úterý 30. srpna 2011

Chemický útok z lagun Ostrama


"Čistá Ostrava", "ekologická likvidace", "alternativní palivo", jak ušlechtilé názvy pro smrdutý tunel!

Čistá Ostrava je název sdružení, které za 2,6 miliardy korun likviduje staleté laguny po zkrachovaném Ostramu. Jenže lokomotiva čistěostravského vláčku firma Geosan neplatí subdodavatelům a navíc chce po státu dalších 630 milionů. Stát, přesněji ministerstvo průmyslu,  peníze nedá - protože z původního balíku je utracena teprve miliarda. A víc ho to nezajímá. Prý nemůže zasahovat do "dodavatelskoodběratelských vztahů".Jenže se bude muset zajímat. Jeden z postižených subdodavatelů má dánského vlastníka, a dánský stát se ptá, co český stát s tímto bordelem hodlá podniknout. Naštěstí případ víří alespoň Dánové, když čeští ministři dělají mrtvého brouka. Protože mě jakožto "zákazníka" taky zajímá, jak mi firma rekonstruuje byt. Sice se nezajímám, jak platí své instalatéry, ale o to, co mi teče z kohoutku a co piju!

Stejně jako se čeští občané zajímají, co dýchají. A jejich zástupci odmítají pálit "zpracované kaly", které obsahují různé sajrajty. Tak se z "ekologického paliva" stává smrdutý obsah nelegálních skladů. Ani cementárny na severní Moravě, ani spalovna v Ústí nad Labem nehodlá do kotlů přidávat onen ekologický zázrak. Dobře vědí proč. Palivo totiž obsahuje jisté, nikde pečlivě nezmiňované, procento PCB.

Zkratka PCB značí polychlorovované bifenyly. V šedesátých letech hit, u nás jeho kariéra začala až v sedmdesátých a osmdesátých, kdy už svět zjistil, co je to za svinstvo. Pro svou vysokou tepelnou kapacitu se používaly jako teplonosná média v obalovnách asfaltové drti. Jejich chemická stálost posloužila v barvách pro venkovní prostředí. (Například na vnitřních stěnách zásobníků krmiva pro dobytek.) Dielektrické vlastnosti je předurčily pro použití v silových kondenzátorech a transformátorech.

Samy PCB nejsou příliš jedovaté. "Jenom" asi jako DDT. Pro svoji definitivnost při kumulování v tukových tkáních jsou však nebezpečné. Snědeného bifenylu se už nezbavíte. A časem můžete dostat rakovinu jater! Na lístku, přiloženém k novým kondenzátorům, jež mi do někdejšího elektrotechnického zaměstnání v  rodném Telecomu v roce 1983 došly ze ZEZu Žamberk, stálo jen: "Zamezte úniku PCB do životního prostředí." Tak jsem ty staré kondenzátory nevyhodil do kontejneru, jak mi radili kamarádi. Začal jsem se zajímat, jak mohu "zabránit úniku do životního prostředí". A o PCB jsem se dověděl spoustu věcí. Na dlouhou dobu se dobrovolně staly součástí mé pracovní náplně. Od hlavního energetika podniku jsem si vysloužil dokonce posměšek "praporečník deloristů". Vzal jsem ho jako hrdý titul.

Tady dovolte, abych ocitoval část fejetonu "Okna deloru dokořán", který mi vyšel v Technickém magazínu č. 2/96:

"Kdybyste sami likvidovali nějaký starý kondenzátor plněný Delorem (obchodní název PCB) a polili se, netřeba se bát. Zasažené místo omývejte vlažnou mýdlovou vodou alespoň po dobu 20 minut, PCB procházejí kůží. Oko vypláchněte vodou borovou. Montérky nemusíte vyhazovat, stačí je vyprat v perchloru. Potřísněnou podlahu očistěte ekologičtějším toluenem. Použitou mýdlovou a borovou vodu i perchlor slejte a uložte spolu s natoluoenovanými hadry do plastikového pytle a ten do kovové vany s hermetickým uzávěrem. Nepropustnost zkontrolujte každých 14 dní. Uzavřete do skladu s betonovou podlahou, natřenou epoxidovým lakem. Stěny pak do výše 2,8 m natřete tímtéž. Místnost musí být odvětrávána. Doklady o manipulaci s odpady uschovávejte po dobu dvaceti let, to stačí. Takový sklad jsem zařizoval."

A v roce 1988 konečně zařídil. Ale občanům Řep, kde jsme ho měli, se nelíbila ta umrlčí lebka na jeho dveřích. Takže nakonec si "technologické odpady" udělaly poslední výlet do spalovny ve Francii.

Výroba látek PCB a jejich užívání i poté, co byla ve světě prokázána jejich karcinogenita, míchání otráveného másla se zdravým, aby se škodliviny "zředily", jsou jen dalším nepotrestaným zločinem komunismu. Ale zločiny pokračují, naše vlastní zločiny.

Jediná efektivní metoda v té době jak zničit PCB, byla pálením při vysoké teplotě. Učili nás, že to musí být několik tisíc stupňů. Tím se škodlivé složité molekuly rozbijí. Spalovna těchto látek byla po revoluci plánována, hlavně pro likvidaci moučky ze zasažených krav. Ale nikdy se nepostavila. Protože se s peticemi ozvali občané, že je nepřípustné, aby u jejich obce stála taková neekologická spalovna. Mně se přes západočeskou energetiku podařilo zařídit, že náš odpad byl v roce 1992 spálen ve francouzské spalovně. I když to tehdy SPT Telecom stálo pěkných pár miliónů. Ve středočeském regionu ono svinstvo z našich objektů zmizelo, jenom z našeho objektu - Ústřední telekomunikační budovy, toho velkého domu na Olšanské s vysokou věží plnou antén - tuna...

Všechny podniky však nebyly tak bohaté. A některým chyběli i praporečníci. Česká spalovna není, hádejte, kam kontaminovaný odpad "zmizel", když od roku 1996 byly zrušeny chemické skládky! Látky "olejovitého charakteru" byly smíchány s olejem a ropnými produkty. Kontaminovaný odpad pak směřoval do lagun Ostrama jako "ropné látky". A straší dodnes.

Podle jednoho profesora z Univerzity Karlovy, který nás si před čtvrtstoletí školil, jsou PCB nehořlavé, chemicky stálé. Do určitých teplot. Při elektrickém výboji a teplotách nad 1000 °C se uvolňují prudce jedovaté dioxiny, na které jsou i filtry plynových masek krátké. Dioxiny způsobily ekologickou katastrofu v Sevesu, po které i katolicky založená italská společnost přijala možnost provedení potratů u zasažených těhotných žen.

I samy "studené" PCB obsahují určité množství dioxinů, ale při pálení za nízkých teplot se na ně přímo proměňují. Dioxinové filtry u normálních spaloven to samy nevyřeší.

Zděsily mne informace z článku Zuzany Kubátové "Špatná privatizace, podivná státní zakázka: laguny Ostrama řádně páchnou" (Hospodářské noviny, 2.8.2011, str. 16), podle kterých se zbylá zemina prožene speciální linkou, na níž se jedy za teplot kolem 500 - 550° C "odpaří"(???). Co se někde odpaří, to se jinde kondenzuje, o tom nás učili ve škole, a nemusela to být zrovna UK!

A v kotlích cementáren, pro které je ono "alternativní palivo" primárně určeno, je teplota kolem 1050 °C. To prý už stačí...

S ohledem na to, že se jedná o zakázku za tři miliardy korun si myslím, že nějaká suma by se měla věnovat i rozborům, které by odhalily případné znečištění lagun Ostrama rakovinotvornými látkami PCB. Absurdní je, že teprve jejich "ekologické spalování" by mohlo zapříčinit skutečně nebezpečné znečištění našeho životního prostředí!

Kuriózní je, že nová bezpečná metoda již existuje - za ty roky ouřadování kolem smradů z Ostrama se již vyvinula. Nová linka rozloží sajrajty na oleje, metan a čistý uhlík - a to už lze bezpečně spalovat i v nějakém energetickém kotli. Ovšem kvůli podepsané dohodě nelze - dle ministerstva průmyslu - ničehož v již naplánovaném ekologickém zločinu měnit. Připomínám, že ta dávná francouzská spalovna byla státní! Připomínám, že naši občané jsou ohroženi na zdraví a životech - a to by stát mělo zajímat! Minimálně ministerstvo životního prostředí, případně i ministerstvo zdravotnictví - a možná i ministerstvo obrany. Jde totiž o formu chemického útoku.

PS: Naši mladiství ministři možná nikdy neslyšeli o Sevesu. Připomínám: Možnost narození znetvořených dětí.

Psáno v Praze dne 30. srpna 2011

Zasláno mailem 2.9.2011:
----------------
Milý Šamane, Vaše články na NP a nyní ve Vašem doupěti čtu dlouho a přiznám se, že rád... Proto musím reagovat na následující větu z výše zmíněného článku:

"A v kotlích cementáren, pro které je ono "alternativní palivo" primárně určeno, je teplota kolem 1050 °C. To prý už stačí..."

V cementárnách nejsou kotle. Tedy, jsou, ale jako součást běžných kotelen v budovách pro otop či výrobu telé vody, a tam se topí, jako v jiných obdobných kotelnách, plynem, nebo topnými oleji. To, co jste měl pravděpodobně na mysli, jsou rotační pece. Tyto pece dosahují při výpalu cementářského slínku teplot cca 1800 °C a teplota vlastního plamene, kterým produkty každého paliva musí projít, dosahuje až 2200 °C. To skutečně spolehlivě na úplný rozklad PCB a dalších perzistentních organických látek postačuje. Důležitější je ale jiná věc - spaliny po opuštění pece procházejí výměníkem, kde ohřívají surovinu, která je tvořena převážně kalcinujícím se vápencem, a po opuštění výměníku jsou rychle zchlazeny a zvlhčeny - to pro maximální účinnost elektroodlučovače prachu. Uvedené podmínky zabraňují zpětné, tzv. de-novo syntéze dioxinů, která u některých jiných spalovacích zdrojů hrozí, a která bývá větším problémem, než samotný rozklad těchto látek v místě spalování.

Jinak "alternativní palivo" píšete oprávněně v uvozovkách, protože naše současná legislativa takový pojem už nezná. Veškerá paliva, jiná než základní běžná, musí být spalována podle národní i EU legislativy v režimu (spolu)spalování odpadu, tedy za velmi přísných podmínek, jejichž součástí je i pravidelné měření emisí i těchto látek.

Pokud byste se chtěl z tohoto oboru dozvědět víc, pro základní informace bych doporučil např. tento dokument,

a pokud byste měl chuť a čas, den otevřených dveří v radotínské cementárně je shodou okolností zanedlouho (24. září 2011 od 9,00 do 14,00 hod.). To nemyslím jako fór, ono je to skutečně zajímavé a konkrétně o ekologických otázkách kolem cementárny byste se tam určitě dozvěděl mnohé.

Zdraví KK
---------------
Díky za opravu, a nashle v cementárně!

\ :-))

43 komentářů:

stk řekl(a)...

Laguny, laguny, OSTRAMO, OSTRAMO...
- naneštěstí leží od místa, kde píšu tenhle text na severozápd a tu, "v kraju razovitem" jsou větry téměř výlučně severozápadní.* Pokud si ale někdo myslí, že laguny jsou jenom takový strašák, klidně ho po jejich okolí provedu. Ideální čas je letní podvečer, na své si přijdou téměř všechny smysly. Kromě sluchu. Ptáčci se těm místům už vyhýbají - příliš mnoho vodního ptactva zjistilo, že to není voda. Nebo jen z části.
Tři miliardy ( 3 000 000 000.-) je sumička, pro kterou už se vyplatí fixlovat. A tak se vesele fixluje. Tyhle lumpárny se ale nedějí jen kolem Ostrama. Všude, kde jsou peníze "přidělovány" je takových podvodů fůra. A vzhledem k našemu zákonodárství (zákonodárcům) a soudnictví (soudcům) je situace s takovými podvody technicky neřešitelná. Myhslím, že v tomto případě by nepomohla ani otavřená okna na radnici a vidle na ulici.
Ostravská věrchuška má ovšem své vilky na Čeladné. Tak daleko laguny nedosmrdí. Ani se mi o tom nechce přemýšlet...

*) Zrovna včera byl takový. Okno jsem si zavíral kolem čtvrté ráno, kdy mě probudil zápach. Tedy na rovinu - smrad. Smrdí to, jako kdyby se někde asfaltovala silnice a poněkud se jim připaloval "tér". Ale my z Ocelového srdce republiky jsme na ledacos zvyklí a hodně toho vydržíme. Co nám taky zbývá...
Ale co. Na Sicílii jim zase tu a tam smrdí Etna...


Pro koumátka: Mapy.cz: GPS: 49°50'26.711"N, 18°15'6.963"E Není to povrch Merkuru, ale částečně "vytěžená" laguna. Tu vedlejší ještě nenačali...
===========================
Pro odlehčení: Kolem severoitalského města Seveso jsme s našimi komedianty (balet) projížděli asi 4 dny před havárií a já jsem tehdy vyhodil na odpočívadle své pracovní kalhoty a tričko, ve kterém jsem se několik týdnů potil a které nebylo kde vyprat - takže jsem ho po práci vždycky nacpal do silonové tašky a vzduchotěsně uzavřel, jinak hrozilo chemické neštěstí.
Dlouho jsem to nikomu neřekl, protože jsem myslel, že za otravu celého okolí mohly ty moje silně zamřelé pláteňáky a trička...

A.S. Pergill řekl(a)...

Pár připomínek:
1. PCB nejsou primární karcinogen, pouze velmi výrazně aktivují jaterní enzymy, které mj. jsou schopny přeměnit některé (relativně) neškodné látky na látky vážící se na DNA (také se za tímto účelem používají v testech na genotoxicitu (komplex cytochromu P-450).
Z výše uvedeného důvodu mají práh účinku, čili lze pro ně spočítat accaptable daily intake (ADI, tolerovaná denní dávka - kterou organismus může přijímat po celý život, aniž by to na něm zanechalo následky). Jiná věc ovšem je, že jejich přeměna na dioxiny může postavit proti sobě výsledky prostého výpočtu a praktický dopad.
2. Tvorba dioxinů nastává při spalování řady organických látek, které obsahují stopy chlóru (nemluvě o PVC). Najdou se i v cigaretovém kouři (zejména ve vedlejším proudu) a v zakouřených místnostech bývají ve vyšší koncentraci, než např. v komínech těch cementáren, kde se tyhle materiály spalují (to jen abychom měli jakousi představu o měřítku toho vypouštění dioxinů do ovzduší z cementáren a spaloven).
Ještě pro ilustraci jedovatosti samotných PCB: na některých pracovištích přišli dělníci na to, že se transformátorový olej (směska s vysokým podílem PCB) dá použít jako prostředek na zvýšení účinnosti opalování, a tak se tím v létě mazali. Rozhodně u nich nijak dramaticky nenarostla úmrtnost (mají toho ale v tuku poměrně dost, teoreticky by se s jejich těly mělo posléze zacházet jako s těmi nebohými kravičkami, co se nažraly PCB se siláže (většinou byl původem olej z traktorů, kterými se to dusalo) nebo olizováním koryt a stěn, natřených barvou s PCB (měly vyšší pružnost, lepší přilnavost k podkladu a vysokou trvanlivost)).
3. V době, kdy se PCB používaly, byly právě pro svou chemickou odolnost považovány za málo škodlivé na bázi úvahy "s ničím se to nesloučí, nebude to dělat problematické sloučeniny".
4. Ještě existují silnice, kde byly PCB přidány (už jako nežádoucí odpad) do téru, aplikovány na starý povrch a následně překryty térem bez PCB (snad existuje nějaká evidence).
5. Jinak ještě existuje elegantní řešení: Co nejvíc to zakoncentrovat a obložit tím pokusnou jadernou nálož. Její výbuch by přežít neměly, a to s velkou rezervou. Možná by to přišlo levněji než stavba speciální spalovny.

STK řekl(a)...

Zaujímavé - jenom nevím, kde tu v okolí najít vhodné místo pro tu "jednorázovou spalovnu". PCB to sice nepřežije, ale radioaktivita taky není zrovna košer...

drak řekl(a)...

Žertem:

Jediný, kdo teď vážně uvažuje o pokusech s jadernými výbuchy jsou KLDR, Irán a Čína. Pochybuji, že bychom jim naše PCB vnutili k likvidaci.


Vážněji:

Stávající smlouva o likvidaci zátěže bude nepochybně, tak jak je u nás v kraji zvykem, zcela jistě zavazovat stát, platit do poslední mrtě, včas a pod hrozbou sankcí, a to i kdyby se vůbec nelikvidovalo, takže nejdříve se tedy zajistí a provede, aby miliardy profrčely správným směrem, pak se spustí povyk, nikdo za nic nebude moci, nikoho nezavřou nikomu nic nedokážou a nikomu neseberou nakradený majetek, ale světe div se stát bude bez prachů a zátěž bude mít stále na krku, pak se tedy s velkým humbukem vysolí v rámci krizového scénáře za stavu legislativní nouze další peníze, ale tentokrát se možná už díky tlaku médií a naštvané veřejnosti, ta zátěž konečně zlikviduje na té slušné lince. Co je na tom k nepochopení? Tohle se tu děje v různých variantách skoro pořád, už mi otravuje o tom číst, je to jako tibetský modlitební mlýnek, monotónní až otravné.

informace řekl(a)...

STK,
mám nejasný dojem, že se Vám práší od ... Snad to nebude ten dioxyn, kterého jste se tenkrát u Sevesa nadýchal. Ona totiž ta katastrofa se stala v 1976 r. Vy jste tam tenkrát byli s baletem na zájezdu?
Po úniku toho dioxynového mraku bylo obyvatelstvo ze zony A (totiž té, která byla bezprostředně zasažena) evakuováno a místo bylo přísně střeženo policií, aby se tam lidi nevraceli pro svršky a pod. Půda z té zoně byla pak bonifikována - byla odstraněna vrstva 40 cm, zbourány domy, továrna a všechno spolu s použitým nářadím a stroji bylo uzavřeno do dvou kontejerů s trojitým bezpečnostním uzávěrem a pak pohřbeno do země. V r. 1983 po navezení nové hlíny tam založili park - Bosco delle querce (Dubový les), ten za těch pětadvacet let značně vyrostl. Ale půda pod ním je stále kontaminovaná dioxynem, jak zjistili při výzkumných vrtech.
http://www.getipm.com/articles/seveso-italy.htm
http://www.newphotovolpi.com/

STK řekl(a)...

Já vím Informace,
je to strašný letopočet, ale ano, je to tak. Měl jsem 28 a byl jsem čerstvý ženáč...
A k tomu vtipkování: to jsme celí my, Češi*. Vážná katastrofa a my o nebezpečně páchnoucím tričku...
Na druhé straně: Kdybych měl všecko co jsem zažil a co ještě zažiji brát tragicky, stačilo by mi "metr dvacet kvalitního lana a jedna skoba, co dobře drží ve zdi". A to zas ne, zatím je mi tu docela dobře - přes veškeré lapálie...

*) Pravda, původem moc Čech nejsem, ale český humor používám k přežití. Myslím, že je to spolu s muzikou jedna z nejsilnějších "českých zbraní". Možná vůbec nejsilnější...

drak řekl(a)...

Informaci a STK:

Já si myslím, že jsme především tím, čím se cítíme a čím chceme být. Mezi mými předky se určitě najdou geny minimálně z 1/2 Evropy a u mých dětí dobré 3/4, ale žijeme tu a přes veškeré nedostatky, které to má tu žijeme rádi a všichni se cítíme být Čechy a ten humor a muzikálno k tomu nedílně patří.

informace řekl(a)...

STK,
Češi sice vtipkují a humor používali často k přežití. To je pravda. Ale z mých zkušeností na českém webu jsem se přesvědčila, že humor nechápou a že mu nerozumějí, alespoň když tak trochu odbočí od jejich mainstreamových námětů nebo výrazů.
Důkazem může být recepce příspěvků našeho dvojitého V na stránkách Lidovek nebo Psa. Obvykle ty jeho výroky brali vážně a také podle toho reagovali nadávkami nebo hrozbami. Jestli si tedy ty reakce nepsal dvojitý V sám, aby se udělal zajímavějším.
Ale i tady v Doupěti to lidem trochu trvalo než si na něj zvykli.
Italský humor inklinuje spíš k ironii a tady pro něj také přispěvatelé nemají pochopení.
Vy také ne, sorry.

drak řekl(a)...

informaci:

Při pohybu kyberprostorem překonáváme velice snadno národní i jiné hranice a proto byl vytvořen určitý systém pravidel pohybu tímto prostorem zvaný netiketa:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa

Humor, který při pohybu tím kyberprostorem používáme by měl být jemný, lidský a hlavně by neměl napadat či záměrně ubližovat. Jeho autor by měl být citlivý a přirozeně taktní k možným odlišnostem. Já bych řekl, že až na několik výjimek zdejší návštěvníci tato pravidla dodržují. Někteří ale bohužel ne a to už s ironií a humorem opravdu nemá co do činění a když ano, tak je to humor, který ubližuje a s takovým já nechci nic mít a neměl by to chtít žádný člověk, který si chce vážit sebe sama a být svým okolím považován za snesitelného a slušného. Slušný člověk totiž určitě nebude humorem záměrně někomu ubližovat a dělat z něho blbce, rozhodně ne jakožto první, maximálně v sebeobraně, nebo obraně jiného napadeného. Myslím, že dobře víme o kom i o čem je řeč. Já si myslím, že rozumím i tomu Vašemu humoru, konec konců jste to byla Vy kdo mi například přiblížil existenci livornských přísloví, která se mi zalíbila a některá z nich si oblíbil. Itálie není tak daleko a máme mnoho společného, Italů je tady celkem hodně. Nicméně styl humoru a obliba některých jeho druhů je dána tím, v čem žijeme a to se může lišit, takže ta společná množina humoru, kterému porozumí úplně všichni lidé z celé planety, co se potkají v jednom kyberprostoru, logicky bude omezena na jakýsi průnik mnoha množin a útočit na někoho jenom proto, že ta množina toho napadeného se dostatečně nekryje s tou množinou napadajícího, není ze strany toho napadajícího ani moc citlivé ani moc taktní.

informace řekl(a)...

Draku,
to jsou na světě už takové povahy a s nimi nic nenaděláte. Rádi si sami z druhých utahují, ale sami nesnášejí, když o ně někdo jen zavadí. Proto se mnou dotyčný přerušil styky, protože se mu prý "posmívám a lžu". Zřejmě nic o humoru neví. Ale sám udělá někdy takovou scénu a vypraví ze sebe takové, řeknu eufemisticky, nehoráznosti, že by mu za ně postižený na místě rozbil kušnu.
Možná, že si z Vás utahuje víc, než myslíte.
Nechte ho jednoduše být. To ho právě nejvíc mrzí, když se mu nepodaří udělat skandál.

MIchal řekl(a)...

A tušíte Šamane, kde všude by se to svinstvo mělo pálit?

Anonymní řekl(a)...

?

Opravdu kuriózní je skutečnost, že tuto „bezpečnou“ metodu chce provozovat ve Vratimově firma, která tato sajrajty skladuje pod širým nebem. Můžeme takové firmě věřit, že pyrolýza je bezpečná?

Šaman řekl(a)...

Michale, měla na to být vysokoteplotní speciální spalovna s pečlivou kontrolou. Jako si postavili Francouzi. Státní spalovnu, žabožrouti, jako by nevěděli, jak výhodné je nechat pracovat ekonomické mafie. Jedna spalovna, ne tisíc anonymních komínů. Problém byl, že to nikdo nechtěl mít za humny. Tak se to spálilo doma v kamnech anebo poslalo do Ostrama.

Pak byl slibný vývoj bakterií, které by to sežraly.

No a dnes, po 30 letech je k dispozici ten nový způsob, který jsem popsal - rozklad na oleje, metan a čistý uhlík.

Mimochodem: Řidiči si PCB dávali do ostřikovačů, protože dobře rozkládaly mušky a komáry na skle...

s.t.k. řekl(a)...

Pár poněkud méně souvislých názorů odjinud

informace řekl(a)...

Co se stalo s neapolskými odpadky? Pamatujete si na neapolské ulice plné svinstva?
Jak vyřešil novopečený starosta Neapole ten zapeklitý problém, když obyvatelstvo se bouřilo proti otvírání nových skládek a proti spalovačům?
Jednoduše, odpadky se naloží na lodě a odvezou do Holandska, kde je spálí. Celkem 250.000 tun za 27 milionů euro. Prý to není moc drahé, severoitalské regiony za to chtěly více méně stejnou částku.
Pak ať si neapolci nestěžují, že v městské kase nejsou peníze.

Jakub S. řekl(a)...

Národy, co podle mých dlouholetých zkušeností a zjištění a srážek nemají obecně smysl pro ironii: Nizozemci a Vlámové, Rusi, Američani, možná obecně Skandinávci. Němci napůl. Poláci pokud nejde o ně samotné. Vše ovšem krom inťošů, to je ale pár procentek.

Jakub S. řekl(a)...

Víc svinstva na souši item na moři item příslušných zápachů jsem nikde jinde nikdy neviděl. Tehdy jsem pochopil, proč Videre Napoli e muori. Delší pobyt tam byl (je?) nebezpečný životu.

Jakub S. řekl(a)...

...pokud j d e o ně samotné, przepraszam!

informace řekl(a)...

Jakube,
právě mi Google přinesl novou zprávu. Německé úřady zakázaly dovoz a spalování neapolských odpadků ve svých spalovačích, protože nejsou roztříděné. Kromě toho je v Itálii nikdo nechce, jestli vyletí i smlova s Holandskem, asi se v té vlastní špíně utopí. Zatím je skladují provizorně a prý i třídí.
A morire c'è sempre tempo a tak do Neapole je lepší nejezdit.

Jakub S. řekl(a)...

A bude, a je. Budou mít, o co si koledovali. Dycky jsem cítil, že Liga severu má v podstatě pravdu. Lidi, to jsou naprosto dva světy.
Jasně, na zhebnutí je dycinky čas a proč kvůli tomuhle...

drak řekl(a)...

Ano, možná, že ta Liga serveru není úplně dokonalá, ale pravdu nepochybně v mnohém má. Ti tam dole v té Neapoli a kolem jsou nepochybně dost na hlavu.

jiný Honza řekl(a)...

Šamane, on je problém ještě i jinde. Můžou to třídit jak budou chtít, ale konečné stanovisko jestli je to bezpečné bude vydávat komerční analytická laboratoř s příslušným certifikátem. A to je problém. V jedné takové laboratoři si firma likvidující kaly zadala rozbor. No a když dostala výsledky, její šéf oznámil, že přecházejí jinam, protože jiná laboratoř jim naměří takové hodnoty, aby se vešli do norem... Tak mi řekněte, kolik čeho tam doopravdy je a jestli to není třeba tím, že to chce převzít jiná firma.

informace řekl(a)...

Severní liga je dost kontroverzní strana. Vznikla na počátku devadesátých let sloučením severoitalských autonomistických hnutí. Jejím původním programem byla secese severoitalských regionů od italského státu, z čehož později přešla k požadavku federalizace. Na severu Itálie má silnou volební základnu, ale nové sekce jsou zakládány ve střední a na ostrovní Itálii. Lidem vyhovuje její nekompromisní postoj proti ilegální imigraci a proti ústupkům islámu. Severní liga je také dost skeptická vůči EU, hlásá heslo: Jsme pro Evropu národů ale proti Evropě jako jakobínskému superstátu.
Její politická orientace je dost kolísavá, závisí značně na volební základně původních "padánců", zakladatelů secesionistického hnutí a prvních členů.
Největší prestiž u veřejnosti si získal legistický ministr vnitra Maroni svou snahou omezit příliv imigrantů a značnou aktivitou prokázanou při pokusu o řešení tohoto neřešitelního problému.

drak řekl(a)...

informaci:

Na jedné straně se nepříčím tomu, dojet si za jedny peníze od moře k moři a nebýt každých 200 km zastavován kvůli hraniční kontrole, jenomže podíváme-li se na to z druhé strany, tak zatím odpadly jen ty hraniční kontroly, a i to to není tak jednoznačné a jednoduché, ledacos zůstalo nebo se i zhoršilo, nebo to na sebe vzalo jinou formu. Ta jedna měna také nedopadla dobře, protože ekonomiky v EU jsou různorodé a řekněme to tak, že německé a francouzské úrokové míry jim působí potíže, zkrátka a dobře je projekt jedné měny dost nedomyšlený a působí potíže, které neřešené správně mohou být zdrojem obrovských průšvihů. Dotace? To dělá takový binec a tak negativně ovlivňuje konkurence schopnost, že by se až dalo říci, že zvoleným soudruhům to umožňuje přežít na úkor těch, kteří by při tržní soutěži pravděpodobně zvítězili. Pominu časovanou bombu v podobě imigrace. Tento systém není schopen dlouhodobě a uspokojivě fungovat, protože takřka ve všem jde proti zdravému selskému rozumu a proti přírodním principům, podobně jako dříve sovětské Rusko i on se prostě rozpadne a bezmocně zhroutí. Je jen otázkou, kdy se to stane, tedy jak moc rychle a za jakých okolností to bude. v tom lepším případě se volebně prosadí euroskeptici a celý ten blázinec zredukují na to, co je smysluplné a funguje a zbytek zruší, nebo to bude trvat déle a skočí to možná i nějakou ekonomickou a vleklou krizí, případně se to potáhne ještě déle a zapojí se k tomu ještě následky té neřešení imigrace a ta mela co propukne, ta bude opravdu stát za to. Zkrátka a dobře, momentální situace není dobrá a vektory vývoje jsou nastaveny tak, aby bylo ještě hůř. Je jen otázkou času a dalšího vývoje, kam to až a dospěje a jaké problémy nám to způsobí.

Jakub S. řekl(a)...

Ano. Momentální mentální situace vůbec není dobrá. Ale je dobré, že si to všichni uvědomujou. Haj hou.

informace řekl(a)...

Draku,
myšlenka sjednocené Evropy, která by jako jeden celek čelila politicky světovým velmocím a prosazovala společné evropské hospodářské zájmy není vůbec špatná. Problém je ten, že tu jednotnou Evropu dělají lidé, kteří hledí především na své zájmy, pak na zájmy politické strany, která je tam poslala a pak na zájmy vlastní země (jestliže k tomu třetímu stadiu zájmů vůbec dojdou). Strany tam kandidují buď vysloužilé přebytečné funkcionáře nebo zase lidi, kterým dávají evropskou prebendu jako odměnu za zvláštní služby straně - jako třeba televizní novináře a pod. Jsou to lidi většinou nepřipravení, pokud se jedná o komunitární politiku, bez zvláštních kompetencí, bez mezinárodního rozhledu. A jezdí tam jen spát anebo pokračovat dál ve stranické propagandě na národním písečku. Podle toho to pak dopadá. Eklatantní případ je nynější starosta Neapole, který jako europoslanec se bil za zrušení zvláštní dotace EU pro Neapol na vyřešení problému s odpadky. A podařilo se mu to, tak byl agilní. Když ho zvolili starostou Neapole, jeho velkou starostí bylo, jak zas tu dotaci obnovit. Je to až absurdní. Jaké a čí zájmy hájil v Europarlamentu? Zájmy protiberlusconiánské opozice.
V Bruselu nejsou jen úplatní nebo neschopní byrokrati. Pracují tam lidé, kteří své místo vyhráli v konkurzu, nedostali se tam protekcí, jsou to schopné a pracovité osoby (některé znám osobně). Snad kdyby fungovalo rozumně politické vedení, i administrativa by se zabývala podstatnějšími věcmi než vydáváním různých nepromyšlených nebo dokonce škodlivých norem. Fakt je, že pod tlakem mezinárodních událostí Evropská unie se stále rozšiřuje o další členské státy, ke všemu chtělo vstoupit i Turecko, a vzniká tak značně nehomogenní celek.
Chtělo se dosáhnout většího hospodářského sjednocení zavedením jednotné měny a tady se také postupovalo ukvapeně. Maastrichtskou smlouvou byla stanovena přísná kriteria pro přijetí do eurozony a ta byla různě obcházena, byly předkládány dokumenty různě zfalšované, jak o státním dluhu tak o státním rozpočtovém deficitu. To byl právě případ Řecka a ku podivu si toho tehdejší renomovaní ekonomové, kteří je posuzovali, všímli až teď. Tehdy neuměli číst, ti různí ministři ekonomie? V případě italského vstupu do eurozony se jednalo také o podvodné údaje, i když zdánlivě odpovídající kriteriím. Totiž Prodiho vláda rozhodla, že bude strhávat z ročního platů zaměstnanců tak zv. eurodaň, až do 3,5% podle výše příjmů, rozdělenou na 8 splátek, od dubna až do listopadu 1997, aby tak tak snížila státní schodek o 0,6 % a mohla vstoupit do eurozony. Peníze pak vrátila, alespoň nominálně, protože pak zas zavedla nová daňová opatření, ale schodek tím de facto nevyrovnala. Rok na to tu byl znova.
Nebudu tu psát, jaký byl pak masakr pro spotřebitele přechod na placení v euro, kdy vláda nezavedla žádné kontroly při přepočítávání cen.
Všechno se to dělá bezhlavě, ba i podvody a pak se nelze divit, že se na slabší státy vrhne světová spekulace, jako na př. Sorosovy hedge funds.

Schumacher antisemita řekl(a)...

S potěšením všeobecně souhlasím. Tak jenom, že jsem tu byl :-)

Jakub S. řekl(a)...

Velmi plastické líčení. A tristní. Ma indubbiamente Lei ha ragione... holt je to viděno zevnitř! S tím starostou.. vybavilo se mi třeba U nás v Kocourkově. Ano, Kazateli -

drak řekl(a)...

informaci:

Ten starosta je skutečně k sežrání, jen co je pravda, to se musí nechat.

Jsem si celkem vědom toho, že být součástí velkého celku má své velké výhody, jenomže za předpokladu, že je ten celek vybudován a navzájem provázán nějakým smysluplným způsobem a to se o naší EU ze značné části říci nedá. Dokud to ještě bývalo EHS, řekl bych, že jednoznačně převažoval smysl a výhody nad nevýhodami. Jenomže od té doby, co se rozpoutalo dotační peklo a propukla naplno Lisabonská smlouva bych řekl, že těch výhod už moc nezůstalo a nevýhod výrazně přibylo. Jedním příkladem za všechny, jak se věci nemají řešit a zavádět, je jednotná měna.

Jakub S. řekl(a)...

Vidím, a viděl jsem to i dřív, naprosto stejně. EHS - bože, k tomu jsme vzhlíželi se smutkem, (n)ostalgií, závistí... a začínala x končila na naší hranici, nepřekročitelné hrázi tábora míru.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínku, neplačte, vážený Jakube S.
Jistě, se smutkem jsme pohlíželi na EHS a NATO; prostě na zhoršující se životní podmínky evropských (a euroamerických) pracujících. S ještě větším zármutkem přihlížíme dalšímu zotročování národů pod vlajkou EU a karabáčem multikulti.
Ale jednou bude líp; na to klidně vemte jed na krysy.
Pravda, Evropa pohrdla našimi olbřímími zkušenostmi a znalostmi, nepřekovala EU podle našich skvělých rad. Teď se nám ještě směje, ještě nad námi ohrnuje nos; že prý my vidláci ze Západní Asie, my odchovanci skvělých socialistických škol, víme prd o kapitalismu a demokracii.
Že prý jsme vjeli s našim rozviklaným žebřiňákem na jejich starobylé mramorové nádvoří, že z našich holínek odpadávají kusy bahna na jejich intarzované parkety. A ještě si prý stěžujeme, že na mramoru podklouzávají podkovy našich tažných krav a na naleštěných parketách naše okované podrážky, až nám beranice z hlav padají, až hledáme pod jejich zastaralým nábytkem své sváteční zlaté zuby.
Hovada nadutá evropská, kapitalistická, převzdělaná.

Však jednou zapláčou, ti "slavní" Evropani (i Američani). My půjdeme vpřed a vzhůru, oni do pekla, s celu tou svou multikulti. Ano, po našem vítězství, po osvobození od EU a NATO budeme schopni opět zavést náš tradiční slovanský společenský systém - socialismus. Na to se Evropa (Euroamerika) nikdy nevzmohla a ani nevzmůže.
Opět humánně vylikvidujeme všechny naše nepřátele, což naši dědiční nepřátelé nikdy nedokázali. Ano, i ta Amerika dnes leze do řiti zbytku téměř vyhubených Indiánů; zato my humánně odsunutým Němcům ani zbytku zneškodněných buržoustů nikdy do řiti nepolezeme, my ne.
Opět zavedeme v naší zemi (v celé naší Západní Asii) naše tradiční unikulti; leč tentokrát humánně vylikvidujeme nejen Němce, feudály, buržousty, kulaky a jim podobné, ale i Romy a jim podobné. Pak už se nám nikdo smát nebude, na to dám číkoli krk.

A nakonec : Směr Paříž !


Směr Paříž

Přes spáleniště, přes krvavé řeky,
pluk za plukem jde neochvějně dál.
Na naší straně srdce, právo, věky,
jdem vpřed jak čas, jak pomsty hrozný val.
S potomky slavných ruských bohatýrů
vnuk husitů jde bok po boku vpřed.
Jsme zbraň i hráz rodícího se míru,
jsme nových dnů přední úderný sled.

S velikou armádou smetem kostely i kříže
S armádou Sovětů dojdem do Paříže
paže vedle paží stát budem na stráži,
za práci klid, pro všechen lid,
my uhájíme věčný mír.

Z Řípu uzříš, kde Západ tone v kouři,
do srdcí věrných požár Lidic šleh.
Váš vzdorný hlas je nám majákem v bouři,
sílí náš krok, horoucí vzpory dech.
A my už jdem, v pochodu milionů,
roste náš zpěv z krve a popele,
smrt rozsejem v ozvěnu dětských stonů,
rozbitých snů odvážní mstitelé.

S velikou armádou rvát se jdem se smrtí,
nás s Ruskou armádou nikdo nerozdrtí.
My svorní a silní pěsti své zvedáme,
společně v boj, půjdeme vpřed
a nebo spolu padneme.

Nad Temží až nové slunce vzplane,
v červáncích vyjde slunce z východu.
Za pluhem s námi nový oráč stane,
vykročíme k šťastnému pochodu.
Hlas míru zazní od pólu až k pólu,
rovny si budou všechny národy.
Se sověty pak budem střežit spolu
nové dny práce, štěstí, svobody.Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Tak! Správně, úderně, nekompromisně to tehdy vychrlil na papír soudruh Mareš. K šťastnému pochodu na západ jsme však bohužel nevykročili, aby hlas míru zazněl od pólu k pólu. Nu vót - my máme čas!
S.pplk.MUDr Moudr a s. pplk. Špalek nám na Monte Bú zasněně líčívali (62-3), jak se převalíme v jednom zátahu přes Rýn... zatímco za našimi zády bude preventivně, nejspíš oběma stranami, atomově zplanýrován pás od Baltu po Jadran. No, včetně Moravy, jasně, soudruzi. - Ten zasněný úsměv vidím pořád... takoví soudruzi už nejsou!

Šaman řekl(a)...

Zasláno mailem 2.9.2011:
----------------
Milý Šamane, Vaše články na NP a nyní ve Vašem doupěti čtu dlouho a přiznám se, že rád... Proto musím reagovat na následující větu z výše zmíněného článku:

"A v kotlích cementáren, pro které je ono "alternativní palivo" primárně určeno, je teplota kolem 1050 °C. To prý už stačí..."

V cementárnách nejsou kotle. Tedy, jsou, ale jako součást běžných kotelen v budovách pro otop či výrobu telé vody, a tam se topí, jako v jiných obdobných kotelnách, plynem, nebo topnými oleji. To, co jste měl pravděpodobně na mysli, jsou rotační pece. Tyto pece dosahují při výpalu cementářského slínku teplot cca 1800 °C a teplota vlastního plamene, kterým produkty každého paliva musí projít, dosahuje až 2200 °C. To skutečně spolehlivě na úplný rozklad PCB a dalších perzistentních organických látek postačuje. Důležitější je ale jiná věc - spaliny po opuštění pece procházejí výměníkem, kde ohřívají surovinu, která je tvořena převážně kalcinujícím se vápencem, a po opuštění výměníku jsou rychle zchlazeny a zvlhčeny - to pro maximální účinnost elektroodlučovače prachu. Uvedené podmínky zabraňují zpětné, tzv. de-novo syntéze dioxinů, která u některých jiných spalovacích zdrojů hrozí, a která bývá větším problémem, než samotný rozklad těchto látek v místě spalování.

Jinak "alternativní palivo" píšete oprávněně v uvozovkách, protože naše současná legislativa takový pojem už nezná. Veškerá paliva, jiná než základní běžná, musí být spalována podle národní i EU legislativy v režimu (spolu)spalování odpadu, tedy za velmi přísných podmínek, jejichž součástí je i pravidelné měření emisí i těchto látek.

Pokud byste se chtěl z tohoto oboru dozvědět víc, pro základní informace bych doporučil např. tento dokument
http://www.ippc.cz/dokumenty/DC0238

a pokud byste měl chuť a čas, den otevřených dveří v radotínské cementárně je shodou okolností zanedlouho (24. září 2011 od 9,00 do 14,00 hod.). To nemyslím jako fór, ono je to skutečně zajímavé a konkrétně o ekologických otázkách kolem cementárny byste se tam určitě dozvěděl mnohé.
http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=167

Zdraví KK
---------------
Díky za opravu, a nashle v cementárně!

\ :-))

Větší vlastenec řekl(a)...

Jojo, exkurse do cementárny je zajímavá až podnětná. V té radotínské jsem byl dokonce dvakrát.
Upozornění pro zdejší intoše : V cementárně se práší na šatečky, na zemi je bláto špinící botičky, a rotační mlýny dělají MOC ošklivý hluk. Prostě - místo do cementárny jděte raději jako obvykle do pivnice.
Ostatně není vyloučeno, že po našem dalším vítězství nad multikulti a kapitalismem se do cementárny dostanete jako tamní zaměstnanci (týká se např. osob neschopných práce v dolech).

Čest práci a Míru zdar !

STK řekl(a)...

Božínku, Vlastimile,
v cementárně (té Hranické) jsem byl taky dvakrát a nic se mi nestalo. Oděv se vyprášil, botičky omyly a bylo vymalováno. Myslíte, že je to tím, že nejsem intoš? Nebo je v tom jiný háček?
No nazdar!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó nikolivěk, to bych si byl nikdy nepomyslil ani v těžkém snu ! Vy prostě JSTE intoš, a nevykroutíte se z toho. Až dojde na lámání chleba (a též ledasčeho jiného), za svoje dráty a mikrofony atd. se neschováte.
Hahaha, to je jen legrace, vážený STK. My dobře víme, že jste v jádru dobrý Čech a vlastenec. A za tím svým pultem nám budete sloužit stejně dobře, jako jste nám sloužil do roku 1989.
Na druhou stranu : Co jste pro Lenina dělal v cementárně, dokonce dvakrát ? Já jsem tam byl v rámci studia*), ale Vy, intoš ???

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Studia tříletého učebního oboru Zedník. Optimistický předpoklad odpovědných soudruhů "Když tam ty zednický tupci pudou dvakrát, tak jim v těch jejich makovicích uvázne o polovinu víc" se splnil jen částečně.

Jakub S. řekl(a)...

Kafe sem včil nerozlíl enem proto že ho zrovna nepiju. Noále vlastně vy ste zklamál ty súdruhy, co vám dali tú - důvěru. Tož to je potem těžké!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale prdlajs, vážený Jakube S. Já jsem své OPRAVDOVÉ soudruhy nezklamal; to NĚKTEŘÍ soudruzi zklamali Stranu. I mne.
Ano - poté, co mě Strana, ve své nekonečné moudrosti, poslala do učení na zedníka, pilně jsem se učil zdít a nahazovat, házet cihly (stál jsem v řadě zedníků, házejících si cihly z plochy staveniště do pater), házet fankou beton (z kalfasu do kalfasu, až do třetího patra; v 70.letech se přes poledne vypínal el.proud, takže nefungoval stavební výtah). Soudruzi rodiče, oba doktoři, mne takové prosté a základní dovednosti budovatele prostě nenaučili.

Díky své píli a pomoci Strany jsem se vyučil s vyznamenáním, a stal jsem se tak platným členem naší společnosti. Jsem na to hrdý, a dodnes jsem lžíci a kladivo, lopatu, sbíječku atd. z rukou nepustil.
Stranickou legitimaci jsem však vrátil, doslova se slzami v očích, po neleninském ústupu reakci na konci roku 1989. Dnes je mou rodnou Stranou ČSSD. (Konečně – můj soudruh pradědeček byl jedním z jejích zakládajících členů, můj s.prastrýc spoluzakládal KSČ, a pak pomáhal sociálním demokratům s jejich návratem do lůna Strany. Takže prostě jen pokračuji v rodinné tradici.)

O zklamání lze tudíž hovořit spíše ve Vašem případě, vážený Jakube S., a též v případě ostatních zdejších intošů.
Vy jste vystudovali za naše, za dělnické peníze. A dnes zhusta plivete na naši vlast, na náš lid a Stranu (resp. na OBĚ naše Strany). Špiníte tím ovšem pouze sami sebe i své vzdělání.

Ale Lenin vás vidí; i Vás, vážený Jakube S. Přijde den, a zúčtuje s Vámi. Proto jej proste za odpuštění; pamatujte, že On je milosrdný.
Jednou se sejdeme, v lepších časech, kdy multikulti, kapitalismus a demokracie budou jen hořkou vzpomínkou, v časech, kdy na ulicích našich měst i vesnic bude lid jásat a bít chycené národní a třídní nepřátele. Tehdy se ukáže, na které straně kdo z nás stojí (a padá).

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Ježíšmarjá, přestane tu už tady tahle ragana jednou povykovat? Síť na ní a do polívky!

STK řekl(a)...

Ragana? Snad ragazzacciom, ne? Co je to ragana?

informace. řekl(a)...

STK,
ragana je v pravém slova smyslu dračí ryba. Ta je tedy tichá. Ragana se jinak používá v hanlivém smyslu místo raganella = ošklivá ukvákaná žába.
V mužském rodě je možné použít i ragano.

informace řekl(a)...

Jinak je raganella dřevěná řehtačka.
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Purim_gragger.jpg

informace řekl(a)...

STK,
tady máte recept na la bouillabaisse, francouzskou rybí polévku, kam se dává kromě dračí ryby i pesce diavolo (čertova nebo ďáblova ryba a pesce sanpietro (ryba Svatého Petra), aby byly všechny přísady náležitě vyvážené).
http://www.dalmattorel.altervista.org/viaggio5.html

Podařilo se mi i najít starý obrázek dračí ryby na eBay.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=230393904797
To abyste si nemyslel, že kecám.