středa 14. dubna 2010

Pumprdentlich zákon, klacek na skutečné Umělce

Zpráva o autorově výpravě na ouřad za účelem přiznání samostatné nevýdělečné činnosti. Získání oprávnění zvláštního charakteru.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Tak jsem dnes zašel na Pražskou správu sociálního zabezpečení, jak jsem včera sliboval. Pět minut jsem čekal, než byl odbyt předcházející zákazník. A pak milé mladé paní začala asi čtvrthodinová práce se mnou. Představil jsem se: "Jsem autor". A hnedle jsem byl patřičně obsloužen.

Nejdřív jsem se musel zaregistrovat. I předložil jsem dva vyplněné formuláře "Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti" - jeden pro ouřad, jeden pro mě.

Pyšnej jsem byl na to, jak jsem si je krásně vyplnil. A hned se objevila chipka. Jak jsem včera psal "do kolonky 63 se přihlaste k účasti od 1.1.2009" - tak to se nepřihlašujte! To byste se totiž přihlásili k účasti na pojištění nemocenském - a museli byste si ho platit! Avšak pouze při delší nemoci byste byli oblaženi nemocenskou z vedlejší pracovní činnosti. (Nejméně celý kalendářní měsíc byste museli být choří? jak je to teď - já si to nikdy neplatil...) Kolonku 63 tedy nevyplňovat, a když už máte vyplněno, tak škrtněte!!!

Kolonku 30 Datum zahájení činnosti jsem měl vyplněnou správně. Tedy od 1.1.2009. Což vyplývá z té idiotské novelizace onoho zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995. Zákonodárce chtěl zřejmě sjednotit různé druhy podnikavé činnosti a skásnout zejména - vrcholové sportovce...

Kolonku 31 "SVČ jsem oprávněn/a vykonávat od" jsem nevyplňoval, protože jsem nevěděl, kdo mi kdy dal jakékoli oprávnění písat, jestli paní učitelka? Dobře jsem nevyplnil - a až na místě jsem dokonal: Do kolonky jest třeba vložit slůvko "umělec". Pokud jste umělec/kyně, pak jste získali "oprávnění zvláštního charakteru". Takže odmítám jakoukoli kritiku svého díla - jsemť umělec, čili vyrábím jedině umění! A mám na to i razítko!

Adresu svou i jméno, jakož i název a adresu svého zaměstnavatele jsem vyplnil správně. Byl jsem tak mazaný, že jsem zapsal i číslo svého konta, ačkoli z něj nehodlám platit. Zatím. Dokud si nevypíšu aspoň 56.532 Kč každý měsíc. Takže zbylo vyplnit dnešní datum v kolonce 78 a podepsat se v kolonce 79.

Načež paní vytiskla seznamovací formulář, se kterým mne seznámila i ústně - i podepsal jsem. A tak teď vím, že moje minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činí přesně 0 Kč. Tatáž suma se (ne)platí i jako minimální záloha na pojistné na nemocenské pojištění. A to proto, že ouřad skrze počítačovou síť vidí, že jsem zaměstnán a pojištění za mne platí zaměstnavatel. (A proto ani nemusím předkládat potvrzení zaměstnavatele, protože odnedávna to už není moje povinnost.)

Teprve podepsáním tohoto seznámení (kde jsou další poučení o pracovní době, kontaktech, ale zejména vašich povinnostech a termínech, do kdy je máte splnit atd.) jsem se skutečně stal uměleckou Osobou samostatně výdělečně činnou. A mohl předložit (dvojmo) další formulář - "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009". Paní do svého formuláře v počítači předatlovávala to, co jsem včera datloval do svého staženého formuláře já - a divte se, či ne - měl jsem celý formulář OK! Snad i proto, že v jeho elektronické verzi je v pravé liště uveden návod k vyplnění pro blbce. A jaktože mi včera dával počítač hlášku "Formulář není vyplněn správně. Přejete si přesto pokračovat?"? Prý je ten formulář velice citlivý, když do něj něco jednou napíšete špatně (formát rodného čísla, třeba. Zde NESMÍ být lomíko, u předcházejícího formuláře, který nic nepočítá, jen ho vyplňujete textem, to nevadilo...) Jak to jednou zkazíte, už si vás program pamatuje. Proto je lepší otevřít si formulář nový a vyplnit ho celý znova - taková je prý zkušenost uživatelů...

K předloženému formuláři jsem ještě dostal dva listy, které obsahovaly "Vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2009", kde rozdíl dvou nul mezi zaplacenými zálohami a pojistném dal třetí nulu. V dalším odstavci, v "Přehledu předpisů a plateb v r. 2009", mělo dvanáct měsíčních nul za součet velkou roční nulu. V "Přehledu předpisů a plateb v r. 2010" se opakovalo totéž. V odstavci "Stav pohledávek" jsem si připomněl martyrium z let 1993 - 1995, kdy jsem musil platit několikastovkové penále - z původně několikatisícového vyměřeného. Poté, co byla moje jedna platba tehdy špatně "umístěna". Načež jsem ještě dostal nazpátek pár tisíc na přeplatcích... Hlavně , že dnes tam mám NULU!

Podepsal jsem i tyto listy, které byly přicvaknuty k Přehledu. Ale ještě nebyl úplný konec. Obdržel jsem Pokyny k vyplnění Přehledu... (stažitelno z internetu - viz včerejší linky), kde na konci jsou i formuláře POTVRZENÍ, že jste zaměstnáni nebo studenti, a tedy z toho titulu účastni všech těch různých pojištění. Proč si je máte vyplňovat a potom nechat potvrzovat, když to není vaše povinnost? Je to tak lepší - kdyby počítače a síť najednou nevěděly... Měl jsem sice s sebou pro sichr v kopii "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění", které jsem předkládal na finančním úřadě - ale bylo mi na nic. Ne proto, že to je kopie. Ale proto, že v hlavičce tohoto dokladu jsou uvedeny měsíce zdaňovacího období (01-12), z čehož se ale nepozná, že jsem třeba byl zaměstnán až od 15. ledna!!! A ty dva tejdny bych nebyl pojištěn. Jednotlivé dny se z toho čísla měsíce prostě nerozpoznají... Také se tu uvádí v řádce 6 "úhrn" všech těch povinných pojištění, z čehož není patrno, kolik šlo na sociálku - takže proto má ČSSZ svoje vlastní formuláře. S ohledem na to, že účetní máme v Ostravě, jsem byl rád, že už to není moje povinnost, a že mě počítač "vidí"...

Tolik jako doplnění k poznámce Bohouše: "Ten přehled je pěkná buzerace, a to ještě ČSSZ musíte předložit potvrzení od zaměstnavatele o tom, že zaměstnavatel za vás zaplatil alespoň minimální pojistné - jinak musíte platit minimální pojistné (považují SVČ za hlavní zdroj příjmů)." Bohouši, když ho předložíte, tak se nic neděje (ale je to "lepší") - a když nepředložíte, tak taky ne.

Registrovaný komentátor Pechy pod mým dnešním paralelním článkem na Psu naříká: "Ale opravdu mě zaměstnavatel nepustí a úřední dny a hodiny mi nevyhovují..." Kvůli němu jsem se zeptal na něco, co jsem myslel, že by šlo. A jde to, Honzíku! Totiž zaslat vyplněné formuláře poštou. Doporučeně. Stačí v jedné sadě, druhou si ponech. Jako doklad, že bylo zasláno, slouží doručenka. Odpověď z ouřadu přijde. No a pokud by byly formuláře vyplněny špatně, tak se později opraví. Ovšem, kdybych já posílal mnou vyplněné Oznámení poštmo, tak bych byl kvůli nesprávnému vyplnění kolonky 63 musel platit nemocenské pojištění - z čehož bych nic neměl, protože to není pojištění (kdy dostanete plnění podle toho, co jste zaplatili), ale daň (dostanete jen tolik, jako byste platili nějaké omezené minimum, a když - povinně - platíte více, tak více nedostanete...)...

Také mi psal Vojta a opravoval moje trvrzení o zdravotním pojištění z honorářů zdaněných u zdroje: "Od 1.1.2009 se zdravotní pojištění z redakce vyplacené částky neplatí. Dohadoval jsem se o tom s jednou redakcí, krom toho jsem se i rešeršoval předpisy:

Daň z příjmu:
- § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. => srážkovou daň platí redakce a autor již příjem pro účel daně z příjmu ani nevykazuje v přiznání, ani nic neplatí.

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění:
- § 3a odst. 3 poslední věta, zákona č. 592/1992 Sb., ve znění účinném od 1.1.2009. => výjimka. Nevykazuje se, neplatí se.

Pojistné na soc. zabezpečení ...:
- § 3 odst. 4 in fine, zákona č. 589/1992 Sb., ve znění účinném od 1.1.2009.
- § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1.1.2009. => výjimka. Nevykazuje se, neplatí se."

Ajta krajta. Tak to jsem státu zbytečně odvedl 438 kaček. Není to tak drahé poučení, právník by si za radu řekl více!

No a protože jsem si vloni zaregistroval asi sedmdesát vydaných stránek v celkem deseti různých časopisech a nehonorovaných sbornících, tak za ty z DILIA dostanu v červnu pár stovek - ale vlastně nic z hlediska ouřadu sociálního, neb to je plnění ještě za rok 2008... (DILIA má další práci a další náklady - musí ty různé platby rozepsat na "za vydané od nevidim do konce roku 2008" a na "za rok 2009 a dále".) Ale protože mi letos vyjdou alespoň dvě povídky - v Pevnosti a Robot Revue, a taky doufám, že se nějaká uchytí v nominovaných na sci-fi Cenu Karla Čapka - tak jsem byl POVINEN učiniti zadost zákonu, i když blbému, a pro letošek se registrovat.

Byl jsem donucen vstoupit do tohoto cirkusu, placeného z našich daní - ale z jiných než těchto, protože z těch brutto registrovaných nul se to teda nezaplatí!!! A já jsem povinen účastnit se takové PTÁKOVINY...

Nu, potkal jsem se téměř bezbolestně s novým prostředím, novými informacemi a s novými lidmi. Vstřícnými, schopnými, chápavými a profesionálními. Včas jsem se přiznal, že jednou za rok dostávám palmáre, a předložil i přehled svých neexistujících příjmů, takže nebudu muset úpět pod padesátitisícovou pokutou. Zde skutečně platí jako ve Zlatovlásce: "Přiznej se Jiříku! Byťs jedinou korunu nepřiznal, propadls hrdlem!"

Jenže to nejhorší teprve přijde: Už citovaný Bohouš totiž upozorňuje: "A druhá zrada, která z toho plyne: přihlásíte se takto jako OSVČ, a když přijdete o práci, tak se tato SVČ stane vaším hlavním zdrojem příjmů a nejspíš nedostanete podporu v nezaměstnanosti." Tak Bohouši, ne nejspíš, ale skutečně nedostanete! Okamžikem vyhazovu se vaše vedlejší činnost mění na hlavní, a krom toho, že od pracovního úřadu dostanete LDH, budete muset úřadu sociálnímu zacálovat minimální platbu 1731 Kč za měsíc. No jo, ale do háje zelenýho, z čeho?

To jste si měli rozmyslet, než jste začali se samostatnou výdělečnou činností!

Ale já jsem s ní nezačal, vy jste mě k tomu donutili... Jestli by se mi spíše nevyplatilo se k ničemu nepřiznávat a riskovat tu blbou pokutu - než dodržovat tyhle blbý zákony!

Kde jste, vy bojovníci za spravedlnost, když státní moloch svou tupostí drtí aktivní občany, kteří v normálním státě jsou krví společnosti? V které politické straně či hnutí se skrýváte? Přijďte, navrhněte novelu, nebo to alespoň slibte - a máte můj volební hlas! (Rovná se 100 Kč.)

Prosím však, abych nedostával rady typu: Nikdy nepiš! A když píšeš, tak se nepodepisuj!! A když se podepíšeš, tak se pak nediv!!!

Zatím možný budoucí problém hodlám řešit jednoduše: Po případné identifikaci zaměstnance, zeštíhlení společnosti a vymístění autora si budu prostě muset vypsat každoročně alespoň milion...

Psáno v Praze dne 14. dubna 2010
----------------------------------------------------------------------
Viz i stránky ČSSZ
a můj včerejší článek

7 komentářů:

STK řekl(a)...

Jakožto bezvěrec (od svých 5-ti let) volám: "Panebože, Ty TO vidíš!"

Jakožto "ymělecký řemeslník" jsem šťasten, že je to v HPP.

Jakožto člověk s dalšími "uměleckými" aktivitami to řeším tak, že s prázdným formulářem (nebo bez), ale s velkou čokoládou navštívím patřičnou úřednici na berňáku (mám ho naštěstí v domě) a milá a usměvavá paní, zocelená stykem s podobnými úředními diletanty, jako jsem já, se mnou provede totéž, co provedla ta pražská se Šamanem. Za čtvrthodinku hotovo, čokoláda několikrát odmítnutá je nakonec se zapýřením přijata a vše je O.K.
Ano, jsou to úplatky, je to posilování závislosti na čokoládě u státní úřednice - ale copak je taková "jungle" k přežití pro normálního člověka?

Je zřejmé, že se Šamanem to zamávalo tak, že se musel odreagovat dvěma články. Já řeším problém velkou "Studentskou pečetí". Zatím 100%-ní úspěch. ;-)

Šaman řekl(a)...

Kocoure, čokolády úřednicím nenosím, ani by mne nenapadlo je uplácet a nechat tloustnout. Naopak, jednou měli na FÚ při daňové kontrole připraveny čokoládové bonbony a oplatky - pro ubohé kontrolované plátce daně!

Pokud jsem se rozepsal, tak kvůli těm dvěma - třem autorům, kterých se tahle lapálie přímo tejká. V případě, že bych měl bejt náhodou nezaměstnanej, tak ten průser čokoláda nespraví!
\ :-)

STK řekl(a)...

Jenže, ó Veliký Šamane,

ŘEŠENÍ problému směřuje k další (čtvrté?) pražské defenestraci.
Ale to je SF, které si nedovedu - přes svou bujnou fantazii - vůbec představit.

Takže jenom vzpomínám na jednu divadelní hru, kde si ředitel podvodné banky zpívá písničku:

"Kdo se má líp,
kdo se má líp,
než úředník..."

Anonymní řekl(a)...

Šamane, taky jsem si jako zdeúředně prohlášený umělec myslel, že dělám pouze umění a kam na mne kritici. Jenže mi bylo zkušenými lidmi naznačeno, že i to umění jako tem život může být dobré nebo blbé, takže pozor, pohov!

N.N.Nemo řekl(a)...

Šaman už jasně naznačil, že je zvrhlý umělec.

žibřid řekl(a)...

Šamane, zkuste to třeba uplatnit tady, v absurditě roku:
http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/clanek.phtml?id=666372

Šaman řekl(a)...

Nanominoval jsem. Dík za echo, žibřide.