úterý 29. května 2012

Bláhoví Němci, zvaní sudetští


Všechny pokusy žádat od nás materiální či jinou formu nápravy poválečného odsunu jsou bláhové. 

O víkendu byly letnice, takže v Norimberku probíhaly tradiční Sudetoněmecké dny. Každý rok to tak je v tuto dobu. Proto se také pokaždé toto setkání našich bývalých krajanů, jejich potomků a jejich příznivců odehrává v době výročí heydrichiády. Vloni to bylo na výročí zničení Lidic, letos zase na výročí atentátu na Heydricha. V této tradici je zakódován i rozdílný pohled na léta válečná a poválečná mezi námi, Němci a sudetskými Němci. Jedni vlastenci vzpomínají hrdinného boje parašutistů a domácího odboje, druzí vlastenci vydávají v češtině vzpomínky Frau Lina Heydrich, válečné zločinkyně, která na zámečku Panenské Břežany vládla nad životy vězňů, které si sem na práci nechávala posílat z Terezína.Nicméně letos, alespoň podle médií, se dřívější nenávistný tón sudetoněmecké setkání "vytratil", vše proběhlo ve "smířlivém duchu", takže Max Mannheimer zde bez zaváhání převzal cenu Karla IV. Sudetskými Němci byl takto poprvé oceněn člověk, který prošel holocaustem. Malíř a spisovatel, rodák z Nového Jičína, žid, český Němec a Masarykovec, který přežil koncentráky, ve kterých přišel o celou rodinu, se po válce zamiloval do české Němky, kvůli které se vystěhoval do Německa. Z prožitého utpení se snažil vypsat a vymalovat, dnes o svých zážitcích přednáší na školách a univerzitách. Jde mu o smíření, což dnes oceňuje i u Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Vždy tomu tak nebylo, proto by podle svých slov před několika lety cenu od tohoto spolku nepřijal. Připomeňme, že se našel Čech, který ji v té době přijal (Petr Uhl, 2008).

Na smířlivém duchu má prý hlavní zásluhu současný bavorský premiér Horst Seehoffer. Podle něj dějiny zavazují Němce říct jasné ne rasismu, antisemitismu a xenofobii. Vyhnání sudetských Němců však bylo a zůstává podle něj bezprávím. (Dle Seehofera jsou tedy Postupimské dohody neplatné.) Spolková vláda by měla uznat "Památný den vyhnaných", jejichž osudy by se měly připomínat 5. srpna v den podepsání Charty vyhnaných v roce 1950. Na bavorského politika jde nejspíš o "smířlivý tón", v jakém vyslovuje tento požadavek. Proti němu však vystupují nejen čeští a polští "nacionalističtí historici", ale i jejich kolegové ze Švýcarska, a hlavně ze samotného Německa.

Dle médií tedy nepadly výpady proti České republice. To je pravda, padly jenom výpady proti českému prezidentovi (podle Franze Panyho je Klaus nepřátelský jak vůči Německu tak i Evropě), prezidentským dekretům a české vládě. Česká vláda vedená Petrem Nečasem už v Praze uvítala přívětivého bavorského ministerského předsedu, jehož doprovázeli různí sudetoněmečtí činovníci. Ovšem přítomni byli jakožto bavorští politici, nikoli představitelé sudetoněmeckých spolků. Takovému "sblížení" se dle přednosty sudetoněmeckého landsmanšaftu  Berndta Posselta vedoucí představitelé českého státu stále "brání". S jednotlivými poslanci již panuje čilá spolupráce, ale ministři, premiér a prezident zůstávají zatvrzelí. 

Připomenu zde březnový výrok českého ministra zahraničí, kdy Karel Schwarzenberg kategoricky popřel, že jednání se spolkovým ministrem zahraničí Guido Westerwellem by mělo být nějakou "předzvěstí" jednání se sudetskými Němci na vládní úrovni. "Ani nevím, o čem bych se měl s Posseltem bavit."

Ale Posselt a celý landsmanšaft to vědí, i po letošním ekumenickém setkání, kdy jejich smířlivý duch hledí do budoucna k tolik kýženému usmíření a spolupráci. Nezříkají se odpovědnosti za temnou minulost. Avšak více než do minulosti by se chtěli dívat do (světlé) budoucnosti. Světlá budoucnost má několik rysů:

1. Česko-německé smíření dospělo už tak daleko, že by se konečně  – jakožto kompenzačně smířlivé gesto české vlády – měl na co nejdřívějším setkání spolku objevit nějaký člen české vlády. A aby to neměl tak daleko, mohly by se Sudetoněmecké dny odehrávat střídavě v Bavorsku a v Česku. (Ráno položí premiér věnec u památníku parašutistů, odpoledne navštíví setkání lidí, kteří je považují dodnes za zločince, hm).

2. Při příštím sněmu už nebude Václav Klaus prezidentem. Sudetští Němci mu přejí hezký důchod a velice se radují.

3. Prezidentem bude někdo, kdo má správnější a pružnější vztah k našim poválečným zákonům, jimž se nadává "Benešovy dekrety".

Zatím se hodlá landsmanšaft chovat slušně, podporovat kulturní projekty, a o dekretech, které dle pana Posselta patří na "smetiště dějin", se bude mluvit až na konec. Všechny sudetoněmecké požadavky totiž trvají! Tak nepředpokládám, že sudetští Němci budou skutečně požadovat přímo území našeho pohraničí, a na něm svou národní a politickou suverenitu. Prakticky požadují pouze "náhradu za zabavený majetek".

K hlavním cílům sudetoněmeckého sdružení stále patří "zneplatnění" dekretů. Samozřejmě, že to jde. Například dekret o znárodnění filmového průmyslu již byl zrušen. Ve skutečnosti jde o zákony, které se mohou změnit. A to může udělat jenom český parlament. Nevšiml jsem si však, že by toto bylo před volbami slibováno nějakou českou politickou stranou! A budu velmi žádostiv na toho smělce, který s podobným projektem přijde ve své prezidentské kampani! I tak smířlivý a k Němcům přátelský prezident Václav Havel, který sám osobně kritizoval poválečný odsun, a jenž je nám dáván ze sudetoněmecké strany za vzor "slušného Čecha", pronesl v únoru 1995 v Karolinu projev "Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství". Zde se postavil proti landsmanšaftem hlásané myšlence, že toto vysídlení bylo koncem dlouhého a plodného soužití Němců a Čechů. Toto soužití, a dobrovolné vyčlenění se s z něho, nastalo už když začali sudetští Němci volat po "vlasti", tedy po včlenění do Hitlerova Německa. A dále:

"Naše republika proto nikdy nebude jednat o revizi výsledků války, o jakémkoli zásahu do kontinuity svého právního řádu… Považujeme proto za ještě bláhovější všechny pokusy žádat od nás materiální či jinou formu nápravy poválečného odsunu.“

Na tyto Havlovy výroky by si měl vzpomenout každý český politik dříve, než začne jednat s nějakým sudetoněmeckým hodnostářem, německým politikem anebo českým prosudetským aktivistou!

73 komentářů:

EK čeká řekl(a)...

Pravda, nic než pravda, jen čekám na lkaní českých i nečeských prosudetských aktivistů!
čest v 6.29h!

Harpyje řekl(a)...

"Podle Franze Panyho"? :-))))
Kdo řekl "nejsme nějakou provincií EU"?

drak řekl(a)...

Mě připadne více než zajímavé, že zrovna tímhle výše uvedeným citátem Václava Havla naše média zrovna nehýří, a veřejnoprávní televize už vůbec ne.

Kopretina řekl(a)...

Češi budou v Izraeli popisovat příběh Heydricha. Izraelci znají úlohu Eichmanna, ale málo znají Heydricha, muže, který svolal do vily Wansee konferenci nacistů, kde se rozhodlo o masovém a systematickém vyhlazení veškerých Židů v Evropě a všude, kde vstoupila nacistická noha...

R.Švehla řekl(a)...

ČEŠI, VRAŤTE UKRADENÉ ! Ve vlastním zájmu!

Připomeňme si fakta:
1) Poslední válku vyhrálo m.j.Německo, jako součást Euroameriky
2) Poslední válku Česko prohrálo, jako součást tzv.tábora míru a pokroku
3) Po předposlední válce si Čecháčkové nadšeně zvolili socialismus, vysněný systém všech lokajských závistivých dušiček
4) Za socialismu Češi před Čecháčky buď utekli (např. do poraženého Německa), nebo byli Čecháčky zlikvidováni
5) I v dnešním Česku vládnou Čecháčci; Češi jsou pořád nenáviděnou menšinou

Mají Češi šanci na změnu, na své vítězství? Jen velmi malou - česká společnost utrpěla po 2.sv.válce těžké rány, z nichž se dosud nevzpamatovala. A ruský smrádek Čecháčkům tolik připomíná domov ...
Každopádně by se Češi mohli pokusit alespoň o sebereflexi - o analýzu vlastních chyb. Počátek jejich prohry je jasný: Obrovské poválečné loupeže. Neboli jejich vlastní hloupost a zbabělost. Jak slabě Češi protestovali proti oloupení šlechty, Církve, buržoasie, Němců a Maďarů! Jak tím posílili chtivost Čecháčků, jak posílili víru Čecháčka v beztrestnost!
Když pak Čecháček okrádal Čechy, když je posílal do lágrů a na šibenice, přišlo pozdní probuzení - příliš pozdní pro celá pokolení.

Ale možná není vše ztraceno - dnes dorůstá nová generace, jež se narodila už po převratu. Mladí si začínají uvědomovat rozdíl mezi Čechem a Čecháčkem, začínají klást svým prarodičům podobnou otázku, jakou před desetiletími kladli tehdy mladí Němci svým předkům: Co vy jste dělali proti socialismu?

Mladí z Česka cestují po Evropě, vidí rozdíl mezi „poraženým“ Německem a „vítězným“ Českem. Vidí rozdíl mezi německými a českými městy, mezi čistotou řek a příkopů u silnic, mezi chováním lidí.
Mladí si volí svoji životní cestu: Budu se snažit být Čechem, neboli Evropanem? Nebo zůstanu Čecháčkem, jako moji rodiče a prarodiče?

Možná právě nad otázkou majetku vyhnanců se odehraje rozhodující boj o Česko - mezi (budoucími) Čechy a Čecháčky. Protože nestačí vrácení zbytečků Baťova impéria jeho vlastníkovi, nestačí vrácení zámků šlechtě, nestačí dokončit tzv.církevní restituce.
Češi budou muset vrátit půdu a nemovitosti PŘEDEVŠÍM Němcům - všechno, co ještě vrátit lze, tedy co je ve vlastnictví státu. Česku to přinese stejný užitek jako před staletími.
Neboť Němci opět zúrodní úhory, na rozdíl od Čecháčků, kteří „svoje“ pole prodají spekulantům, na výstavbu skladů a montoven.
Neboť Němci z ruin postaví sídla a kostely, na rozdíl od Čecháčků, kteří „svoje“ nemovitosti prodají Rusům, na kasina a nevěstince.

Prostě: Navrácení majetku Němcům posune Česko blíž k Evropě, nenavrácení jej definitivně ukotví v Západní Asii.

Narodí se v zemi České dost Čechů k porážce čecháčkovské přesily?

Nechme se překvapit. Pro všechny případy mějme připravené batohy a pohorky - pokud Češi definitivně prohrají, budeme s nimi prchat přes hory do Německa.

Nazdar!

informace řekl(a)...

Ajaj, náš Čúčí, aka R.Švehla, nám zas promptně naservíroval novou kapitolu své alternativní historie. Skutečně nečekaný, ohromující náhled na události posledních 70 let. Už jsem se divila, že mlčí, když tu měl předložené tak pěkné téma.
Jen bych si dovolila upozornit na malou logickou chybu. V titulku příspěvku se obrací k Čechům "ČEŠI, VRAŤTE UKRADENÉ !" ale z příspěvku vyplývá, že nakradené mají v rukou Čecháčci, poté co Čechy z Česka prakticky vyhnali.
Tak kdo by měl to "nakradené" vracet? Češi v zahraničí anebo Čecháčkové v Česku?
Že by se to týkalo Čechů, co žijí v cizině? Třeba taky mne? Jen se pokuste, hoši, na mne s něčím podobným přijít! Nebudou vám stačit nohy, abyste vyběhli z té díry co nechal tesař!

Anonymní řekl(a)...

Už je to tady, už je to tady... !!!

O kvalitě "faktů", jež tu (zřejmě zcela vážně) předkládá Reinhard Schwechler, svědčí následující:
1) V poslední "válce" byly NDR a NSR na opačných stranách, přičemž část s dnešním společným hlavním městem byla na straně poražených.
2) V poslední "válce" a ještě nějakou dobu po ní existoval státní útvar jménem Československo.

Abych použil jeho vlastní slova, již zřejmě není možné vyčištění látky bez porušení její podstaty.

R.Švehla řekl(a)...

Drahý Anonymní soudruhu, co si nepřečteš v Haló novinách ani na vlasteneckém Doupěti:

Díky svému vítězství ve 3.světové si Němci sjednotili svou vlast
V důsledku své prohry ve stejné válce přišli Češi o svoji jedinou kolonii (Slovensko)

Ale jinak máš pravdu - nezměníš se, a do smrti budeš hrdý na své čecháčkovství, budeš Čechy nenávidět jako zrádce.
Tebe a tvé soudruhy prostě nelze poevropštit.
Čili: Hlavní zápas se odehraje mezi Čecháčky a Čechy. Mimochodem - myslím, že zvítězíte, že Česko se již brzy opět stane pevnou součástí ruské říše.
Prostě Čechů v Česku je málo; skoro všechny jste vyhnali nebo rovnou vyhubili.
Prostě se vám Čecháčkům lépe žije v ruském smradu než v euroamerickém ostrém povětří.

Čest a Nazdar!

Anonymní řekl(a)...

Drahý Volkgenosse Schwechler, Němci si sjednotili svou vlast díky tomu, že jim to dovolily vlády Británie, Francie, USA, SSSR, Polska a Československa (pro tebe klidně takzvaného Československa). Kromě toho NDR patřila v poslední "válce" na stranu poražených.
S tou kolonií se ti to opravdu povedlo :-)) měl bys občas navštívit nějaký naučný web, aby sis osvěžil, co ten výraz v češtině znamená.
Jinak tvé příspěvky bývaly i vtipné, pak přešly do kategorie převážně otravných, ale teď jsou už hlavně trapné.

Karel Adler řekl(a)...

Teda, voni sou hlava pane vachmajstr Švehla. Co se okradené církve nebo buržoazie a sedláků týká, není zde důvod k námitkám proti vrácení majetku. Ten ale nastane, pokud se začne mluvit o navracení majetku německého. Co se maďarského týká, holt bývalým spoluobčanům z Čobolistánu popřeji trpělivost. Německý majetek by se rovněž mohl navrátit, za předpokladu nahržení všech škod, které Německo v českých zemích napáchalo, včetně navrácení ukradeného zlata, zaplacení nakradeného vojenského materiálu a mnoha dalších položek. Zaplatit by to měl právní nástupce Třetí říše, tedy dnešní Německá spolková republika. To bude zřejmě hlavní důvod, proč Německo (alespoň oficiálně) nároky sudeťáků na odškodnění nepodporuje. Nikdo jim samozřejmě dnes už nebrání sem přijet, zakoupit si pozemek a hospodařit na něm v rámci platných českých zákonů...

informace řekl(a)...

To bude Čúčí rád, že s ním diskutují. Oni se tu už na něj smlouvali, jak ho nejlíp bojkotovat. Nevděčníci!
Ale ten sudeťák mu vychází dobře, věruhodně. Člověk by mu dal hned přes držku!

Harpyje řekl(a)...

Anonymní blbe, vedoucí hloupou polemiku s jakýmsi Schwächlerem, tehdejší Československo, dokonce ani tzv., nebylo smluvní stranou Two Plus Four Agreement.

Anonymní řekl(a)...

Velemoudrá árijská paničko, o smluvních stranách nebyla řeč.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
odsun Němců (nejen z ČSR) byl dojednán v Postupimi a temní dohody mj. ČSR zavazuje, že zabavený německý majetek nebude nikdy Němcům nebo Německu vrácen. A změna Postupimi by si, obávám se, vyžádala nějaké pokračování světové války. Mají na to Němci?

Anonymní řekl(a)...

R.Švehla - Češi budou muset vrátit půdu a nemovitosti PŘEDEVŠÍM Němcům

Co vracet Němcům?
Nejdříve ať Němci vyplatí 19 biliónů Kč válečných reparací podle poválečné reparační smlouvy.
(Přepočteno na koruny v roce 2000).
8 biliónů bylo z této částky odepsáno ve prospěch Německa za zabrané německé majtky které zůstaly v ČSR po dosunu. Takže nám dodnes Německo dluží 11 biliónů Kč a to už do konce druhé světové války.
Až začne Němcko splácet válečné reparace, tak mi dejte vědět.

Téměř milón na každého jednoho občana českého.
Problém tkví v tom, že můžeme čekat ještě dlohá desetiletí, když Německo splatilo reparace za 1. světovou válku teprve v roce 2010.
Do té doby nás takoví "Švehlové" budou blbě masírovat.

Harpyje řekl(a)...

Že ti prohnaní němečtí fašisti opomenuli jen to Česko, a jsou mu doposud dlužní! Kdo by to řekl!
A jak to máte krásně spočítané, anonymní! Všechna čest.

Kopretina řekl(a)...

Dnes jsem také byla na unikátní výstavě týkající se života brněnských Židů jejich přínos v oblasti kultury, významné osobnosti (Hugo Hass a mnoho jiných židovských představitelů) a holocaust brněnských Židů, mnozí, kterým se podařilo uprchnout se bojovali ve spojeneckých armádách, bojovali jako stíhací letci v bitvě o Británii a na východní frontě v Svobodově armádě a pak tam promítali dokumentární filmy, měli tam vystavené esesácké uniformy, holinky a zrekonstruovaný kousek židovské kůže, které mimojiné našli vojáci, kteří osvobozovali koncentrační tábory u Irmy Greseové, milenky pana MUDr. Mengeleho, ta hrstka co přežila odjela do Izraele bojovat za svou vlast.

The Guardian 21, June 2011 řekl(a)...

What is truly strange, however, is the brevity of Germany’s collective memory.

For during much of the 20th century, the situation was radically different: after the first world war and again after the second world war, Germany was the world’s largest debtor, and in both cases owed its economic recovery to large-scale debt relief.

Germany’s interwar debt crisis started almost exactly 80 years ago, in the last days of June 1931. What had triggered it was Germany’s aggressive borrowing in the late 1920s to pay reparations out of credit. A credit bubble resulted, and when it burst in 1931, it brought down reparations, the gold standard and, not least, Weimar democracy.

Having footed the resulting massive bill, after the second world war the Americans imposed the London debt agreement of 1953 on their allies, an exercise in debt forgiveness to Germany on the most generous terms. West Germany’s economic miracle, the stability of the deutschmark and the favourable state of its public finances were all owed to this massive haircut. But it put Germany’s creditors at a disadvantage, leaving it to them to cope with the financial aftermath of the German occupation.

Indeed, the London debt agreement deferred settlement of the reparations question – including the repayment of war debts and contributions imposed by Germany during the war – to a conference to be held after unification. This conference never took place: since 1990, the Germans have steadfastly refused to reopen this can of worms. Such compensation as has been paid, mostly to forced workers, was channelled through NGOs to avoid creating precedents. Only one country has challenged this openly and tried to obtain compensation in court: Greece.

It may or may not have been wise to put the issue of reparations and other unsettled claims on Germany to rest after 1990. Back then, the Germans argued that any plausible bill would exceed the country’s resources, and that continued financial co-operation in Europe instead would be infinitely more preferable. They may have had a point. But now is the time for Germany to deliver on the promise, act wisely and keep the bull away from the china shop.

Griechenland řekl(a)...

"Deutschland muss seine Verpflichtungen nachkommen, die aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind."

Charakteristisch des Wertes der deutschen Verpflichtungen gegenüber Griechenland ist folgendes: Wenn als Zinssatz der Mittelzinssatz der

Staatsschuldscheine der USA vom 1944 bis 2010, der 6% ausmacht, berechnet wird, beläuft sich der heutige Wert der Anleihe auf 163,8 und die

Kriegsreparationen entsprechend auf 332 Milliarden USD.

Wir verlangen von der deutschen Regierung, ihre Pflichten gegenüber Griechenland zu erfüllen, die viele Jahrzehnte unerfüllt blieben. Sie verweigerten die

Zwangsanleihen und die Kriegsentschädigungen, gemäß ihren materiellen Schäden, den Verbrechen und den Plünderungen, welche die deutsche Kriegs

-Maschinerie in Griechenland anrichtete.

http://www.greece.org/blogs/wwii/?page_id=583

informace řekl(a)...

Ale Čúčí,
co tu zase meleš o trestném čínu němectví, vždyť ti už kolikrát řekli, že ten článek neexistuje. Neblamuj se tady pořád.
Jo, hochu na pře/padělání dějin musí mít člověk taky nějaký fištron. Podívej se na pana Krystlíka, ale moc ho neopisuj nebo tě bude žalovat pro plagiát.

Kopretina řekl(a)...

Paní Lina Heydrich nemá charakteru ani za mák, obhajuje milého svého manžela Reinharda, muže zodpovědného za holocaust, v Česku je popírání nebo schvalování holocaustu trestný čin a myslím, že i v Německu, o tom myslím psala Harpyje. Informace, je i v Itálii schvalování a nebo popírání holocaustu trestný čin? Ne všichni nacističtí pohrobci byli jako paní Lina. Syn Hanse Franka, krakovského guvernéra zodpovědného za holocaust polských Židů, souzeného v Norimberku a popraveného, svého otce "proklel", chtěl vymazat veškeré vzpomínky na ně, dcera Goeringa se nechala sterilizovat, aby nemohla mít děti "se zločinnými geny svého otce Hermanna", vnuk Rudolfa Hoesse, se od svého dědečka Rudolfa Hoesse distancoval, odsoudil, zbývající rodina se ho zřekla, navštívil Osvětim, "pracoviště" svého dědečka, potkal tam izraelské studenty, s jedním z nich navázal řeč a dostal přívěšek s Davidovou hvězdou, kterou nosil s hrdostí.
Bohužel někteří pohrobci nacistů však své rodiče a prarodiče obhajovali, Gudrun (dcera pana náčelníka SS, Heinricha Himmlera), aktivně pomáhala uprchnout nacistickým zločincům, pečovala o ně, Eichmannův syn řekl jedné argentinské Židovce (samozřejmě, že nevěděl, že tato žena je Židovka), že jeho otec dělal správnou věc, "svaté poslání" k zbavení evropských Židů je nutné atd.atd.

Harpyje řekl(a)...

Úžasná němčina, Griechenlande! Silně připomíná návody k upotřebení některých čínských výrobků. "Allemagne paiera!", croient des pâtres grecs. Doufat mohou.

Harpyje řekl(a)...

Že ta baba zůstala až do konce přesvědčenou nacistkou, je, Kopretino, známé. Pan Š. ale naráží na to, že se zdejší vlastenci pohoršují nad koincidencí sjezdu sudetských Němců a výročí vyhlazení Lidic nacisty, a přitom se nikdo nepozastaví nad tím, že právě v oněch dnech vychází v Česku kniha té baby. Osobně to pokládám za výsostně nevkusné.

informace řekl(a)...

Co by nemohli doufat líní Řekové, že?
A co řekne Frau Merkel a Bundesbank, až se pustí mezinárodní finanční spekulace do Francie? A nebude to ani tak moc dlouho trvat, jak píší finanční noviny. Co řekne o eurobondu, který se zdá Německu tak nepřijatelný?
Někdo kradl, někdo škodil, ničil, plundroval, ale tvrdí - jíá nic, já muzikant. Nic vám nedám. Utáhněte si opasky, lenoši.
Ale po jiných se zas chce, aby vrátili ukradené? A co zaplatilo Německo za válečné škody, způsobené Československé republice?
Dost divné představy.

Harpyje řekl(a)...

A žádný ze zdejších filosemitů se nepozastaví nad tím, že v Maďarsku kvete kult admirála Horthyho, zodpovědného za osud 400000 zavražděných maďarských Židů.
Jestlipak by mi mohl některý ze zdejších originálních myslitelů vysvětlit, proč zrovna pravicová maďarská vláda tento kult levicového fašisty Horthyho nepotlačuje?
Že by ta maďarská vláda nebyla pravicová? Nebo že by, nedej Bože, byl regent Maďarského království snad pravičák? :-))))

informace řekl(a)...

Terror Háza Múzeum
1062 Budapest Andrássy út 60
http://www.terrorhaza.hu/index_1.html

Harpyje řekl(a)...

Dovolím si citovat z české Wikipedie: Podle maďarsko-německé kulturní historičky Magdaleny Marsovszky je koncepce Domu teroru založena na líčení Maďarů jako bezmocných a nevinných obětí cizích mocností, což neodpovídá skutečnosti. Současně Dům teroru vytěsňuje období, která se do této koncepce nehodí - stálé exhibice začínají dokumentovat až období od října 1944, kdy se pučem dostala k moci Strana Šípových křížů, a předchozí antisemitské a nacionalistické období za vlády admirála Horthyho není ani jednou zmíněno.

informace řekl(a)...

http://www.klar.it/contents/reportages/08.Budapest.pdf
http://www.gariwo.net/dl/hungary.pdf
Osobně znám dvě židovské rodiny, které Maďaři ukrývali doma v bytě před deportací.
Co dělali sudetští Němci, co měli Terezín před nosem?

Harpyje řekl(a)...

Nezdá se Vám Váš způsob argumentace poněkud jednoduchý, Informace?
Stavět dvě maďarské rodiny, které měly výjimečnou občanskou statečnost, proti celku sudetských Němců je skutečně síla! :-))))
Pro Vaši informaci, Oskar Schindler byl Sudeťák.

Harpyje řekl(a)...

http://www.sks-praha.com/images/20080501_Mamroth.jpg
:-))))

Anonymní řekl(a)...

Přesně tak, Schwechler: Zatímco smrt a utrpení desítek milionů lidí nezpůsobili v žádném případě Němci, ale nacisté, poctivé české rány lopatou ubohým německým neozbrojeným a neorganizovaným civilistům rozdávali v jejich domovině (např. v Milíně ve střední části Bohemie) zásadně Češi.

Anonymní řekl(a)...

Nikoliv, Schwechler, přesně tohle tvrdíš. Minimálně tu druhou část poměrně často.

informace řekl(a)...

Číst tady ty různé komentáře je skutečným přinosem k pochopení evropeizmu, ke kterému se tu někteří diskutéři vehementně hlásí. Tak na příklad k evropeizmu patří dělení na národy ctnostné a na národy opovrženíhodné. Dělení na národy mravně pokřivené, zbabělé jako "Čecháčci", nebo líné vyžírky jako Řekové a jiní Jižané, krvelačné židobijce jako Maďaři a oproti tomu stojící bohumilý národ německý, vydíraný celou touhle sebrankou, která mu závidí jeho blahobyt, jeho úspěchy a tak mu pořád připomíná zlé věci z minulosti, za které není zodpovědný, protože to nedělal národ ale jakýsi nacisti. Beh, kdo ví, co to bylo zač tihle nacisti. Kdo si je ještě pamatuje!
Pěkný základ tyhle národnostní předsudky, tady ještě zveličované, dováděné až do absurda v zápalu diskuze, pěkný základ -říkám- k vybudování jednotné Evropy, kde by měli národy žit ve svornosti, spolupráci, solidaritě.
Tady v diskuzi máme skutečně pěkný průřez, pěkný vzorek toho evropanství. To by ti tři otcové-zakladatelé, Robert Schuman, Konrad Adenauer a Alcide De Gasperi nevěřili svým očím. Co z ideálu sjedncené Evropy udělali dnešní horliví evropeisti-nacionalisti.

Harpyje řekl(a)...

Odporný Sudeťák a navíc kosmopolita, Mordechai. Z takové kombinace se musí každému pravému čecháčkovi udělat zle. Jako z mé osoby, která dnes na vlastní kůži pocítila spravedlivý vlastenecký hněv jednoho vlasteneckého "popírače klimatu" ( o tón V. Kremlík).

Autor: V. Kain Datum: 01.06.2012 11:30
Zalez někam ty bolševický nádore.Hubu bych ti rozpáral kdybych tě potkal.

Nemám tušení, jak je autor tohoto galantního příspěvku stár, ale pokud byl během "odsunu" v dospělém věku, tak jsem přesvědčená, že by se byl s žádným německým fašistou nesral, a byl by to bral metodou sapéra Vodičky.

Harpyje řekl(a)...

Je mi záhadou, jak si někdo s Vaší inteligencí a vzděláním, Informace, může myslet, že pan Švehla pokládá čecháčky za národ.

informace řekl(a)...

Mám za to, Harpyje, že byste se do toho Terror Háza Múzeum, opravdového domu hrůzy měla podívat osobně a ne citovat jen jednu větu z Wikipedie.
Přišla byste na to, že tam jsou sály, kde se nehovoří jen o nacistickém nebo komunistickém teroru.
Zajeďte si do Budapešti, stojí to za to. Budete se moci podívat i na Museum Holokaustu.

informace řekl(a)...

No právě že, pan schwychla je dokonalý nacistický odpad, který ještě nestačili odklidit.
Chudáček Čúčí, k takovýmhle výrokům mě tím svým žvaněním donucuje. Vždyť on je ve skutečnosti jen takový nezbedný klučina, sviňáček, co zvedá hledí.
A Vy, Harpyje? Pamatuju si, jak jste jednou horlila proti Wágnerovi, že Vám smazal příspěvek, protože prý byl protičeský. Tehdy jste psala, že jste dobrou Češkou.
Co si pod tím představujete? Anebo jí už nejste?

Harpyje řekl(a)...

V dohledné době se, Informace, nechystám do Maďarska.
Má otázka byla zaměřena na zdejší myslitele. Nebo si taky myslíte, že Horthy byl "levičák"? :-)))))

Harpyje řekl(a)...

Never, Mordechai.
Díky za Vaše upozornění na článek o J. Benešovi. V tom šrotu, který se na Psu hromadí, bych ho byla málem přehlídla.

informace řekl(a)...

No, naši evropejisti udělali dnešní diskuzí z ideje sjenocené Evropy kůlničku na dříví. A co říkám kůlničku, hromadu klacků, kterými se za chvíli národy budou mezi sebou bít hlava nehlava.
Je dobře vědět, s kým máme co dělat.

informace řekl(a)...

Ale jen jeďte, Harpyje. Alespoň uvidíte, co jsou ti Maďaři zač. nacionalisti, zažraní nacionalisti, co přitáhli do Evropy odněkud z azijských stepí, napůl neandertálové, krvežízniví, roztahovační a rozhazovační.
Alespoň se utvrdíte ve své myšlence o nadřazenosti vyvoleného národa.
Do Česka nejezděte, třeba by Vám nějaký ten podprodukt lidstva mohl rozbít hubu. Žádné vychování nemají, před silnými utečou, ale na slabé bezmocné ženě si vztek vylejou.
To by Vám řekl i pan schwihela. Ten se v tom vyzná. Z vlastní praxe.

Harpyje řekl(a)...

Požila jste?

informace řekl(a)...

Ale ne, Harpyje, já "tvrdý" alkohol nepiju. Jen půl skleničky vína k obědu.
Ale když se zatroubí k útoku, jsem vždy připravena.
Vadí Vám to snad?

Kopretina řekl(a)...

Do Maďarska se jezdím koupat do termálních lázní v Biku, fajn a Maďaři skutečně nejsou jenom primitivní asijatské opice z asijských stepí, v maďarských hotelech nemají pořady jenom v maďarštině, ale i v angličtině, němčině a srdéčko mi zaplesalo i v češtině, 2 české televizní kanály se dají naladit. Mohla jsem poslouchat zprávy z ČT, byť levicově orientované, případ Ratha rozmázla, také nemohla jinak, zlodějství Ratha se ututlat nedá, nicméně se ČSSD snaží ututlat zlodějnu ostatních lidí spolupracujících pod Rathem.
Mladá fronta Dnes je také levicový deník, nicméně Lidové noviny si udržely určitý glanc, píše tam Petráček a ten napsal 2 články o Eichmannovi, minulý rok o jeho únosu a postavení před izraelský soud v Jeruzalémě a včera o popravě Eichmanna. Eichmanna zatýkali Izraelci sefardského původu a popravu rovněž provedl Izraelec jemenského původu. Bylo nutné postavit Eichmanna před spravedlivý soud, ne o jeho ubití. Samosebou by Izraelcům, kterým nacisti vyraždili rodinu by se nikdo nemohl divit, ale přesto. Eichmann se choval jako podřízený, izraelský soud považoval za svého nadřízeného, typický automat. Celý Izrael pozoroval se zatajeným dechem průběh procesu, který neměl v iz. dějinách obdoby, výslechy svědků, shromažďování listinných důvodů, autentické filmy. Eichmann prohlásil zločin holocaustu za nejhorší zločin v dějinách světa, ale v 50. letech promluvil jinný Eichmann, "kdybych z 11 milionů se mi podařilo zavraždit 11 milionů (Židů), byl bych spokojený, splnil bych svůj úkol". V obou německých vládách (V NSR a NDR) zasedali i bývalí nacisté, tak Konrád Adenauer žádal po Izraeli, aby proces zúžil jenom na Eichmanna, aby například nežádal vydání JUDr. Globkeho, "autora" Norimberských rasových zákonů no a NDR věděla o Heinrichu Mulerovi, veliteli Gestapa ach jo...

Anonymní řekl(a)...

Globke promoval na Karlově univerzitě? Tohle snad není opravdu možné!

Kopretina řekl(a)...

Jistěže, byl doktor práv, v Česku se uděluje titul JUDr...nicméně to nemění na podstatě, že byl Globke doktor práv, autor ohavných Norimberských rasových zákonů, 4 prarodiče Židé-jsou Židé, 3 Židé a 1 Árijec Žid, 2 Židé a 2 Árijci, Míšenci 1. stupně a 1 Žid a 3 Árijci míšenci 2. stupně, nemůžete bát takový detailista, tak jak v Česku jsou u moci bývalí komunisté a v ČSSD je to samý bývalý komouš, tak v německých vládách (NDR i NSR) zasedali bývalí nacisté, tak to je, Bohužel...
Jinak Izrael vydal v 50. letech "Zákon o nacistech a nacistických kolaborantech", který umožnil odsoudit k trestu smrti bývalé nacisty, jinak je v Izraeli trest smrti zapovězen, nevykonává se...

informace řekl(a)...

Kopretino,
nedivte se Eichmannovi a jeho přeměně. Lezly mu jednoduše tlustý do tenkejch, a tak si myslel, že to ukecá.

Kopretina řekl(a)...

Eichmann spoléhal, že dostane doživotní trest, že klidně dožije v izraelské věznici, nicméně dostal oprátku a tomu izraelskému katovi řekl, "doufám, že mě všichni budete brzy následovat". Průběh procesu sledoval i Jehuda Bauer, člověk narozený v naši zemi české, vzpomíná, že se mu podlomily kolena, že omdlel a byl také šokovaný Eichmannem, kde byl Eichmann když měl moc nad miliony lidmi? Nyní viděl skleslého Eichmanna poslouchajícího jako opička, typický zbabělec zbavený moci. Poslouchal, jak se Eichmann vykrucoval, když mu státní zástupce Gideon Hausner dával otázky týkající se Treblinky, kde bylo zavražděno 900 000 Židů, tento tábor byl jen o málo horší, než-li Osvětim a na otázky soudců se kroutil jako korouhvička ještě více, jelikož Eichmann uměl jenom německy, takže mu obžaloba musela být překládána do jeho jazyka. Všichni antisemité by měli navštívit židovskou výstavu v Brně,hrůza a jen málo vrahů bylo souzeno. Všichni máme máslo na hlavě, jak Češi, Sověti, tak i Němci a Rakušané. Ernst Kaltenbrunner byl Rakušan a jeho rodina se těšila úctě, Dr. Vershauer, asistent Dr. Mengeleho, žil klidný život v Německu, pokračoval ve vědecké práci a když zemřel, tak o něm německé deníky psaly oslavné články. Vyvyšování někoho nad jiné, je vždycky špatně, "My Češi, Němci nacisti" nebo my "Němci, Češi nebo Poláci, primitivní necivilizované opice z východu". Rozhodně se mi příčí falešné vlastenčení, ale zase ponižovat a proklínat všechny Češi, líčit všechny Čechy jako primitivní "Čecháčky", to se mi také nelíbí. Měli bychom pamatovat, že jsme všichni (nebo větština) diskutéru na Doupěti nebo na Psu vzešli z českého národa, narodili jsme se v Česku, čeština je náš mateřský jazyk, navštěvujeme české stránky z doménou "CZ" atd.atd, čteme české autory. Tak jak existují sebe nenávidějící Židé, tak možná existují i sebe nenávidějící Češi, či kterýkoliv příslušník z každého národa často nenávidí svůj národ, svou etnicitu, ke které patří...

Harpyje řekl(a)...

Přestaňte, prosím Vás, moralizovat a snažte se pochopit smysl toho, co pan Š. píše. Kde jste četla, že ztotožňuje Čechy s čecháčky?

Kopretina řekl(a)...

To není moralizace, to je můj názor a za tímto názorem si stojím, tak to je...

informace řekl(a)...

Otázkou je, Harpyje,
jestli to, co pan Š. píše, vůbec nějaký smysl má.
Nebo se jedná o "verbum", které musíme studovat, intepretovat jeho hloubku a brát si z něj poučení? Mne osobně už všechny ty řeči o čecháčcích a Češích na výsost otrávily. Nic aktuelnějšího v zásobě nemá?
Jako i všechny řeči o sudeťácích. Myslíte, že by někdo z potomků těch odsunutých šel pást kozy na ty kamenité vršky, obdělávat tam ručně v potu tváře políčka, když už má dobré bydlo v Německu? Horské vesnice se vylidňují všude, protože je tam život nesnadný a všichni jdou raději do měst.
Co tady máme pořád amplifikovat agitační řeči nějakého Posselta, kterého neberou vážně ani sami Němci, jak jsem se dozvěděla od Němců, žijících tady v Itálii. Prý je to takový pivnicový spolek, který se tím halasením živí. To jsem nevymyslela já, ale to mi řekli kolegové Němci, když jsem se jich ptala.

Harpyje řekl(a)...

Důležitost, kterou tento pivní a folkloristický spolek ve skutečnosti nemá, mu přikládají čeští vlastenci, kteří, jako Šaman, reagují hystericky na každé jejich prohlášení.

informace řekl(a)...

Dobrá, ať každý přikládá důležitost čemu chce. Mne to ale už otrávilo. Za celý život jsem nevyslechla ani desetinu řečí o sudeťácích jako tady za dva roky na českém webu.
Nejsem schopna posoudit, jaký má pro vás význam tato otázka, nakolik je aktuální nebo uměle roztahovaná. Já ale už nemám další argumenty k diskuzi. A ani chuť tu reagovat na poznámky, o kterých nevím, jsou-li žertovné nebo míněné vážně.

Kopretina řekl(a)...

Víte Harpyje, je to tak, jak píše informace, i mně jdou řeči o sudetácích a čecháčcích krkem, sudeťáci jsou mi naprosto lhostejní, ukradení, kdákat si můžou, co chtějí, nikdo je stejně nebere vážně nebere. Erika Steinbachová, Posselt jsou stejná paka jako Klub přátel českého pohraničí, hnusní komunisti, jde jim jenom o konfrontaci, o slovní válku, vyvolat česko-německou nenávist.

drak řekl(a)...

Shodnu se v názoru s informací a Kopretinou, jen mi to už neleze krkem, ale naučil jsem se to ignorovat, myslím, že je to praktičtější.

Kopretina řekl(a)...

Tady ještě článek o Eichmannovi, když je to výročí...
http://olser.blog.idnes.cz/c/270527/Proc-musel-byt-katem-Adolfa-Eichmanna-pouze-orientalni-Zid.html

informace řekl(a)...

Kopretino,
v r. 2006 ruská media psala, že CIA vždycky věděla, kde je Eichmann, ale nikdy to neprozradila z obavy, že by mohl vyprávět o tajných operacích, co prováděla CIA v západním Německu proti Rusku.
Víte o tom běco?
http://www.newsru.co.il/world/07jun2006/eih_doc.html

Jakub S. řekl(a)...

Pěknou neděli.
To nemůže tady vědět nikdo. Ale lze si to koneckonců představit, řekl bych.
Prosím: říkejte buď TZV. SUDETŠTÍ NĚMCI - nebo ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ NĚMCI! Pokud chcete trochu udělat radost z tohoto přejímaného pojmenování už dávno zoufalému historiku a germanistovi. Pokud se nad tím chcete zamyslet. Pokud u něj chcete třeba mít uznání.
Úplně precizní by ovšemže bylo teprve nevyrovnatelně těžkopádné BÝVALÍ ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ NĚMCI A JEJICH POTOMCI...

Kopretina řekl(a)...

Informace, je možné, že to pravda je. I Američané byli neradi, protože v německé vládě bylo mnoho bývalých nacistů, divit se nemůžeme, nebyl nikdo, kdo by poválečnou vládu Německa mohl tvořit, protože Eichmann by mohl "zazpívat" říci něco o bývalých nacistech tvořící německou vádu pod americkou ochranou, některé nacisty si Američané odvezli do Ameriky, (i samozřejmě Sovětský svaz využíval služeb nacistů) aby byl souzen POUZE Eichmann, nikdo jiný. A americké vlády v té době nebyly zdaleka příliš proizraelské, politika. Studená válka pomohl nacistům. Do roku 1948 se Američané snažili stíhat nacistické válečné zločince, založili Úřad pro vyšetřování válečných zločinů, nicméně v 50.letech nadšení po stíhání nacistů pominulo a byla vydána velká amnestie, která znamenala propuštění nacistů. Např Při norimberském procesu s Einsatzgruppen
http://en.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen_Trial
byli mnozí nacisté propuštěni
či norimberský proces s lékaři
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctors%27_Trial
byli rovněž řada nacistických lékařů propuštěna. Studená válka ukončila stíhání nacistů.

Harpyje řekl(a)...

Tak jsem se už dlouho nenasmála.
Co mohl vědět Eichmann, pracující v Argentině jako elektrikář a zabývající se chovem králíků, o "tajných operacích, co prováděla CIA v západním Německu proti Rusku"? To sdnad nemůžete myslet vážně!

Harpyje řekl(a)...

Žádná "velká amnestie, která znamenala propuštění nacistů" nebyla v padesátých letech "vydána".
Jednalo se o tzv. "studenou amnestii", která pomocí právnických fíglů bagatelizovala nacistické zločiny, a umožnila aby jejich pachatelé nebyli stíháni. http://www.hagalil.com/czech/theresienstadt/amnestie.htm

informace řekl(a)...

Co mohl vědět elektrikář Eichmann o operacích CIA proti Rusku? Tvrdila to ruská media poté, co byla odtajněna část dokumentů CIA o její činnosti po II světové válce. Právě to mě zaujalo, neznám všechny etapy útěku Eichmanna do Argentiny, ani nic o jeho stycích s jinými nacisty, co tam přebývali. Z těch odtajněných dokumentů ale prý vyšlo najevo, že CIA o jeho pobytu věděla. Na článek jsem dala odkaz.
Co se týká trestnosti a trestání válečných zločinů po II světové válce, našla jsem článek odborníka mezinárodního práva Salvatore Zappalà, kde podává náčrt změn v pojetí zodpovědnosti za válečné zločiny a zločiny proti lidstvu počínaje od konce I světové války.
Pojem odpovědnosti se mění po skončení II války, kdy převládne princip zodpovědnosti jednotlivce nad zodpovědností kolektivní. Komise mezinárodního práva při OSN byla pověřena vypracováním Zákoníku pro mezinárodní zločiny a Statutu mezinárodního soudu. Realizaci toho projektu zabránila studená válka a teprve od konce 90. let se o tom začalo znova jednat. Hlavní problém je, jak harmonizovat justici jednotlivých států s justicí mezinárodní. Jaké zločiny spadají do kompetence státní justice a jaké zas do kompetence té mezinárodní. Článek je dlouhý - 25 stran a odkaz na něj zabírá celé 4 řádky, takže ho nelepím.
Německo zavedlo t.zv. "studenou amnistii"? Tomu se také nedivím a to ze dvou důvodů: za studené války nebyly podmínky k nějakým radikálním čistkám, protože byly obavy, že by to oslabilo západní Německo jako důležitého partnera ve střetu zájmů se Sovětským svazem. V tom smyslu byly také "upraveny" válečné reparace. Za druhé, jak jsem už někde četla, žádný stát v případě změny režimu nemůže provést čistku ve středních vrstvách zaměstnanců a státních funkcionářů, protože by to znemožnilo chod státní mašiny a vedlo by to k chaosu. Zvlášť tam, kde státní zřízení bylo zcela v rukou vládnoucích stran nebo jedné strany minulého režimu. Je to diskutibilní, ale, jak můžeme pozorovat, je to praxí téměř všude.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, Američané věděli, kde se Eichmann nacházel a Mossadu nepomohli, Eichmannovi pomohla k útěku ODESSA, organizace bývalých esesmánů, ODESSA po únosu Eichmanna zuřila, měla strach, že dojde i na jiné esesmany. Eichmann toho hodně věděl a to, že se řada nacistů dostala na svobodu je fakt a jestli to byla "studená amnestie" a nebo "velká amnestie, která znamenala propuštění nacistů" není podstatné, zkrátka se mnoho nacistů dostala na svobodu, vrazi z konzetračních a vyhlazovacích táborů, vrahů, kteří "řádili za frontou" nebyli potrestáni, nebyli. Pachatelů z Osvětimi bylo souzeno 20. To samé procesy v Dachau, které měly stíhat vrahy z Mauthausena, Ravensbruku, Dachau a Buchenwaldu přišly vniveč. Spravedlnosti nebylo učiněno za dost. A i Izraelci byli "zaměstnáni" vytvořením funkčního států, který měl být silný a bezpečný pro Židy, takže se stíháním nacistů nevěnovali. Pouze Eichmanna Izraelci potrestali, jednoho muže zodpovědného za miliony, slabá útěcha, ale přesto,bylo bezvadné, že to monstrum Eichmann byl postaven před soud...

informace řekl(a)...

Kopretino,
italská TV odvysílala řadu programů o operaci Odessa.
http://video.babilot.com/video/YWpOU9hDe2k*operazione_odessa

Kopretina řekl(a)...

Děkuji informace, uložím si odkaz a shlédnu. Pořad je dlouhý více než hodinu a tři čtvrtě, takže si musím udělat čas a pozorně shlédnout, abych se něco dověděla. O ODESSE napsal spis Frederick Forsyth, z ODESSY mě mrazí...

informace řekl(a)...

Tři židi napadeni ve Francii kladivy a železnými tyčemi.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/06/03/97001-20120603FILWWW00194-trois-juifs-portant-une-kippa-agresses-pres-de-lyon.php

Kopretina řekl(a)...

To mě v vůbec nepřekvapuje, že mohamedáni opět napadli Židy, vůbec ne. A multikulti levičáci to neodsoudí, protože mohamedán je oběť, Žid agresor týrající nevinné Palestince. Také tak ve Švédsku ospravedlňuje levice antisemitismus, "Židé si za násilí můžou sami, nedistancovali se od masakru v Gaze", levice a muslimové jsou jedna fronta...

Harpyje řekl(a)...

Ano, žabožroutská levičácká vláda tento incident výslovně uvítala. Článek v levicovém Figaru to potvrzuje: un délit de faciès est un crime contre la République. Jako levicová kavárenská povalovačka, vím o čem mluvím. Levičáci jako Geert Wilders, Marine Le Pen, nebo já, jsme s nepřizpůsobivými muslimskými a cikánskými hordami jedna fronta. To musí být jasné každému mysliteli, nejen s. a s. Aspergillovi.
Mimochodem, Mordechai, pan Doležal píše krásně v dnešním Psu o spolcích pečujících o "národní hygienu". :-))))

Harpyje řekl(a)...

Stille Hilfe. Pokud její členové nevymřeli. :-/
Himmlerova dcera, myslím, ale stále ještě žije.

Kopretina řekl(a)...

Tak levice a muslimové jsou jedna fronta, zejména levice a palestinští Arabové, levice vždy a za jakýchkoliv okolností podporuje palestinské Araby bezmezně a bezvýhradně. A Doležal mimojiné kritizoval levičáky za podporu lokálních Arabů, co si říkají Palestinci, např. článek "Proč mám rád Izrael" a další, články jdoucí po sobě, 8., 9., 10.6. 2010 o tragickém incidentu mezi izraelskými výsadkáří a s teroristy z lodě Mavi Marmara. Levicové strany jsou založeny na antisemitismu, závisti, nenávisti a k odporu euroatlanstické civilizaci...

Anonymní řekl(a)...

... o tragickém incidentu, kdy státně organizovaní piráti přepadli v mezinárodních vodách nákladní loď svého dosavadního spojence...

Harpyje řekl(a)...

To se ale velmi mýlíte, Anonymní. Nebyla to ani loď "nákladní", nýbrž loď pasažérská, a nebyla to ani loď "svého dosavadního spojence", protože byla registrovaná na Komorech, a patřila soukromé organizaci, a ne tureckému státu. Leda že by IHH byl bývalým spojencem Israele. :-))))

Kopretina řekl(a)...

Anonyme, žádní piráti, ale legitimní akce, IHH je organizace napojena na teroristy a mimojiné Doležal psal, že Turecko ztrácí nejen Izrael ale především i my Evropané a Severoameričané, protože v turecké vládě zasedli islamisté, něco jako kdyby v Německu opět zasedli nacisté...nejlepší terorista je...