středa 19. května 2010

ŠAMANOVO DOUPĚ 2006: Proč je podpora KSČM menšinové vládě nepřijatelná


Uměle vytvářený a fanatický antikomunismus prý škodlivě narušuje soudržnost společnosti a rozděluje ji. Jenže společnost nemůže být soudržná v tom, že by jednotně kráčela za jedním vůdcem. To totiž není soudržnost, ale totalita!

*******************************************

Předseda ČSSD Jiří Paroubek popřel v pondělí svoje nedělní slova, která pronesl před tři čtvrtě miliónem voličů. V pořadu Václava Moravce na ČT1 pravil, že si "dovede představit" velkou koalici s ODS. Ašak: "U toho bych nemusel být," dodal. Spokojil by se prý s "jinou ústavní funkcí". (Není jiná volná, než že by se stal předsedou Poslanecké sněmovny.) Ještě v neděli večer společnou vládu s ODS schválilo předsednictvo sociální demokracie.

Velkou koalici na dva roky ale ODS nechce, jak ještě v neděli připodotkl Topolánek. Nechce ji ani prezident Klaus, i když jeho zamlžené minulotýdenní prohlášení svádělo k takové interpretaci. A nechce ji ani Paroubek! Že prý jen vyjmenovával možnosti. Co že chce v pondělí 16. 10. 2006 dopoledne tento rozvážný politik, který pro příště odvrhává slovní pyrotechniku?

Chce svou vládu se sebou v čele. Takže nic nového. Paroubkova vláda by mohla být menšinová, čistě socialistická s podporou lidově/zeleno/komunistickou nebo socialisticko/lidově/zelená s podporou KSČM. Paroubek se diví, co na tom ne-komunistickým stranám vadí, zejména těm malým.

Prohlásil: "Požádáme veřejně vedení těchto stran, proč je podpora těchto stran od KSČM nepřijatelná." Pokud to odmítnou, "dávají přednost neproduktivnímu antikomunismu před plněním vlastních volebních slibů". A dodal: "Uměle vytvářený a fanatický antikomunismus škodlivě narušuje soudržnost společnosti a rozděluje ji."

Já sám dávám přednost produktivnímu antikomunismu. To, že někdo nemá rád dědice zločinné KSČ ještě není fanatismem. A společnost nemůže být soudržná v tom, že by jednotně kráčela za jedním vůdcem. To totiž není soudržnost, ale totalita!

A já nechci být soudružný nebo soudružský s komunisty! Soudržnost s nimi je možná jen při vnějším ohrožení, ale i tehdy plánují komunisté dýku do zad demokracie. A na Paroubkovu otázku, proč je vláda, založená na podpoře a pravidelné spolupráci s komunisty (jak ji po svém nástupu do premiérského úřadu už účinně provozoval) nepřijatelná, odpovím:


Komunisté za své vlády porušovali základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavili vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon.


Komunisté upírali občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle a nutili je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti. Co hůře - nevolníci komunismu museli veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin. Jinak nastoupily perzekuce. Někdy stačila jen jejich hrozba vůči nim samotným, anebo se museli obávat, že budou postiženy jejich rodiny a přátelé.

Komunisté systematicky a trvale porušoval lidská práva, utlačovali celé politické, sociální a náboženské skupiny občanů.

Komunisté je popravovali, vraždili a žalářovali ve věznicích a táborech nucených prací.

Komunisté při vyšetřování a v době žalářování vůči občanům používali brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, zbavovali je svévolně majetku a porušovali jejich vlastnická práva, znemožňovali jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, zabraňovali jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět, povolávali je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu.

Komunisté pro dosažení svých cílů neváhali páchat zločiny, umožňovali jejich beztrestné páchání a poskytovali neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli.

Komunističtí zrádci se neváhali spojit proti svému národu s cizí mocností, a když už jim začínalo téci do bot, udržovali uvedený stav od srpna 1968 pomocí sovětských okupačních vojsk.

Režim založený na komunistické ideologii byl tedy zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.

Proto byla Komunistická strana Československa organizací zločinnou a zavrženíhodnou.

(Zkráceně a mírně upraveně citováno ze zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (198/1993 Sb, částka 30).

Nu, a dnešní KSČM je přímou dědičkou oné zločinné a zavrženíhodné organizace. Z většiny ji tvoří bývalí členové KSČ. A dodnes prohlašují, že je "nutná změna režimu". I nadále se řídí marxismem, i když málokdo dnes tuší, že jejich pseudodemokratická hesla o "samosprávnosti" (naposledy masově realizováno masovým vrahem Pol Potem) jsou jen staromarxistickou frází. Jejich účast na vládě je nebezpečím pro demokracii i občanská práva.

Tak proto, pane Paroubek, nechceme podporu KSČM. A protože s komunisty otevřeně kolaborujete, nechceme ani vás jako předsedu vlády.

Psáno v Praze dne 16. října 2006 voličem demokratických stran, poprvé vyšlo den nato na NP

21 komentářů:

prostej člověk řekl(a)...

Jsem prostej člověk, žádnej inteligent a tak to napíšu, jak to myslím. Paroubek u vlády s podporou komunistů pomalu ale jistě zas zatáhne ČR do komunistickýho režimu. Komunisti ho budou vydírat, budou mít svý požadavky, který nebude moct vodmítnout, jinak mu budou hrozit, že vládu položí. A při dalších volbách ještě víc porostou a pak bez nich žádná vláda nebude možná. Budou se čím dál tím víc roztahovat, dokuď neudělají novou národní frontu a tu povedou.
Lidi, vzbuďte se, dyť s Paroubkem to dotáhnem zas tam, kde sme byli v 89!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vší náš lid podporuje vládu levice !

Tedy povím vám, drazí největší vlastenci a vlastenky, že tentokrát Velký Šaman předložil zatroleně tvrdý oříšek k rozlousknutí. (Tedy tvrdý alespoň pro mne, prostého člověka. Vy jste všichni vzdělanci, takže jste Šamanovu záumnou ironii pochopili snadno a rychle.)

Prostě – na první letmé přečtení bychom si mohli myslet, že Velký Šaman šokujícím způsobem odhalil své doslova pravé ledví. Že je ve skutečnosti zakukleným (tedy nyní vykukleným) sudetoněmeckým agentem.
Což je samozřejmě nesmysl; nikdo s tak krásným a upřímným vlasteneckým cítěním německým agentem prostě být nemůže.

Klíč k rozluštění vlasteneckého kvizu poskytuje Velký Šaman větou "Soudržnost s nimi (s komunisty – pozn.V.v.) je možná jen při vnějším ohrožení ..."

A PRÁVĚ V TĚCHTO DNECH vnější ohrožení naší vlasti dosahuje svého vrcholu !!! *)

Takže je to jasné. Velký Šaman, jeden z největších vlastenců českých, učí pravičáky prosté pravdě : V případě vnějšího ohrožení naší vlasti si laskavě strčte svoje sobecké zájmíčky do řiti, chamtivci lakotní, nenasytní ! Nyní jde o národní bytí !

*************************************************

Ano, naše vlast je v ohrožení, nejvážnějším od r.1938. Ochrana našich tisíciletých hranic byla zrádně zničena. Útulná kasárna Pohraniční stráže zejí prázdnotou. Naše hory a hvozdy, násilně zbavené krásných a technicky vyspělých drátěných zátarasů, minových polí a samostřílů, němě žalují : Pohleď, vlastenče, na naši bezmoc !
Milovické sídliště chátrá, vojenská cvičiště zatím marně čekají na návrat krásných sovětských vojáků.
Všichni čeští pravičáci veřejně deklarovali svoji podřízenost Němcům; Havel již krátce po násilném listopadovém převratu, Topolánek a Schwarzenberg vloni.
Zkrátka a špatně : německý vpád se dá očekávat každým dnem.

Vší náš lid to ví, nezapomněl na dny zrady; nezapomněla ani národně orientovaná část inteligence. Nyní zdravá část našeho národa vystaví pravičákům účet : za otevření našich odvěkých hranic diverzantům, drogám a pornografii. Za vyhnání sovětských lidí. Za rozkradení národního bohatství. Za zradu vlasti.

Již za pár dní se celý náš národ dostaví k volebním urnám jako jeden soudruh, a přes zběsilé běsnění Sudeťáků, přes výhrůžky pentagonských jestřábů a otrokářů z Wolstrýtu zvolí opravdové zástupce lidu, opravdové vlastence, opravdové obránce vlasti.

Po našem vítězství obnovíme plnou suverenitu naší země, obnovíme naši obranyschopnost a sociální jistoty. A Sudeťáci budou marně závidět, marně se vztekat. Marně budou žoldáci US Army řinčet zbraněmi. My necouvneme. My ne.

Strm, horo, ty bore stůj, a louko kveť.
Roto, POZOR ! K vlajce hleď !
Zde jde Jiří, přítel lidu,
přináší nám míru, klidu.
Pravičáci, vy se ztraťte !
Zlato, statky lidu vraťte.

Na Západě hmyzí roj
vyzývá nás opět v boj.
Nepřátel se nebojíme,
Němce u nás nestrpíme.
Země česká, zemský ráj,
vítězný náš bude máj.

Kde domov můj, tam pokrok, mír a socialismus.
Jiří, Vojto, Petro, vymeťte pravičácký hnus !

Volte jedinou ochranu naší vlasti před sudetoněmeckými revanšisty a americkými imperialisty !***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------

*) Viz http://www.sudeten.de/cms/

Harpyje řekl(a)...

Viz 10 hlavních úkolů JiKR KČP pro rok 2010 na
http://www.klub-pohranici.cz/jihocesky.htm

Myslící občan řekl(a)...

VÝBĚR Z ČESKÉHO TISKU

Paroubek nechce komunisty ve vládě, jejich podporu ano
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/paroubek-nechce-komunisty-ve-vlade-jejich-podporu-ano_162882.html

12. dubna 2006 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pod záštitou poslance Evropského parlamentu Hynka Fajmona uskutečnil seminář "Dusivé objetí: spolupráce komunistů a sociálních demokratů". Na semináři vystoupili Roman Joch, Michal Kubát, Vít Hloušek, Ladislav Cabada, Jiří Pernes a Josef Mlejnek.
Uryvek z jednoho projevu:
"Pokud by po volbách 2006 vznikla menšinová vláda ČSSD opírající se o podporu komunistů, anebo dokonce vládní koalice těchto stran, byla by pozice KSČM v takovémto uspořádání velmi silná. V případě volebního výsledku zhruba v poměru 30 % pro ČSSD a 15 % pro KSČM by ČSSD nad komunisty převažovala vlastně pouze v jediném ukazateli: měla by větší počet poslanců (a ministrů). Pokud však jde o počet členů, hustotu organizační sítě, ukotvenost v komunální politice, početnost a akceschopnost voličského jádra i "činorodost" zástupců strany v mocenských funkcích, ve všech těchto parametrech by měla převahu KSČM. Případný vstup komunistů do vlády (či do vládu podporující konstelace) by proto byl velmi nebezpečný jak pro sociální demokracii, tak pro Českou republiku. Hrozil by ovládnutím významných rozhodovacích pozic lidmi, jejichž věrnost demokratickým pravidlům i současnému ústavnímu uspořádání je - diplomaticky řečeno - velmi sporná. A hrozil by též možnou revitalizací KSČM, neboť její přístup ke zdrojům a funkcím by do strany jistě nalákal řadu kariéristů. Nepříznivá demografická diagnóza KSČM by se tak po jejím angažmá ve vládě (ať už v jakékoli podobě) mohla výrazně zlepšit."
http://www.cdk.cz/akce/dusive-objeti/

Jak se školí mladí komunisté
Lenin psal: „…nejdemokratičtější buržoazní republika není nic jiného než mašinérie k potlačování dělnické třídy buržoazií, mas pracujícího lidu hrstkou kapitalistů… V nejdemokratičtějších republikách ve skutečnosti vládne teror a diktatura buržoazie, projevující se otevřeně, když se vykořisťovatelům začíná zdát, že se vláda kapitálu otřásá.“ (V. I. Lenin, Spisy, sv. 28, 4. rus. vyd., str. 436, 439)
Opravdová demokracie je možná pouze tam, kde není vykořisťovatelů a kde moc je v rukou pracujících.
Gorkij ústy jednoho z hrdinů svého románu „Matka“ říkal, že „Rusko bude nejskvělejší demokracií na zemi“. Tyto sny velkého proletářského spisovatele se uskutečnily. Sovětská socialistická země je nejdemokratičtější zemí na světě.
Na pomoc posluchačům politického školení 1, Svoboda, Praha 1951 (překlad ze stejnojmenného ruského originálu, Pravda, Moskva 1950), str. 179 - 191. Připravil a zvýraznění provedl Leopold Vejr.
http://www.komsomol.cz/clanky/369_sssr02.html

Antikomunista se skoro stalo synonymem pro blázna, extrémistu, protože ti komunisti jsou přece dnes už hodní, anebo svatá ty prostoto – za jejich režimu jsme se prý neměli tak špatně. http://www.imonitorweb.cz/2010/03/22/mohli-by-se-komuniste-podilet-na-vlade/

BUDETE HLASOVAT PRO PAROUBKA A JEHO STRANU?

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý Myslící občane, budeme.

My, všichni dobří rodáci, my, vší lid, budeme hlasovat pro ZMĚNY současného nelidského režimu a pro NADĚJI na lepší život. Pro zamezení ohrožovaní našeho nadcházejícího radostného budování.

Budeme hlasovat pro regulaci cen energií, pro vyplácení 13.důchodů ze zisku ČEZu, pro zvýšení ceny elektřiny (aby bylo i na 14.důchod).

Budeme hlasovat pro obnovení bezplatného zdravotnictví. Budeme hlasovat pro zrušení teroristického 30 Kč poplatku, pro zrušení platby za chřipku (3657 Kč, resp. 140 Kč za očkování proti chřipce), pro zrušení platby za obyčejnou plombu (430 Kč, resp. 30 Kč za kartáček na zuby + 50 Kč za zubní pastu).
O platbě za syfilis nebo rakovinu raději ani psát nebudu.

Budeme hlasovat pro obnovení výstavby státních bytů, krásných, světlých, radostných panelových bytů, kde se nám všem tak hezky žilo a sledovalo naše krásné televizní seriály, kde nám tak chutnalo naše nedělní knedlo-zelo-vepřo a pivo.

Budeme hlasovat za zrušení výhod bohatých a mocných, především za znárodnění jejich neprávem nabytých majetků.

Budeme hlasovat za obnovení ostrahy našich státních hranic, jednak proti agresivním, po revanši toužícím Sudeťákům a po zuby ozbrojeným žoldákům US Army, jednak proti útěku bývalých bohatých a mocných, kteří by se se Sudeťáky (a Američany) zcela určitě spojili proti nám, proti naší Straně a vlasti.

Budeme hlasovat pro ukončení primitivního antikomunismu a antisocialismu, pro obnovení našeho tradičního tuhého přátelství s lidem velkého Ruska.

Budeme hlasovat pro obnovení našeho námořního loďstva. Pro návrat rudých hvězd nad brány továren, rudých hvězd, zářících do mlhavého rána na početné zástupy dělníků, ve frontě na píchačky pokuřujících Partyzánky, o plnění pracovních úkolů živě rozprávějících.

Budeme hlasovat proti frontám na úřadu práce. Budeme hlasovat pro obnovení front ve čtvrtek ráno před prodejnami n.p.Kniha (obnovíme čtvrtek jako knižní den). Pro obnovení front v sobotu večer před prodejnami n.p.Elektro (v pondělí budou barevné televize, počtu 30 ks; žádáme čekající, aby si vypracovali pořadník fronty. Jednomu čekajícímu bude prodán pouze 1 ks přijímače).

Budeme hlasovat všichni, VŠICHNI pro naše dvě bratrské Strany (samozřejmě ne pro obě naráz, to zatím buržoasií diktovaný volební zákon neumožňuje; prostě si vybereme, každý podle chuti, mezi růží a třešněmi).

Ve volbách zvítězíme, radost, štěstí obnovíme. A pak se bude tančit všude !


Lepší život pro obyčejné lidi, horší život pro neobyčejné lidi ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Myslící občan řekl(a)...

Co budeme tančit? tanec svatého Víta?
http://www.comicbookmovie.com/images/users/uploads/8558/@av-TEABAG-crazy_dance-12762.gif

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý Myslící občane, budeme tančit naše národní tance : skočnou, rejdováka, kozáčka.

A katedrálu sv.Víta na Pražském hradě opět předáme lidu.
Jak s ní vší náš lid naloží, jestli na jejím místě nepostaví novou školu, nemocnici či Dům pionýrů a mládeže, to je jedině a pouze jeho věc.


Zastavme pravicové experimenty - kapitalismus a demokracii ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Myslící občan řekl(a)...

A kde budeme tančit? Tady?
http://www.topnews.in/law/files/jail.jpg

Myslící občan řekl(a)...

Kozáčka budem tančit? Takovýhohle veselýho?
http://hansheinerbuhr.com/gif-animas/kasachok.gif

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý Myslící občane, budeme tančit všude. VŠUDE.

A zpívat, zpívat bude celá naše zem.
Zpívat budou pionýři, zpívat budou jiskřičky.
Zpívat budou Žižkovské ženy, zpívat budou pletařky n.p.Jitona Písek.
Zpívat si bude traktorista, když od souvratě ku souvrati orat bude pole lán, ale hodně, neboť díky skvělé práci techniků a pracovníků STS (Strojně-traktorové stanice) se mu kolečko nepoláme.

Vesele si zazpívá dělník v n.p.ČKD,vesele si poskočí, když se soustruh roztočí.
Když se rozezpívají vítkovické buchary, svým jasným basem, zahodí imperialisté zbraně a dolary, zděšeni socialismu jasem.

Když zazpívají Svazarmovci, píseň o obraně vlasti, zahodí vlkodlaci vražedné své zbraně. Po stopách husitů a dělníků Čeky kráčejí naši hoši v zeleném odhodlaně, zpívají "Přes spáleniště, přes krvavé řeky".

Když zazpívají naši letci píseň o svých ocelových ptácích, naše dívky ze stěn svých pokojíků sundají a roztrhají fotografie holyvůdských hvězd.

Míru zdar a Práci čest !

Myslící občan řekl(a)...

No, tak jo, Větší souříteli,

všichni k urnám za mnou s bojovným Hurrááá! NÁ BĚLĚHRÁÁÁD!
A TO HLAVA DOLŮ!!!

Aneb jak říkával Švejk, "kdo má být oběšen, ten se neutopí".

http://bokabloggid.files.wordpress.com/2007/02/svejk2.jpg

STK řekl(a)...

Ale no tak, soudruzi, tak dost už s tou propagandou!

= Soudruh Schweick byl přece zarytý pravičák! =

A za druhé - nějak mi splýváte. Vždyť vypadáte jako jeden! A navíc nevím, kdo z vás je Větší Občan a kdo Myslící Vlastenec!!

Myslící občan řekl(a)...

No tak STK,

Vy mě nepoznáváte? Já jsem přece myslící občan. A ty mé odkazy jste si otevřel?

A Větší vlastenec? poslušně hlásím, že ten pán je hotovej nezmar. Jako nějakej Bouška z Libně. Vosumnáctkrát za večer ho vyhodili vod Exnerů a dycky se jim tam vrátil, že si zapomněl… – No dovolte? – Takovej byl vytrvalej, že se moh stát ministrem.

barbucha řekl(a)...

Správně, V. vlastenče!
Vší lid podporuje vládu levice, to jest nabíledni!
Anoplura, Pediculidae je skupina...která jest úplně bezkřídlá s hlavou v předu vybíhající v krátký sosák; z něho teprve vyniká vysunutelná ssací cívka...oči malé nefacettované. Hruď jest malá a nezřetelně dělená...Žijí vesměs cizopasně na ssavcích ssajíce krev.

Harpyje řekl(a)...

Citujete nesprávně, "myslící občane". Nebyl to Bouška, nýbrž Boušek z Libně a i souvislost je naprosto mimo. Větší vlastenec byl pouze přechodně vyhozen ze Psa.
Barbucho, klíště je též bezkřídlý parazitický hmyz. :-)

Myslící občan řekl(a)...

http://oscarferrari.files.wordpress.com/2009/03/pidocchio.jpg
a to jste vy, Barbucho.. Poslyšte, pijete kořalku?”
Barbucha: „Poslušně hlásím, že kořalku nepiju, jenom rum...” ...

barbucha řekl(a)...

Zajisté, milá Harpyje. Ovšem těch není plný lid, leč parlament :-)

Myslící občan řekl(a)...

Milostivá paní, nelechtejte mě!
Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášliti nemá, a proto nesmíme býti skromni přespříliš.
Větší vlastenec lítal furt dveřma sem a tam, takže tam bylo jak na vídrholci. Samej průvan. Jen ho vyhodili a zas byl zpátky, dveře se jim strhly z pantů.

Harpyje řekl(a)...

Vše zavšiveno, front se drbe celý,
veš po nás leze veliká.
Pan generál se válí na posteli
a každej den se převlíká

Vším u vojska se velmi dobře daří,
i na šarže už přivyká,
s vší pruskou už se hbitě páří
ten starý všivák rakouský.

Myslící občan řekl(a)...

Jak došlo k revoluci aneb Švejk proti generálům:
Nadporučík Lukáš: „Švejku, konečně nadešel okamžik, kdy dostanete takových pár facek, jaké tento svět ještě neviděl... Proč jste napadl toho plešatého pána? Vy nevíte, že je to generálmajor Von Schwarzburg?”
Švejk: „Poslušně hlásim, že to vopravdu nevim... Von ráčí bejt celej pan Půlkrábek...”
Jakýpak vši!

Hledajíci řekl(a)...

Vážené dámy, vážení pánovéb
Na Britských Listech http://www.blisty.cz/ je následujíci článek „Co si myslíte o dnešní ČR… „ s dotazníkem. Dle mého nejčestnějšího názoru (In My Honest Opinion IMHO) Vám doporučuji si článek přečist a přiložený dotazník postupně vyplnit a odeslat. Dejte o něm vědět co možná největšímu počtut lidí majícich přistup na Internet. Je nutné ukázat dnešním mocným v ČR co si o tom všem myslí ostatní občané ČR. Možná si mnoho z Vás myslí, že to nemá smysl, ale bez toho myšlení občanů si budou neustále nositelé moci myslet jak jsou občané ČR s nimi spokojeni. A redaktoři Britských Listů to ve známost nositelům moci dají. Možná budete muset jít přimo na stránku BL.
Mnoho Lásky a Moudra

Co si myslíte o dnešní ČR v porovnání s Československem před rokem 1989?
Zaujal nás stručný průzkum veřejného mínění z letošního ledna, který tehdy provedla agentura STEM. Podle ní si prý myslí 87 procent českého obyvatelstva, že „mezi současnými českými politiky a politiky z komunistické éry není rozdíl“ http://www.blisty.cz/art/50961.html . Může to být skutečně pravda?
Rozhodli jsme se zjistit podrobným průzkumem, co si lidé skutečně myslí o dnešním režimu v porovnání s dobou před rokem 1989. Ve spolupráci s jedním britským a jediným českým sociologem jsme připravili podrobný elektronický dotazník a byli bychom vám velmi vděčni, kdybyste nám ho vyplnili. Chceme se dovědět, jaké jsou vaše skutečné názory a co je jejich motivací. Dotazník vznikl tak, že jsme provedli předběžný průzkum o tom, co si lidé myslí, na základě vzorku asi 40 osob, a na základě jejich odpovědí byly zformulovány naše dnešní otázky.
Výsledky našeho elektronického průzkumu zveřejníme česky i anglicky, na Západě v akademických publikacích.
Velká prosba: Dotazník je opravdu podrobný a k jeho vyplnění budete pravděpodobně potřebovat více než půl hodiny, zřejmě asi tak 45 minut. Nicméně se domníváme, že je velmi důležitý a pevně doufáme, že si k jeho pozornému vyplnění naleznete pro nás trpělivost i čas.
Dotazník má dvě části: První z nich se týká vašich názorů na dnešní dobu a na dobu před rokem 1989. Druhá část se skládá z - obecných - sociodemografických dotazů na vaše postavení ve společnosti: ta by nám měla poskytnout informace, kdo na dotazník odpověděl. Veškeré odpovědi jsou ANONYMNÍ. Neshromažďujeme žádné osobní údaje respondentů.
Předem vám mnohokrát děkujeme za vaši pomoc, za vaši trpělivost při vyplňování dotazníku a za váš čas.
Těšíme se na vaše odpovědi.
Jan Čulík, šéfredaktor

Dotazník je k vyplnění http://www.blisty.cz/srv/1