čtvrtek 27. května 2010

Odvolili jsme to za tebe, soudruhu

Hrozí nám návrat reálného socialismu, kde místo agentů Moskvy nám budou vládnout agenti StB, veksláci a mafiáni.
*******************Milý prvovoliči, dnešek je pro tebe svátkem, kdy můžeš vyjádřit svobodně svoji podporu socialistickému rozvoji naší vlasti. Tak nějak to bylo napsáno na diplomu, který jsem na podzim 1972 dostal na strahovských kolejích od volební komise. Ještě ho mám schovanej někde na dně sklepa. Komisaři a komisařky se na mně vlídně usmívali, potřásali mi rukou. Pak jsem šel za plentu, což se tehdy nemuselo, a když se tam šlo, tak proč asi? Abych si přeškrtal na jediných možných jednotných kandidátkách Národní fronty tu jedinou nabídku, kterou nám tehdy strana a vláda předložily. Ale vlastní propiskou, protože pro sichr za tou plentou žádné psadlo nebylo!


Pak jsem vyšel ven, a komisaři se už neusmívali. Tvářili se, jako bych tam nebyl, a jako by tam nebyli ani oni. Hodil jsem volební lístek do urny a s tepem dvě stě a staženou prdelej vyšel ven.


Proč jsem škrtl onu nabídku? Nějak mi vadilo, že na kandidátce byli kolaboranti se sovětskou okupační mocí. Ale stejně nakonec vyhráli s drtivou převahou! Říkal mi později jeden komunální poslanec, že když si ta svoje procenta přepočítal na voličstvo, tak zjistil, že ho musela volit jedna ruka a jedna noha, protože od pěti set voličů obdržel 99,9 % hlasů. A taky mi vyprávěl kolega, jak jel na chatu volit s volebním průkazem, a když přišel k volební místnosti, byla zavřená. Neboť už měli stoprocentní účast místních voličů a chtěli mít o víkendu klid. Ten můj známý se přesto domáhal voleb, protože nechtěl mít u svého jména černý puntík, že se neúčastnil. Ale jeden z místních funkcionářů ho uklidnil: "Už nemusíš volit soudruhu, odvolili jsme to za tebe."


No ale to se už sedmnáct let nestává. Opravdu se může volit, vybírat z více nabídek, ne jen jako Adam Evu. A volit se může, ale nikdo vás k volbám nehoní. Tak tedy - já vás k nim honím. A honím i vaše rodiče, aby vás honili k volbám, milí prvovoliči, neboť k těmto volbám byste jíti měli - abyste na tom totiž po chvíli nebyli jako naše generace před Listopadem.


Neboť nám hrozí... komunismus? Ne. Něco horšího.


Hrozí nám totalitní péče státu. Moudrého státu, vedeného rukou silné osobnosti, která vám řekne, jaké noviny máte číst, co se smí říkat v rozhlase a který sportovní klub dostane miliardy.

Hrozí nám moudří hospodáři, kteří na dvacet let dopředu podpoří rozvoj perspektivních oborů, jako třeba výrobu televizních baňek nebo benzinových aut.

Hrozí nám státní zdravotnictví, které přikáže v jaké porodnici se smíme narodit, jaký lékař nás bude trápit a v jakém ústavu zemřeme.

Hrozí nám všemocné ministerstvo školství, které rozkáže, v jakých školách se naše děti smějí učit - a co!

Hrozí nám ministr gultůry, který nezná pojem "veřejnoprávnost" a chtěl by zase zavést státní televizi.

Hrozí nám ministr vnitra, který opakovaně lže a už se za to ani nestydí.


Hrozí nám návrat reálného socialismu, kde místo agentů Moskvy budou vládnout agenti StB, veksláci a mafiáni.


Už jsem to jednou zažil, a neděkuju, podruhé nechci. A nechci, aby to musela znovu zažít generace mých dětí. Či případných vnuků.


Takže, milý prvovoliči - hajdy k urnám, a nevol ani komunismus, ani socialismus. Vol svobodu. Tedy, pro nechápavé: Nevol KSČM a ČSSD!


Když je budeš volit, nebo pokud nepůjdeš volit vůbec, pak bychom mohli příště zase uslyšet:


"Už jsme to za tebe odvolili, soudruhu!"


Psáno v Praze dne 31. května 2006, poprvé vyšlo na NP den nato.
------------------------------------------------------
Pro webové archeology může být zajímavé podívat se i na čtyři roky staré kometáře. Ale varuji předem: tehdy jich na Psu bylo 117...

(Obrázek převzat z článku Sovětská vláda - nejdemokratičtější vláda na světě , převzatém v r. 2009 Českou revoluční tiskovou agenturou - http://crtacc.bloguje.cz/0905archiv.php - z webu Svazu mladých komunistů Československa)

44 komentářů:

Šaman řekl(a)...

Tak jsem se vrátil z kulturního literárního klubu, tedy z hospody, a zase nevím. Výjimečně jsme porušili nepsané pravidlo naší stolní společnosti, a bavili se o politice.
Den před volbami většina pravidelného osazenstva věděla koho nevolit, ale ještě nebyla rozhodnuta, koho volit! Jediné rozhodnutí, které bylo jasné, bylo, že se bude kroužkovat....
Na argumentaci I.K. pod včerejším článkem něco je, jdu se na to vyspat. A zítra? Zítra jdu k volbám. Ne jako prvovolič - ale možná jako poslednovolič.............

Harpyje řekl(a)...

My, kteří na to zíráme zpoza hranic, trpíme zrovna tak. Demokracie je sviňa.

barbucha řekl(a)...

Milý prvovolič mi dnes málem přivodil srdeční zástavu, neboť se sháněl po lístkách KSČM a socdem...když jsem se probrala z bezvědomí, sdělil mi, že za ně dostane v hospodě pivo. Poté se ovšem hluboce zamyslel: "já snad si snad to pivko radši zaplatím - eště bych to za plentou splet..."

Větší vlastenec řekl(a)...

JSME ZACHRÁNĚNI !!!

Jsme zachráněni, v hodině dvanácté ! Jsme zachráněni, ač se to již zdálo nemožné !
Jsme zachráněni, ačkoli se zdálo, že náš lid, vysílený dvacetiletým utrpením, již nemá sílu vzdorovat.
Jsme zachráněni ! Němci nás již neobsadí, Američani nezničí jaderným radarem, sionisti *) neošidí o poslední haléř.

Náš lid, zbídačený, vykořistěný až na kost, uražený a ponížený, našel v sobě dávnou sílu. Našeho lidu zdravá KREV a PŮDA naší vlasti – z těchto praživlů vzešli dva reci, dva bohatýři.
Ne blaničtí rytíři tzv. sv.Václava, toho zrádného agenta Němců-papeženců. Ne "slavní" legionáři, v německém, americkém a sionistickém *) žoldu bojující proti bratrům Slovanům.

Naši dva hrdinové jsou jako Žižka a Prokop Holý, jako soudruzi Gottwald a Fierlinger. Náš lid v nich má nejen zachránce, ale i vzory, byť téměř nedostižné.
Naši předsedové, přítel ing.Jiří Paroubek a soudruh JUDr.Vojtěch Filip, jdou ruku v ruce, za sebou lid a plameny revoluce.
Naši předsedové, naši zachránci smetou železným koštětem na smetiště dějin reakci a šmelináře, feudály a církevní tmáře.
Naši dva hrdinové, celé naše dvě Strany povedou lid vzhůru z bažin, ze smrdutých bažin kapitalismu a demokracie vzhůru, vzhůru k výšinám socialismu a socialistické demokracie.

Jsme zachráněni ! Posvátné území naší vlasti již neohrozí stavba americké jaderné základny; nebude naše zem úpět pod okovanou botou žoldáků Pentagonu. Nebude náš lid sténat pod bičem otrokářů, slouhů vrahů z Vólstrýtu, toho proklatého sídla krvavého Mamonu.

Jsme zachráněni ! Uvítáme opět krasnoarmějce.
Celá ta léta mysleli jsme na ně,
veselé, jako kvítek na tubetějce.
Patříme spolu k jedné straně,
půjdeme navždy s nimi odhodlaně,
abychom dějinami nevláčeli se za cizím vozem s hlavou dolů,
abychom vždy svůj chleba namáčeli uprostřed svých
u společného stolu.

Jsme zachráněni !
Vší náš lid nalezl v sobě dávnou sílu, sílu Zábojovu, rozlomil ocelové okovy, strhl si ze šíje těžké jho. Náš lid povstal jak husité, proti utlačovatelům, proti církvi, proti Němcům a sionistům *).
Vší náš lid povstal a zvítězil !

Díky, lide !
Díky, příteli Předsedo !
Díky, soudruhu Předsedo !


A díky i vám, milí přátelé a soudruzi vlastenci z národně protepleného, národně vonícího Doupěte Šamanova. Váš principiální, takřka leninský postoj k otázkám národním, váš boj za naše národní práva podstatně přispěl k našemu vítězství.
Vyzdvihnout musím především Velkého Šamana, jednoho z největších vlastenců českých. Jeho neustálé, neochvějné, neústupné a NAPROSTO NEOBLOMNÉ upozorňování na NEJVĚTŠÍ HROZBU naší státnosti a našeho národního bití, to jest na revanšistické Sudeťáky a agresivní Němce, probudilo vzdor v mnohých zdánlivě utlačených příslušnících našeho národa.
Ano, právě neúnavné snažení Velkého Šamana o probuzení smrtelně ohroženého lidu přineslo oběma našim bratrským Stranám SPOUSTU hlasů.

Děkuji, Velký Šamane. Mohu Vás ujistit, že Strana přihlédne k Vašim zásluhám o vítězství, až bude komplexně řešit Vaši budoucnost.
Na shledanou.


Psáno v jásající osvobozené Praze, dne 29.května 2010

----------------------------------------------------------

*) Zatím se musím vyhýbat určitým slovům. Naši velcí předkové, např. Havlíček-Borovský, jeho synovec primátor Baxa, paní Božena, Jan Neruda a další to měli jednodušší. Nemuseli se žádným citlivým slovům vyhýbat, tudíž mohli bojovat přímo a adresně proti Židům.

informace řekl(a)...

Popichovat tady pořád připomínkami o protižidovských náladách nebo zaměření našich "velkých předků", opíraje se o pár ojedinělých výroků, je poněkud potměšilé a odvádějící z cesty skutečných problémů. Autor příspěvku nade mnou zřejmě neví, nebo dělá, že neví, že tyto výroky byly už tématem diskuze o českém obrozenském prostředí a literatuře a to i na webových stránkách.
http://www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=26267
Jiří Brabec: Panství ideologie a moc literatury
knižně
Jiří Brabec: Panství ideologie a moc literatury, doslov Daniel Vojtěch, ediční příprava Jiří Flaišman a Michal Kosák, Akropolis, 2009, 320 stran

http://www.blisty.cz/art/37720.html
Jiří Beránek: Praha jako místo střetávání české, německé a židovské kultury v historickém obraze dobové politiky a literatury
Město prodejné a zralé pro zkázu, najde-li kupce. (Sallustius)

Myslím, že tam onen výše zmíněný přispěvatel najde odpověď na svůj problém, co ho tak trápí, jestli měli naši obrozenci protižidovské předsudky.

drak řekl(a)...

Tak jsem zaslechl na Rádiu 1 jakousi písničku, jejíž tématem byl Sexy Mozek a ne zrovna v příznivém tónu a poté jsem se tedy rozhlédl po internetu a v poměrně krátké chvíli jsem zjistil, že náš úžasný Sexy Mozek Duce Paroubek je díky nebývalé polarizující síle jeho osobnosti u mladé generace velice "oblíben", viz odkaz níže:

http://www.antiparoubek.cz/hlasovani-o-nejlepsi-antiparoubkovskou-pisnicku

a zdá se, že nejenom u ní:

http://www.stream.cz/video/469903-pochod-volicu-cssd-tak-nam-to-zraje

Ono ne nadarmo se říkává, že: "Jak se do lesa volá, tak se z něho i ozývá."

Pedro řekl(a)...

Ano, vážení přátelé, jak zcela správně upozorňuje přítel Richard, nikdy nesmíme zapomínat na naše národní bití zrádných Sudeťáků a proradných Němců všeobecně. Jen tak nebude ohroženo naše národní bytí. A dnes (případně i zítra) všechny hlasy kandidátům Národní Fronty!!!

Pan učitel řekl(a)...

Nemusíte to tak rozmazávat, Pedro, to že přýtel Rychard nezná pravopys, víme i bez Vás.

Rom, absolvent zvláštní školy řekl(a)...

Jiní zase neovládají interpunkci, pane učiteli.

Větší vlastenec řekl(a)...

Soudruh učitel se nezapře !

Soudruhu Pedro, děkuji Ti za vší náš lid !
Již PODRUHÉ jsem do zdejší diskuze, plné těch nejnejnej vlastenců českých, napsal o našem národním bití, a Ty jsi první, kdo si toho všiml.
A navíc i správně (resp. téměř správně) interpretoval.

Ještě jednou díky, tentokrát i za obě naše bratrské Strany.


Učit se, učit se, učit se ! (V.I.Lenin)***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Přestaňte se hádat, mládeži. Interpunkce je sice vizitkou, ne však hlavním kriteriem hodnocení.
-------------------
Já se přiznávám bez mučení, že sedím u PC a mám strach. V žumpovité břečce jsem plaval přes 40 let a jen co jsem vylezl na břeh a trochu oschnul, hrozí mi, že mě hodí zpátky.

Jestli to ti, co žijí v české kotlince dneska a zítra POSEROU, tak už snad přestanu mluvit a budu jenom žalostně mňoukat.

My, staří kocouři, v tom sice plavat umíme, ale kraulování v žumpě opravdu není naší oblíbenou zábavou!

A pokud to dopadne jen o něco hůř, než špatně, budeme v té smrduté žumpě s vysokými stěnami kroužit až do smrti.

informace řekl(a)...

Klid, STK,
nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

informace řekl(a)...

A když už jsme u té interpunkce, gramatiky a pravopisu, chtěla bych dodat, že forma "vší", kterou používá Vv. ve spojení s podstatným jménem mužského rodu "vší lid", podle pravidel mluvnice českého jazyka je přípustná jen v 2. 3. 6. a 7. pádu ženské rodu jednotného a množného čísla.
jednotné číslo množné číslo
1. pád všechna, všecka všechny, všecky
2. pád vší všech
3. pád vší všem
4. pád všechnu, všecku všechny, všecky
5. pád všechna, všecka všechny, všecky
6. pád vší všech
7. pád vší všemi

příklady: doufat proti vší naději; nastoupit se2 vší parádou; časopis pro všechny ženy a dámy; všecky banky pod jednou střechou;
nade2 všechnu pochybnost; nade2 vši pochybnost

U mužského rodu se nepoužívá.

Pedro řekl(a)...

To si snad přítel Richard nezaslouží, aby se na něho všichni sesypali a poučovali ho o české gramatice. Kdybych věděl, co rozpoutám, tak bych mlčel.

DEŽO řekl(a)...

Tak jsem zase o něco chytřejší! Od teďka budu vždycky říkat
"nade2 všechnu pochybnost; nade2 vši pochybnost"!

informace řekl(a)...

Milý Dežo,
asi jsi nikdy neviděl nějakou gramatiku, ono je to nalepené přímo odtud, beze změn. http://prirucka.ujc.cas.cz/

Větší vlastenec řekl(a)...

JSME ZACHRÁNĚNI !!! (Omluva a pokračování)

Drazí přátelé a soudruzi vlastenci, nejdříve se celému vašemu hejnu musím omluvit za předčasné odeslání příspěvku "JSME ZACHRÁNĚNI !!!".
Příspěvek jsem napsal v předstihu, pln rozechvělé nedočkavosti, a chtěl jsem jej odeslat až v sobotu odpoledne. Nebo třeba v sobotu večer; prostě v momentu, kdy bude i těm nejzpozdilejším osobám zcela jasné, že vší náš lid zvítězil.

Přírodažel, byv unaven dlouhou a náročnou volební kampaní, text jsem vložil do Doupěte již v páteční ráno. Nicméně – nemusím na něm měnit ANI JEDINÉ slovo. Ani suché konstatování výtrysku obrovské radosti, jež brzy brzičko zachvátí celou naši vlast, ani vřelé poděkování Velkému Šamanovi za nepominutelné přispění k našemu vítězství, k vítězství opravdových vlastenců nad zrádnou buržoasií, nad Němci, sionisty, křesťany, Američany a jinými nepřáteli.

Nyní musím ještě jednou zdůraznit, že my nikdy nezapomínáme na statečné a poctivé lidi, kteří nám pomohli. Prostě – jako jsme ochotni odpustit V.Klausovi jeho pravičácké řečňování (za jeho obrovské zásluhy při navazování zpřetrhaných svazků mezi naší vlastí a velkou Ruskou federací + trhání pout, jež nás svazují s tyranií EU), tak jsme ochotni odpustit V.Šamanovi jeho uličnické pokřikování na naše Strany a výdobytky socialismu.

Ptáte se proč ? Protože rozlišit Šamanovo doupě od webu Klubu českého pohraničí občas dokáže jen opravdu VELMI pozorný čtenář.
Ano, neohrožené upozorňování na neustále přítomné smrtelné ohrožení naší vlasti i celého národa agresivním Německem probudilo spoustu našich spoluobčanů. Těch spoluobčanů, jež byli spokojeni s polistopadovým vývojem, i těch, kteří si mysleli, že jejich hlas na bídě a utrpení lidu nic nezmění.
My Češi jsme prostě chytří a vzdělaní.

Vykořisťovatelé prostě vědí, že němečtí okupanti znamenají pro nepoctivé podnikatele mnohem větší nebezpečí než pro pilné pracující. Pilní pracující zase vědí, že německá okupace není žádný med. Sice přinese pevné mzdy, prémie za překračování plánu, sociální zabezpečení atd., ale na druhou stranu nelze stávkovat, nelze utíkat z práce na melouch atd. A ke všemu na továrny útočí angloameričtí letečtí piráti.

Prostě – sebehorší našinec je lepší než sebelepší cizinec.
Takže nakonec všichni raději volí jistotu : naši levici. Vykořisťovatelé se skřípěním zubů a náběhem na infarkt, vykořisťovaní s pocitem člověka právě probuzeného z dlouholetého kómatu.

Naše vítězství bude velkolepé.

barbucha řekl(a)...

Příteli Vlastenče, víte, že si na vás docela potrpím - ale dejte už pokoj s těmi Sudeťáky, už jste otravný jak Bohoušek Doležalů.
Pochybuju, že by Šaman volil kvůli svým názorům levici, a já osobně, ačkoliv jsem stejného náhledu a navíc čtu jeho články, bych si podobné nařčení vyprosila!
Ostatní pilní pracující, vší lid, si vystačí s Bleskem (pokud jsou s to přečíst celou větu)- ty v jejich preferencích Šaman ani nepodpořil, ani nezviklal.

Větší vlastenec řekl(a)...

"Příteli Vlastenče" ??
Vy jste členkou naší Strany, barbucho ? Pochybuji.

Co se Sudeťáků a vůbec Němců týče, tak s Velkým Šamanem souhlasím prakticky bezvýhradně : Němci představují největší ohrožení naší vlasti. Nepřetržitě od jejího vzniku.
Na toto nebezpečí je nutno neustále poukazovat, zvláště v době, kdy z našich odvěkých hranic je ještě pořád korzo, kdy tlupy zvlčilých Sudeťáků jsou za Šumavou a Krušnými horami a Armáda Ruské federace až za devaterými horami a desaterými řekami.

Račte si povšimnouti, barbucho, že já pouze Velkému Šamanovi děkuji za jeho boj.

*******************************************************

Je přece nabíledni, že Velký Šaman volí levici. Přece nebude volit partaje, jejichž přední činitelé prohlašují odsun za "vyhnání". To by popřel sám sebe.
To by musel odvolat skoro všechno, co do vlastního Doupěte dosud napsal.
Úsměvná myšlenka.

*******************************************************

Jinak s Vámi ovšem souhlasím. Pan Doležal (já se s tím sudetoněmeckým agentem neznám, takže mu nemohu - a ani nechci - říkat "Bohoušek") je NESMÍRNĚ otravný. Kdyby mohl, netrávil by pouze ovzduší, ale i studny, stohy by zapaloval, muniční sklady do povětří vyhazoval. Atd., prostě jak to Němci všude na dědičném území Slovanstva nepřetržitě provádějí.
Naštěstí stojíme na stráži. A dnes (nebo zítra), po našem vítězství, nastává konec velezrádné činnosti pana Doležala. Ať už za katrem nebo doma, bude se užírat, jako se užírají všichni ostatní zkrachovanci a zaprodanci.

Prostě : NEPROJDOU !

Větší vlastenec řekl(a)...

Proti všem !


Drazí přátelé a soudruzi vlastenci, s prominutím, plkáte tady o hloupostech, a přehlížíte důležité věci. Pícháte pravopisné hnidy, a nevšímáte si skandálních výroků.

Takže se musím osobně postarat o nápravu :
Jen osoba naprosto neznalá naší historie a/nebo naprosto zlovolná může prohlašovat boj našich předků-velikánů proti Němcům, sionistům *), katolíkům a zrádcům národa **) za "pár ojedinělých výroků".
Vždyť vší náš lid ODEDÁVNA bojoval za očistu našeho národního prostoru a života od cizorodých elementů !
A cizorodí elementi buď prchli, nebo se dobrovolně stali našinci, nebo byli naším národem humánně konečně vyřešeni. Všichni, počínaje těmi bezejmennými, které zde našel vojvoda Čech, přes Avary a Němce až po Američany ***).

Příklad komplexního řešení německé otázky : Dekret Kutnohorský -> Husitské revoluční hnutí -> stavovské povstání -> boj o insignie -> humánní odsun + Dekret presidenta republiky č.122 o zrušení německé university v Praze
Souvislost našich snah o souběžné vyřešení otázky Němců-papeženců a papeženců-neNěmců je snad zřejmá i koni.
Co se týče souběžného a neméně důležitého boje za očistu našeho prostoru a života od sionistů *), doporučuji všem vlastencům českým četbu našich klasiků, a zvláště studium závěrečné řeči velkého českého vlastence dr.Karla Baxy před porotním soudem v Kutné Hoře, v případu rituální vraždy panny A.Hrůzové.

Kdo je dnes principiální ochránce našich národních zájmů, zjistíte např. zde : http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3855&item=40301&category=&previev=archiv
A zde : http://www.lidovky.cz/paroubek-kdyz-vyhrajeme-jako-prvniho-pozveme-putina-pc9-/ln_domov.asp?c=A090626_143509_ln_domov_mev


Přeji všem českým vlastencům a vlastenkám krásné jitro na úsvitě staré krásné doby.

------------------------------------------------------------------

*) Zatím se musím vyhýbat určitým slovům. Naši velcí předkové, např. Havlíček-Borovský, jeho synovec primátor Baxa, paní Božena, Jan Neruda a další to měli jednodušší. Nemuseli se žádným citlivým slovům vyhýbat, tudíž mohli bojovat přímo a adresně proti Židům.

**) Zatímco s cizáky jsme zacházeli po husitsku a po leninsku humánně, s domácími zrádci jsme byli nuceni jednat rázně a principálně, po husitsku a po leninsku. Václav, Slavníkovci, Vršovci, Slavata, Martinic, Sabina, Stříbrný, Syrový, Havel. Ne vše se nám podařilo, např. Háchu jsme nestihli potrestat, Pitter nám proklouzl mezi prsty, Doležal pořád ještě provokuje, Havel, Topolánek, Schwarzenberg též stále unikají spravedlivému trestu. Ale snad alespoň ty posledně jmenované stihneme postavit před Lidový soud.

***) US Army jsme podruhé na naše území nepustili, otázku Američanů-civilistů přítomných na tisíciletém území naší vlasti budeme vbrzku řešit komplexně.

informace řekl(a)...

V dnešním Psu jsem si přečetla článek pana Hvíždaly, kde říká, že v tisku ho zaujal hlas filozofa Václava Bělohradského, uveřejněný v minulém týdnu v Právu pod titulem "Čtyři důvody, proč volit levici".
Pana Hvížďalu zaujala kritika české zahraniční politiky ze strany českého filozofa z Terstu.
Mne, upřímně řečeno, zvlášť nezaujalo nic, protože tam pan profesor z Terstu jen aplikuje na současnou předvolební situaci svůj světonázor, který vyložil na př. v interview s britskou BBC v r. 2000. http://www.ce-review.org/00/20/interview20_belohradsky.html
Odkazy Bělohradského v tomto pohovoru na své italské inspirátory jsou dost výmluvné: Mario Capanna, lídr krajně levicového studentského hnutí v Miláně v šedesátých a sedmdesátých letech, které se často dostává do tvrdých srážek s policií, v r. 1976 lídr krajně levicové strany Partito di Unità Proletaria per il comunismo (Strana proletářské jednoty za komunizmus), poté strany Democrazia Proletaria (Proletářská demokracie).
Druhým inspirátorem terstského filozofa je Gianni Vattimo, který v poslední fázi svého myšlenkového vývoje dochází k t.zv. oslabenému nebo umírněnému marxizmu, chápanému jako ideologická "základna schopná být politickou perspektivou konkrétního vývoje společnosti".

V souhlasu se slovy italského levicového filozofa Bělohradský v interview říká: "Despite all its violence, Communism contained great emancipatory force. It brought social equality, the mass expansion of education and a reduction of the intensity of the struggle for survival. Its main goals were the same as those of capitalism - prosperity and the scientific management of society. Communism offered us the opportunity to leap over a certain phase of Western capitalism, but it was an opportunity which we did not manage to take."
Krátce řečeno, komunizmus nám dal velkou příležitost k emancipaci, k sociální rovnosti, k rozvoji, měl tytéž cíle jako kapitalizmus, jenže jsme ho nedokázali realizovat.
Vidí snad Bělohradský v Paroubkově ČSSD možnost tento "oslabený umírněný komunizmus" uskutečnit?

Další kritika v pohovoru s BBC se týká české neschopnosti stát se politicky myslícím národem, jak za Rakouska tak za první republiky, kde Masaryk propagoval t.zv. postupnou emancipaci národního vědomí prostřednictvím malé práce mezi lidmi, jako na př. Sokol, vlastenecké básně, řeči o morální pravdě a opravdových hodnotách.

Tady jsem si položila otázku: jak si představuje Bělohradský politicky myslící národ? Zřejmě národ s jasně vyhraněnou a zároveň pružnou mezinárodní politickou linií jako Polsko: "Poláci ve svých dějinách vedli s Ruskem větší boje než my, byli oběťmi neomluvitelného masakru v Katyni, a přesto nacházejí pomalu cestu ke vzájemnému porozumění a smíření – polská armáda se letos zúčastnila spolu s Brity, Američany a Francouzy slavnostní přehlídky vítězů druhé světové války na Rudém náměstí.“ Tady Bělohradskému zřejmě unikají některé podrobnosti o ruských reakcích na instalaci americké raketové obrany a také projev polského ministra při slavnostním zahájení.
Je snad národ, respektive politické síly, jež jsou jeho vyjádřením, národ, který svou orientaci po zkušenostech z minulosti v současném světě pracně hledá, jako ten český, národem politicky nemyslícím? A Paroubkova ČSSD mu dá šanci stát se národem myslícím?

Končím jedním citátem z Bělohradského ekologisty: "Tráva umírá, člověk umírá, člověk je tráva. Smrtelnost, kterou sdílíme s trávou, nás zavazuje."
Meditujte, Češi, meditujte!

Harpyje řekl(a)...

Vy jste si, Barbucho, této nedůslednosti českého "pravicového" smýšlení ještě nevšimla? Anebo ji odmítáte vzít na vědomí, protože vyzývá k nutnosti klást si nepříjemné otázky a říct b, když jsem řekla a?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

ta "slavná" česká pravice právě definitivně prohrává v důsledku své nedůslednosti.
Vždyť například obranu našich národních zájmů by klidně mohla vydávat za středobod své politiky. A stačilo by k tomu málo, třeba vyloučit již poraženého Topolánka z ODS, za jeho skandální výroky o humánním odsunu a humánním znárodnění, za jeho "vyznamenání" Mašínům, těm žoldáckým vrahům Čechů.
Stačilo by jí navázat třeba na zmíněný boj o insignie - tam by dokonce pravice mohla poukázat na (zdánlivě) protinárodní postoj významných příslušníků levicové inteligence, kteří se postavili proti naší krásné tradici, proti našemu národnímu bití Němců a sionistů *).
Stačilo by jí důsledně a VELMI ZŘETELNĚ odsoudit Havla a Schwarzenberga.

Jenže právě toho pravice prostě schopná není; takže ztratila hlasy spousty svých potenciálních voličů, kteří dali přednost košili před kabátem. Ano, díky dlouhodobé mravenčí politické práci náš národ ví, že (sudeto)německá hrozba nezmizela, že naopak stále sílí (viz právě skončené provokační Sudetoněmecké dny). I díky Velkému Šamanovi náš národ ví, že vpád (sudetských) Němců je největším nebezpečím pro naši vlast, pro celý náš národ.
Proto i potenciální voliči pravice raději volili KSČM a nás (správně nás vnímají jako jednu jedinou levici).

A přitom by pravici stačilo vytáhnout ze zapomnění jméno zlopověstného Tomáše Kosty. Jméno toho německého agenta, jenž svedl našeho př.Předsedu k největší chybě jeho politického života.

Inu, pravice je hloupá a neschopná; stačí si vzpomenout na "okolky" vraha vietnamských dětí McCaina ohledně uveřejnění tzv. nevyjasněných otázek ze života našeho Husseina Obamy. Prostě - ve sportu i v politice platí "Nedáš – dostaneš".
Pravice s celou svojí "odpovědnou politikou" právě dostává na prdel. :-)))))

*******************************************************

U příležitosti našeho dalšího květnového vítězství si dopřeji to potěšení, a ještě jednou zde uvedu text, nad jehož lapidární krásou vždy znovu a znovu slzím radostným dojetím :

Dekret presidenta republiky č.122 ze dne 18. října 1945
Zrušení německé university v Praze.
Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské university a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé republiky, ustanovuji k návrhu vlády:
§ 1.
Německá universita v Praze, která zanikla 5. května 1945, prvním dnem povstání pražského lidu, se navždy zrušuje jako ústav nepřátelský českému národu.
§ 2.
Vědecké ústavy a jejich zařízení, jakož i veškerý majetek německé university v Praze připadají universitě Karlově.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1939; provede jej ministr školství a osvěty.
Dr. Beneš. v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.


Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát !***Díky za zvolení ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------

*) Zatím se musím vyhýbat určitým slovům. Naši velcí předkové, např. Havlíček-Borovský, jeho synovec primátor Baxa, paní Božena, Jan Neruda a další to měli jednodušší. Nemuseli se žádným citlivým slovům vyhýbat, tudíž mohli bojovat přímo a adresně proti Židům.

Harpyje řekl(a)...

Je dobře, Vlastenče, že jste připomněl tuto pozoruhodnou osobnost. Nevím, jak je prof. Kosta vnímán v Česku, umím si ale představit, že pro vlastenčíky všech možných barev ztělesnuje hotovou provokaci.

informace řekl(a)...

Vysvětlete mi tedy laskavě Větší vlastenče a Harpyje,
pro koho vlastně chcete, aby lidi hlasovali.
Větší vlastenec pro levici a Harpyje také?
Protože volba postavená na alternativě:
volte levici, protože ta republiku ochrání od hrozby vpádu sudeťáků a naváže těsné vztahy s Ruskem - Vv
anebo volte pravici, ta přiznává české viny vůči sudeťákům a chce je napravit- Harpyje
ve skutečnosti žádnou alternativou není.
Protože co znamená urovnání vztahů se sudeťáky?
1) Omluva za křivdy
2) vrácení českého občanství?
3) navrácení majetku?
4) masový návrat Němců di Sudet?

Jste tedy oba pro levici? protože pravici, jak si ji tu nejasně představuje Harpyje, žádný soudný člověk volit nebude.
Prozatím, dodávám, úmysly pravice, pokud jde o to vyrovnání, nejsou nijak jasně formulovány.

Jste tedy oba emisaři Paroubka a Putina?

Harpyje řekl(a)...

Já zrovna juchám a Vlastenec truchlí!!! :-)))
Předběžně Vás, Informace, odkazuji na
http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A100525_215913_p_cirkus_nef&vlakno=40730512#40730512

Harpyje řekl(a)...

Petra Manželkovna včera tak chlípně olizovala volební obálku a teď? To musí být strašné probuzení.

informace řekl(a)...

To jsou exit polls nebo první výsledky sčítání hlasů? Oba mohou být dost klamné.
Ta diskuze mi nic nového neříká.

Harpyje řekl(a)...

http://www.ct24.cz/vysilani/?streamtype=WMA

informace řekl(a)...

Pardon, našla jsem to. To jsou definitivní výsledky po sečtení víc jak 9O% hlasů.
V Česku jsou s tím sčítáním rychlí.
Nejsem informovaná, právě jsem se vrátila.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

jak všeobecně dobře známo, naděje umírá poslední.

Ještě pořád můžeme sestavit vládu. Prostě díky naší dlouhodobé koncepční práci máme na KAŽDOU významnější osobu TOLIK informací, že dokážeme předkládat nabídky, jež nelze odmítnout.
Takže "Pravdomluvný John" půjde s námi. On si to už nějak odůvodní, a jeho voliči za ním půjdou, půjdou omámeni jeho charismatem jako píšťaličkou, pobeží, tlamičky otevřené, očička vypoulená, poběží tělíčko na tělíčko, ocásky vysoko pozvižené...
Doslova vidím to divé hemžení. Fuj. Tedy vlastně : Sláva !

A jinak : Do vlády prostě MUSÍME. Prostě musíme splnit sny dětí Jiřího a Petry Paroubkových. I jich samých; vždyť trpí nouzí !
Náš př.Předseda na to má, aby si pořídil slušné šaty (a to něco stojí!). Ale První přítelkyně zřejmě ne, i když prý vydělává víc než př.Předseda.

Pohled na k prasknutí napnutý bílý kostýmek První přítelkyně, pocházející zřejmě z doby před těhotenstvím, mne naplnil nesmiřitelným odporem k pravičákům-vykořisťovatelům.
Jak ještě dlouho bude trvat, než přední socialisti naší vlasti se budou moci oblékat tak elegantně, jako jejich řečtí soudruzi ?!?

Fuj pravicovým experimentům, fuj kapitalismu a buržoasní demokracii ! *** Díky za zvolení ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

"17:16 Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že komunisté jsou připraveni jednat o budoucí vládě se všemi politickými stranami. Podmínky pro vládu zatím neřekl."

Páni, ti chtějí být ve vládě za každou cenu i kdyby měl čert na babě jezdit!

Pěkné principy!

Anonymní řekl(a)...

doufam, ze bude zabijecka v cssd, toho tlusteho olacha, co projel druhe volby za 300 mega, usmazi a stahnou z kuze.
Mam velmi velkou radost, i kdyz Vv bude asi drzet smutek :-))). Tom

STK řekl(a)...

Hej! *** Vlastenče Větší! *** Pravý příteli zleva!

Co se to jenom děje? Před chvíli jsem zaslechl přes dvě místnosti hlas přítele předsedy a neomylně v něm odhalil zřetelně kňouravý tón. Co říkal nevím - a není to ani podstatné.

Půjdete snad do ulic jako v osmačtyřicátém?

Nebo zkusíte status zvrátit u "Božího soudu" v Bruseli či Haagu?

Jak zní váš plán "B"? Máte vůbec nějaký plán "B"?

Vím, že to zní hrozně, ale ty nové valéry v tak známém hlase presumtivního premiéra, předsedy přítele Paroubka mě potěšily. Již čtyři roky jsem je neslyšel!

A Cyril kňourá taky! Nové Zpěvy páteční!
----
Jedině Pravdomluvný Radek by mohl ještě něco změnit. Jinak vám asi nezbývá nic jiného, než opět začít revoluci, k čemuž vám dopomáhej Bůh/Marx/Prozřetelnost (!?)

Větší vlastenec řekl(a)...

ZVÍTĚZILI JSME !
aneb
Pádná odpověď všem posměváčkům a škarohlídům

"Vypadá to na vítězství. Možná ne tak vysoké, jak bylo očekáváno, ale každopádně to vítězství je. Bude záležet na nás, jak je dokážeme využít v rámci možných koaličních vyjednávání o ustavení budoucí vlády.
Pevně věříme, že prezident Klaus bude konzistentní ve svém postupu jako v minulosti a pověří vítěze voleb sestavením vlády.
Vítězové by neměli být zklamáni. Samozřejmě očekávání může být vždy větší, ale je to vítězství a je to potřeba tak brát," říká místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach v reakci na výsledky voleb do poslanecké sněmovny.

Více zde : http://www.cssd.cz/inews/video/vitezove-by-nemeli-byt-zklamani


I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor s růží zavlaje !***Díky za zvolení ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Budete kňučet, Vlastenče! .-)))

STK řekl(a)...

Upřesnil bych, s dovolením, VV: ČSSD dnes utrpěla vítězství!

Větší vlastenec řekl(a)...

Předseda odstoupil.


F.Halas : DESET RAN EGYPTSKÝCH

"Krev,žáby, štěnice,
mouchy, mor, vředy,
krupobití, kobylky,
tmy, pobití prvorozenců"

Po rukou mužů po čelech dětí po lůnech žen
po celém světě teče krev
Nechť křičí básník bratr pěn
krvavé kapky rytmujte mu zpěv

Obludné žáby slov z úst novin vylézají
ta slizkost otřásá
rosoly lží tůň víry v moci mají
svět skryl se do masa

Štěnice mincí bídou nabobtnalé
na těle chudých nesčíslnost jich
Jsou stromy svobody tou rzí tak opršalé
štěnice zrady smrdí z listů knih

Pod mračny much lidství rozvalené
s mušinci odznaků
z jarmarku parád ječ neprodejných stene
do kroku žoldáků

Jdou mory v purpuru jdou zlaté kápi
vnitřnosti padlých na štítě
šrapnely věsí šat dětí na okapy
Vše pro dítě

Na knoflík vředů zapjata jsou těla
za hadry hesel duše zahnívá
rozetou z vředů Evropo jsi celá
Ty zmije zrádlivá

Vraženo v kámen co se k nebi pjalo
kroupami z ocele
a rány Kristu znova roztrhalo
úpění dětí stařen v kostele

Vlečku hladu táhnou sarančata
na hřbetech červů sunut pod hlínu
poslední žebrák jehož duše jata
znamením chleba vchází v hostinu

Krouží tmy krouží jiskry nikde není
a všechna srdce černá jsou
co hrůznější než tváře bez zardění
před zemí španělskou

Pobití prvorozenci nám peklo připravují
vrněním sladkým dali Bohu zrát
Jsem svědkem Egyptské rány z Písma vypisuji
všem zbabělým je přeje tisíckrát

Větší vlastenec řekl(a)...

Předseda odstoupil, ale Strana jde dál. Zvítězíme ! S námi je pravda, pravda dějin !

Malověrní, myslete na chorál !
Na chorál myslete, Pražáci, jež buržuje a německého knížete vpustili jste v brány !
Myslete na Vítkov, na vozovou hradbu myslete !
Na cepy a sudlice, na srpy a kladiva !


F.Halas : PRAZE

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem

Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých stín

Já vím Já vím

Jenom na strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas

Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál

Větší vlastenec řekl(a)...

Hanba malověrným !

Hanba mně, že jsem uvěřil, že ztratil jsem víru ! Náš předseda, přítel ing.Jiří Paroubek, budiž Jeho Jméno pochváleno, neodstoupil.

To jen bezpáteřní poskoci německého velkokapitálu, pravicoví pisálci z modrých Lidovek, opět proradně štvali lid :
http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/informace-serveru-lidovky-cz-jsou-lziveIvan Skála : Čí je jaro

K neuchopení těžká,
k nevyzpívání lehká,
má země
v čistotě zítřků.

A jaro naše, oblouk plný mízy,
v azuru navždy rozklenulém
cloní ji štěstím.

Svorníkem víry vyztužen,
kladivem vůle kut,
v zástupů úsměv rozemnut
plán jejích jiter.

Chvat lidí, jas dní rozhořelých,
milostný skřípot lan
v strašném náporu radostném
vnikají se všech stran.

Poryvem smíchu stroje duní,
zelení vzpínají se chlumy
a jizvy včerejší
sešívá zpěvem ptactvo.

K umilování sladká,
k nepřemlčení radostná,
má země,
vonička zítřků.


***Díky za zvolení ČSSD a KSČM !***

informace řekl(a)...

Kladným výsledkem voleb je, že nevyhrála masově ČSSD a že není možné sestavit levicovou vládu. Dalším kladným výsledkem je, že se do parlamentu nedostaly straničky. Tím se hra zjednodušila a stala průhlednější. Vyjde-li z těchto voleb silná vláda, záleží na dohodě tří stran ODS, Topky a Věcí veřejných.
Uvidíme.

Větší vlastenec řekl(a)...

Předseda odstoupil.

Odvoláváme, co jsme odvolali.
Předseda odstoupil :
http://www.cssd.cz/inews/video/dekujeme-volicum-a-vsem-kteri-se-na-nasi-kampani-podileli

Kdo utiší pláč celé země ?
Kdo hladový náš lid nasytí ?
Kdo pofouká bolístku maličkému ?
Předseda odstoupil.
Země propadá se do šera.

Kde jste, legendární vojska z dávných kronik ? V dusném Srpnu jste nás zachránili, chrabří bohatýři. Kde jste dnes, když Buržuj a Germán na lid zase míří ?

***Děkujeme všem za volební podporu ČSSD a KSČM.***

Harpyje řekl(a)...

Vlastenče:
http://rudoarmejec.ic.cz/rym/pochod_padlych_revolucionaru.mp3

drak řekl(a)...

Výsledek těchto voleb, no to je prostě úleva :-)