středa 9. května 2012

Osvobozeni od vítězství


Před sedmašedesáti lety jsme to zase jednou vyhráli. Vlastně...
************************

Včera se slavil osmý květen - Den vítězství. Bohužel strašně dlouho jsme slavili  9. května jako Den osvobození... A protože jsme byli osvobozeni, byli jsme vděčni osvoboditelům, místo abychom oslavovali vítěze. A protože jsme byli vděčni osvoboditelům, hodně jsme jim dovolovali.Osvoboditelům? Prahu osvobodila Rudá armáda. Takže jsme moc dovolovali Rudé armádě. Totiž - těžko nedovolovat. Když už se košická vláda smířila se sovětskou okupací Podkarpatské Rusi. Těžko se nesmířit, já vím. Historie byla taká. Já tu teď jenom drobně připomenu jaká historie. Podkarpatskou/ Zakarpatskou Rus/Ukrajinu k sovětskému území zakreslili již soudruzi Hitler a Stalin, když si parcelovali v roce 1939 Polsko. No a pak, když byl SSSR spojencem, bylo marno připomínat jisté československo-sovětské smlouvy. "V souladu s přáním obyvatelstva" pak byla Zakarpatská Ukrajina definitivně předána sovětským osvoboditelům 29. června 1945...

Jiní Rusové si nesvobodně zvolili německé mundůry místo toho, aby se nechali umučit hladem v německých koncentrácích. Mluvím o Vlasovcích, jichž za svobodu naší vlasti padlo na 300. Tedy v Pražském povstání. K těmto padlým se hned 9. května 1945 přidali další, když osvoboditelé z NKVD vyvlékli zraněné Vlasovce z nemocnice na Karláku do parku, kde je bez meškání zastřelili. Vlasovcům nebylo ani dovoleno překročit demarkační čáru k Američanům tak, jak to bylo dovoleno dvěma milionům německých vojáků. Měli halt smůlu, že nepatřili ani k vítězům, ani k osvoboditelům.

Vlasovci byli tedy zrádci, dobrá, nepodařilo se jim vykoupit svou vinu ani v očích Američanů. Ale byli tu i další "zrádci" - alespoň podle Stalina. Tedy ruští emigranti. Podle zákona šlo sice o československé státní občany, ale potom, co jiní čs. státní občané z Podkarpatské Rusi se stali občany sovětskými, nepřišlo našim státním orgánům za moudré, zabývat se ani únosy několika tisíc vlastních občanů z území vlastního Československa.

Největší smůlu z vítězů měl pak domácí odboj. Ono už když ještě během bojů o Český rozhlas dostali rozhlasáci pokyn, aby zásadně používali slova "osvobození" místo "vítězství", bylo lze očekávat různé věci. Věci, které následovaly byly takové, že se nejdříve zapomnělo na České povstání, a potom se upozaďovalo i Pražské povstání, na které šlo - zejména v Praze s dvěma tisícovkami mrtvých a rozbombardovaným Václavákem - těžko zapomenout.

Českoslovenští komunisté se na tomto "osvobození od vítězství" samozřejmě podíleli svým tlakem, podporovaným z Moskvy. Na tento tlak však demokratičtí politici ochotně přistoupili. Snad proto, že to byli více "politici" než "demokraté".

Košická vláda po návratu do Prahy svou funkci nesložila, jak bylo slibováno, svou funkci však složila Česká národní rada. V Praze začal čilý život čtyř dovolených politických stran. Domácí odboj byl tím zcela vyřazen z přímého vlivu na běh státních záležitostí... Na politiku měli čas ti, kdož z Londýna a Moskvy posílali bojovat ty druhé. To není můj povzdech, ale dovolil jsem si parafrázovat dobový text, který napsal nástupce generála Luži v domácí odbojové skupině Obroda národa  Josef Grňa (skautským jménem Vlk).

Tak byla nastoupena přímá cesta k dalšímu "osvobození" - osvobození od demokracie, které nastalo s "vítězným Únorem". Podělali jsme si to tenkrát v pětačtyřicátém sami. Ano, byla jistá mezinárodní konstelace. Po listopadu 1989 nastala zase jiná mezinárodní konstelace. Jsme členy NATO a EU. Ale ta mezinárodní konstelace není nikdy na věčné časy. Na věčné časy však platí: Můžeme si to podělat jenom sami.

Už si to nepodělejme!

Jo - a nehynoucí díky vyjadřuji všem válečným hrdinům, zejména těm konkrétním lidem, klukům a holkám, tátům od rodin, skautům, Sokolům, nádražákům, policajtům, četníkům, zdravotním sestrám, tramvajákům, rozhlasákům, spojařům, pošťákům, partyzánům a vojákům, kteří před sedmašedesáti lety společně zvítězili!

(Psáno v Praze dne 8. května 2007, poprvé vyšlo na Neviditelném psu den nato.)

Obrázek převzat z webu vlast.cz

104 komentářů:

i řekl(a)...

Než začneme diskuzi o konci války, o vině londýnské exilové vlády, o její přílišné povolnosti při jednání se Stalinem, o defétizmu poválečné československé politiky vnitřní a mezinárodní, poradila bych přečtení sborníku statí ruského historika - disindenta Viktora Suvorova o expansivních plánech Stalina a sovětské věrchušky, které se začínají rozvíjet již od r. 1928 plánem vyzbrojení sov. státu.
Velice poučný je citát (jeden z mnohých) rozhovoru Molotova s ministrem zahraničních věcí Litvy V. Kreve-Mickjavičusem ze 3. července 1940 v Moskvě:

«Сейчас, – сказал Молотов своему собеседнику, – мы убеждены более чем когда-либо еще, что гениальный Ленин не ошибался, уверяя нас, что вторая мировая война позволит нам завоевать власть во всей Европе, как первая мировая война позволила захватить власть в России. Сегодня мы поддерживаем Германию, однако ровно настолько, чтобы удержать ее от принятия предложений о мире до тех пор, пока голодающие массы воюющих наций не расстанутся с иллюзиями и не поднимутся против своих руководителей. Тогда германская буржуазия договорится со своим врагом, буржуазией союзных государств, с тем, чтобы объединенными усилиями подавить восставший пролетариат. Но в этот момент мы придем к нему на помощь, мы придем со свежими силами, хорошо подготовленные, и на территории Западной Европы... произойдет решающая битва между пролетариатом и загнивающей буржуазией, которая и решит навсегда судьбу Европы» .
Krátce: jsme přesvědčeni, že druhá světová válka nám umožní vybojovat moc v celé Evropě, tak jako první nám umožnila zmocnit se moci v Rusku. Až v západní Evropě proletariát vystoupí proti buržoazii, tehdy mu přijdeme na pomoc se svěžími, dobře připravenými silami na na území západní Evropy se odehraje rozhodující bitva mezi proletariátem a zahnívající buržoazií, která rozhodne o osudu Evropy navždy.

Myslíte snad, že od této strategické linie Stalin upustil po napadení Hitlerovským Německem anebo dokonce po skončení války?

Kniha je ke stažení zde
http://reeed.ru/lib/books/pravda_viktora_suvorova_sbornik_/

Schumacher řekl(a)...

Nepochybně, Pegille. Nejhorší v tom byli Jezoviti. Hlavně nějaký Balbín....

Schumacher řekl(a)...

Ano šamane, jenže když my na to podělávání máme talent. Jak jsme ponecháni sami sobě...

Harpyje řekl(a)...

To byl liechtensteinský kníže Franz Josef II. jiný pašák!
Ten se Rusům postavil a odmítl jim vydat příslušníky 1. Russischen Nationalarmee der deutschen Wehrmacht, která sestávala z podobných elementů jako Vlasovci. Tito se pod vedením generála Artura Holmstona (alias Borise knížete Smyslowského) uchýlili na území Liechtesteinu, kde jim kníže udělil asyl, dokud nebylo vyjednáno jejich vysídlení do Argentiny.

Jakub S. řekl(a)...

No Lchtenštejnsko holt mělo štěstí, že nesousedilo v Německu ani Rakousku se sovětskou Besatzunszone, že. I tak ovšem klobouk dolů.
Šamane, velmi pěkný článeček. Hoví mé duši. Kdo nezná ani jednu z těch dvou záásadních publikací muže, jenž si říká Viktor Suvorov, nechť to neprodleně napraví. Jinak se s ním nebudu bavit. Nebude totiž v tomto tématu v obraze.
Molotov: Kdo nečte obrázkové písmo, brzičko přesně přeložím, třeba. Ale je to autentické, I(nformace)?

Harpyje řekl(a)...

Ale kde. Neutrální Liechtenstein nepodepsal spojenecké tajné dohody o repatriaci, které byly součástí Jaltské konference.

Jakub S. řekl(a)...

Ja sakra. In der Tat - ? Ale odvaha to stejně byla, ne? Mezi dvěma (vlastně třemi) mlýnskými kameny...!

Jakub S. řekl(a)...

ASP: na Kraví hoře čili Monte Bú či Monte Vú nás učili, že se tomu říká odborně průzkum bojem a následné stažení do zadní linie, načež následuje vyhodnocení a prognóza.
KH = areál vojenské katedry UJEP, s baráky a výcvikovýmn prostorem mezi nima, na kopci proti Špilasu, nad Žabovřeskama.

informace řekl(a)...

Jakube,
autentické to je, stáhla jsem to z webu (zipované), odkaz máte nahoře. Kromě toho, jak jsem se teď mrkla do české Wikipedie, Suvorov byl přeložen i do češtiny. Nevím, jestli i tenhle sbornik. Soustředil se právě na WWII.

Jakub S. řekl(a)...

Anop, vše o stalinské politice aji o praktikách KGB a spol. vyšlo už před pár lety taky česky, jasně. Jenom se po tom zaprášilo. Nicméně furt a furt potkávám lidi, o nichž jsem měl lepší mínění, kteří nevěřícně zírají, řeknu-li jim jako fakt, že Soso dlouhodobě plánoval přepad Evropy a Dolfi ho jen předešel. A jméno VS jim nic neříká. To je pak těžké debatovat. Řeknu: Sakra seznamte se s faktama, a potom zavolejte!

informace řekl(a)...

Citát pak pochází z Невежин В.А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. М, 1997. С.119.
Nevycucal si ho z prstu.

Harpyje řekl(a)...

Tatsaechlich.
Tomu se říká repli stratégique, taktika, kterou velmi úspěšně praktikoval Saddam, ve svém vítězném tažení proti US okupantům. Alespoň podle jeho mluvčího, mluvky "Bagdad Boba", alias Mohammada as-Sahhaf, alias Comical Ali. http://www.youtube.com/watch?v=W9aW1atFLMM

Harpyje řekl(a)...

To patřilo jinam. :-(
Dzp

Jakub S. řekl(a)...

"A teď, - řekl Molotov svému protějšku, - jsme přesvědčeni více než kdykoliv předtím, že geniální Lenin se nemýlil, když nás ujišťoval, že druhá světová válka nám dovolí dobýt si vládu nad celou Evropou, tak jako nám první světová válka dovolila uchvátit moc v Rusku. Dnes pomáháme Německu, avšak právě jen potud, abychom je odvrátili od přijetí mírových návrhů do té doby, než se hladovějící masy bojujících národů rozloučí s iluzemi a povstanou proti svým vůdcům. Tehdy se německá buržoasie dohodne se svým nepřítelem, buržoasií spojeneckých států, aby spojeným úsilím potlačili povstavší proletariát. Ale v tu chvíli mu přijdeme na pomoc my, přijdeme s čerstvými silami, dobře připraveni, a na území Západní Evropy... dojde k rozhodující bitvě mezi proletariátem a zahnívající buržoasií, a ta navždy rozhodne osud Evropy."
Ježišikriste. A to byl M o l o t o v . . . a jste si vědomi, že to říkal ministru zahraničí samostatného sousedního malého státu?!

informace řekl(a)...

Jste skutečně pašák, Jakube. Já Vás tu tan nestoudně využívám, ale já bych to, bez nadsázky, tak pěkně nepřeložila.
Taky jsem nad tí zůstala paf, a tak jsem hledala, odkud to vzal. Zní to opravdu nestoudně a neuvěřitelně.
Kromě toho ve stati cituje i
Фирсов Ф.И. Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР 1939– 1941 гг. // Новая и новейшая история. 1992. №6. С.18; 1941 год. Документы. В 2-х кн. М., 1998. Кн. 2. С.584.
Ty stati Suvorova sebral a opublikoval v Jauza Press Dmitrij Chmelnickij, architekt a historik, žijící v Berlíně. Suvorov žije v Londýně.
V r. 1940 byla Litva okupována Sověty na základě dohody Ribbentrop - Molotov.

Ernest řekl(a)...

O tom, jak to bylo (skutečně?) s Fall Barbarossa a (údajným?) Stalinovým plánem na využití probíhající WWII k masivní a neočekávané expanzi do Evropy (ruské tanky se měly zastavit až na březích Atlantiku), je nutné si přečíst Suvorovovu knihu "Všechno bylo jinak aneb Kdo začal druhou světovou válku" (ruský název "Ледокол"). Pro toho, kdo doposud věřil oficiálnímu názoru, jak byl Stalin při své paranoie dětinsky důvěřivý a jak se nechal Hitlerem opít rohlíkem, je to naprosto ohromující čtení. Ovšem - jak si ověřit, zda všechny ty v této knize uváděné výroky sovětských maršálů a generálů jsou pravdivé? Je dost hlasů, které Suvorovovy údaje zpochybňují. Kde je skutečná pravda?
Pro toho, kdo neví oč jde, pro začátek alespoň odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Suvorov Pro znalé сoветского языка doporučuji kliknout si i na ruskou variantu tohoto hesla

R.Švehla řekl(a)...

Že jste „hodně dovolovali vítězům“?
Typický český žvást typu „Já nic, já muzikant“.
Od začátku vám vtloukali do hlavy, že jste ÚŽASNÍ bojovníci proti fašismu, že vás PADLO V BOJI ZA SVOBODU na 360.000, že Květnové povstání českého lidu byl ÚŽASNÝ čin (ale že Němci do vás během povstání neměli střílet). Tím jste žili, tím žijete dodnes.
Proč tak ochotně posloucháte i produkujte tyhle žvásty?
Protože snižují (ve vašich očích) míru vašich vin.
Proto tak rádi věříte českým národním pověstem typu:
„Jsme národ rozených vzdělanců a demokratů“
„Sudety jsou odjakživa naše“
„Mnichov byl zradou západních spojenců“
„ČSR“ dala (českým) Němcům víc než Třetí říše“
„Měli jsme právo humánně vylikvidovat VŠECHNY Němce (včetně německých Židů)“
„V Jaltě nás Západ prodal Stalinovi“
„Ve volbách r.1946 levici volil nějaký ÚPLNĚ JINÝ národ, ne my Češi“
„Beneš byl obránce kapitalismu a demokracie“
„Tzv.Únor 1948 byl komunistický puč proti vládě“
„Brutalitu prvních let socialismu zavinili sovětští poradci“
„Jen komunistický teror nás donutil odevzdávat 99,9% hlasů Národní frontě“
„V listopadu 1989 jsme se osvobodili cinkáním klíči“
„EU je zlá a Evropani jsou ovčani“
„Nemusíme přebírat evropské zkušenosti a zákony, protože jsme národ rozených vzdělanců a demokratů“

Tak si lžete do kapsy klidně dál. Hlavně si nezapomeňte opět zvolit do svého čela nového Beneše, Gottwalda, Klause. Po návratu vašeho milovaného národního socialismu budete moci opět nadávat na režim, na „zlé osvoboditele“. Budete opět tiše skuhrat na režim, ve svých špinavých smradlavých putykách, u svého SKVĚLÉHO leč levného piva (které vám poprvé uvařil Němec), u svého SKVĚLÉHO leč levného rumu k poblití.

K poblití.

Jakub S. řekl(a)...

No dyť na to už tři hodiny upozorňujeme...

Jakub S. řekl(a)...

Šma Jisroel. Tady už máme ten nenávistný guláš taky. Taková nenávist k vlastnímu národu, tedy... a mít přitom jako své nom de guerre jméno jednoho z nejsolidnějších, nejlepších politiků první republiky, no chucpe.

informace řekl(a)...

Knihy Suvorova jsou částí historiků kritizovány, na příklad pravicový novinář a historik Indro Montanelli vytýkal Suvorovovi, že používá jen ty citáty, které se mu hodí (sic!). Jakoby někdy historici citovali něco, co je v protikladu s jejich tézí. Vytýkali mu také, že používá citátů jiných historiků, ale sám má malé znalosti archivů.
S tajnými státními nebo stranickými archivy je to tak, že zůstaly dostupné jen po dobu vlády Jelcyna, pak byly zavřeny a teď ani ruští historikové k nim mají dostup jen na zvláštní povolení. Jak píší ve své knize Roj A. Medvedev a Žores A. Medvedev, The Unknown Stalin (2003, 2006), rozsáhlé osobní archivy Stalina, Beriji a Chruščeva byly zničeny po jejich smrti. Z opatrnosti. Zvlášť Stalinův archiv byl bohatý, jak píší oba historici, všechny zprávy o přípravě k válce a pak z fronty šly přímo do rukou Stalina, někdy se nedostaly ani k ministrovi obrany.
Dílem Stalina je vytvoření rozsáhlého imperia, které šlo od Berlína po Peking, imperia totalitárního, centralizovaného, průmyslově vyvinutého, schopného vytvořit vlastní atomové zbraně.
Můžeme pochybovat, že tyto imperialistické snahy se zrodily ve Stalinově mysli až po válce?
Je realistické o tom pochybovat?

http://books.google.it/books?id=U6hqrENvxzYC&pg=PA276&lpg=PA276&dq=piani+espansionistici+stalin&source=bl&ots=EQtZYiD_uZ&sig=6LjUVVGJp1nhbqN5V-i7NouzjBk&hl=it&sa=X&ei=WdyqT_y_MsbTsgaG48jkBA&ved=0CGQQ6AEwAzge#v=onepage&q&f=false

informace řekl(a)...

Příspěvek z 23:03 raději nekomentuju. Jen se ptám, co jste vlastně zač, pane Švehlo?

Jakub S. řekl(a)...

Mi permetta di avventirLa, že předposlední věta by podle logiky věci měla být např. takto:
Můžeme pochybovat, že tyto (...) se zrodily (...) už před válkou? Nebo: ...se nezrodily (...) až po válce?
Samozřejmě soudný, vzdělaný, objektivně myslící a usuzující dnešní člověk o tom nepochybuje, nemůže, řekl bych, s´intende.

informace řekl(a)...

Můžeme pochybovat, že Stalin nepracoval nad těmito plány už před válkou? Zrodily se snad v jeho hlavě až po skončení války?
Jeho osobní archivy už budoucí historikové nebudou moci prostudovat. Doufejme, že se nezničí i ty dochovalé.

STK řekl(a)...

Muselo to z něj ven, Informace. Muselo!
Ale i když už to není Vlastimil Větší, vlastenec, vzal si od něj jednu věc: Schopnost "nasypat" nám pravdu přímo do obličejů. Ano, je ta "jeho" pravda, subjektivní až běda - ale na nic si nehraje. A v několika bodech bych to mohl podepsat. Možná proto, že se celý život živím výrobou iluzí - a to v tom lepším případě. Ale občas je přece třeba vpustit na kouzelně nasvícené jeviště denní světlo. Tvrdé, hnusné. Abychom viděli, že drak je z papundeklu, Honza má dřevěný meč natřený stříbřenkou a princezniny šaty jsou prožrané od molů.
===
Asi mě teď budete nemít rádi, ale i já musel napsat, co cítím. Je mi líto.

informace řekl(a)...

STK,
jedna věc je představení na jevišti, věc docela, ale docela jiného řádu je národní vědomí, pocit soudržnosti, a pocit hrdosti na vlastní národ, vědomí, že to není jen stádo ovcí, které jdou poslušně a apaticky za každým pastýřem. Proč si myslíte, že si národy vytvořily své vlastní mýty, své národní hrdiny? A to už od pravěku.
Takové sráče do vlastního hnízda nesnáším. Ne že bych všechno brala s nekritickým nadšením nebo souhlasem, dívám se na dění s odstupem a občas mám taky chuť říct, lidi, vy tu pletete všechno možný, podívejte se na to jinak!
Ale podobné vyblití nenávisti! Že má podobné názory jsem pozorovala už dlouho, že je skrývá za ironií nebo žertem, aby tak ostře nevyzněly, jsem pozorovala taky.
Teď to řekl naplno. Nemám si s ním už nic říct, potomkem kanibalů. Ať si přečte rothariho edikt!

STK řekl(a)...

To jeviště, to bylo podobenství. Nejde tu o nic "národního". Ten problém je zcela všelidský. To plácání se po vlastních ramenou. Jsou prostě někdy k nesnesení, ty lysé opice.
Raději půjdu do kanafasu, ještě bych se zbytečně nas... ...hněval.
Dobrou!

EK podotek řekl(a)...

Švehla..polovinu věcí podepíšu, ale jinak to s jistotou napsal frustrovanej bolševník........dnes kontrola zásob střeliva, sám jsem zvědav na +/- stav.

A.S. Pergill řekl(a)...

To informace:
"Jakoby někdy historici citovali něco, co je v protikladu s jejich tézí"
Tady je alespoň názorně vidět, jak se liší společenské vědy od vědy jako takové :-)

informace řekl(a)...

Nevím, Pergille,
jestli se Vám dostalo do rukou číslo Current Biology z 8. května tohoto roku.
Téměř převratný objev skotských biologů a paleontoklimatologů, podle nichž dinosauři v triasu a juře tak silně prděli, že vyhubili sami sebe. A to proto, že byli býložravci. Tyranosauři, co se živili masem, se nevinně svezli s nimi.
Vzhleden k tomu, že čtyřicet procent metanu je dnes produkováno na zemi býložravci, před klimatology a dietology stojí neřešitelný problém. Má člověk eliminovat velké chovy krav a živit se jen rostlinami? Nebude pak zvýšením emise střevních plynů hubit sám sebe jako svého času dinosauři? Nakolik je zapotřebí omezit chov dobytka, aby se dosáhlo nějaké přijatelné rovnováhy?
Složitý úkol pro matematiky.
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(12)00329-6

Jakub S. řekl(a)...

Konstatuju, že stk to vidí (konstatuje) jako já. A zároveň má nesporně pravdu aji I. A to není schizofrenie ani alibismus, prostě podle mě se to jasně doplňuje, není to v nesmiřitelném (ach, ta slovní zásoba ze školních let...) potikladu. Prostě tu nejde o antagonismus.
Jak se řekne italsky Jak prosté, milý Watsone - ?
Za vylité kafe neberu odpovědnost.

Jakub S. řekl(a)...

Nutno číst: na dnešním NP ota Ulč, o Georgu Zimmermanovi a Járovi (da) Cimrmanovi. Upozorňuju, abyste nebyli zklamaní, že o největšího českého génia tu nejde, je to jen srovnání, jak k tomu vybízí jméno.
A kvituju s velkým uznáním, že sláva (ach, tak dlouho po smrti - ačkoliv - ?) největšího českého génia bezpečně dorazila aji za moře.
Mám v šuplíku už dávno značně převratnou studii Car a Cimrman. Jenom nevím, jak by mé vývody přijali němečtí a ruští kolegové.
MMCh vyřadit někoho spěšně z ankety O největšího Čecha, v níž byl předem jasným vítězem, pod chatrnou a nwevýslovně trapnou záminkou, že neexistoval - nemám slov. Hanba.

informace řekl(a)...

Elementare, mio caro Watson!
Každý se na věc díváme z jiného odstupu.
Jenom Češi mají moc vyvinutý komplex sebekritiky. Viděl jste nějaký jiný národ, který by se tak soustavně sebebičoval?
Žádný jiný národ si nelže do kapsy, jen Češi?
Víte, kolik příkladů by se tu dalo uvést?
Dejte mi s touhle chatrně zakrytou posseltovskou propagandou pokoj!
Doufejme, že tohle byla skutečná labutí píseň našeho autora. S postavičkou V.v. jsme se už elegicky rozloučili.

Harpyje řekl(a)...

Boření mýtů není kálení do vlastního hnízda. V tom, co Vlastenec napsal, není ani stopa "nenávisti k vlastnímu národu".
Český vlastenecký pathos je zrovna tak odporný, jako každý jiný.

Jakub S. řekl(a)...

Sebekritičnost, sebemrskání, kajícnost za předky (US!), ústupnost každému už předem... anebo just! - Jsme, a vlastně vždycky jsme byli úúžasní, nejlepší, nejholubičtější (tenhle superlativ jsem právě vynalezl, nekrást!), nejhrdinštější, nejmoudřejší... no, aspoň v širším okolí, ale jistě při troše úsilí najdeme další příklady prvenství celosvětového!! Tak tohle je výbušné a obsáhlé a v(d)ěčné téma. Celá bedna Krakatitu. Záhodno rozbírat samostatně, obšírně, neuspěchaně a se znalostí věci. A že je to věc z tisíce oborů - ze všech, že.
R e c t e c i - ! No je tohle možné? Ano, geniální elektronický idiote - jde také o lezení do - no... satis. Díky!

informace řekl(a)...

Tak to běžte říct třeba Francouzům. Uvidíte, jak s vami vyběhnou.
I Italové provádějí kritiku své minulosti, ale vždy se jedná o konkrétní osoby, o konkrétní zodpovědnost. Nikdy neříkají o sobě jako národu, že jsou na hovno.
To je ten rozdíl.
Kolektivní vina jako taková, jako vina celého národa se na jedné straně považuje za něco hluboce nespravedlivého a pomýleného a na druhé straně se to vůči vlastnímu národu vehementně uplatňuje?
Jestli se v tomto případě jedná o příslušníka českého národa.

Harpyje řekl(a)...

Tak, tak. Pan Š. bude nejspíš Sudeťák.
Pana Ulče nečtu od té doby, co začal na Psu ventilovat svůj latentní rasismus.
Už první věta jeho článku je pitomá. Každý přece ví, že Cimrman nebyl "z Liptákova". Liptákov bylo pouze jedno z míst, v kterých pobýval.

Schumacher řekl(a)...

K výročí osvobození, o strachu z minulosti, o strachu z přítomnosti, o strachu z budoucnosti a o strachu vůbec.
Je-li něco řečeno, nejde jen o to co je řečeno, ale kdo to říká, v jakém kontextu a s jakým úmyslem. Z vybraných kousků pravdy lze sestavit lež.
Pragmaticky, válka nějak dopadla, a měla nějaké důsledky vedoucí k nynějšímu stavu. Naším zájmem je aby se tento stav neměnil v náš neprospěch a pokud měnil, pak v náš prospěch. Aby ta slušnost a poctivost která v nás přec jen v nějakém míře je, nebyla zneužívána pro cizí zájmy a v náš neprospěch. Dějiny nelze změnit, proto jsou plané diskuse jak lépe vyhrát minulou válku. Platí jediné, teď a tady. Život a politika vůbec se skládá z praktických kroků završujících linku slova-myšlenky-činy. Nejde o to co kdy kdo měl dělat v nějaké neopakovatelné situaci, ale co bychom měli dělat teď a tady. Jenže to je velmi náročné téma, kterému se vyhýbáme jako čert kříži. Daleko lépe řešíme dobře minulost a její možné alternativy, co by bylo kdyby..., tak jako se ohlížíme na známou cestu, jíž jsme prošli, než dnešní krok dopředu a do neznáma aniž máme jistotu kam, na co a do čeho šlápneme. Naše kroky řídíme podle pohledu do zpětných zrcátek připomínající deformující zrcadla v bludišti, místo abychom se dívali dopředu. Což není snadné skrz plakáty a cedule které ti či oni, podle svých zájmů nám lepí na čelní sklo a zakrývají výhled. Kromě toho nám do zpětných zrcátek promítají výjevy s jejich představou minulosti aby ovlivnili naší představu budoucnosti tak jak sami potřebují. Všimněme si, že k tomu používají dva nástroje. Prvním je vzbuzování pocitu viny, při které lze obdržet rozhřešení za předepsané žádoucí chování. Druhým je strach, především z "nebezpečí" které nejsme schopni ovlivnit. Tím odvádějí naše myšlenky od toho co je v našich silách. Kolik takových strachů bylo. Kolik lidského času jimi bylo zmařeno, kolik radostí bylo zhubeno, co všechno tím bylo zmarněno. Kdo jiný tím získal. Když si vzpomeneme na všechny takové strachy, dokonce apokaliptických rozměrů, kterými jsme zásobováni od dětství až po dnešek, dnes a denně, co jsme vyřešili tím, že jsme se báli? Co jsem svým strachem vyřešili? Co vyřešíme tím, že se bojíme a ve svém strachu z toho či onoho navzájem utvrzujeme? Mám špatnou zprávu. Všichni jednou umřeme. Ale to máme svůj život hned teď zahodit tím, že budeme žít ve strachu? Rozhlédněte se kolem na strachy jiných lidí. Bojí se toho čím nás denně zasypávají média? Čím nás straší ti či oni usilující o naši přízeň? Určitě naleznete lidi, kteří takové strachy nemají. Určitě ale také naleznete jiné lidi, kteří se v jiných sbaží vzbuzovat špatný pocit z toho že s nimi nesdílejí takové strachy. Či dokonce strach s nesdílení toho "správného, žádoucího strachu". Jejich strachu. "Boj se a bude Ti odpuštěno. Kdo nesdílí strach s námi, je proti nám. Sdílej společný strach a budeme přáteli. Kdo nesdílí strach s námi, je naším nepřítelem."
Řekněme NE obchodníkům se strachem a řidmě se kritickým rozumem. Nekulhejme jen proto, že jiného bolí noha. Vždyť v nás samých a v bezprostředním světě, který nás obklopuje je toho spousta co můžeme změnit k lepšímu a radostnějšímu. Život je příliš cenný a krátký na to, abychom ho promarnili strachem. Tak se, kurva, přestaňme bát.

informace řekl(a)...

Ve světě, jmenovitě v Evropě, se to vesele mele. Španělsko znárodňuje první banku Bankia, aby ji zachránilo před krachem.
Na Sicilii nezaměstnaní v Termini Imerese, kde Fiatka zavřela jednu ze svých továren, okupovali berní úřad na protest pro nedodržování dohod ze strany Fiatu.
Před šesti dny také v Bergamu zoufalý občan držel hodiny rukojmí na berním úřadě, včera se stalo něco podobného na Sardinii.
Politika austerity zřejmě není řešením pro nynější krizi. Zasahuje hlavně pracující aktivní síly státu. Další dvě sebevraždy včera a předevčírem, malého podnikatele a obchodníka.

informace řekl(a)...

Plně souhlasím, Schumachere.
Nebát se, nenechat si strach nebo pocit méněcennosti někým vnutit, nepárat se pořád v alternativních dějinách. Víte, jak to bylo "doopravdy"? Tak se zatím klidně snažte dopracovat do skutečného poznání.
A nechme už takovéhle výbuchy hysterie plavat. Stejně k ničemu nevedou.

Jakub S. řekl(a)...

Politika austerity: myslíte uskrovňování?

Jakub S. řekl(a)...

Milá a vážená přítelkyně ze SRN, je mi - opravdu a doslova - moc líto, že to musím napsat zrovna na tuhle adresu, a l e :
Nenávisti je v tom výlevu až po okraj. Jednoznačně a nezastřeně.
Čti, prosím: Ono totiž nejde jen o to, zde x či y procent těch nazvybíraných uvedených "tvrzení" je (samo o sobě) pravdivé. Nenávistné je ono usilovné hektické vášnivé shrnutí všeho na hromadu, aby to bylo možno hodit po s v é m národu. Jako celku. J e h o národ to očividně není. Ale to bych v kůži toho zapšklého nenávistníka, plivajícího s gustem na své, nechtěl být. Chtělo by to psychoanalytika či psychologa.
Jde o prezentaci. Čeho. Kdy. Kde. Komu.
Prosím ostatní o stanovisko.

informace řekl(a)...

Souhlasím, Jakube.
Je to hysterický výbuch nenávisti.
A víc, jestli dovolíte, se k panu V.V. alias R.Š. alias čert ví, kdo to je, nebudu víc vracet.
Na světě je mnohem víc důležitějších věcí. A zde se jedná o naši přítomnost a budoucnost.

drak řekl(a)...

Myslím, že Schumacher to shrnul moc hezky, lépe bych to asi nesvedl.

Výlevy nenávisti? Takových bylo a bude, škoda času.

R.Švehla řekl(a)...

Žaloval-li Lenin ?
Ne, Lenin nikdy nežaloval. To jen Zola žaloval.


Tento vtip si kdys (rusky) vyprávěli intelektuálové, intelektuálové OPRAVDOVÍ, toho pejorativního označení hodní. A smáli se mu, neb jej chápali.

Dnes, jak vidno z jistého smutného případu, jest nutno termín „intelektuál“ redefinovati. Alespoň v českém prostředí.
Proč? Inu proto, že jeden zdejší PUNCOVANÝ ČESKÝ intelektuál shrnul svůj postoj k pravdě slovy vpravdě ČESKÝMI & HEZKÝMI, slovy jistě hledanými:
„Ono totiž nejde jen o to, zde x či y procent těch nazvybíraných (sic!; pozn. R.Š.) uvedených "tvrzení" je (samo o sobě) pravdivé. Nenávistné je ono usilovné hektické vášnivé shrnutí všeho na hromadu, aby to bylo možno hodit po s v é m národu. Jako celku.“

Tak jo, drazí Češi. Takže Husa máte rádi nikoli pro jeho setrvávání na pravdě, ale protože jeho pravda byla (v daném okamžiku) protiněmecká. Ovšem Lenin chraň toho zrádce, jehož pravda je vám nepříjemná:
Přemysl Pitter je pro vás zrádce národa a emigrant
Jiří Loewy Žid a emigrant
Václav Černý je pro vás Sudeťák
Václav Havel - s ním si nevíte rady, protože byste se rádi cítili být demokraty. Takže „zapomínáte“ na jeho omluvu Němcům

Ne, nepatříte do Evropy. Kdykoli se do Česka Evropa natáhla, praštili jste ji po prstech. Občas byly ty prsty silné, takže ránu vydržely a popadly vás, ale vy jste se vždy dokázali vymanit. Znovu a znovu jste se vraceli zpět do Asie, do Asie ducha.
Evropské národy (národy evropského DUCHA A KULTURY) dokázaly, třeba po staletích, nahlédnout své činy i z jiného než nacionalistického hlediska. Pak se omlouvaly - Židům, svým bývalým koloniím, homosexuálům atd.
Vy, dobří Asiati, se nikomu omlouvat nebudete, před pravdou zavřete oči, zacpete si uši. Neboť pravdu by možno hodit po vašem SKVĚLÉM národu.

Takže ať je po vašem: Jsem Sudeťák. Jsem emigrant. Žid. Jako Havel, Pitter, Loewy, Černý, Schwarzenberg.

Tak co, kdy slavnostně na Pražském hradě přivítáte baťušku Putina, Čecháčkové?

Harpyje řekl(a)...

Myslím, že daleko důležitější než hodnocení Vlastencových pohnutek (údajná nenávist k vlastnímu národu), je obsah jeho příspěvku. Souhrn národních mýtů, které nazývá "české národní pověsti".
Co je, prosím, na jeho výčtu nepravdivého?
Kdybyste byli alespoň tak upřímní, a místo plácání o kálení do vlastního hnízda přiznali, že Vás urazila jeho forma.
Já ve Vlastecově příspěvku žádnou nenávist nenacházím. Nanejvýš hořkost a zhnusení.
Za hysterické pokládám ale reakce končící provoláním Heil Hitler!

Harpyje řekl(a)...

Existuje ještě jedna možnost.
Jste v sudetském žoldu, zaprodanče! :-)))

Jakub S. řekl(a)...

Do neděle mimo PC, jen na mobilu - J

R.Švehla řekl(a)...

Kdy volá "opravdový" český vlastenec, opravdový český antisemita "Heil Hitler!"?
Když v zrcadle uzří svoji nezkreslenou podobu.

Schumacher řekl(a)...

Informace, k tomu zaprdění - ražme heslo "Sežer krávu, zachráníš Zemi." Hovězí já rád. Pošmáknout si a ještě mít dobrý pocit, že dělám něco pro lidstvo, planetu a tak vůbec.

Co se týče hospodářské krize, dříve nazývané recese a poté finanční krize, vývoj je jak jsem očekával. Ceny akcií pěkně vyklesávají. U jednoho titulu jsem udělal experiment a v rozporu se svou dřívější úspěšnou strategií dal na rady "odborníků", kteří přece musejí být chytřejší než já a vědět víc než já. Houby. Přehlédl jsem i dvojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou když se jeden z velkých hráčů loni zbavoval části portfolia ještě za dobrou cenu. Dlouhodobě jimi doporučovaný titul pro krátkodobý a střednědobý horizont vytrvale klesal. Aktuální výsledek je přes sto tisíc v pérdeli, třebaže ne v mínusu, tam nikdy, žádná páka, všechno za své. A půjde to ještě dolů. Dá rozum, že když je krize, naděje na růst malá, horizont vzdálený a dividenda nula nula nic, že pro někoho to držet se nevyplatí. Tak to masívním výprodejem šlo dolů. Jenže když někdo prodává, jiný kupuje a objemy jsou značné. Uvidíme. Už to tak vyklesalo, že prodej by se mi ani nevyplatil, tak budu ze sportu držet. Možná si udělám radost a přikoupím, cena začíná být lákavá. A já mám svojí díru v zemi rád.

Schumacher řekl(a)...

Anebo když v zrcadle spatří toho za ním, nahlížejícího mu přes rameno...?

informace řekl(a)...

Schumachere,
k zamořování ovzduší metanem prdících krav. Bylo by vhodné, aby vědci nyní vynalezli přístroj na přesné měření emitovaných plynů. Nějaký plynoměr nebo přesněji prdoměr. K měření jak u krav tak i lidí, živících se zeleninou a hlavně luštěninami. Kolik metanu naprdí kráva a kolik orientálec, žívící se sojou. Jen na přesném změření a porovnání kvantity, případně i kvality emisí bude možno dojít k rozhodnutí, zda se má přistoupit k porážce krav nebo orientálců, eventuelně k zákazu spotřeby luštěnin.
Pokud jde o akcie, jestli jste neprodal, tak teď není nejvhodnější doba k prodeji. Těžko říct, jak se situace bude vyvíjet dál.
Banky si teď vymyslely další fígl, jak sebrat u lidí peníze. Spouštějí teď t.zv. uzavřené fondy, jak obligační tak akciové. Fondy nejdou na vedlejší trh, takže je nemůžete prodat, prakticky je to půjčka na čtyři roky bance, která vám zaručuje, že po čtyřech letech vám vrátí investovaný kapitál, případně nějaký výdělek. Pěkní chytráci, že jo? Nač tak hrabou, když pak lidem, kteří potřebují úvěr, peníze nedají?
Jde to teď všechno nějak šejdrem.

STK řekl(a)...

Tak už raději dost, Vlasti(mile?), zavřete ten světlík! Víte přece, co udělá s upírem sluneční světlo, ne?

Šaman řekl(a)...

K poslednímu přípisu pana R. Švehly, který mě už opravdu nasral:

Jsou lidi a jsou lidi. Jsou Němci a jsou Němci. Jsou Rusové a jsou Rusové. Etc. A jsou Češi - a jsou Češi. Každý národ si vybírá ty, na které je hrdý. A většinou nadává na ty z jiných národů, na které není hrdý ani ten příslušný národ. Ale normální je, nesrat si přespříliš do vlastního hnízda. A pokud to skutečně je VLASTNÍ hnízdo, pak už v tom hnízdě zůstanou opravdu jenom srágory, jimiž se zaprasí každý.

"Ne, nepatříte do Evropy. Znovu a znovu jste se vraceli zpět do Asie, do Asie ducha." Píše se nám, Čechům od pana Švehly: Informaci, STK, Jakubovi, Šamanovi, ale třeba i Harpyji. I Švehlovi. Nebo kdo jsou voni, Švehla, zde jedinej spravedlivej? NEČECH? Jestli jsou Čech tak píšou:

"Ne, nepatříme do Evropy. My, Češi, jsme sráči a křičíme při pohledu do zrcadla HH. Havel byl takový sráč. Masaryk byl sráč. Hus byl supersráč. Havlíček Borovský byl sráč. Atentátníci na Heydricha byli sráči. Karel IV. byl jen poloviční sráč, protože byl míšencem árijské krve se sráčskou krví Čechů. Jen ti Židé, kteří se hlásili k němectví, byli nesráči. Jinak čeští Židé byli taky sráči. Bojovníci od Tobruku byli sráči. Českoslovenští piloti v Bitvě o Británii byli sráči. A pražští barikádníci a čeští vlastenci, kteří povstali v době, kdy v zemi byl milion nepřátelských vojáků, byli sráči..."

Sráči byli i Havel, Pitter, Loewy, Černý, Schwarzenberg, protože byli a jsou Češi. Nebo Ne-Češi?

Takže příště, pane Švehla, až se budou srát do "Čecháčků" (vynález, který přivedl k hojnému užívání protektorátní český ministr Emanuel Moravec),podepíšou se:

Já, R. Švehla, příslušník sráčského národa Čechů. Anebo rovnou: Jsem Čech a stydím se za to.

Ale, neodvažujou se psát o opravdových českých vlastencích.

A ještě něco: Klidně hrdě prohlašujte třeba "Jsem pravověrný Sán po boku všech Sánů". Ale už nikdy o sobě netvrďte "Jsem Žid".

O to Vás žádám já, český nesráč Jan Kovanic.

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Opravdu propadám českému patosu, když stojím na kobyliské střelnici, v Lidicích nebo v kryptě kostela, kde se bránili výsadkáři, kteří zabili Heydricha, anebo když jdu kolem památníčků lidí, padlých v květnu 1945 nebo v srpnu 1968. Anebo v listopadu 1989 jsem propadl patosu, stejně jako při Palachiádách v lednech 1969 a 1989.

Anebo na Pražském hradě anebo na Jizerkách.

Well, tak tomu je. Jsem asi poněkud přepatetičtělý Čech. Ale českou vlajku jsem už sundal.

Šaman řekl(a)...

Well, k těm vhodným výrokům mám taky jeden: "Odsun je dávným aktem demokratické vlády, aktem stvrzeným vítěznými mocnostmi, aktem právně platným a nezměnitelným."

Václav Havel, český prezident

informace řekl(a)...

Šamane a Pergille to je zbytečná ztráta slov a plýtvání inteligence při takové debatě.
Ignorovat! Opravdu nestojí za to se namáhat.
Jen se cítí bůhví jak důležitým.

Kopretina řekl(a)...

K výroku pana Švehly o Češích dodávám jen to, že hlásá stejné názory jako Žid Israel Shamir, či Žid Mordechaj Vanunu o Židech. Nejsem česká šovinistka, ale to je jen výlev nenávisti ke svým lidem. Co se mě týče, nepovažuji se za Asiatku, patřím do Evropy, vyznávám evropské tradice, vládu práva, odmítám vraždu ze cti, či krevní mstu, nacismus, stalinismus, ostatní body, zkoumání historie nechme historikům, takové amatérské historizování, to je to samé, jako když ateista teologizuje. Nefušujme historikům do řemesla, ale studujme, zejména Paula Johnsona, pana historika, mít jenom setinu znalostí, co tento pán, tak můžeme skákat do nebes, autor knih o křesťanství, Židech, Evropě, intelektuálech a tak...

stk řekl(a)...

S čím se dá s Richardem Švehlou souhlasit?
Co mohu podepsat? Asi to, že už mám (mluvím za sebe) opravdu dost toho pokrytectví, které se v "civilizaci bílého muže" pěstuje tak náhružlivě. To je ta má zkratka o chlapečkovi a nahém císaři. Tuhle alegorii občas napadne někdo, kdo má (velmi mylný) pocit, že žije v reálném světě, plném pravdy a pochopení.
Mnozí z nás "Euroameričanů" si už ani nedokážou představit, že by se mluvilo jasnou, přímou řečí bez autocenzury a rozličných psaných i nepsaných, leč obecně přijímaných tabu.
Pokud zrovna pracujete v ústavu, který je založený na tom, že vytváří iluze "na jeden večer" byť je to domluvená hra, za kterou zákazník dokonce platí* tak někdy máte pocit, který jsem napsal výše - o tom, že aspoň čas od času je potřeba pustit na ten náš "pravděpodobný svět" ostré světlo.
Situace mimo náš Ústav je ovšem zoufale podobná - média fixlují, protože jsou buď líná, nebo jsou, jak se tady dovoluje psát "sráči" a jde jim, když už ne o finanční zisk, tak alespoň o přežití ve funkci. Někdy i jen o holé přežití**. Politici mají pokrytectví přímo v "pracovní náplni. Jistě, jinak to asi nejde, mluvit jen pravdu - to bychom se asi pozabíjeli do 24 hodin. Ale někdy to z člověka prostě musí ven. Jako vyrážka nebo zdvihnutý žaludek.
===
"Vlastimil" nakousl problém, který irituje (čti ....) i mě, jenomže ho příliš zúžil a naplnil silnou animozitou. To pokrytectví není jen problém Čechů nebo nás, bastardů, kteří tu taky žijeme. To je obecný problém současné tzv. "západní" civilizace. Východní, kam nás všechny Richard posílá má zase své specifické problémy a ty s "kryptoinformacemi" a různými tabu do toho pochopitelně patří také. Myslím, že podobné problémy mají i ostatní, "neevropské" civilizace. Ale to není téma na příspěvek, ba ani na článek. To je na několik knih.

*/ kurvě se přece také platí za to, aby předstírala vzrušení a vykřikovala, jací jsme chlapáci. Někdy se to dělá sofistikovaně, pomocí telefonu...

**/ viz Satanské verše S. Rushdieho nebo karikatury Mohameda a fatva na ně vyhlášená - a pokusy ji naplnit.

Kopretina řekl(a)...

Pan Ulč píše o pokrytectví levicového multikulti. Když spáchá zločin černoch, vše se zamlčuje, mlčí se o to, věčně se plive na bílou civilizaci. Aby bylo jasno, nevyznávám ideologii nadřazenosti bělochů, ale co je moc, to je moc. Bílý člověk má právo na stejně slušné zacházení jakého se těší černoch. Dříve byla jediná kapka černé krve důvod k obludné diskriminaci, dnes je to důvod k nepsravedlivému protěžování.

stk řekl(a)...

Pro Obuvníka (k příspěvku v 11:14):
Jistě, tak jest, tleskám!

informace řekl(a)...

V neděli papež Benedikt XVI navštíví toskánské Sansepolcro. Mistr zmerzlinář z Florentské univerzity zmrzliny Palmiro Bruschi připraví při té příležitosti toskánskou specialitu z dob renesance, Crema del Pastore. Zmrzlinu, jejíž přísady jsou smetana, med, cukr, vanilka a speciální likér z Castagneta Carducci.
Zájemci budou moci ochutnat papežovu zmrzlinu na florentském festivali zmrzliny od 23. do 27. května.

informace řekl(a)...

Oprava zmrzlinář, na festivalu

R.Švehla řekl(a)...

No ja, na to jsem zapomněl jako na smrt - jak vypadám. Jak vypadáme my všichni Sudeťáci.

Co se tedy přihodilo drahému českému vlastenci Schumacherovi-antisemitovi (viz jeho příspěvek z 10.5. 2012, 14:37): Když poněkud vyděšeně odvrátil zrak od zrcadla, které jsem mu strčil před čenich, jeho pohled padl na moji bezcitnou tvář. Na mé chladné modré oči. Na moji hlubokou mensuru.
A již se český vlastenec chvatně staví do haptáku, ruka mu samovolně vzlétá k árijskému pozdravu, a ze rtů se mu dere, jakoby proti jeho nejvlastnější vůli, hlasité pozdravení Vůdci.

„Tak je to snadné“, řekne Sudeťák Sudeťákovi; „Češi si dělají do kalhot jen z naší podoby“.
Leč vše je jinak. Češi nejsou jen smějící se bestie, leč též hrdinové boje a odboje. Z třesoucích se rtů Schumacher-antisemita nevypustil „Heil Hitler!“, leč „Ein Liter!“.
Ano, takový je opravdový český vlastenec. Jeho nic nezdolá, on pekla hrůzy slavně překoná!
A když se sejdou tři takoví (Tres faciunt kolektiv), navzájem si potvrdí odbojovou činnost (Zesměšňování fašismu přímo před fašisty), načež dostanou legitimaci Svazu protifašistických a protikapitalistických bojovníků + partyzánský přídavek k důchodu.

Jaké z toho plyne poučení pro dnešní dobu? Plivat na vlajku EU se vám vážně vyplatí, drazí Čecháčci. Po opětovném osvobození Česka od Evropy budete moci tuto činnost vykázat jako odboj.

informace řekl(a)...

Ještě jeden příspěvek k této plodné diskuzi:
Jedním z nejzáhadnějších případů jasnovidectví je případ věhlasného řeckého média Achilla Londose. Londos si uvědomil, že má "zvláštní schopnost" už v deseti letech, když dokázal pouze tím, že se vleže v posteli soustřeďoval, vyrazit svému otci falešný chrup z úst. Když byl manžel sosusedky tři týdny nezvěstný, Londos poradil, aby se podívali do trouby, kde byl muž nalezen, jak plete svetr. Londos se dokázal soustředit na tvář nějaké osoby a vyvolat její podobu na svitku obyčejného barevného kinofilmu, i když se mu zřejmě nikdy nepodařilo někoho přimět, aby se na snímku usmíval.
V roce 1964 byl povolán, aby pomáhal policii v pátrání po düsseldorfském škrtiči, zločinci, který na prsou oběti vždy zanechával pečenou tresku. Londos jenom přičichl ke kapesníku a dovedl policii k Siegfriedu Lenzovi, údržbáři ve škole pro nedoslýchavé krocany. Lenz přiznal, že je oním škrtičem, a slušně požádal, aby mu vrátili kapesník.
Londos je jen jedním z mnoha lidí s nadpřirozenými schopnostmi. C. N. Jerome, médium z Newportu ve státu Rhode Island, tvrdí, že dokáže uhodnout jakoukoli kartu, kterou si myslí veverka.

R.Švehla řekl(a)...

No ty vole! Tady je ale nakaděno! Kam oko pohlédne, tam leží výkal (viz příserek z 10.5. 2012 21:32). Ble.
A to všechno vykadil jediný Šaman. No, alespoň už vím, čím tak zaujal svůj hrdý kmen, že byl povýšen do své funkce.
Takže co s tím? Inu, buď se pokaděnému území vyhnout, nebo, není-li jiné cesty, bedlivě se dívat pod nohy.
Konečně, osoba tvrdě tvrdící, že v r.1870 Němci napadli Francii atd. apod., mne nakadit nemůže. Jen pobavit.

Dobrou noc, Čecháčci.

informace řekl(a)...

Ze Zápisků Woody Allena.
Lidi, napadlo by vás někdy diskutovat s gramofonovou deskou? A ke všemu ještě nakřáplou, na které při každé otočce nadskočí jehla?
Tak to je, vážení štamgasti Švehla 2.
Švehla 1 mluvil neohrabanou "dělničtinou", Švehla 2 zas mluví krystlíkovštinou. Pak tu byla ještě jedna verze štamgasta, co s VV živě diskutoval.
Závěr: prostě s gramofonovou deskou nemá cenu diskutovat... .-))
A ani s falešně nastavenou figurkou.

informace řekl(a)...

Doufám, že autor Většího vlastence, Švehly 1, Švěhly 2 a rozumně diskutujícího štamgasta promine, že tu veřejně říkám, co vaří ve své kuchyni.
Ale mě už tahle "diskuze" přestala bavit.
Jo, a Krystlík explicitně nehovoří o hovnech, ale nadává protivníkům, že jsou blbí nebo že lžou.
Ověřovací slovo ill soul, all saw. Že by to byla nápověda od starého Pixly, který toho má už taky dost?

Anonymní řekl(a)...

to informace 0:45
Díky, přesně takové pocity a ve mě vyvolávají zprávy ze světa a z domova ve veřejných médiích, dokonce i ekonomické.

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
ti prdící dinosauři jsou jen jízda na vlně globálního oteplismu. Z pár fosilizovaných kostí prostě není možné určit vlastnosti střevní mikroflóry zvířete. Jsem spíš toho názoru, že býložraví dinosauři mohli toho metanu vylučovat méně než býložraví savci, jednoduše proto, že měli mnohem víc času, aby si ochočili nějakou bakterii k tomu, aby jim ten metan zpracovávala (třeba na glukózu). Metan obsahuje docela zajímavé množství energie a jeho vypouštění řití (kloakou) je energetická ztráta.

informace řekl(a)...

No jo, Pergille,
vždyť jde ale o exaktní vědy jako biologie a paleontometeorologie! Nebo že by některé byly víc a jiné míň exaktní?
Že prdění je stráta energie, o tom také psali. Navrhovali tehdy obléct krávám nepromokavé kalhoty, kam by ten metan chytali a používali ho pak jako pohonné látky pro automobily. Automobilky přijaly návth s nadšením, protože to znamenalo vytvoření nových modelů a zvýšení prodeje.

Harpyje řekl(a)...

Já jsem, Šamane, pro civilní přednes. Patos se mi příčí. Je to póza, plané vlastenčení. Například to, co praktikují ti kašpaři z akce DOST, nebo soudružka Bobošíková. Nebo tremolo, vyjadřující pohnutí, v hlase velkého generála, když vyslovoval "Vive la France!" Brrr.
Pocity, které Vás přepadají na historicky významných místech, nemají s patosem nic společného.

Při nejlepší vůli nechápu, proč se všichni cítíte tak uražení tím, co Vlastenec napsal. Přiznávám, že si nezvolil zrovna tu nejšťastnější formu, ale já se jeho slovy necítím dotčena. Asi jsem špatná vlastenka a odrodilec, jako pan Švehla.
Jak se tázala jedna leghornka na Psu, když jsem označila jednoho odpudivého diskutéra za čecháčka: "Kde bydlí ta paní?" :-)))

informace řekl(a)...

Harpyje,
já se vůbec necítím uražena tím, co tu pan Švehla 2 napsal.
Jen říkám, že mně ta nepříliš podařená parodie T. Krystlíka už přestala bavit.
Píšete: "Já ve Vlastecově příspěvku žádnou nenávist nenacházím. Nanejvýš hořkost a zhnusení."
Já taky ne, ani tu hořkost nebo zhnusení. Jen nepodařený pokus o srandu.
Budu-li chtít debatovat s autentickým Krystlíkem, podívám se na jeho stránky.
Ale nechat si ze sebe hloupě utahovat, na to, když dovolíte, jsem už poněkud odrostlá.
Nebylo už toho špásu dost?

Schumacher řekl(a)...

Informace, tuze nerad prodávám. Aktuální ztráta je tak relativně vysoká, že případná další může být relativně nižší. Nemůžu přijít o víc než jsme investoval. Čekají mě nějaké výdaje, leč mám svrbění něco přikoupit, cena se blíží fundamentu. Je to zdravý a fungující podnik, třebaže aktuální P/E je nepříznivé a naprosto nelze srovnávat s dividendovou krávou jako je například Phillip Morris s osmi procenty p.a. Nakupoval jsem relativně nahoře ale nadlouho do šuplíku. Podle okolností budu pomalu přikupovat. Poučení : nekoupil jsem P.M. protože mě iracionálně odrazoval efekt "drahé akcie", cena za kus bez ohledu na další parametry. Ano, byla to pitomost. Teď nebudu přesedat uprostřed závodu. Je to hra a alespoň mám rozumný důvod proč neprodat a nevyměnit za misku čočky. Čtěte Bibli, tam to všechno je, i ekonomika....

R.Švehla řekl(a)...

Božínečku, vážená paní Harpyje! Vážně chcete, aby Vás čeští vlastenci nenáviděli JEŠTĚ VÍC?!
Vždyť oni přece CHTĚJÍ být patetičtí! CHTĚJÍ se co nejvíc přiblížit svému vzoru - svým starším ruským bratřím! Proto v sobě patos NAVOZUJÍ, v každý příhodný čas, na všech příhodných místech.
Ano, český patos není dutý, leč plný, hřejivý, uspokojivý: Jsem Slovan, podléhám emocím. Nikoli náhodou si Češi svůj „Národní památník“ postavili právě na Vítkově, to jest na místě jednoho z nejvýznamnějších vítězství Slovanstva nad Evropany.

Teď mne napadá: Nejste nakonec taky Sudeťačka?! Přece snad ani ta nejzrádnější, nejodrodilejší Češka-emigrantka by nedokázala tak okázale pohrdat zdravým českým patosem!
Na druhou stranu - kdybyste opravdu byla Sudeťačka, ušetřilo by Vám to spoustu trápení. Protože Češi (či jiní roduvěrní Slovani) by s Vámi po Vašem dopadení (během osvobozování Evropy od multikulti a USA) naložili jako jinými Němkami: Kulka nebo úder lopatou. To je rychlé (pokud úder zasadí slovanský árijec Conan resp.mocný český vlastenec-Bivoj).
Zatímco se zrádci a zrádkyněmi čeští vlastenci jen tak neskončí - budou se s nimi doslova PÁRAT. No ja, před koncem si takový „český“ odrodilec vážně užije svoje.
:-))NEPATRNÁ HRSTKA LIDÍ
PŘEMOHLA SPOJENÉ ŘADY
OBRNĚNÝCH, PONĚVADŽ BYLA
PŘESVĚDČENA O SVÉ PRAVDĚ.
TEHDÁŽ BYLY STRANY DVĚ,
EVROPA A MY, A TA EVROPA
BYLA BLEDÁ ZSINALÁ A ČERNÝ
PRAPOR S RUDÝM KALICHEM
VLÁL JI NAD HLAVOU.
VZPOMÍNEJTE, UVĚDOMTE SI,
ČÍM JSME TEHDÁŽ BYLI.
TU JDEME MEZI MOHYLAMI
VÍTĚZŮ, ALE NE PO HRO-
BECH POBITÝCH.

(Český národ sobě tleská, na žulové desce na vrchu Vítkově.)

informace řekl(a)...

Schumachere,
českou burzu neznám, tak Vám nemůžu nic říct. Jinak evropské jdou jeden den dolu, druhý zas nahoru. A často to závisí jen na tzv. rumors, co se jako proslýchá.
Celková situace je docela nejistá: co bude s Řeckem, vystoupí z eura? Holandsko nepotvrdilo pakt stability, na Irsko se čeká.
Banka JP Morgan včera hlásila ztráty za poslední čtvrtletí 8OO milionů dolarů, co prodělala na evropských swaps. Tak jdou dnes banky dolů.
Co bude zítra?

Schumacher řekl(a)...

Krom toho mám podle nálady nádherný důvod skučet nebo se radovat. Když akcie klesají, že jich mám moc a chudnu, když stoupají, že jich mám málo a že jsem promeškal příležitost lena nakoupit. Nebo naopak, že zatím co osttaní pod tlakem sých závazků prodávají, budu mít příležitost levně dokouupit nebo že bohatnu. Podle toho, jestli stejně naplněnou láhev vidím jako poloprázdnou nebo poloplnou. A vůbec, důležitá je osobní spokojenost, zdraví a tak podobně. Buďme rádi, že můžeme být rádi, že není válka, že máme co do huby a drobné radosti. Nenechme si kazit život neustálým hořekováním nad tím co se nachází mimo náš aktuální čas a prostor. Natož pak strašením a vydíráním se nechat ovládat v tom co sami teď a tady činíme. Tak jak platí přísloví "Vyřčené slovo nedostaneš zpátky ani párem volů", stejné platí o učiněných skutcích. Opravdu je zbytečné se nechat trápit předhazováním špatných skutků spáchaných někým jiným a i v jiném čase a prostoru. Když se tak děje, je užitečné položit otázku proč to kdo činí. Jaké dobro mi tím chce prokázat?

Schumacher řekl(a)...

Informace, to je dobré pro intraday. Stačí správně předvídat. Nebo lépe vytvářet. Proto ty rumors jsou :-))) Pro delší trať je dávám přednost držet se fundamentální analýzy, využít nucených výprodejů kvalitních titulů. Při tom se řídit vlastním rozumem a ne všeobecně publikovanými doporučeními "expertů". Viz moje zkušenost. Když Bakala loni v létě ještě za dobrou cenu odprodal část akcií svého NWR rozsvítilo se mi varovné světlo. No, ignoroval a dal na "experty". Nákupem některých bank se dalo vydělat na počátku krize, když jejich akcie dočasně spadly. Radši mám tituly základních nezbytných a nenahraditelných či špatně nahraditelných zdrojů a služeb. Energetiky, komunikací, infrastruktury. Co aktuálně ne : Facebook a podobně a propagované a nabízené fondy. Důležité : Kdo v investicích neumí vydělávat, ten radí :-)))

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Schumachere,
že člověk se nemá nechat příliš ovlivňovat tím, co se děje a ani se nehonit za každou cenu za výdělkem. Abyste mohl operovat denně na burze, musel byste prosedět celý den u monitoru a stejně pak vhodný okamžik propasete, protože při elektronických transakcích se kvotace mění s rychlostí blesku. Stojí to za to, prosedět tak celý den a užírat si při tom játra, když se vám něco nepovede?
A někdy, nebo často, důvody k poklesu akcie můžou být ne ekomického původu, ale politického. Jako Finmeccanica, solidní závod se státním podílem, šel dolů kvůli skandálům se Severní ligou. Ta tam totiž dosazovala své manažery a tak skandál ovlivnil i kvotace na burze.
Buďme rádi, že jsme rádi a moc si nelámejme hlavu.

Schumacher řekl(a)...

Informace, tak. Kromě nemůžu být pořád on-line, protože pracuju abych si zasloužil svůj chléb vezdejší. I když část mozku bych tím mohl zaměstnat. Netřeba sedět u počítače, stačí něco mobilního. Stíhám juknout sem co je nového a zase se věnovat "soustruhu". Tomu se věnuju i když nechci, protože zatím jsem se nenaučil poručit hlavě aby nepracovala i když nemusí. Jestli zkusím obchodování on-line tak výhradně jen pro zábavu a s pevně daným startovním kapitálkem.

Co se týče zdejšího hašteření, vzpomněl na někdejšíhho VV, kde že je mu konec,v těch prozaických věcech bychom se nepochybně shodli. Při dotahování vaklavé hajzlmísy se mi podařilo v závitu přetrhnout zarezlý vrut. Tak mě čeká demontáž, odvrtání a všechny ty nelibé věci kolem, na které se tuze netěším. Ještě že mám "blitz" cement. Oč člověk má spoustu prozaické užitečné práce o to méně se hrabe do prostorem a časem vzdáleného nějakého cosi proti vaklavé hajzlmíse. Tak o víkendu, mě čeká užitečný "Můj Boj". S vrtačkou, majzlíkem a celým hajzlíkem. Tak světu mír a práci zdar, neboť práce jest požehnáním i proto, že jí zaměstnaní lidé nemají čas na to aby se hrabali ve světaběhu a hlavně kafrali do života ostatním.

žibřid řekl(a)...

Po dlouhé době (bohužel mám málo času) jsem zabrouzdal do hospůdky a našel nově přišedšího R.Š. Chtělo by se zvolat: "Vlastenče, vraťte se, vše odpuštěno!"

Schumacher řekl(a)...

Solidní závod se státním podílem? Nějaký státní podíl je přijatelný u významného a fundamentálního monopolního podniku, například energetického. Jinak z pozice investora tomu nefandím. Stejně jako fondům a jejích nabídkám. Na druhou stranu, například některé fondy a banky jsou v případě krize požehnáním pro připraveného investora, protože nuceně vyprodávají bonitní cenné papíry a tím způsobují zajímavý pokles pro nákup.

Schumacher řekl(a)...

Chybí, Žibřide. Jen se nemusel osobně navážet do Kopretiny a v souvislosti s tím porušovat netiketu. Sám rád rejpnu a pozlobím, ale takové zlé osobní útoky z temného zákoutí mysli jako od VV si Kopretina nezaslouží.

Harpyje řekl(a)...

Dovoluji si tvrdit, že jsem za ta léta Vlastecovy myšlenky tak trochu poznala. To, co napsal, není ani pokus napodobovat fabulátora Krystlíka, ani sranda. Zůstává si věrný. Ten styl je diskutabilní, tak jako ono napadání Kopretiny.
Vlastenec je tolerantní člověk, ale naprosto nemilosrdný vůči určitým projevům jednostrannosti, abych se diplomaticky vyjádřila, které Kopretina v poslední době čím dál tím víc propadá. Její stále stejné mantry a absence jakékoli jiné myšlenky, než že Palestinci a levičáci jsou zlí, mají po těch letech na některé čtenáře stejný efekt jako rudý hadr na býka. Ani já se mu nemohu ubránit, když například pod velmi informativním a zajímavým článkem paní Zbavitelové o Bibiho politickém Meisterstücku, napastuje cosi o exportu palestinské samosprávy, a na otázku, jak to souvisí s článkem, cituje Lenina, že vše souvisí se vším. To je i na mně trochu moc.
Já bych z toho nedělala žádnou aféru. Jeho ironické, až sarkastické komentáře byly vždy zpestřením diskusí, a mnoho diskutérů na Psu ho postrádá. Takže doufám, že nám alespoň zde, na Doupěti, zůstane zachován v podobě pokrokového Většího vlastence.
Kukuk! :-)))
Že jsem Sudeťačka Vám, Vlastenče, potvrdí nejmíň Vlk st., dem ich in inniger Feindschaft verbunden bin. Navíc by Vám vysvětlil, že vyznávám jakýsi spanismus, nebo spamismus, už si nevzpomínám, jak se to jmenuje, ale musí to být něco hrozného. Asi nějaká vlastizrádná ideologie, jakou propaguje Haaretz, a kterou realizoval Mordechai Vanunu a jemu podobní shit jews.

Kopretina řekl(a)...

Ano Harpyje, jsem jednostranná, stojím při Izraeli, stejně tak jsou jednostranní ti ostatní, co stojí na straně Palestinců. Nezaujatý člověk neexistuje, nezaujatý člověk nemá názor a k různým článkům se píší různé komentáře, i nesouvisející s článkem, svoboda projevu nám umožňuje,psát cokoliv a kamkoliv (tedy neporušuji-li něčí práva, nehlásám-li nenávist). A nikdo mě nemá právo napadat za názor ani za komentáře, můžu si psát co chci, komu se nelíbí, ať je nečte. Na mě působí jako rudá barva na býka podpora palestinských Arabů, kterou mnozí levičáci vyznávají, můžete mi to mít za zlé, ale při Izraeli stojím odjakživa, od svého příchodu na Psa roku 2006, kdy jsem vedla ohnivé slovní souboje s antisemitskou svoločí, ano hlásám ty samé myšlenky a hlásat je budu. Jsem v svých názorech konzistentní a nehodlám je měnit...Proč bych měla otočit? To mám stát při Palestincích? Mnozí lidé chápou Palestince jako hodné a Izraelce jako zlé, na tuto hnusotu nikdy nepřistoupím, můžete mi to mít za zlé, ale tak to je...

informace řekl(a)...

Schumachere,
Finmeccanica byla zcela státní podnik, a pak při privatizaci si stát ponechal 30 procent kapitálu, protože jde o klíčový průmysl, vyrábí zbraně, letadla, helikoptéry, vlaky, elektonické zboží, zařízení pro energetiku.

Pokud jde o našeho přispěvatele, píše pod různými nicky, ale hlava je pořád tatáž. Větší vlastenec ho už asi omrzel, protože jak se zdá, vyčerpal možnosti variace.
Rýpal nejen do Kopretiny, ale i do druhých a štamgasti jako Drak nebo STK s ním měli nadlidskou trpělivost.
Nikdo není dokonalý, tím míň on, a tak kromě bičování "jednostrannosti" jiných, by se měl podívat občas do zrcadla i na sebe.
Všimli jste si, že nikdy neuzná, že neměl pravdu, i když ho někdo usvědčí? Pořád mele dál to svoje. To je znakem nejistoty a nezralosti.
Asi se řehtal na celé kolo, když četl odpovědi na svůj první příspěvek alla Krystlík. Nezvážil, že by mu parodovaný mohl dát pár přes hubu, až když mu to došlo, začal to napodobování Krystlíka zapírat.

Kopretina řekl(a)...

Izrael potřebuje naši podporu, Izrael má jen málo přátel a mnoho nepřátel, navíc, jsou nepřátelé Izraele daleko lépe organizováni, jejich hlas je v médiích daleko více slyšet, mají více mediálního prostoru. Já si myslím, že stát uprostřed NELZE, nelze být na straně Izraelců i Palestinců, leč to je můj názor, vnucovat ho nebudu. Jsem která jsem a nestydím se za to. Nikoho nenutím číst mé příspěvky, komu se nelíbí, ať je nečte, to je dar svobodné volby, máme svobodu, svobodu konat,co chceme v mezích zákona, zákon nám ukládá, kterého chování se máme zdržet...

žibřid řekl(a)...

Schumachere, musím upřesnit, že můj příspěvek byl míněn ironicky, už vzhledem k tomu, že R.Š. a V.V. jsou ta samá osoba, jen v té podobě R.Š. je ještě o něco méně snesitelný.
To zvolání "vrať se, vše odpuštěno" je přece z nějakého politického vtipu, už nevím o kom, ale bylo to něco v tom smyslu, že když přišel po Leninově teroru teror Stalina, tak to měla být ironizace stále se zhoršující reality. Ale možná to bylo o nějakém našem komunistovi, já už nevím...
Mě osobně V.V. nechybí, myslím, že je to sice brilantní, ale špatný člověk. To, že se snaží bránit i nějaké nesporně dobré hodnoty, se jeho vlastního charakteru bohužel nedotklo.

Kopretina řekl(a)...

Tak kaňkou našich dějin byl vztah k Židům během WW2 a těsně po ní. Je skutečně pravdou, že jsme si zabité české Židy "přivlastnili" a připočítali ke svým obětem a že jsme se krutě chovali i k německým Židům, ale bohužel situace taková byla. V Polsku proběhl krvavý pogrom v Kielcích, kruté protižidovské násilí propuklo i na Slovensku a žádného soucitu se Židé nedočkali i v mnohých jiných evropských zemích. Ostuda. Znám polského kněze, hodný, laskavý a srdečný muž, ale jak přijde řeč na Židy, laskavost a soucit je pryč,antisemitismus je živý v celé Evropě, snad jen v Itálii (to dobře ví informace), v Bulharsku a u nás v ČR (byť je v ČR dost hnusné svoloče, přesto se Izrael těší v naši zemi větší sympatii než-li Palestinci)...

informace řekl(a)...

Chudák, už mu definitivně ruplo v bedně. Teď prohlašuje, že je Mefistofel!

Harpyje řekl(a)...

Vy máte nějaké telepatické schopnosti, Žibřide, že můžete na základě internetových plků posoudit charakter nějaké osoby?
To jste už spolu s váženým STK dva, kteří to dokážou. Klobouk dolů!

Schumacher řekl(a)...

Aha, Žibřide. Zajímavá případ progrese.

žibřid řekl(a)...

Harpyje, do určité míry to samozřejmě možné je, vždyť charakter poznáváme podle projevů dotyčné osoby a internetové plky jsou také takovým projevem. Kdybych se s ním znal osobně, znal bych ho víc - a naopak ani kdybych byl jeho blízký, nikdy bych jej nepoznal dokonale.

Možná Vám vyjádření "špatný člověk" připadá moc definitivní... některé jeho výlevy tady ale mají už nakročeno ke kyberšikaně a každopádně já bych se raději VV i RŠ v osobním kontaktu vyhnul.

Harpyje řekl(a)...

Z osobní zkušenosti vím, Žibřide, že něco takového není možné.
V reálném životě mám jednoho výborného kamaráda (Jakub ho zná též osobně), který když se pustí do diskuse na Psu, tak diskutuje jako prase. K velké žalosti své již zesnulé manželky a své nynější družky. Přitom je to milý, vzdělaný a velmi charakterní člověk.
O Vlastenci se nedá říct že je vulgární, nebo že bezdůvodně napadá. Vlastenec je velký pokušitel. Šamanovo "Ale už nikdy o sobě netvrďte Jsem Žid", ho inspirovalo k tomu, aby se vrátil k jednomu ze svých pranicků :-)))). Mordechai A. Bonent bojoval svého času srdnatě proti jedné sůvě pochybného původu, údajně žijící v Kanadě, která ho nazývala "židáčkem". :-)))))
Der Schein trügt. A nejenom zdání. I internetové diskuse klamou.

drak řekl(a)...

Připojím se k žibřidovi. Domnívám se, že to, co z člověka "leze" ven když je v anonymitě, nebo když je například opilý, tedy povšimněme si, že v obou případech je bez zábran, to je to pravé a autentické, co o něm něco vypovídá. Maska, kterou nastavuje svému okolí, za "normálních okolností", tak ta je naopak klamavá.

R.Švehla řekl(a)...

Vážně Ó Velký Šaman napsal něco takového?
No, možná v některém ze svých vášnivě fekálních příspěvků; nečetl jsem je podrobně.
Víte, vážená paní Harpyje, když je to nutné, sáhnu rukou do ucpané WC mísy. Někdy opravdu nelze jinak.
Ale brodit se virtuálním prostorem plným exkrementů - takové potěšení si tedy rád odpustím; vážně.

Ke svému pravému jménu jsem se vrátil bezděky, doslova samospádem - už nemohu dál předstírat lásku k jejich vlasti. Ano, řeč Čechů není moje Muttersprache; čeština je pro mne chrámem k znesvěcení, i tvrzí k vyplenění.

Prostě JSEM původu smíšeného, podivného, nečeského, neslovanského.
Prostě JSEM hamižný multikulti nadšenec (vynáší to!).
Prostě JSEM eurohujer havlovsko-schwarzenberského typu, prostě chci odervat jejich vlast od prsu předobré Matičky Rusi.

Nemohou, ach nemohou zvolati čačtí Češi „Čepelem v tu zrádnou hruď!“, až budou účtovati se mnou a mně podobnými. Neboť nejsme zrádci jejich vlasti - jsme cizáci; bytostní a věční. Jsme cizinci v téhle zatuchlé zemičce, v tomto nevětraném Doupěti.
Scházíme se ve dne ve svých kavárnách a v noci na svých ponurých krchovech, kšeftujeme nekřesťansky, kujeme pikle, píšeme Protokoly, trávíme studně a ovzduší. Rozeštváváme, przníme. Jsme tak odporní, že dokážeme zprznit i dospělé ženy; a ještě jsme na to hrdí.

A už dost, sic Pepina klepne zdejší mrtvičnaté vlastenčíky.

Mordechaj A.Bonent, Rozený Štváč

Psychiatrická poradna řekl(a)...

Následky přílišného používání komunikace na internetu
Anonymita umožňuje žití dvou odlišných životů, což může po čase vést až k rozpadu osobnosti.
Dezintegrace – rozpad osobnosti, nejzávažnější porucha, jednotlivé složky osobnosti
se uvolňují, všechny kvality psychiky postiženy, ztrácí kontakt s minulostí i
přítomností, změna ve vývoji povahy, neadekvátní reakce
Často se také setkáváme s jevem internetové agresivity (provokace, urážky, flamewars).

Harpyje řekl(a)...

Psychiatrická poradno a Draku,
s výjimkou genuinnních schizofreniků se každý + - "normální" diskutér opírá o vlastní osobní zkušenosti, zážitky, vzdělání.
Co se vlivu alkoholu na internetové diskuse týká, tak před dvěma dny dosáhla "pravicová" diskutérka Hájková doposud nedosažených met sprostoty, když nazvala jednu ze svých oponentek sviní, zmetkem, a na další sprosté invektivy si už nevzpomínám. Dlužno připomenout, že diskutérka Hájková je horlivá vlastenka.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, mně například někdy daleko více než vulgární urážka urazí napadání mé osoby, napadání a karikování mého názoru, mého postoje, urážení mé víry, mého stylu. Kyberšikana pana Švehly se mě dotkla daleko více, než sprostý mejl paní Hájkové, že mě nazve "blbkou nebo pipinou" a pak mě označí za "skvělého človíčka", no tak ať. Ale když mě někdo šikanuje prakticky za všechno co píši a co dělám, jsem která jsem a nehodlám na svém postoji, na svém zaměření, na své víře měnit, nikdo, nikdy, nikde, za žádných okolností za žádné situace mě nemá právo urážet, ponižovat, zesměšňovat, na to nemá právo. Paní Hájková je tupá, jak motyka, pan Švehla je inteligentní a vzdělaný člověk, proto se mě jeho urážky a osobní napadání dotýká daleko více. I pan Janyška neurážel lidi tolik, jako pan Švehla a i pan Janyška je tupý, jak motyka, tudíž se mě jeho slova nedotýkala...Tož tak...Dzp...

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, mně například někdy daleko více než vulgární urážka urazí napadání mé osoby, napadání a karikování mého názoru, mého postoje, urážení mé víry, mého stylu. Kyberšikana pana Švehly se mě dotkla daleko více, než sprostý mejl paní Hájkové, že mě nazve "blbkou nebo pipinou" a pak mě označí za "skvělého človíčka", no tak ať. Ale když mě někdo šikanuje prakticky za všechno co píši a co dělám, jsem která jsem a nehodlám na svém postoji, na svém zaměření, na své víře měnit, nikdo, nikdy, nikde, za žádných okolností za žádné situace mě nemá právo urážet, ponižovat, zesměšňovat, na to nemá právo. Paní Hájková je tupá, jak motyka, pan Švehla je inteligentní a vzdělaný člověk, proto se mě jeho urážky a osobní napadání dotýká daleko více. I pan Janyška neurážel lidi tolik, jako pan Švehla a i pan Janyška je tupý, jak motyka, tudíž se mě jeho slova nedotýkala...Tož tak...Dzp...

Kopretina řekl(a)...

Ježíši, duplikát, příspěvek se mi zobrazil dvakrát, sorry...

Jakub S. řekl(a)...

Panebože! Po dvou dnech mimo nestačím zírat!! DOST S TÍM!!! S NÍM!!!!
Prosím soudnost, úroveň, vědomí si toho, s kým, o čem, před kým a kdy mluvím. Nedat se jak trouba vyprovokovat. Nereagovat na povýšené zlé královsky se bavící gaunery. Ano, řekl jsem gaunery. Howgh.

žibřid řekl(a)...

Harpyje, beru, že konkrétní příklad je fakt, proti kterému nelze argumentovat. Ale lze se ptát jak je možné a proč vlastně se dotyčný chová nějak v rodině a nějak ne netu. Mimochodem doma k rodině se choval vlídně i Eichmann.

Třeba je to tím, že diskuze na netu je jeho cvičiště, kde jakoby o nic nejde, dotyčný diskutér se schová za nick jako za masku? A co kdyby mu maska (persona) opravdu spadla i v osobním životě? Nedočkal bych se od takových stejného výronu, stejného otravování jako v diskuzi na netu? (A co kdyby se takový dobře vycvičený diskutér-fanatik vlastních názorů dostal k moci nebo ke zbrani?) Rozhodně je divné, že takový diskutér o svých názorech nepochybuje, stejně jako nepochybuje ani o sobě.

žibřid řekl(a)...

Jakube, přesně jste vystihl jednu stránku Radila Švehly.

Harpyje, možná má těch stránek více, to opravdu nemohu vědět.

Šaman řekl(a)...

Dejte si chvíli oddych, kolegové, dneska už tento stůl končí. Vypínám zde diskusi.

\ :-((