čtvrtek 7. července 2011

Demokracie je více než antirasismus


Celý svět sledoval před deseti lety v přímém přenosu únos, který provedli někteří drbani v jihoafrickém Durbanu. Tehdy jsem napsal:


Jedná se o únos tématu, kdy se mezinárodní konference, která byla původně svolána PROTI rasismu, mění na veřejné fórum rasistů. Tito rasisté vystupují zdánlivě proti "bílému muži", ve skutečnosti vystupují proti "civilizaci bílého muže", lépe řečeno - proti demokracii.Známý "americký bojovník za lidská práva" reverend Jesse Jackson se vyslovil pro to, aby "kolonialisté zaplatili odškodné" černošským státům. Jackson, jakožto občan kolonialistického USA, může okamžitě začít - ať vysolí nějaký nikoli pouze symbolický obnos na rozvoj Afriky. Nebo ať se do ní přestěhuje! "Bojovník za lidská práva" Jackson je černoch, proto se nesluší v anglosaském tisku zmiňovat se o tom, že je také antisemita. Snad proto si tak rozumí s jiným drbanem Arafatem, jehož politika odmítnutí smíření se židovským státem je příčinou dnešních krvavých událostí v Izraeli.
Byla by to sranda, kdyby to nebylo tak vážné. Zatímco euroatlantická civilizace toleruje jiná náboženství, současní islámští vládcové se snaží zničit euroatlantickou civilizaci - za pomoci jí samé. Ano, arabské státy mají ropu. Většina z nich ctí islám. Islám zakazuje půjčovat na úrok. Proro arabští šejchové mají svoje konta třeba ve Švýcarech.
Slyšíme u nás často hlasy - ale to je jejich věc, to je jejich pojetí práva, nemůžeme jim to toho kecat. Jenže jaké JEJICH pojetí, když si za svou naftu nechávají platit dolary? Pokud chtějí obchodovat v dolarech, musí ctít i morálku, na které dolar stojí!!! Jaké "jejich pojetí", když desetitisíce uprchlíků, kterým se toto "pojetí" nelíbí, zaplavují celý svět!
Opravdu je to k pláči, když prezident hostitelské země T. Mbeki (zastánce teorie, že kondomy nezabrání přenosu AIDS), drbansky křičí, že "agresivní diplomacie USA" rozpoutala násilí na Blízkém východě, a přitom podporuje drbana Mugabeho, zloděje farmářské půdy bílých usedlíků v Zimbabwe, v jeho rasistických zločinech. Bylo by to směšné, poslouchat požadavky "černošských státníků" na odškodnění za otroctví, když přitom v jejich vlastních zemích dnes otroctví právě vzkvétá!!!
Toto prosím není vůbec namířeno proti černochům, avšak proti rudochům! Toto je namířeno proti africkým samovládcům, kteří světovou podporu rozkradli pro sebe a svoje rodiny, a dnes řvou o nějakých "kolonizátorech"! Hlavně drbanští afričtí vůdci zavedli svoje země do sraček, ve kterých se dnes nacházejí - desítky let po získání samostatnosti! - protože budují svoji královskou moc, která není založena na demokracii, ale na korupci a násilí. Hospodářská pomoc těmto zemím musí být podmíněna přechodem k demokracii - a kontrolou toku peněz, aby se podpora dostala až k jednotlivým trpícím Afričanům, a ne k drbanům, kteří jim vládnou. Lepší by bylo nahradit vládu drbanů demokracií - ale to by bylo řevu o "kolonizátorech"!
Rasismus je jenom část problému, zvaného "netolerance". A právě tuze netolerantní je jeden z největších bojovníků za rasová práva soudruh Fidel Castro, hlavní drban totalitní Kuby. Je zajímavé, že Castrovi poddaní, ačkoli Hispánci a černoši, prchají do "rasistických USA" na všelijakých podivných plavidlech, na kterých se jich víc utopí, než dojede do země zaslíbené. Je zajímavé, že z islámistického Afghánistánu prchají tisíce lidí do "rasistické Austrálie". Asi se jim ideologie, která u nich vládne, nějak nelíbí. Raději budou trpět pod australským rasismem.
Ono je to tak, že rasismus je všude. Ale v demokracii je potírán. Demokracie je protirasistická už ze své podstaty. Kdežto totalita rasismus podporuje. Totalita je sama určitým druhem rasismu. A je jedno, jestli je založena na islámu nebo na křesťanství.

Pokud má vůbec mít smysl konference proti rasismu, musí to být především konference za demokracii!


Psáno v Praze na Lužinách dne 3. září 2001

34 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Výmluvy na "zločiny kolonialismu" , "arogantní postoj bílého muže" jsou typickou levicovou nacibolševickou lží!...Kolonialismus znamenal pro kolonializované národy pokrok a prosperitu...Bílí křesťané naučili číst černochy Bibli, učili je tvořivé práci, zakládali školy, učili je sexuální osvětě...Co vidíme nyní? Jenom mizérie, genocidy, šíření AIDS a dalších strašlivých chorob...Ano, všechnu pomoc sežerou afričtí diktátoři, lidu se dostane velké kulové...Je nutné naučit africké národy hodnotám demokracie, ale to je zřejmě nemožné...

Anonymní řekl(a)...

Kopretino vy jste několik let v nèjaké bývalé kolonii žila a pracovala?

Anonymní řekl(a)...

Život člověka naučí, že vše na tomto světě přináší zklamání, pouze Bůh ho nezklame když se plně k Bohu obrátí. Zklamání není způsobené zlou mocí, která člověku nic nepřeje a vše kazí. Celé lidstvo je neustále zklamané, protože touží po věcech které nemůže mít. A i když je dostane tak tyto věci jsou pomíjivé a lidstvo je ztratí. Anebo tyto věci nesplňují očekávání a proto lidstvo neuspokují. Pouze obrácení se k Bohu je jedinou pravdou v životě. Sri Aurobindo

Nedokáže-li člověk najít Lásku, Štěstí, Spokojenost a Mír ve svém srdci, je největši chybou hledat je jinde.

Pertinax řekl(a)...

K diskuzi o demokracii nelze nepřipomenout hluboce pravdivý výrok VV:

"Demokracie je (většině všího) lidu režim zcela cizí a naprosto nepřirozený!"

Harpyje řekl(a)...

Zajímalo by mě, kam na ty rozumy chodíte, Kopretino.
Přečtěte si například něco o blahodárném vlivu kolonialismu na domorodé obyvatelstvo v belgickém Kongu. Nebo si přečtěte něco o masakrech na aborigines v 19. století. O genocidě Tasmánců. A tak by se dalo pokračovat.
Slyšela jste někdy o tom, jakými prostředky potlačovali civilizovaní Britové, vítězové nad hitlerovským barbarstvím, Mau Mau povstání v padesátých letech minulého století(!):
1950s. Thrown off their best land and deprived of political rights, the Kikuyu started to organise – some of them violently – against colonial rule. The British responded by driving up to 320,000 of them into concentration camps. Most of the remainder – over a million – were held in “enclosed villages”. Prisoners were questioned with the help of “slicing off ears, boring holes in eardrums, flogging until death, pouring paraffin over suspects who were then set alight, and burning eardrums with lit cigarettes.” British soldiers used a “metal castrating instrument” to cut off testicles and fingers. “By the time I cut his balls off,” one settler boasted, “he had no ears, and his eyeball, the right one, I think, was hanging out of its socket”. The soldiers were told they could shoot anyone they liked “provided they were black”(6). Elkins’s evidence suggests that over 100,000 Kikuyu were either killed by the British or died of disease and starvation in the camps.
To nejsou žádné "nacibolševistické lži", Kopretino.

Větší vlastenec řekl(a)...

Naše milá slečna Kopretina, čerstvá absolventka kapitalistické "vysoké" školy, si je dobře vědoma tíhy břemene bílého muže (a ženy).
Proto se také často a autoritativně vyslovuje k otázce Romů v naší vlasti a k její konečnému vyřešení.
Je také odbornicí na historii obecně : Pravičáci sionisty milují, levičáci nenávidí atd.

Prostě - jestli si absolventi dnešních "vysokých" škol myslí, že jejich diplomy budou po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou automaticky uznávány, tak se VELICE mýlí.

Čest a Nazdar !

Anonymní řekl(a)...

Pracoval jsem v jedné bývalé kolonii, vykupoval od kde koho za peníze OSN zbraně k sešrotování. Když se mi tatáž zbraň vrátila již třikrát, začal jsem je prodávat rovnou. Byl to pěkný život.
Dzip.

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, drahý soukmenovče Pertinaxi.
Vší náš lid dobře ví (nebo alespoň správně tuší), že demokracie bez přívlastků je výmysl Euroameričanů, těch arogantních a přechytralých cizáků, kteří se nám pořád snaží dokázat svoji převahu.
Pravda - občas mají převahu vojenskou; pak musíme vyčkat příchodu osvoboditelů, slavných ruských vojsk. Ale převahu morální a kulturní - tu máme a vždy jsme měli my.
Díky vědomí této naší slovanské převahy dokážeme správně posoudit kapitalismus, demokracii, multikulti, feminismus, tzv.ochranu životního prostředí a všechny ostatní nám bytostně cizí euroamerické výmysly.
I zdánlivé maličkosti tzv.všedního života dokáže vší náš lid vymyslet a používat lépe než ti hloupí a úpadkoví Euroameričani - třeba tzv.deodoranty, řízení motorových vozidel, detaily mezilidských vztahů (ty věčné úsměvy & pozdravy & děkování těch potměšilých Euroameričanů mně vážně defekují).

Prostě – doma ať si Euroameričani dělají co chtějí, ale nás ať nechají být. Za nějaký čas, až se konečně zbavíme cizáckých nesmyslů, přineseme do celé Euroameriky naši kulturu, naše krásné a tradiční slovanské unikulti, naši socialistickou demokracii.

A pak se bude tančit všude !

drak řekl(a)...

To, z čeho se naše, řekněme euroatlantická civilisace vyvinula, rozhodně nebylo bez chyby a nebylo to bez poskvrny, ale to, v co se nakonec vyvinula, je zatím to nejlepší, co na světě dnes máme i přes všechny chyby a nedokonalosti, které v sobě má. Proto považuji za mimořádně hloupé, aby byl tento fakt, zneužíván všelijakými lidožrouty a dalšími padouchy k našemu morálnímu vydírání. Kdyby totiž tito padouši a lidožrouti měli před cca 100 lety tu moc a postavení co jsme měli tenkrát my, tak my bychom tu dnes asi nebyli, zatímco oni by si užívali svět bez nás. Protože jsme neudělali to samé, co by udělali oni tenkrát na našem místě, tak nás teď morálně vydírají a zneužívají slabin naší civilisace, aniž by se nějak přičinili o její rozvoj. necháme-li si to líbit a reagujeme-li na takovéto podněty, je to jen naše blbost a z jejich strany je to chápáno jako naše slabost a je to jen zneužíváno.

Kopretina řekl(a)...

Jistěže jsou velké rozdíly, někteří kolonizátoři byli krutí, ale zdaleka ne všichni, někteří kolonizátoři byli takoví, jak píši...Nic není černé ani bílé...A Vlastenče, nejsem pro žádné konečné řešení...Odmítám násilí proti jakýmkoliv lidem (Židé, černoši, cigáni, mohamedáni, Asijci)...V principu jsme si všichni lidé rovni, rovni v šancích, rovni v lidských právech...V čem si rovni nejsme jsou však hodnoty demokracie, právního státu, všelidské hodnoty...Jakékoliv vraždění pro rasu nebo vyznání je nelidské a je nutné ho jakýmkoliv způsobem odsoudit. Co se týká židovské otázky- skutečně míra antisemitismu je zastoupena zejména u levé části politického spektra, mohu mluvit ze své vlastní zkušenosti s lidmi, se kterými jsem se setkala...Mnozí známí levičáci ze školy považují vznik Izraele za hřích, děs a hrůza, ...Všem těmto lidem bych objednala exkursi na "Palestinská" území, to by viděli, koho podporují...Pravičáci Aznar, Wilders, u nás předseda senátu za ODS Přemysl Sobotka...jsou sionisté...Ovšem Stracherovi za Svobodní (pozor i ti jsou ve skutečnosti levicoví...Atd. Paní Le Pen nemá ráda nikoho (Cikány, mohamedány, homouše a i Židy)...Na to jste Harpyje dávala odkazy, takže Vám věřím...I když se k židovské otázce nevyjadřuje...Ovšem ne Euportalu psali, že Marine Le Pen brání homosexuálny a Židy proti muslimům a že Židé a homosexuálové budou litovat, že se stavili proti Marine Le Pen a že je to dáma...

Kopretina řekl(a)...

KAJANUV ČLÁNEK Anonymní beznadný konec "Dzip" někdy se Kajan upsal a napsal "Dzop" (jako slepicích zob, zob)...I když Kajanovi skutečně za pozornost děkovat MUSÍME...Kajanovy myšlenky jsou vědecké...:-))) Na NP-diskuse nezávislá diskuse má Kajan článek http://www.np-diskuze.cz/?p=19493
Studejme! ...Článek začíná slovem Lidský svět

Schumacher antisemita řekl(a)...

Demokracie je jen formou vlády, která může mít rozličný obsah. Může být i rasistická a velmi krutá. A přesto bude demokracií. Jestĺiže se máme bavit o demokracii, měli bychom ji definovat. Demokracie je vláda lidu jako protipól vlády jednotlivce. Budeme-li zkoumat nějaký stát, například Českou republiku, jejícž fungování bychom měli nejlépe znát, zjistíme, že není demokracií, třebaže má nějaké její prvky a projevy. Ideální demokracii nemají nikde. jestliže si pro zjednodušení potřebuji vypomoci přirovnáním, jako příklad použiji někdejší socialismus, tak zvaný reálný. Poměr demokracie k reálné demokracii je obodbný jako poměr socialismu k reálnému socialismu.Podobně jako to či ono bylo označováno za "nesocialistické", tak nyní se rozmohlo, že to či ono je označováno za "nedemokratické". Případně nesouhlasícím oponentem můžete být za týž názor označeni za fašisty, hlásí-li se k "levici", nebo za bolševiky či komunisty, hlásí-li se k "pravici". Považuji za chybné označovat současné společenské uspořádání za demokracii. Toto není demokracií. Čím tedy je ? Je formou vlády s demokratickými prvky. Proto se nebavme o demokracii, ale o její míře. Velmi pečlivě analyzujme obsah pojmů, které jsou nám předkládány. Podrobujme vše kritickému myšlení a braňme se proti manipulaci. Jinak se pravda stane lží a lež pravdou. Dobře je to popsáno v "1984" a snad ještě lépe a humorně v dětské knížce "Jasmínek v zemi lhářů". Doporučuji. Demokracie může být velmi rasistická, antirasismus může být velmi nedemokratický.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, ti lidožrouti a padouši nedělají více než jim dovolíme. Že jim to dovolíme, ačkoli zatím jsme dost silní abychom jim to nedovolili, je náš problém. Jenom náš problém.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Kopretino, to je sice chvályhodné, ale dovolím si připomenout, že "Homo Sapiens sapiens" nevznikl tím, že by nějací osvícenci sundávali opice se stromů. Ani lidožrouta neodnaučíte jeho zvykům tím, že mu dáte vegetariánskou kuchařku. Znal jsem výborného člověka, který po zkušenostech s lidojedy na Nové Guinei, kde vykonával funkci královského prokurátora, raději odešel dělat misionáře do rovníkové Afriky, asi tří set tisícovému kmeni přeložil Bibli do jeho jazyka, kterému vytvořil do té doby neexistující psanou formu a gramatiku. Byl to doslova svatý muž, jeho práce byla velmi obtížná a obětoval jí i své zdraví.
Jakýkoli vnější zásah do kulturně nekompatibilního systému vyvolává následky vyžadující další zásahy. S mnohdy zhoubnými důsledky. A to i v případě dobré znalosti systému, která bývá velmi vzácná.
Je těžké být bohem (Strugačtí). Ano, je velmi těžké být bohem.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Neutíkají proto, že by se jim nelíbila tamní ideologie a kultura. Tu si jako zdroj té mizérie přinášejí s sebou. Utíkají jen před jejími důsledky někam, kde je vyšší životní úroveň. Kde se dožadují nejen tolerance, ale respektu i toho aby místní se podřizovali jejich kultuře a příkazům islámu. Tak se děje na celém světě, kde jsou jjeich zvyklosti tolerovány ve jménu multikulti ideologie.

Harpyje řekl(a)...

Mohu Vás z vlastní zkušenosti, Kopretino, ujistit o tom, že http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Slaves_%28Gor%C3%A9e%29 působí podobně hrůzně, jako Yad Vashem.

Kopretina řekl(a)...

Ok...Ale Harpyje, co říkáte Zemanovu výroku...Pan Zeman vyslovil thezi o islámu...
http://zpravy.idnes.cz/islam-je-anticivilizace-kvuli-vztahu-k-zenam-trva-na-svem-zeman-psp-/domaci.aspx?c=A110707_154449_domaci_abr

Harpyje řekl(a)...

Tomu říkám, Kopretino, že neexistuje lepší názorný příklad populismu. V případě alkoholem odulého hnusa Zemana se jedná o poslední pokus.
Doufám, že se do té léčky nechytíte.

Kopretina řekl(a)...

Ne nechytím, i když jsem napsala souhlasný příspěvek k článku, ale nechytím...Sice kritizuji muslimy hodně, ale nejsou všichni stejní...Ale doporučím panu Vlkovi námět k článku, když tak rád píše o Němcích. Doporučím mu, aby napsal článek o nejhorší masové vraždě československých občanů a to na začátku března 1944 masová vražda československých Židů v Osvětimi...Tito Židé by zasloužili památku...

Harpyje řekl(a)...

Lepší by bylo, kdyby už nepsal vůbec nic, Kopretino. "Výročí největší masové vraždy v Osvětimi" David Vondráček, Vlkem st. zatracovaný sudeto/německý zaprodanec v rozhovoru s Tomanem Brodem: http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=881%3Avyroi-nejvti-masove-vrady-v-osvtimi&catid=78%3Az-denniho-tisku&Itemid=54&lang=cs

Kopretina řekl(a)...

Jistěže by pan Vlk neměl psát zřejmě nic, ale to se nestane, pan Vlk je plodný autor, tak by největší masovou vraždu v Osvětimi 8.3.1944 popsat měl...Měl by napsat, co se tehdy stalo...Měl, měl...Neviditelný pes určitou čtenost má a tito lidé si zaslouží památku...A pan Vlk antisemitismus odmítá, tak by měl tuto událost detailně popsat...

Anonymní řekl(a)...

Otázka k přispěvku z 7.ČERVENCE 2011 13.13
Jak se mohla zbraň vykoupená ke sešrotování vrátit zpět třikrát? Měla být přece sešrotována, a to těmi kteří ji k sešrotování koupili. Tedy i Vámi. A nebyla, protože byla dána znovu do oběhu těmi nakupovači a šrotovači, kteří si tím vydělávali pěkné peníze. Protože jste tím nakupovačem jste byl i Vy, tak tu Vaši činnost lze přinejmšim pokládat za pěknou sviáarnu. A ne činnost těch domorodců. Vy jste tu sviňárnu umožnili a prováděli, tak ji neházejte na domorodce v nějaké kolonii.

drak řekl(a)...

Schumacherovi, Kopretině a Pertinaxovi:

My, jakožto ti vyspělejší, bychom určitě měli ve vztahu k méně rozvinutým zemím skutečně mnohem důkladněji zvažovat, co jim naše působení tam může způsobit a toho, co by nemuselo dopadnout dobře by bylo lepší se zdržet. Situace už je ale dnes taková, že vhodnou příležitost k nevměšování se, už jsme propásli a teď bychom se aspoň měli snažit neutralisovat a minimalisovat vzniklé škody. V rámci té minimalisace škod také nezaškodí vykázat do patřičných mezí některé hodně "nenažrané" a mimořádně finančně náročné "lidožrouty".

Anonymní řekl(a)...

ANO. Ta sviňárna se dá dělat jen tam kde vládnou sviňáci. Vládnutí je ta činnost "domorodců". Prodej k sešrotování vládním sviňákům byla výnosná práce za peníze z "pomoci" OSN. Přispějte na hladové afroše, oni si koupí Kalacha.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, právě s hodně nenažranými a finančně náročnými lidožrouty se dělá skvělý byznys. Dělá se to tak, že náklady zaplatí dańový poplatník "pomáhajícího státu", zisk shrábne nějaká firma podnikající v prodeji zbraní a v těžbě a zpracování surovin nebo nějaký zprostředkovatel, poradce a podobně. Podle scénáře "já dohodnu kšeft, moje vláda ho zaplatí a pak se šábnem". Všchno to se zabalí do humanitární, strategické a jiné pomoci, výhodné spolupráce, lidských práv, budování demokracie a tak podobně.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Faktu, že jsem začasté za debila co spolufinancuje kdejaký tunel, lumpárnu a čísi hodně nadstandardní životní úroveň, jsem si na rozdíl od spousty naivních jedinců vědom. Bohužel, jediné co jsem proti tomu schopen učinit, je rozumná míra daňové optimalisace, což činí mnozí další spolu se mnou, no a v neposlední řadě i snaha posílat do politiky lidi, kteří mají v programu "zeštíhlování státu" a "snížení míry přerozdělování", neb to je jedna z mála možností, jak tomu padoušství aspoň trochu zamezit. Až někdo vymyslí něco chytřejšího a hlavně účinnějšího, ale hlavně to také prosadí, tak si zaslouží pomník jako hrom.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k té údajné "největší vraždě československých občanů" ze dne 8.3.1944:
NIC TAKOVÉHO SE NESTALO !
Protože :

1) Jak všeobecně dobře známo, V BOJI za vlast a spravedlivé společenské zřízení PADLO cca 360 000 československých občanů. A padnout v boji (odboji) je něco ZCELA JINÉHO, než být zavražděn. Prostě - sionisti-občani předválečné ČSR se počítají mezi 360 000 padlých československých odbojářů.
Tím vynikne statečnost a nezlomnost našeho československého národa.

2) Sionisti-občani předválečné ČSR, kteří se stali oběťmi tzv.holocaustu, se počítají do celkového počtu zavražděných sionistů.
Tím vynikne zrůdnost německých fašistů. (Do celkového počtu obětí holocaustu samozřejmě započítáváme i ty německojazyčné sionisty, které jsme po osvobození ČSR Rudou armádou poslali v transportu domů do Reichu, pěkně mezi německými fašisty.)

3) Ve dvou nocích 10. a 11.července 1944 padlo v Osvětimi v nerovném boji s přesilou německých fašistů zhruba 7000 československých občanů. Což je téměř DVAKRÁT VÍC než 8.března téhož roku.

Učit se, učit se, učit se ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Děkuji antisemitovi Schuhmacherovi za vysvětlení příspěvku váženého vlastence Draka. Nebylo mi jasné, co tam způsobuje naše působení.

Větší vlastenec řekl(a)...

Stačí si příspěvek váženého vlastence draka (z 0.50) tak 5x až 6x přečíst, a vše je jasné, vážená paní Harpyje.

Harpyje řekl(a)...

Jsem asi trochu natvrdlá.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale ne. Jen zkuste číst mezi řádky.

Harpyje řekl(a)...

K tomu mi chybí zkušenost.

Kopretina řekl(a)...

Hlavou proti zdi, vrchní rabín v Judeji a Samaří řekl:
Hlavou proti zdi

Vrchní rabín pro Judeu a Samaří, Elyakim Levanon, zveřejnil své názory na současnou situaci v Izraeli:„Již několik desetiletí tlučeme hlavou proti zdi. Naše národní politika dělá jednu chybu za druhou. Měli měli sami rozhodnout, kde a jak stavět byty na naší půdě, je to naše země. Jednou provždy bychom měli skoncovat s nesmyslným označováním našich osad za „ilegální předsunuté základny.“ Mohou být ilegální jen proto, že ministr Barak odmítá podepsat důležitý dokument. Jakmile ho podepíše, vše je legální.Když to Barak odmítne podepsat, podepíše to někdo po něm. Musíme začít myslet samostatně. Říkají, že kdyby vyvražděna rodina nežila v Samaří, mohla by dnes žít. Ale totéž lze říci o celém Izraeli. Kdybychom nežili v této zemi, nebyly by zde války. Jakoby nás nevraždili všude i v diaspoře. Takové „kdyby“ je krátkozraké a zlé. Je to naše země, naše vlast a naše dědictví, proto musíme stavět dál.Itamar, město vyvražděné rodiny, musí růst a stát se novým centrem v Samaří. V našem myšlení musí nastat nový posun. Našim politikům chybí poradci, schopní formulovat nový přístup. Nemůžeme politiky nahradit, ale pomozme jim najít dobré poradce, schopné vytvořit alternativu k současnému nefunkčnímu přístupu. Dobří poradci musí umět vysvětlit národu nové, plně funkční přístupy.
Tak jest...

Kopretina řekl(a)...

Bezvadný vtip z úvodníku:

Lezou tři slimáci a najednou ten poslední vybouchne.Co to bylo, ptá se první slimák.Nevím, asi to byl MuSlimák, zdrháme.