úterý 31. ledna 2012

(NE)RECENZE: Skrytá autorita, lidská agresivita a víra


V čem a proč jsou si náboženská a politická víra podobné? Proč si za své vůdce často vybíráme narcisistní a paranoidní psychopaty? Kde se bere nutkání vést nenávistné diskuse na internetu?

Milan Petrák napsal velice potřebnou knížku Skrytá autorita, ve které shromáždil spoustu materiálu a výsledků pokusů. Okomentoval přitom to, co mě velice zajímá: Kde se bere lidská agresivita i altruismus? Jak je to s vírou a náboženstvím? Jak se vyznat sám v sobě? Podtitulek "Iracionalita a dav v člověku" mě připomněla přítele ze studií, který tvrdil, že v každém člověku je skryto "sedem trpaslíkov".

V předmluvě Triumf víry se dovíme, co nás v knížce čeká. A co nás čeká v předmluvě se dovíme v uvozujícím předcházejím Voltairově citátu:

Kdo tě přesvědčí, abys věřil absurditám, ten tě také přesvědčí, abys páchal zločiny.

Absurdity jsou zde ilustrovány vírou komunity Bhagwana Šrí Rajnneeshe (Osho), zločiny pak zločiny, které onen "mesiáš, na kterého Amerika čekala", páchal. Tedy on, a pak jeho ovečky, které pásl.

Předmluva končí slibem, že najdeme odpovědi na tucet otázek, z nichž první zní "Proč je náboženství spjato s vírou v nadpřirozenou, člověku víceméně podobnou bytost" a poslední "Kde se bere nutkání vést nenávistné diskuse na internetu?"

Kapitola Vznik víry obhajuje teorii, podle které je náboženství evoluční výhodou pro společenství, které v ně věří. Víra potřebuje krev, a proto existovaly (a existují) krvavé rituály. Funguje to - i v barvech dresů (Sparta, Sparta!) a vlajek (Ať žije komunismus!, Ať žije nacionální socialismus!).

Citáty:
Víra v boha nečiní morální pravidla přesvědčivějšími, nýbrž srozumitelnějšími.
Moment překvapení je vždy na straně agresora, proto se za nedostatečnou nenávist platilo vyhlazením.
Rovnostářství není založeno na rovnosti všech členů (skupiny), ale na jejich schopnosti tvořit koalice proti případným kariéristům.

Hned zde je uvedena hlavní myšlenka knihy: Dvěma faktory, které se staly příčinou vzniku víry v dnešní podobě, jsou vnitrodruhová agrese a hiearchická struktura lidských společností. A: Bůh vlastně "vznikl" dvěma způsoby: jednak nekritickou, zbožšťující loajalitou k vůdci, jak ji znala předrovnostářská společnost a kterou známe dodnes, a jednak personifikací tlaku společnosti do podoby božské bytosti.

Kapitola Spolutvůrci víry popisuje, co víru posiluje: snaha o zvýšení sebeúcty, altruismus a loajalita vůči skupině a vůči vůdci. Osvětluje kognitivní disonanci - proč věříme ideologii, do které jsme již investovali čas, peníze, modlitby, utrpení…, a proč nás i opakované zklamání v našem přesvědčení utvrzuje.

Citáty:
Dotazníkové průzkumy ukazují, že 95 % mužů se považuje za nadprůměrné řidiče.
Je-li někdo méně než vy, (méně než pravý člověk), je možné ho zabít. Pokud se ten někdo jeví (byť neprávem) potencionálně nebezpečný, je to skoro nutné.
Lidský altruismus je převlečeným sobectvím: obětujeme něco, protože očekáváme, že dříve nebo později nám tato oběť něco přinese.
Náš cit patří vůdci i v případě, že ten zjevně selhal a ukázal se jako neschopný, zbabělý či nepoctivý.

Kapitola Jak víra funguje vysvětluje pojmy symbol, rituál a mýtus. A groupthink: Skupinová hloupost, která posedla členy týmu Johna F. Kennedyho v době kubánské krize

Citáty:
Při ovládání davu je potřeba působit na jeho obrazotvornost, ne na jeho inteligenci.
Na rozdíl od jednotlivce dav nesnese diskusi. Na nesouhlas reaguje popudlivě a v extrémním případě je ochoten lynčovat.
Stát se věřícím člověkem znamená ponechat si vlastnosti davu i v čase samoty, neboť vlastnosti, které nám dává víra, jsou typickými vlastnostmi davu…
Nenávist je druhý pól víry. Vedle loajality vůči vlastní skupině nemůže chybět averze vůči jiným skupinám.
Někteří asketi si svůj asketismus užívali s nezkrotnou poživačností.
Některé církve a sekty dávají křít pouze dospělé adepty. Ti jsou před zraky ostatních členů veřejně ponořeni do bazénu s vodou, a ponížení, které tento křest obsahuje, je důležitým prvkem iniciačního rituálu. (Zde si dovolím drobně nesouhlasit. Ano, takto obvykle finguje iniciace, která obsahuje prvek ponížení. Ale viděl jsem baptisty křtěné ve vodách Jordánu - a určitě se necítili ponížení. Naopak - posvěcení! A ani kojenec při tomto obřadu nemůže cítit ponížení, aniž jeho rodiče.)

Kapitola Politická víra srovnává tento typ víry s náboženstvím. Ukazuje se, že se oba typy víry moc neliší.

Citáty:
Totalitní režimy minulého století by vůbec neohly vzniknout, kdyby se nedokázaly stát předmětem víry, víry hluboké, oddané a bezpodmínečné – stejné, jako je víra v boha.
Nevěříme svému politikovi, věříme v něj!
Čím je vůdce méně poctivý, tím zarputileji musí sám sebe přesvědčit, že činí pro svůj lid to nejlepší. Přesvědčí-li sebe, přesvědčí i ostatní.

Kapitola Oslněni ideálem nás seznamuje s příklady katastrofického působení víry. Dovíme se, že největší diktátoři měli nešťastné dětství a jak funguje démonizace protivníka. Seznámíme se s typologií obětních beránků a poznáme sedm optických klamů víry. Nejpozději zde pochopíme dřívější Petrákovo upozornění: Nepíše o chování jakýchsi pozorovaných troubů, ale o nás.

Citáty:
Velká pravda je taková pravda, jejíž opak je také velká pravda. (neznámý génius)
Agresivita bez iracionality by neměla zdaleka takovou sílu (a naopak), proto obě vlastnosti nacházíme tak často pospolu.

Kapitola Souboje gigantů a setkání protipólů popisuje vztah víry k dalším lidským přirozeným potřebám: spiritualitě, sexualitě, zábavě a umění, meziskupinové spolupráci a vědě. Na závěr kapitoly je předvedeno v přehledné tabulce, ale určitě tu kapitolu nepřeskakujte!

Citáty:
Když promlouváš k bohu, jsi věřící. Když bůh promlouvá k tobě, jsi psychouš. (Doris Eganová)
Podle vyhledávače "Google Trends" je výraz "sex" nejčastěji zadáván v muslimských zemích (Egypt, Indonésie, Turecko, Maroko) a v komunistickém Vietnamu. Z evropských zemí vede katolické Polsko.
Fanatici postrádají smysl pro humor.
Tlupy se potřebovali spojit, aby mohli čelit tlaku jiných tlup. Meziskupinová nevraživost tak již ve své podstatě obsahovala svou vlastní protilátku. Nenávistí jsme dospěli ke spolupráci. 
Ztratíme-li na chvíli před vírou svou ostražitost, dostane nás. A být ostražitý každou minutu života je nemožné.

Při čtení této kapitoly jsem se rovněž poučil o tom, co je neuroteologie a mariologie. A také - co je "klimatologie". Té Petrák podle své vlastní typologie nevědomky "věří" – ale uvádí, že pokud by se ukázalo, že mají odpůrci teorie o vlivu člověka na klima pravdu, jednalo by se o první případ, kdy ideologie zvítězila nad vědou, popřípadě kdy se ukázalo, že se vědní obor stal ideologií. Tak uvidíme…                                  

Kapitola Jazyk víry nabízí metodu, jak rozlišit texty nebo výroky, vzniklé pod vlivem iracionální víry od textu "racionálního. Tedy i rozlišit státníka od demagoga. Pomáhá tomu slovní analýza textů a proslovů. A jsou to zajímavá slovíčka. Vybírám náhodně po pěti slůvkách ze čtyř kategorií:

Tak třeba výroba nepřítele, agresivita, se projevuje slůvky jako "falešný, mocipán, prodejný, vrchnost, zlořád…"
Prodej iluzí, kýčovitost: "autentický, erudovaný, objektivní, smysluplný, věrohodný…"
Mezi dogmatické výrazy jsou zařazeny: "absurdní, neoddiskutovatelný, odvěký, problematický, zásadní…"
Zaujatost bojem, krví se pozná ze slov: "boj, neútočit, katastrofa, smrtonosný, zločin..."

A z mnoha desítek dalších slov. Těch kategorií je celkem sedm - ještě Zaštiťování se kolektivem (jediné slůvko "my"), Ideologické myšlení (výrazy končící na "-ismus, -ista, - istka" s výjimkami typu "traktorista"), a Používání symbolů (kde je jenom několik symbolických slov - od hymny po vlajku).

Rozbor asi jedné strany textu nám ukazuje sedm typů čtyřiadvaceti logických klamů (záludů). Milan Petrák k tomu píše: "Kdyby měl lidský mozek schopnost logické klamy pohotově rozpoznat, demagog by byl synonym pro komika. Bohužel v reálném světě demagogové ovládají davy."

Velmi zajímavá je "mapa iracionality" českých uskupení, občanských organizací i politických stran všech proudů. Oceňuji, že se mezi nimi objevil i spolek skeptiků Sysifos a i u něj byla nalezena určitá hodnota dogmatismu. Jak je na tom vaše partaj? Podívejte se do knížky!

Kraťoučká kapitola Kybervíra nám objasní agresivitu debat na internetu. Může za ni náš altruismus! Se kterým bojujeme, zdarma a za hrozného utrácení času, abychom bránili svou víru a proti šíření zcestných a škodlivých myšlenek. Godwinův zákon k tomu praví: "Pravděpodobnost, že se v online diskusi objeví porovnání s Hitlerem či nacisty, se s růstem délky diskuse blíží jedné." Kapitola sama je uvedena citátem Františka Fuky: Hádat se na internetu je jako závodit v soutěži retardů. I když vyhrajete, stejně jste retard.

Závěrečná kapitola Smír s vírou konstatuje, že se od iracionální víry nemůžeme oprostit. Heslo "milujte i své nepřátel..." sice vedlo až vytvoření silného světového náboženství - přesto se stala chyba. Křesťanství krom naděje přineslo spoustu lidem i utrpení a smrt. A to proto, že "víra je bojová emoce". Podobný úspěch zaznamenal i Mohamed. Křesťané a muslimové představují polovinu lidstva. Proč? "Křesťanství a islám představují víru ve velmi čisté podobě, v podobě, jakou si člověk během milionů let svého vývoje vytvořil, aby obstál v boji s nepřátelskými skupinami."

Ale víra hrála i velkou roli v lidském pokroku. Každou důležitou inovaci doprovázela ideologie, která ji zdůvodnila. Například kapitalismus zrodila (iracionální) protestantská etika. Velice zajímavá je zde podkapitola Demokracie: zkrocená víra. Demokraticky vytvářená Wikipedie, psaná statisíci uživateli desítek různých národů (a věr) je srovnatelná s přesností encyklopedie Britannica (zástupci Britanniky silně nesouhlasí).

To, co jsme se dověděli, je nakonec shrnuto v podkapitole Takzvané dobro.

Oceňuji, že kniha klade otázky, které si také kladu  – ale dosud jsem si je neuvědomil. Ty otázky jsou nakonec důležitější než odpovědi, protože některé moje odpovědi jsou odlišné od Milanových. Podstatné ale je ty otázky vyslovit!

Kniha je vybavena bohatým poznámkovým aparátem, odkazem na desítky knižních titulů a několik doporučených internetových stránek, a rovněž velice potřebným rejstříkem.

Nakonec ještě přidám několik dobrých rad, vyplývajících z pozorné četby:

Šamanismus přispívá k lepšímu zdraví svého nositele. Staňte se proto šamanem! Přepracovaní a "překávovaní" manažeři, nesoucí odpovědnost za chod firmy, trpí méně srdečními poruchami než jejich zdravěji žijící podřízení. (No nevím. Znal jsem dva, kteří zkolabovali. Ale pravda je, že ne se srdcem. Čili – pro své zdraví bych varoval před začínáním si se šamanismem – bez patřičné přípravy.)

A protože se vlastně nejedná o recenzi, mohu k tomu připojit i některé další nesouhlasné připomínky, které mě při čtení napadly:

Viděl jsem fotbalové fanoušky, když řádili. Při pražských protestech proti MMF jsem se dostal do davu antiglobalizačních demonstrantů, kteří házeli na policajty kamení, a policajti do nás pálili výbuškami. A bylo to vzrušující. Ale byl jsem i na Václaváku za Palachiády i v prosinci 1989. Tehdy jsme netvořili dav. Ale sto tisíc jednotlivců.Máme jen omezené receptory, a můžeme vnímat pouze jimi. Sounáležitost s Bohem můžeme vnímat pouze jako sounáležitost s davem. Avšak i v davu můžeme najít individuálního přítele.

Jeden výzkum ukázal, že člověk je vpodstatě optimistický tvor. Jinak by nemohl přežít. A optimismus je vlastně - falešná víra. Další výzkum zjistil, že lidé, kteří věří v Boha, jsou statisticky spokojenější.

Shrnutí: S tou knížkou jsem spokojenej.

PS: Zájemci o problematiku se mohou setkat s autorem na jeho přednášce "Dav uvnitř člověka", již drží už tento pátek 3.2 v 18:00 na PragoFFestu. Dokonce si od něj (ne)recenzovanou knihu mohou koupit za akční cenu, a na místě nechat znehodnotit podpisem.

Skrytá autorita (Iracionalita a dav v člověku)
Autor: Milan Petrák
Vydalo: nakladatelství dybbuk, Praha, 2011
324 stran, pevná vazba, dokonce i záložka
Běžná cena 337 Kč

99 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Když je řeč o víře, tak si dovolím dát kvíz, pro změnu já, který "křesťan" je autorem výroku o Havlovi...?
"Smrt vlastizrádce
Není nic známo o tom, že by se Havel před smrtí obrátil, jako se to stalo u minulých prezidentů Husáka, Beneše a Masaryka. Havel byl judaista, zednář nejvyššího stupně, činný v mezinárodních skupinách pro Nový Světový Řád. Ponechal komunistům ekonomickou i politickou moc, kryl zločince, zradil vlastní přátele, účastnil se na rozkrádání republiky, schvaloval bombardování nevinných v Jugoslávii a po 9/11, zaprodal naši vlast cizím mocnostem, podporoval potraty a homosexuály.
V roce 1991 dostal zlatou prezidentskou medaili B'nai B'rith (výlučně židovská zednářská organizace).
Satanistický humanismus, jehož Havel byl propagátorem, neuznává potřebu trestu smrti a široce otevírá brány pekelné. Katolík však chápe potřebu trestu smrti, neboť zločinec se většinou před smrtí skutečně obrátí a je tak zachráněn od věčného zatracení.
update Když umíral, tak mu chtěly sestry Boromejky přivést kněze a on to odmítnul. Takto se katolík nepřipravuje na blízkou smrt a ani se nenechá spálit.
Arcibiskupství porušuje církevní právo Podle slov arcibiskupa byl Havel katolicky pokřtěn. S Dášou ale církevní sňatek neměl, žil v konkubinátu. Podle církevního práva takový člověk nesmí mít církevní pohřeb.
... a bylo jim to málo, poručili dětem, modliti se, jak si přálo veličenstvo kat... Zákon o jeho zásluhách, tak to budem popírači. A dokonce už sbírají důkazy pro svatořečení - prý rozehnal mraky - santo šupito!
Proč má ještě soukromý obřad v krematoriu, bude se tam snad konat nějaký ritus, který má být lidu skryt?
Vzkříšení předpotopní obludy"
A) Adam B. Bartoš
B) Křesťansko-sociální listy
C) Národní odpor
D) Národní myšlenka
E) Katolík revue-http://katolikrevue.ath.cx/
Pozn. všichni jmenovaní se hlásí ke křesťanství, jsou to ale "křesťané" jenom podle názvu...

Šaman řekl(a)...

Autorem, který sem to svinstvo dal, je Kopretina.

Kopretina řekl(a)...

Ano, je to svinstvo, je to hnus, ale tak někteří lžikřesťané uvažují a to je hrozné! Že v dnešní době existují "křesťané", kteří tohle hlásají...A bohužel jich není málo! Není jich málo, často se jedná o ctihodné pány a dámy s diplomem...Chodí denně do kostela...

Větší vlastenec řekl(a)...

Naše milá Tabula rasa se považuje za pravdokřesťanku ?

Kopretina řekl(a)...

Šamane, před zločinci nelze zavírat oči, nelze, díky nezájmu společnosti, lhostejnosti došlo k holocaustu a tím, že budeme zlo bagatelizovat, tak tím si uškodíme. Ano, někdy čtu tyhle stránky a podobné, abych věděla s kým mám tu čest, poznala nepřítele.K porážce nepřítele je nutné ho poznat. Můžete mě obviňovat ze všeho, ale jsem hluboce přesvědčena, že se něco dělat musí. Já už jsem taková, těžko můžu něco slibovat, popřít sama sebe. Zlo zvítězí, když dobří lidé nedělají nic. Někdo se za Izrael a Židy postavit musí... A nejhorší je, když takové zločiny zastávají křesťané. V 90. letech propukl v USA veliký pogrom proti Židům, spáchali ho Afroameričané, vyřvávali "Smrt Židům, Heil Hitler", ovlivněni myšlenky Jeremiaha Wrighta, mimo jiné bývalý přítel Obamy. Když se proti zlu nepostavíme, prohrajeme. Zvítězit můžeme jedině tehdy, bude-li naše víra, naše odhodlání silnější než jejich. Jinak zlo zvítězí, je hrozné, že zlý duch pronikl do křesťanských církví, církev vedená falešnou ideologií substituční náhrady, páchala neskonalé zločiny, ale pastovat ideje substituční teologie nebudu, nebo mě Vy, Jakub, Harpyje, STK, informace, Pedro, A.S.Pergill, Vlastenec roztrhnete vejpůl...

Kopretina řekl(a)...

Ne VV, já ne, ale zmíněné lidi ano...Já se považuji za pravou následovnici Ježíše Krista, ale nebudu rozebírat, budu mlčet...

Kopretina řekl(a)...

Ano, jsem pravdokřesťanka, věřím, že mé pojetí víry v Ježíše, je pravé, jinak bych asi nemohla existovat, kdybych nevěřila ve své ideje, ale zadržím... Nebo se rozjedu a bude zle...Bude malér...

Větší vlastenec řekl(a)...

Klidně mlčte, milá Tabulo raso. Rozebírejte písemně - přes blog Vás stejně nikdo neslyší. Vážně. Doopravdicky.

Takže :
1) "zmíněné lidi ano" - co "ano" ? Považujete je za lžikřesťany nebo pravdokřesťany ?
2) Jak se projevuje Vaše pravé následovnictví Ježíše Krista ? Máte svatozář ? Dělají se Vám stigmata ?
3) Vaše víra v pravost pravičáctví Ježíše Krista je pravá nebo substituční ?

Tak už se nedejte pobízet, a rozebírejte a rozebírejte. Třeba to po Vás někdo zase složí.

Kopretina řekl(a)...

VV,už teď je pozdě, nebudu zabřehávat do náboženských otázek, nemá to smysl. Smysl má chodit mezi lidi, žáky, studenty, pořádat veřejné přednášky. VV nevíte o čem je řeč, chcete-li více informací, pošlete mi mejla, kdysi jste mi mejl posílal, zde by se to minulo účinkem a bylo by to zbytečné, navíc společenství zdejších diskutérů není vhodné pro rozebírání křesťanských myšlenek. Pošlete mejl a já se rozepíšu na x-stránek...Dobrou noc...

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha; než jsem dopsal pobídku, naše milá T.r. se už začala dostávat do otáček.
Nu, jsem rád, že o pravosti své "víry" nepochybuje, naše malá pravdokřesťanka. Vždyť kolikrát za posledních pár let změnila denominaci ? Třikrát ?
No to je přece jedno - s takovými lidmi, o sobě nepochybujícími, jsme se vždycky dokázali dohodnout. Jsme prostě jedné krve, jsme ukováni ze stejného kovu. Ryzího kovu.

Zato s pochybovači typu Halíka jsme vždycky museli zamést. S nimi se nedohodneme nikdy.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku ! Ó Velký Šamane !!
Kdo, pro Lenina, je Milan Petrák ?
Není on stejná intelektuální kapacita jako Marie Klašková ?!

Kopretina řekl(a)...

Tak odpovím ještě jednou, můžu se mýlit,nemohu si činit nárok na pravdu, co je pravda. Píši, že si myslím, že pravdu mám, ale pravdu mít nemusím, kdybych nevěřila v myšlenky, které hlásám, tak bych nemohla existovat. Ale konec, teď už doopravdy dobrou noc...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vaše logika dosahuje netušených hlubin.
Maucta.

Šaman řekl(a)...

Výroba nepřítele: zlo, zlý, nepřítel, falešný
Zaujatost bojem, krví: zločinci
Zaštiťování nepřítelem: Uškodíme si

Milá Kopretino, rozbor podle výšeuvedené knížky (prosím, přečíst si tenhle článek), ukazuje, že jste v tomhle komentáři agresivní a vyrábíte nepřítele (viz Kapitola Jazyk víry). Zato neprodáváte kýčovitost, a ani nejste dogmatická.

Kapitola Oslněni ideálem nás seznamuje s příklady katastrofického působení víry. Zde je vyjmenováno i sedm optických klamů víry. Opíšu čtvrtý: "Jednou tě přesvědčím": "Máme neustále nutkání přesvědčovat okolí o pravdivosti našeho světonázoru, přestože jsme předtím již mnohokráte neuspěli."

Ale nás nemusíte přesvědčovat, Kopretino. Polovička štamgastů jsou sionisti, polovička filosemiti (ty není třeba přesvědčovat) - no a zbývající polovička jsou antisemiti - někteří ovšem utajení v těch prvních dvou polovičkách. No a ty nepřesvědčíte.

Prosím, abyste svůj čas věnovala přečtení výšeuvedeného článku, a pokud možno i té knihy.

\ :-)

Šaman řekl(a)...

Milan Petrák
Vystudoval elektrotechnickou fakultu v Praze a v současnosti žije v Kladně. Je ženatý a má dvě děti. Pracovat začal coby programátor, pak se živil jako správce portfolia, makléř a finanční analytik a nakonec opět jako programátor.
Publikoval román Výrobce osudů (Triton 2007) a zhruba čtyřicet povídek v časopisech Ikarie, Pevnost, Dech draka, Mladý svět, Revue HOST, Click! a Policista, čtyřech antologiích Ježíšku, já chci plamenomet! (Netopejr 2000, 2002, 2004 a 2005), dvou antologiích Nejlepší detektivní povídky roku (Pražská vydavatelská společnost 2006 a 2007) a dále v povídkových sbírkách 2101: Česká odysea, P.E.K & P.N.N. (Mladá fronta 2002) a dalších. Část tvorby, recenze a pointy některých povídek jsou k vidění na webu petrak.xf.cz.

Je to člověk mého kmene, máme společně povídky v některých antologiích - třeba Sorry, vole, Error (Mladá fronta 2007), nebo Technokouzla či Cynické fantazie.

\ :-)

Šaman řekl(a)...

Tedy ne "společné povídky" ale své různé vlastní povídky společně v několika antologiích.
\ |:-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak to tedy sorry, vole.
Teda vlastně pardon, ó Velký Šamane.
Vidím, že moje domněnka nebyla jen cynickou fantazií - Milan Petrák očividně JE stejnou intelektuální kapacitou jako Marie Klašková. Když jsou ti dva spolu, byť jenom v podobě svých děl a kánonů v knihovně jiného spisovatele, jejich synergie je dozajista úžasná.
Prostě : Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne.
Ano, dílo těchto dvou kapacit Vám může v diskuzích sloužit jako meč i šít, jako kladivo a kovadlina, jako rána i pohlazení.
Je čas učení i čas mučení, čas knihy psát i čas knihy pálit.

Míru zdar !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Ti jsou před zraky ostatních členů veřejně ponořeni do bazénu s vodou, a ponížení, které tento křest obsahuje, je důležitým prvkem iniciačního rituálu.
Dovoluji si uvést ukázku z filmu "O Brother Where Art Thou?". Rituál nevypadá jako veřejné ponížení.
http://www.youtube.com/watch?v=2qw6Hon013E&feature=related

Větší vlastenec řekl(a)...

Též si dovolím DROBNĚ nesouhlasit s jednou krátkou pasáží onoho ZLOMOVÉHO díla.
Konkrétně "Skupinová hloupost, která posedla členy týmu Johna F. Kennedyho v době kubánské krize" by mělo být přepracováno na např. "Skupinová hloupost, tak typická pro týmy amerických prezidentů, se zvlášť jasně projevila v době tzv. kubánské krize. Nebýt kolektivní moudrosti sovětského vedení, svět by - vinou americké hlouposti - byl vržen do pekla jaderné války."

Ale to jsou jen opravdové mouchy na velkém socio-psychologicko-literárně-politickém díle, z něhož jest nám čerpati co nejvydatněji a citovati co nejčastěji.

Světu mír !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Šamane, pokud Vás téma zajímá, podívejte se třeba i na tuto knihu:
Evoluce boha, Robert Wright
Autor není absolvent elektrotechnické fakulty. Studoval a učí evoluční psychologii.

EK řekl(a)...

Je zajímavé v co se zvrne student a absolvent elektrotechnické fakulty to snad není možné ani podle evoluční psychologie. Co další podnětná studia? Evropská, politologická,iracionální blekotání o iracionalitě ,a další podobné pumpy na peníze z mé kapsy. Divte se, v Česku je pod kontrolou 700 tisíc krátkých palných zbraní u ovčanů, dalších 1500 tisíc bez kontroly tamtéž (u občanů).
Nebude dlouho trvat a bude se tančit všude, jak oznamuje VV.
čest v sedm!

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Skupinová hloupost, která posedla členy týmu Johna F. Kennedyho v době kubánské krize

Jak se ta hloupost projevovala? Pokud vím, tak kubánská krize nevyústila v nukleární válku, takže obě strany se zachovaly rozumně; na žádné se straně se nenašel hlupák, kterej by ten čudlík zmáčknul.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> "Proč je náboženství spjato s vírou v nadpřirozenou, člověku víceméně podobnou bytost"

To je podobně moudrá otázka jako
"Proč je 1 + 1 = 2?"
"Proč mají kopytníci kopyta?"
"Proč má pravý úhel 90°?"
Z definice.

Větší vlastenec řekl(a)...

V tom je právě problém s celým tím "slavným" Robertem Wrightem, vážený RRR : Nevystudoval elektrotechnickou fakultu v Praze (ba ani žádnou jinou kvalitní českou resp. slovanskou školu), a v současnosti žije čertvíkde.
Co takový nýmand může znát ?
Jak by mohl napsat nějakou (jakoukoli !) nám potřebnou knížku ?!
Ech ...

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Ideologické myšlení (výrazy končící na "-ismus

A jaká synonyma mám tedy používat, abych nebyl demagog? Nebo se o tom vůbec nesmí mluvit?

informace řekl(a)...

Knihu M. Petráka jsem nečetla, neviděla jsem tedy ani bibliografické odkazy, ale ze Šamanova výčtu vyplývá, že autor se zabývá problémy, které jsou již přes víc jak sto let "na placu". Již v druhé polovině 19. stol. se sociologie začíná zabývat problémem mas, jejich psychologie a způsobů jejich manipulace, problémem vůdců, jejich charizmatické role. Přímo výbušný účinek v tomto smyslu měla kniiha francouzského antropologa, psychologa a sociologa G. Le Bona Psychologie des Foules (Psychologie davu, která vyšla v českém překladu už dva roky po francouzském vydání). Kniha byla příručkou, kterou si pečlivě prostudovali Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin. Pamatuju se, že se o ní diskutovalo asi před dvěma roky na Psu, navrhla ji jako téma jedna přispěvatelka z Německa, Westik, spolu s další knihou, která je také klasickým dílem psychologické sociologie Trattato di sociologia generale, 1916 (Pojednání o všeobecné sociologii ) Itala Vilfreda Pareta. Totiž tenkrát se na Psu moc nediskutovalo, protože knihy nikdo neznal, jen někdo něco věděl o Paretovi jako ekonomovi.. Škoda, protože ta tematika je stále aktuální, dokonce aktuálnější než před nějakými sto lety. Koho to zajímá, najde plný text Psychologie davu ve francouzštině na webu http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lebon3.pdf. Je tam i italský překlad (http://cronologia.leonardo.it/lebon/indice.htm), překlad do angličtiny http://www.gutenberg.org/browse/authors/l#a239.
Le Bon byl jedním z prvních, co upozorňoval na nebezpečí, které v sobě skrývá mýtus nadřazenosti arijské rasy, najdete jeho kritiku teutonského mýtu krve v jeho Hier et demain. Pensées brèves (1918) (Včera a zítra. Krátké úvahy)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5447856c/f8.image
Jsou to stále podnětné knihy, ze kterých vycházejí modení psycho- sociologové, kulturní antropologové. Jestli je ještě čtou dnešní politikové nevím. Myslím že praxe manipulace mas je natolik známá a rozšířená, že ji nepotřebují studovat v příručkách.

informace řekl(a)...

A ještě. Jak v recenze vyplývá, nejde o nějaké vědecké pojednání v užším slova ssmyslu ale sppíš o knihu se záměrem popularizovat, vysvětlovat různé jevy společenského života a způsob jejich fungování.
Kniha tedy prospěšná. Zvlášť pro neodborníky.
Non fate tanto gli schizzinosi.

Jakub S. řekl(a)...

Ale já bych vybíravý nebyl. podle všeho je autor značně vzdělaný, inteligentní a má rozhled. Docela ho už předem beru.
LeBon, ano, klasika, základ. Přímo návod k použití, že... taky byl použit, a s oslnivým úspěchem, že. Několikrát. Nakonec Duce byl vystudovaný pedagog a Uljanov z profesorské rodiny. Trošku už o tom něco věděli.
A OHLEDNĚ KUBÁNSKÉ KRIZE: detailně se na tu dobu pamatuju, napjatá situace - jen vybouchnout. Šílené není silné slovo. Armády, milice pohotovost, celý svět seděl u tlačítek a telefonů. Takže vím, že pravdu tu má ZŽ, vidím to stejně, hotovo.
Je třeba neuastále být vděčný, že svět nebyl zplanýrován za studené války ani potom. Mohlo se to stát stokrát. Je to vlastně nepravděpodobný zázrak, že tu pořád jsme. Ale furt je tu Írán, KLDR... S Koreou ví každý voj.-dipl. odborník s rozhledem, co by bylo nejlepší. Jenže... jenže. Tak čekáme... nač?

Větší vlastenec řekl(a)...

Zeptejte se kteréhokoli příslušníka našeho vzdělaného národa, vážený Jakube S., na největší hrozby světovému míru.
Většina opravdových vlastenců bude jmenovat na prvním místě ne chudou lidovou Koreu či revoluční Írán, ale agresivní Izrael.

* * * * *

K problému „LeBon versus M.Petrák“ : Je jasné, že absolvent kvalitních (to jest SOCIALISTICKÝCH) českých škol musí být kvalitnějším autorem než nějaký zaostalý Evropan.

Čest a Nazdar !

Šaman řekl(a)...

"Skupinová hloupost, která posedla členy týmu Johna F. Kennedyho v době kubánské krize" NENÍ citát, NENÍ to PASÁŽ, jen štěpná zkratka tří stran, které na různých příkladech vysvětlují pojem "groupthink", aneb "nerozum do kapsy".
Měl jsem raději použít americké rozhodnutí k invazi do Zátoky sviní, protože TO vešlo do dějin psychologie jako projev "groupthinku". Což někdo překládá jako "skupinové myšlení", jiný jako "skupinová hloupost".
Použil jsem pozdější kubánské krize, protože ta, i když dobře dopadla pro obě strany, by měla při sviňském průběhu mnohem katastrofičtější průběh.
Taky se na to pamatuju, i na propagandistické běsnění u nás. Američani řekli: Jestli nezastavíte své lodě na čáře blokády, vystřelíme na vás". Sověti do oblasti natáhli svoje ponorky, a řekli: "My do vás taky." A pak - se zastavili. Takže pravdu má VV, jako vždy, tedy že "moudrost sov. vedení" zabránila 3. světové.
Jen bych připomněl dřívější kolektivní debilitu (groupthink) se kterou Rusáci nastlali rakety před americký práh, a se kterou popírali zjevená fakta. Sovětská diplomacie se tehdy stala usvědčeným podvodníkem - před zbytkem světa, ve kterém jsme my nežili.
Naštěstí se nakonec lekli. Takže nemůžeme ocenit případnou "kolektivní moudrost" týmu amerického prezidenta, která by snad zavládla po překročení čáry. Ale tam už byly vydány rozkazy, tam už nebyl čas na žádné dlouhé diplomatické jednání. Byla nakreslena liniová schemata se svými IFy. A s bombardéry ve vduchu a s natankovanými Minutemany.
Kdyby Rusáci nezastavili, tak bychom si nejspíše neměli možnost přečíst slova JFK:
"To, co děláme, je strašné. Až opustíme tuto místnost, možná začnou umírat lidé".

Větší vlastenec řekl(a)...

Sovětský svaz tehdy jen REAGOVAL na americké jaderné rakety, "inteligentně" nastrčené těsně před sovětské území.
A pak ustoupil, jako ten opravdu rozumnější. Však vidíme dodnes, koho dokáže do svého čela vygenerovat dekadentní a rozpadající se americká (celá euroamerická !) společnost, a koho my Slovani.
Myslím tedy nás OPRAVDOVÉ Slovany - nás Čechy, Moravany a Rusy. Ano, po úletech typu Gorbačov a Havel nás vedou opět opravdoví vlastenci a myslitelé, vedou nás ke společným šťastným zítřkům.

Ale podruhé už agresivním USA ustoupit nemůžeme. Vedlo by to jen k prodlužování agónie celé Euroameriky, a k odkladu naší cesty vpřed a vzhůru. Naštěstí tentokrát máme po svém boku Muslimy - tentokrát nad Euroamerikou slavně zvítězíme, mír a spravedlnost hezky obnovíme.

Míru zdar !

informace řekl(a)...

Vidím, že mě oba přispěvatelé upozorňují diskrétně na správnou francouzskou grafii LeBon.
Píšou jméno odděleně v angličtině a v italštině.
A ještě citát z jeho Hier et demain (1918): "L’Allemand moderne est plus dangereux encore par ses idées que par ses canons. Le dernier des Teutons reste convaincu de la supériorité de sa race et du devoir, qu’en raison de cette supériorité, il a d’imposer sa domination au monde. Cette conception donne évidemment à un peuple une grande force. Il faudra peut-être une nouvelle série de croisades pour la détruire."
Ať se poučí.

informace řekl(a)...

Vzhledem k tomu, že oba přispěvatelé francouzsky umí a tak to pro ně nebude námaha si to přečíst, přeložím citát pro ostatní (omlouvám se předem za kostrbatost).
V r. 1918 sedmasedmdesátiletý prozíravý sociolog napsal:
"Moderní Německo je víc nebezpečné pro své ideje než pro své kanony. Poslední z Teutonů je stále přesvědčen o nadřazenosti své rasy a vzhledem k tomu i o povinnosti prosadit svou nadvládu nad celým světem. Tato představa zřejmě dává národu velkou sílu. Možná že na její potření bude v budoucnu zapotřebí několika nových křížových tažení."

Jakub S. řekl(a)...

Neuvěřitelné. V osmnáctém roce.

Šaman řekl(a)...

V roce 1872, krátce po prohrané prusko-francouzské válce, vydal Jules Verne Ocelové město. Nevlídná realita začouzených a hlučných průmyslových čtvrtí je připsána ohyzdnému německému nenasytnému kapitalistovi, jenž je zásadně jmenován jako "Herr Schultze". Ten postavil svůj vojensky řízený Stahlstadt, své dračí doupě, jen proto, aby zničil pokrokové France-Ville, skutečné sluneční město hodného francouzského humanisty doktora Sarrasina (jinak šíleného komunistického diktátora, který v domech zakazuje i záclony).

Pranacistický diktátor Herr Schultze, věren svému germánskému typu, hodlá vyhubit všechny podřadné rasy a propaguje dobytí světa Němci.

Tak ho alespoň popsal Verne. Takže - Hitler jen navazoval na to, co bylo už dávno před ním.

1872. Neuvěřitelné!

Tak - Francouzi tomu, po svých zkušenostech, věřili.

stk řekl(a)...

Petráka jsem si objednal, přijde mi snad v pondělí. Uvidíme, co napsal o tématu, které mě velmi zajímá už od okupace 1968.

člověk - dav - idea - vůdce

Vzpomínáte na to, jak byl tehdy hodnocen Dubček, Kriegel, gen. Svoboda a později Husák?

P.S.: Kniha páně Petráka, pochopitelně! Kdyby přišel on osobně, tak by mě to pochopitelně potěšilo - bylo by o čem vykládat celé hodiny. Ale nejspíš - nepřijde...

informace řekl(a)...

Neuvěřitelné, když někdo vytáhne otázku rasy v r. 2012. Viz článek v Der Spiegel o ztrokotání lodi Concordia.

STK řekl(a)...

Jistěže má, Šamane, každý národ své specifické vlastnosti. Popírali to jenom komunisté a teď, nově multikulturalisté.
Ale každý, kdo je "mix" a zná své příbuzné (polské, německé) si toho je vědom. Mimo jiné - to je důvod, proč nelze beztrestně míchat jednotlivé kultury. V "testovacím chlívku" nastane za určitý čas boj "kdo s koho". Nenastává na počátku, kdy nové etnikum je jen takový "exot" a většinová společnost se na něj dívá jak na zvířátka v ZOO. Až začne mít potenciální (natální) sílu, situace se změní. To je v Evropě teď.

Pro zajímavost - posílám s ověřovacím slovem "excesson"

informace řekl(a)...

Proto tedy Sarkozy, který je původem Maďar líbá Angele ruku a dělá na ni tresčí oči. Jestli vyhraje ve volbách socialista Hollande, bude mít Angela s francouzskou "galanterií" šlus.

Šaman řekl(a)...

Kdybyste náhodou někdo nevěděli, proč jsem tak chytrej, tak proto, že jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT!
\ :-)

Kopretina řekl(a)...

Našla jsem, že si 70% Francouzů přeje Marine Le Penovou ve volbách
http://www.tdg.ch/monde/europe/70-des-Francais-souhaitent-que-Marine-Le-Pen-soit-dans-la-course/story/20270239
Tedy jestli jsem si to dobře přeložila, množná, že ne. Ale je-li to pravda, tak to o něčem vypovídá, že multi-kulti selhává...

stk řekl(a)...

Myslím si vážení štamgasti,
že soužití různých (ale ne zas tak moc různých) národů je možné jen s malými třenicemi - ne většími, než jsou ty mezi blondýnami a zbytkem populace.
To, co soužití vytrvale kazí je pozitivní diskriminace (čti zvýhodňování jedněch na úkor druhých) a hyperkorektnost (čti: zákaz mluvit pravdu o věcech, které stejně každý ví.)
Vede to k potlačované nenávisti většiny k menšině, což naprosto logicky vyvolává protitlak.

Pokud máte chuť, doplňte tuhle prostinkou definici.

(heslo: kings)

Kopretina řekl(a)...

Neřešené problémy mezi majoritou s menšinami vede k nárůstu extrémistických stran, např. vzestup Marine Le Penové, problémy se musí řešit, řešit dialogem a konstruktivními řešeními, ne je zametat pod koberec a nedělat vůbec nic. Abychom se nedivili...Lidé jsou otráveni a pak naslouchají jednoduchým populistickým proslovům.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> soužití různých (ale ne zas tak moc různých) národů je možné

... pouze pokud každý má své vlastní území. Jako podobenství si vyberte nějakého člověka, se kterým celkem slušně vycházíte, a zkuste si představit, že byste s ním žili ve společném bytě - jedli ze společné mísy. To by se pak asi rychle dostavila ponorková nemoc. (Matně si vzpomínám na jakousi povídku, kde členové posádek navrátivších se z cesty na Mars meli vyhražen každý své teritorium které nesměli opustit, protože by se jinak vzájemně krutě povraždili.)
Dobré ploty dělají dobré sousedy. Na mnoha místech světa je to ovšem už pomíchané a separaci by nebylo možné bezbolestně provést, ale je trestuhodné snažit se to promíchávat i tam, kde dnes ještě vážné problémy nejsou.
Od začátku našich dějin si děléme multikulturní dort jako pejsek s kočičkou, a kdyby nám ho občas nesežral zlý pes (v podobě těch různých křížových výprav a světových válek), tak tady už dávno nejsme.

informace řekl(a)...

Podle nejnovějšího průzkumu "il candidato socialista François Hollande avanza di tre punti nelle intenzioni di voto al primo turno delle presidenziali ... attestandosi al 31%, davanti a Sarkozy, ancora non ufficialmente candidato, a 24,5%(+0,5) e a Marine Le Pen a 19% (-1)."
http://affaritaliani.libero.it/politica/presidenziali-in-francia-hollande-vola310112.html?ref=ig

STK řekl(a)...

Pro Zdeňka Ž.:
Přesto k mísení národů i ras dochází a nekončí vždy tragicky. Jde jenom o rychlost, s jakou se to děje a taky o míru odlišnosti. Několik set let žijí v našem pohraničí Němci a nebýt šílenosti zvané II. WW a toho, co předcházelo, nadále by se občas chlapi poprali v dolní hospodě, ale čeští kluci by si vyhledávali švarné Němky a naopak.
Nebýt pohraničních sporů států(!) o Dolní Slezsko by nebyl můj děda vyhnán z Polska a neskončil v Ostravě.
Už desetiletí tu v Kotlince bydlí Vietnamci. Jsou tolerováni mnohonásobně lépe, než Cikáni. Proč? Jednak neparazitují na majoritě (trochu okrádají svými "dovozy" stát, ale zato u nich dostanu koupit věci levné a fukční) - a stát jim nijak zřetelně nepomáhá, nepreferuje je. A Vitnamci pracují, jejich děti umí perfektně česky a ve škole patří mezi premianty.
Nemyslím, že je nutné a možné si držet etnicky a kulturně "čisté státy". Jak říkám - nelze takové mísení nadirigovat, ale hlavně: řešit je způsoby, jakým se multi-kulti problémy v současné době řeší.

Kopretina řekl(a)...

No vidíte, takže čísla ve Vašem odkazu tak odpovídají. Ale i to, že Marine Le Pen získala 19% hlasů není tak málo a demokratičtí politici by se měli zamyslet, proč tomu tak je...A jestli se problémy nebudou řešit Le Pen budou přibývat procentní body...

Kopretina řekl(a)...

Ano, s tím co píšete STK, se dá naprosto souhlasit...Tragické soužití s cikány...A stát to neřeší...
http://polanecky.blog.idnes.cz/c/241676/Ve-Varnsdorfu-zemrela-napadena-zena-Co-tomu-rika-Gorol.html

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

Představte si rodinu, která má rodinný domek. A jeden z nich povídá: Tyhle účty za elektřinu, plyn, vodu, telefon a tak podobně jsou stále vyšší, potřebovali bychom nějaký další příjem. Víte co, pronajmeme jeden pokoj. Tak ho pronajmou, a nájemník jim platí nájem, jenže taky spotřebovává elektřinu, plyn a vodu, takže z toho nájmu se pouze uhradí zvýšení spotřeby a zisk je nulový. (Tedy v tom lepším případě, se mají štěstí na relativně slušného nájemníka, co není ani zloděj a vandal ani vraždící maniak.) A tak se úplně zbytečně tísní ve zbývajících pokojích, protože uzavřeli smlouvu tak, že nemohou nájemníka vypovědět.
Někdo by jim poradil, že měli naúčtovat nájemné mnohem vyšší než kolik každý z nich vydá na energii a do fondu oprav; a že měli uzavřít jen krátkodobou smlouvu na dobu určitou.
Ale já bych jim řekl, aby si ty místnosti raději nechali pro sebe. Děti půjdou do školy a bude se jim hodit vlastní pokoj, kde by se mohly v klidu učit. Děda s bábou zestárnou a už se jim nevyplatí sdílet ložnici s chrápajícím partnerem. A někam je třeba uložit lyže, snowboard, surfové prkno, akvalung a horolezecké vybavení, protože nejen prací živ je člověk a bez sportu a rekreace se dostaví nemoci.
(Pokud by toto podobenství nebylo dost jasné, tak mělo znamenat toto: Evropa je už přelidněná, i v posledních zbytcích přírody a rekreačních oblastech je pomalu husto skoro jak na Václaváku; a zvát si gastarbaitry by se vyplatilo jedině tehdy, pokud by nebyli plnoprávnými občany, takže je lépe imigraci nepovolovat.)

informace řekl(a)...

Pane Žikovecký,
nechci s Vámi polemizovat, ale jen upozornit, že jde za stávajících podmínel o neřešitelný problém. Něco jako had, co požírá vlastní ocas.
Demografové hlásí, že Evropa stárne, rodí se stále míň dětí a v nedalekém budoucnu domácí pracovníci nebudou ve stavu svými příspěvky udržet sociální důchodový systém. Proto je zapotřebí přijímat gastarbeitry, aby platili na penze přestárlých Evropanů.
To na jedné straně. Na druhé naše ekonomika je založená na růstu. Hlavním přednostním cílem je růst GDP. Podle poměru mezi GDP a státním dluhem se posuzuje stav státního hospodářství, jeho věrohodnost, spolehlivost, že zaplatí své dluhy. Celá nynější finanční krize se točí právě kolem státních dluhopisů. Jejich kvotace na finančních trzích z valné části závisí na vyhlídkách růstu státu.
Tedy státní hospodářství musí růst, musí se víc vyrábět a víc konzumovat, jinak GDP stagnuje. A státní dluh roste. Bez gastarbeitrů výroba neporoste, budou chybět pracovní síly na ty podřadné práce.
Na druhé straně kam povede, nebo spíš může zavést příští generace tento mýtus neustálého růstu? Už v 1972 r. dokument The Limits to Growth , vypracovaný na objednávku pro Římský klub, varuje, že to může vést k záhubě lidstva. Teď se o Římském klubu tvrdí všelijaké nesmysly v souvislosti se členstvím V. Hlavla. Podívejte se v Googlu na heslo The Limits to Growth a posuďte sám.
Jak to řešit?

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Hlavním přednostním cílem je růst GDP.

Což je hausnumero, které si nějaký úředník vycucá z prstu. Onehdy jsem četl článek o tom, že do HDP se započítává jednak odhad příjmů prostitutek a jednak odhad toho, kolik by museli zaplatit ti co bydlí ve vlastním, kdyby platili nájem sami sobě.
Takže až zase bude zapotřebí zvýšit HDP, tak stačí oba tyto principy zkombinovat a připočíst kolik by platili ženatí za sex svým manželkám, a ještě to kvůli genderové vyváženosti vynásobit dvěma.

informace řekl(a)...

To je pravda. Ale to je mezinárodní konvence. Co s tím naděláte?

Schumacher řekl(a)...

Mezinárodní konvence? Takových bylo a bude. Život si razí vlastní cesty, konvence nekonvence. Záleží na reálných mocenských poměrech a na transakčních nákladech. Když budu mít kvér tak druhý může mávat lejstrem s konvencí kdovíjak usilovně a bude mít smůlu. protože ten kvér. Kapíto ?

informace řekl(a)...

Certo che ho capito. Si calmi, signor Ciabattini.
My tu diskutujeme o mezinárodně přijatém indexu na propočítávání Hrubého domácího produktu a Vy hned na nás s kvérem.
Poslyšte, nebudete náhodou podloudný obchodník se zbraněmi? Že tu pořád máváte kvéry. Na Vašem místě bych si dala pozor. Pámbu ví, kdo tenhle blog může navštívit.
Capito?

informace řekl(a)...

No, teď té diskuzi nasadil náš anonym korunu.

informace řekl(a)...

Doufám, že tě nesmažou.
Je to důstojné zakončení.

informace řekl(a)...

Poslyš, teď buď trochu zticha. Nebo smažou půl stránky. A kdybys byl méně "jadrný" tak by tě tu Šaman nechal.
Chápeš?

informace řekl(a)...

Bravo ragazzo.

Šaman řekl(a)...

Nenechal. Ano, jsem při tom vždy náramně spokojen. Ale byl bych ještě víc, kdyby sem jistý důvěrný rozeštvávač přestal lézt.

Už jsem to vysvětloval. Ztracený kredit. Už nepomůže být dvakrát, třikrát slušný. Už jsem se přesvědčil, že pak zaútočí zase.

UTRUM, René!

Šaman řekl(a)...

A je marno sedět u poče celou noční směnu. Já se přece jen jednou vzbudím, a pak smažu.

Šaman řekl(a)...

Mě nejde o "jadrnost" či "nejadrnost", Informace. Samotné sprosté slovo nevadí. Vadí vulgarita, spojená se zlomyslným a promyšleným urážením. Toho si zde užijeme dosti - i bez vulgarit.

Takový élent rozvrací diskusi, protože stupňuje agresivitu a přenáší ji na všechny čtenáře. Proto je třeba toho anonyma až příliš důvěrného mazat, mazat, a mazat!

\ :-)

STK řekl(a)...

Poslední dnešní připomenutí Z.Ž.:
Evropa zbohatla. A jak tak bohatla, přestávala mít chuť plodit děti. Protože děti, to je starost, leze to do peněz, člověk nemůže na dovolenou, protože je musí někam dát, vříská to po bytě...
No a když pak bezdětek dojde k důchodu tak zjistí, že ho nemá kdo živit, že co si nenašetřil, to nemá, protože stát, katastrofálně zadlužen levicovými politiky pozvolna krachuje. U nás to je tak poslední desetiletí, na tzv. Západě už dlouho.
Takže to byl důvod "dovozu" těch gastarbeitrů. Ale nebyla to dobrá volba, jak teď vidíme. K "vyčištění prostoru" už nesebere nikdo odvahu, protože sousedé, při pomyšlení, že by jim tam ti vystěhovaní gastarbeitři nalezli, budou raději tak rázný krok všemi silami vetovat.
Takže našim potomkům bude třeba odkázat lásku k minaretům a muezínům. I když ráno to asi bude spíš "meluzín". [;>)

EK řekl(a)...

Šaman řekl(a)...
Kdybyste náhodou někdo nevěděli, proč jsem tak chytrej, tak proto, že jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT!
\ :-)

To budete jistě souhlasit s tvrzením, že u "anonymního" byl překročen bezpečný prud nebo napětí když strkal dráty do prodlužovačky.

čest v devět!

Schumacher řekl(a)...

Kapitáne, hlásím, že vetřelec opět na palubě. Navrhují tradiční postup, přechodová komora č. 3....

Jakub S. řekl(a)...

Tak holt ještě jednou, po x-té:
Esli si myslíš, že tě vůbec někdo obdivuje, jak jsi šikovný, úžasný, vtipný atd. - ujišťuju tě naprosto pevně, že tomu tak zcela jistě n e n í . Nikdo. Protože ty se usilovně (a dobrovolně, to je to smutné...) neustále prezentuješ, jaký opravdu jsi. Věř mi nebudeš, no). A to, jaký jsi (nejen tady), není tedy vůbec nic vtipného, ani veselého, ani zábavného. No, jsi holt jaký jsi - potměšilá zlá nula. No každej sme ňákej! Ale nechoď s tím ven, proč?
Ach jo. Kéž tě Pán osvítí. Měj se hezky (to myslím vážně) a nekaz ostatním, aby se hezky měli.

informace řekl(a)...

Myslím, že je na čase, abychom se vrátili k tématu této stránky- recenzi Šamana Petrákovy knihy Skrytá autorita, lidská agresivita a víra.
Nevím, jestli je vám známý experiment, který provedl v r. 1971 stanfordský profesor Philip Zimbardo, který vybral z dobrovolníků skupinu vězňů a skupinu dozorců, kteří byli zavřeni do prostoru, představujícím vězení. Experiment měl dramatický průběh a musel být po šesti dnech přerušen, protože účinkující se natolik ztotožnili se svými rolemi, že začalo docházet k excesům. Vězňové se buď zhroutili anebo se pokusili o útěk, dozorci pak zase začali vězně šikanovat, brutálně s nimi zacházet.
Experiment pak byl kritizován z mnoha hledisek. Zimbardo z něj vyvodil závěr, že u zcela normálních lidí dochází k tzv. deindividualizaci proto, že náležejí k určité sociální skupině, s jejímiž pravidly chování a postojem se ztotožňují. A to je zvlášť patrné ve vyhraněných situacích jako na př. válka. Brutální chování při takových krizových poměrech je vyprovokováno okolnostmi, jejich tlaku, který deformuje chování i docela normálního člověka. A stejně tak můžeme říct o reakce utlačovaných nebo týraných.
Zimbardo pak napsal deset let nato studii The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, ve které kromě jiného porovnává svůj experiment se situací ve vězení Abu Ghraib, kde docházelo k excesům ze strany amerických vojáků vůči iráckým vězňům. Zimbardo vysvětluje proces de-humanizace člověka, ke kterému dochází v situacích jako válka. Aby mohl "normální" člověk zabít jiného člověka musí ho zredukovat na ne-člověka, musí ho zbavit jeho lidské identity. Sám ale prochází podobnou proměnou - z normálního člověka se stává brutálním trýznitelem nebo vrahem.
O experimentu byly natočeny filmy, v USA a Německu. Nevím, jestli sem do Itálie došly, ale Zimbardova studie tu vyšla v překladu.
Nevím, jestli o tom M. Petrák ve své knize hovoří, ale téma zapadá do naší diskuze o Holokaustu.

Anonymní řekl(a)...

Vy máte ale výdrž, anonymní.

informace řekl(a)...

Sociologií se nezabývám, jen občas si něco přečtu, když mi to přije do ruky. Nechci tu tedy vést nějaké učené řeči o oboru, který prakticky neznám.
Ale měla jsem před lety příležitost nahlédnout do diplomové práce kamarádky mé dcery, která vystudovala sociologii. Zabývala se v ní dalším vývojem studia o davu, které započal svou Psychologií davu G. Le Bon.
Snad vás bude zajímat, že kolem této teorie e časem vytvořilo několik názorových skupin, z nichž každá vyjádřila svůj postoj, zcela odlišný mezi sebou.
V práci se hovořilo o strukturálním funkcionalizmu, který vidí společnost jako serii struktur vzájemně na sebe napojených, které zachovávánim sociální a kulturní jednoty společnosti zaručují její stabilitu. Činnost jedince a sociálních nebo politických skupin je pak regulována tímto souborem sktruktur - státních, politických, ekonomických, sociálních.
Na opačných pozicích je pak tzv. konfliktní teorie (M. Weber, K. Marx C.Wright Mills), podle které nerovnováha společnosti musí nutně vést ke konfliktu, když chudí bez moci se vzbouří proti bohatým a mocným. Zvlášť pro Marxe je významná role mas , které politicky organizované a vedené uskuteční sociální převrat.
Škola symbolického interakcionalizmu zase hovoří o symbolech a jejich využití pro ovlivnění chcování jednotlivce a skupin.
Nakonec je tu teorie feminizmu, která je blízká konfliktní teorii, tím že hovoří o struktuře společnosti rozdělené mezi muži a ženami, silně konfliktní pro nerovnoprávnost obou pohlaví.
To by bylo asi to, co si z té práce pamatuju, nevím, jestli k tomu někdo chce dodat nějakou poznámku nebo spíš upřesnění.
Nechci fušovat do řemesla.

informace řekl(a)...

oprava: zcela odlišný o ostatních.

Z řekl(a)...

> K "vyčištění prostoru" už nesebere nikdo odvahu

Existuje nediskriminční a humánní řešení jak se zbavit většiny těch problematických. Je snadno proveditelné, ale neprosaditelné: postarat se, aby byly dodržovány zákony. Pak by kapsáři, zloději kovů, mafiáni a teroristi neproudili dovniř, ale ven, ve směru gradintu entropie.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> bezdětek dojde k důchodu tak zjistí, že ho nemá kdo živit

Nemít děti je pro dotyčného tragédie, ale pro zbytek společnosti je to přínos, protože se vzal svého podílu na životním prostoru ve prospěch jejich potomků. Takže i když mu ostatní zaplatí důchod, tak je to pro ně pořád ještě nesmírně výhodný obchod.

Větší vlastenec řekl(a)...

Někdy se mi z vás dělá špatně, vážně, drazí vlastenci.
Vždyť vy dokážete rozžvanit i témata doslova KRUCIÁLNÍ, krufihimlfix !

Takže se teď vrátíme se k tomu NEJDŮLEŽITĚJŠÍMU, ano ?
To jest k samotné zlomové knize Skrytá autorita.
A k důvodu, proč nám Ó Velký Šaman připomíná její nepominutelnou existenci právě tento týden.

Ano, Autor Knihy, inženýr lidských duší Milan Petrák, již tento pátek Knihu podepisuje během PragoFFestu, jedné z nejdůležitějších slavností letošního roku.
Na tomto velevýznamném setkání absolventů pražské elektrotechnické fakulty *) můžete Knihu samozřejmě velevýhodně zakoupit - bez zlodějské přirážky zlodějských soukromých knihkupců.
A považte sami, drazí vlastenci, jakou přidanou hodnotu Knihu získá Autorovým vlastnoručním podpisem.
Zvlášť po ocenění Autora Nobelovou cenou.
Nebo dokonce Leninovou cenou.

Na toto Setkání se pokusí dorazit i moje malost. Ano, chtěl bych se Autora osobně (a samozřejmě patřičně uctivě) zeptat na ony pokusy, Ó Velkým Šamanem laskavě připomenuté.
My prostí dělníci pokroku a vojáci míru víme, že elektřinu lze k pokusům s lidskou (resp. stádní) psychikou používat několika způsoby :
1) výslech za pomoci známého systému tří svorek (bradavky + genitálie)
2) přímé bití vhodným kabelem (nahrazuje v současnosti nedostatkový býkovec)
3) nejnověji přímo dešifrováním myšlenek vysýchaného

Prostě - těším se na soudružská setkání a podněty do mojí další práce.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě !
Omylem jsem ke svému příspěvku z 11:40 nepřipojil poznámku. Takže si račte doplnit, vážení :

--------------------------------------------------------------------------
*) I absolventů jiných podobných světově nejvýznamnějších českých a ruských škol.

Za chybu se omlouvám všem vlastencům i vlastenkám.

informace řekl(a)...

Reconstructing Speech from Human Auditory Cortex?
A co budou dělat s hluchejma?
Už se začínají programovat neslyšící e nevidící špioni na akce v Pakistánu. To jste nevěděli?

Větší vlastenec řekl(a)...

Havel a multikulti nadšenci nejsou Češi

Konečně to jeden velký český vlastenec napsal hezky česky po lopatě : ministr Schwnzerberg není ani čecháček, ani Čech. On je nejspíš multikulti z okruhu V.Havla.
Díky mu, za jeho odvahu, věrnost a sílu. Přidal blankytu do křídel míru.

Jinak samozřejmě : „Čecháček“ není, opakuji NENÍ roduvěrný Čech, bránící svou vlast proti multikulti Euroamerice a globálnu. Je tomu přímo naopak.
Ano, takzvaný profesor Černý, kolaborant s fašisty, zrádce národa, doslova OBRÁTIL význam toho pejorativního označení - čecháčkem je, například, každý obhájce našeho násilného zavlečení do Evropy.
Zato Václav Klaus, a s ním samozřejmě všichni zastánci našeho věčného setrvání v naší rodné Západní Asii, jsou řádnými Čechy.

No a Schwarzenberg je Němec, feudál, intelektuál a buržuj. A V.Havel byl takovým přítelem našich dědičným nepřátel, že i ten „čecháček“ by pro něj bylo nezasloužené vyznamenání.


Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Copak ten! Zato ale europoslanec a velký vlastenec Zahradil, který bojuje jako lev za naše národní zájmy a za zachování naší suverenity v Brueselu! Ten si zaslouží náš obdiv!

stk řekl(a)...

Myslím Informace,
že o stanfordském experimentuž tady jednou diskuze byla. V každém případě byla na D-F, kde jsem výsledky experimentu dával k dobru ultraliberálům, kteří mají pocit, že všechno půjde samo, bez jakékoliv regulace, jakýchkoliv zákonů, jen když se sejdou rozumní lidé a budou chtít. Marně jsem přesvědčoval p.t. spoludiskutující, že věc bude fungovat do jistého počtu jedinců, pak nastane okamžik, že se mezi nimi objeví jedna "sviňka štětinka" a projek se zhroutí, úprotož se na bude na CO odvolat. Nebudou zákony, nebude vláda, nebudou represivní orgány.
Knihu jsem si již objednal, měla by mi přijít nmejpozději v pondělí. Přečtu si ji a "stanu se chytřejším". [;>)

s.t.k. řekl(a)...

Zd. Ž.:
...Takže i když mu ostatní zaplatí důchod, tak je to pro ně pořád ještě nesmírně výhodný obchod. ..
To by ti ostatní museli používat mozku. A druhá podmínka: Museli bychom mít bvládu, která by tu naši "Res publica" udržovali nezadluženou a právě u těch "mas" si nekupovali přízeň zadlužováním nad výkon ekonomiky. Takže zase nic.
Ale problém to zdaleka není nový - viz klasická básnička "Dědova mísa".
Takže souhlasím s oběmi připomínkami - jenom bychom museli vyměnit národ, potažmo lid. Se stávajícím to provést opravdu, ale opravdu nelze. [;>)

Větší vlastenec řekl(a)...

No ba.
Kdyby byli všichni Čechové a Moravané jako Vy, vážený STK, nikdy bychom se nedostali do dnešního svrabu.
Ale až opět zvítězíme nad Euroamerikou, multikulti a globálnem, použijeme Vás jako etalon správného občana naší opět svobodné a nezávislé vlasti.

Na shledanou v lepších časech.

Anonymní řekl(a)...

-ty,Stk,dej mi kontakt do tvé Ostravy.Já nakouknu do tvé práce.Důvěrný

Schumacher řekl(a)...

STK a Z, jsem téhož mínění. To zas budeme na "vošklivci". Nepochybně by nás tu spolu s dalšími někdo s potěšením viděl v jednom lágru. V tom lepším případě.

Šaman řekl(a)...

K Zimbardovým pokusům mám dvě nové informace.
Jednu jsem získal z této knížky: Pokus, při kterém jsou elektrickými šoky trestáni lidé, kteří neodpovědí správně na otázky, mají při různém uspořádání různé výsledky. Nejvíce, 90 % lidí, trestalo nejen bolestivými, ale smrtícími dávkami, pokud byl v místnosti přítomen člověk v bílém plášti jako hlavní experemintátor. A hlavně - když byl trestaný úplně mimo
Připomíná mi to situaci, kdy vojáci bombardují daleké cíle s uspokojením, že se trefili. Totéž při odpálení tanku, zasažení letadla. Ale obráceně - v zákopech 1. sv. války se na Vánoce dokázali Francouzi s Němci domluvit a dokonce slavili společně. Ten jeden den.
A skutečně - při takovém uspořádání experimentu, kdy byl trestaný ve stejné místnosti, klesl počet mučitelů na 10 %!
Různé uspořádání experimentů vedlo k různým výsledkům, rozptyl byl 10 - 90 %!!!

Tak tolik z knihy. A teď druhá informace: před týdnem jsem byl na jedné besedě, ze které bych měl ještě časem přinést report (nějak se mi to štosuje) kde pan PhDr. Vojtěch Kyncl /Památník Lidice, Historický ústav ČAV/ říkal, že Zimbard všechny tyhle pokusy na agresi skončil. Hrnuly se mu granty, dostával zajímavé výsledky, ale už ho to přestalo bavit. Teď začal zkoumat jiné, ne tolik atraktivní stránky lidské povahy: Lidský altruismus. Jak to, že se najdou lidé, kteří přes nátlak davu a osobní riziko naopak úplně cizím lidem POMÁHAJÍ.

A to se mi líbí. Jsem zvědav na výsledky. Tedy jestli na tohle dostane grant…
\ :-)

Štaja řekl(a)...

Hola hola!
Vynikající vyčerpávající komentář!
Zrovna jsem v kapitole o démonizaci. Je neuvěřitelné, jak některé pasáže v knize dokážou vysvětlit leckdy nepochopitelné jednání některých lidí v mém okolí, v televizi a podobně.
Až to dočtu, taky o tom něco napíšu, ale jistě nebudu tak podrobný.
A samozřejmě posílám pozdravy!

Větší vlastenec řekl(a)...

PhDr.Vojtěch Kyncl.
Zapamatujte si to jméno, drazí vlastenci.
Přidejte si jej ke jménům jiných velkých českých myslitelů, Ó Velkým Šamanem v posledních dnech zmíněných - k Milanu Petrákovi a Marii Klaškové.
Jsou to všechno dozajista intelektuální kapacity za slovo vzaté.

Jo, my Češi - kdo se nám rovná, tedy kromě našich starších ruských bratří ?
No nikdo, samozřejmě. Proto jsme tak dobří.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Viděla jsem na stránkách Historického ůstavu, že 16.ledna se konala přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla "Bez vyčítky" o vraždění po atentátu na Heydricha. Vystoupil tam i PhDr. Slavomil Hubálek s přednáškou na tíma Lidská agresivita z hlediska klinické psychologie. Musela být zajímavá část, kde se hovořilo o útlumu svědomí těch, co vraždili. Jaký mechanizmus sebeobrany nebo sebeospravedlnění v sobě vytvořili bývalí vrahové. Když přestane působit klima masového propagandistického condicionování psychiky člověka, jak reaguje jedinec?
Minulý týden jsem shlédla film o posledních dnech Hitlera v bunkru a bylo otřesné vidět chování jednotlivých osob, jak docházely zprávy o postupu Rusů.
Dobrá řeknete, že to není faktografie, ale literární zpracování, ale právě to ukázalo názorněji než dokument vnitřní zhroucení lidí, kteří žili v sebeklamu vlastní všemohoucnosti.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace (k té demografii):
Pořád je v Evropě daleko víc nezaměstnaných než gastarbajtrů. Když k tomu připočtete ještě bezcenné flákače na nesmyslných studijních oborech (gender studia, multicultural studia a řada dalších oborů na sociálních, sociologických a filosofických fakultách) a NGO živené z různých pochybných grantů, bruselské parazity apod., tak zjistíte, že Evropa má pracovních sil dostatek. Stačilo by jen vytvořit takové podmínky, aby nemakačenkové museli makat. Pak by všichni gastarbajtři mohli táhnout.
Teďka jsem byl v samoobsluze, u pokladny mají i noviny. Na první stránce: Plzeňská právnická fakulta končí, 1400 studentů jde na dlažbu. První reakce: Kde budou studovat naši politici? Reakce druhá (nad vaším příspěvkem): Vykopat 1400 gastarbajtrů a poslat "právníky" makat.

Kopretina řekl(a)...

Tak s panem Zahradilem jsem se setkala, jednou jsem byla na schůzi ODS, volím ji, ale nejsem ve straně, (bratranec je členem Mladých konzervativců) a tam byl Topolánek (dnes už odvolaný) a Zahradil s Vidímem a Topolánkem, už si to tolik nepamatuji. Jo řešila se strategie, jak uspět proti hulvátovi Paroubkovi, Paroubek byl (vlastně pořád je) sprostým hovadem, neumí se chovat, je neurvalý, založil novou stranu Levice 21.století, vlastně II. komunistická strana. Topolánek byl férový chlap, ale absolutně neschopný se v televizních pořadech bránit, pořád říkal "Na tohle nebudu reagovat...", copak tak se chová politik...?

STK řekl(a)...

Pergille, vzpamatujte se,
budoucí právníci a makat? Hehehe!!!!
To nemůže projít! Oni přece šli na studia proto, aby makat nemuseli.
Přibude nám leda cca 1 400 nezaměstnaných na živení.

Na jednu stranu to chápu. Nebýt nás, líných, doposud bychom pilně žvýkali maso syrové. Líní lidé jsou hýbateli pokroku!

Ale přežít jako lenoch dá někdy hrozně moc vymýšlení, to vám povím!

informace řekl(a)...

V tomhle s Vámi, Pergille, souhlasím.
Tady je vysoké procento nezaměstnaných a při tom některé sektory by bez imigrantů nemohly fungovat. Na příklad zeměděltví. Sezonní práce jako sklízení oliv, rajských jablek nebo ovoce dělají výlučně imigranti. Žádný Ital by na ty práce nešel, považují se za něco sociálně podřadného, ponižujícího a pak tam málo platí. Pěstitelé toho pak využívají, nechávají tam pracovat imigranty na černo, takže za ně neplatí sociální příspěvky, tedy nepřispívají ani na důchodový fond.
Už od sedmdesátých let se tu mohla pozorovat tendence hlavně v lidových vrstvách k společenskému vzestupu, což se projevovalo honbou za místem v nějakém úřadě, tedy za "čistou" prací. Každý kdo vychodil vyšší střední školu, ať s jakýmkoliv výsledkem, aspiroval na práci za psacím stolem. Když ji nenašel, zůstal doma, na krku rodičům. Takže tady jsou různé státní nebo regionální úřady přecpány úředníky, kterým se vyplácí platy často za flákání a pokusy nějak ten počet zredukovat, vždy skončily fiaskem.
Když někdo přijde o práci, raději zůstane doma s podporou v nezaměstnanosti než by přijal jiné místo, když tam dost neplatí anebo dokonce když se by musel toho roku zříct dovolené.
Je samozřejmé, že takový systém nemůže nadlouho fungovat. Tady funguje už asi 30 let a podle toho to vypadá. Na příklad astronomický státní dluh.
Přijímáním imigrantů se situace nespraví, nahnilý je systém.
Jak to napravit, alespoň částečně? Žádná vláda si na to netroufá, z mnoha důvodů.
Teď mi řeknete, že by bylo zapotřebí zavést diktaturu, která by se nemusela ohlížet na protesty levice nebo odborů. Ani to není možné, proveditelné řešení, protože Itálie je částí evropského a mezinárodního společenství, které praktikuje tutéž politiku.
Nyní se o alespoň částečné řešení pokouší úřednická vláda Montiho revizí zákona o podpoře v nezaměstnanosti a některých článků tzv. Statutu pracujících ze sedmdesátého roku.
Politické strany mlčí, jsou rády, že si tím nemusí samy pálit ruce.
A pak je tu Evropská charta práv pracujících z 1989 r.

informace řekl(a)...

Vím, Pergille, že Vám teď nahrávám pěkný argument pro Vaše demagogické vyvody.
Jsem v podstatě osoba loajální, a když některé věci vidím, tak je řeknu. Tak toho nezneužívejte k demagogii.
Paradox je, že oproti vysokému procentu nezaměstnaných zvláště u under 35 ler, hlavně na jihu, kde dosahuje 29,6%, italské podniky marně hledají pracovní síly, chybi
17,2% pracovníků. To jsou oficielní údaje.

STK řekl(a)...

Informace,
to, co popisujete, platí +/- pro celou Evropu. To je důvod, proč tady gastarbeitři jsou. Lenost a nadutost "bílého muže", který je dost bohatý na to, aby si takový postoj mohl dovolit.
Pokud mám dobré zprávy ze Států, tam je to jinak. Lidé pracují, vezmou cokoliv, aby se "vyšvihli" nahoru ve společenském žebříčku - čti aby byli bohatší. Na "university" se tam prý hraje méně, než tady.
===
Vzdělání bývá někdy ošidná věc. Vzdělání - to není počet absolvovaných vysokých škol a počet získaných doktorátů. Moudrost - to jsou ryze praktické schopnosti řešit problémy. Někdo třeba dokáže vyřešit pronikání spodní vody do sklepa a zdvihání podlahy, jiný umí vyřešit demografickou situaci v městě, někdo zase počítačový systém v bance nebo cokoliv jiného. A najednou zjišťujeme, že počet doktorátů v tom nehraje roli. Čímž v žádném případě nesnižuji vypovídací hodnotu takového doktorátu nebo docentury. Ten člověk určitě musel jiným "člověkům" dokázat, že má pro daný obor určitou sumu vědomostí. Ale teprve praxe ukáže, zda je umí využít.
Bill Gates, Tomáš Baťa atd. - případy selfmademanů jistě znáte spousty. Nicméně jsou to všechno lidé, kteří: začínali od píky, jejich práce je bavila a chtěli být nejlepší v oboru. A rozhodně nepoovažovali jakoukoliv práci za podřadnou.

Já s prací neměl nikdy problém - stejně jako nemá Vlastimil V. Bylo třeba udělat díru do zdi a páni kolegové neměli čas - vzal jsem majzlík, kladivo, brejle a bušil jsem, dokud nebyla díra dost velká. Doma a na chalupě to přece za mě taky nikdo neudělal, že? Ale je pravda, že natrvalo bych takovou práci nevzal. Tak nevím - jsem "bílý heterosexuání muž který se živí..." nebo ne?

slovo: express [;>)

informace řekl(a)...

S absolventy vysokých škol je tu taky dost vážná situace. Je jich moc, hlavně z těch humanitních oborů a nemůžou najit umístění. Místa učitelů a profesorů na středních školách jsou obsazená a s těmi novými se neví, kam je dát. Vláda navrhla zrušení legální hodnoty univezitních diplomů - což znamená, že při státních konkurzech by se neměl brát zřetel na konečný výsledek zkoušek, ale proti tomu se zase studenti bouří. A pak to, podle mého, moc situaci nezmění.
Další fakt, který značně ztěžuje mladým nějak se umístit ve svém oboru, je že v Itálii je hodně rozšířený - řekla bych tradičně - nepotismus, takže každý tatínek se snaží vší mocí umístit na univerzitu svou ratolest, jako by na to existovalo nějaké dědičné právo. Psali tu o jedné jihoitalské univerzitě, že na fakultě jsou prakticky všichni zpříbuznění mezi sebou. Sestra ředitele ústavu, švagrová, syn a snacha. A to není jen tam.
A to je dědictví po Luigi Berliguerovi, bratranci velkého Enrica, bývalého tajemníka PCI, který, když byli komunisti u vlády, si nechal odhlasovat parlamentem zákon o místních univerzitních konkurzech. Tím prakticky podpořil již tak silnou univerzitní mafií různých "baronů". Takže si tam samozřejmě nabrali všechno příbuzenstvo.
Pro mladé a schopné, i když třeba studovali v cizině, tam není víc místo.
U privátních podniků nebo univerzit je to jiné, tam si vyberou podle schopností.
Ono to bude podobné, ne-li stejné i jinde.

Jakub S. řekl(a)...

No a u nás předevčírem zrušili práva v Plzni... koledovali si o to. Stejně ostudné - jenom trochu jinak!

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

IMHO bezbolestné řešení neexistuje. Buďto se bude s absolventy bezcenných oborů zacházet jako s jinými: To znamená na pracák a když se místo pro tebe nenajde, tak na veřejně prospěšné práce. Což je řešení ještě v rámci demokracie, ale zcela jistě se budou muset ustát zuřivé protesty levičáků. Nebo nějaká totalitní řešení, např. numerus clausus na jednotlivých oborech, odpovídající odhadu počtu míst v době absolutoria + umístěnky.

Jinak si myslím, že není složité zjistit, které obory mají dlouhodobý převis absolventů nad volnými místy (v rámci akreditačního řízení se tyto údaje sledují, alespoň v ČR) a vázat studium těchto oborů na paralelní získání kvalifikace v nějakém oboru, který absolventa uživí. (Řekněme, že by to byl jakýsi kompromis mezi řešením čistě tržním a demokratickým a totalitou.)

informace řekl(a)...

Pergille,
toto opatření tady už je, a to zákov z r. 1992, který stanoví, že univerzity mohou určit "numero chiuso" na přijímání studentů. Studenti dělají přijímací zkoušku, kde se mají zjistit jejich všeobecná kultura a i základy odborné znalosti z předmětu. provádí se na většině univerzit, hlavně tam, kde je vyžadována i laboratorní nebo jiné přípravy.
Pak existuje i tzv. celostátní "numero programmato" pro obory jako architektura, medicina, odontoiatrie, informatika a pod.
Takže pokusy čelit nadměrnému počtu absolventů vysokých škol tu jsou. "Numero chiuso" se praktikuje i u kurzů doktorátu a specializace. Tam také dělají přijímací zkoušky.
Kromě toho loňského roku B. vláda zredukovala rozpočet na financování univerzit, takže některé obory, kde nejsou stálí profesoři, ale jen na kontrakt, na některých univerzitách zahynou, na filologických fakultách na př. tzv. "malé" jazyky. mezi nimi i čeština.
Proti tomu sestříhání finačních prostředků univerzitám se na podzim studenti strašně bouřili, ale opatření prošla.
Jenže to, jak se zdá, krizi nezaměstnanosti absolventů vysokých škol neřeší.
Je jich pořád moc? Anebo to závisí od rozšířeného zlozvyku nepotismu, hlavně na univerzitázh a státních úřadech?
Privátní sektor si vybírá po pohovoru se zájemcem.

Jakub S. řekl(a)...

Samozřejmě, to to nevyřeší.
A aspergille, snad si probohasvatého nemyslíte, že numerus clausus byl vynalezen a výhradně praktikován v tzv. (to slovo nemám rád) totalitních režimech - ? Ano-li, to byste se teda divil.

STK řekl(a)...

Pro Informaci a Pergilla:
To není jenom o akademickém vzdělání. Polovina pětiletých holčiček se chce stát baletkami. A matky je v tom často podporují. V dceři si plní svůj sen. Fyziologické předpoklady má tak 5%, naději na umístění na škole asi 0,1%, kariéru sólistky počítám tak 0,1 promile nebo méně. Výhodou je, že se selekce provádí postupně. Fyzické předpoklady - schopnost tvrdě cvičit - volná místa v divadlech - schopnost se prosadit do sólových rolí.
Dřina, dřina dřina. Pak pár minut potlesku, interwiev v časopise nebo TV a znova - dřina - dřina...
Příšerná životní cesta - kdybych byl býval měl holku a ne kluka, asi bych jí ten sen, jak se vznáší v baleríně na špičkách ve štychu uprostřed temného jeviště a ze tmy sálu na ni zbožně civí několik set párů nadržených mužských očí "vyfackoval" z hlavy - kdyby to nešlo po dobrém. A pak přijde čtyřicítka, na vaše místo se nestydatě derou ty mladší, musíte bojovat, ale stejně to prohrajete a pokud jste nepamatovala na zadní kolečka, jdete hopsat do sboru mezi holky, které vám donedávna krutě záviděly (a dají vám to pocítit) nebo děláte baletní pedagožku holkám, (atd.).
Takže ten měšťácký způsob, že se baletka za mlada, když ještě byla krásná a neopotřebená, pojistila sňatkem s bohatým mužem, možná není ani tak odsouzeníhodný.
===
Počítám, že s akademiky je to podobné - VŠ, místo toho, aby měly přiměřenou velikost a když se na daný obor hlásí mnoho zájemců aby zvýšily laťku pro přijetí, raději bobtnají, snižují kvalitu výuky a vyrábějí potenciální nezaměstnané. Souhlasím, Pergille - paralelně se vyučit něčemu praktickému, aby nebyl tak velký rozdíl mezi filozofem a dělníkem nádvorní party (když to trochu přeženu...).

stk řekl(a)...

A přidám ještě osobní, nepodloženou víru: Ti, co se vypracovali "od píky" jsou na tom lépe. Když to nejde na špici, sestoupí zpátky na schod, který už mají ohmataný a jede se dál s možností to znova zkusit.

Jakub S. řekl(a)...

Samozřejmě, jednoznačně. Aspoň statisticky. Tatáž zkušenost.
Ovšem těch pár špičkových baletů, co jsem měl štěstí v životě vidět, je pořád ve mně. Zážitek jak hrom, napořád. A já jako divák jsem se jaksi vůbec na to jeviště nedíval jako chlap - možná je to má výhoda, ale dovedu oddělit od vsebe různé sféry.
A není dobré poslouchat rozhovory s primabalerinama - zbytečně je to u vás shodí. Mají - pro vás - jenom ve štychu třepotat končetinama. Ani intervjú s kumštýřema vůbec, pokud nejsou herci... projevy často tak tristní, nejasné, nesouvislé věty -