úterý 26. dubna 2011

Pravda šmejdu vítězí

To je ta země zaslíbená, troubů a hejlů plná, penězi oplývající, země po naší vůli: Česko

Přišel mi dopis. Z „Českého mincovního obchodu“, P.O.Box Vejprnice. Adresa: Důležitá informace pro všechny občany České republiky. Obsah: Nabídka šmejdu.

Šmejd stojí 998 Kč, ovšem dostal jsem osobní poukázku R39 na 799 Kč, takže zaplatím jen 199 Kč. Další výhoda: Neplatím poštovné! Ale musím si pospíšit, nabídka trvá jen 10 dní. Šmejd je již nyní vyhledávanou sběratelskou perličkou a je limitován v celosvětovém měřítku na pouhých 9999 „kompletních vydání“. Po obdržení zásilky mám právo na vrácení zboží do 14 dnů. Nepíše se kam a nepíše se, jestli po vrácení zboží máte právo na vrácení peněz. Obchodní podmínky? Platí Všeobecné obchodní podmínky Českého Mincovního Obchodu – které budou „ve Vaší zásilce přiloženy k faktuře“.

Čili nejdříve si na poště vyzvednete zajíce v pytli, a pak teprve hledáte šídlo, které leze ven. Je těžké ho najít. Snad jen z dřívějších zkušeností s podobnými šmejdy stejného dodavatele. „Jako registrovaný sběratel máte u všech vydání Vaší edice právo vrátit zboží do 14 dnů“. Takže – nejspíše se zavazujete k odebrání celého „kompletního vydání“ či „edice“. Již dříve takto ona firma nabízela za pouhých 199 Kč (po odečtení slevy) jiný šmejd, jehož objednávkou jste se nepřímo zavazovali k odběru celé sady 7 kusů - avšak již za cenu 1055 Kč za druhý a každý další kus. Pak už nepřekvapí, že k odchycení hejla se jako lep použije nabídka „atraktivních náramkových hodinek ZDARMA.

O jaký šmejd jde tentokráte? O „osobní pamětní medaili. Je to „nejaktuálnější světová novinka: Úplně první mimořádná ražba na počest našeho pravděpodobně nejznámějšího hrdiny“. Placka o průměru „cca 40 mm“. Nejspíš se ten plíšek při „ražbě“ vždy rozcapí nějak jinak. Jest „zušlechtěno ryzím zlatem a stříbrem“. Co, je „zušlechtěno“, čili galvanicky pokoveno, o tom se nemluví. Skutečně – ani materiál ani váha medaile, která se tváří jako stříbrná se zlatým okrajem není uvedena! Dokonce ani váha „ušlechtilých ryzích kovů“. Skutečně rarita pro všechny sběratele.
Zato si v doprovodném textu můžete přečíst „zušlechtěný“ citát ze Starých českých pověstí od slovutného mistra Jiráska. Hle, takto promluvil praotec Čech ke svému lidu:

„»To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, sladkým medem oplývající. Hle, země po naší vůli, v níž chceme přebývati.« Když lid začal přemýšlet, jak novou zem pojmenovat, shodli se všichni na tom, že by měla nést jméno praotce Čecha. Tak vzniklo Česko.

Skutečně, tak vzniklo Česko, podle představ ryze české firmy HMK GmbH, Leubernstrasse 6, Švýcarsko, která si zaregistrovala název „Český Mincovní Obchod“ jako ochrannou známku. Místo sídla firmy vysvětluje hned nejméně dvě otázky. Jednak jak se financují „případná cla a daně“, které za nás hradí ČMO/HMK. Jednoduše: Přejde se most a jste v Kostnici, což je Německo, Schengenský prostor. Odtud jdou už balíky lépe – a šmejdy se clít nemusí.

Druhá otázka, která se v souvislosti s ČMO ocitla na diskusi sběratelů (Obchodovat s medailemi mohou, ovšem mají zákaz nabízet odběr jednoho kusu vázaný odběrem dalších. To totiž odporuje unijním zákonům.) se rovněž řeší hned dvakrát: Zaprvé se „kompletní vydání“ nabízí jen nepřímo. A za druhé – sídlo firmy je mimo Evropskou unii, i když jen o pár kilometrů...

Za necelé dvě stovky si nyní tedy můžete pořídit další šmejd, na jehož líci se skví praotecko Česko a na rubu královský lev (jde doprava), románská rotunda a královská koruna. Na líci jest obrazec doprovozen textem „ČESKÁ HISTORIE“ v těch místech, kde v loňské říjnové nabídce znělo ČESKÁ REPUBLIKA. Tehdy se našňupla i Česká národní banka, protože na líci bylo nad Františkem Palackým psáno „TISÍC KORUN“. Rovněž zde byla vyražena číslice „1000“ - a navíc zde byly nalepeny papírové miniatury tisícikorun. Po případném odlepení těchto napodobenin (které se snad nesmějí prodávat?) měla medaile v „hodnotě 998 Kč“ (se slevou za za 199) všechny atributy skutečného peníze. ČNB k tomu vydala prohlášení:

Medaile s motivem bankovky 1 000 Kč nabízená Českým mincovním obchodem (obchodní značka společnosti HMK GmbH) pod názvem „ražba s 1 000 Kč bankovkou“ může u veřejnosti vyvolat klamný dojem, že se jedná o zákonné peníze vydané Českou národní bankou... Medaile není na rozdíl od mince platidlem, nemůže obsahovat nominální hodnotu. Medaili může vydat v podstatě jakýkoliv subjekt, platné mince s nominální hodnotou v tuzemské měně pouze Česká národní banka... V případě, že by medaile byla zneužita v peněžním oběhu a poškozená strana by jí přijala v dobré víře, že se jedná o zákonné platidlo, mohlo by se na jednání společnosti, která takovou medaili vydala, nahlížet jako na napomáhání k trestnému činu podvodu podle § 209 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.“

Do Vejprnic, Němec a Švýcar se ta zpráva patrně nedostala, protože ty „matoucí“ (=falešné) šmejdy se na internetové stránce dodavatelské firmy nabízejí dále. Dokonce se zde nabízí přesně stejným stylem vyvedená „matoucí“ pozlacená stoeurovka.

Firma, zakotvená na švýcarskoněmecké hranici jen kvete a svoje „matoucí“ (viz výše) nabídky dnes distribuuje v samostatných obálkách, přiložených ke katalogu renomované zásilkové firmy. Ta svým jménem (uvedu až při opakovaném zaslání) kryje podivuhodně podnikavé šibaly. Kteří si řekli: Hle, Česko, to je ta země zaslíbená, troubů a hejlů plná, penězi oplývající, země po naší vůli. Kde se kupují šmejdy, jen když jsou levné.

Šamanova poznámka: Šmejdy prodávají šmejdi.

PS: Jo, na rubu té současně nabízené medaile s praoteckem Českem je vyraženo heslo „PRAVDA VÍTĚZÍ“. „Český mincovní obchod“ přitom lže už svým názvem.

Psáno v Praze dne 26. dubna 2011

Použité reference:
Prohlášení ČNB k „matoucí“ tisícikoruně:Matoucí medaile
Současná nabídka dodavatelů pozlaceného šmejdu.

DODATEK z 15. 5. 2011: Oslovil jsem ČNB a poprosil o vyjádření k mému článku i k dané problematice. A bylo mi odpovězeno:

"Česká národní banka (ČNB) v minulosti vyzvala Český mincovní Obchod (ČMO) k úpravě produktu, který byl dle názoru ČNB klamavý tím, že na medaili byl uveden text "tisíc korun českých" a název státu "Česká republika". Tato skutečnost mohla evokovat záměnu s pamětními mincemi vydávanými Českou národní bankou. Samotné zobrazení bankovky na minci předmětem stížnosti na jednání ČMO nebylo, jelikož k porušení autorských práv nedošlo. Český Mincovní Obchod na výzvu k nápravě zareagoval úpravou medaile do takové podoby, aby již v kupujícím nevyvolávala dojem zákonného platidla. Pokud tedy nabízené medaile splňují požadované podmínky, není třeba jejich další prodej zakazovat.

ČNB dále Český Mincovní Obchod upozorňovala na možné klamání zákazníků, když na svých internetových stránkách označoval nabízené medaile jako mince a mohl tím v zákaznících vyvolávat dojem, že se jedná o zákonné platidlo. Z internetové stránky společnosti je zřejmé, že ze strany ČMO zatím nedošlo k úpravě textů a z tohoto důvodu se ČNB tímto případem bude dále zabývat.


Petra Hájková
Česká národní banka
Odbor komunikace"

Je pravda, že místo "tisíc korun českých" je teď na kontroverzní "minci" uvedeno "1000 bankovka" - což však není z internetového katalogu zcela patrno, zobrazení jsou dosti malá a nápisy na medailích nejsou dobře čitelné. Šmejd se i dále nabízí pod názvem »Ražba bankovky „1000 Kč” pozlacená «. Faktem zůstává, že některé své produkty "Český Mincovní Obchod" nabízí i nadále jako "mince". Budeme sledovat další vývoj ohledně této švýcarské firmy se zastoupením na českém (a polském) trhu (v eurozóně už nepůsobí).

\ :-)

34 komentářů:

žibřid řekl(a)...

Šamane, že Vy jste před časem odpověděl na tu mincovní akci Lidových novin?

Šaman řekl(a)...

Ne-e. Vocowent, Žibřide?
\ :-)

Schumacher antisemita řekl(a)...

Takovéhle nabídky házím rovnou do koše. Občas dostanu i "kreditní kartu" s táákhle "výhodnými" podmínkami. A že můžu hned nakupovat a užívat si luxusu. A platit někdy později s nějakým malým procentíčkem navrch plus nějaká reposazba, kdo by se takovou prkotinou zabýval. Na tenhle obchod by bance radostně svěřil peníze, kdyby se ráčila podělit fifty fifty. Roční výnos osm procent p.a. Najděte to na ulici. Jenže nabídka je jen na té jedné straně pultu. Tohle mě už nerozčiluje, vyhazuju jen s brumláním, že nic, že zase nějaká reklama na pitomosti. Tak se to obejde bez poznámek jako že "Co když je to výhodné ? Přečetl sis to ? Neměl bys to hned tak vyhazovat, když Ti to poslali". Což mě rozpaluje do běla a řvu jak Harpagon. "Mé dobro chtějí ? Mé peníze chtějí! Mé zlaťoušky. Mou krev ! Vrahové !"

žibřid řekl(a)...

No, Šamane, já jsem na nátlak babičky koupil stříbrnou minci inzerovanou přes přílohu LN. Koupě to sice byla za rozumnou cenu, ale od té doby mi chodí tahle reklama, o které píšete, pravidelně.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen klid, drazí vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci.
Již brzy bude konec s podvodnými nabídkami. Po našem opětovném vítězství zatočíme s keťasy a šizuňky po našem, po husitsku, po leninsku. Už nebudete dostávat do schránek nabídky na předražené zbytečnosti, už vás nikdo nebude lákat na slevy, na "výhodné" zájezdy pro důchodce atd.
Nikdo vás už nebude židit, ceny budou ve všech obchodech stejné, nabídka taktéž, zájezdy pro důchodce bude zajišťovat ROH. A máte-li opravdu vyspělé národní cítění (takové, jaké prokazujete ve svých článcích a diskusních příspěvcích), možná budete přizváni jako občanští přísedící k Lidovému soudu. Tam budete moci pomáhat vynášet spravedlivé rozsudky nad spekulanty a narušiteli plánovaného hospodářství. Prostě – jako za starých zlatých časů.

Na shledanou v lepších časech !***Volte ČSSD a KSČM !

STK. řekl(a)...

A co teprve nabídky na koupi malé zlaté cihličky! No nekup to! Tomu by neodolal snad ani Větší V.!
=============
Jenže, přátelé, jak jsem již několikrát zde podotkl, rubáš nemá kapsy. A než nastanou nové pořádky podle vizí váženého VV, mohla by se ta moje golde cihlička třeba i ztratit.
Takže už vlastně jednám podle návrhu Vlastimilova: Žádné cihličky, co vydělám, to utratím. A taky procestuji - dá-li mi zdraví.

Šaman řekl(a)...

Žibřide, byla to mince (vydaná ČNB, rostoucí hodnota) nebo "medaile"?
Snad babička nezatouží po "českých panovnících", z nochž první byl praotecko... Moment, nebyl on praotec Čech jakožto Slovan vlastně nakonec Slovák?
\ :-)

drak řekl(a)...

Je to vše jen ilustrací toho, že za svobodu mimo jiné platíme tím, že se kdejaký zmetek může pokoušet z nás skoro beztrestně vytáhnout peníze. Je ale na nás použít úžasný dar přírody, tedy mozek a nenechat se. Pakliže to učiníme, zmetek v našem případě neuspěje, učiní-li to dost lidí, zajde na úbytě. Je lhostejno, zda se jedná o vysavač, hrnce, kreditku či mince, pozor na nákupy, peníze, úvěry a hlavně smlouvy, si musíme dávat na každém kroku a v každý okamžik. Za důvěřivost, nepozornost a hloupost se platí. někdy až tragicky moc. Horší už v tento moment je, že s postupující globalisací už v některých oborech zůstalo světových výrobců některých komodit méně než je prstů na jedné ruce a tito pak díky tichému kartelu začínají kašlat jak na kvalitu, tak na termíny, odejít ale už není ke komu, byl před časem koupen. Tohle začíná být mnohem větší průšvih, než pár podvodníčků s mincemi.

Větší vlastenec řekl(a)...

No moje řeč, vážený STK, moje řeč.
Zlaté cihličky - pche, to je všechno šmejd. Vždy, když rozvážně kráčím po Bahnhofstrasse podívat se na své skromné úspory, hledím do výloh bank na vystavené zlato - na cihličky maličké i větší, na nejrůznější mince. A pořád si opakuji : Je to jen pozlátko kapitalismu a demokracie ! Je to jen lákadlo, jež mne má odvést od třídního boje a osvobození Evropy včetně Švýcarska z pod biče buržoasie !

* * * * *

Jeden můj zákazník, zrádný emigrant, po několika sklenkách grappy vypráví tuto historku o svém hlupství (v Německu načuchl jejich hassliebe) :
Na konci 70.let nevěděl co s penězi (neštítil se sloužit germánským dědičným nepřátelům do roztrhání těla). Tudíž si zakoupil čtyři krügerandy, cca 1000 DM kus. Pečlivě je uschoval do „tajné“ kapsičky jednoho ze svých mnoha obleků, a – zapomněl na ně. Za několik let dělal doma jarní úklid, a pár starších obleků hodil do kontejneru, speciálního kontejneru na sběr starého šatstva pro tamější početnou chudinu. Za několik měsíců poté si vzpomněl, že kdysi koupil krügerandy, a počal je hledat. Historku vždy končí slovy : „To si tedy někdo pomohl, když je našel. Snad to byl někdo potřebný.“

Prostě, vážený STK, nemějte obavy. Jistě se dožijete našeho opětovného vítězství nad EU, NATO a vůbec všemi Euroameričany, a pak už nebudete mít s přebytečným majetkem vůbec žádné starosti. To Vám mohu slíbit jménem obou našich bratrských Stran i všeho našeho poctivého a pracovitého, leč chudého lidu.

Čest práci a Míru zdar !

žibřid řekl(a)...

Šamane, musím tu minci najít, to ví manželka, tak to chvíli potrvá.

Jinak praotec Čech snad nebyl prvním Čechem? To by jeho rodiče museli být jiné národnosti než on... a tak pořád dál, takže v Adamovi s Evou musely být jiskry všech národů... takže Adam s Evou byli vlastně míšenci všech míšenců, zatímco my jsme čím dál rasově čistší... Kruci, to musím dát na nějaký náckovský web:-)

drak řekl(a)...

žibřidovi:

No, oni lidi bohužel věří v tom lepším případě spoustě neprokázaných hypotéz, případně rovnou pitomostí, aniž by se to pokoušeli podrobit jakémukoliv přemýšlení či oponentuře. Nicméně biologové spolu s archeology dochází k poměrně rozumně podloženým závěrům (zatím asi pořád ještě hypotézám), že celé lidstvo celé planety by se kdysi dávno dokázalo početně vyrovnat asi tak jednomu osazenstvu většího stadionu, tedy čemusi početně zhruba odpovídajícímu 60-80 tisícům jedinců. To sice není jenom Adam s Evou, ale proti současným zhruba 7 miliardám už se to tak skoro i dá brát.

STK řekl(a)...

Draku,
kdyby to zůstalo u té půlky stadionu - to by bylo volnosti, že? A lidi by se ne-nenáviděli, protože by byli šťastní, že se vůbec potkali.

Ach, to množení, co to už udělalo škod... [;-)

drak řekl(a)...

STK:

Máte naprostou pravdu, ačkoliv mám lidi celkem rád, tak všeho moc škodí. Těžko bych se donutil ublížit zvířeti, spíš je rád zkouším zachytit fotoaparátem, u lidí už jsem kolikrát spíš rád, když se mi povede pokud možno nikoho nepotkat, o situaci na silnicích taktně pomlčím.

Větší vlastenec řekl(a)...

60.000 lidí na celé planetě ? No to je ale úžasná myšlénka, vážený STK. Smím vědět, kdy Vás popadla ? V ranní tramvaji, k prasknutí naplněné zdravou přírodní vůní nás chemicky neošetřených Čechů a Moravanů ? Nebo naopak večer, v oblíbené hospůdce, když Vám už potřetí někdo strčil do lokte přesně v okamžiku, kdy jste jižjiž ponořoval svůj ret do sklenice našeho tekutého chleba ?
A rozvíjel jste dál svoji myšlénku ? Například - uvažoval jste, kam až by dospěla naše civilizace, kdyby se počet jedinců našeho druhu nezvýšil od cca roku 100 000 př.n.l. ? Byli bychom dnes na úrovni lidstva roku 50 000 př.n.l. ? Asi ne, že ? Z toho počtu by doby ledové přežilo příliš málo jedinců na zachování druhu, že ?

Anebo ... Anebo to beru za špatný konec ? Že byste uvažoval o BUDOUCÍM snížení počtu obyvatel Země ? No fajn, tak to by byla jiná. Já bych samozřejmě selekcí neprošel; jsem příliš starý, ošklivý, hloupý a bezvýznamný. Ale lidé jako Vy – ti by se dokázali dohodnout, koho ponechat na nové, obrozené Planetě Zemi, a koho ne. Ano, zbudou jen našinci, zástupci obou nejlepších národů na světě – velkého národa Ruského a o něco menšího národa českého.
A vejdete se všichni na půlku stadionu. A budete se milovat, kdykoli se potkáte. A budete panovat nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.
Ach, to bude tak krásné !

(Jen bych skromně poprosil, vážený STK : Mám jisté zásluhy o vlast a socialismus; takže, prosím prosím, mohli byste moji eliminaci provést typicky česky humánně ? Husitsky, leninsky, revolučně ? Třeba cepem nebo latí s hřebíky ? Prostě alespoň tak, jako jsme zneškodňovali Němce ? Děkuji předem vám všem vyvoleným i Vám osobně.)

Dulce et decorum est pro patria mori.***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Asinus manebis in saecula saeculorum!

informace řekl(a)...

VITAM IMPENDERE VERO

Pedro řekl(a)...

Ad finem saeculorum!

informace řekl(a)...

Et ecce Dominus transit, et spiritus grandis et fortis subvertens montes, et conterens petras ante Dominum

STK. řekl(a)...

Vážený Vlastimile Větší, domnívám se, že netřeba vymýšlet žádné zvláštní způsoby na (opakovanou) decimaci lidstva. Ono se, jak se zdá, nakonec zdecimuje zcela samo, bez mého i Vašeho přičinění.
Naopak k redukci populace by v takové míře nedošlo, nebyla-li by populace toho času tak přemnožená.
Lumící se prý vrhají do moře. Lidstvo na to vymyslelo války.

Už jako malý kluk jsem měl velký sen: být robinsonem. Být sám na svém ostrově, zcela ztracený kdesi v tropickém moři. Kupodivu jsem si uvědomoval i rizika - žádní lékaři, nikdo nepomůže. Ale i tak po tom ten kluk z Ocelového srdce republiky toužil. Marně.
Takže spíše ten nesplněný sen je příčinou toho mého poněkud zvláštního přání, aby bylo méně lidí na světě.¨Méně těch hloupých, agresivních a nesnášenlivých.
Lidé v tramvaji, hospodě, výtahu nebo hledišti divadla mi kupodivu nevadí. Dokonce si myslím, že se přehání i ta nevoňavost hobbitů z české kotlinky. On je každý "nějak cítit". Přál bych vám pocítit ten silný odér na baletním sále, když se tam dopoledne řádně zpotí 30 tanečníků a tanečnic - a každý z nich používá jiný deodorant. Homo Sapiens prostě poněkud páchne. Pokud si někdo myslí že on je tou výjimkou, je to jeho omyl. Na svůj zápach si pouze zvykl.

[;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

* Lidstvo se "decimuje" celé věky; přibližně od narození onoho desátého příslušníka našeho druhu. A přitom počet lidí, kurňa, pořád roste. Takže kýženému snížení počtu obyvatel planety bude zřejmě nutno plánovitě napomoci. Přeji Vám mnoho úspěchů.

* Hobiti u nás nežijí.

* Hobiti jsou čistotní, většinou nepáchnou. Šmak Bilba cítil, jenže draci mají vysoce vyvinutý čich. A hlavně – po dlouhých dnech strastiplného trmácení se Dračí pustinou nemytý Bilbo páchl jako pocestný.

* Lumíci páchají hromadné sebevraždy, ježci nosí na zádech jablka, kobra tančí dle zvuku píšťalky, kočka bezdůvodně trýzní ulovené myši, velká chlupatá zviřátka nezabíjejí jedince svého druhu ... Nezapomněl jsem na nějakou ze známých pravd, vážený STK ?

* Až budete provádět konečnou selekci, nechte objekty pár minut cvičit (nebo je hoňte po dvoře bičem), a pak si k nim čichněte. Získáte tak další důležitý údaj pro rozhodování.

* V baletním sále Vašeho ústavu nefunguje vzduchotechnika ?

* Ano. Ježek sobě kadeřav, Čech sobě fialkou.

Dobré ráno.

stk řekl(a)...

Globální odpovědi na všetečné otázky Vlastimila Většího, vlastence:

* křivka sebevyvražďování není lineární. Myslím že to je hyperbola - nebo ještě něco drastičtějšího.
* to bych netvrdil. Duševní určitě ano - potkal jsem takových spoustu. To, že jsou tělesně přerostlí nerozhoduje.
* ano. To je tím!
* proč nevyužít zásoby nesmyslů všeobecně známých. Jsou to sice krávoviny, ale tradují se přece tak dlouho... Lidi mají rádi známé pravdy - i když jsou to lži!
* jistě. Až na to, že to nebudu já, kdo bude rozhodovat, ale vaši soukmenovci - jak správně často připomínáte.
* funguje. Proti několika desítkám zapocenců by snad slavila úspěch. Proti několika (desítkám?) různých deoroantů a antiperspirantů od různých výrobců nemá sebesilnější ventilace nárok. Tady bude třeba počkat na vítězství všího vašeho lidu - pak nebudou deodoroanty k dostání vůbec - nebo jeden (unisex) druh. To už pak klimatizace zvládne!
* Klarr!

Příjemné poledne!

Větší vlastenec řekl(a)...

* Něco drastičtějšího než hyperbola ?!?
U Eukleida !
Blesk poznání roztrhl čerň nebeské opony. Na prchavý okamžik zazřel jsem děs sfér, do boltců zaťal se drásavý jek éteru. Hrozivými hroty nekonečných přímek zježila se nebeská báň, kuželosečky se svistem blížily se všecky. Jak skrýt se mám v rovině definované třemi body ?
Tak to by mohlo zatím stačit; pokračování po první mozkové mrtvici.

* Aha. Zde s největší pravděpodobností došlo k záměně hobita za trpaslíka. No nic.

* Ano. Neidealizujme si zbytečně pocestné. Když se takový pocestný večer v herberku zuje, tak pražská letní tramvaj hadr.

* Pia fraus ? V určitých případech lze (Máte rakovinu, ale závěru nového televizního seriálu se ještě dožijete.), v jiných ne – v jiných prostě musíme prosazovat pravdu, byť by la pro někoho sebetvrdší (Vy Němci jste vždy zločinci, my Češi jsme vždy nevinnými oběťmi.)

* V průběhu konečného řešení otázky našich dědičných nepřátel (Němců, buržoustů atd.) dozajista nebudete mít menší právo rozhodovat než já. Jste dobrým Čechem, myslíte přímo hlavou, souhlasíte s s s.Aspergillem – jaký je mezi námi rozdíl ? Váš agnosticismus ? Co to je ? Nic. Stačí maličko, a jste ateista. Dostanete formuláře a razítko, a jedem !

* Tak tomu rozumím. Sice si drobátko pletete vzduchotechniku s klimatizací (oblíbený omyl laiků), ale Váš názor na zdravou přirozenou vůni nás Slovanů a škodlivost toho nesmyslného euroamerického výmyslu – deodorantu je zcela správný.

* Jistě. Když Euroameričanům páchneme, tak ať k nám nelezou. My k nim taky nejezdíme.

Hezké ráno v průvodu !

drak řekl(a)...

Vést pitomé řeči o tom, že ten či onen jedinec páchne, může jen imbecil, který nedokáže posoudit cokoliv dalšího, co se toho jedince týká, tedy třeba jeho intelekt, sečtělost, krásu, zkušenost, zralost, profesionalitu a spoustu dalších, podle mého mnohem důležitějších vlastností a parametrů, podle kterých se lidé dají rozlišovat a činit si o nich úsudek. Když se někdo někde zpotí a začne být cítit, dá se to naštěstí zvládnout sprchou. Taktní jedinec to v jeho okolí překoná a nedá to na sobě znát, ten blbý, nevychovaný a netaktní začne pronášet narážky. Je-li někdo zmetek, nebo je líný a hloupý, je to většinou napořád a sprcha s tím nezmůže zhola nic a podle mého je to mnohem horší, ačkoliv navonět se ten dement dá nepochybně úžasně.

Myslím, že dobře tyto řeči okomentovali Marek Eben a František Ringo Čech:

www.youtube.com/watch?v=XKN__NabTK4

Myslím, že zabývat se těmito kravinami víc do hloubky, je ztráta času. Kdysi dávno, za totality, když parfémy a spreje byly drahé, zatímco teplá voda byla z pár šupů, řešilo se vše tím, že si člověk vlez do sprchy kdykoliv potřeboval a podle mého to bylo nepochybně hygieničtější a zdravější, nežli na sebe plácat nějaké aromatické cykloparafíny, z nichž některé jsou navíc i rakovinotvorné. Dnes už bohužel vyjdou ty aromatické cykloparafíny levněji, nežli ta teplá voda.

informace řekl(a)...

Draku,
páchnou nebo lidově řečeno smrdí všichni. A zápach semění i během dne. Potem se vylučují splodiny našeho těla, a tak je někdy cítit to, co jsme snědli nebo jestli jsme nemocní.
Nejjednodušší a nejzdravější nápravou je umýt se nebo osprchovat. Totiž, i když se po aplikaci nějakého prostředku přestanete potit v podpaží, potíte se dál na zbytku těla.
Dělat kolem toho nějaké závěry o celonárodním charakteru tohoto přírodního jevu a vést hanlivé diskuze je skutečně znakem nedostaku elementárních znalostí a taktu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte naprostou pravdu, vážený vlastenče a rodáku draku.
Hloupí, nevzdělaní a nevychovaní Euroameričani nám vyčítají kdeco, shlížejí na nás svrchu, a přitom bijí černochy. A navíc se dodnes nedokázali zbavit ani Němců, ani buržoustů. Hlupáci zaostalí navonění.
Ne, my prostě nepotřebujeme hraběcí rady pánů Euroameričanů. Ať si táhnou domů se svým kapitalismem a demokracií, se svou pokryteckou zdvořilostí, se svými zákony a pravidly, se svou směšnou morálkou a tmářským křesťanstvím.
Kdo z našinců se chce chovat stejně sprostě a směšně jako Euroameričani ? Kdo z našinců chce řídit auto jako Němec, ctít degenerované feudály jako Angličan, věřit v sionistického "boha" jako křesťan ? Nikdo; nebo jen hrstka manipulovatelných hlupáků, ovlivněných všudypřítomnou brutální propagandou konzumu, kapitalismu a náboženství.

Ne, žádný euroamerický sprosťák se nebude vysmívat našemu národnímu hrdinovi Švejkovi ! Žádný navoněný euroamerický frajer se nebude ušklibovat nad naší zdravou přírodní vůní a botami z umělé kůže ! Žádný euroamerický řidič-neumětel se nebude chytat za hlavu nad našimi skvělými řidičskými schopnostmi ! Žádný euroamerický buržuj-vykořisťovatel si nebude stěžovat na naše taxikáře, kteří mu znárodnili část majetku, právem patřícího pracujícímu lidu !
Ať táhnou všichni domů, všichni ti fabrikanti, manageři, učitelé a jiní euroameričtí okupanti ! My se bez nich v budoucnosti obejdeme stejně snadno, jako během celé naší minulosti ! My patříme sem, do naší tisícileté vlasti, pevné součásti Západní Asie ! Patříme sem celou svou bytostí, celou svou ateistickou duší !

Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie !***Volte ČSSD a KSČM !

drak řekl(a)...

Pro VV a další nafoukance:

Vkládáte mi do huby, co jsem nikdy neřekl, ale to je u vás celkem normální, toť běžná výzbroj a výstroj propagandistických padouchů, chcete-li s k tomu snižovat, prosím to je věcí vaší cti a všeho svědomí, do těch nevidím. Celkem vzato, tak určitě tady máme svých problémů s našimi zmetky, padouchy, hovady a idioty až nad hlavu ale také tu máme spousty celkem šikovných, inteligentních, schopných a pracovitých lidí, jejichž přístup k životu a kvalita odvedené práce si rozhodně zasluhují něco jiného, nežli ty vaše pitomé a nafoukané řeči. Nejsme asi vzorem všech ctností, ale také si nemyslím, že bychom se měli stydět kudy chodíme, abychom takovým jako jste vy udělali radost, za to nám nestojíte, jděte se s takovýmhle přístupem vycpat.

Když už jsme u bot, tak kdysi jsem si v roce 1984 pořídil zimní boty ze Svitu, které jsem užíval poměrně často a odložit jsem je musel kvůli opotřebení materiálu asi tak někde v roce 2005. Takhle dlouho mi žádné Salamandry, nebo vylevněné křápy od Baťi či kohokoliv jiného, které se navíc vyrábí jen bůh ví z čeho a bůh ví kde a bůh ví kým, nikdy nevydržely. Botu jsme tu před listopadem měli velice kvalitní jak ze Svitu, tak ze Sázavanu, to je už dnes bohužel pryč a to svinstvo co se teď prodává místo toho je možná hezčí a nápaditější designem, ale chodit se v tom moc nedá a houby to vydrží. Z bot už jsem posledních 15 let vyloženě nešťastný a to čím dál tím víc, a mrší se postupně i další obory a před vylevněným šmejdem pomalu není úniku.

Nedávno přišel do Aera technologický vzorek draku vrtulníku Sikorsky spolu s výrobními výkresy. Chlapům se ta mizerná kvalita nezdála, protože ten trup toho vzoru místo ladných aerodynamických tvarů spíš připomínal Quasimodova záda, tak si vzali výkresy, mírně upravili postupy a přípravky a když se přijeli Amíci podívat na výsledek, tak říkali, že takhle pěknou věc už hodně dlouho neviděli. Takže umíme a ne špatně.

Trošku mi uniká, oč vám vlastně jde. Chcete nasírat lidi? To se vám možná v některých případech povede, ale bude-li z vás čišet jen a pouze touha všechno pošpinit, pohanět a sepsout, no tak se s vámi nakonec každý přestane bavit a bude vás ignorovat. Zkuste se nad tím zamyslet.

informace řekl(a)...

Ale, nezlobte se, Draku,
to on Vlastihan jen tak laškuje a žertuje. Třeba sám nad sebou.

Pedro řekl(a)...

Nekrmte trolla!!!

drak řekl(a)...

informaci:

Já se nezlobím, ale některé žerty už se jaksi "nevejdou" do definice žertů.

drak řekl(a)...

Pedrovi:

Máte naprostou pravdu, všem kolem to radím horem dolem a sám si na to ve vhodný okamžik ne a ne vzpomenout ale copak vzpomenout, ale hlavně se tím také řídit.

Šaman řekl(a)...

Oslovil jsem ČNB a poprosil o vyjádření k mému článku i k dané problematice. A bylo mi odpovězeno:

"Česká národní banka (ČNB) v minulosti vyzvala Český mincovní Obchod (ČMO) k úpravě produktu, který byl dle názoru ČNB klamavý tím, že na medaili byl uveden text "tisíc korun českých" a název státu "Česká republika". Tato skutečnost mohla evokovat záměnu s pamětními mincemi vydávanými Českou národní bankou. Samotné zobrazení bankovky na minci předmětem stížnosti na jednání ČMO nebylo, jelikož k porušení autorských práv nedošlo. Český Mincovní Obchod na výzvu k nápravě zareagoval úpravou medaile do takové podoby, aby již v kupujícím nevyvolávala dojem zákonného platidla. Pokud tedy nabízené medaile splňují požadované podmínky, není třeba jejich další prodej zakazovat.

ČNB dále Český Mincovní Obchod upozorňovala na možné klamání zákazníků, když na svých internetových stránkách označoval nabízené medaile jako mince a mohl tím v zákaznících vyvolávat dojem, že se jedná o zákonné platidlo. Z internetové stránky společnosti je zřejmé, že ze strany ČMO zatím nedošlo k úpravě textů a z tohoto důvodu se ČNB tímto případem bude dále zabývat.

Petra Hájková
Česká národní banka
Odbor komunikace"


Je pravda, že místo "tisíc korun českých" je teď uvedeno "1000 bankovka" - což však není z internetového katalogu zcela patrno, zobrazení jsou dosti malá a nápisy na medailích nejsou dobře čitelné. Šmejd se i dále nabízí pod názvem »Ražba bankovky „1000 Kč” pozlacená «. Faktem zůstává, že některé své produkty "Český Mincovní Obchod" nabízí jako "mince". Budeme sledovat další vývoj ohledně této švýcarské firmy se zastoupením na českém (a polském) trhu (v eurozóně už nepůsobí).
\ :-)

Luboš Motl řekl(a)...

Dík za článek - já dostal nabídku Praotce Čecha včera a na obrázku to vypadá krásně. Nevím, jestli jste mě zcela přesvědčil, že to je velká chyba koupit...

Anonymní řekl(a)...

Tak mi dnes 29.8.2011 přišel dopis z Českého mincovního obchodu, že za 129.-Kč získám "nejdražší a nejvzácnější zlatou minci jako mistrovsky nově vydanou ražbu" s názvem "Zlatý orel". Na stávající adrese bydlím 2 měsíce, a moc by mne zajímalo, kde ji ti rozdavači dobra vzali...

Anonymní řekl(a)...

Zdravím,

tak uplynul skoro rok od napsání tohoto článku a ve schránce mám nabídku na zlevněnou 1000-korunovou bankovku. A na webu hmk.eu je u ní stále obrázek "tisíc korun českých" i když je malej, je to tam vidět. Takže bych řekl, že ČNB to vzdala, nebo zjistili, že na ně nijak nemůžou ... :(