čtvrtek 7. dubna 2011

Ne mým jménem


»Prahu navštíví v pátek 8. dubna 2011 izraelský premiér a představitel politiky tvrdé linie Benjamin Netanjanu. Na protest proti této návštěvě a proti prohlubování „vojensko-technické“ spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem vznikla iniciativa Ne naším jménem!   - Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě, která v tomto týdnu pořádá různé veřejné akce.« A to už od 5. dubna, což jsme zmeškali. Ještě zítra, v pátek, se však můžeme zúčastnit:///////////////////////////////////////////////////////
8. 4. - 14:00, Palachovo Náměstí, Praha Protestní shromáždění
»Demonstrace proti návštěvě Benjamina Netanjahua a prohlubování „vojensko-technické“ spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem. Účelem demonstrace je rovněž vyjádření požadavku na spravedlivý mír¿ na Blízkém východě a přihlášení se k palestinskému, izraelskému a celosvětovému hnutí proti pokračující okupaci palestinských území a politice izraelské vlády.
Nesouhlasíme s tím, aby Česká republika zvaním Netanjahua vyjadřovala nepřímou podporu izraelské politice#, která zahrnuje mimo jiné diskriminaci a útlak původního obyvatelstva*  a ilegální okupaci**. Zejména chceme vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby se Česká republika jakoukoli formou vojensko-technické spolupráce*** do této politiky zapojila. Tak jako mnohá jiná hnutí proti svévoli mocných (například hnutí proti válce v Iráku), i my voláme "Ne naším jménem".
Programem pro Blízký východ nemůže být jednostranná podpora Izraele, jíž jsme ze strany českých vlád a představitelů dlouhodobě svědky. Řešením nemůže být prodlužování nespravedlivé politiky díky zahraniční podpoře, která činí z jejích poskytovatelů spoluviníky. Opravdovým příspěvkem pro
Izrael i celý Blízký východ může být pouze prosazení spravedlivého míru¿, který zahrne ukončení okupace a diskriminace, návrat palestinských uprchlíků z let 1948 a 1967 nebo jejich kompenzace**** a vzájemné uznání rovných práv palestinské a izraelské populace na život v uspořádání, které si vyberou.*****
Vyzýváme proto k protestům proti návštěvě Benjamina Netanjahua, zároveň bychom rádi propojili tyto protesty s požadavkem spravedlivého míru¿ na Blízkém východě a s přihlášením se k palestinskému, izraelskému a mezinárodnímu hnutí za tento mír. Zásadně odmítáme antisemitismus², jehož stoupenci se někdy snaží oprávněné protesty proti izraelské politice zneužít ve prospěch své nesnášenlivé ideologie. V souvislosti s návštěvou bychom rádi zdůraznili, že:
Politika Izraele porušuje mezinárodní právo, zahrnuje ilegální okupaci a diskriminaci původního obyvatelstva, pohrdání vůlí mezinárodního společenství, několik agresí válečného charakteru (v nedávných letech Libanon, Gaza) i řadu mimosoudních poprav³ a dalších represí.
Spolupráce s izraelskou vládou nepřispívá míru, ale vede k pokračování napětí v regionu.«
////////////////////////////////////////////////////

Šamanovy dotazy a poznámky:
* Što eto takoje "původní obyvatelstvo" v oblasti dnešního Izraele? Kanaánské kmeny? Ty už neexistují, byvše částečně vyhubeny a částečně asimilovány. Načež se zde zabydleli - Židé a Arabové...

** Zřejmě není míněna ilegální okupace Gazy Egyptem a tzv. "Západního břehu" Jordánskem v letech 1948-1967.

*** V oblasti už vloni působila jednotka armády ČR. Český kontingent, se skládal ze dvou odminovacích tanků Božena 5 a devíti ženijních expertů AČR. Naši vojáci provedli odminování a kontrolu několika set hektarů minových polí - na západní jordánské hranici. Tedy v Jordánsku, pro upřesnění. Proč by nemohla Česká armáda odminovávat území i na druhé straně hranic - tedy v Izraeli?

**** Majetková kompenzace palestinským uprchlíkům by mohla být učiněna ze židovských majetů, ukradených po roce 1948 arabskými státy Židům, kteří tam kdysi bydleli, a o jejichž právu na návrat či náhradě majetku se nikdy nemluví.

***** "Izraelská populace" si vybírá v demokratických volbách své představitele proto, aby zastupovali jejich zájmy. Izraelská populace si vybrala - Netanjahua. Přivítejme proto na našem území tohoto představitele jediné blízkovýchodní demokracie - státu Izrael.

² Odmítáte rasismus, ale jste proti "ilegální okupaci" a podporujete palestinský rasismus. Tzv. "Západní břeh" obsahuje i "Východní Jeruzalém", jehož součástí je i staré město. Už mockrát bylo okupováno, naposledy Jordánci. Dnes zde v Židovské čtvrti mohou žít Židé. Jako už tisíce let - právě s přestávkou jordánské okupace. Na "mezinárodně uznaném území Izraele" mohou žít Arabové, Židům je to na "palestinských územích" zapovídáno.
Už jednu část "ilegálně okupovaného území" Izrael předal pod přímou správu Palestinců - Pásmo Gaza. Jak to tam vypadá, vidíme. Měl by Izrael ustoupit za "osvětimskou linii" a předat Palestincům všechna území? V oblasti   přímořského města Netanja pak už zbývá Židům jen 15 km k pobřeží moře.

³ V Izraeli neexistuje trest smrti. Tisíce teroristů jsou ve vezení, nikoli popravováni. Mimosoudní popravy ve velkém používá naopak palestinská samospráva - jak na zadržených Izraelcích tak na svých (palestinských) politických odpůrcích.

¿ Ke "spravedlivého míru" viz Tiskové prohlášení Občanského sdružení JORDAN-CZ-EU k „Akčnímu týdnu na protest proti návštěvě Benjamina Netanjahua“ v ČR.
==============================================================
NE NAŠIM JMÉNEM!
Svoboda projevu, kterou jsme získali před 20 lety, se kromě svobodného vyjádření vůle lidí stala v rukou nezodpovědných také nástrojem pro překrucování informací.

To se týká i akce NE NAŠIM JMÉNEM!, která se koná v době návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v České republice.

Organizátoři akce záměrně opomíjejí skutečnosti, které dokladují, jak to doopravdy v Palestinsko – Izraelském konfliktu vypadá. Denně jsou ostřelována izraelská území. 11. března byla ubodána pětičlenná židovská rodina, během dvou týdnů explodovala nálož na autobusovém nádraží, stále explodují nálože a rakety v Beer Ševa ….ten výčet je nekonečný.

Ostatně, stačí se zamyslet, proč Palestinci, třeba i jednostranně, nevyhlásili už dávno svůj stát, byť s několika variantami hranic, určenými k jednání. Tak, jak to svého času udělal Izrael, který je už desítky let řádným členem OSN. Odpověď je nasnadě. Tento stav zcela vyhovuje radikálním protiizraelským a protižidovským skupinám. Nikdo za nic nenese odpovědnost. Ve chvíli, kdy by Palestina jako stát zaútočila na Izrael, šlo by o zahájení války, a pak už by to svět musel odsoudit. Takto různá militantní uskupení házejí vinu jeden na druhého a v podstatě si dělají co chtějí, bez ohledu na mezinárodně uznávané normy.

Žádáme proto organizátory „Akčního týdne...“, aby si uvědomili, že platnost hesel je mimořádně důležitá. Proto rovněž vyžadujeme – nevydávejte vaše individuální stanoviska za názor české veřejnosti, které bylo a je cizí násilí, tím spíše terorismus. Benjamin Netanjahu je v této zemi vítán, jako každý zástupce legitimního, svrchovaného a demokratického státu. Takže chcete-li předhazovat veřejnosti své polopravdy a deformované pravdy, je to Vaše věc, ale rozhodně

NE NAŠIM JMÉNEM!
==============================================================

Mým rovněž ne.

Viz i Tiskové prohlášení  české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) k témuž:
-----------------------------------------------
Izrael zažil v uplynulých týdnech několik traumatických zážitků: 11. března v noci teroristé brutálně ubodali ve spánku pět členů židovské rodiny, z toho tři malé děti. Necelé dva týdny nato explodovala na autobusovém nádraží v Jeruzalémě bomba, která zabila jednu ženu a řadu lidí zranila. Navíc se opět zvýšil počet raketových útoků z Gazy proti izraelským občanům. Terčem všech těchto ničím nevyprovokovaných útoků jsou nevinní civilisté.

Kritizovat právě v těchto dnech „politiku izraelské vlády“ a „útlak Palestinců“ je nevkusné a prozrazuje naprostou ztrátu soudnosti. Kdyby iniciativa „Ne naším jménem“ tyto teroristické činy jednoznačně odsoudila, bylo by její tvrzení, že jí jde o „spravedlivý mír na Blízkém východě“, snad věrohodné. Takto je jasné, že jejím cílem je ve skutečnosti šířit jednostrannou a neobjektivní kampaň pomlouvající Izrael. To k míru nikdy nemůže přispět.

Označování Izraele za stát apartheidu a jeho představitelů za válečné zločince či výzvy k bojkotu izraelského zboží nejsou bohužel ničím novým. Jsou typickým projevem nového antisemitismu, nikoli legitimní kritiky, i když se za ni vydávají. V jiných zemích se přitom ještě pálí izraelské vlajky a Židé nemohou bezpečně chodit po ulicích. Verbální násilí vede přímo k násilí fyzickému.

Rozhodně odmítáme každý pokus přenést podobné praktiky do České republiky.

Autor zprávy OSN o konfliktu v Gaze z roku 2009 Richard Goldstone, jehož závěrů zneužili antisemité k pranýřování Izraele, zveřejnil v těchto dnech v listu Washington Post článek, v němž vzal zpět podezření, že Izrael se v konfliktu mohl dopustit válečných zločinů. Důvod? Izrael věnuje značné úsilí tomu, aby vyšetřil podezření, že se jeho vojáci dopustili chyb, a ze shromážděných výsledků je zřejmé, že palestinští civilisté nebyli nikdy záměrně terčem útoku. Naproti tomu Hamás evidentně na civilisty mířil a také nepodnikl nic, aby podezření z válečných zločinů vyšetřil.

Závěrům Richarda Goldstonea by měla být věnována náležitá pozornost, protože dobře ilustrují povahu současného arabsko-izraelského konfliktu a odlišné normy, jimiž se jeho aktéři řídí. Současně jsou příkladem férové debaty na toto téma, kterou považujeme za potřebnou.

V tomto kontextu plně podporujeme mezinárodní iniciativu „Přátelé Izraele“, mezi jejíž zakladatele patří i Václav Havel a která požaduje: „Kampaň démonizace Izraele musí skončit. Všichni lidé dobré vůle by měli povstat a říci, že už toho bylo dost.“

Mojmír Kallus
Předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
------------------------------------

 # Šaman nesouhlasí s tím, aby Česká republika vyjadřovala nepřímou podporu izraelské politice, ale aby vyjadřovala plnou podporu Izraeli v jeho úsilí, s nímž se snaží zachovat existenci svého státu.

Iniciativa protiizraelských aktivistů "Ne naším jménem!" nemluví mým jménem.

Jan Kovanic

Psáno v Praze dne 7. dubna 2011

99 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Zajímalo by mě, co si tihle aktivisté představují pod pojmem "spravedlivý mír v Palestině.
Whatever.
Kopretino, která se zde určitě objevíte: Poll: 60% of Egyptians want peace with Israel to remain, a One-third (1/3 je přece minorita!) of Palestinians support Itamar attack.

STK řekl(a)...

Čím jsou slabší myšlenky, ideje, tím jsou větší výraznější písmena. Funguje to úplně stejně, jako reklama na jakoukoliv jinou zbytnou věc.
Ani já těm několika lidem (opravdu jich nebude moc - platí, že čím menší lejno, tím více páchne) neberu právo si myslet a hlásat cokoliv. Dokonce by (podle mě) mohli hlásat i to, co se u nás oficiálně říkat nesmí.

Svoboda ovšem neznamená právo lhát!

Proto i já říkám - ne mým jménem! Žádné "My níže podepsaní". Jsem srozuměn s tím, že Česká republika podporuje stát Izrael. Tedy ty, kteří mají být podle muslimů "zahnáni do moře".
Je už třeba konečně přestat vracet "tlustou čáru" zpět v čase libovolně podle toho, jak se to mluvčímu hodí.
Izrael existuje, je domovem mnoha lidí, kteří jej vybudovali a ubránili proti arabské přesile.

A tak to prostě musí zůstat.

informace řekl(a)...

Dnes jsem objevila v il Foglio zajímavý rozbor mezinárodní situace na středním východě a postavení Izraele v měnícím se arabském kontextu. Zítra z něj napíšu krátký výtah.

EK řekl(a)...

Jaká je možnost přímé pomoci postavení Izraele? Rozbory jsou dobré tak do "žvanírny" i když je čtu.Čest.

informace řekl(a)...

Vážený Přispěvateli/ko EK,
politici s pomocí odborníků obvykle dělají rozbory situace, aby měli jasno a mohli vybrat to nejrealističtější řešení. V tomto kontextu bychom se mohli ptát, jestli EU, Amerika a Rada bezpečnosti OSN vybraly to nejrealističtější řešení v otázce zásahu v Libyji. Zdá se, že zrovna moc realistické to jejich řešení nebylo. Asi před se tím dostatečně nevyžvanili.
Na druhé straně na blogových žvanírnách se obvykle žvaní, aby si lidé udělali jasno, o co jde. Jestli Vám ten rozbor vadí, nebudu ho sem dávat, ušetřím si práci shrnout dvě stránky dost hutného textu.
K Vaší otázce jak může tedy ČR pomoci přímo Izraeli? bych řekla, že za prvé by měla polície ty manifestanty proti návštěvě izraelského politika polít studenou vodou z hydrantů, ať se jdou domů osušit, místo aby žvanili a dělali bordel.
Za druhé by měli čeští státní činitelé dohodnout přímo s izraelským reprezentantem vhodné formy pomoci.

A.S.Pergill řekl(a)...

"Ve chvíli, kdy by Palestina jako stát zaútočila na Izrael, šlo by o zahájení války, a pak už by to svět musel odsoudit."
Aáchachachahchá, cha-cha-chá!
"Světu", vedeném totálními gaunery, ochotnými vést válku proti legitimní vládě v podstatě kdekoli, by rozdíl mezi "palestinským státem" a "okupovanými územími" byl zcela u koncové části zažívacího ústrojí.

Jinak, pokud se na tuhle "iniciativu" podíváte, tak jsou to z vysokého procenta stejní šmejdi, jako byla "iniciativa" Ne základnám.
A v obojím hrají podstatnou roli různé organizace imigrantů z mohamedánských zemí a jejich přisluhovačů. Proto je naprosto legitimním cílem dosáhnout odchodu muslimů (včetně konvertitů) z ČR.

informace řekl(a)...

Teď jsem se podívala na jejich plakát. A co ,kdybychom na jejich e-mailovou adresu hromadně všichni napsali, co si o nich myslíme? Hromada nás tady zrovna není, ale nějaký slušný a zároveň ostrý protest by nebyl na škodu.

informace řekl(a)...

Pergile,
teď je na mně, abych se zasmála cha cha chá, anebo spíš he he hé.
Vy chcete posílat muslimy ven z ČR?
Dostanete jich další dávku z těch dvaceti nebo kolika tisíc, co sem připluli z Tuniska v posledních měsících. A pak ještě další dávku z těch dvouset nebo kolika tisíc, co čekají v Tunisku na nalodění. Někdo mluví dokonce o půl druhém milionu potenciálních migrantů.
Itálie je sice začala včera odvážet zpátky, po třiceti, doufáme že denně a ne týdně, ale repatriace tímto tempem připomíná pokus o spravení prasklé vodovodní roury náplastí na prst.

jiný Honza řekl(a)...

Šamane, stačí si přečíst stanovy těch pomatenců (http://www.jordan-cz-eu.estranky.cz/clanky/stanovy-jordan-cz-eu.html) a hned je jasné odkud vítr vane. Spolupráce EU - blízký východ a Rusko! Neexistuje někde petice na PODPORU Izraele? Tu bych podepsal s chutí a okamžitě.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak znovu, asi už posté :

1) My nejsme Evropani; naše vlast je v tuto chvíli součástí Evropy resp.Euroameriky jen v důsledku dočasného ústupu spravedlivého společenského zřízení
2) Muslimové naší vlasti škodili naposledy na konci 17.století
3) Křesťané a Evropané naší vlasti a našemu národu škodí od chvíle, kdy jsme tuto zem osvobodili od Keltů, Germánů a jiných podobných
4) Muslimové jsou našimi přirozenými spojenci v našem pokračujícím boji za národní a sociální osvobození
5) Po porážce Euroameriky a křesťanství se s Muslimy snadno dohodneme na rozdělení sfér vlivu (pokud ne, použijeme proti nim opravdu účinné argumentační prostředky, jež prohnilá Euroamerika prostě použít nechce a nemůže, ze své dekadentní křesťansko-sionistické podstaty)

Proto : Nebojme se přílivu Muslimů do Evropy. Jen uspíší porážku našich nepřátel a naše konečné vítězství.

Čest práci a Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Jestli chcete udělat něco dobrého pro naši vlast a náš národ, vážení vlastenci a vážené vlastenky, zorganizujte akce na podporu zoufalé české matky : Sprostý Rakušák, tedy v podstatě Němec, jí chce vyrvat syna z její láskyplné mateřské náruče ! A úřady současného kapitalisticko-demokratického Česka ji nejenže neochrání – ti nestoudní poskoci našich dědičných nepřátel budou ještě Němci pomáhat ! HANBA !!!
Pravda, pokud je biologickým otcem toho chlapce skutečně Němec, tak jde o rasového míšence. To je zlé; opravdu vážný handicap.
Ale po našem vítězství dáme míšenečkovi řádnou výchovu (stejnou, jaké se dostalo nám), a uděláme z něj dobrého občana naší osvobozené vlasti. Každopádně práci s lopatou zvládne.

Více v článku „Nechci syna ztratit, do Rakouska ho otci nedám, vzkazuje Češka“, uveřejněném dnes v Lidových novinách, protilidovém plátku vlastněném velkoněmeckým velkokapitálem.

Co je české, to je hezké !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Ještě dodatek k včerejší diskuzi o bojovných ženách v americké politice. Izrelská výzvědná Debka hlásila už koncem března o prodeji chemických zbraní Hamásu a Jezboláhu ze skladiště Kaddáfiho, kterého se zmocnili povstalci. Zatímco povstalci, bojující za "demokracii" prodávali to svinstvo, kromě jiného zakázané mezinárodními stanovami, teroristům - bojovníkům za "práva trpících Palestinců" Clintonová prohlašovala, že americko-evropská koalice dodá zbraně libyjským povstalcům.
Ze dvojího jedno: buď je ta dáma neinformovaná (což je pro funkci, kterou zastává, zcela nepříspustné) anebo je docela blbá (což je krajně nebezpečné).
Měli bychom říct, zaplať pán bůh, že alespoň Izrael je ve střehu, když už západní služby, nemluvě o politicích, si nevidí ani na špičku nosu.

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK, byl bych také rád srozuměn s tím, že stát Izrael podporuje Českou republiku. Jenže nenacházím v čem. Pominu-li otázku, zda Česká republika má nějaký zájem, nebo dokonce, zda je způsobilá mít nějaký zájem. Ale hypoteticky a akademicky, kdyby měla, definovala a snažila se prosadit nějaký zájem, ptám se, čim by ji stát Izrael mohl podpořit. Proto jako občan České republiky se ptám, jaký prospěch z toho plyne České republice a tedy mně ? Jaký prospěch z toho plyne Izraeli, ponechávám na starosti tamním. Jak jsem zvědavý, zajímalo by mě například, jestli třeba v tuto dobu někdo na nějakém diskusním fóru v Izraeli podporuje Českou republiku a její zájmy. Za předpokladu, že o nějakých ví nebo se trápí tím, jaké by měla mít a jak by je měla hájit, aby se jejím občanům, případně též "Čechům" (Moravanům, Slezanům, Horno..., Dolno..., a tak podobně) dobře dařilo. Za odkaz na internetovou stránku předem děkuji.

EK řekl(a)...

K mé otázce jak může tedy ČR pomoci přímo Izraeli? bych řekla, že za prvé by měla polície ty manifestanty proti návštěvě izraelského politika polít studenou vodou z hydrantů, ať se jdou domů osušit, místo aby žvanili a dělali bordel.
Za druhé by měli čeští státní činitelé dohodnout přímo s izraelským reprezentantem vhodné formy pomoci.

8. DUBNA 2011 7:25
Informace, nelze než souhlasit, jak však vynutit a planě nežvanit?
Ozbrojme se a čekejme? Trpělivost.
Čest!

informace řekl(a)...

Oni budou hoši stejně manifestovat proti návštěvě, až když už bude Netanjahu doma. Ráno odletěl.
Bude to zřejmě efektivnější.

Schumacher antisemita řekl(a)...

EK, technicky by to zajisté šlo. I nějaký slzný plyn by bylo možno přidat a nejagilnější demonstranty naložit do autobusů a bez peněz a dokladů je vysadit daleko za Prahou. Jenže naštěstí to už nejde, protože nemáme rok 1989 ale 2011. A i kdyby, mám pragmatickou otázku kterak by zdejší polévání někoho vodou pomohlo jinému řešit jeho problém čtyři tisíce kilometrů odsud ? Ano, velmi správně. Nijak. Mám další otázku. V čem a jak bychom si rozehnáním takové demonstrace pomohli. Nijak, že ? A představme si takovouhle demonstraci například proti rostoucímu vlivu islámu u nás a v Evropě. Kdo by volal po jejím rozehnání, ve jménu boje za demokracii, multikulturalismus, proti xenofobii a "rasismu" ? Tuším správně, že ti samí mešuge ? Ne, že by bylo až ne košer demonstrovat a psát proti islámu. To ne. Ale výlučně proti islámu vzdálenému čtyři tisíce kilometrů odsud. To je shledáno chvályhodným. Ale ne proti zdejšímu. Z těch samých úst, která Vás velebila se dostane nejhoršího zatracení.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, postavení Izraele v měnícím se arabském kontextu ? Stále horší. Malá rozloha, nevhodný tvar území, mizerná poloha, žádné zdroje, v návaznosti na krizi klesající podpora ze strany USA, vnitřní politická nejednota, která se bude prohlubovat, stoupající demografická křivka domácího nežidovského obyvatelstva. Jaké jsou možnosti? Ústup až k zániku, nebo válkou dobýt veškerá "Biblická" území, obsadit je a domácí obyvatelstvo vyhnat a zrušit sekulární stát. Jenže to bylo možné před desítkami let. Nyní by Izrael byl označen za agresora, stal by se vyvrhelem lidstva, přišel by o přetrvávající sentimentální sympatie o podporu USA. Třetí možností je pokusit se udržet Izrael v nějaké přijatelné podobě jako skanzen z příspěvků Židů žijících v zahraničí. Velmi hypotetická je možnost zabrání území s využitím vítězství ve spravedlivé válce. Základní otázkou v tom případě je, jak sousedy přimět k takové válce a jak získat spojence v boji proti společnému nepříteli. Možná, že co se děje, je předehrou. K tomu, aby Evropa povstala proti islámu, je třeba dostat islám do Evropy se všemi problémy, které působí, a Evropu dostat do konfliktu s arabským islámským světem. Dá se předpokládat, že v takovém případě Izrael projevující neutralitu a zdrženlivost by byl tradičně napaden. Pak by měl důvod k obranné válce v krajním případě vedené s využitím všech prostředků. V tomto případě se evropské a izraelské zájmy rozcházejí. Zájmem národů Evropy je zastavit islamizaci Evropy a současně mít mírové a vzájemně výhodné obchodní vztahy s islámskými zeměmi při plném respektování vzájemné suverenity a kulturní odlišnosti. V těchto souvislostech s diskusí je základní otázakou : Co nám Izrael může nabídnout ?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Dopľňující úvaha : nemohlo by nějakým důvodem zásahu v Libyi být i nějaké angažmá Kaddáfího v Organizaci afrických států ? Asi to komplikuju, tyhle záležitosti mívají překvapivě jednoduché příčiny.

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
pokud je vaše úvaha "dát Evropě vyžrat islám, třeba nám pomohou" správná (něco by na ní být mohlo, protože se na islamizaci Evropy podílí dost politiků a aktivistů se židovskám backgroundem) tak by to ovšem mohlo skončit "vzetím jedním vrzem".
Osobně jsem toho názoru, že části Židů (především praktikujících judaistů) je islám bližší než sekulární evropská civilizace, která pořád ještě alespoň proklamativně bojuje proti distribuci občanských práv na základě náboženství nebo národnosti. A že ho podporují právě z tohoto důvodu: v islámu by měli nárok na vyšší postavení než většina Evropanů. Nicméně dtto i někteří fundamentalističtí křesťané.

STK řekl(a)...

Pro Schumachera:
Jistě je při jakýchkoliv vztazích vhodné zachovávat reciprocitu.Ty mně, já tobě. Je ovšem pravda, že časově se mohou obě iniciativy minout o celá desetiletí. Nebo se nepotkat vůbec. Když pomáhám někomu z bahna, nečekám, že mi za to okamžitě zaplatí. Pokud je mohovitý, může to jistě udělat. Pokud ale není, zapíše si to do duše jako dluh. A až se naskytne vhodná příležitost, pokusí se dluh vyrovnat. Vím, budete mi oponovat, že tak to ve světě nechodí, že čekat vděk je zpozdilost, že vše je řízeno a ovládáno penězi - a budete mít většinovou pravdu. Ale je tu i ten zbytek dění, možná menšinový, kde se, bez očekávání vděčnosti, konají dobré skutky a kde se dluhy, ač nezaevidované v žádné bance, poctivě vrací.

Ale k věci:
Na rozdíl od Izraele na nás nepadají rakety, do kaváren se nám nevtírají sebevražední atentátníci ze sousedních zemí, žádný ze států světa nám veřejně nevyhrožuje "smetením do moře" ani jiným způsobem likvidace. Takže nevím, proč by si Izraelci měli momentálně dělat o Českou kotlinku starost.
O tom, že si naši vojenské pomoci v době, kdy byla existence Izraele na vážkách velice považovali, určitě najdete dost odkazů - snad i na webech izraelských.

A jak by nám mohl být Izrael užitečný? Třeba v době, kdy bude situace v Evropě podstatně horší než nyní a budeme vystaveni tlaku muslimů zvenči i zevnitř nám mohou pomoci izraelské zkušenosti s tím, jak efektivně takovému tlaku odolávat. Jak se bránit sebevražedným atentátníkům, jak eliminovat mezinárodní tlak, který bude mít za cíl dosáhnou vyšší infiltrace muslimů v našich zemích a tím mít (protože se budeme stále zaklínat rovností ras, náboženství a demokracií) větší podíl na moci.

Že k takové situaci jednou dojde jsem přesvědčen na 100% - jenom netuším, jak rychle. A pak se budou zkušenosti MOSSAD-u docela hodit.

informace řekl(a)...

Schumachere,
Vy kreslíte scénáře a děláte plány příliš dlouhodobého rázu. To snad provádějí jen vojenští stratégové, kteří to mají jako zaměstnání a jsou za to placeni. Politikové často nevědí ani, co si dají zítra ráno k snídani, natož aby se zamysleli nad svým rozhodováním, jaké by mohlo přinést následky. Příkladem je zrovna válka proti Libyi. Z počátku Francie a s ní Anglie tlačily na zásah proti Kaddáfimu, aniž by měly jasné realistické představy, k čemu ten zásah povede. Sarkozy s Cameronem mysleli, že se Kaddáfi tak maximálně do týdne položí a že pak budou ve výhodné pozici, pokud jde o nové aleance s libyjskými rebely, co nastoupí k moci. Přemluvili k tomu i Obamu a hlavně jeho bojovné ženy, a tak se celá akce s požehnáním Rady bezpečnosti spustila. Teď po třech týdnech je situace na mrtvém bodě, Obama už svá letadla stáhl, a tím prakticky i angažovanost v konfliktu. Koalice se smrskla na Francii a Anglii, které tam dál bombardují, bez viditelných vojenských a politických výsledků. Včera zase jejich letadla zasáhla vojáky rebelů. A nyní dělají nátlak na Itálii, aby se také účastnila náletů.
Nikdo nevzal v úvahu, co s sebou zásah ponese po stránce destabilizace "statu quo" ve Středomoří, dost nepevného a získaného za cenu ústupků a nepřiměřených tíživých závazků přímořských států vůči Libyi. Nikdo zřejmě nepočítal s tím, že se do Evropy poženou masy imigrantů, a že se tím de facto otevřou dveře do Evropy i teroristům a v neposlední řadě islámu.
A myslíte, že teď po třech týdnech mají Sarkozy a jeho věrný anglický ocas nějakou alespoň slabou představu, jak ten koflikt uzavřít bez mezinárodní ostudy? A to ostudy nejen pro ně ale pro celou americko- evropskou aleanci?
Teď se mu přes Itálii valí do Francie imigranti, a tak, aby tomu zabránil, uchyluje se ke kličkování. Prý Francie interpretuje Schengenskou smlouvu jinak než Itálie a proto bude francouzská policie dál vypovídat imigranty do Itálie. Také vychytrale koherentní politik.
Myslím, že v této situaci mluvit o nějaké podpoře z evropské strany Izraeli je jenom hloupý žert. Izrael zůstává v tomto kácení se arabských autoritárních států zoufale sám a musí se pokusit navázat s některými státy, jako na př. Turecko, natolik uvolněné vztahy využívaje právě meziarabských třenic, aby neměl celý islámský svět proti sobě.
Když Izrael pomůže sobě, pomůže tím i Evropě, protože ta by po jeho zničení přišla automaticky na řadu. Ještě štěstí, že jsou Izraelci odolný bojovný stát. Díky jim za to, že jsou.

Pedro řekl(a)...

Pergille, asi máte na mysli členy ultraortodoxní sekty Neturei Karta, kteří se svého času zúčastnili teheránské konference popírající holokaust a chválili tam prezidenta Ahmadínežáda za jeho výzvu k vymazání Izraele z mapy. Také se modlili se za Jásira Arafata na jeho smrtelné posteli a při své návštěvě Gazy se přátelsky poplácávali s Ismaílem Haníjou.

informace řekl(a)...

Pergille,
Vaše úvaha má jen jednu slabost, ale zato podstatnou.
I když fundamentálním ultraortodoxním židovským sektám by byl bližší islám než sekulární evropská civilizace, totéž neplatí stejnou mírou pro islám. Myslíte si, že by vítězný islám bral nějaké ohledy na Izrael jenom proto, že tam jsou nějaké ortodoxní islámu nakloněné menšíny?
Vezli by se v tom všichni, dřív nebo pozdějc.

informace řekl(a)...

slabinu,

Kopretina řekl(a)...

Ano, Harpyje, těší mě to, že většina Egypťanů je pro zachování míru s Izraelem a že jen 1/3 palestinských Arabů souhlasí s masakrem v Itamaru.
Ale souhlasím s Informací, ty manifestatnty by skutečně měli policisté polít vodou, ať jdou domů a nedělají bordel při důstojné návštěvě. S Pergillem souhlasím, že ta protiizraelská banda "Ne našim jménem" jsou jako sebranka "Ne základnám"...

informace řekl(a)...

Jestliže se nemýlím, tak rezoluce rady OSN 1970 mluvila o zásahu no fly zone, jako prostředku na ochranu civilního obyvatelstva před útoky Kaddáfiho vojska. Jak to že teď rebelové obviňují NATO, že je dostatečně nepodporuje? Že nezasahuje tam, kde jim označují cíle? Že s nimi nespolupracuje, nedodává jim zbraně? O tom se přece v rezoluci nemluví.
Kromě toho rebelové nejen že prodávají chemické zbraně Hamásu a Jizbaláhu proti Izraeli, ale dostávají zbraně z jiných arabských zemí, jak přiznal jeden z jejich velitelů generál Abdul Fatah Yunis.
Do jaké spletité situace se to dostalo NATO zásluhou Sarkozyho?

Kopretina řekl(a)...

Celá ta Akce "ne našim jménem" by zasloužila... nebudu uvádět co... Představte si, vážení štamgasti, že o brutální vraždě židovské rodiny v Itamaru, Česká televize ani Nova nevysílala...! Ale o teroristické lodi radikálního islámu Mavi Marmara, o tom se média přetaahovala, co kdo kdy první řekne a ČT poslala celý štáb! ... Izrael je v ohrožení, potřebuje naši podporu a kritizoval Izrael za sebeobranou politiku je sviňárna. Žádný národ (tak jako židovský) nebyl tolik pronásledován, žádný stát (tak jako Izrael) není napadán... Izrael čelí tlaku AMáleka. Amálekové chtějí Izrael zničit, Amálekové jsou vedeni duchem zla a nenávisti. Kolik z nás Evropanů jsou vedeni duchem Eichmanna? V řadě nás Evropanů bohužel duch Eichmanna žije... Eichmann před popravou řekl "Doufám, že vy všichni půjdete brzy za mnou". A o to se ta ultralevicová nacibolševická svoloč snaží (Nováková, Ridvanová, Spencerová)... Těmto dámám bych přála, aby je někdo unesl do jedné z mohamedánských zemí a přinutil je nosit burku a obřezal... Jak se žena může zastávat mohamedánů? Mohamedánství ženy nenávidí, je to čistě patriarchální víra, ženy musí jen uklízet, vařit a být sexuálně povolné, nic víc. Vždyť jsou dívčí školy ničeny a přepadávány... Žena, která je na straně mohamedánů, je sebevražedkyně...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille ano. Nezávisle na sobě to vidíme podobně. Informace, ano. Na tak dlouho neplánují. Považuji to za nevědomý spontánní proces, který nemá plánovací centrum. Něco na způsob toho co Asimov popisuje v "Nadaci".

Schumacher antisemita řekl(a)...

Demonstrace sedmnáctého dubna ? Mdybych měl šanci se tam dovědět jaké jsou vyhlídky třeba na vývoj PX50, tak bych se případně stavil. To by mohlo mít nějaký hmatatelný význam. Ale obávám se, že ti , kteří o tom něco vědí, se takových akcí neúčastní. Ale jinak bych si připadal jako ten blázen co den co den vystává s cedulemi pod sv. Václavem. Bez viditelného účinku. No, když není co jiného na práci a do hospody se nechce, je to alespoň zdravé na plíce.

A.S.Pergill řekl(a)...

Inormace,
kdysi jsem při podrobnějším studiu historie narazil na zprávy o tom, jak někteří čs židovští podnikatelé šli v březnu 1939 vítat Wermacht s prapory s hakenkrajcem. A hrozně se divili, že když z této radostné události dorazili domů, tak už před branami jejich podniků stepovali arizátoři. A ti z nich, kteří přežili koncentrák, pak byli strašlivě rozhořčeni, že šli spolu s Němci do odsunu.
Jsem toho názoru že Židé, přes svou nespornou inteligenci v jiných oblastech, kterou nelze než ctít a obdivovat, se dokáží v určitých situacích, řekněme "sociálně nesrozumitelných", chovat totálně naivně.

stk řekl(a)...

4 Pergill:
Jistě. Víra ve spravedlnost je víra naivní.

informace řekl(a)...

Pergille,
myslím, že je to docela přirozené, že v komunitě, roztroušené po celém světě, žijící často ve zcela odlišných prostředích (porovnejte podkarpatského Žida s bankéřem v New Yorku a řekněte mi, co mají společného kromě náboženství a cítění se Židy), se vyskytnou případy nepochopení politické situace, ve které žijí, podcenění hrozícího nebezpečí.
Nezabývala jsem se nikdy z historického hlediska problémy židovských komunit, takže tu nemohu uvádět citáty a odkazy na odborné práce. Jak jsem ale četla tu a tam, existovaly i případy kolaborace Židů s Němci, která pak stejně ty osoby nezachránila před persekucí.
Vedle těchto případů tu pak byla na druhé straně Židovská brigáda, založená ve Velké Británií v r. 1940, na jejíž výzbrojení přispěly židovské komunity z celého světa, a která bojovala po boku anglo-američanů při invazi Itálie.
Točíme se pořád kolem otázky, co je vlastně pojítkem světové židovské komunity: náboženství, vědomí společného etnického původu, k němuž přispěla ve značné míře i diskriminace? Ale nejen ta, jak říkají historikové - teprve od r. 1462 jsou soustavně uzavíráni do ghetta, (nei primi tempi furono gli stessi ebrei della diaspora a voler vivere separati dal resto della comunità), v pvrvopočátku sami chtěli žít odděleně od místních komunit pravděpodobně z náboženských důvodů. Na druhé straně nelze popírat, že přes svou izolaci se jednotlivé komunity přizpůsobily do určité míry i prostředí, v němž žily.
Soudit různé odchylky v této komunitě, často sebevražedné, je dost těžké, když dobře nevíme, jaký je jejich původ a opodstatnění.

Větší vlastenec řekl(a)...

Naprosto správně, drahý soudruhu a soukmenovče Pergille. "Naši" německojazyční sionisti se podíleli na rozbití republiky stejným dílem jako "naši" Němci; však taky byli za zločin němectví*) spravedlivě potrestáni.
A nejlepší na tom je (tedy kromě konečného vyřešení jejich otázky), že Velebná Matka Příroda pověřila vykonáním spravedlivého rozsudku nad většinou z nich jejich spolupachatele - Němce. Na nás zbyl jednoduchý úkol : Zbytek německojazyčných sionistů spolu s ostatními pachateli zločinu němectví humánně odsunout. Mimochodem - o naší humanitě svědčí i fakt, že většinu českojazyčných sionistů jsme pouze humánně znárodnili; konečně jsme vyřešili jen pár desítek (např. Slánského a spol.).
Prostě - máme být na co hrdí. Jako ostatně vždy.**)

S Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti, se musí jednat jako s Němci. Bojovat proti antisemitismu neznamená připustit likvidaci národního a slovanského charakteru republiky ! (V.Kopecký, 1944)***Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------------------------------------------------
*) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst.(2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.

**) O naší nadřazenosti nad Němci a německojazyčnými sionisty svědčí i neoddiskutovatelný fakt, že fašistickou okupaci vítala jen hrstka Čechů, a dnes Hitlera a fašisty obdivuje jen pár desítek tisíc odrodilých příslušníků našeho národa. (Jistě, s fašistickým řešením otázky sionistů a Romů sympatizuje pár miliónů Čechů a Moravanů, ale to je něco jiného.)
Prostě – my jsme nikdy masově fašisty nevolili, my jsme nikdy nikoho nepronásledovali z rasových resp. politických důvodů, my jsme nikdy nepostavili koncentrační tábory atd. My jsme zkrátka nikdy neuvěřili žádné zrůdné ideologii,
My se prostě od Němců (a ostatních Euroameričanů) naprosto lišíme.

informace řekl(a)...

Už mu zase někdo nahrál do smeče a tak Vlastenec spustil kolovrátek. Ještě mu chybí na rameně opice s burskými oříšky.
Ponechávám ho Pedrovi, ten tu již jednou postoval znění německého zákona na ochranu němectví. Má větší přehled, vyřídí si to s kolovrátkářem sám.

Pedro řekl(a)...

VÝNOS
Vůdce a říšského kancléře
o udělování beztrestnosti
ze dne 7. června 1939
(Říšský zákoník I., str. 1023)

U příležitosti návratu sudetoněmeckých území do Říše a převzetí Protektorátu nad Čechy a Moravou uděluji beztrestnost dle tohoto pravidla:

Čl.I
Pro část sudetoněmeckého území, které se vrátily v říjnu roku 1938 do svazku Říše, ustanovuji:

§ 1
(1) Účastenství při Národněsocialistické německé straně dělnické, jejich částech a připojených svazech v sudetoněmeckých oblastech jakož i při Německé národněsocialistické straně dělnické (DNSAP), při Německé straně národní (DNP), při Sudetoněmecké frontě domoviny (SHF), Sudetoněmecké straně (SdP) a jí podřízených organisacích, dále podpora jich a napomáhání jim jsou, pokud byly dle předpisů dřívějšího československého práva zakázány a trestny, také již za dobu před opětným spojením s Velkoněmeckou říší zcela zákonnými; rozsudky z těchto důvodů vyslovené platí za vůbec nevynesené.

(2) Nadto uděluji dále beztrestnost pro trestní činy a přestupky správní, spáchané před 1. prosincem 1938 v zápase o udržení němectví v sudetoněmeckých oblastech nebo o návrat těchto ve svazek Říše, v této míře:
Tresty, na něž bylo při nabytí účinnosti tohoto výnosu právoplatně uznáno a které ještě nebyly vykonány, promíjejí se bez ohledu na jejich výši. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

§ 2
(1) Nad obsah § 1 uděluji dále ještě beztrestnost za činy a přestupky správní, spáchané německými státními příslušníky neb příslušníky německé národní skupiny před 1. prosincem 1938 v sudetoněmeckých oblastech z pohnutek politických, pokud nepropadají vyššímu trestu na svobodě než dva roky neb peněžité pokutě, buď jednomu neb oběma trestům současně. Tresty, na něž bylo při účinnosti tohoto výnosu právoplatně uznáno a které nejsou ještě vykonány, se promíjejí. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

(2) Výjimku činí zemězrada ku škodě Velkoněmecké říše.

§ 3
(1) Za trestní činy a správní přestupky, spáchané příslušníky bývalé Česko-slovenské republiky neněmecké národnostní příslušnosti nebo osobami národnostní příslušnosti české před 1. prosincem 1938 z pohnutek politických v sudetskoněmeckých oblastech nebo z ohledu na osud těchto území, uděluji beztrestnost bez ohledu na druh a výši trestu, jemuž tyto činy propadly. Tresty, na které bylo při účinnosti tohoto výnosu pravoplatně uznáno a které ještě nejsou vykonány, se promíjejí. Zahájená řízení se zastavují, nová řízení se nezavádějí.

(2) Vyňaty jsou z beztrestnosti:
a) zločiny proti životu,
b) loupež,
c) zločiny provedené třaskavinami, byl-li tímto činem člověk usmrcen neb poraněn,
d) počiny, jichž způsob provedení neb pohnutky k nim prozrazují nízkost smýšlení pachatelova.

Čl.II
§ 4
Pro Protektorát Čechy a Morava ustanovuji:
1. Za trestní činy, spáchané německými státními příslušníky neb obyvateli Protektorátu německé národnosti tamtéž v době před 16. březnem 1939, uděluji beztrestnost v rozsahu odpovídajícím obdobě § § 1 a 2.

2. Za trestní činy, spáchané ostatními obyvateli Čech a Moravy tamtéž v době před 16. březnem 1939, uděluji beztrestnost v míře odpovídající obdobě § 3, pokud tyto osoby podléhají německému soudnictví.

Čl.III
§ 5
Předpisy k provádění tohoto výnosu nutné vydá Říšský ministr spravedlnosti.

Berlín, 7. června 1939
Vůdce a říšský kancléř
Adolf Hitler
Říšský ministr spravedlnost
Dr. Gürtner
Říšský ministr vnitra
Frick

Pedro řekl(a)...

Vládní nařízení
ze dne 17. dubna 1941
o trvalém osvobození pozemků a budov Říše, národně socialistické německé strany dělnické a některých pro Říši důležitých svazů od pozemkové a domovní daně
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940, Věstn. str. 604, kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938, č. 330 Sb.:

§ 1
Od pozemkové a domovní daně jsou trvale osvobozeny:
1. pozemky a budovy (části budov)
a) Říše, je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastnicí používáno k veřejné službě nebo potřebě;
b) Říše, které patří k říšskému železničnímu majetku a kterých je používáno německými říšskými drahami pro provozní a správní účely. U pozemku a budovy (části budovy), kterých se používá k provoznímu účelu, jest osvobození omezeno na polovinu pozemkové a domovní daně;
c) podniku "Říšské autodráhy", kterých používá k svému provoznímu nebo správnímu účelu;

2. pozemky a budovy (části budov)
a) národně socialistické německé strany dělnické a jejích složek,
b) účelového svazu "Říšský sněm strany Nürnberg",
c) národně socialistické lidové péče z. sp.,
d) národně socialistické péče o válečné poškozence z. sp.,
e) říšského svazu protiletecké obrany z. sp.,
f) německého leteckého sportovního svazu z. sp. (národně socialistického leteckého sboru),
g) říšského svazu pro německé útulky mládeže z. sp.,
h) technické nouzové pomoci z. sp.,
i) národního svazu pro němectví v zahraničí z. sp. (svazu "Německý východ"),
j) německého červeného kříže,
je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastníkem používáno pro jeho úkoly;

3. pozemky a budovy (části budov)
a) Říše,
b) říšskoprávní korporace, sdružení osob neb majetkové podstaty, které podle stanov, nadační listiny, nebo jiného zřízení a podle skutečné správy slouží výlučně a bezprostředně dobročinným účelům,
je-li pozemku nebo budovy (části budovy) vlastníkem používáno k dobročinnému účelu;

4. pozemky a budovy (části budov) korporací, sdružení osob, majetkových podstat nebo svazů uvedených pod č. 1 až 3, kterých jest používáno jinou takovou korporací, sdružením osob, majetkovou podstatou nebo svazem k jejich zvýhodněným účelům, uvedeným pod č. 1 až 3.

§ 2
(1) Osvobození podle § 1 přísluší pozemkům a budovám (částem budov) jen tehdy, pokud jim nepřísluší vynětí z pozemkové nebo domovní daně podle zákona o přímých daních.

(2) O osvobození podle § 1 rozhoduje v I. stolici katastrální měřický úřad, pokud jde o pozemkovou daň, a berní správa, pokud jde o domovní daň. V II. stolici rozhoduje zemské finanční ředitelství s konečnou platností.

(3) K osvobození podle § 1 nutno přihlížeti z úřední povinnosti.

§ 3
(1) Osvobození podle § 1 počíná od doby skutečného použití pozemku nebo budovy (části budovy) k účelům odůvodňujícím nárok na osvobození a trvá po dobu, po kterou jsou dány podmínky osvobození.

(2) Úřad I. stolice jest oprávněn kdykoliv se přesvědčiti, zda trvají nadále poměry, jež osvobození odůvodňují.

§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se i na dobu od 16. března 1939; provede je ministr financí.

Dr. Hácha v. r.
Ing. Eliáš v. r.
Dr. Krejčí v. r.
Dr. Kratochvíl v. r.
Ježek v. r.
Čipera v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Bubna v. r.
Dr. Kapras v. r.
Dr. Klumpar v. r.

Pedro řekl(a)...

A jenom pro přesnost:
Originální znění § 112 Trestního zákoníku (Zák. 140/1961 Sb.) z roku 1961
§ 112
Poškozování zájmů republiky v cizině
Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo propadnutím majetku.

Znění platné do 30.6.1990
§ 112
Poškozování zájmů republiky v cizině
Československý občan nebo obyvatel republiky bez státní příslušnosti, který poškozuje zájmy republiky tím, že rozšiřuje nebo umožňuje rozšiřovat v cizině nepravdivou zprávu o poměrech v republice, o jejím mezinárodním postavení nebo o její zahraniční politice, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo propadnutím majetku.

Poté byl § 112 zrušen.
Víc nebudu dodávat ( jinak bych musel napsat, aby tu někdo zavřel svou nevymáchanou tlamu ).

informace řekl(a)...

Já to věděla, že ho Pedro umlčí. Ale jen na čas, při příští příležitosti nám to Vlastichod naservíruje znova.

Větší vlastenec řekl(a)...

Našim jménem, díky našim hlasům, s naším souhlasem

Drahý, předrahý příteli a soudruhu Pedro, opět s Tebou prostě musím naprosto souhlasit : Nepřátelé naší vlasti a našeho národa prostě musejí zavřít hubu; buď po dobrém, nebo po zlém. My prostě na sebe nenecháme kydat hnůj.
Vážně – když si vzpomenu, že před pár dny si nějaký Němec dovolil přirovnat německou podporu fašismu naší podpoře spravedlivému společenskému zřízení, že z tohoto nesmírně sprostého srovnání dovodil nutnost našeho odsunu – to se mi otevírá kudla v kapse.
Už abychom opět vyhráli ! Už abychom mohli opět začít s plnou implementací stále platných Dekretů presidenta republiky ! Ano – humánní odsun a humánní znárodnění, potrestání národních zrádců padni komu padni, to budou naše úkoly na dobu bezprostředně následující našemu osvobození od Euroameriky ! A pak přijetí příslušného zákona, jasně deklarujícího potřebnost všech činů, vykonaných na obranu resp. obnovu naší republiky a našeho tradičního zřízení.
A pak už se bude tančit všude !

Na shledanou v lepších časech !***Volte ČSSD a KSČM !

drak řekl(a)...

V Olomouci mají tedy ale pakoně, ach jo:

Domain ID:D149167509-LROR
Domain Name:ISM-CZECH.ORG
Created On:18-Sep-2007 18:24:57 UTC
Last Updated On:19-Sep-2010 17:52:50 UTC
Expiration Date:18-Sep-2011 18:24:57 UTC
Sponsoring Registrar:GoDaddy.com, Inc. (R91-LROR)
Status:CLIENT DELETE PROHIBITED
Status:CLIENT RENEW PROHIBITED
Status:CLIENT TRANSFER PROHIBITED
Status:CLIENT UPDATE PROHIBITED
Registrant ID:CR12341923
Registrant Name:Petr Cernoch
Registrant Organization:Petr Cernoch
Registrant Street1:Kmochova 21
Registrant Street2:
Registrant Street3:
Registrant City:Olomouc
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:77900
Registrant Country:CZ
Registrant Phone:+420.34567890
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:+420.34567890
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:cernochghetto@centrum.cz

informace řekl(a)...

Ad 12:49 a předešlé
Úplná Plautova komedie.
Člověk je tu jak v divadle.

Harpyje řekl(a)...

http://whois.pho.to/ism-czech.org
http://www.facebook.com/ismcz?sk=wall

informace řekl(a)...

Vy jste ale Rechercherka, Harpyje.
Klobouk dolů.
Já jsem si nad tím lámala hlavu, co to má být.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážená paní Harpyje. Je dobře, že podpora lidu Palestiny mezi našimi mladými stále roste. Konečně, není se čemu divit - stále se prohlubující ekonomická a politická krize ukazuje i těm nejzaslepenějším Čechům a Moravanům opravdovou tvář Euroameriky, opravdovou podobu kapitalismu a demokracie. Ti přemýšlivější a citlivější z našich mladých si začínají uvědomovat, kdo je naším přítelem a spojencem opravdovým a kdo jen zdánlivým. Začínají si uvědomovat, že celá ta „slavná“ Euroamerika nabízí úspěch jen hrstce nejdravějších, a strádání všem ostatním.
A vší náš lid konečně chápe, co nám přineslo násilné přičlenění naší vlasti k Euroamerice : rozchvácení našeho národního bohatství, vpád Němců a ostatních Euroameričanů, ztrátu jistot a prosperity, nezaměstnanost, nutnost se učit úplně cizí jazyky, drogy, pornografii, ohrožení tzv.terorismem, kapitalismus, demokracii, tzv.lidská práva, multi-kulti, fujteufel !
Proto je boj arabského lidu proti sionismu, křesťanství, multi-kulti, kapitalismu a demokracii bojem naším.
V Gaze se bojuje za Prahu.

Hezké odpoledne přeji.

Harpyje řekl(a)...

Podpora lidu Palestiny neroste pouze mezi našimi mladými uvědomělými a pokrokovými antisionisty, to se mýlíte, Vlastenče! Roste v celém světě. ism.cz je jen českou odnoží http://palsolidarity.org/, jehož svatou ikonou je mučednice Rachel Corrie, oběť sionistické soldatesky.
Ale i náš národ se může pochlubit atraktivní bojovnicí za práva Palestinců
http://www.youtube.com/watch?v=bvZa2grLYZQ&playnext=1&list=PLE0FE9478D48780E3
A solidarita se sužovaným palestinským národem neutuchá! "IHH terror group announces new Gaza flotilla in late May"! 20 lodí a ca. 1000 aktivistů.
Když 80 osob na protidemonstraci v Praze mává israelskými prapory a zpívá Hatikvu, tak je to sice dojemné a pěkné, ale vedle těchto mezinárodně organizovaných křiklounů to naprosto zanikne. Události si všimnou nanejvýš náhodní kolemjdoucí, jako mnou vysoce ctěný Vlk st., a čtenáři NP a Doupěte. I o aktivitách jako Aznarově iniciativě Friends of Israel je v médiích více méně ticho po pěšině. Proč nikdo nepořádá žádné spektakulární akce na podporu Israele?
Všechny ty proisraelské blogy na internetu, a že jich není málo, nemohou nikdy nahradit halasnou protiisraelskou propagandu. A to je chyba. Israel se prodává pod cenu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Sionisti a křesťani - společný pocit viny

Inu to víte, vážená paní Harpyje; oni ti sionisti se moc neliší od křesťanů. Takže si jistě kladou podobné otázky, ostatně zcela oprávněné : "Proč nás tak nenávidí ? Co děláme špatně ?" Atd. Tedy - alespoň ti nejlepší z nich si kladou takové otázky; a ti úplně nejlepší si správně odpovídají : "Jsme zlí. Dostali jsme políček, a místo nastavení druhé tváře jsme jej vrátili. Hanba nám." Atd. apod.
Na tomto společném křesťansko-sionistickém základě pak vykvétají krásné květy : Úsilí o smíření s lidem arabských zemí, odsouzení rasistických praktik izraelských vlád, odsouzení agrese proti palestinským bojovníkům za svobodu a jejich živým štítům.
Prostě - jak správně a hezky psal velký český vlastenec s.Alexej Pludek v románu Vabank, po našem konečném vítězství bude nejlepším sionistům povoleno nám sloužit.

Mimochodem, k tomu sebeprodeji Izraele pod cenou - opravdu si myslíte, že sionista by na nějakém kšeftu záměrně tratil ??

stk řekl(a)...

Myslím Harpyje, že souhlas se prodává hůř, než protest, dále že tyto síly nemají na dění kolem Izraele citelný vliv a že tedy zdejší podpora Izraele je sice hezká, ale bezvýznamná. Podpora případně nepodpora Izraele se odbývá v jiných sférách.

drak řekl(a)...

STK:

Myslím, že s tím děním kolem Izraele máte v podstatě pravdu, ale občas se hnutím osudu přihodí, že se nám povede přimotat se k něčemu významnějšímu.

Větší vlastenec řekl(a)...

No to máte pravdu, vážený STK; zdejší podpora Izraele je bezvýznamná. A já dodávám : ZaplaťMarx !
Neboť před lety byla naše podpora sionistickému státu až odporně významná. Raději nebudu dávat žádné odkazy, anžto bych se při jejich hledání mohl vzteknout. Taková chyba ! Taková strašná chyba !! Spravedlivé potrestání Slánského a spol. ji už napravit nemohlo. Izraelští agresoři s našimi zbraněmi v rukou odrazili hrdinnou zteč osvobozeneckých armád arabských zemí a palestinských partyzánů na Jeruzalém, a neštěstí bylo hotovo.
Naštěstí od těch dob trhnul čas oponou a kat pár oprátkami, takže dnes sionisty podporují jen Euroameričani a křesťani. My už díkyLeninu ne.

Dobré ráno přeji.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Harpyje
Považuji za nepříliš šťastné, že se ta kontrademonstrace odehrávala pod izraelskými vlajkami - viz Šamanův obrázek pod následujícím článkem. Potom to běžný občan reflektuje jako ryze židovskou akci.

STK řekl(a)...

Tak jest, Vlastimile V. Větší,
sice matně, ale přece jen pamatuji obrat naší zahraniční politiky od proizraelské k proarabské. Nechce se mi obtěžovat Wikinu, ale už tehdy, jako dítě jsem se divil, že se najednou o židech mluví jinak. A myslím, že z naší tehdejší podpory (zbraně, výcvik, postoj v OSN) před generálním obratem zahraniční politiky (podle vzoru Většího Bratra) žijeme dodnes. Inu nafta je přece jenom nafta...

Ostatně: Roduverní Česi by do něčeho takového jako Izraelci nešli. My se raději agresorovi přizpůsobíme, na oko jakoby kolaborujeme, ale myslíme si své, že? A na naše slova nakonec vždycky dojde!

Nehledě na antagonistický rozpor v propagandě: Židé, oběti II. WW, dobří, chudáci, mrtví - naproti tomu Izraelci, utlačovatelé Arabů, kapitalisti, (o kibucech se nemluvilo) zlí, agresoři, fůůůj, zašlápnout! To byla dost složitá pirueta pro politruky a kultpropy! Ono z toho totiž nechtěně, sekundárně vypadlo podivné poučení: Mrtvý žid - dobrý žid.

A to zdálo špatné i těm propagandistům. [;-)

stk řekl(a)...

Pro Pergilla:
A pod jakými vlajkami tedy měli demonstrovat? [;-))

A.S. Pergill řekl(a)...

to stk:
Ideální by bylo, aby tam byly i vlajky české, tak půl na půl.

Větší vlastenec řekl(a)...

Opět o správném počítání mrtvých sionistů

Konečně, vážený STK, konečně se začínáte dobírat správného uchopení důležitého tématu : Jak správně počítat mrtvé sionisty. Ano, právě toho důležitého tématu, o němž zde již rok píši, o němž celá desetiletí hovoří všichni naši vlastenečtí politici a publicisté, počínaje pres.Benešem a zdaleka nekonče prez.Klausem a s.předsedou Filipem.
Zkrátka : My mrtvé sionisty-občany předválečné ČSR počítáme nejen za dobré Čechoslováky, ale přímo za vlastence, kteří padli v boji za obnovení republiky a zavedení spravedlivého společenského systému.
Jak bylo již mnohokrát konstatováno, bez započítání opravdu padlých bojovníků a "našich" sionistů mezi naše oběti (včetně sprostých zločinců sionistického původu, kteří se provinili Zločinem němectví) by celkový počet našich obětí fašismu byl srovnatelný s počtem námi humánně zneškodněných Němců během humánního odsunu a znárodnění.
A to, jak jistě sám uznáte, by bylo velice nevhodné. To by nám mohli naši dědiční nepřátelé – Němci a ostatní Euroameričani – významně předhazovat. To by našim dědičným nepřátelům zcela jistě posloužilo jako další argument pro jejich snahu zničit dva ze tří pilířů naší státní a národní existence : Humánního odsunu a humánního znárodnění.
Jak vratká je naše národní stavba ! Třetí pilíř – pevné spojenectví se Sovětským svazem resp. Ruskou federací je těžce oslaben; první dva neustále nahlodávají a podkopávají pravičáci a Euroameričani.
A přitom se mnozí vlastenci tváří, jako by flagrantní porušování tzv.znárodňovacích Dekretů (STÁLE PLATNÝCH !!!) nepodkopávalo platnost Dekretů národních. Někteří vlastenci si zakrývají oči před existencí tzv.Goethe-institutu a ostatních německých škol, nad otevíráním dalších a dalších německých kanceláří a zavádění německojazyčných firem. Za jidášský groš píší naši žurnalisté proti vlastními národu; za kolik asi krvavých zlaťáků povolují regionální politici stavět kříže (sic !!!) na místech spravedlivého rozsudku nad brutálními pachateli Zločinu němectví ?? *)
Quo, quo, scelesti, ruitis ?!
Netrpí snad již dnes vší náš lid přes míru ? Ztráta jistot a prosperity, zničení našich kdysi spolehlivých pohraničních ženijně-technických opatření, příliv Euroameričanů, drog, pornografie, naprosto zbytečného zboží, nezaměstnanost, nutnost se učit úplně cizí jazyky i odcházet za prací do daleké a nepřátelské ciziny, plné nekulturních orangutanů ... Tohle všechno a mnoho jiného postihlo naši zem a náš lid, a ještě to někomu není dost ! A není žádná náhoda, že nesprávné počítání „našich“ mrtvých sionistů prosazují sionisti, příslušníci staronové buržoasie a jiní podobní nepřátelé včetně zrádných emigrantů.

Protičeská demonstrace pod izraelskými prapory je pouhý dílek dějinného boje, který buď vyhrajeme, nebo definitivně ztratíme zbytek našeho národního socialismu, za nějž se zbraní v ruce hrdinně padlo na 360 000 občanů ČSR. A pokud sionisti tvrdí něco jiného, sami se vydělují z našeho národa, sami se stavějí do řad našich nepřátel.

A v koncentračních táborech a na popravištích umírali naši lidé za touž věc svobody a budoucího šťastného života našeho lidu, za kterou umírali naši hrdinové na bojišti u Dukly, za kterou umírali, bojovali, krváceli hrdinové Slovenského národního povstání. (Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, str.361)***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) http://zpravy.idnes.cz/dokument-text-projevu-andely-dvorakove-ke-28-rijnu-fse-/domaci.asp?c=A091028_154510_domaci_jw

STK řekl(a)...

4 Pergill:

Ten mix vlajek by nám ale zase dokonale zmátl Vlastimila V.
Opět by nevěděl, jak správně počítat sionisty - živéi mrtvé. Nicméně: Projev paní Andělu Dvořákové na kter odkazuje je rovněž "síla".

Potkani v bedničce od ovoce, tak tak...

informace řekl(a)...

V čem je projev Anděly Dvořákové nepřijatelný nebo nemístný?
Že by měli čeští zástupci v EK a EP hájit české zájmy? Vždyť to dělají všichni, hlavně ty silné země.
Že je vzpomínky na mrtvé Němce z poválečných excesů zneužíváno zcela nepietně k politickým účelům a propagandě ze strany SL?
Že by se měly učit ve škole dějiny, aby děti nevyrůstaly jako dříví v lese? Je na ministerských školských programech, aby byly vytýčeny meze objektivnímu vyučování bez ideologické demagogie z jakékoliv strany.

Větší vlastenec řekl(a)...

Omyl, vážený STK. Mě by nezmátl ani celý oceán izraelských vlajek před Rudolfinem – pořád bych věděl, že jde o cizorodý prvek v naší téměř dokonale etnicky a rasově očištěné vlasti.
Jak správně píše velký český vlastenec s.s.A.S.Pergill, sionisti pro nás představují nebezpečí srovnatelné s nebezpečím křesťanským a euroamerickým. Konečně – tuto prostou pravdu hlasitě vyslovovali již mnozí vlastenci v naší historii, např. Žižka, naši národní buditelé, i prostí lidé po Mnichovu.
Kolikrát bylo na tomto vlasteneckém blogu konstatováno, že německojazyční sionisti vítali hitlerovské fašisty po odtržení pohraničí. Po právu byli přeživší zrádci zařazeni do humánních transportů mezi zločinné Němce, po právu jim nebyl vrácen zarizovaný majetek : Němectví je zločinem hrdelním.

A jestli nevěříte, že sionisti spolupracují s fašisty na rozbíjení naší vlasti, podívejte se na http://www.youtube.com/watch?v=bT0YAU2iSFI&feature=related , od minuty od 1:12 :

Sionista : „Až dosud se tvrdilo, že to byla ta vražda těch asi 3800 Židů českých v tom březnu. No a teď se vlastně přišlo na to, že asi 7000 terezínských vězňů pak ještě zahynulo sice ne v jedné ale ve dvou nocích toho 10. a 11.července. Takže to byla možná ještě mnohem větší vražda hromadná.“
Třeštíková : „Čím si vysvětlujete, že se o tm tak málo ví ?“
Sionista : „No tak to je zásluha nebo vina komunistického režimu, pochopitelně, který slovo „Žid“ vytěsnil ze svého slovníku, který uznával jenom nějaké „vězně“. Vždyť dodneška se mluví zahynulo 360 000 československých občanů. Dokonce někteří mluví takový nesmysl, že to byli lidé, kteří padli za svobodu Československa. Což je populistický ... což je fráze, pochopitelně. Tito lidé, ať je hodnotíme z té či oné stránky, tak nepadli, nýbrž byli zavražděni. A ne proto, že bojovali za svobodu Československa; protože byli Židé.“

Jak vidíte a slyšíte, vážený STK, sionisti by nás chtěli připravit o cca 80% našich padlých bojovníků za svobodu. Kdyby se jim to povedlo, kdo by měl radost ? Naši dědiční nepřátelé Euroameričani a jejich domácí přisluhovači. Viz např. http://pohranicnik.bloguje.cz/819748-text-projevu-predsedkyne-csbs-a-dvorakove.php

Hezký večer přeji.

informace řekl(a)...

Tak mám dojem, že pod nickem Větší vlastenec k nám promlouvá nikdo jiný než sám
http://img.ihned.cz/attachment.php/210/18806210/wcJfqIKW0rkCaLn4jA8Uz3VP5TiFlmHS/bernd-posselt-sudetaci__192x128_.jpg
Jeho příspěvky jsou jak vystřižené z projevů onohoto velkého řečníka.

Harpyje řekl(a)...

Kolik Posseltových projevů jste slyšela, smím-li být tak smělá?
Na rozdíl od té nenávist šířící, šovinistické bolševičky, je Posselt křesťan, demokrat, konzervativec a přesvědčený Evropan.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jejkote mankote, vážená paní Harpyje !
"Křesťan, demokrat, konzervativec a přesvědčený Evropan" - to je téměř vyčerpávající výčet našich dědičných nepřátel ! A vztahují-li se Vaše obvinění na jednu jedinou osobu, navíc německého původu, tak je vše jasné. A takoví by nám chtěli poroučet, takoví by nás chtěli mistrovat !
Ne, nemůže být smíru mezi námi a Evropany (Euroameričany), těmi hloupými osobami věřícími v jakéhosi "boha" a jakési "tradice" ! Musíme od křesťanů a demokratů osvobodit nejdříve naši vlast, a pak zbytek světa.

Kéž bych se dočkal té radostné chvíle, až naše slovanské pokrokové ideje budou zvučet nad celou rozkvetlou planetou !
Kéž bych se dožil chvíle, kdy se konečně bude tančit všude !

STK řekl(a)...

4 Informaci: Nic proti faktům. Já bohužel poslouchám (a čtu) i to mimoslovní - a tam je přítomná nenávist až za hrob. To pochopitelně nemohu dokázat a můžete mě klidně obvinit z fantazírování. Budiž, je to tu jen hospoda a jen tak žvaníme. (Ale zase tak moc často se nepletu.)

Pro Harpyji k Posseltovi: Neslyšel jsem víc než 2-3 jeho věty v TV, kde mu moc prostoru nedávají. Jeho projevy (taky cca 2) jsem ale četl a tam je hodně opatrnosti - na obě strany. (Doufám, že překlad byl správný. Ke shánění originálního textu mě nic nepudilo.) Bernd Posselt neútočí, neuráží - on sonduje a připravuje. Co připravuje - to si asi budete muset zjistit přímo od něj. Já to netuším. Zatím z něj moc strachu nemám - ale uvidíme, kam rétorika půjde dál. Co udělá, až si troufne. Zatím, pokud vím, ani jednou výslovně nepopřel finanční požadavky vyhnanců na majetek v ČR. Požadavky pouze označil za "nepravděpodobné".

STK. řekl(a)...

4 VVV: Máme nejnižší podíl muslimského obyvatelstva v EU - kromě Polska. To jste měl na mysli?

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Leninovy rány, vážený STK !
Co asi může připravovat Němec-revanšista ?!? Nevěřte mu ani slovo ! Slovan může věřit jen Slovanovi ! A Němci ukázali své černočerné ledví již zlikvidováním prvního státu dělníků a rolníků na území Německa ! Tehdy padly veškeré zbytky iluzí, které jsme o Němcích ještě mohli mít ! Němci si prostě nedokážou vládnout sami; budeme je to muset naučit. Ano, my Češi budeme učit Němce opravdové demokracii, budeme je učit volit kandidáty Národní fronty a marxismus-leninismus-stalinismus.
Teprve po vítězství socialismu v Německu a celé Evropě bude zajištěn opravdový mír, mír a rozkvět !

Nedovolme změny poválečného uspořádání Evropy – Československo musí zůstat jednotné, Německo rozdělené, Sovětský svaz musí zůstat garantem naší bezpečnosti a samostatnosti !***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Vážený VVV, právě jsem se vrátil, nikoliv ovšem z Hradu, ale z "Pohraničníka". Dýchla tam na mě důvěrně známá atmosféra a to tak silně, že ji mám na pár dalších týdnů dost.

P.S.: Sovětský svaz už, pokud vím, neexistuje. Respektive se už jmenuje jinak. Ale třeba se to poddá... [;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Muslimové mě nevadí, vážený STK. Alkohol nepiji, bez prasečiny i prasečinek se obejdu.
Měl jsem na mysli naši národní čistotu - kterému národu se povedlo tak krásně očistit svou zem od cizorodých živlů jako nám ?
Němci za nás eliminovali většinu sionistů, zbyteček přeživších německojazyčných sionistů jsme poslali šupem Heim ins Reich, spousta českojazyčných sionistů šla později sama a dobrovolně. Dnes nás učí krásným původním slovanským mravům naši ruští bratři a maloruští (nesprávně „ukrajinští“) bratranci. A Euroameričanům je v naší krásné vlasti nepříjemně – prý páchneme, nečistíme si boty a zuby, prý je šidíme na každém kroku. Jenže to jsou právě projevy našeho zdravého slovanství; když se to Euroameričanům nelíbí, tak ať k nám nejezdí.

Hezký zbytek večera přeji.

informace řekl(a)...

Bernd Posselt je jistě velký europeista, který má na srdci hlavně jednotu evropských národů, jejich pokojné soužití a smíření po katastrofickém utrpení za druhé světové války. Má na mysli hlavně lásku a mír asi tak jako italští iredentisté, co požadují návrat území ve Venezia Giulia, která byla mírovou smlouvou dána tehdejší Jugoslávii, požadují možnost návratu do Istrie a Dalmácie, úhradu škod Italům, vypovězeným z Chorvatska po válce. A rovněž tak jako Posselt v případě ČR, žádají různé obstrukce pro vstup Chorvatska do EU. Pan Posselt nikdy nechybí na jejich shromážděních, zrovna tak jako E. Steinbachová, která je podporuje. A ze stránek iredentistů toho o něm vím až dost, dává jim totiž rady.
Evropská koalice iredentistů, která má na srdci hlavně "smíření" a pak "jednotu" států Evropy, která je tak nezbytná pro posílení evropských pozic na mezinárodním poli. Té jednoty se dosáhe hlavně, podle těchto revizionistů dnešního "statu quo", novým přemícháním obyvatelstva, posunováním hranic, navrácením majetku, za který na př. v případě Slovinska a Chorvatska byly již zaplaceny reparace. Podle nich po tomto více méně rozsáhlém zemětřesení, kdy se národy (totiž spíš etnické komunity) dají do pohybu a znovu potáhnou na východ, dojde konečně k uspořádání evropského pořádku a všichni si podají radostně ruce ve velkém oslavném chorovodu.

Harpyje řekl(a)...

:-))))
http://www.csu-europagruppe.de/seiten/berndposselt012011.htm

STK řekl(a)...

Jasně VVV!

Ani já alkohol nepiji - ale s absencí prasečiny si tak jist nejsem. A s tolerancí toho, co všechno islám prezentuje si už nejsem jist vůbec. Spíše naopak. A pro pořádek opravuji po rekognoskaci na webu:

Podíl muslimské populace

Česko 0,2%
Polsko 0,08%
Slovensko 0,05%
Lotyšsko 0,02%
......
Peru 0,00%

Harpyje řekl(a)...

"Paní Dvořáková otravuje ovzduší konzervovanými pšouky padesátých let. Měli bychom mít odvahu jí to říci, už proto, že k této své činnosti velmi nechutně zneužívá vlastenectví a oběti skutečných bojovníků za svobodu naší země." (Zdeněk Bárta)

informace řekl(a)...

STK,
já mám taky vycvičený smysl pro text a nenávist v tom projevu necítím, i když je tedy jeho ton dost řízný.
Sorry.

Harpyje řekl(a)...

Vlastenec hovoří o "cizorodých živlech", a "národní čistotě", a ne o náboženském vyznání, STK.

informace řekl(a)...

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/52462
Komentář:
Dunque, anche gli esponenti degli "esuli di lingua tedesca", dopo aver goduto dello spettacolo sanguinoso della guerra fratricida in Jugoslavia, possono finalmente reclamare indietro i "loro" beni, proprio come fanno i tedeschi dei Sudeti ai danni della Repubblica Ceca, o come fanno gli esuli italiani di Istria e Dalmazia. Tra tutti questi esiste una convergenza di fatto, che si sta trasformando in una alleanza di respiro transnazionale, potenzialmente aperta ai tanti "gruppi etnici" le cui classi dirigenti furono a suo tempo collaborazioniste del nazifascismo. La tedesca "Bund der Vetriebenen" (Lega degli esuli) ha reso noto a Berlino che intende cooperare con gli esuli italiani, "soprattutto in vista della costituzione di un 'Centro contro le espulsioni'." Erika Steinbach, presidente della BdV, ha anche annunciato il suo appoggio ad una iniziativa della "Unione degli Istriani" per una "Giornata europea del ricordo di tutte le vittime delle espulsioni".
Asi mezitím ho osvítil San Gennaro

Větší vlastenec řekl(a)...

Děkuji Vám za odkaz na farizejský text Němce Posselta, vážená paní Harpyje.
Ano, v kostce obsahuje vše podstatné k učinění si obrázku o tom pánovi :
* urážky SFRJ, společné a šťastné republiky jižních Slovanů
* jásavou oslavu iredentistů a jejich jednostranného aktu, inspirovaného agenty Euroameriky
* nechutné potěšení nad "připraveností" ubohého Chorvatska na evropskou okupaci
Atd.

Ano, takové názory a politiku Němce-papežence a revanšisty očekává každý roduvěrný Čech a Moravan, absolvent ZDŠ, PŠM a alespoň povšechného školení M-L-S.

Mimochodem – na stránkách provokačního a protiprávního spolku „Sudetoněmecká kancelář Praha“ jsem nalezl další šokující doklad spolupráce Němců a sionistů : Předseda židovské obce „Emnet Va Emuna“ v Jeruzalémě Gideon Mamroth (Zcela nalevo se sudetoněmeckou vlajkou) organizoval 1. května 2008 ve své domovském městě Den solidarity se sudetskými Němci přímo u hrobu zachránce polských židů sudetského Němce Oskara Schindlera.
(http://www.sks-praha.com/images/20080501_Mamroth.jpg)

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Když jste v tom hledání údajů o menšinách a cizorodých živlech, vážený STK, najděte si taky údaje o podílu sionistů a sionistických míšenců v našem národě.
Přes několik etap národní očisty je tento podíl stále ještě velmi vysoký; to Vám potvrdí i zdejší velcí vlastenci.
Prostě - nehoňte se za mravenci, když ve světnici je vlk.

Ještě jednou hezký večer přeji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Omyl váženého STK je pochopitelný a omluvitelný, vážená paní Harpyje.
Pro nás pokrokové Čechy a Moravany jsou muslimové a křesťani osoby tak nepochopitelné a cizí, že je podvědomě považujeme za příslušníky cizího národa a/nebo rasy.
Konečně - správně provedená národní očista musí zahrnovat i osoby nám cizí myšlením, nejen krví.

Hej, Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.


Volte ČSSD a KSČM !

stk řekl(a)...

Informace, spolu s Harpyjí jste už vlastně vysvětlily můj odmítavý postoj, daný osobní zkušeností mého táty.

Už jsem tu kdysi psal, že táta pouhou shodou šťastných náhod přežil koncentrační tábor. Z toho, že tam byl, mu neplynuly žádné výhody, s Němci se už vnitřně vyrovnal - ona taky část naší rodiny jsou Němci.
Až kolem roku 1960 jeho pobyt v KL vyčenichali soudruzi ze "Svazu protifašistických bojovníků", což byla organizace mnohem později přejmenovaná na "Svaz bojovníku za svobodu" a zlanařili ho ke vstupu. Dostával pak jakousi nevelikou měsíční částku k platu.
Ale potom soudruzi začali po tátovi požadovat, aby potvrdil, že s ním v lágru byl soudruh ten nebo onen - několikrát to udělal, protože si nebyl jist, zda tam skutečně takový člověk nebyl. Ale pak zjistil, že se jedná o malé zlodějíčky a podvodníčky, kteří se ani za protektorátu do KL nedostávali - ale byli to dobří soudruzi a bylo potřeba jim trochu "pozvednout životní úroveň".
Když to "potvrzování" začal odmítat, začali mu "spolubojovníci" ze "Svazu" naznačovat, že by i jeho pobyt v KL mohl být "zpochybněn". Táta, nesmírně hodný člověk, se neuvěřitelně nas...štval (to provedl cca 3x za celý život!!) a ze Svazu okamžitě vystoupil. Neměl sice příplatek, ale zase získal zpět sebeúctu.

Tož tolik ke "Svazu".

stk řekl(a)...

Ale no tak, Harpyje, tyhle hrátky radši ne...

"Cizorodý živel" je termín tak kluzký. že je hoden k zařazení do "repertoiru" kteréhokoliv řádného demagoga.

Takže i jiné náboženství případně jen politická orientace k zařazení mezi "cizorodé živly stačí.

Krásnou noc přeji!

STK: Božínku... řekl(a)...

Měl bych tady ještě jeden čestný úkol pro Většího Vlastimila:

Kdyby tak ráčil sepsat "Stručnou rukověť k zaručenému poznání všech sionistův určenou".

To by byla bomba!

informace řekl(a)...

STK,
neznám paní Dvořákovou ani pana Bártu a ani pana Posselta jako osobu, vyjadřuji se jen k jejich postoji. Proč sdílím postoj, vyjádřený paní Dvořákovou v jejím projevu a nesdílím postoje pana Posselta a SL, to jsem už vyjádřila ve svém předešlém příspěvku.
Považuji za krajně nebezpečné pro klid s mírné soužití v Evropě jakékoliv snažení o t.zv. nápravu výsledků II. světové války. Nemůže to vést k ničemu jinému než k destabilizaci již tak dost nestabilní situace. Neutrpěli jen Němci, Rakušani, Italové při urovnávání hranic, násilném stěhování obyvatelstva po válce. Sama válka byla bestiální, snad to nemusím vysvětlovat.
Chceme zase otevírat nové třenice, zášť, hledat nové důvody k otevření nových konfliktů?
A kromě toho mám dojem, že často tito lidé jednají hlavně pro prosazení své osoby v politickém životě než v upřímně mysleném zájmu Sudetských Němců nebo italských vyhnanců.

Větší vlastenec řekl(a)...

Chochochochó, vážený STK. To není úkol pro mne, vážně ne. A navíc - příruček a návodů typu Jak odhalit sionistu a překazit jeho zrůdné plány je plný web. A jistě i specializovaná internetová knihkupectví; račte se obrátit na zdejší znalce sionistické otázky a jejího konečného vyřešení.

Mimochodem - možná jste si nepovšiml, ale kromě SSSR se rozpadlo i Československo, a Německo je zase jednotné. Takže došlo ke zcela zásadním změnám poválečného uspořádání Evropy.
Marxužel, bude asi třeba nové války, abychom dali vše opět do pořádku.
Snad alespoň obnovení faktické platnosti stále platných Dekretů presidenta republiky (zejména těch znárodňovacích) se podaří pokojnou cestou.

Na shledanou v lepších časech.

A.S.Pergill řekl(a)...

Ad informace
Lidé jako Posselt způsobili, že dnes jsou chápány první a druhá světová válka jako jedna válka, rozdělená jednadvacetiletým příměřím. Posselt a spol. by rádi i současný mír degradovali na dočasné příměří mezi druhou a třetí etapou světové války.

informace řekl(a)...

V tom máte pravdu, Pergille.
Druhá světová válka je chápána, často i historiky, jako akt, který měl vést k odčinění křivd vůči Německu, učiněných Versaillským mírem a nástup Hitlera k moci jako důsledek světové krize v 1929 r., kdy USA a Francie stažením svých kapitálů z Německa způsobily zhroucení německého hospodářství - tedy jako další bezohledný krok, který nejen vysvětluje, ale i do jisté míry ospravedlňuje následující průběh dějin.
A nynější nároky SL, rakouských a italských iredentistů prakticky zase vedou k otevření otázek historických křivd napáchaných na obyvatelstvu poražených mocností. Italská vláda iredentistům nevěnuje pozornost, snad jejich hnutí využívají někdy politikové, jako Fini, který se občas na těch jejich sjezdech objevil. Totiž dokud se ještě hlásil k neofašizmu. Teď, když nabral směr doleva, tak na iredentisty jaksi pozapomněl. Proto tedy tvrdím, že těmto politikům, co mávají veheementně prápory ukřivděných a vyhnaných, na těch lidech vůbec nezáleží, že to dělají jednoduše z politického výpočtu.
Snad jen Japonsko (říkám snad, protože jejich vnitřní politický život neznám) se usmířilo. A vzhledem k jejich geopolitické situaci je to snadno pochopitelné.
Jestliže se tomuhle řetězci "historických křivd" nepoloží konec, může to mít moc ošklivé následky.
Už se tu ozývají hlasy o rozpadu Československa nebo Jugoslávie jako důkazu bezpodstatnosti jejich existence, státotvorné neschopnosti.
Rozpad SSSR je zcela jiný případ, který bych s rozdělením Československa a Jugoslávie nepletla dohromady.

Harpyje řekl(a)...

"Posselt a spol. by rádi i současný mír degradovali na dočasné příměří mezi druhou a třetí etapou světové války."
To sedí, zvlášť od někoho, kdo zde neustále hlásá válku a likvidaci bezcenných hovad a smradlavých polozvířat, a v diskusi na Zvědavci (!) napsal "Etická dilemata v souvislosti s obranou naší civilizace skutečně nemám: Vše, co ji ohrožuje, je naprosto morální zlikvidovat, a to jakýmikoli dostupnými prostředky." Ten nácek jste Vy, Aspergille, ale naštěstí jsou Vaše bezvýznamné žvásty jen k smíchu.
O sdílení "postoje" Anděly Dvořákové a o hlasech o rozpadu Československa jako "důkazu bezpodstatnosti jejich existence, státotvorné neschopnosti" raději pomlčím, protože mě v této souvislosti napadá pouze spousta velmi nelichotivých označení. Tento druh zaprděného národovectví sdílí v Česku už snad opravdu jenom kruhy "bývalých" bolševiků, kteří se prohlásili za "vlastence", a nyní si osobují nárok na "historickou pravdu", jako schovanka Dvořákové, Bobošíková, a podobné kreatury.

informace řekl(a)...

Vážená,
jestliže považujete kritiku tézí "o rozpadu Československa jako důkazu bezpodstatnosti jeho existence" za zaprděné národovectví bývalých bolševiků, dovolila bych si Vás upozornit na diskuzi o knize Mary Heimannové Czechoslovakia: The State That Failed, která se rozvinula v konci r. 2009 v českých novinách. Nezdálo se tehdy, že stěžejní myšlenku Heimannové o selhání Čs. státu jako znaku jeho životní a existenční neschpnosti sdílejí jen "bývalí bolševici, kteří se prohlásili za vlastence".
Upozornila bych Vás v této souvislosti na pěkný příspěvek Tomáše Jasného v diskuzi na Psu.
hp://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A091222_211632_p_spolecnost_wag&vlakno=37502400#37502400
Na druhé straně zase článek pana Čulíka o knize Heimannové je dost výmluvnou ukázkou "přizdisráčství" (STK, cit.) některých novinářů odkrmených za emigrace v jistých kruzích v západních státech. S nadšením spouštějí kalhoty ke kolenům, jakmile mají příležitost se zavděčit svým chlebodárcům.
Do diskuze jdem se tehdy nezapojila, nebyla jsem doma. Doufám, že Pedro, není-li na procházce s vnučkou, mě doplní.
http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/1522-jsme-to-my-v-tom-okujicim-zrcadle

informace řekl(a)...

Oprava:
Nezdálo se tehdy, že kritiku stěžejní myšlenky Heimannové

Harpyje řekl(a)...

K tomu, aby někdo viděl nějakou souvislost mezi mnou jmenovananými osobami a Vámi uvedenou knihou, je zapotřebí velká dávka fantazie.
Ale když máte "raději Jarmilu Šulákovou než Juru Pavlicu, raději Koniáše než Halíka, raději čecháčky než světáčky, raději zájezdní hostinec U tří lip než grandhotel Bilderberg ...", tak se za to nemusíte stydět, a místo toho se odvolávat na nějakou knihu, kterou jste, předpokládám, nečetla. :-)))
Jinak Vaše poznámka o "přizdisráčství" (STK, cit.) některých novinářů "odkrmených za emigrace v jistých kruzích v západních státech" do takového světonázoru dobře zapadá. V očích správného vlastence a vlastenky je každý emigrant podezřelé individuum, povinnované vděčností vůči svým chlebodárcům patřících k "jistým kruhům". :-)))) Kde jste ten normalizační slang pochytila, Informace?

informace řekl(a)...

Zřejmě jste zcela nepochopila smysl mého příspěvku. Já Vás neporovnávám s žádnou z jmenovaných osob, o kterých říkám, že se zúčastnily diskuze. Pokud jde o knihu, nečetla jsem ji, doopravdy, ale já nemluvím zase tak o knize, jako o reakcích, které vyvolala. Téze pani Heymannové jsou jasné, v tom se shodují všichni recenzenti, i ti příznivě naklonění, jako pan Čulík. Dokumenty, na nichž ta paní svou tézi zakládá, také nejsou nové, poskytl jí je Historický ústav, který se pak divil, co z toho paní H. ponaskládala. Jde tedy jen o reinterpretaci známých faktů.
T. zv. „normalizační slang“, má drahá, je jen normální způsob mluvy, rozšířený všude. Za normalizace, jak víte, jsem v ČSSR nebyla a ani jsem nečetla české noviny.
Pokud jde o mé preference, grandhotel Bilderberg není na dosah mé kapsy, ledaže bych si chtěla vyhodit hloupě “z kopýtka” a pak je na můj vkus moc snob. Raději se ubytuji ve skromnějším pražském Hotel Residence Green Lobster.

stk řekl(a)...

4 VV:
Je zajímavé, jak refrén písničky z tvorby V+W "...nashledanou v lepších časech!" získává jakousi nadčasovou platnost. Kulturní komise nám ho (ten refrén!) málem zakázala kolem roku 1965 jako provokativní. Totéž se opakovalo v roce 1972 na jedné soutěži ASUT. Naposledy jsem tu písničku "s podtextem" slyšel v roce 1988 na Silvestra. A až teď - jako Vaše rozloučení s realitou dneška.
Nedá se konstatovat, než že se zase "něco chystá..." . . . ;-)))

stk řekl(a)...

Terminologie: Nacek, nacista: odvozeno od nacionální, národní. S obranou civilizace to nemá mnoho společného, že?

To jen tak, mimo soutěž, nehodlám tu nikoho poučovat a pindat o detailech.

A.S. Pergill řekl(a)...

Himlhergotkrucajselement Harpyje!

Posselt a posseltové se dovolávají revize výsledků druhé světové války, do nichž patří i ten odsun Němců ze zemí, které v meziválečném období německé etnikum jako prakticky jeden celek destabilizovalo a připravilo tím na hitlerovskou agresi. Tenhle odsun nebyl "trestem", natož "kolektivním", ale prevencí toho, že Němci totéž neudělají znovu. Což se podařilo a máme za sebou prakticky 2/3 století bez světové války.
My jsme Němce odsunuli relativně civilizovaně a i za tzv. "divokého odsunu" bylo násilností podstatně méně, než mohlo být. I ti brněnští Němci z "pochodu smrti" pomřeli především na to, že je jejich soukmenovci strčili do baráků, kde krátce před tím jiní jejich soukmenovci prováděli vraždění válečných zajatců skvrnitým tyfem (což se možná nevědělo, možná vědělo, možná se počítalo s tím, že se "oběti českého řádění" budou časem hodit). Jinde s nimi zacházeli daleko drsněji, proto v podstatě nejsou žádní ruští nebo pobaltští Němci, sověti je jednoduše vystříleli (a předchozí chování "východních osadníků" tuhle nemilosrdnost přinejmenším vysvětluje), některé dokonce dopadli a pobili i na našem území, takže je posseltové počítají mezi oběti "českého teroru".
Posselt a posseltové cíleně pracují na tom, aby se znovu rozběhly plynové komory a v nich byli likvidováni "untrmenšové", jako Židé, Romové, příslušníci slovanských národů obecně (a jsem toho názoru, že by tam šli i Vietnamci a další příslušníci asijských národů, usazení v Evropě) atd. A rozjely se vedle těch komor i příslušné "přidružené výroby", jako těžba drahých kovů z chrupů obětí, nebo průmyslové zpracování jejich tuku (ačkoli si myslím, že ekologicky uvědomělí němečtí "ýbrmenšové" 21. století by spíš vyráběli metylester = bionaftu než tradiční mýdlo).
Prostě posseltové by měli být nakopáni do úsměvu, naprosto nic jiného si nezaslouží.

Zvědavec (respektive někteří přispívající a ještě více diskutující) hlásá (mj.), že islám je perspektivní, že by se mu nemělo vzdorovat, nebo se proti němu bránit (případně že veškeré negativní zprávy o islámu jsou pomluvy sionistických spiklenců).
I napsal jsem pod jeden takový článek či příspěvek, že "Etická dilemata v souvislosti s obranou naší civilizace skutečně nemám: Vše, co ji ohrožuje, je naprosto morální zlikvidovat, a to jakýmikoli dostupnými prostředky."
Tedy, pro ptačí mozeček, trápený klováním:
Máme právo se bránit, protože jsme to my, na které je útočeno. Máme právo se ubránit, a to i takovým způsobem, že po tom boji žádná islámská civilizace nebude (což není nutně totožné s nepřežitím jejích obyvatel). A máme právo, i morální, k použití všeho, co máme k dispozici, včetně ultimátních zbraní, jako jsou ABC zbraně. A to jednoduše z toho důvodu, že to byla naše civilizace, která dokázala k jejich vyvinutí a vyrobení dát dohromady příslušné vědeckotechnické zázemí a zajistit to po stránce ekonomické (což je samo o sobě nezpochybnitelným důkazem, že jsme lepší a naše porážka by byla ta horší varianta).

Pedro řekl(a)...

Plechovka spolkla, zkouším ještě jednou (snad se to neobjeví dvakrát).
Po přečtení článku p. Čulíka o objevné knize Mary Heimannové je mi konečně jasno - jak už to kdysi řekl jeden významný muž: "Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jednání platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už koneckonců co pohledávat" (a ten jistě věděl co říká a proč to říká). Jak to vlastně začalo (nepůjdu zbytečně daleko do minulosti): Provokativní shromáždění Pražanů českého (a údajně i německého) jazyka ve Svatováclavských lázních 11.3.1848, neomalený dopis Palackého do Frankfurtu, jazyková nařízení (alespoň že ta Badeniho se podařilo zrušit, když už ta Stremayrova zůstala v platnosti), provokativní požadavky české menšinové lůzy, aby v národnostně smíšených oblastech byly povoleny české menšinové školy (těm sprostým Čechům nebylo vhod, že se jejich děti mohou vzdělávat v jazyce Schillerově a Goethově - naštěstí v drtivé většině případů byly tyto drzé snahy odmítnuty), krvavé řádění české soldatesky po politováníhodném rozpadu Rakouska-Uherska na podzim roku 1918 a to jak na území pozdější Říšské župy Sudety, tak i na Těšínském Slezsku a na Slovensku (v obou posledních případech na tom měl lví podíl generál neblahé pověsti Josef Šnejdárek). Bratr Bohumil Doležal by se za to měl omluvit nejenom našim bohužel už jenom bývalým sudetoněmeckým spoluobčanům (jak už několikrát učinil), jakož i našim současným spoluobčanům polské národnosti (jak učinil nedávno - viz hatetepe: http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-fajnie-by-sob-06o-/p_spolecnost.asp?c=A110303_210517_p_spolecnost_wag), ale i našim - v důsledku rozdělení Československa - dnes již bývalým spoluobčanům maďarské národnosti. Roky nesnesitelného útisku se strany panovačných Čechů (třeba ten neuvěřitelný požadavek, že by zaměstnanci ČSD německé národnosti měli mít alespoň základní znalost českého jazyka - zřejmě jenom náhodou došlo poměrně nedávno v Belgii k železničním neštěstím na jazykové hranici mezi vlámskou a valonskou částí státu). Pak už jen zoufalé volání zbědovaného davu sudetských Němců pod oknem teplického zámku, kde byl ubytován lord Runciman: "Lieber Lord, mach´ uns frei, von der Tschechoslowakei!" a od srdce plynoucí vroucí přání "Heim ins Reich!". K tomu vlastenecká střelba ordnerů do zad českých financů (zbabělci - neuměli se postavit jako čestní chlapi čelem), pak akt dějinné spravedlnosti vyjádřený podpisem mnichovské smlouvy. Nakonec se nesvéprávného českého národa ujal šlechetný vůdce Velkoněmecké říše, do jehož rukou svěřil v plné důvěře osud národa státní president Hácha. Ovšem následuje zákeřná vražda spáchaná na onom výše zmíněném šlechetném muži, který tak otcovsky dbal o blaho českých dělníků. Nakonec pak neblahé ukončení války, kde Německo vítězilo na všech frontách pro Evropu a následné vyhnání našich sudetoněmeckých spoluobčanů, doprovázené promyšleně vyvolávanými akty msty. Tak třeba tajnou čs. službou způsobeném výbuchu muničního skladiště v Krásném Březně, kde shořely i motory Daimler-Benz DB 605 pro stíhačky Me-109 (Avie S-99) - nově vzniklému státu Izrael pak byly prodány jankovité stíhačky Avie S-199 s motory Jumo 211, následně i 61 Spitfirů (S89).
Nebudu se zde zmiňovat o dalších aktech zvůle proti našim sudetoněmeckým spoluobčanům (jak jsem se nedávno s úžasem dočetl, řada z nich se po Mnichovu přihlásila k české národnosti, aby unikla službě v Říšské branné moci - neuvěřitelné).
Musím končit, mám nejvyšší čas napsat a odeslat příbuzným v Gísenu na Lánu velikonoční blahopřání.

informace řekl(a)...

Pedro,
nebylo mým úmyslem nutit Vás, abyste si přečetl článek pana Čulíka a tím méně, abyste o této nekritické do nebes sahající chvále knížky Heimannové psal. Chtěla jsem se Vás jen zeptat, nemáte-li nějaké další odkazy na diskuzi, která se tenkrát kolem knihy rozvinula v českých novinách. Na Britských listech je recenzím a posudkům knihy věnovna celá sekce. Za pozornost stojí recenze historičky Evy Hahnové, která je současně i reakcí na nadšený článek pana Čulíka.
Na jedné straně Hahnová poukazuje na řadu chyb v datování událostí (což je samo o sobě již důkazem nejen o nepřílišném obeznámení s doklady ale i jakéhosi tápání v historické době - mnichovská dohoda nebyla podepsána 31. října( sic!, s.91), ve jménech osob a organizací, v chybném zeměpisném umisťování historických událostí, kterých se Heimannová dopustila. Na druhé straně recenzentka zdůrazňuje, že interpretace Heimannové postrádá jakokouv kontextualizaci událostí české historie do celkového evropského a světového dění.
„O historii lze rozumně debatovat pouze tehdy klademe-li velký důraz na dvě vlastnosti textů o minulosti: na faktografickou preciznost a na historickou kontextualizaci. A právě těmto dvěma aspektům svých textů Mary Heimannová a Jan Čulík nevěnují pozornost“, píše Hahnová.
Hahnová upozorňuje, že kniha zapadá do trendu historického revizionizmu, který přepisuje dějiny druhé světové války, ospravedňuje vznik nacizmu a popírá jeho viny jak za rozpoutání války tak za zločinecké zacházení s Židy a jinými menšinami.
„Historický revizionizmus vykládá dějiny druhé světové války způsobem, před kterým varoval již v Norimberku britský žalobce Hartley Showcross. „Lidská paměť je velmi krátká“, připoměl tehdy Showcross, a předpověděl, že dříve nebo později bude svět konfrontován s pokusy o přepisování dějin druhé světové války ve prospěch tehdy poražených nacistů“, píše Hahnová.
A dodává: „O tom, jestli se čeští školáci budou jednoho dne učit jak „international community – represented by Germany, Italy, France and Britain“ intervenovala v roce 1938 v Mnichově, aby zlomila českou dominaci multikulturního státu, lze zatím jen spekulovat. Cynik by asi dodal, že přijde na to, jestli a jak rychle začnou čeští publicisté a historici papouškovat tento nový módní trend anglosaské historické literatury.“
A nakolik čeští historici, čeští novináři a především české školy budou schopni se postavit proti tomuto šířícímu se neotmářství, dodala bych já.
hp://www.blisty.cz/art/50907.html

P.S. Pečete už velikonoční mazance pro návštěvu z Německa?

Harpyje řekl(a)...

"Posselt a posseltové cíleně pracují na tom, aby se znovu rozběhly plynové komory a v nich byli likvidováni "untrmenšové" ..."
Nevím, jestli je pathologické lhaní a chorobná nenávist součástí Vaší diagnózy, Aspergille, ale jisté je, že potřebujete psychiatrickou pomoc jako sůl.

Pedro řekl(a)...

Bohužel, diskusi kolem knihy Mary Heimannové jsem nezaznamenal, přece jenom mám trochu jiné zájmy. Ale zeptám se na názor onoho příbuzného - historika (jehož druhdy tak znectila naše milá Kelainó za to, že mu není povědomý onen "citát" o modrých a červených Němcích). A mazance zatím nepečeme, jenom se musím poohlédnout po tom památečním biči po pradědečkovi (to pro případ, že by Manfredovi vypadlo z paměti, jak dopadla jeho loňská velikonoční návštěva). Ale pohledy už jsem dnes poslal. Musím ještě poslat do Halle Friedrichovi dopis s brožurkou "Black Monday over the Ore Mountains", kterou jsem zakoupil v muzeu letecké bitvy v Kovářské (bitva mezi bombardéry B-17G Flying Fortress od 100. bombardovací skupiny, doprovázenými P-51 Mustang od 55. a 339. stíhací skupiny 8. USAAF s formací německých záchytných stíhačů Me 109 a FW 190 od II.(Sturm) a III. Gruppe Jagdgeschwader 4 se odehrála nad Krušnými Horami 11.9.1944). Friedrich je emeritní profesor anglistiky a germanistiky, tak si počte. Má o tu leteckou bitvu velký zájem, neboť jeho otec v té době pracoval jako inženýr-chemik v Hydrierwerke Brüx (po válce Stalinovy závody v Záluží u Mostu) - z náletu na tento závod se americká letadla 11.9.1944 vracela (viz hatetepe: www.new.museum119.cz). A protože Irmgard, jeho choť (a prasestřenice mé manželky) není v angličtině příliš zběhlá (pokud bych se s ní nebavil německy, tak by asi musela přijít na řadu ruština), tak jsem pro ni onu brožurku zakoupil i v německém jazyce.

informace řekl(a)...

Pedro,
snad nechcete tvrdit, že byste ten bíč použil? Už vloni jsem měla jakési pochyby o Vašem vyprávění, ale pak jsem si řekla, že jste asi byl pod vlivem našeho HuPle (huby plechové). Ale teď se zdá, že jste získal náležitý odstup.
A to jste se Mandredovi ani neomluvil? I když, mám ten dojem, omluvy a vysvětlování by byly jaksi dost obtížná a choulostivá záležitost, ne?

Pedro řekl(a)...

To informace: No, trochu jsem to přehnal - samozřejmě že návštěvy příbuzenstva - ať už to jsou Osties nebo Westies - bičem nevítáme. Jenom jsem zkoušel, zda se na moje lonské líčení návštěvy Manfreda, jeho líbezné ženušky Hildegard i roztomilých dítek Agnes a Jörga někdo pamatuje. Vidím, že jenom Vy. Letos asi nepřijedou, zatím se tedy ještě v tomto smyslu neozvali (holt každý dneska šetří - přece jenom z Hessenska je to k nám flák cesty a ještě k tomu kupovat dárky....).

informace řekl(a)...

Pedro,
občas mi divné historky uvíznou v paměti. A ta Vaše spolu s dialogem, co jí předcházel, byla dostatečně bizarní, abych si na ni vzpomněla.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Harpyje
Posselt a spol. usilují o negaci výsledků WW2, které mj. zajistily zneprovoznění plynových komor a dalších podobných a přidružených zařízení. Revize výsledků WW2 by nutně znamenala revizi všeho, tedy i toho zneprovoznění koncentráků, toho, že byly zrušeny norimberské zákony, apod.

Pedro řekl(a)...

Ante Gotovina - Heroj, ne zločínac!