úterý 13. dubna 2010

Utrpení autorů samostatně výdělečně nečinných

Kteří se ze zákona stali OSVČ, aniž to tuší, aniž by soustavně psali, či přesněji byli za to nějak soustavně honorováni. Do 30.4. 2010 jest nutno podati na České správě sociálního pojištění Přehled o příjmech a výdajích. Jinak...
----------------------------------------------------------
Cožpak autoři samostatně výdělečně činní, ti si žijí. Vydávají desítky knih v desetitisícových nákladech, vydělávají mohutné peníze. A z nich pak platí nejen daně, ale i zdravotní a sociální pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Žijí si i autoři, kterým občas vyjde nějaká povídka či článeček v novinách či časopisech a hlavní peníze dostávají jako závisláci, tedy zaměstnanci placení za činnost závislou. Když se celkový honorář od jednoho vydavatele vejde do 7.000 Kč  za měsíc (ještě dlouho po roce 1990 to bylo jenom předrevolučních a předinflačních 3.000), zdaní jim honorář přímo vydavatel, a to současnou daní 15 %. Výhoda je, že se z toho pak jen zaplatí zdravotní pojištění – a to je vše. Bývala to větší výhoda v době, kdy daně z normálního platu činily kolem 25 %. Při zdanění „u zdroje“ autor dostal z vydělané tisícovky 900,- Kč – jinak měl jen 750. Třeba za knížku – anebo povídku ve sborníku, kteréžto honoráře nakladatel nezdanil.

Odbočka: Vydavatel je ten, který vydává periodika, noviny, časopisy, kdežto nakladatel je ten, který vykonává vydavatelskou činnost knižní. Rozdíl v tom prý není – jedná se o stejnou činnost, a rozdílné názvy k nám byly přeneseny  „jazykově právním vlivem německého jazyka“. Tak rozdíl významový v tom není – ale právní ano, alespoň co se danění či nedanění autorů týče.

Vynálezem superhrubé daně, sjednocením daně na 15 % a podporou drobného podnikání došlo k převrácení výhodnosti: Z tisícovky, kterou dostane autor za povídku uveřejněnou vydavatelem v časopise, dostane 850 Kč. 150 Kč padne na daně. Kdežto když mu stejnou povídku otiskne v knižním sborníku nakladatel, dostane celou tisícovku nezdaněnou – a tu si zdaní sám. Nejdříve si však strhne 60 % paušálu na nutné výdaje a zdaní stejnými 15 % zbylé čtyři stovky. Tedy na daních za stejnou věc odvede 60 Kč a zůstane mu 940... (Paušál 60 % na autorskou činnost se vztahuje jen na rok 2009, letos je balíčkově opětně snížen na 40 %.)

Avšak aby se tak autor nakladatelský neradoval, vymysleli pro loňský rok zákonodárci novelu Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995. Tato změna svými chapadly vztáhla ruku i na všechny autory. Každý z nich se v roce 2009 automaticky stal „osobou samostatně výdělečně činnou“ (OSVČ) – aniž by byla vyžadována podmínka „soustavnosti“. I když by mu měla vyjít jen jedna povídka u nakladatele, byť jediná korunka nezdaněná by ho obšťastnila, měl se do loňského 8. února přihlásit na České správě sociálního zabezpečí s „Oznámením o zahájení samostatné výdělečné činnosti“.

Což je skutečně na hlavu, protože „autor“ je každý, kdo píše, a OSVČ se stává, když dostane nezdaněný honorář. A jak má, chudák, v únoru vědět, že mu něco honorovaného vyjde třeba v listopadu??? Skutečně, vyjde vám vánoční povídka, zaplatí vám ji, nezdaní (třeba bude za víc než 7.000 nebo vyjde knižně...) – a okamžitě se už od února stáváte přestupníkem, neb jste neoznámili „zahájení činnosti“. Vlastně každý gramotný český občan se měl jako OSVČ pro jistotu přihlásit, protože nikdy nevíte, jestli vám třeba nezaplatí za něco, co napíšete, aniž jste předem tušili, že o to budete požádáni? Vlastně vám mohou zaplatit i za focení nebo interwiev – takže ani gramotní být nemusíte.

Zde se ukazuje potřebnost pravidelného chození na kulturní setkání s kulturními lidmi, kde jedině se člověk podobné noviny dovídá. Stejně, jako jsem se já tuto rok starou novinku nedávno dověděl ve stolní společnosti hospody U Kruhu. Tak tedy, jsem autor klasicky samostatně výdělečně nečinný. Vloni mi žádná knížka nevyšla, jen sedm povídek, dvě v časopisech, dobře honorované, ale stále v limitu (hluboko pod limitem:) No a ještě jeden placený článek. Řádně zdaněno u vydavatele. Zdravotní pojištění zaplaceno včas. Pět povídek vyšlo ve sbornících ze soutěží a fanovských vydáních, kde je autor honorován toliko jedním či dvěma autorskými výtisky – a za vydání nemusí nic platit... Na Internet píšu zadarmo. Na živobytí si vydělávám slušným způsobem! Takže skutečně nejsem óesvéčé – alespoň jsem si myslel. Avšak ty zpropadené nezdaněné koruny mi přece jen přišly na účet, a budou chodit i 70 let po mé smrti, neb jsem svá autorská práva svěřil občanskému sdružení DILIA – a to mi z vydaných knih i povídek posílá můj podíl na lupu. A nezdaňuje.

Ouvej! Takže jsem se zeptal na DILIA a zeptal na místní správě soc. zabezpečení a poučen mohu poučovat podobně postižené autory:

Je to jednoduché. Podáte „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009“. Při této příležitosti se i zaregistrujete. (Pokud jste to již do 8.2.2009 jako zákona dbalí občané neučinili.)
Přehled musíte podat „nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém tato osoba měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok“ – nejpozději tedy do 30. dubna 2010!

Oba formuláře si můžete stáhnout ze stránek ČSSZ. U „Oznámení“ vynecháte kolonku 31 (SVČ jsem oprávněn vykonávat/a vykonávat od:). Nebudete ani muset do konce května dodávat doklad o „důvodu výkonu vedlejší SVČ“... A do kolonky 63 se přihlaste k účasti od 1.1.2009.

A když si vyplníte ten elektronický přehled správně (v bodě 9. zakřížkujete „jen vedlejší“ výkon SVČ, a prosímvás – nepřihlašte se omylem k důchodovému pojištění), zjistíte, že budete platit – 0 Kč. Tedy, přesně:

“OSVČ, která v roce 2009 vykonávala jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a jejíž daňový základ z této činnosti nedosáhl rozhodné částky ani se nepřihlásila k důchodovému pojištění na rok 2009, v řádcích 26 až 29 uvede 0. Rozhodná částka pro 12 kalendářních měsíců roku 2009 činí 56 532 Kč. Tato částka se však sníží o částku 4711 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc výkonu činnosti měla tato OSVČ nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. V případě dosažení rozhodné částky se vyměřovací základ stanoví jako 50 % daňového základu z vedlejší činnosti. Součin řádku 21 a částky 0,5 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru.“

Jsem jenom já formulářový dyslektik, nebo proč mi formulář při pokusu o vytištění tvrdí „Formulář není vyplněn správně. Přejete si přesto pokračovat?“ Ale kde je,  kde je špatně vyplněn neporadí... Bude muset poradit ta hodná paní na naší městské kanceláři ČSSZ, co už jsem ji třikrát telefonicky otravoval.

Hodní lidé z DILIA mi zase řekli, že jejich platby v roce 2009 se týkají plnění roku 2008, takže ať jsem bral, co jsem bral, platit nebudu muset.

Ale přihlásit se jako OSVČ a hlavně podat Přehled musím, a to včas – abych totiž nebyl penalizován až 50.000 Kč. Jdu tam dnes – a vám radím abyste šli taky. Pokud jste nepříliš výděleční autoři. (Což je vlastně každý, včetně komentátorů pod tímto článkem:) A nechali si poradit od skutečných odborníků. Do konce měsíce na to máte ještě dva pondělky a dvě středy.

Krom normální inteligence totiž musíte mít ještě určitou neinteligenci, abyste se nezbláznili z toho, že tři různé úřady (FÚ, zdravotní pojišťovny, ČSSZ) užívají v tiskopisech pro stejné pojmy různá pojmenování – a naopak. Anebo abyste se nedivili, že na jednom ouřadě vyplňujete dva tiskopisy, kde na prvním napíšete nejdříve titul, pak jméno a nakonec příjmení – a na druhém nejdříve příjmení, pak jméno a nakonec titul...

Zajímalo by mne, kolik peněz ztratíme my všichni tímhle debilním buzerováním, zaviněným  tupými novelizátory. Platíme sice jen nulu, ale tisíce lidí ztratí tisíce dní zbytečným papírováním. A nebozí úředníci a úřednice jsou na tom ještě hůře.

Jestliže já mohu za nesplnění kreténské povinnosti platit 50.000 – kolik by pak měli zaplatit oni novelizátoři!???

Povinnosti je nutno vykonati včas – i ty nejtupější. Ano, jdu na sociálku tuhle středu. Docela jsem zvědav. Po velice milých, schopných, přívětivých, ba úslužných úřednících finančních a zdravotně-pojišťovných se těším i na jejich kolegy.

Jenom si to halt budu muset v práci někdy nadělat.

Psáno v Praze dne 13. dubna 2010
************************************************************************
(O výsledcích zde vbrzku poreferuji)

Prameny:
Článek z věstníku DILIA z 22. 11. 2009 k dané problematice od od hlavní ekonomky DILIA Anny Tiché
Stránky ČSSZ
Stolní společnost u Kruhu

Zmiňované formuláře:
Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti (Pozor, data zapsaná do formuláře nelze uložit. Pokud potřebujete písemnou kopii, musíte si ji před opuštěním formuláře vytisknout.)

Na této stránce najdete Elektronické formuláře ke stažení, , včetně Elektronického formuláře Přehledu OSVČ (Lze použít pro vyplnění, spočítání výše pojistného a vytištění bez nutnosti odesílání přes PVS a podat příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ poštou či osobně)

5 komentářů:

Bohous řekl(a)...

Ten přehled je pěkná buzerace, a to ještě ČSSZ musíte předložit potvrzení od zaměstnavatele o tom, že zaměstnavatel za vás zaplatil alespoň minimální pojistné - jinak musíte platit minimální pojistné (považují SVČ za hlavní zdroj příjmů).
A druhá zrada, která z toho plyne: přihlásíte se takto jako OSVČ, a když přijdete o práci, tak se tato SVČ stane vaším hlavním zdrojem příjmů a nejspíš nedostanete podporu v nezaměstnanosti.

Anonymní řekl(a)...

Aby to nebylo tak jednoduché, je třeba ještě vyloučitpro potřeby sociálního pojištění příjmy náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv ( zřejmě jsou to technické příjmy příslušející autorům z prodeje reprodukční techniky a nosičů dat - velmi jednoduše řečeno). Tedy jiná čísla pro daně, jiná pro zdravotní a jiná pro sociální pojištění. Pro znalce je to §5b zák 589/92Sb

Petr

žibřid řekl(a)...

Nacházíme se v době, kdy, aniž by kdo chtěl, porušuje nějaký předpis každým svým konáním. Občana, ze kterého je takto udělán "zločinec", je samozřejmě možné mnohem lépe ovládat (ale tahle doba tu zatím není, to teprve přijde).

Anonymní řekl(a)...

Vy jste geniální! Teď můžete odcházet do hospody se slovy : Víš, že tam musím. Kdybych do hospody minule nešel, dostal bych už pokutu 50 tisíc. Já do tý hospody musím!
:-))

žibřid řekl(a)...

Pro Anonymního:
Moje domácnost naštěstí na tomhle principu nefunguje:-)