čtvrtek 28. června 2012

ZASLÁNO: Mámo Merkelová, pomoz!


Aneb polemika britských a italských finančních listů s německými Handelsblatt a Spiegel.


Autorka: Informace   


9. června The Economist uveřejnil kreslený vtip, zobrazující potopenou loď světové ekonomie, z jejíž útrob se ozývá naléhavé volání: Please, can we start the engines now, Mrs. Merkel? (Prosím, paní Merkelová, můžeme už spustit motory?), která ilustruje  článek "Start the Engines, Angela" (Spusť motory, Angelo). Ve článku se kritizuje finanční restriktivní politika Merkelové, která ohrožuje celé světové hospodářství. Zároveň článek varuje, že příliš mnoho moci je soustředěno v rukou jedné ženy.

K tomu se přidává 20. června další britský finanční list New Statesman článkem "Angela Merkel’s mania for austerity is destroying Europe" (Šetřící mánie Angely Merkelové ničí Evropu) ekonomického novináře Mehdi Hasana s podtitulkem: The German Chancellor is terminating growth and pushing us towards a new Depression (Německá kancléřka decimuje růst a tlačí nás do nové deprese). Zde je Frau Merkel zobrazena na první stránce jako Terminator v kožené bundě s bionickým okem. Přestrojení Merkelové jako postavy známé z americké sci-fi má zdůraznit dramatickou situaci, v níž se nachází světová ekonomie, a její neblahou roli ničitelky.

Which world leader poses the biggest threat to global order and prosperity? The Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad? Wrong. Israel’s prime minister, Binyamin Netanyahu? Nope. North Korea’s Kim Jong-un? Wrong again. (Který ze světových lídrů představuje největší hrozbu pro globální pořádek a prosperitu? Iránský prezident Mahmoud Ahmadinejad. Chyba. Izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu. Ne, ne. Severokorejský Kim Jong-un? Zase chyba.) Nejnebezpečnějším lídrem světové politiky je Angela Merkel , která svou politikou ničí evropský projekt, pauperizuje okolní státy, vede svět ke globální ekonomické depresi. Musí být zastavena.

Italská agentura Ansa k tomu dodává: Merkelová je po Hitlerovi nejnebezpečnější Němec v historii.

Tři dny na to The Economist přisoluje článkem "Angela’s vision" (Zjevení Angely) doprovázený výmluvnou karikaturou Merkelové, která jako Mojžíš stojí v čele hrstky žíznivých poutníků, plazících se vyčerpaně v písku a ukazuje jim v dálce fatu morganu zelené oázy. Autor článku se ptá, kdo stojí za eurem, ke komu se budou obracet věřitelé, jestli zkrachuje. Co dostanou investoři za euro bondy, znehodnocenou drachnu, pesetu nebo liru? Národní měny mají za sebou pokladnu státu, státní banku, která může tisknout peníze. Ale euro je měnou bez vlády a Evropská banka nemá autonomii.

Kancléřka Merkelová musí ukázat, zda a nakolik je euro podepřeno společnou zodpovědností všech členů, kteří se zavázali respektováním státního rozpočtu a provedením strukturálních reforem. Francie a ostatní státy eurozony požadují větší závaznost od německého partnera, bankovní unii, vydání společných eurobondů. Ale Mrs. Merkel se bojí rizika, které by na sebe vzalo Německo. Ale když ukazuje ona, že nemá důvěru v budoucnost eura, jak ji mají pak mít finanční trhy?

Burcující články vyjadřují mínění britských ekonomů, kteří spolu s americkými kolegy silně kritizují politiku fiskálního paktu, prosazovanou Merkelovou bez ohledu na její dopad na jednotlivá státní hospodářství. Restrikce, neúnosné zvýšení daní vedou ke krachu řady podniků, které v situaci stále rostoucí konkurence na jedné straně a snížení vnitřní poptávky na druhé a uzavřením možnosti úvěrů od bank, nemohou přežít.

Na článek v The Economist odpověděl německý Handelsblatt karikaturou, kde loď světového hospodářství táhne ke dnu pět velkých zátěží s prapory USA, Francie, Itálie, Španělska a Řecka, zatímco na povrchu pluje majestátně loď s německou vlajkou a Merkelová na dotaz ministra financí, kde jsou naši přátelé, odpovídá: Byli moc těžcí, aby se udrželi na povrchu.

Tuto výměnu názorů komentovaly italské listy jako znak sklonu německé politiky k namyšlenosti a zároveň k nezodpovědnosti (il Tempo), Agora on line komentuje lakonicky: Němci mají neomylný způsob, jak se stát nechutnými.

Polemika mezi italskými a německými listy vstoupila do živého, když se 15. června listy editoriální skupiny Class CNBC Milano Finanza, Italia Oggi a asociace 10.000 italských podnikatelů a ekonomů Italia c'è (Itálie je přítomna) obrátily otevřeným dopisem k Merkelové a německé veřejnosti. Dopis vyzývá Merkelovou a německé občany, aby rychle zvážili situaci, která vyžaduje okamžité kroky k nastolení politiky růstu a zavedení příslušných opatření, která by oživila skomírající evropské hospodářství. Uznávají, že politika austerity je potřebná, ale bez uvolnění finančních prostředků pro růst ekonomie vede k prohlubování krize, k recesi.

Připomínají, že Německo a Itálie v minulém století svými diktaturami zavinily největší tragedii, jakou kdy Evropa zažila během své tisícileté historie, což by je mělo vést k větší zodpovědnosti a většímu úsilí, aby se podobná tragedie neopakovala. Itálie přispěla k destabilizaci unie svým velkým státním dluhem, ale poslední dvě vlády pro ustálení a normalizaci finanční situace zavedly přísná opatření, která italská veřejnost přijala, i když vyžadují od drobných lidí velké oběti.

Nyní je řada na Německu, aby uznalo svou zodpovědnost a přiznalo výhody, které jí měnová unie přinesla. Sjednocení německé měny v r. 1990 , provedené na základě politických úvah a zájmů, kdy došlo k výměně 1:1 západní a východní marky, měla za následek prudký vzrůst inflace a zvýšení úroků, neslučitelných se stabilitou měn. Připomíná, že Německé federální republice byly poskytnuty ekonomické pomoci pro východní oblasti, které před sjednocením měly "nevýhody, plynoucí z rozdělení Německa".

Dopis byl otištěn na placené inzertní stránce Handelsblattu a na stránkách italského Milano finanza (viz německý text přetištěný v der Spiegel a italský text zde. 

Dopis vyvolal velkou odezvu jak na italské, tak německé straně. Italští ekonomové připomínají, že 42% německého vývozu jde do Evropy a že krach eura nebo přílišná pauperizace ostatních zemí by byly pro německou ekonomiku osudné. Již tak německé automobily se vracejí od koncesionářů zpátky do Německa. Nehovoře pak o 450miliardových ztrátách, které čekají německé banky v případě zániku eura.

Reakce z německé strany, až na několik výjimek, byla odmítavá, někdy až sarkasticky výsměšná jako v případě článků v hamburgském der Spiegel, od Fabiana Reinbolda "Italienische Firmen rechnen mit Deutschland ab" a Jana Fleischhauera "Ruf nach der Mama". Zvlášť článek editorialisty Fleischhauera, nechvalně známého pro svůj výrok, že Italové jsou národ Schettinů (zbabělců), jimž svého času komentoval ztroskotání lodi Costa Concordia u ostrova Giglio, pobouřil italskou veřejnost. Novinář hovoří posměšně o "neapolské algebře", pokud se týká porovnávání růstu německého a italského státního dluhu v posledních letech. Vidí hlavní příčinu nynějšího stavu italských veřejných financí v nadměrné moci italských odborů, která brzdí ekonomický růst země, zatím co německé hospodářství vzrůstá díky opatřením již z dob kancléře Schroedera. Italové jsou podle něj přesvědčeni, že jen kancléřka Merkelová může zachránit Itálii, obracejí se k mámě Merkelové a při tom volají  po eurobondu a po přispění k růstu hospodářství.

Reakce italských novin na sebe nedala dlouho čekat. Il Tempo v článku "La Germania non dia lezioni a nessuno" (Německo nemá dávat nikomu lekce) srovnává tón novinářů Spiegelu se smutně známou propagandou minulého století, která podupala svobodu slova s dalekosáhlými následky. Zároveň poukazuje, že i v německé ekonomice to začíná skřípat, jak vyplývá z dat ukazatelů poslední doby. "Nadutost nikam nevede, někdy se naopak vrací jako ničivý boomerang". Nikdo neprahne po německých penězích. "Bůh nás chraň před podobnou matkou jako Merkelová."

Z podobných pozic odpovídá německému novináři i Iceberg finanza v článku: "Appello alla mamma - nonna Merkel" (Apel k mámě - bábě Merkelové),  kde připomíná německému novinářskému "tuleni", že Německo používá peněz ze sociálních fondů ne na sociální dávky pro nezaměstnané ale na prémie pro bankovní manažery, kteří spekulací přivedli banky do krizového stavu. "Klid," končí článek, "neberme si to tak. Je to jenom autor románových drbů podle německého gusta. Není to jejich vina, prostě jim to nedochází."

Tato polemika rozhodně nepříspěla k projasnění italsko-německých vztahů. Italské noviny, jako il Libero, reagují posměšnými články o Merkelové, jejími karikaturami, poznámkami o její šetrnosti, s jakou nosí tentýž pistaciově zelený žaket při všech možných příležitostech, takže ten už vydává nepříjemný zápach.

Nejde, jak by se mohlo zdát,  o nějakou soutěž karikaturistů (některé kresby jsou velice výstižné, ikonické pro zhuštěné vyjádření mínění), ani o závod novinářů o napsání nejjedovatějšího komentáře, ale, bohužel o zcela odlišné ekonomické koncepce situace, do jisté míry neslučitelné, takže to všechno připomíná hádku mezi hluchými. Snad nejlíp to vystihují slova novináře z Financial Times Wolfganga Münchaua v pohovoru s českým Respektem z 20. května:

"Němci moc nechápou, jak tato krize souvisí s bankami. Vnímají ji prostě jako problém nezodpovědného hospodaření jihoevropských vlád. Když se drží této interpretace, tak za součást řešení problému samozřejmě nepovažují bankovní unii, ale pouze politiku škrtů a rozpočtové disciplíny. Je to omyl, který záchranu eura komplikuje. ...Mají ve zvyku dívat se na problémy optikou toho, jaké náklady či výhody přinesou Německu. Ale chybějí odborníci, kteří by rozuměli systému a jeho potřebám jako celku."

(Zaslala: Informace)

71 komentářů:

Šaman řekl(a)...

Sdílím Andělinu nechuť k eurobondům.
Špatně vidím jednotný "fiskální pakt".
Odmítám tvorbu unitárního státu pod německo-francouzským vůdcovstvím.

Teď už je stejně pozdě. Cesta k rozpadu EU, anebo naopak k unitárnímu státu, byla dána rozhodnutím o jednotné měně.

Bez jedné fiskální politiky.
Bez jednoho rozpočtu.
Bez jednotné sociální politiky.
Bez jednoho politického národa…

Politiku a ekonomiku lze, dejme tomu, sjednotit. Ale z Řeka těžko uděláte Švéda, a z Čecha Španěla. V Řecku je v poledne nutná pauza. A popíjení vínka. Ve Švédsku se zase musí o polárních nocech chlastat tvrdý alkohol.

Ledaže bychom narovnali planetu kolmo k rovníku, aby všude trval den a noc po 12 hodinách. A ještě by to musela být placka…

stk řekl(a)...

Anděla M. je, zdá se, naštěstí normální ženská s nepřeházenými hodnotami.
Chrání:
1. sebe a rodinu
2. svou "rodnou" stranu
3. svoji zemi - Deutschland
- a až potom sem snaží nenechat potopit "nadstát" EU. Z mého, přiznávám, nepříliš blízkého pohledu je EU vlastně jen zbujelá administrativa, něco jako rakovina. Nikým nevolená a nikomu se neodpovídající sestava lidiček, kteří sledují nanejvýš svůj vlastní prospěch. To jest prosazují to, co jim lobbisté nadirigují a asi i zaplatí.
To, co mělo být pouze bezcelním prostorem s volným pohybem zboží a osob se stalo jakýmsi nadstátem, který se chystá polknout ty struktury, které tomu trendu ještě nějak odolávají. V současné době se EU pokouší nějak "zprůměrovat" jak pracovní morálku, tak životní úroveň všech Evropanů. Je pochopitelné, že Řekům, Španělům, Portugalcům, Kypřanům a nakonec i Italům to vyhovuje. Jistě je příjemné neměnit své zvyklosti, čerpat půjčky byť z nekrytých (teda krytých "aktivy bank", ale to je jenom takový papír) peněz.
Těm, kteří jsou na tom ještě docela dobře se to pochopitelně líbí pramálo. Ale odevzdat rozhodovací pravomoci do Brusele se zdráhají hlavně ti, kteří potřebují nebo brzy budou potřebovat pomoc. Jejich polední pauzy a nádherné důchody v pětapadesáti letech by asi vzaly za své. Nastal by německý dril a "robiť, synci!". Takže na supesrstát (federaci) asi nekývne nikdo. Už nezbývá než čekat, kdy těm bohatším rupnou nervy a EU nějakým sofistikovaným způsobem zakončí. Stejně se mnohá "sjednocující" opatření zase pomalu ruší nebo obcházejí. Čeští řidiči si stěžují na šikanu od německých policistů, na totéž si stěžují polští u policistů českých. Ochranářská opatřeni např. v zemědělském sektoru, prosazovaná Francií pro Francii ničí jejich konkurenci jinde - třeba v Polsku nebo Maďarsku.
Inu jak píše Šaman - každý jsme jiný - chválabohu. Nemůžeme přece všechny štamgasty krmit bramborovými plackami s česnekem jenom proto, že STK je má k smrti rád.
Čím bude svazek států volnější, čím více se bude muset spoléhat každý sám na sebe, tím se nám všem bude dařit lépe.
Společná imigrační politika EU: Německo si před časem natahalo do země fůry Turků, kteří jsou plodní jako polní myši a náchylní k chorobě zvané islám. Pomalu ale jistě etnické Němce začnou přečíslovat. Stejně jako "latinos" v USA. A co teď s tím, proč mají ostatní země skončit stejně s problémy nekompatibility kultur?

Současné dění v EU mi silně připomíná jedno známé heslo z dávných časů:
"Každý podle svých možnosti, každému podle jeho potřeb!"
To je ale, prosím, idea komunistická, která se ukázala být v praxi naprosto nerealizovatelná.

informace řekl(a)...

Šamane,
problémy, kterými se zabývají představitelé států EU na dešním a zítřejším summitu v Bruselu, jsou složitější, než se zdá na první pohled. A řešení, navrhovaných Montim, Hollandem, plánem skupiny Van Rompuye, Draghiho, Junckera a Barrosa, která vypracovala sedmistránkový dokument, který právě projednávají, je víc než jen ten ventilovaný eurobond.
Z rúzných článků a TV debat (tady se v těchto dnech nehovoří o jiném) vyplývá dost jasně, že eurobond není řešením krize, ale jakýmsi paliativem, které má "uklidnit trhy" - totiž spekulaci proti státním dluhům.
Radikální řešení je jinde, a to ve větší centralizaci evropských státních institucí a orgánů, v kontrole státních rozpočtů, fiskální politiky atd. Ale není to řešení snadné - umíte si představit, že by Velká Británie nebo Francie (Hollanda) souhlasila s postoupením části své státní suverenity (a to nemalé a v tak důležitých sektorech) nějaké bruselské autoritě? A ani neponese hned výsledky.
Proč se Merkelová tak vzpíná? Částečně z obav, aby na to ručení za cizí dluhy Německo nějak nedoplatilo. Ale převážně z politických důvodů. Jako starostlivá matka Německa, do kteréhožto obrazu se sestylizovala pro německou veřejnost, musí ukázat pevnost, stálost ve svých slibech a předsevzetích hájit především zájmy Německa. Již na počátku krize, jak pamatuju, prohlásila, že nedopustí, aby německý dělník platil za dluhy rozhazovačných států. I když si uvědomuje, že tato linie dělá Německo v Evropě velice nepopulárním (abych užila eufemizmu), nemůže teď obrátit. Ještě dnes ráno německé noviny psaly obdivně, že její "nein je vytesáno do skály". Na druhé straně ministr financí Wolfgang Schaeuble vysílá jakési signály (dnes a před dvěma dny), že on je celkem souhlasný se zavedením eurobondu za podmínky, že nějaký unijní orgán bude kontrolovat.
Německo samo je na tom jistě nejlíp ze všech, ale nikomu neuniká, že se zpomalil vývoz, že za dva poslední měsíce stoupla nezaměstnanost (i když v porovnání s ostatními jde pořád o přijatelná čísla), že Laender jsou zadlužené, takže Parlament bude projednávat vytvoření mini-eurobondů na ručení za jejich dluhy.
Němečtí ekonomové jsou jistě schopni si propočítat, kolik by pro ně obnášel krach eura, zničení jednotného evropského trhu. Jak si to už propočítali i ostatní.
Jenže, jak z toho ven?

informace řekl(a)...

Jak pozoruju, STK,
na Vás také obraz starostlivé hospodyně a matky Německa zabral. Asi se můj článek minul účinkem.
Oni si Italové taky už propočítali, kolik by pro ně obnášelo vyjití z eura nebo jeho krach. A někteří, jako Berlusconi, který se prozatím stáhl z politické scény, o tom hovoří docela otevřeně. I jiní - na TV debatách. Celkem by na to doplatilo hodně Německo. Jenže, jak to má starostlivá matka svým děckám říct?

stk řekl(a)...

Informace,
ona ta Mutti Merkel je, zdá se, ze všech těch tamních poraděnků nejvíc při zemi. A mám vyzkoušeno, že když je opravdu velký průser, fungují jen ta jednoduchá, přízemní řešení. Když to platí v Ústavu, proč by to neplatilo v EU?
Nebo doporučujete roztočit nekonečný kolotoč půjček a jejich nesplácení až se to zřítí celé samo a nekontrolovaně??

Jestlipak víte, jak funguje tu v Kotlince mimobankovní "půjčovna peněz" - třeba Provident, jak si člověk půjčí, pak nestíhá splácet, tak si půjčí jinde na to, aby splatil tu první půjčku, nestíhá, nabízejí mu "záchranu" sloučením jeho půjček - a nakonec dluží někomu jinému násobně víc, než si půjčil, už je to zcela nad jeho možnosti, přijde exekutor a zabaví co jste ještě měli, TV, nábytek, PC, auto a třeba i dům a člověk se ocitne na ulici - respektive pod mostem. Má exekuci na plat a zaměstnavatel se takového člověka co nejdříve zbaví - je nepohodlný a neperspektivní. Vágus. Třeba proto, aby si dopřál blbou luxusní dovolenou v Itálii - když na to momentálně neměl dost peněz.
Že jsou to lichváři? Ano, jistě, jsou, ale to nadnárodní bankéři taky. A není na ně metr, pohybují se vždy milimetr před hranou zákona. Tož Řecko , Španělsko a Itálie, Portugalsko a Kypr podlehli dojmu, že se půjčky nemusejí vracet. Musejí. Jinak - pod most!
Přitom to nejsou skutečné peníze, kryté zlatem, ale jen číslíčka v počítačových sítích. Divná hra dospělých lidí...

Jedna moje kolegyně, člověk by řekl lehce nadprůměrně inteligentní, dopadla zrovna takhle. Důvod: Chtěla mít velkou TV a momentálně na ni neměla. Už jsme ji půjčili na věčnou oplátku (darovali) starší TV, počítač, fotoaparát...
Nic z toho nesmí prohlásit za své, je to jen půjčené, jinak exekutor udělá chlamst a zas nic nemá. Myslím, že v mezinárodních vztazích to o moc lepší nebude.

informace řekl(a)...

UÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
UÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
UÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Itálie - Německo v semifinále Mistrovství Evropy 2:1 !!!!!!!!!!!!!!

Italové ušetřili Frau Merkel cestu do Kyjeva na finále.
Už týden se starala, jak to udělat, aby nemusela sedět vedle Janukoviče.
I Janukovič bude rád. Prezident Napolitano nenosí pistaciově zelený žaket.

informace řekl(a)...

STK,
rozhodovat o mezinárodních financích je něco jiného než chodit kupovat na trh mrkev.
To není ironie, ale konstatace.

Anonymní řekl(a)...

Jestli se Schwechler díval, vzpamatovává se ještě teď. Dva góly dostat od negra je skoro tak hrozný jako kdyby je dával nějaký Slovan... A nějaký fotky emocí Merkelky by teď nebyly? ;-)

informace řekl(a)...

Frau Merkel je v Bruselu, kde tesá do skály své NEIN. Čili spíš do hlav zástupců Francie, Španělska, Británie a Itálie.
Takže se snad dívala na televizi. Jestli něco najdu, hned napostuju,

informace řekl(a)...

Žádná televize pro Frau Merkel.
V Bruselu se pořád ještě radí a budou pokračovat i v noci.
http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1050841/crisi-germania-ok-agli-eurobond-ma-con-uno-zar-che-controlli-i-conti.shtml

EK dodala) řekl(a)...

Ani Hitler nebyl Němec, ale Rakušan

hejl Musolíny, co?to?

informace řekl(a)...

STK,
mezinárodní finanční politika je zcela speciifický obor, ve kterém se vyznají jen odborníci. Ostatní jsou informováni jen tak přibližně o podstatě a dosahu různých opatření. Tedy i politikové, co zasedají v Bruselu, jsou informováni a řízeni svými poradci, jsou prakticky jen loutky, co hovoří za finanční kruhy své země. Až na pár vyjímek, jako na př. Monti.
Tedy i paní Anděla hájí linii, kterou jí vypracovaly německé finanční špičky spolu s Bundesbank. Ona ji jen vloučila do svého politického "image" dobré matky Německa, ale jinak, jako chemička původním zamětnáním, bude financím rozumět asi tak jako Vy nebo já.
Zatím docházejí částečné zprávy, o čem se včera dohodli, mrkněte se na Finanční noviny, tam máte krátkou zmínku. http://www.financninoviny.cz/zpravy/necas-cast-penez-z-prorustoveho-paktu-by-mohla-dotect-i-do-cr/812044
Dneska budou jednat o opatřeních anti-spread, jestli Vám to něco říká, se kterými přišel Monti.
V Itálii už delší dobu není žádným tabu hovořit o vyloučení nebo dobrovolném odchodu Německa z eurozony a to ve vzájemném zájmu a prospěchu všech členů.
Podívejte se na řadu článků v il Foglio.
http://www.ilfoglio.it/soloqui/13976

STK řekl(a)...

Já si Informace vůbec nedělám nárok na to, že tomu opravdu rozumím. Vycházím ze svých pocitů a z konstatování, že to, co platí v malém, obvykle platí i ve velkém. Jenom se kolem toho dělají větší vlny a vyjadřuje se k tomu fůra odborníků, i samozvaným (to není narážka!).
Vidím to v kulturní oblasti, vidím to v elektronice (kde to mohu opravdu sledovat) a předpokládám, že to bude stejné i v ekonomice a v politice obecně. Jenže velké celky se pohybují pomalu, těžkopádně a průšvihy se často zprůměrují tak, že nakonec pro laika není patrné, co se vlastně stalo a kdo co způsobil.
Inu náš spor je naprosto marginální - ono v politice se lže tak často, že když někdy někdo řekne pravdu, zcela ověřitelnou pravdu, tak ostatní to považují za "velmi sofistikovanou lež."
Tož tak.

Ale 2+2=4, ne 3 nebo 5 a už vůbec ne autobus! [;>)))

stk řekl(a)...

A ještě něco: Úhel pohledu. Z Italska situace vypadá úplně jinak než z Německa, z Česka je to zase jiné než z Řecka. Tak jak psal Šaman. Těžko se domluvit na definici.
===
Ještě poznámka: Německo je tahoun EU. Podívejte se někam na čísla. EU bez Německa by byl paskvil, stejný jako třeba "Visegrádká čtyřka".

Diskuzní klub, nic víc.

informace řekl(a)...

STK,
někdy to stojí za to zvýčit hlas, jako to udělalo včera na summitu EU Španělsko a Itálie. Opatření anti-spread byla přijata (neptejte se, v čem spočívají, ani noviny to dost dobře neobjasnily, jde zase o nějaké bondy nebo fondy) a Merkelová nakonec prohlásila, že je s výsledky spokojená.
Prý byla po třináctihodinovém jednání, které skončilo až v půl páté ráno, se silami u konce. I její žaket, tentokrát bledě šedý, jak nás iformovala media, potřeboval vyměnit.
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Eurogruppo-raggiunto-laccordo_313454806225.html

informace řekl(a)...

Nepleťte si to, STK,
Německo je tahoun Evropy, protože v celkových propočtech přispívá k zvýšení průměru ukazatelů. Ale Německo táhne za Německo, ne za ostatní státy. Naopak, jeho fiskální pakt vede k pauperizaci ostatních států a snížení jejich konkurence schopnosti. Německo těží z pozice nejsilnějšího státu EU jak na finančních trzích, tak na výrobním poli, když se představuje jako zástupce celé Evropy.
A také si to uvědomuje, takže Frau Merkel nemůže do nekonečna tahat za provaz. Ostatní mohou říci NE.

informace řekl(a)...

Itálie a Španělsko zatlačily Merkelovou do kouta, píše dnešní britský Spectator. Opatření proti spreadu jsou prakticky jinou formou eurobondu, proti kterému se Merkelová stavěla.
Musela být skutečně únavou už oblblá, jak ukazuje fotka. u článku.
http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/politics/2012/june/italy-and-spain-put-merkel-in-the-corner
Německý Spiegel se zlobí, že Angela povolila na vydírání Montiho, který hrozil, že pošle celé jednání k čertu. Angela se za to bude zodpovídat dnes odpoledne před Parlamentem.
Přehled evropského tisku o dohodě.
http://inagist.com/all/215448662459957248/

jabo řekl(a)...

Dovolím si napsat komentář, ač nejsem finanční odborník.
Základ současných problémů (hospodářských/finančních) spočívá IMHO v různé výkonnosti ekonomik jednotlivých států EMU. Ta tady byla vždy (historicky). Doufám, že v tomto se mnou budou souhlasit i komentátoři STK a Informace.
Tato různá úroveň se v minulosti vyrovnávala změnou kurzů měn jednotlivých států. Toto vyrovnávání EURO znemožnilo, protože fixovalo kurz z jednoho okamžiku. Stav ekonomik (vzájemný = mezi státy), tedy jejich vzájemný poměr výkonnosti se však nezměnil (případně jen minimálně).
Z toho vyplynuly postupem času velké disproporce: Německo je jednak ekonomický tahoun Evropy a největší exportér v EU a zároveň tímto exportem (svou silnou a rychleji rostoucí ekonomikou) ničí slabší ekonomiky především na jihu, které se tomu již nemohou bránit devalvací.
Řešení jsou dvě:
1. „Více integrace“ = varianta preferovaná Informací (dle mého názoru). Důsledek =pěnězovod z Německa (obecně „severu“) na „jih“ a převod pravomocí všech států do centra (brusele). Jak a jestli to zkousnou voliči v Německu (peníze) a na jihu („budeme kolonií/protektorátem Německa) je velká otázka. IMHO nezkousnou a nastane výbuch a neřízený rozpad.
2. „méně integrace“ – s cílovým stavem „každý za své“. Tj. ekonomiky, které evidentně nezvládají v režimu EURO spravovat své dluhy, musí EMU opustit s návratem k vlastním měnám s tím, že z EURovalů apod. se jim bude pomáhat v tom, aby přechod byl pokud možno řízený a co nejméně tragický. V žádném případě nesmí vést k situaci dnešního Řecka – každý den v EMU dobrý a hlavně žádné reformy.

jabo

STK řekl(a)...

Ale Německo táhne za Německo, ne za ostatní státy. píše Informace.
Zajisté, to je plná, nahá pravda. Ale řekněte mi, proč by to mělo být jinak? Nebo snad čekáte že to bude Španělsko nebo Kypr, kdo bude ostatním půjčovat - ať už na jakýkoliv úrok? [:>)

Spolupráce přece není stálé očekávání cizí pomoci. A pokud má někdo pocit, že na EU doplácí - proč k sakru z EU nevypadne? Nebo nevytlačí "nepohodlné" Německo ven a neudělá si nějakou "Jižní, pomaloběžnou větev EU"? Pravda, asi by se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten takový spolek financovat.
Takže je to úplně jinak? Tak nějak - jednodušeji?

Pozn.: Já hlasoval proti vstupu ČR do EU - nemám důvěru k obrovským organizačním molochům - jsou už téměř neřiditelné. No - nebylo mi to nic platné, Hobiti z Kotlinky podlehli socialistické masáži a přečíslili nás, skeptiky.

STK řekl(a)...

Ba ba, JaBo!

informace řekl(a)...

Víte, od eura, jehož zavedení předcházela zkušební doba t. z. měnového hada a ECU, kdy se poměr státních měn měl astabilizovat, se očekávalo mnho věcí: vytvoření jednotného evropského trhu, stabilizaci a uniformaci cen ve všech státech, zamezení inflace a pak i postupné dosažení jistého vyrovnání evropských hospodářství.
Něco z toho bylo dosaženo, mnoho jiných věcí ne. Pak do toho zasáhla celosvětová krize a finanční spekulace se pustila do nejslabších států: Irska, Portugalska, Řecka, pak Španělska a nevyhnula se ani Itálii. Spekuluje se právě se státními dluhopisy. Jak z toho ven? Uznat, že euro nemůže v tom stavu, jakém je dnes fungovat a tedy doplnit proces integrace? Anebo ho rozpustit?
Hlasy o vyjití z eura se ozývají i v Itálii, právě s týmiž argumenty. Na druhé straně se pak zas hovoří o větší integraci. Nevím, nakolik tyto dvě strany mají ujasněné myšlenky o dalším postupu a dopadu jak jednoho tak druhého řešení.
Devalvace místní měny nevede k vyrovnávání efektivnosti ekonomik, jen reguluje poměr mezi měnami. Není to, alespoň podle mého názoru, recept na nějaké pozvednutí italského výrobního systému. Fakt je, že zpočátku, když se zvýší následkem devalvace vývoz, by se o nějakém větším růstu mohlo hovořit, ale ne na dlouho. Systémové problémy zůstávají.
Taky nejsem ekonom a nechci do toho fušovat. A odpověď, alespoň jednoznačnou, nemám.
Nechat plavat pokus s eurem anebo počkat, až krixe přejde a vzít si z toho nějaké poučení? Montiho vláda zavádí spoustu inovací a reforem, jako třeba úpravu zákoníku práce, větší liberalizaci, zeštíhlení státního aparátu a pod. Bude to stačit k tomu, aby se italská ekonomika pozvedla a dala se znovu do pohybu?
Kromě toho, že nás ždímá na daních jak mořskou houbu.

jabo řekl(a)...

To Infromace:
Ano a ne. Podrobněji:
Zajisté máte pravdu v odstavci o tom, že se měly ekonomiky (hospodářství) vyrovnat a že k tomu nedošlo.
A to je právě kámen úrazu. Protože ekonomiky NEJSOU stejně výkonné, dochází PŘI STEJNÉ MĚNĚ k tomu, že silnější ekonomiky „vytláčejí“ z trhu ekonomiky slabší (jejich produkty) => málo příjmů => deficit. Dokud byly měny různé, mohly jednotlivé státy reagovat devalvací = zdražením dovozu a zlevněním vývozu. Teď nemohou a strukturální deficity narůstají.
Další věcí je úvěrování – zajisté se Vám Informace líbilo, když po nastoupení EUR měla Itálie (a Řecko a Španělsko a …) úvěry za stejné úroky jako Německo, přestože předtím byly úroky pro každou zemi (měnu jiné). To bylo krásné a líbivé, ale jen do té doby, dokud si státy za tyto levné úroky nezapůjčovaly příliš velké objemy peněz, které pak, při poklesu růstu nebyly schopny splácet.
Na to pak zareagovaly finanční trhy a začaly opět dlužníky hodnotit podle jejich „kvality“ (pardon, vypadlo mi slovo, odborníci určitě doplní). A jak rostly úroky, rostly nároky na splácení, ale schopnost splácení klesala. Důsledky nyní vidíme na celém „jihu“, ale ani „sever“ není za vodou.
Obávám se, že základem řešení MUSÍ být dosažení minimálně vyrovnanosti státních rozpočtů jednotlivých zemí, jako podmínka nutná k tomu, aby příslušný stát byl opět pokládán za bonitního klienta = dlužníka. Nebo alespoň výrazná snaha o to.
Plácání o „startování růstu“ na dluh nikoho neohromí.
Ano, je to nepříjemné, ano je to náročné a způsobuje to problémy, bolesti a sociální napětí, ale pokud se budou dluhy jen hrnout před sebou, pak to jednou (bohužel zanedlouho) dopadne řádově hůře – bankrot CELÉ EMU, ne-li EU a to NEŘÍZENÝ a náhlý s důsledky tragickými a krvavými (až občanskými nepokoji, popř. občanskou válkou).
Tož tak. Můj názor. A Informace mne může rozcupovat 

jabo řekl(a)...

pardon, nebylo to myšleno zle. ani ironicky - rozcupovat argumenty.

Anonymní řekl(a)...

Il Giornale titola: "Grazie Italia. Ciao ciao culona"; è evidente il riferimento alle intercettazioni in cui Berlusconi dava della "culona inchiavabile" alla Cancelliera.

Il Fatto titola: "Italia 2 Germania 1, Monti Merkel zero a zero".

E infine un'altra perla del giornalismo italiano, Libero che accompagna un bel "Vaffanmerkel" a un fotomontaggio di Balotelli che calcia la testa della Cancelliera a forma di pallone.

Tyto perly italského žurnalismu překonaly dokonce i úroveň Vaseho článečku.

informace řekl(a)...

Vážená Anonymní,
zřejmě jste to nevydržela, abyste nezareagovala. Dokonce jste si šla hledat karikaturu na google news, kde se o ní zmiňují, protože ve vydání on line Libera není - marně jsem celý prohledala. (Bude asi v tištěném vydání.) Když už jste byla na oné stránce, měla jste si dočíst, že šlo o reakce na nadávky dvou sportovních komentátorů německé Ard Reinholda Beckmanna e Mehmeta Scholla, kteří nazvali černého hráče Balotelliho a hráče Cassana toulavými psy a nesvéprávnými individui.
Oni Němčouři také na to nejdou se sametovými rukavicemi a v urážkách také nepotřebují od nikoho nápověď.
Cmq. děkuji za příspěvek k mému článečku, perfektně dokresluje obrázek vzájemných sympatií mezi Německem a Itálií..
Oceňuji vysoce Vaši snahu. Ještě jednou mnoho díků.
Vám oddaná Informace

http://www.wakeupnews.eu/gli-insulti-dei-cronisti-tedeschi-balotelli-e-cassano-due-cani-randagi/

informace řekl(a)...

Jo, a ještě. Zbytečně jste tam dodávala il Fatto quotidiano, protože jeho šéfredaktor Marco Tvavaglio fandil při fotbalovém utkání a při jednáních v Bruselu Německu.
Vidíte, nějakého příznivce přece jenom máte. Snad nebude vadit, že je to zarytý ultralevičák a rejpal, kterého vyhostila i italská TV.

Anonymní řekl(a)...

Jen pavlač se může rochnit v takovém humusu.

informace řekl(a)...

Nechci Vás cupovat, Jabo.
Jenomže odpověď není snadná a potřebovala by nějaký exkursus do minulosti a zároveň i celkový pohled na současný stav mezinárodních finančních trhů.
Před několika měsíci jsem tu postovala mínění bývalého prezidenta Svazu italských průmyslníků, Cipolletty, který na jedné přednášce poukazoval na deformovanou situaci mezinárodních finančních trhů, které obracejí kapitál pět až šestkrát vyšší než celý roční GDP celého světového hospodářství. Někdy v osmdesátých letech finanční kapitál dosahoval jen 60 procent celého GDP. Obrací kapitál vyssátý spekulacemi z reálného hospodářství, kam se nevrací, kam není reinvestován. Finanční trh deformovaný spekulacemi na derivátech, na kterých vydělává víc jak na dluhopisech. A ten trh nemá žádnou regulaci, všechny pokusy ho nějak usměrnit, ztroskotávají, protože je nadnárodní, pohybuje se elektronickou rychlostí po celé zeměkouli.
Proti tomu i podobná opatření jako fiscal pakt k ničemu nevedou, alespoň s okamžitým dopadem. A eurobond jsou jen pokusem o jeho uklidnění.
Z vlastní zkušenosti vím, že volná oscilace státní měny na trhu vede k úžasným výkyvům inflace, která postihuje samozřejmě ty nejslabší. Ale i ty, co něco vlastní, takže se snaží nějak peníze zachránit, buď v cizině nebo nákupem cenného zboží (šperky, obrazy a pod.) A kapitály tak znova utíkají z oběhu, nejsou investovány do národného hospodářství. Takže had požírá svůj vlastní ocas.
Jak jsem už psala, italský dluh má původ v sedmdesátých letech, letech terorizmu, kdy se vlády snažily udržet klid v zemi, rozhárané atentáty, stávkami, manifestacemi, střety s policií, poskytováním výhod a sociálních opatření, na která neměly peníze. A dluh roste procenty, které se za půjčky musí platit.
Přes různé snahy následujících vlád se dluh nepodařilo podstatně snížit.
K splácení dluhů. Jistě jednou z podmínek k zavedení a udržení společné měny je vyrovnanost státních rozpočtů. Ale i stálý růst ekonomie. Protože dluh se poměřuje s GDP a podle toho se usuzuje o spolehlivosti klienta. A v tom je háček, Itálie už několik let stagnuje. Její absolutní dluh je dokonce nižší než německý, ale německá ekonomika roste, italská ne.
Jak na to? Proč Itálie neroste? Čert ví proč. Odpovědi jsou různé, podle toho jaké orientace je mluvčí.

informace řekl(a)...

Ananymní!
Jdete na to odborně, po zahradnicku. Právě že jde o společný evropský humus, na kterém prosperují květy evropské politiky. Tak proč se na něj nepodívat zblízka?
Alespoň budeme něco víc vědět.

informace řekl(a)...

Je to sice efemérní, ale stejně, dnes italská burza po bruselském summitu poskočila o +6,59%.

STK řekl(a)...

Tak vidíte Informace, trollové jsou tu zpátky, v převlečku, protože je ani jinde nemilují.
===
Být Italem, ještě bych nejásal. To je teprve návrh řešení. A i toto řešení (kdyby prošlo do realizace) je jen odklad průšvihu.
Ale Řecko na tom je, pravda, mnohem hůř, to půjde první...

Kotlinku si dá Mutti Merkel asi až k večeři. [;>/)

informace řekl(a)...

For whom the bell tolls

STK,
Itálii ještě nezvoní hrana. Zas tak blbě na tom není. Jenže spekulace jí pomalu vyprazdňuje kasu.

informace řekl(a)...

I Vatikán dnes blahopřál prezidentu republiky k dvojímu vítězství. A k jeho 87. narozeninám.

STK řekl(a)...

Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji nejčastěji na konci svého ramene.
(Mark Twain)


Tohle by měla mít na paměti ta starobylá, krásná a ukřičená země zvaná Itálie. Mrzelo by mě, kdyby si ji někdo koupil.

informace řekl(a)...

Oni si to Italové už uvědomují, STK.
Zrovna dneska ráno jsem četla článek v il Foglio, "Co chce Berlín", kde se bez velkých vytáček říká, že nynější situace na finančních trzích umožňuje Německu financovat svůj veřejný sektor za lepších podmínek než ostatní země. To má svůj dopad i na soukromém podnikání, německé podniky se mohou lépe a levněji financovat při modernizaci výroby. Takže tak roste i jejich konkurence schopnost, snižuje schopnost konkurovat německým firmám u jihoevropských zemí. Stále se rozšiřuje strukturální asymetrie mezi německou ekonomií a ekonomií jižní Evropy. A zaostávání jižních států v poměru k Německu poroste dál. To má, podle autora článku, svou logiku. Německo využívá světové finanční krize, aby urychlilo proces politické integrace Evropy za podmínek pro něj co nejvhodnějších - ekonomické hegemonie Německa. Píše se tam doslova (prominete jistě kostrbatý překlad) "Využívajíc prostředky ekonomicko-finanční namísto tradičních strategico-válečných Německo provede nucené politické sjednocení Evropy, po té, co odzbrojilo ty ekonomie, které by mohly ohrozit jeho navládu na evropském jevišti."
Co Vy na to? Jasnější než facka.
Jak se tu říká, za "nein" Merkelové není starostlivost hospodyně o svou domácnost, ale také výpočty, jak tu svou domácnost rozšířit o poddané služebnictvo.
Zřejmě si to politikové ostatních zemí už uvědomují, tenhle názor nebude jen ojedinělý hlas v poušti.
Dál v článku vysvětlují, že dosavadní opatření a i ta nynější, na kterých se dohodli v Bruselu, mají jen zmirňovat pád, ale nevedou k zlepšení a růstu těchto ekonomií.
Situace značně problematická, ne-li kritická.
A kdo se bude chtít jednotit pod nadvládou Německa?

informace řekl(a)...

A k Vašemu včerejšímu: "Kotlinku si dá Mutti Merkel asi až k večeři."
Kotlinku spolkne, že si to ani neuvědomíte, jak jste už zblblí řečmi o Čecháčcích a o národní vině vyhnání Sudeťáků z jejich starobylé vlasti.
Jo, STK, není tu nic k smíchu.

stk řekl(a)...

Když už tu hrajeme takový pěkný tenis názorů Informace, returnuji Vaši poslední větu:"A kdo se bude chtít jednotit pod nadvládou Německa?"

Pokud bych si mohl vybrat, tak raději Německo než Rusko nebo, nedejbože, nějací mohamedáni. Kdysi dávno mi můj bezprostřední vojenský nadřízený podplukovník vysvětlil (a logicky dokázal), že země jako je Kotlinka vždycky musí někam patřit. Buď na Východ, nebo na Západ. Patřila dlouho do zájmové sféry Západu vždy, žili jsme, kupodivu i jakž - takž svébytně, s Němci a asi je to rozumnější, než žít s kulturou, která se přece jenom dost liší - s Východem, Ruskem. A není to u mě v žádném případě otravná indoktrinace H-e a V-o V-e, je to jen moje praktická zkušenost s Němci - mými sousedy v Sudetech i s Němci jako hosty nebo hostiteli v kultuře i technice. Pohnutky Němce pochopit lze, Rusa někdy dost těžko a pohnutky muslima nikdy.
Moje zkušenost s Němci i Rusy a Poláky: Pokud budete mít sílu se jim občas účinně vzepřít, budou si vás vážit. Pokud ne, budete pro ně rabem, slouhou.

Opravdu si nemyslím, že by se z Kotlinky mohla stát velmoc, ať už ekonomicky nebo vojensky. Ale můžeme si vydobýt (stejně, jako větší a silnější Itálie) pozici všemi respektované koherentní menšiny.

Pozn.: Poslední dobou musím čím dál tím častěji vytahovat svou polozapomenutou němčinu. Tady na severu se nám začínají usazovat německé firmy s německým managementem. Co je ale legrační: Jejich názvy a propagační materiály jsou vedeny v češtině, často opravdu výborné, nikoliv anglicky, jak to je (blbým) zvykem u firmiček českých.
[;>))

informace řekl(a)...

Jo, STK,
každý národ nebo spíš stát se dívá na perspektivu evropské integrace na základě vlastních historických zkušeností a zájmů. To je skoro zbytečné, abych to říkala. Jiná je pozice Čechů, Poláků, jiná je pozice jihoevropských států nebo Francie.
Tady se o politické integraci začalo intenzivněji hovořit při zostřování krize, když Německo začalo tlačit na potřebu celoevropské vlády, která by koordinovala hlavně ekonomickou a finanční politiku.
Do nedávna se někteří - podtrhávám někteří - dívali na politickou integraci jako na nutný krok k vyřešení krize. Tak ještě někdy před týdnem ti politicky nesvéprávní blázni radikálové uspořádali konferenci o federální Evropě jako "východisku z krize". Čestným hostem a řečníkem byl boloňská mortadella Romano Prodi, bývalý předseda EU. (Mimochodem, většího blba tenkrát nemohla Itálie na to místo kandidovat.) Co Vás na tom hned trkne, je že se jedná jen o spoustu velkohubých ale docela prázdných frází o sjednocené, prosperující, silné Evropě, která bude mít kláčové postavení v globálním světě. Jak asi bude ta federalizovaná Evropa konkrétně vypadat, o tom ani slova.
Teď, před summitem a po něm slyšíte zase hesla: románské národy spojené v boji proti teutonům. Totiž podtrhává se význam aleance, co se de facto vytvořila v EU, Itálie, Španělska, Francie, Portugalska. Ta aleance už zafungovala při summitu, když zatlačila Merkelovou do kouta. Nikdo z těchto států se nevzdá své suverenity, aby ji dal do ruky Německa, které tu hraje nyní nepěknou hru.
Jak by měla vypadat ta federace? "Pomálu, pomaloučku, němečtí hoši, s kým myslíte, že máte co dělat?"
Mám za to, alespoň z toho, co čtu nebo slyším, že si to Němci s integrací dost pro..li právě svou nynější politikou. Když se ostatní státy spojí, Německo samo nic integrovat nemůže. Ledaže by integrovalo samo sebe.

informace řekl(a)...

A sudetoněmečtí henleinovci zase musí štvát, aby z Čechů nadělali stádo bázlivých Čecháčků, kteří se před Německem poserou.
Hochu, marně žvaníš. Nikdo ti na lep nesedne!

informace řekl(a)...

Dnes ráno jsem našla zajímavou zprávu, která, jak jsem viděla na webu, prolítla už půl světa.
Němečtí středoškoláci nevědí, kdo to byl Hitler. Někteří dokonce myslí, že to byl nějaký filantrop (dobrodinec lidstva) nebo ochránce zvířat. Vyplynulo to ze studie skupiny Berlínské svobodné univerzity, vedené prof. Klausem Schroederem, uveřejněné pod názvem “Late Victory of the Dictatorships?” Skupině 7.500 patnáctiletých byla položena řada otázek: na příklad o rozdílu mezi demokracií a diktaturou, o režimu nacistického Německa, o režimu bývalé NDR. S katastrofickými výsledky,
Polovina z nich nevěděla, že nacizmus byl diktaturou a asi čtyřicet procent neví, jestli Spolková republika je demokracií.
Co vlastně učí v německých školách a jaký to může mít dopad v budoucnu na politický život Německa?
Tady máte jeden z odkazů:
http://www.thelocal.de/society/20120627-43407.html

Jakub S. řekl(a)...

Ach jo. Teď jsem to přelítl, víceméně s čím dál větším úsilím...
A snažná žádost všem: Kdo se cítí být občanem jakési Kotlinky, nechť toho užívá, ovšem pouze pro Čechy. Jestli dovolíte, jsou tu i dvě pětiny území a obyvatel, co v žádné kotlince nežijí a nemají důvod si to myslet. A taky si to nemyslí. Hádejte, o kom mluvím. MMCh zamyslete se v této souvislosti, vy z království, nad všemi důvody, proč to se Slováky vzalo tak snadný a rychlý konec. No - ? Nechápete případně? Aha. Tak právě tady je jeden z důvodů, faktorů, co spustily (iniciovaly) ten kraťučký (v poslední fázi) proces.

informace řekl(a)...

To k diskuzi nemáte, Jakube, nic lepšího k dodání než hrozby nějaké secese Moravy? Už takhle je Vás hrstka. Přidejte e k 182 milionům románských národů (neolatini) a společně vyrazíme proti teutonům.

Jakub S. řekl(a)...

x Slova, pojmy, významy, definice, roviny vyjadřování, výpovědi a jejich dopad - to je snad můj raison d´etre, ne? x Morava je má země, jak by pro mě mohlo být její přehlížení zanedbatelné? x Tím spíš, že jsem historik, byť umění? x A právě váš podiv je v této souvislosti velmi signifikantní, je mi líto. Děkuji za ilustraci. A je tu horko, nehybno, nechci bojovat. Nebojujte ani vy, prosím.

informace řekl(a)...

Nebudeme se přít, Jakube,
o "slova, pojmy, významy, definice, roviny vyjadřování, výpovědi a jejich dopad", mluvme raději o podstatě problému.
Taky je taky horko, vedro. Ale bojovat se musí. Máme to vzdát? A proč?
Stejně Merkelka příští volby projede. Její politika je "perdente". Až si to uvědomí, bude pozdě. I Sarkozy našel dvířka do dějin. Ta zapadací.

Jakub S. řekl(a)...

Perdente - předurčena k prohře?
No, já ji nevidím zdaleka tak negativně. Leč nejsu politik, politolog, ekonom ani komentátor, a nežiju v SRN, Francii ani Netáliji. Uctivě dám na názory odborníků. Ovšem pak jich převezmu několik, a protikladných... Radši sdělte, jak se vám zamlouvá ten paján na Čechy a Češky na včerejším NP, od toho kvadrona (= se čtvrtinou české krve) od vás.
A VV má už zas další vtělení? Šma Jisroel. To je usilovnost.

informace řekl(a)...

Jakube,
podle mého osobního názoru, a je těžké si nějaký udělat v té změti protichůdných zpráv, Anděla vsadila všecko na austerity a je neohebná, neelastická. Nechápe,kdy je její politika kotraproduktivní. Jestli doopravdy své znovuzvolení vsadila na politickou integraci Evropy, tak si může už balit kufry. Má proti sobě jižní Evropu, Francii, Británii. Jako zahraniční politička je úplné fallimento. Takovou frontu proti Německu nesestavil ani Hitler.
Ten pán z Florencie to snad myslí upřímně, nevím. Občas jsem na ten blog nakoukla ze zvědavosti a viděla jsem, že se mu v Česku líbí víc jak v Itálii. Snad tu má manželku nebo dobrý plat v Obchodní komoře.
Pro chudáky Čechy, kteří tu na sebe čtou jen samé výsměšné poznámky o čecháčství, to musí být rajská hudba.
Nakonec má v mnohém pravdu. Až na to, že Češky jsou nejhezčí holky v Evropě. Kam se hrabou proti Italkám. Která se může na příklad porovnat s mou vnučkou? Je jí dvanáct, ale je to už krasavice.

informace řekl(a)...

Jakube,
Vy jste na ten blog taky přispěl, jak jsem právě viděla. Jestli Vám můžu dát radu pro příště, ty přízvuky jsou pleonastické, v italštině se nepíší.
Jinak bravo, bravissimo! Napsal jste to hezky.

Jakub S. řekl(a)...

Fallimento - fiasko, že? No je. A jak mohlo slovo, znamenající demižón, přejít do významu debakl? A moje tři holčičky vnučky jsou taky nejkrásnější, to je jasné!

s.t.k. řekl(a)...

Pro Jakuba:
Nemám rád moc chvály. Když jsem ten článek četl, pořád jsem podvědomě čekal, kdy se dozvím, že "všechno je úplně jinak". Držím se takového pravidla, že kdo mlčí, souhlasí. Pokud něco dělám a okolí mlčí, asi je to v pořádku. Když někdo moc chválí, je mi to podezřelé. (I když já sám vím, že chválit se občas musí. Ale musí být za co, protože jinak je to plácání, které ani chváleného nepotěší.
K našim trollům: "Šídlo v pytli neutajíš!" Na přezdívce nesejde, je to furt ten samý. Jenže už pár měsíců nevím, zda se nám bývalý klaun neproměnil v povrchního, stále se opakujícího sebestředného šaška. Už totiž je, aspoň pro mě, nudný, leč vytrvalý jako masařka při rozbřesku...

Stříhal a titulkoval jsem do odpoledne náš záznam "Brány zákona" - a nejsem z toho moc na větvi. Jsemť asi primitiv - připadá mi to jakési "intošské". Hudba se mi ale líbí, lhal bych že ne - mám rád dobrovolný minimalismus. Já opravdu žiji Jakube tak "kulturně", že na prožívání kultury mi nezbývá čas.

Pro Informaci:
Mám to sám se sebou těžké. Nedokážu uvažovat ryze česky - plete se mi do toho polský "honor" a německý "Ordnung". A taková ta moravská "pomalá bodrost".
A echt Češi z české kotliny mě za to všechno nemají rádi. Zvláště pak Bavoračka(?) Harpyje. [;>))

Tu, v OSR (Ocelovém Srdci Republiky) je dneska vedro na padnutí - přes den bylo 33°C ve stínu. Teď už je (uvnitř) jen 29°C - to se dá s ventilátorem vydržet. Ovšem zítra vyhrožují až 37°C. Asi si vlezu do ledničky - i studená voda z kohoutku je zteplalá...
Nebo se vykašlu na práci a zmizím do Sudet. V 700 m n.m. by mělo být příjemněji.

s.t.k. řekl(a)...

Pro Informaci:
Nejhezčí jsou Polky!

informace řekl(a)...

Nestěžujte si, STK,
sem míří anticyklon Charont, dneska prý umřeli vedrem dva důchodci na pláži v Toskánsku a utopili se tři sub někde u Neapole. Zítra tu bude vedro přes 40 stupňů.
Já taky uvažuju po svém, nevím jestli po italsku nebo po česku, ale uvažuju, takže mě poslouchají a berou vážně v úvahu to, co říká.

informace řekl(a)...

Jo, Polky mají "šmrnc", jestli se to tak říká. To pozoruju i u Polek tady. Mají takovou zvláštní koketnost, živost.
Vaše paní je snad Polka?

informace řekl(a)...

Jakube, fisco je opletená baňatá láhev asi jeden a půl litrová.
Demižon je damigiana.

Jakub S. řekl(a)...

Jo, Brána zákona je přece už z definice a vůbec intelektuální záležitost par excellence. A ta minim. muzika byla velice zajímavá, pokud ovšem tohle slovo je to pravé pro současné věci - !
Nemůžeme uvažovat přece ryze česky, když jsme co jsme tady, a teprve vy tam nahoře. To je závratný guláš. Už překládat v různých kontextech "český", "Čech" je odpovědná Milimeterarbeit. Ještě Kašpárek papá Kopeckého se ptal přicházející loutky: Piste pémiš ódr dajč? Teď se hodně (chválabohu) psalo, naposledy dnes v magazínu Práva, o Em. Moravci. Vědí lidi odjinud, co to vůbec znamenalo, znamená Moravec? Co byla Hultschiner Ländchen? Třeskutě složitý osud Slezska? Ani ánunk, heršoftn, levigston (můžu občas upadnout do své rodné řeči, že).
A prožívat k u l t u r u , když je jeden v pracovním procesu V NÍ - o tom mi povídej. Dělal jsem ve třech galeriích.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, Polky mají a dycky měly šmrnc. Dobrý výraz. Potvrzuju. Stejně jako talijánky, Francouzky... bohužel naše holky a vůbec ženy zahazujou přírodní dary zbytečně a idiotsky blbým oblíkáním a chováním. Tak tak...

informace řekl(a)...

Kromě toho umřeli čtyři sub u Salerna a pohřešují jednoho na Sardinii.
Jezte zmrzlinu!
Ti chudáci ve stanech v místech zemětřesení, mají uvnitř 46 stupňů. A dosud nemají všichni air condition, elektrická síť to neutáhne. To musí být peklo.

Jakub S. řekl(a)...

Tak já ty obrácené, tady neobrácené čárky psát nebudu, radši se dám na vojnu. Dík za chválu. A to sub jsou potápěči, ano? A znovu: jak se z flašky (fiasco) stal debakl - fiasko?
Mají na to italští filologové vysvětlení?

STK řekl(a)...

To Informace:
Ta moje je jenom poloviční Polka. Tady je skoro každý aspoň čtvrtinový Polák. Nebo Slovák oder Deutsch a... ...atd. I ruská menšina tu docela prosperuje, a ukrajinská - o vietnamské, která zastoupila ve společnosti tu židovskou ani nemluvě. Proto já dost špatně chápu národnostní i náboženské spory. (Tady byly vždycky spíš spory, "či kury sum dišaj na mojim rabicu."
===
A o holkách k světu se tu říká, že jsou "šik". Líbí se mi to víc, než to dnešní "sexy" nebo ještě hůř - "in".
===
Už se ochladilo, tak to tu vypnu a budu spát do osmé. Pokud se bude dát.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

Z flašky se průs...švih epického rozměru stal přes Žabožrouty.

Čtyřicet nesmrtelných to vidí jako jeden muž:
FIASCO n. m. XIXe siècle. Emprunté de l'italien fare fiasco, „essuyer un échec“.
Insuccès d'un auteur, d'un artiste, ou d'une œuvre auprès du public. Ce compositeur a connu un fiasco. La représentation fut un fiasco. Par ext. Échec complet et patent. La réunion tourna au fiasco. Leur tentative s'est terminée par un fiasco. Expr. Faire fiasco, échouer totalement. * Spécialt. Défaillance sexuelle, chez l'homme.


Ovšem nevzdělaní američtí orangutani si z toho (z Makarónů) dělají vyloženě psinu:
Fiasco - A complete failure.
French, from Italian fare fiasco, to make a bottle, fail, from fiasco, bottle (perhaps translation of French bouteille, bottle, error, used by the French for linguistic errors committed by Italian actors on the 18th-century French stage), from Late Latin flasc; see flask.

Není zač, rádo se stalo.

* * * * *

Pro budoucí Velký český výkladový slovník navrhuji doplnění hesla „Fiasko“ (za „Spec.: Sexuální selhání muže“): ...* Polit.: Opakované pokusy Čechů o ustavení vyspělého a stabilního státu.

informace řekl(a)...

Jakube,
podle it. etymologického slovníku far fiasco pochází z Benátska, kde se ve sklárnách sklo vyfukuje. Když se předmět nepodaří, vyfoukne se bublina, fiasco.

http://www.etimo.it/?term=fiasco&find=Cerca
To jsem našla i v jiných slovníkách.
' Nous avons emprunté cette locution aux souffleurs de verre de Venise, qui essayent de faire un verre ; s'ils manquent leur coup, ils jettent le même paquet de sable dans un , et leur impatiente répétition de donna un nouveau sens à ce mot. '


Etimologia falsa. Dal nome dell'impresario italiano Alessandro Fiasco (1792-1869), che organizzò una rappresentazione della Lucia di Lammermoor a Mantova nel 1837 durante la quale crollò il palcoscenico.
Falešná etymologie: od italského impresária Alessandra Fiasca, kterému při představení Lucie z Lammermooru spadlo na zem jeviště.
Třeba by se jak ta pravá tak ta falešná etymologie hodily na moc situací.

Viděl jste někdy benátskou sklárnu? Na ostrově Murano?
http://www.stefanomolinari.com/murano-vetreria-ducale-venezia-italia-1762-foto

informace řekl(a)...

Jakube, napadlo mi, že nejvýstižnější je ale lidový výraz FREGATENE!
Fregatene di tutti
coloro che ti umiliano e ti deridono
esseri abietti che godono delle tue
sconfitte.. non cambiare,non assecondare
non farti mai plagiare,mordi,graffia,ma
resta sempre come sei..perchè tu non sei
uguale agli altri...poichè se cadrai a
pezzi nessuno ti aiutera' a rimetterti
in piedi..se non lo farai tu
quindi fregatene...

Tohle programové prohlášení jsem našla na jednom blogu. Že padne, souhlasíte?

Jakub S. řekl(a)...

Jo! Obojí výklad snadno inspiruje k současným aplikacím! A po obědě a nějaké rychlé prácičce v tom horku se mrknu na další (barák nad městem, kolem dokola obloha, okna k jihu a západu - včetně pokojíku mé už dospělé dcery, nyní mé pracovny a ložničky - odpoledne čekám uvnitř tak 35 C). Busy na chatu jsem promeškal a přes poledne nepojedu a nepůjdu...

Jakub S. řekl(a)...

Pokus o převod z jazyka, který neumím:
Vykašli se na všecky
ty co tě ponižují a vysmívají se ti
podlé bytosti co se radují z tvých
porážek... neměnit barvu neustupovat
už nikdy se neopič trhej drápej ale
buď pořád jaký jsi... neboť rozpadneš-li se
na kousky nikdo ti nepomůže postavit se
na nohy... neuděláš-li to sám
proto na všecky kašli

L´ho provato. E allora - ? Ora sono solo a triste. E qui fa caldo a morire.

informazione řekl(a)...

Jabube!
Perfetto. E' veramente in gamba. In gambissima. Snad to "non farti mai plagiare" bych přeložila: nedej se nikým oblbovat. Co říkáte?
Já jsem vedrem před obědem usnula jako špalek, což se mi ještě nikdy nestalo.

Jakub S. řekl(a)...

Sakra! Při opisování mi vypadlo: Protože nejsi stejný jako ostatní. (To nevystihuje přesně smysl, ale monumentálně mne nic lepšího nenapadlo.)

informace řekl(a)...

Když už jsme u těch karikatur,ani němečtí karikaturisté pani Angelu zrovna nehladí po srsti. Klaus Stuttmann o výsledcích "diplomacie" paní Angely v Bruselu. Před cestou: Žádný eurobond, dokud budu naživu. Po návratu: Jsem ještě naživu.
http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturarchiv_4539.html
Anebo paní Angela jako představitelka pruského absolutizmu. Kohopak asi připomíná?
http://www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturarchiv_4536.html
Pak je v archivu karikatur v Tagesspiegel jedna moc hezká, jak si Německo představuje integraci Evropy. Eins, zwei, drei, vier! Najdete ji na Tagesspiegel, když kliknete napravo na karikatury Stuttmanna.
http://www.tagesspiegel.de/

STK řekl(a)...

Na té stránce, kterou uvedla Info jsem se náramně pobavil. Proč u nás nemáme takové karikaturisty? Naše karikatury jsou buď hloupé, nebo patolízalské. Nebo nejsou vůbec.
Jeden A-TEO to nezachrání.

informace řekl(a)...

A podíval jste na ty krátké animace?
Jako tuhle.
http://www.stuttmann-karikaturen.de/animation_single.php?id=4491
To je taky srandovní.

Sudetoněmecký henleinovec řekl(a)...

No to je mi Vás líto, vážený STK.
Proč u Vás nemáte takové karikaturisty? (Mimochodem - krásný rusismus; děkuji za další kousek do sbírky.)
Inu, možná proto, že po našem dočasném vítězství nad Čecháčky jsme vám zrušili Dikobraz. To víte - takoví vynalézaví „tepači“ komunálních nešvarů & imperialistů, jací působili v Dikobrazu, se nerodí každý den.
Jako chabou náhradu Vám zkusím nabídnout tohoto karikaturistu, pohříchu našeho:
Pavel Reisenauer

Hezký den přeji.

informace řekl(a)...

No vidíte, STK,
jakej je pan Vejr hodnej, úslužnej. Hned se sem dobelhal přes svou dočasnou invaliditu, aby odpověděl.
Chudáček malej.
Dyť von se snaží, uznejte.

Jakub S. řekl(a)...

Nikoliv. Žádný rusismus. Opět vlastní branka. Dobrovolně. Ze sebevědomí. Šma Jisroel. Proč...
U nás = v naší zemi. Krásná, praktická, nádherná hutná vazba, kterou můžou Angláni ap. závidět. Slovani, Němci, jo a talijáni (da noi, vero?). Howgh.