čtvrtek 13. května 2010

Kvete hruška v širé pláni

Vypadá tak trochu jako dáma nakročená k tanci. Očitý svědek tragédie. V sobotu 15. května 2010 ve 14 hodin se u ní opět sejde hlouček pamětníků a příznivců hrušek. Můžete se přijít taky podívat.
****************************************

Ta hrušeň tam kvete už skoro sedmdesát let. Byl rok, kdy nekvetla. Když její korunu, v době, kdy ještě byla mladý štěp, smetly a zasypaly trosky špejcharu. Z vesnice, jejíž obecní hrušní byla, se zvolna stávala pláň. Všechny domy byly vypáleny a zbořeny do základů, musely zmizet i keře a ovocné stromy. A také všichni lidé. Muže nad 15 let zastřelili, ženy a děti odvezli do koncentráků. Děti pak zabili výfukovými plyny. Psal se rok 1942.

Z vesnice se stala pláň. Přežil jediný ovocný strom. Lidická hrušeň. V sobotu 26. dubna 2008 se u ní konalo shromáždění, které oslavilo její vyhlášení za Památný strom. Samotné zapsání do registru se událo už vloni, ale v tu dobu byla hrušeň opršelá a pustá. Dendrologové někdy v letošním únoru slíbili, že na konci dubna bude kvést. Proto si Občanské sdružení Lidice, které zápis iniciovalo, vybralo jako termín k "slavnostnímu otevření hrušně" minulou sobotu ve dvě hodiny odpoledne.

Už od hřbitova, kde jsem zaparkoval, byl kvetoucí strom krásně vidět. Ale houf lidí se shromáždil kousek vedle. Fotograficky úchvatně kvete totiž sousední třešeň, která je však poválečná náletová a proto není památeční, jenom pěkná. Ale ta hrušeň - ta pamatuje, jak kolem ní šly naposledy ženy s dětmi do školy, když proti nim byli hnáni muži do Horákova statku. Tady někde se viděli naposledy.

Tak to alespoň vyprávěl Zdeněk Mahler poté, co pod taktovkou pana Emila Červeného zapěl smíšený pěvecký sbor ze sousedního Buštěhradu. Vyzvednu tady, že Buštěhradští zpívali procítěně - a kvalitně. Jsou to sousedi přes kopec. (V červnu 1942 slyšeli jejich rodiče Lidice přes kopec naříkat...) Kytarista Tomáš Hanzlíček doprovodil pěvkyni Martu Hanfovou a nakonec nás pan Antonín Nešpor z o.s. Lidice pozval do místního domova seniorů Oáza na vernisáž obrazů s tématem Lidické hrušně.

Shromáždění bylo takové - domácké, řekl bych. Přirozené, až rodinné. Bez dlouhých proslovů. Ale procítěné. Ze známých osobností se objevila snad jedině Anděla Dvořáková, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu. Nedržela proslov, jen pozdravila přítomné.

V Oáze se opět zpívalo a povídalo, proslov si tentokrát vzal na starost ředitel kladenského muzea Zdeněk Kuchyňka. A pak jsme si prohlíželi obrázky přítomných autorů. Nejde jen o pamětníky. Panu Emilu Hýskovi je 88 let, proslulá kladenská malířka Jitka Válová má 86, její kolegyně Raisa Alžběta Čampulková pak 21. Každý z těch obrázků nějak hovoří, prostá kresba tužkou či explozivní fotografická koláž, ale nejzajímavější obrázek samotnou hrušeň nezachycuje. Jde o akvarel, který v poli nad hořícími Lidicemi nakreslil 11. - 14. června 1942 tehdy ani ne dvacetiletý Václav Mleziva. Spodní čtvrtina obrázku zachycuje zelené obilí, ve kterém se nejspíš chlapec skrýval. Kdyby ho tehdy Němci objevili, asi by nepřežil. Pan Mleziva zemřel v roce 2005. Čtvrtka, přišpendlená k rýsovacímu prknu, byla objevena až v jeho pozůstalosti. Na světlo výstavní síně ji vytáhla teprve tato příležitost...

Lidická hrušeň je magický strom. Byla zlomena, přežila. Vnějším světem byla opomíjena, o její existenci věděli jen místní. Díky panu Nešporovi byla její historie připomenuta. Roste tam tak samozřejmě vedle study, která také přežila a dodnes uchovává dobrou vodu. U hrušně, která vypadá tak trochu jako dáma nakročená k tanci, se zastavují výletníci, cyklisti i pamětníci. Dnes kvete, na podzim z ní spadnou dobré hrušky. Očitý svědek.

Přijďte se na něj taky někdy podívat!
*******************************************
Psáno v Praze dne 1. máje 2008, na NP vyšlo den na to – pro zájemce jsou přístupné i tehdejší komentáře,

2010: Přijďte se někdy podívat, třeba tuhle sobotu, ve které mám povinnosti , bohužel, jinde. Tentokrát lidičtí vybrali pro jistotu termín o dva týdny pozdější, abyste našli skutečně hrušeň v plném květu. A kvete-li? Přijďte se podívat!

Oáza , dům pro seniory a Občanské sdružení Lidice, zvou ke shromáždění u Památné Lidické hrušně, které se svolává na sobotu 15. května 2010, na 14. hodinu.
Vernisáž výstavy uměleckých děl, věnovaných na její počest se uskuteční po 15. hodině v Oáze.
Shromáždění i vernisáž zahájí Mužský pěvecký sbor Smetana - Slovanka Kladno, pod vedením sbormistra pana Duška..

47 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

http://www.google.cz/search?q=zanikl%C3%A9+obce&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a

Anonymní řekl(a)...

http://www.znkr.cz/de/interaktivni-mapa/

Šaman řekl(a)...

"Zaniklé obce" jsou, Anonymní, trošku něco jiného než obce vyvražděné. Lidice jsou speciální tím, že byly halasně vytrubovány do světa nácky s úmyslem zastrašit - což se naopak změnilo v nenávist.
Lidice nebyly jen "zaniklé", ony byly zplanýrované, stromy vykáceny, budovy vypáleny a pak rozebrány, krajina přeorána, rybník vyhozen do vzduchu, přeloženo koryto potoka, mrtví vyhrabáni z hrobů, katastr zrušen - pozemky se staly majetkem 3. říše, stejně jako vklady místní kampeličky. 173 mužů bylo zastřeleno na místě. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. 184 + 12 žen šlo do koncentráků - zahynulo jich 53. Nejhorším zločinem proti nim však bylo vyrvání dětí z jejich náručí. 81 dětí bylo zplynováno v nákladním voze, dodatečně ještě jedno. V Kobylisích později zastřelili ještě 26 lidických obyvatel. 7 žen a 8 mužů z rodin čs. letců Horáka a Stříbrného, kteří již byli zavřeni. Další byli horníci na Kladně, kteří měli noční, jeden se schovával v lesích a ejden byl v době vyvražděšní Lidic v nemocnici. A ještě před popravčí četu přivlekli dva kluky, o nichž se později zjistilo, že jim je už přes 15 let věku. Vrátilo se jen 17 dětí. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Čtyři děti, narozené po tragédii v tajné porodnici, Němci někam zašantročili, jeden chlapeček umřel v kojeňáku, miminko narozené už v Ravensbrücku nemělo šanci...
Jméno obce bylo vymazáno. Právě plánovitost a drzá neomalenost propagace tohoto válečného zločinu vedly přímo k tomu, že následně vlády GB a Francie uznaly Mnichovskou dohodu za neplatnou. Teprve po Lidicích a Ležákách byla přijata myšlenka, že po válce bude nezbytný transfer německého obyvatelstva z území Československa.

Anonymní řekl(a)...

http://www.cs-magazin.com/2005-12/view.php?article=articles/cs051296.htm

Šaman řekl(a)...

Nechápu, jaký má "Anonymní" (někdo, kdo tento web pravidelně sleduje) zájem dávat sem odkazy na osud "Neznámého otce Evropy Wenzela Jaksche." Jakou to má souvislost s vyvražděním Lidic. Tedy tuším, ale chtělo by to přesnější vyjádření...
Nemá smysl se zahušťovat odkazy, ale dám sem tedy jediný:
http://www.holocaust.cz/

Anonymní řekl(a)...

www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACFC27.doc

informace řekl(a)...

Tuto fotografii asi všichni znáte.
http://www.storiain.net/arret/num78/mostra_immagine.asp?image=big/benes783.jpg
Mohla bych sem dát taky, jako odpověď Anonymovi, odkazy na zvěrstva nacizmu, na postavu Heydricha, na represálie na českém obyvatelstvu po atentátu, na italských sajtech je jich víc než dost. Ale když chci něco říci, udělám to svými slovy a ne jinde posbíranými citáty, protože se za svá slova nestydím.

Hledajíci řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánové
Zůčastňoval jsem se diskuzí na NP za účelem ukázat diskutujícim, že dle odhadu uveřejněném na https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html žije na světě 6 790 062 216 lidí (slovy šest miliard sedumsetdevadesát milionů lidí). Lidí narozených a žijícich v různých zemích, mluvícich různými jazyky, majícich různé vzdělaní a zkušenosti, vyznávajícich různé víry a názory, majícich různou barvu kůže. Velká většina těchto lidí si myslí že jejich velmi subjektivní pravdy jsou jediné pravdy a že je musí přece vyznávat každý rozumný člověk. Co je to rozumný člověk určuje každý z nich sám pro sebe.

Pokoušel jsem se uveřejnit různé názory, abych ukázal těm vyznavačům subjektivních pravd že existují i jiné pravdy. Ale neuspěl jsem, byl jsem nazýván sviňským bolševikem / islámo-fašistou / zasraným sudeťákem / atd. Bylo mě velmi sprostě nadáváno, vyhrožováno dokonce i smrtí. Takže jsem diskuzí zanechal, protože to nebyly diskuze ale nucení k přijmutí subjektivních pravd někoho jiného, někoho kdo nebyl schopen pochopit, že není na světě sám. A je jedno zda jsou tyto subjektivní pravdy podávány vznešeným jazykem vzdělanců anebo jazykem z restaurací 4-té cenové skupiny.

Dovoluji si upozornit, že v nynějši BRD (Spolková Republika Německo) se většina lidí narodila až po WWII, a většinou desítky let po WWII, že v BRD žijí miliony různých přistěhovalců a jejich potomků, že tito lidé mají s nacionálně-socialistickou 3. Říší Adolfa Hitlera pouze společné území na kterém žijí. Tito lidé jaksi neuznávají aby jim byly vyčítány zločiny jiných, aby za tyto zločiny platili miliardové odškodné. Nikdy to neudělali a nedělají obyvatelé bývalých a nynějšich mocností jako Španělska / Holandska / Francie / Anglie / USA / SSSR / Ruska / atd. Nedělá to ani nynějši stát Israel. A tyto mocnosti mají na svědomí mnohem horši genocidy než genocida způsobená 3. Říši. Ale tyto mocnosti ty své genocidy nazývají přinášením kultury primtivním barbarům.
Ale to se nehodí mnoha diskutujícim do krámu, tito diskutujíci si libují ve vymýšlení různých křivd, které s velikou chutí neustále hází na Němce, na BRD a jeho obyvatele. Paní nazývajíci se Informace dokonce obviňuje Němce z kanibalismu. Sice to podává vznešenými výrazy v několika jazycích, ale přesto je to nehorázná urážka. Dále upozňuji, že mnohým obyvatelům BRD jsou jedno různé smlouvy různých politiků, politiků kteŕí jsou dávno v propadlišti a nikdo je nezná, smlouvy ve kterých se politikové omlouvají anebo požedují omluvy za jakési činy nacionálně-socialistické 3. Říše.

Myslím si, že by jste měli dúsledně rozlišovat nacionálně-socialistickou 3. Říši a nynějši BRD.

Na světé je velmi mnoho obcí jako jsou Lidice, které byli zničeny a jejichž obyvatelé byli zabiti. O mnoha z nich se nikde nemluvilo ani nemluví. A to vše vždy prováděli přislušníci jednoho z mnoha živočišných druhů Země, druhu jemuž jeho přislušníci dali vznešené jméno Homo Sapiens Sapiens. A je to pouze vznešené jméno, mnoho přislušníků tohoto druhu se chovalo, chovají a asi budou ještě dlouhou dobu chovat jako krvežíznivé bestie. A svým činům dávají vznešené jméno přinášení kultůry méněcenným barbarům.

Upozorňuji Vás, že Váše nadávky a vyhrožování čist nebudu, a že je tedy vlastně zbytečné je na moji adresu posílat.
Dále si myslím, že by jste svoji sílu měli přeorientovat na diskusi o současných světových problémech, svých zemí a spolků. Je jich velmi mnoho.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: "Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka" a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Evangelium Sv. Matouše Kapitola 7,1-5

guerrier řekl(a)...

Hledající, vy ale jste islamofašista který vnucuje své zvrácené a lživé bolševické názory ostatním. Mnohokrát jste vědomně lhal jinak by jste koneckonců ani diskutovat nemohl.

informace řekl(a)...

Vážený pane Hledající,
ozývám se na zmínku o mé osobě. Zřejmě jste nesledoval v celé souvislosti mou diskuzi s paní Harpyjí o spravedlnosti a morálce, kde jsem vysvětlovala, že neexistuje jeden morální kodex platný navždy a pro všechny, to znamená pro celé lidstvo a pro všechna období jeho dějin. Říkám tam, že každá doba a každá civilizace sleduje svůj kodex morálních principů. Dodala jsem, že to je jednou z překážek v otázce definice univerzálních lidských práv, která by měla být vyjádřením společného jmenovatele univerzálně platných a všemi sdílených morálních principů. V současné době, kdy střet civilizací se dostává do popředí jak v mezinárodní politice tak ve veřejném mínění, a to v kontextu globalizace jak ekonomické tak politické, je tento problém vyzdvihován nejen zástupci multiculturalismu ale i politiky jednotlivých států. V této souvislosti jsem uvedla příklad neslučitelnosti na př. křesťanské morálky a rituálními obřady kanibalizmu. Kanibalizmus, jak odpovídám na repliku paní Harpyje, je jen příklad "eclatante" té situace, kdy se střetávají různé civilizace, různé ideologie a různé víry. Vzhledem k tomu, že paní Harpyje namítla, že se v dnešní době už kanibalizmus jako rituální obřad nikde nepraktikuje, dala jsem jí odkazy na případy v Africe (můžete si je najít v diskuzi). A dodala jsem, že i v Evropě kanibalizmus u některých kmenů germánských přetrvával i po příchodu křesťanství ještě v sedmém století našeho letopočtu - na to uvádějí důkazy jak historici tak antropologové. Na této konstataci není ic urážlivého, jestliže dovolíte, jakož i v uvedení dvou případů současného psychopatologického kanibalizmu, jeden v německém Rotenburgu, druhý v ruském Petrohradu. Zřejmě Vaše interpretace mých slov je znakem zvýšené citlivosti vůči některým slovům nebo argumentům. Nenazvala jsem Němce krvežíznivými hyenami nebo lidskými bestiemi, jak se dost obecně o nich říkalo po II světové válce. Naopak, jestli jste sledoval delší dobu diskuzi, mohl jste si všimnout, že proti Němcům a BRD jsem nikdy nevyslovila žádnou kritiku a tím méně urážky. Naopak jsem vždycky rozlišovala, a to výslovně, mexi pozicemi německé federální vlády a pozicemi sudetoněmeckých organizací, jmenovitě SL.

informace řekl(a)...

Všichni víme, jak píšete, že značná část německého obyvatelstva se narodila až po skončení války a že nejsou zodpovědní za činy svých otců a dědů a odmítají, a to už přes dvacet let pocit kolektivní viny. Proč tedy dost omezená část občanů BRD, bývalí sudetští Němci, stále připomínají provinění Čechů vůči nim, a při tom je zveličují a rozšiřují je na koletivní vinu? Nemyslíte, že právě v tom leží příčina, proč Češi stále připomínají Němcům jejich zločiny za doby války a Protektorátu? Mají snad ten pocit viny do sebe vstřebat anebo se mají tomuto sugestivně podávanému obvinění bránit? Když Němci odmítají kolektivní vinu, proč by si ji měli naložit na sebe Češi, když, jak vyplývá z policejních šetření, autory těch násilností byli jednotlivci nebo početně omezené skupinky? A to pomlčuji o faktu, že ty viny jsou i kvantitativně poněkud rozdílné od německých. Zde se říká, že devátým květnem skončila válka a že jakékoliv násilí na civilním obyvatelstvu a na zajatcích je nepřípustné. Nepřípustné je i vraždění civilního obyvatelstva v době války, nelidské zacházení se zajatci, nemluvě o vyhlazování celých etnických nebo náboženských skupin. A nepáchali nemečtí vojáci násilí i po kapitulaci, nemluvě po sebevraždě Hitlera, když se celý Reich hroutil?

Samozřejmě, když rozšíříme zorné pole na celé dějiny lidstva, druhá světová válka se může zdát jen takovou menší epizodou. Ale my zde mluvíme, a to na popudy ze strany SL a jejich přívrženců, kteří znova a znova vyzdvihují otázku českého násilí, právě o jednom určitém a časově vymezeném období dějin evropských a nejen evropských. Nechme tedy stranou ten poněkud násilný univerzalismus, který z dějin dělá historický guláš, kam se dají zamíchat všechny možné přísady, protože "tam patří". A který pak konstatováním, že vraždili a vyhlazovali více méně všechny etnie , národy a státy, vede jen k povzdechu "lidi jsou přeze všchnu civilizaci jenom bestie"! Poněkud zastírající a nekonstruktivní, nezdá se Vám?

Chcete-li ještě nějaké další vysvětlení, jsem k Vaší dispozici.

informace řekl(a)...

Oprava: vraždily a vyhlazovaly jiné všechny etnie, národy a státy

Harpyje řekl(a)...

Grüß Gott, Hledající.
Už dlouho jste se na žádné diskusi neukázal. Ten přívlastek "islamofašista", kterým Vás zde častuje i guerrier, jste si původně vysloužil od Kopretiny pro Vaši relativizaci holocaustu, kterou nemůžete nechat ani zde: "...Nedělá to ani nynějši stát Israel. A tyto mocnosti mají na svědomí mnohem horši genocidy než genocida způsobená 3. Říši..."
Vy to nemáte daleko do Dachau, Hledající, to jste se tam ještě nikdy nebyl podívat? A když ano, tak jak můžete tvrdit i nadále takové nesmysly? Jenom zlovolný antisemita, ignorant nebo pomatenec může tvrdit, že v lidských dějinách existuje něco, co se vyrovná, nebo dokonce i předčí, co do hrůznosti, holocaust.
Dnešní inflační používání slova "genocida" se vztahuje jak na populaci, která utěšeně roste (Palestinci), tak i na populaci, která trpí přirozeným úbytkem (Lužičtí Srbové).
Kolonizace, Hledající, nebyly žádné "genocidy", zrovna tak jako se nejednalo o "přinášení kultury primitivním barbarům". Svědkem toho, jakým bezprávím kolonialismus byl, je dnes úpadek prakticky celého afrického kontinentu, v němž jedinečně vyniká Zimbabwe. Krásným příkladem, k čemu může u nesvéprávných vézt osvobození od koloniálního jha, je též Alžírsko. Francouzští kolonisté, kteří tuto zem, která byla součástí Francie, skutečně zvelebili, museli odtáhnout v počtu 1M osob, aby se vytvořil "národní stát" Alžírsko. Podobnost se Sudetskými Němci je čistě náhodná. Kam to Alžířané dnes dopracovali, můžeme číst v denním tisku.
Tímto nechci popírat zvěrstva, která se určitě v průběhu kolonizace udála, nejhorším příkladem je například Belgie, kterou jste kupodivu vynechal, ale mluvit všeobecně o genocidě, Hledající, je "unredlich". Je též zajímavé, že ve Vašem výčtu pachatelů genocid chybí Turecko. Ve Vašem pojetí, kde muslimové jsou zásadně obětmi, není asi dost možné, aby byli též pachateli. Přitom se v tomto případě jednalo o skutečnou genocidu.

Harpyje řekl(a)...

Guerrierovi: vzpomínám se slzou v oku na verbální potyčky na Psu. :-)))

Harpyje řekl(a)...

V souvislosti s článkem, bych taky ráda připomněla tento film http://www.csfd.cz/film/10171-poznamenani/?text=50973 s krásnou Jarmilou Novotnou.

Harpyje řekl(a)...

Dodatek: http://www.youtube.com/results?search_query=Jarmila+Novotn%C3%A1+Jan+Masaryk&aq=f

Šaman řekl(a)...

Tak se potvrdilo moje tušení. Anonymní, který jako první reagoval, byl starý známý Hledající - a stále nenalézající. Tedy nenalézající spřízněné duše ani na Psu ani zde, jedině snad na "nezávislém a pravdu hledajícím" webzinu Zvědavec...

Šaman řekl(a)...

Harpyje: Právě takoví antisemitští Hledající cestu ke světlu zabili diskusi na Psu.

Šaman řekl(a)...

Milá Informace: Nesnižujte se k tomu, abyste tvoru, který se převléká za "Hledajícího" říkala "Vážený"...
Přesněji by bylo "islamofašisto" - tuto svou přezdívku si svým neúnavným bojem spravedlivě vysloužil na Psu i jinde. Harpyje ho označila přesně: je to zlovolný antisemita, ignorant a pomatenec.
Tito hoši sami sebe označují za "revizionisty", většinou jde o nějakou odrůdu specifického českého neonacismu (Hitler, kterého skrytě vzývají, by se musel vhrobě obracet!) Volí přitom typicky "rétorické" postupy, že veřejně zjevně dávají k zamyšlení určité skutečnosti takovým způsobem, aby dosáhli toho, co nemohou říci otevřeně, protože by je hned musel webmaster smazat...
Můj osobní rozbor vede k domněnce, že osoba Hledajícího má ve skutečnosti židovské kořeny, a právě proto musí před svými soukmenovci tolik křičet a vystupovat tak nenávistně. Skutečně - Lidice jsou tak silný symbol, že proti němu mohou vystupovat pouze nacisté.

informace řekl(a)...

Šamane,
toho pána nezmám,na Psu jsem si ho nevšimla. Ale zhodnotila jsem ho jako "qualunquista" (ve slovníku jsem to slovo nenašla, to je asi jako člověk všech a žádného názoru). Na jednání s nimi jsou dva recepty: buď ho nechat plavat anebo to utlouct argumentací, klidně a zdvořile, takže se víc neozve. Snažila jsem se nebýt ironická a ani příliš úsečná.
Na příště se s ním už nebudu bavit.Trpí zřejmě persekuční mánií, jak jsem usoudila ze závěru příspěvku.

STK řekl(a)...

Sic: Byvše Kambodžanem, považoval bych za největší tragedii pro lidstvo Pol-Potovu krutovládu. Bylo by to mnou viděno optikou toho, komu Pol-Pot vyvraždil celé příbuzenstvo...
Pro Kurda je zase tím nejhorším příběhem téměř vyhlazovací akce prováděné Tureckem. Atd.
Je to jenom v umístění "kamery". Co je blízko, jeví se větším. A naopak.
---
Jiná věc je popírání (čehokoliv). Mohu verbálně popřít nebo relativizovat cokoliv, dokonce i rychlík, který se přímo na mě řítí stodvacetikilometrovou rychlostí. Přestane proto onen rychlík existovat? Doporučil bych Hledajícímu praktickou zkoušku.
---
Ale pořád nejsem přesvědčen o účelnosti vytrvalého omílání prastarých křivd. Tedy "relativních antagonistických pravd". Nebylo by od věci se dívat spíše dopředu, na to, co možná přijde.
---
Pokud existuje objektivní realita, stejně se to nikdy nedozvíme, protože náš pohled je principiálně subjektivní.

informace řekl(a)...

Dnes SKY vysílala americký dokumentární film o německých vlkodlacích, poslední případ se stal v minulých osmdesátých letech. Mohu z toho udělat výtah? Aby se zas někdo neurazil.
http://www.sacred2.it/images/conceptart/full/16%20Licantropo.jpg

barbucha řekl(a)...

Šaman má patrně pravdu :"Můj osobní rozbor vede k domněnce, že osoba Hledajícího má ve skutečnosti židovské kořeny, a právě proto musí před svými soukmenovci tolik křičet a vystupovat tak nenávistně."
Nic zvláštního, v tom našem kotlíku. Pan Hledajíci se konečně našel...

Větší vlastenec řekl(a)...

Velmi správně, milá barbucho.
Osoba s židovskými kořeny *) prostě MUSÍ před svými soukmenovci tolik křičet a vystupovat tak nenávistně.

My Češi (a Moravané) prostě víme, že jsme lepší, že naše krev a půda je svatá. Prostě víme, co je to "cizorodý živel", a co dokáže.
Více třeba zde: http://www.tamto.cz/performance-i-romance/absence-ecamrofed/

Přeji dobrou noc.

---------------------------------------------

*) Doporučuji kritizovat SIONISTY, nikoli přímo Židy či židy. Oni ti Židi by z toho zase mohli dělat aféru.

Větší vlastenec řekl(a)...

Čeští pravičáci – trojnásobní vlastizrádci (1.část)


Vážená paní Harpyje,

Váš odkaz vedoucí na krásnou národní píseň v podání jisté zrádné emigrantky a budoucího ministra zahraničí naší první pokrokové vlády mně připomněl jeden starší článek, pojednávající ovšem o věcech stále značně živých a bolestivých – o dvou rozbitích naší vlasti.Rozbití Československa byla vlastizrada

Před 10 lety nezodpovědní politici a poslanci Federálního shromáždění učinili ze dvou zemí naší vlasti vůči sobě cizinu. Navzdory památce tisíců padlých v obou světových válkách, kteří bojovali za společný stát, svévolně vytvořili na řece Moravě a v Beskydech novou státní hranici, shodnou s neblahou hranicí protektorátní.
Významný podíl na tomto v historii již druhém rozbití Československa měly obě nejsilnější strany z voleb v červnu 1992 - ODS a HZDS - i když žádná z nich to neměla ve svém volebním programu. Tzv. rozdělení federace ovšem bylo od převratu 1989 pečlivě připravováno. Připomeňme Havlovy polistopadové hříčky s pomlčkou v názvu republiky i jeho úsilí zlikvidovat na Slovensku zbrojní průmysl, maskované frázemi o světovém příkladu v odzbrojení a o "zločinnosti" vývozu zbraní (zaplavovat téměř celou planetu svými zbraněmi zřejmě smí jen USA). Havlův tlak ovšem na Slovensku vedl k oprávněným obavám z růstu nezaměstnanosti i chudoby a k posilování obrany národních zájmů souběžně s projevy buržoazně nacionalistických separatistických tendencí.
Ješitný Havel uražený házením rajčat za návštěvy Bratislavy nesplnil ústavní přísahu československé federaci a abdikoval, prý proto, aby "nepřekážel dalšímu vývoji". Všechny Havlovy kroky po listopadu 1989 a zejména v roce 1992 byly součástí scénáře na celkovou demontáž Československa, za což se mu dostalo řady uznání v kapitalistickém světě, zvláště v Německu.
Václav Klaus a Vladimír Mečiar sledovali též vlastní stranické zájmy a záhy po červnových volbách odmítli účast ve federální vládě a raději zasedli do křesel premiérů národních vlád. Je však třeba uznat, že V. Mečiar zpočátku nechtěl federaci likvidovat, ale prosazoval její decentralizaci, zklamán Havlovými protislovenskými akcemi. Tento záměr nepřipustila ODS. Česká pravice měla největší podíl na politickém krachu FS, jehož jednání bojkotovala. Cynismus pravicových poslanců - i oni "na svoji čest a svědomí" složili 25. 6. 1992 slib věrnosti čs. federaci - šel tak daleko, že po osudném 25. listopadu 1992, kdy FS těsnou ústavní většinou schválilo zákon o rozdělení, oslavovali svou vlastizradu pijatikou. Jeden z nich prý "žertem" hrál na housle oblíbenou píseň T. G. Masaryka "Ach synku, synku, doma-li jsi?". Polistopadová vládnoucí pravicová garnitura pro udržení své moci obětovala společný stát, pro který položily své životy generace Čechů a Slováků. Současný buržoazní právní řád ČR bohužel tuto vlastizradu toleruje. Pachatelé své zločiny pokládají za zásluhu a holedbají se "bezkonfliktním, bezproblémovým, civilizovaným rozchodem".
Scénář na rozdělení Československa nepochybně vznikl v zahraničí. Navazuje na myšlenky německého kancléře Bismarcka (1815-1898). Ten na jedné straně sjednocoval malé státečky v celoněmecký stát, ale na druhé straně tvrdě prosazoval rozdělování a drobení střední Evropy. Je znám jeho výrok o tom, že kdo ovládá Prahu, vládne celé Evropě. Ve 20. století tyto myšlenky věrně naplňovali císař Vilém, Hitler i nynější sudetoněmecký spolek. V sudetoněmecké deklaraci ze 7. 5. 1961 se např. tvrdí, že sudetští Němci byli roku 1918 násilím začleněni do Československa a že tato "historická křivda" musí být "napravena". Úsilí pohrobků Bismarcka, Viléma i Hitlera na sklonku 20. století bylo zaměřeno na rozbití Československa, Jugoslávie a rozpad SSSR. Když těchto cílů dosáhli, kladou si úkoly nové - posilovat evropskou integraci pod nadvládou Německa.

Větší vlastenec řekl(a)...

Čeští pravičáci – trojnásobní vlastizrádci (2.část)


Faktem zůstává, že v éře socialismu nikdo nepomyslil na likvidaci společného státu, protože tento společenský řád skýtal záruky, že celistvost Československa nebude narušena. Teprve polistopadový kapitalismus umožnil realizovat dávné plány imperialistických kruhů měnit podle svých potřeb hranice států a přetvářet Evropu podle svých scénářů - bez vůle občanů, naopak proti jejich zájmům. Proto i případný vstup ČR do EU bude pro nás krokem do tmy.
Jiří Havlíček, prosinec 2002
(http://dialog.wbs.cz/dialog181.htm)

*************************************************

Ano, s.Havlíček správně posoudil "historickou" roli buržoasie, buržoasie, jež své na odiv dávané "vlastenectví" lehce odhazuje vždy, když by mohlo ohrozit její zisky.
Výroky Havla, Schwarzenberga a Topolánka o "vyhnání" Sudeťáků (a "okradení" buržoasie) připravují náš národ na další porobu, další Mnichov.

Tentokrát však lid řekne jasné "NE ! Zrádci národa a vlasti NEPROJDOU !".

28.května vystaví vší náš lid pravici účet za poklonkování Němcům, za národní zradu, za rozkradení národního hospodářství, za bídu a utrpení, za germanizaci a amerikanizaci.
Po obnovení spravedlivého společenského systému, po obnovení skutečné nezávislosti a suverenity naší vlasti, po našem odchodu z NATO a EU, po obnovení plné ostrahy našich odvěkých státních hranic a příchodu slavné Armády Ruské federace zbyde Sudětákům a pravičákům jen "staré dobré" skučení štvavých vysílaček zpoza Šumavy.
A divoké výlevy bezmocné nenávisti na tzv. sudetoněmeckých dnech.

Zatímco se naši nepřátelé budou utápět v neutišitelném bolu a levném alkoholu, my v naší osvobozené vlasti, veselé a šťastné, chráněné našimi hlubokými hvozdy a neprostupnými horstvy, se budeme těšit a radovat z každého dne, z každého pracovního úspěchu. Proč bychom se netěšili, když nám Lenin zdraví dal ?!


A tančit, tančit se bude všude !

barbucha řekl(a)...

My Češi (a Moravané) prostě VÍME, že jsme roztodivnou směsicí všech (pro)národů. Nic jiného v mé poznámce nehledejte, nejVětší vlastenče. Shalom.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, barbucho jakási.

Podívejte se na tuto větu :
"Můj osobní rozbor vede k domněnce, že osoba Hledajícího má ve skutečnosti židovské kořeny, a právě proto musí před svými soukmenovci tolik křičet a vystupovat tak nenávistně."

Já, jakožto pokrokový, levicově založený člověk, musím protestovat. Neboť nezapomínám, že židovské kořeny měli i soudruzi Marx a Engels.
Ano, naši soudruzi Zakladatelé vystupovali nenávistně vůči vykořisťovatelům tyranům a zrádcům všem.
Ano, "tolik" křičeli o bídě a utrpení uražených a ponížených, o zpupnosti (tehdy) vítězné buržoasie.
Ale nevystupovali tak nenávistně a nekřičeli tolik jen před svými soukmenovci. Naopak.
Křičeli před celým světem, před celým vesmírem, že sociální spravedlnosti se dá dosáhnout jen osvobozením proletariátu prostřednictvím revoluce.

Takže podtrženo a sečteno : nelze takto generalizovat. Ne úplně všechny osoby se židovskými kořeny křičí pouze před svými soukmenovci.

Jasné ?
Jistě ano, takže Vám děkuji za Váš čas a pozornost.

A přeji hezký den.

guerrier řekl(a)...

Informace, ono chtít diskutovat s takovou islamofašistickou a bolševnickou ulhanou kreaturou jako je "Hledající" je ztráta času a chce to silný žaludek. Slušným lidem se z takových zrůd dělá fysicky nevolno. Píšete že by se mu měly přednést argumenty a fakta, ale tito tvorové se fakty zmást nenechají. Jakmile je nachytáte při lži (což je neustále) na chvíli se vypaří a nereagují. Ovšem zdání klame, jakmile nabudou dojmu že oponent diskusi opustil znovu vyrukují s nějakou snad už po sté vyvrácenou a dokázanou lží. Možná taktika jejich stranické buňky, příkaz od jeho unterführera či prosté kopírování poučky od jejich oblíbence Goebbelse, netuším. Jak zde napsal Šaman, zrovna takoví jako onen "tvor Hledající" svou nenávistí zabili diskuzi na NP.
Milá Harpyje, ano, také jsem s dojetím zamáčkl slzu v oku dojetím při vzpomínce na tu rudohnědou fekálii. Jsou chvíle kdy je fysické násilí nejen ospravedlněno ale snad i dokonce žádoucí.

Harpyje řekl(a)...

Jste příliš přísný, guerriere! :-))) Příspěvky Hledajícího měly vždy tu největší odezvu, vlákna za každým z nich byla nejdelší. Pro mně nezapomenutelné byly dva: jeden o německému konstruktéru V2 jménem Werner von BROWN :-))) a ten druhý, který psal asi předloni, o iránském prezidentu Khomeinim (zemřel 1989).

Harpyje řekl(a)...

Bože, Vy jste zase krásně jedovatý, Vlastenče! "...budoucího ministra zahraničí naší první pokrokové vlády..." Kompliment! :-))) Ale Váš odkaz je velmi poučný. Za rozbití posledního společného státu Čechů a Slováků vděčíme Sudetendeutsche Landsmannschaft, v její funkci vykonavatelky Bismarckovy doktríny. To je přímo ďábelsky rafinované!
A jak to ten soudruh odhalil!

informace řekl(a)...

Guerriere,
já s ním nechci diskutovat, ale chci ho zhasnout jako sirku. Byla jsem zvědavá, jestli odpoví, ale už se neozval.
Fakticky jsem si ho na Psu nepovšimla, já jsem ty antisemitské příspěvky přeskakovala. Člověk si přečte jeden a už ví, co bude v těch dalších.

Pedro řekl(a)...

No když sem našel cestu Hledající, tak se můžeme těšit i na Katra, Vodníka, Standu, Boleslava, Ivana, Pasáčka koz ..., Sargona už III, "dvojtečku" a nedej Bůh i na mokiemoriho. Děsivá představa. Asi pak bude lepší v hospůdce zhasnout, zamknout a na kliku pověsit vývěsku "Trvale zrušeno" ...

Harpyje řekl(a)...

Zapomněl jste na Juchelku a Janečka.

guerrier řekl(a)...

V žádném případě nezavírat. Leda tak ony zmiňované. Takto by ti extrementi docílili svého.

Pedro řekl(a)...

Ono jich je víc, po kterých se mi hrozně stýská. Třeba čertík, Jaroslav Moravan, viktor čistič, Kodl .....

STK řekl(a)...

Nemalujte čerty na zeď! Co není, může být!
Toho Pasáčka koz z Vermontu jsem už pár měsíců nikde nezaegistroval. A tak krásný zvuk měl ten jeho nick...

Harpyje řekl(a)...

Juchelka tu svou Vrbu zrušil (http://vrbanet.blogharbor.com/), tak je možné, že některý z těch bezprizorních sem nahlédne. A bůhví pod jakým nickem se kozopas vermontský (pastor vermontanum :-))) toulá po cyberspacu. Nejhorší byl ale Septik, který, jako ten Boušek z Libně, lezl pokaždé když ho p. Wagner vyhodil z diskuse, zpátky pod jiným nickem. A jakýsi Andy OX (nomen est omen), který prohlásil Adolfa Eichmanna za sionistu. Dnes je na Psu dobrý článek o Eichmannovi, a na diskusi jsou jen dva příspěvky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jaká náhoda !

Vážený STK,

jak jistě pozorujete, ve sloupku "Poslední komentáře" se Vaše snažné přání objevilo hned nad příspěvkem člověka z lidu.
Diskutér "Rad" prokázal značné třídní vědomí i hlubokou moudrost lidu. Ano, policajti nejsou lepší než zločinci, ano, je dobré, že se střílejí (navzájem ?).
Každopádně přeživší policajty je třeba EXEMPLÁRNĚ potrestat. Aby si to zapamatovali, aby příště raději nechali stíhaného utéct.

Prostě - náš lid dokáže ostře odlišovat mezi "námi" a "jimi". My (lid) jsme ti dobří, vykořisťovaní, pronásledovaní, oni (vláda, úředníci, policajti...) jsou ti špatní, vykořisťující, na prchající lid střílející (neplatí pro příslušníky Pohraniční stráže, chlapce z lidu, pronásledující prchající zrádce lidu a vlasti).

************************************************

A jinak : I mně zde chybí řada osvědčených, oblíbených a ostřílených diskutérů.
Namátkou ing.arch.Černík (mmf), přítel a soudruh Šimurda (shico), př.s.Smutná-Vaňátková, př.s.Kinpusk ve všech svých mutacích a variacích, s.Kačka a další a další.

Nicméně - co není, může být. Po našem vítězství bude možné vše.


Volte obnovení plné Stranické a státní kontroly nad masmédii včetně internetu !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

On je zde jeden zajímavý aspekt v souvislosti s heydrichiádou jako takovou: H. se měl už po pár týdnech po termínu zdařilého atentátu vypravit na východní frontu. A faktem je, že byl jediný dostatečně vysoce postavený, aby dokázal postavit do latě pachatele největších excesů a jediný, kdo bral nacistickou ideologii dostatečně pragmaticky, aby něco podobného udělal. Takže je docela možné, že by se mu podařilo jednak zklidnit německé zázemí, jednak by se dříve zapojily do boje masy nespokojených antikomunistických Rusů (na způsob Vlasova). A Rusko by mělo podstatně větší problémy, Němci přístup k černomořským a kaspickým naftovým polím atd. Prostě je docela dobře možné, že tenhle atentát byl jedním z klíčových momentů, přehazujících výhybku dějin.

Šaman řekl(a)...

Pergille, tomu nerozumím: Heydrich byl jediný, který by dokázal postavit do latě pachatele největších excesů ? Was is das "do latě"?

Do latě stavěl protektorátní vládu, jejího předsedu Eliáše nechal odsoudit a popravit. A to v rámci stanného práva, které vyhlásil okamžitě po svém příjezdu do protektorátu, kam byl poslán, protože po útoku Německa na SSSR začalo v českých zemích sílit odbojové hnutí, sabotáže, stávky...

Další lať: Zavedl nové protižidovské zákony, od 1.9. 1941 např. povinné nošení šesticípé hvězdy... Nejpříkladnější lať - vyhlásil program vyvraždění Čechů - rasově dobří se přizpůsobí, nepřátelští budou povražděni - a převážná část národa pak bude přesunuta někam k Ledovému oceánu (bez lékařské péče potravin a vody - tedy vyhubena...)

To terda byla kurva lať, do které nás chtěl postavit. A on by to asi svedl...

Heydrich ovšem excesy asi nesnášel - při vyhlazení Čechů nemělo jít o ednotlivé "excesy", ale o plánovanou státně řízenou genocidu!

Šaman řekl(a)...

Myslím, že stejně jako odkvačil Janeček, stáhne se do "Anonymního" i Hledající. A ostatní jmenovaní tvorové pravděpodobně zůstanou případně rovněž Anonymními...

Šaman řekl(a)...

Ještě ke Karl Heinrichu Marxovi: Rozený v už konvertované luteránské rodině, pokřtěn, měl "komplikované názory na židosvství", jež v dnešní době znějí antisemitsky. No a jeho vztah ke Slovanům, byl vlastně klasicky pruský...
Podle různých výzkumů veřejného mínění patří dodnes mezi největší Němce a velikány lidstva vůbec..

neston řekl(a)...

Šamane díky za připomínku. Shromáždění u Památné Lidické hrušně včera bylo kupodivu bez deště. Stovka lidí přišla vzdát hold tomu stromu, co si všechnu tu nacistickou hrůzu pamatuje.

Diskuse kamsi sklouzla, snad i správným směrem a tak mohu celkem známý obrázek trochu popsat.
Našel jsem v diskusi chronický známý obrázek hořících Lidic.
http://www.storiain.net/arret/num78/mostra_immagine.asp?image=big/benes783.jpg

Vyhořelé nejseverněji položené domy v obci. Zleva vykukuje již dostavěný, ale ještě nenahozený dům čp. 102 manželů Josefy a Josefa Špotových se kterými zde před válkou žila ještě malá Hanička. Josefa se vrátila z lágru a byla jednou z mála žen, kterým se vrátilo dítě, takže se malé, otři roky starší Haničky dočkala. Manžela ale ne.

Uprostřed obrázku stojí vyhořelý dům čp. 93 manželů Alžběty a Josefa Doležalových Doležalových , s nimiž žily dvě děti, mladší dcera Marie a starší syn Josef.
Když se Alžběta vrátila z Ravensbrücku (No:11710) s podlomeným zdravím, setkála se naposledy před svou smrtí v roce 1946, se svou dcerou Marií, která vybrána na poněmčení ztratila češtinu a tak s maminkou jen velmi těžko komunikovala.
Syn Josef byl odvlečen společně s ostatními dětmi do Lodže v Polsku, kde ovšem Němci zjistili, že je starší patnácti let.
Tehdy mu bylo 15 let a jeden měsíc.
A tak nebyl dán na „náležité vychování“, jinak řečeno zaplynován v pojízdné plynové komoře, která vraždila výfukovými plyny, jimiž zahynuly i ostatní děti z Lidic, ale byl eskortován do Prahy Kobylis, kde byl dodatečně zastřelen, společně s občany z rodu Horákových a Stříbrných, tedy i s mým dědečkem a babičkou a dalšími prastrýci a pratetičkami a prasestřenicemi a prabratranci a ostatními muži a ženami z Lidic, 16. 6. 1942.
Zde mezi vyhořenými domy jsme narazili na dvě nacistické lži, když Hitler nechal vyhlásit zprávu o vyhlazení Lidic.
.... a dospělí muži budou zastřeleni a děti dány na náležité vychování!
První lež je o dospělosti. Tu si nacisté vysvětlovali po svém. U nás byl dospělý člověk až v 18 letech, resp. volební právo měl až v jedenadvaceti.
Druhá nacistická lež byla v řádném vychování = řádném usmrcení plynem, tedy alespoň u valné většiny Lidických dětí tomu tak bylo. Ze 105 dětí se vrátilo 17.

Ale už jen v krátkosti, co na obrázku vidíme dále?
Opět vyhořelý dům čp. 89 Antonie a Františka Říhových. S nimi bydlela ještě jejich dcera Miládka. Františka němci zastřelili na Horákově zahradě 10. června. Jeho ženu Antonii s dcerou odvezlo gestapo na nákladních autech do kladenského reálného gymnázia a odtud pak do lágru
V Ravensbrücku byla Antonie označena No:11764, zatímco Miládka No:11738. Obě se po válce vrátily, ale obec ani základy svého domu nenašly a teprve, když se vrátily, tak jim byl ukázán společný hrob všech Lidických mužů.

Posledním štítem vyhořelého domu je čp. 88 a za ním už je jen dým střední části Lidic. (Dnes by se řeklo od sousoší dětí jižně dolů ke společnému hrobu.)
V čp. 88 žila rodina Stříbrných. Otec Václav, zastřelen 10.6.1942 společně se svým synem Karlem. Manželka Václava Stříbrného Marie s dcerou Antonií, prošly Ravensbrückem pod čísly NO: 11855 a 11856.
Víc o tomto obrázku nevím, ale souhlasím s Informací. Takové a podobné fotografie by se měly okomentovat, aby si každý dovedl představit, kdo ve kterém domě bydlel, než ho z něj náckové vyhnali a zapálili a roztrhali dynamitem a nakonec zavezli s ruinami staveb největší rybník v Lidicích.

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane, jistěže máte pravdu. Faktem ovšem je, že Heydrich metodou "cukru a biče" potlačil odpor mezi českými dělníky, mj. tím, že zamezil samoúčelným excesům. Pokud používal násilí (jakože zcela jistě ano), používal ho tak, aby buď vyvolal odpověď typu "mohli si za to sami", nebo aby všechny zúčasněné zlomil strachem. Ostatní náckové, včetně K.H. Franka, tohle neuměli a jejich násilné akce vyvolávaly čím dál tím větší nenávist a odpor (což se zhodnotilo v květnu 1945).
Zajímavé také je, že O. Dvořák při svém studiu téhle problematiky přišel na to, že o Lidicích bylo možná rozhodnuto už za Heydrichova života, nacisté jen využili atentát jako dodatečné zdůvodnění. Ve skutečnosti mohlo jít o krvavou oběť nacistickým božstvům.

Anonymní řekl(a)...

Tak mě napadá, že za všechny tyhle hrůzy mohou "slušní" lidé. Tím, že přijímají a dodržují pravidla, která znemožňují zničit zlo v zárodku. Zabití Hitlera a dalších by ve řicátých letech nepochybně nazvali hnusnou vraždou. Přitom měli možnost znát jeho program a sledovat jeho naplňování. Jen hlupák nebere vážně výhrůžky a nečiní rázná opatření. Ano, leckdo vyrožuje planě. Přesto nevidím důvod, proč by neměl nést nejtěžší následky. Jestliže někdo požádá o můj dům, o můj majetek, o mou ženu proto že se mu zlíbí a vyhrožuje mi násilím až smrtí, necítím žádnou morální překážku bránící mi abych ho zabil. Bez výčitek svědomí. Bohužel, jsou mezi námi "humanisté", kteří způsobují, že bránit se je považováno nejen za špatné, ale i trestuhodné. Nevidím nic špatného na tom, že budou vedeni na popravu mezi prvními až se chopí moci zločinci, kterým z jejich viny nebylo včas zabráněno. Schumacher

A.S.Pergill řekl(a)...

Souhlas s anonymním.
Průšvih je ještě v tom, že "humanisté" velice často odmítají hodnotit nejen to, co daný politik (hnutí, náboženství) říká, ale i to, co dělá tehdy a tam, kde se dostal k moci.
Viz islám - říká, že anuluje lidská práva, všude, kde se dostali k moci muslimové, tak anulovali lidská práva - až po systematické vybíjení jinověrců, ale "humanisté" budou pořád blekotat ve stylu "to je v Afghánistanu, to je v Somálsku, naši muslimové jsou jiní" a jediné, v čem se angažují, je to, aby zamezili publikování pravdivých informací o tom, jak "jiní" ti "naši" muslimové v reále jsou (vraždy "ze cti", vraždění "odpadlých" členů komunity, masová znásilnění nemuslimek, krvavé nepokoje, vyhrožování masovými vraždami atd.).