pondělí 9. ledna 2012

Zpráva z Tanvaldu


Tanvald má v mezietnických a meziskupinových konfliktech, na jejichž konci je někdo mrtvý, již svou tradici. Už Jára da Cimrman popisuje ve své hře Vizionář historku, kterou sám zažil, když navštívil místní hospodu U Labutě, ve které po rvačce pobíhal cikán s kudlou v zádech. Tentokrát uvádím historku z roku 1994, která popisuje dění po reálném a vůbec ne úsměvném účinkování pana Smrtky. Ještě dodávám, že historka z prvních minut roku 2012 nebyla dle mého mínění vyvolána rasovou záští. Tu zpětně rozviřují až různí aktivisté různých ras, národností a hloupostí. Nuže, předkládám text starý už skoro 18 let:V sobotu 27. srpna 1994 zažil Tanvald neobvykle rušné odpoledne. Uskutečnil se tu "Smuteční pochod za oběti skinheadského teroru", pořádaný místním anarchistickým sdružením, Demokratickým svazem Romů a Hnutím občanské solidarity a tolerance (HOST). Krátce po druhé hodině odpolední připomněl Michal Horák z HOSTu v krátkém projevu přes deset mrtvých, obětí rasové zášti a netolerance i stovku pogromů, načež pochod započal.

Jednou z posledních obětí meziskupinové nenávisti byl sedmnáctiletý Zdeněk Čepela, kterého společně s jeho dvěma kamarády krátce po půlnoci 31.7. napadli útočníci ze skupiny "Sudety" a jenž na následky pěti bodných ran zemřel při převozu do nemocnice. Na jeho památku se smuteční pochod konal. Mezitím 11.8. zaútočilo jiné komando zápalnými lahvemi na byt v blízkém Jablonci. Při tomto teroristickém útoku (či nevinné klukovině?) byly vážně popáleny dvanáctiletá dívka a její teta.

Zdeněk byl anarchista, popálené ženy Romky, útočníci skini. Ministerstvo vnitra se pravděpodobně obávalo při této demonstraci skinských útoků, stejně jako anarchistického vytloukání výkladů. Proto se různé složky policie dostavily v hojném počtu. Policisté, okuklení příslušníci protiteroristické jednotky a psovodi se svými svěřenci svým počtem převyšovali demonstrující místní i přespolní anarchisty, punkery, Romy a redskiny skiny, kterých bylo asi dvě stě. Asi padesát "normálních" lidí se časem odhalilo většinou jako rozhlasoví a televizní reportéři, novináři a jejich doprovod. Hlavní tanvaldskou ulicí a zároveň mezinárodní trasou E14 se tento téměř prvomájový průvod bral za policejním autem s majáčkem, obklopen policejní blokádou z boku a policejním uzávěrem se psy zezadu. Nad tím vším se vznášel policejní vrtulník přiletivší při té příležitosti z Prahy. Babičky a mládež na kolech lemovaly chodníky, štamgasti se občerstvovali pohledem z terasy hotelu a poobědvavší rodinky přihlížely z oken. Jen mávátka chyběla. Policejní ochrana dokonale oddělila "slušné" občany od potencionálních výtržníků či obětí.

Nikdo z nich tak neměl šanci slyšet "Čechoslováka" Ivana Veselého, který při zastávce na dolním tržišti prohlásil (mj.): "Vláda a intelektuáli su ticho... V čele takových průvodů v Německu a Francii jdou Khol a Mitterand... Až jim budou házet zápalné lahve do bytu, pak se probudí? Měli by něco dělat - když už ne jako politici, tak alespoň jako lidi."

Po půl třetí průvod začal postupovat na sídliště Výšina, kde Zdeněk bydlel. Stísněnou cestu do kopce už většinou neabsolvovali místní zvědavci, kteří předtím průvod sledovali na chodnících za zády policie. Další zastávka se konala u sídlištního nákupního centra. Člen místního Demokratického svazu Romů pan Puľo zde o skinech prohlásil: "Dnes ubližují nám, ale co se stane, až nás všechny vybijí nebo vysídlí? Pak budou vyhledávat ty, kteří nejsou správní Češi, kdo má třeba babičku z Moravy..." Byl přerušen výkřikem "Kolik vás chodí do práce?" Odpověděl: "Když přijdu na úřad práce, tak mě vždycky pošlou někam, kde cikány nechtějí. To se mám bíle nalíčit a pak se ptát po práci?"

Po projevu pražského anarchisty Jakuba Poláka se průvod zase vydal dál. "Kolem studánky, podhorských chaloupek a kapličky prosluněnou pozdně letní přírodou" (jak později básnil nezávislý publicista Jan Urban při debatě, která se konala od sedmé hodiny večerní v liberecké radnici) k bývalé truhlárně, nyní diskotéce, kde byl Zdeněk pobodán. To se už za uzávěrou nepohybovaly osoby, které předtím se sprostými slovy odmítaly rozdávané letáky. Proč tam tedy ti dva muži chodili? Někteří kamarádi Zdeňka Čepely nešli na pochod ze strachu, že si je místní skini obhlídnou a vypořádají se s nimi později... (Urban: "A cítil jsem se jako v Bosně.")

V tomto volném prostoru už občané statečně přihlíželi z bezpečné vzdálenosti. Několik jich ale šlo opravdu spolu. Před restaurací Truhlárna se průvod nakonec zastavil, postál a rozešel. Nikoli v tichu. Vrtulník bzučel, z vysílaček se ozývala všelijaká hlášení. Psi z policejní uzávěry se dostali do kontaktu se psy z protiteroristické uzávěry i s civilními demonstrujícími psy. Neměli se rádi.

Po páté hodině již před Truhlárnou zůstal jen jistící hlouček unaveně žertujících policistů. Po krvavé stopě na zaprášeném asfaltu už nebylo dávno ani stopy. Tragedii připomínaly jen květiny u kříže, opřeného o sloup veřejného osvětlení.

Jiné kříže lemovaly cestu ze sídliště. Na stromech a sloupech zůstaly na místech po stržených plakátech, které před několika dny zvaly na smuteční pochod, černými spreji nastříkány keltské kříže v kruhu. Znak hnutí, které se hlásí k vraždám.

Psáno v Praze dne 31. srpna 1994, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 8. září 2001.
----------------------------------

(PS 2012: Vysvětlení opoždění publikování mé zprávy: V tiskovině HOST, na jehož založení jsem se rok předtím spolupodílel, nemohlo vyjít, protože prý jsem špatně referoval o účasti na demonstraci. Podle mého článku to vypadalo, jako by podíl místních obyvatel na ní byl jen skromný. Když jsem se ohradil, že tomu tak podle mého pozorování skutečně bylo, dozvěděl jsem se. "Ano, je to pravda, ale je nevhodné to zveřejňovat."
V roce 1994 jsme ještě neměli internet.)

Znak Tanvaldu převzat z oficiálních stránek města.

161 komentářů:

Schumacher řekl(a)...

Ano, je to pravda, ale je nevhodné to zveřejňovat... Přesně tohle trvá do dnes. Co se týče založení Hostu,napadá mě, že čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. Či za dobrotu na žebrotu. Dobře myslet nestačí, třeba domýšlet do důsledků. Jelen se zlatými parohy je jen v pohádce a ani tam nebývá vždy na blízku.
Můj názor : Občanský princip, jeden zákon pro všechny, padni komu padni.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdo to je, ten "Jára da Cimrman" ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Mimochodem : Jméno města „Tanvald“ je smutným pozůstatkem po staletém řádění Němců-fašistů. Nechápu, proč se naše tradiční české město nejmenuje česky.
Prostě - po našem opětovném vítězství nad multikulti a Euroamerikou ten ohavný fašistický název změníme.

Ve vší skromnosti si dovolím navrhnout název, vycházející z největší události v dějinách města (a jedné z největších událostí v dějinách naší slavné vlasti) :
Televizní Město

Čest a Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Tanvald má i "české jméno", přiřčené mu nacionalistickým písmákem Metelkou už v r. 1843: "Jedlolesí". Ale to ponechme k užívání jen největším vlastencům a nejmoudřejším písmákům.
\ :-)

Jakub S. řekl(a)...

Jen upozornění: není nikterak doloženo, že by Mistr sám byl svědkem té scény v hostinci. Jakkoli všechno v jeho nekonečně bohaté fabulaci mělo větší či menší oporu ve skutečnosti, již do sebe celý život ssál (dovolte milý archaismus) jak houba vodu.
Jedlolesí... ó. O Tannenwald, o Tannenwald, wie grün sind deine Blätter!

STK řekl(a)...

Hesla pro dnešní dobu:

Všechno, jenom ne střízlivý pohled na věc!
Kdo ještě není předpos*aný dnes, bude určitě zítra!
Kdo někomu bezhlavě nefandí, jako by nebyl!

Ale už to všechno napsali jiní, daleko dřív a daleko lépe... My jenom do hotového obrázku dosazujeme lokální a aktuální detaily.

Příloha: Co vše nás minulo...

P.S.: Já se to učil jinak: "Ó Tannenbaum, ó ... [;>)

STK řekl(a)...

Existují neuvěřitelné odpovědi. Vždy jsem myslel, že nejde vyslovit "neuvěřitelnou otázku". A mám to tady!
Kdo to je, ten "Jára da Cimrman"?

Jakub S. řekl(a)...

To je přirozeně řečnická, něco na- či uvozující otázka! Dnes už naštěstí díky mravenčí dlouhodobé práci mnoha kolegů z řady oborů u nás nemůže být nikdo, kdo nesčetněkrát jméno J(da)C neslyšel, neviděl. Ať jej ignoruje jak chce. Non serve a niente.
Ovšem nezapomenutelnou trapností zůstane, že pod neuvěřitelnou záminkou, že neexistoval, byl těsně předtím, než by suverénně zvítězil, vyřazen z Největšího Čecha. S takovou NE!
A snad už smím aspoň naznačit (promiňte, Mistře): už léta pozvolna, jak se dostávám k pramenům, zpracovávám třaskavé (pro tři či čtyři národy či státy) téma, zvané pracovně Car a Cimrman. Dějiny Evropy nutno přepracovat. Ovšem nikoli poprvé, že. Kdo kdysi chodil do vinárny U pavouka, tušil už tehdy.

drak řekl(a)...

Když se důsledně nepotírá kriminalita drobná, nedivme se pak, že po světě chodí zmetci, kterým nakonec přijde normální píchat do jiných lidí nožem. To je prostě logické vyústění a protože jsou mnohdy beztrestní, bude to gradovat dál.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ajta !
Vidím, že vážený STK (jenž se zuřivě brání označení „intoš“) se bez bázně poznovu dotýká filosofie - asi jako drátů na zem spadlých.

Co o takovém dotýkání/tázání napsal před lety jistý rakouský sionista ? Der Philosoph behandelt eine Frage, wie eine Krankheit.

Nuže, vážený STK, je mi líto. Jsem jen prostý člověk, navíc takový celý jaksi mělký, Leninužel. Takže hloubka (i další rozměry) Vaší otázky mně utíká.

Vážně - já jsem se jen tak větru dotázal, kdo to je, ten "Jára da Cimrman" ?
A místo odpovědi na jednoduchou otázku z dálav moravských přilétly, na perutích labutích, úvahy mně nesrozumitelné.

Takže ponořit jsem se musel ne do jedné ze studnic vědění, jež v sobě tají zdejší intoši, leč do vlastních vzpomínek. Vzpomínek na jeden Marxužel nevyužitý talent.

Jak by asi reagoval Ladislav S., kdybych mu položil onu pitomou otázku ? Asi jako obvykle, při jiných mých ...ehm, ne úplně chytrých otázkách - charakteristickým prudkým pohybem ruky i těla. Jako kdyby uhýbal před sršněm.
„Ale né, prosím vás ! Tohle byl výmysl Velebnýho, to „da“. Bylo to blbý, tak jsme to dali pryč, už dávno.“

* * * * *

Je věčná škoda, že Ladislav S. nedokázal rozvinout svůj nepopiratelný talent, že jej nechal zavinutý v plytkých historkách o J.Cimrmanovi.

Je potěšitelné, že naši Doupatoví autoři věnují svou pozornost něčemu pozoruhodnějšímu, než je celá ta „slavná“ mystifikace o Járovi Cimrmanovi.


Víme, co v divadle budujeme; nebude mít místa lidová a místa pro panstvo, bude to divadlo socialistické země a atomového věku, dočká se komunismu, bude v něm znít slovo i hudba ve službách nejkrásnějších lidských idejí. (Igor Zhoř, 1960)


*** Volte návrat našeho unikulti, volte náš návrat do Asie ! ***

STK řekl(a)...

Jistě jste Vlastimile ty dráty na zem spadlé (z nebe) nabil na dostatečné napětí, aby dotek nás, nevzdělané a hloupé, přiměřeně bolel.
===
Gdyž to viš, čemu se ptaš!
(To je "ponašimu", vědí? Tady si "vší lid" nebere servítky. Spíše servírky. Servus.)

Větší vlastenec řekl(a)...

"...nabil dráty na dostatečné napětí"
Božínečku. A já vembloud myslel, že vážený STK je inža přes elektriku.
Nebo že by v tom kraji fakticky nabíjeli dráty ?
Kdož ví. Pražák ne.
V tom kraji si lid bere servírky, ne však ubrousky - tedy mastná ústa rukou šťastně si otírá ? (Viz velebáseň "Krmička vepřů".)

V tom kraji, když se chlapi poperou, tak jen nožem nebo sekerou.
Kurňa, tady to už nepáchne člověčinou, leč smrdí krchovem.
Jak to říkal ten sionista ?
Aha : Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Česky : Hubu drž, vlasti služ !

A uš kuš !

Větší vlastenec řekl(a)...

Jedlolesí.
Jo, to tak. To tak akorát.
To snad raději Jedolesí. Nebo Jedloděsí.
Když si představím všechnu tu jedovatou hrůzu, jež za starých špatných časů ze všech koutů Sudet doslova čišela ...
Když si představím všechny ty vypálené paseky, posekané stromy, padlé velikány našich hor ...
Naše kameny, kosti Matky Země, vysbírané a vyskládané Němci-fašisty do valů doslova prehistorických rozměrů - jen aby si páni Němci udělali z našich krásných kamenitých strání pastviska pro svůj vykořisťovaný dobytek, nebo dokonce i políčka pro své vykořisťované oráče.
A ty jejich ponuré domy, statky, školy, továrny, kostely, hospody, hotely - prostě všechny jejich stavby, jež z našich kamenů či ze „svých“ cihel za staletí okupace postavili ...
A v každém tom hrozném, HROZNÉM stavení (vzpomeňte na Holašovice, vzpomeňte na hrozné pražské kostely a kláštery !) sídlí DĚS.
Rozum se vzpírá uchopit všechno to pokrytectví, náboženství, lakotu, dřinu, krutost, zarputilost „našich“ Němců ...
Snad to všechno pramenilo z jejich špatného svědomí - však zkuste žít s pocitem viny za ukradenou zemi, za poražené stromy, za upáleného Jana Husa, za popravené české pány, za spálené české knihy.
Ale vlastně : Vůbec to nezkoušejte. Takovou vinu byste neunesli. My Češi, my Slovani jsme prostě NIKDY, v celých našich dějinách takovou vinu nenesli. Zato Němci jsou tak vycvičení vlastními tisíciletými zločiny, že vinu nesou zkušeně a svižně - jako nosívali němečtí nosiči vodu, jídlo, topivo, tlusté turisty na naši Sněžku.

Tannwald ... Známe knihu a film Tannöd. Temnými tóny vykreslili Němci svoje temné duše, temné lesy, temné statky a skutky. Chtíč a svár, strach a žal, zaostalost a chudoba, papeženectví a nevěra, pověry a incest, a nad tím vším stín nepotrestaného fašismu. Ano, to bylo Západní Německo. Ano, to je dnešní dočasně sjednocené Německo.

Prostě, Ó Velký Šamane, my jednoduše MUSÍME z tváře naší vlasti vymazat VŠECHNY pozůstatky po těch děsivých dvounožcích. Stejně jako jsme Německý brod přejmenovali na Havlíčkův a Donnersberg na Milešovku, musíme v budoucnu přejmenovat Bruntál, Šumperk, Špilberk, Harrachov, Chomutov a tisíce a tisíce obcí a míst v celé naší vlasti.

Takže, pokud nemáte lepší návrh, zopakuji ten svůj : Ve šťastné budoucnosti, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem přejmenujeme tzv.Tanvald na Televizní Město.

A pak se bude tančit všude !

drka řekl(a)...

Kdyby si rodiče hleděli svých dítek a odmalička se starali o to, co ta dítka dělají a jak tráví jejich volný čas a co je zajímá a oslovuje a hovořili s nimi o tom a k něčemu je vedli a vychovávali je, těžko by se pak z jejich dítek stávali skinheadi nebo anarchisté a končili s kudlami mezi žebry. Stejně tak i náš stát, kdyby byl důslednější a tvrdší u drobných projevů toho, co není v pořádku, na ty kudly mezi žebra by už nedocházelo a když ano, tak ne tak často a s takovou vervou a významnou nadějí na beztrestnost.

Anonymní řekl(a)...

Zapomněl jste na rozhledny, vlastenče, ze kterých Germáni, vydávajíce se za turisty, sveřepě shlíželi do vnitrozemí.
Tanvald by se mohl inspirovat na příkladu Kyšperku, přejmenovaného na Letohrad. Hlasuju proto pro Zimoles.
jepice

informace řekl(a)...

Skutečně nevím, nezlobte se, jak mám na některé příspěvky štamgastů reagovat. Opakují tu své názory s takovou tvrdošíjností, neústupností, že se musím ptát, je-li to názor získaný kulturním vlivem tedy do jisté míry druhotný anebo jestli to je projev životní zkušenosti.
Je to názor Pergillův na židovskou otázku a pak soustavné vymývání mozků Většího vlastence prosudetskou propagandou, i když skrytou za ironickým ale dost průhledným závojem.
Skutečně nevím, co si myslet a jsem opravdu v nesnázích jak na tyto příspěvky reagovat. Mám je do nekonečna vyvracet anebo si jich nevšímat?
Začíná mi to být při diskuzi dost nepříjemné.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Stejně tak i náš stát, kdyby byl důslednější a tvrdší u drobných projevů toho, co není v pořádku

Na první pohled to sice zní rozumně, ale přineslo by to přímo katastrofické důsledky a ohrozilo samotné základy našeho demokratického zřízení! Kdyby nebyla policie a soudy zahlceny běžnou kriminalitou, tak by mohly začít postihovat korupci a tunelování, a tudíž by politické strany neměly z čeho financovat předvolení kampaně a místo politiků by mohli být zvoleni populisté! (Pro ty, co si plně neuvědomují, jak hrozná věc je populismus, uveďme jak je definován Cambridgským slovníkem: "politické ideje a aktivity, které jsou zamýšleny representovat potřeby a přání obyčejných lidí".)

drak řekl(a)...

informaci:

Tvrdošíjnost a neústupnost obvykle naznačují, že za nimi v pozadí se skrývá cosi jako vymytý mozek. Podobně jako nemá cenu hádat se s tlampačem, nemá ani cenu hádat se s tímhle a zkoušet s tím diskutovat, protože zejména v případě VV je to jen krmení trollů. Zde doporučuji důsledné přeskakování, podobně jako při čtení novin v dobách před listopadem 1989 zmínky o výstupech z ÚVKSSS a ÚVKSČ a podobné budovatelské bláboly, pak měl člověk větší šanci, že narazí na nějakou smysluplnou informaci dřív, než ty noviny znechuceně odhodí nebo použije nějakým užitečnějším způsobem. Pergill, bytost jinak sečtělá a inteligentní, je bohužel zasažen jedem antisemitismu z nějakého důvodu víc, než by bylo zdrávo a hlavně jeho inteligenci odpovídalo. Nicméně myslím, že tady pořád ještě má cenu zkoušet o něčem hovořit, diskutovat a přesvědčovat.

ZŽ:

Omyl, ten populismus a jeho zhoubné následky nám nejvíce hrozí nyní, kdy ten stát dlabajíce na drobné věci z toho důvodu, že jsou drobné a pracné, tak má v masovém měřítku problémy s věcmi už nikoliv drobnými a to celé pak hrozí destrukcí celé společnosti. Oni na to al dlabou dál a dělají, jako by se nic nedělo, takže nás čeká pěkná mela.

Jakub S. řekl(a)...

I - je to složité, náročné, a hlavně leckdy nejasné. Kdyyž se obratem nemůžeme zeptat: E, amico - cosa vuole dire con questo?
Jak zní mé osobní časté slovo: i n d i v i d u l e n ě . (Takto, sím. Specialita šéfa podniku.)
Jak vidíte výše, asp se může klidně dočkat mého potvrzení. Prostě uvádí fakta, jak je znám/vidím aji já. A VV - leckdy je docela inspirativní, že, a/nebo zábavný. Tož co. Beru - neberu, uznání - odmítnutí. A jede se dál...

Větší vlastenec řekl(a)...

Pravdu má jepice, pravdu nikoli jepičí, leč kovu trvalejší : Zapomněl jsem, dnes v noci, na germánské rozhledny jako na smrt.
Na germánské rozhledny, postavené na našich horách*) však poukázal jsem již několikrát v nedávné minulosti. Ba přímo UKÁZAL jsem vlastencům fotografie těch příznačně přízračných staveb, jež naši tragicky zmenšenou*) vlast obklopovaly na všech „pohraničních“ horách.
Naštěstí jsme řadu z nich již zčechizovali do základů.
Nyní pokračujeme, Leninužel trestuhodně pomalu, v čechizaci zbylých německých horských bud - základen nepřítele národního i třídního. Viz např. skvělý vlastenecký čin, jímž byla loni zcela zčechizována tzv.Petrova bouda.

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) POZOR !
Občas zapomínáme, že naše vlast je mnohem větší než ten současný pahýl !
Nám Čechům přece patří CELÁ naše Šumava, CELÉ naše Krušné hory a Krkonoše atd.. Protože kde jednou stanula naše česká noha, tam prostě JE Česko - od Baltu po Černé moře, od Košic po Lucembursko.
Pohov.

Větší vlastenec řekl(a)...

Že jsem "leckdy ... docela inspirativní ... a/nebo zábavný" ?!
Nechte na hlavě, vážený Jakube S., nechte na hlavě !
Vás jsem neinspiroval ani k zamyšlení nad hloubkou hlouposti zarputilého používání výrazu "Jára da Cimrman".
Natožpak k zamyšlení nad ještě většími hloupostmi, jež ...
Ale dost. Už mě to nebaví.

Servus !

Harpyje řekl(a)...

"Hyperkorektnostnení "tak nějak" jednostranná. Je naprosto svinsky a z principu jednostranná. Je to propaganda, vymytí mozků, které si vůbec nezadá s propagandou komunistickou nebo nacistickou ..."
Ať žije politically incorrect! Na co brát nějaké zbytečné ohledy, že ano?
"Je to Žid, proto je podjatý", poradce pana prezidenta, "pravicový libertarián" Pavel Hasenkopf.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážená paní Harpyje, to je postoj opravdového (a STATEČNÉHO !) českého vlastence.
Můžeme být hrdí na svého prezidenta - vybírá si spolupracovníky přesně podle našeho gusta.
To vy v tom zaostalém i dekadentním Německu prostě nedokážete.

Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Pán byl upřímný. Řekl, že císař je nahý. :-/

Větší vlastenec řekl(a)...

Je to tak, vážená paní Harpyje. Poradce našeho pokrokového prezidenta se statečně vykašlal na prokletou politickou korektnost, a krásně vyslovil cítění všeho našeho lidu.
Ano, nosím-li na tričku hrdě čísla „18“ resp. „88“, jen sionista v tom může vidět něco špatného.

Samozřejmě, když se řekne „A“, je nutno říci také „B“. Prostě je nutno našim sociálně spravedlivým dělníkům zaručit spravedlivý proces : Je nutno DŮSLEDNĚ zajistit (například prozkoumáním rasového původu posledních tří generací předků všech "českých" soudců), že naše soukmenovce nebude soudit nějaký rodilý sionista.
Doufám, že náš prezident se v této věci bude i nadále pozitivně angažovat.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Proč už nebudu pokračovat ve znalecké praxi
Autor: Michal Mazel
"Nebaví mne už si číst o sobě na internetu, čím mám dostat po hlavě, nebo že jsem lakotný Žid, co k chanuce dostane černou mambu. Mimochodem, židovského původu nejsem, ale to nacistům nevadí to do zblbnutí psát ..."
Když se někdo jmenuje Mazel, nebo Maazel, tak prostě m u s í být Žid, jak tvrdí ta dělnice. Taky jenom vyřkla nekorektní pravdu, že císař je nahý.

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci a sionisti se opět spojují proti našemu národu

Sionisti se velkou měrou podíleli na poněmčování a vykořisťování našeho národa.
Kolikrát to již bylo konstatováno ? Mnohokrát.
A oni se stále ještě nestydí. Ani jedni, ani druzí.

Právě dnes uveřejnily Lidové noviny, ten ohavný protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem, další ze série svých útoků proti našemu prezidentovi a našemu lidu (viz sprostý článek „Je to Žid, proto je podjatý, napadl advokát znalce“).

Marxužel, dnes se k německým Lidovkám připojil i Neviditelný Pes, jindy hájící naši vlast a vší náš lid.
Článek bývalého Čecha, nyní zuřivého sionisty Benjamina Kurase („BIG BEN: Spasitel národa vicekancléř“) odporným způsobem kydá hnůj na Petra Hájka, dalšího spolupracovníka našeho vlasteneckého prezidenta.

Kde toto skončí ?
Dovolí si Němci, pravdoláskaři a multikulti nadšenci napadnout našeho prezidenta PŘÍMO ? Jako například po jeho vyjádření k nepřiměřeným trestům pro naše dělníky, asanačně zasáhnuvším proti Cikánům ve Vítkově ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Prosím, drazí čtenáři, opravte si :

Místo "pro naše dělníky, asanačně zasáhnuvším" má být "pro naše dělníky, asanačně zasáhnuvší".

Za chybu se omlouvám všem vlastencům i vlastenkám.

stk řekl(a)...

Harpyje,
když nejdu po levém kraji cesty, znamená to, že nutně jdu po pravém? Co myslíte?

STK řekl(a)...

Pro Informaci:
Na tyto případy "zkolovrátkovatění" bez nových faktů mám právě v hlavě tlačítko [IGNORE], které se dá vhodně použít i v případě příspěvků zbytečně osobních. Prostě daného avatara pár dnů nečtu (jako by nebyl) - a on obvykle ubere plynu. Na plný plyn totiž nedovede nikdo "kalit" pořád. [;>)

Šaman řekl(a)...

K vyjadřování právníka Pavla Hasenkopfa a soudružky dělnice: Pokud se někdo tak jmenuje, je to pravděpodobně nacista. Pokud někdo užívá nacistických argumentů, které užil („Zničí-li vám rodinu v koncentráku, těžko můžete soudit nacistické trestné činy,“) pak to nacista je určitě.
\ :-((

Kopretina řekl(a)...

Tady je "pokrokový článek" o Němcích a sionistech
Na NP by mi odkaz neprošel a právem, ale takto levicoví, pokrokově zaměření občané smýšlí...Očekávám, že ho i Šaman smaže, ale byla bych ráda, aby si někdo udělal představu...
http://odpor.org/index.php?page=clanky&kat=4&clanek=872

Harpyje řekl(a)...

Trochu údernější rétorika, to ano, ale v podstatě se tento článek obsahově ani moc neliší od výblitků "autentických konzervativců" na euportalu.cz.
V diskusi na Psu jsem se též dozvěděla, že se ve skutečnosti jedná o o pravdoláskové spiknutí kvazisanitárních hyen vůči panu prezidentovi, a že daleko horší než antisemitské výroky advokáta a jeho klientky je fakt, že slečna je vězněna za "slovní proslov". Za tím bude asi zase vězet ta socialistická, multikulturní EU, která potlačuje svobodné projevy dělníků a dělnic.
Citát z vlasteneckého blogu neohroženého Dušana Streita, který se nebojí ani okurek, ani jiných bubáků: "Všechno to má původ v tom, že „vyvolení“ občané, kteří jsou právě u moci nebo kteří jim vědomě slouží či nevědomky podléhají, si osobují právo určovat, mnohdy i před výrokem soudu, kdo je „extrémistou“. Pak i zvrácenost trestů za názory, slova, čísla, texty, písně, symboly, samolepky i tetování, se vydává za normální."
Homer se každopádně mýlil: Zeus is not to blame for everything, nýbrž pravdoláska a všechny její odnože.

Harpyje řekl(a)...

A Vám teprv, důvěrníku. FO.

Kopretina řekl(a)...

Moc pěkný článek má pan Drápal o evropské integraci,lepší EU než-li matička Rus...To si možná různí Petříkové, Semínové, Tomští, Bátorové, Bartošové...Copak to jsou nějací "pravičáci", tito lidé jsou parodií pravice, stejně jako Naturej Karta je parodie židovství...

informace řekl(a)...

Páni, já jen zírám.
Našla jsem si na webu onen inkriminovaný projev Lucie Šlégrové a posudek jejího znalce Judr. Ing. Josefa Zouhara.
Znalec obhajoby se z toho vyvlíkl šikovně: říká, že předešlou činnost Šlégrové nezná a že se omezuje jen na posouzení jejího projevu, z nějž výslovně nevyplývá, že by se hlásila k myšlenkám neonacizmu nebo je propagovala a že by tam se vyslovila proti židovskému národu ve smyslu antisemitizmu.
Ona je opravdu formulace projevu velice opatrná, myšlenky vyplývají jasněji spíš z porovnání s jejími předešlými projevy a činností strany, jejích publikací. A na to také její znalec bije, takže ho nakonec shledává jako "do značné míry demagogický".
Proč tedy takový kravál proti znalci soudu Michalu Mazelovi? Zřejmě by jeho posudek mohl uvést projev do souvislostí, kterým se vyhýbá znalec obhajoby a dokázat, že ty opatrné formulace měly v podstatě smysl hlásání neonacistických idejí a antisemitizmu.
Jinak nechápu, proč by proti Mazelovi protestovala obžalovaná a její právník.
Zcela nepřijatelné (it. bych řekla inqualificabile)je pak vystoupení poradce prezidenta republiky. Ten, právě vzhledem k funkci, kterou zastává, by měl mlčet a nechat si své názory pro sebe, ať jsou jakékoliv a ne se s nimi producírovat na stránkách novin. A to si říká právník!
Cožpak to nechápe? Anebo to dělá schválně, aby ovlivnil rozhodnutí soudu?
Už jednou jsme měli na blogu tu čest, že nás P.H. navštívil a jednal s námi s tonem jakési nadřazenosti. A když jsem mu položila dvě složitější otázky, abych uvedla jeho superioritu trochu na přijatelnější míru, napsal mi, že se se mnou nebude bavit, protože "dávám rány pod pás"!
Omlouvám se tedy všem diskutérům, že jsem tak vzácnou návštěvu odpudila. Měli bychom jinak mínění z první ruky.

informace řekl(a)...

Ananymnímu:
to, co píšete o Šamanovi, padne jako ulité na poradce prezidenta republiky: "typický projev českého pisálka,tohle není match v hokeji,nýbrž soudní spor."
Jen bych doplnila: advokáta, který si hraje na politika.

Šaman řekl(a)...

Informaci:
Příspěvek -anonymního, na který reagujete, byl poslán do spamu, jakož i všechny jeho budoucí budou. Tak jsem se rozhodl na Nový rok. Nehodlám se už zdržovat rozlišováním mezi "přiměřeným" a "nepřiměřeným" obsahem.
Arnošte,
nejste zde vítán, jak jste již možná zjistil a budete vyhozen vždy, jak na vás přijdu. Jste první a doufám že poslední, kdo zde má zaracha. Berte si to osobně. Sbohem.
\ :-/

Jakub S. řekl(a)...

Páni. Tak on se pochlapil. Vida!
Jen ta třetí věta od konce se mi zdá nemístně optimistická. Mal sehen. Aspetteremo e vedremo. ´t remains to be seen. Budeme uvidět.
A dnes na NP ROZHODNĚ nepomiňte starého Billa Cosbyho! A vůbec oboje, co uvádí starý dobrý Otík Ulč. Je to něco!

STK řekl(a)...

Řádný hostinský takové vyhazuje z lokálu včas. Neučiní-li tak, pak s překvapením zjišťuje, že tu jiní než takoví nejsou. Pak zbývá už jen zhasnout.

Mimo mísu Jakube: "intoš" není v mém podání synonymum pro intelektuála, ale termín pro jeho karikaturu. (Tvrdí zcela obyčejný, nedovzdělaný Starý Kocour, který potkal obě kategorie.)

A.S. Pergill řekl(a)...

To Harpyje a spol.:
Před nějakými 28 lety jsme byli s manželkou jako lékař a zdravotník na dětském táboře ROH podniku, kde pracovala tchýně. Mimo jiný program tam přijel také fotograf a dělal skupinové fotografie dětí po oddílech, personálu, atd. A když přijel s fotkami, tak nastal těžký průšvih, protože kterýsi podnikový papaláš, který se tam byl nažrat, se chyt toho, že anténa na střeše budovy v pozadí připomíná kříž (byť bylo naprosto jednoznačné, podle drátů, tvaru dipólu atd., že je to anténa), že je to nepřípustné, a všecky fotky, na nichž byla ta budova, se musely předělat. Tehdy jsem to bral jako extrémní chování totalního komunistického hovada s prochlastaným mozkem, kterému, bohužel, dal režim možnost hovadiny přiměřené jeho osobnostním charakteristikám prosazovat.
Když jsme v 1989 cinkali klíči, tak jsme cinkali klíči proto, aby právě podobná hovada táhla do ... (nebo ještě hlouběji).
A dnes máme "znalce", kteří, kdyby tam byly někde na pozadí dvě kulaté dopravní značky na jednom sloupu a k tomu nějaká výraznější svislice, tak by v tom našel nějaký závadný symbol a muselo by se to předělat, případně by šel fotograf rovnou do lochu.
Sorry, lidi, jako je ten Mazel, považuji za zrůdné skřety, kteří se u nás snaží zavést stejné nebo horší poměry, než jaké tu byly před rokem 1989 (už proto, že jsou vesměs vzdělanější a inteligentnější, než to papalášské hovado s prochlastaným mozkem, tak je míra jejich viny daleko vyšší). Nemám vůči nim sebemenší zblo sympatií. Jejich příslušnost nebo nepříslušnost k "sionistům" v tom nehraje naprosto žádnou roli.

STK řekl(a)...

Jojo, takových vylízaných papalášů jsme si užili dost i v Ústavu.

V baletu François Villon byla i recitace Villonových básní ze záznamu. V jedné básni byl verš "Jsem stranický, jsem zastánce všech stran." A to bylo pro dohledového pracovníka z KNV moc silné kafe. Muselo se to okamžitě přebásnit a přetočit, jinak by nebyla povolena premiéra. Baletu!
Nebo ten skvělý poznatek, že budova kasáren amerického námořnictva má půdorys svastiky.
Nebo muzeální případ.
Tady už snad ani nejde o nic jiného než o následky aplikace politické hyperkorektnosti, které jsou ovšem nerozeznatelné od totalitních praktik.
Je mi líto. Upozorňuji však, že k pravičákům mám (už dlouho) nejméně stejně daleko, jako ke komunistům. Hlavně proto, že obě ideologie považuji za stejný politický směr. Totalitu.

s.t.k. řekl(a)...

Muzeální případ se správným odkazem.

Jakub S. řekl(a)...

Šak já jsem tu ani jinde už nenapsal i n ť o š aspoň měsíc... Ano, shrnuju své zkušenosti taky tak. Mám velmi ostrou (ne z mé strany) osobní zkušenost tohoto druhu z nedávna. Ale šaman je chlap. Tamto byla roba. V ženské psychice už je převaha emocionality, takže sklon k extrémní buď aktivitě a rozhodnosti nebo nečinnosti a jen přihlížení. Pochopitelně statisticky, snad zbytečno říkat.
Pokud čekáte na můj názor na téma podjatost Žida, někoho možná překvapím, někoho nikoliv: konstatuju, že nemám dost informací a faktů, abych mohl zaujmost klidné a objektivní stanovisko. Mohl bych sobě/vám lehce odůvodnit, že stojím za tou či tou stranou. Tou či tou. A toho se od sebe nechci dočkat. Odstup, rozbor, soudnost. Nezaujatost. Občas jen zírám. Nejen kopretinka má už proslavený sklon ke zkratovému okamžitému vášnivému zaujetí stanoviska padni komu padni, ať padnu sama - vzor Janinka z Arku. Je to obrovská škoda. Všech. No, amen. Dnes a zítra musím spat dřív. Pozítří mám osobní setkání s jistým panem hoteliérem ze Švýcar - Erich von D. Ano, šamane... taktak.

STK řekl(a)...

Tak zkuste odhadnout Jakube, kolik procent je v něm obchodníka, kolik koumáka a kolik nadšence. Moc by mě to zajímalo.

Jakub S. řekl(a)...

Je to Švýcar. Kalvinista. Řečí Němec. Obchodník, živnostník. Podnikatel. Občan po generace volné svobodné sebevědomé země. Takže to nemá smysl oddělovat, rozlišovat. Vše dohromady. Jeden z důvodů jejich úspěchu.
Bude-li chtít, rád mu budu tlumočit. Až jak pan Švaříček.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale to je hezké.
Drzá lež ("dílo" Ericha von D.) jako jeden z důvodů úspěchu Švýcarska - tak to se Vám vážně povedlo, vážený Jakube S.; to tedy všechna čest stranou.

Dobré jitro přeji.

Harpyje řekl(a)...

Ach jo. Zde se opět myslí přímo hlavou.
Ten pan Mazel funguje jako soudní znalec, a tudíž "nezavádí" žádné "poměry". "Zavádět poměry" by naopak chtěli ony dělnice a dělníci, ke kterým, jak se zdá, chováte vroucí sympatie.
K těm blábolům o "politické hyperkorektnosti, které jsou ovšem nerozeznatelné od totalitních praktik" se nemá cenu vyjadřovat.

Schumacher řekl(a)...

Je to Žid a proto je podjatý....
Co je tohle za blbost ? Tohle že řekl Hasenkopf ? To mi k němu nepasuje. Není to vytržené z kontextu ? Co se týče výroku samotného, připomínám, že například Eichmann měl židovského obhájce. Sice mu ve výsledku nepomohl, protože důkazy byly takové, že proces se nedal vyhrát, ale obhájce vyvinul maximální snahu a ve prospěch klienta využil všech možností které měl tak jak jako obájce měl a podle stavovské cti.
Neznám případ Lucie Šlégrové, ale znám jiné podobné případy ve kterých figurovali znalci, kteří se měli vyjádřit například zda ten či onen užitý symbol propaguje to či ono. A bylo to předmětem učených diskusí a hádání. nesouhlasím s takovým postupem. K propagaci může být způsobilý jen takový symbol, jehož význam je všeobecně známý a který je s takovým hnutím či ideologií spojován a je užitý v souvislosti s nimi. Jestliže jde o takový symbol, který není známý nebo u kterého taková souvislost není včeobecně známá, nemá propagující vlastnost. Diskuse "co tím básník chtěl říci" nepratří před soud. Že Šlégrová je taková či onaká je něco jiného. To není trestné. Pokládám za pokrytecké a špatné, že není měřeno stejným metrem, a že "komunistické" symboly užívané i za zřejmým účelem propagace jsou tolerovány stejně jako projevy představitelů KSČM a jim podobných. Naposledy veřejná "kondolence" Vojtěcha Filipa do Severní Koreje, podle mého jednoznačně naplňující znaky trestného činu, který by nepochybně byl spatřován v podobné kondolenci adresované ideovým pohrobkům Adolfa Hitlera k výročí jeho do Valhally vzetí. Takové případy je třeba posuzovat buď tak či onak, ale rozhodně stejnou měrou.

informace řekl(a)...

Znalci na extremizmus, ty "zrůdné skřety", dostávají od "demokraticky" smýšlejících extremistů různé hrozby, takže pak raději rezignují, jak píšou dnešní Lidovky.
Takže co abychom, právě v zájmu zachování svobody slova, tu instituci znalců docela zrušili? Tak bychom se vyhnuli zavedení "ještě horších poměrů "než jaké tu byly před rokem 1989", jak usuzuje Pergill.
Záleží na tom, jak si ty "lepší" poměry představuje on.

Schumacher řekl(a)...

Jakube, kdysi jsem Denikena bral jako provokatéra vědců a pábitele. Nyní je pro mě jen kšeftsman s vlastním "náboženstvím". Podobně jako Ron Hubbard. Nepochybně je zábavný společník a bavič a řečník schopný na základě spojení dílčích pravdivých argumentů přesvědčit o nesmyslech. Chápu, že naivní a idealističtí lidé "víry", jsou náchylní k takovým učením a jejich věrozvěstům, pokud jim toto jejich vlastní víra nezakazuje. Já jsem vůči takovým pavědám velmi kritický, třebaže ne neomylný.

Schumacher řekl(a)...

Informace, je-li něco "extremistické" a jako takové "propagováno", musí to být zřejmé, všeobecně rozeznatelné a tak chápané. Znalcování "tajné" symboliky nemá před soudem co pohledávat. Ani případ samotný. Že jsou takové ideologie protivné, že jsou protivní jeich stoupenci, a že za nějakých okolností, především společensko ekonomických krizí, mohou být nebezpeční, není pro mě důvodem k jejich kriminalizaci. Volání po tomto není úkolem vládnoucí "elity" vybírané "demokratickým" způsobem. Jejím úkolem je vládnout tak, aby takové krize nenastávaly. Nebezpečí nastává v případě, že vybraná (či spíše prakticky samovybraná)vládnoucí "elita" si počíná tak, že nejen krizi nebrání, ale dokonce ji způsobí.

informace řekl(a)...

Schumachere,
situace je složitější, než jak ji kreslíte. Pokud jde o symboly, nakolik jsou známé veřejnosti, aby mohly být stíhatelné, je nesnadné posoudit, kolik lidí je zná a identifikuje je s jistými idejemi, takže to nemůže být nějakým měřítkem. Další věc je, že bude-li je hnutí dál propagovat, známými se stanou a zároveň i lákadlem pro různé dezorientované nespokojeně myslící. Tedy se stanou účinným nástrojem k propagaci neonaci nebo antisemitických nálad a názorů.
Pokud jde o symboly komunizmu, které jsou nadále klidně používány, problém je v tom, že komunistická strana nebyla postavena mimo zákon. Takže se legálně nemůže ani omezovat nebo stíhat jejich použití.
Pokud jde o Filipův projev soustrasti, jak vím, je Severokorejská lidově demokratická republika uznána jako stát Českou republikou, a ta je v Pjongyjangu diplomaticky zastoupena, má tam i svou ambasádu.
O nevhodnosti nebo o provokativním nebo servilním rázu té kondolence nediskutuju, ale z formálního hlediska na ní není nic stíhatelného.

Jakub S. řekl(a)...

Ale ano. No on je shrnuto prostě to všecko zároveň. A já osobně u v i d í m , zblízka a s možností pozorovat jej po hodiny. Pak si učiním závěr.
Nebo ne. A co? Ochotně se dávám (nikoli nechávám, sím, Pražané) okouzlit, unášet, inspirovat, strhávat kýmkoliv, kdo je s to a ochoten a na úrovni to provádět. Pokud to není v politice, že, to snad nemusím dodávat!
Fantazie je nejkrásnější stránkou reality. To jsem právě vynalezl.
Ohledně sekt, různých chiliastických a jakýchkoli nových náboženství atd. su hodně kovaný. Po desítiletí se tomu věnuju. Takže, nezlobte se - už domněnka, že bych čemukoli z toho podlehl, je pro mne už poněkud urážkou. Kéž zůstanu otevřený a nepředpojatý. K tomu mi dopomáhej Manitou, naši strážci z vesmírných lodí, velký prorok z Koreje, Svantovít z Arkony, ten, jehož jméno se nevyslovuje, Zarathuštra, Starý mistr, moudré numerologyně etc. Ejmin.

Jakub S. řekl(a)...

Obuvník to vidí jako tak často římsky jasně. Je mi potěšením to sdělit, píšu-li to odkud to píšu...

Šaman řekl(a)...

Přece jen se ještě ozývám jako autor příspěvku k otázce Kdo je neznámý "Jára da Cimrman"? Podle anglické Wikipedie:
"Jára Cimrman or Jára da Cimrman (Czech pronunciation: [ˈjaːra da ˈtsɪmr̩man]) is a Czech fictional character created by Jiří Šebánek, Ladislav Smoljak and Zdeněk Svěrák. He is presented as one of the greatest Czech playwrights, poets, composers, teachers, travellers, philosophers, inventors, detectives, mathematicians and sportsmen of the 19th and early 20th century. Playing the game on his real existence is part of his characterization."

Budiž mi odpuštěno, že jsem použil jména ve tvaru, s nímž jsem se poprvé setkával v poučenýcch a poučujících vstupech dr. Evžena Hedvábného v přímých rozhlasových přenosech z nealkoholické vinárny U Pavouka ("The Spider Non-Alcoholic Wine Bar")…
\ :-)

Schumacher řekl(a)...

Informace, mezinárodní uznání na tom nic nemění, to je čistě otázka formální a diplomatická. Stejně jako to, že KSČM je legální politická strana. Nejde o to kdo říká, ale co říká. O obsah. V tom je trestní zákoník nekompromisní. Doporučuji k přečtení. Že není politická vůle to stíhat, je něco jiného. Tak to bývá, taková je hra na našem plácku na naší kuličce obíhající kolem hvězdy zapadlé v ramení někde na okraji jedné spirální galaxie. Co se týče různých protivných hnutí a jejich členů, dezorientovaní nespokojeně myslící budou vždy. Jde jen o to aby to nepřerosttlo přes hlavu. Základem je rozumná správa věcí veřejných za peníze daňových poplatníků a ne dohadování se kdo co čím myslel. Takové postupy bývají nebezpečné a mohou se obrátit proti jejich uživatelům, stanou-li se obecným způsobem řešení, příklady známe z historie, například naší nedávné jak lecčemu mohlo být přisuzováno lecos až se jeden divil. Kontinuita způsobu takového myšlení je pozorovatelná.
I dnes není obtížné, při vhodném poskládání a interpretaci se stát podezřelým živlem, přinejmenším z pera mediálních šmoků. Považte. Mám téměř holou glocnu, protože aby to vypadalo uspořádaně a celistvě, zbytek sporé kštice pravidelně redukuju na minimum. Na sobě tričko "extremistické" značky Thor Steinar, koupeno mi v běžném obchodě pod stromeček, líbil se mi letecký motiv. K tomu kombinace písmen a čísel na espézetce,tak jak mi ji kdysi přidělil úřad. Plus číslo linky veřejného dopravního prostředku, kterým jezdím. Navíc se netajím tím, že jsem extremista, fundamentalista a xenofob (kategoricky tvrdím, že smyslem bytí je bytí samotné, u investic je pro mě základem hospodářský fundament, když se setkám s něčím neznámým, jsem opatrný a nesahám na každou žoužel, která mi přileze pod nos). Tyhle znaky poskládat, doplnit výroky vytrženými z kontextu, ohodnocenými vhodnými "experty" a doplněnnými "vhodným" komentářem, jsem kandidátem přinejmenším na doživotí.

Schumacher řekl(a)...

Radecký marš!...Ticho, blbci!....

Aktuálně mám rozposlouchaný Blaník, šetřím po chvilkách aby mi vydržel, třebaže všechno J d C se dá poslouchat mnohokrát bez omrzení a s potěšením ze známého a očekávaného. To je symfonie humoru.

informace řekl(a)...

Schumachere,
že se jedná o otázku formální, na to právě poukazuju. A že můžete bý pohnán před soud, jen když překročíte tu formální hranici, to bych chtěla jenom dodat.
Takže, pokud jde o tu dívku, co má být souzena pro antisemitské a neonacistické výroky, mám z to, po přečtení toho jejího projevu, že po formální stránce, tak je obratně skoncipovaný, soud ji bez nějakého znaleckého posudku, více méně filologického rázu, odsoudit nemůže.
Uvidíme, co bude dál.

Větší vlastenec řekl(a)...

Hyperkorektní sionista skončil

Vlastenci a vlastenky, radujme se, veselme se !
Skončil pravdoláskař a multikulti nadšenec, skončil zarytý nepřítel všeho českého a hezkého !
Skončila kvazisanitární hyena, páchnoucí zahnívající Euroamerikou !
Ano, Michal Mazel končí !
Konečně, ve skutečně však příliš pozdě. Kolik vlasteneckých českých dělníků dostal za mříže, ten „jeden z nejuznávanějších znalců na extremismus“ ?
SPOUSTU !
Ano, naši lidé, naši soukmenovci trpí v žalářích současné pravicové proevropské vlády, „díky“ posudku M.Mazela.
Například naši vlastenečtí dělníci z Vítkova - úpějí za mřížemi, musejí snášet každodenní násilí od kriminálních živlů cikánské národnosti. A to „díky“ aplikaci zrůdné aplikace politické hyperkorektnosti, která je ovšem nerozeznatelné od totalitních praktik. (Díky za nápovědu, vážený STK.)

M.Mazel tvrdí, že není sionista; že je prý Čech. Tomu se můžeme jen pousmát. Proč se tedy nebrání, jak správně říká poradce našeho pokrokového prezidenta ? Proč neukáže rodné listy svých předků, svou předkožku ? Aha ?!
Ale i kdyby nakrásně byl našinec, tak proč se chová jako cizinec ?! Proč pravičákům pomáhá posílat za mříže naše lidi, jen za vyjádření názoru ?! Za pravdivý výkřik „Císař je nahý, a sionisti vládnou světu“ ?!?
Každopádně máme co slavit : Díky celonárodnímu tlaku jeden nepřítel skončil, další prchají ještě před bojem - jako křižáci před zpívajícími husity. Ode dneška bude pro pravičáky PODSTATNĚ složitější odsuzovat naše vlastence za „rasisticky motivované“ útoky na nepřizpůsobivé.
Prostě - učinili jsme další tak potřebný krok, krok z Evropy zpět do naší rodné Západní Asie.

Co popřát na rozloučenou sionistickému agentovi ? Mazel tov, a už mazej do té své „slavné“ Euroameriky !

Schumacher řekl(a)...

Informace, prosím neplést Vaše "formální" s naplněním formálních znaků trestného činu. To, že ČR formálně uznává existenci nějakého státu, neznamená souhlas s jeho především vnitřní politikou. Místo abych to rozepisoval, odkazuji na obsah oné kondolence a na příslušná ustanovení trestního zákoníku. A domnívám se, že mé přirovnání s kondolencí k úmrtí A.H. není až tak od věci.

Schumacher řekl(a)...

VV, ti ksindli z Vítkova dostali vysoké tresty právem. To je v pořádku. Nadělil bych jim stejně. Co podle mého není v pořádku,je, že jiní ksindli jsou za podobné činy trestáni výrazně mírněji. V případech obětmi nevyprovokovaných útoků na život a zdraví, mají být bezohledně ukládány tresty na horní hranici trestní sazby.

Větší vlastenec řekl(a)...

Náš pokrokový prezident má na „tresty“ pro naše soukmenovce z Vítkova zcela jiný názor.
Díky útěku pravdoláskaře a multikulti nadšence (a ještě navíc pravděpodobně sionisty) Mazela budou následovníci vlastenců z Vítkova dostávat testy jen přiměřené.
Třeba za poškozování cizí věci.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Schumachere,
znění kondolence v Lidovkách.

Vážený soudruhu,
V hořkém zármutku jsem přijal zprávu o smrti Kim Čong-ila, velkého vůdce Vaší země.
Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž svůj život zasvětil korejskému lidu. Snažil se o jeho blaho, zajištění bezpečnosti KLDR a dosažení mírového sjednocení Koreje.
Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější zármutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi.
Přijměte, prosím, můj pozdrav.

Zdroj: Severokorejská agentura KCNA

Co je na tom tak závadného, aby to spadalo pod trestný rejstřík?
Normální text. Skutečně to nechápu, ne že bych to považovala za vhodné, ale nějaké narušování zákoníku po formální stránce tam při nejlepší vůli nevidím.

informace řekl(a)...

Schumachere,
v Itálii kondoloval Marco Rizzo z extralevicové Comunisti-Sinistra popolare a nikdo se nad tím nepozastavoval.
Jižní Korea kondolovala a dokonce tam poslala delegaci.
A také OSN, kde drželi minutu ticha.

Schumacher řekl(a)...

Informace, kondolence je jedno, její obsah druhé. I když, v případě Adolfa Hitlera by k trestnosti nejspíš stačila samotná kondolence. Jak jsem pravil, v těhle případech se paragrafy kroutí podle politické vůle.

Schumacher řekl(a)...

Co se týče Hasenkopfa, kouknul, vypadá to, že si naběhl. Je právní pozitivista a formalista, trestní právo není jeho obor. Krom toho se vyjadřoval k něčemu o čem moc nevěděl. Je pravda, že v USA námitky toho druhu nejsou neobvyklé a soud by se jí musel vážně zabývat. Na nepodjatost se velmi dbá.
U nás je to tak, že námitka podjatosti aby byla účinná, musí být podložena. Důkazní břemeno je na namítajícím. Aktivistická formulace námitky obhájcem činícím dalekosáhlý závěr jen ze jména, mohla by nasvědčovat jeho duchovnímu spříznění s politickým smýšlením klientky. Bylo by třeba mít přepis zvukového záznamu z hlavního líčení. Můj názor k věci : Národnost a etnicita znalce apriori nemohou být důvodem podjatosti. Záleží na komlexním posouzení, například jestli podjatost spočívající v zaujatosti nelze dovodit analýzou dosavadní znalecké činnosti znalce. Jestliže rodina znalce by byla obětí nacistické rasové persekuce, připouštím možnost účinné námitky podjatosti. Záleží na individuálním posouzení. V USA by znalec byl podroben tvrdému výslechu obou stran a byly by mu kontradiktorně pokládány různé otázky s cílem ověřit jeho smýšlení a pocity. Pokládám za nutné vycházet z toho, že předmětem znaleckého posudku není tvrdá technická analýza, ale "názor". V jeho formulaci mohou hrát roli pocity, ale i nevědomé myšlenky. To mohou být velmi subtilní záležitosti. Kdybych byl v takové věci takovým znalcem s takovou rodinnou historií, měl bych s tím problém a možná bych sám vyslovil svoji podjatost. Nevím, záleží na okolnostech. Už i jen tak, stačí mi když jsem tenhle ksindl viděl pochodovat pražskými ulicemi. A pod státní ochranou policie. Fujtajbl, říkal jsem si, něco je špatně. Vždycky si vzpomenu když procházm kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje. Kdybych s sebou nechal cloumat momentální emoce, mít tu možnost, sklopil bych zadní sajtnu, natáhnul Bren a....Totéž v případě rabujícího davu zapalujíícho auta a obchody. Jenže jiná doba, jiné mravy, jiné způsoby, jiné zákony, jiná vláda a tak dále. Prostě teď je to takové jaké je a bude to takové dokud nedojde k extremitám vyžadujícím extrémní řešení. Při snaze nechat své já stranou a při věcném pohledu z pozice toho "jak si to zákon asi přestavuje", konstatuji, že co se týče trvání vazby v téhle věci , tak dlouhé vazební řízení v případě "jen" verbálního deliktu, nebývá ani u loupeže. Zbytečný monstrproces za peníze daňových poplatníků. Neřešit. A v případě, že by situace došla do extrému, vytáhnout ten Bren....

Schumacher řekl(a)...

Vážený soukmenovče,
V hořkém zármutku jsem přijal zprávu o smrti Adolfa Hitlera.Velmi jsme si vážili Adolfa Hitlera jenž svůj život zasvětil německému lidu. Snažil se o jeho blaho, zajištění bezpečnosti Říše....

Nevím, jak by se tohle líbilo strážcům zákona.

informace řekl(a)...

Schumachere,
kondolence je jedno a obsah je formálně nazávadný. Co na něm chcete cenzurovat? Kim Čong-il není považován, oficiálně, za Hitlera. Severní Korea k naistickému Německu. Snad přece mezi nimi bude nějaký rozdíl - alespoň kvantitativní. Takže to Vaše přirovnání sem pasuje jako zadek do kopřiv.
A pokud jde o poradce prezidenta republiky, měli by míň externovat, lépe řečeno, měli vy vůbec držet hubu. To jim to ještě nikdo neřekl?

informace řekl(a)...

Oprava:
Severní Korea není na světovém foru přirovnávána k nacistickému Německu, je členem OSN a řada států s ní má normální diplomatické styky, včetně ČR.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace:

1. Dejte mi jakoukoli kombinaci písmen a čísel a já vám postupy podobnými, jaké užívají zmiňovaní "znalci", dokážu, že osoba se vztahem k tomu nutně musí být nacista, protože je v tom nějaká nacistická symbolika.
2. Naše soudy velice často soudí vysloveně na základě znaleckého posudku (Šalamouni to kdysi explicitně vyjádřili tak, že "znalec v podstatě píše rozsudek"). Přičemž ty posudky jsou mnohdy velice tristní (včetně výskytu početních chyb v elementárních počtech = sčítání, odečítání, násobení, dělení).
3. Obávám se, že v tomto konkrétním případě je rozsudek dávno napsán a soudce jen potřebuje něco, co by formálně použil jako zdůvodnění (protože je to politický proces, jako v 50. letech nebo za normalizace). IMHO je vůbec špatné, že něco takového jako "verbální politické zločiny" vůbec v trestním zákoníku máme.
4. Celá tahle kausa je IMHO silně kontraproduktivní, protože maximálně řadu lidí na... (rozsudky jsou veřejně dostupné, takže si o nich může udělat názor každý). A to na... přinese hlasy leda těm, proti nimž se "bojuje" (tu a tam, když vidím stupidnost některých podobných akcí a jejich aktérů, si říkám, jestli právě tohle není záměr). Tahle slečna (nebo mladá paní, nevím) může pro DSSS sehrát stejnou roli jako "Katka Jau Jau Biomasa" pro zelené.

informace řekl(a)...

Že na rozhodnutí soudu má velký vliv posudek znalce, je věc známá. Na druhé straně, jak má soud jinak postupovat? V každém případě může pak znalec obviněné strany posudek znalce soudu zpochybnit příslušnými protidůvody.
Vzhledem k tomu, že znalec obviněné prohlašuje v posudku, že její předešlé výroky a vystoupení nezná a že bere v úvahu jen její poslední projev, bude to mít s uvedením protidůkazů těžké.
Uvidíme, jakého nového znalce soud vybere nyní. A co ten řekne.

Schumacher řekl(a)...

Tak jsem zabrousil po info z toho případu. Potvrzuje se mi, že na znalecké posudky a jejich autory z oboru okecávalistiky je třeba hledět s předběžným despektem.

A.S. Pergill řekl(a)...

"Na organizování demonstrace by nebylo nic závadného, ale v kontextu s tím, že se obžalovaný narodil přesně v 18 hodin odpoledne, je zřejmé, že svoláním pochodu k uctění památky obětí druhé světové války chtěl propagovat nacismus."
Údajný citát jednoho z posudků, ne od Mazela.
Docela síla, co?
Pak se člověk má divit, že se práva dají vystudovat za tři měsíce...

informace řekl(a)...

Tu větu jste převzal, Pergille, ze stránek DSSS.
Zajímalo by mě, proč advokát Kočí dělá kolem případu Šlégrové takový humbuk. Nejen že odmítá jmenování advokáta Mazela jako znalce protistrany pro jeho židovský původ, aniž by si to byl preventivně zjistil, ale okamžitě zprávu rozšíří pomocí medií. Samozřejmě to vyvolá rozruch, takže se o případ začne zajímat advokátní komora s tím, že jde o nepřípustný postup.
Advokát tedy místo, aby ztichl, si ještě přisolí. Mazel prý bere nepoměrně vysoké honoráře za své posudky. Po takovém útoku, znovu nepodloženém konkretními doklady, skutečně riskuje, že ho komora suspenduje nebo dokonce vyškrtne. Alespoň by měla.
Nač to všechno? Myslí si, že tak vytvoří kolem hlavy Šlégrové nějakou aureolu mučednice anebo by to chtěl vzdát, protože nepředvídá pro svou klientku přijatelný pozitivní konec? A aby to z nějakých důvodů nemusel říci přímo hledá způsob, jak by ho té zátěže zbaavili jiní? Třeba disciplinární komise advokátní komory?
Je to dost anomální způsob jednání.

STK řekl(a)...

O totální neschopnosti rozlišit důležité. Nebo snad o spiknutí?
Zdeněk Petrovic, bývalý velitel městské policie z Horažďovic rozeslal několika úředníkům a strážníkům hromadný mail s fotomontáží, kde v blistru s tabletkami byly místo tabletek umístěny ostré náboje. Lék měl "velmi vtipný" návzev Rompicilín, což prý uráží Romy. Jako první na to upozornilo Rádio Impuls. Hned nato natočila o celé kauze reportáž videozáznam, na kterém Talibán popravuje své zajatce podřezáním za živa. Lidí - podřezaní jako posvinčata. Nevím, možná jsou to odpadlíci od víry nebo zločinci. Opravdu "vkusné" je, že si celý akt talibánci natočili na video. Opravdu milé náboženství. Už se na něj těším.
Nicméně mezi hlavními zprávami dne jsou hlavně takové, dámy jistě prominou, "roztomilé capovinky". Rompicilín a židovský původ znalce.

informace řekl(a)...

Pssst, Starý tlustý kocoure,
Váš mladší soukmenovec Vás sleduje. Občas se na Vás přijde podívat, co tu vyvádíte.

STK řekl(a)...

O totální neschopnosti rozlišit důležité. Nebo snad o spiknutí?
Zdeněk Petrovic, bývalý velitel městské policie z Horažďovic rozeslal několika úředníkům a strážníkům hromadný mail s fotomontáží, kde v blistru s tabletkami byly místo tabletek umístěny ostré náboje. Lék měl "velmi vtipný" návzev Rompicilín, což prý uráží Romy. Jako první na to upozornilo Rádio Impuls. Hned nato natočila o celé kauze reportáž <a href="http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/skandal-mestske-policie-straznik-rozeslal-rasisticky-email.html;><b>TV NOVA.</b></a>
Kdybych byl Cikánem nebo, ještě hůř, Romem, asi bych z takového "dobromyslného žertování" nadšený taky nebyl. Ale zaráží mě jiná věc: zdá se, že mezi adresáty žádný Rom nebyl. A mail dostal velmi rychle takovou dávku publicity, jakou si nezaslouží ani daleko závažnější případy. Někdo se postaral, aby se tahle klukovina dostala do hledáčku médií a ty se ji radostně chopily. Už se v žurnalistických kruzích "řeší", co měl obeslaný s mailem udělat, zda je přeposlání takového mailu trestný čin nebo nikoliv atd. O výsledcích novoroční potyčky v Tanvaldu (s následkem smrti) ale novináři nezjistili vůbec nic. Mlha před i za případem. Zapomeňte.

Budu pokračovat:

STK řekl(a)...

Pokračuji - ale odkazy nějak nefungují"
Na druhé straně se média zastávají odborníka na extremismus Michala Mazela, který ze strachu o svůj život jako soudní znalec končí. Svým znaleckým posudkem pomohl dostat za mříže vítkovské žháře, kteří zápalnými lahvemi zaútočili na domek Romů ve Vítkově. Vypovídal jako svědek Nejvyššího správního soudu, který rozpustil Dělnickou stranu. A na svém blogu se pak velice diví, že jej určité kruhy velmi nemají rády, že mu vyhrožují tělesnou újmou.
Námitku z podjatosti znalce Mazela podala Lucie Šlégrová, členka Dělnické strany sociální spravedlnosti. Viní ho mimo jiné z toho, že by neměl kvůli svému židovskému původu dělat znalce v soudním procesu, kde je obžalována. Neboli brání se všemi dostupnými právními prostředky. Taky není důvod se tomu divit. Logika, že v případě, kde byl podezřelým z vraždy například Vietnamec, by měl posuzovat soudní znalec vietnamského původu se zdá být už na první přečtení divná, že? Ale tak to v v Mazelově případě přece není. Tady se jedná o extrémismus, nikoliv anti- nebo sioninismus. Takže námitka je nerelevantní, ale možnost podat námitku naopak zcela legální.
Už jenom proto, že soukmenovci obžalované "bručí" i díky práci toho člověka. Takže nevím, proč se nad podanou námitkou naše "žurnalistická fronta" tak pozastavuje.
V Česku se vytrvale rozkrádá a podplácí ve velkém, nedodržují se ani elementární zákony. Další zákonné paskvily vymýšlejí dámy a pánové v našem zákonodárném shromáždění pod tlakem různých lobby. Hrozí přijetí smlouvy, která zase zbaví ČR kusu její svéprávnosti a podřídí ji diktátu nejsilnějších zemí Evropy. Na Blízkém Východě se schyluje k něčemu velmi nepěknému, pasivita představitelů EU v téhle oblasti ale nikoho nevzrušuje.
Po internetu koluje brutální videozáznam, na kterém Talibán popravuje své zajatce podřezáním za živa. Lidí - podřezaní jako posvinčata. Nevím, možná jsou to odpadlíci od víry nebo zločinci. Opravdu "vkusné" je, že si celý akt talibánci natočili na video. Opravdu milé náboženství. Už se na něj těším.
Nicméně mezi hlavními zprávami dne jsou hlavně takové, dámy jistě prominou, "roztomilé capovinky". Rompicilín a židovský původ znalce.

STK řekl(a)...

Byl jsem se Informace za mladším nesoukmenovcem podívat. Neútulno tam mají. Tož jsem zas radši tu. I když je tu jak při malování...

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
Je-li to autentické, je to děs a běs. Není-li to autentický citát, ale korektně zobecňující charakteristika, je to děs a běs taky.
Bez ohledu na to, kdo to uveřejnil.

A.S. Pergill řekl(a)...

To STK

Dotyčná dáma je obžalována ze sympatií z neonacismu, který údajně Židy ohrožuje (IMHO je to u Židů "příprava na minulou válku"). Takže námitka o podjatosti jakousi relevanci má.

IMHO by osoby jdoucí do veřejné sféry (včetně té justice) měly být povinny zveřejnit celý svůj etnickokulturní background, pod sankcí okamžité ztráty místa v případě prokázané lži / zamlčování a nutnosti v takovém případě vrátit plat a veškeré benefity, které na tom místě dotyčná osoba obdržela (to by asi bolelo víc). Vyhnuli bychom se tím amatérskému sestavování nějakých "cibulkových seznamů" na základě zpráv agentury JPP.
Faktem je, že takovou ODS bych nikdy nevolil, kdybych jako volič věděl / mohl se dozvědět, že si dala na volitelná místa křesťanské bigotní fanatiky (např.).

informace řekl(a)...

Pergille,
pan Frýbort včera napsal o Itálii, že je to "drobet střelená země". Když se dívám odtud na ČR, řekla bych rovnou, že právě ČR je střelená země, bez zmírňujících adverbií.

A to, pokud se jedná o případ Šlégrové. Existuje zákon, podle kterého projevy neonacistického a antisemitického rázu jsou nepřípustné a tudíž trestné? Existuje a tedy ona dáma je v souladu se zněním zákona obviněna z této činnosti. Na tom nevidím nic skandálního.

Je něco neobvyklého, anormálního nebo dokonce persekučního na tom, že soud požádá znalce o posudek, zda výroky této dámy, mohou být považovány za projev neonacizmu nebo antisemitizmu? Není, je to běžná praxe.

Anormální je, že advokát obviněné strany začne rozhlašovat o znalci v mediích, tedy aby dosáhl té největší rezonance, že znalec je židovského původu, a že tedy je pro svůj původ předpojatý, aniž by 1/zjistil, zda to odpovídá pravdě 2/aniž by měl nějaký doklad o jeho rodinné historii,
To je preventivní zastrašování znalce a to by mělo být trestné.

Anormální je také, že advokát obviněné strany vytahuje další nařčení o nepoměrných honorářích, které si znalec soudu účtuje za své posudky, okrádaje při tom stát.

Anormální, patologická je právě tato medializace případu, kdy advokát obviněné strany zakládá svou obhajobu na intimidaci znalce a na preventivním znehodnocení jeho posudku, aniž by ten posudek vůbec byl napsán.

Nezdá se také Vám, že celý případ se tak přestěhoval ze soudní síně na stránky novin a blogů a že je touto mediální kampaní soud silně ovlivňován?

Chybějí jen nepřímé, nadhozené en passant, hrozby soudcům samým, aby byla celá kampaň dokonalá. Nejde tedy o projev neonacizmu?
A navíc ještě na stránkách DSSS napadají další znalce (tedy intimidují), kteří by mohli nastoupit na místo Menzela, který rezignoval.

Jakub S. řekl(a)...

SE VŠÍM SOUHLAS, S KAŽDÝM ODSTAVCEM, ANO. Dlouho jsem váhal, tedy přemýšlel, četl... ale ano, jinak bych to nenapsal. Líp, stručněji, hutněji.
Intimidire, intimidate = v Č zastrašit/ovat, neoprávněně vynucovat; tedy zastrašování. A nevěřili byste: v klasické latině tohle slovo vůbec není - asi ani nebylo potřeba v tehdejším právu, ani obecné řeči, tohle svinstvo formulovat - ? O tempora...

Větší vlastenec řekl(a)...

Picni si svého Roma !

Vážený STK, k vlastenecké akci s Rompicilínem :
Divím se, že se divíte - proč by český vlastenec posílal vtipný námět na konečné řešení cikánské otázky zrovna Romům ?
Copak Cikán je tak chytrý jako Vy či já, aby pochopil souvislosti ?

Ano, nám je celá věc ZCELA jasná : Nebezpečná romská nákaza je léčitelná pomocí Rom-pic-ilínu. Čili léku, jehož předchozí varianta se osvědčila při řešení jiné zhoubné epidemie - sionismu.
Prostě : Rom ? Pic ho ! A je po problému !

Tohle by opravdu žádný Cikán nepochopil. A kdyby přece jen pochopil, tak by se nesmál. Tomu se vážně může smát jen opravdový našinec.

Čest a Nazdar !

stk řekl(a)...

Vlastenče: [I]

informace řekl(a)...

Chtěla bych jen opravit některé pasáže mého předešlého příspěvku:
Judr. Mazel svůj posudek vypracoval dne 19.3.2011. Jeho znění najdete na
http://www.pecina.cz/files/posudek2.pdf
Posudek znalce obžalované Judr. Zouhara najdete na
http://www.pecina.cz/files/posudek6.pdf

Omlouvám se, ale o případu jsem byla informována teprve nedávno.
Jinak se můj úsudek nemění.

informace řekl(a)...

Podivná přátelství advokáta Kočího
Na tiskové konferenci, "týkající se naší, hojně medialisované, námitky podjatosti vůči soudnímu inkvisitorovi (opravuji: znalci) Michalu Mazlovi", která se konala 12.ledna 2012 v sídle AK Mašek, Kočí, Aujezdský, advokát Kočí, který zastupuje pravicovou extremistku L. Šlégrovou, prohlásil, že jeho vlastní rodina byla postižena Holokaustem. Na základě této své osobní zkušenosti položil soudu otázku, zda by mohl být ovlivněn ve svém posudku i znalec M. Mazel, pokud by byl židovského původu a měl podobnou zkušenost.
Zvukový záznam konference najdete na
http://www.pecina.cz/files/konference1.mp3
Zde mi zůstává rozum stát. Ptám se, je avokát Kočí natolik ovlivněn touto rodinnou zkušeností, že v zájmu své klientky, obviněné z projevu neonacizmu a antisemitizmu, je schopen zbavit se jakékoliv podjatosti a osvobodit se od jakéhokoliv osobního roztrpčení a hájit ji i za cenu vlastní dehonestace? Nejedná se v tomto případě o nějaký stokholmský komplex? Stav patologické závislosti nebo vděčnosti trýzniteli?
Jestliže ne, proč tedy předpokládá podjatost u znalce Mazela, i když neví, zda jeho rodina prodělala podobnou zkušenost s Holokaustem?
Můžete mi to někdo vysvětlit? Když není podjatý on, proč by měl být podjatý soudní znalec.
Anebo chce říci něco jiného?

Větší vlastenec řekl(a)...

Pořád čekám na ten avizovaný první díl ([I]) Vašeho příspěvku, vážený STK.
Jakož i na díly další.

Přeji Vám hezký den.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro váženou Tess :

Když jste v tom opravování cizích chyb - mohla byste, PROSÍÍÍÍM, odstranit i ono velmi zpozdilé „da“ ze jména známého českého velikána Járy Cimrmana ?
Váš vážený pan otec má asi jiné starosti, takže tato ...ehm, chyba stále straší ve druhém řádku jeho článku.
Z hlediska čtenáře jde o takový pr... hodně ošklivou věc, jako kdyby autor citoval z díla Eduarda Beneše.

Děkuji Vám předem za všechny vlastence a vlastenky.

Šaman řekl(a)...

Informace, mám pocit, že obhájce může být "podjatý". Podjatý nesmí být soudce a soudní znalec.

Některé kulturní jevy však vzbuzují podjatost u celého lidstva. Tam pak musí soudit mimozemšťan.

\ :-)

informace řekl(a)...

Šamane,
já nepoukazuju na to, že by obhájce neměl být podjatý, ale na absurdnost výroků obhájce obviněné. Sám prý má rodinnou zkušenost s Holokaustem a proto soudí, že pokud by měl znalec obžaloby obdobnou zkušenost, mohl by být podjatý. Vsimněte si, že jsou všechna ta slovesa věty v podmiňovacím způsobu, tedy se jedná o čirou hypotézu. Tak proč podal soudu žádost o znalcovo vyloučení? Proč si původ znalce nezjistil dřív?
Na to by mohlo být několik odpovědí. Jedna jistá je, že chtěl udělat kolem případu mediální humbuk. Za jakým účelem?

Neznám české zákony, ale v Itálii podobné výhrady neexistují. Každá strana má svého znalce a jsou vznášeny námitky proti jeho posudku, ale ne proti jeho osobě.
Na českém webu jsem našla i obšírné pojednání o problému podjatosti v soudních procesech, ale i tam se hovořilo i nepodjatosti znalců.

Kočí pak dělá věrnou ozvěnu DSSS:
http://www.dsss.cz/to-se-to-stavi_-za-nase-tresty_
Mazelovo "místo podnikání" To se to staví za naše tresty"
Takže mi vzniká pochyba, že si ten Holokaust, pokud jde o vlastní rodinu, vymyslel.

informace řekl(a)...

V Itálii existují u soudů alba expertů, vybraných podle jistých norem, stanovených zákonem. Hlavní podmínkou jejich slučitelnosti s touto funkcí je, že to nesmí být soudci a ani advokáti, jestliže praktikují v témž obvodu.
A pro jejich honoráře jsou stanovené přesné tabulky.

http://www.crimine.info/public/criminologia/articoli/esperto_tribunale.htm

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
a vy si myslíte, že v Česku existují oficiální seznamy osob židovského (nebo jakéhokoli jiného menšinového) původu, do kterých by se ten advokát mohl podívat?
U řady konkrétních osob opravdu není rozumná šance zjistit, je-li to "blbej Čech", jednající proti zájmům českého národa, nebo "chytrej příslušník menšiny", jednající v zájmu této menšiny, a tudíž také proti zájmům českého národa.

Větší vlastenec řekl(a)...

Oficiální seznamy osob židovského (nebo jakéhokoli jiného nepřátelského/nižšího rasového) původu dnes neexistují, drahý soudruhu a soukmenovče Pergille.
To ví každý našinec.
Neexistence těchto TAK NEZBYTNÝCH oficiálních seznamů je zločin polistopadového režimu, zločin spáchaný na příkaz našich euroamerických okupantů.

Naštěstí :
1) Blíží se konec euroamerické okupace, blíží se obnovení naší samostatnosti a našeho tradičního slovanského společenského řádu
2) Příslušné seznamy rasově a třídně méněcenných osob jsou PEČLIVĚ vedeny našimi statečnými soudruhy a soukmenovci *)
Díky jejich píli a obětavosti je budeme moci OKAMŽITĚ POUŽÍT, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem.

Ano, tentokrát se nesmíme nechat zviklat ve svém národním a třídním odhodlání. Tentokrát nesmí zůstat žádný budoucí Havel, žádný Schwarzenberg, Vondra, Korbelová, Halík a jiní podobní.
Tentokrát prostě budeme ze Seznamů odškrtávat jméno za jménem, klidně a rozhodně. Jinak za nějakých čtyřicet let zas zapláčeme nad výsledky své nedůslednosti.

Na shledanou v lepších časech, vy všichni ze Seznamů.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz např. seznam „Věční petenti pana Vaňka“

informace řekl(a)...

Pergille,
mám za to, že podobné seznamy (alespoň veřejně dostupné) neexistují.
Rozdíl mezi státním občanstvím a národností je v každé zemi chápán jinak. O národnostní menšině ve státu pak můžeme mluvit, jen když má i nějakou teritoriální soudržnost. Jiná věc jsou zase etnické minoritní skupiny vznikající následkem imigrace. V každém případě židi do žádné z těchto kategorií menšin nespadají, jsou občany českého státu a české národnosti, jestliže ji v 1993 r. zvolili. Takže případný podobný seznam by měl diskriminační charakter.
Advokát Kočí tedy neměl vznášet proti znalci Mazelovi námitku, že je žid, to je rasová diskriminace. Pokud jde o historii jeho rodiny (tedy, že některý člen mohl být obětí Holokaustu), mohl konzultovat registr obyvatel, kde je uvedeno místo a okres narození a úmrtí nebo případně jiné zdroje jako seznamy židů zahynulých nebo vězněných v německých koncentračních táborech, i když nejsou úplné, jak jsem viděla na webu.
Prohlášení, že "pokud by měl znalec obžaloby obdobnou zkušenost (jako byla ta jeho rodiny), mohl by být podjatý", je docela zbabělý expedient (prostředek), jak zpochybnit znalcův úsudek a udělat kolem případu mediální humbuk a tedy i zmatek v orientaci veřejného mínění. V čemž mu bohatě vypomáhají noviny a různé "právnické" diskuze.

Harpyje řekl(a)...

Částečný seznam Židů a židovských míšenců v politicemíšenců
ČSFR, ČR a SR po r. 1989
existuje už dlouhá léta, a byl svého času poprvé zveřejněn na stránkách vlasteneckého Národně vzdělávacího institutu, který ale už vzal za své. Seznam začíná Václavem Havlem, a zahrnuje kupodivu i vlastenku Janu Bobošíkovou, nebo vlastence Ladislava Jakla.

informace řekl(a)...

To je něco neuvěřitelného! Antisemitizmus je po Evropě různě rozšířen, v Itálii je antisemitů podle průzkumu Centro di documentazione ebraica contemporanea v Miláně asi 12% obyvatelstva. Kolik jich asi bude v Česku?
Tady ale je každý projev antisemitizmu hned soudně stíhán. Nedávno jeden středoškolský profesor uveřejnil na facebooku článeček, ve kterém popírá Holokaust. Prokuratura proti němu hned zavedla vyšetřování a byl preventivně suspendován ze své funkce.

Harpyje řekl(a)...

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-seznam-zidu-0v7-/p_spolecnost.asp?c=A070907_102709_p_spolecnost_wag

informace řekl(a)...

Na Psu jsem článek našla, našla jsem si i stránky NVI, ale tam ten seznam asi smazali. Institut tedy existuje dál, po nějakém dočasném přerušení aktivity.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

a teď se laskavě zamyslete nad tím, proč není podobně razantně stíhán "antičechismus" nebo "antiitalismus" a podobné "anti...ismy". Protože kdyby tomu tak bylo, tak např. některé sionistické spolky by mohly zakládat v kriminálech pobočky.
A pak se nedivte, že jsou lidi, které tato asymetrie s... (štve) natolik, že o příštích volbách mohou "to hodit" nějakým "antisemitům", případně antisemitům opravdovým. A můžeme dopadnout podobně jako Maďarsko, kde má do jisté míry extrémistická (byť je to protimluv u strany s cca 3/4 podporou obyvatel) strana pohodlnou ústavní většinu.
Jenže jsou lidé, kteří nejsou s to tahle varování (již mnohokrát v různých obměnách na různých fórech verbalizovaná) pochopit.
Je docela možné, že některé kruhy hodlají v celé EU zaříznout demokracii a vládnout jako diktátoři proti vůli naprosté většiny obyvatel, jenže pak mohou dopadnout podstatně hůř než např. Němci po WW2.

informace řekl(a)...

Pergille,
nevím, jakou anti-českou činnost provádějí židé v České republice, prostě ke mně podobná zpráva nedošla.
Pokud jde o Itálii, zde židovská komunita a i židé, kteří nejsou jejími členy, žijí s italskou společností v naprostém souladu, dokonce bych řekla, že jsou považováni a sami se cítí natolik její částí, že nikoho nenapadne se na ně dívat jako na nějaký kontrastní element. Zde většina lidí se nezajímá o to, kdo je žid a kdo není, a ani to neví. Protože židovství a nežidovství nedělá žádný rozdíl mezi lidmi. Nevím, jestli se mi to podařilo vysvětlit.
Židi tady žádnou anti-italskou činost neprovádějí, prováděli by ji totiž sami proti sobě.
Na druhé straně židovská komunita je velice vděčná, když ji lidé podpoří v obraně Izraele. A dokážou tu vděčnost projevit zcela dikrétním, neokázalým způsobem, jako na př. peněžními příspěvky pro české uprchlíky po 1968 r.
Židé v Itálii nejsou nějakou minoritou, jsou to Italové jako všichni ostatní.
Na rozdíl od jiných minorit, jako na př. v jižním Tyrolsku (Alto Adige), kde pořád do italského státu ryjí a vyvěšují nápisy, že provincie Bolzano není Itálie ale Rakousko.
Nemluvě už o imigrantech poslední generace.
Těch 12% antisemitů, o kterých jsem psala, jsou většinou filopalestinci anebo revizionisti Holokaustu.
Maďarsko je zas jiný problém, a myslím, že se kolem něj přehnaně víří voda. Premiér Orban po léta bojoval aktivně proti komunizmu a nyní nezavádí pravicový totalitarizmus nebo nějakou jeho obdobu. jejich novou Ústavu jsem nečetla, ale zdejší noviny - nelevicové - o ní psaly jako o listině, která demokraticky zaručuje práva občanů. Kromě toho Orban prohlásil, že je ochoten, jestliže Evropská komise v ní shledá elementy inkompatibilní s "aquis" Unie, je opravit.
Také jste toho názoru, že patent na demokracii má snad jen levice?
A nakonec, dovolte mi jednu otázku: Vy, Pergille, jste levičák nebo pravičák? Dosud jsem to nepochopila.

STK řekl(a)...

Vážení štamgasti, že vás baví takové omílání věci notoricky známých. Nicméně si dovolím několik dotazů ke zdejšímu diskuznímu kroužku:
1. Když budu popírat existenci sovětských gulaků rovněž bude proti mě zahájeno vyšetřování?
2. Když veřejně popřu existenci napadení USA Japonskem ve II. WW budu rovněž preventivně suspendován?
3. A popřu-li veřejně existenci proroka Mohameda? (Nejen v islámské zemi!)

To je myslím ilustrace toho, co chtěl říct Pergill. Některé nepopíratelné věci a děje se veřejně popírat mohou, jiné nikoliv. Proč?
Co spojuje Holocaust a existenci proroka Mohameda? Zkuste na tyhle prostinké otázky jednoduše odpovědět. Tak, aby jim rozuměl i hloupý Kocour.
A zkuste mi, prosím, Informace důvěrně sdělit, kdo je to typický levičák (třeba z hostů zdejší putyky) a kdo zase pravičák. Čím se vlastně liší vize "zářné budoucnosti" člena DSSS a naopak Mladých Komunistů? A jsem já (moje názory už jste několikrát četla)podle Vašeho mínění levičák nebo pravičák?

informace řekl(a)...

STK,
kladete mi tu moc otázek najednou a tak se pokusím odpovědět souhrnně, alespoň pokud se jedná o negacionizmus. Negacionizmus ve smyslu popírání genocid a hromadného vraždění je trestný podle zákonů té které země, na příklad ve valné části zemí Evropy je trestný negacionizmus Holokaustu (a také v Australii, Novém Zélandu, USA).V jiných jako Izrael, Portugalsko a Španělsko je trestný negacionizmus jakékoliv genocidy. V r. 2007 OSN schválila návrh rezoluce Usa, který požaduje jednoznačné odsouzení negace Holokaustu.

Pokud jde o genocidy na středním východě, Turecko odmítá přiznat genocidu Arménů, přestože je na ně v této věci činěn nátlak hlavně Evropskou Unií.

Ve věci zločinů proti lidskosti spáchaných v SSSR a zemích socializmu, jak jistě víte, ČR, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko navrhly, aby byl negacionizmus zločinů komunizmu postaven na roveň negacionizmu Holokaustu. Návrh nebyl přijat parlamentem, jak psaly noviny hlavně pro obojakou pozici Litvy, která se vyslovila ve smyslu, že komunistické zločiny byly horší jak nacistické.
O tomto návrhu se vyslovili skepticky i někteří historici, podle nichž vraždění a věznění v gulagách nemělo za účel eliminovat celé etnie nebo náboženské skupiny, ale jednotlivé osoby z politického nebo mocenského důvodu. Návrh kritizoval i izraelský historik Efraim Zuroff, podle nějž zločiny nacistů, kteří vymysleli a postavili Auschwitz, nejsou porovnatelné se zločiny těch, kteří, i když se poskvnili vraždami, osvobodili Evropu od nacizmu.
Výsledek hlasování v EP vyvolal v Itálii značný rozruch a protesty. Jenže v Unii zřejmě místo smyslu pro lidskost převážily politické zájmy. Rusko odmítá postavit na stejnou roveň zločiny komunizmu e zločiny nacizmu.
Takže negacionizmus je trestán v každé zemi podle jejích zákonů. V Itálii je to tak, jak jsem napsala, Jinde nevím.

Když se mne ptáte, jaké je barvy Váš politický kabát, STK, dovolila bych si Vám říc, že mi připomíná trochu dědečkův vyšisovaný svrchník.

Jakub S. řekl(a)...

Popírání zločinů komunismu podle mne jednoznačně a nepopiratelně m u s í být konečně postaveno na roveň zločinům nacismu a šlus ende damit. Každý, kdo o tom dost ví, ví také, že není o čem diskutovat. Je to v zájmu v y š í h o p r i n c i p u mravního, ano, pane profesore.O něčem tak hluboce nemravném, nízkém a hrůzném, s tolika milióny obětí, nejsem ochoten mluvit v lehkém tónu. Zvláště má-li v rodině oběti obou režimů. A byl-li sám zatčen, souzen, odsouzen, zařazen doživotně do nejnižší kasty, desítiletí sledován (zjistil jsem nedávno). Znal-li lidi z Kolymy. Domluvil jsem.

Harpyje řekl(a)...

Vy si skutečně myslíte, vážený STK, že hanobení památky 6 milionů zavražděých lidských bytostí má stejnou kvalitu jako popírání jiných zdokumentovaných historických fakt?

Vaše otázka "Co spojuje Holocaust a existenci proroka Mohameda?" je skutečně prostinká. Ne-li slaboduchá. Pochybuji, že ji Vám mohl někdo zodpovědět.

STK řekl(a)...

Nepsal jsem přece o hanobení památky. Jde mi o trestnost popření obecně uznávaného a historicky dokazatelného faktu.
Nejde tady o to, jestli těch nebo oněch obětí bylo 6 000 000 nebo jen 4 500 000. Samozřejmě by tyto zločiny proti lidskosti měly být trestány. (Ale jak? Když se naskytne možnost takové činy potrestat, většinou je jejich hlavní viník už po smrti.)
Protože: pokud tato trestnost popření faktu bude dotažena do obecné roviny, souhlasíme s invizičním soudem, před nímž stanul Galileo Galilei.

Takže to je ta svoboda přátelé, že?

Ten "dědečkův svrchník" mi, Informace, docela vyhovuje. Mám rád jasnou řeč. Je mi z duše protivné, když se i jednoduchá myšlenka zahalí do takového množství slov a tvrzení, že vlastně - zmizí. To je přesně ono, co mi na dnešním světě vadí. Nikdo neřekne "já si myslím" (a proč), ale začne prohledávat slovníky a internet a snese na jednu hromadu tolik "infobalastu", že už vlastně není o čem diskutovat, původní problém zmizel. Postoj tázaného se tedy nedozvíme. Jenom: "Jak celebrita ta a ta říká..."

A pro Harpyji: Proč je popření Holokaustu horším zločinem než například popření hladomoru na Ukrajině?
Je nějaká hranice např. v miliónech obětí, odkdy je popírání takového činu trestné?

Poznámka: Moc prosím, Harpyje, vynechte z oslovení mé osoby, mého avatara slůvko "vážený" když ho nemyslíte vážně. Ani jako ironie už není potřebné. Co si o mě myslíte jste přece vyjevila zcela zřetelně a mnohokrát. Děkuji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Rompicilín a Židi do sprch !
aneb
Český humor je jedinečný

Pro Vaši informaci, vážená paní Harpyje :
Vážený STK pouze ironizoval.
Ta „prostinká“ otázka je ve skutečnosti VELMI HLUBOKÁ.
Tak hluboká, že na její dno dohlédnou jen roduvěrní Češi a Češky. Zrádní emigranti to prostě nedokážou.

Dovolím si položit jinou zdánlivě prostou otázku :
Jakou souvislost má hezký český vtip o Rompicilínu, léku na zhoubnou cikánskou nákazu, s typicky českým žertovným nápisem „Židi do sprch“ ?

Nazdar !

stk řekl(a)...

Harpyje, ještě dodatek k té "slaboduché" otázce: Zkuste si pohovořit o tomhle problému s hluboce věřícím muslimem a pak s věřícím židem. A až to doopravdy uděláte, napište mi znova, co si myslíte o slaboduchosti oné otázky.
Přinejmenším se znovu poučíte o tom, co pochopitelně dobře znáte, o tom, co je to "úhel pohledu".

informace řekl(a)...

STK,
kromě "infobalastu", jak jste ráčil definovat můj pokus dát dohromady poněkud souvislou informaci o historickém negacionizmu, jsem v příspěvku svůj postoj vyjádřila dost jasně.
O historickém negacionizmu nacistického holokaustu se zde na západě a tedy i v Itálii vede debata již od osmdesátých let, když vyšla knížka Angličana Irvinga. Debata se dostala pak do velkého varu po článkách Francouze Fourissona, nemluvě pak o Noamu Chomském velkém guru linguistiky.
V Itálii vyšla i řada prací historiků, kteří kritizují negacionizmus a poukazují na neoprodstatněnost (inkonsistenci) jeho trvzení. Je jich skutečně celá řada, bude-li chtít, pošlu Vám bibliografii. Takže, vzhledem k tomu, že umím číst a nejsem hluchá o negacionizmu Holokaustu to toho vím mnohem víc, než co jsem napsala. Když dovolíte.
Pokud jde o zločiny komunizmu, mám také dost slušné znalosti. Četla jsem celého Solženicyna, i ty jeho nacionalistické články a kritiku západu, co napsal v USA, znám značnou část "lágrové literatury", Grossmana, Knihu o zločinech komunizmu a mnohé další. O návrhu zemí ex socialistického tábora postavit mimo zákon i negacionizmu zločinů komunizmu tu psaly všechny noviny.
Lituju jen, že se mé znalosti do jednoho příspěvku nevejdou.

informace řekl(a)...

A jak byste na tuto prostinkou otázku: "Co spojuje Holocaust a existenci proroka Mohameda?" odpověděl Vy?
Moc by mě to zajímalo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen pro upřesnění :
My hluboce věřící ateisté resp. agnostici neshledáváme velký rozdíl mezi hluboce věřícím muslimem a věřícím židem.
A hluboce věřící křesťani jsou taky pěkná pakáž.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Z levicového a antisemitského Guardianu: "Nazi-themed drinking game 'sparked brawl on LSE union skiing trip'. London School of Economics launches inquiry into allegations Jewish student's nose was broken during incident in Val d'Isère"
http://www.guardian.co.uk/education/2012/jan/15/lse-inquiry-nazi-drinking-game/printNazi-themed

Harpyje řekl(a)...

Já, vážený STK, neznám nikoho, kdo by tvrdil, že "popření Holokaustu horším zločinem než například popření hladomoru na Ukrajině". (Podle ukrajinského zákona (rejstřík č.2470- d) byl hladomor v letech 1932–1933 na Ukrajině genocidou ukrajinského národa. Veřejné popírání Hladomoru na Ukrajině je protiprávní.) Rovněž neznám žádné hluboce věřící židy, ani muslimy, s kterými bych mohla konzultovat Vaši otázku. Třeba budete tak laskav, a poučíte mě.

STK řekl(a)...

Jak je libo, Harpyje. Ovšem poučovat Vás bych si nedovolil. Vy přece víte všechno, znáte skutečnou a jedinou pravdu, diskuze netřeba. Patrně víte i to, co si myslím a dost možná i to, co si myslet budu.
Opravdu nemám žádnou potřebu vyhrát nad Vámi případně nad Větším V.
Pro mě se diskuze (s vámi oběma) stává ztraceným časem.
[I]

stk řekl(a)...

Nepochybuji Informace o Vašich hlubokých znalostech a není to to, co jsem nazval infobalastem. To na vysvětlenou.
Moje otázka byla jiná: zda je vhodné (ne zda se to ve světě dělá nebo nikoliv) trestat popírače čehokoliv zjevného. A když ano, kudy vede povolená hranice popírání skutečnosti. A zda je platná obecně nebo je to pouhé politikum. Případně nakolik je "popírání" otázkou víry. Pokud budeme kličkovat a slovíčkařit, nemá taková diskuze smysl. Tedy - pro mě nemá.
Ať už s ošuntělým převlečníkem nebo bez něj. [;>)

A.S. Pergill řekl(a)...

To Harpyje
Popírání existence gulagů je zase pliváním na těch více než deset milionů obětí v sovětských koncentrácích. Čili jediný rozdíl je v tom, že mezi těmito oběťmi bylo relativně málo Židů.
A, pardon, gojim jsou vlastně jen taková tažná zvířata a na světě jsou jen proto, aby mohli zhebnout při dřině v židovský prospěch, jak nám onehdy vysvětlil šéf jedné z izraelských vládních stran.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

Židé si vyžadují nadzákonná - mimozákonná - privilegia, čímž v podstatě rozvracejí demokratický pořádek v zemi (protože demokracie stojí a padá na rovnosti občanů před zákonem). Sionistické spolky se také dopouštějí pomluv proti České republice a Českému národu, jak ve sdělovacích prostředcích, tak i u různých mezinárodních institucí (viz tažení různých spolků proti "diskriminaci Romů"), např.
Přitom sami sionisté jsou ochotni spolupracovat i s nacisty - názorným příkladem je pronacistická agitka "Habermannův mlýn", natočená J. Herzem, který se k židovství a smrti části své rodiny v koncentráku hlásí, nicméně to mu nezabránilo natočit takovéto svinstvo (historického Habermanna prokazatelně zavraždili sudetoněmečtí aktivisté). Obávám se, že tahle trapná agitka je podstatně jednoznačnější projev podpory nacismu, než výžblept té dívčiny z DSSS.

A.S. Pergill řekl(a)...

K tomu "znaleckému" posudku:
Doporučuji článek na d-fensovi:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2012011501
ze kterého se dá dostat až k samotnému posudku, který je dost síla:
8 stránek, z toho dvě výčet podkladů (= co dostal od policie a soudu) a seznam literatury; dalších pět jsou kecy, jaké by průměrně inteligentní středoškolák měl dát dohromady z internetových zdrojů za jedno odpoledne (a to by ještě stihl fotbal, posilovnu a rande) a jedné stránky neskutečných blábolů, v nichž se snaží nějak vyrovnat se skutečností, že národně socialistické strany u nás existovaly více než sto let, jejich představiteli byli např. E. Beneš nebo M. Horáková (další stranu se stejným názvem teď zakládá Paroubek) a "dokázat", že národní socialismus, na který odkazuje ve svém projevu obžalovaná, je jiný, ztotožnitelný s německým "nacionálním socialismem".
Dřel na tom 49 pracovních dní (i s víkendy a svátky něco přes dva měsíce) a vzal si za to pouhých 313 950,-Kč. Vzhledem k tomu, že je to blábol, sepsatelný za odpoledne na jeden zátah, je zpracovávání takovýchto "posudků" docela vejvar, člověk se ani nediví, že tahle sorta lidí vidí extrémistu (a tudíž statisícový výdělek) za každým keřem. Snese to zcela srovnání s Boblingem, který byl také placený od kusu (ale ten se v mučírně asi nadřel víc).

STK řekl(a)...

Nevím Pergille,
jestli má smysl se vracet stále do minulosti. Nejde o to, jak daleko a jak často, ale spíše o to, že každý si z té exkurze donese stejně zase jen to, čemu věří.
Možná proto jsem na jedno straně velmi opatrný v hodnocení úlohy židů v evropské společnosti. Na druhé straně věřím hlavně tomu, co jsem zažil sám nebo mí blízcí, kterým věřím. A k židům, které jsem potkal chovám úctu. Je sice pravda, že tak nějak "drží pospolu", na druhé straně jsem si nikdy nevšiml, že by nějak škodili "gojim". Jejich šikovnost lokálně pomáhá.
Budu se opakovat, ale velká většina úspěšných divadelních ředitelů byli židé rodem nebo spřízněním. Taktéž ředitelé jiných kulturních institucí (orchestrů, muzeí atd.) které jsou úspěšné a vzkvétají více než jiné jsou, "aspoň trochu", židé. Nedumám nad tím, je-li to způsobeno jejich schopností smlouvat - t.j. dohodnout se nebo vyargumentovat, proč zrovna jejich ústav má dostat vyšší dotaci. Je to nakonec jedno - jim svěřená kulturní instituce se rozvíjí, vzkvétá a trvá. A dráždí ty, kteří tak úspěšní nejsou.
A znovu se budu opakovat: pořád mě udivuje taková ta "předublíženost", že by jim (židům) někdo mohl ublížit. Ale asi to patří k "národní povaze" takto předjímat věci budoucí. Nebo je to rodová zkušenost - co já vím.
V každém případě nejsem apriorním nepřítelem židů - těch židů, které jsem poznal. V hodnocení těch ostatních jsem opatrný - toho antisemitského je kolem nás dost. Jak jsem řekl (a jak mi to nesčetněkrát připomenuli VV a Harpyje) věřím nejvíc tomu, co sám vidím, slyším, čichám a chutnám. Inu - přírodní člověk, primitiv.
P.S.: Ten znalecký posudek nemusel vypracovávat žid. On to mohl být i gójim zmrd.
TOHLE NENÍ OTÁZKA VÍRY, ALE POVAHY A CTI.

informace řekl(a)...

STK a Pergille
popírání faktů není trestné, to víte sám a ptáte se jen provokativně. Je trestné jen popírání zločinů proti lidskosti jako bylo systematické vyhlazování židů nacisty za WWII. Proč není trestné popírání i jiných zločinů tohoto druhu jako na př. hladomor na Ukrajině nebo sovětská dekulakizace? Na to jsem Vám odpověděla už ve svém předešlém příspěvku. Rusko odmítá uznat, že šlo o plánovaně prováděnou genocidu celé sociální třídy, že gulagy byly prakticky vyhlazovací tábory. Zastává pozici, že nešlo o zločiny porovnatelné se zločiny nacistů. Naopak, když si přečtete občas jejich noviny, zjistíte, že Putin a jeho strana hovoří o stalinizmu jako o období, kdy sovětský stát vyrostl, zesílel, což mu umožnilo porazit německé agresory. Na podobných pozicích je i ruský patriarcha, hlava pravoslavné církve.

Historická a politická situace je v obou případech značně rozličná a to podle mého názoru vysvětluje ono dvojí oficiální posuzování zločinů, které jsou v podstatě ekvivalentní. Nacistické zločiny vyšly najevo v plné své hrůze na konci války, kterou rozpoutalo Německo a nakonec prohrálo, na konci války, která si vyžádala kolem 50 milionů obětí, a která zasáhla tvrdě celou Evropu. Lidé tenkrát strnuli v hrůze nad takovým pádem lidskosti jako systematické vyhlazování celých etnik. Sama si pamatuju na jednu výstavu o německých vyhlazovacích táborech, kde byly vystaveny kusy mýdla z lidského tuku a stínidla na lampy z lidské kůže. A odsouzení těch zločinů bylo tehdy přirozené, nikdo proti němu ani nemohl vznášet námitky nebo ločiny popírat.

O zločinech komunizmu existuje také nemálo svědectví a dokumentů. Vycházely na veřejnost prakticky od konce války. Byla tu svědectví 10.000 italských vojáků, kteří se vrátili domů tři roky po skončení války z ruských gulagů (z celkového počtu 70.000-75-000 zajatých Rusy). Máme tu pak nesčíslná svědectví samotných Rusů, ruských spisovatelů. Proč tedy zločiny komunistů nejsou všeobecně považovány za zločin proti lidskosti?
Rusko vyšlo z války jako vítěz, to na jedné straně, na druhé zase k rozpadu SSSR došlo mírnou cestou, seberozkladem, a ten tedy nezapůsobil na západní veřejné mínění tak jako porážka Německa. Pak počítejte s tím, že v západní Evropě existovaly dost silné komunistické strany - hlásné trouby sovětského režimu, které rozhodně neměly zájem, aby vyšlo najevo, s kým spolupracovaly.

Pamatuju si ještě případ historika Andreucciho, který v dvaadevadesátém našel v ruských archivech autograf bývalého lídra PCI, za války v moskevském exilu, Palmira Togliattiho, který dokonce ospravedlňoval zabití italských válečných zajatců s tím, že by to mohlo "přispět zájmům komunizmu". Po zveřejnění dokumentu se proti historikovi rozpoutala taková zuřivá lynčovací kampaň, hlavně ze strany jeho levicových kolegů, že nakonec musel odejít z univerzity. Nakonec ho kolegové rehabilitovali, ale kde skončil, nevím.

Myslíte snad, že za podobných podmínek bylo snadné prosadit odsouzení komunizmu jako zločinného režimu a nebo dokonce prohlásit, že popírání komunistických zločinů je trestné?
Proto se mi zdají tvrzení Pergilla o nějakém privilegovaném postavení, které by si nějak židi ve veřejném mínění a na mezinárodním poli, značně neopodstatněná. Zřejmě nemá dostatečný přehled o situaci.

A kolik těch sympatizujících s komunizmem tu ještě je? Jen v Evropě.

informace řekl(a)...

Ze záhadných důvodů se to otisklo dvakrát. Proč?
Snad to Šaman odebere-

Jakub S. řekl(a)...

Aji Togliatti?!
Čemu se divím?
Ale já se pořád nepřestávám divit. Jistěže jsem nikdy (ani v dětství!) neměl iluze o Stalinovi atd. Ale ta hloubka, rozsah, zavilost, nenávist spojená s buldočí vytrvalostí namířenou k ovládnutí světa, udělat ze zeměkoule jeden obrovský gulag.
Když jsem kdysi otevřel první díl Solženicyna, musel jsem to několikrát odložit, zavřít oči - den dva na to nesáhnout. Já musím vše přečtené strávit, číst letmo nechci a neumím - to jsem si nadrezíroval za studia. - Italští a francouzští komouši mne mockrát donutili k nepříčetnému malomyslnému vzteku či k blití. Blbci blbí slepí. A slavní, vzdělaní, staří. Vám tedy ten august 68 přeju.

informace řekl(a)...

Prof. F. Andreucci, jak jsem našla na webu, působí na univerzitě v Pize.
http://www.francoandreucci.com/

STK řekl(a)...

Píšete Informace: ...popírání faktů není trestné, to víte sám a ptáte se jen provokativně. Je trestné jen popírání zločinů proti lidskosti jako bylo systematické vyhlazování židů nacisty za WWII.
Ano, to přesně "jádro pudla". Proč jen genocida židů? Proč ne ostatní genocidy - a že jich v minulém století bylo! A v minulém tisíciletí! Proč je trestné jenom to popírání Holocastu?

Dále uvádíte:Proto se mi zdají tvrzení Pergilla o nějakém privilegovaném postavení, které by si nějak židi ve veřejném mínění a na mezinárodním poli, značně neopodstatněná.

Odporujete sama sobě, Informace, a z nějakého důvodu, snad osobní angažovanosti necítíte tu nerovnost. Pergill ji cítí a já taky, aniž to znamená, že bychom jakkoliv Holocaust schvalovali!
Zcela legitimně (a bez provokace) se ptám, proč taková nerovnost obětí - a tím i popíračů historických skutečností existuje.
Je už to otázka základní logiky, ne snášení dalších myšlenek jiných lidí. Buď to tak je a židé se za privilegovanou oběť považují - budiž, vezmeme to na vědomí, nebo jsou na tom stejně, jako Arméni, Aztékové, Kurdové, Ukrajinci - mohl bych to zadat do Googla, ale snad mi rozumíte i bez toho, že bych tu musel vyjmenovávat všechny genocidy historie.
Dokáže někdo odpovědět jednoduše na jednoduchou otázku?

informace řekl(a)...

Himl, člověče,
jak Vm to mám jinak vysvětlit. Buď se neumím vyjádřit nebo Vy neumíte číst.
Záleží to na politické situaci, na rozložení sil na mezinárodním poli.
Proč dnes není trestné popírání ukrutností a nelidskosti církve při honech na čarodějnice? Můžete mi to vysvětlit?

Jakub S. řekl(a)...

Aniž bych terazky ještě byl s to vzepnout se k myšlení a formulování, prostě konstatuju: tohle hádání (se) o privilegované cítění se či neprivilegované cítění (se) mi v této pozdní na noc chvíli a po několika nejvypjatějších chvílích za léta připadá uhozené. Nedůstojné. Absurdní. Islám ve světě postupuje mílovými kroky a nabývá to rychlosti a teď zrovna někde v Africe zabíjejí Alláhovy milice další a další křesťany a Izrael má na jižní hranici zemi s 3/4 obyvatel toužících po životu v naprostém souladu s vírou a Jeho požadavky atd. - a tady tohle... jsme snad sakra na jedné lodi, a basta.

informace řekl(a)...

A i kdyby židi byli nějakou privilegovanou obětí, jak tvrdíte, člověče, umíte si to představit, co je to za hrůzu hromadně usmrcovat lidské bytosti v plynových komorách a pak je spalovat v peci jako dříví?
Ani se zvířaty tak nacisti nezacházeli.
UMÍTE SI TO PŘEDSTAVIT?
Já se do dneška nemůžu podívat na lampu se stínidlem z kůže nebo něčím podobným.

STK řekl(a)...

Ano, DOCELA SI TO PŘEDSTAVIT UMÍM, Informace!
Můj táta totiž jen tak-tak přežil koncentrák. Vím, jak vypadaly zbytky jeho zubů a polámaná žebra. (Nějakých 10 let poté!) A před smrtí mi o KL vyprávěl. Mám tedy informace z první ruky. Přesto táta na Němce nezanevřel. Když "šprechal" s nějakým sudetským starousedlíkem (opravdu "staro", muži středního věku většinou leželi v zemi poblíž Stalingradu) a já se divil, říkával: "Tenhle Němec to přece nebyl!"
===
Ale vaše odpověď je vlastně dostatečná, Informace: Záleží na rozložení politických sil ve Vašem okolí, ne na skutečné, ideální apolitické rovnosti. Tu nedokáže vnímat každý.
==
Ale Jakub má pravdu - i když ne docela. Je dobré si čas od času "provést revizi vlastních postojů". Pak nemůžeme překvapit sami sebe - což se (aspoň mi) tu a tam stává.
Abychom věděli, kolik je v nás z Jidáše, kolik z Koniáše a kolik z Jana Husa. [;>)
===
A s Informací se přece nehádáme, Jakube. Ona není domina. A já nad ní nehodlám nějak "vyhrát". To, co spolu provádíme, je pořád jen diskuze.

Jakub S. řekl(a)...

To je fajn. Dyť jo.
Jidáš - potrava pro oheň pekelný, Koniáš - očistný oheň pro bibli v kacířském překladu a podobně, Hus -oheň pro nositele pravd.
Brou.

Šaman řekl(a)...

Informace, duplikát jsem smazal. Ale upřesňuji: V ČR je popírání zločinů komunismu stejně trestné, jako dtto u nacismu. Jenom to soudci (kdo to asi je) nikdy nedovedli ke konci, i když se občas nějaký antikomunista ozval s trestním oznámením. Filip vulgo Falmer takhle páše zločiny pravidelně. Takže je to komunistický zločinec.

Co naděláme - když máme komunisty v parlamentu! A rudá hvězdička není v podobném postavení jako hakenkrajc nikde ve světě.

Šaman řekl(a)...

STK, naletěl jste antisemitské propagandě. V platném trestním zákoníku je to jasně dané:

"§ 405

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta."

Takže jádro pudla: Nenaletět na antisemitské provokace ale pídit se po zdrojích! Ten paragraf nehovoří o Židech ani slovo.

(BTW: O výrazu "genocidium" v minulých tisíciletích jsem psal ve zprávě z ústecké konference...)

A už neblbněte, sakra!

A ještě - mohli bychom vydat mezinárodní zatykač na Putina, ne?

STK řekl(a)...

Ne, ne, Šamane, ta diskuze byla trochu o něčem jiném. O právu/neprávu popřít jakoukoliv pravdu.
Zdali vůbec popírače trestat (soudně). Nejen o tom, že popírání Holocaust ano a gulaků ne. To byl jen příklad. A opraktická, reálná rovnost je (jako u mnohých dalších právních "aplikací") hodně pofiderní což píšete sám.
Opravdu (aspoň mi) nešlo jen o toto.
Popírá-li někdo třeba genocidu Arménů, Aztéků nebo Kurdů - měl by být taky trestán? Nebo popírá-li útok na "dvojčata" 11/9? Přistání Apolla na Měsíci? O to mi šlo. Zdá se mi nesmyslné postihovat někoho za to, že čemusi nevěří.
Vtírá se mi paralela s Koreou: Koho někdo napráší, že neoplakával vůdce dost upřímně a nahlas, půjde do pracovního tábora.
Kdo nevěří na 11. září tak, jak bylo prezentováno, půjde...

Možná se to zdá za vlasy přitažené, ale za okupace zdálo za vlasy přitažené třeba i to, že někdo má jít do "koncentračního tábora". "To je přece blbost, já proti Říši a a Protektorátu nic nemám..." říkali. "Jsem řádný občan a platím daně."
A zůstal po nich jenom klavír a kožich...

"Nepřesvědčitelný popírač" má být ostouzen za intelektuální nedostatečnost. Ne trestán za názor - byť vadný a nesmyslný. Těžko někdo stanoví hranici, odkdy je popírač trestně odpovědný.

Větší vlastenec řekl(a)...

Gulak = gulag speciálně pro kulaky.
Da ?

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane,
s vaším paragrafem 405 je to tak, že na jedné straně můžeme vidět zástupy pochodující pod rudými prapory s hvězdami, srpy a kladivy a naprosto nic se neděje (i ti komsomolci museli vyhlásit zcela veřejně a zcela natvrdo, že chtějí revolučně svrhnout stávající politický systém, aby se režim rozhoupal k jejich zákazu), na straně druhé stačí narodit se 18. (nebo 1. 8.) a máte zaděláno na průšvihy na celý život. To je prostě trochu moc velká diskrepance, než aby byla vysvětlitelná tak, jak se o to snaží Informace.
A, je mi velice líto, opravdu se mi příčí každodenně složitě zjišťovat, který grafický symbol nebo která kombinace oblečení byly momentálně shledány nějakými profesionálními "lovci čarodějnic" za "závadné" a "popírající". (Nehledě k tomu, že to stále víc připomíná minulý režim, a nebo ten ob jedno před ním - tam bylo "schvalování" taky trestné, dokonce zastřelením do 24 hodin, s celou rodinou.)
Obávám se převelice, že stále rostoucí řada lidí bude tento problém řešit "cestou menšího zla" (k tomu nás konec konců před volbami moudří politologové vyzývají) a "hodí to" nějaké opravdu radikální straně (až se sami posléze budou divit, jak moc radikální). Jsem toho názoru, že tyhle nesmyslné represe mohou za určitých okolností vyvolat místo strachu (nebo paralelně s ním) nenávist, jako to udělaly nacistické represe za okupace (a mnozí Němci byli následně překvapeni jak vyoraná myš, že, a jak moc, je lidé po celé Evropě nenávidí). A jistě organizátorům těchto represí nepřidají na popularitě ani informace o osobním obohacování (viz můj příspěvek a odkaz ze včerejšího večera).
Velice se obávám, že přesně tohle, navíc ve spojení s hospodářskou krizí, do níž se EU jednoznačně řítí, může vyrobit naprosto stejně výbušnou směs, jaká v meziválečném Německu otevřela cestu k onomu holokaustu, o kterém je řeč. Ale tentokrát celoplošně, po celé EU. STK to, předpokládám, cítí taky (a jistě nejsme sami). A, řekněme si to zcela upřímně, některé zákony, které si Židé prolobovali, znesnadňují i explicitní varování před tímto možným vývojem.

informace řekl(a)...

Vážení,
mohli bychom se alespoň dohodnout o čem diskutujeme?
O trestnosti negacionizmu genocidy= popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy?
O trestnosti jakéhokoliv popírání historických, oficielně prohlašovaných nebo uznávaných faktů jako přistání Apolla na Měsíci, napadení USA Japonskem ve II. WW atd?
O bezpodstatnosti posudku znalce M. Mazela v případu Šlégrové?
O vylobování Židy nějakého privilegovaného uctívání Holokaustu protřednictvím "nespravedlivých"zákonů?
Nerada diskutuju, když ani dobře nevím, o čem se vede řeč.

Jakub S. řekl(a)...

Správně jste otázky nakladla (V+W).

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
diskutujeme o tom, zda by

- verbální činy (typu "popírání" nebo "schvalování") měly vůbec být trestné (IMHO obecně ne a v naší kotlince už vůbec ne, vzhledem k asociacím s tím "schvalováním atentátu na zastupujícího říšského protektora" - přinejmenším to oběti holokaustu uvedením do takovéto společnosti silně dehonestuje)

- měla být přípustná preference genocidy jednoho národa oproti genocidám národů jiných (IMHO je šílený průšvih, že se něco takového děje, byť třeba jen na základě podzákonných norem nebo "právních názorů")

A jako třešnička na dortu bylo diskutováno o lidech, které tato situace vábí jako páchnoucí exkrement mouchy (to je o těch 0,3 MKč za 8 stránek blábolů, pohodlně opsatelných za jedno odpoledne ze středoškolských učebnic, případně z Wikipedie).

informace řekl(a)...

Pergille,
pletete tu dohromady několik rovin, které spolu souvisí jen zvukovou asonancí tématu
1/ rovinu právní, a to, jestli jsem dobře pochopila, oprávněnost existence zákona na trestnost popírání genocidy, v daném případě § 405 českého trestního zákona
2/ rovinu názorových preferencí jednotlivců nebo skupin, t.j. mediálního dopadu, když hovoříte o preferenci genocidy jednoho národa oproti genocidám národů jiných ve veřejné informaci
3/ tarifní tabulky plateb výkonů soudních znalců

Skutečně nechápu, jak může být trestnost popírání nebo schvalování genocid - ve smyslu vyhlazování celých etnických, náboženských, sociálních a jiných skupin - zaručená zákonem stavena na stejnou rovinu s popravami českých lidí, kteří schvalovali, zcela soukromě, atentát na Reichsprotektora Franka. Čili jak můžete přirovnávat právo - zákon schválený parlamentem, který předvídá "odnětí svobody na šest měsíců až tři léta" - k totalitární praxi odnětí života bez jakéhokoliv řízení jen na základě udání. A ke všemu, račte si všimnout, § 405 se vztahuje k popírání genocid, čili celých etnik a ne popírání nebo schvalovaní zabití jednotlivce. Myslím, že líp jste si příklad nemohl vybrat (i když nechtěně), abyste znázornil absurdnost Vašich úvah. Ať se namáhám jak chci, nějakou souvislost soudního řízení proti Šlégrové ve smyslu existujícího zákona s nacistickým svévolným vražděním českých lidí za schvalování atentátu na představitele okupantů nevidím.

Pokud jde o "preference" genocidy jednoho národa oproti genocidám národů jiných, je to právě záležitost mediální rezonance, tedy informace a informovanosti veřejného mínění o historických událostech, jejíž příčiny a původ jsem se snažila objasnit ve svém předvčerejším příspěvku. Že se média zabývají víc jednou genocidou než jinou, není věcí právně stihatelnou, je to věcí informačního "trhu", jestli se tak můžu vyjádřit.

Pokud jde o oprávněnost existence § 405 v českém zákoníku, chtěla bych dodat, že zákon byl odhlasován českým parlamentem na základě Rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_cs.htm

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, drahý soudruhu a soukmenovče Pergille :
Diskutujeme zde o podlidech, kteří by rádi dokončili genocidu našeho národa.
Víme, kdo to je : Židi, Cikáni, Němci, křesťani, Euroameričani, i někteří poevropštění Muslimové.
Známe jejich metody : Lži, podvody, krádeže, vraždy; a nakonec genocida, samozřejmě.

Konečně - ten tzv.soudní znalec je opravdu třešničkou na páchnoucím lejnu. Ano, jen Žid nebo židovský míšenec je schopen tak nehorázně okrádat náš stát, naši vlast, náš národ.
Nebýt Němců - jak paradoxní ! - tak by nás už ti Židi všechny dávno dohnali k hladu, a následně vysílené (hlady a nemocemi) by nás všechny košerovali.
No, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem KONEČNĚ dokončíme práci Němců a našich otců.

Na shledanou v lepších časech.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro Velkého Šamana :
Na rozdíl od vás chytrých mne Strana místo na školu poslala k lopatě, takže prostě POSTRÁDÁM zdejší vzdělanostní úroveň.
Takže tento příspěvek, přes doslova vší snahu, prostě nemá onu vysokou přidanou hodnotu, jíž se vyznačují například všechny příspěvky s.s.Pergilla.
Omlouvám se; zkusím se polepšit.

informace řekl(a)...

Pardon, Reinharda Heydricha.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

1. V obou případech se jedná o "verbální trestný čin", spočívající ve vyjádření určitého postoje nebo názoru. V tomhle se tedy oba jmenované činy shodují.
IMHO by měly být trestné pouze přímé výzvy, nebo výroky, mající charakter konkrétních organizačních pokynů (a to ještě ne vždy a za všech okolností).

2. Faktem také je, že za popírání jakékoli jiné genocidy než nacistického holokaustu Židů v reálu prakticky žádný postih nehrozí, včetně toho, že komunistické genocidy jsou běžně popírány / zlehčovány / schvalovány jak činiteli KSČM i oficiálními materiály této strany, tak i dalšími levicovými subjekty.

3. Tady vůbec nejde o "tarifní tabulky plateb výkonů soudních znalců", jako o to, že jsou zcela zjevně a zcela běžně na tomto úseku soudnictví obcházeny vykazováním naprosto nesmyslných počtů hodin (právě ty dané a neobejitelné tabulky jsou důvodem, proč to tak řve).
Já měl mezi příbuznými soudního znalce (v technickém oboru) a vím, jak pečlivě vykazoval každou hodinu práce, každý kilometr cesty vlastním autem atd. A soudy si to hlídaly takže si nikdo netroufl napsat si hodinu nebo kilometr navíc. A v téhle konkrétní kauze si někdo napočítal přes 0.3 MKč za text, který nemá ani rozsah jako tahle diskuse (ta by měla rozsah po vypuštění automatických hlášek o datumu a času a zalámání na 60 znakové řádky rozsah víc než dvojnásobný), a, velice s obávám, zaostává za ní i po stránce kvality.

A ještě jedna věc: Lhoťan podal trestní oznámení na islamisty, kteří před izraelskou ambasádou skandovali (doloženo videozáznamem): "Chajbar, Chajbar, o Židé Mohamedova armáda se vrátí" (v Chajbaru provedl Mohamed totální vybití Židů, tedy něco, co se Hitlerovi v podstatě nikde v Evropě nepodařilo stoprocentně provést, přestože se o to hodně snažil). Je to tedy ekvivalent "Osvětim, Osvětím, o Židé německá armáda již jde!" (jak to interpretuje Lhoťan), já bych to interpretoval drsněji: "Osvětim, Osvětím, o Židé už se veze Zyklon B!" nebo "už si pro vás jdou SS" (protože německá armáda jako taková v koncentrácích nevraždila, vraždily specializované jednotky SS, mimo jiné prostřednictvím plynových komor - a v tom Chajbaru Mohamed osobně masakr řídil a snad se ho i zúčastnil*).
Osobně jsem docela zvědav, co se z toho vyvine, protože muslimové patří mezi silně privilegovaná etnika a podobné věci jim dost často procházejí.
________________________
* Z oficiálních Mohamedových životopisů víme, že v případě odzbrojených a svázaných zajatců, pevně držených několika muslimskými bojovníky, se opravdu odvážil jim setnout hlavu - byl to velice statečný muž.

informace řekl(a)...

Pergille,
jaké činy srovnáváte v prvním odstavci? Atentát na Heydricha a projev Šlégrové? V prvním případě byl "verbální čin souhlasu" trestán smrtí bez soudního nebo jakéhokoli předběžného řízení, v případu Šlégrové její nesouhlas s nynější politikou a narážky na antisemitizmus a neonacistické krédo může být trestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
Nebo máte na mysli něco jiného?
Pokud jde o druhý odstavec, trestnost popírání jakékoliv genocidy je potvrzena zákonem, jestli zákon není plně uplatňován, bude to zřejmě tím, že ve skutečnosti popiratelé genocid sedí v parlamentu a mají zastoupení v soudním aparátu. To jaksi s preferováním Holokaustu nemá nic společného.
Případ s demonstraci před izraelskou ambasádou neznám, a taky jsem zvědavá, jak se bude řešit.
O tarifách honorářů pro soudní znalce také nejsem informovaná. Možná to bude skandální případ, možná ne, možná nebude ojedinělý, v každém případě je to dost podivná forma obhajoby, hlavně proto, že ji advokát šíří protřednictvím medií při procesu. Ať na to poukáže soudu podáním přímého hlášení. Jinak je to jen žalostný prostředek na zpochybnění znalcovy autority a tedy i jeho posudku.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

1."schvalování atentátu" versus schvalování / popírání / zlehčování zločinů nacismu.

2. V projevu Šlégrové jsou pouze odkazy na národní socialismus, tedy stranu s bohatou demokratickou tradicí z doby první republiky (členem byl i druhý president ČSR E. Beneš), následně likvidovanou komunisty (činovnicí této strany byla i komunisty zavražděná M. Horáková). Soud se Šlégrovou prostě navazuje na "nejlepší tradice" naší komunistické justice. Jen tu demokracii nemáme tak osekanou jako v těch 50. letech, takže advokát může přinejmenším na některé věci poukazovat.

3. K tomu "znaleckému posudku": Tam jde i o to, že se ten posudek neopírá o nic konkrétního, prokazatelného (typu konkrétních naměřených hodnot apod.), což při zadání tohoto typu ani nemůže, takže poukázání na mravní integritu osoby, která posudek vypracovala, určitou relevanci má.

informace řekl(a)...

Pergille,
k Vašemu bodu 1/ popírání zločinu genocidy opakuji to, co jsem už napsala v předešlých příspěvcích, zrovna tak jako o neporovnatelnosti případu atentátu na Heydricha s genocidou

K případu Šlégrové. Napsala jsem už jednou, že projev je šikovně sestylizovaný tak, aby tam byly jen narážky na nacionálsocializmus a na židy, narážky zřejmě dobře porozumitelné pro její posluchače. Ale přímé pojmenování věcí nebo jevů tam není.
Kolem toho se pak točí oba znalecké posudky jak obžaloby tak obhajoby.Jeden tvrdí černé, druhý zase bílé.
Na čem by měly posudky být založeny, aby poukazovaly na konkrétní jevy nebo konkretizovaly verbální asociace, mohu těžko říct, protože celý kontext politického života, hlavně politického slovníku dost dobře neznám. I to jsem už jednou psala.
Jinak opakuju, že jednání obhájce přesahuje normy deontologie jeho profese. Toho si všimli i jeho kolegové.

STK řekl(a)...

Ne, Pergille,
myslím, že klišé v myslích lidí nelze logicky prorazit. Zkoušel jsem taky a zcela bezúspěšně. I opravdu jinak chytří lidé si nesou celý život v mládí naučenou mantru o tom, co je škodlivé a co ne, co se smí a co ne. Nikdo z nich si není schopen položit otázku, proč tomu tak je.
Liberální myšlení - to si člověk může dovolit jenom ve své hlavě nebo ve velmi úzkém kruhu. Pokud položíte nějakou logickou otázku s premisou nejisté odpovědi širšímu publiku, dostanete jako odpověď z 90% klišé. A to podle povahy pisatele: buď povýšené nebo šaškovské odmítnutí a zesměšnění vaší osoby nebo přátelsky, právně podepřený názor mentora. Navíc valná většina společnosti je na přijímání "krutých pravd" (logických vývodů) připravena násobně méně!

O vaší námitce přemýšlejí jen tím způsobem, který se naučili. Jiný způsob neumí a už asi umět nebudou.

Albert Einstein by tu s pochopením své speciální teorie relativity už asi neuspěl. Naštěstí patři do starší mantry, která praví že "Einstein" se může.

informace řekl(a)...

Mně se tedy zdá, promiňte mnohokrát, že ten kdo tu prosazuje klišé, je právě Pergill.
Jak ve věci preferování Holokaustu tak v pojetí negacionizmu genocid. Podle něj popírání/schvalování genocid nemá nebo by nemělo být zákony považováno za trestný čin, protože to staví na roveň jakéhokoliv popírání.
Negacionizmus genocid se svým popíráním historických zjevností je také souborem již vypracovaných propagandistických klišé.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,

problém vidím mj. v tom, že se mohou velice snadno dostat do rozporu se strážci ideologické čistoty i oficiální historické dokumenty, jejichž reprodukce se pak stává trestnou (viz kauza Stwora, který - zprostředkovaně - citoval rozsudek Norimberského tribunálu a oficiální dokumenty OSN). Opravdu toho pána nemusím a s většinou toho, co píše, nesouhlasím.

A když jsme u toho schvalování:
- Schvalujete genocidu neandrtálců, bez níž bychom tu nebyli jako živočišný druh?
- Schvalujete genocidu Avarů, bez níž by neexistoval v kotlince český národ?
- A proč netrestat Židy za schvalování / popírání / zlehčování genocid, jichž se dopustili jejich předkové ve starozákonních dobách? (I vy jste v diskusi pod jedním článkem tyto genocidy popírala a zlehčovala. A v podstatě i některé výroky Kopretinky by se takto daly při trošce "dobré" vůle vyložit.)
- A proč netrestat muslimy za schvalování / popírání / zlehčování genocid, jichž se dopustili Mohamed a jeho následovníci?

A.S. Pergill řekl(a)...

STK,
potom se ale nedivte, že se sympatie části veřejnosti přesunou k jiným politikům a stranám, kte/ré/ří tato klišé petrifikované nemají (a místní domácí pán bude hořekovat nad rostoucími preferencemi "nácků".)

informace řekl(a)...

Pergylle,
snad mě nechcete umlčet nějakými "argumenta ad ignorantiam" nebo "ad absurdum"?
Víte sám dobře, že zákony, které předvídají sankce za negacionismus genocid, se vztahují k jevům naší současné historie. Minulost s jejími zločiny je už promlčená, z velké části proto, že nemůžeme odsuzovat chování dalekých a méně dalekých předků, protože tehdy vládly jiné etické normy a pak, myslí, by z toho bylo malé poučení pro nynější a budoucí generace.
Protože ty zákony proti negacionizmu mají nejen varovný ale i výchovný charakter. Můžeme o jejich účinnosti pochybovat, ale přesto jsou i silným mementem, aby se lidé o podobné "experimenty" víc nepokoušeli.
Anebo máme mlčet?

stk řekl(a)...

Mlčet? Mlčení je souhlas, Informace. Ale co je pak "umlčování"? (Toho jsem zažil dost od narození (1948) až do... ...aha? Asi ne do roku 1989, ale do dneška. A sakra!)
===
Historie se kodrcá dál, co je dneškem bude brzy minulostí a pak vzdálenou minulostí. Jak si dnešek vyloží historici třeba za 200 let nikdo neví. Ví se jen, že historii píší vítězové. Konejme tak, ať ji nejsme v roce 2212 po Kr. k smíchu.

informace řekl(a)...

STK,
slovesa mlčet a umlčovat mají sice společný kořen, ale význam zcela odlišný. Mlčet - zdržení se akce subjektem z vlastní vůle, umlčet - akce zaměřená na objekt s cílem zabránit mu, aby se vyjádřil.
Proč stavíte své důvody na zvukové asonanci, STK?
Zákony naší dnešní společnosti odpovídají - do jisté míry - morálním normám a cítění naší doby. Jak nás budou posuzovat v r. 2212, to nám může být docela jedno. Jaké morální normy budou vládnout ve společnosti za sto let, nám není dáno vědět. Zákony řídí společnost dnešní a nejsou kalkulované na dojem, jaký vzbudí u budoucích generací.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace:

1. V zákoně není nikde stanoveno, že by měl nějaké omezení z hlediska času genocid.

2. Jaký je rozdíl mezi "dobrovolným" mlčením pod hrozbou sankcí a umlčováním?

3. Jaký je rozdíl při komentování genocidy ve smyslu "bylo to správné, kdybychom mohli, udělali bychom to znova", jestli se odehrála v pravěku, nebo za života našich starších současníků?

informace řekl(a)...

Že, jak říkáte, Pergille, v zákoně není nikde stanoveno, že by měl nějaké omezení z hlediska času genocid? Tedy chcete říci, že je aplikovatelný na jakoukoliv genocidu v dějinách?
Pokuste se tedy podat u soudu žalobu na nějakého antropologa pro schvalování genocidy neandertálců s odůvodněním, že ve svých pracích o vybití tohoto lidského druhu klidně vykládá, aniž by je preventivně kautelativně odsoudil jako projev nehumánosti.
Myslím, že budete mít zajištěný pobyt v nějakém ochranném zařízení nadosmrti. Myslíte si, že ve vězení? Já bych si tím na Vašem místě nebyla tak jistá.
O slovesu mlčet. Já zmiňuji význam prostého slovesa, bez dalších adverbiálních doplňků nebo upřesnění. Tedy bez hrozeb sankcí. Přidáním "pod hrozbou sankcí", měníte význam na "umlčování".
Neprovádějte tu nějakou slovní ekvilibristiku.

informace řekl(a)...

Pardon, Pergille,
musím se opravit.
Mohli by Vás odsoudit pro znevažování soudu, (§ 169b) odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.

Šaman řekl(a)...

Pergille, k "etnickým čistkám" a "genocidiu" viz dřívější report z Ústí:
http://samanovodoupe.blogspot.com/2011/12/etnicke-cistky-od-kdy.html

K hlášce, že " V zákoně není nikde stanoveno, že by měl nějaké omezení z hlediska času genocid…":

Je to dáno celou právní soustavou. "Genocidium" bylo prohlášeno za "zločin podle mezinárodního práva" až rezolucí Valného shromáždění 96/I z 11.12.1946. Takže jestli používá česká implementace evropského práva takto: "nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti" - mluví vysloveně o komunistických a nacistických zločinech, u jiných genocid se to týká až období po platnosti tohoto usnesení.

Ono to má i jiné souvislosti - genocidium je podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia nepromlčitelné! Ale toto ustanovení platí až od přijetí Úmluvy - v Československu až od 12.1.1951 (vyhlášena byla ve Sbírce zákonů pod vyhl. č. 32/1955 Sb.)

"Genocida Avarů" je pouze slovní, literární výraz, nikoli právní - takže při "schvalování" nebo "neschvalování" není co stíhat.

Ale hlavně: u současných rasistických hovad nejde o žádné "schvalování" samo o sobě, ale o rozdmychávání nenávisti k národnostním a etnickým skupinám a přípravu budoucích genocid, k nimž vyzýváte vy sám.

Zde upozorňuji, že svoboda slova je zaručena zákonem ,ale také připomínám, že každý je při výkonu této svobody "podroben pouze takovým omezením, která stanoví zákon výhradně proto, aby bylo zajištěni uznání a zachování práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti." (Čl. 29 Všeobecné deklarace lidských práv, přijata rezolucí VS OSN 217/III dne 10.12.1948.)

A.S. Pergill řekl(a)...

> podroben pouze takovým omezením, která stanoví zákon výhradně
> proto, aby bylo zajištěni uznání a zachování práv a svobod
> ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky,
> veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti.

Snad jen k použité terminologii:
Panuje obecná shoda v tom, že největší "veřejný pořádek" byl vždy v totalitních režimech, a pamětníci uvádějí, že za nacistické okupace byl ještě o něco větší "pořádek", než v době kulminace komunistických represí.
A je zcela jistě naprostou náhodou, že orgán francouzských revolucionářů, proslulý vynášením rozsudků smrti téměř jako na běžícím páse, se nazýval "Výbor pro všeobecné blaho".

Čímž tedy naznačuji, že toto levičácké blábolení je jednak úlitbou totalitním režimům (které v OSN jednoznačně převažují), jednak zdrojem "gumového" pseudopráva, které může každý strůjce totality ohnout dle svých individuálních a momentálních potřeb.

informace řekl(a)...

perille,
Z kategorického tonu, jakým prohlašujete, že Všeobecná deklarace lidských práv je"levičácké blábolení [které] je jednak úlitbou totalitním režimům (které v OSN jednoznačně převažují), jednak zdrojem "gumového" pseudopráva, které může každý strůjce totality ohnout dle svých individuálních a momentálních potřeb", usuzuji, že jste nevzal v úvahu datum, kdy tato deklarace byla přijata shromážděním OSN - 10. prosince 1948.
Tedy dva a půl let po skončení války, která nejen zpustošila Evropu a pošlapala všechna lidská práva, ale nakonec vyústila v roztržku mezi vítěznými mocnostmi, která se pak vystupňovala ve studenou válku. Deklaraci předcházelo rozdělení Německa na sféry vlivu dvou táborů - západního a sovětského, sovětská blokáda Berlína, Marshallův plán pro země CEE (Evropské ekonomické spolupráce) v rámci Trumanovy doktriny na omezení sovětské rozpínavosti, která byla aplikována už v 1947 roce zásahem USA v Řecku, kde zuřila občanská válka.
Ze sovětské strany pak proběhnla likvidace nekomunistických politických sil a dosazení komunistů k moci v zemích, které se dostaly do sovětského vlivu, proces, který je na konci 1948 r. nezvratně dovršen.
Doufám, ža Vám nemusím připomínat události v Československu!
Kromě toho Sov. svaz podporoval finačně komunistické strany na západě s cílem oslabit státy západní Evropy anebo přímo provést tam státní převrat (případ Itálie).
Deklarace byla odhlasována většinou členských států OSN (tehdy byl jejich počet značně omezený, 58 oproti dnešním 193), hlasování se zdrží - kupodivu - sovětský blok (Bělorusko, Československo, Jihoafrická unie, Jugoslávie, Polsko, Saúdská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina). Anebo snad ne kupodivu, ale v linii s názorem na postavení jedince v totalitní společnosti, kterému bylo na hony vzdáleno jakékoliv přiznávání a hlavně respektování lidských práv v prax.,
Deklarace je nezávazný dokument, měla být spíš vodítkem, jakýmsi kompasem pro vlády členských států, aby respektovaly svobodu a základní práva člověka a občana.
Úmyslem navrhovatelů a podporovatelů této akce bylo také překlenout rozpory mezi státy, zaručit jednotný přístup k řešení vnitrostátních a mezinárodních sporných situací.
Že pak Declarace se stala spíš jakýmsi mýtem než obecně uznávanou a hlavně reálně aplikovanou listinou, hlavně v zemích totalitarizmu za studené války, je věc obecně uznávaná.
Ale to nás teď po pádu totaliity neopravňuje na tuto listinu plivat jako na nějaké pseudoprávo, jako na blábolení levičáků. Hlavně, když si uvědomíme, za jakých historických okolností byla formulována a jaké měla poslání.

informace řekl(a)...

Pardon, Pergille
nechtěla jsem Vás urazit, byl to neúmyslný překlep.
Uvažovala jsem nad tím, jestli to Piksla vzhledem k délce pustí, a tak jsem jsem se překlepu nevšimla.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
1. Už tehdy do toho dost kecala levice (jak ukázaly později komise pro neamerickou činnost, byla i Trumanova administrativa prolezlá agenty Moskvy - a po roce 1990, kdy se na nějaký čas otevřely sovětské archivy, byla zjištění těchto komisí prakticky stoprocentně verifikována).
2. Od té doby byla "lidská práva" opakovaně redefinována a současné dokumenty, které platí např. pro EU jsou až extrémisticky levicové.
IMHO hlavní problém spočívá v tom, že na jedné straně existují jakási práva PER SE, proti nimž skutečně nelze nic namítat, ale pak existuje řada práv, která fakticky znamenají uložení povinnosti někomu, aby naplnění těch práv zařídil.

informace řekl(a)...

Pergille,
že sovětské tajné služby měly špiony rozlezlé po celém světě a často na vysokých místech, jsme se dozvěděli, jak říkáte, po r. 1990. Na západě se hodně hovořilo o t.zv. dossieru Mitrochina, zaměstnance archivu KGB, který ty špiony sepsal a pak předal v 1992 r. Britům. Tady o tom byla velká debata, v parlamentu to projednávala zvláštní komise, může-li seznam italských spolupracovníků s KGB brán jako věrohodný a může-li být zveřejněn.
Přesto ale Trumanova doktrina, vyhlášená už v 1947 r., a hlavně politika vedená na základě této doktriny, zabránila další expanzi Sov. svazu v Evropě (Marshallův plán, NATO, politika těsného spojenectví a spolupráce západních států)
V r. 1948 předložily OSN návrh deklarace lidských práv a podpořily její přijetí právě USA, tedy mám za to, že vezmeme-li v úvahu kurz jejich mezinárodní politiky, může se těžko tvrdit, že šlo o něco "levicového". Když pak porovnáte Deklaraci s dalšími dokumenty, uvidíte, že se jedná o doplnění, další rozvinutí a ne o redefinici ex novo v nějakém levičáckém směru.