čtvrtek 17. února 2011

ZASLÁNO: Protiizraelský hlas v některých médiích


(Autorka: kopretina)

Vrátím se ke starším událostem, které měly za následek rozpoutání druhé intifády („vzpoury kamení“) roku 2000. Mnohá média tehdy lživě informovala o izraelsko-palestinském konfliktu a automaticky, bez ověření šířila zprávy, které měly vyvolat protiizraelské emoce. Izraelci byli líčeni jako „sadističtí vrazi“ a Palestinci jako „nevinné oběti“. Na zmíněných případech novinářských kachen můžeme vidět, že pravda může být mnohdy opačná než ta, kterou nám předkládají masmédia.

1) „Masakr v Džanínu“
 
 Uprchlický tábor v Džanínu, který leží na severu Západního břehu Jordánu, se stal během roku 2000 místem urputných bojů. Izraelská sebeobranná akce byla nazvaná „Ochranný štít“, právě zde se nacházela rozsáhlá infrastruktura hlavních teroristických skupin Hamas, Fatah, Islámský džihád. Hlavní teroristické skupiny v Džanínu byly přímo zodpovědné za pokus o 28 pumových atentátů, z nichž se 23 uskutečnilo.
Palestinští představitelé nazývali izraelskou operaci v Džanínu jako „masakr“. Vyjednavač Palestinské samosprávy Saib Irikát řekl v rozhovoru pro americkou televizi CNN, že izraelští vojáci zavraždili více než 500 lidí. O dva dny později CNN toto tvrzení doslova opakovala, dále dodala, že 300 lidí bylo pohřbeno v masových hrobech, a izraelské akce nazvala „válečnými zločiny“. Hlavní zmocněnec humanitární organizace OSN UNRWA Peter Hansen prohlásil v dánských novinách Internatavisen Jyllands-Posten dne 19. dubna, že v Džanínu bylo zabito 300 až 400 Palestinců. V interview stejného dne řekl: „Především jsem doufal, že hrůzné příběhy, které odtamtud přicházely, jsou přehnané, což se v této části světa často stává, ale byly až příliš pravdivé." Dopisovatelka CNN Rula Amin své vlastní dojmy popsala slovy „spousta zkázy a zpustošení" (CNN, 17. dubna). Terje Roed-Larsen, zástupce generálního tajemníka OSN na Blízkém východě, byl ze začátku opatrnější: „Nemohu potvrdit, že došlo k masakru, ale nemohu to ani vyvrátit." Ale dodal, že „otázka mezinárodního vyšetřování je vzhledem k tomu, co jsem viděl, vysoce aktuální."
Co později vyšlo najevo? Jaká byla pravda? Po znovuotevření tábora v Džanínu vyšla pravda najevo. V kontrastu s obviněními Saiba Irikáta, které převzala i hlavní média, nebyly zabity stovky civilistů. Dne 1. května 2000 bylo nalezeno 54 těl (nikoliv 500!). Palestinci, kteří byli přímo na místě bojů, izraelské vyšetřování potvrdili. Mousa Kadoura, ředitel Arafatovy organizace Fatah v severní části Západního břehu, se zmínil o 56 mrtvých Palestincích (Washington Times, 1. května). Ministr zahraničí Šimon Peres řekl, že bylo identifikováno pouze 7 mrtvých civilistů (ministerstvo zahraničí, 20. dubna).Tak nízké ztráty palestinského civilního obyvatelstvo byly díky tomu, že Izrael nepoužil v Džanínu masivní letecké nebo dělostřelecké útoky ani těžkou vojenskou techniku, nýbrž vyslal na toto místo jen pozemní jednotky, které bojovaly dům od domu, muž proti muži. Padlo 23 izraelských vojáků. Tyto vojáky ztratil Izrael proto, aby udržel ztráty mezi palestinskými civilisty na co nejnižší možné míře.
Palestinští představitelé však jasně sami dokládají, že v Džanínu použili velké množství výbušnin. Palestinští teroristé z Islámského džihádu řekli pro CNN, že použili více než 2000 náloží. Teroristé zaminovali celé budovy na ulicích, proti izraelským vojákům byly nastraženy protipěchotní miny. Izraelci v tomto uprchlickém táboře zničili jen malou část budov, 130 z 1860. Z důvodu značného množství palestinských výbušnin je velmi těžké odhadnout, jakou část této destrukce mají na svědomí izraelští vojáci a jaká je výsledkem výbuchů odpálených Palestinci. Rada bezpečnosti OSN přijala dne 19. dubna 2002 rezoluci č. 1405, která „vítá iniciativu generálního tajemníka zjistit přesné informace ohledně nedávných událostí v uprchlickém táboře v Džanínu pomocí vyšetřovacího týmu". Izrael zpočátku souhlasil, že bude s vyšetřováním spolupracovat, ale později, když navázal s příslušným sekretariátem OSN kontakty, vyjádřil závažné výhrady.
Představitel OSN Cornelio Sommaruga, který přirovnal Davidovu hvězdu k hákovému kříži, vyvolal u Izraelců právem pocit, že členové týmu byli vybráni tak, aby nevynesli spravedlivý a vyvážený verdikt. OSN se nechtěla výslovně zavázat k tomu, že bude zkoumat rozsah palestinského terorismu v Džanínu. OSN se zajímala spíše o důsledky než o příčiny. OSN se měla vážně zabývat tím, proč je uprchlický tábor, podporovaný organizací UNRWA, „hlavním městem sebevražedných atentátníků". Izrael dokonce našel u místního pracovníka UNRWA plakáty propagující tyto sebevrahy.
Co říci na závěr? Rada bezpečnosti OSN sama zpochybnila svou věrohodnost přijetím rezoluce, která podporovala vyslání vyšetřovacího týmu generálního tajemníka OSN jen na základě neodůvodněných pověstí o masakru Palestinců izraelskými vojáky v uprchlickém táboře v Džanínu. Pro Izrael, jenž obětoval 23 svých vojáků jen proto, že nenasadil těžkou vojenskou techniku a bojoval dům od domu, muž proti muži, byla akce OSN urážlivá. Skutečnost, že OSN trvala na vyslání svého vyšetřovacího týmu i poté, co se stalo zcela jasné, že k žádnému masakru nedošlo, vzbuzuje vážné pochybnosti.

2) Tuvie Grossman coby „Palestinec zbitý izraelským vojákem“

V září roku 2000 deníky The New York Times, The Asociated Press a The Wall Street Yournal otiskly fotku, kterou pojmenovaly „Izraelský policista bije palestinského mladíka na Chrámové hoře“. Snímek měl být svědectvím brutálního zásahu izraelských jednotek proti Palestincům.
Při podrobnějším zkoumání fotografie můžeme zjistit určitě nesrovnalosti, a to že v pozadí stojí benzínová pumpa, kterou bychom na Chrámové hoře ve východní části Jeruzaléma stěží hledali. Zde žije převážně arabské obyvatelstvo, nápisy by zde byly v arabštině, nikoliv v hebrejštině.
Jak se vše doopravdy odehrálo? Ve skutečnosti byl na fotce zachycen Tuvia Grossmann. Tuvia Grossman je židovský chlapec narozený ve Spojených státech. O židovském svátku Roš Hašana si Grossman se svými dvěma přáteli zavolali taxík, aby mohli navštívit Západní zeď (Zeď nářků). Během cesty projížděl řidič taxíku zkratkou skrze jednu arabskou čtvrť v Jeruzalémě, když vůz najednou obklopilo asi 40 palestinských Arabů. Ti rozbili okna taxíku velkými kameny, někteří z nich otevřeli dveře a odvlekli Gossmana ven. Asi deset útočníků se na něj vrhlo, mlátili jej pěstmi a kopalo jej. Napadený se skrčil k zemi, aby si zakryl tvář, a tak jediné, co viděl, bylo míhání bot, které ho surově kopaly do obličeje. Náhle další palestinský Arab chytil Gossmana za temeno a tloukl mu hlavou o zem, zatímco další členové arabského davu se na Grossmana vrhli a mlátili jej hlava nehlava. Jeden z útočníků Grossmana zezadu bodl do nohy a natrhl mu sval i šlachu. Dva další Arabové mu drželi hlavu a jeden z nich mu mlátil kamenem do hlavy. Surové bití trvalo asi osm minut. Grossman začal později co nejhlasitěji křičet, Arabové se na krátký čas vylekali, během této chvilky Grossman vstal a začal utíkat, jenže ke své smůle ztratil kontaktní čočky. Utíkal téměř slepý, utíkal se silně zkrvaveným obličejem a pobodanou nohou do kopce, čtyřicetičlenný dav jej pronásledoval a házel po něm kamení. Dostal se až k benzínové pumpě, kde měli stanoviště izraelští vojáci, zhroutil se k zemi, izraelští vojáci se snažili odehnat lynčující arabský dav, ale v tom okamžiku skupina fotografů začala pořizovat své fotky. Ale fotografie, které do světa vyslal deník Associated Press, označili člověka na fotce za Palestince zbitého izraelským vojákem. Média se snažila ukazovat na údajnou izraelskou brutalitu. Tuvia Grossman byl využit jako loutka v mediální válce propalestinské propagandy, která se snaží rozdmychávat jen a jen protiizraelskou zášť. Podle některých médií je obětí vždy Palestinec a agresorem jedině Izraelec, ale jak vidíme, pravda může být mnohdy opačná.

3) Kdo zabil Mohameda Al Douru?

Na závěr se pokusím velmi stručně nastínit příběh Mohameda Al Doury. Kde je pravda?
30. září 2000 se odehrála událost, která se zapsala do dějin žurnalistiky jako jedna z největších mediálních lží a manipulací. Onoho osudného dne došlo ke střetu mezi Izraelci a palestinskými bojovníky, během boje mělo dojít k úmrtí palestinského chlapce Mohameda Al Doury a vrahy měli být údajně izraelští vojáci. Televize France 2 odvysílala 27minutový záznam natočený na místě palestinským kameramanem Talalem Abu Rahmehem, jenž pracoval pro Charlese Enderlina, blízkovýchodního korespondenta jmenované televize.Snímek obletěl celý svět, všechna média zachycovala situaci, kdy Palestinec Jamal Al Doura drží v náručí svého syna, mrtvého a zkrvaveného. Událost vyvolala celosvětové pozdvižení a protiizraelskou zlobu, světem se šířila největší protižidovská nenávist od druhé světové války. Propukla druhá intifáda, které padlo za oběť přes 1000 Izraelců.

Pravda však vyšla nakonec najevo. Philippe Karsenty, pracující pro organizaci Media Rating, která se zabývá kritikou médií, tento materiál zpochybnil. Poukazoval na to, že ve filmu jsou zjevné nedostatky, a prohlásil jej za zinscenovaný. Televize France 2 Karsentyho zažalovala za pomluvu a soud vyhrála. To nás nemůže překvapit, protože soud nezhlédl ani minutu z hrubého materiálu, jehož zveřejnění se Karsenty dožadoval. Karsenty se odvolal. Odvolací líčení vypadalo zpočátku velmi beznadějně, protože soudkyně nejdřív také odmítala zhlédnout ukázky záběrů. Osudnou událostí se začali zabývat četní nezávislí činitelé a jak vyplývá z jejich šetření, kterému se dostalo pozornosti světových médií, krutý film nejspíše zobrazil událost zinscenovanou Palestinci. Údaje z palestinské nemocnice současně dokládají, že chlapec jménem Al-Dura byl přijat dvě hodiny předtím, než mělo k incidentu dojít. Argumentů, vyvracejících tvrzení o izraelské účasti na události a její celkové věrohodnosti, je mnohem víc. Západní média dnes přímo hovoří o lživém filmu. O možnosti, že by v rámci mučednické operace bylo obětováno dítě k propagandistickým účelům, raději nikdo příliš neuvažuje. Novináři později potvrdili fakt, že čtyřiadvacetiminutový film, který zachycoval smrt Mohameda Al Doury, byl zinscenovaný a podvržený. Enderlin se přiznal, že film byl skutečně zinscenovaný, ale stihl dodat, že když je 90% filmu padělaných, neznamená to, že 10% filmu není pravdivých. Enderlinova obhájkyně používala stejnou argumentaci. Soudkyně nakonec Karsentyho argumentaci o lživosti odvysílaného dokumentu televize France 2 uznala. Karsentyho argumentace vypadala takto: nesrovnalosti při poloze kamery palestinského chlapce a izraelských vojáků, na místě nebyla krev ani stopy po střelbě z chybného směru. Karsenty vyhrál, pravda zvítězila. Soud rozhodl, že Phillipe Karsenty se neprovinil žádnou pomluvou, když obvinil televizní stanici France2 z odvysílání padělaných záběrů se “smrtí Mohameda al-Dury” (a tím vyvolání druhé intifády).
Dočkáme se však vůbec nějaké změny nebo omluvy divákům a především Izraeli, kterému tento lživý a nenávistný film ve světě velmi uškodil, způsobil mu velké utrpení? Záběry způsobily utrpení i samotným palestinským Arabům, malé palestinské děti byly vyzývány k pomstě za údajnou vraždu palestinského chlapce. Celá událost má hořkou příchuť, ale bojovníci za pravdu mohou cítit určité zadostiučinění, že pravda vyšla nakonec najevo.

Poprvé vyšlo na Neviditelném psu dne 26. června 2009

263 komentářů:

1 – 200 z 263   Novější›   Nejnovější»
Kopretina řekl(a)...

A existují i další případy. Když bylo neštěstí v Izraeli, požáry, tak Washington Post si rýpl do Izraele tím, že napsal, že je to dáno tím, že má Izrael málo hasičů... Stejně argumntovaly levicový děník Haló noviny.Zneužívat neštěstí k protiizraelské propagandě je hnus. A když Izraelci zakročili proti teroristické bandě z lodi Mavi-Marmara, tak se ČT vymlouvala, že se akce účastnili i Desmond Tutu, či Noam Chomský. To si soudruzi naskočili na vidle... Právě, že Noam Chomský a Desmond Tutu jsou pověstní antisemité, velicí nenávistníci k Izraeli. Duch Julia Streichera žije mezi námi a nikdy se ho nezbavíme. Tedy já nemám v sobě duch Streichera, ale někteří lidi ano. Zejména u levicově orientovaných lidí. Muslimové masakrují křesťany na Blízkém východě a média jen neradi kritizují radikální muslimy. Také mnozí novináři doznávají, že kdyby chtěli napsat vyváženější zprávy (i pozitivnější vůči Izraeli), tak by mu to noviny neotiskly. Tož tak. A je hrozné, že izraelští levičáci běsní proti vlastní zemi, zejména velezrádný tisk Harec,ze kterého citují i různí antisemité. Amira Hass je celebrita vlastizrádců, o ní psal ódu Jehuda Lahav, čest Jehudovy památce, ALE oslavovat velezrádkyni mě šokovalo...

drak řekl(a)...

Fakt, že se z mnohých českých a evropských médií stává vlastně svého druhu pobočka Al Jazeery, mě netěší. Občas to těm médiím i dám nějak najevo, že mi to nečiní žádnou radost a že jim to mám velmi za zlé, ale to je bohužel asi tak vše, co s tím mohu udělat.

EK řekl(a)...

Draku, ČT je mešita v čele s imámem Janečkem z Palcátu. Muezíni Klepetko a spol. kvičí své verše z jeho koránu,poránu i večer.

drak řekl(a)...

Kdyby byli tito "dárečci" soustředěni jenom v ČT a kolem ní, bylo by to ještě fajn, jenže těchto prolhaných hajzlíků je plná Evropa a ani v USA jich není zrovna málo. Nejvíc jich bude řekl bych ve Francii a velké Británii:

tomgrossmedia.com/ShittyLittleCountry.html

ale ani v Německu jich není málo. Dokud se toto nezmění k lepšímu, tak těžko čekat něco lepšího od ČT, ta bude až teprve následovat v závěsu.

Harpyje řekl(a)...

Tyto protiisraelské lži monitoruje webová stránka "Honest Reporting" ("The Big Lies"), už tradičně ve při s britským Guardianem. Nejaktuálnější: "Palileaks and The Guardian’s Agenda Journalism".
Odkaz raději nedávám.

Harpyje řekl(a)...

"... ale ani v Německu jich není málo ..."
Soudy o protiizraelské zaujatosti "evropských médií" na základě jednoho článku jsou chuzpe, ne-li něco horšího. Zajímalo by mě, kolik a jaká z těchto "evropských médií" autor příspěvku zná, když se tak zasvěceně vyjadřuje. Analogicky by mohl čtenář Zvědavce a Outsider Medií dojít k závěru, že česká média jsou antisemitská.

Kopretina řekl(a)...

Tak britský Gurdien či slavná BBC-to jsou nenávistné deníky, vyloženě ohniska nenávisti.Britové Židům nikdy neodpustí, že je "vyhnali z Palestiny" a že podlomili vliv britského impéria na Blízkém východě.Bylo děsivé,že poté,co osvobodili Bergen-Belsen,kde leželo 13 000 bezvládných mrtvol,zavíralipřeživší Židy do koncentračních táborů na Kypru, jako naci... Láska k Židům je dar z nebes,jak psal Jurgen Buhler (nad oběma U přehlása), jen ton, kdo píše a jedná na obranu Židů má právo zpívat Gregoriánský chorál...

Kopretina řekl(a)...

EK naprostý souhlas a Draku, problém bohužel nejsou jen evropské deníky ale i v USA, tradičním spojenci Izraele, píši deníky zejména New York Times či Washington Post velmi velmi nenávistně. Vředu antisemitismu se nikdy nezbavíme a jsme velmi nemocní. Naše láska a úlitba k mohamedánům nás pohltí. Kdo řekne cokoliv kritického k mohamedánům, je pranýřován coby islamofob. Vždyť můžeme vidět hon levičáku na Wilderse...

drak řekl(a)...

Autor příspěvku soudí na základě svých vlastních celoživotních zkušeností s tím, co to je propaganda, mediální válka a humbuk. Autor příspěvku podle váhy a intensity humbuku páchaného 2 minuty po nastalé události docela dobře usoudí, jak moc svinstva je v pozadí toho humbuku. Za 2 minuty si nikdo není schopen zjistit a zanalyzovat nic z toho, co se míhá na obrazovkách a podle toho, jaké se k tomu poskytují komentáře, je ale dobře rozeznat co je tím hybatelem v pozadí. Viz třeba zrovna události kolem lodi Mavi-Marmara. Zrovna kameraman Jan Línek je s Německem a německými médii svým životem propojen poměrně slušně a zrovna tento kameraman na té lodi byl. Česká média jsou vlastněna německými vlastníky a světe div se, je to na jejich obsahu pěkně znát, včetně toho "vřelého" vztahu vůči Izraeli. Nechtějte ani vědět, kolikrát do měsíce opruzuje na českém ministerstvu zahraničí, někdo z německé ambasády třeba i kvůli tomu, že se v českém dabingu amerického filmu objeví slova "retardovaný skopčák" a pod. Kolikrát tam jenom byli kvůli České sodě. Němci rozhodně nemají normální vztah k médiím ale naopak, jejich synergie mezi tím, jaká propaganda a humbuk jde do médií a mezi tím jakou součinnost tomu pak projevují i jejich státem placení úředníci je až děsivá. Je to hnus a je to na hranici toho, co popisoval Orwell. Jen je to na první pohled méně patrné.

Autor příspěvku uvedl jeden odkaz na web Toma Grosse jen a pouze jakožto ilustraci toho, že ten problém není nový, že je staršího data a že má svůj vývoj. Také je to i ilustrací toho, že tyto názory mají své representanty i ve vyšších evropských politických kruzích, a to je ten největší problém.

Autor příspěvku ale nemá kdy dělat podrobnou analýzu evropských médií, protože je placen za něco úplně jiného. Nicméně autor příspěvku jakožto cílová skupina rozličných propagandistických padouchů, počínaje lidovým milicionářem Janečkem, Janem Línkem, Petrem Zavadilem tady u nás a následovaných dalšími z celé Evropy a světa, je přímo zavalen výsledky jejich práce a je jimi zhnusen z hlediska obsahu i formy a pomalu je ani nestíhá posílat do míst, kde už záda ztrácejí své jméno, natož pak aby měl ještě kdy to svinstvo analyzovat. Je ho prostě přespříliš.

drak řekl(a)...

Hon na Wilderse vyzněl jaksi do ztracena, protože sami soudci jaksi zjistili, že jim došly právně relevantní argumenty. Konec konců když se někdo musí po vlastní zemi pohybovat s ochrankou proto, že ho chtějí zabít jinak jistě velmi tolerantní a mírumilovné vozembouchové, které ani nelze vypovědět ze země, protože prý jim doma hrozí smrt, no tak cosi asi není v pořádku. Ale to, co není v pořádku, není Wilders a jeho upozorňování na problém s imigranty a jejich chování, ale ti imigranté samotní a jejich vztah vůči zemi, kam přijeli a nesmyslná legislativa kolem nich.

Kopretina řekl(a)...

Také Theo van Gogh či Buajeri byli zavtežděni mohamedány.A Draku já bych nenávist některých médií nepřirovnávala k Al Jazere, ale k televizi Al Manar, to je pošušňáníčko. Nenávist Gurdianu a Al Manaru se neliší... Gurdian je světský deník, Al Manar je islamonacistický... Ale nenávist je stejná.Je přece jedno, jestli mě zabije sekulární nenávistník a nebo náboženský nenávistník. Jistě, nejsou všechna média stejná, v USA např. Fox News i v Evropě se jistě najdou slušná média, to chtěla Harpyje říci, nicméně darebných, lživých a zlých médií je bohužel hodně. Petr Adler ve svém článku "ČT: Zloděj křičí, chyťte zloděje" píše, že palestinská tvrzení se přebírají jako fakt, zatímco izraelská tvrzení se píše "Izrael tvrdí". Píší-li média "Izrael tvrdí", měla by také napsat "Palestinci tvrdí". Nenávist médií k Izraeli mi rve srdce. Nechápu, co může někdo vidět tak krásného na palestinských Arabech. Čím si palestinští Arabové zasloužili takovou lásku a obdiv. Ona to možná nebude tolik láska , ale démonická nenávist k Izraeli a Židům obecně. Palestinští Arabové (a obecně velká část mohamedánů) jsou nepřátelé Židů a Izraele a tudíž, když nenávidí Židy jsou našimi přáteli. Tak to je a ne jinak. Nenávist některých Evropanů (ne všech!) se od nenávist k Al Manaru neliší...

Kopretina řekl(a)...

Starší článek,ale aktuální. Někteří Židé jsou stejné svině jako ostatní antisemité. Spor pana Brodera s Galinskou.
http://eretz.cz/content/view/6617/71/

A i tito nenávistní Židé dávají munici antisemitům. Odplivnout si je málo. Neudědomují si, že by v peci skončili také.

Harpyje řekl(a)...

Věta "Němci rozhodně nemají normální vztah k médiím ale naopak ..." prozrazuje znalce. Proti takovému argumentu neexistuje validní protiargument. Nebbich.

Kopretina řekl(a)...

Vynikající film o nenávistí mohamedánů k Židům
http://www.youtube.com/watch?v=CJeSFqbD8ak

Harpyje řekl(a)...

Proboha, Kopretino, Mohammed Bouyeri je vrah Theo van Gogha!

Kopretina řekl(a)...

Aha, spletla jsem se! Já

Kopretina řekl(a)...

Už mě to docvaklo, myslela jsem Pima Fortuina!!! Toho muslimové také zlikvidovali. Fortuin si provokovali i Židy, karikoval holocaust, ale Židé ho nezabili, zabili ho muslimové. Kdokoliv kdo "urazí islám" musí zemřít.

Harpyje řekl(a)...

To se může stát. Nejkompetentnější, co se nenávistné palestinské propagandy týká, jsou Palestinian Media Watch. Odkaz nedávám.

Harpyje řekl(a)...

Toho zavraždil nějaký pomatený ochránce zvířat, etnický Holanďan, nemuslim.

informace řekl(a)...

Il Foglio píše, že do komise, která má změnit egyptskou ústavu, která má být pak odhlasována referendem, byl přizván lídr Musulmánských bratří,Sobhi Saleh, známý pro podporu pozic talebánců, pokud se týká veřejných mravů, je pro odstranění řeckých soch z alexandrijského muzea, protože urážejí mrav svou nahatostí a pro snížení věku k sňatku na 15 let podle práva šarija.
Předsedá komisi soudce Tariq al Bishri, definovaný jako umírněný islamista, ale známý pro nepřátelský vztah k Izraeli, a inklinující k rozšíření šarije v egyptské společnosti.

Kopretina řekl(a)...

informace a četla jsem, že do rady nebyl přizván ani jeden zástupce koptských křesťanů. Koptové mohou uřít ...Četla jsem to na Vatikánském rozhlasu, to je ovšem pro salónní levičáky křižácká propaganda.Papež by vůnec neměl s mohamedány vyjednávat do té doby, dokud budou křesťané utlačováni. A "umírněný islamista" to je oxymoron. Jsou i umírnění mohamedáni, ale kde jsou, když jsou dívkám uřezány uši i nos? Kde jsouimírnění mohamedáni, když dojde k vraždě ve jménu cti? Kde jsou mohamedáni, když mohamedánská televize Al Manar odvysílá film Diaspora,po vzoru nacistické propagandy?

Harpyje řekl(a)...

Podle znalce evropských médií draka, "nadějný" mladý italský novinář Giulio Meotti o "Contentions
Sadat’s ‘Cold Peace’ Legacy Is at Increasing Risk". Nejen MB, ale i sekulární opozice je pro revizi Sadatova odkazu: “there isn’t a house in Egypt that doesn’t have a martyr, killed in one of our wars with Israel. There are too many open wounds. I was an officer in the 1973 war and I can’t put my hand in an Israeli’s. And the vast majority of the people share this feeling.”
Zkusím dát odkaz: http://www.commentarymagazine.com/2011/02/17/sadats-cold-peace-legacy-is-at-increasing-risk/

Kopretina řekl(a)...

A ještě jsem si vzpoměnla na případ Gilata Šalita. Červený kříž někdy remcá o právech palestinských Arabů... Remcá do všeho, jen se nezastane nikdy člověka židovského původu. Proč červený kříž mlčí ke krutému zacházení s Šalitem? Proč se Francie (má i její občanství) nezastane Šalita? Proč nikoho osud Šalita nezajímá? Šalit je můj věkový vrstevník, proto když si představím, že bych měla mládí prožít v nějaké díře, nabíhá mi husí kůže. Červený kříž? Pseudohumanistická organizace, plná antisemitismu. Jak ta televize Al Manar. "Mort Israeli, Mort Israeli, Mort Israeli". Tož tak.

informace řekl(a)...

Co máte proti Giuliu Meotti, vážená Harpyje, že dáváte nadějný do úvozovek?
Málo kdo se s ním může měřit, co do inteligence, informovanosti a novinářské poctivosti.
To vaše navážení se do lidí je už opravdový zlozvyk.

Kopretina řekl(a)...

Ano, bohužel, i sekulární strany v Egyptě jsou pro revizi Sadatovy mírové smlouvy s Izraelem. Doufám, že se Obama nezachová jako had, musí jasně říci, že pokud Egypt nezachová mírovou smlouvu s Izraelem, nedostane od USA ani dolar. A tak by se měla zachovat i EU. Jednat, pomáhat s Egyptem jen v tom případě, pokud zachová mírovou smlouvu s Izraelem. Doufám, že Obama a EU má v sobě alespoň kousek kousílinek cti.

Harpyje řekl(a)...

Proti Giuliu Meotti nemám absolutně nic. Naopak. Zato proti prázdným žvanilům.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kdo je Giulio Meotti ? Měl bych proti němu něco mít ? Abych neměl nějaký nevhodný názor...

informace řekl(a)...

Ne, Schumachere, nechte Giulia Meotti být. Stejně byste na něj nestačil, bez urážky. Je to jeden z mála skutečně fundovaných, informovaných a poctivých novinářů.
A propos, ještě jste nereagoval na můj příspěvek o připravovaném puči v Itálii v 1948 r. a o "mírném" přechodu k socializmu italské PCI. Nějak jste oněměl.
Včera plenární zasedání EP odhlasovalo jednohlasně tuto rezoluci o Egyptu.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2011-0121&language=EN

informace řekl(a)...

Už mi zas sežral filtr rezoluci o Egyptu, odhlasovanou Europarlamentem.
K čertu!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen na okraj : V roce 1953 napsal A.Sadat milý a upřímný dopis A.Hitlerovi (viz např. http://www.sodahead.com/united-states/anwar-sadats-letter-to-hitler-sept-1953/question-1468621/ ).
Jak dnes víme, příliš se nemýlil :
1) Západ vynaložil obrovské sumy na potlačení odporu západoněmeckých pracujících i na zničení prvního státu dělníků a rolníků na německé půdě.
2) Přestože se nový Hitler dosud neobjevil, fašistické nebezpečí je stále reálné. Vždyť jen před pár dny se opět fašisté pokusili o nechutnou protičeskou provokaci, když se snažili vnutit Dobronínu obrovský, celých 140 cm vysoký kříž na hrob humánně pod naši zeminu odsunutých Němců.
Naštěstí, díky statečnosti dobronínských obyvatel a soudruha starosty fašisté ani tentokrát neprošli. Ale je jasné, že se budou snažit znovu a znovu. Už aby se vrátila ta krásná doba, kdy jsme byli samostatní a bezpeční, kdy se fašisté za Šumavou a Krušnými horami jen užírali bezmocným vztekem.

Letošní Vánoce nabývají obzvláštního významu a charakteru také tím, že je v naší vlasti slavíme poprvé bez Němců. To je výsledek, na jehož nesmírný historický význam jsem již vícekráte poukazoval. (E.Beneš, prosinec 1946)***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Je mi celkem líto, Vlastimile Větší, že se do těchto vášnivých debat nemohu erudovaně zapojit - ani na jedné straně.
Jsou to takové hypertrofované sousedské spory "o větev, přečnívající na sousedův pozemnek". A o tom, kdo může za to nebo ono, co se událo před několika generacemi. Připadá mi to stejné, jako zásadní spory Tlustokoncových a Tenkokoncových z Gulliverových cest. Ale následky oněch "zásadních sporů" jsou pak (beze vší srandy) tragické.

Kopretina řekl(a)...

Obama se konečně zachoval charakterně a mužně!!!
http://zpravy.idnes.cz/americane-zablokovali-v-osn-rezoluci-odsuzujici-izrael-pjh-/zahranicni.asp?c=A110218_224917_zahranicni_mad

informace řekl(a)...

Mně tedy na té stránce IDnes nejvíc pobavila diskuze pod článkem bunga-bunga v Itálii.
V porovnání s morbozním moralizmem taliánských levičáků jsou Češi zdravý rozumný národ.

Větší vlastenec řekl(a)...

"Hypertrofované sousedské spory o větev" ?
Vážený STK, v hodinu + pár minut mladém článku Bílé velryby se dočtete o vysoce znepokojivé aktuálnosti oné "vášnivé debaty". Ano, němečtí fašisté neskládají zbraně ani ruce v klín; pořád by chtěli nějaké naše prohlášení odsuzující humánní odsun. A my víme, že pravičáci-zrádci národa taková prohlášení již několikrát učinili (Havel, Schwarzenberg, Topolánek). Nebudeme-li stát na stráži, pravicová vláda se omluví za jeden ze tří pilířů naší státní i národní existence, čímž bude náš osud zpečetěn. O návrat pak požádají Němci i Uhři, o navrácení majetku požádají bývalí Češi-emigranti. Rváni ze všech stran, klesneme krvácejíce jak raněný lev. To chcete ?
Jistě ne; proto podpoříte boj opravdových českých vlastenců za dodržování Dekretů presidenta republiky - za odsun Němců z naší vlasti a německých škol z našich měst, za znárodnění klíčových odvětví průmyslu, bank, pojišťoven, kinematografie atd., podpoříte úsilí našich Stran o zajištění bezpečnosti naší vlasti prostřednictví obnovení těsného spojení bratrských národů – českého a ruského.

Volte obnovení bdělé ostrahy našich státních hranic proti sudetoněmeckým revanšistům a žoldákům NATO !***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Řeč se mluví, voda teče, vážený Vlastimile.
Kdyby měl rozumný člověk (Homo sapiens) reagovat na každý výrok jiných "rozumných lidí" (Homo sapiens), vypadal by svět... ...no přesně tak, jak vypadá.

Proč se nemohou ostatní domluvit tak dobře, jako my dva. Každý si sice mele tu svou - ale nerveme se, nepomlouváme, nesoudíme (jeden druhého). Maximálně si trošku zavyhrožujeme, bať? [;-)

stk řekl(a)...

2 Informace:

Nevím, ale hlasy z venku zní "trošečke inačej". Češi jsou prý "smějící se bestie", jak pravil blahé paměti jeden nerudný Germán.
Tady odtud, co stojím, bych si ale dovolil ten známý výrok opravit. Češi jsou spíše "skuhrající bestie"...

drak řekl(a)...

Kdysi, v jedné větší mezinárodní společnosti, pro kterou jsem pracoval, mi šéfoval poměrně protivný člověk, jenž byl po otci Němec a po matce Brit. Takové to rozkřikování se na okolí měl pravděpodobně po tatínkovi. Když byli u nás v Praze dva kolegové, jeden z Austrálie a druhý z Londýna, tak zrovna si ten náš šéf docela obstojně ventiloval plíce. Jeden z těch dvou, myslím, že ten Australan mu do toho řvaní ve vhodném okamžiku položil otázku, zda náhodou nemá příbuzné v Mnichově. Řvaní bylo rázem u konce. Křiklouna přešla chuť docela na dlouho, protože Australan si vybral velmi vhodný okamžik, kdy bylo kolem docela dost lidí.

Mohla by se tedy Harpyje, místo toho mnichovského rozkřikování se kolem, pokusit raději vysvětlit, co je německému velvyslanci do českého vysílání českých televizí? On nám tady zase chce zavádět censuru jako za starého mocnářství nebo za války? Upřímně řečeno se divím těm lidem na ministerstvu zahraničí, že ho nepošlou do míst, kde už záda ztratila své jméno a kdyby to nepochopil, tak bych ho tam ještě i nakopl, protože to co si tu místy dovolují už opravdu překračuje všechny rozumné meze a o nějaké slušnosti už nemůže být ani řeči.

Harpyje, Vy také máte příbuzné v Mnichově?

informace řekl(a)...

Marně upozorňuju, že mi filtr sežral příspěvek s odkazem na rezoluci EP o Egyptu.

informace řekl(a)...

h://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2011-0121&language=IT
Tady je v italském znění. V jiných jazycích si to najděte za trest sami!

A.S.Pergill řekl(a)...

Vážená Kopretino,
Židé zakládají své právo na Izrael na faktu, že tam kdysi jejich předkové vtrhli a místní obyvatele vyvraždili (viz Kniha Jozue a další). Posléze to ideologicky podšprajcovali bláboly podvodníka a masového vraha Mojžíše (viz Exodus), prohlašovaného za proroka. V zásadě se nemůžete divit, že takovýto národ nikdo za sousedy nechce (viz antisemitismus od starověku až po dnešní dobu).
Bláboly jako "Láska k Židům je dar z nebes" jen dokazují, že se Židé (alespoň někteří) dodnes nedokázali ze své historie poučit, a kdo to nedokáže, ten je, jak známo, odsouzen k tomu, aby si tu historii zopakoval.
Existence Izraele je pro nás strategicky výhodná, proto je vhodné ho podporovat, ale žádné zvláštní jiné důvody pro to nejsou. Kdyby to byl stát Mušukulumbů, Piktů nebo třeba kanibalů od řeky Ubu-Ubu a klidně i přežívajících neandrtálců nebo pitekantropů, tak by bylo vhodné jej podporovat také.

stk řekl(a)...

4 Informace:

Díky, přečetl jsem si to)dokonce v češtině) - a trochu jsem se vnitřně roztřásl. Ten styl, ten sloh, ten slovosled jsem slýchával, pravda v primitivnější podobě, před více než 20-tiroky tu, v Kotlince. Zase se nám to vrací. Nejmenuje se to sice KSČ, ale je to stejně bohorovné, neomylné a neodvolatelné.

No potěš Marx... ...jak by asi řekl Vlastimil V.

drak řekl(a)...

informaci STK:

Díky za odkaz. Nějak se po tom přečtení nemohu zbavit intensivního a sílícího pocitu, že ti co neumí číst, mají proti těm ostatním velikou výhodu. Postrádají totiž jeden ze vstupních informačních kanálů, pomocí kterého se je může někdo pokoušet připravit o zdravý rozum a úsudek.

Podobně jako diplomaté, dovedou i v europarlamentu hovořit a psát v podstatě o ničem.

Šaman řekl(a)...

Už jsem se vzbudil, informace, odpověď Schumacherovi vrácena.
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Většímu vlastencovi k větvi přes hranice:
To, že se nová německá vzpomínková aktivita nelíbí Americkému židovskému výboru (AJC), není asi překvapení.

Ale proti plánu německých poslanců připomínat si den vyhnanců se už minulý týden ohradilo polské ministerstvo zahraničí. Neslouží podle něho dialogu a partnerské spolupráci a porozumění mezi Poláky a Němci. Nejspíš proto, že Poláci jsou známí svým komunismem a nenávistí ke všemu demokratickému.

Naše zamini, věrno svým dlouhým tradicím od Dientsbiera přes Cyrila Svobodu drží tlamu:

Čeští diplomaté v souvislosti s parlamentní iniciativou uvedli, že se jedná o vnitroněmeckou záležitost. „Němečtí představitelé o tom s námi nejednali, nejsou pro to také důvody,“ sdělil LN mluvčí ministerstva zahraničí Vít Kolář.

Ze sedmdesátky evropských historiků jsou asi jen dva Češi. Nelíbí se to ani rozumným Němcům!

\:-/

Šaman řekl(a)...

Kocourovi:
Když ono je to tak, že když někomu čouhá přes plot německá větev, tak ti Němci řeknou - kam až čouhá naše větev, je to naše. Kam se až zakutálí jablko z té naší větve, je to naše. Kam až dohodíme naším jablkem, je to naše... A co kradete NAŠE jablka? Atd atd až k tomu, že se v českým médiích posléze začínají užívat formulace typu "německé území" pro české pohraničí... Z něhož byli vyhnáni Němci......
\ :-/

guerrier řekl(a)...

Máte úžasné znalosti historie a ještě svéráznější výklad dějin Pergille. Na to není co říci. (:-))))

Větší vlastenec řekl(a)...

O fašismu paní H.

Vážená paní Harpyje,
na různých diskusních fórech občas čtu Vaši obhajobu i sebeobhajobu – prý nejste ani stoupenkyní fašismu, ani dcerou fašisty. Je mi líto, ale jde o zbytečnou práci a marné rozhořčování – pro opravdové české vlastence prostě JSTE fašistka. Viz dnešní příspěvky výše.

Jaké jsou Vaše nejhorší prohřešky proti češství (= důkazy Vašeho fašismu) ?
1) Zpochybňujete svaté právo nás Čechů na humánní odsun a likvidaci Němců a Uhrů, minulý i budoucí
2) Zpochybňujete oprávněný a trvalý nárok nás Čechů na přebytečný majetek buržoasie
3) Nelíbí se Vám plány opravdových českých vlastenců na použití ABC zbraní proti vnějšímu i vnitřnímu nepříteli, především Muslimům, Němcům, papežencům a sionistům
4) Nelíbí se Vám postup prez.Mubaraka proti islamistům
5) Nelíbí se Vám postup gen.Pinocheta proti našim soudruhům
6) Jste stoupenkyní nevědeckého světového názoru
7) Opustila jste naši vlast, žijete v Evropě (dokonce přímo mezi nejhoršími fašisty), zpátky k nám se nechystáte

Suma sumárum se chováte, jako kdybyste ani nebyla Češka, ale nějaká Evropanka. Což, jak snad sama uznáte, Vám náš národ prostě odpustit nemůže.

Prohřeším se nyní proti našemu národnímu cítění (snad mi největší vlastenci odpustí) : Přeji Vám hezký den.

Schumacher optimistický antisemita řekl(a)...

Informace, nemůžu posoudit, neznám. Fundovaných novinářů je mnoho. Mnoho z nich také neznáte. Co se týče puče a mírného přechodu k socialismu, rozhodně by to nebylo horší než za Duceho, který udělal tu zásadní chybu, že se dal do spolku s Hitlerem místo aby se držel chytře stranou jako Franco. Jenže to nešlo, protože se chtěl přiživit a urvat drobečky cizího stolu. Pokus o nějakou podobu socialismu by nebyl nijak fatální, byl by to socialismus italského typu, v podstatě kapitalismus se socialistickou tváří, socialismus s kapitalistickou tváří, jak se to vezme, silně okořeněné klientelismem a korupcí. Tak jako nyní. Rozhodně ne znárodnění, centrální řízení ekonomiky a zadrátované hranice jako u nás a jinde v sovětském bloku. Každý režim, každé společenské uspořádání a způsob vlády má nějaké výhody a nevýhody. Pro mě mezním kriteriem svobody je svoboda odejít, čili svoboda hlasování nohama. Jakákoli vláda, která umožní poddaným svobodně vycestovat, je přijatelná. Italové emigrovali za lepším před Ducem, za něho i po něm. Jiní zůstali. Tak by to bylo i za pokusu o socialismus italského typu. Nezáleží na pojmenování, ale na fungování. Co se však stalo a co je velmi smutnou kapitolou, jseou Rudé brigády, jejich terorismus a neschopnost státní moci postupovat tvrdě a zničit je za použití všch prostředků. Tato nedůslednost a neschopnost je pro Itálii příznačná. Včetně toho že byrokracie sice nějak formálně funguje, ale Italové žijí svým vlastním životem více odeděleným od státu. Tahle anarchie má nevýhody i výhody. Například ve vztahu k EU a jejím nařízením. Vláda sice něco formálně odkýve, ale tím to většinou končí a nehodlají se přetrhnout. Rozhodně nevyvíjejí přehnanou iniciativu aby to ještě "vylepšili". Tak by to dopadlo i s tím komunismem.

Harpyje řekl(a)...

Zapomněl jste na jednu věc, Vlastenče!
Konstatováním faktu, že se na internetu nachází i jiné stránky než českojazyčné, jsem podle vlastence draka splnila skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy či národa!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šamane !
Jsemť, jak všeobecně dobře známo, vlastencem pouze větším než malým, ale snažím se ze všech sil, abych mezi zdejšími vlastenci největšími úplně nezapadl. Abyste mou prťavost omylem nezašlápli v průvodu, během oslav 28.října, 7. a 17.listopadu, 1.ledna, 25.února, 1.,5.,8. a 9.května, 5.,6.,11.,12. a 14.července, 21.srpna, 28.září atd.
Tudíž prostě MUSÍM plně souhlasit se základní národní tezí, že Česko (i Morava) je všude tam, kde se kdy rozkládal náš stát. A pranic mne nezajímá, zdali se rozložil úplně či nikoli. To jsou prostě otázky hnidopišné resp. provokační, nepřátelské až německé.
Prostě – my Češi a Moravané máme přírodní nárok nejen na tzv.Sudety, ale i na Horní Slezsko, Korutany, Kraňsko, Furlánsko, Lucembursko, Brabantsko, Brandenbursko atd., nehledě na tamní procento zbylých (= Němci a cizozemci nevyhubených) našinců.

A jako všichni opravdoví čeští vlastenci plně souhlasím s pres.Benešem, prez.Klausem a s.Andělou Dvořákovou v hodnocení našich národních ztrát za 2.světové války : Nebyly žádné nevinné oběti z řad „českých“ (ve skutečnosti většinou německojazyčných) sionistů; šlo vesměs o padlé odbojáře.

* * * * *

Ruku na srdce – mám rád hory. Ale musel jsem si odepřít toulky pod vznosnými štíty alpskými, neboť srážen jsem byl neustále až dno pekelné tamními domorodci. Jejich úsměvy (dozajista falešné), jejich neupřímné „pozdravy“ (nepochopím, jak se někdo může zdravit tzv.božím jménem), jejich draze zaplacená pohostinnost – prostě vše to typicky evropské chování mne nesmírně uráželo.
Dnes chodím po našich českých horách, ze spárů Němců před časem vyrvaných. Raduji se při pohledu na sutiny kdys pyšných německých rozhleden a turistických chat, těším se z typicky českých podmračených pohledů a mlčení v odpověď na mé pozdravy, veselím se, když krásní ruští mladíci na stezce v Českém ráji předvádějí svým slečnám kung-fu kopy a údery do mé české tlamy (opravdu jen předvádějí, molodci, orlové).
Kéž bychom co nejdříve osvobodili Alpy od Němců a jiných Evropanů, kéž bychom co nejdříve zavedli naše pokrokové slovanské mravy do Evropy i celého světa. Dokud se to nestane, budou na nás Evropani, Američani, sionisti a papeženci neustále útočit, budou se nás snažit připodobnit obrazu svému. Ani nechci pomyslet, co by s námi bylo, kdybychom podlehli, kdybychom se poněmčili či poevropštili. BRRR !

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Inu, vážená paní Harpyje, Vy si zřejmě neuvědomujete jednu podstatnou věc : Trestného činu hanobení rasy či národa se dopouštíte pokaždé, když tvrdíte, že humánní likvidace německého "civilisty" *) našinci se fundamentálně neliší od vraždy našince Němci.
Nebo když si dovolujete přirovnávat humánní likvidaci příslušníků vykořisťovatelských tříd a jejich ekonomické základny k fašistickému běsnění.
Nebo když připodobňujete naši přirozenou a upřímnou podporu spravedlivého společenského zřízení německé podpoře fašismu.
A tak dále a tak podobně.

Vy jste prostě strávila příliš mnoho času v Evropě, mezi cizinci (dokonce mezi fašisty); Vy prostě nemáte naše kvalitní socialistické vzdělání, nemáte naše zkušenosti s opravdu svobodnými volbami a Národní frontou. Proto prostě NEMŮŽETE pochopit naše opravdové vlastenectví.
Ale jak jsem už jednou napsal – já osobně nad Vámi ještě nelámu hůl. Až opět u nás zvítězí socialismus, vraťte se zpátky. My pro Vás (a Vám podobné) zorganizujeme převýchovné kurzy, přičemž většinu nákladů zaplatí náš stát. Po pár letech pobytu v příslušném zařízení (záleží jen na Vás, jestli bude stačit základní pětiletý pobyt) budete schopna se plně začlenit zpět mezi nás.
No není to lákavá představa ?

Přeji Vám hezké sobotní odpoledne

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Připomínám, že Němci-fašisti obou pohlaví prostě nemohou být pokládáni za civilisty, a že jsou nebezpeční v jakémkoli věku.

Harpyje řekl(a)...

To jsou velmi lákavé vyhlídky, Vlastenče! Doufám, že v oněch převýchovných zařízeních bude vyučován i ruský jazyk. Neměla bych začít abonovat Haló Noviny a preventivně memorovat projevy s. Grebeníčka (potikomunistický odboj = terorismus)? Ale snad bude prozatím stačit, když budu studovat články Vlka st.
Moc se mi líbí, jak chcíplá kočka žvaní o "Smíření německých demokratů s nacismem". Podle sionistického historika Mischi Brumlika byla třetina signatářů Charty vyhnanců nácci, takže takový výrok má po 60 letech od podpisu oné charty skutečně objektivní argumentační váhu. No, hlavně že vlastencům nevadí Grebeníčkův projev na půdě Senátu.

STK. řekl(a)...

Šamanovi:
Vykřikovat o "našem" jsem slyšel Poláky (jako že su 50%-ní Polák) - "Ostravica granica!", Rusy - kdysi sověty, nedávno ovšem i "našeho" opilého Rusa, klavíristu, který vyvozoval, že Ostrava je ruská, protože ji Rusové v 45-tém osvobodili "a zalili ji ruskou krví". Takže kdyby se ozval Sudeťák s tím, že Mährische Ostraw je odedávna německé území, asi bych se ani nezasmál. To opravdu nápadně připomíná tu větev přes plot - ony směšné "sousedské spory", které ovšem končívají u soudu. Je to trapné, ale nezbývá než klidně, ale dost nahlas opakovat, že tomu tak není.
Ale to, že "česká média" (prosím pěkně, které české noviny jsou v českých rukou?, která rádia mají české majitele?, které TV jsou opravdu nezávislé?) v tom mají pořádný "hokej" je o dost větší problém.
Pro všeobecnou předposratost vlády (a věrchušky vůbec) se nedokážeme OFICIÁLNĚ A NAHLAS ozvat. A to, prosím, považuji ze průs... ...švih i já. Žvanit si může každý, co chce. Je to věc názoru. Třeba mylného nebo zparchantělého. Ale hájit oficiální stanovisko je třeba stále a důrazně. Jinak si budou myslet, že souhlasíme - podle hesla "Kdo mlčí, souhlasí!".

STK řekl(a)...

A ještě dodatek pro ostatní:
Jeden můj (kdysi přiženěný) příbuzný žil postupně v pěti státech se třemi úředními jazyky. Upozorňuji, že se nehnul ze své chalupy ani o metr! ;-))

stk řekl(a)...

Nevím, jak se líbil Hřebeníčkův projev Vlastencům, ale viděl jsem jeho záznam (cca 2 minuty) a měl jsem pocit, že jsme právě propásli "squjelou" příležitost k další "Pražské defenestraci". Tuším v pořadí čtvrté. Tu by musel omluvit i Nejvyšší soud!

žibřid řekl(a)...

Já bych sudetským nacistům vyšel vstříc. Navrhuji začít slavit jejich vyhnání, klidně třeba v jimi navržený den, už letos ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,
vezměte prosím na vědomí, že s.Grebeníček je našinec. Pokud se bude náš národ opět muset rozhodnout mezi národním a státním bytím a podporou primitivních antikomunistů, zvolí bytí vlasti. Pravičáci již několikrát naprosto selhali, vlast neubránili. Pozor ! Nepíši nyní o našem pres.Benešovi – jeho plán na přeměnu naší vlasti ve vyspělou socialistickou zemi byl promyšlený a účinný.
Takže projevy s.Grebeníčka ml. vadí jen těm osobám, jimž vadí sama existence Strany. Uvidíme v prvních opravdu svobodných volbách po návratu spravedlivého společenského zřízení, jaké procento takových osob přežívá v našem pokrokovém a vzdělaném národě.

Co se Němců týče, připomenu výrok s.Gottwalda : Není Němec jako Němec. Ano, určitá část Němců nemusí nutně být našimi nepřáteli. Ale to musejí nejdříve dokázat opravdovými činy – především obnovením Německé demokratické republiky. Je jasné, že ve vypjaté situaci během osvobozování Evropy od Němců, Američanů, Evropanů, sionistů, křesťanů a jiných podobných nepřátel nebudeme moci rozlišovat „dobrého“ Němce od obyčejného. Proto musejí všichni pokrokoví lidé německé národnosti přesídlit do NDR nebo k nám ještě před započetím osvobozování. I kdyby se měli přes západoněmecké hranice prostřílet.

* * * * *

Ano, v pracovně-převýchovných táborech bude probíhat mimo jiné výuka češtiny a ruštiny.

Ne, Haló noviny si nemusíte předplácet, stačí je denně číst v jejich webové verzi. Například tento příspěvek s.čtenáře je velmi podnětný : „Měli jsme tzv. »třetí odboj«?“ (http://www.halonoviny.cz/articles/view/211905 )

* * * * *

Ještě ocituji krásnou část skvělého projevu, který s.Jiří Hájek přednesl při projednávání návrhu zákona č.231/1948 Sb. v Národním shromáždění, dne 6.října 1948 :
„Zákon, který máme před sebou, je zákonem na ochranu moci a vlády širokých vrstev lidových v čele s dělnickou třídou, moci a vlády velké většiny proti záškodnictví, sabotáži a zradě jednotlivců. Chrání naše hospodářské plánování, naše sociální vymoženosti, náš kulturní rozvoj, naše hranice i naše spojenectví se Sovětským svazem a s ostatními bratrskými národy, jež je zárukou naší bezpečnosti, chrání pokrokový charakter našeho života i mírovou politiku našeho státu. Proto bude Komunistická strana Československa hlasovat pro zákon na ochranu lidové demokratické republiky....“

Už jsem se někdy zmínil o jednom slunečném odpoledni v polovině 60.let, kdy jsem s.Hájka vodil za ruku po Bois de Boulogne ?

informace řekl(a)...

Schumachere,
nemůžete přirovnávat fašizmus jako totalitní systém s nacizmem nebo dokonce s komunizmem. Fašizmus byl v porovnání s nimi jen pokusem zavést do země pořádek. Alespoň to říkají pamětníci, historikové zase naléhají na odnětí občanských svobod, na věznění a nuceném pobytu disidentů na odlehlých ostrovech, kde si ale ti konfinovaní mohli dělat, co chtěli.
Jak by se tu rozvinula stalinská totalita, je těžko si představit. Ale myslím, že by italský sklon k anarchii přece jenom zlomila. Stačilo by několik monstr procesů a poprav a lidé by ztichli. A to i nedisciplinovaní Neapolci, kteří opravdu žádný smysl pro veřejné věci nemají.
Chcete-li vidět, co je neapolská letora, zajděte si na velikonoce do přístavu, kde se naloďují na parník, co odváží výletníky na okolní ostrovy. Neuvěřitelná podívaná, kterou můžete vidět snad jen tam. Tlačí se a mačkají na schůdky na loď, že někteří vytěsněni davem, odtud padají do moře, vylézají zas ven a jdou se tlačit dál.
V životě jsem nikde jinde nic podobného neviděla. Z těch by možná neudělal disciplinované stádo ani Stalin.
Ale ostatní Itálie není Neapol.

Kopretina řekl(a)...

Milý Pergille, já se v tomtp článku nezmiňuji o nároku nebo nenároků Židů nebo Arabů, ale o lživých médií proti Izraeli. STK, Vlastenče, Schumachere, co říkáte na lživá a prolhaná médiím se nedá věřit ani nos mezi očima.Vím, že Vy STK a Vlastenče jste antisemité,tak s tím souhlasit budete...

Anonymní řekl(a)...

Nick, pod jmenem Pergil se odvoláva na Knihu Jozue. Židé dostali dnešní území od Hospodina, protože inkriminované území obývali ti co ctili modly a vyznávali modloslužebnictví, ovšem je velmi pravděpodobné, ne-li jisté, že to byli taktéž semitské kmeny. Proto nechápu vaše obviňování Mojžíše. Jak je patrné šlo o boj mezi semity, kteří ctili Hospodina a semity, kteří sloužili modlám a proto je správné, že byli vybiti. Ovšem nejspíš nemáte rád Židy, protože obviňovat někoho, že zabije ty kteří obětují lidské bytosti pro svého boha Baala je mírně řečeno spozdilé. Asi vám uniklo,že Židé, kteří byli vyvedeni z Egypta, se chtěli mnohokrát vrátit a jen bázeň je držela v poslušnosti vůči Mojžíšovi. Vaše obviňování není vedeno snahou o spravedlnost, ale jak je patrné z vašeho exkursu je zde snaha pomluvit a poškodit. Pane Pergille je radost diskutovat s někým, kdo dané problematice rozumí, a kdo vnáší nové postřehy či myšlenky apod., ale diskutovat s někým, kdo vytrhává události z kontextu, kdo o dané problematice, opravdu, ale opravdu nic neví je hloupost a být hloupý to opravdu nechci.
StandaU

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale kuš, milá Kopretino. Že Vás prstíčky nebolí. Napsat o váženém STK a mé maličkosti, že jsme antisemité, no to tedy ...
Prostě nemám slov.
My jsme ANTISIONISTI, chápete ? To je velký rozdíl, opravdu. Jako naši velcí vlastenci minulosti, Neruda, Němcová a další *), nebojujeme proti nějakému národu, leč proti našim zavilým nepřátelům.

V Národním muzeu právě probíhá výstava našich nejstarších písemných památek **), mezi nimi Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Ano, právě těch základních děl našeho písemnictví, které nám chtěli Němci upřít, o než nás chtěli sionisti ožidit.
Neprošli; neuspěl ani jejich agent Masaryk. V srdcích našeho lidu stále žijí Slavoj a Záboj, Bivoj a Libuše, žijí Chrudoš, Šťáhlav a Anežka Hrůzová. V našich školách a učilištích se naše mládež stále učí národnímu odporu vůči sionismu z knihy F.J.Kolára „Sionismus a antisemitismus“.

Milá Kopretino, uvědomte si prosím, že právě sionisti stojí za neustávajícími pokusy našich nejhorších nepřátel, Němců a papeženců, o podlomení naší národní hrdosti prostřednictvím implantace ideje „boha“. My roduvěrní Češi víme, že žádný bůh není, že věčně žije jen Lenin a Stalin. Víme, že po smrti není nic, pročež musíme užívat dne, víme, že nás pozorují jen kamery, ne nějaké „vševidoucí oko“, takže můžeme krást, abychom neokrádali svou rodinu.

Staňte se tedy konečně dobrou českou vlastenkou, připojte se k nám a k zástupům již zesnulých našich národních velikánů.
Nazdar !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Možná i Jan Žižka nehubil Židy kvůli jejich národnosti, jako např. Němce, ale jako nepřátele-sionisty. To jest jako domácí reakcionáře, např.papežence, feudály, buržousty.
**) http://www.nm.cz/novinka-detail.php?f_id=472

STK. řekl(a)...

Vážená Kopretino,
asi bych to měl nechat spát - tahle diskuze je už svým principem kontraproduktivní, ale mám dneska dobrou náladu a dost času a tak se Vás zcela vážně ptám: Podle čeho soudíte, že jsem antisemitou?
Proto, že nemám rád hlupáky, fanatiky a nafoukance? Nebo máte nějaký jiný, lepší důkaz mého anti... čehokoliv?
Ano, nemám rád Židy, pokud jsou hloupí, arogantní nebo fanatičtí, stejně jako nemám rád křesťany, kteří oplývají stejnými vlastnostmi. Nebo bezvěrce. A pořadí těch negativ je přesně tak jak píšu. Hlupák - fanatik - arogantní náfuka.

A pak ještě nemám rád kvasnicovou polévku a dechovku... [;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak jest, vážený STK.
Poctiví, skromní a pracovití sionisti a křesťani *) nám nevadí, pokud vědí, kde je jejich místo.
Tečka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Prý takoví skutečně existují; samozřejmě své dobré vlastnosti musejí před svými soukmenovci pečlivě skrývat.

Kopretina řekl(a)...

STK soudím tak podle toho, že jste se vyjádřil pohrdlivě o sionismu. Sionismus souvisí s židovským národem, sionismus hlásá, že mají Židé právo žít jako svobodný lid ve své zemi Sionu, zemi Jeruzaléma. Levičák Martin Luther King, veliký a ctihodný pán řekl: "Když kritizujete sionisty,myslte tím Židy, mluvíte antisemitsky!"

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče největší, právě že jsem hrdou českou vlastenkou, a proto vyznávám sionismus. Náš veliký prezident Tomáš G. Masaryk byl vášnivým sionistou, navštívil zemi Izraelskou již ve 20. letech 20. století... Mezi antisemitismem a antisionismem není žádného rozdílu... To je to samé, jako řeči o "evakuaci na východ", všichni víme, kam transporty směřovaly... Richard Glazar- Treblinka slovo jak z dětské říkanky... Viďte Osvětim, Treblinka, Majdanek, Belzec, Sobibor to jsou nástroje nacistů, neboli socialistů. Nacismus je levicová ideologie, stejně jako bolševismus a fašismus... Nacionální socialismus nebo internacionální socialismus obojí jedno jest. Já jdu ve stopách Masaryka,který osvobodil náš lid od cizích mocností. Právě tatíček Masaryk podlomil vliv Rakousko-Uherského impéria...

STK. řekl(a)...

Velevážená Kopretino,
já totiž pohrdám nejen sionisty, ale i nacisty, šovinisty, komunisty, křesťany, židy, muslimy, bezvěrci, agnostiky, socialisty, Poláky, Čechy, Němci, Číňany, Rakušáky atd. atp., pokud je lze zařadit do těch třech kategorií,které jsem tu vypsal dneska ve 20:31.
Máte to marné, Kopretino, se mnou už ani Harpyje, ani Vlastimil Větší nazatočí... Můžete mě nemít ráda, ale to je tak asi všechno, co můžete. Případně se můžete snažit pochopit, co Vám vlastně píši.

Můj názor na život a svět je už hotový. Již jen malé korekce. Sorry.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co mi to jen připomíná Váš výčet faktů (23:07), milá Kopretino ? Aha, už to mám – dialog mezi Napoleonem a Borisem Grušenkem, z blasfémie sionisty W.Allena „Láska a válka“ :
Boris: You're a tyrant, and a dictator, and you start wars!
Napoleon: Why is he reciting my credits?
(http://www.imdb.com/title/tt0073312/quotes?qt0244750)

Každopádně dvě poslední věty Vašeho vášnivého příspěvku mne přivedly na pokraj slz. Jen tak dál.

Kopretina řekl(a)...

Ani proti Vám milý STK ani proti Vlastencovi nemám nic, každý má právo na svůj názor, ale já svůj názor a svůj postoj nikdy nezměním, nicméně nenávistníky nechápu..... Je to příjemně strávený čas. Větší vlastenec by rozhodně neuvítal Janyškova slova: "do socanů kvůli jejich podstatě je nutné kopat neustále"... Dále napsal, "že neexistuje žádné veřejné právo, právo je soukromé a evuluční, národy se individualizovaly a subjektivizovaly", o debatách s Janyškou by mohla vyprávět Harpyje.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jistě. Pan Janyška je fantómem internetových diskuzí. Jeho nesmírně pronikavé úvahy ovlivnily již tisíce lidí, a počet jeho zanícených čtenářů nadále vzrůstá.
Škoda přeškoda, že moje vzdělání i IQ mi nedovoluje proniknout do hlubokosti jeho myšlének; tak rád bych se též kompletně zanítil.
No nic, musím se s tím nějak vyrovnat.
Dzp.

Schumacher pragmatický antisemita řekl(a)...

Kopretino, tak nějak automaticky ze zvyku předpokládám, že média jsou lživá. Všechna a všech. Masaryk nejenže nebyl vášnivým sionistou,vůbec nebyl sionistou, ba dokonce byl umírněným antisemitou. Co se týče jeho angažmá v Hilsnerově procesu, nesnášel hloupost, poverečnost a nespravedlnost. Tak proto. Baalovi přinášeli lidské oběti tuším že Féničané nebo Kartaginci. Co Pergilla se týče, opět má holou pravdu To, že někdo uctívá jiné bohy nelegitimuje jeho vyhlazení. Kdyby vyhrála Říše a nastolila tisíceileté panství, dokážu si představit oslavné ódy na téma jak se vyvolení Árijci zbavili klatých Židů, Poláků, Cikánů, Čechů v zemi zaslíbené a jak si podmanili Ukrajince, Rusy a další národy. Jenže nevyhráli, tak ódy nejsou a nebudou. To, že se někomu něco nelíbí protože nezapadá do jeho ideologického konceptu neznamená, že to není pravda. Zásadní ale je to nakolik považujeme dávnou historii za určující pro naše nynější skutky. Tak jako odsuzuji zločiny jedněch spáchané před tisíciletími, tak se nenechám zločiny jiných pohnout k tomu abych je na někom jiném páchal tady a teď. Zločiny minulosti pro mě nejsou omluvou zločinů současnosti. Stejně tak ale se nenechám vydírat vnucováním odpovědnosti a špatných pocitů za zločiny jiných, vzdálené v prostoru a čase, a ke koupi odpustků. Vím, že jedni dělali ošklivé věci druhým. Ale pro mě z hlediska odpovědnosti a všeho s ní spojené, je lhostejné zda to bylo před šedesáti lety nebo před šesti tisíci lety. V tom směru nikomu nic nedlužím a nikomu nejsem povinován. Odpovídám jen za své skutky. Za nic víc. Za nic víc.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Kopretino, tady máte něco k Obamovi, Egyptu, chybění strategie. Ať vyhraje v Egyptě kdokoli, bude to pro Obamu ztráta.
...Grand strategy is all about the necessity of choice. Today, it means choosing between a daunting list of objectives: to resist the spread of radical Islam, to limit Iran’s ambition to become dominant in the Middle East, to contain the rise of China as an economic rival, to guard against a Russian “reconquista” of Eastern Europe—and so on.
http://www.newsweek.com/2011/02/13/wanted-a-grand-strategy-for-america.html

Kopretina řekl(a)...

Ano, Obama to má těžké, jeho situaci mu absolutně nezávidím.
Ovšem líbí se mi, že se poprvé od svého zvolení zachoval jako chlap, USA vetovaly hanebnou rezoluci, kterou předkládali pamestinští Arabové a obecně celá LAS...

Kopretina řekl(a)...

Ale ano, Schumachere, TGM podporoval vznik židovského státu na území historice Svaté země, tako že Židé jsou Masarykovi vděčni, existuje kibuc pojmenovaný po Masarykovi, Kfar Masaryk, řada významných ulic a domů je pojmenovaných po Masarykovi a za Masaryka byly vztahy mezi etnickými Čechy a Židy nejlepší v historii českých dějin... Židé nejsou masochisté, kdyby byl TGM antisemita, tak by ho Židé nectili.

Harpyje řekl(a)...

Konstruktivní návrh, jak odpomoci tomu "kolosálnímu selhání" Obamovy zahraniční politiky, který se Vám, Kopretino, bude určitě zamlouvat, nabízí R.S.Lauder v Die Welt z 8. února:
"Nejasné deklarace o právu Izraele na mír a bezpečnost už nestačí, ... Israel potřebuje solidní bezpečnostní záruky ... evropské státy a Turecko se musí konečně vzchopit, a nabídnout státu Israel členství v NATO ... Byl by to jednoznačný signál vůči celému, zejména vůči muslimskému světu, že v budoucnosti už nikdy nikdo nesmí vztáhnout ruku na Israel."

Harpyje řekl(a)...

Fantómem bych Janyšku zrovna nenazvala, Vlastenče.
Dře, chudák, do roztrhání těla. Jeho směna na úvodníku začíná kolem osmé ráno, a končí kolem desáté večer. Šíří Hájkovo učení s nasazením všech sil, a dopřává si pouze několik hodin spánku.
Tento výkon málokdo překoná, i když se tu i tam vyskytují podobně neúnavní jedinci, jejichž nezištná potřeba zahrnovat své bližní plody vlastního ducha někdy už pomalu hraničí se sebeobětováním.

Kopretina řekl(a)...

No tentokrát se Janyšky (ať je prosťáček) musím zastat např. pan Vandas, pan Vandas se na Janyšku také lepí.Či Láníček, Maršálek, Kylchap, Boublíková, Hájková, Doušek, Zlobil, Jílek.
Štrobl.Úvodník, to je taková pavlač pro drbny...
Jinak mě šokoval Kopeckého článek.Tento Kopecký mluví o Izraeli jako o "židovské entitě" a diskutabilní demokracii. Kopecký by se hodil tak do Haló novin.....

Harpyje řekl(a)...

Musím se přiznat, že mě ten článek taky nepříjemně překvapil.
Autor prý píše též do Blicích Listů, tak se ale ani tak moc nedivím.

Kopretina řekl(a)...

To se divím, že NP vůbec dovolí takévému autorovi přispívat. Kdololiv kdo dal odkaz na Blicí Listy, tak ho Admin NP zcenzuroval a vymazal. NP a BL jsou spolu na nože...

Harpyje řekl(a)...

Nevím, Kopretino, nechápu, jaká kritéria vedou pana Wagnera při výběru článků. Rasista Pašek měl v jednom pravdu: NP je v poslední době jako flašinet. Třeba chtěl p. Wagner vnést trochu obměny do té nudy.

Kopretina řekl(a)...

No články byl zde i další autor, který byl velmi kontroverzní. Jmenoval se Yehuda Lahav, o mrtvém vždy dobře, nemůže se bránit, jistě to byl slušný člověk, ale s jeho články jsem nesouhlasila, byly vždy ostré proti vlastní zemi Izrael. Židé tolik bojovali o svou zemi, prolili tolik vlastní krve, aby měli místečko pro svou malinkou zemičku a pak pan Lahav a další a znevažují těžké úsilí Theodora Herzla, Davida Ben Guriona, Goldy Meyroví a další (zdůrazňuji všichni levičáci, to jen nová izraelská levice zapomněla na své kořeny). Pašek je sice rasista, ale někdy má pravdu a dokáže napsat i nádherný příspěvek. Ano, nemá rád muslimy a černochy, je to chyba, ale jeho články o Židech jsou nádherné, vzpomínamj jak psal o lidech jako Steinbacha, Kolbeny, Frantu S, Mílu všichni byli Židé, kterým se podařilo před i po válce dostat do Ameriky. A napsak, že má na Židy nejlepší vzpomínky, že mu když přijel do Ameriky americký Žid nabídl práci a dobře platil.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Kopretina
Vy prostě o těch Židech mluvíte (píšete) asi stejně, jak moje generace (a další ročníky) pamatují psát a agitovat o SSSR a ruském národu zvláště a ti o cca půl generaci starší pamatují prakticky stejné ódy o zásluhách árijské rasy a Němců zvláště.
S takovými bláboly můžete uspět u mlaďochů, a to ještě jen u segmentu idiotů (od řeckého idiótos = člověk nezajímající se o společnost), kteří jsou líní a neschopní si o tom něco přečíst. Starým kozákům, jako jsem třeba já nebo STK, maximálně naskáčou pupínky, případně se jim otevře kudla v kapse, protože poznáme, "vo co go".
Mimochodem, nechtěla byste založit "Svaz česko - židovského přátelství", nebo "Židovskou vlajku"? :-)

A ještě něco: antisemitismus a antisionismus jsou zcela samozřejmě dvě naprosto rozdílné věci:
Antisemitismus je v podstatě rasismus zaměřený proti Židům.
Antisionismus je politická opozice vůči rasistické a fašistoidní politice sionismu, v podstatě politické reprezentaci ortodoxního judaismu. Sionismus hlásá nadřazenost Židů nad ostatními lidmi, které prohlašuje za podlidi - gojim. Je téměř identický s ideologií nacistů. Hlásá ho např. strana šás v Izraeli s cca 4% elektorátem (= nemá zdaleka podporu ani všech Židů, čili i část Židů jsou antisionisté).
K nenávisti vůči Židům jen proto, že jsou Židé (= antisemitismu) nemám sebemenší důvod. Odpor vůči sionismu naproti tomu považuji za samozřejmý, stejně jako odpor vůči nacismu a v podstatě z identických důvodů: Nejsem ani "árijec" ani Žid a nemám sebemenší zájem aby moje potomky jedni nebo druzí vybíjeli nebo zotročovali.

A.S.Pergill řekl(a)...

To StandaU
Judaisté / Židé spáchali řadu masových vražd a genocid, takže omlouvat to nějakými oběťmi Baalovi nebo jinému božstvu považuji za přinejmenším zpozdilé, obávám se, že těch lidských obětí měly napadené a vybité národy na triku mnohem méně.
Ono obecně se dá na jakékoli vraždění, loupení či genocidy najít nějaký náboženský háv, kterým se to (na účet svobody vyznání) nějak zakamufluje.
K dalšímu: Ano, Mojžíš byl masový vrah, protože několikrát vybil (nařídil vybít) všechny Židy, kteří odmítali s ním a s jeho nohsledy upadnout do barbarství a chtěli se vrátit do civilizovaného Egypta a stát se plnohodnotnými lidmi i za cenu, že splynou s místní populací (právě z toho důvodu Mojžíš Židy z Egypta vyvedl a zcela jistě není náhodou, že sionismus vznikl v době, kdy se, podobně jako v tom Egyptě na konci 2. přechodného období, Židé občansky emancipovali a začali se mísit a splývat s místními populacemi).

Kopretina řekl(a)...

Víte, Pergille, že mluvíte jako Haló noviny nebo Muslimské listy? Sionismus je humanistický a ušlechtilý myšlenkový směr, za podlidi nás považují někteří mohamedáni, ne Židé. Píšete, že nemáte rád mohamedány a při tom jste s nimi na jedné lodi? Sionismus a "nacismus". Sionisté nestavějí plynové komory, nezabíjejí 20 tisíc Arabů za jeden den, nezavírají Araby do koncentračních táborů... Vy byste si milovaný Pergille mohl podat s mohamedány ruku. Co se týče mého filosemitismu? Jsem členkou ICEJE,tzn. podporuejeme a zastáváme se Židů a Izraele, takže svaz Česko-židovského přátelství není nutné zakládat. A v Evropském parlamentu máme svou frakci- Evropská koalice pro Izrael-
http://www.ec4i.org/
S Lidovci ani socany v EP nesouhlasím, obojí jsou levicové frakce a mají mezi sebou antisemity.
Nás zastánců Izraele je sice málo, ale existujeme. Vy a Vám podobným se nás nepodaří vyvraždit. Ale odpovězte mi na otázku. Jak můžete být proti sionismu a zároveň ze sebe dělat kritika mohamedánů? Jste s nimi na jedné lodi,tož tak.

Kopretina řekl(a)...

Masové vraždy? Ve starověku vraždili všichni. Egypťané, Filištíni, Egejci a Římané...
Kdyby Židé nevybili Amálekity, byli by vyvražděni. A Arabové ohněm a mečem dobyli celý Arabský poloostrov, severní Afriku a velký kus Asie. Kam dopadlo nastavování druhé tváře u Židů? Ke ghetům, pogromům a holocaustu. Židé šli na smrt jako tupé ovce... Izraeli fandím, jen ať se nenechá od mohamedánů vyvraždit.Dost bylo ghetům, dost bylo pogromů, dost bylo plynových komor. Jinak milý Pergille, v článku jsem psala o pritiizraelské zaujatosti médií, o tom je můj článek, ne o nároku či nenároku Židů na Izrael, či starověké vybíjení národů. Tož tak.

Větší vlastenec řekl(a)...

Zdar soudruhu a soukmenovče Pergille !
Čtu Váš příspěvek ze 17:48, a mám konkrétní dotaz : Mohou se Židi stát plnohodnotnými lidmi jen prostým návratem do Egypta, nebo musejí navíc projít civilizačním procesem ?

Děkuji předem za odpověď, a jsem s pozdravem Míru zdar !

Kopretina řekl(a)...

"Židé se musí individualizovat a subjektivizovat! Což Izrael se individualizoval, subjektivizoval a a proto je vyspělý, co také MUSÍ je prosazovat právo soukromé a evoluční, právo veřejné je socanský výmysl, stejně tak EU je největší zločin na evropských občanech,v Africe, Asii a zejména v Číně se lidé neindividualizovali, a proto jsou primitivní,Dzp."Tak pravil internetový gigant Kajan (Karel Janyška). Napsal přes 20 článků o Kompozitivní teorii a Spontánního řádu lidské interakce(SŘLI) , no a jelikož lidé na to nebyli schopni vůbec reagovat, vzdal své úsilí o publikaci článků na Neviditelném psu... A proto nás pozemské červy vyzývá k individuálnímu studiu. Celý svět, celé myšlení, veškeré dění je závislé na Kompozitivní teorii a SŘLI Mistra Hayka... Ne Marx, ale Hayek, to je kapacita. K Haykovi se musíme sklonit a dát mu čest. Milý Vlastimile, vyhoďte ze své knihovny Kapitál Káji Marxe a pořiďte si Osudnou domýšlivost Mistra Hayka... To by Vám řekl drahý,sečtělý a inteligentní Karel Janyška, kterému ani já, ani Harpyje nesahá po kotníky... Podle Kajana je paní Netzer komunistka.

A.S.Pergill řekl(a)...

Větší vlastenče,
Židé (nebo protožidé), kteří v tom Egyptě zůstali, splynuli s populací vysoce civilizované země, kterou obdivovali i Řekové a Římané, přestože se oni sami v některých aspektech civilizovanosti dostali dál. Ti. kteří putovali s Mojžíšem, museli být zbaveni civilizačních vlivů a návyků (to je smysl toho 40 letého putování pouští) a stát se tlupou bezcenných barbarů. Ti pak dobyli "zaslíbenou zemi" a částečně se druhotně zcivilizovali (přes odpor ortodoxních rabínů). Prakticky nejcivilizovnější poměry panovaly v židovském státě za Šalamouna, který byl z hlediska judaismu mnohonásobným kacířem (a potom, pochopitelně, za římské okupace). Po Šalamounově smrti, za vlády slabších králů, uchvátili ortodoxní rabíni větší díl moci a dovedli židovský stát ke zkáze, která kulminovala jeho dobytím Babylóňany. Nicméně ani za toho Šalamouna nedokázali Židé postavit o trochu složitější budovu než jednoduchý dům, a tak si na stavbu Šalamounova chrámu museli sjednat stavitele od Féničanů (nežidů a nejudaistů). Pro Židy, kteří zůstali v Egyptě, by podobná stavba byla brnkačka.

A.S.Pergill řekl(a)...

Kopretino,

k tomu "sionisté ne..."

Problém je v tom, že nacismus byl v podstatě sionismus, přehozený do služeb jiného národa. Předlohu nechvalně známých Norimberských zákonů lze najít v Bibli tam, kde se popisuje postavení nežidů v židovském státě (pochopitelně s opravami na moderní civilizační vymoženosti).
Židé zcela jistě tč. nejsou v mocenském postavení, aby likvidovali 20 000 gojim denně průmyslovým způsobem, jak to v opačném gardu dělali nacisté. Nicméně nacisté dokázali tuhle "výrobu" zorganizovat během jednoho desetiletí od doby, co se dostali v Německu k moci. A pokud by strana šás (a jsou i další náboženské strany s podobným programem) dostala v Izraeli zelenou, tak by jim to nemuselo trvat ani tak dlouho, jako té NSDAP v Německu. Zejména pokud by se sešla pro ně příznivá mezinárodní situace. Ideologii mají prakticky totožnou.
Faktem je, že vůči náboženským a politickým extrémistům existuje mezi Židy velice silná opozice. Děláte v podstatě židovskému národu medvědí službu, když podporujete právě ty nebezpečné extrémisty, kteří by rádi izrael a následně celý svět přeměnili na něco velice podobného hitlerovskému Německu. Faktem ovšem je také to, že v tom Německu původně menšinová NSDAP dokázala relativně rychle převzít moc a prakticky celý národ dostat pod svůj vliv, byť něčemu podobnému řada politologů nevěřila.

Nicméně akutním problémem dneška je islám, který je rovněž derivátem judaismu (je to v podstatě internacionalizovaný judaismus), stojí za ním více než miliarda náboženských fantiků a program má prakticky identický jako ti extrémističtí judaisté nebo dříve nacisté.

Šaman řekl(a)...

Mám ho už vyhodit, nemám ho ještě vyhodit? Zatím ne, je to skutečně originální vzorek, ale jenom nevím čeho...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Těžko věřit vlastním očím. Zajímalo by mne, kde takovýhle typ vulgárního mudrlantství kvete. Jestli třeba mezi důstojnictvem Č(SL)A, tak potěš pámbu.

informace řekl(a)...

Je to vzorek extrémního a extremistického zjednodušování a mazání rozdílů, při kterém nakonec jsou všichni stejní, nesou stejnou vinu jak vrah tak jeho oběť.
Extremistický qualunquismus.
Absolutně a-historický přístup k věci.

Větší vlastenec řekl(a)...

Mám jisté podezření, RRR, že pánbu Vás asi nepotěší; tak to zkusí moje maličkost :

Velký český vlastenec s.s.A.S.Pergill je docent doktor kandidát věd, pedagog působící na několika vysokých školách, mimo jiné na univerzitě, jíž kdysi absolvoval můj s.otec.
Navíc úspěšný spisovatel fantasy knih, v nichž jeho alter ego Conan (neboli bohatýr Ivan Konan) porcuje na guláš všelijaké padouchy celou škálou rozličnou sečných i bodných zbraní.

Nazdar !

STK řekl(a)...

Jako téměř vždy, přimlouvám se za kolekci vzorků neredukovanou.
Zde, do hospůdky "U hřbitova" nechodí mnoho blbů - možná žádný - a tak si každý štamgast dokáže přefiltrovat i hodně extrémní názory.
Ostatně - použijete-li jen čistou logiku bez jiné zkušenosti, dostáváte extrémní výsledky v jakémkoliv oboru.
Pou bych měl nějaký blog já, asi bych "banoval" lidi, kteří přicházejí s úmyslem rozbít diskuzi, někoho z diskutujících nežalovatelným způsobem znectít. Trolly. Nebo hlupáky, fanatiky, případně nadutce. Ale i ti se dají při troše dobré vůle odfiltrovat.
Všeobecný souhlas každého s každým nutně vede k nudě a nuda vede ke smrti JAKÉHOKOLIV blogu.

A zkus, prosím, Šamane uvážit, zda je vlastně cenzura vůbec nutná. Před 20+ lety si to věrchuška myslila taky, snažila se, aby "lid" nebyl "dezorientovaný", cenzurovala a cenzurovala - a co jí to bylo platné...
Byla nám k smíchu/vzteku všem.

Jistě, tenhle blog někomu patří a jen ten tu bude určovat pravidla. Ale tím, že někomu "zavřeme hubu" jej ani nepřesvědčíme, ani neumlčíme. My ho můžeme vlastně jenom "ukecat". A když se to občas povede, je to vítězství ducha nad... ...duchem nenásilnými prostředky a mělo by se asi volat "Hosana!" nebo co to ti křesťani ve svatém nadšení vykřikují...

[;-)

STK. řekl(a)...

Ale Vlastimile, to se opravdu nedělá.
Už to tu začala dělat Harpyje, tak nenásledujete její příklad. (Mnoho z nás si dovede tuhle informaci během pár desítek sekund "vygooglit".)

Maska se prostě nestrhává - a pokud pod maskou zahlédnu známou tvář, ponechám si ten poznatek jen a jen pro sebe.

Ani klauni nemají tu privilej!

stk řekl(a)...

A - (schodišťový duch) - je to Vzorek absolutní logiky. Král tuhých myšlenkových konstrukcí, zřených z jednoho bodu. Jako východisko k další diskuzi velmi užitečný.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Děkuji, je mi to známo. Tím více mi to připadá ohavné.

Větší vlastenec řekl(a)...

Uh ?
Kolik je tady těch STK ?
Jeden, který volá po redukci obsahu internetu na pravdivé informace, druhý, jenž napsal příspěvek z 1:16, třetí, ponechávající bez povšimnutí prozrazování důvěrných (t.j. Googlem nedohledatelných) informací o přispěvatelích, čtvrtý, prskající nad zveřejněním informací "vygooglených" během pár desítek sekund ...
Ti kocouři se nám tady dnes množí jak v nějakém emerickém hororu.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

STK, při vší úctě. Z mého velmi laického pohledu to nevypadá jako úžasná absolutní logika, ale jako bezskrupulózní demagogie.

Větší vlastenec řekl(a)...

U Ramónova cepínu !
Když je Vám to známo, tak proč se ptáte, RRR ?!? Já se tady snažím, a místo vděku na mne syčí hejno kocourů ...

No, doufám, že je Vám dostatečně známa naše stará česká tradice - bojovníci proti sionismu jsou naším lidem všeobecně oblíbeni; viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Baxa

Dobrou noc.

STK. řekl(a)...

Kocour je jen jeden, Vlastenče. Postojů má ovšem víc a pokud se začne každý jeho postoj různě vykládat, skončí to jako v zrcadlovém bludišti. Míháním nezřetelných mnohočetných odrazů... ;-)

- pravdivá informace je z hlediska dialektiky protimluv!

- nahlížet za kulisy je prvotním impulzem malých dětí v loutkovém divadle. Později, až povyrostou, to už nedělají. Ani se nesnaží nachytat maminku, jak pod stromeček strká dárky od Ježíška...

- a nešlo o informace "pravdivé" (kdo to zaručí?), ale o informace mající alespoň zdání reality. Informace "neopsané", nyní způsobem ctrl+C a ctrl+V. Netriviální.

- fantasy nemám moc rád, na rozdíl od SF. I když počet témat i schémat je u obou žánrů konečný. Mám kdesi balící papír, kde jsem (mi známý segment) SF rozkreslil do "pavouka". Není nekonečný...

STK řekl(a)...

A ještě 4 RRR:
Možná, do hlavy mu nevidíme ani jeden. Jen bych připomněl "humornou počítačovou logiku":
- Nejhospodárnější loď je přesně tak dlouhá, jaká je vzdálenost mezi oběma myšlenými přístavy.
- Dostatek minerálů do těla dostanete, vypijte-li denně osm litrů láku z okurek. Atd., atp.

Výsledky výpočtů jsou sice naprosto správné, ale... Tak tohle mi to evokuje.

Nevím ale, kam zařadit názory avatarky Kopretiny. Královna naivek? Ale je milá.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

VV, steskem z 0:08 jsem měl na mysli spřízněné podhoubí, "filosofickou školu", nejen osobu autora.
Dobrou noc a pokoj lidem dobré vůle.

drak řekl(a)...

žibřidovi, k 19. února 2011 17:08

ANO! Líp se to vyjádřit snad ani nedalo.

N.N.Nemo řekl(a)...

Ad kolega ASP: To byste museli vyhodit i Kopretinu. Přimlouvám za ponechání obou. Takhle to bude jedna jedna.
(Nepíšu sem už, jen občas čtu. Tady se dá číst, co nikde jinde. Právě ti dva třeba, to se jinde nevidí:)

A.S.Pergill řekl(a)...

Jaké mazání rozdílů, Informace?

- V době dobývání "svaté země" Židy byly jednoznačně obětí tamní usedlé národy (mimochodem, na podstatně vyšší kulturní úrovni) a agresorem a pachatelem genocid jednoznačně Židé.
- Za éry nacismu byli obětí Židé a pachatelem nacisté (či spíš Němci, protože Němců a současně ne-nacistů bylo jak za krejcar šafránu).
- Naopak sionismus je cosi, jako byl nacismus ve své zárodečné podobě (přelom XIX. a XX. století), potenciálními pachateli jsou sionističtí Židé (tč. výrazná menšina židovské populace - to je výrazné plus v porovnání s těmi Němci) a potenciálními oběťmi jsou nežidé (gojim) + ti Židé, kteří tuto ideologii nesdílejí (tč. většina židovské populace).

Problém je maximálně v tom, že pro věci, které hlásali nacisté, byla vcelku jednoznačnou inspirací ideologie a technika, kterou používali kdysi Židé a popsali ji ve svých "svatých" knihách. (Což je vcelku snadno prokazatelné porovnáním např. norimberských zákonů s některými pasážemi Bible.) Problém je také v tom, že příslušné biblické pasáže byly inspirací pro řadu dalších genocid, páchaných jednak křesťany, jednak muslimy. Existence biblických masakrů (nebo víra v ně) byly i jedním ze zdrojů středověkého antisemitismu (zcela jistě existovaly i další, včetně takových, které se Židy žádnou příčinnou spojitost neměly; středověká společnost byla v důsledku připoutání lidí ke konkrétní lokalitě silně xenofobní). A pokud mi namítnete, že odkaz na tak dávnou historii je ahistorický, nesmyslný, pak vám mohu snadno doložit, že středověký člověk moc nerozlišoval mezi tím, co pamatoval on sám, co jeho rodiče a další staří členové komunity, a tím, co se stalo dříve; naše představa historie (vzdálené, blízké) se vžila mezi vzdělanci někdy za renesance a do lidu obecného pronikla ještě později.

Prostě jakékoli téze o "vyvolenosti", "nadřazenosti" apod. nějakého národa nebo etnika jsou jednoznačně zlo, které by mělo být jako takové řešeno. (Neonacisté také nikoho nestrkali do plynových komor a přesto jsou pronásledováni; právem: za hlásání ideologie, která to "strkání do plynových komor" ideologicky posvěcovala.)
Mimochodem, i kdyby se jednoznačně prokázalo (nikoli na úrovni ryzích spekulací, na které jste tu před časem odkazovala), že ty biblické masakry a genocidy byly pouhou smyšlenkou, pořád existuje vina autorů této smyšlenky v tom smyslu, že inspirovali masakry zcela reálné a historicky jednoznačně prokázané ("vypustili džina z láhve"; jejich vina je srovnatelná s vinou člověka, který by hodil na internet podrobný, funkční a amatérsky zvládnutelný návod na jadernou nálož). A rovněž je to vina těch, kteří víru v pravost a ideovou správnost těchto masakrů šíří a propagují (jsou v podstatě spoluviníky předchozích).

A pokud chcete argumentovat, tak, prosím, věcně, ne vágními frázemi s nimiž se v podstatě polemizovat nedá.

informace řekl(a)...

Pergille,
Myslím, že nejlepší odpověď na Vaše hledání o podstatě antisemitismu a jeho obdobách a variantách ve světové historii by Vám dalo čtyřsvazkové dílo historika Leona Poljakova The History of Anti-Semitism
The History of Anti-Semitism: From the Time of Christ to the Court Jews (orig. 1955; this tr. 1966; repr. University of Pennsylvania Press, 2003) ISBN 0-8122-1863-9
The History of Anti-Semitism: From Mohammed to the Marranos (orig. 1961; tr. 1973; repr. University of Pennsylvania Press, 2003) ISBN 0-8122-1864-7, ISBN 0-8122-3767-6
The History of Anti-Semitism: From Voltaire to Wagner (orig. 1968; tr. 1975; repr. University of Pennsylvania Press, 2003) [preview at Google Books ISBN 0-8122-1865-5
The History of Anti-Semitism: Suicidal Europe. 1870-1933 (orig. 1977; tr. 1984; repr. University of Pennsylvania Press, 2003) [preview at Google Books ISBN 0-8122-3769-2
The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalistic Ideas In Europe (Barnes & Noble Books (1996)) ISBN 0-7607-0034-6

Z hlediska metahistorického se na židovskou spirituálnost dívá dr. Daniela Abravanel, když píše o Midbar jako kolébce Torah, o židovském písmu, o židovském mysticizmu.
Skutečně je to tak široké pole, že ho nemůžeme zkoncentrovat do tvrzení, že "potenciálními pachateli" [všeho zla v posledních dvou tisíciletích] " jsou sionističtí Židé".
A myslím, že dát vyčerpávající odpověď na Váš příspěvek přesahuje moje schopnosti syntézy.

guerrier řekl(a)...

Božínku Pergille, vy jste prachobyčejný ryzí antisemitský nácek. Nic jiného. Ty vaše bláboly nemá cenu ani číst, natož vyvracet. Howg.

Harpyje řekl(a)...

Ta "absolutní logika" a ty "tuhé myšlenkové konstrukce, zřené z jednoho bodu" jsou ve skutečnosti logické klamy. Perfidně vylhané postuláty (lež o významu výrazu "vyvolenost židovského národa"), neexistující, jen zdánlivé příčinné souvislosti (rovnítko mezi sionismem a nacismem "dokázané" srovnáním biblických textů a nacistické ideologie), tak jako argumentace chybnou logikou.
Tyto oblíbené nástroje všech demagogů se u Aspergilla navíc páří s jeho, zdá se, bezbřehou fantaziií (ty "potenciální oběti sionistů" z řad křesťanů jsou asi tak realistické jako sám pán stříbrného netopýra).
To vše zastřešné samolibou morálkou Herrenmensche Conana.
Ani jako východisko k další diskuzi nepoužitelné, protože naprosto odtržené od reality a fakt.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pergille, souhlasím. Na základě studia předpokládám, že stejných zdrojů jsem došel ke stejným závěrům. Zajímavá je úvaha o středověkém člověku. Domnívám se, že censura "Starého zákona" katolickou církví a omezení na vybrané pasáže a evangelia mohly mít i takový důvod. U Tvých kritiků postrádám analytičnost a snahu o objektivitu. Místo ní převládá jednoznačný vliv indoktrinace a memů selektujících nevhodná fakta a na jejich základě obecné fráze místo věcných argumentů. Je předvídatelné, že zamíchat se do debaty o míře pracatosti Země s tezí o možnosti její kulatosti, či dokonce o jejím otáčení a postavení ve Vesmíru, znamená mít problém, které se podle okolností mohou lišit. Tady například dostat vynadáno, zatímco jinde a jindy se ocitnout ve vězení, před popravčí četou, na šibenici, na hranici. Nebo na kříži. Můžu si vybrat místo po pravici nebo po levici? Přidá se ještě někdo? Jedno místečko je volné. One cross each....

Schumacher antisemita řekl(a)...

Guerriere, to není příliš výživný výrok. Zní podobně jako že kybernetika a genetika jsou buržoazní pavědy. Nebo že teorie relativity je židovský výmysl neslučitelný a árijskou fyzikou. A hotovo. Pergill se snaží o věcnou argumentaci opíraja se o ověřitelné zdroje. Ano, chápu, že někdo s tím může mít problém, protože knihy "Starého zákona" nelze označit za falsum jako například "Protokoly sionských mudrců". Mimochodem velmi zajímavý kompilát se základem z Machiavelliho "Vladaře". A zajímavé inspirativní dílko. Na mě fungovalo jinak než autoři zamýšleli. Leč příslušníky a stoupence některých "klubů" z něho chytá fantas.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Harpyje, ještě něco o dutosti Země, světovém ledu či o křížení čověka s opicemi a jinou zvířenou. Až na čistou árijskou rasu. Co všechno ještě by se Pergillovi dalo přičíst...Co místo květnatého proslovu předhodit něco věcných argumentů ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak polidštit sionisty a spasit svět

Už tomu začínám rozumět – dle velkého českých vlastenců s.s.A.S.Pergilla, Schumachera-antisionisty a dalších není bezpodmínečně nutno sionisty vyhladit. Lze je převychovat, pomocí osvobozující práce a přímého styku s vyspělými národy, např. Egypťany. Neboť sionisti ponechaní sami sobě upadají do stále většího barbarství a nevzdělanosti, o čemž máme nespočet důkazů z posledních cca 3500 let.

To jsou, vážení vlastenci a vážené vlastenky, velice potěšitelné fakty; přece jenom, v dnešní době je opakování jistých radikálních postupů nedávné minulosti poněkud problematické. Jistě víte, co mám na mysli.
Takže postačí :
1) zrušit sionistický stát a rozdělit tamní sionisty do okolních vyspělých arabských zemí, kde budou postupně zcivilizováni
2) zrušit veškeré sionistické organizace v celém světě, ukončit tím tisíce let trvající drzé separování sionistů od majoritní společnosti. Následně jednotlivé sionisty převychovat na plnohodnotné lidi (sionisty mladší 2 let v lidských rodinách, ostatní v obvyklých převýchovných zařízeních)

Až se toto dílo podaří, nad světem hvězda zazáří. Už nebudou války, hlad a smrt, zmizí nemoci, mouchy a komáři, utečou krysy, hadi a štíři. Pod hvězdou duha se rozklene, a bude mír, ne že ne !

drak řekl(a)...

Upřímně řečeno, chápu, že je tu určitá podobnost čehosi ve starých knihách a čehosi, co přežilo i mezi Židy až do moderní doby. Jako důvod k polemice, argumentaci a výměně názorů to beru, ale to je tak asi vše, co stojí za to, v té oblasti podnikat.

Nicméně žijeme na Zemi,vidíme, co se děje kolem nás a jak to tak sleduji, tak si myslím, že Židé se momentálně ve světě ve své většině projevují tak, že se rozhodně necítím, být jimi jakkoliv ohrožen ani nyní, ani možnými variantami jejich budoucího vývoje. Když se ale podíváme, kolik konfliktů ve světě máme díky muslimům, z těch momentálně probíhajících je jich vždy tak kolem 2/3 kolem nich a jimi vyvoláno, tak to, spolu s přírůstky počtu obyvatel jak u nich doma, tak u těch v Evropě usazených, ale v Evropě neintegrovaných je to, co budí mé obavy. Zde vidím a vnímám Židy a Izrael jednoznačně jako naše spojence a propaganda v médiích proti nim je mi z duše protivná. Připomíná mi to ono úsloví o řezání si větve pod vlastní zadnicí...

Harpyje řekl(a)...

Škoda, že sem už nechodí Šárka.
Ta by mohla s určitostí říct, jestli se u autora výroku
"Nejsem ani "árijec" ani Žid a nemám sebemenší zájem aby moje potomky jedni nebo druzí vybíjeli nebo zotročovali" jedná o paranoika, nebo ne. Duševně zdravý člověk podobný výrok ale rozhodně nemůže zplodit, protože "Židé se momentálně ve světě ve své většině projevují tak, že se rozhodně necítím, být jimi jakkoliv ohrožen ani nyní, ani možnými variantami jejich budoucího vývoje," jak praví vlastenec drak.
Rovněž ona posedlost starozákoní dobou a texty ("určitá podobnost čehosi ve starých knihách a čehosi, co přežilo i mezi Židy až do moderní doby", vlastenec drak), a z nich údajně vyplývajícími důsledky pro naši dobu, nesvědčí o zdravém úsudku.

guerrier řekl(a)...

Co v oné době římané, kelti, germáni, anglosasové, avaři, egyptané, chetité atd a atd. Ti všichni získávali území nějak v oné době humánněji? Ale ten zlý Žid panečku! Opakuji a rozšiřuji - Božínku, vy jste ale volové Pergille a Schumachere že vám není rovno. Vzdělání neznamená inteligenci vy dva pavědci. Jste toho zářným příkladem.

Kopretina řekl(a)...

Pergille, řekněte mohamedánům, že je islám jen "derivátem judaismu" a urazí Vám hlavu. Jinak Vlastimile, nepoužívejte termím sionista, ale Žid. A ono je to spíše naopak, Izrael je civilizace, což se o mnohých arabských zemí říci nedá. Pan Stejskal má perfektní článek na NP, muslimové upírají práva svých žen, zahalují je, a když vidí cizinku, tak ji zbijí nebo znásilňují. To by se v Izraeli nemohlo stát.Jinak Pergille, Vaše řeči se od militantních muslimů neliší, ti také proklínají sionismus. Jste na straně muslimů, to se jinak říci nedá, jste muslimofil.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, ten pocit mám stejný. Pokud jde o spojenectví, jsme spojenci Izraele a Židů. S tím souhlasím. Jenže obráceně to nefunguje. Izrael a Židé obecně jsou solidární primárně sami se sebou. A teprve je-li to pro ně výhodné, s ostatními. Na mem, že Izrael je bariérou proti islámu a že nás chrání naletel i Pergill. Není.

guerrier řekl(a)...

Jaký má Israel důvod někomu věřit? Jaký vy kecálku Schumachere? Celá staletí nás lidé jako vy přesvědčují že žádný. Celá staletí pogromů. Proto sionismus.

Větší vlastenec řekl(a)...

Používat termín „Žid“ místo „sionista“ ? To nejde, milá Kopretino.
My čeští vlastenci sice bojujeme od dob Žižkových proti stále stejným nepřátelům (Němcům, papežencům, feudálům, buržoustům, intelektuálům ...), ale od r.1945 již ne proti Židům. Kvůli mezinárodní situaci, obchodním vztahům s Evropou a Amerikou atd., jistě mne chápete.
Konečně, když se naši otcové a dědové právem osopili na Židy za tzv. 2.republiky, též se museli (navenek) zmírnit kvůli zahraničí.
Takže od r.1945 nebojujeme proti Židům, leč proti sionismu. Ona krátká epizoda s podporou agrese Izraele vůči mírumilovným arabským v r.1948 byla jen politováníhodným omylem, jenž jsme v následujících letech napravili.

Přeji Vám hezký večer.

žibřid řekl(a)...

Pergille,
co plyne jako závěr z Vašeho usuzování? Co plyne z případné podobnosti sionismu a nacismu? Jaký je vztah mezi dnešními Židy a genocidou Kenaánců? Mohu za to nějak já, mám-li židovského předka?

žibřid řekl(a)...

Schumachere,
z Vašeho příspěvku v 17:39 jsem nabyl dojmu, že My, narozdíl od Židů, jsme solidární primárně s Židy, a pak teprve sami se sebou. No, já tedy nemám pocit, že Vy jste tak vstřícný:-)
Anebo jste to myslel tak, že my jsme solidární primárně mezi sebou a pak teprv s Židy, zatímco u Židů je tomu stejně, ale za to všechno mohou Židé, protože my bychom vůči nim dokázali být vstřícnější než oni vůči nám? To je blbost, viďte...

drak řekl(a)...

Na světě se dějí rozličné věci. Situaci na našem území jsme neměli v našich rukách od roku 1939. Od roku 1945 nebyla tak zcela v našich rukách stejně tak, takže dodávka zbraní do Izraele a následný výcvik příslušníků izraelských ozbrojeých sil zde proběhl v souladu s přáním soudruha Stalina. Nicméně upřímně vzato, na rozdíl od spousty jiných věcí, které se zda na popud onoho zlosyna děly, tak zrovna tahle byla světlou výjimkou a jednou z mála, ne-li jedinou z té doby, se kterou bych se já osobně dovedl ztotožnit. Někteří z těch tehdejších instruktorů pak později cvičili třeba Libyjce no a jistě není těžké uhodnout, na které frekventanty mohli být náležitě hrdí. Libyjci to nebyli.

Židé mi nevadí, jsem rád, že nám shoda dějinných okolností umožnila jim v nouzi pomoci.

Nejsem ani trochu hrdý na to, že jsme byli nuceni pracovat proti nim v letech pozdějších a jsem naopak velmi rád, že jsme v tomto úsilí nebyli příliš úspěšní. Ono tady apoň je vidět rozdíl mezi tím, když se pracuje naplno a s radostí, jako v tom roce 1948 , to se pak dílo daří a jak to pak naopak dopadá, když se dělá bez radosti, jen z donucení, což je příkladem těch dob pozdějších.

Na celém blízkém východě je jeden jediný stát, který bych navštívil jako turista bez donucení a dobrovolně, to je Izrael. Všechny ostatní bych raději vynechal.

Kopretina řekl(a)...

Přesně tak, Draku. Nikdy bych nejela do arabské země, jak píše pan Stejskal, Lara Longanová byla muslimy surově napadena a sexuálně obtěžována. Vždyť někteří muslimové pořvávají na západní turistky: "dobrý den, cecky ven".

http://neviditelnypes.lidovky.cz/egypt-lara-loganova-04n-/p_zahranici.asp?c=A110219_101911_p_zahranici_wag

Nejsou schopni ovládat své sexuální pudy. Když muslim vidí ženu, má na ni sexuální zálusk, proto nutí ženy do burek a nikábů... Na Západě není vše ideální, ale jsem moc ráda, že žiji v Euroatlantském prostoru a vážím si toho, že jsou západní muži takoví, jací jsou. Ale velmi se mi hnusí, když se média staví na stranu muslimů proti Izraeli. Vždyť muslimové jsou úplně jiná civilizace, jiná kultura, naproti tomu nám jsou Židé blízcí, tak proč se stavíme proti němu???

Kopretina řekl(a)...

Žibříde, argumentovat proti Židům tím, že zmasakrovali Kananejce a vinit z toho dnešní Židy po více než po 2000 letech, je chuzpe. Každé národy dobývali, Peršané, Římané, Germáni, Keltové, Arabové... Všichni ostatní můžou dobývat jen ne Židé. Co je dovoleno jiným národům, není dovoleno Židům. Jediné místo, které je podle některých lidí vhodným místem je plynová komora a následně pec. Kdyby se Židé nebránili, přestali by existovat. Dost bylo ghetm dost bylo pogromů, dost bylo plynových komor, dost bylo protižidovského násilí ze strany Arabů. Doufám, že se Izrael nenechá ovlivnit zlými lidmi levičáky.

Schumacher nevyvolený řekl(a)...

Guerriere, realita je taková, že Izrael sice má spojence, ale nikomu není spojencem a rozhodně si nedělá starosti jak se kde ve světě vede jiným. Rozhodně si dělá menší starosti než o něj ostatní z jiných národů, kde je aktivní jeho kolona "sajanů". Co se týče oněch vyjmenovaných národů, jednak se tím nechlubí a za druhé při jejich výbojích nebylo hubení domácího obyvatelstva primární. Ve válkách se rabovalo, vraždilo a znásilňovalo, leckdo to pokládal za obyčej vítěze. Ale zpravidla to byly kolaterální škody. Například Římané dobývali cizí území ne aby je zabrali pro sebe a proto aby vyhubili domácí obyvatelstvo, ale aby rozšířili říši i o ono obyvatelstvo, kterému později přiznávali občanský statut. Většina válek tak neměla genocidní charakter.Válku vedl vládce proti jinému vládci Nepřítelem byl cizí vládce, jeho rod, jeho družiba, ale ne lid. Ten byl cennou pracovní silou, daňovým poplatníkem a rekrutem do vojska. Většinou stačilo uznat panství silnějšího a obešlo se to bez krveprolití. Ale ne pro Izrael. Pro Izrael bylo obyvatelstvo zaslíbených zemí prohlášeno kněžími JHVH za klaté a určeno k vyhubení. Tak jak je psáno v knihách Staré smlouvy, v Páté Mojžíšově a knize Ezechiel. Tam jsou příkazy kdy vyhubit všechny včetně žen, dětí a veškerého zvířectva, kdy vyhubit všechny muže a ženy, které "poznaly" muže. Určující koho kde vyhubit, koho kde porobit. Citovat Vám celé pasáže tu nebudu. Jestli je nemůžete najít, nejspíš máte špatnou knihu. Problém s lidmi jako jste vy je v tom, že nejste schopni věcné diskuse, v tom, že neznáte nic než krajní polohy nadřazenosti a ublíženosti. A co je zajímavé, vždycky se odkopete stejnou reakcí.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, rozdíl je v tom, že Izrael chtěl dobýt zem, jen domácí mu tak nějak sami o sobě svou existencí překáželi, kdežto Římané rozšířit impérium se vším všudy.

informace řekl(a)...

Já bych zas místním studiozům historie a antropologie připomněla, jak silný musel být asi myšlenkový proud malého židovského národa, když přikázání jejich víry, jejich pohled na svět, jejich projekt ideálního obrození lidské komunity přežily tři tisíciletí a staly se generátorem myšlenkových směrů křesťanství a šiitského islámu a filozofických učení moderní Evropy. Již ve Starém zákonu a mimobiblickém judaizmu je vyjádřena eschatologická myšlenka příchodu doby hojnosti a míru. Ta je v křesťanství rozvíjena v různých obměnách do středověku a někteří teologové se k ní vrací i v minulém století. Tato myšlenka je spojena s mesiášstvím, kdy příchod Krista nebo šiitského Mahdi přinese s sebou vítězství spravedlnosti a míru. Mesiášství je nejen kriteriem pro hodnocení věcí a událostí ale také velkou utopií, která má řídit konání člověka.
Sekularizací a zesvětštěním myšlenka mesiášství je pak dál rozvíjena nebo různě uzpůsobována filosofickými směry jako idealismus nebo pak pozitivismus.
Eschatologická myšlenka v laickém převlečení pak se stane náplní historického marxizmu a nakonec i nacizmu. Smozřejmě, nemůžeme odvozovat Mein Kampf nebo Kapitál rovnou ze Starého zákona, to nechci absolutně říct. Ale myšlenka jasného pozitivního budoucna a mise člověka pověřeného, aby ho dosáhl, má daleké kořeny ve spisech ze třetího tisíciletí př.n.l.
Jistě, tato mise omezuje možnost svobodné volby, nebo spíš omezuje prostor, ve kterém by se mohla plně rozvíjet, ale přesto ji myslitelé a političtí teoretikové a praktikové preferovali před individualistickým prometeizmem.
Že původní židovské mesiášství bylo zneužito a znetvořeno moderní politickou teorií a hlavně praxí, není jistě vinou ani starých židovských teologů ani dnešních jejich potomků. Je to spíš vinou marxistických nebo nacistických teoretiků a politiků, neschopných vidět cestu k budoucnu jako cestu práce, snášenlivosti, dobroty a ne výboje a násilí.
Ani křesťanství se výboje a násilí nevyhnulo.

Kopretina řekl(a)...

OK, ALE nemůžete argumentovat proti dnešním Židům, že jejich prapředci před více než 2000 lety zmasakrovali Kananejce... Arabové také ohněm a mečem dobývali, vyvražďovali národy, které nechtěli konvertovat k islámu a tak konaly i jiné národy. My Češi, potomci Přemyslovců jsme vyvraždili Slavníkovce a Ruchovce ve středověku, jsme tedy vinni? Jsme vinni za genocidu Slavníkovců a Ruchovců?

Kopretina řekl(a)...

A Schumachere, nemáte pravdu, že by se Izrael nestaral o jiné, když bylo neštěstí (zemětřesení) na Hajti, byl Izrael jedna z prvních zemí, které poslalo záchranáže do Haiti. Izrael posílá pomoc kamkoliv,kde se stane neštěstí. Ono by to stačilo méně propagandy Haló novin či Muslimských listů.Dokonce chtěl Izrael poslat pomoc i do Íránu, tpo ovšem islamonacistický režim Ahmadinežáda odmítl.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, poslat tu a tam někam svoje experty je výjimka. Krom toho v posledních letech k vylepšení imáge. Není to základem národní politiky. Co se týče arabských zemí, vícekrát jsem navštívil Egypt a nemůžu si stěžovat, že by mě tamní muslimky obtěžovaly a ošahávaly pod neoprenem.

Kopretina řekl(a)...

Vy jste muž, Schumachere, muslimky nemají právo obtěžovat žádné muže, dokonce se nemohou ani na ně pohlédnout. Ovšem žena turistka v muslimských je v nebezpečí. Viz článek pana Stejskala na Neviditelném psu by měl otevřít oči každé Evropance.

Harpyje řekl(a)...

Ještě že máme vynikající informátorku Informace. Jinak by nikdo netušil, že jediný přínos židovského národa lidstvu spočívá v myšlence spasitelství.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, židovský přínos světu je obrovský, jednak jak píše informace, je to myšlenka spasitelství, pána Ježíše, křesťanství z judaismu vyšlo, ať se to křesťanským antisemitům líbí nebo ne, Ježíš byl Žid, rabín, obřezán byl, kázal lidu v synagogách, nosil opánky.
A další přínos je velké množství vědců, spisovatelů, vynálezců, umělců a dalších výjmečných lidí. Židé obdrželi 127 Nobelových cen, muslimové 8. Tož tak.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Kopretina a další:

Dnešní Židé zcela jistě nenesou vinu za to, že jejich předkové vyvraždili původní obyvatele Palestiny (byť to byl čin, který ani ve velice drsných dobách starověku nemá mnoho obdob, jak tu bylo konstatováno). Jistěže by se našly náboženské a filosofické systémy, které by pozdější utrpení Židů (od vyvrácení židovského státu a vyhnání do diaspory přes středověké pogromy až po moderní holokaust) vysvětlily "karmou", "kolem osudu", "trestem pro reinkarnované" apod., nicméně já tyto názory nijak nesdílím. Spíše mi jde o to, že judaismus, který ono vybití původních obyvatel Palestiny ideologicky zaštítil, je dodnes živá a oficiálně uznávaná ideologie (vyvolává to ve mě stejné pocity, jako kdyby v Německu byl dodnes oficiální státní ideologií nacismus). Chybí mi prostě nějaký židovský Karl Jaspers a nějaká obdoba oné slavné "Otázky viny", která by ze židovského pohledu tato období zhodnotila.

A pokud tu někdo citoval vybití Slavníkovců:
1. Byl vybit pouze panující rod, nikoli celé obyvatelstvo (+ hospodářské zvířectvo) konkurenčního knížectví
2. Nijak se tím nechlubíme, naopak to bereme jako spíše nechvalnou stránku našich dějin
3. V poslední době je spíše tendence to vysvětlovat jako zkratkovou reakci knížecí družiny na vážnou nemoc přemyslovského knížete (podle Lesného polyradikuloneuritidu), jehož dědic byl příliš mladý, aby se bezpečně ujal moci, opět tedy jako věc následování nehodnou (a spíše vzniklou nešťastným souběhem okolností), nikoli jako oficiální státní a ideologickou doktrínu.

A.S.Pergill řekl(a)...

To informace:
Monoteismus je prostě velice agresívní mem a pokud se sejde s tendencemi soustředit vládu do rukou státu s teokratickými prvky, tak může opravdu vydržet hodně dlouho (nicméně např. buddhismus a některé další orientální ideologie/náboženství mají s tím judaismem srovnatelnou výdrž).
Náš civilizační okruh naštěstí potkalo ono "Císařovo císaři, boží bohu", které umožnilo existenci sekulární moci, alespoň částečně nezávislé na moci duchovní. Určitou pozitivní roli sehrálo i to, že v Evropě existovalo paralelně velké množství států, a ti, co to náboženství chápali méně pragmaticky, zpravidla neobstáli vedle těch druhých (viz např. papežské zákazy účinnějších zbraní).
Židé v +- jednotném státě tyto podmínky neměli, navíc tam byly vždy výrazné prvky teokracie, u muslimů jsou opět výrazné prvky teokracie a dost dlouho existoval kalifát. Proto oba tyto civilizační okruhy výrazně zaostaly.
Nicméně až překonávání onoho memu nás civilizačně posunulo někam kvalitativně jinam (sondy překonávající hranice sluneční soustavy, schopnost strojového vedení války, výrazně výkonnější ekonomika atd.). Oblasti, které tento mem dosud nepřekonaly, pokud podobné vymoženosti mají, tak je mají jako import od nás (za "import" lze považovat i výchovu jejich odborníků v rámci našeho školství, i působení našich expertů u nich).

A.S.Pergill řekl(a)...

Speciálně pro Kopretinu:
Naprostá většina z těch židovských nositelů Nobelovy ceny působila v rámci euroatlantické civilizace a dostala ji za otázky zde nastolené, ne třeba za problematiku Kabaly. Navíc většina z nich nebyla ortodoxními judaisty (pokud vůbec judaismus vyznávali). Naprostá většina z nich by také neměla šanci cokoli dokázat, kdyby žila v židovském státě, organizovaném podle starozákonních a talmudických pravidel, o jakém sní např. členové strany šás. To samé, pochopitelně, plati i pro ty muslimské laureáty a pro život ve státě organizovaném podle islámských pravidel (do značné míry podobných až totožných s těmi judaistickými).
Prostě pro lidi tohoto druhu znamená možnost žít v naší civilizaci možnost takového osobního a profesionálního uplatnění, o jakém by pod diktátem původních monoteismů nemohli ani snít. A je důkazem nadřazenosti našeho civilizačního okruhu, že jim takovouto příležitost můžeme poskytnout.

Harpyje řekl(a)...

"Chybí mi prostě nějaký židovský Karl Jaspers ..."
Na takový výrok nelze reagovat jinak, než že jste nemocný člověk, Aspergille.

Harpyje řekl(a)...

"Naprostá většina z těch židovských nositelů Nobelovy ceny působila v rámci euroatlantické civilizace a dostala ji za otázky zde nastolené, ne třeba za problematiku Kabaly."
Další "vzorek absolutní logiky a tuhých myšlenkových konstrukcí, zřených z jednoho bodu". :-)))

žibřid řekl(a)...

Schumachere,
to mi tedy řekněte, který dnešní stát je tak entuziastický, jak byste si Vy přál a jak to vyčítáte Izraeli.
A co se týče genocidy Kenaánců: SZ není učebnicí dějepisu, takže pravděpodobnost takové genocidy klesá s mírou chvástání, která je SZ docela vysoká (no uznejte, pobít všechny egyptské prvorozené, to asi nebylo v silách tamních Židů). Věřil byste tomu, že Jerichu rezonovaly hradby tak, až spadly? Ale že pak Židé vyvraždili celé město, tomu už věříte. Není to naivní?


Pergille,
jestli Vám chybí nějaký novodobý Jaspers, který by se za celý židovský národ kál za genocidu Kenaánců - mohu to udělat já za svého pra-pra-pra-pradědečka, který byl dle matrik Židem? A mohu to udělat za jeho předky před 3500 lety, nebo se shodneme na tom, že procento 3500let starého židovského genu je u mého předka pravděpodobně neměřitelné?
A ještě připomínku: je-li monoteismus horší, než polyteismus, jak to tedy přijde, že jsme se k sondám překonávajícím hranice sluneční soustavy dostali naopak přes ten monoteismus? Já bych skoro řekl, že to totiž spolu téměř nesouvisí. Pokud něčemu můžeme přičítat vznik osvícenství, tak právě tomu, co píše Informace, totiž židovské víře v lepší příští.


Harpyje,
šíři Vašeho vzdělání obdivuji (viz Váš příspěvek z 21:29). Tady v hospůdce se opravdu nic nového nedozvíte, tak je pro Vás ztráta času sem chodit.

informace řekl(a)...

Och, Harpyje, promiňte,
že jsem si Vašeho příspěvku (čili lépe řečeno klofnutí) dřív nevšimla a neodpověděla včas.
Pro Vás, co jste doslovně chodící encyklopedie, nemůže být samozřejmě ničím novým něco jako teleologický determinismus, biblická židovská utopie, s ní svázaná universalistická utopie a nacistická eschatologie. Vás baví jiná témata, jak dosvědčují Vaše včerejší odpolední příspěvky o exkrementech v sáčku se svačinou. O ty, zase, je můj zájem nulový, takže se nemáme o čem bavit.
Škoda, jinak bych Vám doporučila k přečtení přednášku prof. Davida Bankiera "Nacistický antisemitizmus a jeho eschatologie". Jenže pro Vás by byla asi moc nudná.

STK. řekl(a)...

Fantasy a SF jsou věci rovněž zcela odtržené od reality. Na základě nějakého více či méně vědeckého postulátu (časová smyčka, netechnická civilizace, alternativní dějiny, stále se opakující dějiny atd.) se postaví pseudorealistický příběh, pochopitelně antropocentrický, jiný totiž není pro Homo Sapiens stravitelný. Pokud to budou mluvící houby z Titanu, musí mít alespoň uvažování lidské, lidské touhy. ;-)
Nikdo rozumný nehledá v SF dokonalou logiku nebo pravděpodobnost. Zrovna tak historie Židů, nazírána přes různé, pravdě podobné i značně podezřelé prameny je pro mě fascinující myšlenka, nikoliv soubor soudních důkazů.
Chtělo by napsat o tom SF: Alternativní dějiny lidstva podle Bible.

Tož tak to vidím já, Harpyje...
Ale nevnucuji tento názor nikomu a netvrdím, že je jediný správný a kdo jej nezastává, je blbeček...

drak řekl(a)...

A.S. Pergillovi a Schumacherovi:

Už jsem na tom světě nějaký ten pátek a za tu dobu jsem už celkem dost Židů potkal a s některými měl co do činění i obchodně. Rozhodně jsme vždy oboustranně dodrželi slíbené a nemuselo se to sepisovat u notáře a nemusel jsem nikoho honit po všech čertech kvůli placení. Co se víry týče, tak mezi těmi, co jsem potkal byli lidé řekněme zcela sekulární, až po vlažně praktikující, žádné věřící horlivce jsem mezi těmi, se kterými jsem přišel do kontaktu já, nepotkal. Možná proto, že je na mě vidět, že já zrovna věřící horlivec také nejsem. Většinou to byli lidé inteligentní, bystří, skromní, vzdělaní, pracovití a příjemní. Odmítám se k někomu stavět odmítavě jenom a pouze proto, že kdosi kdysi sepsal cosi do jakési velmi prastaré knihy, jejíž čtení mne ani moc nebaví, které mám potíž rozumět, neb jazyk je archaický a děj i aktéři jsou po těch tisíciletích prostě úplně jiní, než my dnes. Odmítám se k někomu stavět odmítavě proto, že to co se kdysi napsalo v té prastaré knize, pak kdosi opsal a přiohnul k obrazu svému a spáchal pak kvůli tomu poměrně hodně zlého. Za to nemohou ani ti dnešní Židé, ani ta prastará kniha. Ve styku s nimi se mi dost líbí jejich vzájemné vztahy a vazby a myslím, že není špatné být jedním z nich. Rozhodně, porovnám-li, jak funguje jejich stát, a jak ten náš, myslím, že není důvod k nářku, přijde-li člověk na svět jakožto Žid a občan Izraele, naopak.


Kopretině:

Díky za hezký článek a srdíčko na správném místě.


informaci, STK a žibřidovi:

Dík za zdravý rozum a věcnou argumentaci.


Všem:

Dobrou, ráno vyjde slunce, doufejme a spolu s ním přijde i povinnost, konat něco pro ostatní, doufejme že za peníze. Takže nashle zas někdy příště.

A.S.Pergill řekl(a)...

Draku,
souhlas s vámi. Naprostá většina Židů jsou lidé svetští a je zde i masa míšenců, po kterých šli ortodoxní rabíni přednostněji než po gojim (zase se nabízí analogie s Heydrichem, když prohlásil, že "rasově vhodní, ale politicky nezpůsobilí obyvatelé české kotliny musejí být vybiti přednostně").
Bohužel, předák izraelské strany šás názorně ukázal, že nejsou všichni takoví. A ještě víc mě znepokojila vcelku vlažná reakce izraelské společnosti jako celku, protože pokud by nějaký podobný výrok pronesl politik v některé zemi EU, tak by to přinejmenším vedlo k vládní krizi (Rakousko bylo po podstatně mírnějších výrocích předáka svobodných sankcionováno z úrovně EU).

A.S.Pergill řekl(a)...

Žibřide,

spíš mi jde o to, aby to udělal nějaký ortodoxní Žid, protože právě judaistická ortodoxie považuje vybití původních obyvatel Palestiny (a mnohé další podobné činy) za bohulibé a hodnotí to vše pozitivně. Do doby, než se tak stane, je třeba se obávat právě těchto ortodoxních. Nikoli světských nebo míšenců. A stěží může něco podobného platně provést míšenec, který je daleko větším zdrojem nevole ďábla JHWH než čistokrevný gój.

A k tomu monoteismu - polyteismu:
Ty sondy k planetám apod. jsme začali vysílat až poté, co jsme křesťanství opakovaně překonali a zdiskreditovali a, což bylo nejdůležitější, výrazně omezili jeho moc ve světské oblasti (bylo totiž nutno překonat řadu dogmat, prohlašujících, že něco podobného je technicky nemožné a pokus o něco takového je navíc "rouhání"). Kdyby k tomuto omezení moci monoteismu nedošlo, tak bychom leda seděli na hromadách vlastních exkrementů a vybírali z nich červíky (s trochou nadsázky).
Je to do značné míry zásluha našich vzdálených předků, že se jim podařilo propašovat do křesťanství "kukaččí vajíčka" světskosti, která byla po staletích využita, a naopak potlačit anticivilizační prvky, které zbývající monoteismy mají. Judaisté i muslimové tohle štěstí (z mnoha důvodů) neměli a jejich náboženství se jednoznačně stala civilizačně retardujícím faktorem. Takže kdybychom postavili mezi křesťanské země a území ostatních náboženství nějakou "železnou oponu" znemožňující přesun technologií (i ve formě plánů a receptů), tak by za ní dodnes byli skutečně jen primitivní barbaři, neschopní vyrobit ani křesadlový zámek (a pokud bychom zamezili i importu z Číny, tak by neměli ani ty najprimitivnější zbraně na střelný prach) nebo třeba rozsáhlejší stavby. Ale říkám jasně: není to zásluha křesťanství jako takového, je to naopak "zásluha" daná jeho potlačitelností a vytlačitelností z technologické oblasti.

informace řekl(a)...

Poslední události ve státech severní Afriky, zvlášť Libye a na Středním východě nutí politiky k zamyšlení nad budoucností nejen těchto regionů ale i celého světa. Což není nic neobvyklého, ale je znepokojující to, že nám o svých starostech a předpovědích nedají nic vědět.

Jak to vidí novináři nebo řadoví občané, nám ukazuje dnešní článek na blogu Beppe Grilla (jeden z 10 nejpopulárnějších blogů na světě, ohodnocený tak, kromě jiného, pro jeho schopnost orientovat veřejné mínění). Beppe Grillo se obrací ke knize proroctví Michela de Nostredame (Nostradamus), lékaře z 16.stol., který na základě studia hvězd napsal svá slavná čtyřverší, v nichž předpovídá budoucnost lidstva. Grillo předkládá téma budoucího vývoje událostí, ke kterým by mohla vést dnešní lidová vzbouření v islámských zemích těmito slovy: "Prima insorgerà la Tunisia, seguiranno Egitto e Libia, poi Algeria e Bahrein. I dittatori saranno ovunque rovesciati. Sarà la grande alleanza islamica con Hamas e l'Iran. Collera e furia contro Israele e il suo lontano alleato (Stati Uniti, ndr). Il cielo del Medio Oriente brillerà di 200 soli (bombe atomiche, ndr) in volo dal sacro suolo. Prima e dopo Marte regnerà per buonora."
Riproduzione assolutamente falsa di una quartina di Nostradamus, ma assolutamente plausibile."
Překlad:
Nejdřív povstane Tunisko, po něm budou následovat Egypt a Libye, pak Alžírsko a Bahrein. Diktátoři budou všude svrženi. Dojde k velké islámské alianci s Hamasem a Iránem. Hněv a bouře proti Izraeli a jeho dálnému spojenci (USA, poznámka redaktora). Na nebi Středního východu zasvítí 200 hvězd (atomových bomb, pozn. rd.) zvednuvších se z posvátné země. Nakonec Mars povládne před tím a potom.
Absolutně nepravý výklad jednoho Nostradamova čtyřverší, ale absolutně možný a hodnověrný."

Jsou zajímavé reakce přispěvatelů blogu, kteří se pozastavují hlavně nad hrozbou atomového konfliktu, který by mohl vzejít.
Jeden z přispívajících, zřejmě obeznámený s knihou proroctví, cituje dopis Jindřichovi, králi francouzskému, kde je předpověděno nám známé clash of civilizations soudobého politického vědce Huntingtona. "Toto střetnutí, při kterém se všechny křesťanské země poprvé budou třást strachem, bude trvat dvacet pět let, po němž tvář Země bude obnovena díky nastoupení Zlatého věku", předvídá Nostradamus.
Nechci vás tu zavádět na cestu pověr a astrologických bludů, ale spíš k zamyšlení, nakolik je dnešní situace vážná.
Je zcela neobvyklé, že Grillo, absolutně laického a realistického zaměření, se obrací k Nostradamovi. To cítí, že je situace tak vážná?

informace řekl(a)...

oprava;
Michel de Notre-Dame nebo okcitánsky Miquèl de Nostradama

Harpyje řekl(a)...

Doslova jste mě omráčila, Informace! :-))) (0:31)
Machrování u zvířat se liší od machrování u člověka pouze tím, že člověk k němu může používat i řeč. V přírodě je tento způsob imponování vlastní pouze samcům. Že byste byl nakonec přece jen samec, Informace? :-)))

informace řekl(a)...

Snad na mne nechcete brát, Harpyje, že se tak ptáte?
Oh hrůzo!
pro Vás jsem a budu vždycky osobou bezpohlavní!
Lepší to, než Vaše dvoření.

žibřid řekl(a)...

Pergille,
co je podle Vás "dogma"? Pokud vím, mají např. katolíci asi 10 dogmat, ale nic o pokroku mezi nimi není. Pamflet proti modernismu je z 19.stol., to už byli katolíci dávno mimo reálnou moc. K možnostem nebo nemožnostem technologie se, pokud vím, katolická církev také nikdy nevyjadřovala. A pokud máte na mysli Galilea, tak nešlo o vědeckou část jeho bádání, nýbrž opravdu o to rouhání, protože heliocentrická soustava bya prosazována gnostiky, z čehož ale vyplývá, že nějaká technologie byla církvi ukradená. O střet vědotechnologie s věroukou nešlo.
Myšlenka pokroku je opravdu spíše židovská záležitost, naopak například křižácká tažení mají myšlenkový základ v pohanských spolcích germánských mladíků.

Jakkoli je špatné, když existují podivíni (židovští i jiní), kteří SZ vykládají doslovně a řídí se jím, tak z toho nedokážu vyvodit nic, co by se nějak zásadně týkalo vezdejší reality. Obávat se sice můžeme, ale to už vidím reálnější a nám bližší nebezpečenství, než ortodoxní židovství.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace: Alespoň odpadnou diskuse o denním svícení. V takovém případě svítit budou všichni. Co se týče budoucnosti světa, mě přízemně zajímá vývoj komoditních a akciových trhů v horizontu dvou až pěti let. O tom Nostradamus na gůglu nic nepraví.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Vzato pohledem z druhé strany, není rozumné, že pořádný Žid si hledí svého, své mišpoche, souvěrců a společných zájmů a chodí do templu a radí se o o důležitých záležitostech místo aby ztrácel čas marným přemítáním o tom co nijak neovlivní? A když si hledí svého, studuje a pracuje a nemarní čas planým mudrováním o světaběhu a přesvědčování nevěrců o své pravdě, má šanci, že dá-li JHVH, vede se mu dobře, ne ? Je něco významnějšího pro blaho Izraele ? Cožpak kterýkoli gój může pro blaho Izraele učinit více než kterýkoli Žid ? Není snad pravda, že naopak, když se odrodil a místo aby si hleděl svého, mudroval o blahu veškerenstva, vzešlo z toho největší zlo ? Co dobrého vzešlo z mudrování Marxe, Trockého, a mnoha podobných odrodilců ? Není prospěšnější aby se věnoval svému vzdělání a něčemu pro sebe užitečnému a prospěšnému ? A hleděl si aby rozmnožil a zabezpečil svůj lid kdekoli ve světě ? Není tohle nejrozumnější a nejprospěšnější politika ? A pro každého ?

STK. řekl(a)...

To jste snad Schumachře někde opsal, ne? [;-)

Pokud ne, zkuste to jako lidový kazatel, laický kněz, máte bezesporu talent...

informace řekl(a)...

Jste šťastná osoba, Schumachere,
že to všechno berete na lehkou váhu.
Zřejmě jste nečetl včerejší projev syna Kaddaffiho, kde obviňuje Obamu a Sorose, že vyprovokovali uměle zvýšení cen obilí a tak nepokoje v severoafrických zemích. Na přípravě nepokojů se podíleli podle jeho slov i Arabové a Afričani, protože chtějí rozdělit Libyi a udělat z ní musulmanské emiráty.
Dnes Kaddáffi otec obviňuje Ameriku a Itálii, že vyzbrojily povstalce raketami, kterými střílí do vládních paláců.
O situaci se radí OSN, radí se i komisaři EU a jedinou iniciativou, na kterou se EK zmohla je suspenze ze strany Ashtonové smlouvy s Libyí, která kromě jiného zaručovala kontrolu mořských hranic. Co podnikne EK v příštích dnech, až se k břehům Lampedusy pohrnou imigranti i z Libyje? Vůbec nic. Jediné na co se zmohla je poslat na ostrov 30 funkcionářů a pár vrtulníků. A přispěla Itálii na výlohy dvěma miliony euro oproti stu, které žádal italský ministr vnitra.
ONU vyzývá Itálii, aby nezabraňovala příjezdu uprchlíků.
V Evropě je už teď, podle odhadů z r. 2008, 53 miliony muslimů, z toho 16 milionů v EU.
I když se neuskuteční katastrofická vize Nostradama, mýslím, že pro Evropu, která neumí než vydávat protestní komuniké a prohlášení, nastanou těžké časy.

informace řekl(a)...

Obuvníku.
Pokud jde ceny ropy, stoupají a kvotace akcií firem spojených s těžbou, transformací a distribucí jdou rapidně dolů. Jako i bankovní.
Kdy se zastaví?
Třeba je to v knize proroctví napsáno.
Vy operujete na burze?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, pomůžu si nějak když to budu brát na těžkou váhu ?
Ano, tak trošku :-))) Ropné akcie mohou klesat u firem s velkým podílem v krizových oblastech. Mimo ně stoupají. Stoupající ceny ropymají vliv i na ostatní energetické suroviny. S cenou ropy obecně roste cena energie. Krize a panika na burze je to nejlepší co si může přát připravený investor disponující volným kapitálem. Jeho zhodnocení při nákupu vybraných akcií v roce 2009 bylo několikasetprocentní. Takové příležitosti se často neopakují.

informace řekl(a)...

Jo, vážený Schumachere,
na to, aby někdo vydělával na panice na burze, musí být profesionál, dobře připravený, vybavený, pohotový k intraday trading. Obyčejný kmán na to nemá.
A další problém je, že libyjský kapitál, jako vůbec arabský, je rozlezlý po celém světě, v Itálii má podíl ve Fiatu, v ENI, v bankách (Unicredit) a to ne jen v Itálii.
A co když budou revolucionáři znárodňovat?
Ale nakonec, kdyby se mělo objevit podle Nostradama na obloze těch 200 sluncí, tak Vám bude všechno jedno, co se děje burze, protože ta taky přestane existovat.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
těch 200 sluncí (tedy jaderných výbuchů) mě docela uklidnilo, protože na totální likvidaci Izraele a při jeho rozloze a současných dostupných rážích by bohatě stačila tak desetina tohoto počtu. To znamená, že ta "slunce" budou padat na hlavy moslemínů, a to je přece dobrá zpráva, ne? :-)

A.S.Pergill řekl(a)...

Žibřide.
pokud byla heliocentrická soustava rouháním, tak to prostě byl konflikt náboženského dogmatu s vědeckým poznáním, bez ohledu na nějaké gnostiky (s nimi je to navíc mnohem složitější).
Jinak typickým "antitechnologickým dogmatem" je striktní zákaz zobrazování objektivní reality (viz Bible), který se podařilo v křesťanství přetvořit na zákaz zobrazování Boha. Tudíž v křesťanské oblasti mohl nastat technický pokrok, zatímco v mohamedánské nikoli a i Židé v době, kdy měli ještě stát, byli těžce technologicky zaostalí (Chrám jim museli postavit jinověrci). Bez plánů (zobrazujících realitu) totiž nepostavíte nic o moc složitějšího než kozí chlívek a nesestrojíte ani trošku sofistikovanější vodní mlýn. Proto např. známý most v Mostaru sice "postavil turecký stavitel", ale bez křesťanských otroků, kteří mu provedli geometrickou analýzu rozložení statických tlaků (protože číslicově se tyhle věci začaly řešit až snad někdy v 18. století) by mu to muselo spadnout. Dtto řada staveb v Al Andalus apod.
Také proto je židovské a islámské výtvarné umění jen tvorbou primitivních ornamentů a fraktáloidních obrazců, protože vrcholem je pochopitelně zobrazení reflektující realitu (neplést si s realismem a zejména ne "socialistickým", prosím). Ony ty fraktály a ornamenty dokázaly "vymyslet" už 8bitové počítače, zatímco např. něco jako Picassovu Guernicu nedokáží "vymyslet" ani soudobé superpočítače, o takový kus uteklo výtvarné umění v křesťanské oblasti judaistům a mohamedánům (ty ornamenty a fraktály v naší kulturní oblasti spadají víc do výtvarných řemesel, než do umění jako takového).

informace řekl(a)...

Pergille,
už delší dobu Vás podezírám, že se inpirujete ve svých výkladech mezinárodní situace knihou proroctví Nostradama. Nebudete náhodou jeho žákem a následovatelem?
A co když některé ty rachejtličky budou mít delší dráhu doletu? To by pak mohly spadnout na hlavu třeba nám. A pak ten jaderný odpad, kam ho smeteme? Pod koberec?
A co říkáte těm 25 letům přechodu k novému ráji na zemi? Nemínil tím Nostradamus návrat do biblického ráje jen s Adamem a Evou? Takže se bude začínat celý historický kolotoč znova? A Vy u toho jako naschvál nebudete!

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, kdepak intraday, tohle byla záležitost týdnů. Ale šlo to po cisternách. Intraday je zajímavý v malých kapkách, ale velkých objemech. Na malých změnách ve velkých objemech vydělávají velcí profesionální obchodníci. Většinou používají technické analýzy a programy. Několik pravidel :
1. Profesionál se od "obyčejného kmána" liší především mírou duševní lenosti a schopností odkládat uspokojení momentálních příjemností a nedůležitých potřeb. Tam kde kmán končí tím, že něčemu nerozumí, profesionál studuje. Tam kde kmán zůstává v představách, profesionál jedná. Profesionál zpravidla nemá nadprůměrnou inteligenci, ale za to ji dokáže lépe soustředit. Proto je také pravdivé rčení, že líní se nakonec nejvíce nadřou.
2. Čím větší investovaný kapitál, tím větší efektivita. Nejde-li o extrémní objemy s výrazným vlivem na kurs, platí, že při konstatních ostatních nákladech je přímo úměrný výši objemu.
3. Neobchoduji na dluh a investuji jen peníze o které mohu přijít, předem je beru jako ztracenou investici a nepočítám je do svého živobytí. Čím méně vázanosti, čím méně závislosti na výsledku, tím méně emocí, tím nižší tlak a tím vyšší racionalita a úspěšnost. Osobní poznámka: Byl jsem v situaci, kdy jsem v daném čase potřeboval "sundat peníze se stolu" na něco jiného a vystoupil jsem ze hry. Bylo to právě v době "špatného počasí". Sice jsem díky dlouhodobé strategii inkasoval relativně skvělý zisk, ale kdybych nevystoupil a dodržoval dosavadní strategii mohl být vyšší. Proto je výhodné oddělit obchodní kapitál od uspokojování osobních potřeb. Někdy ale některé osobní životní záležitosti mají přednost. Pro ně žijeme. Nežijeme abycho zemřeli nehorázně bohatí,ale abychom si život užili. Druhá poznámka : V tomhle umění vynikají i chudí Italové.
4. Kupuji jen zboží o kterém si opatřím dostatek informací. Mnoho informací lze nalézt ve veřejných zdrojích. Tak jako nekupuji fotoaparát či automobil podle toho co a jak kupují ostatní, ale podle toho jaké má pro mě potřebné vlastnosti, tak kupuji jakékoli jiné zboží. Peníze, cenné papíry, komodity a podobně jsou jen zboží.
5.Problém je v prvotní akumulaci potřebného kapitálu, ale to je obecný problém.
6. Nejdůležitější je pravidlo číslo 1. Platí univerzálně.

Poznámka na závěr : Nejvíce nás ohrožují nebezpečí pocházející z blízkých zdrojů. Nemoci, nehody, kriminalita. Většinu z toho mohu nějak ovlivnit praktickými činy. O rachejtličkách a podobně si rád pokecám v hospodě, nebo třeba tady ve virtuální hospodě, ale s vědomím, že jinak užitečné to není. Strach nemám, to bych se bál i přejít ulici. Stejně vnímám události všude ve světě. To, že z nich budu mít strach, a že budu věnovat spoustu času přemítáním o tom mi nijak neprospěje. Kecám tady s vámi protože je to příjemné, že si polechtám své ego, které mám jako každý jiný, že se procvičím v argumentaci a že se i něco moudrého dovím. Ne proto, že bych tím změnit světaběh. Je pro mě příjemné to, že něco z toho co napíšu může být užitečné pro jiného. Tak mě napadá pravidlo číslo 7.:
Bohatí platí penězi, chudí platí svým časem.

informace řekl(a)...

Vy jste studna moudrosti, Schumachere.
Jenomže, když jde burza dolů, nikdy nevíte, kdy dosáhl ten sestup dna. A tak si koupíte akcie, které se Vám znehodnotí, protože propad pokračuje dál. Rovněž tak nevíte, kdy je nejvýhodnější je prodat. Mluvím tu o všeobecné krizi jako ta poslední, ne o normálním běhu, kdy se dá podle analýzy předvídat trend té které akcie. Na trading v době krize jsou Vám všechny grafy k ničemu.
V době krize se dá vydělat jen riskováním na intraday nebo na derivátech, ale ty jsou záludné. Můžete na nich prohrát i kalhoty.
Člověk může investovat i někam jinam, ne jen do burzy.
Anebo to může utratit na příjemnější věci než ničením si nervů a zdraví při sledování kurzovních listů.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, pokračující propad je příležitostí k výhodnějším nájupům. Zásadně záleží na tom co kupujete. Jestliže je to "1.Spekulační" tak jste na mizině. Grafy jsou jen pomocným vodítkem při seznamování se s trhem. Jinak je to magie. Velcí obchodníci používají počítače vybavené podobnými programy, krmené stejnými daty. Někteří dřepí u monitoru, luští "svíčkové" grafy a koušou si nechty, že nekouopili nebo neprodali cokoli o cent výhodněji. Rozhodující je fundamentální hodnota. Nekupujete nějaký, dokonce virtuální papír, ale podíl na společnosti. Warren Buffet má heslo, že akcie nejraději drží pořád. Záleží s jakou představou obchodujete. Jestli kupujete krávu na mléko nebo na maso. Z obojího najednou těžit nelze. Prokletí spočívá ve slově nejvýhodnější. Předpokládám, že znáte Paretovo pravidlo 80/20. Je použitelné obecně. A dám to natvrdo. Hnát se za nejvýhodnějším obchodem, maximalizovat zisk do posledního centu je jedna z největších hloupostí. V obchodě i v životě. Touha po absolutní dokonalosti vede k absolutním ztrátám. Výjimkou je snad nějaká oblast umění. Rozumné je snažit se udělat výhodný obchod. Malá ztráta je lepší než velká ztráta, nulový zisk je lepší než ztráta a malý zisk je lepší než žádný zisk. Snaha o největší zisky vede k největším ztrátám. Krize netrvá jen jeden den. Jeden den může trvat panika na burze zapříčiněná například technickými problémy nebo nepodloženou zprávou. Nejdůležitejší informace nejsou ty, které můžete vyčíst z grafu. Ale například ty, které se dozvíte v hospodě třeba od lidí z té společnosti, od jejích obchodních partnerů. Ne každý má takové možnosti, ale i veřejné zdroje jsou zajímavé. Důležité je vědět nejen co se děja, ale hlavně proč se děje. Jestli kurs padá proto, že společnost je na tom mizerně, že má velké aktivity kde hrozí státní převrat a znárodnění, nebo proto, že se trochu zhouply trhy a nějaké fondy se splašily, protože mají nějak nastavenou politiku a hranice a systém dal pokyn k prodeji aby zamezil větší, i když přechodné ztrátě. Netvrdím že není výhodné investovat třeba prostřednictvím indexových fondů a fondů akciových trhů. Jenže já rád bábovičky na písečku. Jde o tu hru a motivaci k učení se. Nějaká koruna navíc je příjemná, ale ne kritická. Není nad to když se můžete zaradovat nebo pěkně si zaskučet. Aj vaj, to nám to klesá ! A co horšího, jak moc to klesá ! A co nejhoršího, neklesá to tak moc aby bylo dobré dokoupit. Aj vaj ! To nám to stoupá, a já toho mám tak málo. A co horšího stoupá to tak moc, že se nevyplatí dokoupit. Aj vaj! Nebo obráceně se z téhož můžete radovat...
S tím utrácením se to mívá tak, že ti kteří na to mají si neužijí a ti, kteří by věděli jak si užít na to memají. Přiznávám se, že patřím mezi ty druhé. Mít na jachtu jakou má Abramovič, věnoval bych se třeba oeánografii a místo toho navoněného luxusu bych tam měl pořádný výzkumnický vercajk...Sledování kurzovních listů není tak moc nezdravé, když nad nimi netrávíte celé dny. Konečně, nepravil by Khon, že i špatný obchod je obchod ? Sice jsem tady antisemita, byv tak nazván, ale...no, přečetl jsem toho hodně a i z leccčeho špatně zamýšleného lze získat dobré poučení. Třeba autoři známých "Protokolů..." by se hodně divili...Často vzpomínám na jistého Štesla. Echtovní Žid už od pohledu, Ben Gurionovi by mohl být bráchou. Syn Kamily Šteslové, najděte si na netu... Chodíval k nám na návštěvu a bavil se se mnou třebaže jsem byl malý kluk. Vyprávěl jak se doslal do lágru, jak přežil, jak sebral auto, přerazil závoru a ujel k američanům. Byl velký kšeftsman a auty a šikovný automechanik. To mu zachránilo život. Mít ty jeho rozumy, to bychom v devadesátých rozbili burzu. No, už je, doufám že v židovském nebi. Tak si nemůžeu stěžovat, na šábesdekly jsme měl v životě kliku, co jsme poznal, fajn lidi. Jen tu a tam na netu se někdo někdo zamindrákovaný proflákne a dští síru za hříchy do ixtého kolene. Ale nemůžu si stěžovat. A co bych nemohl, můžu. Aj vaj ! Jak pěkně se uleví.

informace řekl(a)...

Schumachere,
jak vidím z toho, co píšete, jste spíš šuplíčkář nez trader. Jo, devadesátá léta byla pro šuplíčkáře prava mana, stačilo si koupit akcii a jen koukat, jak každý den kyne jako těsto v ošatce. Zemský ráj pro ně skončil útokem na dvě věže. Od té dobu se burza už tak nesebrala, potácí se nahoru a dolů.
Doufám, že jste akcie prodal včas.
Dnes se všichni vrhají na státní bondy, ale tady taky není nic zaručené. Co když se třeba euro rozpadne?
Pamatuju se ještě na krach argentinských t.zv. tango bondů, kdy z večera do rána lidi, co tam investovali, přišli o všechno. Potom došlo k nějaké kompenzaci, ale pokud vím, za moc to nestálo. Náš známý do nich investoval všechny rodinné peníze, a když došlo ke krachu, docela se z toho zbláznil. Museli mu dělat dva elektrošoky. Doplatila na to celá rodina, manželka z toho jeho bědování dostala infarkt a umřela a jednu z dcer postihla hysterie, přestala najednou chodit. Jak vypadá ten pán dnes, nevím, od té doby jsem ho neviděla.
Takže snad nejlepší je koupit si fondy a switchovat mezi nimi podle situace. V posledním roce vynesly hodně akciové fondy investované v Číně nebo v Indii.
A vůbec nejlepší je nelámat si s rím hlavu. Peníze budou ale my tu už nebudeme. Tak nač je kopit?

žibřid řekl(a)...

Pergille,
co o tom vím, tak heliocentrická soustava míněná Řeky jako vědecký názor, byla během úpadku jejich vzdělanosti pochopena nevzdělanými, ale o to víc tajnůstkářskými sektáři gnose jako symbol, tedy už nikoli jako realita. Takže hloupá církev ani nedokázala pořádně vnímat, že u Galilea jde o vědu, pro ni to byl souboj s katolíkem, který se zdál odpadnout ke gnosi.

To o nemožnosti techniky při zákazu zobrazování je docela zajímavá úvaha. To si zapamatuji a až bude příležitost, budu si to ověřovat.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ano, neživí mě to. Byly to neskutečně dobré obchody. Skvěle se dalo nakoupit ještě po roce 2000. Když si vzpoměnu na ČEZ za petasedmdesát... Prodal dobře. Sice mohl lépe, ale za víc než desetinásobek je slušný výsledek. A před dvěma lety bylo lecos za babku. Ten známý udělal dvě zásadní chyby. 1. nechal se zblbnout ke koupi něčeho a nevěděl čeho, typický syndrom zlaté horečky. Podobně dopadli ti kteří nakoupili "internetové" akcie. Pak bublina splaskla. 2. neinvestoval oddělené peníze o které mohl přijít. Tvrdě dodržuju pravidla, která jsem si dal. Je pravda, že kdybych je před dvěma lety porušil a "vsadil" všechno, bylo by to jako výhra v loterii. Jenže i když jsem byl v jiné pozici než ten známý, protože už nešlo jen o můj projekt, sám bych to risknul, dodržel jsem zásady opatrnosti. Na peníze vyhrazené na něco jiného se nesahá. Krizí jsem prošel v pozitivních číslech. To stačí. Akciové fondy v Číně a Indii ano. Já radši to co znám. Konkrétní odvětví, konkrétní firmu. Potkám známého. Jaké že mám auto. Pořád to staré ? Vždyť si to můžeš dovolit. Tak proč ne ? Diví se. On má už několikáté. Na leasing. Krvavé peníze. Jenže mě to staré dobře slouží. Peníze jsou užitečné, dokud tady budu, budu je potřebovat. Bez peněz do hospody nelez. Za riziko nepovažuji trh, ten se chová standardně a systémově předvídatelně. Jestli jde burza, tedy indexy nahoru nebo dolů, mě neznepokojuje.

informace řekl(a)...

Schumachere,
jestli nevyletí režim v Saudské Arábii,tak ceny ropy nepůjdou citelně nahoru. Viděla jsem to teď na futures. A pak v S.A. je silně zainteresována Čína, třeba ta nebude mít velké skrupule a zasáhne jinak než papírovou rezolucí.

A.S.Pergill řekl(a)...

Informace,
pokud ceny vyletí a bude to vypadat, že hned tak nespadnou, tak se začnou těžit ropné písky a ropné břidlice. Jsou vesměs mimo rizikové oblasti (sever Severní Ameriky a sever Evropy) a zásob uhlovodíků je tam víc, než kolik se vytěžilo v SA + kolik tvrdí, že ještě mají. Další možností je těžba metanu z mořského dna (zásoby vícenásobně převyšují zásoby ropy). V podstatě stačí, aby situace dokopala finanční kruhy vrazit do toho počáteční investice. Možná ale dojdou k závěru, že sanace ropných polí těmi "slunci" přijde levněji ...

STK řekl(a)...

Nicméně Pergille,
ta umělá Slunce bych si zase tak moc nepřál. Čistá jaderná zbraň neexistuje a k nám do Kotlinky je to relativně dost blízko. A "převládající směry větrů" se mohou změnit. (Viz např. putování primárního radioaktivního mraku z Černobylu.)
Na druhé straně by ta drastická "desinfekce" značně oslabila jedno agresívní náboženství. Bylo by zajímavé pozorovat, které jiné náboženství by islám nahradilo.
Křesťanství by to asi nebylo.

Šaman řekl(a)...

K Pergilovu výkladu o nadřazenosti bezvěrectví:
"Ty sondy k planetám apod. jsme začali vysílat až poté, co jsme křesťanství opakovaně překonali a zdiskreditovali..."

Pročež první lidé u Měsíce četli na Štědrý den 1968 tato slova:
"In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness."
a za okénky Apolla 8 přitom defilovaly světlo a hluboká temnota v měsíčních kráterech...

Kdežto bezvěrečtí Rusové se přes všechny své kosmonautické úspěchy k Měsíci nikdy nedostali!

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace: 1. dejme tomu, vyletí ale ne extrémně. 2. Čína se v SA může angažovat obchodně, trochu politicky, ale vojensky silou ani náhodou. To je jako by přímo zaútočila na pobřeží USA. 3. Pragmaticky, ať tam bude vládnout ten či onen, aby fungoval, bude muset mít zdroje. Proto bude pumpovat a prodávat, jiný zdroj nemá.

žibřid řekl(a)...

Šamane, to je vtipná připomínka. Snad by se dalo říct, že hybnou silou nebylo ani tak zdiskreditované křesťanství, jako spíš zdiskreditovaný kolektivismus a hierarchické uspořádání a tím pádem umožnění individuality.

stk řekl(a)...

Ještě že jsem četl Bibli, Šamane a tak vím, co si špitali v tom Apollu 8.

(Tady se to dneska přímo hemží lidmi, kteří umí "íngliš". A já jenom "dójč" a "parúski".)

[;-))

drak řekl(a)...

Harpyji:

V diskusi pod článkem o VTM jste řekla:

"A jak si jde vybrat! Copak internet sestává jen z českých stránek?"

Jinak řečeno jste celkem jasně naznačila, že všechny celý český web, na rozdíl od těch zahraničních, nestojí za nic. Pakliže jste chtěla říci něco jiného, tak jste to prostě měla říci jinak. Ale na jakousi nevrlost a nelibost vůči všemu českému jsme už u vás zvyklí. Nicméně nedělejte z nás prosím větší pitomce, než jsme, číst ještě umíme a porozumět čtenému textu rovněž. Umění vytrhování věcí z kontextu a překrucování textu k úplně opačnému významu, to zvládal dobře už kdysi Dr Göbels, kdyby vás dnes viděl, byl by nepochybně samou radostí dojat.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace : Už vyletěly. Ale bublina skončí a zase spadnou. Otázka kdy. Šestiměsíční kontrakt na 120 bych nebral :-)))
Pozoruju hemžení a náhle probuzenou péči o lidská práva. Dojemné. Chápu. Nafta je nějak spojená s lidskými právy. Škoda, že se to strhlo tak rychle, s tím nepočítali. Kdyby vývoj byl pomalejší, možná by se objevily hodnověrné důkazy, že v Lybii jsou chemické, bakterilogické nebo dokonce jaderné zbraně.

informace řekl(a)...

Schumachere, včera večer byly ještě za 116 na leden 2012. Energetické akcie jdou nahoru. Všechny. Uvidíme.
Kaddáfimu spějí na pomoc tisíce ozbrojených afrických milicionářů, píší noviny. Odkud je sebral?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenecké sci-fi dilema

Pozastavil jsem se nad větou „Fantasy a SF jsou věci rovněž zcela odtržené od reality.“, v příspěvku váženého STK ze 22.února 0:55. Neboť, jak všeobecně dobře známo, písmena „SF“ jsou zkratkou pro „science fiction“. Tedy žánr, v němž je science, věda, postavena na první místo.
Pro jistotu jsem se podíval do wikipedie. ČESKÉ wikipedie, protože známý imperialisticko-sionistický vyhledávač mi nabídl nejdříve heslo „science fiction“ v mé mateřštině.
A tam – Ach běda, jaká hrůza, jaký žal ! Heslo obsahuje bláboly typu „Sci-fi je žánr blízký fantasy...“, dále že „výlety pana Broučka“ jsou díly SF atd. Ouvej.
Naopak jsem tam nenašel ANI SLOVO o románu „Newtonův mozek“.
No, neudělalo se mi z toho volno. Vážně ne.

Zato článek „Science fiction“ na en.wikipedia obsahuje vše podstatné. Což je k vzteku. VELKÉMU vzteku.
Co s tím budeme dělat, vážení vlastenci ? Opravíme heslo na cs.wikipedia, nebo naopak upravíme provokativně odlišný článek na anglicky psané wiki k obrazu našemu ?
Něco udělat MUSÍME, jinak nás zase bude z Evropy pomlouvat jistá nejmenovaná dáma, která před lety opustila republiku bez vědomí a svolení Strany a vlády.
Nu ?

STK. řekl(a)...

Na problémy s definicemi narážíme denně, že Vlastimile?
A cpát něco do krasopisně nadepsaných šuplíků? To je stejné jako s tím dvacetiletým nekomunistou a třicetiletým komunistou...

Svoji sbírku knih a hudby jsem asi dvakrát přeorganizovával, než jsem zjistil, že škatulkování "toliko pro howado dobré jest" a nechal jsem ho literárním a hudebním kritikům. Já knihy čtu a hudbu poslouchám. A lidi taky. Už se mi několikrát stalo, že ve zdánlivém blábolu byl schovaný velký kus ryzí pravdy. A, bohužel, i naopak. To už je úděl klaunů - a šašků.
Často ale nevíš, se kterým z nich máš tu čest...

drak řekl(a)...

Co se Wikipedie týče, je nás tu jen 10 milionů a z těch 10 milionů má jen zlomek lidí nějaké schopnosti a také ochotu a čas věnovat se Wikipedii, takže když si počkáme, věřím, že to heslo časem někdy někdo napraví, no ale nechtějme to hned, není nás tu prostě tolika, jako Američanů, Australanů a Britů. Ti kdož zvládají jiné jazyky, přečtou si to v nich, kdo ne, tak si holt počká, za pohodlí se platí, v tomto případě čekáním.

Pedro řekl(a)...

Po shlédnutí filmu Králova řeč jsem si skočil na Wikipedii na heslo Jiří VI. Našel jsem tam velké chyby (píše se tam o čtyřech dětech rodičů Jiřího VI a vyjmenováno jich je správně šest, je tam motán dohromady Jiří V a Jiří VI). Na konci je napsáno, že jde o překlad z polské Wikipedie, tak jsem si skočil tam, A ejhle - tam je všechno v pořádku. Jiří V je Jiří V a Jiří VI je Jiří VI, dětí je sześcioro. Takže to překládal nějaký nadšenec, který moc neuměl polsky a navíc se moc nevyznal v historii.

Větší vlastenec řekl(a)...

No to já mám taky problém s rozlišením šaška od klauna, vážený STK.
Taky často hledám smysl v blábolech; alespoň NÁZNAK smyslu. Ale většinou nenacházím; prostě na Vás nemám, no. (O cti bych v této souvislosti nezmiňoval; styk se šaškem cti věru nepřidá.)

Jenže tady jde o něco jiného. Jistá osoba na tomto blogu je důvodně podezřelá (resp. podezíraná některými zdejšími největšími českými vlastenci) z hanobení našeho národa, druhého nejlepšího národa na světě. A to právě kvůli propagaci jiných než českých webových stránek, druhých nejlepších stránek na internetu, hned po ruských.
A najednou - heslo na české wikipedii je plné blábolů, naopak neobsahuje podstatné informace. Na rozdíl od stejného hesla v jazyce imperialismu. Poevropštění zrádci národa se nám smějí.
Takže zopakuji otázku : Upravit českou verzi nebo anglickou ?

Co je české, to je hezké !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Pedro,
jde-li o anglického krále Jiřího VI, je text české W. převzat z anglické Wikipedie. Rovněž i Jiří V.
Jinak nevím, koho jste hledal.

drak řekl(a)...

informaci:

Je možné, že oba, tedy Vy i Pedro Jste viděli oba to,co Jste viděli, jen se to stalo v různém čase. Wikipedie se v čase mění, protože když jsem tam kdysi upřesňoval cosi v překladu o UDF, zjišťuji, že dnes už je tam ten text jinak, ještě lépe a přesněji, než když jsem ho ve spěchu opouštěl já, a bylo tam toho tak na 5-6 vět.

Přemýšlím, že až třeba někdy budu v důchodu, tak budou-li ještě ke koupi i nějaké normální stroje s Unixem, ne jen nějaké divné zmetky s Woknama, tak si uspořádám čas lépe a nějaký ten půlden až den týdně budu věnovat zušlechťování české verze Wikipedie.

Pedro řekl(a)...

Informace, otevřete si odkaz: hatetepe: cs.wikipedia.org/wiki/Marie_z_Tecku. Tam se dozvíte následující:
"Mary se stala matkou čtyř dětí, z toho dvou králů: Eduarda VIII. (král roku 1936, kdy abdikoval kvůli manželství s Walis Simpsonovou) a Jiřího VI. (nastoupil na trůn po abdikaci svého bratra, panoval v letech 1936-1952). Jejím synem byl rovněž "zapomínaný princ" - John (1905-1919), který byl izolován od společnosti, když se ukázalo, že trpí epilepsií; zemřel ve věku 13 let."
Na konci hesla je uvedeno: "V tomto článku je použit překlad textu z článku Maria Teck na polské Wikipedii."

A pak si otevřete:
hatetepe://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Teck Tam se dočtete:
"Była matką sześciorga dzieci, w tym dwóch królów: Edwarda VIII (król w roku 1936, abdykował na rzecz poślubienia kochanki Wallis Simpson) i Jerzego VI (wstąpił na tron po abdykacji brata, panował w latach 1936-1952). Jej synem był także "zapomniany książę" - John (1905-1919), którego odizolowano od społeczeństwa, gdy okazało się, że jest chory na epilepsję. Książę zmarł w wieku 13 lat."

Zmatky v tomto hesle kolem toho, zda jde o Jiřího V nebo VI, tady zbytečně nerozvádím.

informace řekl(a)...

STK,
myslím, že problém značně redukujete, když mluvíte jen o šašcích a klounech. Humorizmus má řadu podžánrových skupin jako parodie, karikatura, satira. Jejich objektem je více méně reálná situace nebo osobnosti. A jejich žahnutí je bráno mnohem vážněji než obecná legrace klaunů nebo šašků. Klaun je brán povětšinou za figurku, co rozveseluje děti, šašek je tradičně něco jako poloblázen.
Viděl jste někdy, že by někdo podal žalobu na klouna nebo šaška pro utrhání na cti a urážce?
U karikaturistů a satiriků je to častý jev.

Harpyje řekl(a)...

Mohu Vás ujistit, draku, že z Vás většího pitomce než jste, nikdo dělat nemusí. Vystačíte si dokonale sám, cizí pomoc k tomu nepotřebujete, viz Váš příspěvek z 24. února 2011 15:20.

drak řekl(a)...

Harpyji:

Já vás zase mohu ujistit, že co se dědičnosti týče, měla jste asi hodně smůlu, takže jste po komsi z vašich předků podědila naprosto nesnesitelnou povahu. Tato navíc nebyl korigována výchovou, čemuž nasvědčuje vaše chování na úrovni malého nevychovaného fracka, kterému nekoupili lízátko v obchodě a který kvůli tomu hodlá zbořit obchod a způsobit, že lidé v okolí ohluchnou. Ve srovnání s vámi jsou někteří zahraniční nafoukaní managoři, kteří zde působí v podstatě pořád ještě hodní a slušní kluci. Mírou nesnesitlnosti se vám vyrovnají tak s bídou na 10%.

Od teď zavádím hospodskou jednotku nesnesitelnosti, 1 Harpyji, zkráceně 1 H. Tato jednotka se z těch dřívějších známých podobá tak trochu 1 Faradu, kterým se měří kapacita. Podobně jako u 1 Faradu, jehož velikost je pro běžné kondesátory příliš velká, a proto se při udávání jejich kapacity užívají předpony mikro, piko a nano. To se ale týká běžné populace, nikoliv vás osobně, neb vy jste u té jednotky etalonem a takřka nedostižným vzorem. Osoba jako jste vy mě nemůže ani urazit ani se mě dotknout. O další komunikaci se mnou se už nepokoušejte, nebudu na ní reagovat, nemá to totiž smysl. Tento omyl už může časem napravit už jen "zubatá". Komunikace s vámi je krmením trolla a na to je škoda času, život je na takové blbosti příliš krátký.

Větší vlastenec řekl(a)...

Hrůza přichází z Evropy (1.)

Velký český vlastenec drak se tentokrát možná (velmi výjimečně !) mýlí.
Samozřejmě, výrok vážené paní a zrádné emigrantky Harpyje "A jak si jde vybrat! Copak internet sestává jen z českých stránek?" je těžkou urážkou všeho českého.
Správně reaguje náš vzdělaný, vysoce inteligentní, zdvořilý a skromný vlastenec drak : „Jinak řečeno jste celkem jasně naznačila (výše uvedenou větou; pozn. V.v.), že všechny celý český web, na rozdíl od těch zahraničních, nestojí za nic. Pakliže jste chtěla říci něco jiného, tak jste to prostě měla říci jinak. Ale na jakousi nevrlost a nelibost vůči všemu českému jsme už u vás zvyklí. Nicméně nedělejte z nás prosím větší pitomce, než jsme, číst ještě umíme a porozumět čtenému textu rovněž. Umění vytrhování věcí z kontextu a překrucování textu k úplně opačnému významu, to zvládal dobře už kdysi Dr Göbels, kdyby vás dnes viděl, byl by nepochybně samou radostí dojat.“ (Citováno i s chybami; pozn. V.v.)

Jenže protičeské zaujetí paní H. (projevující se např. v odsuzování humánního odsunu a humánního znárodnění a v přirovnávání Němci povražděných českých dětí k námi humánně zneškodněným německým spratkům) nemusí nutně pramenit z jejích vrozených dispozic.
Vždyť považte, vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci : Naše samostatná republika, osvobozená od Němců a buržoustů, dala rodičům paní H. možnost studovat ! Co to znamená ? Že rodiče paní H. nebyli buržoasního (ani jiného podobně nepřátelského) původu !
Ptejme se tedy, co tedy změnilo původně dobrou Češku H. v její dnešní podobu. A hned si odpovězme : Dlouholetý pobyt v Evropě, především v Německu.

Ano, vážení dobří rodáci – pobyt v nepřátelské cizině je devastující pro KAŽDÉHO Čecha. Vzpomenu tragického příkladu mojí s.babičky, členky Strany od r.1945, členku rodiny s obrovskou budovatelskou tradicí, která po dvou týdnech pobytu v jisté evropské zemi (v r.1966) odhodila Stranickou legitimaci. Už nikdy se ke svým soudruhům a soudružkám nevrátila; když za ní soudruzi z Uličního výboru Strany přišli domů, byla na ně VELICE vulgární. A to, opakuji, po pouhých DVOU TÝDNECH pobytu v tom děsivém světě, kam za námi přijela bez devizového příslibu, jako starobní důchodkyně, členka rodiny diplomata-reprezentanta ČSSR.

Co potom ubohá dívka a pak žena H., ponechaná v nepřátelské cizině takové dlouhé roky ?! Dlouhé roky bez styku s vlastí a národem, bez každodenního blahodárného působení opravdové, to jest socialistické demokracie ?!?! Bez kvalitních socialistických škol, bez výuky marxismu-leninismu-stalinismu a ruštiny ?!?!?!
Ruku na srdce, vlastenci a vlastenky – takové a tak dlouhé strádání by zanechalo těžké stopy na každém (každé) z nás. Možná i na velkém vlastenci drakovi.

Větší vlastenec řekl(a)...

Hrůza přichází z Evropy (2.)

Konečně, i pouhý zprostředkovaný styk s evropskou (a především německou) tzv.kulturou je velmi nebezpečný. Malý příklad z poslední doby : Dva kdysi jistě dobří Češi (resp.Moravané) po dlouholetém studiu úpadkové a nelidské německé filosofie zhrubli; stali se z nich agresivní a nenávistní tvorové. Jeden druhému vyhrožoval brutálním fyzickým násilím, druhý prvního udal třídní policii současného vykořisťovatelského státu : „Budeš žrát chodník, napsal profesor kolegovi. Dostal pokutu 50 tisíc“ *)

Riskuji nyní (oprávněné) obvinění z malého vlastenectví, z neleninského přístupu k věci : Prosím všechny opravdové české vlastence a vlastenky, aby POMOHLI EMIGRANTŮM. Ano, vážení, pomozme emigrantům, pozvěme je zpět do vlasti. Jejich život mimo vlast resp. Ruskou federaci je trudný a plný každodenního strádání; výsledkem je ztráta češství, ztráta našeho typického světového rozhledu od Chebu k Břeclavi, od Liberce k Prachaticím. Pomysleme na jejich utrpení, vyhrajme volby, osvoboďme se od Evropy a Ameriky. Pak pozvěme emigranty zpět do vlasti, připravme pro rehabilitační programy a nápravně-výchovné ústavy. Víme přeci ze zkušenosti, že po 10 až 15 letech přičinlivé práce pro vlast a národ v pracovně-nápravném táboře se do naší společnosti dokázali zařadit i druhdy největší nepřátelé naší vlasti.
Inspirujme se dnešním výročím : Jako první krok k pomoci zbloudilým rodákům navažme na naše národní tradice ! Obnovme plnou samostatnost, obnovme co nejdříve náš národní i mezinárodní socialismus !

Myslím, že mohu právem říci, že naše dělnická třídy a všechen náš lid jsou připraveni zmařit všemi způsoby jakékoliv úklady a pikle reakčních živlů ! (Kl.Gottwald, 22.února 1948) *** Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) http://www.lidovky.cz/budes-zrat-chodnik-napsal-profesor-kolegovi-dostal-pokutu-50-tisic-100-/ln_domov.asp?c=A110225_101735_ln_domov_ter

STK řekl(a)...

To je fakt těžké, Draku.

1H je již obsazená jednotka. Okupuje ji jakýsi (indukční) Henry. Ha by se zase pletla s ha, hektarem, tedy 100x100 m. He je hélium.
Navrhuji proto zkratku Hy, tato zkratka je momentálně volná.

[;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Plýtváte svým drahocenným časem i vzácnou invencí, vážený STK.
Pokud se nám po našem opětovném vítězství podaří přilákat paní H. zpět do vlasti, přidělíme jí číslo.
A po úspěšně provedené převýchově jí předáme Občanský průkaz na její občanské jméno, krásný, červený, vonící novotou a nadějí.

Buď Práci čest !

Harpyje řekl(a)...

Už se, Vlastenče, nemůžu dočkat. Doufám, že mé občanské jméno v onom novém voňavém červeném Občanském průkazu bude opět ono původní turecké, ne mé nynější fašistické německé (podle vlastence Vlka st."die liebe Frau Netzler").

informace řekl(a)...

A někdo ze sebe poloblázna dělá schválně v klamném domnění, že ho soud pro urážky neodsoudí. Ale přes hubu mu může stejně dát každý.
A soud dotyčného,co poloblázna zfackoval, neodsoudí, protože to vezme jako nápravnou léčbu.

Větší vlastenec řekl(a)...

To jsem vážně rád, vážená paní Harpyje, že vyjadřujete svou touhu po návratu do vlasti právě dnes, v den 63.výročí potlačení pravicového pokusu o puč.

Nevím, jaké jméno Vám příslušný příslušník SNB napíše do OP, každopádně však bude končit na -ová. My si tady na nějaká cizí jména a cizí jazyky nepotrpíme.

A teď konkrétní rady : Nemusíte čekat na naše opětovné vítězství; vraťte se do vlasti co nejdříve. Ty nejlepší aspekty češství zůstávají zachovány i přes 21 let dlouhou euroamerickou okupaci - budete-li si hlasitě stěžovat na křivdy, jichž se na Vás dopustili Evropani a sionisti, budete-li dávat najevo svou zoufalou chudobu, náš lid Vám (částečně) odpustí zradu vlasti.
Majetek všechen prodejte, všechny peněžní prostředky uložte do České národní banky; tak nebudou problémy s jejich dohledáním a znárodněním.
Zajistěte si budoucí výplatu důchodu z Německa; nikde není psáno, že Evropu osvobodíme již v příštích 20 až 30 letech. Důchod v € Vám převedeme do Kč (resp. do rublů, budou-li už u nás oficiálním platidlem), jeho část Vám dáme ve formě Tuzexových korun. V Tuzexu nakoupíte kávu, čokoládu, kečupy, zubní kartáčky, skotskou whisky atd. apod., kteréžto produkty výhodně směníte za nedostatkové služby (lékařské, instalatérské, zednické ...).
Prostě - po svém návratu z převýchovného pobytu se plně zapojíte do našeho běžného života, života, jenž známe a ovládáme. Naučíte se číst mezi řádky, používat vlastní hlavu, volit v opravdu svobodných volbách, spontánně v průvodu oslavovat První máje a VŘSR.
My dobří Češi a Moravané, členové Strany a/nebo spolupracovníci StB, si Vás budeme zvát do rodin, budeme se s Vámi pravidelně přátelsky a soudružsky stýkat po zbytek Vašich dnů.
No není to krásná vyhlídka ? Zvlášť ve srovnání s děsivým životem v Evropě ?

Na shledanou v lepších časech.

drak řekl(a)...

STK:

Panu Henrymu se tímto omlouvám. S indukcí, na rozdíl od nesnesitelnosti a kapacity přicházím do styku svém běžném životě jen velmi zřídka, neboť cívky se na deskách, na rozdíl od vyteklých kondesátorů, zpravidla nekazí.

Myslím, že na tom označení Hy se shodnout můžeme, zatím to vypadá, že to s ničím nekoliduje.

Harpyje řekl(a)...

Plánuji usadit se na Ústecku. Už pátrám po imobílíjích v regionu.
http://www.lidovky.cz/ustecko-se-dusi-tovarny-musi-omezit-vyrobu-lide-by-nemeli-vychazet-1pe-/ln_domov.asp?c=A110225_080157_ln_domov_ter
1) mám asthma
2) miluji romány Vladimíra Párala

informace řekl(a)...

Draku,
koliduje to se slovem Hýkání. Snad nechcete něco podobného naznačovat?
Vy jste mi pěkný gentleman!

Harpyje řekl(a)...

Zdá se, že tento blog má i námitky proti odkazům na Lidové noviny.
"Ústecko se dusí. Továrny musí omezit výrobu, lidé by neměli vycházet." Titulek z Lidových novin.
1) mám asthma
2) miluji romány Vladimíra Párala
Proto se chci usadit na Ústecku. Už tam pátrám po nemovitostech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Skvělé rozhodnutí, vážená paní Harpyje !
Prosím, vyberte si nějakou větší zanedbanou nemovitost, a nechte ji zrekonstruovat. Kvalitně, prosím.
Po našem opětovném vítězství ji předáme lidu, lid si z ní udělá např. školku nebo školu; pokud bude ta nemovitost opravdu veliká (my Češi víme, že vy tam v Evropě a v Americe jste buď děsivě chudí - což jistě není Váš případ - nebo nechutně bohatí), tak si v ní lid zřídí nemocnici nebo domov důchodců.
Každopádně se o Vaši bývalou nemovitost budeme starat tradičním českým způsobem; to Vám mohu slíbit na svoji Stranickou legitimaci.

Děkuji Vám předem jménem všeho našeho lidu.

STK řekl(a)...

4 Vlastimila Většího:
Červený, zase červený... Nemáte na skladě nějakou jinou, méně ordinérní barvu? Co třeba blankytně modrý? Vám by se nelíbil blankytně modrý doklad?
A navoněnost? Tak tu bych nechal zápaďákům. Ti přece neví, jak už by zaujali.
Podle mě může být klidně cítit měkčeným PVC. Pokud ho nebude nositelka příliš často a vášnivě líbat, je i zdravotně nezávadný!

stk řekl(a)...

Informace, za to "Hy" nemůže Drak, nýbrž nepatrně přerostlý Kocour.
Na Hy- toho je: Hymen, hypofýza, hyena, hymna, hydroelektrárna, hyperbola, hybnost, hysterie, Hypolita...
(Ne, do slovníku nahlížet nebudu a plýtvat vaším časem rovněž nechci.)

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 263   Novější› Nejnovější»