neděle 18. prosince 2011

Václav Havel zemřel

Spisovatel a dramatik, svědomí národa a vězeň svědomí, disident a prezident Václav Havel zemřel ve svých pětasedmdesáti letech. Článek Zásluhy Václava Havla, který jsem uveřejnil k nedávným Havlovým narozeninám, se tak stal předčasným nechtěným nekrologem.

Zde prosím o uměřené komentáře.

V pondělí 19.12. ještě přidávám fotky od Václava, když už jsem šel kolem. Zejména drobné osobní pozdravy. V noci to zase sklidí úklidová četa…
Navždy Váš český národ

Děkujeme za všechno


Šála fanouška
Ať mír dál zůstává…
Deset miliard na cestu…


79 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Na lemu silnic stojí cestáři - v půl písně ustal náhle kolovrátek / U hromad štěrku; jednu na tváři / A v druhé ruce kostkovaný šátek.
Ať pláčou ženy v koutku kuchyně / Nad svými hrnky, ale copak muži! / Už jede mrtvý. Čapku na klíně / A na svém srdci polozvadlou růži.

Dei, miserere eum.+

Kopretina řekl(a)...

Že se Lukáš Patřík z EUportalu nestydí! Nedá pokoj Havlovi ani po jeho smrti.EUportal je hnus.
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8508-nejvetsi-skudce-politopadoveho-vyvoje-vaclav-havel-zemrel.aspx

drak řekl(a)...

Když jsem býval mladší, býval pro nás Václav Havel tak trochu polobůh, protože jsme si o něm ledacos poslechli na Svobodné Evropě, či Hlasu Ameriky, ale nejenom proto. Vážili jsme si ho i proto, že se odvážil udělat veřejně to, nač my jsme si tenkrát prostě netroufali, on se veřejně bolševikovi postavil a vzepřel, to si mnozí jiní, včetně mě, prostě netroufli. On pro nás byl a zůstane morální veličinou. Nemusím souhlasit se vším co si myslel, co napsal či vykonal, ale určitě si ho budu vážit pro jeho charakter a pro to, čím pro nás tenkrát byl, on byl totiž pro mnohé světlem na konci dlouhého tunelu. Za to především mu patří naše vzpomínka a náš dík.

Kopretině:

Číst něco takového je ztrátou času, ten člověk je totiž politováníhodný ubožák, o čemž dostatečně svědčí jak to, co napsal a zejména pak v kombinaci s momentem, kdy to zveřejnil.

Jakub S. řekl(a)...

Tak.

Kopretina řekl(a)...

Jenomže tito lidé (Semín, Bátora, Bartoš, Petřík, R.Malý, Hájek, Jakl a další), dělají ze sebe apravičáky, "autentické konzervativce", přitom jejich smýšlení nemá s konzervativismem a pravicí nic společného. A jsem zhnusena tím, že tato politováníhodná verbež si bere termín "konzervativismus" a "pravice" do svých úst. Já bych se styděla být s těmito lidmi po jednom boku.

STK řekl(a)...

Proboha, Kopretinko neklasifikujte tu tolik pojmů. Věc je myslím jednodušší: Je nekulturní howado, kdo se neumí sklonit před majestátem smrti. A kdo nemůže říct o mrtvém nic dobrého, ať raději mlčí.
===========
Po smrti autora toho nenávistného pamfletu nanejvýš někdo napíše: "Vzteklý pes pošel. Mír jeho nešťastné duši."

drak řekl(a)...

A zbývá jen dodat, že blb či hovado zůstanou tím čím jsou, ať už se to snaží zastřít a zaštítit jakoukoliv myšlenkou. Blbost a hovadství jsou totiž mezi lidem distribuovány bez ohledu na jejich politické preference. Zda bohudík či bohužel se nedá jednoznačně říci.

Harpyje řekl(a)...

Kopretinino rozhořčení není žádná "klasifikace pojmů", nýbrž je naprosto pochopitelné a oprávněné. Je to příliš jednoduché, odbýt tento lidský odpad jménem Lukáš Petřík, jako nekulturní hovado nebo blba.
Jeho článek je charakteristický pro leckterého odpůrce bývalého prezidenta. Když jsem po obědě pustila počítač a četla zprávu o jeho smrti, tak jsem si automaticky vzpomněla na všechny ty nenávistné hnojomety oněch lžinenávistníků kterým byl vystaven, i když už bylo zjevné, že mu nezbývá moc života.
Zástupně za všechen tento lidský odpad, Dušan Streit: "Bude prostě aktivně škodit, dokud bude dýchat. A mám obavy, že i déle. Zhoubné následky jeho činů zcela jistě přesáhnou horizont jeho života."

STK řekl(a)...

Ne tady Harpyje, prosím.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, když jste zde, tak Vám odpovím. Lukáš Patřík se považuje za "věřícího katolíka", ale vím, že skutečný katolík by tak hnusného smýšlení nebyl schopen. A i to x-krát zmiňované Brtrstvo Sv. Pia X. nená s katolictvím nic společného, tedy doufám. Slušný katolík by se takové nenávisti měl vyhnout...To je kleronacismus, nacismus církevního kléru...A všimněte si i diskusi pod článkem, Lukáš Petřík se rozhořčuje nad nesouhlasem pod článkem...

Harpyje řekl(a)...

Jaképak ne tady?
Je smutné, kam to až dotáhla úroveň kultury politické diskuse v Česku, díky působení takových bezvýznamných nul, jako je tento Petřík a jiných, Kopretinou jmenovaných nul.
Tito lidé kompromitují všechny hodnoty, za které se navenek tak udatně bijí.

Harpyje řekl(a)...

Žádný věřící by něco takového nemohl napsat. Je to pokrytec a oportunista, jako jeho soukmenovci.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, mrkněte jaký tzv. "katolík" zveřejnil hnus
http://cz.altermedia.info/ze-zahranici/stat-izrael-pohledem-katolika_6046.html
Fuj...Takovíto katolíci dělají ostudu celé katolické církvi...Vždyť tito lidé se svým antisemitismem a fanatismem od militantních mohamedánů neliší. To ať víte, jak někteří naši "katolíci" smýšlí...Rovněž člen Kněžstva sv. Pia X. v ČR...

Harpyje řekl(a)...

Ten odkaz sice nefunguje, ale altermedia je náckovský server, tak co po takových článcích chtít. Tak trochu jsem brouzdala po israelských stránkách, ale o VH jen velmi málo zmínek. Trochu mě to zklamalo.

Kopretina řekl(a)...

Mně funguje, tak článek napastuji.
Napsal: Michal Kretschmer

V teologicky pojatém článku „Nová smlouva nahrazuje starou“ 1 jsem se snažil především na základě Písma svatého ukázat, že pro Židy neexistuje nějaká jiná řádná cesta vedoucí ke spáse než je přijetí křesťanství a Ježíše Krista jako Bohem poslaného Mesiáše. V tomto textu se chci v návaznosti na to zabývat především pohledem na současný stát Izrael.
Můžeme pozorovat rozdílné postoje a hodnocení nedávných událostí v pásmu Gazy, a to i mezi křesťany. Mnozí si uvědomují nebezpečí islamizace Evropy a v důsledku toho jsou spíše přátelsky nakloněni ke státu Izrael podle zásady, že nepřítel našich nepřátel je naším přítelem. Pro jiné je zase rozhodující, že sám Ježíš, jeho matka Panna Marie i apoštolové byli Židé a že Nový zákon je naplněním Starého zákona, který byl Bohem dán Židům. Rovněž vzbuzuje sympatie to, že Izrael je početně slabší než arabské a muslimské státy v jeho blízkosti.

Naproti tomu další se zabývají posuzováním jednotlivých vojenských akcí jak na straně Hamasu, tak na straně izraelské armády, a poměřují jejich opodstatněnost a adekvátnost. Takový přístup vyžaduje samozřejmě poměrně podrobnou znalost faktů a rozhodně vede k poznání, že vina je na obou stranách, a spor může být jen o tom, na které straně je větší. Osobně tu větší vinu vidím na straně Izraele, který zabíjel i ženy a malé děti, zničil nemocnici, a to ne jako vedlejší účinek nějakých oprávněných vojenských akcí. Kardinál Renato Raffaele Martino v lednu 2009 prohlásil, že Gaza se stále více podobá koncentračnímu táboru 2.

Kopretina řekl(a)...

Neměli bychom však tento konflikt přeceňovat, na světě se válčí a zabíjí na mnoha místech a ještě více se vraždí nenarozené děti. To jen si židé ve své sebestřednosti myslí, že jsou něčím výjimečným tak jako za středobod moderních dějin považují své skutečně velké utrpení způsobené Hitlerem a jeho pomahači, jakkoli počet obětí Stalina byl větší. 3 To se pak projevuje sekulárním „náboženstvím holocaustu“ 4 pozvedávajícího jejich pronásledování nacisty na úroveň transcendentna a bohužel v mnoha státech úspěšnou kriminalizací těch, kdo se odvažují nahlas pochybovat o jeho „dogmatech“. 5 Pro odsouzení tohoto náboženství holocaustu není zapotřebí se zabývat otázkou pravdivosti jeho dogmat nebo tvrdit, že je založeno na lži, jak činí tzv. historičtí revizionisté. Podstatné je, že ve své praxi má charakter modloslužby. Je záležitostí sekulárních Židů, pro ortodoxní je pochopitelně důležité uznání historických faktů o utrpení Židů způsobeném nacisty, ale jejich víra se obrací k Bohu.

Někteří křesťané a židé se domnívají, že vznikl státu Izrael je naplněním biblických zaslíbení a že tudíž je třeba tento stát (alespoň modlitbou) podporovat. Mají tudíž za to, že stát Izrael je Bohem chtěným útvarem, že na něm spočívá Boží požehnání a že požívá zvláštní Boží ochrany. Z takové víry vyplývá, že Palestinci nejsou legitimními obyvateli území tohoto státu a mají se buďto dobrovolně stáhnout nebo budou oprávněně vyhnáni. To ostatně z velké míry již stát Izrael uskutečnil a současní obyvatelé Gazy jsou z velké míry potomky těchto vyhnanců. Z takové víry také plyne, že Izrael je oprávněn podniknout potřebné kroky k zajištění své bezpečnosti a tudíž je třeba jej podporovat v jeho četných konfliktech se svými sousedy.

Podporu Izraele nelze zdůvodnit ani odkazem na veliké utrpení židů v nacistickém Německu a za druhé světové války. Hovořit o „holocaustu“ (tj. o zápalné oběti) je nesmyslné, nešlo zde o oběť v náboženském smyslu ani na straně vrahů ani na straně její přijetí od obětí. Utrpení Kristovo bylo nejen dostatečným, nýbrž zadostiučiněním nadbytečným za hříchy lidského pokolení, podle onoho 1 Jan 2,2: „On jest obětí smírnou za hříchy naše, a nejenom za hříchy naše, ale i za hříchy celého světa“. Utrpení Kristovo tedy svou hodnotou převyšuje utrpení mnoha lidí, jednak proto, že Kristus trpěl jako nevinný, kdežto Židé jako v různé míře hříšníci, jednak proto, že Kristovo utrpení, jakkoli trpěl v těle, je třeba připisovat jeho osobě, jež je božská. Lze ještě podotknout, že samotní nacističtí vrahové a jimi pronásledovaní Židé se 64 let od skončení světové války dožili jen v malém počtu. Ve státě Izrael tedy dnes žijí převážně potomci nacistických obětí (a samozřejmě také další Židé). Podporovat někoho lze jen ve spravedlivé věci a samotná existence státu Izraele se jí být nezdá. Považuji také za vhodné zmínit zneužívání přestálého utrpení k nátlaku na placení finančních kompensací pro židovské organizace. 6 Pokud někomu náleží odškodnění za spáchané křivdy, jsou to dědicové, ne nějaké organizace.

Kopretina řekl(a)...

Dnešní stát Izrael je sekulární stát. Je založený na ideologii sionismu. Jeho existence není opodstatněná ani z posice ortodoxních židů, kteří mají za to, že ustavení židovského státu má být ponecháno na budoucím mesiáši. Podle údajů Izraelského statistického úřadu z roku 2004 se jen něco přes 8% označuje jako haredim, tj. ultraortodoxní, dalších 9% jsou „náboženští“ (ortodoxní), 12% se považují za nábožensko-tradiční (hlavně řídící se židovkou náboženskou tradicí), 27% jsou nenábožensky tradiční a 43% jsou sekulární (z nich však 53% věří v Boha). 7 Náboženství není tedy pro většinu obyvatel Izraele rozhodujícím činitelem a nelze tudíž tvrdit, že dnešní Izrael vede spravedlivou válku za Boží věc, jako tomu bylo za časů makabejských, kdy byl veden boj proti pohanům za dodržování mojžíšského zákona a kdy stateční dali přednost mučednictví před přestoupením Božích příkazů.

Nahromadění Židů v nekřesťanském státu není příznivé pro jejich budoucí obrácení ke Kristu, protože život ve státu Izrael utvrzuje jejich židovskou identitu. Mnoho sekulárních Židů už neočekává příchod nějaké osoby jako Bohem přislíbeného mesiáše. Pokud nerezignovali, mohou interpretovat mesiáše jako kolektiv, tedy židovský národ, což má samozřejmě revoluční charakter směřující k prosazení vlastními silami toho, co by zaslíbený mesiáš měl přinést Židům.

Sionisté usilovali o to, aby Židé získali domov v Palestině a tam byl zřízen a mezinárodně uznán jejich stát. Theodor Herzl, jeden z vůdců sionistického hnutí, napsal koncem 19. století knihu Der Judenstaat. Motivy sionistů byly veskrze politické, neodvolávali se na nějaké Boží ospravedlnění pro své nacionalistické hnutí a tak neměli podporu většiny rabínů. Herzl usiloval o to, aby získal pro svůj záměr podporu tehdejšího papeže, sv. Pia X. Byl jím dokonce přijat 25. ledna 1904 v soukromé audienci. Papež mu tehdy řekl, že nemůže podporovat toto hnutí. Nemůžeme zabránit Židům, aby šli do Jeruzaléma, ale nemůžeme to nikdy schvalovat. Jeruzalém byl posvěcen životem Ježíše Krista. Jako hlava církve nemůže jinak odpovědět. Židé neuznali našeho Pána, a tudíž my nemůžeme uznat židovský lid. Vím, že Turci ovládají naše svatá místa. Musíme se s tím vyrovnat. Ale nemůžeme schválit židovské přání okupovat tato místa. Theodor Herzl poté poukazoval na utrpení Židů. Na to mu papež řekl, že buďto Židé si ponechají svoji víru a budou čekat na Mesiáše, který, jak my věříme, již přišel, a v tomto případě popírají božství Ježíše Krista a my jim nemůžeme být nápomocní, nebo se tam odeberou bez jakéhokoliv náboženství a pak my nemůžeme vůbec nic s nimi udělat. Židovská víra byla základem víry naší, ale byla nahrazena učením Krista a my nemůžeme připustit, že stále požívá nějakou platnost. Židé měli být prvními, aby uznali Ježíše Krista. Měli dostatek času, aby uznali jeho božství bez nátlaku, ale oni se rozhodli tak neučinit až dodnes. Posléze papež odmítl podporu Herzlovi i pro získání sekulární půdy v Palestině mimo Jeruzalém. 8

Kopretina řekl(a)...

Pro podporu Izraele není také důvodem obava z islamizace Evropy. Izrael nebrání Evropu před ní. Když vypukne konflikt v nějaké blízkovýchodní zemi, zhorší se tam situace křesťanů. To platí i o Iráku, se kterým vstoupili sice do konfliktu Spojený státy, ale pod vlivem židovské lobby, kde došlo a dochází k masivnímu útěku chaldejských křesťanů. Předtím to byli křesťané v Libanonu, kteří trpěli izraelským odstřelováním. Při nedávných izraelských zásazích v pásmu Gazy kromě muslimů trpělo i několik tisíc křesťanů.
Izraelskou politiku, její metody a zločiny opisuje Noam Chomsky v knize Offene Wunde Nahost, kde uvádí, že Jitzchak Shamir (velel skupině, která zavraždila diplomata Folke Bernadotteho) řekl:

„Ani židovská etika ani židovská tradice nemohou popřít hodnotu teroru jako prostředku boje. Terorismus je pro nás v prvé řadě součást politické bitvy a hraje důležitou roli v naší válce proti okupantům“.

V nedávné době rabín, brigádní generál Avichai Rontzki dal izraelským vojákům materiál, který tvrdil, že prokazovat milosrdenství během bitvy je strašně nemorální a že při starosti o vlastní životy a životy přátel se nesmí hledět na obyvatelstvo, které je obklopuje a škodí jim. 9

Existence státu Izrael nevyvolá problémy jen mezi ním a okolními arabskými státy. Zasahuje světovou politiku s ohledem na velký vliv izraelské lobby na vlády řady států 10 a také proto, že jeho existence by nebyla dlouhodobě možná bez velké pomoci jiných států, zejména USA, a Židů a jejich organizací v mnoha zemích světa.

Stávající stát Izrael není útvar chtěný Bohem, to vyplývá z Písma, neboť starozákonní smlouva je zrušena a Boží přislíbení přešla na církev. Mezi křesťanstvím a judaismem, který odmítl Krista, je nesmiřitelný rozpor. Zničení jeruzalémského chrámu a rozptýlení židů jsou trestem za jejich odmítnutí Ježíše Krista. Jejich svémocné shromažďování se do separátního státu založeného na území starozákonní země zaslíbené je úsilím o vyvázání se z tohoto trestu. Mám za to, že nebude na škodu, když Izrael jako stát zmizí z politické mapy světa, což samozřejmě neimplikuje vyhlazení jeho obyvatel.

I v dnešním Izraeli nelze zcela svobodně šířit křesťanství a pokřtění Židé tam nemají stejné postavení jako nepokřtění. 11 V této souvislosti nejsou bez zajímavosti Ježíšova slova v Mat 10,23, ze kterých lze usuzovat, že až do konce časů bude pronásledování hlasatelů evangelia v Izraeli. Podobně jsou tam pronásledování mesiánští Židé, kteří věří v Krista jako přišedšího Mesiáše a současně však zachovávají mojžíšský zákon a zúčastňují se slavení židovských svátků. Kritika státu Izrael neznamená v žádném případě všeobecnou podporu Palestinců a muslimských států v jeho blízkosti.

Nelze však jednostranně vidět špatné skutky jen na straně Židů. V historii se opakuje jejich pronásledování, které má však více politické a sociologické příčiny než příčiny náboženské. Často se jedná o projev nerozlišeného a mnohdy manipulovaného hněvu lidu vůči jednání části Židů. To má za důsledek, že kromě skutečných viníků jsou postiženi i ti, kdo v dané věci jsou nevinní. Ohledně historických otázek souvisejících s Židy je třeba být velmi obezřetný, dochází k falšování historie jak na straně Židů, tak jejich odpůrců, takže je někdy velmi obtížné se dobrat pravdy. Podobně je tomu i s různými články pojednávajících o vlivu Židů na současnou západní společnost. K tomu přistupuje i kriminalizace některých názorů týkajících se osudu Židů či zacházení s nimi, zejména ze strany nacistů, jakoby o pravdě se mělo rozhodovat v parlamentech a ne na základě historické evidence. Falšování historie není nic nového, prototypem je Mat 28,11-15 popisující jak židovští velekněží podplatili vojáky, kteří byli svědky zemětřesení a zjevení anděla u Ježíšova hrobu, aby řekli, že spali a že učedníci Ježíšovi ukradli v noci jeho tělo.

Omlouvám, že pastuji, ale jen, abyste si udělala představu.

EK/EMISNÍ KONTROLA řekl(a)...

ET KOPRETINA, je z mého jednoduchého pohledu reklamní agent ultra levicové chátry vydávající se za pravici.Reklama těchto výroků se nedá jinak nazvat.Nebo jak jinak označit výroky: "Pro podporu Izraele není také důvodem obava z islamizace Evropy. Izrael nebrání Evropu před ní. Stávající stát Izrael není útvar chtěný Bohem,I v dnešním Izraeli nelze zcela svobodně šířit křesťanství Nelze však jednostranně vidět špatné skutky jen na straně Židů Ani židovská etika ani židovská tradice nemohou popřít hodnotu teroru jako prostředku boje."

Co prohlášení to perla nenávisti proti židům?
čest v šest zítra!

Kopretina řekl(a)...

Ano, tak jest. Jedná se o levičáky v rouchu "pravice"... Nic víc, míň. Blood and Honour...

Šaman řekl(a)...

Kopretino, tak jste tu napastovala podlahu antisemitskými výkaly, a co z toho? Jenom zápach... Už to, prosím, nedělejte.
Dnes bychom se u hřbitova měli bavit o jiných věcech.
\ :-//

informace řekl(a)...

Václav Havel, Četl jsem v knihovně

Ho letto in biblioteca
molti libri arguti sul socialismo.
Ma mentre poi rincasavo in tram
con la testa piena di concetti,
mi son reso conto
che tutti quei grandi concetti
sull’ordine più perfetto che
esista al mondo,
sono solo ridicole costruzioni di carta
se per i loro araldi non è naturale
cedere il posto in tram
a una signora anziana
o aiutare una vecchina a raccogliere
le mele cadute lungo il marciapiede.

Četl jsem v knihovně
mnoho duchaplných knih o socialismu.
S mnoha z nich jsem vřele souhlasil,
mnoha z nich
jsem se upřímně obdivoval.
A když jsem jel potom v tramvaji domů,
hlavu plnou poznatků,
uvědomil jsem si,
že všecky veliké myšlenky
o dokonalejším pořádku na zemi
jsou směšnými papírovými stavbami,
není-li pro jejich hlasatele samozřejmostí,
aby starší paní v tramvaji uvolnili své místo,
nebo aby babce,
které se na chodníku rozsypou jablka,
pomohli je sebrat.

Uveřejnil blog Libri.it jako poslední pozdrav prezidentu Havlovi

Kopretina řekl(a)...

Jo měli. Omlouvám se, to byla jen drobná ilustrace smýšlení lžipravičáků. Lžikatolíků...Ta nenávist je totiž ta samá, jako ti, co Havla nenávidí...Havel se stal pro ně "Věčný bludný Žid"...Tož tak...

Šaman řekl(a)...

Harpyje, v Izraeli se o VH něco píše. Třeba zde:
http://www.jta.org/news/article/2011/12/18/3090795/vaclav-havel-dead-at-75
Nebo zde:
http://www.haaretz.com/news/international/israel-president-vaclav-havel-s-death-a-loss-for-the-entire-world-1.402157
Israel president: Vaclav Havel's death a loss for the entire world
Shimon Peres euglogizes deceased Czech dissident Vaclav Havel, calling him a personal friend and a friend of Israel; says Havel's voice will continue to be heard.
No, řekl to jen prezident.

informace řekl(a)...

La Stampa vzpomíná na prezidenta Havla a připomíná pražské jaro.
http://multimedia.lastampa.it/multimedia/nel-mondo/lstp/104246/

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Čest jeho památce. Pravda, láska a slušnost nejsou sprostá slova.

Kopretina řekl(a)...

http://www.fragmenty.cz/iz000002.html
"Pan Kalousek jako vždy zatím v boji se svými protivníky vyhrává. Možná ale, že se tentokrát přepočítal, protože post Ladislava Bátory převzal Michal Semín a toho bych nechtěla mít za nepřítele. To je opravdu tvrdý typ politika, který by se dal pro své názory raději upálit jako Jan Hus, než by se jich vzdal. A co víc, jako hluboce věřící člověk bude mít velkého spolupracovníka – jeho kroky povede Bůh.!" :-)))
Pan Semín bude veden Bohem, Bůh bude na jeho straně, ale který, ten rohatý?

informace řekl(a)...

L'Europa dice addio a Vaclav Havel, "eroe della democrazia"
Merkel: "Noi tedeschi gli siamo particolarmente debitori". La gente accende candele a Praga davanti alla statua di San Venceslao

http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/20111218_192652.shtml

STK řekl(a)...

Dvě howadné feny se k prasknutí přežraly nenávistí a teď tu zvracejí na podlahu.
Dobrou noc všem ostatním, na to nemám dost silný žaludek.

A.S. Pergill řekl(a)...

Václav Havel
udělal mnoho dobrého, a za to mu budiž dík.
A pokud někdo poukazuje, že udělal něco špatného, tak tomu odpovězme:
"Kdo nic nedělá, nic nezkazí!"

informace řekl(a)...

Italský premiér Mario Monti vyjadřuje soustrast redině prezidenta Havla a všemu českému lidu.
http://www.tmnews.it/web/sezioni/news/PN_20111218_00137.shtml

Jakub S. řekl(a)...

Hano! Zbláznila jste se?! Zničila jste to tu! Teď, tady!! Tady měly být krásné nostalgické vznešené smutné povznášející inspirující věci, a všem jste to tu znechutila!! Tady mělo být o V a š k o v i H a v l o v i , a vy - ?! Vše už zničeno. Neuvěřitelné, zírám, to snad není pravda - ! Zákaz! Absolutní, sem, dnes, už ! Dochází vám to ve vašem militantním fanatismu konečně, co jste provedla? Odpoledně jsem s váma deset minut telefonoval. Vědět tohle... Nechci o vás, a další ovšem taky, nějakou dobu vědět a slyšet. Leda byste pokorně (víte, co je pokora?) naznala, co jste provedla, a pokusila se mi či jinému dokázat, že se dovedete chovat jinak.
Jak já se těšil na klidnou posmutnělou moudrou diskusi s pár lidma na úrovni... já blb. Su bezmezně smutný.
Asi ale nechápete. Sylvie a kdovíkdo vám to už desetkrát říkal. Tož došlo i na skalního tolerantního chápajícího starého naivku jako su já. Asi hlas na poušti, takže to ani nelze nazvat vinou.

Jakub S. řekl(a)...

Mrtvo. Pusto. Do - !
Zrovna dnes. Ne, to se mi zdá. A tak strašně jsem potřeboval kroužek stejných duší. Vzalo mne to i fyzicky. Náhle chápu rodiče a dědečky v tom šedém ránu čtrnáctého září v sedmatřicátém.
Není mi dobře. Ještě si vezmu na chvíli Dopisy Olze, ať ten den dotáhnu stylově. Aspoň já.

Kopretina řekl(a)...

No dobře, omlouvám se...Napastovala jsem jeden článek. On totiž Kretsmer je stejného ražení jako Petřík a spol. Nebudu pastovat antisemitské sračky.

Jakub S. řekl(a)...

Nepochopila. Ještě daleko horší, než jsem byl ochoten připustit. Nechápe, co jsme mínili. A v zájmu čeho. Řekli jsme: dost!! To zamená dost. Už je dnes vše zničeno. Děkuju.

Kopretina řekl(a)...

Milý Jakube, mea culpa, doopravdy mě to velmi mrzí a slibuji, že se polepším a že nebudu sem pastovat antisemitské a jiné sračky. Slibuji.

Kopretina řekl(a)...

Doopravdy Vám přísahám, že nebudu psát nikdy nic mimo téma. Doopravdy, račte mi odpustit...

Kopretina řekl(a)...

Jakube, přisahám Vám, že budu brzdit své nadšení, je mi to líto...Doopravdy, chápu, že téma dnešního článku je o něčem jiném, prosím Vás dejte mi šanci...

Kopretina řekl(a)...

Jakube, vše jsem pochopila, potlačím v sobě veškerý fanatismus, vše chápu, jdu do sebe, nechtěla jsem zničit diskusi, to doopravdy nebyl můj úmysl.

informace řekl(a)...

Poslyšte, Vy povadlá Kytko,
buď okamžitš přestanete a odtáhnete nebo Vám dám vlastnoručně přes hubu. Zmlknětě nestydatá ženská inhned o okamžitě. Něco takového jako Vy jsem v životě nepotkala.
Mlčte a neodpovídejte mi!
A styďte se, jestli víte, co to je.
A M L Č T E !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jakub S. řekl(a)...

Bene. Ego te absolvo. Ale teď zoufale potřebuju a musím spát! Nevolat!! Nepsat!!! Nic.
Stejně nebudu. Do p - . Takových jiných neřešitelných starostí mám. A Havel. A najednou navíc tohle. Teď nějakou dobu naprosté mlčení. Z hlediska vyššího principu mravního. A omluvit se máte (privátně!) hlavně Šamanovi snad. Tak si vydechněte, já se taky pokusím, no. A je půlnoc. Dávno jsem měl být v limbu. Dobrou.

informace řekl(a)...

Ruská media o smrti Václava Havla
http://ria.ru/trend/Gavel_death_18122011/

Šaman řekl(a)...

Ale! Na ČT1 dávali od 20:00 film Odcházení. Co měli dávat při Havlovejch narozeninách, si myslím. Fakt ale je, že nejlépe se autor prodává, když čerstvě umře. Tak to prostě je.
Ale! bez ohledu na okolnosti to je velice dobrej film a klasický Havel. Zase vidím, jak člověk naletí, když čte recenze. Recenzenti k tomuto filmu byli pitomci.
Že prej si to Havel rozdával s Klausem. Jedinkrát jsem neposmyslel na Klause. Havel si to - jako ve všech svých hrách - rozdával především s Havlem!
Pak jednomu kritikovi vadilo, že to je staticky sejmutý divadlo. Pitomec. To bylo klasicky sejmutý absurdní divadlo. A vůbec ne staticky. No - Švarcik s kulometem v každé končetině to nebyl. Ani střih záběrů po milisekundách.
Na co jsme si se ženou nezávisle neustále vzpomínali byla - Zahradní slavnost! Myslím si, že ti recenzenti ještě nikdy neslyšeli o tom, "čo je to také absurdné divadlo", (viz kámen zakopávák a louže vchodová), že nikdy neviděli filmy jako třeba O slavnosti a hostech.
Toto bylo divadlo v přírodě, a jedinej "interiér" tam byl otevřený altánek…

Ale co hlavně - bylo to pěkný a bylo to o odcházení, ale ne o Havlově odcházení. A bylo to o zlomení člověka, který aby nemusel odejít, se dovede ponížit.
Nebylo to o Havlově smrti, ani o jeho prezidentování - i když právě z toho prezidentování, jako z každé fáze života, určitě využil spoustu narážek. (Talíř od Ceauceska) Stejně jako z toho pivovaru, kde "přikuloval" (Audience šla pak na dvojce).
Jo, jo. To musí autor umřít. Audience byla snad ponejprv v televizi, když byla natočená -1990, a pak už nikdy.
A taky herci byli v Odcházení skvělí, i ta protivná Veškrnka.
Tak, škoda že už Havel neměl čas na psaní her a přemyšlování, že ho stále zdržovala ta politika a navštěvování celebrit.
Myslím, že byl lepší dramatik než politik, ale jako prezident byl nám velice užitečný, hlavně tedy ve světě.
Jo, jo.

Albany řekl(a)...

The weight of this sad time we must obey;
Speak what we feel, not what we ought to say.
The oldest hath borne most: we that are young
Shall never see so much, nor live so long.

drak řekl(a)...

Zemře-li někdo ve stáří 75 let, není to až tak neobvyklé, naopak, je to docela normální, to se prostě v životě stává. Horší ale je, že tím kdo nám zemřel a odešel je někdo, kdo byl opravdovou elitou, díky komu mělo jméno státu ve světě dobrý zvuk, někdo, kdo byl ostatním v mnohém vzorem, obávám se, že zatím asi na nějakou blíže neurčenou, spíš psak delší dobu, nedostižným a nenahraditelným. Čas je ale neúprosný, nedá se ani zastavit, ani přibrzdit, ani ošálit. Václav Havel je pryč a nevrátí se.

Šamanovi:

Veškrnová jakožto herečka je velice dobrá, hraje a působí velmi přirozeně, takže člověk z toho jejího hraní má pak hezké zážitky.

žibřid řekl(a)...

Šamane, jsem rád, že se Vám Odcházení líbilo. Mě taky (viděl jsem ho v kině někdy v říjnu). Zapomněl jste zmínit výborné kostýmy.
Opravdu to není alegorie politiky. Spíš Havlovo staré téma o nemožnosti se vyjádřit, nadvládě klišé, možná i o tom, že nejvíce udělá ten, kdo nejméně mluví, že řeč je více překážkou a je jako překážka používána. A na závěr, když se Havel vynoří z rybníčku, zcela nepietně bych řekl, že jsem se smál, jak si z nás dělá šoufky, jak je to hlavně jen vtipná konverzačka na rozloučenou a my to bereme jako nějaké závažné skryté sdělení... vždyť kdo říká, že hlavní postava je odcházející diktátor Abrhám? Odcházení je vlastně veselá hra, a tak to má na pohřbech být.

drak řekl(a)...

Tvorba Václava Havla mi není neznámá, byť Odcházení mi souhrou okolností uniklo jindy i dnes. Někdy se k němu dostanu, nepochybuji o tom, že to stojí za to. Možná, že tvorba Václava Havla postrádá hollywoodskou výpravnost a bombastický styl, zato je v ní takový ten havlovský filosofický a lidský rozměr a má to divákovi co říci, dokonce ani ten divák nemusí mít specifické vzdělání na to, aby to sdělení pochopil. Tvorbu Václava Havla jsem míval rád už jako mladý a zůstalo mi to dodnes.

Myslím, že dobré divadlo i film se dají dělat i s omezeným rozpočtem a prostředky, důležité je mít co a komu sdělit a chtít to sdělit. Tím samozřejmě nepopírám, že s méně omezeným rozpočtem a se vším potřebným po ruce, se to dělá lépe.

informace řekl(a)...

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok Šamanovi a všem štamgastům

EK řekl(a)...

Po delší době bez TV jsem napřed mimovolně později se zájmem a ještě k tomu na návštěvě sledoval "novu" a na ní: Občan HavelPrezident, spisovatel, člověk...v unikátním časosběrném dokumentu.
Podle mého jednoduchého názoru šlo o věc jako ušitou pro "veřejnoprávní". Osobně dokument hodnotím jako vynikající hold tvůrců jeho osobnosti.Jsem upřímně rád, že nemám co dodat!
čest v šest!!

Harpyje řekl(a)...

Pro váženého STK, který opět jednou propásl jedinečnou příležitost mlčet:
pokud, nechcete tvrdit, že i paní Tydlitátová je zhovadilá fena, tak se laskavě podívejte na její blog a tam uvedené odkazy, abyste se alespoň přibližně orientoval v tom, o čem byla řeč.
Zrovna tak nevhodné jako pomatené řeči váženého STK, je na tomto místě teatrální udělování virtuálních facek. Kopretina se omluvila, a to by snad mělo stačit.

Harpyje řekl(a)...

Your grace,
s Vaším laskavým svolením si dovoluji upozornit na jiný citát z onoho díla:
"Jest div, že dlouho tak vše vytrpěl!"

Harpyje řekl(a)...

http://www.hrad.cz/srv/www/qf/cs/quickforms/condolence/condolenceForm

drak řekl(a)...

Myslím, že všichni už jsme si povšimli, že s příspěvky zde na blogu je to podobně, jako s větou pronesenou na veřejnosti a ne jen v myšlenkách, po odeslání z formuláře (po pronesení na veřejnosti), už to nejde vzít zpět a dlouho to tu s námi zůstane. Mnozí z nás se už naučili toto mít na zřeteli, mnozí z nás ještě bohužel ne, ale není všem dnům konec a já doufám, že i toto se časem zlepší.

Kent řekl(a)...

The wonder is, he hath endur'd so long.
He but usurp'd his life.

Jakub S. řekl(a)...

Ten Kent - dokonale zvoleno. Přesně. Nelze nic dodat ani ubrat, dík.

Jakub S. řekl(a)...

Nezlepší - totiž obecně nikoliv. Je to žel záležitost individuální, má-li kdo či postrádá zpětnou vazbu a jiné technické drobnosti osobnostního vybavení. Bez zpětné vazby je každé složité zařízení odsouzeno dřív či později ke zkáze vlastní i okolí.
Ale jak vidíte, může se stát, že pod náhlým šokem z nečekané reakce blízkého okolí se i očividně beznadějný případ probere, padne na zem a začne pomalu a ohlížeje se a dívaje se opatrně dopředu zase své aktivity - tentokrát na vyšší, odpovědnější, v každém případě j i n é úrovni, hladině.
No prostě jak Tornado Lou: Budu jiná, lepší - ! Tak ahoj ke Znojmu... A až si vyslechnu z Washingtonu Madlenku Korbelovou, du na oběd, aby mě nebylo tak zoufale rozhozeně a opuštěně a teskno.

Francis Quarles řekl(a)...

My soul, sit thou a patient looker-on;
Judge not the play before the play is done :
Her plot hath many changes; every day
Speaks a new scene; the last act crowns the play.

informace řekl(a)...

"Never Forget, Never Regret"
Ještě než zavřu PC před odjezdem. Ničeho nelituju a ani se nikomu neomlouvám. Byl to jediný způsob, jak zastavit příval.
Nashledanou v 2112.

Šaman řekl(a)...

Čerstvě z Lidovek:
13:06
Mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt označil Václava Havla za průkopníka svobody a nekorunovaného krále občanské společnosti.
13:05
"To, že by se Česká republika takto zviditelnila na celém světě, se už dlouho nepodařilo," uvedl mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tomio Okamura. Doplnil, že během zimy se lidé rozhodují o místu dovolené na hlavní turistickou sezonu a byť je to smutná věc, tak je Havlovo úmrtí pro Česko velmi dobrá reklama.

Šaman řekl(a)...

Myslím, že VH by se asi dost smál, kdyby si přečetl toho dnešního Tokio Omakuru…
I svou smrtí prospěl vlasti…

BTW: Dnešní světová média jsou plna úmrtí severokorejského diktátora Kima druhého. Ale nemyslím si, že by do KLDR teď zamířily davy turistů…

Harpyje řekl(a)...

"Masaryk se nebál se a nekradl. Havlova „pravda a láska“ bije do očí ve světě lži a nenávisti. V minulém režimu ho kvůli pravdě a lásce pronásledovali, šikanovali a zavírali. V novém režimu mu přichystali něco možná ještě horšího, těžko říct, ale rozhodně něco ohavného – přichystali mu výsměch. Dokonce koluje „seznam přívrženců pravdy a lásky“ v duchu Kukátka Arijského boje. To jsou oni, ti pravdoláskaři, to je duch toho dokumentu." (Ondřej Neff)
Tři z nich - Jiří Gruša, Jan Martin Jirous a i sám vrchní petent, pan Vaňek - opustili tento svět krátce po sobě.

Harpyje řekl(a)...

"Mluvčí sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt označil Václava Havla za průkopníka svobody a nekorunovaného krále občanské společnosti."
Co lze taky jiného očekávat od německého fašisty? Podle velkého hradního ideologa Ladislava Jakla je přece "občanská společnost fašismus". Takže žádné překvapení.

Jakub S. řekl(a)...

Arijský boj. To snad ne. Tak on tu, zdá se, bude věčně - ?
V SRN by to nebylo ani náznakem možné, mám za to. Nebo ano? To jsme opravdu tak bezzubí, neschopní praštit nejhorší nejprimitivnější nejnenávistnější výkaly z hnědého či rudého septiku PŘES PAŘÁTY?

Jakub S. řekl(a)...

Ach, der SdL-Sprecher. Takový dyž pochválí, horší než dyž druhý po hubě dá...
Ale jaký velký hradní - ! S, dyť toho nikdo nebere vážně, no tak. Hájek, co nejni z opice, a tenhle - osvědčená dvojka šašků, co dovedou dycinky překvapit. Co ovšem nelze pochopit, je tvrdošíjný postoj jejich šéfa...

Harpyje řekl(a)...

Jakube, Posselta, jako věřícího křesťana, přesvědčeného demokrata a Evropana, spojuje s VH víra v universální platnost lidských práv. Jeho úcta vůči VH není nic překvapujícího.
Pan Neff píše dál: "V protipólu slušného a čestného Václava Klause, který odmítá Evropskou unii a ruské protesty proti manipulaci voleb srovnává s hodinovou stávkou českých učitelů, zde stojí spiknutí sionských mudrců semknutých kolem Václava Havla."
K tomu bych ráda dodala, že o tuto polarizaci se VH rozhodně nezasloužil.

Harpyje řekl(a)...

Dodatek
"Severokorejcům Kreml kondoloval, u Havla mlčí"

Jakub S. řekl(a)...

Cum tacent, clamant (Cicero) - Tím, že mlčí, křičí. To se sem sakra hodí, co? Kremelští carové samovládní.
Taky mě to ovšem hned uhodilo přes uši.
O Posseltovi se tedy asi neshodnem. Ani pocitově - intuitivně, ani racionálně - ne. A že někdo vystupuje jako věřící křesťan - to samo už je zárukou všeho? Ale to snad ne. S tím by nesouhlasil ani můj přítel monsignore...

Šaman řekl(a)...

19.12. ještě přidávám fotky od Václava, když už jsem šel kolem. Zejména drobné osobní pozdravy. V noci to zase sklidí úklidová četa…

Jakub S. řekl(a)...

Moc dík! Kompletace, konečná, tří hodin s novinama dnes. iDnes aji LN se vyznamenaly a nepochybně ostatní taky.
To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.
Slovo je málo, slovo je a není,
Sotva je vyřkneš, rozplývá se v dálku...
Teď budeš konečně zas s paní Olgou. Jak se o tebe podělí pak -

Větší vlastenec řekl(a)...

Paralely a doteky
aneb
Mozaika se skládá ze střípků

Třeba je to jen náhoda; že ano. Nicméně :

A)
17.prosince zemřel Kim Čong Il
18. prosince se narodil J.V.Stalin a zemřel V.Havel
7.března :
* se narodil Reinhard Heydrich; a také T.G.Masaryk, Karel Koželuh, Ivan Lendl, Vladimír Zábrodský a Jan Antonín Baťa - mimo R.Heydricha samí hanební emigranti
* zemřeli Aristoteles a Tomáš Akvinský
* V.Klaus byl ZATÍM dvakrát (2003, 2008) inaugurován do funkce prezidenta ČR

B)
V rámci současného mediálního kýče se papeženec Halík a tzv.dalajláma se označili za osobní přátele V.Havla.
V posledních dnech Hrad označil Halíka za lžikněze (ústy vicekancléře) a oslavování tzv.dalajlámy za mediální kýč století (ústy osobního tajemníka našeho pokrokového prezidenta).
V souvislosti s nedávným protistátním vystoupením ruské opozice V.Havel vyzval ruské opozičníky ke spojení, k vytvoření tzv.stínové vlády a pokračování v pokusech o rozvracení normalizující se ruské společnosti.
Náš pokrokový prezident v téže době srdečně a přátelsky přijal pokrokového prezidenta všech Slovanů, a setrval s ním v delších přátelských rozhovorech. Opozičníci a západní žurnalisti nedostali příležitost k provokacím.

V reakci na nedělní událost :
1) Jistý Jiří Schneider, 1.náměstek ministra zahraničních věcí + státní tajemník pro evropské záležitosti řekl jisté západní štvavé vysílačce m.j. :
I think that without him it would have been much harder to get the Czech Republic and other countries in the region into Nato and the European Union, back to the family of free nations. President Havel was - at the right moment, at a critical moment - a uniting figure who was able to actually make these remarkable changes happen without violence, and smoothly.
2) Velký český vlastenec A.S.Pergill napsal pravdivá a úderná slova Rozpad EU je asi to jediné, co se dá reálně dosáhnout. A, řekněme si to upřímně, čím dříve, tím lépe.

3) Profesionální provokatérka Petra Procházková plivla po příteli nejvěrnějším :
Putin Havla nesnášel víc, než si Havel dokázal představit. Tuto neděli od rána nejspíš přemýšlel, co říct, aby to neznělo jako urážka a pohrdání, a zároveň to vyjádřilo jeho odpor k lidem typu Havla.

4) Pokroková část naší veřejnosti připomenula zbytku naší veřejnosti pravou tvář pana Havla.

* * * * *

S.V.V.Putin kondoloval představitelům KLDR k jejich tragické ztrátě.
Zatím nebylo oznámeno, zdali náš přítel nejvěrnější již gratuloval našemu pokrokovému prezidentovi ke ztrátě mlýnského kamene z krku.


Světu mír !

drak řekl(a)...

Šamanovi:

Jak jsem tak měl VH odpozorovaného, tak naprosto nepochybuji o tom, že by ho slova Tomia Okamury nesmírně pobavila a že by jich nepochybně využil jako úžasné přihrávky na smeč, nebo je zužitkoval k nějaké úžasné taškařici, vtipu, hře, povídce, eseji, nebo něčemu dalšímu či všemu dohromady. Jeho jiskrný intelekt by si s tím nepochybně pohrál a poradil.

Takoví lidé se rodí jednou za čas asi tak jednou za století a něco, možná pár století a něco, navíc k tomu, častokrát jejich cenu poznáme dost pozdě.

drak řekl(a)...

Rusko? Putin? Myslím, že VH by o kondolence od Putina zrovna dvakrát nestál. Vždyť VH osobně se postavil proti tomu, aby Putin dostal jakýsi německý metál. Kdyby ale nějaká kondolence přišla, asi by jí z povinnosti strpěl. VH měl smysl pro povinnost, uměl odpouštět a byl taktní. Tou nekondolencí dává Putin najevo možná víc, než by byl býval chtěl a než měl původně v úmyslu. Doufám, že to aspoň pár naivkům u nás pomůže otevřít oči a probrat se z letargie. Já si o tom myslím, že není nad upřímnost. Čím víc se při tom ruská věrchuška ztrapní a shodí, tím lépe pro nás, aspoň nám to ušetří spoustu vysvětlováního, co jsou to ti ruští medvídci zač a proč z nich máme takové obavy.

Karel Schwarzenberg na to zareagoval svérázně a zajímavě, připnul si na klopu placku s provokativním textem vůči Putinovi. Zaorálek samozřejmě nevynechal příležitost a jako obvykle se ztrapnil. V té ČSSD asi opravdu panuje obrovská personální nouze.

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

Trochu váhám, zda se to hodí zrovna sem, ale tak trochu ano, protože v té souvislosti se myšlenky zabývají kdečím. No když jsem se tedy přihlásil k jednomu stroji, o který se mimo jiné starám, tak po přihlášení na mne vyskočil následující citát:

"God grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference."

Volně přeloženo:

"Bůh nám dává pokoru ke smíření se se věcmi, které nemůžeme změnit, dává nám odvahu k tomu, abychom měnili věci, které je v naší moci změnit a zároveň nám dává rozvahu, abychom věděli kdy být pokorní a kdy odvážní."

VH byl velice zajímavou kombinací zmíněných povahových rysů, tak i jiných.

No teď je tak trochu otázkou, zda na mne ten citát "vyběhl" proto, že VH zemřel a ta plechovka reaguje tak rozumně jak jen umí, a protože toho moc neumí, tak aspoň vyloví ten nejpříhodnější citát, co jde, nebo zda si jen mozek protože je unaven nadbytkem práce a nedostatkem spánku nehraje takovou svou vlastní zvláštní hru kombinujíc náhodně myšlenky, události a fakta.

Když už o tom přemášlím, tak mi třeba napadá, a nepochybuji o tom, že vzhledem k významu VH pro nás a naše životy, se nyní poté, co VH odešel, čas začne mimo jiné členit i podle tohoto kritéria, tedy: před VH, za VH a po VH.

Větší vlastenec řekl(a)...

No to je nápad hodný pravého českého ateisty !

Jak bude vypadat například zpráva o smrti českého „ježíše“ Havla, po zavedení této převratné ideje do praxe ?
Takto :
Václav Havel zesnul v roce 75 H.l. (Havlova letopočtu).

Jo !

drak řekl(a)...

Co se týče české politické scény a co se týče místního společenského vývoje, tak je VH skutečně výrazně ovlivnil a z tohoto úhlu pohledu opravdu nevidím nic divného na tom, hovořit o době před ním, za něj a po něm. Je to jedna z možností. Konec konců, jeho význam překročil hranice naší malé zemičky a ovlivnil i dění, názory a postoje i jinde, nežli jenom zde. Svědčí o tom representativní mezinárodní účast na jeho pohřbu a také v kontrastu k tomu i ruský postoj k tomu samému pohřbu a kondolování.

Když jsem se podíval na to, co se děje u Václava na Václaváku, tak mi to tak nějak připomnělo tu báječnou dobu těsně po listopadu 1989, kdy na sebe lidé byli slušní, zdvořilí, ohleduplní a přívětiví. Škoda, že jim to nevydrželo aspoň o dost déle, když už ne napořád. Nyní jakoby se to tak trochu vracelo, jen v trochu jiné podobě.

V pátek bude pohřeb a v Lucerně bude párty a měli by tam hrát Plastici. Přemýšlím, že v pátek popadnu foťák a vyrazím do ulic.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jasně, Ó Veliký vlastenče draku.
Dnes tedy máme 2.den Rovného měsíce (Nivôse), že. A rok ? Máme rok 75 H.l., nebo snad 0 H.l. ?
To je koneckonců jedno; hlavně si tuto skvělou myšlénku nechejte ihned patentovat. Jinak se jí zmocní nějaký hloupý Číňan, a zprzní ji jako všechny ostatní naše nápady a vynálezy.

Čest a Nazdar !

drak řekl(a)...

Všem:

Když se podíváte na život a na to, co tu po sobě VH zanechal, tak tím vším prostupuje pevný morální postoj, čapkovská humanita, vlídnost, laskavost a skromnost zároveň. Proto také VH znali po světě a proto jim připadal zajímavý a charismatický. Proto je také lidem líto, že odešel. Když jsem v dobách polistopadových projížděl některé země bývalého SSSR, tak VH tam znali, trochu nám ho i záviděli a velice chtěli, aby se někdo takový našel i v jejich středu a pomohl jim z toho v čem žijí dostat se k něčemu lepšímu. My jsem to štěstí, žít vedle něho měli, oni bohužel ne. Konec konců, významně ovlivnil i dění a veřejné mínění jak tady, směrem od ruského vazalství k NATu a Evropě, tak i v Rusku samotném a to proti nepotickým a autokratickým režimům, no a to mu asi mají kremelští soudruzi velmi za zlé, jenže to je asi tak vše, co s tím zmohou.

Když nám tedy odešel VH, cítím to tak, že odešel laskavý a vlídný člověk, potažmo pak velký a významný muž. Já v něm viděl a ctil především toho člověka.

VV:

No a když se podívíte, jaké nevlídné, nelaskavé, otravné a útočné věci Vám odcházejí z úst a klábosnice a nevím čeho ještě, tak co si myslíte, že asi pocítí Vaše okolí, až jednou odejdete Vy?

Jakub S. řekl(a)...

Kombinace zmíněných povahových rysů - dokonalý a jako každá dokonalost neuvěřitelně prostý a (dodatečně) očividný postřeh. Tak! Nemohl jsem na to přijít já? Mohl. Nepřišel.

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

S Vaším postřehem a schopností vyjádřit málo slovy hodnotné myšlenky, je vše v naprostém pořádku, Jste v tomto oboru rozhodně dost nadprůměrný, takže rozhodně nemáte nač a proč si stěžovat. No a to, že nejde stihnout úplně všechno, to je prostě normální, na to si také nemá cenu stěžovat :-) Já poměrně rád využívám výsledků práce jiných, podobně jako jiní, doufám že rádi, využívají výsledků té mojí, tak už to na světě prostě chodí.