čtvrtek 20. května 2010

Muselo k tomu dojít?

Provokace v pořadech Českého rozhlasu a České televize a útoky pravicového tisku ukázaly nezbytnost jejich zrušení. Není to příjemné, ale postižení si to sami způsobili!
*******************


Stalo se, co jistě není nikomu příjemné - ani vládě ČSR, ani Českému úřadu pro tisk a informace, ani vydavatelům, ani nám novinářům, ani čtenářské obci, co se však posléze ukázalo jako nezbytné a nevyhnutelné: rozhodnutím Českého úřadu pro tisk a informace byla zrušena registrace časopisů Listy a Reportér. Současně tím zaniklo oprávnění k jejich vydávání. Tentýž úřad dále rozhodl dočasně - na dobu tří měsíců - odejmout vydavatelské oprávnění také měsíčníkům Plamen a MY 69 a týdeníku Svět v obrazech.


Co vedlo k tak neobvyklým, někomu se možná zdá i k přesmíru tvrdým opatřením? Český úřad pro tisk a informace učinil své rozhodnutí "po zjištění, že uvedené časopisy se odchylují od svého vlastního poslání, politickoideového programu a zaměření, jak je vydavatel uvedl k přihlášce k registraci".


Toto zjištění nespadlo přes noc z nebe, naopak vedla k němu dlouhá, podrobně doložitelná řada poznatků. Zároveň je důležité, že Úřad pro tisk došel ke svým závěrům na přísně zákonném podkladu [...].


Mluva právních norem je jednoznačná a nikdo si na ni nemůže stěžovat, zvláště už ne, zavdává-li sám - a nejednou! - svou vlastní činností důvody k jejich uplatnění [...]. Hledal-li by tedy kdo z postižených, na koho naříkat, nechť pohlédne do zrcadla...


Uvědomme si také, že má-li vláda vládnouta mají-li všechny její orgány působit žádoucím směrem, nelze se vyhýbat ani energickým zásahům. Jsou ostatně často prospěšnější než váhavé přešlapování, jehož jsme byli všichni po drahnou dobu svědky.


Vskutku: má-li tato země už jednou rázně vyjít z atmosféry neklidu, krizí a otřesů do kýženého ovzduší obecného uklidnění a získat tak odraz k vykročení do činorodé, pozitivními činy značené práce, pak nezbývá než přijmout i opatření a rozhodnutí, jež se někomu budou jevit i jako nepopulární. Avšak jedna věc je, jak se co komu jeví, a druhá věc je, jak jeho vlastní počínání objektivně působí; co podporuje a upevňuje, anebo co ztěžuje a maří. A v tomto směru by vydavatelé dotyčných časopisů i vedení jejich redakcí měli věru dost důvodů k sebekritice. Lehce by je našli jak co do obsahu a zaměření publikovaných materiálů, tak pokud jde o výsledky četných jednání o nápravu [...]


Vydavatelům, redakcím i novinářům se dostávalo nejprve upřímných rad úředních i politických míst, ale také naléhavých a opakovaných žádostí, ba proseb. [...] Jenže stále jako by hrách na stěnu házel... Tu a tam se sice vyslovilo ujištění o snaze podporovat vedení strany i státu, v dobré víře se mu poskytlo sluchu, ale skutek vždy utek. A nebylo lépe, když - po trpělivém vyčerpání všech prostředků - byla v některých ze zmíněných listů zavedena předběžná kontrola obsahu článků, a zase z dobré vůle politických i úředních míst vykonávaná zaměstnanci redakcí. [...]


Doslova na každém čísle Listů a Reportéra, po celé měsíce až dodnes, je možno doložit, jak působily, co je zajímalo, kam se orientovaly. Připomeňme, že už loni se ujímaly pochybného hnutí KAN a K 231, podporovaly rozkladné snahy po narušení jednoty dělnické třídy, mj. vyjádřené pokusy o ustanovení sociální demokracie, propagovaly teorie "plurality" politického systému, znevažovaly KSČ jako celek, skandalizovaly její některé představitele, otřásaly spojenectvím se SSSR. Živily nátlakové kampaně, přikládaly polínka k rozdmychávání emocí, napětí a bezuzdých krizových situací, kladly více než břevna do cesty všem posrpnovým snahám po normalizaci [...]


Nyní se tedy stalo, co nikomu - opakujeme - není příjemné, ale co si postižení pohříchu sami způsobili. Ať se tedy bez falešného závazku pseudosolidarity všichni, jichž se opatření týkají, otáží sami sebe: Muselo to dojít až sem?


Z Rudého práva ze soboty 17. května 1969, měsíc poté, co se chopil moci Husák. Opsáno v Praze dne 15. května 2006, poprvé vyšlo na NP 16.5.2006


Šamanova poznámka 2006:

"Nepřátelé státu", "zločinecké živly na Technoparty", "pravicová média", "mám k dispozici za několik měsíců prováděný každodenní rozbor zaměření komentářů v Mladé frontě Dnes a Lidových novinách. Jestli je deset procent článků v obou novinách zaměřeno jako pozitivních či alespoň neutrálních vůči sociální demokracii, tak je to mnoho... " Málem i pochybné hnutí KAN a K 231...

Opsáním článku z archivu, z doby, kdy naši komunisté ještě cítili potřebu omlouvat se za cenzuru a rušení populárních tiskovin, jsem chtěl ozřejmit nepěknou stránku v dějinách KSČ. Ale zjistil jsem, že popisuji vlastně soudobý stav, kdy místo Úřadu pro tisk nastupují Rady pro vysílání. Tisk je, naštěstí, už v soukromých rukou. Zatím.

Myslím si, že není vhodné psát o předsedovi vlády Jiřím Paroubkovi jako o "Mussolinim, Hitlerovi, Stalinovi..." Způsob jeho vyjadřování a jednání ukazuje, že je totiž praktikujícím normalizačním politikem. A je smutné, že si ho strčila do čela právě sociální demokracie...

61 komentářů:

STK řekl(a)...

Na chvilku jsem měl pocit, že se ta "skvělá doba" už vrátila a poněkud mě zamrazilo. Fotka pana presumptivního premiéra v úvodu citace - už jsem čekal jen na podpis - Ing. Jiří Paroubek, předseda ČSSD, v Praze, 20. května 2010

Fuj Šamane, to jsem se lek´!!!

Pro nás, dříve narozené mají předpokládané nastávající "dobré časy" jednu výhodu: umíme se v nich pohybovat.
A mladí se naučí, tak jako my mladí se naučili. Nevyčnívat, nenamočit se, vědět, s kým mohu mluvit otevřeně a na koho si dát bacha.

Ještě zbývá malilinkatá naděje, že se pletu. Že Češi pořece TAK hloupí nejsou. A naděje prý umírá poslední...

A kdo za to může? Paroubek a ČSSD? Nebo KSČM? Ani náhodou. To opět náš národ si své normalizátory zvolí ve svobodných volbách.
A opět budu rád, že tu sice žiju a asi i dožiju, ale že sem tak moc svým původem a myšlením nepatřím. Nepatřil jsem a patřit nebudu.

Ono to toiž není o levicovém nebo pravicovém smýšlení. Dokonce si uvědomuji, že pravý, zarytý pravičák ani nejsem.
Ale přistoupit na vizi, kterou nabízí pan předseda Paroubek - tak na to už musí být člověk opravdu dost hloupý.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

ta skvělá doba se opravdu ještě nevrátila. Do našeho vítězství zbývá ještě celý týden. Krucityrkl, CELÝ TÝDEN !!!!!
(Tak dlouho – dvacet let – jsem čekal trpělivě jako pavouk, a nyní se nemohu dočkat. Počítám KAŽDOU HODINU.)

Ani po našem volebním vítězství se ta skvělá doba nevrátí ihned, bez práce a bojů, švihnutím kouzelného proutku. Náš př.Předseda není Harry Potter, vážně. Ani Vojta Filip; prostě to bude nějaký čas trvat. Nu ano, takoví už my Češi a Moravané jsme; musí se na nás pomalu. Na nás poučky toho Taliána Machiavelliho ani zdaleka neplatí stoprocentně.
Ale po nějakém čase se prostě zapojíme všichni. Někdo s nadšením, někdo lhostejně, někdo se skřípěním zubů – ale zapojí se, neb žít se musí.
Jak to krásně řekl oblíbený český lidový komik J.Werich : "Když už člověk jednou je, tak ..." Každý si to pamatuje, že.

Prostě si KAŽDÝ svoje zapojení odůvodní, i když ne vždy budou pravé důvody jeho zapojení zcela totožné s těmi, k nimž se bude hlásit na veřejných schůzích. Což, ruku na srdce, bude z hlediska našeho budování úplně jedno.

Prostě se nakonec k nám připojí tak každý občan.

Poučení z velkých zkoušek, zápasu i tvrdých bojů zavazuje naši Stranu, zavazuje každého komunistu, každého čestného socialisticky smýšlejícího občana naší země chránit a rozvíjet socialismus a nedopustit již nikdy a nikým jeho ohrožení, byť by se schovával za sebekrásnější slova a hesla. To je naše revoluční, národní, třídní a internacionální povinnost.

Přejdou léta, čas zahojí mnohé a přikryje jinými událostmi. Zůstanou však výsledky hrdinské a obětavé práce lidu, zůstane veliké dílo výstavby socialismu, vytvořené pod vedením Strany, zůstane Strana, která dále povede národy k ještě lepší budoucnosti.
Každý poctivý občan naší republiky musí usilovat, aby naše děti, vnuci, celá budoucí generace byli naplněni hrdostí na práci svých otců a matek, aby jejich odkaz rozvinuli a znásobili. To není a nebude cesta lehká. Je to cesta průkopnická, která vyžaduje hrdinství, obětavost a odříkání.
Je to ale cesta cti, slávy a budoucnosti, která vede k naplnění tužeb každého občana žít spokojený a šťastný život.

Na shledanou v lepších časech.

Anonymní řekl(a)...

pro vlastence (většího než...........)

tak kde se shledáme? Kdy už je jasné!

(na Borech nebo na Rozvadově)

Michal řekl(a)...

pro V.V.
Čestný socialisticky smýšlející občan, lepší fór jsem už dlouho neslyšel. :D
To zní jako mírumilovný fašista!

informace řekl(a)...

Vážený Větší vlastenče,

Říkáte: "Na nás poučky toho Taliána Machiavelliho ani zdaleka neplatí stoprocentně." Talián Machiavelli je dnes obvykle citován politiky ve smyslu "účel světí prostředky" a to pokud je o kapitolu o vlastnostech jaké by měl mít vládce DE CRUDELITATE ET PIETATE; ET AN SIT MELIUS AMARI QUAM TIMERI, VEL E CONTRA. Mají poddaní svého vládce milovat nebo se ho bát? To záleží na okolnostech, říká ten Talián. Ale je nebezpečné, když poddaní svého vládce nenávidí.

Chápu, že ten princip "účel světí prostředky" je už poněkud zdiskreditovaný, není jen tak náhodou základem leninsko-stalinské praxe v minulosti? Snad se bude vaše strana řídit spíš příkladem velkého kritika Machiavelliho, Fridricha II Velikého? Ten sice sice zavrhl poučky Machiavelliho jako cynické, ale to mu nezabránilo, aby zase s velkým smyslem pro utilitarismus neudělal velmi realisticky a nenuceně několik zajímavých prohlášení.
Na př. "Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí."
To by ještě tak ušlo, pruský monarch tu nechává jakýs takýs prostor pro svobodu mínění. Ale co říct o tomhle: „ Vše, co se na zemi nachází, chci mít ve své říši.“
A nakonec o tomhle: „ Prasata! Chcete snad žít věčně? Fridrich Veliký, král pruský, v bitvě u Leuthenu, 1757 “ , když jeho vojáci ustupují před Rakušany.

Jo to máte, Vážený, jako z deště pod okap: Machiavelli, Fridrich Veliký nebo Lenin a Stalin nebo nakonec Paroubek, ti poddaní jsou vždycky jen masem do kanonu. ÚČEL PROSTŘEDKY SVĚTÍ!
To jako, když jste na to zavedl řeč.

Větší vlastenec řekl(a)...

Milý (-á) anonymní,
musím Vás poněkud zklamat.
Je to sice všechno jasné, ale neshledáme se ani na Rozvadově, ani na Borech.

HP (hraniční přechod) Rozvadov (a celou hranici směrem na Západ) budou hlídat mladí, ostří, nekompromisní přátelé a soudruzi. To já už nejsem.
NVÚ Bory bude vyhrazen pro svým způsobem významné nepřátele spravedlivého společenského zřízení. Tím zřejmě nejste.

Sice nevím, kam mne Strana pošle, ale předpokládám, že budu pokračovat v započaté práci.
Takže, jestli se vůbec někdy setkáme, tak v rámci jedné z přednášek volného cyklu "Jak se po odpykání spravedlivého trestu zařadit mezi poctivé občany ČMSDR".

Přeji Vám hezký den.

Větší vlastenec řekl(a)...

Milý Michale,

Vy pravděpodobně patříte mezi naše mladé. Naše mladé, kteří v důsledku nešťastné Listopadové porážky neprošli kvalitním socialistickým školstvím.
Ale nevěšte hlavu, milý Michale; v příštích letech a desetiletích uděláme VŠECHNO, abychom deficit řádného vzdělání mladé generace co nejrychleji a co nejdůrazněji odstranili.

Nyní tedy máte možnost získat náskok před svými vrstevníky, proto čtěte pozorně, prosím :
Výraz "čestný socialisticky smýšlející občan" NENÍ oxymóron.
Naopak oxymóronem je výraz "nečestný socialisticky smýšlející občan".

Máte to ? Skvělé, tak můžeme pokračovat : Ani výrazům "mírumilovný fašista" resp. "mírumilovný nacista" se nemůžeme jen tak smát (resp. si nejdříve musíme zjistit aktuální linii Strany).
Každopádně - nacismus ani fašismus se ve své agresivitě nedá srovnat nedá srovnat s kapitalismem a demokracií.
Jen si vzpomeňte (to vás mladé přece učili i špatní kapitalističtí učitelé) : Kdo se nejvíce podílel na zničení spravedlivého společenského řádu v naší vlasti a v ostatních socialistických zemích ?
Kdo zavinil dočasný rozpad SSSR ?

No tak vidíte.

Na shledanou v posluchárně Dělnické univerzity.

barbucha řekl(a)...

Taky jsem se nejdřív lekla...eh, co to melu - zaradovala!přece!...Ale ruku na srdce, vážení: Omezení tiskovin, kapitalistických TV programů i volného internetu nám jenom prospěje! Vždyť už teď kolikrát nevíme, kam dřív skočit! A bude konečně klid na práci...

informace řekl(a)...

A to jste vy, Barbucho.. Poslyšte, pijete kořalku?
Barbucha: „Poslušně hlásím, že kořalku nepiju, jenom rum...” ...
Jo, a to si teda myslíte, že jste abstinent?
Běžte se nejdřív vyspat!

Větší vlastenec řekl(a)...

Přesně tak, milá barbucho !

Kapitalismus a demokracie je systém všestranně neudržitelný. Jednak lidem nepřináší pocit uspokojení ze zapojení do života kolektivu (kapitalismus prostě nedokáže řádně zorganizovat ani Spartakiádu, ani celostátní oslavy Prvního máje a VŘSR, ani jen obyčejné chmelové resp. bramborové brigády studentů a učňů), jednak je ze své podstaty plýtvavý.

Vzpomeňte si na krásné doby rozvinutého socialismu : docházelo snad tehdy k plýtvání ? Byly obchody zavaleny zbytečným zbožím ? Byli pracující obtěžování nutností výběru mezi více druhy např. jogurtů, montérek, obkladaček, barevných televizorů ?
No nebyli, samozřejmě.

(O hromadných sdělovacích prostředcích, o knižní a novinové produkci už vůbec nemá cenu psát.
O zbytečné 24 dodávce elektrické energie jakbysmet.)

TO SE MUSÍ ZMĚNIT ! A my to změníme !

Volte ZMĚNU vykořisťovatelského režimu na společnost svobody, spravedlnosti a solidarity ! Volte NADĚJI na rychlé obnovení socialistického blahobytu !***Volte ČSSD a KSČM !

guerrier řekl(a)...

Jak si tak pročítám příspěvky VV tak nějak zase hrdě hledím do dáli, tvář nastavenou větru a věru mám pocit že mi znova narostly kadeře a onen vítr změny si s nimi roztomile pohrává. Jen tak nějak zoufale hledám občanský průkaz neb vidím přibližujícího se příslušníka VB.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen klid, vážený guerriere.

Neblíží se k Vám příslušník VB, ale příslušník Policie ČR, tedy součást potlačovatelského aparátu kapitalistického a demokratického státu. Ten Vám nic neudělá.

A co se OP týče, tak občanstvo bude sdělovacími prostředky včas a zřetelně vyzváno k přihlášení na Národních výborech v místě bydliště, pro registraci za účelem vydávání nových OP.
Ani toho se není nutno obávat; výměna OP opravdu NENÍ totéž jako výměna Stranických legitimací.
Vážně - nové OP (ve formě osvědčené "knížečky", se stránkami "Zaměstnání" atd.) budou vydány prakticky všem občanům ČR, resp. ČMSDR.

Takže, opakuji, žádný strach z radostné budoucnosti.


Nad námi plá rudá vlajka čistá, to avantgardní lidské znamení !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Guerriere,
píšete: "hrdě hledím do dáli, tvář nastavenou větru a věru mám pocit že mi znova narostly kadeře". Víte ony jsou snad nejhorší ty začátky, když se režim chce upevnit. Část lidí zaleze a druhá se zase stane moc horlivou. Okamžitě se u nich probudí revoluční bdělost a tak poslouchají pozorně, co se kde říká a pak s tím běží na příslušná místa. A to v každém prostředí nebo věku.

Tak malý harant na základní škole, který se už otrávil zpíváním stále stejných budovatelských písníček nebo častušek a neprozřetelně o tom něco plácne kamarádkám, je najednou předvolán na kobereček před pana, pardon, soudruha učitele, který začne věc vyšetřovat.
- Ty kritizuješ naši kulturně osvětovou činnost? - udeří na něj pedagog.
- Prosím nekritizuju, jenom říkám, že bychom se mohli naučit zpívat i něco jiného.
- Tak tedy kritizuješ, přiznej se, ty jsi proti našemu lidově demokratickému zřízení. (Tenkrát ještě zřízení nebylo socialistické.)
- Ne, nejsem, říká překvapeně harant, který si uvědomuje, že ten výslech se obrací nějakým nebezpečným směrem.
- Odkud ty řeči bereš? To máš z domova? Co říkají tvoji rodiče? uhodí na haranta pedagog.
- Ne, prosím, moji rodiče nic neříkají, mluví jen o domácích věcech.
- Nevymlouvej se, co říkají rodiče? Jsou proti našemu zřízeni!
Harant znova vyvrací slova pedagoga a tak se ten "pohovor" protáhne asi hodinu, pedagog trvá na své obžalobě, harant, polykaje slzy, opakuje tvrdohlavě, že ne, že není proti lidově demokratickému zřízení a ani jeho rodiče nejsou.

Když pedagog uvidí slzy, nastoupí k definitivnímu útoku - Vidíš, už brečíš, to proto, že lžeš. Když se přiznáš, ulehčíš si svědomí. A pustím tě domů na oběd.
Harant chápe, že i kdyby ho měl učitel rozřezat na kousky anebo i kdyby měl umřít hladem, že něco podobného nemůže připustit. Tady nejde jen o písničky nebo o něj, ale o celou rodinu.
A tak malý harant, který se o situaci nějak zvlášť nestaral, hrál si, chodil do školy a zpíval budovatelské písničky, najednou za tu hodinu vyroste a vyzraje o celých deset let, pochopí, co ten nový režim ve skutečnosti je.

Haranta pustí nakonec domů a soudruh učitel si do svého zvláštního notýsku něco zaznamená. Co, to se harant nedozví. Ale připojí se to k předešlé poznámce, to když se harant neprozřetelně vyjádřil k návrhu soudruha pedagoga, že by třída v rámci budovatelského úsilí měla zavést chov králíků. Všichni mlčeli, zatímco kolega soudruha pedagoga vyjmenovával se zápalem všechny výhody a zisky, co na tom třída a škola vydělá - od masa a kůže až po uznání strany a školského inspektorátu. Tenkrát malý harant se nevhodně vmísil do všeho toho elánu s blbou otázkou - Prosím, králíci žerou trávu nebo jetel a kam pro to budeme chodit, když tu nic takového neroste? - Skutečně otázka nevhodná, sebevražedná, jak se ukáže později. Schůzi soudruzi pedagogové rozpustili a o králících se víc nemluvilo. Ale ta poznámka v notýsku soudruha učitele zůstala.

Guerriere, já tedy mám pocit blbý, když ty Věrozvěstovy řeči čtu.

barbucha řekl(a)...

To možná proto, že jste abstinent.

guerrier řekl(a)...

Informace, jen jsem si zavzpomínal na mladá léta jak dělají mnozí ale na rozdíl od nich si tehdejší režim neidealizuji pod dojmem mladých let. Od toho VV píše aby jsme měli ten pocit setsakra blbý a nezapomněli.

informace řekl(a)...

Guerriere,
kdo si ta mladá léta může idealizovat? Jen ti, co tehdy žili dobře. Kdo se někam vyšplhal nebo vyhoupl i za cenu udávání. Ale měli se skutečně dobře? vždyť i oni si museli dávat pozor, aby jim někdo nevrazil nůž do zad.
Na to nikdo nevzpomíná?
A ten nedostatek zboží, ten se týkal i těch nižších a středních kádrů, jen ty špičky měly různá privilegia.
Takže ani ty komunisty nechápu. Nemluvě už o ostatních.

informace řekl(a)...

Barbucho,
říká se: Blahoslavená voda, ta rozumu nekalí.

STK řekl(a)...

Informace - a ta příhoda s harantem je z literatury nebo přímo ze života?

informace řekl(a)...

STK,
z mého. Nechtěla jsem to psát v první osobě, ale když se ptáte. Myslím, že jsem nebyla jediná z mých vrstevníků, kdo prožil něco podobného. Pěkné formování charakterů, že?
Maledetti!
Jedno jsem se tenkrát naučila: chladnou hlavu a pevné nervy. Za to jediné můžu děkovat.

STK řekl(a)...

A - luzní spolubesedníci:

Hlavně nezapomeňte příští týden včas dojít k těm škatulím a vstrčit jim cosi do škvíry, ať soudruzi nemají hloupý pocit, že vyhráli úplně snadno. Jen z těžce vybojovaných vítězství přece mohou mít skutečnou radost!

A už pomalu nacvičujte demonstrativní volby! Budete možná brzy ty zkušenosti potřebovat.

Rovněž začněte, nejlépe už v červnu, trénovat konzumaci vodky, ať se z vás po vypití dvou stakanů nestanou pravdomluvní blbečci!
Nejen "In vino veritas"!!!

Těžko na cvičišti - lehko na bojišti! (Suvorov)

barbucha řekl(a)...

Milá informace, podobné zkušenosti má myslím kdejaký (bývalý) harant...jestli nás to ale zocelilo, těžko říct. Určitě nás to však naučilo slušnému chování - zvykli jsme si do telefonu nejdřív uctivě pozdravit, a teprve pak se bavit s volajícím kamarádem :-) Nějaké ty soudružské návštěvy...škola až na xtý pokus...včetně cestování, co nebylo v zájmu socialistické vlasti...my to brali jako vyznamenání! Protože to byl úděl slušného člověka :-) - to jsme věděli od chvíle, co jsme začali rozum brát. A ani tehdy nám nepřipadal život jako obtížná, poměrně odporná záležitost a nijak jsme nezatrpkli. Proto možná nemám, na rozdíl od vás, nic proti Vv - vážné záležitosti se dají podat i jinak, než se zaťatými zuby...

informace řekl(a)...

Barbucho,
já proti Vv a jeho příspěvkům nic nemám, ale polemizuji s ním, abych ukázala celou absurditu té minulosti. Možná, že někdo bere jeho výzvy vážně a tak ho chci jen doplnit.
Pokud jde o "slušné" chování, v tom smyslu, jak myslím, ho míníte Vy, tomu jsem se nikdy nenaučila. Veškerá výchovná činnost těch bývalých pedagogů u mne nezabrala.
A nevzpomínám se zaťatými zuby, vždycky jsem potkala "neslušné" lidi, kteří mi pomohli nebo se mne zastali. Oni tenkrát nebyli všichni komunisti, socialisticky uvědomělí, slídiči nebo zbabělci.
To jen tak na okraj.

barbucha řekl(a)...

No, o absurditě té minulosti myslím netřeba polemizovat - ve smyslu, že my bývalí haranti ji známe a tudíž nezpochybňujeme. K nim bych neváhala přičíst i Vv :-) A pokud to někdo bere vážně, tak je to bez prominutí moron nebo komouš, a s oběma je to polemizování poněkud...zbytečné. Bych řekla.

Mimochodem my nezdravili díky pedagogickému úspěchu soudružek učitelek, ale proto, že nám v tom telefonu tak divně cvakalo...A tak jsme jim chtěli udělat radost.

informace řekl(a)...

Právě jsem se divila, jak to uctivé zdravení souvisí se "socialistickou" výchovou. Někdy taky v telefonu necvakalo, podařilo se jim to zamontovat rovnou do bytu. Kolik je jen ti špioni a ta propaganda v cizině musela stát!

STK řekl(a)...

A tímto posílám už téměř obvyklý popůlnoční pozdrav Většímu V., který mi tak přečasto pozvedne náladu.

Když čtu jeho nadšené popisy předpokládaných dějů příštích, podléhám jeho nakažlivému zápalu a vzpomínám na dobu, kdy jsem byl štíhlý, vysoký mladý muž s černými vlasy. (A uměl jsem navíc spravit stereo.)
Kdyby mi Vlastenec dokázal to mládí a naivitu alespoň slíbit, na pět minut bych mu uvěřil určitě. Inu, Faustovský syndrom...
---
Vzpomínky ctěné Informace, kterak nás už od děcka učili chodit po minových polích totality taky nejsou k zahození. Zdá se, že všechny ty podmíněné reflexy jsme nezapomněli, jen odložili tak trochu stranou. Ještě je využijeme!
Před chvíli jsem zplodil mail pro jednoho zastupitele města, náměstka primátora. Je pro něj jistě hodně nepříjemný text, ptám se ho v něm na věci, které se na magistrátu t.č. zametaji pod koberec a kvůli kterým se ruší diskuze na netu - a nakonec jsem se málem nedokázal pod mail podepsat.
Normálně - strach. Po dvaceti letech opět obavy, připosranost - a ještě ta moje...
Stydím se sám před sebou. Snad pět minut jsem čuměl na pár řádek textu a rozvažoval, zda dát "Odeslat" nebo "Vymazat". A harpyje na mě nalétávaly a křičely: "Co je ti po tom! Zase chceš zachraňovat svět? Získat nemůžeš nic, blbe, jenom ztratit! Poletíš do důchodu jako špinavá košile do pračky, idiote! Na francouzské sýry ke snídani zapomeň, hlupáku!"

Inu, už nejsem ten bezelstný chlapeček, který dokáže klidně a nahlas říct, že král je nahý... Houstne to tu, houstne.
----
P.S.: Ty harpyje se ale nikterak nepodobaly té naší, téměř ochočené. "Bo ta naša Harpyja něgryže, enem tak charčy..." jako bych slyšel z dálky hlas mé dávno zemřelé pratety Walitzové. ;-)

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, barbucho jakási.
S vámi nepřáteli pokroku je legrace jak v kantýně Patologického ústavu, vážně.

Už v neblahém roce 1968 se rozepisovaly Literární listy, hlavní tiskový orgán kontrarevoluce, o tzv. cvakání v telefonu. Různí soudruzi ze spojů opakovaně potvrzovali, že nejde o známku odposlechu. Odposlech telefonní linky je prostě BEZHLUČNÝ !

Ovšem pozitivní dopad víry v telefonní cvakání = důkaz práce Státní bezpečnosti je evidentní : telefonující byli zvořilí.
Prostě - některé osoby přivede ke správnému jednání jen strach. Což dobře věděly už dávné civilizace, takže vymyslely celé systémy nejrůznějších božstev, vševidoucích, trestajících zločiny a odměňujících dobré skutky.

Takže - až po našem vítězství uslyšíte v mobilu *) divné zvuky, tak vězte, že opět pracujeme. A hovořte zřetelně, spisovně, a zdvořile. I se svými haranty.

Čest práci a Míru zdar !

--------------------------------------------------

*) O zachování či zrušení mobilní telefonie na území naší vlasti se v našich bratrských Stranách zatím vedou spory.

barbucha řekl(a)...

Já pevně doufám, že je to stálo hodně moc :-) Při vědomí, že se musela udržet cena piva (a dvou typů jogurtu) si tak někdy s radostí představuju, že třeba někdo ze soudruhů již neobdržel prostředky na nákup nezbytných léků z kapitalistického Západu...:-)))
Zaplaťpříroda za špióny, zbrojení a božského Ronalda! Jinak bychom měli pořád relativně co žrát a vší lid :-) by spokojeně zahníval i nadále. V této souvislosti mě napadají samé příšernosti, jako malovat Paroubka na zeď - pročež radši vinšuju dorou noc.

STK řekl(a)...

To Barbucha: Myslím, že to zas tak drahé nebylo. Čech udal kamaráda za 200.- Kčs a večeři s řídícím orgánem ve vinárně "Zlatý hrozen". Ta mohla i s vínkem pro dva přijít tehdá tak na 120.- Kčs. I s vínem a brambůrkami.

320.- Kčs za kamaráda? To je přece láce. Teď to stojí daleko víc!

----

Pro Vlastence: Zase se tu míchá pravda a lež. Odposlechy byly opravdu naprosto bezhlučné! A na ústředně věděli, kdo má má na kontaktech nasazeny červené bužírky, od nichž vedly drátky do místností, ke kterým neměli spojaři klíče a kde se pánové z MV ČSSR střídali v nepřetržitých službách po trojicích. Zjistit číslo, adresu a zajít za odposlouchávaným bývala jakási čestná povinnost - byť nebezpečná, muselo se mluvit hodně opatrně, protože v seznamu byli i vysoce postavení soudruzi! Takže jen naťuknout - chytrému napověz - a pryč!

I na Štědrý večer tam byli. Jenom kolem půlnoci se odtamtud ozývaly divné zvuky, jako když někdo zvrací. Asi si chudáci vyslechli něco zvlášť odporného - nebo ten jejich bramborový salát byl už trochu zamřelý...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

místo dlouhých řečí posílám odkaz na moudrou promluvu Václava Žáka :
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=9140

Ano, takové pojetí dějin přece může smířit se spravedlivým společenským systémem (1948-89 i 2010-navěky) i ty osoby, jež z nějakého, mně nepochopitelného důvodu, nemají rády mír a socialismus.
Prostě - my jsme sice dělali chyby, ale Američani jsou ještě větší svině.
O Němcích ani nemluvě.

************************************************

Mladý a zdravý je každý komunista !

Na vrásky znám lék, i na stáří.
Lékem tím stáří se prozáří
jak sluncem zimní jitra.
Ne Viagra či silikon do zvadlých hrudí,
ne botulin, na úsměv, jež studí.
Ten lék působí zvnitra.

Jak nová krev do žil,
jak klystýr či výplach žaludku,
zbaví tě chmur všech a smutků.
Věří ten, kdo prožil
Říjen, Únor či Květen vítězný.
Zvon srdce pevně a rudě zní.

Z hloubky působí ten lék,
Věčný Lenin je důkaz.
Vzdej Straně zaň vděk,
za rudý členský průkaz.

informace řekl(a)...

STK,
já jsem měla na mysli, co stál celý ten aparát, všechni ti lidé, co pro bezpečnost pracovali.

informace řekl(a)...

Tak jsem si přečetla odkaz Vv na článek pana Václava Žáka. Páni, to je dialektik, co se mu nehodí do krámu, to vynechá. Prý: "Československo spadlo do víru rodící se studené války a vybralo si svoje místo prakticky samostatně. Postarala se o to zkušenost z hospodářské krize, Mnichova a protektorátu."
"Prostě v roce 1948 padala na Evropu železná opona a obávám se, že jsme – vzhledem k naší poloze a předchozí zkušenosti – neměli šanci dostat se na její druhou stranu. Bohužel. Ale už bychom snad mohli mít pochopení, proč se naši otcové a dědové to této situace dostali a nelíčit je jako zrůdy, které masově chtěly popravovat, kolektivizovat, stavět koncentrační tábory. To si skutečně nezaslouží."
Tak nějak pan Žák zapomíná, že se otcové a dědové dostali do této situace proto, že komunistická emigrace v Moskvě v čele s Gottwaldem prostě srala před Stalinem do kroužku a jednala pod jeho komandem. Neměla blány na očích, aby neviděla, jak Stalin nechává vraždit nebo mučit členy jiných emigrací, kteří byli pro Otce národů nepohodlní (na př. italští komunisté). Takže líp neriskovat vlastní kůži, že jo? A tak to tam upekli.
A v r. 1947 si Stalin povolal Gottwalda do Moskvy a "otcovsky mu domluvil" , jak je škodlivý pro demokratické Československo Marshallův plán. A tak radši Gottwald začne s propagandou o spiknutí reakce, aby připravil státní převrat.
To také v zájmu státu nebo pro strach o vlastní kůži?
A ty další čistky nebo procesy naši otcové a dědové dělali jen tak samostatně nebo zas na pokyn a rozkaz velkého báťuški? A masová kolektivizace, koncentrační tábory, třeba když byli v Moskvě, tak si naivně mysleli, že je nebudou muset dělat? Ale ať neříkají a s nimi pan Žák, že otcové a dědové nevěděli, že za tou cestou ke "svobodě", co vybrali, je čeká Stalin, protože Stalina a jeho metody moc dobře znali a v 1945 r. a v následujících třech letech měli dost času, aby se mu postavili.

Šaman řekl(a)...

Moji dědové ani můj otec ani já jsme masově nekolektizovali, do koncenráků nezavírali,čistky a procesy neprováděli, my si nic nevybírali - jen to, jestli budeme v KSČ. A tam jsme nebyli... (Krom dědečka Hejtmánka, kterého tam ze socdem, aniž by se ho ptali, přeřadil komunistický agent Fierlinger - ale brzy dědu vyloučili...)
A předpokládám, ctěná informace, že ani vaši předci nikoho nezavírali...
To jen pro upřesnění něčeho, co víme všichni.
Čímž nechi říci, že by za zločiny předcházejících generací mohly generace nové. To ne. (Jenom z nich dodnes možná profitují - z nakradeného majetku obětí svých dědů...)
Taky neříkám, že komunista = zločinec. Definoval jsem to v dobách normalizace takto: Dnes už nemůže být komunistou člověk, který je čestný, chytrý a poctivý. Vždy mu budou scházet nejméně dvě z těchto vlastností!

Harpyje řekl(a)...

O to smutnější je, že poměry v Sovětském Svazu musely být známé i prezidentu Benešovi. A proto mu muselo být jasné, že jedná v rozporu se zájmy státu, když v roce 1943 uzavřel se Stalinem smlouvu o spojenectví.

Větší vlastenec řekl(a)...

MY NIC, MY MUZIKANTI !!!!!


Táááááááák.

P.Ř.E.S.N.Ě. !

Určitě a zajisté.

Jak jinak než : "Moji dědové ani můj otec ani já jsme masově nekolektizovali, do koncenráků nezavírali,čistky a procesy neprováděli..."

Prostě : "My nic, my muzikanti." (Nemáme-li hudební nadání, tak "my posluchači", neboť v hudbě život Čechů).

Prostěji : My za nic nemůžeme. Ani za humánní odsun Němců, ani za humánní znárodnění, ani za humánní převýchovu nepřátel míru a socialismu. (A husiti byli obránci vlasti.)

Nejsprostěji : "Néé, já nechci bejt po škole ! Já sem se nepral a neházel houbou ! To všecko voni, ty vostatní, pančelko. Já sem nevinnej. A dosvěčí to tady Venca Žáků a Honza Kovaniců !"

Jednoduše : Když se do zrcadla podívá Němec, vidí potomka generací agresorů.
Když se do zrcadla podívá Čech, vidí holubici bílou.
Když se Němec podívá do německé školní učebnice dějepisu, stydí se do morku kostí.
Když nahlédne Čech do české školní učebnice dějepisu, naplněn je hrdostí.

Tak to je a tak to bude,
dokud Česko Českem bude.

*************************************************

Jen bych chtěl připomenout malověrným : Nemáme se za co stydět. Za tzv. politické zločiny jsme nikdy a nikoho nezavřeli, natož pak popravili. NIKDY a NIKOHO.
Za Rakouska zavírali české vlastence (mezi nimi mého praděda) Rakušani.
Za tzv. První republiky zavírali bojovníky za práva lidu (mezi nimi mého prastrýce) pohůnci kapitalismu, zcela nečeského, ze Západu nám vnuceného společenského (ne)řádu.
Za okupace zde řádili Němci. Cikánské tábory (v Letech a Hodoníně u Kunštátu) NEBYLY žádné koncentrační tábory (pres.V.Klaus).

A za našeho lidově-demokratického, resp. socialistického zřízení jsme trestali jen a pouze KRIMINÁLNÍ zločince, nepřátele lidu, rozvraceče, agenty imperialismu, slouhy sudetoněmeckého landsmanšaftu. Trestali jsme špiony, diversanty, paliče stohů, traviče studní a celospolečenského ovzduší.
Tečka.

A vykřičník. Neboť blížící se vítězství dělnické třídy nad vykořisťovateli, nad nadnárodními, Němci ovládanými monopoly, prostě vítězství svobody, spravedlnosti a solidarity VYCHÁZÍ Z NAŠICH TISÍCILETÝCH NÁRODNÍCH TRADIC, tyto tradice důstojně naplňuje.

Vláda věcí Tvých do Tvých rukou se opět navrací, ó lide český !

MYSLETE NA CHORÁL, MALOVĚRNÍ !

Harpyje řekl(a)...

Vaše báseň, Vlastenče, silně připomíná modlitbu k sv. Pelegrinovi, kterou napsal pan Tauchen, příručí u drogisty Kokošky na Perštýně v Praze.

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci se mají za co stydět, my a Rusové ne


Ještě musím podotknout, že o našich starších bratřích to platí také : Stejně jako Češi, ani Rusové se nemají za co stydět.
I ten nejzavilejší nepřítel míru a socialismu prostě MUSÍ vidět, že za určité přehmaty ranného období budování spravedlivé společnosti nemohou "Češi" (resp.Rusové), ale někteří příliš horliví soudruzi (resp. Stalin a hrstka jeho nohsledů).


A hrdý buď, žes nezradil, žes nepošpinil ústa ani hruď falešnou řečí !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Šamanovi
Celý ten režim procházel různé etapy a zatímco znám něco o sovětském komunizmu, o československém toho vím málo. Nakolik odrážel, i když ztlumeně a se zpožděním sovětské trendy, to mi není dobře známo. Na příklad tajný referát Chruščeva na XX sjezdu byl znám na západě a diskutovalo se o něm i v komunistických stranách, v československém prostředí se o tom nemluvilo, veřejně určitě ne, ve straně asi těžko. Stejně tak XXII sjezd, který otevře otázku Stalinových zločinů veřejnosti, kdy přichází Liberman s návrhem reformy plánovaného hospodářství, kdy je Solženicynovi dovoleno opublikovat Den Ivana Denisoviče. Nakolik a jakým způsobem, na příklad, reagovali čs. komunisti na Gorbačovovu perestrojku?
Pokud jde o to první období poválečné a poúnorové, českoslovenští komunističtí předáci byli docela pod vlivem Stalinovy politiky. Prováděli otrocky, co jim bylo nažízeno, protože jim šlo v prvé řadě o kejhák. Kolik lidí se připojilo k této moskevské skupině, jak byla početná komunistická strana po válce, také nevím. V každém případě řeč pana Žáka, když mluví o dědech a otcích se zřejmě vztahuje ke skupině komunistů, pravděpodobně těch moskevských - tenkrát ještě tolik členů kom. strana asi neměla. Takže by to měl upřesnit, i když to vyplývá z kontextu a ne přenášet implicitně, nepřímo tu zodpovědnost na celou poválečnou dospělou generaci. To je také obratný způsob manipulace veřejného mínění. O komunistech nemluví - oni nic, oni muzikanti, ale zevšeobecňuje a přenáší tu zodpovědnost na celou tehdejší komunitu.
Nynější české komunisty neznám, jen mě udivuje, že se nějak od té minulosti nedistancovali jako ti západní, ale dělají jakoby nic, pokud jde o období 1948-1953 a další a naopak teď zdůrazňují, že jsou a mají plné právo být uznáni jako plnocenná složka politického života.
Chtěla jsem se zeptat, existuje nějaký tištěný materiál o komunistické emigraci v Moskvě o jejím vyjednávání se Stalinem?

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo, vážená paní Harpyje, ale "tu básničku" (součást textu reklamy na koření pro krávy) nenapsal pan Tauchen, příznačně tupý poskok chamtivého živnostníka, navíc osoba podezřelého původu, leč tradičně chytrý proletář české národnosti, sluha Ferdinand :

"...Potom, když vypil pivo a pořádné si lízl tinktury amáry, šlo mu to rychle a dokončil to ve vokamžiku moc hezky..."

*************************************************

Autor těchto řádků, v podstatě abstinent, je opilý prostou radostí z atmosféry Vítězného května, z dělného a přitom radostného ovzduší opětovného vítězství proletariátu.

Takže tak.

Přeji Vám hezkou sobotu.

informace řekl(a)...

Harpyji,
nerada diskutuju o věcech, o kterých nemám k dispozici dostatečný materiál. Situace za války byla velice složitá, Prezident Beneš nevyjednával jen se Sovětským svazem ale i se spojenci, o jeho jednáních mám jen pár článků. Myslím, že o tak závažných věcech by se mělo diskutovat s podrobnou znalostí všech zákulisních her a jednotlivých zájmů a ne jen na základě hesel nebo dohadů.

Harpyje řekl(a)...

Máte pravdu, paměť mě zradila. Byl to skutečně sluha Ferdinand, ten, který na sušícím se heřmánku na čaj demonstroval, jak se dá zabránit pocení noh.

Harpyje řekl(a)...

Samozřejmě, že vyjednával i s jinými státníky, ale vazalství přislíbil Stalinovi.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

račte odpustit, ale musím se ohradit proti výrazu "vazalství", jimž jste označila přátelství mezi národy Československa a Sovětského svazu (myslím STÁTOTVORNÉ národy, ne nějaké Němce či Maďary).

Pres.Beneš se prostě poučil z vlastních chyb. Jako bytostný národní socialista si uvědomil, že národní a sociální revoluci může zajistit jen co neužší a nejtužší spojení naší vlasti s pravlastí všech Slovanů, té jedinečné rasy, jež vždy byla nositelkou pokroku, vždy byla obětí mocichtivých choutek zpátečnických Germánů, a přesto vždy slavně zvítězila, a přinesla svobodu a pokrok do velké části světa.

Pres.Beneš jako velký vlastenec zajisté trpce litoval, že nepožádal SSSR o pomoc již v r.1938. Vždyť státotvorné národy naší vlasti by byly Sovětským svazem ochráněny, stejně jako národy Západního Běloruska, Západní Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska, Moldávie, Bessarábie, části Finska.
Naše vlast by začala budovat spravedlivou společnost o celých 10 let dříve. (Navíc naši dělníci by nebyli mateni sociálními "výhodami", jež jim dali němečtí národní socialisté.)

Ano, to vše si uvědomovat pres.Beneš, když podepisoval všechny smlouvy mezi ČSR a SSSR, to vše si uvědomuje prez.Klaus, když neúnavně upozorňuje na vzrůstající nebezpečí agrese EU a na naše tradiční přátelství s velkým národem Ruským.

Takže, prosím : Nikoli "vazalství", leč NEROZBORNÝ SVAZEK SVOBODNÝCH NÁRODŮ splodila na věky velikaja Rus a malenkaja Čechoslovackaja respublika.


Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát.***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

E. Beneš se zasloužil o sovětský stát tím, že mu zařídil bohatou a poslušnou kolonii.
E. Beneš se zasloužil o bavorský stát tím, že do něj vystěhoval 3 milióny pracovitých lidí.

Větší vlastenec řekl(a)...

No já nevím, vážená paní Harpyje.

Od jiných diskutérů, ryzích, puncovaných 24 karátových vlastenců a vlastenek českých se dozvídám, že :
1) zaostalí a líní Sudeťáci kradli Němcům slepice z chlívků (hloupí Němci očividně neznají kurníky)
2) chtiví a nenasytní Sudeťáci, neschopní integrace ani v Česku ani v Německu, jsou podezřelí z kanibalismu (každopádně nás Čechy doslova žerou).

*************************************************

Co ovšem vím : všichni opravdoví sovětští lidé jsou stále přesvědčeni, že jistý, někdy až do očí bijící rozdíl mezi jejich a naší životní úrovní (v době nejrozvinutějšího mezinárodního socialismu) byl způsobem jejich solidaritou s námi; to jest, že oni se vzdávali svého bohatství v náš prospěch, abychom se opět nedali zlákat klamnou vidinou kapitalistického pozlátka.

Nezapomenu na dlouhý přátelský a soudružský rozhovor s krásným sovětským člověkem, Rusem -inženýrem, vedoucím grupy turkménských turistů.
Setkali jsme se koncen 70.let, doslova tělo na tělo v pátečním rychlíku Bratislava-Brno-Choceň-Praha, v přeplněném prostoru před záchodky vagónu 2.třídy "Nekuřáci".
Turkménští soudruzi (ve slušivých tubetějkách) mi dali jablko, jejich ruský vedoucí školení. O velikosti Sovětského svazu, o velikosti světových měst (vyjmenoval 10 největších i s počtem obyvatel, Moskva vedla).
O největších světových elektrárnách (vyjmenoval 10 prvních i s výkonem v megawattech, vedly sovětské). Tuto část přednášky zakončil suchým konstatováním : "Díky úspěchům naší energetiky vám můžeme dodávat elektrickou energii."
"Ano", souhlasil jsem živě, "ta dálková přenosová soustava je velmi potřebná; můžeme tak lépe využívat výkonu elektráren v jednotlivých zemích bez nutnosti zastavovat jejich provoz."
Inženýr (již předtím zdůraznil, že na titul mu stačilo po základní škole studovat čtyři roky) se pousmál : "Dodáváme vám 100 % elektrické energie."
Snažil jsem se o námitky, ale ruský soudruh věděl svoje.
O pár minut později rychlík projížděl rozlehlým areálem chvaletické elektrárny.
"Podívejte, tady je jedna z našich největších tepelných elektráren", ukazoval jsem na obě strany.
Soudruh se mi pevně zahleděl do očí, a pravil pevným hlasem : "Dodáváme vám 100 % elektrické energie."
A bylo.
Inu, jak říkáme my pracující - Roma locuta, causa finita.

*************************************************

Teď jsem si všiml na jiné zdejší diskuzi, že v Bavorsku, jak se zdá, utěšeně přibývá krav. Že by se ti Sudeťáci konečně něčemu kloudnému naučili ?

Hezký večer přeji.

STK řekl(a)...

2 VV:

V této rozjitřené době, plné vypatlaných ZPĚT! rozkotlaných názorů by jeden měl spíše ocenit to pevné přesvědčení onoho sovětského inženýra.

Obávám se však, že u nás je podobně pevných lidí většina. Některří studovali i déle než zmíněný sovětský soudruh, někteří méně. Na pevnost jejich názorů to nemá valný vliv.

Pevnost jejich názorů se dá poměřit buď dobře mířenou fackou (velmi humánní způsob, leč zřídka kdy účinný) nebo vymytím mozku názorem jiným. (Někdy se ovšem po vymytí mozku onen orgán jaksi ztratí docela. To když v lebce byl uzavřen pouze názor bez mozku.)

Takže nezbývá než je nechat podstoupit známý experiment se saháním na stejná rozpálená kamna.

Takže ano: ***VOLTE KSČM A ČSSD!***

Pak se uvidí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

vždyť já pevnost víry onoho sovětského soudruha nepřestáván oceňovat celé ty roky. Ona drobná příhoda mi pomohla pochopit mnohé problémy lépe než pozdější přednášky na VUMLu (aniž bych chtěl jakkoli snižovat schopnosti s.lektorů a lektorek).

Co se týče vlivu délky studia na pevnost názorů, řekl bych, že je v nepřímé úměře (pokud tedy nejde o několikanásobné opakování první třídy základní školy).
Ti študovaní, ti intelektuálové si přečtou nějakou knížku, prostudují nějaké "materiály", navštíví nějakou zemi a už mění názor.
To my prostí lidé názor jen tak neměníme; my kupříkladu stále víme a vědět budeme, že ta "slavná" buržoasní demokracie je podvod, stejně jako tzv. blahobyt v kapitalistických zemích.

Vždyť to vidíme kolem sebe - feudálové (Schwarzenberg), potomci kapitalistů (Havel) a jejich pohůnci (Nečas) žvaní o demokracii a svobodě, přitom je zde protektorát USA (stačí nahlédnout do programu televize), korupce kvete víc než karosérie našich embéček, policajti bijí mladé dělníky, kteří se odváží hezky česky posílat Romy do Let nebo i dál.

Na plakátech vidíme reklamy typu "Nový Jaguár - již od 800.000 Kč !" - no kdo na to má, kromě vykořisťovatelů a jiných zlodějů ?!?

Kousek za našimi hranicemi Sudeťáci haraší starými kostmi a novými zbraněmi, Američani a Evropani vraždí ubohé Talibance po celém Středním Východě (kvůli ropě), Ameriku zato trestá Příroda přívalem ropy, pravičáci vypouštějí kysličník uhličitý, způsobují tím oteplení, oteplení způsobuje povodně a zemětřesení, hotelové řetězce způsobily tsunami, aby mohly stavět na místech zničených rybářských vesnic nové hotely (tento hrůzný zločin velkokapitálu odhalil sám Božský Karel Gott), pravičáci prodávají vlast Němcům, prodaní novináři slouží zájmům německého velkokapitálu (viz modré Lidovky)...

Mohl bych ještě dlouho pokračovat ve výčtu hrůz a zločinů, ale už nemůžu.
Vážně se nemůžu dočkat příštího pátku.

Mimochodem, vážený STK - jakým divadelním kusem přivítá MSD návrat spravedlivého společenského zřízení ? Parta brusiče Karhana, Kremelský orloj ? Nebo snad slavnostním představením Prodané nevěsty ?


Přeji Vám co nejpříjemnější prožití poslední neděle v kapitalismu.

STK řekl(a)...

Jak oslavíme VVítězství nového pořádku?

Jsme zcela připraveni, není třeba nic nového studovat.Asi před 10-ti léty jsme dávali v našem ústavu budovatelskou hru "Rychlé frézy". Jenže doba na ni tehdy vůbec nebyla zralá. Diváci se dokonce do konce smáli, když jim herci naprosto vážně předváděli, jak strana odesílá úřednické krysy do výroby a jak tam ti nešikové vyspívají v kované soudruhy a komunisty.
Diváci se často se smáli tak, že narušovali svým škubavým smíchem statiku jeviště - diváci i herci byli totiž v jednom prostoru, aby kontakt mezi nimi byl dokonalý.
Jakýsi poněkud tělnatější pán jednoho večera rozkmital svým nepotlačitelným smíchem celou konstrukci improvizovaného hlediště a muselo se na chvilku přestat hrát, aby nedošlo ke vzniku bezpečnostního rizika. Posléze se se ovšem ukázalo, že to byl bývalý činovník KSČ.

Sám sobě se smál, soudruh!

Takže hru bude stačit lehce oprášit, kulisy se snad někde najdou ve skladu, nebo se snadno během několika (neplacených!) subotniků znovu vyrobí, diváctvo už v té době nebude mít žádnou chuť se smát nebo nedej bože usmívat a bystře pochopí, že tato hra je vpravdě realistická, pokroková a aktuální.
Doufám, že aspoň jednu reprízu odehrajeme!

P.S.: Autor této podivuhodné hry již drahně let nežije (aspoň byl ušetřen toho krutého každovečerního výsměchu), ale kdyby žil, měl by určitě radost. Vlivem okolností se jeho dílo opět dostane tam, kam patří - do tvorby vskutku dramatické, nezlehčováno naprosto špatným pochopením diváka.

P.P.S.: Poučení - jak snadno se změní tragedie ve frašku a naopak, aniž se sama sebeméně pozměnila...

(Jdu hledat režijní knihu a použité písničky z 50-tých let minulého století. Sám jsem je tehdy vybíral...)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážený STK, to je ono ! Tak se to musí !

Držet prst na tepu doby, nečekat na pokyn z Ústředí, vítězství dělnické třídy oslavit tvůrčími činy ! Iniciativně !

A nevyhýbat se v tvorbě konfliktům !
Například v nové hře "Závazek" : Jeden z těch nešikovných bývalých úředníků a manažerů nějakým zvlášť hrubým způsobem poruší předpisy BOZ (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), třeba si přidrží jedno z pojistných tlačítek u lisu (řezačky) kolenem místo prstem, volnou rukou sáhne do pracovního prostoru stroje - a ŠMIK ! Nebo KŘUP !
Nastane krize, bývalí úředníci s bílýma rukama (ještě oběma) se bouří, zaznívají hysterické výkřiky proti našemu radostnému budování. Tehdy na scénu vstupuje náš Hrdina - Kolektiv.
Kolektiv vysvětlí vyděšeným běloručkám pracovní postupy a kázeň, největším rozvratníkům (bývalým vykořisťovatelům) totéž vytmaví.
Na závěr už vidíme Kolektiv rozrostlý o bývalé úředníky, jak přijímá nový, ještě vyšší závazek na počest 5.výročí Vítězného května.

*************************************************

Co je nutno zdůraznit : Stejně jako v první etapě budování rozvinuté solidární společnosti ponecháme divadelníkům plnou volnost tvorby.
Schvalovat budeme jen repertoár, texty, osoby a obsazení, kádrové obsazení důležitých funkcí atd.

Na co budeme klást obzvláštní důraz, bude správné typové obsazení rolí. Obecenstvo nesmí mít ani stín pochybností, kdo je kdo, kdo je hrdina a kdo padouch, a to již při vstupu herce na scénu.
Radím velice pečlivě vybírat herce pro ztvárnění nejdůležitějších postav : V.I.Lenina, J.V.Stalina, Kl.Gottwalda, J.Paroubka. Dramaturgové, režiséři a vůbec všichni divadelní i filmoví tvůrci si musejí uvědomit, že představitelé těch nejkladnějších postav vůbec se trvale otisknou do tvárných myslí lidu. Že lid ztotožní herce s Nejvyšším soudruhem, resp. přítelem.

Víc na 1.celostátním sjezdu Odborových rad filmových, televizních a divadelních kolektivů.


"Vopravdový umnění musí pochopit i ten nejvěčí blbec !" (př.V.Jandák, ministr kultury a oddechu)***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Když dovolíte, STK, poradila bych Vám, abyste si pozorně pročetl Usneseni UV KSSS z r. 1946 O repertoáru dramatických divadel a o prostředcích na jejich zlepšení. Najdete tam nepřeberné bohatství rad a zkušeností, jak zapůsobit na výchovu diváka. V Sovětském svazu skutečně Strana dala velký impuls nové tvorbě v socialistickém duchu, podpořila budovatelské úsilí a posílila sovětské občany v boji proti prohnilé rasistické Americe .

Informace řekl(a)...

STK, ještě odkaz na sajt "О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению":
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/theatre.htm

informace řekl(a)...

Kdo tu píše pod mým nickem?
Set ciap, set ciap! Fan tre culi e méz!

stk řekl(a)...

2 Informace: Tuším, ale neřeknu.

informace řekl(a)...

STK,
já to vím, nemusíte mi to říkat. To je náš socialističeskij sorevnovatel', který si to šel hned zkontrolovat.
Doufám, že si ještě láme hlavu nad tím, co jsem mu napsala v milánském nářečí.

STK řekl(a)...

Jestli si něco láme ON, to nevím, já svou starou hlavu určitě. (Smysl mi to nedává ani po slovních základech. Mám jen malý slovníček.)

Pravděpodobně se zmíněný nechtěl blamovat dovětkem, tak svůj problém vyřešil takto.

Ale na překlad si klidně počkám. Až budou venku výsledky našich zparchantělých voleb, bude námi myšlený určitě perlit více, než je obvyklé. Už se na to docela těším.

informace řekl(a)...

STK,
je to slovní hříčka a ještě k tomu v dialektu. Ta první věta může mít dva významy, a proto ta druhá je buď součtem větných členů, uvedených v tom prvním významu, anebo holým nesmyslem, když vezmete v úvahu význam druhý.
Kdybych Vám to napsala, přečetl by si to i sorevnovatel'. Tak si musíte lámat hlavu dál. Ale některá slova ve slovníku nenajdete.

STK řekl(a)...

Zkuste milá Informace přeložit, co dělám:
Ich sitze an zwischen und schläft Ihnen.

informace řekl(a)...

STK,
tak Vám to tedy ne - přeložím, ale vysvětlím.
První věta: set ciap ve spisovné italštině může znamenat
1) sette chiappe = sedm půlek (hýždí)
2) se t'acchiappo = jestli (až) tě čapnu

Vidíte to milánské ciap se vyslovuje čap - zdá se že má stejný kořen s českým čapnout. Nechci tu teda šířit nějakou bludnou etymologii.

Druhá věta - jsou tři prdele a půl (méz = mezzo)

Nic si z toho nedělejte, že jste to ve slovníku nenašel, mě to museli taky vysvětlit. Má to být žertovná hrozba.

To německé bych přeložila: sedím tu čekám a Vy si mezi tím jdete spát. (Tak mi to totiž dává nějaký ucelený smysl)
Dneska večer se to dozvím, jestli je to správně, doufám.

STK řekl(a)...

Pro Informaci:

Ich sitze - (Já) sedím
an - na
zwischen - mezí
und - a
(er) schläft - spí
Ihnen - Vám

Sedím na mezi a zpívám.

Dětský vtípek s otrockým fonetickým překladem. Němcům je ho třeba vysvětlovat obvykle 5 minut, Rakušákům pak až 1/4 hodiny - někteří totiž umí několk slov česky a to je mate... ;-)

(A díky za milánské nakopnutí, už mi to konečně došlo. Jest to asi taky "kraj razovity...")

informace řekl(a)...

STK,
na to jste mi měl dát nějakou nápovědu, já jsem to pořád obracela sem a tam, aby to mělo nějaký smysl a pořád mi to nevycházelo. Tak jsem si nakonec řekla, že to bude nějaký frazeologizmus.
Tomu milánskému rčení jste porozumět nemohl i s mou nápovědou.
Tedy: set ciap fan tre culi e méz je prakticky anatomický výpočet.

STK řekl(a)...

Zdravím Informaci:

"Sedm půlek je tři a půl prdele!" - pokud si troufnu odhadnout je poněkud podobné českému úsloví: "Můžeš si to srolovat a zasunout!" (kam?), tedy poznámka ne až zas tak příliš přátelská. (Taky valašské: "Po všeckým je hovno, enem po včelách med!")

Pokud se v hodnocení významu toho milánského úsloví mýlím, omlouvám se, je to opravdu jen můj odhad.

informace řekl(a)...

STK,
ne to je jen slovní hříčka, jak mi vysvětlovali. Set ciap! volá postižený nebo okradený a myslí tím - počkej, až tě chytnu, mrzáku, já ti dám!
Fan tre culi e méz- posmívá se postiženému utíkající zloděj - je tři a půl prdele!
Ono je to tak trochu anekdotická scénka.