úterý 10. ledna 2012

Svůj k svému

"Ortodoxní židé štěpí Izrael", napsaly Hospodářské noviny v titulku dne 5. ledna. Nejprve upřesněme pojem "ortodoxní": "Ortodoxní katolíci" dodržují katechismus, jinak to (podle Církve svaté) nejsou správní křesťané. "Ortodoxní židé" dodržují svých 613 přikázání, jinak to (podle "superortodoxních židů") nejsou židé. Nicméně ne všechna přikázání Starého zákona a ne všechny poučky katechismu lze dnes dodržovat do slova a do písmene. Ti, kdo přemýšlí nad smyslem Písma více než nad jeho literou, jsou pak neortodoxní věřící – katolíci, křesťané vůbec, ale i židé a muslimové.

A teď ke "štěpení Izraele". Izrael je svým způsobem rozštěpen. A musí být, aby vedle sebe mohlo v míru žít na devadesát národnostních i náboženských menšin. Nejvíce to pocítíte na izraelském venkově, kde několik kilometrů od sebe leží samostatné vesničky i městečka – tu židovský kibuc či mošava, tam beduínská osada, onde arabská vesnice. Zde žijí Drúzové a jinde Čerkézi. V centru arabského Akka nedostanete pivo, muži sedí v kavárnách a hrají domino. Ženy jsou zahaleny jako někde na Blízkém východě.

Velká města žijí svým způsobem. Jiný je zápaďácky moderní Tel Aviv, a jiný je historický Jeruzalém. V tom Jeruzalémě nejhistoričtějším, v jeho starém městě, existují vedle sebe čtyři historické čtvrti: Arménská je plna klášterů, její uličky zaplňují většinou jen turisté. Většina starého města je ale velice rušná. V křesťanské čtvrti žijí a mají své krámky převážně křesťané, a to i palestinští křesťané, v muslimské čtvrti zase muslimové. Přejdete za roh a něco se drobně zlomí – jste v židovské čtvrti. Kdykoli jdete do kostela, mešity či synagogy, tak se nesluší, aby pánové měli kraťasy či dámy obnažená ramena. V mešitách si zouváte boty, v kostele snímáte pokrývku hlavy, v synagoze naopak nasazujete.

I v novém Jeruzalémě existují samostatné čtvrti, nejkurióznější je asi čtvrť ultraortodoxních židů Mea Šearim. Nedaleko od Jaffské třídy, páteřní komunikace novoměstského Jeruzaléma, se nachází nikoli jenom jiná čtvrť, ale úplně jiný kontinent v jiném století. Ulicí pospíchají okloboukovaní vousatí muži v černých kaftanech. Z těch čouhají nohy v černých "kamaších", obuté do nablýskaných černých bot. Vedou své hubené synky s dlouhými kudrnatými pejzy do synagog na ranní modlitby. Jinde se houfují štíhlé dívky v tmavých sukních pod kolena a s bílými ponožkami. Ženy jsou oblečeny podobně, mají navíc vlasy schovány v šátku. V těchto končinách jsou turisté vnímáni nemile, zejména fotografující turisté. Uvědomte si však, jak by vám bylo nepříjemné, kdyby vás někdo na vašem sídlišti očumoval při vyhazování separovaného sběru. Jak byste se vztekali, kdyby vás někdo fotil, jak čekáte na autobusové zastávce. Místní jeruzalémští podivíni dodnes přebývají v jakési diaspoře, v jaké žili jejich předci někdy v osmnáctém a devatenáctém století v polských a litevských ghettech. To, co se v muzeu holocaustu Jad Vašem ukazuje jako zaniklý svět, jako vyvražděná historie, trvá dodnes v Mea Šearim. A nejspíš není jiná země, kde by mohli tito staletí Východoevropané takto klidně a svobodně žít vedle devadesáti jiných národností Izraele – v míru a svobodě. A mají na to právo.

Problém začíná, když se začnou pravidla jakéhokoli společenství uplatňovat mimo toto společenství. V kostele byste si klobouk na hlavě nenechali, ti, kteří si klobouky nesundávají nikde, ti do kostela nechodí. Když se jistí američtí liberální židé přestěhovali do izraelského městečka Bejt Šemeš, stala se jim ta nepříjemnost, že jejich osmiletou dceru kdosi poplival, když šla do školy, oblečená prý jako prostitutka. Dle našich novin. Zde se asi spletly dvě události – nějaký mladík na tu dívku plivl, když šla kolem náboženské školy. Ten mladík byl hovado a zachoval se v rozporu s Tórou. (Mimochodem – katechismus je v rozporu se Slovem Božím.) Tou "prostitutkou" byla nazvána vojanda, jež se v autobuse, kde existovalo oddělení mezi ženami a muži, vmísila mezi muže. Jeden z cestujících, který ji tak nazval, byl zatčen policií, kterou přivolali na místě náhodou se vyskytující kontroloři – a to za "sexuálně motivované obtěžování". Z vazby byl propuštěn na kauci až další den. Stát Izrael splnil svou povinnost chránit občanská práva sednout si v autobuse, kde chci.

Zpátky k těm Američanům: Určitě by nechtěli bydlet ve vesnici Drúzů nebo v arabské čtvrti – proč se namontovali do ultraortodoxního prostředí? V Izraeli není problém, abyste se přestěhovali do společenství, které vám vyhovuje. Svůj k svému. Není ničí povinností zůstávat v kibucu nebo mezi ultraortodoxy. Ale pokud tam jsem, tak nemám provokovat tím, o čem vím, že v místním prostředí vadí.

Pokud se však místní náboženské zvyklosti požadují po všech občanech, pak vzniká jiný problém. Tuto invazivnost projevují vždy "ultraortodoxní" bližní, bez ohledu na typ víry. V Itálii byly svého času zakázány rozvody – i pro nekatolíky, v Polsku a Irsku jsou zakázány potraty. Papež zakazuje kondomy. Izrael je z tohoto hlediska demokratičtější zemí. Je tak demokratický, že toleruje i demonstrace proti své tolerantnosti. (Má tedy trochu smůlu, že pro vstup politických stran do parlamentu neexistují rozumná omezení, takže každá izraelská vláda musí být koaliční, a téměř vždy se ve vládní koalici objeví i nějaká náboženská strana, jež pak klade své požadavky na státní politiku. Někdy dvě…)

Když polezu do arabského hromadného taxíku, který jede z Jeruzaléma do palestinských oblastí, pak mě nemůže překvapit – pokud jsem žena – že se se mnou bude zacházet jako se ženou v muslimském světě. Cestovky izraelských Arabů, které vozí věřící do mešity na Chrámové hoře to řeší tak, že mají zvlášť autobusy pro ženy a zvlášť pro muže. Pokud však žena nastupuje v Izraeli do státního autobusu, měla by mít možnost sednout si dopředu – i když to "ultraortodoxní" uplatňování Písma zakazuje. Mladá studentka, jež si před třemi týdny sedla do autobusu, kterým jezdí (ultra)ortodoxní židé z Ašdodu do Jeruzaléma však – podle cestujících – nejspíš provokovala. Výsledkem tehdejší rozepře bylo vyhození řidiče, jenž na uklidnění cestujících pozval policii. Podle pravidel zaměstnavatele se neměl míchat do rozporů mezi cestujícími…

A tady asi nastává to "štěpení" v názoru na věc: Co je právo svobodného občana ve svobodné zemi, a co je už provokace na území nějakého uzavřeného společenství. Tedy v kostele, mešitě, synagoze či na hřbitově. Anebo v autobuse – muslimském, židovském, občanském. A zde to už musíme ponechat na diskusi v izraelské společnosti.

Stejně jako Evropská unie ponechala bez diskuse zákazy potratů v Polsku a Irsku.

Psáno v Praze dne 5. ledna 2012

(Obrázek převzat z fotogalerie z jedné z mých dvou cest po Izraeli, kterou jsem uspořádal v rámci přípravy na vydání knížky Mír v Izraeli.)

140 komentářů:

stk řekl(a)...

Šaman přesně popisuje, jak by to vše mělo být. Jenže, jak všichni vidíme, není. Snášenlivost, úcta k tradicím druhých. A nevnucování svých tradic (a ideologií) jiným.
To je celé kouzlo smíru. To by bylo kouzlo, kdyby...
Leč není. Škoda.

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte již svoje Potvrzení o árijském původu ?

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Naše vlast je porobena Euroameričany, náš průmysl je rozchvácen Němci a sionisty, naše masmédia padla do rukou našich dědičných nepřátel. Naše země nevzkvétá, náš lid hyne.
Ale jak řekla Libuše Přemyslová : Můj drahý národ český neskoná, on eurohrůzy slavně překoná !
Ano, jak blaničtí rytíři nás chrání naši bohatýři : Jiří Paroubek, jenž zachránil nás před paprsky smrti amerického jaderného radaru, a především Ochránce Země české, veliký Václav Klaus se svou družinou.

Nyní jeden z družiníků našeho Ochránce poodhrnul závoj, dosud cudně zahalující podobu naší budoucí obnovené samostatnosti na Bruselu, Washingtonu a Tel Avivu. V rozhovoru s německými Lidovými novinami jasně naznačil věci budoucí :
Pokud bude, po osvobození, někdo z nás Čechů neprávem obviněn ze sionistického*) původu, ať se brání.

Soukmenovec Pavel Hasenkopf zatím nepopsal postup, kterým budeme prokazovat svůj árijský původ. Takže předpokládám, že bude podobný onomu již jednou používanému a vcelku osvědčenému způsobu, který si tak dobře pamatují naši otcové a dědové :
Každý občan naší vlasti si obstará úřední Potvrzení o árijském původu všech přímých předků do „třetího kolena“.
Jak prosté, že ?

* * * * *

UPOZORNĚNÍ českojazyčným sionistům :
Opatření se vztahuje pouze na právníky sionistického původu; kvůli zamezení ovlivňování našich soudů. O opatřeních vůči lékařům a inženýrům sionistického původu se zatím neuvažuje.
Nemusíte se proto vůbec bát, nemusíte se pokoušet o emigraci z naší české vlasti.

* * * * *

UPOZORNĚNÍ všem úředníkům matričních úřadů :
Vydávání falešného Potvrzení o árijském původu osobám neárijského původu se trestá dle zákona.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Chci se vyhnout určitým slovům.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku !
„katechismus je v rozporu se Slovem Božím“ - no to jste mne opravdu a opět velmi potěšil, Ó Velký Šamane.
Ano, do papeženců je nutno bušit ustavičně a za všech stran. Ano, ekumenismus je zločin proti lidskosti a soudružství, neboť posiluje jednotnou frontu církevních tmářů.

Co mně tento rozpor s tzv.slovem božím připomněl ? Upřímný výlev jednoho z častých autorů Neviditelného psa.
Český vlastenec Lubomír Stejskal napsal v článku „Vzestup a pád Tonyho Blaira“ (28.12.2007) mimo jiné :
„... To, co Blair udělal, (přestup do katolické církve; pozn. V.v.) je absurdní. Tak absurdní, jako kdyby Václav Havel vstoupil do komunistické strany. ...
Představa, že vstupem do katolické církve se člověk stane lepším křesťanem než jakým by byl v jakékoli protestantské denominaci, je právě tak naivní a falešná, jak naivní a falešná byla představa některých lidí, kteří po válce vstupovali do komunistické strany, že přispějí k vytvoření spravedlivějšího společenského řádu. Nebyla a nemůže to být pravda – ze samotné podstaty katolicismu i komunismu. ...“

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet ! (J.Hus)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická poznámka :
Jsem člověk nejen prostý, ale i starý (>50). Tudíž tvar „oni přemýšlí“ jest mi součástí novočeštiny, češtiny mladých sebevědomých novinářů a managerů - prostě mlamojů, kteří nad takovými prkotinami příliš nepřemýšlejí. Za mých mladých let se „tomu“ říkalo „diskotéková čeština“.
Ale to je jen takové povzdechnutí staromilce nad nenávratně mizejícím světem.

Kopretina řekl(a)...

Zvlášní skupinu v rámci židovského společenství tvoří Kareité (Kareitští Židé), to jsou Židé, kteří se řídí pouze Tanachem (Starým zákon), ničím jiným, neuznávají Talmud. Talmud považují za dílo, které není Boží a zjevené, není to Boží slovo. Jedná se o řídkou náboženskou skupinu
Jen málo kdo o ní ví...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karaitsk%C3%BD_judaismus

Kopretina řekl(a)...

Myslím si, že v dobách neregistrovaných diskusí se ke kareitskému judaismu hlásil nick Jigal. Kvůli jeho nicku se také na něho sesypali různá individua, Janeček, Juchelka, Vodník a boleslav 1...Jigal psal celkem dobře, velice úderně, vášnivý chlapec, kde je mu konec?
http://jigalamir2.webpark.cz/
Až na ten název, vše je pravdivé do jediného písmene...

A.S. Pergill řekl(a)...

Prostě když se smíchá starověk a moderní doba, tak vznikne skoro stejná situace, jako když utečou opice z klece, nebo nebo naopak nepoučený cestovatel zabloudí do opičího pralesa. Podobné situace nastávají občas (ale vzácněji) i u nás - viz kauza skřehotajícího kněze před brněnskou porodnicí.
Řešení nevidím, protože buď důsledná segregace (jakou mají třeba v USA Amischové) (a jsme někde mimo demokracii) nebo nebo státní neutralita, a ta nejspíš semele ty starověké primitivy. Leda je snad exterminovat někam, kde by nepřekáželi a mohli si žít po svém (pustých ostrovů vhodných parametrů ale asi na světě moc nebude).
MMCH Pokud jsem správně informován, tak konflikt mezi ultraortodoxními a zbytkem populace v Izraeli spočívá hlavně v tom, že ultraortodoxní mají řadu sociálních výhod, mají výrazně vyšší váhu ve volebním systému a dělají Židům obecně ostudu. Obadia Joseph se svým "Gojim jsou na světě proto, aby dřeli jako tažná zvířata, aby se Židé mohli válet" pochází právě z tohoto prostředí a rozhodně se nedá říct, že by dělal Židům po světě čest. A dokážu si představit naštvanost sekulárně a moderně orientovaných Židů, že mají v Izraeli nastavený volební systém tak, že ho nemohou odstavit od moci, jako my třeba lidovce nebo zelené (mají mou soustrast i sympatie). Proto se asi taky občas objeví akce, které mají spíš charakter provokace.

Kopretina řekl(a)...

Právě Ovadiu Josefa byl měli Izraelci soudit za velezradu. Takové výroky dělají všem Židům ostudu a podněcují k antisemitismu...Ultraortodoxové jsou primitivové, to máte Pergille naprostou pravdu, urážet ženu, kterou neznají do prostitutek, v čem se tito liší od názorů velkého ajatoláha Rudoláha Chomejního, nebo od saudsko-arabské mravnostní policie? Ultraortodoxové a velká část muslimů jsou primitivní pacholci...Gurion je apceptoval, protože hlavní myšlenka byla, že nacisti vraždili všechny Židy bez rozdílu, ultratortodoxní chasidy (vyjma chasidské sekty Naturej Karta, která kolaborovala s nacisty a spolupracovala s Eichmannem při deportací maďarských Židů), ortdoxních, sekulárních, nevěřících i pokřtěných Židů, ani nad Edith Steinovou nacisti neprojevili soucit, všichni, miminka, děti, dospělí lidé, starci, všichni museli zemřít, všichni a i ultraortodoxové jsou Židé, tak proto je Ben Gurion toleroval a i finančně zabezpečoval...

Jakub S. řekl(a)...

Amišové se uzavírají především sami. MMCh v AJ Amish, sím. - A potvrzuji z osobního pozorování a rozhovorů, že naštvanost je pro pocity (permanentní) té většiny tamější společnosti směšným understatement. A kdybyste viděli ten blahovolný a někdy přímo povýšený a pyšný výraz ve tvářích tolika z těch černobílých tvorů, a to už od věku bezvousých holátek (snad od obecné) - ! Pronikl jsem nepozorovaně do ješivy vedle Zdi a zůstal tam a pozoroval desítky těch kývajících se a nahlas a polohlasem memorujících kloučků a mladíků a mužů všeho věku s krucánky od pasu i od spánků, přecházejících a postávajících a po dvojicích a skupinkách pospolčovaných asi hodinu. Najednou mi napadlo: Je to totéž jako "školy" v islámu - brainwashing. Netrvám na tom! Sám jsem se z toho spojení zhrozil a zastyděl. Leč n e v í m . A najednou jsem rychle musel v e n ! Na vzduch. Do 21. století. Ještě s čepičkou jsem stanul hned před Zdí a chvíli zkoumal své pocity a závěry. Ale o tom takhle psát nebudu, že.

STK řekl(a)...

To je určitě autentický zážitek Jakube
- jakmile se člověk svobodomyslný, liberální, setká s tuhou vírou (a je opravdu jedno, s jakou) tak rychle vybíhá ven poněkud zhrozen. Silná víra není vůbec nic k k mému obdivu. Mám raději pochybovače. Myslím, že kdyby jich nebylo, tak ještě dneska žereme maso syrové. Protože zákon...

Jakub S. řekl(a)...

Dík. Brou!

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak to je jasná věc, vážený STK.
Kdyby nebylo mravně pevných jedinců nepevné/žádné víry, tak bychom ještě dnes lezli po stromech. Stačí se podívat na všechny ty zoufale zaostalé a krachující spolky, založené na hloupé pevné víře v cosi nehmatatelné. Namátkou : sionisti, papeženci, USA.

Ovšem na druhou stranu, jak říká jistý mlékař, jsou jedinci pevné víry, se kterými bychom mohli, občas, i souhlasit.
Kupříkladu jistý Benjamin Morgan Palmer - toho můžeme obdivovat za jeho pevný postoj a statečný odpor vůči šíleným plánům tehdejších pravdoláskařů a multikulti nadšenců. Prostě - takový L.Bátora či P.Hájek 19.století.

Zde je odkaz na jeho nejslavnější řeč, v níž hájí přirozený systém hodnot - systém, počítající s přirozenými rozdíly mezi národy a rasami : Benjamin Morgan Palmer's Thanksgiving Sermon

Omlouvám se za ten nechutný jazyk, ale v naší mateřštině onen projev asi není k dispozici. Imperialisticko-sionistický překladač Vám však pomůže (skoro) zdarma.

A hlavně, vážený STK : Nikdy neztrácejte víru v entitu opravdu hodnotnou, nepomíjející, a zároveň hmatatelnou - v sama sebe.


Čest a Nazdar !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

V.v., klobouk dolů před hloubkou a šířkou Vašich znalostí historie.
I simply say, that for us, as now situated, the duty is plain of conserving and transmitting the system of slavery ... we will stand by our trust; and God be with the right!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale jděte, vážený RRR. Vždyť jsem jen prostý člověk; a pouhé střípečky znalostí mi nedovolí poskládati sobě jasný obraz jsoucna. Jaký to diametrální až skličující rozdíl mezi mnou prosťákem a Doupatovými intoši.
A klobouk raději nechte na hlavě; určitě tam máte zimu; když nastydnete, kdopak Vám pomůže, v té zemi pověrčivých a hrabivých egoistů ?

Však nyní zpět k poučení :
Freedom would be their doom; and equally from both they call upon us, their providential guardians, to be protected.
No nemohli bychom toto říci i my roduvěrní Češi, o naší úloze vůči "našim" nepřizpůsobivým ?
No mohli, samozřejmě. A taky to jednou řekneme na plná ústa; hned jak se zbavíme našich samozvaných euroamerických protektorů.

Dobrou noc přeji.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Jakub a Kopretina:
Islám je v podstatě internacionalizovaný judaismus (a jsou si vzájemně daleko bližší, než s křesťanstvím).

Anonymní řekl(a)...

Pro Aspergillum (flavum, niger nebo fumigatum?):
Nejde o internacionalizovaný judaismus, konec konců, v Machometově době existovala na území dnešního Jemenu židovská království (je sporné, jestli to byli potomci Židů z Izraele nebo místní populace k judaismu konvertovavší) a v oblasti Arábie byli mezi převážně pohanskými (polytheistckými) Araby rozptýleni jak křesťané různých směrů (častěji asi šlo o lidi vypuzené z Římské říše jako heretiky, než o "standardní" křesťany), tak i židů (je obecně známá genocida kmene Banu Qurayza nepřímo přikázaná Mohamedem).
Tóra je sice prastará, ale pravděpodobně mladší, než se obecně myslí. Při Nabukadnezarově zničení Jeruzaléma a odvlečení obyvatel do Babylonu se dobyvatelé nejspíš snažili, aby Izraelcům nezůstalo nic, na čem by mohli zakládat národní potažmo náboženskou hrdost a zřejmě se snažili o zničení písemných památek, zvlášť těch spojených s Chrámem. Takže po vyvrácení Babylonie Ezdráš dával Tóru dohromady z nějakých zlomků, které někde zůstaly ukryté a ze vzpomínek pamětníků (nebo vyprávění "bájných starců", jak byl pravil Kosmas ve své kronice) okolo roku 458 př.n.l. a dal dílu ucelenou formu. Mohamed potřeboval nějakou co nejprimitivnější věrouku, pokud možno pochopitelnou pro pouštní loupežníky. Zákaz vepřového masa, společný pro košer i halal pojetí jídla má dva důvody. Hygienický důvod byli parazité, obtížně řešitelní při tepelné úpravě na ohništi někde v nomádském táboře (kultura Izraele před Davidovo dobytím Jeruzaléma nejspíš velmi připomínala beduínskou). Kultickým důvodem byla zavedená praxe blízkovýchodního provozování čarodějnictví, založeného na "Principu Podobnosti" - pro léčbu neplodnosti se doporučovalo vepřové z důvodu, že jde o jediné větší hospodářské zvíře s mnohačetnými vrhy a magické myšlení doporučuje léčit neplodnost něčím hodně plodným. Mohamed to nejspíš prostě mechanicky přejal jako zákaz. Do zničení Druhého Chrámu Titovými vojáky byli Židé pravděpodobně stejně nepříjemní, jako dnešní muslimové, po zničení pozemského centra své víry se museli soustředit na synagogální liturgii. Takže možná by stálo za úvahu zlikvidovat Mekku...
Jedním z důvodů nenávisti vůči Židům bylo bohužel také to, že jisté nezanedbatené množství židovských vojáků se účastnilo během válek mezi Římskou a Perskou říší vraždění křesťanů v oblasti dnešního Izraele, Sýrie atd. To, že jde o úplně jiné Židy primitivům prostě vysvětlit nejde...

Harpyje řekl(a)...

Vykreslil jste, Šamane, příliš idylický obraz soužití v Israeli.
Sám píšete "Problém začíná, když se začnou pravidla jakéhokoli společenství uplatňovat mimo toto společenství". A to je právě to, co dělají ultraortodoxní Židé, kteří se snaží udělat z Israele židovský Irán.
Když už prezident republiky vyzve občany, aby demonstrovali proti ultraortodoxním Židům, tak musí být něco shnilého v státě israelském.
Mimochodem ta osmiletá dívenka, kterou poplivali ultraortodoxní Židé v Beit Shemesh, nebyla z rodiny liberálních, nýbrž ortodoxních Židů.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, tím hůř.
To s tím Ezdrášem jsou nicméně pořád jen hypotézy, jakkoli höchstwahrscheinlich.
A když už prezident... ano. Zalkl jsem se soucitem s ním. A obdivem. Když se k něčemu tak bezprecedenčnímu rozhodne. Všechna čest stranou.
V průběhu dějin (čeho jiného, že) se střídavě vyvražďovali vždy jedni s druhými proti třetím a druzí s třetími proti těm prvním atd. et cetera. La frittata e fatta, pravijú Talijáni: vajíčko už je rozklepnuté. Je/bylo to prostě tak. Vyvozovat možeme, když si dáme dost času a úsilí (anakolut...), všecko možné a dovádět k jakémukoliv závěru.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Má tedy trochu smůlu, že pro vstup politických stran do parlamentu neexistují rozumná omezení, takže každá izraelská vláda musí být koaliční

Nejrozumnější omezení pro vstup politických stran do parlamentu by bylo žádné.
A koukám že totalitní jezinky pomalu strkají své pracky i do Izraele: 1992 půl druhého prstíčku, 2003 dva prstíčky...

Jakub S. řekl(a)...

Jezinky strkají pracky do všeho. Nejnebezpečnější tvorové co znám. Už nikdy smolíčci!

Harpyje řekl(a)...

Není se čemu divit.
Onen fatální kompromis, týkající se ultraortodoxních židů, který musel David Ben Gurion rok před vyhlášením státu Israel uzavřít s židovskými duchovními, se začíná mstít. Privilegia této stále rostoucí menšiny, která parazituje na společnosti, jsou dlouhodobě ekonomicky neudržitelná.
Navíc se tato menšina snaží vnutit společnosti své středověké představy o morálce a zbožnosti. Není akceptovatelné, aby israelská společnost trpěla takové věci, jako útoky na tělesně postižené děti, které se o šabbesu pohybují na invalidních vozíčcích s elektromotorem, nebo zneužívání symbolů holocaustu, jako během nedávných demonstrací.

Schumacher řekl(a)...

Příjemné čtění, jen v reálu, skryto zrakům běžného pozorovatele to není až taková idyla. Ultraortodoxní, třebaže protivní, jsou důležití pro uchování kultury. Použiju své oblíbené počítačové srovnání s operačním systém Windows. Jak upravujete, doplňujete, instalujete, dostanete se do situace, ve které to všechno funguje ztuha a kdeže je svižnost původního systému. Je třeba reinstalace. Jenže ta je tuze náročná. Lepším řešením je obnovit čistý systém ze zálohy. Podobnou zálohou jsou ultraortodoxní Židé. Tvoří ideové jádro národa. Možná, že spíš než srovnání s čistou instalací Windows je případnější srovnání s jejich někdejším "dosovým" jádrem.

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, takoví ultraortodoxní jsou hodni zatracení. Protože příkazy víry vykládají nejen dogmaticky, ale současně sobecky. V takovém případě jejich chování připomíná nacistický režim či chování některých neonacistů k postiženým. Kdyby se chovali mravně podle své víry, řešili by to tak, že postiženým by nabídli pomoc tak aby o šábesu nemuseli používat elektrický pohon. Místo toho plivat na postižené je pohodlnější a s dobrým pocitem ze své výjimečnosti. Takový výklad předpisů a takové chování nazývám "vaření kůzlete v mléce jeho matky."

Šaman řekl(a)...

Tentokrát přesný zásah, Schumachere (u.a.). UltraOrtodoxní tvoří skutečně jádro, bez kterého by židovský národ už dávno zanikl. Ale nemohli by existovat bez světských Židů (~80 %) i "navrátilců" (z 3. kolena), bez nichž by nebyly daně, z nichž jsou placeni, kteří by jim neposkytli zdravotní péči - a kteří by (i) je nechránili se zbraní v ruce - a to třeba i v sobotu nebo na Jim kipur…

Bez tohoto srdce národa by tělo Izraele zahynulo. Stejně jako zahyne, bude-li srdce otravovat krev.

Šaman řekl(a)...

(Předchozí koment z 12:48 se týká Sch. poznámky v 12:36.)

Harpyje řekl(a)...

To jste napsal ale pěknou pitomost, Schuhmachere! Odkdy může být, prosím Vás, učení nějaké sekty "ideovým jádrem" národa?!

Jakub S. řekl(a)...

Dokonale řečeno. Vystiženo. Takže...?
Nezávidím. Denně stokrát na ně, na tu zemi, na tu víru myslím. Co pro ně já nepatrný jsem s to učinit?

Jakub S. řekl(a)...

On jistě nemyslí tu extrémní sektu, nýbrž ortodoxní celkově. Není-liž pravda?

Harpyje řekl(a)...

Nevím jakou "tu extrémní sektu", řeč je o ultraortodoxních Židech, a jejich představy a způsob života jsou sektářské. To je stejné, jako kdyby napsal že, Amish jsou ideovým jádrem křesťanství.

Šaman řekl(a)...

Pro VV: To, že "ekumenismus je zločin proti lidskosti a soudružství" neříkám já, ale prosazují to hlavně papežové, a také podle toho (krom různých divadýlek) prakticky jednají se svými bratry v Kristu - tedy s těmi mimo katolictví. ("Setkáme se ekumenicky, abychom domluvili, jak přijmete naše pravidla.")
Pro ty, kteří se diví, co jsem to napsal o katechismu a Bibli viz:

Co by měl každý katolík vědět (stránku nejspíš vytvořil odpadlík od katolicismu)

Třeba o manželství se tam píše:
"MANŽELSTVÍ

Svatost a důstojnost manželství je věřícími v římskokatolické církvi respektována právě stejně tak, jako u každého biblického křesťana. Nicméně nastává mnoho potíží, které vyvstávají podle učení katolické církve v tématu manželství. Problémy nastávají, když církev prohlašuje že má absolutní autoritu nad manželstvím. Římská církev se pokoušela i v historii zmocnit civilní moci nad aktem manželství, chtíc převýšit civilní právo.Ustanovila tedy manželství jako svátost, která může být spravována pouze římskokatolickou církví.

Život věřícího je v základu vetkán do svátostního systému. Podle katechismu duchovní vitalita a věčný osud závisí na schopnosti aktivní a pravidelné účasti na těchto svátostech. Jinak řečeno: věřící se musí účastnit svátostí, aby mohl získat spásu. Tento svátostní systém je jako padající domino. Když první kostka spadne, odstartuje řetězovou reakci, která vede do věčného zatracení, pokud se věřící zcela nepodrobí učení katechismu.

Je to velmi smutné, když člověk vidí, jaká zkáza je působena v životech těch, kdo patři katolické církvi a jak mnoho bolesti a obtíží to přináší na ty, kteří zkouší prožít své manželství pod soudní pravomocí Římské církve. Drazí čtenáři, prosím, přijďte k Písmům svatým a uvidíte, co Pán Ježíš řekl, aby vaše unavená duše mohla nalézt odpočinek..."

Větší vlastenec řekl(a)...

Váš kolega ze Psa, velký český vlastenec L.Stejskal to napsal ještě více po lopatě : Katolík je nepřítel. Nepřítel celého lidstva; nejen nás Čechů a Moravanů.
Jak bychom tuhle prostou pravdu mohli zapomenout, právě my Češi a Moravané, Němci a papeženci tvrdě utiskovaní více než 1000 let ?

Mimochodem, Ó Velký Šamane - znám ještě „lepší“ katolické webové stránky. Tam byste se o "zločinu ekumenismu" dočetl věcí ...

Ale já, jako každý opravdový český vlastenec, si čile mnu dlaně - jen ať se ti tmářští křesťani požerou mezi sebou. Všichni. Bez výjimky.
Díky jejich vzájemné anihilaci budeme mít co do činění, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem, jen se sionisty. A s tím už máme SPOUSTU zkušeností.

Čest a Nazdar !

Schumacher řekl(a)...

Problém ultraortodoxních Židů bychom měli přenechat Židům. Z nějakých důvodů, které považují pro sebe za prospěšné činí co činí a nesou toho důsledky. Napadá mě z čeho pramení vysoký zájem o ně, snaha "řešit"jejich problémy. Není jen a jen na nich aby řešili praktické otázky své víry a života ? Není náš zájem vedený pocitem, že nám něco podobného chybí ? Víra, který by nám dávala pevný bod, která by nás sjednocovala, dávala řád a poskytovala útočiště a útěchu ? Směsicí obdivu a pocitu závisti i snahy přilepšit si v teple cizího ohně ? Proto, že nemáme tak dlouhou národní historii a mytologii v marné snaze si ji opatřit v podobě "Rukopisů" s praotcem Čechem vystoupivším na horu Říp, odrazu Mojžíše obhlížejícího zemi zaslíbenou ? Že nemáme žádné "ortodoxní" Čechy ? Ještě že máme alespoň toho Cimrmana...

Schumacher řekl(a)...

Šamane, přirovnal bych spíš k řece. Čím dál od pramene tím je tok kalnější a plný cizorodých příměsí.

Harpyje řekl(a)...

Snad až na pár českých fundamentalistů, jako Láďa Bátora, nebo Větší Vlastenec, nepovažuje snad nikdo češství za náboženství, Schuhmachere.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak pozor, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře-utajený antisionisto !
Na naše Rukopisy a Dekrety presidenta republiky raději nesahejte !
To jsou doslova ZÁKLADY bytí našeho národa a naší vlast ! Základy našeho sebevědomí !
Na těch přepevných základech stojí všechny tři pilíře naší existence :
Humánní odsun
Humánní znárodnění
Pevné spojenectví se Sovětským svazem (Ruskou federací)


Podkopete-li základy, stavba se zhroutí. A ruiny našeho národního bytí obsadí triumfující Euroameričani. A sionisti.
To byste chtěl ?!

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, d.b.p.s.s.Schumachře :
Přirozený vodní tok má samočistící schopnosti. Pokud do něj nebudeme neustále přidávat další a další splašky moderní společnosti, vyčistí se v úseku pár (desítek) kilometrů.

Čest a Nazdar !

Anonymní řekl(a)...

Pro Schumachera a vlastně i pro některé další:
Ono by bylo asi nejlepší nechat izraelské problémy na Izraelcích samotných, včetně problému s palestinskými teroristy - hlavně tedy nějak utlumit levičácká pro-muslimská ho.ada v novinách, rádiu a televizi (ne netu mi to přijde méně hrozné, ale mohu se mýlit), aby mohl izraelský premiér zadat IDF - "Vyřiďte ten problém, máte volné ruce." Za takových okolností by se dal tenhle problém vyřešit během několika měsíců. Problém s hyperultraortodoxními židy je fakticky vzato bagatelní, spíš námět pro grotesku, než ho nafukovat do veleobrovských rozměrů...

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, někde jste nastínil téma "konečného řešení sionistické otázky"? V čem spočívá? Ve vyhlazení? Ve vyhnání? Či christianizovat? Nebo převést je k pokrokovému levicově zaměřenému socialismu?

Kopretina řekl(a)...

Anonymní, naprostý souhlas, ať si Izraelité vyřeší problémy sami, nevím, proč všichni kecáme Izraelcům, co mají a co nemají dělat. Zejména v otázce boje proti terorismu. Ať se levičáci starají o to, jak si zaplnit svá břicha bůčkem a pivem. Jak Izraelci zakročí proti palestinským teroristům euromarxisté řvou. Kecy o "nepříměřené síle"...Ach jo...

STK řekl(a)...

Přemýšlím nad otázkou, nakolik má jedinec právo / povinnost se vměšovat do záležitostí jiných. Ve dvou rovinách: v praktické a v ideologické.
V Ostravě každý policajt ví, že když se do sebe pustí dva cikánské klany, např. Stojkovci a Červeňákovci, je nejmoudřejší rychle zajet za roh a vypnout vysílačky. Protože pokud se pokusí o zásah, obě strany "zásadního sporu" se spojí a spojenými silami dají policistům "na budku". Pak dořeší pomocí pěstí a nožů svůj spor. Pokud bude policistů, přesila a začne se nakládat do antonů, další den budou za idioty právě policajti. Nic se přece nestalo, nikdo nikoho netloukl s břitvu u sebe neměl vůbec nikdo. "To se vám, pane strážmistře, muselo zdát."

A na podobnosti takové situace se situací v Afghánistánu nebo Iráku.
Jestli by se "bílý muž" místo té své "pastorační činnosti" neměl starat raději o to, aby se mu tady, na jeho dvorku neusadili ti, které chtěl přivádět na "pravou víru". Exportovat tam naši demokracii či to, co z ní zbylo.
Nekritizovat a nedehonestovat islám nebo judaismus v případě, že se jeho obřady a zvyky odehrávají tam, kde vznikly. Někdy mám pocit, že se snažíme radit Eskymákům, jak mají přežít v Arktidě - pěkně v teple, od počítače v klimatizované kanceláři. Jako by nebylo dost na tom, že se Brusel pokouší o totéž v menším měřítku v celé EU. Mám pocit, že bychom měli myslet raději lokálně a konat - taky lokálně.
Arabský a muslimský svět tak nějak o ty naše poučky a naši demokracii nestojí.

A nejspíš to platí i o světě ryze židovském.

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte jako obvykle pravdu, vážený STK.
Euroameričani se nemají co míchat do našich vnitřních záležitostí.
Ať si nechají svoje "slavné" křesťanství, svoji "slavnou" demokracii, multikulti a globálno.

My jsme vzdělaní Západoasiati, máme SVOU starobylou a tradiční kulturu.

Ať si Euroameričani udělají pořádek ve svých zemích - ať odstraní nezaměstnanost, krizi, hlad a války. A jestli to nezvládnou, ať počkají na nás, na naši bratrskou internacionální pomoc vykořisťovanému euroamerickému lidu.

Čest a Nazdar !

Schumacher řekl(a)...

STK, ano. Hledět si svého šálku čaje aby nezhořkl. Ale když my rádi vedeme pastorační činnost. Včera křesťanství, dnes demokracii. Včera křesťanství do zámořských zemí zlatých chrámů, dnes demokracii do zámořských zemí s ložisky ropy a jiného bohatství. Když jde o to tak nelitujeme prostředků ať to stojí co to stojí. Hlavně krve těch "křtěných". Na druhou stranu, z nějakých důvodů nám něco činí nepřekonatelnou překážku vypálit pirátské hnízdo ovládající kus oceánu a přepadávající naše (dobře pojištěné) lodi. A´ž by se jeden domníval, že rejdaři jsou s těmi piráty domluveni.

Harpyje řekl(a)...

Na Vaší úvaze je nejlepší ta "pastorační činnost bílého muže", vážený STK. Svědčí totiž o Vašem hlubokém pocitu zodpovědnosti vůči oněm polodivochům tam na východě, které by si velký bílý muž neměl nikdy pustit na svůj dvorek, protože “East is East und West is West, and never the twain shall meet”.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, když oni mezi těmi euromarxisty jsou také. A pro změnu oni křičí když by se mělo zakročit proti islámským teroristům tady. Oni jsou ti, kteří jsou doma všude a nikde. Neukotvení. Nesou své břemeno humánnosti a pokroku a rozesírají to v Izraeli i jinde. Všude do všeho kecají.

Schumacher řekl(a)...

Všude do všeho kecají... A sákryš. Že bych.. i já ? NO TO SNAD NE!

žibřid řekl(a)...

Nejhorší je, když ti fundamentalisté přesně vědí, co si Pámbu přeje a chtějí to vynutit na svém okolí.

No a že Katechism je v rozporu s Biblí je samozřejmé. Vždyť je v rozporu i sama se sebou, protože je to shluk na sobě nezávislých textů, které pouze prošly společnou redakcí. Pokud ji křesťané obhajují, poukazují na to, že texty mají společný celkový smysl, takže detaily nejsou podstatné.
Nicméně já za podstatná považuji jiná písma, než ta nejstarší. Třeba takový Křemílek a Vochomůrka je hezkou sbírkou příkladných postojů a morálních ponaučení.

Šaman řekl(a)...

Harpyje, když mluvíte o tom "hlubokém pocitu zodpovědnosti vůči oněm polodivochům tam na východě, které by si velký bílý muž neměl nikdy pustit na svůj dvorek" - míníte tím postoj Wessies vůči Ossies?
\ :-)

Harpyje řekl(a)...

Nevím, Šamane, jestli má Kipling v původních spolkových zemích nějakého napodobitele, v současné literární tvorbě se moc neorientuji.
Před takovými deseti lety, by bylo něco podobného dost možné. Životní standard se ale pomalu vyrovnává, a lidé mají už spoustu jiných důvodů k remcání.

Schumacher řekl(a)...

Šamane, možná i o těch z Bohmen un Mahren.
A dostal jsem geniální nápad. Sakra to mi to dneska pálí, hned je poznat, že jsem si vzal klobouk. Kosmická charta lidských práv. Článek I. : "Každý národ má právo na vlastní planetu."
Hotovo. Zbývá drobnost. Opatřit potřebné množství identických Zeměkoulí.
Chápu. Drobné problémečky...Ale na povídku by to vydalo.

Harpyje řekl(a)...

Jinak nevím, jestli ta zpráva už byla na českém internetu, ale dnes ráno vyletěl v Iránu do vzduchu další vědec, který měl co do činění s iránským "mírovým" atomovým programem.
To je pastorační činost po mém gustu.
Meir Dagan měl pravdu. :-)))

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> "Každý národ má právo na vlastní planetu."
> na povídku by to vydalo.

Matně si vzpomínám na nějakou povídku, kde desetina populace nosila čepičku jiné barvy než ostatní, tak se vystěhovala na jinou planetu; ale desetina z nich měla na té čepičce vzorek jiné barvy, tak se vystěhovala na další planetu ... a končilo to tím, že vypravěč měl bambulku jiné barvy než ostatních devět a tak skončil sám na nějakém asteroidu.

Kopretina řekl(a)...

Schumachere, Židé jsou doma v posvátné Zemi Izraelské, Svaté zemi, Zemi ve středu vesmíru, Zemi, ze které promlouvá Bible, Zemi, kde začaly a kde také skončí dějiny...
Harpyje o úmrtí íránského vědce vím, dostalo se ti ke mně. Jedině tak jde bojovat proti íránskému jadernému programu, likvidaci vědců...Vojenskou válku s Íránem nikdo soudný nemůže chtít...Byla by to válka všeobecně zničující...

Harpyje řekl(a)...

Proto říkám, Kopretino, že Meir Dagan má pravdu. http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2012/01/10/iran-blames-israel-for-assassinating-another-iranian-nuclear-scientist/

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, vy se zabýváte astrofyzikou ? Sice nepracuji v tom oboru, ale tu a tam si něco přečtu. Že Země je středem vesmíru jsem nevěděl. Můžete dát odkaz na literaturu ? Co se týče dějin, můžete upřesnit jaké a čí dějiny ? Vesmír je starý zhruba patnáct miliard let, Země zhruba čtyři a půl miliardy let. Vyšší primáti jako předchůcdi člověka zhruba dva miliony let. Novodobý člověk Homo Sapiens Sapiens několik desítek tisíc let. Datované dějiny lidstva podle písemných památek několik tisíc let. Křesťanství necelé dva tisíce let. Příhodné podmínky v pásmu oběžné dráhy Země budou s ohledem na nárůst slunečního záření budou trvat zhruba čtyři sta milionů let. Pozemská civilizace jak ji známe, trvá několik tisíc let, počínaje prvními velkými říšemi. Otázka jak ještě dlouho a proč by měla skončit právě tam a co na to například amazonští domorodci. Kromě toho viditelný vesmír obsahuje miliony kup galaxií s miliardami hvězd, zčásti s planetárními soustavami a podle obecných důvodných předpokladů s planetami v pásmu života. Pak je otázka pro koho a kdy skončí dějiny. Každopádně pro každého z nás jsou ohraničeny horizontem jeho života.

Co se týče Rošana, zabil ho hit team Mossadu. Co dál, asi se dovíme do dubna, pak tam pro vojenské operace nebudou příznivé podmínky. USA si nemohou dovolit zopakova iráckou operci, kromě toho Írán není Irák. Evropa už vůbec ne. Omezí se na logistickou podporu, USA na cílenou akci omezeného rozsahu. Izrael ví, že jeho válečná akce proti Íránu by nezůstala bez odvety, na kterou by musel odpovědět. To by znamenalo eskalaci. To vědí všichni. Zásadně by se to nelíbilo sílící Číně. Kromě toho nelze s jistotou předvídat chování Pákistánu, jehož jaderný arzenál se cudně nezmiňuje, třebaže mnohým z něho tečou čůrky po zádech. Kdo bude mít včasné informace a kapitál, nepochybně zbohatne na futures s ropou. Tak si říkám, nešla ropa v posledním roce nějak dolů ? Jak zvednout ceny ? Že by dupáním kolem Hormuzského průlivu ? To tak vědět.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, na Zemi nežijí jen Židé. Ani o nějakém nuceném stěhování nebyla řeč. Někteří jiní by třeba rádi využili nabídky přestěhovat se na některou z kopií Země.

Kopretina řekl(a)...

Máte pravdu je to tak.Ve zprávách, že Írán viní "sionistický" režim z atentátů...Pokud Írán nepřepadne Izrael, neměli by Izraelci rozpoutat válku...A arabské státy mají z Íránu také strach, zejména Saudská Arábie. Navíc válka s Íránem by aktivovala Hizballáh v Libanonu a mnoho Izraelců by zemřelo...

Kopretina řekl(a)...

To je myšleno obrazně, Schuachere. Roman Joch napsal "Proč je Jeruzalém střed vesmíru"...a kolem Jeruzaléma se také netočí planety...A s druhým sloupečkem souhlasím...

Kopretina řekl(a)...

Ano, Židé tvoří 0,02% obyvatelstva země. Říkám tím to, že Země Izraelská, Svatá země je věčná země pro izraelský národ a palArabové se obecně roztahují a dělají binec...PalArabové by se mohli vystěhovat do sousedních arabských států a byl by klid, ale neudělaj to, zmetci...Buď Izraelci nebo Palestinci, žádná jiná možnost není, ta země se ve skutečnosti nedá dělit, palArabové nikdy nechtěli mír a nikdy nebudou chtít, budou bojovat až do hořkého konce, nikdy nikdy nepřestanou terorizovat Izrael. Jakákoliv finanční podpora palestinským Arabům je ve skutečnosti snahou o likvidaci Izraele, protože ten, kdo má rozum ví, že si Palestinci přejí smrt Izraelců, do posledního miminka...

Harpyje řekl(a)...

Vám to teda dneska opravdu "pálí", Schuhmachere. Mohl byste obratem ruky psát články na weby, které se specializují na spiklenecké teorie.

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, z druhého sloupečku mám staženou zadel. Kromě toho zabití Rošana stejně jako předešlých vědců Írán nenechá jen tak. Předpokládám nějakou odvetu v době a situaci ve které usoudí, že si to může dovolit. Mohou to to být i odvetné akce podobného druhu cílené na vybrané osoby.

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, to nejsou spiklenecké teorie, to je reálná politika v přímém přenosu. Tohle se neděje proti, že jeden panovník druhému napíše, že je vůl. Ani proto, že někdo je jinému protivný, třebaže se to tak může jevit. Jsou za tím, jako vždy konkrétní hospodářské zájmy. Jo, zabalit se to musí, aby to lid schroustnul.

Harpyje řekl(a)...

No dyk jo.

STK řekl(a)...

Poněkud se na Vás hněvám, Schumachere.
Ten nápad, že si celé to "Divoké Somálsko" zřídili a pěstují rejdaři, aby mohli vysávat pojišťovny jsem chtěl uplatnit v dalším Kocouřím Mňouku.
"Už to ví každý, kašlu na to!" (Bavič)
Nicméně je pravda, že vývoz revoluce / civilizace / demokracie / správného náboženství / zeleného myšlení / atd. je vždy provázen přízemními zájmy ekonomickými. Zadarmo ani to kuře...

Kopretina řekl(a)...

Schuhmahere, Co může Írán udělat? Může zásobit zbraněmi Hizballáh a ti Izraelcům zatopí, to ano, zatím na ozbrojený konflikt nejsou připraveni, zatím...Represe proti 20tisícové komunitě íránských Židů? Těžko, Írán se chce jevit země, která je pouze odpůrce "sionistického režimu"...

Jakub S. řekl(a)...

S, nezdá se mi být na místě za rozvedení (extrapolaci) tohoto tématu kolegu ironizovat. Já v tom nic extra spikleneckého jaksi nevidím.
S tou planet(k)ou pro každý národ - skvostný námět! Toho bych sa držel jak... sakra, tu sa to po valašsku nedá... jak cosi košule!

Jakub S. řekl(a)...

Na Rádiu Leonardo teď bude začínat Úsvit zániku - o zániku civilizací. Diskusní pořad Třetí dimenze, repríza.

Větší vlastenec řekl(a)...

Střed veškerého Vesmíru je samozřejmě nevelká rudá stavba na Rudém náměstí.

* * * * *

Nejen incidenty s tzv.somálskými piráty a americkými agresory v Hormuzském průlivu, nejen tzv.počítačové viry a vlny tsunami, ale VŠECHNO ZLO je způsobováno a řízeno jedním jediným národem. (A jeho pohůnky resp. přisluhovači, samozřejmě.)

Vám, drazí a bezplatným školstvím prošlí vlastenci, jistě nemusím vysvětlovat kterým "vyvoleným" národem.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Lejno košile ! Ano, vážený Jakube S., planet(k)a pro každý národ - to je vážně skvostný námět !
Nečetl jste náhodou „Prstenec“ od jistého Laryho Nivena ?
A co takhle „Malý princ“, od jistého Exupéryho ?

Hezký zbytek večera přeji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ověřovací slovo pro výše uvedený příspěvek bylo "rozessr".
No nic.

Kopretina řekl(a)...

Ještě jste zapomněl na trávení studní, krádeže hostie, rituální vraždy kdysi křesťanských, dnes arabských miminek, šíření nákazy AIDS, posílání velikých agresivních potkanů k dokonalým Božím palestinským Arabům...
Jinak takhle smýšlí velká část mohamedánů
http://www.youtube.com/watch?v=53CHUjVWljU&feature=related

Jakub S. řekl(a)...

No, smýšlí - je to přesněji indoktrinace. Brainwashing. Implikuje se jim od raného dětství dogma o největších ďáblech - Židech, "škola" spočívá v denním několikaletém memorování, recitování, odříkávání, učení se koránu, da i vsjó. Je ani nenapadne, že co jim pořád říkají rodiče, učitel, muftí, kamarádi, TV, rádio - může být prostá fikce, neexistující výmysl. Jak by mohlo.
Odlehčete si na chvíli, lidi. podívejte se i jinam třeba.

Kopretina řekl(a)...

Přesně tak, jim to nepřijde. Tak jak jste psal, že na Hanácku nebo nevím kde, lidé říkajé "Dobře se Židom stalo", tak mohamedáni to považují za normální...Tak jako nacistům to připadalo normální...Al Manar, Al Jazera...co očekávat...

drak řekl(a)...

Správně zaznělo, že si to mají v uvnitř Izraele vyříkat a vyvážit oni sami. Myslím, že tam je ono vyvážení mezi státním, komunitním a theokratickým, poměrně rozumné, správné a zdá se, že zatím funkční. Příležitostně se na to zeptám. Jistě, že malá holka má právo dojet si státním autobusem kam potřebuje aniž by na ní řval či plival pejzatý, či jakýkoliv jiný magor. Zrovna tak má ten magor ale právo, aby mu do jeho autobusu nelezla, je-li z jiné komunity. To jí prostě budou muset naučit a ohlídat si jí. Myslím, že Izrael je theokracií z nějakého velmi pragmatického důvodu a souvisí to s tím, jakým tlakům je vystaven zevnitř i zvenčí, asi se těm tlakům v podobě theokracie lépe odolává a lépe se brání celistvost území, ústava a pod.

Co se týče vymývání mozků obecně, jsem proti tomu, ať už se to děje komukoliv a kdekoliv na světě a z jakéhokoliv důvodu. Podíl EU na něčem takovém u palestinských dětí pod záminkou vzdělávacích programů považuji za mimořádně hanebnou záležitost a účast jejích médií na šíření protiizraelské propagandy za stejně tak hanebnou.

Vozembouchové nejsou na světě sami, měli by to konečně vzít na vědomí a smířit se s tím dřív, než tou jejich touhou sežrat z toho světa co nejvíc pro sebe, rozpoutají další válečné peklo. Bílý muž z euroatlantického prostoru se na tom podílí jeho mimořádně pitomou, rádoby pragmatickou, ale v podstatě zaslepenou a bezzubou politikou, která je v tom spíš podporuje, než by tomu účinně bránila. Poslední dobou to ale už hraničí spíš s hazardem a vyloženě kaskadérstvím.

Kopretina řekl(a)...

Jenomže EU svou vášnivě propalestinskou politiku nikdy nezmění, toto mi na EU vadí, zejména tohle to...Evropská integrace je nutností, je nutností odbourat hranice...atd.atd. K čemu byla EU určena, ale antisemitismus, který si říká antisionismus EU, to je ostudné, velice ostudné. EU se zastává krutého středověku (palestinského), plné tmářství, krutosti a nenávisti, proti státu vyspělému, demokratickému zastávající všelidské hodnoty, no a k tomu zprávy z levicových médií a je upečeno, jak se u nás říká, je upečeno...Křiklavé případy lží levicových médií jsem psala ("Janinský masakr", Tuvia Grossman, smrt Mohameda Al Doury), stejný počet hnusných levicových lží odvysílala levicová média i v 80.letech během izraelsko-libanonské války z let 1982, ale nechce se mi všechny případy vypisovat, opět Jakuba odkazuji na knihu "Máme ruce od krve" (Our Hands are stained wih blood, tak je to v originále)od Michaela L. Browna, koupit jde jedině přes ICEJ, český překlad. Tuto knihu bych dala jako povinnou literaturu všem studentům teologických fakult. Naše ruce jsou potřísněné židovskou krví a trestuhodný podíl měla na těchto zločinech lidé, kteří si říkají "křesťané"...to autor také rozepisuje o tzv. "křesťanech" a křesťanech...ale vrátím se k tomu, co jsem chtěla napsat, doopravdy nikdy nepochopím proč EU straní palestinským Arabům a proč ve vtzahu k Izraeli zastává stejný postoj jako SSSR, tj. vášnivé protiizraelský postoj. Náš pan český premiér RNDr. Petr Nečas (ODS) je osamělým gerojem v rámci evropských politiků, navštívil Izrael, památník holocaust Yad Vashem a ujistil Izrael, že ho na mezinárodní scéně bude podporovat a to i přes hněv levičáků ( z ČSSD a KSČM, zkráceně KSČSSD, protože mezi socany a komouši velký rozdíl není a to ne jen v naší drahé zemi České, ale i v ostatních evropských zemí). EU ano, ano evropská integrace, ale ne antisemitismus, ne vypjatý propalestinianismus.

Jakub S. řekl(a)...

Sláva! Už jsem se sem dostal odjinud!! Dar přítele Googla!
No to je neskutečné, co se to tu s časem atd. děje. Já od půlnoci jsem nemohl sem vůbec, zamrzlo mi to v první fázi a ztratilo se to dokonce po kliknutí tam a zpátky. No za tohle se v reálném obchodování vrací peníze a k tomu slušná omluva, ne?! P. K. mi musel poradit, abych zkusil jiný prohlížeč. No chápejte, mě to samotného nenapadne, a stejně dost chatrně chápu, co tím myslí, to nemáte ponětí co je filosof. Ale podařilo se, a mně samému! (Já si totiž do mého bo*delu nemůžu k PC nikoho pozvat. Souseda už teprv ne.)
Ano Draku, každý tam má svou pravdu. No to je prastará diskuse, je-li pravda univerzální, jedna, či je jich libovolné množství. Je to špatně vytyčený problém, záleží na definici toho, nač se ptáme, že. Takže lze říct taky, že každý má svůj opodstatněný, z jeho (a jeho okolí) zkušeností vycházející názor. Shrnuto: je tam trvalá p a t o v á situace. A zůstaneme-li u mnou oblíbené šachové symboliky: ortodoxní a vláda moderního státu se drží v šachu. Takto může šachovnice zamrznout nekonečně dlouho. Dokud se do hry nevloží někdo zvenčí. - Už su ticho.

Jakub S. řekl(a)...

Co je to za časové pásmo? Někde uprostřed US a Kanady, ne?

Šaman řekl(a)...

UTC-8: U, PST (Pacific Standard Time)
Pacifické pobřeží Ameriky - přes mexický poloostrov, přes US Kalifornii po Kanadu.

Schumacher řekl(a)...

Draku jenže je to tak, že ti vozembouchové nečiní nic jiného než po celém světě činil bílý muž z euroatlantického prostoru, než mu došel dech a teď hraje druhé, potažmo třetí housle.
Co se týče Izraele, ono obdivované "demokratické" a vyvážené je jednou z příčin zániku Izraele jako židovského "národního" státu. Příčinou je demografický vývoj. Stát Izrael by byl udržitelný jen jako čistě židovský národní stát rozšířený o území obsazená ve vítězných válkách. Ano, nepochybně by byl ještě více nenáviděný, ale schopný se udržet. Nyní je možná o něco méně nenáviděný, než by byl, ale výrazně méně udrženíschopný. Čas pracuje pro jeho nepřátele. V prostředí ve kterém se nachází, mezi kulturami, kterými je obklopen, je možné jen vládnout nebo být ovládán. Přežít nebo nepřežít. Není jiná možnost. Izrael ovlivněný importovaným "humanismem" zvolil možnost být o něco méně nenáviděn. Byla to chyba, za kterou bude pykat a kterou prakticky už nelze napravit. S jedinou výjimkou. Ve vítězné obranné válce, za cenu vysokých vlastních obětí dosáhnout všeho co potřebuje. Možná právě o to se hraje, i když podle mého už pozdě. Z tohoto pohledu dávám za pravdu extrémním sionistům. Je to kruté, bezohledné, nelidské, ale jediné účinné. Mírovými prostředky, obchodem a diplomacií toho nelze dosáhnout. Zbývá jen válka. Otázka je zda Izrael je schopen nést vysoké riziko a vysoké ztráty. Domnívám se, že v době generace "zakladatelů", před dvaceti, čtyřiceti lety ještě ano, za nynější generace už ne. Kromě toho vnitřní politika je nejednotná. Jedinou možností, která ma napadá, je získání vnitřní jednoty a bojovného ducha pod tlakem vnějšího nebezpečí. Tím by mohl být pád víceméně sekulárních režimů vlnou islamismu v Egyptě a Sýrii. Pocit síly s vybičovanými emocemi by mohl vést k napadení Izraele, který v takové situaci by měl volné ruce k jednání, jaké by nyní bylo považováno za naprosto nepřijatelné. K větší ochotě by mohlo přispět "okopávání kotníků". Možná právě tohle se děje. Armáda a tajné služby si hrají na vlastním písku a to o čem píšu nemusí být jen mým nápadem. Tvrdé sionistické jádro by mohlo mít podobný scénář. Toto je možné a uskutečnitelné. V budoucnu, protože situace ještě nedozrála. Jediné co je znepokojivé, je nebezpečí, že až dozraje, Írán bude mít jaderné zbraně. To by zásadně změnilo poměr sil. Jako prvořadý úkol vidím narušovat Íránský jaderný program aby v rozhodující době neměl jaderné zbraně. Při tom všem považuji za klíčové 1. Izrael nesmí být rozhodujícími mocnostmi považovám za útočníka. 2. Nesmí ztratit podporu USA a žádoucí je podpora dalších zemí, které za tím účelem je třeba předem zaangažovat. Ano, to co popisuji, je hnusné a podlé. Leč účinné. Jenže dějiny jsou toho plné. Ostatně, zpravidla je píší vítězové. Máte někdo lepší nápad na reálné spravedlivé, lidské a slušné řešení ?

Schumacher řekl(a)...

Zásadní otázka je, jestli by všechny oběti stály za to. Jsem toho názoru, že ne. Že ne všechno co je prakticky uskutečnitelné musí být uskutečněno. Židé byli schopni přežít tisíciletí bez svého národního státu. Češi do roku 1918 také.

A.S. Pergill řekl(a)...

Kopretino,
a víte, že existuje teorie (opravdu vědecká, ne nějaké politické či antisemitské šílení), že původní "země zaslíbená" nebyla v Palestině, ale na pobřeží Rudého moře v oblasti "posvátného trojúhelníka islámu" (= Mekka, Medina a Džidda). A že se po babylonském zajetí Židé nesměli vrátit zpět do své vlasti, ale byli usazeni v Palestině a rabíni na tento komplot přistoupili a zfalšovali část starozákonních textů (dotyčný autor se snaží odlišit ty partie SZ, které byly zfalšovatelné a které ne a hledá rozpory mezi nimi - a po vyčištění od potenciálně zfalšovaných částí mu vyšla zeměpisná podobnost s uvedenou oblastí). Faktem je, že např. mise královny ze Sáby je při umístění Šalamounova Izraele v současné Palestině dost nesmysl, zatímco při jeho alternativním umístění je vysoce smysluplná.
Pochopitelně, tato teorie je dost výbušný materiál jak pro judaismus, tak i pro islám a Saúdská Arábie zakazuje jakoukoli rekognoskaci "podezřelé" oblasti, dokonce i konvertitům k islámu.

Harpyje řekl(a)...

Odkaz na onu "výbušnou teorii" nemáte ale čirou náhodou po ruce, jako obvykle, že, Aspergille.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Kdyby to pomohlo významně ekonomicky a jinak oslabit vozembouchy, případně z nich vyrobit cosi mnohem civilisovanějšího a snesitelnějšího, asi jako se stalo po II. sv. válce z Japonců, tak by to za to nepochybně stálo. Předem se to ale nedá určit, ale já si myslím, že to za pokus rozhodně stojí. Současné vektory vývoje za moc nestojí, s tímhle by se mohly otočit k lepšímu.

drak řekl(a)...

Harpyji, Kopretině a A.S. Pergillovi:

O jiné, chcete-li alternativní poloze "zaslíbené země" jsem četl v knihách Ericha Dänikena. Je to už dávno, co jsem to četl, ale myslím, že se odvolával na svá bohoslovecká studia a také myslím, že to hledal přímo v těch čím starších, tím pro ten účel lepších. Také se zmiňoval, že podporu v tom ohledu žádnou neměl, nelíbí se to totiž ani saudským vozembouchům, ani křesťanům, vatikánské nevyjímaje. Mohu to zkusit vyhledat, protože on se tam i zmiňoval o některých z těch textů a možná i o lidech, kteří tuto otázku zkoumají.

Mimochodem, Židé, asi ti moderní, mají na téma Mojžíše a pochodu pouští krásný vtip, že Mojžíš chodil po té poušti tak dlouho jenom proto, aby vybral široko daleko v celém regionu jediné místo, kde není žádní ropa.

Jakub S. řekl(a)...

S panem von Dänikenem jsem byl eště před hodinou... persönlich, pitte!

Jakub S. řekl(a)...

To se stalo nedávno, a takto - vím to přímo z Jeruzaléma:
Jeden politik se odvážil konečně jednou přistoupit k paní Goldě, pravě: Paní premiérko! Já už se vás musím zeptat... pokaždé, když se mluví o Mojžíšovi, vy se odmlčíte a koukáte se jenom Jemu do oken, vy máte, jaksi - něco proti němu - ?
- Ále, prosím vás: naslibuje toho, čtyřicet let nás vodí kdovíkde... a pak nás dovede na jediné místo široko daleko, kde není nafta!

Jakub S. řekl(a)...

Šma Jisroel. T o h l e že je opravdu vědecká teorie? Ale no ták. A depa byla publikována jako taková, ve kterém vědeckém journalu, smím vědět - ?

STK řekl(a)...

Jo, Golda Meierová.
Obdivoval jsem ji stejně jako Železnou Lady. Žít bych s takovou povahou bych nemohl, ale jako "matka národa" by se mi líbila. Uvažují trochu jinak než chlapi. Ale tady takovou nevidím a ani jsem nikdy neviděl. Marlen Albrightová je Češka jen místem narození.

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

To Jste se ho zrovna na tohle mohl zeptat, on na to téma "alternativního umístění zaslíbené země" přečetl těch textů hodně, aspoň já, který jsem četl jeho knihy +/- před 20 lety si na to takto vzpomínám, že se o tom zmiňoval, teď abych to zkoušel prolistovávat, nebo googlit, nebo oboje.

STK:

No, takovou určitou variantu "železné lady" mám doma. Není tak těžké s ní žít, ale vyžaduje to určitou obezřetnost ve slibech a také to vyžaduje dost tolerance, ale to asi každý vztah. Také je potřeba projevit určitou vůli, aby člověk nebyl tak nějak mimoděk zadupán do země. Není někdy zcela jednoduché se prosadit či aspoň vyslovit svůj názor. Ale nestěžuji si, i když je to někdy kromobyčejně náročné, tak je to fajn a neměnil bych.

Harpyje řekl(a)...

Meir(ová), vážený STK. A bývalá US ministryně zahraničí se nejmenuje Marlen, nýbrž Madeleine.
Jinak máte ale samozřejmě pravdu, protože jako sionistka nemůže být nikdy českou vlastenkou, a proto "je Češka jen místem narození".

A.S. Pergill řekl(a)...

Draku
1. Myslím, že to Däniken nebyl, ale ruku do ohně za to nedám (dotyčnou publikaci nevlastním, byla z knihovny). A nebo někoho jiného citoval.
2. To 40 leté putování po poušti v oblasti Arábie a Sinajského poloostrova je IMHO docela nesmyslné, Židé byli potomci kočovníků a orientaci v takovém terénu měli mít v krvi. Navíc na Arabském poloostrově v té době nebyla poušť, ta tam vznikla až po přemnožení mohamedánů na začátku 2. poloviny 1. tisíciletí.
Je docela možné, že se za tím skrývá něco jiného, např. zmasakrování všech dospělých ("co si pamatovali egyptské otroctví" - ve skutečnosti fungování v civilizovaných poměrech). Narážím na tu známou SF povídku, kdy mimozemšťané zlikvidovali civilizaci na Zemi tím, že pobili všechny lidi nad 6 let. To by potom vysvětlovalo to, že ty děti, až dorostly, Mojžíše nejspíš zabily (dospělí by to udělali dřív).

Jakub S. řekl(a)...

x Odkaz na tu povídku - já ji (ano, doznávám) neznám!!
x V češtině je nejlepší přepis Meír(ová).
x Drakovi - já jsem to formulovával takto: Moje paní je ze Slovácka - v tomtéž smyslu. Ale to mosí byt, chlapi: bez roby byste... no víte co všecko, že. A sorry to say - píšu to prvně: dnes vím, že je to dost pravda. Nedá sa.

Kopretina řekl(a)...

Souhlasím, velká Golda byla jediným mužem v izraelské vládě ba i Knessetu, to, jakým způsobem zatočila s palestinskými grázlovskými teroristy z Mnichova ji činí nesmrtelnou.
Aspergille, Draku, k Zemi Zaslíbené, Mojžíš v knize Exodus mluví jasně "Tobě a tvému semeni dávám věčnou zemi Kananejskou k vlastnictví tvému". Není pochyb. Hospodin slíbil Izraelitům Zemi Kananejskou (Izraelskou), ne nějakým přivadrovalým mohamedánům...Číst umíme všichni, číst se učímě v 1. třídě ZŠ...
A Šamane, mně jednoznačně vyhovuje Google Chrome, je rychlý, přehledný, Mozila ani Ecplorel mi nevyhovují...

Kopretina řekl(a)...

Tak Madeleine se dozvěděla o svém židovském původu až v Anglii, kam emigrovala (příjmení Korbelová)a udělala pro naši českou zemi víc, než kdokoliv jiný...

Harpyje řekl(a)...

To Vám povím, že udělala! A její perfektní čeština po tolika letech! Ale třeba myslel vážený STK tou Marlen někoho jiného.

Harpyje řekl(a)...

Jakube
Henryk M. Broder o soužití světských a ortodoxních Židů
http://www.welt.de/kultur/article13813401/Wie-Ultraorthodoxe-den-Judenstaat-zerstoeren.html

STK řekl(a)...

Ano, máte pravdu Harpyje, správně se jmenuje Madeleine. Tečka.

Kopretina řekl(a)...

Proč teda ta ultraortodoxní sebranka typu Naturej Karty vůbec v Izraeli žije, když ho neuznává? Takové zločince bych exportovala pryč z Izraele jako nežádoucí osoby...Je smutné, že Židé mají tolik vnitřních nepřátel z vlastních řad. Pan Olšer psal příběh o Petru Bachrachovi, Židovi narozeného v Ostravě, který díky starostlivé péči nacistů přišel o většinu své rodiny, se po válce vystěhoval do Izraele, bojoval v jeho válce za nezávislost řekl: "Ti Arabové jsou hloupí, kdyby nás nechali 10 let na pokoji, zničíme se sami svými rozpory" a je to bohužel tak. Neznám tolik nejednotný národ jako národ židovský, nejednota židovského národa se vyrovná, ne-li předčí vládu islamonacisty Ahmadinežáda...Vemte si, ultraortdoxní X sekulárové...Jestli zvítězí ultraortodoxové, nastane židovská obdoba Talibanu, můj milovaný Izrael by se změnil v judeonacistické peklo...

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale fuj, vážený Jakube S. !
Nestydíte se aspoň trochu ? Vy, s Vaším vzděláním a životními zkušenostmi ?! Jak se můžete ptát, navíc ironicky, váženého soudruha a soukmenovce Pergilla na TAK JASNOU věc ? „...depa byla publikována (Vám zatím neznámá vědecká teorie; pozn. V.v.) jako taková, ve kterém vědeckém journalu“ - jako kdybyste nevěděl (jako že URČITĚ víte), že prakticky celá tzv. věda v Euroamerice je ovládána sionisty ?!
Ano - oni jsou všude, ve všech vědních odvětvích a disciplínách ! Což je samozřejmě nedílná součást jejich zrůdného plánu na zotročení nás Nežidů.

Takže : S.s.A.S.Pergill zatím nemůže dodat odkaz na příslušný článek ve vědeckém časopise. Zdůrazňuji „zatím“ - po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem se opět vše změní. Ty opravdu pravdivé články o sionismu a jeho nebezpečí budou opět v Rudém právu, Tvorbě a dalších našich hezkých novinách. A jistě i v periodiku ÚKVOMNu *).
Už je nebudeme muset, jako v dnešní všivé době, pracně hledat v Národním odporu, starém Rudém právu nebo Stürmerovi.
Prostě : Styďte se. Aspoň trochu.

Na shledanou v lepších časech.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) ÚKVOMN - Úřad pro konečné vyřešení otázky menšin a nepřizpůsobivých

Jakub S. řekl(a)...

Díky za Brodera!!
Tak já se trochu stydím, to možu. Šak mně neubude, kúrňa.
Pana z Dänikenů jsem se na tohle a asi tisíc dalších věcí zeptat nestačil. Ale teď už je v práglu, nějakou dobu bude, než odjede do své celoživotně milované vesničky ve Švajcu ke své celoživotní (jak nemoderní) ženě. A v květnu bude v ČR přednášet. Má Pár Precizně Propracovaných Poutavých Přednášek, Provázených Pohybem Po Plátně. Jezdí s ním elegantní paní kolegyně z agentury před Karlovým mostem, o níž říká: nejlepší tlumočnice v Česku! A mně je smutno, že jakkoliv vím, že jsem ještě lepší, na tuto úroveň akcí a agentur se nedostanu, buďa z v e n k o v a a nemaje konexe a jsa chlap. Sei Willen dein...
A velice si u mne napravil pověst. Ostatně ji nejhorší neměl nikdy. Není mystik, netvrdí pitomosti odpoutané od reality, předkládá své objevy, domněnky a názory k úvaze a na tzv. konec světa podle Mayů má jasný pohrdavý přesný přesvědčivý názor jako my všici.
No v něčem se občas dopustil--- ano. A co? Jste povinni vše brát jak Písmo?

Harpyje řekl(a)...

Kde jinde by, Kopretino, mohli parazitovat na státu?
Tohle se týká jenom Israele: pouze 39% Haredi mužů pracuje. 59% Haredi domácností žije v chudobě (2009). Pouze 5,2% Haredim (muži) mají vysokoškolské vzdělání (israelští Arabové 13,5%). http://www.haaretz.com/print-edition/business/boi-only-39-of-haredi-men-work-1.314892
Na Spiegel online je jedno otřesné video: interview s dvěma ultraortodoxními osobami ženského pohlaví, které jsou ještě víc zahalené než nějaká Afghánka v burce. www.spiegel.de/video/video-1170745.html

Jakub S. řekl(a)...

No esli ta Marlen byla zmýlená vinou té magické úžasné dokonalé zpěvačky, tak to berem, ne? Tu a Josefinku Bakerovou, obě v US uniformě - řečeno s dr. Šlitrem: Hergot, to byly roby!!

Jakub S. řekl(a)...

No esli ta Marlen byla zmýlená vinou té magické úžasné dokonalé zpěvačky, tak to berem, ne? Tu a Josefinku Bakerovou, obě v US uniformě - řečeno s dr. Šlitrem: Hergot, to byly roby!!

Kopretina řekl(a)...

Tak počet haredi žen s vysokoškoským titulem je 13% něco, jak je ve Vašem odkazu, ale je to skutečně děsivé...A problém je to, že tato svoloč má větší množivost, než-li sekulární Izraelci...Jsou mnohem horší, než-li naši Cikáni, ti jsou sice také líní, nevzdělaní, ovšem nenutí své ženy chodit v hnusných burkách, nikábech a tak. Bude to boj o duši Izraele, která z nich zvítězí? Zda-li zvítězí moderní demokratický humanistický směr židovského Izraele, ten, který zasluhuje respekt a uznání a nebo židovský Taliban, židovské starověké tmářství, pan Olšer psal o nějaké Židovce Petře (přijmení mi vypadlo...) a ta řekla, že to není judaismus, to je fanatismus, šílenství...Izrael čekají těžké časy, který směr zvítězí?

Kopretina řekl(a)...

I pejsci mají bar micva (hav micva) :-)
http://www.delet.sk/jewfun/humor/v-usa-maju-uz-aj-psi-svoje-bar-mitzva

Anonymní řekl(a)...

Pro Aspergila:
Myslím, že lepší vysvětlení, než vyhubení všech pamětníků egyptských časů, je možnost, že se skupina nomádských pastevců vrátila na čas k původnímu životnímu stylu nomádských pastevců. Při tom z nich Mojžíš společně s Jozuem vytvořili národ, z pravděpodobně ne až zas tak vzájemně příbuzných semitů, konec konců, kannanejština se od biblické hebrejštiny neliší a stará zaniklá kannanejská nebo hebrejská osada se při vykopávkách liší jen přítomností či nepřítomností vepřových kostí. Při této příležitosti byl celý Izrael současně změněn na militarizovaný oddíl na pochodu - jakousi lidskou obdobu jihoamerických legionářských mravenců Marabunta (Ecitonini), který veškerou svou energii vrhnul na to, aby si dobyl své území. Před příchodem Izraele do Kannanu tam byly např. šperkařské dílny, ze kterých podle účtů nakupovala i faraonská rodina. Navíc, původní texty před Ezdrášem byly patrně psané na hliněné destičky, obdobně jako na většině Blízkého Východu té doby, tvar písmen by tomu aspoň dost odpovídal. Jako nomádské obyvatelstvo jen těžko přepravovali nějak extra velký majetek, takže s jeho hromaděním začali nejspíš až po dobytí Země Zaslíbené.

Kopretina řekl(a)...

Anonymní, co je špatného na dobytí území? Slovani nedobývali? Germáni ne? Arabové ne? Starověcí Římané ne?
To, že Židé dobyli svou zemi je v pořádku a nic neobvyklého na tom není.

STK řekl(a)...

Trefil, Jakube. Ale neomlouvá mě to.
(Píšu, píšu a myslím na blbosti.)

Šaman řekl(a)...

Madeleine Korbelová Albrightová původním jménem Marie Jana Korbelová.
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Jakube, dr. Šlitr neříkal: Hergot, to byly roby!!
Ale - hergot, to byly baby!
\ :-))

Harpyje řekl(a)...

Já nevím proč, Jakube, ale MD se mi vždycky nějak nelíbila. A ještě méně potom, co jsem přečetla knihuz její dcery. Nevím proč. Asi tak, jak se Šamanovi protiví Google Chrome (mně je zrovna tak nesympatický, a nevím proč).
Co se Šamana týká (doufám, že to bude číst), ta jeho nová podobizna zobrazuje jeho syna? :-)))Kompliment, Šamane, vypadáte dobře.

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte opět naprostou pravdu, vážený Jakube S.
Typicky přičinlivý švýcarský kalvinista Däniken měl své plány vždy skvěle propracované.
Nebyla jeho vina, že většinou selhaly, že jej typicky švýcarsky třídní policie a soudy opět a opět posílaly do vězení.
Bylo to vinou jeho nepřátel - těch temných světovládných sil, které se jeho skvoucími odhaleními cítí být osvětleny a ohroženy.

Jednou však pravda zvítězí. E. von D. potvrdí, co tušil už A.C.Clarke : Žádný tzv.bůh není, vše stvořili mimozemšťané nadaní doslova a do písmene boží mocí.
Pak konečně do prachu padnou nepřátelé Pravdy, v ruiny se změní pyšné „svatostánky“ křesťanů a sionistů, a přičinlivý pan z Dänikenů konečně dojde naplnění svých mladistvých plánů.
A my taky.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Čtěte, Kopretino, http://www.jewpop.com/
Tam takových věcí najdete en masse.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, to je čistě subjektivní pocit, já jsem dříve měla Internet explorel nesnáším, Mozilu jsem měla, byla dobrá, ale přešla jsem na Google Chrome a nemohu si ho vynachválit, rychlý, přehledný, Google Chrome je druhý nejpoužívanější internetový prohlížeč.

Šaman řekl(a)...

Harpyje, takhle hezky halt umí fotit dcerka Terka.
\ :-))

Kopretina řekl(a)...

Bezvadné Harpyje, díky.

Jakub S. řekl(a)...

Odhalil. Autentické znění: Her-got, to je baba!!
Marlen byla takovým zvláštním namícháním Němky, Pařížanky a Američanky. Můj souhrnný dojem. Mám desítky jejích šansonů a vůbec písniček. A od Bakerky mám dokonce pár šelakových desek z dvacátých let.
Nelze ovšem než smeknout před jejich angažmá v armádě, ne?

Větší vlastenec řekl(a)...

Marlene Dietrich : "Ich bin, Gott sei Dank, Berlinerin."

Šaman řekl(a)...

Podle "jedné teorie" původní "země zaslíbená" nebyla v Palestině, ale na pobřeží Rudého moře v oblasti "posvátného trojúhelníka islámu" (= Mekka, Medina a Džidda).

A první město, na které Židi přišli, když vyšli ze Sinaje (pardon, Arabské pouště) se jmenovalo Jericho (to je ta Medina?) A na hoře Moria , což je vlastně Mekka, si postavili Chrám, což je Kaba…

A proč vlastně?

Já jsem zase četl o teorii, že uvnitř Země je ještě jedna Země, která je ale větší Země než ta naše falešná Země tady u nás...
\ :-))

STK řekl(a)...

Já bych se zas tak moc nesmál, Šamane!
Až se jednou ta teorie o posvátném trojúhelníku Židů a islámu dostane do rukou zručného spisovatele fantasy, může z toho být sezóny hit! A vtipné vysvětlení základního principu nepřátelství těchto dvou (až tří) náboženských ideí.
Ostatně: objevila se nedávno teorie, že veškeré tyrano-, bronto- a bůhví jaké -saury nezahubila planetka, která dopadla do Mexického zálivu, ale výtyrysk kosmického zářeni z pulzaru, který se zhroutil do černé díry.
No dokaž, že to tak NEBYLO!

stk řekl(a)...

Šamane:
Koná rychle rotující černá díra precesní pohyby? Pokud ano, je tady další teorie o střídání epoch na Zemi. Osvícení naší rodné koule tvrdým zářením po N tisících let, až na nás opět přijde řada...
Vzhledem k rotaci, vztažené k centrální Black Hole naší Galaxie by se našly, bez porušení zásad nebeské mechaniky, i jiné, složitější periody. Tajuplné planety obíhající po velmi excentrické dráze tedy netřeba.

Ať žije poslední rok lidstva 2012!

Větší vlastenec řekl(a)...

O podobném tématu jsme přece před časem diskutovali, vážený STK.
Takže jen krátce :
Známý pokrokový ruský spisovatel Кирилл Юрьевич Еськов se vyrovnává se sionisticko-křesťanskými legendami (konkrétně o tzv.vzkříšení tzv.Ježíše) rázně a nekompromisně, ve skvělém díle Евангелие от Афрания.

Takových demytizací budeme samozřejmě potřebovat SPOUSTY, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem.
Myslím, že někteří zdejší (nejmenovaní) vlastenci jsou přímo PŘEDURČENI k sepsání pokrokových děl, uvádějících na pravou míru všemožné vylhané církevní „zázraky“.

Prostě - máme se na co těšit.

Čest a Nazdar !

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane,

technicky to (= totální podvedení populace, držené kněžími ve stavu polozvířecího primitivizmu) zcela jistě možné bylo.

A ještě jedna s tím vzdáleně související věc: Někdy v 70. letech vyprávěl sovětský kolega mému tatínkovi, jak jeho syn, tenkrát v základní vojenské službě, potlačoval československou kontrarevoluci. Jeho jednotka dobývala nějaké území a měla skoro 50% ztráty. Mimo jiné jich část pokosila "děvuška s pulemjotom" z kostelní věže.
A včíl mudruj, Šamane, kde ti hoši vlastně bojovali? Dost jsem si dával pozor, jestli se nevynoří nějaké zprávy o protisovětské vzpouře v té době - a nic. A ten kluk si určitě nevymýšlel, ale v česku nebyli, tady by se taková akce rozkecla, minimálně po revoluci. A bylo to 20. století a lidé podstatně gramotnější a technicky vyspělejší než starozákonní Židé (to je poselství této historky).

Harpyje řekl(a)...

Vlastenec má pravdu, Jakube. Ona byla v první řadě Prajz. Ne Němka. A to je to, co mi na ní vadilo. Na druhé straně úžasný charakter.
Das Kriegsende erlebte sie mit den amerikanischen Truppen im tschechischen Pilsen. In den nachfolgenden Maitagen gelang es ihr, die Verwandten ihres Mannes in Aussig im sowjetisch besetzten Teil Böhmens aufzusuchen, die allerdings kurze Zeit später vertrieben wurden.
Pokud budeš mít zájem a příležitost, tak si přečti "Meine Mutter Marlene".

Harpyje řekl(a)...

No to mě podrž!
"ils sont vraiment partout"!
Lenny Kravitz sionista! http://www.jewpop.com/wp-content/uploads/2012/01/lenny-kravitz-nude.jpg
Et quelles belles fesses!
:-)))

Harpyje řekl(a)...

No nevím. Yair Lapid už sice není žádný jinoch, ale je určitě "sexier" than http://www.jewpop.com/charme/les-10-jewish-sexy-boys-2011/. Jen škoda, že chce dělat konkurenci Kadimě. Jako kdyby už Israel neměl nadbytek různých pidistran.

Kopretina řekl(a)...

Mně je z Židů velmi sympatický Joshua Aaron...

http://worshipinisrael.com/about

http://www.newhopemanagement.com/#/joshua-aaron/4548184858

Kopretina řekl(a)...

A moc hezky hraje violončelista Dan David...
http://www.youtube.com/watch?v=KJWeUXpxBes&feature=related

Větší vlastenec řekl(a)...

Možná jste chtěla napsat vyjolončelista, milá Kopretino.

Přeji Vám hezký zbytek večera.

Harpyje řekl(a)...

Vyjící čelista?

Kopretina řekl(a)...

Tak jo, vyjolončelista...Opravdu nevím, jak se píše v(iy)jolončelista...skutečně ne...do pravidel českého pravopisu jsem se nedívala...konec konci "vi(y)jolončelista není předpona "vy" ani není ve vyjmenovaných slovech...

Větší vlastenec řekl(a)...

Prostě se tím netrapte, milá Kopretino.

Mimochodem - velice jste mne potěšila svým upřímným doznáním, že je Vám "z Židů velmi sympatický Joshua Aaron".
Sice dotyčného neznám, ale uznávám, že JEDEN příslušník i toho nejhoršího národa se může vymykat - že může být sympatický.

Přeji Vám dobrou noc.

Kopretina řekl(a)...

Tak to ne! Židé patří k jedněm nejschopnějším národům, mezi Židy je mnoho vědců, umělců, vynálezců a to navzdory strašnému a tragickému pronásledování po celé dějiny...Nikdo Židy úplně nezničil a ani nezničí a to jak mohamedáni, tak nacisti, tak komunisti, tak levičáci všech odstínů...Židé zasluhují respekt a uznání a napsal o Židech jako, že jsou "nejhorším národem", jestli si děláte legraci, budiž, ale jestli to myslíte vážně, tak jste zlý člověk a z takových lidí vzešli různí Himmlerové, Eichmannové, Hoessové, Kaltenbrunnerové a tak...Dobrou noc a čest...Kdo je nepřítelem Židů, je i mým nepřítelem...

Kopretina řekl(a)...

Ale vím, že to nemyslíte vážně...tak je to v poho...děláte si ze všech legraci (nepoužívám srandu, protože sranda je od slova "srát")...Kde jsou různí Aramejci? Kde jsou Chetité? Kde jsou Babyloňané? Kde jsou Asyřané? Kde jsou různé vymřelé slovanské nebo germánské rody (o nich psal pan Vlk, když jsem pod jeho článek napsala tento příspěvek)? Nikde! Židovský národ tady zůstal, ani síly Pekelné Izraelity nezničí, ano ani síly Pekelné...Ale Vy jste vlastně hodný člověk, protože to hrozné, co píšete o Židech, si děláte ze mě jenom zadek (nepoužívám vulgární synonymum, kdo ví, jestli jsem to slovo dobře napsala), protože mě znáte...

Větší vlastenec řekl(a)...

Jako byste nevěděla, jako byste již několikrát lapidárně (t.j. kamenně) nekonstatovala, že jsem genocidní antisemita.

Ale teď už byste měla jít do hajan, milá Kopretino. Je pozdní hodina, a volné dny máte využívat k regeneraci své pracovní síly; ne k ponocování a flámování.

V pondělí musíte do roboty, zabavovat majetek Cikánů a jiných nepřizpůsobivých. Tak si koukejte odpočinout, ať Vám jde práce od ruky. Majitelé lichvářských firem a jiní pravičáci čekají na svůj nekřesťanský (ba až sionistický) zisk.

DOBROU NOC !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vyjící čelista ?
I tak možno, vážená paní Harpyje.
Však víme, jak zavile zavyl čelista Kasals nad rokenrolem, nad západního světa zkažeností jak zavil rozkaceně zlostí.

Víme, jak velká je moc slova, jak velká je síla Zákona a Pravidel :
Stačí slova vyjmenovat, a rázem v nich tvrdnou ioty, v Y se rozložitě topoří.

Víly vyly na vily, věnce u vil uvily, z kopretin a psího vína.
Vilný vyjolončelista víno pil, vílám věnec uchvátil.
Roztrženo víno, pošlapána kopretina.
Je konec věnečku; čí je to vina ?
Vína.

Kantor slova vyjmenoval, ztuhlé žactvo měkce povzbuzoval : Nebojte se ! Pravím vám : Nepřišel jsem zrušit jóty. Dokud země s nebem budou držet pohromadě, ni jediná jóta nepomine, z Pravidel českého pravopisu ni jediná čárka vyňata nebude. *)

* * * * *

Pořekadlo na dnešní den :
Pyjavice má o pyj více.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Amen quippe dico vobis: Donec transeat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteribit a Lege, donec omnia fiant.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Kopretino, vyjolončelo vypadá trochu jako malá basa. Dan David je s housličkami spíš vyjolinista.

informace řekl(a)...

V češtině violoncello
Srbochorvatsky, slovinsky violončelo

Harpyje řekl(a)...

Svatouškové!
Six suspects were arrested for alleged involvement in a Mea She'arim financial scandal on Sunday morning, Army Radio reported. They are suspected of pocketing tens of millions of shekels in charity donations they had collected. Tax Authority and police units began investigating the suspects, five of whom are haredi (ultra-Orthodox), after receiving intelligence information about their alleged crimes.
:-)))

Kopretina řekl(a)...

Je to sice z fragmentů, do kterých píší dle mého názorů fanatičtí autoři, nicméně nemění to na hrůze, která se odehrává na Slovensku, C(K)ANISCIDA (psí genocida)...Vraždění pejsků na Slovensku, kde jsou různí ekologové, kteří se přivazují u jaderných elektráren, místo aby bojovali proti skutečným masovým zločinům?.
http://www.fragmenty.cz/iy099967.html

Jakub S. řekl(a)...

Šest podezřelých bylo v neděli ráno podle armádního rozhlasu vzato do vazby kvůli údajnému zapletení do finančního skandálu v Mea Šearim. Jsou podezřelí, že desítky miliónů šekelů, jež shromáždili z darů pro charitatiní účely, šly do jejich kapes. Poté, co daňový úřad a policejní orgány obdržely informace o jejich údajných zločinech, začínají vyšetřovat podezřelé. Šest z nich jsou haredim (ultraortodoxní).
Tož tak. Takoví sú najhórší...

Anonymní řekl(a)...

Pro Kopretinu:

Asyřanů je jisté nevelké množství hlavně v dnešním Iráku. Poměrně hodně z nich bylo křesťanů a teď si "užívají" muslimské pojetí demokracie - "Je vás míň, tak vás pobijeme." Asi stovka křesťanských Aramejců obývá zapadlou vesnici kdesi v Sýrii, jestli Asad prohraje, nejspíš je čeká obdobný osud. Chetité, Babyloňané, pelištejci a další zmizeli, dílem byli pobiti v nesčetných válkách ten region sužujících, to se týkalo nejspíš hlavně jejich šlechty, dílem asimilováni a dnes jsou to Židé a Arabové. Konec konců, tzv. arabští křesťané jsou pravděpodobně hlavně potomci pokřtěných Židů, Řeků, Syřanů, Asyřanů a dalších, kteří po dobytí oblasti mohamedánskými Araby přijali svůj status dhimmi, tedy neplnoprávného polotrockého obyvatelstva a jazyk dobyvatelů, byť ne zvrácenou víru v koránu provolávaný islám.
Mezi těmito byla ne zrovna malá skupina arabsky hovořících Židů, pro které byla hebrejština jen jazykem pro sobotní bohoslužby v synagoze. Těžko říct, nakolik se tahle skupina shoduje s pozdějšími exoty z Naturei Karta...