úterý 16. srpna 2011

Kdo kontroluje kontrolora


A kdo je tu vůl? Prezident NKÚ Dohnal - nebo partaje, policie, soudy a média?

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon. Slyšeli jste Hlavu pátou Ústavy České republiky, můžete si sednout.
Prezident a jeho zástupce nejsou odvolatelní, ledaže by byli pravomocně odsouzeni. Přečetl jsem si v denním tisku. Inu, kriminálník těžko může řídit jeden z ústavních orgánů. A kriminálního činu se může dopustiti lehce - třeba, když si stěžuje na politické tlaky. Nebo když se nechce nechat kontrolovat.

No jo, ale kdo kontroluje Nejvyššího? Mělo by to být uvedeno v onom Ústavou zmiňovaném zákonu. A je to tam: "Hospodaření Úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly Úřadu kontroluje Poslanecká sněmovna nebo její orgán, který si pro tento účel zřídila nebo který tímto úkolem pověřila."

V prosinci 2009 si PS stanovila orgán, orgán oslovil prezidenta NKÚ Františka Dohnala - a Dohnal ho vyhnal. Ve svém prohlášení své důvody vysvětlil (vyjímáme):

"Samotný zákon o NKÚ stanoví, kdo může kontrolu provést, ale neříká jak, podle jakých procesních pravidel. Protože není známo, podle jakého právního předpisu bude kontrola prováděna, objevuje se řada nezodpovězených otázek. Například kdo bude rozhodovat o případné námitce podjatosti vůči kontrolujícímu, celé skupině kontrolujících či případnému expertovi, který bude pro výkon kontroly přizván? Kdo bude rozhodovat o postupu při porušení zásady povinnosti mlčenlivosti, ať už ze strany kontrolované nebo kontrolující osoby?
...NKÚ je ostatně každoročně kontrolován profesionálním externím auditorem, tak i ze strany státních institucí (např. úřad práce, správa sociálního zabezpečení), k návrhu rozpočtu NKÚ i k závěrečnému účtu se vyjadřuje ministerstvo financí. Vždy jde o kontroly, kde jsou předem jasně stanovena kontrolní procesní pravidla, a tyto kontroly jsou prováděny zcela standardním způsobem.
NKÚ je proto připraven poskytnout součinnost a také ji poskytuje, ale pouze za předpokladu, že kontrola je nastavena v souladu se zákonem a s mezinárodními kontrolními standardy..."

Co Dohnal nenapsal: A pokud není kontrola vyvolána politickou objednávkou, s předem určeným zločinem i trestem...

Nu a vida, pár měsíců uběhlo, pár soudních jednání proběhlo, až Obvodní soud pro Prahu 7 vyřkl toto pondělí rozsudek: Tím, že Dohnal odmítl poslancům vydat podklady pro kontrolu hospodaření NKÚ, dopustil se porušení zákona a jest odsouzen k osmiměsíčnímu vězení s podmínkou na 18 měsíců. Zatím nepravomocně. Teď se bude odvolávat. Do konce devítiletého volebního období mu zbývají tři roky.

Premiér Nečas nečekal a obratem vyzval Dohnala k rezignaci. Předseda TOP 09 Schwarzenberg se vyjádřil po svém knížecím způsobu:

"Protože ho nepožaduji za pitomce, předpokládám, že pro odmítnutí kontroly měl nějaké právní odůvodnění... Pokud vím, je to jeho právní názor. A není jasné, proč by měl být právní názor trestný."

Skutečně, František Dohnal opřel svůj postup o právní názor Ústavu státu a práva. To ovšem v tomto státě neznamená, že by nemohl být třeba zavřen! O správnosti právního názoru účastníků sporu nerozhodují ani právníci, ani odborně fundované ústavy, ale nezávislý a nikomu neodpovědný soud na základě - svého názoru, který si nechá ovlivnit četbou novinových článků a zlostnými výkřiky televizních hlasatelů mediálních pravd. O osudu prezidenta NKÚ by neměla v žádném případě rozhodovat vláda, která se teď prý o Dohnala "hádá"...

Snad nejhůře se Dohnal provinil, když začal bydlet ve dvou luxusních bytech najednou. Onen mediálně provařený rozmařilý pronájem byl však schválen kolegiem NKÚ a zprostředkovaně - přes rozpočet - i samotnou Sněmovnou. Zde tedy ke zločinu ze strany pana prezidenta dle mého mínění nedošlo. Ostatně - jistý luxus je snad u ústavního činitele oprávněný, ne?  Ale jak krásně znějí novinové titulky, útočící na nejnižší pudy občanů! Přičemž se zamlčí, že ty "dva byty" byly stavebně propojeny v jeden a tento jeden byt byl jako jeden rovněž užíván. (Jako dva byty byl však tento prostor veden v papírech.)

Nejspíše na podkladě těchto tendenčních novinových zpráv pohnala Dohnala policie před soud. Obvodní soud ho osvobodil, avšak odvolací senát Městského soudu v Praze případ vrátil k novému projednání. Tady už  skutečně nestačí k pochopení pouhý rozum...

Hlavním zločinem Františka Dohnala nejspíš je, že opakovaně kritizuje politiky za jejich snahu ovládnout NKÚ. A zároveň je mu dáváno za vinu, že ačkoliv si stěžoval na politické tlaky při obsazování členů kolegia NKÚ, sám tyto politické šíbry předhazoval Sněmovně ke schválení. Nu a Sněmovna je schválila. Proč by neschválila - když schvalovala koryta kolegům, kteří se nedostali do Sněmovny!!!

Kdo je tu vůl - Dohnal nebo poslanci našich politických stran?

Kafka by si nevymyslel následující zápletku: František Dohnal v rozhovoru pro týdeník Respekt prohlásil, že někteří členové kolegia ovlivnění politickými stranami prosadili neuskutečnění určitých vybraných kontrol. Svoboda slova  nezávislého ústavního činitele byla posléze napadena oněmi členy politicky zkorumpovaného kolegia, kteří svého prezidenta nařkli, že "ohrozil důvěru v NKÚ"!!! Kárnému řízení se Dohnal vyhnul jen tím, že Nejvyšší soud rozhodl, že jeho zločin byl již promlčen...

Jakákoli z výše uvedených trapných scének českého politického života, prolezlého partajními, soudními a policejními mafiemi, které nám předvádějí zhlouplá média, by mohla být použita k vyvolání kárného řízení. Kárným proviněním je totiž nejen zaviněné porušení povinností prezidenta NKÚ - ale i jeho "chování, jímž narušuje důstojnost" Úřadu. Není totiž pravda, že prezident NKÚ je neodvolatelný!

Může ho odvolat prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna může navrhnout prezidentu republiky odvolání prezidenta NKÚ na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory Úřadu, ve kterém byl vysloven návrh na odvolání z funkce. (Nikoli tedy na základě své investigativní činnosti!) To je však práce s nejistým výsledkem. Jednodušší je skandalizovat, pohnat před soud a pak vyzvat k odchodu.

Kterou nezávislou osobu, která by správně zkontrolovala plnění státního rozpočtu České republiky, vlastní hospodaření České národní banky a ministerstev, kterého věrného syna ODS pro tuto funkci máte už připravenou v rukávu, pane premiére?

Psáno v Praze dne 16. srpna 2011.

36 komentářů:

STK řekl(a)...

Máme k dispozici velmi málo dost málo zaručených informací, že můžeme jen hádat KDO je vůl.
Pouhý instinkt (ošidná věc ten instinkt, ale když není dat, nezbývá než na něj dát) mi říká, že Mr. Dostál není vůl. (Ale své úspory bych mu nesvěřil - právě proto.)

To, že se věci posledních pár let (nebo spíš desetiletí) řeší pomlouvačnými kampaněmi je věc nemilá, ale je to nezvratitelný fakt. Ostatně - před 25-ti lety se to vlastně dělalo často úplně stejně . S tím malým rozdílem, že přístup do centrálně řízených médií měli pouze vyvolení.

informace řekl(a)...

Nejde o to, kdo je vůl, ale o to, že zde je jistý zmatek nebo nejednoznačnost zákonů a ustanovení, takže z toho může vyjít podobný galimatyjáš.
Alespoň jsem to tak z Šamanova článku pochopila.

Anonymní řekl(a)...

Podle mne je nejpravděpodobnější, že se pan Dohnal bránil kontrole proto, že je na NKÚ velký nepořádek, neprůhledné veřejné zakázky, odměňování oblíbenců a podobné lahůdky, které jsou v naší státní správě tak běžné, že to na NKÚ asi nemůže být jiné. A vše je jen zastírací manévr, aby mezitím než se dořeší tato kauza se vše stačilo normalizovat a uklidit pod koberec.

Podle mne je nepředstavitelná představa, že NKÚ nesmí nikdo kontrolovat, stejně tak ovšem skutečnost, že šéf NKÚ je prakticky neodvolatelný a, což je ještě větší paradox,že členové kolegia mají své teplé finančně zajímavě ohodnocené místo také až do 65 let, aníž by něco museli dělat nebo se za kvalitu své práce někomu odpovídat.
Nač nám takový úřad, o jehož hospodaření jasně hovoří například částka, kterou platí za luxusní nájem svého sídla, nač nám je.

jiný Honza řekl(a)...

Myslíte, že ten anonymní nade mnou četl Šamanův článek? 8-)

Harpyje řekl(a)...

"Chudáček starej... To se mu to bezostyšně prská, když ví, že ho přinejmenším ze tří důvodů nemohu vyzvat na souboj."
Vlastenec a dobrý tradiční katolík Bátora je charakterní muž. Za žádnou cenu se nenechá svázat okovy politické korektnosti, jak již dříve dokázal třímáním transparentu s nápisem "INTELEKTUÁLOVÉ, BĚŽTE DO HAJZLU!"

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenec diskriminován kvůli rase

Právě v tuto chvíli je diskriminován velký český vlastenec kvůli rase – nejreakčnější část současné protičeské vlády ČR chce zničit našeho soudruha a soukmenovce Ladislava Bátoru ! Nejhorší člen „české“ vlády od roku 1945, Němec, feudál a buržuj Schwarzenberg, se cítí být „uražen“ vlasteneckými výroky s.s.Bátory na svoji adresu, a požaduje proto jeho vyhazov na dlažbu !
Více v provokačním článku „TOP 09 práskla dveřmi při jednání vlády. Kvůli Bátorovi“, který před chvílí uveřejnily Lidové noviny, protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem.

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci, pokud euroamerický poskok Nečas v sobě nenajde dost češství, aby Čecha s.s.Bátoru podržel a Němce Schwarzenberga vyhodil, musíme to udělat sami ! Jinak naši vlast zaplaví devianti a příslušníci nižších ras ! Náš prezident nás povede !

Na vozové hradby ! Do rukou cepy a samopaly ! Pravda vítězí !

Větší vlastenec řekl(a)...

Skvělý Čech a veliký vlastenec s.s.L.Bátora dobře zná mínění našeho lidu o intelektuálech, vážená paní Harpyje. Nicméně jsem přesvědčen, že onen transparent netřímal pro zvýšení své již beztak vysoké popularity, ale čistě z lásky k věci.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Jsem tak trochu zmatená, Vlastenče.
Diskriminace na základě rasy, etnického původu a náboženství je prý přirozená (http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7859-diskriminace-na-zaklade-rasy-etnickeho-puvodu-a-nabozenstvi-je-prirozena.aspx), jak jsem se dočetla na těchto konzervativních a vlasteneckých stránkách.
Vlastenec a dobrý katolík Bátora je podle mého názoru obětí politické korektnosti.
PS Jaké rasy je vlastenec Bátora?

Harpyje řekl(a)...

Snad není "nepřizpůsobivý"?!!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Skvělý Čech a veliký vlastenec s.s.L.Bátora je samozřejmě Slovan, vážená paní Harpyje.
A v tuto chvíli jej pronásledují poskoci Euroameričanů kvůli rase, či, přesněji, kvůli jeho boji za čistotu naší rasy : „...kdo v souvislosti s jakoukoli národností či barvou pleti používá slovo rasa, tak je prostě rasista," prohlásil Kalousek.“

Takže tak.

Harpyje řekl(a)...

To mi spadl kámen ze srdce. Děkuji za informaci.

stk řekl(a)...

Bátorův transparent funguje! Ne, že by intoši doopravdy šli do budky, ale rozčilují se přenáramně! A myslí to upřímně!
Není, jak mít o sobě to nejlepší mínění... [;-))

Větší vlastenec řekl(a)...

No, víte, vážený STK, na Vašem místě bych se trošičku držel zpátky. Vy se sice pravděpodobně nepovažujete za intelektuála (neuposlechl jste výzvu přímo hlavou myslícího vlastence s.s.Bátory – nešel jste do budky), ale vší náš lid Vás, jako inženýra přes divadlo, hodí s intoši do jednoho pytle.
A po našem vítězství nad EU a multikulti budete mít dost problémů se z toho pytle dostat, to mi věřte.

Hezký den přeji.

stk řekl(a)...

Osvícení!
To je to správné slovo!
Tak osvícených se budu střežit až do konce svých dní - které ovšem mohou nastat každičkým okamžikem...

jabo řekl(a)...

snad jen 2 přípodotky:
1. každou státní instituci musí být možno kontrolovat. Natož pak NKÚ. Výmluvy jeho šéfa jeví se mi velmi nejapné a účelové. Pokud Ústava praví, že kontroluje parlament, nemá kontrolovaný co odmítat kontrolu.
2. reakce páně Bátory na ministra Schwarzenberga je poněkud málo diplomatická, ale po smršti nechutných urážek na jeho hlavu v médiích a také ne zrovna diplomatickém výroku jmenovaného se není co divit. Reakce TOP09 je pak úplně mimo mísní. Asi je skutečně příliš klid.
jabo

Větší vlastenec řekl(a)...

Kampaň proti českému vlastenci sílí

Kdo požaduje odstranění neohroženého, přímo hlavou myslícího velkého českého vlastence L.Bátory ? Naši tradiční nepřátelé – obdivovatelé a placení agenci Euroameriky, úchylové, a samozřejmě, jak také jinak, sionisti. Vytvořili nesvatou alianci, a prý nepřestanou s narušováním pořádku, dokud náš soudruh a soukmenovec L.Bátora nebude odstraněn. Na 1.září chystají demonstraci; buďme připraveni ji rozehnat.
A nemylme se, vlastenci a vlastenky – útok na s.s.Bátoru je útokem proti našemu prezidentovi, je útokem proti naší spásonosné cestě z úpadkové Euroameriky zpět do bezpečné hloubi Západní Asie. Z této cesty nesmíme sejít; musíme pokračovat tak dlouho, dokud nebude cesty zpátky do močálů multikulti, kapitalismu a demokracie.

S námi Nesmrtelný Lenin, kdo proti nám ?!***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Celá ta aféra připomíná mořskou bouři ve skleničce vody. Co vlastně ten Bátora provedl, že jsou všichni proti němu? Vysvětlete mi to, na netu jsem nic podstatného nenašla.
Pokud se jedná o Švarcenberka, ten se o něm vyjádřil sprostě, jak čtu na Lidovkách. Tak, co chtěl, to má. Přiměřenou odpověď.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nekouslo Vás něco v těch hlubokých lesích během dovolené, vážený STK ? Třeba infikované klíště ?
Jakých "osvícených" se chce střežit ? Ilumináti ve Vás vidí potenciálního spojence - pro ně jste intoš působící v kultuře.
Střežte se hněvu našeho lidu, střežte se zoufalství uražených a ponížených. Pro vší náš lid jste jedním z "těch nahoře" - nepracujete fyzicky, a přesto se máte dobře. Po našem vítězství nad EU, multikulti, kapitalismem a demokracií nastanou osobám Vašeho typu krušné časy. Většinou zaslouženě, samozřejmě, protože většina vás vzdělanců podporuje Euroameriku, a nenávidí náš slovanský společenský řád, náš zdravý unikulti socialismus.
Takže se snažte z masy protilidových a protisocialistických intošů včas vydělit. Jinak s nimi půjdete tam, kam je posílá s.s.Bátora.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Máte poněkud divné představy o "přiměřené odpovědi".

informace řekl(a)...

Posuzuju podle toho, co jsem četla v novinách. Výpad pana Švarcenberka byl sprostější. Jestli si řekli ještě něco jiného, nevím.
Ale to je vedlejší. Zajímavé by bylo dozvědět se, co je vlastně za celou tou bouřkou. Politici se obvykle nehádají a neurážejí pro zábavu, ale vždycky s nějakým určitým cílem.
Proč Bátora všem vadí? Jistě ne jen z ideologických důvodů. A kníže pán se na stará kolena stal zastáncem multikulti?

Harpyje řekl(a)...

Vlastenec a slušný katolík Bátora není politik.
Je zaměstnancem ministerstva školství, a jako takovému mu nepřísluší veřejná kritika místopředsedy vlády a ministra zahraničí. Natož v pracovní době http://www.lidovky.cz/necas-batora-je-nevkusny-buran-u-me-by-skoncil-fof-/foto.asp?foto1=OGO3d34ab_fbb.JPG , kterou tento zneužívá pro plky na fecebooku.
Co se sluší Iovovi, nesluší se volovi. A že Bátora je nejen hulvát, ale i vůl, o tom je možno se též přesvědčit na internetu, potíž jsou ovšem klapky na očích.

Anonymní řekl(a)...

To je jedna pouhá část naší politické scény, ale ty daší jsou neméně špatné ,snad i horší.A co myslíte že bude následovat.Když oni, tak my také.A nastane právo silnějšího a to mohou být i masy ulice(chudých,ožebračených,naštvaných na nejvyšší stupeň,ponížených a všech těch dalších s nimiž si naši politici s opduštěním vytírají díry nejen v národním hospodářství.A slitování také nebude.

Harpyje řekl(a)...

Gerard Depardieu
A Real Pisser
On Air France
http://www.tmz.com/2011/08/17/gerard-depardieu-pisses-on-air-france-pees-urinates-flight/#.TkvoGGHD5aU
:-)))

informace řekl(a)...

???? Co to má co společného s Bátorou?

Ad 16:30
Nejde o klapky na očích, ale o to, že není na webu nic kloudného k přečtení o celé té aféře.
Buď se zbláznili, ctihodní politikové, nebo je to příznak nějakých politických přesunů.

STK řekl(a)...

Co jsem si vyposlechl v rádiu a TV: Láďa Bátora urazil knížete Karla Schwarzenberga, ministra zahraničí ČR.
Předtím urazil kníže pán pana Ing. Mgr. Bc. Ladislava Bátoru, Ph.D. Teď si na základě toho klukovského sporu solu vyřizují účty VV a TOP-09 a ODS to s nelibostí pozoruje. ČSSD si mne ruce a žádá, aby někdo odstoupil, nejraději všichni.
Novináři, jak je jejich zvykem, tuto aférku snaživě rozmazávají jako čokoládu po tváři - nebo něco jiného po něčem jiném.
Bátora je poloviční Maďar, kníže Němec. Co s tím máme společného my, "Češi" nevím. Domnívám se ovšem, že tenhle případ nestojí za Váš zájem, vážená Informace.

STK řekl(a)...

Přišel mi mailem smutně pravdivý text od herce Milana Lasici. Je pravý (dostal jsem ho od jeho přítele) a už visí na mnohých webech. Tady je odkaz.
Pan Lasica je starší pán stejně jako já a možná proto mi mluví z duše.
(Vím, že ani on, ani já - a asi ani vy, vážení štamgasti - nic nevyřešíme, jen si tak trošičku ulevíme...)

Větší vlastenec řekl(a)...

Velkomožný knížepán Schwarzenberg je nejen Němec, ale navíc feudál (rodem), buržuj (majetkem), a papeženec (tmářstvím).
Takže je nepřítelem nejen národním, ale i třídním. Tuplovaným.
Zatímco s.s.L.Bátora je sice napůl Maďar, ale jinak je celý náš - myšlením i jednáním. Jen opravdu 100% Čech se dokáže s tak krásnou razancí vykadit na politickou korektnost, a vysmát se přestárlému jedinci. Jen dobrý Čech se nebojí ukázat prstem na naše nepřátele - úchyláky, Romy, sionisty a další.
Proto náš prezident stojí za s.s.Bátorou a unikulti, proto odmítá "velkomožného knížetepána" Schwarzenberga a multikulti. Proto je tento spor naším celonárodním Šiboletem. Každého občana naší vlasti se můžeme zeptat : Jsi s naším Bátorou, nebo s Němcem a feudálem Schwarzenbergem ? No ?!

STK řekl(a)...

Jsem, vážený vlastenče Vlastimile Větší! Na mou duši, jsem!

Větší vlastenec řekl(a)...

Agnostik má duši jen v pneumatice. Takže znovu : S kým ? S našincem, nebo s Němcem a feudálem ?!

Harpyje řekl(a)...

Malá poznámka: i majetkem je feudál.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale i buržuj, vážená paní Harpyje. Svůj děsivě obrovský majetek nejen zdědil po starých feudálních hrdlořezech, ale i nakupil, po vzoru současných buržoasních chamtivců.
Prostě - ten německý stařec je MONSTRUM.

BRRRR !

stk řekl(a)...

Citoslovce maj špatně, ctěný Vlastenec!
Patří tam: VRRRR, HAF, HAF!!

Větší vlastenec řekl(a)...

Nejsem pes, vážený STK. Na stráži naší vlasti a našeho slovanského společenského systému STOJÍM, nikoli polehávám, poštěkávám.
Tudíž výše uvedené citoslovce vyjadřuje můj bytostný odpor a zhnusení z odporného starého Němce-papežence, feudála a buržuje v jedné a téže osobě.
Jasné ?

Maně jsem si vzpomenul, že jsem velkomožnému pánu knížeti šlápl na vyleštěnou lakýrku, kdysi v polovině let devadesátých. Motal se před pokladnou jistého knihkupectví na Národní (zrovna Národní, Němec jeden !) jako ... Prostě, jako český vlastenec jsem na něj jednoduše šlápnout musel.

Čest a Nazdar !

stk řekl(a)...

Já přece nic o psech, Vlastimile V.! Grrrr!
A na čí straně stojím? STRANĚ?! Nejsem straník...
Ale ctím přísloví: "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!" Zní to sice hrozně, ale je to takové malé moudro o loajálnosti. Kdyby se ho Ládik Bátorů býval byl držel, nezavdal by příčinu nynější "strašné vládní krize".

Takže teď mě omluvte VVV, jdu zjišťovat, čí celozrnou veku budu vlastně snídat.

Jakub S. řekl(a)...

No tak s tím Ládíkem, to maj ouplnou pravdu. Nemuselo to bejt...

STK řekl(a)...

Jak tak jdou události dál a dál tak se ukazuje, že i kdyby byl býval Láďa držel pysk, našlo by se určitě něco jiného. Inu "zítřek moudřejší včerejška".

Pro jistotu si zítra ještě skočím na pár dnů do Sudet - mám počítačový sál a pánký budoár rovněž na západ. Žaluzie mám, ale 29°C je pro staříka už moc.