pondělí 27. června 2011

Oběti nacismu, oběti komunismuM. Horáková, vězněna nacisty, popravena komunistyDnešek je Dnem památky obětí komunistického režimu. Připadá na něj výročí justiční vraždy Milady Horákové (oběšena 1950 spolu s  Oldřichem Peclem, Janem Buchalem a Závišem Kalandrou). Českoslovenští komunisté začali realizovat své dávné a veřejně vyhlašované záměry na likvidaci "třídního" (jejich) nepřítele. 16. května 2003 jsem napsal do Hospodářských novin k tehdejšímu Měsíci obětí komunismu:


V měsíci květnu vzpomínáme na skončení druhé světové války v Evropě a připomínáme si všechny padlé ve společném národním boji proti nacismu: Sokoly a skauty, studenty i dělníky, vojáky ze Západu i Východu, odbojáře a parašutisty, partyzány a barikádníky, vězně a koncentráčníky - a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost či nepříslušnost.

Květen má ovšem i jiná výročí. V tomto měsíci vznikla v roce 1921 Komunistická strana Československa. V letošním květnu naši současní českomoravští komunisté vystupují z politické izolace, do které se dostali po roce 1989. Jsou třetí, někdy snad i druhou nejoblíbenější politickou stranou. S jejich hlasy musí počítat každý politik, který chce v našem Parlamentu něco prosadit. Přitom existuje zákon o protiprávnosti komunistického režimu v letech 1948 - 1989. Ale byly v té době nějaké zločiny komunismu, když za ně nebyl prakticky nikdo odsouzen?
Připomenu jen ty nejznámější, které se zároveň nějak vážou ke květnu. Už v květnu 1948 byl zatčen generál Heliodor Píka, který byl v roce 1941 velitelem čs. vojenské mise v Moskvě. Poprvé v dějinách našeho soudnictví byl vynesen trest smrti, aniž by před soudním tribunálem stál jediný svědek. Poprvé, ale ne naposledy.
Před 1. májem 1949 měl být "izolován" slovenský partyzánský velitel major Viliam Žingor. Mezi jeho zločiny patřil ten největší: V červnu 1947 vystoupil z komunistické strany. Utekl opět do hor, ale nakonec ho chytili. Státní bezpečnost kolem něj zkonstruovala "nebezpečnou protistátní skupinu". V procesu s ní pak byly nad osmi lidmi vyneseny tři rozsudky smrti a dva doživotní tresty. V souvisejících procesech bylo odsouzeno dalších 142 osob. Pouze tři slovenští partyzánští velitelé a komisaři se nestali obětmi nezákonných procesů!
Komunisté pozavírali vedoucí činitele květnového povstání. Obvinili je jako "agenty gestapa a západních špionážních center". Vojenský velitel Prahy generál Karel Kutlvašr byl odsouzen k doživotí. Ven se dostal až na amnestii v roce 1960. Vězněn byl i zástupce komunistů v revoluční České národní radě Josef Smrkovský.
31. května 1950 začal proces s dr. Miladou Horákovou, která byla obviněna ze "záškodnického spiknutí". V sérii procesů bylo odsouzeno 639 osob k celkem 7850 letům vězení. Padlo také 10 trestů smrti a 52 doživotních trestů. Funkcionářka Čs. strany národně socialistické, která se od roku 1939 aktivně zapojila do protinacistického odboje, kde byla členkou Petičního výboru "Věrni zůstaneme", přežila gestapácké výslechy i nacistické věznění, aby se stala obětí komunistického režimu.
Nezákonně popravováni a zavíráni byli lidé ze západního i východního odboje, partyzáni a povstalci. Českoslovenští komunisté se vražděním hrdinů druhého odboje přiřadili po bok německým nacistům. Zatímco však nacisté likvidovali nepřátele nacistického Německa, komunistický režim vyvražďoval naše národní hrdiny!
Ke květnu se vážou i jiná výročí: 9.5. 1948 byla vyhlášena ústava nového režimu, která přesto zaručovala různá občanská práva, jako např. soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců a soukromé vlastnictví zemědělců do výměry 50 hektarů. Komunisté v dalších letech soustavně tuto svoji vlastní ústavu porušovali. Včetně její proklamace o "nedotknutelnosti úspor nabytých prací". V neděli 31. května 1953 byla vyhlášena "měnová reforma", která o úspory oloupila všechny občany. Pět let po převzetí moci dokázali komunisté přivést národní hospodářství válkou téměř nedotčeného státu ke všeobecnému úpadku.
Ale to už je padesát let. Dnes je KSČM demokratickou stranou, která se snaží rehabilitovat ty správné myšlenky Marxe a Engelse. A na svůj prvomájový mítink si zve soudruhy ze spřátelených zemí - Kuby, Číny a Severní Koreje. Ze zemí, kde komunistický režim dosud vládne a dosud páše své zločiny. Které u nás zatím nebyly nejen odsouzeny, ale ani pojmenovány.
Květen má skutečně různá výročí. Obětí nacismu si v něm připomínáme pravidelně. Obětí komunismu jen zřídkakdy.
I proto vyhlásila Konfederace politických vězňů květen za Měsíc obětí komunismu.

Psáno pro Hospodářské noviny, kde vyšlo drobně zkráceno 16.5. 2003. 

134 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Václav Klaus- "Nesouhlasím s komunismem, ale KSČM mi nevadí"...není to protimluv.

Větší vlastenec řekl(a)...

Zaplať Lenin, že většina našeho vzdělaného a inteligentního národa smýšlí jinak.
Zde se mohou opravdoví čeští vlastenci pokochat současnými volebními preferencemi :
http://www.stem.cz/clanek/2230

Ano, je to tak - kdyby se tento týden konaly volby, zvítězí pokrokové strany. Jako v roce 1946.
Co by se dělo po našem opětovném vítězství ? Zhruba totéž, co se dělo po našem prvním vítězství.
Vší náš lid by nadšeně uvítal zvýšení daňové progrese, zavedení zvláštní milionářské daně, zavedení povinnosti majetkových přiznání nejen pro politiky a všechny státní úředníky, ale i pro všechny osoby s majetkem v hodnotě větší než 2,5 M (což jsou kupříkladu téměř všichni majitelé bytu v Praze; tedy i Velký Šaman).
Vší náš lid by nadšeně tleskal uzavření německých provokačních kanceláří a „kulturních center“, aplaudoval by zavedení národní správy nad továrnami a obchodními řetězci vlastněnými cizinci.
Vší náš lid by tančil na náměstích a odpaloval rachejtle po oznámení zatčení největších korupčníků a tunelářů. Další preventivní a kontrolní akce proti spekulantům a neplatičům daní by byly rovněž přivítány odborovými svazy i prostými pracujícími. Ve výlohách na nárožích by se začaly objevovat fotografie nepoctivých živnostníků a obchodníků, na vietnamské prodejny a čínská bistra by si došlápli hygienici i Výbory občanské sebeobrany.

28.říjen by byl opět slaven jako Den znárodnění, po opětovném znárodnění klíčového průmyslu, kinematografie, a všech masmédií s celostátní působností. Naše děti by opět mohly svobodně a beze strachu slavit výročí VŘSR tradičními lampiónovými průvody. Naši zemědělci i potravinářské podniky by konečně mohli bez obav z nekalé zahraniční konkurence klidně pracovat na výživě všeho našeho lidu.

K 9.květnu bychom vyhlásili celou řadu významných sociálních opatření, např. zajištění bezplatného zdravotnictví a školství, zrušení platby MHD pro školáky a starobní důchodce, obnovení celostátního ROH, MDŽ, odborářské rekreace obyčejné i výběrové, a samozřejmě na Vánoce pravé čokoládové kolekce pro každého člena i členku ROH.

Po sérii útoků zahraničních agentů proti našemu hospodářství, a řadě útěků domácích zrádců za hranice bychom byli nuceni přistoupit k obnovení našich tradičních ženijně-technických pohraničních opatření. Vší náš lid by uvítal pozdravnými rezolucemi zavedení jasných pravidel pro udělování devizových příslibů na individuální cesty do kapitalistické ciziny.

Konečnou likvidaci posledních zbytků ekonomické základny třídního nepřítele (tzv.měnovou reformu) budou možná narušovat skupinky příslušníků bývalých vykořisťovatelských tříd i někteří neuvědomělí pracující, ale následné zkvalitnění zásobování obyvatelstva základním i luxusním zbožím přinese radost do prostých a poctivých tváří našich prostých a poctivých občanů.

A po oznámení vytvoření kvalitní celoslovanské komunikační sítě, Slovnetu, už zcela utichnou ojedinělé hlasy, požadující obnovení imperialisticko-sionistického internetu.

A pak už se bude tančit všude !

informace řekl(a)...

Oběti komunizmu
Komunizmus vraždí, když se chce upevnit u moci, vraždí mnohem víc, když se chce k moci dostat.
Teprve v posledních letech Itálie počítá oběti řádění komunistických band od r. 1945 až po r. 1983.
Teprve teď se ozývají hlasy pozůstalých po obětech z poválečných let, (1945-1949) kdy ve střední a severní Itálii teroristické skupiny rudých partyzánů připravovaly nástup k moci komunizmu. Teprve teď se začínají počítat.
A počítají se oběti řádění levicových seskupení, z nichž nejznámější jsou Rudé brigády, v sedmdesátých létech až do r. 1983. Ty také vraždily pro nastolení spravedlivého společenského řádu, komunizmu.
Píše o tom neblahém dědictví novinář a historik Giampaolo Pansa, v jehož knihách hlasy těchto nevinných obětí sovětského expansionizmu konečně nacházejí možnost se ozvat.
h://it.wikipedia.org/wiki/Giampaolo_Pansa
Píší o obětech teroristických band v sedmdesátých letech na stránkách Osservatorio sui delitti del comunismo in Italia (Observatoř zločinů komunizmu v Itálii). Na stránkách Observatoře najdete i tabulky.
h://web.tiscalinet.it/augustus/index.htm
h://web.tiscalinet.it/augustus/ossbr.htm
Může někdo s klidným jasným vědomím ještě usilovat o nastolení komunizmu kdekoliv ve světě? Řeklo by se, že to není možné. A přesto ...

Kopretina řekl(a)...

STEM Vlastenče? Vždyť to je agentura podplacena sockomouši...I před minulými volbami STEM hlásila, jak socky vyhrajou, jak ODS propadne a vše dopadlo naprosto jinak...Sockomouši zkrátka lžou, v nich pravda nikdy nebyla a nebude...Kdykoliv promluví, tak lžou...:-)))))

Kopretina řekl(a)...

Informace, Vaše odkazy mi nejdou otevřít...Jinak Rudé brigády? Ty spolupracovaly s RAF, německou teroristickou organizací (Rote Arme Fraktion)a tak spolupracovala s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny...Unášeli letadla, zejména izraelská.Jednoho krásného požehnaného dne unesli palestinští a němečtí teroristé izraelské letadlo a přesměrovali ho do Entebbe.Nežidovské pasažéry propustili a Izraelské a diasporní Židy zajali...Bylo jasné, že se bude zabíjet...Izrael vyslal záchranou jednotku, účastnil se ji i Jonathan Netanjahu (bratr vládnoucího Benjamina),herkulesy vyjeli a dostali se do letiště v Entebbe, postříleli negerské teroristy sloužící Idimu Aminovi, kanibalovi,požíral své oběti a posléze pronikli k palestinským teroristům, všechny je postříleli...Leč bohužel při střelbě zemřeli 3 izraelští lidé, 1 padlý voják (Jonatan) a 2 rukojmí...Fenomenální akce...Označuje se akce Kulový hrom,ovšem někteří tuto akci překřtili na operaci Jonatan...

STK řekl(a)...

Můj táta,
kterého tady občas uvádím jako vzor smířlivosti se s komunismem a komunisty nesmířil nikdy. S komunisty se ani nekamarádil a mluvil s nimi jen to nejnutnější. A to mu jenom (Vítězným únorem) zničili sen, že si v Ostravě otevře velkou, luxusní opravnu rádií.
Nic víc - dokonce mu jako bývalému vězni KL docela nadbíhali.

Jako mladý a hloupý jsem jednou zakoketoval s tím, že když vstoupím do KSČ, dokážu pomocí její síly (a v té době byla její síla obrovská!) něco ve svém okolí změnit k lepšímu. I doptal jsem se, jak - a paní Marcela z osobního si mě zatáhla do kanceláře* ...a asi za půl hodiny jsem vypadl na chodbu zcela a doživotně vyléčen z takových nápadů. Tátovi jsem o tom svém tehdejším "vynikajícím nápadu" raději neřekl nic až do jeho smrti.

*/ kde mi se znalostí věci (v KSČ tehdy zastávala funkci nikoliv nejmenší) vysvětlila, jak moc jsem naivní

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážený STK; ve Straně byli zrádci a zrádkyně.
Nicméně - neuvažoval jste někdy o jiném důvodu akce s.Marcely z osobního ? Vážně ne ? To se tedy divím, Vy, člověk myslící přímo hlavou, člověk zdravě nedůvěřující buržoasním médiím.
Zkuste to nyní, vážený STK : Co když soudružka M. jen plnila Stranický úkol ? Co když bylo v zájmu Strany a lidu Vás do Strany nevzít ? Aha !?
Bylo snad málo tajných členů Strany ? Málo nečlenů Strany, kteří věrně a vzorně plnili Stranické úkoly ? Nebylo; to jistě víte, vážený STK.
Takže tak.

A ještě jinak – moji s.rodiče věřili naší věci i po dlouholetém pobytu v kapitalistickém zahraničí. Moje s.matka nepřestala NIKDY věřit ve správnost naší cesty. Přesto, že její s.strýček býval dost vysoko postavený v rámci Strany. (Ano, jako jeden z mála našich rodáků se zúčastňuje Věčné schůze ve Věčném Kremlu.)

Hezký den přeji.

informace řekl(a)...

Kopretino,
celá adresa je:
http://web.tiscalinet.it/augustus/index.htm
http://web.tiscalinet.it/augustus/ossbr.htm
Doufám, že to Piksla pustí.
Případ v Entebbe dobře pamatuju. Psaly o tom noviny a TV vysílala reportáže. Byla to blesková akce, trvala celkem 3O minut.

informace řekl(a)...

Kopretino,
http://it.wikipedia.org/wiki/Giampaolo_Pansa

STK řekl(a)...

[;-) Vlastimile!

Uděluji Vám slavnostně nový titul: VVVV - Věrohodný Vykladač Veškerého Vědění

Kopretina řekl(a)...

Děkuji, informace...Už jsem to otevřela...

informace řekl(a)...

Doufám, že si nečešete právě knír, STK.

jabo řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
stk řekl(a)...

Moje Ironie si sice knír nečeše, ale zato radostně tančí tanec zvaný (na)třasák...
Proč by nemohla?

Harpyje řekl(a)...

Vážený STK je, Vlastenče, nejenom člověk zdravě nedůvěřující buržoasním médiím a oficiální propagandě, ale je i právem pohoršen, že si dnes žurnalisté smí beztrestně psát, co je napadne. Předpokládám, že po Vašem vítězství se tento neudržitelný stav změní k plné spokojenosti váženého STK

Harpyje řekl(a)...

Nebbich, Kopretino, je jiddisch, a má několik významů. V případě té osoby, která je "alergická na propagaci lidských práv" jsem tento výraz použila ve smyslu "dummes Zeug", tedy hloupost.

Grün kommt atemlos auf dem Bahnhof angerast, aber der Zug ist vor einem Moment abgefahren. Fragt der Bahnhofsvorsteher: "Ist Ihnen der Zug weggefahren?" "Nebbich", keucht Grün, "werd ich
ihn verscheucht haben."

A.S. Pergill řekl(a)...

U té kauzy Entebe je zajímavá jedna věc: Rudé Právo běsnilo, jak Izraelci na letišti "uzemnili" nějaké místní MIGy, ale už nebylo schopné napsat, že použité letouny typu Hercules nemají žádnou palubní výzbroj (typu kulomet, kanón, odpalování raket), jsou to opravdu jen transportní letouny, takže by je ty MIGy mohly na zpáteční cestě sundat (jiný dostupný typ letadel by tu trasu z Izraele do Entebe neulít a ani izraelské stíhačky neměly v té době dostatečně velký akční rádius, aby je mohly krýt). I tak se dá dělat propaganda.

Harpyje řekl(a)...

Gruenovi ujel vlak před nosem. "Ujel Vám vlak?", ptá se přednosta stanice. "Blbost", heká Gruen, "já jsem ho vyplašil".

Harpyje řekl(a)...

Proboha, Aspergille, vždyť letadla se dají tankovat ve vzduchu.

s.t.k. řekl(a)...

Mrzí mě, že musím souhlasit s naší ostrohrannou Harpyjí. Ale co naplat.

Ano se** mě nevýslovně, že si žurnalisté mohou beztrestně psát, co je napadne (nebo co jim kdo nakuká) a vydávat to za pravdivou informaci.
Prý "Ente"....
U nás v Kotlince se tomu myslím říká "dělat si z huby žumpu".

s.t.k. řekl(a)...

P.S.: Omlouvám se, že jsem zareagoval na Její Nesnesitelnost a dodávám, že oravdu nedůvěřuji propagandě a to oficiálmní i neoficiální.
(Tzv. zpravodajské hry a různé teorie spiknutí: zednářů, židů, komunistů... )
Jsemť již příliš dlouho na světě...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Jenže nelíhnou se takováhle hnutí a ideologie z prázdných žaludků ? Patří všechny prázdné žaludky jen chátře líné a marnivé, která jediná je odpovědna za mizérii jež rodí takové myšlenky ?

Kopretina řekl(a)...

Tak jsem si našla další církev, je nedaleko mého požehnaného bysliště...Apoštolská církev, její učení se mi celkem zamlouvá, uvidíme zda-li u ní zůstanu nebo si najdu církev jinou...

Harpyje řekl(a)...

Sice nevím, vážený STK, v čem mi dáváte za pravdu, ale první tankování ve vzduchu se odehrálo v roce 1923, jak jsem se zrovna dozvěděla: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Refueling,_1923.jpg&filetimestamp=20061129180425

Harpyje řekl(a)...

Nepřeháníte to poněkud, Kopretino, anebo jste taky "hledající"?
Správný návrh Vám udělal Aspergill. Vyprdněte se na víru, a staňte se atheistkou. To je nejjednodušší, a člověk se potom nezabývá nějakými podřadnými konflikty svědomí.

Kopretina řekl(a)...

Ateistkou být nechci, v Krista věřím,ale hledám Církev, které je Kristu nejbližší...Ano,jsem "hledající"ve pravé autentické víře...Hledám Církev, která by naplnila pravé slovo Kristovo...

Kopretina řekl(a)...

Jinak ten vtip s Grunem je bezvadný...)))

guerrier řekl(a)...

Tehdy Harpyje technologie umožňující tankování za letu ještě nebyla.

Harpyje řekl(a)...

K víře nepotřebujete žádnou církev. Tu máte v sobě, anebo ne. Třeba byste se mohla stát eremitkou v Judejské poušti, a tam bezprostředně hledat Krista?

Harpyje řekl(a)...

Nechci se hádat, guerriere. Nevím, jestli to foto lže. Ale každopádně v roce 1967 to bylo možné.

Kopretina řekl(a)...

Tak život v Izraeli by byl krásný, nádherný a požehnaný...Chce to sehnat si studentské vízum (tříměsíční), pravidelně si ho obnovovat...A nějaký čas skutečně v Izraeli pobýt...Kristus žil v Izraeli...Také,že Jeruzalém je střed vesmíru...Žádné jiné město se Jeruzalému nevyrovná...Jeruzalém je ohnisko dějin...Snívám o Jeruzalému,Jeruzalém mě okouzlil, jednou nohou jsem doma v české kotlině a druhou nohou v Jeruzalémě...Jeruzalém musí být nedělitelný pod izraelskou správou...Jedině Izrael zaručí Jeruzalému náboženskou svobodu...

informace řekl(a)...

Já se jen divím, že si to izraelské záchranné "comando" nevzalo s sebou vojenskou kapelu s bubny a píšťalkami. Bylo by to scéničtější.

Kopretina řekl(a)...

Komando muselo být rychlé, efektivní a nenápadné...V rychlosti a síle je krása...Stejně tak musela být izraelská komanda nenápadná při operaci Eichmann a Boží hněv...

informace řekl(a)...

Právě že to bylo všechno velmi rychlé. Izraelské komando oklamalo ugandské stráže, které měly za to, že na letiště přijel sám Amin, takže se Izraelcům podařilo k letadlu dostat auty, které byly v letadlech a zasáhnout proti teroristům.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,

na tankování ve vzduchu potřebujete tři věci:
1. Letadlo "cisternové", které je zdrojem pohonných hmot
2. Letadlo, které je schopné ty pohonné hmoty za letu nabrat
3. Piloty, kteří absolvují poměrně náročný výcvik tohoto tankování
Ono to není tak, že na hřbet letadla letícího nadzvukovou rychlostí vyleze Bruce Willis a chytne konec šlauchu a MacGyver udělá propojku mezi ním a nádrží z vyžvýkané žvýkačky a záložního prezervativu.

Izrael prakticky dálkové letectvo nepotřebuje (úder na Osirak v roce 1981 byl na hranici jeho možností), takže tyhle věci prostě k dispozici neměl, minimálně ty vycvičené piloty. A asi nebylo možné získat krytí akce např. stíhačkami USA (mohlo by to tehdy vést k novému Vietnamu nebo dokonce horkému střetu NATO x Varšavská smlouva.
Ještě dnes přiznává Izrael, že by měl technický problém s úderem na jaderná zařízení v Íránu, která mohou být +- stejně daleko jako Entebe.

Prostě ty Herculesy letěly domů nekryté po většinu trasy, a proto z preventivních důvodů komando vyřadilo místní stíhačky. Bylo to naprosto racionální rozhodnutí, plynoucí z podstaty věci.

Anonymní řekl(a)...

Na médiích je hrozné, že lžou, zejména proti Izraeli,ze kterého si dělají boxovací pytel...Lži když byl eliminován Mahůb, lži kolem zásahu teroristů z Mavi Marmara, lži kolem operace Lité olovo, lži kolem izraelsko-libanonské války r.2006...Média jsou vedena duchem Zla...Neumím si racionálním způsobem vysvětlit tu démonickou nenávist proti Izraeli? Proč ta nenávist k Židům a Izraeli? Proč ta láska k Palestincům a obecně všem mohamedánům...Proč ta nenávist k naši ušlechtilé milované civilizaci...Der Sturmer v médiích žije...Juden sind unserer Ungluck...Tož tož asi takové ...

Kopretina řekl(a)...

předchozí příspěvek byl můj...

Kopretina řekl(a)...

Der Sturmer uber alles
http://vera-tydlitatova.eblog.cz/der-sturmer-uber-alles

Harpyje řekl(a)...

Svatá prostoto.
Děkuji moc za Vaše vysvětlení, Aspergille.
Vaše 1. až 3. v roce 1976 Israelci neměli, nebo co chcete Vaším pitomým podotknutím říct?

Harpyje řekl(a)...

Milá Kopretino, vysvětlete, prosím, Vaší přítelkyni Kaniokové, co znamená slovo "nebbich", a navíc té hloupé huse vyřiďte, že je blbá jak ....
Autor: J. Kanioková Datum: 27.06.2011 19:51
Děkuji předem. Dzp.

Kopretina řekl(a)...

OK...Napíšu ji To...
Ale troška kultury...Daniel Hůlka-Vyznání z muzikálu Drácula...
http://www.youtube.com/watch?v=HrUPNCm3_3I&feature=related

Kopretina řekl(a)...

Milá Harpyje, nebuďte tak přísná...Paní Kanioková má mnohé názory jako já, případně jako Vy...Stojí při Izraeli a to je nejpodstatnější...Zastánců Izraele je velmi velmi málo...Mezi námi je tolik zločinců...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Eremité ? Stoupenci elektrárenské sekty v Maďarsku?

Kopretina řekl(a)...

Jinak si ráda telefonuji s panem Jakubem S...Ten byl v Izraeli a bavili jsme se o jazyku jidiš. A vykládal, že když Židé po holocaustu tvořili stát, tak jazykem jidiš pohrdali, protože ho považovali za pouhý mix hebrejských, německých a ruských slovíček. Novým jazykem se v Izraeli stal ivrit (novohebrejština) stará hebrejština je biblická hebrejština...tím mluví jenom rabíni při vykládání Tóry...Nyní na jedné izraelské univerzitě existuje katedra jidiše...

Harpyje řekl(a)...

Kdy si už konečně, Kopretino, uvědomíte, že míra morálky není sympatie vůči Israelu za každou cenu?
Ta ženská je, s prominutím, pitomá jak to hnědé! Ohrazuji se proti Vašemu výroku, že by vůbec mohla mít se mnou společné názory.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
Izrael má prostě malé území a, na rozdíl třeba od nás, nelítají jeho letci nad okolními spřátelenými státy. Naprostá většina cílů jeho letectva je v dosahu akčního radiu letadel vybavených standardními, případně přídavnými nádržemi. Operace v Entebe byla naprostou výjimkou z tohoto pravidla a příprava její varianty s krytím stíhačkami tankujícími ve vzduchu by trvala spíš měsíce než týdny, a tento čas Izrael neměl k dispozici (muselo se to zmáknout za pár hodin, než začnou únosci házet na letištní plochu zastřelené rukojmí).
Docela mě fascinuje, že nedokážete pochopit tak jednoduchou věc a přitom se cítíte povolána vyjadřovat se k věcem mnohem složitějším.

Kopretina řekl(a)...

Někteří lidé, se kterými se bavím, proč nejsou izraelští sportovci více úspěšní? Čím to asi bude? Je to tím, že Izrael žije v neustálém nebezpečí, které mu způsobují okolní mohamedánské státy...To, tím si Židé museli projít...Čím musí projít Izraelité nyní...Izrael musí investovat mnoho prostředků na sebeobranu...

Harpyje řekl(a)...

Děkuji, Aspergille, za upozornění, že "Izrael má malé území". Myslím, že bych si bez Vaší pomoci tohoto faktu nebyla vůbec všimla. Natož toho, že jeho letci nelétají nad okolními spřátelenými státy. To by mě skutečně bez Vašeho trknutí nebylo napadlo.

informace řekl(a)...

Páni,
bitva mezi policisty (2.000) a manifestanty proti stavbě TVG Turin - Lyon ve Val di Susa.
Přes 90 raněných, z toho 53 policistů, někteří vážně.

STK řekl(a)...

Ad Harpyje dnes, 17:02:
Jakoby to psal Vlastenec. Odpověď mimo mísu, úhyb stranou. Pokud Vás to ještě baví (moc pochybuji), podívejte se na můj podotek z 16:38.
Nebo raději - nechme toho.

informace řekl(a)...

Černá kiha o komunizmu, četl jste ji někdo?
Nebylo by to víc k tématu?
http://zod.reformace.cz/cerna-kniha-komunismu-cislo-66

STK řekl(a)...

Wiki:
Černá kniha komunismu: Zločiny, teror, represe (orig. Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression, vyšla v roce 1997) je kniha sepsaná několika evropskými akademiky a staršími výzkumníky z CNRS, jejím editorem je Dr. Stéphane Courtois.
Kniha se pokouší shrnout rozličné zločiny (vraždy, deportace, mučení atd.), které považuje za dílo komunismu (v kontextu knihy jde zejména o zločiny komunistických států).

s.t.k. řekl(a)...

Černou knihu komunismulze koupit zde

Větší vlastenec řekl(a)...

Další „inteligenty“ opomenuté výročí

Pro Leninovy rány ! Říkají si „čeští vlastenci“ a „čeští vzdělanci“, a přitom zapomenou na další z červnových výročí ! A to jsem před nedávnem napsal, já bloud, že už tu nemusím být, neboť si „Doupatoví“ vlastenci vystačí sami !

Takže :
Dne 27.června šťastného roku 1948 proběhl slavný Slučovací sjezd. Čtyři měsíce a dva dny po porážce operetního pokusu pravice o puč se sloučily naše dvě pokrokové Strany. Dvě souběžné řeky slily se v jeden mohutný proud, dvacet osm let po svém rozdělení. Jak dlouhou a těžkou cestu musely ujít obě naše Strany ke sjednocení ! Jak dlouhou a bolestnou cestu musel ujít vší náš lid, aby i ten nejzaostalejší jeho příslušník pochopil prostou pravdu : V socialismu je život Čechů (a Moravanů).

Budiž nám tehdejší slavná a šťastná událost inspirací do nadcházející doby, doby posledního vzedmutí národních sil v boji proti Euroamerice a jejím domácím přisluhovačům. Až se po našem vítězství ČSSD znovu sloučí s KSČ(M), tak se bude tančit všude !

žibřid řekl(a)...

Nejsou ty nepokoje v Řecku taky v komunistické režii? A ti svalnatí mladíci mezi demonstranty vypadají skoro jako najatí žoldnéři.

informace řekl(a)...

Francie tvrdě hájí své pozice v mezinárodní finační politice.
Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu podle očekávání zvolila francouzskou ministryni financí Christine Lagardeovou novou výkonnou ředitelkou této instituce. Ta se tak stala první ženou v čele fondu od jeho vzniku po druhé světové válce. Lagardeová nastoupí do funkce 5. července na pětileté funkční období, informoval MMF. Přečtěte si podrobnosti na:
http://byznys.lidovky.cz/lagardeova-povede-mmf-jako-prvni-zena-dwo-/firmy-trhy.asp?c=A110628_195004_ln_zahranici_kim
Na místo presidenta Evropské centrální banky J.C. Tricheta, kterému v tomto roce končí mandát, byl jmenován Ital Mario Draghi. Itálie se revanžovala Francii, aby nedělala jmenování obstrukce, zapojením se do bombardování Lybie (na naléhání Sarkozyho) a prodejem své Parmalat francouzské Lactalis, která se tak stává největším mléčným koncernem v Evropě.

informace řekl(a)...

Sarkozy nedopustí, aby Řecko zkrachovalo. Francie totiž nejvíc do řeckeho dluhu nainvestovala.Přišla by tak o peníze.
PAŘÍŽ - Francouzské banky se dobrovolně zapojí do záchrany Řecka a odloží splatnost až 70 procent vládních dluhopisů o 30 let. V ­Paříži to oznámil francouzský prezident Nicolas Sarkozy. http://byznys.lidovky.cz/bankovni-pomoc-recku-je-bankrot-tvrdi-agentury-fl9-/statni-pokladna.asp?c=A110627_220159_statni-pokladna_sk
h://w.ilmanifesto.it/archivi/fuoripagina/anno/2011/mese/06/articolo/4921/

informace řekl(a)...

Žibřidovi,
podle komentáře Internacionální Komunistické strany (slyším o její existenci poprvé), řecké odbory Adedy, Gsee a Pame jsou vázány na buržoazní strany a tedy oportunistické. A místo, aby hájily zájmy proletariátu, slabých a vykořisťovaných, stávku jen brzdí.
Uvnitř kapitalistického produktivního systému neexistují alternativy, neexistuje spravedlivý kapitalizmus, méně zkorumpovaný, který by respektoval lidská práva a přírodní prostředí. Hon za stále větším ziskem nesnáší pravidla a omezení, múže vést jen ke zničení lidstva.

"Il rifiuto del regime del Capitale non può che essere totale e rivoluzionario.
Proletari! Ricollegatevi al programma genuino del comunismo rivoluzionario di sinistra, aderite al Partito Comunista Internazionale!"
h://w.international-communist-party.org/ItalianPublications.htm

Podobní revolucionáři rudo-zelení agitují i mezi řeckými stávkujícími. Říkají jim "nespokojení".

informace řekl(a)...

Žádné nové články ani příspěvky.
Blog likviduje anebo jen dočasně přerušuje činnost pro dovolené?
Tak vás také zdravím.

Pedro řekl(a)...

Já Vás Informace také zdravím. Je to divné, od včerejška "ticho po pěšině". Tak si vzpomínám na film "Den trifidů", nedávno běžel v televizi (ale kniha je lepší, četl jsem ji před mnohými a mnohými roky) - Haló, je tady ještě někdo mimo nás dvou?

stk řekl(a)...

Starý Kocour pospává u vystydlých kamen a čeká...

Možná to už Velký Šaman odpískal, poslední dobou tu bylo dost hlučno a žekl bych, aspoň pro mě, i poněkud nepříjemno.
Možná to přestalo bavit i Šamana.

informace řekl(a)...

Co si zde dva přítomní pánové myslí o řeckém státním dluhu? Nejsem finanční expert, ale vím, že dluh se musí nejen splatit, ale že se platí i úroky. jestliže je splatnost odložena o 3O let, znamená to snad, že během těch třiceti let úroky neběží?
Může to Řecko vůbec někdy splatit?
Z dluhopisů se pak udělají různé deriváty a na těch se bude vydělávat tak, že se bude vsázet na pokles hodnoty.
Euro bez Řecka nemůže fungovat?
Dluhopisy si nakoupila i Čína a teď má velké starosti, jak to dopadne. Jednal o tom čínský premiér Wen Jiabao pči své cestě do Evropy.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Proč izraelští sportovci nejsou úspěšní ? Protože Židé mají jiné priority než gladiátorské hry, které přenechávají hloupějším. Samoúčelný sport pro ně není prioritou. Není všeobecně prospěšné aby několik sportovců za civění milionů podávalo špičkový výkon. Důležitá je všeobecná přiměřená intelektová a fyzická zdatnost většiny populace. Jen toto může zajistit přežití. Ne pár vybraných gladiátorů. Na nich civilizace nikdy nespočívala.

informace řekl(a)...

Tohle je už čtvrtá generální stávka v Řecku od počátku roku.
Vyřešily snad odbory něco? Jen k finanční krizi přidali krizi politickou.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Nemám důvod pohlížet na ředký dluh a na Řecko jako na jakýkoli jiný dluh a na jakéhokoli jiného dlužníka. Dluh je dluh, bez ohledu zda státní nebo jakýkoli jiný. Je přijatelný krátkodobý deficit v případě přírodní pohromy nebo války. Za naprosto nepřijatelný a zhoubný považuji deficit státního rozpočtu jako součást standardní fiskální politiky. Jestliže máme pokušení považovat za přijatelné a standardní řešení, pak ho podrobmě testu universality. Jestliže je přijatelný a standardní pro hospodaření státu, nepochybně je přijatelný pro hospodaření kohokoli jiného. Jenže v takovém případě na dveře zabouchá exekutor, protože věčně nelze žít na dluh. Na tom nic nemění možnost, že stát má možnost umořovat dluh natištěním dalších peněz a inflací. Tedy tím, co by učinil kdokoli jiný, stát by stíhal jako kriminální čin. Protože, z nějkého mně nepochopitelného ale jistě existujícího důvodu a na základě historických zvyklostí, stát má monopol na zlehčování čili kažení peněz. Proti kažení peněz je prakticky možná jen jediná účinná obrana. Považovat "úřední" peníze za rychle se kazící zboží krátkodobé spotřeby. Protože "úřední" peníze nejsou penězi v pravém smyslu, protože postrádají jednu významnou vlastnost přičítanou penězům. Vlastnost být pokladem. Proto "úřední" peníze jsou jen platidlem, oběživem a mírou hodnot s tím omezením, že mírou hodnot jen v čase transakce. Pro daňového poplatníka z toho plyne, že je výhodné držet "úřední" peníze v nejmenší možné míře a po nejkratší možnou dobu. Kriteriem míry, doby a výhodnosti je poměr výše transakčních nákladů na takové chování k výši zisku (úspory oproti držení inflačních peněz)například při směně "úřední" peníze - zboží způsobilé plnit funkci pokladu - "úřední" peníze.Příčinou, proč většina občanů tuto strategii vědomě nevyužívá, je, že jsou ekonomicky nevzdělaní, líní přemýšlet nebo nemají dostatečný příjem aby se jim vyplatila. Nějak ušetřit může téměř každý. Vezmeme-li za ekonomickou jednotku rodinu a její stálou dlouhodobou spotřebu, je výhodné zásobit se na dlouhou dobu běžným nekazícím se a nezastarávajícím zbožím, na několik i více let dopředu. Například cukrem, hygienickými potřebami, mycími přípravky a podobně, určitě přijdete na mnoho příkladů takového zboží. Výhodně lze nakoupit ve velkém a ušetřit i čas oproti pravidelným týdenním nákupům. Cena tohoto běžného zboží v čase stoupá. Máte-li prostor k uskladnění, zkuste popřemýšlet jaká je vaše roční a víceletá spotřeba a jestli by se nevyplatil větší nákup. V podstatě investujete do komodit o kterých předpokládáte, že jejich cena časem stoupne. Je lhostejné, zda jde o zlato, nějaké kovy nebo něco co sami spotřebujete. Většinu lidí odrazuje nutnost zaplatit větší peněžní částku, třebaže by si takovou strategii mohli dovolit. Radši nakupují často v malém a tím plýtvají svým časem i penězi. Typickým případem je plnění nádrže automobilu. Vždy se vyplatí brát "plnou" než plýtvat častým dojížděním k pumpě, cmrndat po litrech a trápit se tím, jestli dojedete a kde načerpáte. Přestože nakonec projezdíte stejné množství paliva. Nebo i více při zajíždění k pumpě. Těch pár kilo paliva co vozíte navíc vám spotřebu měřitelně nezvedne. Tak jsem vyslyšel nářky nad řídkostí diskuse jsem se snažil něco napsat něco užitečného. Tradiční příspěvky "Izrael", "Izrael a my", "My a Izrael", "Izrael a jiní", "Jiní a Izrael", "Antisemitismus a antisionismus", "Vyrovnání se s minulostí", "Sypejme si popel na hlavu za činy našich předků, jejich předků a cizích předků" a podobně, hojně se zde vyskytující v diskusích pod články na jakékoli téma, přenechávám osvědčeným štamgastům.

Pertinax řekl(a)...

Jen tak mimochodem k "antisemitismu".

Čtyři nejznámější semitské skupiny, vedle mnoha jiných, méně významných, jsou Babyloňané, Assyřané, Israelité a ARABOVÉ. Zhruba v této časové posloupnosti.

Semité nebyli ani Sumerové ani Accadové. (I když "vyšel pak Abraham z Uru Chaldejských".)

Takže zcela zodpovědně říkám: Sargon byl a je prevít. (Ale zatraceně schopný....)

A.S. Pergill řekl(a)...

K tomu řeckému dluhu:
Já jsem toho názoru, že to odložení splátek o 30 let nemá jiný význam, než odložit zúčtování za to, že současná generace bankéřů prováděla nesmyslné ekonomické operace - cpaní peněz do insolventního dlužníka. Zaplatí to další generace, která buď provede úspěšně podobnou účetní machinaci a hodí to na krk další generaci, nebo ji to přivede ke krachu daném tím, že budou mít spoustu majetku vázaného v nedobytných dluzích a stanou se tudíž nedůvěryhodnými (řecké dluhopisy, ale i dluhopisy dalších zadlužených států) mohou prasknout jako nedávno "hypotéční bublina"). A to v podstatě kdykoli.
IMHO je to odložení splátek taková taneční hudba na palubě Titaniku.
Pokud se týká samotných řeckých odborů, je docela možné, že se řídí špidlovskými hesly "zdroje jsou" a "dluhy se splácet nemusejí", jak to známe od našich odborářů a socanů obecně.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille, ano, je to hra o čas. Odložení popravy.

informace řekl(a)...

Schumachere,
mám za to, že státní dluh bude poněkud odlišný o dluhu soukromníka. Když jako soukromník zkrachujete, půjdete na buben a zabavený majetek Vám prodají na soudní aukci. Z toho, co to vynese, pak zaplatí věřitelům. U státu je to poněkud jiné. Co mu můžete zabavit a prodat? Hovořilo se sice o prodeji Parthenonu a ostrovů, ale nevím, nakolik je to realistické.
Hovoříte o natištění nových peněz na umořování dluhů. Mám za to, že v měnovém systému euro to není možné, proto do Řecka lejou půjčky.
Zkrachuje-li Řecko, půjde dolů celé "domino", jak tomu tady říkají. Čili všichni věřitelé, nebo spíš ti, kdo budou mít řecké dluhopisy v jakékoliv formě v rukou.
Proto se hovoří stále o nebezpečí celoevropské nebo dokonce světové krize.
Na Psu je o tom pěkný článek, v diskuzi ho sice sepsuli, ale podle mne ten "effetto domino" vysvětluje dobře.

Harpyje řekl(a)...

Ten článek na Psu je skutečně dobrý, a strefuje se do podstaty problému. Ovšem, co čtenář Psa, to "pravičák" a "ekonom", vyznávající téze Brouka Pytlíka.
Na Blicích listech jsem v souvislosti s výrokem hulvátského burana a příštího kandidáta na post prezidenta republiky Zemana, četla následující poznámku: ""Důchodce z Vysočiny", ..., se vyjádřil na obskurní konferenci v Praze, že nepřítelem je "anticilivizace" - islám. ... Jeho výroky jsou ovšem problémem pro něho samotného a jsou ve svém důsledku výmluvným příkladem toho, jak člověk ztratí kontakt s realitou, když je závislý na "informacích" jen českých médií."
Bude na tom velký kus pravdy, protože komentáře na Psu, nebo moudra o "oficiální propagandě", a z ní vyplývající nedůvěry k médiím reflektují přežívající hypotéku bolševického vymývání mozků. A ta je především pevně zakořeněná v modrých myslích.

informace řekl(a)...

Nakolik úsporná opatření zasáhnou životní úroveň Řeků, nemohu posoudit. Ale podle tabulek EU, Řecko mělo v 2010 r. téměř stejný HPP na hlavu jako Itálie a vyšší než ČR. Takže na tom špatně nebyli. Jestliže žili nad poměry, tak je na nich, aby šetřili.
Řecký parlament plán úsporných opatření schválil, l když bez hlasů opozice. Což okamžitě s uspokojením zaznamenaly burzy, všechny šly nahoru, hlavně bankovní a finanční sektor.

Harpyje řekl(a)...

+ všechny burzy šly nahoru.

stk řekl(a)...

Ad "vymývání mozků":
Lze to plamenně popírat a to je asi tak všecko, co se proti "mediální realitě" dá dělat. Opět a znovu:
Po několika osobních zkušenostech, kdy přesně znáte realitu a pak s vyvalenýma očima čtete, co o tom napsali P.T. žurnalisté a jaká "repa" o tom natočila TV (a je jedno, jestli to byla ČT nebo privátní stanice) pochopíte*, že zpravodajství se jenom náhodou a v těch nejjednodušších případech (zedník spadl z lešení) přibližuje k realitě.

(Oni to opravdu nedělají schválně. Jednak jsou líní si ověřit informace a opisují jeden od druhého, jednak jsou "navedení" svým šéfem, který si uvědomuje, kdo daný plátek financuje, resp. kdo mu zadává nejvíc reklam. Někdy je to dokonce i věcí politického nátlaku.)

*/ A klidně se můžete postavit třeba na zobák, máte-li ho.

STK řekl(a)...

Dodatek:
Nic vám nepomůže ani známost s ředitelem TV. Prý je to zásadně jen záležitostí "nezávislého redaktora" a ředitel mu do toho nesmí mluvit. Když vyhledáte onoho redaktora tak se dozvíte, že je to na (nepřímý) příkaz ředitele stanice. A kdyby neposlechl, tak může být bez odměn nebo i bez místa.

Pak už se vám v tom odnechce hrabat. Čištění ucpané mísy (skončil jsem s tím před 1/4 hodinou) je proti tomu příjemná a radostná práce...

Kopretina řekl(a)...

No Harpyje, není hnusnějšího škváru než-li Blicí listy...Soudruzi z Blicích listů se otírají o pana Zemana a jeho výroky o muslimech...Můžeme si o slovech Zemana myslet cokoliv, ale Zeman částečně pravdu má, jistě, nejsou asi všichni muslimové nepřátelé civilizace, ale velká část muslimů ano...A jinak, že stejnou dojemnou péči nevěnuji nacibolševici z Blicích listů útokům na Židy. Ideologií Blicích listů je ANTISEMITISMUS a platí, také Neviditelný pes je s Blicími listy na nože...Není většího a hnusnějšího škváru než-li Blicích listů...Články Daniela Veselého o Izraeli je hnus nad hnus, jako Haló noviny...Odplivnout si nad Blicími listy je málo...V jednom článku na Bliích listech se ti lotrové hnusně opřeli o pana redaktora Neviditelného psa Jiřího Wagnera.

Kopretina řekl(a)...

Bolševické jsou Britské listy ne Neviditelný pes. Neviditelný pes je jeden z mála deníků, které nevyznávají ideologii antisemitismu, jistě,pan Matějka se mýlí, ale mnoho autorů ví, o čem mluví...

s.t.k. řekl(a)...

Zajímavá a myslím, že důležitá Oslova informace

Větší vlastenec řekl(a)...

Straně věřte, vlastenci a vlastenky !

Máte recht, vážený STK. Novinářské žumpě věřit nemůžete. Lžou, vymýšlejí si „příběhy“ i „informace“, opisují lži a výmysly jiných pisálků. Ani nejčestnější pracovníci médií nemohou uveřejňovat pravdu – majitelé médií jim to prostě nedovolí. Jestli nevěříte, tak se začtěte do hrůzyplných a srdcervoucích příběhů vlastence Moby Dicka. Ano, jakmile po Listopadové prohře převzali ČTK slouhové Němců a buržoustů, s úrovní zpravodajství i pracovními podmínkami prostých pracovníků ČTK to šlo od 10 k nule.
Tisk, rozhlas, televize – to už dávno není naše. Němci a ostatní Euroameričani se zmocnili našich masmédií,*) a teď masově lžou, vymývají mozky všemu našemu lidu a především našim mladým. Až je s podivem, že po dvaceti letech lží a kydání hnoje na socialismus, komunismus, národní obrození, presidenty Beneše, Gottwalda, Zápotockého, Novotného a Husáka stále více než polovina našeho lidu volí naše pokrokové Strany.

Naši nepřátelé lžou tak drze, že už se tím nijak netají. Hle, přiznání (bezděčné ?) jednoho z hanebných emigrantů, zrádce vlasti Oto Ulče :

Závažný text o svobodě tisku napsal Dr. Khaled Al-Malek, šéfredaktor novin Al-Jazeera: "...Zejména západní média, která se údajně těší absolutní svobodě, ji ve skutečnosti požívají jen zdánlivě. Běžná praxe těchto medií je, že pravdu falsifikují, neboť využívají své kapacity k ovlivňování veřejného mínění v souladu s ideologií své vlády, strany a náboženské či politické orientace. Jinými slovy, je to svoboda, která působí v rozporu s tím, co diktuje rozum, a nemá kontrolu nad nevědomostí. Pokud svoboda v médiích není uplatňována správným způsobem, může to mít negativní dopad, který přesáhne i tyto sdělovací prostředky, jelikož ty jsou potom zařazeny mezi média, která nepožívají právo svobody a projevu, poněvadž jim v tom brání rozpor s politikou vlády, z níž vycházejí. Ani jedny noviny nejsou ve velkých zemích svobodné. Západní tisk nemá například žádné zábrany publikovat kresby, které znevažují Božího posla Muhammada, nechť přebývá v pokoji, to, co je pro islám posvátné, a islám jako takový pod záminkou, že to je v souladu se zásadou svobody projevu, která tisku náleží a může ji tudíž uplatňovat. Ale této údajné svobody není užíváno a téměř zcela vymizí, pokud jde o něco, co souvisí (především) s Židy...."
(Viz „SVĚT: S islámem u českých dveří – 3“, http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-s-islamem-u-ceskych-dveri-3-dma-/p_zahranici.asp?c=A110626_203238_p_zahranici_wag)

Ano, s Dr.Al-Malekem prostě MUSÍ souhlasit každý český vlastenec, myslící přímo hlavou.

Čest a Nazdar !

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*) S výjimkou Práva a Haló novin

informace řekl(a)...

V r. 1982 francouzský spisovatel ruského původu, jeho rodiče byli emigranti, Vladimir Volkoff, vydal knihu Le Montage, ve které popisuje rafinovanou techniku, kterou používala KGB pro ovlivnění myšlení a názorů západních intelektuálů, profesorů, novinářů. Kniha byla vudána i v poštině http://www.sefer.pl/literatura/22269-vladimir-volkoff-montaz
český překlad marně hledám. Zřejmě v Česku vydána nebyla.
Připomněla mi ji nota italského publicisty Marcella Foa, který píše, že mnoho italských intelektuálů za studené války se stalo propagátory sovětské dizinformace, aniž by si to byli uvědomovali. A mnozí jsou dosud v zajetí těch starých bludů.
Neměli byste se, přátelé, podívat, jestli něco podobného neexistuje doposud i u vás? Anebo stále pokračujete v sebeobraně proti KGB?

informace řekl(a)...

Autogol politika anebo k čemu vede fanatická snaha porazit Berlusconiho za každou cenu.
V lednu tohoto roku, když novopečený neapolský starosta L. De Magistris, byl ještě europoslancem za Stranu soudců, podařilo se mu nechat schválit evropským parlamentem usnesení, které zablokovalo 145 milionů EU jako příspěvku k vyřešení neapolské krize s odvozem odpadků. Tenkrát roztruboval vítězně, že na jeho návrh Evropa jednoznačně odsoudila Berlusconiho politiku falešných nouzových stavů a militarizace území, odmítla vyhazovat peníze na vykrmování různých příživnických komitétů.
Teď De Magistris přišel na to, že by se mu těch 145 milionů hodilo, když prý vypracoval plán, jak do konce roku zavést tříděný sběr odpadků na 70%. Odblokuje EU pro jeho krásné oči nebo spíš velikášské sliby, těch 145 milionů? Zdá se, že spíš napaří Itálii sankce, už jí dala ultimatum.
Podobní blbové dějají politiku.

informace řekl(a)...

Halo, Šamane,
jste tu ještě? Ozvete se alespoň zaťukáním jako duch.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,

Zemanův text je velice realistický. Appeasement se nikdy nevyplácel. Přestože usmiřovači označovali Winstona Churchilla za válečného štváče, byli to oni, kdo přivedli Evropu do do té doby největšího válečného konfliktu s desítkami milionů mrtvých. Protože až se ty zrádcovské zrůdy, mnohdy placené Hitlerem, podařilo odstavit od moci, tak opravdu nezbývalo než prolévat "krev, pot a slzy" ve válečném konfliktu na život a na smrt.

Mimochodem, na webu na více místech jsou vystaveny články L. Lhoťana, který se více-méně od současných muslimů distancuje s tím, že první islámští konvertité si to představovali jinak. Trochu mi to připomíná konfrontaci salonního komunisty s gulagem nebo salonního nacisty s Osvětimí (tedy s realitou).

Ono je dobré, že už i u nás začínají antiislamizační agendu přebírat demokratické síly (Zeman). Obávám se, že až se v Evropě podaří odstavit od moci proislámské "usmiřovače", mnohdy rovněž dobře placené petrodolary, tak to bude ještě větší mazec než ta WW2. Pravděpodobně nám nezbude než plošné nasazení ABC zbraní na celý islámský svět, bez ohledu na rizika a vedlejší dopady, které to bude mít v civilizovaných zemích. Mimochodem, kdyby Zeman citoval to, co o islámu prohlásil výše zmíněný Churchill, tak byste se nejspíš umlátila o svou rodnou voliéru. Přitom WCh neměl s islámem ty zkušenosti, které máme my.

A.S. Pergill řekl(a)...

Mimochodem, kontrolní text k minulému příspěvku byl "hydra". Nesnaží se tím místní UI něco naznačit?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, to je špatná otázka. Není "komu" co prodat. Stát neexistuje sám o sobě. Je vytvářen nějakým suverénem. Je to něco podobného jako když předlužený je kdokoli jiný. Přijde exekutor a zabaví střechu nad hlavou. Ta střecha je stát. Je tu nějaké území s nějakým příslušenstvím. Řecko by si mohli rozdělit jeho věřitelé, nebo ho prodat Číně. Ta by o ně rozšířila své území a podřídila své jurisdikci. Randály by rázem skončily a Řekové by se učili pěstovat rýži. Kromě toho by tam přibylo několik milionů Číňanů. A Řekové ? Mohli by být rádi, že nebyli rovnou prodáni do otroctví nebo dokonce vyhubeni. Mohli by se odstěhovat jinam. Nebo být odstěhováni. Je snad spravedlivé aby žili v domě, který jim nepatří, na úkor svého věřitele ? Konečně, jestli nechtějí přijít o domov, sami mohou uhradit státní dluh, založit si nový stát a rozumně ho spravovat. Jenže to, že přivedli svůj stát k bankrotu, nesvědčí o tom, že sami nejsou schopni si dobře vládnout ? Hybaj do otroctví. Pro výstrahu všem.

informace řekl(a)...

Poslyšte, Schumachere,
to se mi zdá nějak novým. Stát může prodat státní podniky (částí plánu záchrany je právě privatizace), pravděpodobně omezenou část svého území, ale prodat všechno, to by bylo zřejmě protizákonné nebo protiústavní.
Je tu nějaký precedens? Jaké má Řecko zákony? Kdo vlastní území, na kterém žijí obyvatelé státu? Pospíchám a tak nemám čas se podívat do ústavy.
Nestřílejte, Schumachere! Vám by se tu Číňani zamlouvali? Představte si ta ostuda, kolébka evropské kultury vyhandlovaná s Čínou za pár pytlů rejže!

Harpyje řekl(a)...

Jak svým nenapodobitelným způsobem poznamenal Vlastenec, žurnalisté si dokonce vymýšlejí informace.
Jak daleko může jít víra v tento blud, je možné zjistit na dnešním Psu. Jakýsi M.Starý si tam stěžuje na "neschopnost médií rozlišovat podstatné od podružného ... A tak se na lidi vypouští "falešné střely" v podobě lží či polopravd o Fukušimské "katastrofě", o ptačích chřipkách ..."
Nemůže snad být lepšího důkazu pro nedůvěru v média, než dát výraz fukushimská katastrofa do uvozovek.
:-)))

Harpyje řekl(a)...

Ideologie Blicích listů je mi srdečně lhostejná, Kopretino. Pokládám se na tolik odolnou, že se neobávám nějaké názorové infekce. Na rozdíl od Psa, který se pomalu ale jistě stává útočištěm velkohubého čecháčkovství, se tam ještě občas vyskytují zajímavé články. Na Psu je jich jako šafránu, a navíc se pořád točí kolem stejných témat. Ideální substrát pro diskutéry Janyškova formátu.

Harpyje řekl(a)...

Vy máte nějaké zkušenosti s islámem, Aspergille?
Budou asi stejného druhu, jako zkušenosti STK s médii. Zemanův názor na muslimy je asi stejně "realistický" jako Vaše opakované řeči o "plošném nasazení ABC zbraní na celý islámský svět".

informace řekl(a)...

Schumachere,
když vyhláší insolvenci privátní osoba nebo podnik nebo instituce, tak to nevede automaticky k tomu, že se na něj vrhnou věřitelé a rozeberou si všechno. Krach je vyhlášen soudně a soud stanoví základní cenu prodeje majetku v aukci. Výtěžek je pak rozdělen mezi věřitele podle jistého pořadníku.
Tím spíš je absurdní myšlenka, že by si Řecko mezi sebou rozdělily, kdo banky, MMF, CBE? Řecká vláda může prodat část státního majetku (privatizovat) a i některé části území. Podle italských zákonů se mohou privatizovat jen objekty, které nemají strategický, památkový nebo jiný důležitý význam pro stát. I zde je platná jistá procedura: nejdříve rozhodne o prodeji parlament, potom úřad, který státní majetek spravuje (demanio)stanoví cenu. Nevím, jestli jde o prodej v aukci nebo ne.
Pokud jde o Řecko, všechny státy Eurozony chtějí zabránit za každou cenu defaultu, a tak se stále hledají, jak jsem četla, nové cesty, jak ho udržet nad vodou.
Nakonec, když nezbývá jiná cesta, tak se část dluhu promine, jako to už bylo u vývojových zemí.

EK řekl(a)...

Schumo.... opatrně s tím prodejem do otroctví a projídáním státu, to, že přivedli svůj stát k bankrotu, svědčí jednoznačně o tom, že sami nejsou schopni si dobře vládnout ! Hybaj do otroctví. Pro výstrahu nám všem.
Stačí se rozhlédnout tady v ČR a rázem mne přechází legrace. Jo, a co to tu je stále s tou Italskou otázkou. BL jsou z mého pohledu pěkný bolševický plátek ale netvrdím že to mohu nějak vysvětlit.
Čest VV práci!

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,

ono stačí přečíst si, že kyanid draselný je jedovatý a letální dívka pro dospělého je necelá desetina gramu. Nemusíte zkoušet každou flašku KCN zvlášť, jestli to platí i pro její obsah.

O tom islámu stačí přečíst si Korán a nejdůležitější hadithy, seznámit se s poměry v islámských zemích, seznámit se s poměry v zemích, které byly před nedávnem islamizovány. To, že se od v současnosti našimi mešitami hlásaných idejí odvracejí i původní konvertité k islámu, to už je jenom třešnička na dortu.
Zkuste uvést nějakou islámskou zemi, kde vládnou civilizované poměry a zjistíte, že žádná taková jednoduše není (do nedávna vládly jakžtakž civilizované poměry v Turecku, v současnosti, po islamistickém puči, to už neplatí). A příčinou tohoto stavu není nic jiného než islám.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, v případě likvidace, zániku státu pozbývají platnosti veškeré tamní zákony a státem uzavřené mezinárodní smlouvy, včetně zákonů chráních soukromý majetek na jeho území, jestliže nejsou převzaty a uznány v rámci sukcese. Obecně to není záležitost formálně právní, ale reálně mocenská. Házím extrémní názory abych provokoval diskusi, přemýšlení a vymýšlení. Tak jak to popisuju, v reálu, v nynějším uspořádání světa s brzdami a protivahami to tak syrově nefunguje. Snažím se bořit zavedené mýty a jít na kost. Netvrdím, že tak jak to popisuju by to nutně mělo fungovat.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, celkem souhlas...Původní křesťanské země severní Afriky byly ohněm a mečem obracovány na mohamedánství...Velká část mohamedánů jsou netolerantní a zlí lidi (samosebou se najdou i mezi mohamedány slušní lidé)...Mohamedánské země jsou zaostalé, protože není více zpátečnickou silou než-li mohamedánství.
Stačí se seznámit s likvidačním antisemitismem Arabů
http://neviditelnypes.lidovky.cz/blizky-vychod-chronologie-pronasledovani-zidu-v-arabskem-svete-p8e-/p_zahranici.asp?c=A090719_211554_p_zahranici_wag
Kdo má oči, tak musí vidět. Mohamedáni užívají Kurajšitskou dohodu...Dokud je mohamedán slabý, tak se snaží dohodnout, ale jakmile posilní, tak se svým oponentem zatočí...

Harpyje řekl(a)...

O četbu koránu, Aspergille, zájem nemám, nejsem masochistka.
V několika muslimských zemích jsem dokonce žila. STK Vám může potvrdit, že není nad vlastní zkušenost. Jeden Arab mi dokonce zachránil život.
"Relativně civilizované" muslimské země jsou například Malaysie, nebo Indonésie. Tamnější poměry znám z vlastní zkušenosti, a mohu Vás ujistit, že například takový život malayského, nebo indonézského venkovana je nesrovnatelně civilizovanější než život nějakého mužika na ruské vsi, kde příčinou jeho bídného stavu a zaostalosti není náboženství, nýbrž mravní bída a alkoholismus.

stk řekl(a)...

Vaše Nadutosti Harpyje I.,
i kdybyste se postavila na zobák a setrvala v této póze celé dny, nedokážete změnit něčí osobní zkušenosti. Neumíte to tak jako Goebbels a Vaše pokusy o to jsou jen poněkud otravné. (A bojím se, že nejen pro mě.) Já nemám Pergillovu trpělivost Vám něco dokola vysvětlovat - a zdůvodňovat už vůbec ne. Je to ztráta času.
* * *
Pokud Vás ovšem baví, žvatlejte si tu klidně dál. Vlastimil Vám bude možná nahrávat, takže s omíláním té "básničky" si vystačíte asi dost dlouho. Komunisté se mi okoušeli vykecat do hlavy díru cca 30 let a měli na to opravdu všechna média. Nepovedlo se jim to. Myslíte, že budete úspěšnější? [;-))

informace řekl(a)...

Poslyšte, Schumachere,
na otázku, zda je možný zánik státu pro finační krach, Vám nemohu odpovědět. To je otázka mezinárodního práva, a ne mýtů. Vznik, existence, zánik státu jsou do určité míry podmíněny mezinárodní politikou, zabývá se těmi problémy mezinárodní a konstituční právo.
Nemá cenu, abych o tom teorizovala, když to není můj obor. V dějinách máme spoustu příkladů jak vzniku nových států, tak zániku jiných. Při zániku můžeme mluvit o případu násilné anexe, anebo vzdaní se vlastní suverenity.
To ale jistě víte.

informace řekl(a)...

A pak, jak jsem už psala, řecké obyvatelstvo na tom není tak špatně, jejich HDP na hlavu je dvojnásobný než na příklad v Lotyšsku. Takže by si řemen utáhnout mohli.

Kopretina řekl(a)...

STK a jakou máte Vy zkušenost? Zajímá mě. Také jste byl v nějaké mohamedánské zemi? Mně se nechce pročítat celou celou diskusi. Ale povím Vám příběh já...Po deseti letech jsem potkala kamarádku...Má dítě. A jeho otec je Palestinec.Ale za nějaký čas si přestali rozumět a rozešli se...A velmi se bojí, že ji dítě ukradne. Protože podle mohamedánského práva dítě vždy náleží otci...Kamarádka mého bratrance se zapletla s Turkem... Snažila se od něj odejít, nakonec se ji to povedlo, ale on se s rozchodem nechtěl smířit...Doufám, že ji dal pokoj...Manželství s mohamedánem je MASOCHISMUS...Autentické příběhy žen a dívek, které chodily s mohamedány a nebo byly dokonce jejich manželkami mě utrvzuje v mém postoji...

Kopretina řekl(a)...

Pertinaxi, nenávist mezi Židy a Araby se dá objasnit i z Bible...I když samosebou návštěvníky této hospůdky to zajímat nebude, ale napíšu si to jen sama pro sebe. V Bibli se můžeme dočíst, že Sára byla dlouhou dobu neplodná...nějak do 90 let, a proto si Abraham přivedl služku Hagar, s tou měl syna...prvorozeného, jmenoval se Izmael. Nicméně anděl řekl Abrahamovi Boží zprávu, že devadesátiletá Sára bude moci mít miminko...Abraham byl udiven, ale Boží slovo se naplnilo. Sáře se narodil chlapec jmenoval se Izák. Sára byla žárlivá a vyhnala Hagar i s Izmaelem do pouště a Izmael se stal praotcem Arabů, ale Hospodin nenechal Izmaela zemřít, poomohl mu rozmnožit své potomstvo. Požehnaný syn Izák, Boží milovaný se stal praotcem Židů. Izák nebyl prvorozený, ale přesto se těšil Boží lásce a přízni...A Izmael začal Izáka nenávidět...A odtud se bere biblická nenávist Arabů k Židům...Izmaelité nemohou zapomenout Izraelitům z Izákova plemene vyhnání Hagary do pouště...Ukazuje se, že Bible je pravdivá, Korán nikoliv. Ale to byla jen vsuvka, můj monolog...

Kopretina řekl(a)...

Flotila "Svoboda"
http://www.bibleprophecyblog.com/2011/06/is-flotilla-2-really-on-humanitarian.html

STK řekl(a)...

Kopretino,
bylo by dobře, kdybyste reagovala až po přečtení celé diskuze. Nešlo mi tady o islám (tady, v téhle diskuzi, jinak já osobně islám považuji za největší hrozbu budoucnosti a strašně rád bych se v tomto pádě pletl. Byl bych nesmírně rád, kdyby se tento můj strach ukázal jako nepodstatný, lichý nebo hysterický.)

Šlo mi o to, že Harpyje, což je, jak sama tvrdí vzdělaná a zcestovalá dáma, se vytrvale otírá o moje osobní, přímé zkušenosti s fungováním médií. Je to samozřejmě zbytečné, osobní zážitky nelze vymazat, o konečný výmaz se postará až kmotřička Smrt (nebo doktor Alzheimer v tom pomalejším případě). Je její právo nevěřit mým zkušenostem (čímž mě sice nepřímo obviňuje ze lži, ale to mě netíží) ale je velmi protivné, že tento svůj názor vkládá do dalších a dalších příspěvků jako příklad, bonmot atd. To, že mě (mého avatara) nemá ráda je její osobní věc, to, že ty její (s prominutím) žvásty musejí číst i ostatní štamgasti zde v hospůdce je dost nechutné. No a to je "jádro pudla" našeho "sporu".
To, že Harpyje neuznává jednoduchý, tzv. selský rozum je její věc, každý se na svět dívá svýma očima. To, že nedokáže z předloženého textu vyčíst mimoslovní, kontextovou informaci rovněž. Zřejmě ji ale nesmírně popouzí, že jiní to umí. Což je zase dáno historií: Harpyje se údajně pohybovala po světě, já jsem seděl v "Ocelovém srdci republiky" v Československu a pravdivé zprávy z domova i ciziny byly k mání jenom při intenzívně rušeném poslechu "Hlasu Ameriky", "Deutsche Welle" nebo "Svobodné Evropy". To je možná důvod, proč máme každý jiné zkušenosti, jiný přístup k faktům, jiné schopnosti jim porozumět. Na Harpyji mi vadí její nadutost, její jistota, že jen ona má pravdu a ostatní jsou ubozí hlupáci, se kterými se občas milostivě pobaví. Tohle poselství čtu bezpečně "mezi řádky" v jejích příspěvcích a zdaleka nejsem sám, komu to vadí. Možná už ani nedokáže ovlivnit toto poselství, ono emoční "razítko" svých písemných projevů. Harpyje psala jako normální, neexaltovaný člověk jen jednou - když měla kolem vánoc silnou chřipku. Jakmile se vyzdravila, zapadla opět do své šablonky, svého avatara a pro mnoho nás ostatních je zase "Její Nesnesitelnost". Ale v téhle hospůdce hospodský z principiálních důvodů nikoho nevyhazuje (pokud přímo neblije na podlahu) a tak tu musíme Harpyji strpět. Je sice nadutá, protivná - ale naštěstí není hloupá.
Pravda - mohlo být hůř.

P.S.: Myslím, že flotila Freedom je čistá, "velkoplošná" provokace. Jsem agnostik, v bdělém stavu mysli dokonce nevěřící, po Izraeli by mi vlastně nemělo nic být, ale od dětství fandím slabším. Babička říkala, že to tak má být, pomáhat slabším. A i když jsou ortodoxní židé stejně nesmyslní jako kdejací jiní "ortodoxní" a židovká diaspora je "preventivně uskuhranější" daleko víc, než jiné menšiny, židé i Židé si opravdu zaslouží podporu. Naše kultura je totiž opravdu křesťansko-židovská, ať už budou puristé o tom vykřikovat cokoliv jiného.

Kopretina řekl(a)...

Naprosto souhlasím, celá flotila mohamedánů, nacistů, bolševiků by zasloužila jednoznačně POTOPIT, POTOPIT a POTOPIT. Izrael to však neudělá, protože by veřejné mínění hystericky řvalo, ale nechápu proč. Spojenci potápěli nacistické lodě a komu to vadilo? Vždyť posádka je složena z nacistů, bolševiků a islamistů, komu by chyběli? Mně rozhodně ne...A i já považuji mohamedánství za hrozbu...Opakuji do omrzení i mezi mohamedány se najdou slušní lidé, ale zkrátka je faktem,že velká část mohamedánů jsou darebáci a zlí lidé.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace : mezinárodní právo jako takové neexistuje. Je jen odraženo v právním řádu signatářských zemí. Jestliže dochází na lánání chleba platí, že 1. Platí "právo" silnějšího, 2. Vítěze nikdo nesoudí.
STK : Hlas Ameriky nebyl rušený, stejně jako Londýn.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
a co teroristické útoky na Bali (včetně toho, že nedopatřením dopadení teroristé byli odsouzeni jen k symbolickým trestům)? Co vraždění křesťanů a dalších nemuslimů v obou těchto zemích?

Kopretina řekl(a)...

Jedinou zemí, kde počet křesťanů vzrůstá je Izrael a to přesto nebrání některým "křesťanům" mohamedány podporovat. Počet křesťanů v Iráku klesl již o 60% a exodus křesťanů narůstá...Jedinými mohamedánskými zeměmi, kde mají křesťané relativní svobodu jsou Sýrie a Libanon...I když se "Švýcarsko Blízkého východu" po nástupu Hizballáhu směřuje do temnoty...Nelze být na obou stranách, nelze být na straně Židů a zároveň mohamedánů...Tak jak nešlo stát buď na straně Spojenců a nebo nacistů...

stk řekl(a)...

Schumachere, zdravím,
ale Hlas Ameriky, pokud si dobře pamatuji, tak rušený byl taky, "Volá Londýn" ne, rušení začali "flákat až po 88-mém roce (nevím proč, asi zjistili, že je to marné), v každém případě poslech v KV pásmech trpěl často značnými úniky - aspoň tu, na severovýchodě. Musel bych někde vyhledat svůj poslechový deníček - pokud ještě vůbec existuje.
Nicméně o tento problém myslím nešlo. Napsal jsem to Kopretině nějak nesrozumitelně?

stk řekl(a)...

Ale už nechci o Harpyji s nikým diskutovat. Téma považuji za nezajímavé a vyčerpané.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kapitalismus a demokracie = vláda lži a strachu

K Vašim včerejším příspěvkům, vážená paní Harpyje (9:37 až 9:39) :
Nám lžou od začátku roku 1990, kdy se úřadu prezidenta republiky zmocnil buržoasní synek a euroamerický agent Havel, a kdy Němci a buržousti se opět zmocnili vlády nad naší vlastí.
Ale Vám, vážená paní Harpyje, Vám lžou od Vašeho zavlečení do Euroameriky. Za tu dlouhou dobu jste se odnárodnila (Vaše bezchybná čeština není žádným směrodatným ukazatelem Vašeho případného sepětí se vším naším lidem), podlehla jste euroamerické propagandě, oblíbila jste si kapitalismus a demokracii.
Naučila jste se spoustu našemu lidu úplně cizích jazyků, ale skoro jste zapomněla rusky, a nenaučila jste se číst mezi řádky. Když k tomu přičteme Vaše v podstatě nulové zkušenosti s opravdovou demokracií, to jest naší slovanskou socialistickou demokracií (vždyť Vy jste NIKDY NEBYLA U JEDINÝCH OPRAVDU SVOBODNÝCH, TO JEST SOCIALISTICKÝCH VOLEB !!!), tak se přestaneme divit Vašemu fundamentálnímu nepochopení základních moudrostí našeho lidu :
1) Všichni nám lžou
2) Čech může věřit jen Čechovi
3) Všechno je jinak; jak, to můžeme pochopit jedině na základě přímé osobní zkušenosti
4) Cizáci (nesocialističtí Neslovani) jsou špatní
5) Cizáky do naši země nevpouštět, leda jako hodně platící návštěvníky
6) Ohrozí-li nás cizáci zvenčí (o čemž se dennodenně dozvídáme z prolhaných euroamerických buržoasních médií), musíme je slovansky humánně vylikvidovat v přímo jejich zemích

Možná naše pravdy a práva nechápete, vážená paní Harpyje; ale já Vám zaručuji, že jednou pochopíte - po svém osvobození od Euroameričanů a jejich lží a nenávisti, po několikaleté INTENZIVNÍ převýchovné péči našich orgánů v místech k tomu určených. Ano, po pár letech z převýchovného pracovního tábora vyjdete již jako jedna z nás.

Na shledanou v lepších časech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě jednou k Vašim útokům na české vlastence, vážená paní Harpyje.
Svůj výše uvedený příspěvek jsem se marně snažil odeslat kolem poledne (imperialisticko-sionistický systém měl opět potíže); teprve po jeho odeslání (před chviličkou jsem se vrátil z práce) jsem si přečetl reakce "postižených" vlastenců.
A musím s nimi souhlasit, vážená paní Harpyje. Vy prostě NEMŮŽETE mít naše vzdělání a naše zkušenosti s fungováním opravdové demokracie, protože jste naši svobodnou a nezávislou vlast již dávno zrádně opustila (resp. byla jste odvlečena z naší rodné Západní Asie do zvlčilé, nerozvinuté a přitom již zdegenerované Euroameriky).
Vy nemůžete mít ani naše zkušenosti se ztrátou suverenity a s okupací, protože agresivní Německo je s US okupanty jedna ruka. Zato my dnes a denně bojujeme o kousek skývy, o místečko k přežívání, a alespoň o ždibíček pravdy v oceánu lži, který nás od roku 1989 obklopuje.

Víte, vážená paní Harpyje (Samozřejmě nevíte; jak byste taky mohla, když nemáte přístup ke kvalitním informacím.), Rudé právo napsalo v polovině 80.let jednu skvělou a pravdivou větu : My dokážeme na koleně vyrobit věci, na jejichž vývoj a výrobu v Americe potřebují samočinné počítače.
Každý český (československý) vlastenec, jenž si přečetl ta slova, narovnal záda a rozjasnil líc. „No jo, to je pravda. Slyšíte, soudruzi a soudružky ? Řeknu to vlastníma slovama – ty slavný americký machři uměj hovno. A maj na to počítače. My to zmáknem na koleně, a Amíci se můžou jít vysrat.“

Tato národní hrdost, husitsky nezlomná a leninsky oprávněná, je jedním ze základních kamenů našeho pevného vzdoru vůči euroamerické okupaci a pokračující agresi. My se prostě nenecháme hloupými Euroameričany poručníkovat, my si nenecháme Euroamerikou diktovat. I v podmínkách neustálého ohrožení vpádem po zuby ozbrojených hrdlořezů NATO neustupujeme, vytváříme si vlastní skvělé zákony i podnikatelsko-sociální prostředí.
Miliony našich vzdělaných, inteligentních a v ateizmu mravně ukotvených spoluobčanů čtou denně Blesk, Aha, Metro atd., sledují TV Nova atd. Díky tomu jsou perfektně a z vlastní zkušenosti informováni o Islámu, kapitalismu, demokracii a ostatních smrtelných ohroženích naší vlasti a národa.
Díky tomu podpora obou našich bratrských Stran stále roste. Jednou pochopí i ta hrstka našich spoluobčanů, jež nám doposud chybí pro získání volebního vítězství, a pak ...
Pak začne stejný proces, jež se začal v roce 1946 po našem prvním volebním vítězství. V této souvislosti musím konstatovat, že Velký Šaman se opět dopustil hrubých nepřesností : Euroamerická agentka Horáková NEBYLA oběšena¨- byla popravena provazem, a ne spolu s někým, nýbrž sama, za přítomnosti zákonem určených soudruhů a soudružek.

Dobrou noc přeji všem českým vlastencům a vlastenkám.

ek řekl(a)...

soudruhu, není daleko doba a sejdeme se na nějakém nostě na hranici nějaké země a půjdeme stejným směrem, proti nám půjde Harpye. Doufám že výměna půjde hladce. A potom žářný živoz na nějakém tichomořském ostrově, až do........
Nechrápej hlasitě, já musím zajistit a udržet zdanitelný příjem, je před kontrolou FÚ.
Čest práci, spi sladce.

informace řekl(a)...

Jenom nakonec.
Přiznám se, že mne velice zaráží, když někteří avataři se zde vyjadřují o některých českých novinách (na př. Britské listy, Eurábie) jako o "škváru", jako o něčem, co se svými názory "hnusí". Nezlobte se, ale mně podobné vyjadřování příliš připomíná mluvu zdejších mladých "revolucionářů" z osmašedesátého. Jim se také hnusilo všechno, co nebylo v souladu s jejich anarchistickými názory. Svým "mi fa schifo" prakticky zarazili a priori jakoukoliv diskuzi. A hnusilo se jim všechno, co nešlo s nimi a nepapouškovalo jejich hesla. Hnusila se jim švédská sociální demokracie, italská křesťanská demokracie, hnusil se jim Izrael atd. Bylo to jasné vyděračství vůči spolubesedníkovi: "s něčím podobným ani nelez ven, to je absolutně nepříjatelný argument a ukazuje to jenom, že jsi náš nepřítel."
Já jsem ty noviny občas přečetla, uvědomuji si že mají vyhraněný názorový charakter, s něčím mohu souhlasit, s něčím ne, ale proto je nebudu nazývat novinářskou žumpou. A nebudu to hlavně, i kdybych si to myslela, vytrubovat veřejně jako nějaké absolutní hodnocení. Každý má nárok na své mínění a hlavně na možnost vytvořit si ho autonomně, ve volné diskuzi e ne jako výsledek nějaké morální názorové impozice zvenku.
Připomíná mi to příliš generaci sedmdesátých let, těchto přičinlivých žáků KGB.
Že by přesvědčovací metody dobré ruské matky všeho pracujícího lidu zeměkoule překonaly i formální konec její kolébky?

informace řekl(a)...

Ještě dodatek: cenzura a hlavně autocenzura se zavádí právě tímto "esteticko" moralistickým nátlakem na mínění druhých. Je to pohodlnější a účinnější než nějaké vysvětlování ve volné diskuzi.
Dnes ráno odjíždím a proto bych prosila, aby nesouhlasící napostovali své protiargumenty, až budu moci odpovědět.
Zatím se s vámi loučím na neurčitou dobu. Záleží na okolnostech.

Harpyje řekl(a)...

Je celkem lhostejné, co Vám připomíná vyjadřování některých avatarů "o některých českých novinách" (ani BL, ani eurabia nejsou "noviny"). Kdybyste ty "noviny" pouze občas "nepřelétla", tak by Vaší ctěné pozornosti zaručeně neušlo, že se jedná o propagandistickou žumpu. Jako příklad její "názorové vyhraněnosti" doporučuji každému přečíst si článek o opilci Havlovi (http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx). Po četbě tohoto hanebného článku by se Vám snad rozsvítilo, kdo ti "přičinliví žáci KGB" ve skutečnosti jsou, a na které straně stojí. Anebo možná ne. Dzp.

Harpyje řekl(a)...

Křivdíte mi, Vlastenče.
Snažím se v samostudiu dohnat to, co jsem promarněnými lety na kapitalistickém Západě zmeškala. Vzdělávám se národně a vlastenecky četbou historicky pravdivých publikací, které nám nelžou jako ta západním kapitálem vlastěná, pravdolásková média, která zastupují pouze nadnárodní zájmy účastníků konferencí Bilderbergu a jejich pohůnků.
Patří mezi Křesťanský sociál, České národní listy, blogující Pohraničník a paní soudružka Bobošíková, tak jako národně uvědomělý euportál.cz, nebo Revue Fragmenty, orgán adorace osoby našeho pana prezidenta.
Pokud jste doposud nezaznamenal žádné pokroky v mém smýšlení, tak to bude asi mou natvrdlostí a absolvování pouhých osmi tříd základní devítileté školy, a ne chybějící dobrou vůlí.
Co se těch podrážděných reakcí postižených vlastenců týká, tak se nějak nemohu zbavit dojmu, že někteří z nich mají spíš problémy s mou osobou, než s obsahem těch "s prominutím, žvástů", které, ó hrůzo, musejí číst i jiní štamgasti.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, připomínky o Avaterech, měla být adresována STK ne mě...A BL ani eurabii nečtu, běsnění euportalu proti Havlovi je hnusné...Tak jak štvaní proti Alfredu Dreyfusovi...Pana prezidenta Kluse si nevážím...Z českých médií čtu Neviditelného psa a Lidové noviny...Eurabia, Euportal, Britské listy, Zvědavec, Outsidermedia to jsou všechno hnusy. Ale jak píši, z internetových médií čtu skutečně hlavně Neviditelného psa...

Kopretina řekl(a)...

O Vás jsem se Harpyje, nezmínila ani slovem, to bych si nedovolila, jen se přiznám, že skutečně nesnáším, když se někdo o Blicích listech vůbec vůbec zmíní...Takového hnusu, takové nenávisti, takového antisemitismu...Blicí listy nemají žádné zajímavé články...Jsou to nepřátelé všelidských hodnost...Antisemitismus do společnosti nepatří...

Kopretina řekl(a)...

Samozřejmě je velkým problémem láska západních levicových elit k mohamedánům...Levičáci zkrátka nechápou, že mohamedánství je nebezpečný systém, náboženství zlé, které není inspirované Božím učením...Západoevropská levice si neuvědomuje reálnost zvrácené hrozby, které se táhne celou severní Afrikou až po Indonésii a Malajsii... Mezi mohamedány jsou slušní lidé, kteří mě nechtějí podřezat a vypiplat hlavu, ale jako systém vládnutí je mohamedánství velmi velmi velmi zlé...Stačí mít oči a vidět, někteří lidé jsou slepí...je nutné, aby se Západoevropská civilizace ubránila zvrácenému mohamedánskému kultu a evropské levice...

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
můžete mít osobní pozitivní zkušenost s nějakými muslimy. Nic to ovšem nevypovídá o ideologii, kterou zastávají, a za kterou jsou ochotni položit život (i ten váš, když přijde na věc).
A co byste řekla na skvělého společníka, pozorného manžela a otce, který byl rovněž vynikajícím klavíristou? A on to byl Reinhard Tristan Eugen Heydrich, masový vrah a jeden z otců "Konečného řešení Židovské otázky". I další prominentní nacisté byli vesměs sociálně integrovaní a pokud by o nic nešlo, mohla byste s nimi mít pozitivní zkušenost. I takový Eichmann byl z určitého pohledu příkladem vzorného a pečlivého a pracovitého úředníka, "jenom" ho vůbec nezajímalo, kam ten svůj pracovní potenciál směřuje a jaké to má širší sociální důsledky (ale pokud byste to o něm nevěděla, tak byste to do něj nejspíš neřekla).
Totéž platí i pro menší ryby, jako jsou a byli šéfové mafie a podobných organizací (vzorní otcové rodin, opory kostelních spolků, velice aktivní v různých dobročinných spolcích apod.). Však to také advokáti mnoha z nich patřičně zdůrazňovali!

Kopretina řekl(a)...

Pergille, celkem souhlas, další z pozorných a vzorných otců byl Rudolf Hoess, ředitel vyhlazovacího tábora v Osvětimi...Vzorný manžel, láskyplný otec, spořádaný společník, byla s ním legrace, ALE, když "šel do práce" do Osvětimi, změnil se v démona, masový vrah bez lítosti, nechal zasadit stromy po cestách vedoucí k plynovým komorám, hrál tam nádhernou hudbu, aby si Židé mysleli, že jim nic nehrozí...Robert Merle napsal dílo Smrt je mým řemeslem, kde je hlavní postavou Robert Lang (který není nikdo jiný než Rudolf Hoess) ptali jste, kolik jste zabil Židů? 2,5 milionu? On odpověděl ne, "pouhých" 1,5 milionu...Rudolf Hoess byl souzen válečným tribunálem v Polsku, neprojevil žádnou lítost, Židé žádali, aby byl Hoess vezen ve vozu, jak ta bestie, leč k tomu nedošlo, poprava Hoesse byla příliš rychlá...

STK řekl(a)...

Byli vzdělaní, sociálně přizpůsobení...

Nikdy neuvažovali v širších souvislostech. Buď neměli pravdivé informace nebo ideologická deformace jejich uvažování byla příliš velká.

Proto tak pohrdám oficiální propagandou. Proto volám po svobodě názoru a projevu bez glajchšaltování, ať je prováděno kýmkoliv.
Jen nebýt ovce.

Hloupá, ovládaná ovečka.

Větší vlastenec řekl(a)...

Samostudium nemůže nahradit pravidelnou výuku marxismu-leninismu-stalinismu
aneb
Marný pokus paní H. o vymanění se z euroamerické "kultury"
(1.část)

Nekřivdím Vám, vážená paní Harpyje. Naopak – po vzoru s.Makarenka Vás vždy chválím za sebemenší náznak pokroku. Jenže Vy mne i vší náš lid opětovně zklamáváte : Napíšete hezký český příspěvek, ve kterém například požadujete smrt pro Němce a další podobné nepřátele naší vlasti a lidu (já Vás za to hlasitě chválím), ale v následujícím příspěvku vše popřete, a požadujete pro Němce a jiné podobné nepřátele „lidské“ zacházení. Jako kdyby naši dědiční nepřátelé byli lidmi a ne krvavými stvůrami.
A tak dále a tak podobně; prostě ve Vašich příspěvcích vždy nakonec převáží Váš dílem vrozený, dílem získaný protičeský postoj a protisocialistické smýšlení.

Ano, jako snad nikoli nejmenší český vlastenec-internacionalista, potomek generací bojovníků za samostatné a socialistické Československo, jsem nucen konstatovat, že emigrace ze samostatného a socialistického Československa je projevem zrady socialistické vlasti a pokrokového národa.
Ano, pisatele těchto řádků jeho soudruzi rodiče přivezli zpět do rodné země, po několikaletém pobytu v hrůzné kapitalistické cizině. Vás Vaši nesoudruzi rodiče naopak do hrůzné kapitalistické ciziny zavlekli.
K Vašim vrozeným vlastnostem se tak přidal dlouhodobý vliv nelidského prostředí, kapitalismu a demokracie; nyní jste taková, jaká jste, jakou Vás právem kritizují opravdoví čeští vlastenci, kteří nezradili, neopustili socialistickou vlast, neposkvrnili ústa ani hruď (téměř žádnou) cizí řečí.

Vy prostě postrádáte kvalitní informace, jež Vám může dát jedině a pouze vlastní nezprostředkovaná zkušenost a celoživotní kvalitní komplexní působení zdravé slovanské socialistické společnosti. Vaše myšlení je deformováno desetiletími typicky euroamerického intenzivního vymývání mozků.

Pro představu uvedu dva důsledky vlivu nelítostné ideologické propagandy :

1) Vy hájíte úpadkovou buržoasní euroamerickou ideu o „rovnosti“ všech ras a vyznání. My, roduvěrní čeští vlastenci víme, díky důsledné školní i rodinné výchově, že jsme prostě nadřazeni Romům a jiným podobným nepřizpůsobivým národům, které v celé své historii nedokázaly ani vést válku, ani postavit převýchovný pracovní tábor pro nepřizpůsobivý národ.

2) Vy hájíte úpadkovou buržoasní euroamerickou ideu o prospěšnosti kapitalismu a demokracie. My, roduvěrní čeští vlastenci víme, díky dlouholetému pečlivému vzdělávání ve vlastivědě a marxismu-leninismu-stalinismu, že demokracie bez přívlastku „socialistická“ je stejně úpadková a špatná jako kapitalismus.

Větší vlastenec řekl(a)...

Samostudium nemůže nahradit pravidelnou výuku marxismu-leninismu-stalinismu
aneb
Marný pokus paní H. o vymanění se z euroamerické "kultury"
(2.část)

Možná, vážená paní Harpyje, že se opravdu snažíte o návrat ke zdravé části svých kořenů; jistě je máte, neboť jste naše rodačka. Ale sama to prostě nezvládnete; vážně. Ani kdybyste se okamžitě vrátila zpět do vlasti, kdybyste okamžitě opustila tu děsuplnou Euroameriku, tak byste potřebovala odbornou pomoc v procesu své převýchovy na opravdovou českou vlastenku.
Takže se raději nevracejte, a v klidu vyčkejte příchodu naší slovanské armády-osvoboditelky.

Pravda, dnes je naše vlast okupována EU a jejími domácími přisluhovači, dnes u nás zuří kapitalismus, ten odporný euroamerický „vynález“, tak cizí nám Slovanům. Ale to se brzy změní. Zvolíme si pokrokové strany, jako v roce 1946, podpoříme pokrokovou vládu, proti kontrarevoluci a euroamerickým agresorům si pozveme na pomoc nepřemožitelnou Armádu Ruské federace. A pak už budeme připraveni splnit naše dějinné poslání – osvobodit utlačovaný euroamerický proletariát.
Po osvobození Německa od Euroameričanů vyčkejte příchodu příslušníků bezpečnostních složek; zavazadlo si sbalte až dle jejich pokynů. A hlavně žádný strach – Čech Čechovi ani Češce hlavu neutrhne; slovanský pracovně-převýchovný tábor není žádný německý nebo americký koncentrák.

Za pár let intenzivní převýchovy budete na stejné úrovni, na které jsme dnes my, pravidelní přispěvatelé a autoři vlasteneckého Doupěte. Je trochu škoda, že v té době již nebude žádný imperialisticko-sionistický internet, do kterého byste mohla psát své již opravdu vlastenecké a socialistické příspěvky. Ale třeba Vám umožníme spolupracovat na tvorbě nástěnky ve „Vašem“ panelovém domě.


Z východu světlo, z Východu svoboda !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Vám se člověk taky nezavděčí, Vlastenče.
Tak dobře.
Slibuji Vám, že spálím knihu "Beneš jako Rakušan" jejímž autorem je vlastizrádce Gruša, kterou mi nedávno poslala kamarádka, a video tohoto autodafé zveřejním na youtube.
Co Vy na to? Řeknte sám, není to nabídka?

Pedro řekl(a)...

Na NP se v diskusi ke článku p. Vlka st. vyjádřil také p. Andrej Ruščák. Zřejmě už se vrátil z Maastrichtu a má možnost podívat se ve své knihovně po (údajném?) výroku Edvarda Beneše o modrých nebo rudých Němcích.

Větší vlastenec řekl(a)...

Zdar příteli a soudruhu Pedro !
Už jsi zapátral ve svém přebohatém archivu, do kterého si ukládáš m.j. velezrádné výroky a texty všech kolaborantů, všech českých quislingů, ruščáků, havlů a jim podobných, po správném čísle Zákona o trestném činu němectví ?
Když tedy, podle Tebe, tento VELEDŮLEŽITÝ zákon nemá to číslo, pod kterým jej znám já a další vlastenci ? *)
Přece víš, že takový zákon EXISTUJE ! Že my Češi, národ holubičí, národ ubohých nevinných obětí, jež naštěstí díky Leninu vždy vítězí nad krvežíznivými německými a euroamerickými agresory, jsme si takový zákon prostě MUSELI vytvořit, protože jej potřebujeme stejně naléhavě jako Zákon č. 115/1946 Sb.

Bez existence tohoto zákona (o Trestném činu němectví) se zpětnou platností od počátků našeho státu (roku 624 komisař Sámo založil SSČK - Svaz svobodných českých kmenů) do 25.2.1948, tedy do konečného vítězství nad Němci a ostatními Euroameričany i jejich domácími přisluhovači, bychom přece vypadali jako .... ani se mi to nechce psát, drahý příteli a soudruhu Pedro, ale prostě musím :
Bez existence zákona o zločinu němectví, zákona, jež nám umožnil po tisíciletí humánně likvidovat a nakonec vylikvidovat všechny Němce z naší tisícileté vlasti **), bychom vlastně byli STEJNÉ SVINĚ jako Němci.
A to samozřejmě nejsme, protože jsme Češi a Slovani, jsme, spolu s našimi staršími ruskými bratry, vzory (PRAVZORY !) jediné opravdové, to jest socialistické humanity.
Čest a Nazdar !


Problém odstranění Němců z českých zemí začali u nás řešit již husité. Byli jsme jejich odkazu dlouho nevěrni, avšak nyní dovedeme jejich dílo do konce a já vás ujišťuji, že se tak stane zcela po husitsku! (Zdeněk Nejedlý, 5.6.1945) *** Volte ČSSD a KSČM !


------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Zákon č.140/1961 Sb., §112 :
(1) Trestného činu němectví se dopustila každá osoba, jež se v období od 1.1.624 do 25.2.1948 zdržovala na území naší vlasti, a používala jako svůj hlavní dorozumívací jazyk němčinu, nebo, pokud v důsledku svého nízkého věku ještě nebyla schopna řeči, se narodila osobám, používajícím němčinu svůj hlavní dorozumívací jazyk.
(2) Trestný čin němectví se trestá odnětím občanských práv a smrtí, nebo odnětím občanských práv a vyhoštěním.
(3) Trest uložený v odst. (2) lze zmírnit na odnětí občanských práv po dobu 20 let, pokud pachatel splňuje podmínky předepsané vyhláškou Ministerstva vnitra.

**) Leninužel, Němce a jiné podobné jsme humánně vylikvidovali jen z části naší vlasti. Jak všeobecně dobře známo, v důsledku zrady západních velmocí jsme v roce 1918 nedostali zpět integrální součásti naší země, např.Rakousko, Horní Slezsko, Kraňsko, Furlánsko, Lucembursko, Brabantsko, Brandenbursko atd., prostě oblasti, na něž máme NAPROSTO STEJNÝ nárok jako na tzv. Sudety.

Větší vlastenec řekl(a)...

Za spálení jakéhokoli "díla" německého slouhy Gruši Vás chválím, vážená paní Harpyje.
Ale zároveň zdůrazňuji, že k přijetí mezi nás roduvěrné Čechy (a Moravany) to nestačí ani náhodou.
Musela byste spálit prakticky celý svůj život, život hanebných emigrantů z naší od Němců a buržoustů osvobozené vlasti. Musela byste spálit svůj německý pas a občanský průkaz, i bankovní karty či šekové knížky (nebo co to tam v tom Německu vlastně máte).
Samozřejmě – pokud zcela náhodou máte nějaké úspory (možná patříte, ó hrůzo, k vykořisťovatelům), tak je nepalte, ale předejte všemu našemu lidu prostřednictvím jedné z našich dvou bratrských Stran. Bude to taková moderní obdoba odevzdávání cenností do kádě, při vstupu do husitského Tábora.
Pokud toto vše uděláte, s čistým srdcem a jasnou myslí, můžeme Vám zkrátit pobyt v pracovně-převýchovném táboře až o několik let.

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Tak dobře, Vlastenče, když na tom trváte, tak spálím i druhou knihu poněmčelce Gruši, kterou vlastním. Stejně vyšla v nakladatelství vlastizrádných manželů Škvoreckých.
Na diskusi za svým článkem formuloval Vlk st. pozoruhodnou vlasteneckou myšlenku: sudetští Němci mají prý na svědomí "zničení Československa a Jugoslávie", a jejich "dalším plánem je zničení dnešní ČR a vytvoření zpočátku pseudostátu v hranicích Protektotáru a zničení Polska. Prozatím jsou menšinou. Ale to byl Hitler taky."
Opět mu četní vděční čtenáři děkovali za poskytnuté "informace".

Větší vlastenec řekl(a)...

Sudetští Němci jsou Němci, a do značné míry určují německou politiku. To tedy zaprvé.
Zadruhé : Němci se velmi značnou měrou (v rámci celé euroamerické akce na zničení Slovanstva) podíleli na rozbití Československa a Jugoslávie, i na (dočasném) rozbití Sovětského svazu.
To ví každý opravdový český vlastenec a každá opravdová česká vlastenka.
Vy to nevíte, což ovšem vypovídá jen a jen o Vás a Vašem nečeském smýšlení, vážená paní Harpyje.

Hezké nedělní odpoledne přeji.

Pedro řekl(a)...

Nekrmte trolla!

stk řekl(a)...

Vlk vlku vlkem,
člověk člověku člověkem,
troll trollovi ...čím?

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, drahý příteli a soudruhu Pedro; moje řeč.
Trolly a jiné podobné germánské stvůry a nestvůry nekrmit, vyhladovělé a oslabené humánně likvidovat. Prostě - hezky česky, po husitsku, po leninsku.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlk starší člověku (= našinci) přítelem, soudruhem a soukmenovcem, německé papeženecké bestii hrdinným odpůrcem.
To jen na upřesnění, vážený STK.

Hezký zbytek neděle přeji.

Harpyje řekl(a)...

Nemá to být Vlk starší vlastenci přítelem ...?
:-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

I tak by mohlo být, vážená paní Harpyje.
Neboť našinec, člověk, je samozřejmě i vlastencem (českým, ruským, sovětským, kubánským atd.).
Zatímco cizáci jsou dílem bestie (Němci, papeženci, sionisti, evangelíci, Euroameričani atd.), dílem vykořisťovaní ubožáci, ze kterých teprve my Slovani-osvoboditelé vytvoříme
plnohodnotné lidské bytosti.

Nicméně ve svém příspěvku ze 14:42 jsem odpovídal váženému STK, tudíž jsem použil jeho přirovnání.

Takže tak.