úterý 22. ledna 2013

Plíživé šíření modrého moru


(Nikoli k prezidentským volbám, ale ke komunální totalitě.)

"Přejete si zavedení parkovacích zón?" ptal se pan Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13, v prosincovém čísle radničních novin STOP svých voličů. Načež začal zavedení parkovacích zón obhajovat:"Mnozí obyvatelé Prahy 13 si stěžují na nedostatek volných parkovacích míst v okolí metra. Jedním z důvodů je nedostatečná kapacita parkovišť P+R. Řidiči dojíždějící do Prahy do zaměstnání proto parkují na místních komunikacích v blízkosti stanic metra. Tento problém se dotýká Nových Butovic, Lužin a sídliště Stodůlky. Jaké je rozumné řešení?"

Rozumné řešení bylo samozřejmě nalezeno: "Nechali jsme zpracovat analýzu dopravy v klidu, jejíž součástí je návrh rozsahu zón na našem území." Tedy: Byla zadána analýza, jak zavést zóny placeného stání. I když jsme pro formu osloveni, tak už jsou ony zóny připraveny. Avšak nemáme se obávat, můžeme si zakoupit "parkovací karty"!

Na adresu uvedenou v článku jsem na otázku Aleše Marečka odvětil následujícím mailem:

Vážení zastupitelé Prahy 13, zavedení zón placeného stání v Praze 13 si zásadně nepřeji.

Máme známé v Praze 2, na jejímž území jsem i několik let pracoval, a zkušenosti s parkovacími zónami jsou tam skutečně hrozné. V souvislostmi s těmito zkušenostmi vidím budoucí problémy i na Praze 13:

1. V žádném případě se nezvýší prostory pro možnost parkování rezidentů.

2. Obecně si myslím, že je špatné chtít po někom platit za službu, kterou mu nemohu poskytnout. (To, že zaplatím, mi nezajistí místo k parkování.) Podle mne jde o protiústavní postup, jinak řečeno neoprávněně vypsanou daň.

3. Velice tristní jsou zkušenosti s možností pro parkování služeb a živnostníků z jiných částí Prahy. Přijel řemeslník k invalidovi, aby mu nainstaloval nový záchod, během 15 minut byl odtažen. (Zvláštní kapitolu tvoří, pokud takový přestupník nechá zapnuty blikače, protože pak se mu ještě na odtahovém parkovišti vybijí baterie.) Problém by měl můj instalatér, můj elektrikář, zámečník, opravář pračky, řemeslníci, kteří nám rekonstruovali byt, firma, co pět týdnů instalovala nový výtah… Když si nechám cokoli přivézt, ať už ledničku nebo koberec, nákup potravin nebo pizzu, předají mi řidiči ty věci u domovních dveří, protože nebudou riskovat, že jim při jízdě výtahem k našemu bytu odtáhnou jejich auto…
Zejména starší občané, ale i matky s dětmi, kteří teď využívají různých nových služeb, by toto mohli pocítit velmi úkorně, i když sami auto nemají!

4. K našemu kamarádu vozíčkářovi jezdíváme na Prahu 2 v sobotu, kdy je "modrá zóna" prázdná, ale zaparkovat v "zelené zóně" je vždy velká potíž, která je občas řešitelná jen tak, že zaparkuji v sousední čtvrti, kde parkovací zóny zatím nejsou. Tento kamarád nás také občas o sobotách navštěvuje, a zaparkovat by mohl tak leda na "některém parkovišti na kraji". A pak se k nám harcovat na vozíčku.

5. Městská část před časem pronajala parkoviště, původně určená k parkování obyvatel, soukromým subjektům. Na některých parkovištích tak vyrostla hlídaná parkoviště, kde tedy obecně stojí nakonec auta lidí, kteří je používají. Ale například v Kolovečské ulici slouží parkoviště jako sklady aut pro prodejce aut Auto-styl, hned vedle je na parkovacích místech dokonce zahradnictví. (Nic proti zahradnictví.)

6. Jako důvod zavedení zóny je uvedena nemožnost rezidentů parkovat poblíž stanic metra. Toto tvrzení je však liché, protože je v rozporu s navrhovaným rozsahem pásma: Například ve vnitřních uličkách rondelů prostě neparkují vozy cizích návštěvníků! Ti parkují hned na plochách u metra, kde jsou i nákupní střediska. Tyto plochy by měly být provozované stejným způsobem, jako je tomu například u radnice: Na nějakou dobu zdarma, pak placené!
Na plochách u metra naopak dlouhodobě stojí auta místních občanů, která tak znemožňují zaparkování třeba pro nákup anebo využití služeb.

7. Spolupráce strážníků s odtahovkami je kapitola sama pro sebe. Strážníci se s odtahovkami domlouvají na kšeftech, a místo aby hlídali veřejný pořádek, stávají se ze zaměstnanců obce černými zaměstnanci odtahovacích korzárů. I kdyby se nedomlouvali přímo, je strážník odměňován také za to, jak hbitě se mu podaří nechat odtáhnout co nejvíce aut.

8. Zkušenosti hovoří také o tom, že na této "službě" nejvíce vydělají firmy, které ji provozují. A to bývá hlavní důvod jejich zavedení.

9. Tam, kde parkování zakazuje zákon, tam ho vyhlášky (a modrá čára) obvykle dovolují: před přechody, nebo na odstavných požárních plochách na koncích oblouků v rondelech.

10. Mezi občany Prahy 13 je už dost lidí, kteří si zabezpečili parkování v parkovacím domě nebo někde poblíž. I tito by si museli znovu platit další poplatky, aby si mohli přivést až před dům nákup, anebo naložit rodinu na dovolenou.

11. Potíže a vícenáklady vzniknou i podnikatelům, zejména drobným živnostníkům na území Prahy 13, a opětně zhorší jejich napjatou situaci.

Navrhované zavedení parkovacích zón
a) nezlepší možnost parkování u metra pro obyvatele Prahy 13,
b) může zhoršit bezpečnost v oblasti (viz body 7. a 9.),
c) bude znamenat další šáhnutí eráru do soukromé kapsy, které se může nekontrolovatelně zvýšit,
d) bude znamenat další buzeraci občanů.

Mimochodem, co se týče výšky těch poplatků – kolik platí ti občané, kteří sice mají v naší městské části "místo tvalého pobytu" (tarif 700 Kč/rok), avšak ve vlastním bytě, tedy ve své "nemovitosti" (majitelé nemovitostí platí 12.000/rok)???

Ze všech těchto důvodů jsem zásadně proti zavedení zóny placeného státní v Praze 13. Zároveň žádám, aby případné hlasování o tomto bodě bylo veřejné, a aby bylo zaznamenáno, který ze zastupitelů byl pro, abych ho už příště nevolil.