středa 2. února 2011

Hodní hoši


Můj pondělní článek o (ne)informování  České televize ohledně vzpomínové akce v Senátu, které se účastnily špičky našeho politického života (ale proč jsem tam nepostřehl zástupce ČSSD?) jsem dnes vrhnul do svého pravidelného středečního sloupku na Neviditelném psu. Zde vyvolal dokonce i jistou hodnotnou diskusi. Uvědomil jsem si, že právě před deseti lety proběhl lítý boj o Českou televizi, který tehdy prohráli neschopní babralové (třebaže měli pravdu) a vyhráli všehoschopní hodní hoši. ČT má jistě mnohé zásluhy, ale také mnohá negativa. Nakonec má obecenstvo to, co si před těmi deseti lety vybouřilo na náměstích. Tehdy nezákonně převzali na Kavkách moc jistí lidé, což bylo ze strany státu i jeho orgánů (včetně policie) velkoryse akceptováno. Tak se nedivte!

Následující text, který s tehdejším "veřejným míněním" jaksi nekorespondoval, jsem uveřejnil na Neviditelném psu v lednu 2001. Štěkal jsem proti smečce, leč marně...
****************************************************************************************************
Náměstí se plní rozhněvanými lidmi, kteří jsou rozhořčeni, že je jim brána svoboda projevu. V příspěvcích zde na Psu se hovoří o defenestracích a vidlích, které máme vzít na televizní uzurpátory. Dokonce i v Poslanecké sněmovně lid povykuje, až musí být vyveden. Nasranost mas vzrůstá. A všude vůkol tolik milých klidných hochů!
O jednom takovém milém až svatém hochu, knězi Tomáši Halíkovi, jsem tu už psal. Další milý hoch, poslanec a sociolog Matějů, vystoupil minulý pátek v Poslanecké sněmovně. Nejdřív pohrozil Radou Evropy, poté vyjmenoval všechny možné ódéesácké hříchy, načež se zaštítil veřejnou mínkou:
"Já bych si dovolil vás seznámit s výsledky výzkumu veřejného mínění, který byl proveden 28. 12. 2000 firmou Median pro Mladou frontu Dnes... Upozorňuji, že výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 381 respondentů... Výběr byl proveden, resp. sběr dat byl proveden metodou CATI neboli Computer Assisted Telefon Interview, kde ... se telefonní čísla vybírají přísně náhodně. Jinak jsem se podíval na složení tohoto souboru, porovnal jsem jej s výsledky cenzu, a mohu vás ujistit, že reprezentativní je."

Takto uklidněni, že jde vskutku o matematicky čistou metodu se podívejme, jak zněla otázka milých hochů. Např. takto:

"Myslíte si, že Jana Bobošíková vzhledem k tomu, že pracovala pro Václava Klause, by neměla být ředitelkou České televize?" Považte, pracovala pro Klause! Pak už nelze odpovědět jinak, než Neměla! Také tak odpovědělo 85 % dotázaných. "Mají pravdu protestující zaměstnanci?" "Měl by odstoupit ředitel Hodač?" Takto kladeným otázkám se říká návodné a před americkým soudem by zaznět nesměly. Nějaký hlupáček se tak ptá téměř samozřejmě - podle svého vlastního názoru. Slovutná agentura nebude hloupá, to spíš navedená. Pan Matějů jistě hloupý není, on jen navádí a zavádí.

"Chci jenom konstatovat, že veřejné mínění, které bylo zjištěno podle platných metod a pravidel, jasně říká, že ti, kteří se obávají, že v této zemi jde o ohrožení svobody slova a že zákony nebyly využity, ale zlomeny a zprzněny pro to, aby bylo dosaženo politických cílů, jsou v naprosté většině. Děkuji za pozornost." To je vskutku řečnická lahůdka hodná Duceho či dalších mistrů v oblbování mas. (Duce ovšem nehovořil o přísně vědeckém Computer Assisted Telefon Interview...) Však byl také pan hodný sociolog odměňován za svůj výkon bouřlivým potleskem z galerie hostů, které to přivedlo do souhlasného varu.

Tyhle průzkumy... "Myslíte si, že současná situace kolem České televize představuje vážné ohrožení svobody informací v České republice?" "Myslíme" odpovědělo 84 % dotázaných. A Senátu důvěřuje jen 16 % obyvatel, Sněmovně pak 24, vládě 34, kdežto panu prezidentovi 53 %. Vyhoďme Hodače, zrušme Parlament a vládu, a může nám vládnout nějaký moudrý monarcha! Podle matějovské logiky a zprzněných výzkumů zmanipulovaného veřejného mínění.

Následující projev další hodné dívky, paní poslankyně Parkanové, bývalé ministryně spravedlnosti ("Dodržování zákonů je nepochybně nutnou součástí právního a demokratického státu. Vyžadování slepé poslušnosti vůči zákonům je ale také nezbytným atributem všech totalitních a autoritativních režimů. V čem se tedy liší svobodný a totalitní stát ve vztahu k dodržování zákonů? Přece právě v tom, jak přistupuje k občanům, kteří se rozhodli z důvodu svědomí vypovědět občanskou poslušnost. ...jsem však přesvědčena, že občanská neposlušnost a její zvolená forma je zcela adekvátní nastalé situaci"), rozvášnil galerii [souhlasně] natolik, že musela být vyklizena. Ještě, že je tam ochranka nepouštěla s těmi vidlemi.

Na kavčím bojišti dlouho nebyl vidět jiný milý a upřímný hoch, poslanec Vladimír Mlynář. Však se také v nedělní debatě na Primě nezapomněl pochválit. Možná by nebylo od věci připomenout jednu zprávu z Kavek, kterou do Psa zaslal jiný člen Unie svobody:

"Kuriózní je, že jsem dnes (neděle 24.12.) dostal mail od pana poslance Mlynáře, který vyzýval členskou základnu US k účasti na dnešním shromáždění, ale bohužel jsem ho tam neviděl."

Při tomto si vzpomínám na stávku pracovníků energetického provozu a klimatizace před jedenácti lety, kdy jsme brojili proti starým struktůrám ve vedení. Jak mě kolega vyburcoval k nepěkně naštvanému dopisu, sám ho naklepal podle mého zpěněného diktátu do klávesnice prastaré SM trojky. Když jsem pak chtěl uhladit některé vzteklé formulace, přesvědčil mě, že "takhle je to dobrý". Dopis jsem vyvěsil na nástěnku - s mým podpisem a na své riziko. Také jsme stávkovali: Na hodinu jsme vypnuli klimatizaci do kanceláří a výtahy a shromáždili se v době polední přestávky před budovou. Boj se struktůrami byl dlouhý, leč vítězný. K jeho konci seděli my, zástupci zaměstnanců, u stolu, proti nám vedení podniku a takhle z boku ten hodný nezaujatý kolega za nějaké fórum. Ředitel byl odvolán za "nezvládnutí situace", později se stal ředitelem přímo generálním nezaujatý a nezúčastněný kolega a začal budovat zase svoje struktůry...

Když byl hodný hoch Mlynář ještě šéfredaktorem tehdy respektovaného Respektu, pořádal v České televizi Respektování. Při hádání kolem vztahů s bývalými našimi německými spoluobčany pozval též do studia zástupce odbojářských organizací. Všichni je tam pak mohli vidět. Před samotným natáčením se milý pan Mlynář optal, kdo z přítomných byl zavřený v německém koncentráku.

No a těch, co se přihlásili, se pak nezeptal na nic, nikoho z nich do diskuse nepřizval...

Svatoušci Matějů a Mlynář, z pozadí shromažďující a rozvášňující davy, kterým nenápadně poskytují vidle, ti jsou nejhorším nebezpečím pro demokracii. Kolikrát jsem tu už nadával na zlé hochy Zemana a Klause, teď se jim musím omluvit:

Promiňte, pánové. Doufám, že boj s hodnými hochy vyhrajete!

Abych vám pak zase mohl nadávat...

Psáno v Praze na Lužinách dne 8. ledna 2001, na Neviditelném psu vyšlo den na to.

5 komentářů:

drak řekl(a)...

Byl jsem tenkrát jedním z mála, kdo byl přesvědčen, že tenkrát, při té spacákové stávce, měla do ČT napochodovat zásahová jednotka, jeden konec budovy nechat otevřený pro prchající a ten barák prostě metodickým postupem z jednoho konce k druhému vyklidit ať už po dobrém, nebo i drsněji, mohli by si stávkující vybrat. Dovnitř zpátky by měla pustit už jen ty, které určí radou či kým jmenovaný ředitel. Náš stát ale stojí za starou belu a podělá se rád, ochotně a velice rychle a pro jistotu ještě třikrát po sobě před každým, dostatečně silným řvounem. No pak se samozřejmě nemůžeme divit, že se tu těch řvounů objevuje čím dál tím víc a že jsou čím dál tím drzejší a nestydatější. Až jim jednou, až zase vystoupí s nějakými dalšími nehoráznostmi, které budou obcházet standardní politiku a volební mechanismy, místo obvyklého podělání se pořádně zvalchujeme hřbet a po zásluze je nakopeme do míst, kde záda již ztratila své jméno, tak další vlna možná pár desítek let prostě nepřijde. To je ale bohužel sci-fi, ale aspoň jednou za život bych se toho rád dočkal. Obcházení daných pravidel hry by se nemělo trpět nikomu, zejména ne nikým nevoleným samozvaným "hodným hochům".

EK dodala) řekl(a)...

ANO!! "Náš stát ale stojí za starou belu a podělá se rád, ochotně a velice rychle a pro jistotu ještě třikrát po sobě před každým, dostatečně silným řvounem."
Stoupněte si před zrcadlo a zeptejte se : poděláš se taky?
Jaká bude asi odpověď?
Podělám!

Jak jistě uznáte, nepatřím k "VÁM",ani DRAK ne, jen mi začíná být z některých blábolů nevolno. Doufám a udělám pro změnu všechno co mohu.
Čest.

Schumacher antisemita řekl(a)...

EK : S tím se nedá mnoho dělat. To je naše národní tradice... No, občas můžeme někam vyslat nějaké poselstvo s pokornou prosbou. Do Vídně, Berlína, Moskvy, Bruselu. Případně do jiné ciziny, jestli by byli tak laskavi a zjevili nám co si máme počít a přidělili nám nějakého panovníka. Takhle to s několika výjimkami fungovalo od Přemyslovců a meče. Na druhou stranu to až tak zle nefungovalo. Při vzpomínce na Marii Theresii a porovnání se současnými vládci, zamačkávám v oku slzu.

drak řekl(a)...

No, srovnáme-li průběh veřejné zakázky velkého rozsahu, která se uskutečnila za císaře pána, třeba pražskou kanalisaci, tak musím uznat, že vzniklo nebývale kvalitní inženýrské dílo, které bez větších problémů slouží svému účelu přes 100 let dodnes a srovnám-li to pak s tím co se děje od roku 1948 až dodnes, tak je to pod úroveň a s výjimkou Nuselského mostu, Kotvy a pár dalších světlých výjimek, se toho nedá mnoho dobrého říci, takže ano, je důvod vzpomínati v dobrém na staré mocnářství a hlavně je důvod vzít si z něj příklad.

Kopretina řekl(a)...

ČT je pod vlivem darebáků komunistů. Jak píše Šaman, ani slovem se ČT nezmínila, že v Osvětimi byli zabíjeni především Židé, běsnila proti izraelskému zásahu proti posádce teroristů. Ale o tom na Neviditelném psu bylo zpoustu článků. Dokud bude u moci komunista Janeček, nic se nezmění.