neděle 23. září 2012

ČESKÉ TEXTÁRNY 2002: Tortura s výměnou klávesnice


Pondělí 23. září
Vedoucí ing. Duto Hlav se vrátil ze školení VUMLu s novými silami a novými nápady. Součástí týdenní externí Virtuální univerzity morálky a lidství byl i trénink etického chování. V kantýně jsem zaslechl, když Duto prozradil podvedoucímu Trnovi tuto zásadní myšlenku morálky, lidství a etiky ve vztahu k podřízeným:
"Nesmíš je nechat vydechnout ani na minutku!"


Úterý 24. září
Včerejšek věnoval vedoucí Duto Hlav kontrole našich Přečinů (Přehledů činností). Nesmírně ho pobouřilo, že Ambrož si na četbu pouhých dvou mailů (ovšem s bohatými přílohami) vyhradil celou půlhodinu! Proto dnes vydal okamžitý zákaz zbytečné četby mailů. Pouze ústně, jako interní informaci vedoucího podřízeným. A pouze dočasně. Svůj zákaz prý odvolá už písemně.
Posláním mailu.

Středa 25. září
Duto Hlav pokračuje v kontrole naší činnosti v době své nepřítomnosti. Tuze ho rozhněvalo, že Ambrož dal Juniorovi funkční klávesnici ze svých nasyslených zásob, když ta Juniorova odmítala psát písmeno "J". Okamžitě provedl osobní inventuru všech "koncových zařízení IT" na pracovišti, a ta, která podle papírů neexistovala, nechal vyhodit. A tak jsme přišli o pár dalších klávesnic, modemů, zachovalou jehličkovou tiskárnu a funkční joystick.
Vrátily se do kontejnerů, odkuď jsme je za minulé dva roky ilegálně zachraňovali.

Čtvrtek 26. září
Jak měl Junior postupovat při výměně vadné klávesnice? Podle ROZŘEĎ 2022/02:
Nejdřív se měl obrátit na outsourcingovou firmu ing. Mazance v Bludné Noře.
Ta by jeho "servisní požadavek" řešila návrhem na vyřazení "koncového zařízení".
V souladu s Pravidly pro zajišťování služeb by pak tento návrh předala čápu marabu, který by posoudil oprávněnost návrhu a v kladném případě zajistil novou klávesnici prostřednictvím Správy Problémů.
To je standardní postup! O návrhu řešení by byl Junior informován během pouhých tří - čtyř měsíců. Pak by teprve mohl podat zdůvodněnou žádost, ovšem podepsanou bratrem ing. Mazance bezpečákem Mazancem.

Pátek 27. září
Torturu s výměnou vadné klávesnice absolvoval už před časem i Ambrož. Po půlroce to bylo vyřízeno. Ne tedy, že by dostal novou klávesnici, ale byl informován:
"Vaše koncové IT zařízení bude jako neopravitelné nahrazeno ekvivalentním zařízením pouze v případě, pokud nemáte v kanceláři jiné dostupné vyhovující zařízení."
No a protože u jiných počítačů klávesnice jsou, tak nic nedostal. Klávesnici si od nás nejdřív půjčoval. Než si sehnal nějakou odhozenou v kontejneru. Ale ta je!
Má dokonce i klávesu "ň"!
...............................................
Sobota 28. září
Z listárny Moby Dicka

Milý Moby, dnes jsme v naší "textárně" dostali nové firemní mobily. Mobily sice už používáme, ale svoje soukromé. S okamžitou platností smíme používat pouze firemní! Aktivovány prý budou někdy příští týden. Už se těším, jak to zlepší vzájemnou komunikaci.
Tom

Z listárny Moby Dicka 2012
(Z adresy Nbaka Nelly):

Jak to děláš?
Já jsem slečna Amanda, být stručný, jsem narazil na Váš kontakt při hledání dobrého vztahu a obchodní zahraniční partnerství, chci vědět více o vás, můžete mi napsat zpět a pošlu vám moje fotky a řeknu více o mé vlastní.
How are you doing?
I am Miss Amanda, to be brief, i came across your contact while searching for a good relationship and business foreign partnership, i want to know more about you, you can write me back and i shall send you my pictures and to tell you more about my self.

Nbako nebo Amando nebo kdo: Já to nedělám!
>>:)) Moby Dick
*******************************************
MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a dalších reáliích firmy viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003 lze za 199,– Kč + poštovné objednat u nakladatele na konvoj@konvoj.cz
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick

137 komentářů:

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Jak děláte?
By byl možná přesnější překlad.

drak řekl(a)...

Domnívám se, že pokoušet se o přesnější překlad z nepřesných hámotin, strojově přeložených bůh ví z jaké hatmatilky Googlovic plechovkou, je naprosto nesmyslný počin. Kdyby skutečně záleželo na tom, co tam bylo v originále, možná, že by to byl schopen dohledat někdo u fy Google a pak by na základě originálu nezmrveného automatickým překladem bylo možné se pokusit o přesný a správný překlad z originálu. Nicméně z onoho textu je poměrně dobře patrné, že jde s velkou pravděpodobností o jakýsi spammerský počin, pravděpodobně čínského, indického, thajského či jiného původu a vyjma nakrmení statistického protispamového filtru, je dle mého soudu škoda podnikat s tím textem cokoliv dalšího. Dát ho k lepšímu pro zasmání je rovněž možné, ale to, že automatické překladače produkují spousty úsměvného textu, je známo poměrně dobře.

StK řekl(a)...

Ano prosím,
překladatelé v plechových kabátcích jsou opravdu velcí humoristé. Když bydlel syn ještě doma, nechávali jsme je kousek literárního textu přeložit do nějakého jazyka a zase zpátky. Pak jsme seděli u obrazovky a hýkali jak dva blázni. "Psací karta Trojzubec"!!
Překladače se od té doby vylepšily, ale ne zase o tolik. Občas si musím, neznaje anglického jazyka, nechat něco přeložit strejdou Googlem a text je mi k něčemu jen v případě, že o popisovaném ději toho dost vím. Jinak bych "bol v ťažkom pomykove" jak říkají bratia Slováci. Např. na Marsu se nyní pohybuje "zvědavost", nikoliv "Curiosity". Velké písmeno SW plechovku nezaráží.

Šaman řekl(a)...

Jo ale, originál Moby přiložil. Tedy ten anglický text. Možná ala, že ten originál byl čínsky…
\ :-)

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Originál je dobrý. "How you doin'?" je české "Dobrý den."
Chtěl jsem jen zdvořile poznamenat, že v oslovení není předmět "to" a také že moderní angličtina vyká. Tykání je vyhrazeno Bohu: "What doest thou here, Elijah?"

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

To je všechno hezké, vážený RRR, jenže imperialisticko-sionistický překladač se zarputile drží drzé provokace "Jak to děláš?".
No vážně; právě jsem si to ověřil.

Prostě - onen mail je dalším pádným důvodem pro zavedení přísné a důsledné regulace internetu v Česku i ve všech přilehlých oblastech Západní Asie. Ano - čeští prostí pracující a prostí pracující důchodci jsou dnes a denně mateni veřejně dostupnými stránkami v jazyce imperialismu, i záplavou reklam v jazyce téměř rodném. Kdyby se k tomuto masivnímu vymývání jejich ubohých mozků přidružily ještě nabídky dobrého zahraničního partnerství se sl.Amandou, zblbli by úplně.

Konečně, v tzv.moderní anglické verzi je i ten tzv.Hospodin jaksi méně osobní: “What are you doing here, Elijah?”

Pěkný večer přeji.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Tak o tuhle novinu se s vámi ještě podělím, drazí Čecháčkové i Češi, než půjdu držet stráž na Rýně:
Nejen muslimové, negři, cikáni a bílí nezaměstnaní, ale už i Hispánci by si bez pomoci vyšší rasy ani neškrtli.
Utěšeně se ten seznam rozšiřuje, utěšeně. Kdypak se do něj vejdou i chudí Židi typu Hilsnera?
To ví jen právně vzdělaná příslušnice nadřazené rasy, jež by si dozajista vesele škrtala (během studia) i bez bezplatné pomoci jisté zrádné emigrantky.

Servus!

Miss Amanda řekl(a)...

Contact me directly. View Full Profile
http://missamandab.com/

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Ale kdeže.
Pravé Amandě můžete napsat o fotky + více o ní vlastní: amanda_suah@yahoo.co.uk

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Cikáni do ...
aneb
Árijský boj Obce spisovatelů

Tomáš Magnusek, osmadvacetiletý předseda vaší slavné Obce spisovatelů, je pravý český člověk nejen svou postavou. Je opravdovým českým spisovatelem-svědomím národa, je pokračovatelem vašich nejlepších národních tradic, těch tradic, jež jsme si my Euroameričani tak hloupě zničili.
Váš soukmenovec si je navíc vědom, přes své mládí, že nejdůležitějším uměním je pro vás Slovany film. Proto své zatím poslední varovní před hrůzami multikulti a demokracie nenapsal, nýbrž NATOČIL: Bastardi 3

Ano, Čecháčkové - je skvělé, že to vyslovil právě váš spisovatel-svědomí národa: Vaše takzvané Zvláštní školy nebyly určeny pro „lepší výuku“ slabších žáků, ale pro ochranu vašich blonďatých árijských andílků před cikánskými ďáblíky.
A jak správně říká váš pokrokový prezident, vaše cikánské tábory v Letech a Kunštátě nebyly žádnými tábory koncentračními - však jsme nezřídili ani nevedli my Němci-fašisti. Tyto tábory sloužily jako ochrana většinového pracovitého obyvatelstva před nepřizpůsobivým etnikem.
Jak správně říkáte vy všichni dobří štamgasti, multikulti je odporným euroamericko-židovským zločinem, páchaným na vás roduvěrných čistokrevných Češích.

Mělo by mi být hanba, že, jako jednomu z propagátorů rovnosti ras a pohlaví, jako jednomu z Euroameričanů snažících se zvrátit blahodárné důsledky humánního odsunu. Že? Ale mně hanba není ani trochu; jsem Sudeťák a Euroameričan, vás Slovany chci vypudit z našeho životního prostoru. Proto se jen směji, když nepřizpůsobiví Cikáni, muslimové a Ž... ehm, sionisti znásilňují, bijí a košerují vaše árijské drobečky.

Na shledanou v lepších časech.

Miss Amanda řekl(a)...

PHWOAR,
Contact me directly. View Full Profile
http://missamandab.com/

Kopretina řekl(a)...

Zajímavost...
Diamanty s „Davidovou hvězdou“
Diamantářská společnost Embee Diamond Technologies z kanadské provincie Saskatchewan oznámila, že vytvořila diamant, který po broušení ukazuje šesticípou Davidovu hvězdu. Technologii nabízí každému výrobci, který bude ochoten odvést 1% příspěvek izraelské lékařské záchranné službě Magen David Adom (Červená Davidova hvězda, resp. Červený Davidův štít).

Firma uvedla, že symbol „je umístěn do diamantu tak, že jeho odraz je jasně viditelný v řezu i skrze celý kámen.“

Návrh zhotovil řezbář diamantů Mike Botha, který v roce 2006 zhotovil Hvězdu Sinius, označovanou za nejjasnější diamant světa.

Společnost uvedla, že i přes použití nejmodernějších modelovacích technik a moderních analýz řezu, „i v případě perfektního broušení jsou standardní tvary diamantu asymetrické.“

„Vrcholy těchto diamantů mají hvězdičkové, hlavní a pásové fazety. Spodky mají jen hlavní a pásové fazety. Mike prostě přidal jasné hvězdy na hořejšky,“ uvedla Embee.

http://eretz.cz/2012/09/diamanty-davidovou-hvezdou/

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Poslyšte, to by mohlo pěkné, diamanty broušené do tzv.Davidovy hvězdy!
Pokud to tedy není nějaká kachna.
Neboť zatím JEDINÝ diamant ukazující šesticípou hvězdu vydávají jeho židovští vlastníci zarputile za PŘÍRODNÍ ÚKAZ, prakticky zázrak, srovnatelný s Alláhovým jménem vepsaným do pohoří, planet atd.

Každopádně, pokud budou Židi diamanty broušené do tzv.Davidovy hvězdy rozdávat, tak se klidně postavím do fronty.

Míru zdar!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Jsem v jádru hodný člověk, zvířátka mám rád (nejraději s rýží).
Proto v předstihu připravím něco výživného, než sem z Neviditelného Psa doběhne ta slepička kropenatá, kdákavá. Ať má něco do volátka:
Liju celý kýbl špíny na Izrael. Pozor, TEĎ!

Tak nám něco hezkého zakdákej, slepičko.

informace řekl(a)...

Většinou diskuze na Psu připomíná chov domácí drůbeže, nadávají si, štípou se aa klobou jako slepice a krocami.
Myslela jsem, že pod úvodníkem o vetování zákonaa prezidentem Klausem najdu nějaké informace. Čerta starýho, musela jsem si to hledat sama jinde.
A to víte, že pan prezident vystoupil a OSN s řečí? "Klaus během svého vystoupení znovu kritizoval podobu Evropské unie a tvrdil, že potřebuje systematickou změnu podobnou té, kterou začátkem 90. let prošlo Československo. Každá další prodleva při řešení současné hluboké krize spolku jenom zvyšuje náklady, dodal.
Zdůraznil také, že Evropa by se podle něj měla vrátit k liberalizaci a integraci, a ne se snažit o unifikaci rozdílných členských zemí."
A také představil svou knihu? http://web.volny.cz/noviny/ze-sveta/
Zatím to nikdo nikde moc nekomentoval. Takovou slávu a věhlas.

StK řekl(a)...

Slabší* si klidně tluč a urážej, "Franto".
Máš na to!

Ale snaž se nenasrat hospodskýho, nebo budeš zase mít utrum!


*/ v jakémkoliv směru.

StK řekl(a)...

Dám si ve svých víceméně pravidelných návštěvách zdejšího lokálu pauzu, Informace. Už tu zase není útulno. (Něco tu pobíhá a dělá na podlaze binec. Raději počkám, až to hospodský vymete koštětem. Nerad bych do něčeho šlápnul.)

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

No to je docela dobře možné, vážený STK.
Čecháčkové pravdu nesnášejí, pokud jim náhodou nehraje do noty. Proto můžu být virtuálně vyhozen prakticky kdykoli.
Takže raději v předstihu posílám všechny zdejší národovce, pomatené „intoše“, nefalšované české nácky a jiné podobné žvanily DO PRDELE.

Servus!

informace řekl(a)...

Jo, StK,
co chcete, někdo to má už v nátuře, že musí pořád do někoho rejt. Jako ten Franta.
Tak dlouho bude blbnout, až ho zase vyrazí. Jako odevšud.
Zábava tu velká není, ale na Psu je to horší.

informace řekl(a)...

StK, ani jsem to nedopsala a ejhle, už nás poslal do oné části. To znamená, že sem už nebude psát?
To snad není možné, jak to chudák vydrží?

StK řekl(a)...

Ne Informace, bohužel neznamená.
Je to opravdu lautr stejná povaha, jak ten můj spolužák František*. Dělá mu dobře, když ho lidi nemají rádi. Rochní se v tom. A nevydrží bez toho.
Kdysi dávno, když se ještě jmenoval VV, dělával jsem mu nahrávače. Ale je v podstatě dost nudný, takže už mě tahle role nebaví.
Inovovat svého avatara evidentně není schopen. Jenom mu dává stále nová jména - a to je málo. Je to škoda, čekal jsem od něj víc.
===
*/ Franta opravdu není vymyšlený. Má příjmení, bydliště i rodné číslo. Ale z dobrých důvodů ho nechám v pološeru.[;>))

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Odkaz vybraný speciálně pro sl. Kopretinu. Přečtěte si, prosím.
http://www.nytimes.com/2012/09/25/opinion/the-sin-of-sowing-hatred-of-islam.html?hp

Harpyje řekl(a)...

Vítejte v klubu, vážený Henleinovče! Vám se ale nedostalo té cti, být označen dokonce dvěma významnými kapacitami za antisionistu. :-)))
Dnes je Yom Kippur, a zrovna dnes má v New Yorku řečnit Ahmadineřád. Včera jsem na Spiegel online četla, jak redakce listu "New York Post", mu na přivítanou poslala dárkový koš, který obsahoval delikatesy jako gefilte fish, bagels, nebo sýr od firmy Zabar´s ("Gourmet and kosher food"). Dále vstupenku na Off-Broadway-Show "Old Jews Telling Jokes", prospekt od musea holocaustu, a obrázkovou knihu o 9/11. S pozdravem "Shalom and welcome in NYC!"
Nevím, jestli je to pravda, ale jestli ne, tak je to vtipně vymyšleno.

Harpyje řekl(a)...

Rabbi Rick Jacobs bude nejspíš levičák, a bůhví, co ještě, když vyzývá k toleranci. Každý přece ví, že muslimové jsou ZLO. Až na nás antisionisty, samozřejmě. Nejste Vy taky náhodou antisionista, RRR? :-)))

informace řekl(a)...

StK,
tak jsem zase pro svou velkou zvědavost naletěla podvodníkům.
Na stránce jedněch českých novin, kde jsem hledala komentář k projevu prezidenta Klause na OSN, byla výzva "Změřte si, zda máte IQ vyšší než prezident Klaus." Dívám se, jestli je někde IQ Klause uveden, ale není. Dám se tedy trpělivě jako Job do vyplňování obvyklých stereotypních obrázků, kde vždy jeden člen chybí, s nadějí, že se nakonec ten prezidentský IQ dozvím.
Čerta starýho, když jsem skončila, chtěli na mně 7 dolarů za zaslání výsledku. Podvodníci! Měli by zaplatit mně, že jsem se s tím vůbec babrala!
Jo, StK, někteří lidé se cítí natolik nadřazení nad ostatními, že to nedokážou ani skrývat. Jsou pro ně jen kanonefutr, na kterém si vylévají špatnou náladu. A myslí se, že si mohou všechno dovolit. Anebo snad i koupit?
Entelikénti!

Harpyje řekl(a)...

Takoví podvodníci nejsou ale žádná česká specialita.
Já jsem kdysi nainstalovala kamarádovi Google Earth, a za několik dnů mu přišel účet na 98 euro.

Harpyje řekl(a)...

Moc mi imponuje, jak republikánskému pretendentu na prezidentský úřad leží na srdci bezpečnost pasažérů v letadlech. Je to skutečně závažný nedostatek, že se okna v letadlech nedají otevřít.
Místo aby se levičák Obama zabýval takovými problémy, tak raději fandí muslimům.

StK řekl(a)...

Ono to IQ, Informace, je zajímavý parametr osobnosti, ale v praxi je jeho význam daleko menší, než by si někdo pomyslel. Ještě existuje nějaké SQ - sociální kvalita, inteligence - schopnost žít mezi lidmi bez zbytečných rvaček a pak třeba tzv. životní zkušenost. Ta je nenahraditelná.
Ze zkušenosti člověk nemá tolik exaktních poznatků jako ze studií, ale zato jsou velmi "veritable", do člověka vpálené a jen velmi těžko je někdo vyvrátí. To si pábitelé internetového typu (říkám jim googlemani) neuvědomují.
Už se diskuzemi na netu zabývám stále méně - všechno se opakuje, jako když se hraje hra "mlýnek". A u některých avatarů je cyklus velmi krátký.
Máte pravdu v tom, že už to téměř nemá smysl diskuze číst a už vůbec ne na něčí názory odpovídat.
===
Včera jsem byl fotit - z balkonu vidím divnou stavbu, která vypadá jako sluneční elektrárna, tak jsem se šel podívat, co je to ve skutečnosti. Trafostanice v novém futuristickém kabátku. A hned vedle betonový most přes řeku, který ale nemá ani na jednom konci připojení k nějaké komunikaci. Když obejdete betonové bloky, které zabraňují vstupu a přejdete na druhou stranu, ocitnete se v naprosté divočině. Jenom železniční koleje, po kterých občas projede (asi) nákladní vlak. Vlečka. A husté křoví, spousty kytek, které by člověk nečekal, motýli. Ticho, nikde ani nohy. Hnízdo sršňů nebo lesních včel. To vše asi tak dva kilometry od domu na sídlišti, ke bydlím. Zajímavý zážitek.
Rozhodně zajímavější, než "studium" názorů některých zdejších i cizích avatarů.
[;>))

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

New York, Valná hromada OSN:
Nedlouho před prez.Ahmadínežádem se projevoval V.Klaus, prezident všech Čecháčků. Hlavními myšlenkami jeho skvělého (skvělého jako vždy) projevu byly:
1) Já jsem to vždycky říkal
2) Já to dovedu líp


A má pravdu: V Sýrii, kupříkladu, řádí těžce ozbrojené protivládní bandy podporované nepřáteli míru a pokroku.
Víme dobře, o koho jde. Stejný scénář, stejné prostředky, podobně těžké zbraně použily prakticky stejné síly např. ve Varšavě, během povstání sionistů (r.1943) a později prozápadně orientovaných protisocialistických sil (r.1944).

A dále: Představte si, k jakým hrůzám by došlo, kdyby mezinárodní imperialismus nepromyšleně zakročil proti vám Čecháčkům, těsně po osvobození vaší vlasti Rudou armádou. Ano, kvůli humánnímu odsouvání a humánnímu znárodňování.
Ve vaší vlasti by se tak na dlouhé roky zakonzervovaly děsivé předmnichovské poměry, a dnes by V.Klaus nebyl prezidentem všech Čecháčků.
No já vím - něco takového je NEPŘEDSTAVITELNĚ hrozné.

Prostě: Mandát jednajících stran (myšleno tzv.mandát mezinárodního imperialismu maskovaného pláštíkem tzv.mírotvorných sil OSN) by se proto měl opírat o místní zvyklosti.
Příklady nepřihlédnutí k místním zvyklostem:
1) Agrese proti vašim srbským bratrancům (Kosovo, Sarajevo)
2) Mezinárodní vměšování do místních zvyklostí vašich ruských bratří v Čečensku, Gruzii, Československu (1968) a jinde.
3) Mezinárodní vměšování do místních zvyklostí občanů ČLR v Tibetu

Podtrženo a sečteno: Váš současný prezident, drazí Čecháčkové, je stejně chytrý a prozíravý, jako byl váš slavný prezident Beneš. Škoda, že nemá před sebou ještě dalších pár let ve funkci. Za tu dobu by se mohla mezinárodní situace změnit natolik příznivě, že byste mohli dokončit humánní odsun (vaši vlast dodnes zamořují Cikáni, Euroameričani, Židi, křesťani) a obnovit faktickou platnost stále platných Benešových dekretů (= opět znárodnit výrobní a finanční prostředky).

Nechcete nad tím zapřemýšlet? Nechcete si zvolit V.Klause alespoň na JEDNO další období? Vaši starší ruští bratři přece našli způsob, jak V.V.Putina, starého přítele vašeho prezidenta, udržet v jeho funkci.
Nuže?

informace řekl(a)...

Napsat něco k posledním exploits prezidenta Klause, jeho vetování zákona o důchodové reformě, jeho projevu v Hudson Institute, kde kritizoval Evropskou Unii a tvrdil, že Evropa by se podle něj měla vrátit k liberalizaci a integraci, a ne se snažit o unifikaci rozdílných členských zemí, k jeho projevu na OSN o situaci v Syrii, je docela zbytečná práce.
Všechny jeho akce zapadají do stále se opakujícího schematu jednání, kdy se prezident chová jako svrchovaný rozhodčí nad děním v České republice a na mezinárodním poli jako neomylný znalec situace, jehož prognozy jsou nezvratitelné. Co k tomu může člověk dodat? Ke všemu ho neznám tak dobře jako Vy.
Po prvé jsem ho slyšela někdy v devadesátých letech v italské televizi, kdy na mne udělal skutečně nepěkný dojem svou agresivitou a arogancí, s jakou odbýval otázky novináře, jako by to byl obtížný pitomý hmyz. Totiž poprvé jsem ho slyšela v čs televizi někdy počátkem devadesátých let , kde s ironickou nadřazeností "likvidoval" ostatní politiky. Čechům, jak jsem pozorovala, se to tenkrát líbilo, že má tak břitký vtip.
Když jsem hledala na webu nějakou zprávu o tom pohovoru v it. TV, vychrlil mi Google spoustu nelichotivých komentářů na adresu českého prezidenta, a celkem se shodujících na jeho charakteristice jako člověka namyšleného, který, "jak naznačuje jeho chování a jeho reakce, se považuje za nepochopeného genia. Kdokoliv neschvaluje jeho názory, je pro něj hloupý a nekompetentní. To bylo už uvedeno v raportu tajné policie o jeho osobě." (Překládám z článku v la Stampa z 5.1.2009, která ho převzala z le Monde.)
Prezident vede značně personalistickou politiku (dá-li se to nazvat politikou), která rozhodně neprospívá státu. Vetoval zákon o důchodové reformě se zcela nepostatnými námitkami, jako "...její obsah [reformy], příprava i realizace vyžadují ve společnosti co nejširší konsensus. V tomto případě takový konsensus v odborné sféře, na politické scéně i ve společnosti neexistuje." Finanční krize prý podlomila důvěru občanů k dlouholetému spoření. Odkud má tyto ůdaje? A jsou nálady občanů rozhodující právě pro pana prezidenta?
Jak jsem četla, podle ústavy může parlament prezidentské veto přehlasovat. V každém případě se bude jednat o zdržení, další klacek pod nohy vládě. A snad také vzrůst důvěry občanů k prezidentovi, že je tak prozíravý?
Jeho vystoupení o Evropské unii, kde tvrdí, že podle něj by se "Evropa měla vrátit k liberalizaci a integraci, a ne se snažit o unifikaci rozdílných členských zemí" je do jisté míry rozporné. Čemu říká integrace? Není to právě propojení ekonomické, ale následkem toho i politické, evropských států? A to by se mělo odehrávat spontánně, bez jakéhokoliv ústředního vedení nebo kontroly? Neprovádí právě EU soustavně liberalizaci evropského trhu různými usneseními, která se místním podnikatelům nelíbí? O protestech vím něco z Itálie.
Jak si tu Evropu liberální a integrovanou vlastně profesor Klaus představuje?
Raději skončím. Na závěr bych jen chtěla dodat k úvodníku na Psu. Jestli se profesor Klaus domnívá, že podporou nějaké strany a jejího lídra při prezidentských volbách si získá zásluhy na jmenování předsedy budoucí vlády, je zřejmě dost naivní. Kdo by chtěl opakovat zkušenosti prezidenta Havla?

drak řekl(a)...

StK:

Máte-li čas na focení, využijte ho, jednak tím, že je slunéčko níž, je tenhle čas světelně příjemný no a když se člověk věnuje něčemu, co má rád a jde mu to, tak ten čas plyne velice příjemně. Já chvílemi poslední cca 2 týdny čas fotit měl, ale už nemám čas to stáhnout, shlédnout protřídit a případně i promazat. No ale budeme mít delší víkend, tak snad pár hodin urvu.

informace řekl(a)...

Ten most, co nikam nevede, StK,
je jenom dalším svědectvím, jak se plýtvají peníze a pravděpodobně veřejné.
Tady podobné případy ukazují často v televizi. A nikdo za to nebyl hnán k zodpovědnosti. Skončily dotace, skončila stavba a basta fidli!

Harpyje řekl(a)...

Pan prezident by chtěl přenechat vývoj v severní Africe a na BV SŘLI.

O jeho konzistentních postojích týkajících se důchodové reformy http://www.lidovky.cz/kambersky-tri-vyroky-vaclava-klause-k-duchodove-reforme-pke-/ln_nazory.asp?c=A120924_111557_ln_nazory_jkz

drak řekl(a)...

informaci:

Já se domnívám, že to, co si říká demokracie, má ještě nějaký čas k tomu, aby to zkusilo "přitvrdit" a donutit kupříkladu nenechavé jedince donutit nekrást, nebo aspoň ne tak okatě a aspoň ne tak nestydatě a tak moc. Také by se měly některé bobtnající, usurpátorské a nenažrané menšiny vykázat do patřičných mezí, atd atp. Pakliže se tak nestane, přijde časem nějaký Führer a kdo nebude poslouchat a dělat dobrotu, tak prostě půjde ke zdi, do plynu či jinam, a bude klid.

informace řekl(a)...

Nesýčkujte, Draku,
v ČR žádného Führera na obzoru zrovna nevidím. Ale starý pán by měl jít do oenze. Už si s českou politikou pohrál dost.

Kopretina řekl(a)...

Velmi zajímavý článek je od Ivo Cermana o protižidovské zaujatosti ČT, konkrétně jak hnusně informovala o konfrontaci v Gaze.
Výzva k toleranci milá Harpyje? To není levicový názor, judaismus je humanistické náboženství, opravdový Žid je tolerantní. Antisemitismus respektive jeho současná forma antisionismus je velmi rozšířený a hlásá ho mnoho lidí.
Když však vidím, jaký kýbl špíny lije ČT na Izrael, tak se nedivím. Ovšem mě velmi potěšily příspěvky pod Cermanovvým článkem na Psu, jsou objektivní, se kterými souhlasím. A velmi děkuji panu redaktorovi Wagnerovi, NP je jediný deník, který o Izraeli informuje pravdu,v prostředí hnusu kolem...

drak řekl(a)...

informaci:

Tak se podívejte, jak se činí odbory, jak rostou preference bolševikům, atd atp, zatím to možná není příliš alarmující, ale v kombinaci s naprostou nedůvěrou k institucím národním i nadnárodním, či elementárně jeden vůči druhému, to nedává zrovna optimistický výhled do budoucna.

Kopretina řekl(a)...

Odbory? Dříve organizace, která se zastávala pracujících, což bylo velmi správné, se ovšem nyní proměnily v hlásnou troubu blogu KSČSSD...Srovnávat vládu RNDr. Petra Nečase s bestiálními vládami z 50. let, no hnus. Může to odborový předák okecávat, jak chce, ale co řekl, to řekl...

Kopretina řekl(a)...

Jinak si netykáme Švehlo, do školy jsme spolu nechodili v komunistické straně jsem s vámi nebyla, vy komunista a antisionista mi může akorát políbit šoš...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

S.K.Neumann: ÚRO

Antonínu Zápotockému

Stráž mozolů jednotná, tvrdá
prostného srdce a hrdá,
tvé ÚRO je naše naděje,
náš Blaník pravdivý a silný
a konec konců neomylný
a konec konců lid,
to, co chceme, aby vládlo
a cihlu pravdy k cihle kladlo,
stavělo soudružskou republiku.

Víme, že ji postavíme
a z jejích zdí pak vyrazíme
blanickou jednotou
vyhladit zbytky ksindlu,
s nímž není smíru.

Hej, ÚRO, hej!
Své nejlepší nám dej,
své nejlepší nachystej.
A ozař temné cesty švindlu,
zazpívej pravdu, radost, víru,
hej, ÚRO, hej,
jsi lidu nejvyšší květ,
buduj a ostříhej
náš rudý svět.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Speciálně pro slepičku kropenatou, drobného peří i mozečku:

ÚRO = Ústřední rada odborů
Antonín Zápotocký = třetí československý socialistický president

ČSSD a KSČ se staly vedoucími silami ve vaší republice díky rozhodnutí všeho lidu, ve volbách r.1946. Ministrem zahraničí oné pokrokové vlády se stal J.Masaryk. Pres.Beneš v únoru 1948 potvrdil kontinuitu vaší vlády, čímž završil své celoživotní dílo: Očištěnou národně socialistickou republiku přivedl k socialismu mezinárodnímu.

Čest a Nazdar!

Kopretina řekl(a)...

Děkuji RRR skutečně zajímavý odkaz, bylo by jen dobře, kdyby bylo více umírněných a tolerantních muslimů, bohužel jich zatím moc není, ale to, že jsou je naděje...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

A teď o něčem úplně stejném:

Zatímco „kopretinoví“ obránci pravých pravicových hodnot počítají opravdu KAŽDÝ islámský útok na USA, tak hloupí levičáci (z definice hloupí) tuto dnešní NEJSTRAŠNĚJŠÍ hrozbu všemožně bagatelizují.

Pro „kopretinové“ obránce pravých hodnot je řešení doslova na dosah ruky: Rázně ukončit multikulti, tento zrůdný židovský a křesťanský vynález.
Unikulti společnost si už sama dokáže poradit se všemi cizorodými živly a nositeli cizorodých názorů.

Čest a Nazdar!

------------------------------------------------------------------------------------
(Pro váženého STK: Leninužel nemám čas překládat články do Vám srozumitelného jazyka. Omlouvám se.)

Kopretina řekl(a)...

Rupert Murdoch: Král David měl pravdu, Jeruzalém je hlavní město Izraele

Mediální magnát a investor Rupert Murdoch, který není Židem, na konferenci „Inovujte, investujte v Izraeli“ v New Yorku prohlásil: „Co bylo správné pro krále Davida je správné i pro mě. Jeruzalém je hlavním městem Izraele.“

Konferenci spolusponzoruje The Wall Street Journal.

Murdoch dále řekl: „Před dvaceti lety moje společnost investovala do malé společnosti v malém jeruzalémském bytě a kapitálové výnosy a technologie této společnosti byly v posledních několika letech pro moji společnost zásadní.“

„V Izraeli je více než 11 miliard dolarů (tj. okolo 220 miliard českých korun) zahraničních investic. Obvykle investujeme do aktiv, která přinášejí nejlepší zisky a Izrael je pro investory příliš dobrý, než aby ho mohli ignorovat.“

„Kdysi jsme si mysleli, že B-h vybral Svatou zem bez ropy nebo přírodních zdrojů, ale v posledních letech se ukázalo, že Izrael má neuvěřitelné zdroje – obrovské zásoby ropy a zemního plynu.“

Murdoch dodal: „Co odlišuje Izrael od jiných zemí je tvořivost. Izrael je úspěšný, protože je jednou z několika zemí, jejichž ekonomika se točí kolem lidské mysli, a je skutečným světlem národům.“

„Mějte na paměti, že vše co se stane v Izraeli, se stane navzdory všem hrozbám (hrozícím) této zemi.“

Konferenci, zaměřenou na podporu investic v Izraeli, která slovy ekonomického portálu Globes „představuje Izrael jako modelový případ stabilní ekonomiky na bouřlivém světovém trhu,“ zahájil ministr financí Juval Štajnic (Yuval Steinitz).

Zahraniční investice do Izraele letos poklesly, částečně kvůli hrozbě války s Íránem.

Mezi dalšími představiteli a investory na konferenci byli například zástupci CitiGroup, Noble Energy, Credit Suisse a American

Spravedlivý muž...
http://eretz.cz/2012/09/rupert-murdoch-kral-david-mel-pravdu-jeruzalem-je-hlavni-mesto/
Antisionisté puknou vzteky, ale těší mě příspěvky pod Cermanovým článkem, je zde naděje, naděje, že ne všichni lidé jsou antisionisté...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Diskutérko Lukešová, připojuji se k žádosti paní Netzer.
žádosti paní Netzer z 25.září 21:16.

A dodávám: Před splněním žádosti si laskavě vyčisti zobáček. Nechtěl bych dostat nějakou infekci.

Kopretina řekl(a)...

Izraelských Židů bude brzy přes 6 milionů
Židovských obyvatel Izraele v předvečer letošního Roš HaŠana bylo 5.978.600 – a k dosažení symbolické hranice 6 milionů tak chybí jen 21.400. Očekává se, že hranice by měla být překonána koncem roku 2012.

Podle statistických údajů zveřejněných u příležitosti židovského Nového roku žilo v Izraeli -nepočítaje nelegální přistěhovalce – 7.933.200 obyvatel. Z nich bylo 1.636.600 Arabů a 318.000 bylo zařazeno v kategorii „ostatní.“ Židé tvořili 75,3 % obyvatel Izraele, opět nepočítáme-li nelegální cizince.

Počet židovských obyvatel od konce roku 2011, kdy činil 5.907.000 osob, vzrostl o přibližně 70.000.

Židovská populace v roce 2011 rostla o 1,8 %, což je přibližně stejně jako v posledních osmi letech. Obdobná míra růstu byla i v 80. letech minulého století, ale v 90. letech vzrostla díky vysokému přistěhovalectví ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Růst arabské populace v roce 2011 byl 2,4%, zatímco v letech 1996 až 2000 3,4%.

V Judeji a Samaří žijí 4 % obyvatel Izraele, zatímco v roce 2000 to byla 3 %.

Přibližně polovina izraelských Židů žije v centrálním Izraeli a v Tel Avivu. Zhruba 40 % izraelských Arabů žije v severním Izraeli.

Podle informací, zveřejněných nedávno demografickým odborníkem Hebrejské univerzity profesorem Sergiem Della Pergolou, žije dnes na světě 13,75 milionu Židů, což je od loňského svátku Roš HaŠana nárůst o 88.300 osob.

Židé v Izraeli tvoří 43 % celkového světové židovské populace, z níž 39 % (5,46 milionu) žije v USA a 9,5 % (1,43 milionu) v Evropě.

http://eretz.cz/2012/09/izraelskych-zidu-bude-brzy-pres-6-milionu/

Izrael je jediná západní země, kde počet obyvatelstva roste a ne jen Arabů. A kecy antisionistů, jak Izrael zanikne, se nesplní. Stát Izrael, světlo regionu, se ubrání muslimské přesile...

Kopretina řekl(a)...

Antisionismus= protižidovská ideologie hlásaná v bývalém SSSR a socialistických státech, který ve jménu internacionalismu odmítá a dezinterpretuje úsilí židovského národa o vybudování státnosti ve své zemi. Ve skutečnosti se jedná o jednu z forem antisemitismu.

Bohužel ideologii antisionismu převzali mnozí levičáci. Ti samí lidé, kteří v bezpečí svých učeben vzdávali slávu Stalinovi a i po sovětské okupaci ČSSR levicoví intelektuálové a profesoři svou lásku k SSSR nepřehodnotili. Izrael býval miláčkem levice, ale když kopl levičáky do zadku, přeorientoval se porve na Francii (do roku 1967 Francie dodávala Izraeli zbraně) a pak na USA, začala to marxistická levice vidět jako zradu a začala Izrael nenávidět a podporovat palestinské Araby, kdyby Izraelci pojídali kobylky na poušti a byli chudí jak socialistické státy, byli by milovaní, ale když jsou bohatí, úspěšní, tak čelí Stát Izrael zuřivé a nesmiřitelné nenávisti...

StK řekl(a)...

To je ten most, Draku.

Kopretina řekl(a)...

Tedy je ten můj avizovaný článek...

http://neviditelnypes.lidovky.cz/media-jak-ct-dezinformovala-o-valce-v-gaze-f12-/p_spolecnost.asp?c=A120924_231702_p_spolecnost_wag

Jak vidím pan antisionista je nepříčetný, ano, jak psal Šaman, švehloviny je nutné překračovat, nevšímat si jich, protože když si jich nebudu všímat, tak to pana antisionistu přestane bavit a to samé mi psal Jakub, neskákat Švehlovi na špek, ničeho tím nedocílím, takže to samé doporučuji všem, překračujte švehloviny jako výkaly v parku...

informace řekl(a)...

Abyh trochu uvolnila atmosféru. Tak něco o ranní procházce.
Fouká silný vítr od jihozápadu a moře je rozbouřené. Tedy žádné koupání, i když svítí slunce. Po nábřeží se potulují hordy turistů, fotografují, anebo sedí v kavárničkách. Heroicky vyhlížející Skandinávci si opásali čela červenými šátky a tváří výhrůžně jako piráti. Němky a Holanďanky zas vystavují svá tučná stehna spálená sluncem. To snad šetřily na opalovacím krému?
Po městečku se potulují skupiny turistů, co zas vylodila na břeh výletní loď. Průvodci jsou hbitě zavedeni na main street s klenotnickými obchody a suvenýry.
Dvě tlusté Rusky hlasitě meditují nad výkladem se šperky, že to jako málo stojí a že to bude asi šmejd. Už je jim všeho málo, těm zbohatlíkům!
A v přístavu jako důkaz rostoucí chudoby stojí zakotveno asi 40 jacht různých velikostí. Kromě plavidel místních mořeplavců, kterých bude asi tak kolem čtyř stovek. A to Sardinci úpí nad rostoucí bídou.
Jo, člověk si musí umět vydělat! Jak? To je jedno, hlavně, že jsou prachy. To by bylo asi tak poučení z procházky.

informace řekl(a)...

Jo, a v knihkupectví poslední knihu profesora Klause o evropské integraci, přeloženou do italštiny, neměli a, hrůzo! ani nevěděli, že vyšla!

Kopretina řekl(a)...

Ano, nádherný most, STK, nádherný. Kdyby tak všechno bylo tak krásné, jenomže není, pro antisionistu, je Žid vrah malých dětí, vrah nevinných lidí, ničitel, zkrátka ZLO, ale muslim je proti tomu nevinná oběť, jednoduše řečeno ZTĚLESNĚNÍ DOBRA. No a teď to schytám, hájit Izrael a židovský národ je ZAKÁZÁNO, kdo hájí Izrael, patří ZASTŘELIT nebo ZAVŘÍT DO GULAGU. Právě jsem se stala obětí zuřivé nenávisti, tak jako Židé. Mám vyhraněný názor, asi neexistuje střední cesta, buď se mnou někdo souhlasí a nebo ne, je to válka na život a na smrt, to vidím, buď mě někdo má rád a nebo nenávidí, tak už to je...A ještě jednou píši, těší mě, že mnozí diskutéři NP jsou proizraelští tedy až na Handzela, Jaroše, p. Landu (se kterým si jinak rozumím, není to nepřítel, je to slušný politický soupeř a to je rozdíl)a Serváta, Beránek zmizel jako pára nad hrncem, ale zbývající přispěvatelé jsou OK a to je dobře, Neviditelný pes je ostrov nezávislé a objektivní novinařiny a pan redaktor Wagner tyto internetové noviny vede DOBŘE. Zasluhuje uznání...

informace řekl(a)...

Kopretino,
to je ten most, který nikam nevede. Krásná je fotka, ale k ničemu nepotřebný most?

Kopretina řekl(a)...

Ano, hodnotila jsem nádhernou fotku a to jestli most vede někam jsem nevěděla, ale to nevadí, když jsem byla ve Švédsku, tak jsme autobusem projížděli kolem mostů, které pravděpodobně nikdo neužívá a průvodce nam o nich vyprávěl.
Co se týká Klause, Klaus je Klaus a lepší nebude. Nástupce prezidenta bude buď Fischer a nebo Zeman, tak obojí žádná katastrofa nebude...Katastrofa by to byla, kdyby se prezidentkou stala Bobošice, která se neštítila kandidovat za KSČM...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Kdo nejde s námi, jde proti nám!
No konečně to z té zuřivé slepičky vypadlo.
Paní Netzer "vylila hektolitr špíny" na přesvatý a neomylný Izrael, neboť si dovolila oponovat děsivým blábolům šílené slepice.

Ano, je to válka na život a na smrt. Mezi fanatiky a normálními lidmi.
A slepička Lukešová je stejná nadšená fanatička jako muslimští sebevražední atentátníci.
Jen s tím rozdílem, že, jak sama před časem hezky napsala, nemusí své nepřátele zabíjet vlastnoručně.

Za „jiné konstelace hvězd“ by fanatička hájila třeba přesvatou Církev proti heretikům a čarodějnicím, nebo Vůdce národa proti všem pomlouvačům, či něco podobně „neomylného a věčného“. A opravdu by nemusela vlastnoručně přikládat polínko na hranici s kacíři, nebo cpát Židy (Cikány atd.) do plynové komory. Stačil by její šílený fanatismus; její, a ostatních zuřivých slepic.
Jejich přání by opravdu vykonali jiní.

* * * * *

Jen na okraj: S nadějí očekávám nesouhlasné mlaskání zdejších „intošů“, přesvědčených o mírumilovnosti českých nácků a neškodnosti zuřivých fanatiček.

Čest a Nazdar!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Fischer byl roky členem kompartaje; Zeman jen krátce, zato roky chlastá a blbě žvaní.
Jak se tito "výtečníci" kvalitativně odlišují od Bobošíkové?

Kopretina řekl(a)...

Tak to z něho leze. :-(
Vůdce palestinských Arabů navrhl zrušení dohod s Izraelem

Vůdce autonomní arabské Palestinské správy Mamhúd Abbás (Mahmoud Abbas) o víkendu na jednání vedení autonomie navrhl zrušení Oselských dohod s Izraelem. Informovala o tom včera AFP s odkazem na vysokého představitele Organizace pro osvobození Palestiny (OOP).

Člen Výkonného výboru OOP Vasíl Abú Júsef (Wassel Abu Yusef) uvedl, že Abbás předložil myšlenku „zrušení dohody z Osla stejně jako s ní spojených ekonomických a bezpečnostních dohod“ na jednání v sobotu a neděli.

Podle Abú Júsefa „měli členové palestinského vedení na tuto věc smíšené názory a bylo rozhodnuto odložit rozhodnutí na příští jednání“, které se má konat po Abbásově návratu z Valného shromáždění OSN příští měsíc. „Bylo to poprvé od podepsání dohod z Osla v roce 1993, kdy se jimi palestinské vedení zabývalo,“ dodal Abú Júsef.

Počátkem tohoto měsíce Palestinská správa – čelící navzdory mohutným zahraničním darům sociálním nepokojům kvůli růstu cen a neschopnosti platit závazky – požádala Izrael o jednání o změně Pařížského protokolu z roku 1994, který upravuje ekonomické vztahy mezi oběma stranami.

Abú Júsef doplnil, že vedení palestinskoarabské autonomie v Zemi Izrael jednalo také o uspořádání prezidentských a parlamentních voleb „ve světle toho, že Hamas odmítá dokončit palestinské usmíření.“

Představitelé Hamasu vládnoucího Gaze a Abbásova hnutí Fatáh podepsali počátkem loňského roku dohodu o usmíření, která měla umožnit konání dlouho odkládaných voleb na veškerých arabských autonomních územích v Gaze, Judeji a Samaří. Spory o implementaci dohody však nakonec konání voleb neumožnily.

http://eretz.cz/2012/09/vudce-palestinskych-arabu-navrhl-zruseni-dohod-izraelem/

Tolik k údajné mírumilovnosti Abbáse. Palestinci dobří, Izraelci zlí...

StK řekl(a)...

Vážené přítelkyně - ten most vede z divočiny do města.
A naopak. Ze zapomenutého nákladového nádraží k zatáčce frekventované silnice vedoucí k nejnovějšímu nákupnímu centru FORUM Karolina. Je to něco velmi, velmi neosobního a člověk (třeba i já) se tam cítí nepatřičně. Lidově se tomu komplexu ale říká Fukušima - podle té nešťastné atomové elektrárny v Japonsku.
Dva naprosto rozdílné světy.

Vzkaz pro Kopretinu: "František" je už v koncích se svou písničkou. Začíná být hrubý. To jest - prohrává.

Naše Nová Fukušima

Kopretina řekl(a)...

StK, děkuji, přišla jsem jak na obranu. Soudruh Švehla začíná být hrubý a nepříčetný, sprostý, tykal, no jak ve straně. Jednou rudý, navždy rudý, jednou bolševik, navždy bolševik. Jak psala informace, budu si psát své a švehloviny musím překračovat jako smrduté výkaly, takové individuum (nebudu volit urážky, proč, svými příspěvky se uráží sám) mě nemůže rozhodit. Dělala jsem celou dobu chybu, že jsem mu skákala na špek a on mě pak mohl topit, už to dělat nebudu. A všiml jste si STK, jak Švehla nedodržel slib? Slíbil, že se nebude Šamanovým doupětem "špinit", že "odchází" a je zde opět, ve své nádheře. :-)

StK řekl(a)...

Musím Vás několikrát zklamat, Kopretinko.
Jednak - Vlastimil Henleinů, D´Este Bács přece neslíbil, že už tu nebude psát. Pouze nás poslal do zadele. Za druhé - v názoru na fanatiky jsem s ním zajedno - i když každý z nás ty fanatiky vidí jinde.
A za třetí: Nepodceňujte ho. On vůbec není hloupý. Jenom se snaží (do omrzení) nasírat lidi. Taková povaha. Malíř František.
===
Musím uznat, že se mu to někdy docela daří. [;>)

HL řekl(a)...

Ale vůbec ne, já ho nepodceňuji, inteligentní nepřítel je větší a horší nebezpečí, než-li nějaký primitiv. Jistěže Švehla není hloupý, ale škodit může jen virtuálně, tedy zatím, urážet může zde na Doupěti, zabít mě nemůže, i když co není může být, zjistit se dá všechno o všech, upřímně Vám řeknu, že jsem se s takovou ohnivou nenávistí NIKDY nesetkala, NIKDY. Podívejte, já se svými názory netajím, někomu můžu případat fanatik, no a, taková jsem já a nebudu se přetvařovat, buď mě budete brát takovou jaká jsem a nebo ne. Buď se mnou budete souhlasit, nebo mě přeskočíte a nebo mi vynadáte, takový je život já se nerozbrečím. Znají mě všichni. Jsem ve svých názorech konsistentní celou dobu, co jsem píši, tj. od roku 2006, to, že se někteří lidé posunuli do levé strany politického spektra je věc jiná. Víte Jakub, Věra, Jirka S, já máme názory téměř identické, jenom to Jakub s Věrou a Jirkou S nedávají tak okatě najevo. Pí Věra také psala jakou má hroznou zkušenost s romskými dětmi a o muslimech si také myslí své, že to některým lidem nedojde ani po masakru židovských dětí v Toulouse...

Harpyje řekl(a)...

Po přečtení této poutavé "diskuse" opět jednou lituji, že Šárka odsud odešla.
Tentokráte ale ne z toho důvodu, že Šamanovo doupě přišlo o inteligentní a sympatickou diskutující, nýbrž tentokrát by mě zajímal její odborný názor.
"Le fanatisme est l’apanage des ignorants."

Kopretina řekl(a)...

Víte Harpyje, Šárka je skutečně inteligentní diskutující a moc jsme si spolu rozuměly, prakticky ve všem a byla sionistkou. Jistě nejste slepá, tak vidíte Švehlovy hrubé urážky bez jediného argumentu...Ale nevadí mi to, nerozbrečím se kvůli nadávkám a urážkám jednoho gaunera...

Anonymní řekl(a)...

Jednou rudý, navždy rudý, jednou bolševik, navždy bolševik.
Kdyby se Fischer dostal do druhého kola, budu na to pamatovat.

Harpyje řekl(a)...

"Egypt paper launches campaign against Prophet Muhammad cartoons."
Proč ne? http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-19721654

StK řekl(a)...

Ad BBC news world-middle-east:
Jistě, jako vždy pohled ze dvou stran. Propaganda mnoho se nelišící od slavného (?) Dikobrazu za dob totality. Tohle už dávno neberu na vědomí - a to z obou stran.
Já si taky občas připadám hezčí a chytřejší, než doopravdy jsem... [;>)))

Harpyje řekl(a)...

Nikdo Vám to, nevážený štamgaste, nebere.
Na tomto fóru se naštěstí vyskytují i jedinci, kteří mají jiné srovnávací možnosti, než jsou Vaše neocenitelné životní zkušenosti, mezi které, jak vidím, je i četba Dikobrazu.

Harpyje řekl(a)...

kterými

Kopretina řekl(a)...

BBC hodně krát prosluly ohnivou protiizraelskou nenávistí, ale rozebírat to, to bych zahltila celé vlákno. Odkazuji na film Forsakem Promise, Nedodržený slib, Velká Británie nikdy neodpustí Židům, že je "vyhnali z Palestiny". BBC jde na ruku palywodu. No teď to od samozvaných morálních arbitrů schytám...no nic...člověk nemůže být z cukru..."Žij a nech žít" tak se to říká a mělo by to platit, ani Vodník z Utrechtu, ohnivý antisionista mi nevyčítal proizraelskou orientaci, každý názor je legitimní, pokud tedy nevyzývá k vraždám, což zde nikdo nikdy nikde k vraždám nevyzýval, tak je to OK...

informace řekl(a)...

Sluníčk svítí a vítr utichá. Zítra se jdeme koupat.
A Vy, Kopretino, nerozčilujte se pořád. Jedno ze dvou. Buď markýzi d'Esté Bákovi jednu vražte, až si překousne jazyk, anebo až půjde na lov, střelte ho do zadele brokovnicí, takže si nebude moci sednout za PC. Anebo si ho nevšímejte. Ono ho to časem omrzí.

Kopretina řekl(a)...

Vždyť píšu, švehloviny je nutné překračovat jako výkaly, jinak to nejde. Já mám naštěstí své přátelé a to jak za života, tak ze školy, můj vedoucí absolventské práce mi poslal svou knihu i s vědomím. Čestný a férový chlap a z obhajoby práce jsem měla za 1. Kdo nic nevydrží, ať si jde poplakat domů a neleze na diskuse.

rosolozub huspenitý řekl(a)...

"Knihy i s vědomím" musí být prezent který potěší.

informace řekl(a)...

Rosolozub huspenitý patří k několika málo druhům, které se dají konzumovat i za syrova a uplatní se především v různých salátech.
Tak bacha na prdel! maj-li nějakou, Vašnosto. Aby jim ji nenákrájeli na plátky.

Kopretina řekl(a)...

Pardon s věnováním...inteligentní člověk rozpozná...Není třeba jízlivosti. Velice pěkně na něho vzpomínám, on na mě. Je to kapacita, vážený muž, bylo mi ctí psát u něho práci, to je hlavní, důležité je mít i nějaké "fyzické přátele" ne jenom virtuální. Náš pan ředitel poskytl finance na vydání jeho knihy, I. vydání knihy bylo okamžitě vyprodané, II. vydání určitě také, takové shrnutí...Velice zajímavé myšlenky...

Kopretina řekl(a)...

S Fisherem, já Fíšu volit také nebudu, je to komouš a komouše nevolím. Ing. Miloš Zeman je inteligentní člověk, má své názory, svůj postoj a nebojí se říci pravdu. Uvažuji o tom, že mu dám hlas, v otázce Blízkého východu má jasnou pravdu...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Inu, vážená paní Harpyje, bodejť by Šárka z Doupěte neutekla - je tu sice hezky česky teploučko, leč poněkud smrádek. Čecháčkové totiž neradi větrají - ze Západu občas přijde takový fukéř, že jim pocuchá čamary a sebere beranice s rudou hvězdou.
Prostě - ze všech zrádných emigrantů a odrodilců jste zde zbyla jen Vy a RRR.

K Vašemu příspěvku z 15:54 dodávám známou sentenci, jež pasuje na jistého zdejšího štamgasta jako zadek na nočník :
Nedůvěra je moudrostí hlupáků.

Hezký večer přeji.Kopretina řekl(a)...

Chuck Norris vypil 10 panáků vodky z čistého metanolu a vodka záhy oslepla a za kratičkou dobu zemřela...

Kopretina řekl(a)...

Chuck Norris vypil 10 panáků vodky z čistého metanolu a vodka záhy oslepla a za kratičkou dobu zemřela...

Kopretina řekl(a)...

Krista Boha, příspěvek se mi nakopíroval dvakrát...

Harpyje řekl(a)...

Šárka byla vydoupěna.

Kopretina řekl(a)...

Inteligence opírající se o charakter mizerný a zlovolný, je kombinací lidských vlastností, která je odporná a nežádoucí zároveň.

Šárka by rozhodně nesouhlasila s hlásaným antisionismem některých lidí. Co jsme se nabojovaly proti všelijakým Janečkům, Juchelkům, Vodníkům, blběnkám so, Michaely...

StK řekl(a)...

Trollpartia opět v plném počtu! Už vás opět odněkud vyhodili, tak teď budete nasí*at tady?
Jenom velmi opatrně s iritováním hospodského. Abyste pak náhodou neměli utrum i tady. [;>))
I když - asi ne. Šamanovi je to už asi fuk. A vy mě můžete - víte co, že?

Anonymní řekl(a)...

Naivita a neinformovanost neřkuli hloupost, podpořená nezlomnou zabedněností a přesvědčeným fanatismem je tuze žádaná kombinace vlastností - mezi inteligenty s mizerným až zlovolným charakterem. Pak stačí nasypat pár zrníček pocitu výjimečnosti...

Kopretina řekl(a)...

Nazvete-li antisionistu lhářem, musí se vás zmocnit pocit marnosti. Jak můžete urazit prase tím, že ho nazýváte prasetem? Antisionisté se neřídí naší morálkou, říkají, že jakýkoliv zločin je ospravedlnitelný, pomáhá-li nastolit režim antisionismu.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Jednoduchý dotaz, vážená paní Harpyje:
Už se Vám ta nosnice/sudokopytnice omluvila?

Kopretina řekl(a)...

Kdo jsou apologeti Palestinců a obecně všech muslimů, odpůrci amerických republikánů, Izraele a Západu obecně...
Ad atd: Humanistické hnutí ,Mezinárodní mírové hnutí ,Centrum kultur ,Socialistická Solidarita ,Hnutí za přímou demokracii ,Humanistická strana, Komunita pro lidský rozvoj, Socialistický kruh ,Česká mírová společnost ,Obrana životního prostředí ,Společnost Berty Suttnerové ,České národní hnutí za mír a lidská práva ,o.s. Vojáci proti válce ,Nesehnutí ,o.s. Mladí zelení ,ZO Strany zelených Domažlice ,.Islámská nadace v Praze ,Sdružení Zdravý životní styl ,proFem ,Strana rovnost šancí ,GITA - Genderová informační tisková agentura ,Iniciativa ženských a genderově senzitivních nezisk. organizací ,Agentura GAIA ,Jihočeské matky ,hnutí Země především, Svaz palestinských studentů ,Ekumenická akademie ,o.s. Podněty.cz ,Sustainable.cz - internetový portál pro trvale udržitelný život, Strana zdravého rozumu ,Strana 4 vize ,publikační server Nový směr ,Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků Evropská unie pro lidská práva ,International Commission of Conscience ,Křesťanskosociální hnutí ,SOP - Socialistická organizace, pracujicích ,Palestinský klub ,Pražská organizace Mladých sociálních demokratů ,Socialistická alternativa Budoucnost ,Křesťanský dialog ,Autentičtí sociální demokraté ,Hnutí za spravedlivou společnost a lásku k bližnímu ,Všeobecný svaz muslimských studentů v ČR Muslimská unie ,o.s. Slovanský výbor ,Česká strana národně sociální ,Levý blok ,REVO - organizace revoluční mládeže ,o.s. Horní mlýn ,Společnost Julia Fučíka ,Ček Árya Sabhá - Árjasamádž České republiky ,Ostravský levicový klub..., prostě samí lepší lidi.
Mezi takový dobytek se řadit nechci...

Kopretina řekl(a)...

Ano Švehlo, na diskusní vlákno, na které jste dával odkaz jsem se Harpyji za toho Stworu omluvila, ano bylo to velmi přehnané.
Ale určitý antisionismus milá Harpyje zastáváte, jistěže ne takový primitivní a divoký, na to jste inteligentní, ale takový latentní ano. Pomlouvala jste Stát Izrael a jeho občany, ale to mí nevadí, Tony Válek je také antisionistou, nemá rád Izeael a přesto s ním vycházím naprosto bezvadně a korektně, zkrátka je Izrael ráda nemáte, ale vždyť je to jedno, můžete být při palestinských Arabech,ale kvůli tomu mě pro Krista Boha nemusíte napadat, já mám na svůj názor právo, jako každý jiný zde. A psát mi, že si mám políbit no slušně řečeno zadek je hodně hodně neslušné. Já nemám zapotřebí nikoho urážet, to je nehodné mého postavení...

Kopretina řekl(a)...

Teď zpátky k otázce pravdy...

Není lepší „izraelská okupace?“
S nadsázkou lze tvrdit, že palestinští Arabové mají pod izraelskou „okupací“ lepší bytové podmínky, než mnozí mladí lidé v ČR. Polovina Arabů v autonomii má vlastní byt, asi 1% bydlí ve vile, zbytek v domcích. Informuje o tom studie Palestinského centrálního úřadu (PSBC).
30% obyvatel v autonomii vlastní auto. 47% počítač a 97% satelitní přijímač. V 10% domacností žije tři a více osob. Průměrný byt má 3,6 pokojů.

informace řekl(a)...

IL MARE
di Giovanni Pascoli

M’affaccio alla finestra e vedo il mare;
vanno le stelle, tremolano l’onde.
Vedo stelle passare, onde passare:
un guizzo chiama, un pulpito risponde.
Ecco sospira l’acqua, alita il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
Ponte gettato sui laghi sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?
( Da Myricae, )


http://www.emanuelebiagioni.it/website/wp-content/uploads/2011/03/2006-Laria-del-mattino-Olio-su-tela-cm-68x78.jpg
http://www.emanuelebiagioni.it/website/wp-content/uploads/2012/06/2011-Le-prime-luci-del-giorno-olio-su-tela-cm-50x80.jpg

Dobrou noc.

Kopretina řekl(a)...

Dobrou noc, informace.
Jinak dodávám, že si tykám s příznivci i odpůrci, s Věrou, Jakubem, Jarkou Kaniokovou, s názorovými soupeři (ne nepřáteli!) s Tonym Válkem, S.Landou, ne nadávat do blbých slepic, nosnic, sudokopytnic, a diskutérek, že si mám políbit...
Informace, to je naposled, co zde tuto zmínku píši, nestěžuji si, nevztekám se, nenaříkám si, už zde více vypisovat urážky na mou osobu nebudu, ale schovám si je, ať vidím, jak antisionisté argumentují až někde budu...

Kopretina řekl(a)...

Tak, teď to shrnu, ať to máme před očima, omlouvám se informace, ale je nutné to mít hezky před očima, vybraný slovník antisionisty

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...
Jsem v jádru hodný člověk, zvířátka mám rád (nejraději s rýží).
Proto v předstihu připravím něco výživného, než sem z Neviditelného Psa doběhne ta slepička kropenatá, kdákavá. Ať má něco do volátka:
Liju celý kýbl špíny na Izrael. Pozor, TEĎ!

Kopretina řekl(a)...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...
Speciálně pro slepičku kropenatou, drobného peří i mozečku:

Kopretina řekl(a)...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...
Diskutérko Lukešová, připojuji se k žádosti paní Netzer.
žádosti paní Netzer z 25.září 21:16.

A dodávám: Před splněním žádosti si laskavě vyčisti zobáček. Nechtěl bych dostat nějakou infekci.

Kopretina řekl(a)...

Sudetoněmecký henleinovec

Kdo nejde s námi, jde proti nám!
No konečně to z té zuřivé slepičky vypadlo.
Paní Netzer "vylila hektolitr špíny" na přesvatý a neomylný Izrael, neboť si dovolila oponovat děsivým blábolům šílené slepice.

Ano, je to válka na život a na smrt. Mezi fanatiky a normálními lidmi.
A slepička Lukešová je stejná nadšená fanatička jako muslimští sebevražední atentátníci.
Jen s tím rozdílem, že, jak sama před časem hezky napsala, nemusí své nepřátele zabíjet vlastnoručně.

Za „jiné konstelace hvězd“ by fanatička hájila třeba přesvatou Církev proti heretikům a čarodějnicím, nebo Vůdce národa proti všem pomlouvačům, či něco podobně „neomylného a věčného“. A opravdu by nemusela vlastnoručně přikládat polínko na hranici s kacíři, nebo cpát Židy (Cikány atd.) do plynové komory. Stačil by její šílený fanatismus; její, a ostatních zuřivých slepic.
Jejich přání by opravdu vykonali jiní.
To je výkon, gratuluji, alespoň mám námět na sociologický výzkum, už jsem v rámci studií také jeden dělala, udělám další a dám ho otisknout místním novinám...Posuďte sami.

Kopretina řekl(a)...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...
Jednoduchý dotaz, vážená paní Harpyje:
Už se Vám ta nosnice/sudokopytnice omluvila?

informace řekl(a)...

Na hranici s darebákem!
Al rogo!
Upálit!
Když si vo to říká!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/%27B%C3%B6%C3%B6gg%27_-_2012_Sechsel%C3%A4uten_2012-04-16_18-07-18.JPG?uselang=cs

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Příjem je sice až od 9:30, ale v akutních případech je možno kontaktovat přímo dr.Hartovou (tel.515 223 161).

informace řekl(a)...

Nebojte se, vážený pane, psychiatrick8 ambulance č.1 už pro Vás vyjela. Dávejte si prozatím studené obklady na čelo.
Doktorka Smejkalová byla již o Vašem případu poruchy osobnosti informována. Vše je připraveno pro Vaši hospitalizaci.

Šaman řekl(a)...

Nekrmit trola, prosím. Dobrou noc!
\ I-/

Šaman řekl(a)...

Podporovatelé Jana Fischera:
Edvard Outrata, Zdeněk Troška, Jan Pirk, Jan Hrušínský, Jiří Macháček, Václav Hudeček,
finančně spolumajitel Třineckých železáren Tomáš Chrenek (9 milionů), majitel sítě směnáren Exchange Mikuláš Šveda (2 miliony)[31]

Kopretina řekl(a)...

Znám se s jednou paní psychiatričkou, moc hodná paní, chudák prožila zlé věci, při nehodě se jí zabil syn, Bůh polituj,stáhla jsem si Švehlovy textíky, vytiskla a dám ji na posouzení, pacient Richard Švehla...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Dobrý Bože! Amerika musí být plná židovských zrádců!!
Vždyť američtí Židi chtějí volit muslima Husseina Obamu!!!
Ano, toho zarputilého antisionistu, dosazeného na planetu Zemi samotným Satanem za pomoci několika divizí vesmírných ještírků!!!!
Může být lepšího důkazu vrozené židovské sebenenávisti?!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Není lepší izraelská okupace (přinášející okupovaným určité materiální požitky) než svoboda, nezávislost a (relativní) chudoba?
Není.
Sami Židi o tom ledacos vědí - jejich předkové kdysi odvrhli sociální jistoty otroků největší mocnosti tehdejšího světa („hrnce plné masa“), a vydali se na nejistou a strastiplnou cestu do pouště, za vidinou svobody + Země zaslíbené.

Jak každý pravidelný čtenář Neviditelného psa ví, křesťani v muslimských zemích strašně trpí (možná víc než v zemích slovanských), zatímco v Izraeli naopak rostou a vzkvétají.
Pravidelný čtenář Neviditelného psa tedy právem očekává, že křesťani budou volat po rozšíření izraelské okupace na celý muslimský svět. Leč jeho očekávaní je nemilosrdně zničeno katolickou církví.
Ano, šílení papeženci v čele s Němcem-fašistou Ratzingerem jsou tak zaslepeni svým přirozeným antisionismem, že volají po UKONČENÍ izraelské okupace palestinských území.

Já, jakožto příslovečně podlý sudetoněmecký henleinovec (= Němec-papeženec) samozřejmě musím stát v haptáku, když promlouvá vrchnost - buď Kancléř(ka) Velkoněmecké říše nebo papež. Ale k antisionistickým aktivitám tzv.Benedikta XVI. a jeho smečky nohsledů musím poznamenat jediné: My křesťani trpíme sebenenávistí ještě víc než ti Ž(ž)idi.

Radujte se: Právě díky naší thanatofilii jednou dočista očistíte celou Zemi od nás křesťanů a Ž(ž)idů, vy ateističtí Slovani & pokrokoví muslimové.

S vámi Nesmrtelný Lenin, kdo proti vám?!

Harpyje řekl(a)...

Tyhle erupce fanatismu už opravdu nestojí za jedinou reakci, protože diskuse s fanatikem postrádá smyslu. Výroky a la "No a teď mě všichni spravedliví ukřičte ..." vykazují určitou dispozici k sebeobětování v zájmu jakéhosi vyššího principu, který je v tomto případě kult Israele.
To jsou vlastnosti, které v naší společnosti nesou známky sektářství. Nic proti křesťanskému sionismu, ale jedinec, který kritiku své osoby pokládá za urážku země svaté, přesvaté, posvátné, nepatří na normální diskusní fórum, ale do odborné péče.
Když se navíc dozvím, že z titulu mého údajného antisionismu jsem lhářka, prase a neřídím se morálkou (26. září 2012 22:02), tak mám o důvod víc ignorovat osobu, která má tu neuvěřitelnou drzost, něco takového napsat.

Harpyje řekl(a)...

Dále jsem křupan a pitomec (H. Lukešová Datum: 26.09.2012 19:38), protože slečnu "osobně napadám" (H. Lukešová Datum: 26.09.2012 20:30), ji, která je ztělesněním slušnosti a nikoho nenapadá, jak o sobě tamtéž prohlašuje.
:-)))

Kopretina řekl(a)...

A napadám snad někoho, milá Harpyje? Koho jsem napadla? Vy jste mi napsala, že si mám políbit zadek. Proč vztahujete výrok na sebe? Vy jste mě napadla kvůli proizraelskému zaměření, ne z jiného důvodu a žádný "kult Izraele" pouho pouhá podpora. Vždyť jsem psala, že slušně vycházím i s antisionisty S.Landou a Tonym Válkem, jistě umíte číst. Nesnaží se někteří lidi kritiky islámu ukřičet? Ztrácíte cit pro fair play. Napadáte mě kvůli názorům, Vás jsem nikdy neurazila.

drak řekl(a)...

StK:

V každém případě je ten most zajímavý. Nevíte náhodou, jak k tomu všemu došlo a co bylo motorem událostí a proč to nakonec dopadlo takhle neslavně, to prostě jen došly prachy?

drak řekl(a)...

Kopretině:

Nejlepší reakcí na určité věci, je vůbec na ně nereagovat. To se Vám bohužel nepodařilo a tak tu máme skoro učebnicový příklad toho, čemu se v netiketě říká krmení trollů a flamewar.

Držím palce, ať se Vám to příště povede.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Ano, vážená paní Harpyje.
Opravdu nemá cenu se pokoušet o domluvu s osobou, nerozlišující příčinu od následku.
Čili: Ta nosnice/sudokopytnice se Vám ne a ne a neomluví.

Hezký den přeji.

informace řekl(a)...

Kdepák, Draku,
nejlepší je pohřbít pod lavinou nadávek. Ale literárně zpracovaných a tím zkultivovaných. Ne, jako ti livornští křupani (pardon, když dovolíte), kteří jsou samý cazzo, minchia, porca puttana, stronzo, vaffanculo, la merda scende sulla terra!
Analogické výrazy v češtině neznám.

Harpyje řekl(a)...

Od osoby, která je schopná napsat větu "Evropská levice dobrovolně přijímá muslimské sentimenty, také že někteří muslimové kandidují za levicové strany" snad ani nelze očekávat, že by byla schopná rozlišit příčinu od následku.
Vlasti zdar!

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Výroky a la "No a teď mě všichni spravedliví ukřičte ..." vykazují spíše určitou dispozici k histrionství. Čtu to jako žádost o potlesk.

informace řekl(a)...

RRR,
nechte být histrionství histrionstvím, stejně nejste psychiatr. A řekněte mi raději, co si myslíte o tom, že v padesátých letech mimozemšťani přesvědčili Reagana, aby nechal herectví a dal se na politiku. A pak mu pomáhali v kariéře.
Nejsou snad mimozemšťani mezi námi a neřídí naše kroky?
http://www.extremamente.it/2012/09/21/gli-ufo-di-reagan-gli-alieni-gli-dissero-di-fare-politica/

h řekl(a)...

To je taky možné.

Jako dětem nám rodiče vtloukali do hlavy ono kouzelné slůvko "prosím".

Kopretina řekl(a)...

Víte milá Harpyje, panu Krásenskému jste nadávala do blbů, panu Řehulkovi do prasat, panu Lencovi rovněž hodněkrát, Stk jste také rovněž hodněkrát napadla.Nesuďte, abyste nebyli souzeni, to samé si myslí Jakub, o levici a muslimech. Vy napadáte rovněž hodně lidí, dá se říci, že většinu lidí na Psu...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Jistě. Zde jsou bližší informace.
http://www.universe-people.cz/default_04_cz.htm

Kopretina řekl(a)...

RRR, není to žádost o potlesk, ale ryzí zkušenost. Levice, nebo někteří lidé, jiné názory nesnáší, zaklínají se tolerancí, ale sami tolerantní k jiným názorům nejsou...Nedělám špatného vůbec nic a nevadí mi nenávist k mé osobě od lidí, které znám pouze z internetu. Důležité je mít rodinu, fyzické přátele z masa a kostí, se kterými si můžu někam vyjít, dobré vztahy s bývalými vyučujícími a zvířecí kamarády, víte milá Harpyje, Vy nemáte ráda vůbec nikoho...a budu se řídit radou Draka, raději nereagovat...

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

I tento výklad je možný, vážený RRR.

Já zase čtu (ve „wiki“ životopise jisté mystičky/schizofreničky):
...Around 1556, various friends suggested that her newfound knowledge was diabolical, not divine. She began to inflict various tortures and mortifications of the flesh upon herself. But her confessor, the Jesuit Saint Francis Borgia, reassured her of the divine inspiration of her thoughts. ...
Stačí zaměnit:
1) Kopretina za „Teresa“
2) Harpyje a Švehla za „various friends“
3) Jakub S. za „Jesuit Saint Francis Borgia“
a máte příběh DNEŠNÍ schizofreničky jako na dlani.

S tím drobným rozdílem, že „naše“ fanatička A) nepíše o předmětu svého zbožňování (Izraeli) z vlastní zkušenosti; B) není schopna ani „hlubokého vhledu“, ani analýzy svého třeštění.


Hezký den i Vám.

informace řekl(a)...

No né, pane RRR,
Vy jste ale informovaný. Smekám před Vámi.
Nenechte tedy vejít ještěry do Vašeho srdce! Zastaňte se Kopretiny.
Jistě za to dostane od velekněze pochvalu.

Kopretina řekl(a)...

Informace, poslala jsem majlem literární výtvory pana Švehly a ta mi řekla, že to nestačí ani na ambulantní léčbu,ani na ústavní léčbu. Pan Švehla není psychotik, psychotik za svou nemoc nemůže, schizofrenik nemůže za to, že je schizofrenický, schizofrenie u lidí může propuknout od 15let života, ale psychopat. Psychopat je člověk s deformovaným charakterem, ví, co dělá, chce ubližovat. Proto známe různé psychopatické vrahy, např. M. Dutruoxe, nemusíme jít daleko, v přímém přenosu otec zavraždil svou dceru. Jinak si s paní doktorkou moc dobře rozumím, je známá mých rodičů a pro informaci, řekla jsem jí o svém proizraelském nadšení a ta mi řekla, že je to naprosto normální pro mladé lidi a naopak, že člověk, který nevěří vůbec ničemu, je zbytečný člověk. Přednáška o psychoticích a psychopatech by byla velmi nadlouho. Psychopatům nepomůže ani ústavní léčba, tito lidé jsou zralí akorát na kriminál. Zkrátka někteří lidé nejsou schopni milovat a když už tak jenom sami sebe a mají potřebu přesvědčovat se o své velikosti. Absence citů je deformace charakteru.

informace řekl(a)...

Oho! Začínám se chvět strachy. Pan markýz Bák d'Esté sem vtáhl i hroznou španělsko italskou rodinu Borgia.
Z čeho asi ještě nebohou Kopretinu nenařkne?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borgiov%C3%A9

Nejmoudřejší je zmizet, milí štamgasti, nebo nás ještě obviní z nějaké nevyřešené vraždy, spáchané v 15. století.
Tady jde do tuhého, už vytahují na plac historii.

informace řekl(a)...

Uklidněte se, Kopretino a už víc na provokce neodpovídejte.
V tom má Drak pravdu.

Kopretina řekl(a)...

Písnička pro uvolnění a meditování- Šalom Jerusalem
http://www.youtube.com/watch?v=z25R4-1VM_M&feature=related

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Když psychopat, tak psychopat.
To se prostě nedá nic dělat. V sobotu bude kuřecí vývar, v neděli slepice na pepři.
I kdyby mě za to měli zavřít.

A tady je DALŠÍ důkaz, že slepice opravdu nepotřebuje mozek: Mike the Headless Chicken

Míru zdar!

Harpyje řekl(a)...

Takových mystiček, jako Tereza z Avily, byla v minulosti celá řada, a pokud se nemýlím, tak poslední z nich byla Resl z Konnersreuthu (http://www.fotos-reiseberichte.de/konnersreuth/), která zemřela někdy v šedesátých letech minulého století. Všem těmto mystičkám je společná hysterie, která stimulovala jejich halucinace.
Jak to tak vypadá, tak podobné stavy nejsou omezené na katolické věřící.

Co se obránce západních hodnot, "pana" Svena Rehulky týká, tak jste určitě, vážený Henleinovče, nečetl jeho statement na onom "vynikajícím" Cermanově článku. Velmi litoval smrti těch 3 marines v Benghazi. Smrti diplomata Ch. Stenense už méně. Byl prý promuslimský homosexuál a demokrat. Něco tak odporného se neodpouští ani po smrti.
"Bez ohledu na jeho orientaci, ale silně s ohledem na jeho politický směr, je mi ho daleko méně líto, nežli těch ostatních tří...." Opravdový zastánce západních hodnot a žádné prase, jak si dovolují tvrdit sockomouši a antisionisté.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Zfanatizovaným davem bestiálních muslimských polozvířat zavražděný USák byl homosexuál a demokrat?
Jako že úchyl a levičák?! Tedy z definice antisionista & promuslimský multikulti nadšenec?!?
Tak takových opravdu škoda není; to Vám potvrdí všichni zdejší oblíbení štamgasti-dobří čeští nácíčci.

Světu mír!

Harpyje řekl(a)...

Nejen zavražděný, ale i "sodomizovaný", potvrzuje znalec muslimské mentality, "pan" Sven Rehulka, osoba, která se stydí za své české jméno, lživé tvrzení autora článku.
"Stevens byl opravdu udušen, utlučen a znásilněn, což je v muslimském světě největší výraz pohrdání k jinak sexuálně orientovaným osobám."

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Aha. A já bloud jsem si do této chvíle myslel, že ten USák byl humánně vylikvidován za své sprosté USáctví.
A zatím byl jen spravedlivě potrestán za prznění muslimských chlapců.
Konečně - co s takovými homosexualisty, že. Až Čecháčci opět zvítězí nad Euroamerikou, multikulti a globalizací, s takovými úchylnými "stevensy" se taky mazat nebudou. (Možná se s nimi budou PÁRAT.)

Hezký večer přeji.

Anonymní řekl(a)...

Proti šmejdům všeho druhu!

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Hele, Anonymní, to si to děláš strašně složitý, vážně.
Na vytlačení obsahu kartuše potřebuješ takovou tu pistoli, navíc nemáš záruku, jestli to celé pořádně funguje.
Kup si raději něco takového: Spolehlivý a levný uklidňující prostředek
Pro sichr si to uvaž dvojitě (je vážně DĚSNĚ trapný, když se ti v takový chvíli provaz přetrhne, fakt), aplikuj kdekoli v přírodě. Doma ne, kdo to svinstvo má pak uklízet. Listí už padá, větve začínají být pěkně vidět.

Tak šťastnou cestu.

drak řekl(a)...

Nalezeno na internetu:

"Spousta lidí je naživu jen proto, že je nelegální je zabít..."

K tomu zbývá jen dodat: "Bohužel, ale doufejme, že je to jen přechodné a dočasné."

Aby nedošlo k mýlce, tak toto se netýká příspěvku Anonymního z 27.9.2012, 22:09, ale toho bince kolem.

Kopretina řekl(a)...

Mýlíte se Drahu, příspěvek anonymního je určen jako výzva k zabíjení nepohodlných lidí, tedy těch, co nemají ten správný, jediný a požehnaný názor, jinak jsou všichni blbci. Copak nevíte, jaký je původ jedovatého plynu Zyklon B? Vždyť je to insekticid, neboli jed proti hmyzu a Židé z pohledu nacistů byli jenom hmyz, Himmler, Reischsfuehrer SS, řekl, ideál pravého hrdinství je, že když vidíme ne jen tisíc ale sto tisíc mrtvol a zůstat při tom klidný, neodvrátit zrak, to dělá správného nacistu nacistou.

Harpyje řekl(a)...

Ano, to je skutečně velmi vznešený názor, přímo typický pro mírumilovného a bezelstného jedince, který trpí vysokými morálními zábranami.

Harpyje řekl(a)...

Tak hraboši, hryzci, krtci, potkani a krysy jsou hmyz. Zajímavé. Carl von Linné musel být strašný ignorant.

Kopretina řekl(a)...

Doplnění k sprosté osobnosti Petra Zavadila, o kterém psal Ivo Cerman. http://olser.blog.idnes.cz/c/287802/Jak-Zavadil-opet-zavadil-o-umyslnou-propagandu-Al-Kajdy.html

Harpyje řekl(a)...

Senzacechtivý blogger Olšer samozřejmě lže jako když tiskne, ale vzdělánim a kritickým duchem nedotčené osoby mu to žerou i s navijákem.

Kopretina řekl(a)...

Tak napište, v čem Olšer lže? Když posuzujete vzdělání a kritický duch jiných osob, tak vypište v čem spočívají údajné lži jiných osob. Je lehké napsat, to je lhář a podvodník, ale důležité je vypsat argumenty a sepsat případně nějakou tu polemiku. Břetislav Olšer projel mnoho zemí, Izrael, Palestinská území, zná realitu této oblasti, ale když podle Vás lže, tak v čem? To, že je Zavadil dobytek si naštěstí mnozí lidé uvědomují, Vy to nemůžete vědět, protože neznáte reportáže Petra Zavadila.