutový pytel. Postavením čtyřiceti "odolných a robustních" pomníků osvítí lidi a povede je k pochopení principu dobré vlády? A pomníky budou "v tomto směru mementem“? (Autore, nedělejte si z nás jundu, nejsme tak blbí.)
Ministertvo vnitra odmítlo registraci Sdružení odvoláním se na nedotknutelnosti Benešových dekretů? To nevím, zdůvodnění Ministerstva vnitra jsem nečetla, ale v tiskové zprávě to zní zase jako násilně přidaný příštipek.
Jako člověk obeznámený s právem, by měl Autor vědět, že amnestijní zákony po skončení války byly jevem dost častým a to hlavně v zájmu usmíření společnosti.. V Itálii na příklad DPR 22 giugno 1946, n. 4. a další amnestijní opatření. Ve Francii amnestijní zákon po skončení kolaborantské republiky ve Vichy, amnestie a omilostnění v post-frankistickém Španělsku. O tom existuje řada knih, které problém dopodrobna rozebírají. Autoru o tom není nic známo? anebo spíš dělá, že něco podobného neexistovalo.
To jsou asi tak nejvíc zjevné nesrovnalosti, které mě nechaly na pochybách o jaký druh textu vlastně jde.
Ledaže by Autor byl o těchto věcech doopravdy přesvědčen, ale to by byl zas jiný diškurz.

kocour řekl(a)...

informace:

"... současných kampaních nejde ani o Romy, ani o Židy, ani o neonacisty, ale o potlačení nebezpečné, protože protisystémové, politické oposice. Proto je vytvářen dojem, že nebýt represe, zanedlouho by v České republice vzplanuly synagogy, romská sídliště by byla vzata útokem a moci v zemi by se ujal Tomáš Vandas I. Strašlivý."

Mně tohle Pecinovo vysvětlení stačí a potvrzuje mé vlastní pocity. Jejich program je mi ukradený, protože:
- buď nezískají podporu a zůstanou marginální,
- získají ji a pak vyhrají v demokratické soutěži.
Jednou máme demokracii, potom je třeba se jí řídit, i kdyby vedla k výsledkům, které by se nám nelíbily. To, že někdo chce minimálně popotahovat někoho za názor, to mi vadí, a někoho takového považuji za daleko nebezpečnějšího pro demokratický právní stát, než všechny nacisty, fašisty a komunisty dohromady.

Pokud se to někomu nelíbí, prosím, pak ať ale přizná barvu, že by daleko raději osvícenství a vození za ručičku.

STK řekl(a)...

To prosím, Kocoure mladší nemohu potvrdit. Vadí mi na světě hodně věcí, lenost v myšlení, stádnost, ale nejvíc mi vadí pokrytectví. Z tohoto postoje totiž vyrůstá mnoho dalších, indukovaných lží a nesmyslů - tabu je slovo, které by opravdu mělo být tabu.
Názory mohou být všeliké, činy jen v mezích slušnosti (i rozumného zákona.)

kocour řekl(a)...

"Názory mohou být všeliké, činy jen v mezích slušnosti (i rozumného zákona.)"

- ... řekl STK.
- ta "slušnost", existuje nějaká jednoznačně přijatá, objektivní definice?
- "rozumný zákon". Dtto, netuším, co to je. Něco jako princezna z pohádky? Blond nebo brunetka?
- nevšiml jsem si, že by se Pecina dopustil "činů". Tedy krom toho, že chce zaregistrovat sdružení, jehož název pár jediných spravedlivých vytáčí do běla.

informace řekl(a)...

Kocoure,
nevím, v čem spočívá "protisystémovost" opozice pana T.P., takže nemohu soudit.
Ale o protisystémové opozici ze zdejších zkušeností bych mohla udělat několik závěrů.

Za prvé je zapotřebá rozlišovat mezi protisystémovou opozicí uvnitř systému, tedy v podstatě reformistickou anebo namířenou rozhodně na zničení systému - revoluční a konec konců autoritární.

V prvním případě opozici dříve nebo později systém vstřebá, opoziční hnutí se totiž přemění v politickou stranu a vstoupí do politické hry, anebo zůstane hnutím a časem se vyčerpá samo.

V druhém případě jde o rozbití systému samého a jeho nahrazení něčím jiným, obvykle represivním.
Což obvykle neprobíhá mírně a posílá k čertu i ta občanská práva, které zaručoval starý systém.

Když ani nevíte, jaký má Sdružení program, tak jak jim můžete fandit?
Ta citovaná věta bude snad zápalná, ale nebezpečně vágní až bezobsažná. Co je nebezpečného na jeho opozici? V čem spočívá? V tom, že si dělá recesi ze soudního zřízení? To je trochu málo, aby se to dalo nazvat opozicí a k tomu ještě protisystémovou. Je to pěkně znějící fráze.

Promiňte, nechci s Vámi polemizovat, ale mám dojem, že v těch věcech nemáte dost jasno.
Já tu znám jedno opoziční hnutí, které politikové nazvali "antipolitikou", dokáže získat dost přívrženců, dokonce už kandidovalo v administrativních volbách, ale neprorazilo.
A pochybuji silně, že by mělo nějakou šanci na proražení.

informace řekl(a)...

Ještě k protisystémové opozici: jeden náš známý politolog říkal: když chceš vyprázdnit popelníky, nemusíš proto obracet celý vagon.

STK řekl(a)...

Inu, vysvětlovat právníkovi obecný pojem "slušnost" je asi nemožno. Dtto "rozumný zákon". Nejsem dostatečně právnicky ani filozoficky vzdělán a hlavně nemám chuť k takovým debatám. Na přesné definice je tady jiný avatar.

Já jsem tu jenom "na pocity."

P.S.: Můj podotek totiž reagoval jen na poslední větu o osvícenosti a vodění za ručičku. Tedy souhlas s vaším názorem. No nic, pardon, dobrou noc.

informace řekl(a)...

STK,
jako právník by měl vědět, co to jsou morální normy společnosti a jaký je vztah mezi nimi a zákonem.
Taky dobrou.

kocour řekl(a)...

Tak po lopatě:

Slušnost je subjektivní a obsahuje tudíž HODNOCENÍ.

Právo je objektivní. Hodnocení tam nemá co dělat. To si nechte do politiky.

Slušnost a právo nemají nic společného.

kocour řekl(a)...

"Když ani nevíte, jaký má Sdružení program, tak jak jim můžete fandit?"


Boha jeho, a kde jste vzala, že jim fandím? Kde berete tu drzost mi něco takového podsouvat?

Kdo není proti je automaticky pro?
Pěkně děkuji, ale to tady už tuším párkrát bylo.

Dokážete si vůbec připustit, že pouze chci, aby se nikdo - NIKDO, bez výjimky - neumlčoval? Že nemíním stát ani na jejich, ani na Vaší straně, ale zastanu se každého, komu by někdo chtěl bránit v projevu?

Větší vlastenec řekl(a)...

Multikulti nás mučí a ničí již tisíc let
aneb
Pár vlasteneckých vět pro unikulti Kopretinu

Milá, milá Kopretino,
Vaše vášnivé výkřiky v této diskuzi mne tak zaujaly, že jsem si je pročetl znovu, a to raději dvakrát – abych se potěšil a posílil do další práce na národa roli dědičné.
Neboť Vy jste opravdu roduvěrná Češka, skvělá česká vlastenka tradičního „střihu“. Už loni jsem Vám napsal, že po našem opětovném (a konečném) vítězství nad tyrany a zrádci všemi se budete moci prakticky ihned zapojit do budování a obrany vlasti. A Vaše výše uvedené příspěvky tento můj názor potvrdily na 10.stupeň Mohsovy stupnice.
Ano, milá Kopretino, můžete mne třeba 100x nazvat genocidním antisemitou za mé tak typicky české vlastenecké názory – a přece jsme stejní. Ano, Váš zápal pro věc, Vaše neochvějnost, Vaše vášnivé zaujetí pro obhajobu unikulti z Vás dělají ideální materiál. (Ještě štěstí, že nyní v naší vlasti panuje to odporné multikulti, a že vítězné unikulti bude naše české, internacionální. V případě vítězství unikulti třeba německého, nacionálního, byste ... no, dovedu si to domyslet, ale raději to nebudu popisovat.)

Ano, takové zapálené, naprosto nepochybující osoby Vašeho typu jsou SKVĚLÝM materiálem pro každého propagátora unikulti, jenž má silnou vůli a hlas. Loni jsem ve své pochvale zmínil Savonarolu, bojovníky za unikulti z 20.století si jistě dokážete vybavit bez mé pomoci.
A my, milá Kopretino, my naše tradiční unikulti zavedeme; na to ať vezmou zrádní zastánci multikulti jed – nejlépe hned a všichni, ať nám ušetří práci.
My roduvěrní Češi bojujeme proti multikulti již víc než 1000 let, od doby, kdy se do naší vlasti vplížili Němci a sionisti. V živé paměti je Dekret kutnohorský, a na něj navazující Husitské revoluční hnutí. Husité zaváděli unikulti rázně, přímo leninsky – Němci, sionisti, papeženci, feudálové, buržousti, adamiti a jiní podobní propagátoři multikulti šli buď z naší země nebo pod naši zeminu. Šli za hranice nebo na hranice (tam jsme však ty zbabělce museli přivléct, a přivázat ke kůlům). Taktéž do našich vod šli, především do řek, aby v našich rybnících nekazili vodu našim kaprům.

Ano, kdyby nás němečtí, sionističtí a papeženečtí podplacení agenti neporazili u Lipan, naše zem byla unikulti již tehdy. Leninužel, lipanská zrada doširoka otevřela dveře přílivu multikulti; v průběhu dalších staletí byla naše vlast téměř pohlcena. Dodnes naši nepřátelé připomínají Prahu „německou“ a „židovskou“, připomínají tehdejší „trojí kulturu“ jako něco pozitivního, prašivci multikulturní !
Naštěstí jsme dokázali naše dědičné nepřátele poštvat proti sobě (hned dvakrát – 1618 a 1938). Po osvobození Československa Sovětskou armádou jsme s přeživšími dědičnými nepřáteli zatočili po husitsku, a naše krásné unikulti ozářilo celou naši zem.

A totéž se stane opět, už brzy, milá Kopretino. Zdejší vlastenci včetně Vás, benjamínka Doupěte, jsou nadějí našeho brzkého slavného vítězství. Zanedlouho budete moci plně uplatnit své právnické vzdělání - během soudních procesů s papeženci i jinými křesťany, s hnilobnými intelektuálními vředy z akademií a vysokých škol, s Muslimy, s nepřizpůsobivými černochy a Romy atd.
Samozřejmě, nejvíce své vzdělání a neochvějnost uplatníte v procesech se všemi zrádci našeho krásného unikulti, s Čechy a Moravany, kteří se proviní nesouhlasem s procesy s dědičnými nepřáteli, uvedenými v předchozím odstavci.
Prostě - zanedlouho bude naše vlast multikulti nepřátel zcela prostá, a pak už se konečně bude tančit všude.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Kocoure,
kde beru tu drzost? Ve Vaší větě:"Mně tohle Pecinovo vysvětlení stačí a potvrzuje mé vlastní pocity." není to vyjádření sympatizujícího člověka s názory toho druhého?
Víte, Kocoure, my dva s STK, jsme dva slušní, spořádaní diskutéři a nic zlého jsme Vám neudělali, abyste na nás chodil s podobnými řečmi o nějaké endosystemové nebo exosystemové opozici, nebo snad máte na mysli endosystemickou nebo exosystemickou relační opozici anebo jste chtěl spíš říci antisystematickou?
Nejdřív se musíme shodnout na odpovídající terminologii.

informace řekl(a)...

Pro další ilustraci složitosti celé problematiky viz
na poli práva:
CHIARA PERINI: Il concetto di rischio nel diritto penale moderno (2010)
FEOLA TOMMASO, DI CORATO ADRIANA, CASTRICA ROSSELLA: Infortuni in itinere. Aspetti medico-legali: norma, giurisprudenza e dottrina.(2010)
které pojednávají o účelnosti výběru mezi exosystemickou nebo endosystemickou přístupovou strategií k řešení problémů v normativních a doktrinálních aspektech (Strategia esosistemica o endosistemica di approccio al problema e Aspetti normativi e dottrinali).

Nebo na poli politicko ideologickém:
Costanzo Preve: Si può rifondare il comunismo, o almeno travasarvi i suoi principali contenuti emancipativi, nel cosiddetto Movimento dei Movimenti? (Je možné přetavit komunizmus anebo alespoň přečerpat jeho hlavní emancipativní obsahy do t.zv. Hnutí všech Hnutí? = Hnutí par excellence) v LA COMUNE, per una società alternativa

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

Hitler v 30. letech v Německu a komunisté v roce 1948 v Československu se dostali k moci demokratickou (alespoň po formální stránce) cestou. Takže se mohli na své cestě k moci jevit jako "vstřebatelní systémem" (konec konců, část německých politiků se opravdu domnávala, že "toho šaška" = Hitlera, mají pevně pod kontrolou).
Naproti tomu třeba multikulturalismus a politická korektnost, přestože jsou hlásány samotným systémem, zcela jednoznačně podrývají základy společnosti a nutně vedou k nastolování totalitních prvků.

A pokud chceme netrestatelnost verbálních projevů (jsem pro, pokud nejsou přímou a jednoznačnou výzvou k násilí), pak bychom měli být důslední a dožadovat se zrušení zákona o trestnosti popírání holokaustu, protože takovýto zákon IMHO nemá v demokratickém zákonodárství co dělat (byl legitimní v Německu pár let po válce, jako součást okupačního režimu).

informace řekl(a)...

Pergille,
to samozřejmě nepopírám, něco podobného bylo i s fašizmema i s komunizmem. Ta hnutí se uchytí a zakoření ve společnosti a tedy v politicko-sociálním systému v krizových situacích. Jako poversaillské Německo a světová hospodářská krize po 1929 r.
Jsou to hnutí se silnou politickou motivací, která nabízejí řešení pro problémy, zdánlivě neřešitelné demokratickou cestou. Že se pak vymknou politikům z rukou, záleží právě na slabosti systému a také proto, že se představují jako spasitelská seriozní alternativa. Teprv pak se přijde na to, čím v postatě jsou, ale až když je pozdě.To je ten druhý případ, o kterém se zmiňuju.
Něco jiného jsou malá hnutí, jako různé občanské skupiny, které hájí částečné zájmy obyvatelstva, představují se jako nátlakové názorové skupiny v reformačním slova smyslu. Ty jsou buď vstřebány anebo časem zaniknou, když projeví svou neúčinnost.
Téze multikulturalizmu a politická korektnost jsou v podstatě deformací nebo re-formací levicových kréd minulosti. Značně netolerantní a s jasnou tendencí k potlačování jiných názorů, zcela ve šlépějích staré levice. Problém je, že politické strany a různá seskupení se slepě a hloupě podřizují jejich diktátu. Takže se pomalu stávají ideologií, se kterou se musíme poměřovat.
Jsou netrestatelné, protože už převládly jako orientace u dost značné "porce" veřejnosti. A tak se s nimi diskutuje a, co je horší, v některých klíčových sférách politiky se jimi i řídí.

Harpyje řekl(a)...

Rýpete zdatně, Vlastenče, to se Vám musí nechat. :-)))
Včera měli zastánci monokulti na Psu svátek, díky "Dobré zprávě pro Evropu a muslimy zneužívané dívenky - nizozemský poslanec Wilders je volný..." Autorem článku sice nebyl Olšer, bývalý redaktor Rudého kahanu, kterého Kopretina považuje za kapacitu, ale vlastenec a propagátor monokulti, František Matějka, což je prašť jako uhoď.
I na dnešním Psu Kopretina velmi potěšila svou svévolnou interpretací knihy Thilo Sarrazina, Deutschland schafft sich ab: "To jsou známá fakta, že přistěhovalectvím Nevropanů hloupne společnost. Vždyť Sarazin řekl, že Turci a Arabové snižují inteligenci německého obyvatelstva...".
Naše drahá vlast čelí ale nejenom nebezpečí vnitřního rozkladu pomocí multikulti, politické korektnosti a podobných importovaných nešvarů. Vlastenci jako Petr Kohout si přejí "silnou obranu České republiky. A ta obrana musí být funkční i v případě (zejména v případě) že se proti nám postaví NATO (Německo, Francie, Itálie, Velká Británie - tenhle seznam hlavních částí Evropského NATO je kupodivu stejný s podpisy pod Mnichovskou smlouvou a tedy jde o seznam tradičních nepřátelů České republiky)." ( 23. června 2011 8:49). :-)))
"Es gibt viel zu tun, packen wir es an."

Harpyje řekl(a)...

Od vlastence Aspergilla jsem se dozvěděla, že v německém Ústavním soudu sedí islamisté:
"Ten problém narušitele je ještě akcentován tím, že v Německu mají výklad ústavního soudu, podle něhož unesené letadlo nemůže být sestřeleno ani v případě, že se prokazatelně připravuje na nějaký útok ve stylu kamikadze. Holt si to islámští teroristé pozichrovali." (22. června 2011 17:48) Další názorná ukázka toho, co z člověka může udělat četba postil a la eurabia.cz. :-)))
Vzhledem k tomu, že zítra uvidíme v Berlíně "ohromnou tragédii, uslyšíme pláč a nářek lidí. Zažili jsme to před deseti lety a není důvod si myslet, že se režiséři tehdejšího inferna chytli za nos v náhlém prozření, že to přehnali. Naopak. Se vzrušením sledovali svůj zednářsko-satanistický rituál, svoji zápalnou oběť, své malé šoa. Jejich chuť s jídlem roste a ten, komu slouží, žádá další oběti. Události budou gradovat a zdaleka předčí to, co jsme dosud zažili", píše dnes můj oblíbenec Adam B. Bartoš, vlastenec a vizionář, (http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/teroristicky-utok-v-berline-uz-zitra/) je Aspergillova informace o přítomnost islamistů v nejvyšší soudní instanci více než znepokojující.

kocour řekl(a)...

Informace:

Opět mi podsouváte něco, co jsem neřekl. Píši si Vás na seznam podpásových diskutérů a dál na Vás nebudu reagovat.

informace řekl(a)...

Ale, Kocoure,
Vy nerozumíte žertu? To jsem si o Vás nemyslela!
Dělala jsem si legraci, jako ostatně už víckrát, z komplikované italské mluvy. Zeptejte se Schuhmachera, ten do teďka vydává huronský řev, když si vzpomene na definici účelu a činnosti experimentálního divadla.
A Vy si děláte seznam osob k bojkotování? To taky není v souladu s demokratickým právem na svobodu slova.

Větší vlastenec řekl(a)...

Unikulti musí zvítězit nad multikulti lží a nenávistí !

Jak a koho "rýpu", vážená paní Harpyje ??
Jestli máte na mysli těch pár vět, určených vlasteneckému benjamínkovi této vysoce vlastenecké diskuze, tak šlo o POCHVALU, vážená paní Harpyje.
Rýpu jen do nepřátel vlasti, socialismu a unikulti. Vážně.

* * * * *

Jen se začtěte, sine ira et studio, do vlasteneckých příspěvků většiny diskutujících. No ano - my jsme, vážená paní Harpyje, na rozdíl od Vás vlast nezradili. My jsme neprchli, bez vědomí a svolení Strany a vlády, z naší drahé vlasti do zběsilé a úpadkové Euroameriky, my jsme neztratili svoje kořeny. My si dokážeme vážit výdobytků našeho tisíciletého snažení; především naší vzácné unikulti.
Ano, naši dědiční nepřátelé, Němci, sionisti a křesťani, se dlouho snažili naši slovanskou ateistickou duši předělat ke svému obrazu; díky Leninu jejich zrůdný plán selhal.
Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou jsme započali s obrovským očistným procesem, na jehož konci byl krásná česká (československá !) unikulti společnost. (Speciálně pro Vás připomenu prostou pravdu : Sovětští lidé byli a budou součástí naší slovanské unikulti, byť by rodem byli třeba Mongolčíci; takou sílu má naše sjednocující idea – socialismus.)

Kdo nám narušil naše unikulti, naši společnost prostou cizáků, křesťanů, sionistů, buržoustů a feudálů ?
Euroameričani !
Ten odporný pronárod, ale co to píšu – ten úděsný slepenec nejrůznějších a nejhrůznějších pronárodů, ras, věr, hodnotových systémů, jenž vymyslel, vytvořil a zuby nehty drží nejodpornější výmysly historie : kapitalismus a demokracii !!!
Prostě – není divu, vážená paní Harpyje, že my Češi a Moravané, od Matky Přírody mírné až holubičí povahy, při zaslechnutí slova „multikulti“ ceníme tesáky. Že se nám v kapsách otvírají nože a natahují závěry služebních (i soukromých) krátkých kulových zbraní.
Ano, když si my Češi a Moravané představíme tzv.Západní, to jest euroamerickou společnost, tak námi cloumá hrůza a odpor, a samozřejmě i třídní soucit s tamním proletariátem, obětí vykořisťovatelského systému.

Jednou splníme naše dějinné poslání, dané nám samou Velebnou Matkou Přírodou. Vedeni Jejím Synem, Věčně Živým Leninem, osvobodíme Euroameriku od kapitalismu a demokracie a od všech ostatních projevů multikulti. Vás zrádné emigranty zajistíme, převezeme do vlasti, a převychováme. Doufám, že se těšíte na návrat ke kořenům.

Na shledanou v lepších časech.

Harpyje řekl(a)...

Proto má Marine Le Pen, jako obhájkyně monokulti, takové vřelé sympatie českých vlasteneckých odpůrců multikulti, "fandících" Israeli. Podle jakési Kaniokové na Psu, která podle vlastních slov "drží palce Israeli", Le Pen "uvažuje racionálně". A podle Kopretiny budou dokonce francouzští Židé teprve tehdy v bezpečí, až se Le Pen stane prezidentkou Francie (pánbů chraň).
Jak se Le Pen "odkopala" http://jssnews.com/2011/06/23/marine-le-pen-se-devoile-sur-france-2/ Přeložte si ten článek pomocí Googlu, Kopretino, třeba se Vám trochu rozsvítí.
Pro Vás, známého genocidního antisemitu, Vlastenče, jsou její slova beztak jen potvrzením Vašich názorů. :-)))

Harpyje řekl(a)...

No a tohle je vrchol multikulti zvrhlosti!
Aborigene a sionistka v jedné osobě! Mezi aborigenes existuje prý početná komunita Cohenů, žijících mezi původními obyvateli Austrálie. První Žid se vylodil v Austrálii v roce 1788, a od té doby se Židé ženili s domorodými ženami, protože bělošky jimi opovrhovaly.
http://jssnews.com/2011/06/24/autralie-aborigene-juif/

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje názory (lépe řečeno moje pevné národně-socialistické ukotvení) jsou přece potvrzovány a posilovány příspěvky téměř všech zdejších "štamgastů", vážená paní Harpyje.
To jen vy tři zrádní emigranti, Vy, "guerrier" a "RRR" narušujete naše národní souručenství a souznění.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

K Vašemu příspěvku z 13:06, vážená paní Harpyje :
Ano, to je doslova kvintesence multikulti. Jak už psala o něco výše milá vlastenka Kopretina, zastánci a propagátoři multikulti jsou spoluodpovědní za zločiny proti rase a národu („...bílé holky chodí do postele s mohamedány...“).

Tohle můžou opravdu tolerovat jen křesťani-kolaboranti a jiní podobní. Ti ochotně nastaví levou tvář, když je uhodíme do pravé. Hlupáci.

Když tě někdo uhodí do pravé tváře, utni mu pravou ruku ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Tomu se dříve říkalo "Rassenschaendung".
A představte si, že některé lezou do postele dokonce i s negry! Heidi Klum například. A ten chlapík z Jižní Francie, který vydává Vlastenecké Listy, psal o manželech Carambeu jako o negru a jeho samici.
Asi je taky je národně-socialisticky ukotven. :-)))

Harpyje řekl(a)...

Sorry, jmenují se Vlastenecké Zprávy.
Ve vlastenecké zprávě číslo 73, se můžete dočíst o "Soumraku bílé rasy". Zánik našeho národa je prý už naplánován. Jednou bude Evropa víc černá než bílá. A dovolím si podotknout, muslimská.
Skrzevá tu "islamizaci Evropy", pře kterou neustále varují vlastenečtí obhájci monokulti.

Harpyje řekl(a)...

Taky všechno popletu.
Vlastenecká zpráva č. 103

Větší vlastenec řekl(a)...

A taky Sofie Duez, kupříkladu.
Ano, vážená paní Harpyje; je to hrozné. V úspěšném, nicméně jen dočasném německém pokusu o zavedení unikulti společnosti šlo o rasový zločin. V dnešním multikulti německém (euroamerickém) marasmu je míšení ras povoleno; výsledek je nasnadě - úpadek a pád.
No, alespoň s vámi budeme snazší práce. Čím níže Německo (i celé Euroamerika) upadne, tím méně obětí přineseme my Slovani při vašem osvobozování od kapitalismu a demokracie.

Z Kopretiny bude po našem vítězství skvělá soudkyně z lidu, co říkáte, vážená paní Harpyje ? Ta se se zrádci, kolaboranty, przniteli a prznitelkami rasy párat nebude, že ?

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, ne všechny bílé holky Židy opovrhovaly... Ve Spojených státech si naříkají někteří rabíni, že dochází "k druhé genocidě Židů", tzn.že se úplně asimilují a opouštějí své židovství. A v Austrálii taktéž.Na rozdíl od Evropy v USA ani v Austrálii se NIKDY nešlo na pogrom, i když i tam antisemitismus také byl, ale nikdy nezašel tak daleko.A co se týká knihy Sarazina, se domnívám, že jsem dílo interpretovala dobře, pokud to znáte lépe, koneckonců německy umíte bezvadně, tak si ráda pročtu Váš výklad. Co se týká vztahu s mohamedány. Vždyť Frýbort měl článek "O švarném Tunisanovi", kde píše, že se milá žena zamilovala do tuniského mohamedána, vše v klidu,ale co seto nestalo, odjel do Tuniska a změnil se, chtěl ji ukradnout dítě a jen pomocí detektivní služby se ženě podařilo dítě vidět zpátky. Nebo dílo "Bez dcerky neodjedu"...tam líčí příběh Američany, která měla vztah s íránským mohamedánem...V USA milý, pozorný, gentlemanský muž, ale v když ji odtáhl do Íránu, změnil se v krutého despotu, mlátil ji, ji a dcerku oblékl do hnusného hadru čádoru, nutil ji jíst mouku s hmyzem, všude špína a parch...jen nějak pomocí Kurdů nebo nevím koho se jí přes Írán podařilo dostat na americké velvyslanectví...Nebo jsem četla knihu "Souad upálena za živa"...Dílo líčí příběh týrané Palestinky,otec ji mládtil,šikanoval, zastával názor, dvě dcery má smysl mít, ty mohou pracovat, ale další dcera je přítěží...Ona začala chodit s mladíkem otěhotněla,a jelikož pošpinila čest rodiny,její bratr ji polil benzínem zapálil!!! Ona znetvořena, se ji podařilo utéct do Itálie, prodělala několik plastik, nakonec se provdala a porodila dvě dcery a když rodině vykládala strašný svůj život,tak její starší dcera plakala a říkala, že by nejradši jela do její bývalé rodiny a všechny je zabila, zato, co udělali.Na to nemusím být nacifeministka,abych nebyla otřesena. Mohamedánství je k ženám kruté a nepřátelské a doopravdy jsem ve věku, když se mohu dočkat toho, že mě nějaký mohamedán přinutí nosit burku, či mě zabije ze cti, nebo znásilní.Vy si ze mě děláte legraci,ale takto je.Negrů se nebojím, protože mi většinou nevnucuje svůj styl života a jsou to většinou křesťané,i když narůstá počet konvertitů k mohamedánství mezi jak říkáte negry.
Jistě asi Marine Le Pen nebude ideální,ale je to menší zlo než socialisti. Le Pen Kritizuje i mohamedány,kdežto socialisti hlavně Židy, což se mě jako filosemiticky zaměřené osobě hnusí.

Kopretina řekl(a)...

Vlastenče,říkáte, že jsme podobní,ale já NEVYZNÁVÁM antisemitismus v jakékoliv podobě (antisionismus),dále nezastávám antikřesťanské postoje...Harpyje, že byl pan Olšer členem Rudého kahanu? No a co. Baroso byl maoista. Důležité je,jaký je Olšer nyní.Je to sionista, filosemita, zastánce židovského národa, jako jeden z mála blogerů,těch moc není. S Matějkou se neztotožňuji,to je falešný a neupřímný člověk, ale Olšer je férový...Mám od něj podepsanou knihu...My sionisti se přátelíme. Jsem členkou ICEJE a jezdím na různá shromáždění, přednášky, naposled jsem byla na konferenci Modliteb a vyznání i na přednášce Johannese Gerloffa a Wernera Odera...

Kopretina řekl(a)...

Vlastenče, Harpyje, každý člověk má mít nějaký postoj, každý člověk by měl mít smysl života, pro něco žít,dělat činnost,která ho činí šťasným. Já jsem idealistka, věřím v ideu sionismu, pro Sion, Jeruzalém a Izrael nebudu nikdy, nikdy mlčet...Je nutné, abychom se my spravedliví lidé spojili a vytvořili lobbystickou skupinu,jako organizace Christians United for Israel (cufi.org)a lobovali v Evropském parlamentu,jak CUFI lobuje v americkém kongresu...Člověk bez víry, bez postoje, bez lásky, bez smyslu života přestává být člověkem a stává se strojem...

stk řekl(a)...

Slušnost a právo nemají nic společného.

To je skvělá věta, ke které snad ani není třeba nic dodávat. Lidé, kteří tvoří a používají takovéto definice jsou ale mimo oblast mého zájmu. Přičemž toto tvrzení nijak nenapadám, považuji je za pravdivé.

Už víte přátelé, proč se nebavím s právníky? Ne? Tak si ještě jednou přečtěte tu větu. O tomto prostinkém tvrzení lze mlít pantem dokola prakticky nekonečně. A to je parketa nájemných advokátů. Mimo jiné lze z toho jednoduchého tvrzení odvodit i to, že právo - tedy práce právníků - nemá nic společného se slušností. Tedy právníci nemají nic společného se slušností. Proto s nimi jednám jen v případě naprosté nezbytnosti. Za víc než kopu let to bylo 2x. Myslím, že i to bylo příliš často.
A agrese je v životě tolik, že další mi netřeba vyhledávat. Proto u Kocoura(2)zapínám tlačítko IGNORE.

STK řekl(a)...

Pro Informaci:

Začínají prázdniny, pojedu jako obvykle do Sudet a nebudu si brát laptop. Myslím, že si už potřebuji odpočinout nejen od mašíblů v ústavu ale i od "intelektuálních šviháků" v Hospůdce. Nějak nemám chuť slovíčkařit nebo diskutovat o tom, že právo je stejně lidským výmyslem jako definice slušnosti a výklad práva má v sobě hodně subjektivního - dokonce lecjaký spor je o výkladu stejného zákona, čili právního předpisu.

Jestli se po prázdninách do hospůdky vrátím ještě nevím. Pokud to tu bude pokračovat dál tímto směrem tak k tomu nebudu mít důvod - a zdejší osazenstvo mě jistě postrádat nebude.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínku, proč chcete ignorovat Kocoura, vážený STK ?
Vždyť Kocour je člověk inteligentní, vzdělaný, zkušený, člověk snadno čtoucí mezi řádky !
Cožpak nevíte sám, že právo a spravedlnost jsou dvě různé věci, především v kapitalismu a demokracii ?

Ve společnosti ovládané přežilým a úpadkovým idealismem se všeobecně věří, že (z principu nedokonalé) lidské hledání spravedlnosti musí být nahrazováno nacházením práva. Tudíž, že spravedlnost musejí (oni, hloupí a nevzdělaní křesťani) ponechat tomu svému "bohu", vševědoucí entitě; že lidé musejí vynášet z principu nedokonalé rozsudky. (Odtud zbabělá euroamerická nechuť k absolutnímu trestu.)
My pokrokoví a inteligentní Slovani samozřejmě v žádného „boha“ nevěříme; my věříme v sebe a v Nesmrtelného Lenina. Proto jsme bohům rovní, proto můžeme bohorovně vynášet absolutní tresty. (Proto se také nemusíme omlouvat ani Němcům, ani „našim“ buržoustům, feudálům a disidentům – po právu se jim stalo, lumpům.)

Prostě právník Kocour jasně vypisuje naše živé principy. Nebo Vy snad věříte „naší“ vládě a „našim“ soudům, vážený STK ? Vy snad věříte v nestrannost „naší“ policie a státních zástupců ?
Jistě ne; proč tedy prskáte na právníka, jenž se v tom bahně musí brodit denně, musí v něm lovit a unikat větším predátorům ?

Ještě prostěji : Kocour dělá totéž co já – nastavuje Vám (vám vlastencům) zrcadlo. Pravda, strká vám jej před obličej agresivněji než já, ale to co vidíte, není jeho (či mojí) vinou.

Hezké sobotní odpoledne přeji.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino, k vašemu příspěvku ze 14:28
Jsem docela rád, že i vy chápete, co by islamizace znamenala (včetně toho, co by znamenala pro vás). A jsem rád, že chápete, že je nutné podpořit prakticky kohokoli, kdo je ochoten proti tomu něco (potenciálně účinného) dělat. Tedy i tu Le Penovou, byť vůči ní můžeme mít výhrady (nebo u nás DSSS, pro kterou ty výhrady platí mnohonásobně více). Jistě by bylo ideální, kdyby se protiislamizační agendy zmocnila nějaká z gruntu demokratická strana, ale v ideálním světě, bohužel, nežijeme a musíme prostě brát to, co je a jak to je.
A sionisté, případně Židé, mají na výběr ze dvou postupů: Buď budou dělat to samé, co bylo výše řečeno (a svým vlivem mohou dané politické síly zkultivovat - myslím, že tohle dělají ve vztahu k Wildersovi), nebo budou hledat na těchto silách vady na kráse, a tím fakticky napomáhat islamistům - a potom nechť se po porážce islamistů nediví, pokud s nimi bude v Evropě nakládáno ve stylu "spolu kradli, spolu viseli").

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, drahý soudruhu a soukmenovče Pergille.
Sionisti, jako hlavní síla zločinného kosmopolitismu a hlavní pachatelé multikulti byli a budou trestáni. Před pár desítkami let jsme je spravedlivě potrestali s německými zločinci (paradoxně Němci se tehdy snažili o svoji variantu unikulti), zanedlouho je spravedlivě potrestáme s Muslimy, paradoxně dnešními zastánci unikulti.
Prostě : Není unikulti jako unikulti. Německou, euroamerickou i muslimskou variantu odmítáme, naši zdravou slovanskou podporujeme a hájíme do poslední kapky naší čisté krve.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Spravedlnost je ideál, účel práva je se tomuto ideálu co nejvíce přiblížit. To není žádné slovíčkaření.

Harpyje řekl(a)...

Hrůzy multikulti číslo 2.
Před chvílí jsem se vrátila z nákupu. U kasy přede mnou stál rasově smíšený pár - běloch se svou asijskou samicí. Byla to doslova hrůzná podívaná, jak jí jezdil rukou nejenom po zádech, ale dokonce i po prodloužených zádech. Myslím, Vlastenče, že se mnou budete souhlasit, že takoví lidé jsou hrobaři naší civilizace.

Harpyje řekl(a)...

Nevím, jak jste přišla na ten nesmysl, Kopretino, že francouzští socialisté "kritizují Židy". http://www.al-imane.org/forums/showthread.php/3394-D%C3%A9clarations-pro-isra%C3%A9liennes-de-socialistes-fran%C3%A7ais
Už jsem Vám to psala minule v diskusi na Psu, že zvolení Le Pen by byla katastrofa pro celou Francii, ale Vy se opravdu nenecháte zviklat žádnými argumenty! Kdybyste byla opravdová, a ne jen zaslepená filosemitka, tak byste se Le Pen musela štítit!

Větší vlastenec řekl(a)...

Fuj, vážená paní Harpyje. Pouhá představa té děsuplné multikulti scény mi zkazila zbytek dne.
Ten zrádce bílé rasy si nezasluhuje větší ohledy než nepřizpůsobivý Muslim nebo černoch. Ano, takováto multikulti zvěrstva se opravdu mohou dít jenom v úpadkové Euroamerice.
Ovšem na druhou stranu (či jak to říká mlékař-sionista Tovje) - každý další hrobař té vaší "civilizace" je naším vítaným spojencem
Mimochodem, vážená paní Harpyje : Myslíte, že toho zrádného bělocha jeho asijská samice mlátí a ponižuje ?

Harpyje řekl(a)...

Těžko říct. Ale jako příznivci SM zrovna nevypadali.

Větší vlastenec řekl(a)...

No, já jsem se jen chtěl zeptat, zdali u té provokativně multikulturní dvojice předpokládáte analogii k obvyklému vztahu „brutální Muslim-týraná běloška“.

Harpyje řekl(a)...

Ach tak. To jsem Vám špatně porozuměla.
Asi bude na tomto stereotypu něco pravdy, protože vztah mezi rasově smíšenými páry je čistě animální, kdežto u příslušníků stejné, té nejvyšší rasy (nordické?) je založen na duchovní spřízněnosti, a animalita v nich hraje podřadnou roli.
Navíc jsou tato spojení založená na vypočítavosti, což dokazuje spojení Klum Seal, Vámi citované Sofie Duez a Manu Katché, a podobných.

Větší vlastenec řekl(a)...

Však ano.
Tohle opravdoví čeští vlastenci dobře vědí. Tohle multikulti míšení ras a "kultur"*) nadělá vždy jen špatnou a zlou krev.
Ve chvíli národního prozření, když jsme byli našimi evropskými spojenci zrazeni, spadly šupiny z očí i těm nejzaslepenějším : Ženy, pozor na sionisty! , stálo na plakátech po celém Česku *), a slovensky na Slovensku.
Jen někteří levičáci se tehdy postavili proti našemu zdravému národnímu uvědomění. Ovšem, ve chvíli konečného zúčtování s Němci, německojazyčnými sionisty a “českými“ buržousty se proti národu postavili jen opravdoví zrádci, hrstka pravičáků a křesťanů. Jejich protičeské a protisocialistické poštěkávání nás samozřejmě nezastavilo.
Po našem opětovném vítězství nás taktéž nic nezastaví. Ach, jak se těším !

Hezké odpoledne přeji.

-------------------------------------------------------------------
*) Kultura je jen jedna - ta naše; ostatní jsou pouhé pakultury.
**) Místo "sionisty" použili naši vlastenci jiné slovo, jemuž se chci vyhnout.

informace řekl(a)...

Gess, STK,
už zase trucujete? S Vámi je, člověče, práce. Místo, aby jste naježil hřbet a zaprskal, zalezete do kouta a trucujete. A vždyť na neutralizování některých šviháckých avatarů stačí pět cizích slov!
Pokud jde o ten "polopatizmus", tak by potřeboval trochu opravit.
Slušnost, vychovanost, slušné chování se také řídí souborem norem, vypracovaným tou kterou společností, které mají regulovat mezilidské vztahy. Existuje tedy objektivně, i když jde převážně o nepsaný kodex. U jednotlivých civilizací se liší, na příklad u nás je mlaskání při jídle považováno za neslušné, jinde zase vyjadřuje ocenění dobrého jídla. Jejich výklad může být subjektivní a to různým způsobem, to záleží na okolnostech. Když Vám na příklad někdo plivne do kafe, může to být myšleno autorem jako urážka nebo jako žert. A Vy to také můžete přijmout buď jako urážku nebo žert, to záleží právě na okolnostech. Někdy, a to dost často, se ta dvě hodnocení mohou lišit, takže místo smíchu lítají facky.
Zákoník je také soubor norem, většinou psaných, právních aktů, zákonů, které regulují složité vztahy společnosti v různýc oblastech činnosti, a které jsou zdrojem práva.
I zde existuje dvojí aspekt, objektivní a subjektivní. Objektivní jako normativní, subjektivní jako interpretační stránka. Subjektivní se projevuje, jak říkáte, při výkladu. I když je snahou zákonodárce dát přesnou definici zákona, přesto výklad podléhá subjektivnímu náhledu a zájmům. Jak jinak by tu bylo tolik odvolání k vyšším instancím. Sám právní systém tuto subjektivitu předpokládá vytvořením celé řady stupňů soudů.
Nejsem právník ani filosof práva, ale ten Váš jmenovec se zrovna jako právník nevyjadřoval.
Nebyl to nějaký žert?
Já taky jedu na prázdniny a nevím, jestli budu brát laptop já anebo snacha. V každém případě budu psát méně.

informace řekl(a)...

I pojem spravedlnosti je relativní. Liší se v různých civilizacích a politických uspořádáních.

informace řekl(a)...

"Tohle multikulti míšení ras a kultur nadělá vždy jen špatnou a zlou krev." To je svatá pravda, míněno vážně a ne parodicky.
Toho máme nesčíslné příklady v současné evropské situaci. Každý z nás, i imigranti, je produktem dlouhodobého kulturního vývoje a zbavit se toho historického imprintig je téměř nemožné, zvlášť když se jedná o kultury nehomogenní.
Výsledek toho smíšení bývá někdy dost zvláštní.
Dúkazem by toho mohla být přímo Itálie. Zde se přehnalo tolik nájezdníků a smíchalo se v některých oblastech tolik kultur, že je dodnes vidět, jak to zapůsobilo na původní kulturu. Eklatantním příkladem je Sicilie, kde působili Řekové, Římani, Arabové, Normani, Španělé a Francouzi. Siciliáni se naprosto liší i jako individuální charaktery od ostatních Italů. A i jejich zapojení do jednotného státu působí potíže.
A rozdíly jsou patrné i mezi jednotlivými regiony. A to přes to, že jsou Italové sjednoceni do společného státu 150 let a od 14. století mají společný spisovný jazyk.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje,Váš odkaz mě potěšil, a jsem ráda, že se najdou spravedliví socialisté,myslela jsem, že jsou všichni socialisti do jednoho zločinci bez srdce, bez lásky, bez životní náděje...Le Pen jistě nebude dobrá politička, chápu,že by to pro Francii problém byl, ale proč získává popularitu? Protože nastiňuje tabuizovanou problematiku a to problémy s imigranty...A filosemtka jsem opravdová, to je můj životní postoj,má víra, nechala bych si vyrvat tlukoucí srdce za Sion! Sionismus je má víra, víra v Izrael, a proto mám výhrady k mohamedánům, kteří Izrael nenávidím. Sionismus chápu jako naše národní obrození, Češi se obrodili v národ, oživili naši nádhernou řeč českou tak se Židé obrodili,vzkřísili svůj starobylý jazyk. Židé představují dějiny světa, kde jsou Babylonci? Kde jsou Féničané? Kde jsou Chetité? Ale Židé tu s námi jsou,přežili všechny útrapy, všechna děsivá pronásledování. A každý, kdo je na straně Izraele je mým přítelem, a kdo je proti něm, je můj nepřítel...Uznávám, že Le Pen bude zlá politička, jen jsem zkrátka někde četla,že nezastává antisemitský postoj...

Kopretina řekl(a)...

1) Vlastenče, Vy říkáte, že jsem stejná jako Vy,ale nejsem, Vy jste genocidní antisemita,Vy byste byl ideální esesák, co by obsluhoval plynové komory.
2) Sionismus NENÍ kosmopolitní, ale národní,vlastenecké hnutí židovského národa, který vedl k tomu, že z popela holocaustu,jako mýtický fénix, se zrodil židovský stát, pro židovský národ...Sionismus je myšlenkový směr, který by se měl stát SVĚTLEM pro Nežidy...
3) Harpyje, je-li pravda, že Le Pen zastává antisemitský postoj (předpokládám,že mě nefabulujete), tak je mi odporná též...

Kopretina řekl(a)...

Ještě víte o tom Harpyje a Vlastenče, že až 1/3 Černochů zastává antisemitský postoj? To je hnus a dokonce někteří černoši vyřvávají Heil Hitler...Daleko větší zastoupení než-li u bílé populace...Křesťan běloch s Židem je celkem častý jev. Dcera Clintonky metodistka si bere Žida. To jsem vyčetla z časopisu Týden(Podle Semína a iniciativy DOST Kristova vraha...).Černoši totiž závidí.Když se od r.1880-1920 uteklo kvůli pogromům do Ameriky
2 000 000 Židů, chudých ztýraných lidí (tedy jestli je Vlastenec považuje za lidi,jestli ne jen za šváby a podlidi),tak černoši s Židy sympatizovali,oba chudí,obě rasy s podobným údělem. Ale Židé začali pracovat,vzdělávat se a vyšvihli se mezi střední vrstvy a někteří mezi vrstvy bohatější a černoši zůstali mezi vrstvami nižšími a začali závidět...A obviňovat je z nešvaru, za bílé darebáky

Harpyje řekl(a)...

Ano, asi jako http://www.ct24.cz/textove-prepisy/historie-cs-eu/125898-krestanska-duse-premysla-pittera/ , zrádce národa.
A nezbývá mi nic jiného, než souhlasit s proroky úpadu západní civilizace, jako s "konzervativním myslitelem" Alexandrem Tomským, když paní učitelky píšou věty, jako "Místo, aby jste naježil hřbet a zaprskal".
Nazdar!

STK řekl(a)...

Ještě mám, Informace pár společenských povinností (většinou to spraví oblek s kravatou (hnus!) a nějaká ta růžička v ruce) ale pak (po Janu Husovi) jedu mezi své známé kamarády Sudeťáky.

To, co se tu v Hospůdce t.č. děje mě nijak nepopouzí, jenom mě to začíná nudit. Štamgasti, které mám rád a se kterými "je radost nesouhlasit" tu buď nejsou, nebo moudře mlčí, Vlastimil píše (výše) o nastavování zrcadel a neuvědomuje si, že některé fráze používám ne proto, že bych neuměl napsat jiné přirovnání nebo situaci opsat jinými slovy, ale proto, že ta přirovnání považuji za "zde obecně známá hesla", např. "číst mezi řádky", "myslet přímo hlavou", "mlíkař Tovje" atd. Takže karikuje cosi, co je samo karikaturou. Což nijak nevadí, jen kdyby to nebylo pořád dokola. Zrcadlo nám už nastavil mockrát, vidím se v něm perfidně (perfektně), ale opravdu to nepotřebuji stokrát opakovat.
Taktéž netoužím po známosti s dalším "Harpyjákem", který bude čekat na můj nějaký neobratný vyraz, aby mě mohl patřičně "roztrhat". (U Harpyje originál už mám ostatně taky "stisknuté tlačítko".)
Takže budu konat něco zajímavějšího - půjčím si parabolu a budu po večerech "lovit" zpěvy těch ptáků, které ještě nemám v archivu. Sýček, puštík, sova pálená, sýc velký - ani nevím, jestli tam všichni žijí. Vím jenom, že včera po mě chtěl sovu Jindra Šimek do "Popelky" na ledě a já musel s hanbou přiznat, že sovu prostě - nemám.
Někdy je to neuvěřitelné: Slýchával jsem před několika týdny po večerech z balkonu "tlukot" slavíka. To je poměrně hlasitý zpěv, tak jsem vzal mikrofon a šel v tom našem "sídlišti" po zvuku. Našel jsem slavíka v křoví - u nejrušnější křižovatky v okolí.
Šel zrovna kolem mladý zamilovaný pár a kluk říká holce - "Slyšíš? To je skřivánek!" Musel jsem se velmi rychle podívat, jestli mám dobře zavázané mokasíny...

Takže až se odmlčím, tak netrucuji, ale jsem na lovu v Sudetech. Od 26/8 už zase točíme CD pro nějakou italskou mezzosopranistku (slyšel jsem ji zpívat - úžasný hlas!) - tak se docela těším.

Harpyje řekl(a)...

Kopretino, tohle budeme řešit mailem,ano? Já teď musím padat.

Kopretina řekl(a)...

Ok...Dzp.

informace řekl(a)...

Kopretino,
fakt je, že otec Mariny Le Pen Jean-Marie Le Pen je známý pro svůj negacionizmus a antisemitizmus. Marine, která nastoupila na jeho místo ve vedení strany, se v tom smyslu nikdy nevyjádřila. Naopak, se snažila zvýšit svou popularitu a odehnat od sebe podezření, že sdílí stejné názory jako otec vyjednáním pohovoru v židovském radiu Radio J v březnu tohoto roku. Proti tomu ale protestovala židovská obec. Takže z toho sešlo.
Ten její výrok, kde kritizuje les « marchés financier » et les « spéculateurs », elle veut « arracher les Français des mains (crochues ?) des financiers (apatrides ?) ». Selon elle les gouvernements successifs ont « livré la France au grand capital (cosmopolite ?) » se podle mého názoru nevztahuje k židům. Ve Francii teď "jde" silně nacionalistický trend a to hlavně na ekonomicko-finančním poli. Francie dosud držela v rukou dvě významné mezinárodní instituce jako Mezinárodní finanční fond a Evropskou centrální banku. Obě místa ztratila. D. Strauss-Kahn podal demisi po skandálu v New Yorku, J. C. Trichetovi skončil termín guvernéra v ECB. Na jeho místo byl jmenován M. Draghi, guvernér Banco d'Italia. Francie si vymínila jako protináhradu za podporu jeho kandidatury, že Itálie se musí zúčastnit bombardování Lybie a že nebude klást překážky nákupu italské Parmalat francouzskou Lactalis.
Takže pravděpodobně se slova Le Penové vztahovala k této situaci. I když byla pak interpretována jinak. Je dost opatrná, aby se pouštěla do podobných antisemitských prohlášení, hlavně před volbami.
Jinak, co má v hlavě doopravdy, to nevím.

Větší vlastenec řekl(a)...

No samozřejmě : Změkčilý křesťanský zrádce Pitter kolaboroval s fašisty ve chvíli, kdy mu už nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí (od fašistů). Pitter tvrdil, přímo do očí našeho ozbrojeného lidu : Prý že jednáme s fašisty jako oni s námi.
Taková hloupost ! Cožpak humánní likvidace Němce Čechem je totéž brutální vražda Čecha Němcem ?! Kdybychom toto jen NA VTEŘINU připustili, tak bychom se přece museli Němcům dodnes omlouvat !!! Takový sprostý nesmysl !

A ta Pitterova velezrádná činnost – byla snad horší než jeho názory ! Vždyť ten quisling, ten havel se staral nejen o NAŠE děti, ale také o malé německojazyčné sionisty ! Dokonce našim otcům a dědům nedovolil, aby po husitsku a po leninsku zatočili s výrostky v uniformách Hitlerjugend !!! To už je velezrada !!!! To je doslova NECHUTNÁ UKÁZKA MULTIKULTI !!!!!
Samozřejmě, po svojí zrádné a hanebné emigraci zakotvil P.Pitter – v Západním Německu. Fašistický přisluhovač dostal svoji výslužku, propagátoři multikulti dostali dalšího spojence.
HNUS.

Čepelem v tu zrádnou hruď !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

OK, STK,
přeju Vám opravdu hezkou dovolenou. Já zas budu asi dělat chůvu, to je také nesmírně zábavné, ale únavné.
Bohužel, v diskuzi je tu moc agresivity a to opravdu hnidopišské a někdy přímo hloupé. Prostě jde o to, co nejvíc toho druhého naštvat nebo dokonce zranit. Také se mi to nelíbí. Náš známý pseudoptačí avatar už do mne stačil před odchodem klovnout pro slova, která se vůbec nevztahovala k jeho osobě.
Harpyják Vás podle mého "neroztrhal", ta jeho odpověď byla nejen schematická, ale ukazovala, že o těch věcech nepřemýšlí. Anebo, že píše někdo jiný jeho jménem. Tak málo to vypadalo na slova odborníka práva.
Pokud jde o Vlastence, pochopte, že je těžké pořád měnit a obnovovat repertoár, jeho pole činnosti je dost omezené právě postavou, kterou si vybral.
Kdy odjíždíte? Snad se Vámi již neloučíme!

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

LePenová se snaží bránit svou zemi před islamizací. Bohužel, řada lidí, kteří stojí na opačné straně fronty, jsou Židé. Její postoje vůči nim se zcela jistě dají (des)interpretovat jako "antisemitismus" - ona je to oblíbená nálepka multikulturalistů na vše, co se jim nelíbí (a řada zastánců multikulturalismu jsou zase Židé, nebo alespoň osoby s židovským backgroundem).
Osobně považuji Židy s těmito postoji za hodně divné, protože muslimové naprosto jednoznačně vyhlašují, že v případě svého vítězství je kompletně vyhladí (a to by byl větší holokaust, než za Hitlera). Izrael by to nevytrhl, Pákistán už má jaderné zbraně, ve velmi dohledné době je bude mít i Írán a je docela možné, že už nějaké nálože má Al Kajda (původem z toho Pákistánu, ze Severní Koreje, nebo i ukradené /koupené od zlodějů/ z Ruska). Ono by stačilo nějakých 20 - 30 náloží, a kde by byl Izrael! A byť by byla jeho jaderná odveta sebedrsnější, život jeho občanům by to nevrátilo; dovedu si představit i houfy sebevražedných džihádistů, hrnoucích se do území, kde je několikahodinový pobyt poukázkou na jiostou smrt, jak vyhledávají méně zasažené oblasti a ničí kryty. A Izrael zcela jistě nemá tolik hlavic, aby mohl oplátkou kobercově vybombardovat celý islámský svět, což by byla adekvátní odveta (a je otázka, zda by i taková cena za zničení Židů nebyla pro ajatolláhy a imámy přijatelná).
Postoj zastávaný těmito osobami přitom není nic neobvyklého: Ortodoxní rabíni už vícekrát chválili islám (podobně jako křesťanské vrcholné duchovenstvo) a v historii byli Židé rozhodně častěji spojenci muslimů než Evropanů (proto je také vyhnali společně s muslimy ze Španělska po nepodařeném proislámském povstání /krátce před startem Kolumbovy první plavby/).
Takže, je mi líto, ale tyhle osoby považuji za divné a nebezpečné (řekněme si to upřímně: jejich osud v případě vítězství muslimů také nijak nemotivuje k zacházení s nimi v rukavičkách).
Budou-li Židé naopak pomáhat při obraně Evropy proti islamizaci, budou přinejmenším tou slušnější částí Evropanů chápáni jako spojenci s určitými zásluhami, což by mohlo do značné míry obrousit hrany současného antisemitismu. Jejich angažovanost na straně opačné bude naopak antisemitismus prohlubovat a šířit.

informace řekl(a)...

Pergille,
jako obvykle naháníte husí kůži, i v tomhle vedru, Vaší analýzou. Ale bohužel, je značně realistická.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, Vy píšete, že někteří Židé podporují zvrácený multikulturalismus, to jsou ale masochisté, podporovat systém, který podporuje mohamedány, kteří chtějí vyvraždit Židy do jednoho,dědky, báby, středně staré, dědi, kojence...To je, jako kdyby podporovali nacisty... Také u mnohých mohamedánů je nacismus je uctívaný systém...A Hitler je chápán jako prorok islámu... Myslíte, že jsou francouzští Židé takoví sebevražedníci...

Kopretina řekl(a)...

Informace, já také nevím, co si Marine Le Pen myslí, kritizuje mohamedány, to je v pořádku, ale Harpyje tvrdí, že i ona je antisemitská. Doufám, že by mě Harpyje nechtěla fabulovat. Vy a Pergill tvrdí něco jiného, tak já nevím...Francouzsky umím houby s octem...

informace řekl(a)...

Kopretino, ta inkriminovaná pasáž, ve které se prý podle některých komentátorů M.LePen vyjádřila proti židům a jejich zhoubné roli na mezinárodním finančním poli je tato:
Elle critique les « marchés financier » et les « spéculateurs », elle veut « arracher les Français des mains (crochues ?) des financiers (apatrides ?) ». Selon elle les gouvernements successifs ont « livré la France au grand capital (cosmopolite ?)
Kritizuje "finanční trhy" a "spekulanty" a chce "vyrvat Francouze z rukou (drápů?) bankéřů (bez vlasti?) Podle ní předešlé po sobě následující vlády "vydaly Francii do rukou velkého kapitálu" (kosmopolitního?).
Ty výrazy v závorkách s otazníkem byly přidány komentátorem. Čtěte to bez nich a vyjde Vám docela neutrální text bez protižidovských narážek, ale značně kritický a obranný, pokud jde o pozice francouzské finanční situace.

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK, omyl. Kocour je právní pozitivista a neutrál.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille, nevidím to válečně tak vyhroceně. Ale s posledními třemi řádky stoprocentne souhlasím.

Pedro řekl(a)...

Přišel jsem večer k PC a nestačím ani číst, kolik se na mne toho vysypalo. Informace, měla byste si připomenout, co jste se kdysi učila ve škole - že se nepíše by jste (to abyste nemusela být příště napomínána)! A pro úplnost - my bychom a ne by jsme!

informace řekl(a)...

OK, Pedro,
byla jsem, jak se říká tady "fusa" vedrem, a tak mi ta neodpustitelná chyba unikla, ale "by jsme" jsem nikde nenapsala, alespoň jsem to nenašla.
Příště si budu dávat pozor, slibuju, pane učiteli!

STK řekl(a)...

Schumachere, je docela možné to, co tvrdíte. Ale nic to nemění na mé zásadní nechuti diskutovat o definicích, speciálně o objektivitě.
Já žiji a dožiji ve světě subjektivním.

Pedro řekl(a)...

To bychom x by jsme jsem doplnil jenom pro úplnost, to nebylo myšleno na Vás. BTW - Někteří štamgasti zde jsou na štíru se skloňováním zájmena já. Jenom jako příklad - nebudu hledat konkrétní ukázku: štve mi to namísto štve to. Dal mně to namísto dal mi to a podobně. Na to je jednoduchá pomůcka - paralelně si utvořit příslušný tvar od zájmena ty - štve to a nikoliv štve ti to. Nebýt toho, že jste byla napomenuta už někým přede mnou, tak bych se o takové banalitě (slyšíme to běžně i v rozhlase a TV) vůbec nezmiňoval. Ale když zde někteří štamgasti rádi napomínají ...

STK řekl(a)...

Tak, Pedro!
Ale i když máte pravdu, nerozšiřujte raději jejich řady. Už je jich tu dost.

informace řekl(a)...

Pedro
o té pomůcce,jak rozlišit třetí pád od čtvrtého u zájmena já, vím. A taky mě udivuje používání mi namísto mně, ale myslela jsem, že je to už tvar, který vešel do úzu a že je tedy tolerován.
Teď mi teprv došlo, proč do mne pštrosice klovla.

Pedro řekl(a)...

No je řada případů, kdy se mi "otvírá kudla v kapse" a přitom prý už je to nejenom tolerovaný, ale i schválený slovní tvar. Třeba velký titulek v novinách: Naši poslanci si neumí snížit platy. Proboha - snad neumějí! A mohl bych vyjmenovat další obdobné případy (oni to nevědí proti oni to neví atd. atd). Ale prý už jsou tyto kratší tvary schváleny. To jenom nás starší generaci budou do smrti "tahat za uši".

Kopretina řekl(a)...

Hrůzy mohamedánství
http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/190059/Mirumilovny-islam.html

http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/174280/Budeme-se-i-nadale-chovat-jako-dobytek-jdouci-na-porazku.html

http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/118206/Muze-vyvoj-islamu-odrazet-vyvoj-krestanstvi.html

http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/116463/Je-islam-nasilna-ideologie-nabozenstvi.html

http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/109830/Vojak-postrilel-13-lidi.html

http://romanprazak.blog.idnes.cz/c/94269/To-jiste-neni-islam-to-bude-asi-nejaka-mylka-pani-Diartova.html

Atd. A to nejsou individuální případy, to je jev masový...Jak se bránit? Jak se bránit? Jak zachránit naši civilizaci? Nacismus byl rozdrcen, koncentrační a vyhlazovací tábory byly osvobozeny,někteří nacisti (které se podařilo dopadnout) souzeni válečnými tribunály ...Kdo osvobodí nemuslimy? Kdo osvobodí ženy? Jelikož proti mohamedánství válku vést nejde, tak nic...Napadají mě slova Karla Hašlera, Když se ta písnička ztratí,potom už nebudem žít...Jako žena se skutečně bojím nástup mohamedánství v Evropě, bojím se, bojím se...To nejsou individuální případy, to je systémový zločinecký systém...Mohamedánství má neúctu k ženám,považuje ji jen jako nástroj na plození dětí, domácí služku, otrokyni...Divím se některým ženám, že mohamedánství hájí...I u ultraortodoxních pejzatých charedim v Mea Šearim má žena určitou hodnotu...V mohamedánských zemí vládne systematický aparteid žen...Nejsem nacifeministka, ale tyto ukrutnosti musí každý odsoudit, i pan Vlk by byl šokovaný...Kdo má oči, ať vidí, kdo má uši, ať slyší...Jedině Kristova láska a Kristovo milosrdenství nás může zachránit před zeleným praporem mohamedánství. Je nutné obrátit se ke Kristu, jedině Kristus ochrání naši milovaný kontinent před zlem. Jistě, najdou se slušní mohamedáni odmítající ideologii násilí a sředověkého tmářství, ty je třeba respektovat a chránit, ne je šikanovat...

Větší vlastenec řekl(a)...

Je to tak, drahý příteli a soudruhu Pedro.
Tvary 3.os.mn.č. typu musí/musejí jsou rovnocenné. Zde se k problému vyjadřují osoby povolané, možná však nikoli vyvolené : http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=540
Taková je prostě ta nová čeština, hodící se do dnešní prašivé doby.

Veselá vzpomínka na téma naší zapeklité mateřštiny :
Přidal jsem druhdy svou špetku do mlýnice kolem výrazu ostřelovač/odstřelovač (sniper). No Ti to byla psina, číst reakce oněch dam z Ústavu pro jazyk český na dopisy rozvášněných čtenářů. Občas to vypadalo, že dámy se přiklánějí k jednomu ze tvarů podle „hlasitosti“ posledního čtenářského výkřiku.
Nejvíc jsem se zasmál v momentu, kdy se ukázalo, že naše „ústavodárné“ češtinářky si pletou snipera se střelmistrem (minérem).
Celou vzrušenou diskuzi ukončil rázný vstup plk.gen.štábu – štábní důstojník nekompromisně prohlásil, že voják-specialita odstřelovací puškou ODSTŘELUJE živé cíle, ať už to se nám blbým civilům líbí či nelíbí. A samozřejmě, činí tak prvním výstřelem. Ostřelovač je tudíž lempl, jenž se cíle míjí – místo odstřelení jen ostřeluje. Intelektuálky z ÚJČ se zmohly už jen na zmatené kvokání.

Čest práci a Míru zdar !

STK řekl(a)...

Tak tak, Pedro.
Jsem též staršího provedení a do smrti mi to "zjednodušování" bude vadit. (Dlouho mi vadilo i "s/z": televize, okluze, invaze. Zdálo se mi to takové ... slovenské. Ale zvykl jsem si.)
Mám to komplikované tím, že občas natáčím texty a když není přítomen režisér - a často není, šetříme - musím hlídat nejen temporytmus, dikci, výraz, ale i češtinu jako takovou. Naštěstí naši herci, ač v několika případech původem Slováci nebo Poláci česky umějí. Co nedokáží zdůvodnit teoreticky, to jim napoví cit.

Díky své mámě jsem se přeučil z polštiny rovnou na spisovnou češtinu, takže diktáty byly mou oblíbenou kratochvílí - zatímco mí severomoravští spolužáci z nich měli panickou hrůzu. Bo u nich doma se mluvilo po ostravski.
Z dětství mi zůstala záliba v archaismech - anžto, jelikož, anýbrž. Zajímavé je, že i syn měl s archaismy ve škole potíže. Učitelka se jej jednou zeptala, zda jeho skutečný otec není náhodou Jirásek. Alois. Napsal jsem jí dopis, kde jsem se vyřádil v používání zastaralých výrazů a přechodníků a od té doby se syna již nikdy na takové hlouposti nedotazovala. Pochopila, že jde o rodovou zátěž.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jsem jen prostý pracující člověk, vážený STK; žádný inženýr či, nedejLenine, intelektuál.
Takže jsem hledal slovo "anýbrž" v Českém národním korpusu.

Dobrou noc přeji.

STK řekl(a)...

Buď Poláček nebo někdo z okolí: Rozhovor dvou kluků o rytířské době. Řešilo se tam též slovo "posléze", pokud si pamatuji. Usoudili, že to znamená potom, po slezení, zdi nebo něčeho.
Ale - je to opravdu tak důležité, Vlastimile? Nebo jen kontrolujete polohu jistého tlačítka?

Tak už to víte...
A určitě máte aspoň malinkou radost.

Větší vlastenec řekl(a)...

Řečeno s ruským klasikem : Čtu, čtu, nechápu ničeho.
„Posléze“ ?
„Poloha jistého tlačítka“ ??

Připadám si zase jako za mlada, když moji kolegové resp. podřízení pracující se navzájem NESMÍRNĚ bavili narážkami z televizních seriálů resp. estrádních pořadů (např. s s.Krampolem).
Jim stačilo slovo dvě, a vybuchli v hurónský smích, řvali si zblízka do obličejů, cenili na sebe své nečištěné chrupy, plácali se do stehen (sami sebe) a po ramenou (navzájem) ... Připadalo mi to jako rituál nějakého divošského neslovanského kmene (nevlastním totiž TV přijímač). Připadal jsem si opuštěný, z kolektivu vyloučený. (Fňuk.)
No nic, když začala kolovat láhev slivovice resp. Myslivce resp. Baracz pálinky, i tyto přehrady se rozplynuly ve všeobjímajícím oparu soudružského a bratrského porozumění.
Škoda, že už alkohol nepiji; Vaše narážky tudíž uchopit nedokážu.

Ještě jednou dobrou noc.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,

Židé za první republiky vesměs stáli v opozici proti republice a podporovali Němce. Někteří židovští podnikatelé nutili české pracovníky komunikovat německy a posílat děti do německých škol (pro které to byla existenční záležitost, protože německé školství bylo za R-U předimenzované a po roce 1918 se mu nedostávalo žáků a mnohé německé školy byly pro nezájem rušeny, nebo jim to alespoň hrozilo).
Mnozí hluboko do 30. let, kdy už v Německu dávno vládl Hitler a byly vyhlášeny "norimberské zákony", podporovali německé spolky a strany, které postupně splývaly se sudetoněmeckou partají. Některé prameny zmiňují i Žida, který šel s vlajkou s hakenkrajcem vítat v březnu 1939 přijíždějící Wermacht. Mnozí Židé se také cítili být Němci a v podstatě se ztotožňovali s nacismem, nebo alespoň velkoněmeckou ideologií, což není úplně totéž (většinou ti, kteří už několik generací judaismus nevyznávali). Někteří tím možná kompenzovali mindrák ze židovského původu (na způsob "být papežštější než papež") jiní si možná mysleli, že pěstováním přátelských styků s pronacistickou pátou kolonou ochrání sebe, své rodiny a své majetky (on tomu mohl napomáhat fakt, že goebelsovská propaganda presentovala zásahy proti Židům v Německu jako "potlačování spiklenců a nepřátel Říše"). A kdo chtěl, tak tomu i věřil. Někteří byli možná motivovaní i tím, že unifikovaná celoevropská německojazyčnost by byla pro mezinárodní obchod výhodnější, případně argumentovali podobně jako v současnosti propagátoři EU: ekonomickými, politickými a vojenskými výhodami silného velkého soustátí.
A pak se tihle lidé strašně divili, pokud se vrátili z koncentráku, že se na ně vztahují Benešovy dekrety.

Takže to židovské propagování multikulturalismu a napomáhání islamizaci je něco, co už tu v poněkud pozměněné podobě bylo. Spíš je třeba konstatovat, že Židé mají speciální talent na podobné průšvihy (našlo by se toho víc, i např. angažovanost řady etnických Židů v bolševické revoluci, přestože i bolševismus měl nezanedbatelný antisemitský akcent).

Šaman řekl(a)...

K obludnému tvrzení Čecha Aspergilla: Židé za první republiky vesměs stáli v opozici proti republice a podporovali Němce.

Toto jest prosím krávovina. Asi třetina českých Židů (národnost) mluvila německy. A cítila se jako Němci. Ale většinově byla pro republiku. Někteří ani nevěděli, že jsou Židi - a chovali se jako Němci. Oni nevěděli, že jsou Židi! To z nich udělal Hitler, později komunisti, a dnes aspergillové.

Většina německých Židů i židů (nábožnost) pak patřila mezi české republikány a německé antifašisty. Neustále zmiňovaný odsun se týkal asi 300 přeživších německojazyčných českých židů...

Dvě třetiny československých Židů mluvilo česky a chovali se jako republikáni. Teď otočím Aspergillův (tentokrát) antisemitismus do antičechismu:

"Češi za protektorátu vesměs stáli v opozici proti odboji a podporovali Němce." Je to stejně hloupé, ale mnohem pravdivější. Protože většinu československých zahraničních vojáků tvořili Židé! Taková je historická pravda. A ještě jedna pravda:
I v čs. zahraniční armádě existovaly antisemitské tendence ze strany českých důstojníků. Dokonce si mezi sebou stěžovali. Až půjdeme po válce po Václaváku - to tam s námi půjdou i ONI? Velitel jim odvětil: Není jejich problém, že jich je tak moc, ale nás - že je nás tak málo!!!
\ :-//

informace řekl(a)...

Kopretino,
o některých věcech, co tu říká Pergill, jsem našla zajímavý článek v la Repubblicca ze srpna 1998. Je to dlouhý pohovor s představitelem židovské komunity ve Frankfurtu, Ignatzem Bubisem, který měl projev na sympoziu o Wagnerovi v Bayreuthu. Bubis je žid polského původu a jediný z celé rodiny přežil holokaust. Po skončení války se uchýlil do Frankfurtu, kontrolovaného americkou armádou, aby unikl před polským antisemitizmem.
Do nástupu nacizmu v německé společnosti existovala tendence židy asimilovat, Wagner byl na příklad zastáncem této myšlenky, protože to byl podle něj způsob ,jak vyřešit židovskou otázku. Vztahy nacizmu k Wagnerovi jsou předmětem sporů - jisté je, že Goebbels jeho hudby využil k nacionalistické propagandě.
I mezi židy weimarské republiky byli hlasatelé německého nacionalizmu, jednou z významných postav byl Walter Rathenau, průmyslník a ministr ve weimarské vládě. V 1922 byl zavražděn dvěma bývalými důstojníky ultra pravičáky. Také zastával myšlenku asimilace židů do německé společnosti, protože to by podle něj vedlo k vymýcení antisemitizmu. Snad proto byl nepohodlný německým antisemitským sdružením, takže ho zobrazovali jako karikaturu žida, tyjícího krev z křesťanů.
Tyto dost utopické postoje smíření s německou společností, i za cenu zřeknutí se vlastní kultury a víry, byly pak nacizmem docela rozdupány. Řešení židovské otázky nacizmus našel v jejich fyzické eliminaci.
Zřejmě antisemitizmus se nevykoření smířlivým nebo obranným způsobem ale protiútokem.
Je to velmi zajímavý článek, mimo jiné i o židovské kultuře v Německu.
h://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1998/08/05/wagner-il-perdono-degli-ebrei.html

informace řekl(a)...

Á, konečně se ozýváte, Šamane milovaný. (si fa per dire!)
Vystřelil jste si z nás nebo ne napostováním T.Z.3/2011?
Přiznejte se nebo Vás napneme na kolo!

Harpyje řekl(a)...

Nevím, co je horší.
Tyhle hysterické výlevy ("Jako žena se skutečně bojím nástup mohamedánství v Evropě, bojím se, bojím se..."), nebo Aspergillův chorobný antisemitismus. Vy se asi hrozně ráda bojíte, Kopretino.
Navíc se obávám, Kopretino, že Vaše výzva obrátit se ke Kristu, nenajde u osazenstva tohoto doupěte velkou odezvu. Jako uvědomělí vlastenci mají totiž k zelenému praporu mohamedánství přibližně stejně blízký vztah jako k tomu žlutobílému.
Vám i Aspergillovi vřele doporučuji četbu tohoto http://www.eurabia.cz/dokumenty/pohlti_nas_islam.pdf veledíla. Kopretině proto, aby se mohla bát, a Aspergillovi proto, aby se cítil utvrzen ve svých vznešených názorech. Autor píše o hrdinném vzdorovávání islamizaci hrdých Srbů (v Srebrenici?), nebo o "čarodějné dílně judaismu", t.j. o
"židovské propagování multikulturalismu a napomáhání islamizaci".
Guerrier měl pravdu, když napsal, že jste nácek.

Harpyje řekl(a)...

Bubis byl. Už není.

informace řekl(a)...

I. Bubis zemřel rok poté. Italské noviny otiskly tenkrát nekrology.

Harpyje řekl(a)...

Sniper není, Vlastenče, ani odstřelovač, ani ostřelovač, nýbrž ostrostřelec, německy Scharfschuetze.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje,Vám to připadá jako hysterický výkřik, ale tak to je...Podceňovat nebezpečí je krátkozraké, asi takové, když Chemberlain uvěřil Hitlerovi...Víte, co řekl Churchill,Jirka Slanina tento výrok párkrát pastoval, že není více zpátečnické síly, než-li mohamedánství...A guerier nebezpečí mohamedánství také chápe, vždyť i on nazval německého pisatele Hledajícího za islamofašistu...Lepší je býti hysterickým,než-li slepým...A přesto si troufám říci, že mnoho Čechů mápřecejenom pozitivnější vztah k žlutobílému praporu než-li k tomu zelenobílému...O zelenobílém praporu jsme se bavili s Johanesem Gerlofem na srazu ICEJE...

Šaman řekl(a)...

Milá informace, nepostuju. Nemám skoro čas psát, natož pak ještě číst! Což je u blogu nutné, číst a reagovat na komentáře.
Včera o půlnoci byla do knihoven zasunuta poslední knížka, do kontejneru odnesen poslední pytel s rozdrcenými účty za poslední čtvrtstoletí.
Dopoledne jsem poslal poslední autorskou korekturu sbírky 27 povídek, která nakonec nevyjde v listopadu, jak jsem zvěděl, ale až někdy během příštího roku. (?) (No nic, já jsem termín stihl, a ještě jsem se čtyři dny docela bavil při četbě konečně slušného autora sci-fi!:)
Včera v poledne jsem poslal dvě povídky do Pevnosti, uvidíme, zda je vezmou.
Včera odpoledne jsem poslal povídku dalšímu editorovi, který veřejně vyhlásil, že mne už do další sbírky nevezeme kvůli mým "honorářovým požadavkům" (být ve společné sbírce placen - jakkoli - podle počtu stran, a ne stylem "všichni stejně, pro mě je trojčlenka složitá").

Prostě není čas, sednout si ke stolu. Fláknu vám to na stůl, a nažerte se! Jenže - ono se při tom občas ozývá nechutné mlaskání. Tak nechutné, že bych dotyčné nejraději vykázal z hospody. Která ale byla založena pro ty, kteří se chtějí k daným tématům svobodně vyjadřovat!

Já ale fakt nemám čas tady dělat hlídače. A zablokovat možnost přidání příspěvků by znamenalo vzdát mou snahu. Takže, pokud bude někdy skutečně nejhůř, tak tuhle hospodu prostě zavřu.

A hádejte se pak pod mými články na Psu. Registrovaně.

\ :-)

informace řekl(a)...

Šamane,
a když jste ten článek "Sudetoněmecké krajanské sdružení spouští projekt stavby pomníků v místech největších poválečných masakrů" nepostoval Vy, jak tvrdíte, tak jak se tu objevil?
Stejně se tu hádáme o něčem jiném.

Větší vlastenec řekl(a)...

S Vámi je tedy opravdu DĚSNÁ sranda, milá Kopretino; vážně.
V jedné jediné diskuzi uvedete příspěvky typu „...arcibiskup Dominik Duka, prohlásil, ´urážka muslimů je i urážka křesťanů´. To tedy hluboce klesl....“ (23.června 19:15) i „...Je nutné obrátit se ke Kristu, jedině Kristus ochrání naši milovaný kontinent před zlem....“ (26.června 0:34).
Co je tom úplně nejlegračnější ? Že oba dva příspěvky (i všechny ostatní) myslíte vážně vážně. Smrtelně.

Přeji Vám velmi veselou neděli.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, pokud ve svém příspěvku z 10:37 vycházíte z hesla „ostrostřelec“ na wikipedii, tak Vás mohla varovat poslední věta. Nejznámějším českým, leč fiktivním ostrostřelcem, NEBYL Anton Špelec.
Anton Špelec, ostrostřelec, byl samozřejmě DĚLOSTŘELEC.
Podobnou „kvalitu“ má většina onoho hesla. Brzy jej opravím.

Hezkou neděli přeji.

Šaman řekl(a)...

Informace, aha, postování je tohle. T.Z.3/2011 mi nenapadlo, že je toto.

Takže odpověď na dotaz: Vystřelil jste si z nás, nebo ne?

Nestřílel jsem, nedělal si legraci. Jen v rubrice ZASLÁNO uveřejnil nekomentovanou informaci. Však vy jste si ji už zkomentovali sami...

\ :- )

informace řekl(a)...

Sniper je italsky cecchino, to je ten, co střílí odněkud schovaný, aby ho nebylo vidět.
Jak se to tedy řekne česky?

Harpyje řekl(a)...

Já jsem si to slovo přeložila z němčiny. :-))) Vůbec jsem nevěděla, že takové heslo na Wikipedii existuje. Jestli byl Anton Špelec ostro- nebo dělostřelec nevím, protože jsem se nevydržela na ten film dívat déle než než pár minut.

Šaman řekl(a)...

Jo, ještě k téhle organizaci: MV ji nezaregistrovalo kvůli tomu, že rozeštvává národy, stručně řečeno. Von je na to zákon, že se nesmí urážet národ. Ani český...
\ :-)

informace řekl(a)...

Co mám Vám k tomu říct, Šamane?
Umíte si představit, jak někdy články, jako tento, anebo komentáře působí na někoho, kdo se na vás dívá zvenku? A já jsem "venku" už padesát let.
No comment.

Harpyje řekl(a)...

Střelec ze zálohy. Tomu se německy říká Heckenschuetze.
Na Wikipedii jsem žádného ostrostřelce nenašla, jenom http://cs.wikipedia.org/wiki/Odst%C5%99elova%C4%8D

Větší vlastenec řekl(a)...

Au. Auau.
Anton Špelec, ostrostřelec, BYL ostrostřelec.
Odvolávám tudíž své mylné tvrzení z výše uvedeného příspěvku.
Děkuji za jemné upozornění, vážená paní Harpyje.

Nicméně výraz „ostrostřelec“ má v naší mateřštině jasný význam, lišící se od výrazu „ostřelovač/odstřelovač“.
Takže tak.

Kopretina řekl(a)...

Ano,myslím to vážně...Ano arcibiskup Duka skutečně klesl, ale to nemění nic na pravdivosti křesťanství,že arcibiskup znetvořuje svůj úřad není chyba křesťanství, ale JEHO selhání...Já vždycky mluvím vážně, nepřetvařuji se, nepoužívám slovo "upřímná" toto slovo je zprofanované...

Harpyje řekl(a)...

Ostrostřelec
Ostrostřelec (angl. Sharpshooter, též střelec na vzdálené cíle či přesný střelec) je voják se speciální odstřelovačskou výzbrojí působící v rámci jednotky. V některých armádách, včetně české, ani nemusí mít speciální výcvik. Pohybuje se zpravidla v hloubi či na konci formace a jeho úkolem je vyhledávání a likvidace kulometčíků, střelců v maskovaných postech a dalších podobných cílů, které jsou mimo dosah běžných zbraní družstva. Nutno podotknout, že slovo ostrostřelec je patrně nejpřesnější, ale příliš se nepoužívá, někteří autoři toto slovo chápou jako archaické.
http://www.gop.pilsedu.cz/vt/vt28/Rada/

Kopretina řekl(a)...

Já jsem film Anton Špelec ostrostřelec neviděla, ani jsem se nedívala na protikřesťanský škvár Třicet případů majora Zemana...Ze socialistických škvárů, které jsem viděla byla Arabela...

Kopretina řekl(a)...

Jinak Izraelité vzpomínají na vojáka Gilata Šalita,který byl unesen před pěti lety, týrán,mučen, někde v díře...Já být Izraelity,udělám masivní operaci, která nebude mít obdoby,dokud nevydáte tohoto chlapce, tak uvidíte,izolovat,zabránit veškerou pomoc...kdo podporuje Gazu,podporuje vrahy Gilata Šalaita...

stk řekl(a)...

Pokud si pamatuji (bez Wiki),
byli ostrostřelci původně měšťanské střelecké spolky, střílející většinou na dřevěné terče, často pomalované tak kvalitně, že dnes jsou i s dírkami po kulkách výstavními artefakty z oblasti malířství. Ale nikomu tento pohled nevnucuji, vím, že jsou tu daleko vzdělanější hosté.

stk řekl(a)...

Kopretinko,
jak řekl na smrtelné posteli ten starý rabín... (to je nahrávka pro některé zdejší štamgasty, ať můžou pohodlně smečovat),časem zjistíte, že věci jsou poněkud nejednoznačnější, než se Vám jeví dneska. A budete buď pak opatrnější ve svých soudech nebo se naopak stanete fanatičkou. Pro to ani ono nemusíte nic dělat, to za Vás udělají Vaše další životní zkušenosti.

Dobrou chuť k nedělnímu obědu přeji.

stk řekl(a)...

...A pak budete buď opatrnější... ...omlouvám se za naprosto příšerný slovosled.

Za to ovšem může výpočetní technika a možnost dodatečných úprav v textu. Kdybych to psal tužkou, tak bych už žádná "vylepšování" věty nedělal...

Kopretina řekl(a)...

Stalin v pavučině liberálního spiknutí


Nil Nikandrov


Červen 20, 2011


Velmi znepokojujícím signálem pro Rusko je postupná revize důležitých výsledků druhé světové války. Až dosud totiž nebyly v Rusku snahy o ztotožnění úlohy Stalina a Hitlera, o jejich stejnou odpovědnost za rozpoutání druhé světové války tak vytrvalé. Západ ke svým cílům využívá propagandistickou manipulaci se skutečností, že Stalin byl totalitní politik.


Zákulisní manévry Západu ve třicátých letech minulého století směřovaly k provokování německo-sovětského konfliktu. Nacistické monstrum podnítila k agresi především politika uklidňování a stálých ústupků Londýna a Paříže. Po serii vítězných kampaní v Evropě přišel 22. červen 1941 a vpád wehrmachtu na sovětské území. Začal se realizovat plán Barbarossa ke zničení SSSR a plán OST k vylidňování země. Místní, kteří přežili byli určeni jako otroci německých nadlidí a pracovní síla pro Němce. Vypadá to tak, že militantní liberální historikové chtějí ospravedlnit blitzkrieg. Dnes se Západ snaží vylíčit nejvyšší činitele sovětského období a především Stalina jako zločince, kteří si zaslouží svůj "Norimberk". Postupně a systematicky dochází k vymývání mozků. Centra této činnosti jsou v USA a v Londýně. Je jich hodně a jsou bohatě financovaná. Jejich teze, že SSSR byl totalitní a že nese stejnou odpovědnost za vznik druhé světové války jako Třetí říše se metodicky protlačuje lidem do vědomí. Tato "osvětová činnost" se se zvláštní vybroušeností vede na postsovětském území. Cílem snahy je dosáhnout uznání stejné viny Ruska, jakožto nástupnického státu SSSR, na vzniku druhé světové války jako má Německo. Dřívější odpůrci Stalina se neodvážili dávat rovnítko mezi něj a Hitlera. To se má změnit.


Je jasné, že přijetí "destalinizace" vlastní historie a národní identity ruskou elitou a vnucený odsudek si národ zaplatí. Nyní chce západní společenství ztrestat Rusko za totalitní historii a nevykořenitelné sympatie národa ke Stalinovi. Západ předpokládá, že opuštění vlastních postojů v tomto ohledu a kapitulace je navyklý stereotyp "věrchušky" od dob Gorbačova. Metodika k dosažení cíle je neměnná a vždy založená na předpokladu, že jsou pro ni peníze vždy důležitější než státní zájmy.


Zemí Stalinem poškozených a cizinců postižených represemi není málo. Problém s dokazováním nebude. V Rusku je dostatek "pragmatických" historiků a politologů závislých na štědrých grantech západních vědeckovýzkumných center. Ve všech ruských mediích převládají jejich hlasy. Trvají na vině Stalina ve spiknutí s Hitlerem a nutnosti to odčinit. Mnozí liberální hostorikové se živí v zahraničí "kálením do vlastního hnízda". Ignorují to, že Stalinova popularita v samotném Rusku roste. Dotvrzuje to i TV akce "IMJA ROSSIJI", kde se mezi nejuctívanějšími osobnostmi historie umístil Stalin na třetím místě.


Autor článku píše, že sám při své práci v Latinské Americe prošel mnoho knihoven jihoamerických metropolí a zjistil, že ve válečných letech byl Stalin v Jižní Americe přijímán jako hrdinné ztělesnění boje proti hitlerovcům a symbol odporu, historického optimismu a sociálního procesu.


Komunisté byli považováni za důsledné bojovníky s hnědým morem. Proto se zpravodajci USA v Latinské Americe snažili o kontakty s vedením komunistických stran a angažovali je do boje s nacistickým podzemím. Stalin schválil v roce 1943 rozpuštění Kominterny, aby se vztahy mezi spojenci upevnily spolu s protihitlerovskou koalicí. Byl zastáncem konstruktivních vztahů se Západem, žádal mezinárodní dialog a snažil se o důvěru ve světě. Ovšem politika Západu se po skončení druhé světové války otočila. Projev Churchilla ve Fultonu v roce 1946 znamenal nástup studené války a označení Stalina za totalitárního nepřítele západní civilizace. To trvá doposud.

Kopretina řekl(a)...

Ideologové neoliberalizmu v Rusku musejí být připraveni na to, že stejné postupy nevybíravého hanobení ruské historie, ke kterým dnes dochází, se mohou vrátit jako bumerang. Ruská Pátá kolona je si toho vědoma a pracuje na plné obrátky, aby Stalina definitivně odepsala.

Tolik SVĚT RUSKÝMA OČIMA od ZAJOCHA, inteligentní to dámy...:-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

No jistě, že to myslíte smrtelně vážně, milá Kopretino. To z Vašich vášnivých výkřiků doslova čiší. A právě to je na celé záležitosti tím nejlegračnějším.
Ach, jak lehce si vy křesťani pod sebou podřezáváte větev. :-)))

Nu, jen tak dál, a směle vpřed ! Já jsem člověk pokrokový, levicově založený; křesťany (s výjimkou pravoslavných a husitů) právem považuji za nepřátele Česka a socialismu, nepřátele stejně nebezpečné jako buržousty, sionisty, Němce a ostatní Euroameričany.

Takže, jestli se vy křesťani zlikvidujete sami, svým hysterickým fanatismem, nám Čechům se velmi uleví.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak jo, vážený STK :
Moudrý rabín na smrtelné posteli většinou shromážděným sionistům poví svou největší životní moudrost : VŠECHNO JE JINAK !
Více třeba zde : ://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/197202/Izraelske-firmy-podporuji-Iran.html

Nazdar !

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, to NENÍ žádný fanatismus, to je upřímné vyznání víry...A křesťanství je přímo úměrné vlastenectví, ne to znetvořené vedené Dukou a některými italskými ústupnými biskupy, ale to pravé a autentické...Křesťanství budovalo ráz Evropy,nádherné církevní stavby, katedrály, kaple... A právě Euroameričané přinesli do Ameriky civilizaci...bez Euroameričanů by nebyl svět, který známe nyní...Ano, jsem roduvěrná Češka, příslušnice Evropy, a právě proto, musíme podporovat Euroameričany...My Evropané jsme s Euroameričany za jedno, musíme táhnout za jeden provaz...Euroameričanství ovšem neznamená útisk "negrů" a šikmookých, "negři" a šikmooký musí mít stejná práva jako A Šikmooký dosahují stejných, ne-li lepších výslednů než my bílí Evropané a Euroameričané..A mezi jednu z nejúspěšnějších skupin mezi námi Euroameričany jsou Židé, starobylý, biblický, Davidův národ...Vědci,vynálezci, umělci...Židé neustanou ve sledování pravdy, jak se jim zjevuje,ať vede kamkoliv.Židovské dějiny nás poučují, pokud jsme vůbec poučitelní,že lidská existence má cíl a že jsme se nenarodili a žili, jen abychom umřeli. A Vy jako Evropan byste měl mít naopak k Euroameričanům upřímný vztah...Psal jste, že jsem stejná jako Vy, takže i Vy k Euroamričanům máte pozitivní vztah, jen ironizujete a děláte si z mého zápalu pro dobrou věc legraci...Možná to tak vyznívá,jak píšete legračně, ale taková jsem, jsem to já,nechala bych si vyrvat tlukoucí srdce za svůj postoj, který nikdy,nikdy, nikdy nezměním... Můžete se mnou pohrdat, nenávidět, mě, ale to je mi fuk...Je mi jedno, co si zde o mně myslíte, jedno a dobře vím, sionismus je naděje, láska, ušlechtilost, dobro a všelidské hodnoty. Klidně po nástupu stalinismu nás můžete věšet na náměstích, vplétat do kola, upalovat...

Kopretina řekl(a)...

No Lukáš Lhoťan je bláznivý pomatenec, na bývalého předsedu ČSSD Miloše Zemana, na Stranu práv občanů podal trestní oznámení...Proti každému kritikovi islámu podává žalobu...A nenávist Lhoťana k Izraeli je typická,jako u každého mohamedána.A že USA opustily Izrael? Kde na to ten mužíček přišel? V americkém Kongresu měl Benjamin Netanjahu přes 30 potlesků ve stoje a jeden z nich trval více než 3 minuty...Obama antisemita si nemůže vše dovolit...Kongres má páky a Obama není diktátor...

Kopretina řekl(a)...

A masakr ve Srebrenici? To nemůže NIKDO opakuji NIKDO schvalovat! Vraždění a zabíjení je vždy zločin proti lidskosti, navíc tento masakr spáchali pravoslavní Srbové, ne římští katolíci a protestanti...

Kopretina řekl(a)...

Bití žen v islámu
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7779-navod-jak-bit-zeny-bez-modrin-a-zlomenin-znasilneni-manzelky-neni-znasilneni.aspx
Milá Harpyje, to není paranoia, ale důvodné obavy...

Pedro řekl(a)...

Proboha Kopretino, nechte si od paní Harpyje diskrétně (ne tady přede všemi, ale mailem), vysvětlit, jak to pan V.v. všechno myslí. Vy jste taková bezelstná duše a všechno mu to věříte. To, čím Vás tady ten pán "krmí", je těžká ironie (jak druhdy pravil STK - ironie na druhou, někdy až na čtvrtou). My ostatní štamgasti zde v hospůdce dávno víme, "která bije". Někdo na to přišel dřív, někdo později a už mu "na špek neskáčeme". Doporučuji Vám přečíst si heslo: hatetepe://cs.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet)

Harpyje řekl(a)...

Děkuji, Kopretino, ale euportal.cz a eurabia.cz nečtu. Z důvodů duševní hygieny. Znám, a čtu hodně protiislámských blogů, ale primitivní úrovně těchto dvou mě odpuzuje. Jeden ze zakladatelů eurabia.cz je Adam B. Bartoš ("Pojďme se vážně bavit o odsunu muslimů z Evropy"), a to, myslím, říká vše. Do té druhé protievropské postily píše zase blbeček Lukáš Petřík, který se v článku "Unie se rozpadne. Evropská i americká S pomocí Boží a navzdory Havlům a dalším neomarxistům" ptal naprosto vážně stejně postiženého Petra Hájka, jestli by ČR neměla mít atomové zbraně, aby mohla "ubránit svou suverenitu".

Co se toho článku českého muslima týká, tak jeho článek o obchodování Ofer Bros Group s Iránem má pravdivé jádro (http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4073483,00.html), ovšem ten dobrý muž zveličuje a vyvozuje z této události naprosto mylné důsledky. A pro Vlastence: ono je skutečně VŠECHNO JINAK ! http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,767601,00.html

Měla byste, Kopretino, mít větší důvěru v tu západní civilizaci, kterou údajně tak milujete. Nevím proč by se měla podrobit nějakému barbarskému kultu. A jinak je arcibiskup Duka zrovna tak málo "znetvořitel křesťanství", jako je Obama antisemita. To mi připomělo tu babu Haslingerovou, která na jednom článku zpochybňovala víru Mons. Halíka. :-)))

Už jsou čtyři hodiny odpoledne a pořád čekám na ten jaderný teroristický útok v Berlíně, který na dnešek předpověděl "geniální" Adam B. Bartoš.

Harpyje řekl(a)...

Já jsem to kdysi už Kopretině vysvětlila. Až na to, že Vlastenec je troll. Za trolla ho osobně nepovažuji.
Problém je, že Kopretina reaguje strašně emocionálně a věří jen tomu, čemu věřit chce.
To se občas stane každému. Já jsem například nedávno na Psu nadala jednomu starému pánovi do hňupů ("žlučovitému dědkovi"), ale protože mě opakovaně dráždil, až mi povolily nervy. :-)))
Nesmíte to všechno brát tak vážně, Kopretino. Vlastencova ironie je zároveň výborná zbraň a výborné brnění.

Větší vlastenec řekl(a)...

Česko je nedílnou součástí Západní Asie
aneb
Pár vlasteneckých rad slečně Kopretině

Milá Kopretino, pro Vaši informaci :
Nejsem žádný Euroameričan. Jsem Čech jako poleno. To jest Západoasiat tělem i ateistickou duší. Navíc jsem český vlastenec snad nikoli nejmenší. Takže můj vztah k cizákům a zrádcům národa je typicky český a pokrokový - veskrze odmítavý.

Prostě - s Euroameričany nemám a nechci mít nic společného; stejně tak s jejich domácími přisluhovači, s buržousty, křesťany, nepokrokovými a/nebo nečeskojazyčnými sionisty.
Zastávám zdravý český názor : Pokud se takovým odnárodněným Čechům u nás nelíbí, tak ať si jdou, ať si hledají štěstí v té „slavné“ Euroamerice. A hlavně ať jdou RYCHLE, neboť po našem neúprosně se blížícím opětovném vítězství opět uzavřeme hranice.
Uzavřeme hranice, a vší náš lid to opět uvítá, protože se tím přeruší proud euroamerických špionů a diverzantů, pronikajících do naší vlasti, protože se tím přeruší proud zrádných emigrantů, z naší vlasti prchajících.

Vy se samozřejmě nemusíte ničeho bát, milá Kopretino. Čech Čechovi (Češce) nikdy hlavu neutrhnul; a Váš konkrétní případ si ohlídáme. Vaši vervu, Vaši neochvějnost, Vaše odmítání cizích názorů dokážeme velice snadno využít. Zanedlouho budete bojovat proti nepřátelům vlasti a Západní Asie se stejnou vervou, s jakou dnes bojujete proti českým národním zájmům. Koneckonců, Vaše neochota odejít z vlasti někam do cizího nepřátelského světa (za prací či dalším studiem) Vás pevně začleňuje mezi roduvěrné Čechy (a Moravany).

Co se tzv. Srebrenického masakru a ostatních euroamerických, sionistických i muslimských protislovanských provokací týče, přečtěte si pár článků v Českých národních listech. A myslete přímo hlavou; nepodléhejte oficiální propagandě našich dědičných nepřátel.

Na shledanou v lepších časech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha. Takže špionáž pod zástěrkou zakázaného obchodování. Já to říkám pořád, že těm sionistům nelze věřit.

Ovšem, vážená paní Harpyje - jaká moje "ironie" ?!? Vždyť pro mne, pro Leninovy rány, je ironie naprosto cizí slovo !!

kocour řekl(a)...

Schumi, díky, ale to je marný ...

Zvláštní, že ještě nikoho nenapadlo požadovat "slušnou matematiku" nebo "slušné fyzikální zákony".

Harpyje řekl(a)...

"Západoasiat tělem"?
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50554_380542659096_864260_n.jpg?
To jsem si Vás ale představovala jinak!

Větší vlastenec řekl(a)...

Raději si Váš odkaz ani nebudu otevírat, vážená paní Harpyje.
Zde najdete správnou odpověď : ://www.englishforums.com/English/AmbroseGwinettBierceRussianPerson/llnwk/post.htm
Prostě - my Slovani jsme obyvateli Západní Asie; náš svět si neseme v srdcích, do jeho podoby přetváříme všechny kraje, jež jsme osvobodili resp. osvobodíme od jejich okupantů.

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

K heslu "caucasian body" se mi ale zobrazuje tohle: http://www.3dscience.com/img/Products/3D_Models/Model_Large/male_caucasian_body.jpg
Tož jestli jsou všichni západní Asiati takto postižení, tak jak se, sakra, rozmnožují?

Harpyje řekl(a)...

Mongolian soul: http://i4.photobucket.com/albums/y110/headwideopen/russiafriend.jpg

Kopretina řekl(a)...

Jenže Adam B.Bartoš se proměnil, už jsem to Vám psala, Harpyje. Dříve býval sionistou,dokonce jsem si s ním prohodila pár mejlů, býval milý, přátelský, ale za nějaký čas se proměnil, kromě zběsilého antiislaminsmu přijal i bojovný antisemitismus. Dříve psal, že Havel chce proměnit ČR v eurabijskou zemi, ovšem za nějaký čas začal psát o sionistických zednářích, o tom, že se v Praze sešel sionistický kongres (1933), o tom, že Silvie Lauder je Židovka a nosí hluboký výstřih, o tom, že je papež Jan Pavel II. Žid Kaczorovský (Kaz) a proto, vřele přijal "zednářskou skupinu" ADL(Liga proti pomluvám)...Atd. Nevím, co se to s ním stalo. Ze slušného mladíka se stal antisemita, antievropan, atd.Psal, že by se katolická církev neměla hlásit k Janu Pavlu II, ale k papežům starším...No tedy! To s lítostí musím zmínit případ, že papež Inocenc III. nařídil Židům nosit veřejné označení, zakázal sňatky mezi Židy a křesťany, nařídil Židům žít v ghetu... Neznám odpudivějšího papeže...My papeženci bychom se za takového papeže měli stydět!

Kopretina řekl(a)...

Stejně nechápu, proč se americký běloch nazývá "caucasian body"!!! Proč se nepoužívá normální termín Euroameričan, když se černochům říká "Afroameričan"...Ota Ulč psal, že dříve byli skutečně černoši pronásledováni, týráni (otrokářský systém),Ku-Klux-Klan, rasová degregace v 60.Letech 20.století,ale nyní se situace obrátila, černošští studenti jsou zvýhodňováni,černoch je přednostně brán na univerzitu, do zaměstnání a že údajně přesto se velká část černých dětí narodí mimo manželství a žije nezřízeným životem...Nevím, co je na tom pravdy, zda-li je to skutečně fakt předloženým Otou Ulčem a nebo antičernošství...

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 246   Novější› Nejnovější»