neděle 3. července 2011

Ať žije imperializmus


Největším současným nebezpečím je prý "pokračující snaha Západu šířit vlastní kulturu a systém hodnot jako něco univerzálního... Západní arogance může být příčinou vážných střetů, neboť to, co Západ chápe jako univerzalizmus, chápe zbytek světa jako imperializmus." Napsal před několika lety jistý Hungtinton a jistí mudrcové ho dnes všelijak citují a vykládají.


Podle mě je univerzální hodnotou existence lidstva. Individuální hodnota pro každého jedince je pak jeho vlastní život. Teprve potom přicházejí jako hodnoty životy rodiny, přátel, vlastního společenství - a nakonec i toho celého lidstva a jeho životního prostředí. "Lidstvo" jsou i naši nepřátelé. Nepřátelům "křesťansky" pomáháme z podvědomě zištných důvodů - když jim pomůžeme, tak přestanou být našimi nepřáteli a zvyšují se šance na přežití celého lidstva - tedy i nás. Američanům se toto po 2. světové válce v Německu i Japonsku skutečně povedlo.
Nesmíme prý vnucovat svoje hodnoty. Kde je hranice toho "nesmění"? Když v rámci západního pragmatismu pomáháme dodávkami potravin a léků, a naši lidé mají být za to popraveni - máme právo je zachránit? Třeba i násilnou akcí? Nebo přestat poskytovat "univerzální" humanitární pomoc s arogantím nápisem "USA" na pytlech obilí???
Když jsou občané Západu trestáni na územích "uzavřených společností" totalitními zákony, máme právo je chránit? Na územích, kde se uplatňuje islámský náboženský zákon nesmíte pít alkohol a jíst vepřové. To nesmíte ani mezi pravověrnými Židy. Zápaďácký Izrael však neuplatňuje náboženské zákony, protože je demokratickou zemí svobodných lidí. Ale totalitní Ládínek a všichni jeho soudruzi podobné zákony na územích, jež ovládají, velice tvrdě prosazují. Nesmíte tam například "smilnit" (muži chodit v kraťasech a ženy mít odhalenu špičku nosu), "zneuctívat Boha" četbou špatných knih a spoustu dalších věcí, které by vás nikdy nenapadly...
To fundamentalisté prosazují na územích, které jim podléhají - ale chtěli by to "univerzálně" prosadit na celém světě!
Když britský občan, bezvěrec, rodem Ind, napíše něco, čím urazí nějakého cizího Boha - lépe řečeno jeho zástupce na zemi - vyhlásí tento živoucí Bůh nad ním trest smrti. To jest podle jeho systému hodnot. Náš systém hodnot je jiný - jinak bychom měli Salmána Rushdieho sami popravit. Ale nepopravili jsme ho, nevydali jsme ho. Avšak pouze jsme ho ukryli, místo abychom zahájili diplomatickou a hospodářskou blokádu státu, který podporuje tuto "hodnotu".
Jaká hovadnost mluvit o "našich" a "jejich" hodnotách! Žijeme na jedné univerzální planetě, na které existují jednotlivé státy. Toto společenství států vzalo za svou "univerzální hodnotu" základních lidských práv. Sjednotilo se do jakési organizace spojených národů. Pokud někdo tyto hodnoty neuznává, nemůže být součástí OSN, nemůže být součástí světového společenství států!!! To není žádný "západní univerzalizmus", to je základní požadavek na možnost mírumilovné koexistence!
Západ provokuje islámské fundamentalisty už jen tím, že uznává právo Izraele na existenci a právo Židů na jejich život. Na požadavek "zabte Židy, Američany a jejich spojence" je možno odpovědět jen jedním způsobem. Zdánlivě existuje i druhý způsob - pokud zrovna nejste Američan nebo Žid. Nebýt jejich spojenci a nechat je zabíjet, případně rovnou je pozabíjet sami. Nejíst vepřové a nenosit kraťasy. Nechat se přesvědčit o nadřazenosti fundamentalizmu. Jenže - i když nejste Žid, můžete být ještě "bílý Žid" - a to je ještě horší! (Ale nejhorší je být "bílý muslim"!) A stejně vás nikdo nepřesvědčí. Neboť Bůh zatvrdí vaše srdce, takže zůstanete nepřítelem fundamentalisty a on vás může - v tomto případě samozřejmě v sebeobraně - zabít pro větší slávu Boží. (I křesťanství si tímhle fundamentalistickým pojetím prošlo, a některé jeho sekty dodnes procházejí.)
Jedinou reálnou možností je nenechat se zabít sektáři, kteří chtějí zabít nás. Chránit svoje osobní právo na život. Odpovědět nikoli jako Chamberlain, ale jako Churchill. Pokud proto, abychom přežili my, aby přežilo univerzálního lidstvo, musíme zabít fýrera a jeho vojáky, je potřeba to udělat. A pokud možno rychle, aby se zkrátilo utrpení miliónů uprchlíků, které může vést k větším ztrátám životů civilních obyvatel, než sama vojenská akce proti likvidátorům civilizace.
Jestliže je toto imperializmus, ať žije imperializmus!
Neboť jinak zemřeme my. 
 
Psáno v Praze dne 1. října 2001

122 komentářů:

STK řekl(a)...

...Západ provokuje islámské fundamentalisty už jen tím, že uznává právo...
...uznává právo mohamedánů na to, aby platilo právo šaríja i na výsostném území Západu, čímž popírá svá vlastní práva na svém území - třeba právo říkat, že fundamentalistický islám není přijatelnou hodnotou pro euroamerickou kulturu.
Kdyby tak byla situace aspoň tak jasná, jako před cca 65 lety! Ale situace, kdy je na jedné straně křesťanství a "židovství" a na druhé straně vnitřní pátá kolona multikulturalistických zmetků, kteří z příčin, které jsou jasné jenom jim podporují roztahovačnost přistěhovalců z muslimských zemí*. Nechápu jejich drzost, když se zaštiťují pojmy jako "svoboda" a "demokracie". Svoboda - pro koho? Demokracie - kde je ta nadpoloviční většina, ktyerá tasdy chce právo šaríja a jiné muslimské "výdobytky"?" Nezdá se mi, že by všichni tito vykřikovači byli nějak placeni z "multikulti" zdrojů - i když v dnešním bláznivém světě by snad bylo představitelné i toto.
Islám je svým základním zaměřením protižidovský a "protizápadní", hodně z přikázání Koránu se zabývá těmito věcmi i třeba vztahem muslimů ke křesťanům. Když se do Koránu začtete na trochu delší dobu (na přečtení celé knihy mi přiznávám chybí nejen čas, ale i trpělivost) zjistíte, že si Korán často v těchto základních otázkách odporuje (sama sobě odporuje i Bible, ale s tím se tak nějak počítá) a je čistě na jeho vykladačích, které súry zdůrazní a o kterých se zmíní jen tak okrajově, případně o kterých se nezmíní vůbec. Jiní vykladači to ovšem mohou vidět zcela opačně. Tedy "křesťan přítel" i naopak.

Článek, který Šaman napsal před desetiletím neztrácí vůbec svou pravdivost, ale přidává se k tomu problém zvaný defétizmus, poraženectví a (dámy prominou) jakýsi rektální alpinismus multikulturalistů. Je mi celkem jasné , že na tenhle příspěvek dojdou nejméně dvě posměšné reakce (případně nedojdou, protože byly mnou právě avizovány) ale ty vypoví mnohé právě o lidech, jejichž postoje nejen nechápu, ale ani s nimi nesouhlasím. Dovedete si představit, že by židé požadovali po "nežidovské" populaci třeba zákaz jakékoliv práce v sobotu? Protože to uráží jejich "jemnocit"? Nebo aby v každém větším městě byla košer restaurace, protože "kde se má stravovat ortodoxní žid na cestách"?
Obyčený, selský rozum říká, že když jsem někde hostem (nebo přištěhovalcem), chiovám se v souladu s pravidly země, kde žiji a chci žít. Jiné přístup není možný.
To, co já považuji za opravdu velkou chybu našeho, euroatlantického společenství je vojenské vměšování do záležitostí zemí s cizí kulturou, cizím náboženstvím a neslučitelnou morálkou. Tenhle "misijní" zápas nelze vyhrát. S mohamedány můžeme dobře obchodovat, můžeme jim stavět překážky, aby nemohli vnášet nepůvodní islámská pravidla do křesťansko-židovské kultury, můžeme jim, budou-li chtít částečně* pomoci i technologicky. Nemůžeme je žádným způsobem přinutit, aby vzali za své náš systém hodnot. Ani vojensky, ani hospodářsko-politickým nátlakem.

*/ s technologiemi, zvláště pak technologiemi vojensky využitelnými bychom měli být (resp. měli jsme být) opatrnější. Jedním z cílů islámu je totiž podmanění si zbytku světa. Na to bychom měli pamatovat každý den...

Harpyje řekl(a)...

Velký myslitel, vlastenec, geopolitik, stratég a vizionář, PhDr. Lukáš Petřík, nabízí všem, kteří tak jako Vy, vážený STK, mají strach o budoucnost naší západoasijské civilizace, řešení, s kterým, předpokladam, budete bezvýhradně souhlasit.

"Evropská unie musí být zničena, aby Západ mohl přežít ...
Jestliže chceme ochránit naše země proti invazi cizinců, musíme vystoupit z Evropské unie, zachovat si svou vlastní imigrační politiku a chránit naše hranice před invazí ...
Nevím, zdali se Evropská unie či též Evropský svaz za pár desítek let stane Svazem evropských islámských republik, či zde budou suverénní státy jako Nový Pákistán (alias bývalá Británie), Nové Turecko (alias bývalé Německo) nebo Nová Arábie (alias bývalá Francie), ale tyto státy budou hrozbou naší bezpečnosti.
Nový Pákistán alias bývalá Velká Británie a Nová Arábie alias bývalá Francie budou země s jadernými zbraněmi. V této optice je nezbytné, abychom vybudovali své vlastní nukleární síly naší aliance států středovýchodní Evropy, abychom byli schopni odstrašovat toto nové jaderné nebezpečí."

Řekněte sám, není to přímo geniální řešení?
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5349-evropska-unie-musi-byt-znicena-aby-zapad-mohl-prezit.aspx

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdybyste si z toho nedělala legraci, vážená paní Harpyje, tak by Váš přípěvek mohl být zářným příkladem zdravého českého vlastenecky-internacionálního myšlení.
Protože my opravdoví čeští vlastenci, inteligentní absolventi řady skvělých socialistických škol a nesčíslných školení, my čtenáři mezi řádky a vlastnohlavoví myslitelé se soukmenovcem Petříkem souhlasíme : Ano, největším nebezpečím je pro nás Euroamerika.
Ano, od počátků naší samostatnosti se snažíme udržovat naši samostatnost a naše západoasijská specifika; nejdříve jsme se zuby nehty jsme bránili křesťanství, pak alespoň západnímu křesťanství, pak jsme Husitským revolučním hnutím rozvrátili skoro celou Střední a Východní Evropu. Ale až teprve roky 1945 až 1947 nám přinesly definitivní osvobození od euroamerických okupantů a jejich domácích přisluhovačů.

Nynější dočasný návrat nejhorších euroamerických "vynálezů", kapitalismu a demokracie, proto právem vnímáme jako národní porážku a potupu. Proto náš prezident právem označuje EU za totalitní organizaci, proto s.Dvořáková právem volá do zbraně proti zvedajícímu se přílivu Němců a kolaborantů, všelijakých těch háchů, havlů, vondrů a jiné podobné havěti.

Prostě – EU musí být zničena, NATO jakbysmet. To je prostě podmínka nutná (nikoli však dostačující) pro návrat naší plné samostatnosti, socialismu a Střední skupiny sovětských (dnes tedy ruských) vojsk.

Musím zase do práce, takže hezký zbytek večera přeji.

s.t.k. řekl(a)...

Ano, nezklamali jste. Ani jeden z vás dvou.
Já si píšu, co chci a vy si zase v textu najdete, co tam sami chcete číst a na to reagujete. [;-)

Ostravak by řekl: "Tak je to spravne, synci a ďouchy, tak to ma byť. Ale fčil bereme klobuki a migame dom."

Díky a dobrou noc přeji.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Dr. Petřík to má dobře promyšlené a jistě mluví z duše i fandům ABC. V osvědčené sestavě chybí snad jen NDR.
"V této optice je nezbytné, abychom vybudovali své vlastní nukleární síly naší aliance států středovýchodní Evropy, abychom byli schopni odstrašovat toto nové jaderné nebezpečí.
Jaké státy by měly být členy této nové aliance? Ty státy, které ještě nejsou zaplaveny muslimskou imigrací: Polsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Maďarsko. Potenciálními kandidáty by mohly být Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Řecko. O tom lze ještě debatovat."

Harpyje řekl(a)...

Varšavská smlouva II? Honi soit, qui mal y pense! Pan doktor Petřík je "pravičák"! "Autentický!"

drak řekl(a)...

Myslím, že Šamanův článek z roku 2001 je dnes mnohem aktuálnější, nežli byl v době svého vzniku.

STK má bohužel pravdu v tom, že je mezi námi pořád ještě příliš mnoho dílem zaslepených pitomců a dílem bohužel ustrašenců na to, aby se s tím problémem expandujícího islámu dalo něco rozumného podniknout. Můžeme jen doufat, že ta ustrašenost a zaslepení pominou dříve, než bude beznadějně pozdě.

Větší vlastenec řekl(a)...

A opět Němci loupí naši zem ...

Pamatujete, vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci ? Jen co jsme byli zradou euroamerického agenta Gorbačova donuceni ustoupit, jen co vládu nad naší vlastí urvali pravičáci, už se buržoasní synáček Havel hluboce uklonil směrem do Evropy. Prý se „omlouváme Němcům“ za odsun. Tím „my“ kolaborant Havel myslel vší náš lid, který Němce a buržoasii nenávidí, zdravě třídně a česky nenávidí.
Vší náš lid se po tak drze veřejně oznámené velezradě vzchopil – celou naší zmučenou vlastí se rozlehly výkřiky hněvu. Ale pravičáci se lidu vysmáli – prý Němci jsou lidé jako my Slovani, prý není dobré Němce humánně likvidovat, prý i živý Němec nemusí být nutně úplně špatný. Takové hloupé lži !
Pravičáci ovšem také tvrdili, že Němci nedostanou zpět majetek všeho našeho lidu. Poražený lid záhy ztratil hněv i odhodlání, a jal se řešit zdánlivě důležitější otázky – jak přežít běsnící kapitalismus a demokracii. Přes naše již nestřežené hranice začaly k nám proudit germánské, galské a anglosaské stvůry, sionisti domácí i zahraniční začali opět ve velkém židit vší náš lid.
Již jsme nemohli provádět naši osvědčenou politiku tajné sterilizace romských samic, takže Romové se začali nekontrolovaně množit, a navíc nepřestali požadovat stejné sociální výhody, jaké právem dostáváme my slovanští Árijci.
Naše vlast se zachvěla v samých základech, když začaly být otevřeně porušovány Dekrety presidenta republiky – našim dědičným nepřátelům, buržoustům, pravičáci začali vracet „jejich“ majetky; ve skutečnosti loupili majetek nás pracujících.
Pak odešli sovětští vojáci-osvoboditelé, pod brutálními útoky světové reakce se dočasně rozpadl Sovětský svaz ...
Zdálo se, že to už nemůže být horší.
Byl to omyl; MŮŽE to být ještě horší. Už několikrát jsem na vlastenecké Doupě psal o velezrádných podplacených soudcích a úřednících, kteří rozkrádají majetek lidu, a dávají jej nejen buržoustům, ale i Němcům. A nyní se dozvídáme o dalším případu takové zjevné korupce a velezrady : Němka prý má nárok na náš majetek.
HNUS !
Zní, zní zrady zvon ! Čí ruce jej rozhoupaly ? Ruce pravičáků, havlů, vondrů a topolánků. Ruce zrádců, plivajících na naše otce a dědy, humánně likvidující Němce a buržousty. Ruce zrádců, oslavujících Mašíny a jiné vrahy poctivých komunistů, vrahy prchající před hněvem našeho lidu do fašistického Německa k žoldákům US Army.

Ani prsty již nemohou popisovat takovou zrůdnost. Počtěte tedy sami, vlastenci a vlastenky, o nejnovější vlastizradě, ve článku „Dědička má nárok na zámek i pozemky, rozhodl soud“. Ach, jak nad tím zločinným rozsudkem jásají Lidové noviny, protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem !

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie !***Volte ČSSD a KSČM !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

"V této optice je nezbytné, abychom vybudovali své vlastní nukleární síly ...
Jednoduchý návod pro svépomocné budování nukleární síly je možno nalézti např. zde:
http://home.earthlink.net/~enigmaep/annihilation/buildabomb.html

EK řekl(a)...

VV. ty(oni) snad vůbec nespíš (pí)!
Vlastenci a vlastenky větší i nejmenší, přátelé, přátelky, soudruzi, soušky a soukmenovci i soukmenovky, pravda stanice technické kontroly má trpkou příchuť,proto ji multikulti nemohou strávit, ať jim v žaludku zakysne a mráz jim pr... roztrhne!!
ČEST PRÁCI!

informace řekl(a)...

Jenom krátkou informaci o nových migračních perspektivách, o kterých se hovořilo na třídenním foru HOME TO HOME na univerzitě Magna Grecia, jehož se zúčastnilo přes tisíc osob, mezi nimiž přední ekonomové a demografové. Předvídají, že v příštích 20 letech se dá do pohybu miliarda osob z východu na západ a z jihu na sever za hledáním obživy. Forum zahájil prof. Karl-Siegbert Rehberg v drážďanské univerzity svou lectio magistralis Multikulturalizmus a plurikulturalizmus a úloha kultury v procesech evropské integrace.
Při tomto pohybu migrantů hrozí nebezpečí, že některé kultury, jako na př. středozemská podlehnou pod tímto lidským tsunami.
Při diskuzi vezměte, prosím, v úvahu to, co říkají odborníci.

informace řekl(a)...

Není to nějaká poplašná kachna, hovoří a píše se o tom již delší dobu. Viz na příklad knihu ekonoma Giuseppe De Marzo: Buen vivir, per una democrazia della terra, která vyšla před rokem.

Větší vlastenec řekl(a)...

Raději Islám než euroamerické multikulti, kapitalismus a demokracii !

Božínku, vážený STK ! Teprve teď jsem si přečetl Vaše příspěvky – a Vy jste mne už stačil obvinit z nějaké Vám nesympatické reakce.
Nevím proč; vždyť s Vaším příspěvkem ze 20:45 souhlasím. Jen bych doplnil k Vašemu termínu "muslimské" ještě "německé" a "euroamerické".
Protože Muslimů byla a je u nás hrstka, a nijak zvláštní hrozbu pro nás nepředstavují. Ale Němců byla u nás odjakživa fůra, a pěkně nepřizpůsobivých. A Euroameričanů co k nám nalezlo po (dočasné) ztrátě naší samostatnosti ... Až hrůza.
Navíc tihle přistěhovalci drze a neurvale prosazují svoje "hodnoty", a naši řiťolezci jim je schvalují. Jen namátkou, co u nás kolaboranti s přistěhovalci zavedli : Kapitalismus, demokracii, tzv.svobodu slova a pohybu ... Stačí, že ?
Prostě samé "výdobytky" euroamerické prohnilé multikulti "civilizace", principy nám Slovanům bytostně cizí. Co nám to přineslo ? Právě invazi Němců a jiných Euroameričanů, Muslimů, sionistů a jiných podobných. Příliv drog, pornografie, zbytečného zboží, nelegálních migrantů – s tím neoddělitelně spjatou nezaměstnanost, sociální rozdíly, centrálně neřízené školství, placené zdravotnictví, ničení životního prostředí, plýtvání přírodními zdroji atd.
Na každém rohu je dnes vietnamská „večerka“ nebo čínská restaurace nebo hráčské doupě nebo noční bar nebo zastavárna nebo samoobsluha nadnárodního řetězce nebo provozovna nějakého chamtivého odnárodněného živnostníka.
Kolem našich takto zpotvořených měst vyrůstají satelitní městečka pro vykořisťovatele cizí i „naše“, všude se stavějí silnice a dálnice pro ještě rychlejší vpád Euroameričanů a jim podobných, pro ještě rychlejší rozkrádání a ničení naší vlasti.
A multikulti velezrádci tohle všechno obhajují ! Všichni ti havlové, vondrové a jiní podobní se nestydí tvrdit, že tahle dnešní euroamerická multikulti hrůza, nečeská, neslovanská, nám násilím vnucená, je pro nás prospěšná !!!!
Věřte mi, vážený STK, všichni tito vykřikovači byli a jsou nějak placeni z "multikulti" zdrojů, a/nebo prostřednictvím majetku lidu (viz např. Havel – ukradl lidu Lucerna a Leninví co ještě).

Prostě – pokud opravdu Muslimové zlikvidují Euroameričany, naše dědičné smrtelné nepřátele, tak je bratrsky a soudružsky obejmeme. Dohodneme se s nimi na rozdělení světa – my Sever a Severozápad, oni Jih a Jihozápad. Bude to fungovat; o to žádný strach.
My Slovani máme dlouhodobé dobré zkušenosti s mírovou spoluprací odlišných společenských systémů, navíc socialismus a Islám jsou si mnohem bližší než socialismus a kapitalismus.
Takže – po našem opětovném vítězství nad Němci a multikulti tyrany a zrádci všemi se nad světem duha rozklene. Obejme se český partyzán s ruským vojákem, oba obejmou Muslima.

A tančit, tančit se bude všude !

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane,
zcela jistě jste kdysi viděl film "Hrátky s čertem". Je tam krásná scéna, jak se poustevník, otec Školastykus dozví od anděla, že Káča a princezna Dišperanda jsou zachráněny před peklem. A začne strašně nadávat, že on si celý život utrhuje, kořínky a sušené kobylky jídá, neustále se modlí a tady dvě nemravné holky dosáhnou téhož bez podobné investice (načež je potrestán).
Myslím si, že tady je opsán ten mechanismus, který islámu vadí ještě více než nějaké naše "uznávání práva": Totiž to, že vůbec existujeme, a že se nám vede podstatně lépe než jim, kteří žijí ve svaté špíně a chudobě, dané nejrůznějšími náboženskými omezeními, šestkrát denně ryjí držkou v zemi, chrochtají jako prasata a vypouštějí větry k nebi - a ono furt nic, žádný blahobyt (vyjma situace, kdy jim teče zadarmo a bez jejich sebemenší zásluhy ze země nafta) se nekoná.
Ještě v dobách Kara ben Nemsího mohli mullahové, ajatolláhové a imámové řadovým věřícím předstírat, že vůbec neexistujeme, a pokud ano, tak žijeme hůř než "pravověrní". Dneska tahle strategie není možná, takže jediné řešení je vyvolávat bezbřehou nenávist vůči nám.
Jsou si také vědomi toho, že pokud jejich agresi ustojíme, tak se jim moc rozsype pod rukama a naprostá většina jejich oveček nábožensky vychladne nebo konvertuje k jiné víře. Takže dělají co mohou, dokud jsme alespoň částečně závislí na dovozu ropy, protože posléze už nebudou mít žádný trumf v rukávu.

STK řekl(a)...

Jojo, závist je hrozná choroba. Ať už se týká vily, hezké holky nebo chytrosti.
"Rozšlapat jim bábovičky!" - to imperativ doby.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě, že my Západoasiaté nejsme na dovozu ropy a zemního plynu od Muslimů nijak závislí, vážený soudruhu a soukmenovče Pergille.
My nejsme hloupí a nevzdělaní Euroameričani, my jsme Slovani, díky tomu dostáváme ropu a plyn od našich starších ruských bratří. Levně, spolehlivě a bez jakýchkoli vedlejších podmínek.
Naopak – naši starší ruští bratři používají svoje přírodní bohatství k prosazování našeho krásného slovanského unikulti. A funguje to – viděli jsme na příkladu Maloruska (nesprávně „Ukrajiny“), jak stačí jen na pár dnů omezit dodávku energetických surovin, a domácí zrádci, multikulti řiťolezci a korupčníci, prudce ztrácejí pozice. (K urychlení procesu vhodně slouží pravá ruská zima.)
Prostě – my se euroamerickým problémům s muslimskou ropou a zemním plynem můžeme od srdce smát. A chamtiví a hloupí Euroameričani nám mohou jen tiše závidět.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Konečně zemřel velký nepřítel naší vlasti

Jak příznačné - velkoněmeckým velkokapitálem vlastněné Lidovky roní krokodýlí slzy nad „pokojným odchodem“ Euroameričana Otto von Habsburga.
Vší náš lid se samozřejmě raduje – vždyť zemřel velký nepřítel naší vlasti, Němec, obhájce „práv“ humánně odsunutých Němců a humánně vylikvidovaných buržoustů, nesmiřitelný odpůrce Dekretů presidenta republiky a Zákona č.115/1946 Sb.
Dnešní večer prostě můžeme spojit ohňostrojem a lidovou veselicí s dalšími dvěma červencovými svátky.

* * * * *

Po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou a jejími odpornými multikulti “vynálezy“ – kapitalismem a demokracií, si budeme muset důkladně posvítit na tzv.Korunu Českou, spolek multikulti samozvanců a německých zaprodanců. Tito zrádci vlasti a lidu chtějí obnovit nejen kapitalismus, ale rovnou feudalismus, chtějí na „český trůn“ dosadit Habsburky, katy českého národa. Již brzy se zrádci zatočíme hezky česky, po husitsku, po leninsku. To teprve bude svátek !

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Nevím, nevím, Vlastenče!
Opakovaně tvrdíte, že islám je pokrokové náboženství, ale obávám se, že se s tímto názorem ocitáte na straně eurohujerů, zelených a stoupenců multikulti, jako neomarxista Schwarzenberg, kacíř Halík, nebo opilec Havel. Zatímco si náš pan prezident uvědomuje současné hrozby pro evropské národy a před nimi varuje, Havel je vítá, protože to může vést k vybudování té jeho vize globální civilizace a globální společnosti. Náš pan prezident Klaus v posledních pěti letech více akcentuje konzervativní a duchovnější témata, k potěše všech stoupenců tradičních hodnot, zatímco dříve spíše akcentoval jen volný trh, říká tradiční "Klausovský katolík", ředitel Institutu sv. Josefa, Michal Semín.
Váš výkřik, že islám je nám bližší než ..., vzbuzuje oprávněné pochyby o upřímnosti Vašeho údajného vlastenectví.

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK, já si umím představit všechno. Jestliže jsem někde hostem, snažím se dodržovat tamní zvyklosti. Pragmaticky primárně pro to, abych se nedostal do problémů. Jenže dovedu si představit, že bych vládl náležitou mocí a například si v Mekkce vynutil servírování vepřoknedlozela s plzeňským a že problém by měl každý kdo by mi to chtěl odepřít. Dovedu si představit, že židé by v každém městě měli košer restauraci. Když by si ji tam zařídili, a že by nebyli obslouženi v jakékoli jiné nekošer. Stejně tak muslimové by se mohli stravovat výlučně v "halal" restauracích a nikdo by jim nesměl jakkoli umožnit požívání alkoholu. Protože, bylo by spravedlivé žádat po jinověrcích či nevěřících aby si zatěžovali svá svědomí sváděním věřících muslimů, židů, křesťanů či jiných z jejich víry či přesvědčení a vystavovali je pokušení ? Je snad spravedlivé aby například věřící po mě požadovali porušení přikázání jejich vlastní víry ? Není snad znamením mé nejvyšší tolerance a vstřícnosti, jestliže po mě žádají abych respektoval jejich víru či přesvědčení, že tak činím důsledně ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, prosím : Napsal jsem m.j. "...socialismus a Islám jsou si mnohem bližší než socialismus a kapitalismus."
Co je Vám na tom nejasného ?
Nebo se snad domníváte, že my roduvěrní Češi vnímáme euroamerický imperialismus diametrálně jinak než roduvěrní Muslimové ? Ano ?
Tak si, PROSÍM, znovu přečtěte články a diskuze zde na vlasteneckém Doupěti. Přečtěte si, jak opravdoví čeští vlastenci vnímají euroamerické snahy o zavedení multikulti a kapitalismu do na naší drahé vlasti. Jak my inteligentní a vzdělaní čeští muži vnímáme euroamerický nacifeminismus. (POZOR ! Když se násilí vůči ženě dopustí euroamerický bohatý sionista, jsme výjimečně na JEJÍ straně. Pohov.)
Atakdále.

Větu „Islám je pokrokové náboženství“ otisklo Rudé právo v roce 1986. Větu „Muslimové jsou našimi přirozenými spojenci v našem boji s úpadkovou euroamerickou ´civilizací´“ píše dnes a denně moje malost.
Obě věty jsou pravdivé : Islám je stejně pokrokový jako Pravoslaví a husitské náboženství, Muslimové bojují za Prahu v Afghánistánu, Iráku, Gaze atd.

Přeji Vám pokud možno hezké odpoledne, v té „Vaší“ děsivé Evropě.

drak řekl(a)...

Ona naše společnost je tou závistivou a nepřejícnou chorobou promořena víc než silně, čím dál tím víc na východ a tím mám na mysli např, Slovensko, Maďarsko, země bývalého SSSR, blízký východ a další, tím horší to s tou chorobou je. Částečně se to sice dá zdůvodnit tím, že mnozí papaláši v oněch společnostech, včetně té naší, vlastní haldy majetku ne proto, že by se o něj přičinil nějakým vlastním hodnotným úsilím, ale spíš je to výsledkem korupce, klientelismu a značné vady charakteru, jenže spolu s nimi jsou bohužel bez rozdílu nenáviděni i ti pracovitější a schopnější.

Jinak já už jim dávno přeji, ať ta ropa už konečně dojde.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Pane draku, jistá nepřejícnost je možná národní tradicí. Porovnejte prosím anglosaský a český model vztahu se sousedy.
"Keeping up with the Joneses."
"Ať ta sousedovic koza chcípne."

drak řekl(a)...

RRR:

Zrovna k té naší "kozí" tradici se vůbec nehlásím a ani se s ní neztotožňuji, ale bohužel, je mi to houby platné, neb na její otravné projevy narážím obden aspoň jednou. Dělám proti ní co mohu, je to sice marné, ale je to pořád lepší, než nedělat vůbec nic a jenom fňukat.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Západní arogance, 4. července:
http://www.richard-seaman.com/Wallpaper/USA/Seasons/StatueOfLibertyFireworks.jpg

Harpyje řekl(a)...

Ovšem Vy jste též napsal "obejme se český partyzán s ruským vojákem, oba obejmou Muslima", Vlastenče!
VY BYSTE OBJAL MUSLIMA?! To má být krédo vlasteneckého průkopníka monokulti, za kterého se vydáváte?
Správné řešení dnes navrhla vlastenka Kanioková na Psu: "Vymření evropské civilizace je nablízku ... Je třeba změnit zákony tak, aby tady nesměli lpět na těch svých hodnotách, které nás ohrožují. Chtějí-li tu žít, ať se vědomě a podpisem vzdají těch článků z Koránu, které jsou nekompatibilní s našimi principy! To by ovšem museli naši zákonodárci na tom zapracovat, vyhledat v Koránu ty otřesné pasáže a zapracovat je do zákonu jako důvod k odmítnutí poskytnutí azylu, pokud se podpisem nezavážou, že tohle tu nebudou praktikovat a že od nás, Evropanů, nebudou vyžadovat respekt či toleranci k těmto jejich principům."
Z jejího příspěvku vyzařuje nostalgie po monokulti a touha po návratu do duchovního prostředí západní Asie, vyznačujícího se mimo jiné odmítáním hodnot a despektem vůči principům, které ji nejsou vlastní.

drak řekl(a)...

RRR:

Zrovna tahle arogance mi vůbec nevadí, naopak, jsem-li poblíž takové arogance a mám čím, tak fotografuji ;-) Praha ale bohužel letošní novoroční ohňostroj z ekonomických důvodů zrušila, zrovna jako na potvoru, když bych měl čím pořádným to nafotit, tak se to přestane pořádat.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Kozí tradice není ryze česká. Například výraz Schadenfreude přejala angličtina v původní podobě a nepřekládá ho. Zde je zajímavý rozklad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Schadenfreude

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, já nepřeju. Tohle pozoruju jako jev, bez emocí. Dnešní výhoda bývá zítřejší nevýhodou, kupříkladu jako dovoz zlata španělskými dobyvateli. Španělsko se z přívalu toho bohatství dosud nevzpamatovalo. Korupce, klientelismus a značné vady charakteru jsou v různé míře historicky všudepřítomné. Dlouhodobě trpěné i pěstované však nejsou kvalifikací k dlouhodobému úspěchu. Vzájemné poměry a význam pro úspěšnost závisejí na jimi ovlivňovaných brzdách a protivahách. To co vnímáne jako nespravedlivé, jsou jen drátkodobé výkyvy. Naše vnímání a hodnocení je ovlivněno naším relativně krátkým životním horizontem, který na druhou stranu umožňuje obměnu generací a tím i vývoj. Co se týče islámu, prakticky mi nevadí. Větší obavy bych měl kdybych byl katolíkem nebo protestantem v Severním Irsku. Není to tak dávno, kdy poměry v plně křesťanské Evropě ve srovnání s dneškem byly velmi nesvobodné. I mnohé z toho co je nyní nejen dovoleno, ale považováno za žádoucí, bylo pro naše prarodiče nemyslitelné. Svět tak jako celá příroda funguje prakticky. Tak jako války nejsou proto, že jeden potentát vzkáže druhému potentátovi, že je vůl. Třebaže to leckdy tak vypadá. Ani z péče o "demokracii" a "blaho" v nějaké tramtárii na odvrácené straně planety. Proto uvažujme a ptejme se prakticky. Čím jsou Evropa a země euroamerické civilizace pro muslimy přitažlivé ? Proč pro ně není přitažlivá Jižní Amerika ? Jak se tato přitažlivost bude vyvíjet v čase ? Čím ohrožují muslimové konkrétně každého z nás a jeho rodinu ? Čím ohrožují, řekneme, Český národ, pokud takový existuje (vím, velmi kacířská úvaha, pokuste se vyjmenovat spojovatele mezi např. Chodskou a Valašskou kulturou, vyjma přibližně stejného jazyka) a pochází takové ohrožení více od nich, zvenčí, nebo zevnitř ? Nejsme my, kontinentální evropané, příliš filosofující a spekulující na rozdíl od praktických ostrovních Anglosasů ? Neděsí nás mešity právě proto, že naše křesťanské chrámy zejí prázdnotou a svátky pro nás znamenají nakoupit kupu dárků a nacpat se kaprem se salátem, či pomlázkou prohnat holky a opít se nadranc a že svoboda pro nás znamená vystrkovat nahou zadel všeude a na všechny ? K čemuž jsme všemožně lákáni mediálním cirkusem ? Že si sami kopeme hrob své civilizace ? Ještě že máme na koho to svádět. Na muslimy. Včera to byli židé. A zítra ?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Harpyje, a co to zkusit právě naopak ? Nutit je aby celý Korán důsledně aplikovali na sobě ? Potkávám tu spoustu muslimů a nevidím, že by to s dodržováním předpisů víry přeháněli. Muslimku v burce jsem tu snad ještě neviděl. Nanejvýš nějakou tu "včelařku" v šátku ne až tak odlišnou od jeptišky, a co se týče abstinence od alkoholu, tu také nepřehánějí. Tak právě naopak, nebylo by na místě přitvrdit ? Chcete šaríu ? Máte ji mít. Ostatně, někde jsme četl, že chce-li Bůh někoho potrestat, splní mu veškerá přání.

Kopretina řekl(a)...

Perfektní článek na dnešním psu měl pan Lubomír Stejskal, vyvrátil jednu mohamedánskou lež, kterou citovala levicová média o tom, že "židovští rabíni odsoudili psa k trestu smrti ukamenování, ale pes utekl"...Nic z toho se nestalo, nechce se mi vypisovat detily, každý ať si ráčí přečíst článek na dnešním Neviditelném psu.Mohamedáni jsou stejnou hrozbou jako nacibolševici, vždyť mohamedáni v Iráku vyhnali přes 500 000 křesťanů, další tisíce zmasakrovali!!! To nejsou alarmistické zprávy, další zvěrstva se dějí na křesťanech v Egyptě!!! To nejsou alarmistické zprávy...Až bude v Evropě dostatečný počet mohamedánů, tak vyženou i nás, bílé rodilé Evropany...Zatím to máme dobré, protože nejsme Židé, Židé to odskáčou jako první, ale Židé mají kam jít, do Izraele, co budeme dělat my bílí rodilí Evropané? To nejsou paranoidní proroctví baby Vangy, to je možný scénář...Korán je neslučitelný s hodnotami západní demokracie, pokud se mohamedáni nevzdají koránu, což se nestane, tak jsou pro Evropu nebezpečím (i když se samozřejmě najdou mezi nimi slušní lidé)...To nejsou islamofobní myšlenky,to je scénář možného nebezpečí...To je skutečný scénář možného nebezpečí před zeleným praporem mohamedánství...

Harpyje řekl(a)...

Zajímavé, díky za odkaz, RRR. Těch slov německého původu je v angličtině velká síla, myslím, že dokonce daleko víc, než v tomto seznamu http://www.yourdictionary.com/grammar/word-lists/list-of-english-words-of-german-origin.html

Harpyje řekl(a)...

Pokuste se, Kopretino, pokud možno, argumentovat fakty. Pokud mě má paměť nemate, tak jste to dřív dělala.

stk řekl(a)...

...Že si sami kopeme hrob své civilizace ?
Nepochybně, vážený Ševče - antisemito, o tom přece tady běží diskuze od otevření téhle milé putyky. Zase budu "přátelsky pokárán", že žvaním, ale to, že snad 70 - 80% populace Kotlinky má podlimitní IQ je smutný fakt. (Jenže okolo Kotlinky to je stejné...) Na sebelikvidaci si bohatě postačíme sami (vzpomeňme třeba jen zániku Říma), muslimský atak (ono už to běží, přátelé!) to jenom urychluje a zhoršuje. Někdy mi to připadá, jako kdyby proti sobě hrálo družstvo fotbalistů a třeba ragbistů. Kdo se řídí agresivnějšími pravidly - vyhrává. No a musulmani ta pravidla agresivnější mají. Proto nechápu ony hlasy ze (snad) našeho tábora, které tvrdí, že bychom měli hrát podle JEJICH, muslimských pravidel. Promiňte, ale takoví lidé by měli být z týmu ostentativně vyloučeni.
A to bez ohledu na to, jak tipujeme výsledek mače.

Jinak podle mých osobních zkušeností: Závist je nadnárodní. Jenže "venku" je obvykle lépe skrývaná. Lidi se za tyhle pocity stydí. My z Kotlinky ale vždycky na sebe všechno vykecáme...
Přitom je závist naprosto kontraproduktivní postoj. Spokojený a úspěšný soused, spolupracovník, příbuzný je pro mě přece daleko lepší, výhodnější, "použitelnější" než neúspěšný, frustrovaný, zklamaný. Chce to jen použít mozku. Tzv. selského.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, jeden z faktů je, že média odvysílala zprávy o barbarské popravě psa, kterou měli spáchat izraelští rabíni, druhým faktem je, že dochází k pronásledování křesťanů v mohamedánských zemí a třetím faktem je, že je korán neslučitelný se západní civilizací...On i starý zákon je neslučitelný se západní civilizací...Zbytek je jen omáčka...

s.t.k. řekl(a)...

Bohatý - úspěšný - zdravý - mladý...
případně
Spokojený - užitečný - smířený - zkušený...

Pár párů slovíček k zamyšlení. Věci pomíjivé a méně pomíjivé.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, až bude v Evropě dostatečný počet mohamedánů...Škoda, že nemám časovizor. Rád bych věděl, jak se jim tu pak bude dařit. Co se týče rodilosti, mnoho z nich tu už bude rodilých, stejně jako my, kteří kdysi přišli od Dněpru či odjinud. Čtyři roční období, nejméně půl roku topit, vyrábět něco co by se dalo někam prodat a za co by se daly nakoupit čím dál dražší nakupovat suroviny. K tomu mít vzdělání v užitečných a praktických oborech, nejen ve studiu Koránu a výrobě šiškebab, uživit negramotnou manželku dřepící doma, případně až čtyři, to všechno zvládnout jen v mužské populaci, přitom si zajistit obstojnou životní úroveň...No, to s sebou budou muset pořádně mrskat. Tak to pro ně moc optimisticky nevidím. Že by uvažovali, přestěhovat se někam, kde civilizace funguje a komu se hodit na krk ? To bude problém, protože Čína a Číňané na tohle mají a nepochybuji o tom, že i v budoucnu budou mít velmi kategorický názor a nekompromisní náladu ho prosazovat.

Schumacher antisemita řekl(a)...

A co je zajímavé, mohamedánských občerstvoven je tu jako hub po dešti, většinou s výbornou krmí a za dobré ceny. Zato šábesdeklistických aby pohledal a krom toho s cenami nekřesťanskými. Doba, kdy v Maislovce bylo nejen bohatému šábesdeklistovi z New Yorku, ale i chudšímu židu i křesťanu možno zajít na chutnou krmi, je pryč. Já bych si s potěšením něco dal u šábesdeklistické konkurence, jenže nemám kde a nejsem Rotschild abych zbůhdarma vyhazoval. Ale i kdybych Rotschild byl. Tak je vidět, že je tu něco špatně. A jestli je tu něco špatně tak si nestěžujou. Abych zdráv byl i zdráv zůstal.

Schumacher antisemita řekl(a)...

stk _: pro oba případy doplňuji, že nakonec mrtvý. Proto lepší vzpomínat na příjemné, než umřít s vědomím na prosraný život.

stk řekl(a)...

Číňani a Vietnamci...

To je ovšem jiná kapitola. Přicházejí nenápadně, nevykřikují, že to tady přišli vyvraždit nebo koupit (ale kupují to tady), svoje Vánoce a jejich jiné, nám neznámé svátky si slaví doma, své vzájemné nenávisti si vyřizují snad z 95% mezi sebou. Dětičky jim chodí do českých škol a jsou to prý pilní a chytří žáci. Dokonce si nejsem ani jist, které náboženství ve Vietnamu převládá. A řekne se "trhovci"...
Je pravda, že jejich podnikavost čas od času zapomenene na nutnost aspoň částečně dodržovat místní zákony (pěstírny marihuany atd.)ale jinak.
U mě dobrý, chodím tak jednou za dva týdny do "Asijského bistra" a koupím jeden oběd s sebou. Za cca 60.- donesu domů poživatin pro dostatečné poobědvání dvou lidí. Kuchaři i číšníci (?) si mě za těch cca 10 návštěv zapamatovali a kývavají mi na pozdrav. Chodím nejméně 2x denně kolem. I já jim často mávávám.
Proti takovému "převzetí moci" nic podstatného nemám.

(Poznámka pro mladší pány: Vietnamka říznutá českou krví bývá opravdu, ale opravdu moc hezká holka s dlouhýma nohama nádhernou pletí. Ono to míšení ras zas není tak špatný nápad...)

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Vietnamci a Trautenberk
Vietnamci si mohou brát i trochu jiné poučení z Krkonošských pohádek. Slyšel jsem to interpretovat tak, že Trautenberk, člověk podnikavý, je brán jako postava veskrze kladná. Česky kladní hrdinové Anče, Kuba a hajnej jsou vnímáni spíš jako neknňubové.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

...snad 70 - 80% populace Kotlinky má podlimitní IQ je smutný fakt ...
Je to možná hnidopišství, ale podle Vás by podlimitní IQ bylo 105-110. Gaussova křivka. Průměr IQ v České republice 97.
http://talk.collegeconfidential.com/international-students/468951-average-iq-country.html
http://www.iqcomparisonsite.com/IQtable.aspx

Harpyje řekl(a)...

Kopretino! Už opět žvaníte o "médiích", jako byste měla absolutní přehled přes "média".
O "barbarské popravě psa", jak tvrdíte, nebyla nikde řeč, nýbrž o verdiktu, který o potulném psovi údajně vznesl rabínský soud, psal poprvé Behadrei Haredim, portál ultraothodoxních židů, od kterého to okopírovaly Maariv, Ynet, etc., a posléze světová média.
Na článku pana Stejskala není nic senzačního, a taky nevyvrátil žádnou "mohamedánskou lež". Stačí pouze trochu pátrat na internetu. Rozhodně ale ne na článcích, které zveřejňuje Pes a podobné postily.
Copak svět zajímá, co píše nějaká blbá Tereza Spencerová?

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, bohužel blbá Tereza Spencerová má určitý vliv na české čtenáře. Její server "Literární noviny" zveřejňuje jednu protiizraelskou agitku za druhou, jediná možnost jak nějak zareagovat je možnost publikovat článek na Psu, který je jediný relativně proizraelský server a doufám, že Pes určitou čtenost má...Nejde o to, zda-li souhlasíte s panem Matějkou (který si fakta cucá z prstu) či panem Frýbortem...Pro mě je nejhlavnější Pes z toho důvodu, že píše pravdivá fakta o Izraeli...

STK řekl(a)...

4 RRR:
Máte to vyhledáno na netu, tak to je zajisté pravda pravdoucí. Procento "trošku méně chytrých" v mém příspěvku si laskavě upravte dle Vámi zjištěných čísel. Jenom bych moc prosil: započítejte i ostatní osobnostní rysy, nejen schopnost správně doplňovat čtverečky a výložky...
Na své základní myšlence bych si ale dovolil trvat.

Někdy přemýšlím, jak někteří štamgasti čtou příspěvky jiných. Jestli s nadějí, že tam objeví logickou chybu nebo překlep (překlepů tam já mívám požehnaně, i když to po sobě i dvakrát čtu) nebo je zajímá forma, slovní zásoba případně i vlastní obsah, smysl.
Ani v mé profesi není (obvykle) přesnost tím hlavním kriteriem úspěchu. Jen soulad prvků, celkové vyznění. Na "přesnost" používám stroje, tedy patřičný SW. Zvuky i obraz totiž člověk vnímá poněkud jinak.

- - - -
Občas si vzpomenu na čísi (hodně starou) definici počíteče: "Šíleně rychlý blbec na přesýpání jedniček a nul". A svět kolem nás je plný počítačů...

Mohl bych patrně na internetu najít kdo a kdy to řekl. Ale jakou by to mělo cenu? Pro mě žádnou. Stačí mi, že to řečeno bylo. Smysl té větičky.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Vážený STK, nejde o to, zda je nebo není něco vyhledáno na netu. Rozložení IQ je definováno podle Gaussovy křivky, s tím pravděpodobně nic nenaděláte. Vy v podstatě říkáte, že 70-80% lidí se nalézá pod Vámi vnímaným limitem inteligence. Odkazem na pravděpodobnostní rozložení IQ podle Gaussovy křivky jsem chtěl naznačit, že Vaše nároky jsou poměrně vysoké.
Mimochodem, znáte tuto zajímavou a politicky nekorektní knihu?
Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, Richard J. Herrnstein, Charles Murray.
http://www.amazon.com/Bell-Curve-Intelligence-Structure-Paperbacks/dp/0684824299
Zde je odkaz na autora v češtině:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Herrnstein

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Zde je zajímavý článek pro fandy letadélek.
...Iran last summer unveiled a drone that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad called the “ambassador of death” ...
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/global-race-on-to-match-us-drone-capabilities/2011/06/30/gHQACWdmxH_story.html

STK řekl(a)...

Inu, pokusím se příště milý RRR vyjadřovat poněkud srozumitelněji. Nechci ale tady diskutovat o IQ či EQ. Jednak je to oblast hodně široká, s mým podotekem jen okrajově provázaná, neboli - o velikost IQ našeho (nebo i jiného) národa mi nešlo. Možná i mé nároky na přirozenou inteligenci bližních jsou příliš vysoké.

Bohužel, jsem nevzdělaný (a už patrně i nevzdělávatelný) a anglicky nečtu, takže knihu neznám.

Ono je také ledacos relativní: Technici a IT specialisté mě považují za nelogického, rozevlátého, nespolehlivého "umělce", umělci zase za strohého, suchého "technika", zcela bez fantazie. Asi mají pravdu oba dva tábory, takže nic nenadělám.
Snažím se celý život mezi oběma stranami "překládat", protože si příliš často vzájemně nerozumějí.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Milý STK, považuji Vás za člověka vzdělaného, vzdělávatelného a dobrého. Přeji dobrou noc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Melou a melou, a jen plevy z kamenů mlýnských padají ...

No to je zase diskuze; ach jo.
Tak s chutí do toho, ať je rychle hotovo (zanedlouho vstávám, a pokračuji v práci na ubytování několika chudých, českých, všestranně vykořisťovaných rodin) :

STK :
„Vietnamka říznutá českou krví“ ??? Ledaže by jí nějaký opravdový český vlastenec říznul do krve. Jako nějakou línou Romku, kupříkladu.
Leninužel, v Česku žijící rasově nečistá občanka Vietnamské socialistické republiky je nejspíše "říznutá" nečistou krví nějakého agresivního Euroameričana, vážený STK, a ne čistou krví slovanskou.
Prostě – děsivý příklad hned DVOU multikulti zločinů : Míšení ras a míšení kultur. I když ve spojitosti s Vietnamci používat slovo „kultura“ je značně zavádějící, to ví každý roduvěrný obyvatel naší části Západní Asie.
Co s ní po našem vítězství ? Humánní odsun. V jejím případě prostě převýchova nepomůže.

Schumacher antisionista :
1) Muslimská manželka doma dřepí ? Nudí se, vrtá se v nose, pozoruje houf svých špinavých, hladových, v cárech oděných zavšivených dětí ?
Opravdu to takto vidíte, vážený soukmenovče Schumachře ? Jestli ano, tak pravděpodobně pravidelně fyzicky trestáte svou manželku za lenost, protože se stará jen a pouze o domácnost a děti, zahrádku a domácí zvířata, zatímco Vy, pán rodiny a tvorstva, soukmenovec hrdých soukmenovců, na ni a na fakany dřete jako Bulhar.

2) Že některé Muslimky nedodržují Korán, když na veřejnosti chodí bez burky (čádoru, hidžábu...) ? Vážně ?
Kde v Koránu je příkaz nosit burku (čádor, hidžáb...), vážený soukmenovče Schumachře ?
Máte snad na své pronikavé mysli tento verš ?:
Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný. (Súra 33; 59)
Pokud ano, tak se nedivte, že mnohé Muslimky jej považují za pouhé DOPORUČENÍ.

Kopretina a ostatní Muslimožrouti :
Muslimové jsou zaprvé našimi přirozenými spojenci v boji proti Euroamerice, zadruhé cizáci - jedni z našich nepřátel. To je snad každému jasné – u nás nemají Muslimové co dělat, stejně jako Němci a ostatní Euroameričani, ovšem ve své části bipolárního světa ať si dělají co chtějí. My je napodobovat nebudeme.
Například si NIKDY nevezmeme příklad z muslimských zemí, které mají (měly) jako premiéra ŽENSKOU. To tedy ne; my jsme Češi a Moravané, my víme, že ženské patří k plotně, k soustruhu, k spřádacímu stroji, na stavby, na pole atd. Ale NE do premiérského křesla. Taková zvěrstva ať dělají ti nevzdělaní Muslimové a utlačované Muslimky.

Zdravím všechny české vlastence a vlastenky u příležitosti dnešního 1148.výročí příchodu prvních poradců z Východu !

stk řekl(a)...

Soudruzi a soukmenovci!
Ke dni Cyrila a Metoda zvoláme třikrát:
Urááá! Urááá! Urááál...

No nic, je už pozdě na vtípky, Dobrou noc přeji všem, hlavně tomu jednomu, kdo je tu ještě se mnou...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený RRR, ještě k těm hloupým, nevzdělaným a nevzdělatelným Muslimům, kteří by bez neustálé a nesmírné pomoci bílé rasy žili jako zvěř nebo Romové :
V květnovém čísle History Today vyšel zajímavý článek "The Levant Company: The Turkey Merchants", s podtitulem „The great trading companies that originated in early modern Europe are often seen as pioneers of western imperialism.“
Pokud by Vás článek zajímal, nemusíte platit vydavateli ty nekřesťanské až sionistické peníze za stažení resp. subskripci - nascanuji a pošlu.
(Tento obraz patří k historii The Levant Company i ke článku :
://www.paintingsoncanvas.net/print-53999-1343949/monsieur-levett-mademoiselle-helene-glavany-turkish-costumes-giclee-print/ )

Dobrou noc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nikdy nejste sám, vážený STK.
Vždy nad Vámi i celou naší vlastí bdí Nesmrtelný Lenin.

Nazdar znovuzavedení našeho tradičního písma - azbuky !

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

V.v., děkuji za podnět. Našel jsem zatím tento odkaz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Levant_Company

Větší vlastenec řekl(a)...

Co oslavujeme 5. a 6.července


Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soudružky !

Dnes a zítra máme zákonné volno; kapitalistický vykořisťovatel aspoň chvíli nemůže týt z našeho potu, z našich mozolů.
Ano, dnes a zítra vší náš lid slaví naše pokrokové, slovanské, ateistické svátky.
Někdo možná zpozdile namítne, že slavíme tzv.příchod věrozvěstů a upálení katolického kněze. Samozřejmě, takový zpozdilec je NAPROSTO MIMO MÍSU.

Prostě - dnes neslavíme příchod nějakých misionářů; kdyby naši předkové chtěli, měli věrozvěsty za humny. Jenže – to byli Němci. Němci a papeženci k tomu.
A naši velcí předkové už věděli, co jsou ti Němci a papeženci zač, jak svrchu na nás Slovany zahlížejí, jakou "kulturou" se ohánějí jako mečem či sekyrou.

Naši předci, dejž jim Lenin věčnou slávu, požádali o bratrskou internacionální pomoc jednu z východních spřátelených mocností.
A poradci přišli včas, jak legendární vojska z dávných kronik. Přinesli nám písmo, vycházející z niterných (doslova HRDELNÍCH) potřeb nás Slovanů. Nu jen si uvědomte, vážení vlastenci a vlastenky, jak složitě píší všelijací ti hloupí Germáni, Frankové, Anglové, Sasové a jim podobní třeba naše obyčejné "š". O "ř" ani nemluvě. Takže písmo přizpůsobené naší mluvě + úzké vztahy na tamto na Východě mocné dubisko – co víc si mohli naši předkové přát ?

Žel, germanizační tlak byl příliš silný, navíc naše východní opora a záštita měla tehdy potíže s mocnostmi ještě východnějšími. Takže došlo k přesmutnému konci hlaholice, cyrilice i staroslověnštiny, došlo k okupaci naší vlasti německými katolickými misionáři a vůbec černoprdelníky.
Ach, kde jsme dnes mohli být, kdybychom psali azbukou a hovořili původním krásným jazykem, neslovanskými nelibozvučnými a úpadkovými jazyky nezprzněným ?? Vždyť jsme mohli být hrdou nejzápadnější výspou širé Rusi !!!

Ne, nelze zapomenout ! Nelze Němcům odpustit latinu, latinku, křížové výpravy, románský sloh, gotiku, baroko, inkvizici, univerzitu, upalování "čarodějnic", zbytečně kamenné mosty, Rakousko-Uhersko, a vůbec vazby na Západ, vazby, jejichž zbytků se budeme ještě dlouho a pracně zbavovat i po našem druhém vítězství.

**************************************************

I náš zítřejší svátek je pokrokový. My roduvěrní Češi samozřejmě nevěříme v boha či bohy. Věříme ve Stranu, v ateismus a ve vědecký světový názor, věříme horoskopům a kartářkám, věříme v Karla Gotta a ve Spartu, Slavii a Baník pičo. Věříme v Nejvyšší a Nepomíjející hodnotu, to jest v Sebe, Sebe Sama.

Proto jsme schopni SPRÁVNĚ ZHODNOTIT život a dílo Jana Husa, velkého bojovníka proti církvi, Němcům, a poněmčeným domácím zrádcům.
Proto dokážeme ocenit Husitské revoluční hnutí, jež úspěšně posouvalo naši vlast vzad, až do dob posledních Přemyslovců. Jsme hrdi na HRH, jež dokázalo přesunout majetek cizácké církve a pověrčivých feudálů do našich, českých rukou.
Škoda, přeškoda předčasné smrti bratra Žižky; škoda, přeškoda hanebné zrady určité části Čechů a prohrané bitvy u Lipan.

Kdyby Husitské revoluční hnutí úspěšně pokračovalo ještě pár desetiletí, mohla se celá naše vlast civilizačně vrátit až do dob Velké Moravy a staroslověnštiny. A naši turečtí spolubojovníci mohli být u Vídně o století dřív.


Šestého července na strahovských hradbách stáli pracující v dlouhých hustých řadách.
V dlouhých hustých řadách s vlajícím praporem
smutně pohlíželi
na vrch za Břevnovem.

Na vrch za Břevnovem směrem k Bílé hoře,
pohleď mládežníku
kdo to tam as oře.

Oře tam Čechie, máti naše drahá
ona vyorává
naše stará práva.

Naše stará práva jsou tam zakopána
od našich nepřátel
jsou tam zašlapána.

Orej máti, orej, práva nám vyorej,
až nebudeš moci
soudruha zavolej.

Soudruha zavolej ze slovanské Prahy,
on ti dopomůže
zahnat naše vrahy.

Zahnat naše vrahy do pekel kam patří
a pak provoláme
sláva, nazdar Vlasti!!!***Volte ČSSD a KSČM !***

(Poprvé uveřejněno 5.7.2010)

Kopretina řekl(a)...

Soudruzi milovaní vlastenci a vlastenky, připomeňme si nyní velký svátek den příchodu věrozvěstů Cyrila a Medoděje...Přinesli sem na naše území slovanský jazyk a slovanskou kulturu...:-))) Hurá! Hurá! Hurá!
A dnes je pro mě vážení soudruzi vlastenci a vlastenky jiné významné datum! Stateční Izraelité dnes před 30 lety osvobodili izraelské a mimoizraelské židovské rukojmí z područí zločinů RAF a Lidové fronty pro osvobození Palestiny...Teroristé byli zlikvidováni, němečtí, negerští a palestinští, Izraelité se vrátili domů domů...Hurá! Hurá! Hurá! Hurá! Hurá!
No a další významné datum vážení soudruzi vlastenci a vlastenky Američané slaví den nezávislosti...Tohoto dne vznikly samostatné Spojené státy...Hurá! Hurá! Hurá!

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak nevím - plete si naše mladá, perspektivní, právě vyštudýrovaná sionistofilka jen dnešní datum či vůbec všechno ?

s.t.k. řekl(a)...

Vy se též Kopretinko chytnete každé ptákoviny... [;-) (Ovšem já taky...)
Všimla jste si posledního písmenka v mém slavnostním pokřiku "Urááá!" ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vy jste svého druhu odborník, vážený STK - jak se křičí "l" ?

Kopretina řekl(a)...

Vážení a milí soudruzi vlastenky a vlastenci vypsala jsem významná data...tohoto dne jsme se vymanili z germanizačního vlivu příchodem slovanských bratří Cyrila a Metoděje...Tohoto data se Izraelcům podařilo osvobodit rukojmí v Entebbe a vznik Spojených států...Všechna tato data se příčí německým zájmům, papežencům...Hip hip hurá!

Kopretina řekl(a)...

No milý STK u nás se křičí "Hurá, hurá, hurá!"
:-)))

Kopretina řekl(a)...

Jo, už jsem si všimla STK, boží...-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak teda jo.
Independence Day = The Fifth of July.
Děkuji Vám za další zpřesnění mé již dosti přesné představy o úrovni dnešního školství, milá Kopretino.

Raději se vrátím na Žižkov, chopit se opět kladiva a zednické lžíce. Práce s hmotou povznáší více než práce s lidmi; někdy.

Remember remember the fourth of November ...

Čest a Nazdar !

Kopretina řekl(a)...

Nebuďte tak detailní,Vlastenče, jeden den sem, jeden tam...Nemám pojem o čase, jestli je 4.7. nebo 5.7...Ale nechci se vymlouvat, zkrátka a dobře jak píši, jeden den sem a jeden den tam...Čert to vem...

stk řekl(a)...

2 VV: Špatně...

informace řekl(a)...

Promiňte,nechci sem zavádět další téma do diskuze, ale chtěla bych použít tohoto fora k vyjádření mého komplimentu panu Vlkovi st. k jeho dnešnímu článku na Psu. Nejsem tam zaregistrovaná a tedy jen doufám, že se sem na Šamanovo doupě podívá. Velice výstižně popsal atmosféru posledních měsíců války a jeho vylíčení pochodů smrti zajatců koncentračních táborů nám podává živý obraz hrůzné agonie nacizmu. V rámci právě tohoto kontextu je zapotřebí posuzovat i české excesy poslednich dnů války a bezprostředně následujících. Jedine tak můžeme zvážit a posoudit české viny a do jisté míry je i pochopit. Tím neříkám smazat, ale udělat si jasnou představu o době, kdy k nim došlo a někdy i proč k nim došlo. Nemůžeme vytrhávat jednotlivé epizody z celé epochy války a posuzovat je z pozic dnešních názorů a cítění.
Chtěla bych dodat, že pan Vlk st. představuje svou vyhraněností a nesmlouvavostí názorů, které vyjadřuje svou charakteristickou pádnou mluvou, typ novináře, který je zde považován za "opinion maker", Připomíná mi tak trochu italské novináře jako již zesnulí Indro Montanelli nebo Enzo Biagi a žijící jako Vittorio Feltri nebo Eugenio Scalfari. Ti také dokázali pohnout veřejným míněním svým dobře kalibrovaným a nekompromisním slovem.
Přečetla jsem si článek se zájmem, o pochodech smrti jsem věděla, ale neznala jsem něco podrobnějšího. Suchá čísla a data zůstávají mrtvou abstrakní literou na papíře, a jen vylíčením detajlů tato mrtvá litera dostává jasnější a plnější kontury.
Promiňte ještě jednou, že jsem narušila vaši diskuzi.

Harpyje řekl(a)...

Vlk st. není ani historik, ani novinář, natož nějaký "opinion maker".
http://www.youtube.com/watch?v=Kx3xlfbxAVU
Poslouchaly jste, děti, pozorně? :-)))

informazione řekl(a)...

Ad 18:56
http://www.lager.it/introduzione.html

Kopretina řekl(a)...

Informace, děkuji, Váš odkaz je o šoa, ale budu si ho muset přeložit pomocí gůglu...

Schumacher antisemita řekl(a)...

VV, budou dřepět a důsledně pod lajntuchem aby je nezprznil vilný pohled nevěřících, kteří dosud nebyli vyhubeni, jakož Alláh je veliký a k nepřítelům nemilosrdný !Žádná doporučení, ale příkazy. Imám vydá příkaz a bude. Islám není cochcárna a nemůže ho vykládat každý. To bychom ho nevybudovali. Alláhu akbar !

Kopretina řekl(a)...

Dne 29.4.1945 osvobodili Američané koncentrační tábor Dachau...To, co spatřili, předčilo nejhorší představy. Před krematoriem plno nepohřbených mrtvo, u na zemi taktéž, vyhublé kostry...Američané zvraceli,plakali a jen pár hodin po osvobození na místě zastřelili všechny strážné SS (asi kolem 500)...

STK řekl(a)...

Pro Informaci ale i ostatní:

Myslím, že je důležité o koncentrácích vědět, vědět, že to bylo příšerné zvěrstvo, jaké se do té doby na civilním obyvatelstvu v takové míře nikdy nepáchalo, ale že je zbytečné a škodlivé toto téma stále přemílat s odůvodněním, že by se na to "mohlo zapomenout". Pokud bude historie - tedy spíše budoucnost - příliš "divoká", zapomene se na ně ať budeme dneska dělat co chceme. A dostanou se povědomí stejně jako husitské války nebo obléhání Tróji. Barevné pohádky. A možná je to tak dobře.
Co se stalo se prostě nemůže odestát a koncentráky se vytahují jako klacek pokaždé v případě, že SdL nebo jiní revanšisté vykřikují své, už poněkud hodně vyčpělé požadavky. Nebo v jiných okamžicích, kdy ze zdá být na místě reagovat. Ublíženě, bolestínsky, dotčeně.
Na mě osobně působí Berndovy projevy podobně, jako projevy některých zdejších štamgastů. Je to, možná, nechtěný humor. (Zde ovšem chtěný.) Myslím, že by se při těchto "proslovech" ze strany SdL měl z Kotlinky místo řečí ublížených a dotčených ozývat hurónský smích. Nakonec - kdo to vlastně říkal, že Češi jsou smějící se bestie?
Když se bereme moc vážně, objeví se pak i hlasy, které začnou kocentráky nebo genocidu židů zpochybňovat nebo relativizovat.* Ty lidi bych nechal vystoupit v TV a následně po jejich žvástech bych divákům promítl dokumentární filmy. Není jich poříliš mnoho, ale jsou. A záznamy vyprávění pamětníků. Už jich mnoho nežije.
Byla by to daleko moudřejší reakce, než je umlčovat nebo stavět před soud. Nedělat z nich mučedníky, ale lháře, pábitele a blbce. Těmi totiž jsou.

*/ Lidé věří ledasčemu. I řečem o flotile kosmických lodí Aštara Šerana. S tím nic nenaděláme...

Harpyje řekl(a)...

Lidé věří ledasčemu. I báchorkám o revanšismu Bernda Posselta. S tím nic nenaděláme...

STK řekl(a)...

I já občas čtu Harpyje, co Bernd píše.
A výklad je možný všelijaký. Možná je to chyba překladu, jsem líný si to najít v originále. Ale spíše než chyba překladu to bude Bernardova povinnost volit taková slova a věty, aby na české straně nenarazila a na německé nebyla příliš nevlastenecká.
Šermuje se tu slovy - a k ničemu to není. O tom taky byla moje předchozí připomínka.

Takže - když už mluvíme vážně (pokud mluvíme vážně) víme oba, že tomu tak je a diskuze by byla celkem k ničemu. Každý si z informace vyzobne to, co se mu zdá vhodné.

Harpyje řekl(a)...

Když už, vážený STK, občas čtete, co "Bernard" říká, tak jste zajisté schopen doložit jeho "revanšistické" požadavky patřičnými odkazy.
V opačném případě jsem nucena Vás pokládat za intelektuálně líného, bohapustého žvanila.
Dzp.

Kopretina řekl(a)...

Je Bernardovy názory neznám, nevím, co hlásá, jestli je to nacista nebo smířlivý člověk...Budu si muset něco dohledat, ale zatím jsem to nepovažovala za nutné...Mně jsou sudeťáci naprosto lhostejní jako jiní lidé, necítím k nim ani lásku, ani nenávist...a ani jsem to ve svých školních letech nepotřebovala...Asi nejsem správní pokroková levicově zaměřená vlastenka, ať si sudeťáci hlásají, co chtějí, pokud nevyzývají ke genocidě Židů a Čechů, o zvěrstvech Němců na Češích pan Vlk často píše, tak je mi to šumák...Vím, že suděťáci naši zemi rozvrátit nechtějí, ani nám nechtějí zabrat vlast, ani nejsou vinni za počasové horory (jak by řekla milovaná vlastenka so o Židech)...

STK řekl(a)...

Nikoliv, Vaše Nesnesitelnosti...

NIC
vám nebudu dokazovat. Nebavíte mě. Považujte mě za co chcete. Já vás taky považuji za co chci. Nemám ovšem potřebu vám sdělovat, co to je.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Nebuďte tak detailní,Vlastenče, jeden den sem, jeden tam..
Správně Kopretino! V detailech sídlí ďábel, neboli The devil is in the details. Brilantní ukázka přibližné (fuzzy) logiky. Ilustrace, proč mají ženy v podstatě vždycky pravdu. Když to není tak, je to tak nějak nebo třeba i jinak. Čert to vem. Přeji hezké svátky :)

STK řekl(a)...

Proboha, RRR, jste nebo jste byl ženat?
Co Vám proboha na tzv. ženské logice vadí?

Já ženská nejsem, ale rovněž, pokud to ovšem není nutné, nelpím na detailech. Myslím, že jsem si to už tady slíznul (dokonce od Vás) - leč já se tu chodím bavit a ne hádat.
Navíc jsem za těch více než kopu let zjistil, že jsem tolikrát v životě NEMĚL pravdu, že si tu svoji pravdu nikdy neprosazuji silou. Připadal bych si sám sobě směšný.
Pravd je totiž strašné množství...

Takže jestli jste si odpověděl na mou otázku kladně, určitě víte, o čem píšu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec podotýká :

Milá sl.Kopretina :
No tak dobře. Omlouvám se za svůj detailismus; prostě se začátkem července schumelila spousta všelijakých událostí, navíc v různých letech. Prase aby se v tom vyznalo, že.
Takže prostě semeleme všechno dohromady, 4., 5., 6.červenec Leninví jakého roku. Ať si to přebere každý, kdo umí do pěti (šesti) počítat. Tečka.

Schumacher antisionista :
Pamatujte : Nejdřív služba, potom družba ! Neboli : Nejdřív napsat příspěvek, až potom požívat návykové látky. Jinak z toho vyleze zvěrstvo typu Vašeho textíku z 20:42.

Vážený STK :
Já bych Posselta dovlekl do Osvětimi, a tam bych ho bičoval tak dlouho, až by přiznal, že koncentráky byly vymyšleny, postaveny a provozovány jedině a pouze Němci a nikým jiným.

Vážená paní Harpyje :
Pravdu o Posseltově revanšismu netřeba hledat na nespolehlivém netu, kam si stejně každý píše co chce. Pravdu je nutno hledat osobním poznáním a vlastními zkušenostmi; nemáme-li žádné, tak čistou pravdu snadno najdeme ve svém neposkvrněném nitru.


Pravda jest přece věc velmi prostá a jednoduchá - stačí proto, aby ji řekl a podepsal jeden člověk. Není-li pak něco pravda, nestane se to pravdou, ať to podepíše kolik chce lidí. (Z.Nejedlý)***Volte ČSSD a KSČM !

s.t.k. řekl(a)...

Vy mi taky, Vlastimile milený... [;-)))

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Propánajána, STK, jsem a opravdu nevadí. Sl. Kopretině jsem vyjádřil obdiv, uznání a poklonu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jazyková bariéra, vážený RRR.
Když napíšete, že naše milá mladá vlastenka používá chundelatou ("fuzzy") logiku, českým lidovým rytířům se otevírají kudly v kapse.
Jó, kdybyste byl napsal, že tzv.Den nezávislosti tzv.USA může být klidně i 5.7., neboť pravd je strašné množství, to byla jiná, i když vlastně stejná, že.

Zdravím všechny opravdové vlastence a vlastenky u příležitosti oslav dost možná dnešního čertvíkolikátého výročí upálení papeženeckého intelektuála-černoprdelníka.

Harpyje řekl(a)...

Jako předchůdce váženého STK můžeme, Vlastenče, označit sv. Augustina.
Podle něj je naše poznání výsledkem osvícení (iluminace), jehož se nám dostává z našeho nitra. Takže je vážený STK vlastně iluminát.
Tato Lichtung des Seins mu rovněž dovoluje přenést se velkoryse přes zbytečné detaily, které stejně jen brání proniknout k jádru věci.

Harpyje řekl(a)...

Za předchůdce, samozřejmě. Omlouvám se za ten hnusný germanismus.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehmm...
Nevím, vážená paní Harpyje, neb příslušné školy nemám; nicméně mám jisté pochybnosti :
Opravdu tzv.sv.Augustin připouštěl souběžnou existenci strašného množství pravd ?

Schumacher antisemita řekl(a)...

VV, naprosto střízlivý, jenom líný všechno vysvětlovat jako v opakovacím kursu pro pruské důstojníky. Jedním z testů správnosti teorie je její důsledná praxe. Mnohé teorie a projekty jsou vydávány za správné a úspěšné na základě výsledků nedůsledné praxe. Díky tomu přežívá i mnohé z toho co na nich je založeno. Například kdysi kdesi stále mají projekt spalovacího motoru na vodu.

Ideální spalovací motor na vodu využívá jako palivo jen vodu. To je vyspělý motor budoucnosti, ke kterému je nutno se dopracovat pod vedením našeho projekčního týmu. Při budování vyspělého spalovacího motoru na vodu jsme dosáhli pozoruhodných úspěchů. Náš motor pracuje již s palivem obsahujícím plných dvacet procent vody. To je jednoznačně přesvědčivým důkazem správnosti naší teorie a cesty nastoupené pod vedením našeho konstrukčného týmu a i ráznou odpověď všem našim odpůrcům. Motor na vodu postavíme bez ohledu na jejich nepřátelskou propagandu a sabotážní úsilí. Se zrádci, kteří se vloudili do našich řad, rázně zatočíme.

Kapišto ? Jestli ne, doporučuji opakovací kurs pro pruské důstojníky.

Mupy mup.

Harpyje řekl(a)...

Nechápu přesně, co chápete pod "souběžnou existenci strašného množství pravd", Vlastenče. Máte na mysli onen slavný Pascalův citát?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, chápu. Výraz "pruský důstojník" je synonymum pro idiota. Ano, s touto pravdou prostě MUSÍ souhlasit každý Slovan, své vlastní slovanské důstojníky obdivující a milující.

Jinak ovšem nechápu ničeho z Vašeho ctěného příspěvku, vážený antisionisto. "Motor na vodu" - mám snad hledat spojitost se socialismem, naším tradičním slovanským spravedlivým společenským systémem ? Nebo s Československem, či s naším hrdým českým vlastenectvím a tisíciletým zdravým odporem vůči agresivnímu Západnímu universalismu ?

Když tedy nechápu, nemohl bych místo dnes jaksi nedostupného kurzu pro pruské důstojníky-idioty navštěvovat jednu z dnešní českých "vysokých" škol ?

Odpověď si prosím rozvažte v klidu, musím zpět na Horu Žižkovu chopit se svého nářadí.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Mám na mysli určitou diskrepanci mezi výroky velkého vlastence STK a „myšlenkami“ různých západních "myslitelů".
Konečně, my pokrokoví, levicově založení lidé víme, že pravda je třídní kategorie. To jest, že jsou v zásadě dvě - naše a jejich, přičemž hodnota pravdy nás vykořisťovaných je samozřejmě nesrovnatelně vyšší než hodnota pravdy vykořisťovatelů.

A už musím běžet. Čest !

informace řekl(a)...

Potřebujeme ještě novináře? je titul knihy Erica Scherera, který po léta pracoval jako ředitel analytické strategie francouzské Agence France Presse, a který dodával zprávy Afp - mediawatch, v nichž sledoval vývoj komunikačních prostředků ve světě. Byl oceňován hlavně pro jasnost a otevřenost svých výzkumů.
Scherer věří v roli novinářů jako komunikátorů o světovém dění, i když je toho názoru, že čtenáři si často korigovují a doplňují novinářské zprávy jinými zdroji dodávanými digitální technologií. To vede k jakémusi zbytnění, nebospíš přetloustnutí žurnalizmu. Novinář v klasickém slova smyslu by měl zastávat v této záplavě informací roli jakohosi "news curator", jinými slovy dohližitele nad informacemi.
Podobnými problémy se zabývalo i novinářské forum ATM, kde konstatovali, že publikum je přetíženo infomacemi, často deformovanými ve snaze novináře udělat dojem novostí nebo nezvyklostí pohledu na věc. Výsledkem může být celková dezinformace, jestliže čtenář nemá možnost porovnat mezi sebou zzpravodajské zdroje anebo nemá dostatečnou zkušenost a samostanost v myšlení.
Bude možno nahradit novináře roboty? Na toto téma píše zajímavý článek Randall Stross "When the Software Is the Sportswriter". Novináři roboti, čili sofistikované software, které používá firma Statsheet.com, z Durhamu, jsou schopni vyrobit samostatně jednoduché sportovní články o basketu, na základě velkého množství nahromaděných dat a informací píše Stross. Články se skládají z desíti řádek a 156 slov a stručně informují o basketbalových utkáních. Program ještě není dokonalý, dělá gramatické chyby, ale počítá se s tím, že podobné služby by se mohly uplatnit i v jiných sportech anebo ve finančních zpravodajstvích.
Nahradí tyto roboty i politické zpravodajství? Prozatím se o tom vyjadřují dost skepticky odborníci přírodního jazyka jako Michael W. White, který na projektu spolupracuje.
Rozhodně nenahradí politické nebo finančně ekonomické komentáře.

informace řekl(a)...

korigují
nebo spíš
jakéhosi
zpravodajské
samostatnost

informace řekl(a)...

Jak vyplývá z mých oprav, napostovala jsem tu příspěvek o novinářství. Bez odkazů, nevím tedy, proč zmizel. A nevím, jestli se tu dodatečně ještě objeví.
To člověka přestává bavit.

Kopretina řekl(a)...

Děkuji RRR a rovněž všem přeji krásné poždhnané svátky...Dnes si připomínáme umučení Mistra Jana Husa darebnými papeženci...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ano, VV, podobnost není čistě náhodná. Domnívám se proto, že ve Vašem případě kurs pro pruské důstojníky není nezbytně nutný. Mupy mup.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, radši si připomínám příjemné události. Oslavuji, tím rozumím, že si činím nějaké, pokud možno co nejčastěji, potěšení.Pokud možno pořád.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Mimochodem, nevíte někdo, jaký je český termín pro "fuzzy logic"? Chundelatá logika zní tak roztomile, že jsem se neodvážil.

Harpyje řekl(a)...

"Vícehodnotová", nebo "fuzzy logika". :-)))

Harpyje řekl(a)...

Když si to potěšení tak často dopřáváte, antisemito Schuhmachere, nebolí Vás náhodou loket, podobně jako u tenistů?
"Pokud možno pořád", je skutečně výkon hodný obdivu.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Harpyje, víc půllitrů než tři zpravidla za večer nenavzpírám. A ani to nebývá často. Nejsem notorik a průtokový ohřívač.Zkuste popustit uzdu své fantazii. Není příjemné krmení jen první signální soustavy.

Kopretina řekl(a)...

Jaké "historiky" chrlí naše univerzity?! Je to ostuda a hnus. Jakýsi Petr Zídek se orientací zařazuje spíše k Haló novinám, ne Lidovkám, které by měly navazovat na humanistickou tradici Karla Čapka...Pro masochisty zde:
http://www.lidovky.cz/proc-pomahat-izraelcum-07r-/ln_nazory.asp?c=A080513_143653_ln_nazory_glu
Já jsem článek četla s velikým zděšením...Jestli takoví "historici" převládají 20 let po převratu, je to tedy ostuda...Lidi patřící k českému národu, lidí píšící a mluvící našim nádherným jazykem českým, lidí s českým občanstvím, lidí žijící v zemi s hlubokou historickou tradicí, lidí, žijící v zemi, kde se konal sionistický kongres, jsou schopni napsat takovou ukrutnost...Dzp.

drak řekl(a)...

Kopretině:

Myslím, že následující věta pod článkem, cituji: "Redakce serveru Lidovky.cz se omlouvá všem slušným přispěvatelům, ale byla nucena kvůli těm druhým diskuzi ukončit." Jasně vypovídá o tom, jaké komentáře si pan Zídek pod článkem vysloužil. No a na to mít svůj názor na věc na to on samozřejmě právo má, ale my ostatní zase máme právo s ním vřele nesouhlasit, případně si o něm myslet a říkat něco hodně nelichotivého, což se samozřejmě stalo.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Variace na známé téma.

Chasidský rabi Mojše Samojlovič dostal pozvání k návštěvě Aljašky. Ptáte se, co chasidský rabi má co dělat na Aljašce ? No, dostal pozvání, cesta je placená, pobyt je placený, co by neletěl. Jenže je tu problém. Mojše nesnáší létání. Aby tu cestu vydržel, popíjel vodku. Vodka byla dobrá, co pravím výborná a Mojše jí vypil hodně. Když přistáli v Anchorage, byl úplně namol. Z letiště ho vezli do malé osady v lesích. Cestou si potřeboval odskočit. Dlouho se nevracel a když se vrátil, byl celý otrhaný a tak zdrápaný, že krev z něho tekla. Druhý den, když se z toho všeho vzpamatoval, se ho Silberstein, který ho doprovázel, ptal co se stalo. No, pravil rabi, v tom letadle jsem měl sen, že na Aljašce je tuze málo židů, že tam snad není žádný žid. A že by bylo dobré, kdyby tam nějaký byl. Jenže řeknou, chtěl by našinec žít celý život na Aljašce ? Tak jak jsem si šel ulevit, narazil jsem na medvěda. Alespoň medvěd lepší než nic,řekl jsem si. Jak jsem byl vynervovaný z toho létání a jak jsem měl v sobě tu vodku, napadlo mě, uděláš žida z medvěda. A takhle jsem dopadl. A jak to probíhalo ? Ptá se Silbernstein. Mojše mu to všechno vyložil. Jakou jsem udělal chybu, ptá se. Silbernstein dlouho, velmi dlouho přemýšlí a pak praví, no, asi tu, že jsi začal obřízkou.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, první část článku o zbraních v podstatě sedí, ale druhá je jak ze Sturmeru. Autor je ve svých úvahách omezených, že nešel před Stalina. Kdyby jmenoval Hitlera, byl by trefnější. Bez Hitlera by Izrael nejspíš nevznikl. Ale to ani například skupina ABBA...

Kopretina řekl(a)...

Přesně, psát, že by terorismus zůstal okrajovým jevem, že by bylo lepší, kdyby Izrael nevznikl, je na úrovni "osvětimské lži"...Grázl nacibolševický...A takoví "historici"...Jim totož vadí, že je Stát Izrael garancí záchrany Židů, kdekoliv na světě, šoa se již nikdy nezopakuje...Posvátná země Izraelská požehnaný Davidův národ ochrání...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Ale prdlajz, Kopretino. Tohle funguje jako podle svěceného škapulíře Ludvíka XIV., který údajně dostal od papeže a nosil ho na krku. Prý v něm měl lísteček a na něm napsáno "Chlape braň se". A v tom to je. Bránit se. To za prvé. A za druhé je výhodné nemít všechno na jednom místě. To platí i pro národ. Pro přežití Židů jako národa se ukázalo být výhodné rozptýlení po celém světě. Jinak co se týče země izraelské, hledím si svého tak jako ti tam. Anžto nejsem mravenec nakažený motolicí toužící být spasen.

Harpyje řekl(a)...

Rozvíjíte pozoruhodný dialog s diskutérkou Kaniokovou, Kopretino!
http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A110705_173059_p_cirkus_wag&vlakno=48438805#48438805
Smím se zeptat, co Vás opravňuje k domněnce, že "moc rozumných studentů filosofie a sociologie nemáme..."?

Harpyje řekl(a)...

Navíc
Re: A ten článek od Wernera je skvělý,:
Autor: H. Lukešová Datum: 06.07.2011 21:02

Ano, moc rozumných studentů filosofii a sociologii nemáme...

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, občas navštěvuji některé blogy studentů filosofie a sociologie...Ale máte pravdu, zevšeobecnila jsem a to je chyba, připouštím, já jsem horká hlava, jistěže podle pár případů nemůžu obviňovat všechny...Nicméně to nemění na faktu, že ten, kdo obviňuje Izrael z genocidy je neznalý matematiky...Obviňovat Izrael z genocidy může buď debil a nebo lživé antisemitské hovado...

Kopretina řekl(a)...

Jenomže když byli všichni Židé rozptýleni po celém světě, byli vystaveni jen na milost a nemilost nás kofarů...Pogromy, gheta, veřejná označení, to není jen atribut nacistů, ale středověké církve...Vyjma Izraele jsou druhým Sionem Spojené státy americké, ALE i ty v době hitlerismu odmítaly brát židovské uprchlíky...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Paní informaci:
Myslím, že robotizované politické zpravodajství bylo v socialismu již vyvinuto. "Obě delegace setrvaly v srdečném a přátelském rozhovoru o otázkách zajímajících obě strany." Pamatujete?

informace řekl(a)...

RRR,
za socialismu se jednalo pořád o lidi, kteří sice jednali jako roboti, opakovali jen to, co jim bylo nařízeno zhůry, zcela konvenčním, nic neříkajícím jazykem, ale byli živí, z masa a krve. V USA dělají pokusy se software, které má sestavit z velkého množství skladovaného materiálu automaticky zprávu. Ten software za to nepožívá nějaké zvláštní výhody.

informace řekl(a)...

Přečetla jsem si se zájmem dnešní pokračování článků pana Vlka st. na Psu o pochodech smrti. Mám za to, že je to skutečně záslužná práce, která chce informovat argumentovanými doloženými údaji o dění v posledních měsících války, o nesmyslném a nelidském řádění nacistů nad ubohými bezbrannými lidskými bytostmi, vydanými jim zcela na pospas. Rozhodně, v tom souhlasím s STK, jsou to věci, které bychom chtěli zapomenout anebo alespoň uložit do nejzadnějšího šuplíčku paměti. Anebo se o nich ani nedozvědět. Bylo to chování, které ponižuje celý lidský rod. Ale na druhé straně nás propaganda neustále zpracovává zprávami, často nepřesnými, zveličenými nebo docela nepravdivými o nelidském řádění Čechů proti bezbranným nevinným Němcům v prvních dnech po skončení války. Nechceme tu rozhodně dělat nějaké poměřování nebo porovnávání, ale je skutečně nezbytné ukázat, jaká byla historická situace a vzít v úvahu všechny viny.
Jenom mne udivuje, že o některých hromadných hrobech se dosud nepátralo, jako u obcí Potůčky nebo Podbořany. Pan Vlk má pravdu, moho lidí o těch věcech nic neví a historici o nich zarputile mlčí. Proč? Aby se nenarušovaly dobré vztahy s Německem? Ale německé vyhnanecké organizace o svých mrtvých mluví a ještě k tomu s velkým mediálním ohlasem.
Nikdo nechce vykopávat válečnou sekeru, ale také nikdo nechce poslouchat obviňování jen jedné strany.
Chceme zapomenout, chceme se smířit? Jistěže, ale musí to být smíření všestranné.

Itálie na své mrtvé, zavražděné německou Wehrmacht a nacisty během posledních dvou let WWII nezapomíná. Včera vojenský soud ve Veroně odsoudil na doživotí 7 Němců, kteří se zúčastnili v r. 1944 hromadného vraždění civilního obyvatelstva ve vesničkách Cervarolo, Monchio, Costrignano a Susano, na toskánsko-emiliínských Appenninách.
Odsouzeni byli, po 67 letech, Erich Koeppe, 91 anni, tenente dello Stato maggiore del III reparto della Goering; Hans Georg Karl Winkler, 88 anni, sottotenente, comandante della quarta compagnia; Fritz Olberg, 89 anni, sottotenente, comandante di plotone della terza compagnia; Wilhelm Karl Stark, 89 anni, sergente, comandante di squadra della terza compagnia; Ferdinand Osterhaus, 93 anni, sottotenente, comandante di plotone della quinta compagnia; Helmut Odenwald, 90 anni, capitano, comandante della decima batteria artiglieria contraerea; G²nther Heinroth, 85 anni, soldato della terza compagnia. Zřejmě trest neodpykají, je to symbolické odsouzení zvěrstev, aby se už víc neopakovala.

informace řekl(a)...

Ještě jednu pro Šamana,
nejdřív bych chtěla upozornit, že mi byl smazán příspěvek k článku pana Vlka na Psu.
A pak, jak se dívám, dnes je už čtvrtek a poslední článek byl Šamanem napostován v neděli. Čím jsme se asi provinili, že nás tak zanedbává?
Jak jsem se dívala po webu, jsme docela dobrá diskuzní skupina, která mu jistě hanbu nedělá. Naopak, na jiných blozích by za to "zapálili v kostele svíčku poděkování", kdyby jim tam někdo psal.
Šamana již blog nezajímá? Ale 26.ledna 2010 začínal s takovou chutí a elánem.
Skutečně si to neumím vysvětlit.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Díky za info. To vypadá na dost nebezpečnou chorobu. Až potkám kofara,přejdu na druhý chodník abych se nenakazil.

Kopretina řekl(a)...

Schumachere antisemito, kofar znamená označuje v hebrejštině Nežid, osoba nežidovského původu...To bychom se museli vyhýbat sami sobě...Já jsem kofar, stejně jako Vy...Každá osoba nežidovského původu je kofar...Mohamedáni označují nemusila jako kafír, cigáni označují necigána jako gadžo...Hizpánci jako Amigo...

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, buďte si třeba psem, když jím Vás někdo nazve ve svém jazyce. Pro ten případ počítejte s tím, že se k Vám bude tak chovat. Já nejsem ani kofar, ani kafir, ani gadžo, ani untermensch.... Já jsem člověk.

drak řekl(a)...

Schumacherovi a Kopretině:

Správně, k tomu lidství se také hlásím ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen na okraj, vážená paní Harpyje :
Soudruh a soukmenovec Vlk starší před chvílí napsal do diskuze pod svým podněcujícím článkem prostou českou pravdu - Němci pořád ještě nepostavili dostatečný počet pomníků umučeným československým odbojářům sionistického původu.

A přitom by chtěli, NA NAŠEM ÚZEMÍ, stavět pomníky humánně vylikvidovaným Němcům.

Prostě - jak neustále opakují opravdoví čeští vlastenci : Málo Němců jsme humánně odsunuli pod naši zeminu; příliš málo.
Tak snad příště se nám dílo lépe podaří.

Přeji Vám pokud možno hezké odpoledne, v té "Vaší" dosud neosvobozené Euroamerice.

Harpyje řekl(a)...

"Takže pár pomníčkama, pane Netzer, se to napravit nedá", pravil jakýsi vlastenec. Ti revanšisti si to halt představují strašně jednoduše. Postaví pár pomníčků, a myslí si, že tím je všechno vyřízeno. Obdivuji Vás, že to můžete číst. Já čtu vždycky jenom první a poslední odstavec jeho článků.
Neviděl jste náhodou Murder on the Orient Express? Vzpomínáte si na tuhle geniální scénu ( :-))) http://www.youtube.com/watch?v=q3wG8_VCCM8). Jojo, "Le temps des colonies", to byla ještě doba, kdy bílý muž byl bwana, a dobré duše jako ta, kterou hrála Ingrid Bergman, přinášely malým a velkým černouškům osvětu.

Harpyje řekl(a)...

Jako dítě jsem hrozně ráda chodila v předvánoční době do jednoho kostela v mém rodném městě, kde i za bolševiků byla kasička v podobě černouška, kývajícího hlavou, když do ní člověk hodil pár halířů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak v kostele se můžete setkat s mnohem horšími zvěrstvy, než jen s přikyvujícím černochem.
My Češi to dobře víme, takže tam raději nechodíme. Nebo jen pod vlivem alkoholu, v noci 24.prosince, těsně před příchodem Dědy Mráze.

Přeji Vám hezký večer bez papeženců a rasově i třídně nevhodných osob.

Kopretina řekl(a)...

Bezvadný vtip z úvodníku:

Lezou tři slimáci a najednou ten poslední vybouchne.Co to bylo, ptá se první slimák.Nevím, asi to byl MuSlimák, zdrháme.