neděle 23. května 2010

Ukázat klacek a vycenit zuby

Říkala mi teď nedávno jedna známá, že se děsí výroků, jaké slyší ze strany německých a rakouských "sudeťáků". Vysvětlil jsem jí, že se děsit nemusí, že má být naopak ráda: Podobné výroky totiž od skalních revanšistů zaznívají už desítky let, jenom u nás nebyly po roce 1989 publikovány. Stále bylo veřejnosti předkládáno, že protičeské výpady ze strany odsunutých Němců vlastně ani neexistují. Ale ony existují, a je dobře, že je slyšíme. Je dobře, že je slyší i jiní. Tyto hlasy samy o sobě nepředstavují nějaké fatální nebezpečí. Jsou to jen klacky ležící na cestě, kterou prošly česko-německé vztahy.Přesto musíme být náramně pozorní, když se někdo snaží tyto klacky zdvíhat a hrozit nám jimi do budoucnosti! Už jsem si toho všiml před časem: Argumentace a postupy zahraničních odpůrců spuštění jaderné elektrárny Temelín se silně podobají dávným henleinovským a současným "sudeťáckým" protičeským štvanicím. Také jejich hlasatelé se ukázali být ze stejné líhně! Poválečný transfer českých Němců a Temelín zde mají jeden společný rys - jde jen o klacek, kterého se chápají různí lidé, aby prosadili své cíle - a vůbec jim nemusí jít o návrat majetku odsunutým Němcům nebo odstavení Temelína. Zdá se, že současný důvod uchopení těchto klacků ze strany "sudeťáků" je v získání volebních preferencí.

Což neznamená, že pokud získá kancléřský stolec Edmund Stoiber, přestane těmito klacky mávat! Říkat "on to jen dělá z populismu, nemyslí to vážně, jde mu jen o voliče" je silně krátkozraké. Jde mu o voliče - ale proč si máme myslet, že se po volbách změní???

Klackem "Benešových degretů" je proti nám máváno veřejně dlouhodobě - vždy na svatodušních srazech sudetoněmeckého landsmanšaftu. Často jím mávali i hosté těchto dýchánků z řad německé či rakouské vlády. Miloš Zeman ve svých nedávných výrocích neudělal nic jiného, než že zamával klackem stejně. A zdá se mi, že udělal dobře! Mávání klackem není mezi vyššími primáty nic jiného, než přípravou na boj. Avšak někdy stačí, aby napadený ukázal svůj vlastní klacek k tomu, aby útočící pavián ustoupil. Nebo ho to přiměje k tomu, ukázat další klacky, o kterých jsme zatím nevěděli. Už víme - a mohou to vědět všichni, nejen v Čechách, ale na celém světě.

Celá dlouhá desetiletí se "sudeťáci" snaží zvyšovat váhu svého klacku olovem lží. Dlouhodobě se snaží utajovat a snižovat hmotnost klacku, který můžeme zvednout ze země my. Tak dlouho lhali, tak dlouho mlnili, takové mediální převahy i v českém tisku a mezi špičkami české politiky dosáhli, že nakonec dopadli jako naši komunisté: Uvěřili svým lžím, uvěřili, že česká veřejnost neprahne po ničem jiném tak, jako po zrušení "Benešových degretů", pokorném přiznání "zločinu genocidy", za což jsme měli být odměněni "zcivilizováním" a "poevropštěním". Uvěřili - a zvedli klacky ještě více.

Extrémním mávnutím klacku bylo prohlášení rakouských "sudeťáků", že si Lidice zničili sami Češi, že se na této akci, osobně přikázané Hitlerem, podíleli čeští četníci. Snad poprvé chválím naše Ministerstvo zahraničních věcí, že zvedlo klacek a poslalo do Rakous protestní nótu. Já vím - oni si to všichni Rakušáci nemyslí. Zatím. Ale jsme stále jen ti primáti. Když necháme ostatní mávat jejich klacky bez odpovědi, začnou se zvedat klacky další a další (viz Temelín) a pak už bude pozdě - ty klacky přestanou hrozit a začnou nás mlátit!

Musíme ukázat svůj klacek včas.

Chcete po nás, abychom zrušili "Benešovy degrety"? Zrušte vy nejdříve Hitlerovy výnosy! Zrušte platnost Mnichovské smlouvy od samého počátku! Že by to pro vás bylo složité a zavedlo u vás právní chaos? No tak to je asi tak na stejné úrovni.

Chcete odškodnění? Zaplaťte újmy všem pozůstalým po obětech německého nacionálsocialismu! Ne nějakých trapných 15.000 marek koncentráčníkům, kteří se dožili 15. února 1999. Když spadne letadlo, platí pojišťovny jak mourovaté. Když doktor v té vaší vysoké civilizační úrovni omylem poškodí pacienta, platí taky. Koncentráky byly přece jenom horší, než současné nemocnice. Milion marek za každého umučeného, to vidím jako přiměřený ekvivalent, co říkáte?

Chcete vrátit zabavený majetek? Nejdřív zaplaťte válečné reparace! Vraťte Lidicím zabavené peníze z místní Kampeličky, vraťte lidickým uloupená konta - osobní, živnostenská i obecní! Letos uplyne 60 let od lidické tragedie, to by se mohlo hodit.

Mluvíte o "genocidiu" a o "etnických čistkách"? Genocidium za zločin bylo prohlášeno právě s ohledem na válečné zkušenosti s nacistickým Německem. Prosím, nevytahujte tento pojem. Dosud je v každé hrsti hlíny z Osvětimi i několik drobných úlomků lidských kostí.

Oháníte se Deklarací lidských práv? Přijalo ji Valné shromáždění OSN v prosinci 1948. Sama Organizace spojených národů vznikla na základě Postupimských dohod. Řekněte už nahlas, že se vzpěčujete uznat legitimitu Postupimi. Pak ale nešilhejte po členství v Radě bezpečnosti. A vůbec - pokud uznáváte lidská práva, uznáváte i OSN. Měli byste přestat opovrhovat Postupimí - a tedy i OSN a lidskými právy!!!

Já vás těmi klacky nechci mlátit. Pokud však máváte nad hlavou klackem zrušení "degretů", musím těmito klacky mávat i já. Takový je zvyk primátů. Na tomto místě musím poděkovat našim nejsilnějším opičákům Zemanovi a Klausovi, že zdatně klacky mávají a v hruď se buší. Jde o chování, které nás chrání před skutečným pužitím klacků ze strany sudeťáckých paviánů.

Nehrozte nám svými klacky, na zemi leží ještě mnohem těžší. Chcete, abychom se jimi začali ohánět? Já ne! Protivníci ve zvířecí říši na sebe cení zuby - ne aby se pozabíjeli, ale aby dali najevo, že se nenechají zabít. Ze zvířecího cenění zubů vznikl i lidský úsměv.

Nenuťte nás vést náš obranný boj. Mnohem lepší bude, když na sebe vyceníme zuby v přátelském úsměvu.

Psáno v Praze dne 27. února 2002, poprvé vyšlo na NP den nato

32 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Že se raději, Šamane, nedíváte na hokej.

Větší vlastenec řekl(a)...

Víte, vážená paní Harpyje, pro opravdového českého vlastence je každé sportovní utkání (zde skutečně není na místě slovo "zápas") mezi našinci a ruskými (sovětskými) lidmi záležitost plná až třeskuté ambivalence.

Neboť každý opravdový český vlastenec v takové chvíli neví, komu vlastně fandit. (A fandit se musí, bez toho to prostě nejde.)
Jenže komu ? Copak Rus není v podstatě našinec ? No je, samozřejmě.
Navíc je to mnohonásobný osvoboditel; bez VŘSR by přece nebylo samostatného Československa, bez slavné Rudé armády by nás na konci 2.sv.války okupovali Američani, bez slavné Sovětské armády by nás německý velkokapitál vykořisťoval již od konce 60.let.

Prostě - já doufám, že v blízké budoucnosti se mezistátní utkání ČR-RF změní na přátelská a soudružská SETKÁNÍ.
A pak půjdu amatérským sportovcům z řad pracujících fandit i já.

Přeji Vám dobrou noc.

STK řekl(a)...

Pro Šamana:
Marně už nějaký čas dumám, proč se tu "U hřbitova" stále podává to antisudeťácké pivo.
Jistě, když někomu vyženou a zbídačí rodinu, nemá je pak tak nějak instinktivně rád. Bojí se jich. To je pochopitelné a ten instinkt je nejspíš správný.
Na druhé straně vybrat si "boj proti Landsmanschaftu" jako celoživotní náplň je trošku zvláštní.
Nebudu sudeťáky obhajovat, nemám proč. Sprostých lží už vyrobili dost. Vnímám je průběžně, vzpomínám si i na dávné výkřiky jejich otců, kdy nás tehdy "strana a vláda" před nimi plamenně chránila. Pravda, jen hubou. Ale v té době to stačilo. Pátá kolona u nás tehdy neexistovala, případně existovala, ale nebyla vidět ani slyšet.

Ale ještě hnusnější propagandu slyším dnes od našich současných komunistů. A islamisté přímo mávají tím pomyslným klackem - a přitom se bezostyšně šplhají na náš strom. A to se raději nezmiňuji o výhrůžkách z lůna zelené totality.
Všichni ti paviáni přitom žijí tady mezi námi a tvrdí, že tu vlastní nějaké záhonky. Chucpe.
----
Toto vše se mi zdá mnohem nebezpečnější, než těch pár uřvaných sudeťáckých pohrobků.
Šamanova poučka, že je třeba včas ukázat klacek je pravdivá, o tom žádná. Ale ukazoval bych ho možná více subjektům. Ona třeba i ta "Matka EU-ropa" mě taky dost "nasírá". Ale tam mlčíme a srážíme kufry. Proč? Strach?

Osobně se dohodnu stejně dobře s Polákem jako s Čechem nebo Slovákem, porozumím si s Němcem i Rakušákem, shodnu se i s Rusem nebo Ukrajincem. (Jenom s Maďarem ne, protože mu nerozumím ani slovo. Nemtudom. ;-) I oni mají svá národní traumata, své křivdy.
Takže bych vlastně měl mít pocity panevropana - což ovšem nemám. Žiju tady, jsem tu doma a chráním si "svoji zahrádku". O.K., nebudou mi vyhrožovat ani ti ani oni.

Ale ukazovat "mocný kyj" jen sudeťákům se mi zdá poněkud "úzkopásmovým" postojem.

Šaman řekl(a)...

Ano, Harpyje, děkuji za připomínku. Vyhráli jsme 2:1 nad Ruskem. tedy naši zlatí, odepisovaní hoši, kterým jsem moc nevěřil. V Německu. Nejlepšími hráči jsou, jak jinak, jiní hráči než čeští...

Ale stejně: ZLATO je, vlajka byla vyvěšena - a zpívala se ta nacionalistická hymna tak, že to bylo slyšet i v té televizi. Zpívali hokejisti, fanoušci, i prezident Klaus.

Česko je po dlouhé době (od 2001) zase MISTREM SVĚTA V HOKEJI.

Tak, alespoň máme proč skákat..............

Větší vlastenec řekl(a)...

Stížnosti na odsun potvrzují jeho správnost (1.část)


Vážení největší vlastenci, vážené největší vlastenky !

Víme všichni, že nebylo zrovna jednoduché v uplynulém dvacetiletí obhajovat oprávněnost a správnost humánního odsunu Němců a humánního znárodnění majetku velkoburžoasie. Ano, způsobila to Listopadová porážka a dočasný ústup spravedlivého společenského řádu.

Buržoasie, ve své podstatě protinárodní, po svém dočasném vítězství nejenže oloupila lid o výrobní prostředky, ale začala zpochybňovat i druhý pilíř naší novodobé státnosti, to jest vyčištění našeho národního prostoru od cizorodých elementů. A dělala to plíživě i skokem.

Všichni si pamatujeme, i když se mysl vzpouzí vzpomínkám tak děsivým, na první takový veřejný velezrádný čin : V.Havel, potomek velkokapitalistů, osoba již útlém dětství kolaborující s fašisty (podle řady hodnověrných svědectví), se Němcům ... ani se mi to nechce psát... ale musím... prostě se Němcům (NĚMCŮM !!!) omluvil.
Fuj.
Slušný člověk si musí prostě odplivnout.

Tím to žel neskončilo; pravice ve velezrádné činnosti pokračovala. A to činem nanejvýš odsouzeníhodným : vyhnáním statisíců obyvatel naší vlasti.
Vyhnání krásných sovětských lidí, sovětských vojáků a jejich rodinných příslušníků bylo činem brutálním a naprosto neomluvitelným.

Zaprvé :
Ti lidé zde žili již dvacet let, měli zde své domovy. A my jsme je vyhnali, i když jsme dobře věděli, že bytová výstavba v Sovětském svazu plní plán jen na 100%, takže vyhnanci nebudou mít kde bydlet.A ani jsme jim nepoděkovali, za všechny ty roky nezměrného úsilí, kdy znovu a znovu zvedali štít i klacek, kdy ukazovali zuby sudetoněmeckým vrahům, vystrkujícím své drzé hlavy zpoza našich tisíciletých hranic.
Už se těším na onu slavnostní chvíli, kdy se naše nová vláda, vláda lidu, omluví sovětským vojákům-osvoboditelům za vyhnání, za zničení milovického sídliště i ostatních jejich prostých domovů.

Zadruhé :
Po vyhnání našich osvoboditelů a obránců už reakci nic nebránilo v totální destrukci naší obranyschopnosti. Jan Žižka se v hrobě obrací, když vidí smutný osud našich tanků, důstojných nástupců vozové hradby, té hradby, o níž se tolikrát rozbily zuřivé útoky v solingenskou ocel zakutých feudálů, Němců-papeženců.
Jan Kozina a Gustáv Husák v hrobech rotují, když vidí ono děsivé korzo, jež pravice udělala z našich po staletí pečlivě střežených hranic.


Ach, hranice ! Hluboké hvozdy a srázy strmé samy nás neubrání ani před kůrovcem, ani před Bundeswehrem a US Army. Kde jsou dráty a kde minová pole ? Kde jsou chlapci v zeleném a kde jejich vlčáci ? Kde je Sovětská (Ruská) armáda ?
Nahá hranice, bezbranná vlast. Skopčáci a Holanďani skupují české vesnice. Ocelově šklebí se německá past.

Větší vlastenec řekl(a)...

Stížnosti na odsun potvrzují jeho správnost (2.část)


Jak všichni víme, po zrušení Vedoucí úlohy Strany a vyhnání příslušníků Střední skupiny Sovětské armády začalo bezuzdné řádění Němců, Američanů a jejich domácích přisluhovačů. Kolaboranti rozkradli naše skvělé závody (kde jste, Lidové milice ?). Naše národní stříbro – Automobilové závody, národní podnik (tzv.Škodu) pravičáci dali Němcům. Atd.

Výsledky vidíme všude kolem sebe : tlustí Němci jezdí v Mercedesech, bavorácích (sic !) a škodovkách po ulicích našich měst a vesnic, chodí si po našich českých horách, smějí se syými tučnými úsměvy do našich pohublých, bídou zašedlých obličejů.
Vidíme prostě stejnou bídu, stejný teror, jaký kolem sebe Němci všude v porobených zemích rozsévají.
Ale noviny o tom nepíší, televize nereferuje. Proč ? Protože naši quislingové dali naše noviny německému velkokapitálu !

A nabídli našim nepřátelům i naši zem !! Ano, po naší posvátné národní půdě měly, podle ďábelských představ pravičáků, pochodovat okované boty po zuby ozbrojených žoldáků US Army !!! Na našich Brdech měl k nebi strmět americký útočný radar, celou naši českou kotlinu měla zamořovat americká jaderná základna !!!!!

Ale tím pohár přetekl. Vší náš lid pochopil, že musí povstat, jinak bude brzy všem dnům konec. A lid povstal, pod vedením našeho předsedy, přítele ing.Jiřího Paroubka. Lid jasně řekl NE ZÁKLADNÁM !
Ano, tehdy se začala karta otáčet.

Ano, všeho do času, páni pravičáci ! Logika dějin je neúprosná; kdybyste se lépe učili marxismus-leninismus, nebyli byste dnes tak překvapení.

Po pokusu o postavení americké raketové základny náš lid začal konečně vnímat, kdo jsou jeho opravdoví přátelé a soudruzi, a kdo za přátelským úsměvem skrývá vlkodlačí zuby a pod přepychovým sakem otrávenou dýku.
Velezrádná prohlášení poskoka imperialistů a obhájce teroristů Topolánka jsou tudíž lidu dobře známa, lidu známé je i příznačné vyjádření německého feudála Schwarzenberga, toho přízraku Bílé hory a Moravského pole.

Ano, vší náš lid ví, že proti odsunu a znárodnění mohou vystupovat jen zrádci, odrodilci a Němci. Vší náš lid ví i to, že i ve spravedlivém společenském systému se zrádci a odrodilci mohou ZCELA SVOBODNĚ propůjčovat ke štvavým útokům proti našemu národu a státnímu zřízení; v projevech ke svým spoluvězňům (samozřejmě to nesmí narušovat plnění pracovních norem odsouzenců).

Vší náš lid si také uvědomuje, že v dnešním protilidovém režimu, v kapitalismu a demokracii, mají všichni ti zrádci, všichni ti havlové, topolánci, vondrové a trautemberci úplně volné pole. Nejen noviny, ale TÉMĚŘ VŠECHNY sdělovací prostředky jsou ve špinavých prackách německého velkokapitálu.
Jako hlas volajícího na poušti se ozývají výzvy k obraně vlasti a národa ze stránek Haló novin a Naší pravdy, z webů Pohraničník bloguje, Klub českého pohraničí, Zvědavec, a v neposlední řadě i na tomto vlasteneckém Doupěti. (Děkuji za celou naši vlast a vší náš lid, Velký Šamane !)

Větší vlastenec řekl(a)...

Stížnosti na odsun potvrzují jeho správnost (3.část)


Je jasné, že Němci a kapitalisti se svých výsad a svého bohatství nechtějí vzdát bez boje. A my, český lid, bez Pohraniční stráže, beze zbraní, bez pomoci Armády Ruské federace, bychom byli předem odsouzeni k porážce. (Takže bychom opět raději nebojovali, aby naši budoucí osvoboditelé vůbec měli koho osvobozovat.)

Naštěstí, přes zuřivou snahu mezinárodní reakce o zastavení nezastavitelného pokroku, přes veškerou brutální porobu celých národů a světadílů, začal nový úsvit. I našemu národu.

Nejdříve na Východě vyšlo jasné Slunce - to když se svých funkcí ujal největší žijící leninovec, soudruh Vladimir Vladimirovič Putin.
Pak zapadla krvavá hvězda Západu – po Bushovi byl americký lid již tak syt agrese, jež mu přinášela jen utrpení a vojensko-průmyslovému komplexu pyramidální zisky, že přes pohrůžky odmítl zvolit prezidentem vraha vietnamských dětí McCaina.

Tím zhasla i čadící pochodeň válečných žhářů, kteří chtěli do agrese proti lidu revolučního Íránu a lidové Koreje zatáhnout i naši zem. Ano, náš Hussein Obama, na přání všeho našeho lidu, odvolal zrůdné plány Pentagonu na zničení naší vlasti a lidu útočným jaderným radarem.

Tehdy vší náš lid zvedl hlavu. Náš lid si uvědomil svoji sílu a změněnou mezinárodní situaci. USA jsou zmítány krizí a následky globálního oteplení. Evropa je v rozkladu. Hrdinní Islámští partyzáni, naši přirození spojenci v boji proti dekadentnímu Západu, proti zahnívajícímu kapitalismu a do morku kostí prohnilé demokracii tepou okupanty, sionisty a jejich domácí přisluhovače ve všech okupovaných zemích, od Alžírska přes Palestinu po Afghánistán, od Íránu přes Somálsko po půl Indického oceánu.

Již tedy nehrozí bezprostřední nebezpečí masivního vpádu US Army; z armád NATO zbývá prakticky jen Bundeswehr, a samozřejmě sudeťáčtí wehrwolfové. Jistě, je to stále obrovská přesila. Ale po vítězství zdravých sil na Ukrajině leží mezi naší vlastí a vlastí našich starších bratří jen bratrské Slovensko !
Prostě – není se čeho bát.
Takže vší náš lid se po předlouhých dvaceti letech opět ujme svých práv; již za pět dnů. Náš lid, ústy a perem své lidové vlády, potvrdí věčnou platnost Benešových dekretů, potvrdí správnost odsunu a znárodnění.

*************************************************

A hle ! Jako na zavolanou, již nyní se nám správnost odsunu a znárodnění potvrzuje, paradoxně právě ze strany tzv. postižené. Ano, sami Sudeťáci nám na svém každoročním provokačním srazu potvrzují (jistě nechtíc), že žít s nimi v jednom státě by znamenalo rozkol, násilí, válku.
Ano, s tak nesnášenlivou menšinou bychom prostě žít nemohli ! Oni si pořád, 65 (šedesát pět) let po válce stěžují na odsun !!
Dovedete si představit, jak by si stěžovali, kdybychom je neodsunuli ?!?


Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte ! (J.Žižka)***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach ano, Velký Šamane !

Ti mizerní, nechutní, tlustí Němci upřeli našim zlatým hochům všechna zasloužená ocenění pro nejlepší hráče turnaje !
To je pomsta za Sudety !!!

Štěstí, že utkání byla přenášena přímým přenosem. Jinak by Němci nás Slovany určitě ošidili o obě medaile.

Prostě nevím, jestli má vůbec cenu se zúčastňovat takovýchto zmanipulovaných turnajů. Měli bychom konečně zorganizovat naše, slovanské, férové mistrovství. Ve VŠECH sportech.


Slovan Slovanu bratrem !***Volte ČSSD a KSČM !

N.N.Nemo řekl(a)...

Zdánlivě marginální téma, jak se umanutě vykládá v hlavních českých mediích, ukazuje mimořádnou sílu. To vyvrací obvyklé řečičky o tom, že tento problém je v Německu neznámý. Kdyby byl, nestavěl by se například Památník vyhánění, který se má stát, jak se ukazuje, politickým obuškem na Polsko a Česko. Obuškem ovládaným představitelkou nacizujících kruhů vyhnanců paní Erikou Steinbachovou...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-spolknout-hada-0w9-/p_spolecnost.asp?c=A100511_210750_p_spolecnost_wag

Po nacistech a komunistech přichází Doležal, Baroch a Větší vlastenec.

Co je vlastně na článku VVst. nepravdivé nebo komunistické nebo proruské nebo proparoubkovské?

N.N.Nemo řekl(a)...

Posselt: Benešovy dekrety jsou virem, který musí pryč
Augsburg - Benešovy dekrety jsou jako virus a ten musí pryč, prohlásil v neděli na 61. srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu jeho mluvčí Bernd Posselt. Zopakoval, že se s dekrety sudetští Němci nikdy nesmíří a udělají vše proto, aby byly zrušené.

Posselt tvrdí, že se svými přáteli v Rakousku, ale také v Česku, na Slovensku a Maďarsku bude proti "nelidským a protiprávním" dekretům bojovat. "Nikdy je nebudeme akceptovat. Byl sem zavlečen virus a ten musí konečně zmizet," řekl na adresu České republiky, která dosud nezrušila dekrety prezidenta Edvarda Beneše a zákon z roku 1946, kterým se promíjely násilnosti spáchané na sudetských Němcích během jejich vysídlování po 2. světové válce.

V této souvislosti připomněl, že se budou v České republice konat příští týden parlamentní volby. Posselt doufá, že v případě požadavků Sudetoněmeckého landsmanšaftu "se v tomto ohledu v ČR něco pohne".

"Nepolevíme v tlaku, dokud nebudou zrušeny," prohlásil Posselt.

Letošní 61. ročník srazu Sudetoněmeckého landsmanšaftu se koná pod heslem "Společné dějiny. Společná budoucnost v Evropě". První den srazu bylo na programu předání evropské Karlovy cenu Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ocenění získala předsedkyně německého Svazu vyhnanců Erika Steinbachová. Ta ve svém proslovu mimo jiné kritizovala Českou republiku za to, že stále nechává v platnosti takzvané Benešovy dekrety a německou vládu, že v době přijímání ČR do unie nepožadovala po Praze jejich zrušení.
*
EU při přijímání ČR řekla, že dekrety jsou v souladu s evropským právem. Sudetští němci nejsou antikomunisté, ale postnacisté, nejsou to ti, kteří sjednocují Evropu, ale rozbíjejí ji.

A podporují komunisty, když jim dávají střelivo. A to přesně před volbami, které lstivý prezident Klaus vyhlásil naschvál těsně po svatodušních svátcích, protože věděl, že sudeťáci budou zase blejt svoje nekončící požadavky.

N.N.Nemo řekl(a)...

Steinbachová vloni řekla na tom jejich srazu mj.:

"Historická souvislost je důležitá a není jednorozměrná. Nezačíná ani v r. 1933, ani v r. 1938 nebo 1939. Peter Glotz pokládá začátek své knihy o osudu sudetských Němců do poloviny 19. století a odůvodňuje: „Začínám rokem 1848. Nelze zbavit raně nacionalistické řídící učitele a novináře odpovědnosti…Kdo chce skutečně bojovat proti vyháněním (a to budoucím), musí objasnit celý řetěz příčin.“ Peter Glotz má pravdu.

Na Slovanském sjezdu v roce 1848 v Praze bylo blýskání na časy nacionalismu a rasizmu neblaze zřejmé.

To pokračovalo prvotní katastrofou 20. století, 1. světovou válkou. Následky smluv z Versailles, St. Germain a Trianonu se svévolně nově stanovenými hranicemi v Evropě byly pro miliony lidí různých národních příslušností ponižující. Dostaly se do situace menšin bez dostatečné obrany před represemi. Stanovená menšinová práva byla dalekosáhle obcházena. O tom svědčí archivy Společnosti národů v Ženevě."

Ano, utrpení sudeťáků začalo vlastně už zabráním jejich vlasti nájezdnými Slovany, pokračovalo všechna ta staletí. V moderních dějinách rok 1848, kdy se Češi odmítli přimknout tam k tomu německému dubisku, je zlomovým bodem obratu, odkdy začínají být sudetští němci být vyháněni z vlasti. Češi po přírodní pohromě 1. sv. války svévolně změnili historické hranice...

Steinbachová je v Polsku osobou nežádoucí. Této babizně patří nakopat prdel i v Česku za to, že je skutečně revanšistická, jak říkali soudruzi komunisti. A ta její revize dějin tedy začíná roku 1848! Kdy kmen německého národa, dlící v Čechách, tedy takzvaní Češi, vedení husitsky a benešovsky proradným raně nacionalistickým řídícím učitelem Palackým, odmítli vstoupit do náruče jednotného německého evropského státu.

(Až se jednou rozpadne EU, budou mít na tom sudeťáci nemalou roli!)

N.N.Nemo řekl(a)...

Výsledek práce české páté kolony (placených sociologů, novinářů, pitomců a zrádců):
Letošní sudetoněmecké dny se nesly ve velmi smířlivém duchu vůči Čechům. Řečníci několikrát vyzvedli posun ve smýšlení české veřejnosti vůči poválečným událostem a ocenili například nedávno odvysílaný dokument o popravě Němců v Praze po osvobození v roce 1945. (Lživě podaný dokument, viz výše VVst.)
SUDEŤÁCI BUDOU TANCOVAT:
http://zpravy.idnes.cz/bavorsky-premier-chce-prolomit-ledy-s-ceskem-f3b-/zahranicni.asp?c=A100523_171451_domaci_vel
"Bavorský premiér Horst Seehofer, kterého jeho krajané považují za ochránce zájmů a patrona sudetských Němců, chce na podzim přijet na oficiální návštěvu Prahy... "Měl by to být začátek vážného, pravdivého dialogu a normalizace v mnoha bodech, které nás z minulosti zatěžují," prohlásil Seehofer na víkendových sudetoněmeckých dnech v Augšpurku.
Zpráva o chystané Seehoferově cestě do Česka u sudetských Němců vyvolala nové naděje na řešení otázky Benešových dekretů. Tu ale vzápětí mírnil nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. "Bude to teprve výzva k tanci. Až po ní můžeme tancovat," prohlásil s tím, že věří, že se bavorskému premiérovi podaří navázat s Prahou nový dialog.
Kdy konkrétně Seehofer do Prahy přijede, zatím není jasné. Podle toho, co řekl v Augšpurku, plánuje Česko navštívit během září nebo října. Přesný termín bude záviset na tom, kdy v Česku vznikne nová vláda. Jisté už ale je, že spolu s ním do Česka zavítají i zástupci Sudetoněmeckého krajanského sdružení."

Jisté je, že sudeťáci přijedou jako "podnikatelé", protože jinak s nimi žádný český premiér jednat nebude. Leda až bude prezidentem Jan Sokol, pak možná... Pak tedy budou sudeťáci tancovat štěstím, protože se jim konečně podaří vyhrát první i druhou světovou a konečně porazit Palackého, Žižku i kupce Sama...

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (1.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !
50
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 11. srpna 1945
o opatření v oblasti filmu

Aby byly odborně zajištěny a zachovány všechny prostředky a zařízení pro výrobu, rozšiřování a veřejné promítání světelných kinematografických filmů a aby jich mohlo býti plně využito k prospěchu lidu a státu,

aby v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání takových filmů byla řádně zabezpečena, udržena a dále rovnoměrně a plánovitě rozvíjena zaměstnanost,

aby tato kulturní a hospodářská práce byla trvale zbavena všech rušivých cizích a všech škodlivých neodborných a z hlediska zájmu lidu a státu nespolehlivých vlivů a činitelů,

a a by byly umožněny řádné přípravy a včasné provedení trvalé úpravy v oboru výroby, rozšiřování a veřejného promítání osvětlených kinematografických filmů podle potřeb a zájmů lidu a státu,

k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1

(1) K provozu filmových atelierů, k výrobě osvětlených filmů kinematografických (v dalším jen filmů), k laboratornímu zpracování filmů, k půjčování filmů, jakož i k jejich veřejnému promítání je oprávněn výhradně stát.

(2) K dovozu a vývozu filmů pro celé území Československé republiky jest rovněž oprávněn výhradně stát.

(3) Organisace a správa podnikání uvedených v odstavcích 1 a 2 bude upravena vládním nařízením, při čemž provoz veřejného promítání v zemích České a Moravskoslezské bude svěřen zpravidla národním výborům.

(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na filmovou činnost v rámci ministerstva národní obrany a na film amatérský.
§ 2

(1) Dosavadní provozovatelé podniků, uvedení v § 1, odst. 1 a 2 jsou povinni odevzdati ministerstvu informací všechny předměty provozu, provozní prostředky, zásoby surovin a jiného materiálu, jakož i všechna provozní zařízení podniků, včetně provozoven, které mají ve vlastnictví, v nájmu nebo v užívání kdekoli v zemi České a Moravskoslezské nebo v celní cizině, kteréžto ministerstvo vstupuje tím do práv a závazků dosavadních provozovatelů ( § 2, odst. 3).

(2) Veškerý majetek podniků uvedených v § 1, odst. 1 a 2 přechází dnem odevzdání do vlastnictví státu, který jej může přenésti v celku nebo v částech na právní subjekty jím zřízené.

(3) Za majetek převzatý podle odst. 1 bude poskytnuta náhrada podle směrnic, které vydá ministr informací v dohodě s ministry financí, průmyslu, vnitřního obchodu a nejvyšším úřadem cenovým. Spolkům a veřejnoprávním korporacím bude poskytnuta náhrada ve výši obecné ceny. Československý stát ručí za závazky podniků, převzatých podle tohoto dekretu až do výše hodnoty převzatého jmění.

(4) Náhrada se neposkytuje za majetek osob, které jest považovati za státně nespolehlivé podle ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945, č. 5 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů, nebo osob odsouzených podle ustanovení dekretu, presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, pokud v rozsudku bylo vysloveno propadnutí jmění. V pochybnostech rozhodne ministerstvo informací v dohodě s ministerstvem vnitra.
...
§ 5

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr informací v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Kopecký v. r.

**************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (2.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !100
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Rozsah znárodnění.
§ 1.

(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují zestátněním:
1. podniky provozované podle obecného horního zákona, báňská oprávnění podle § § 22 a 11 obecného horního zákona a práva majitelů pozemků podle § 1, záhlaví I, částka VII dočasných soudních pravidel z roku 1861, platných na Slovensku;
2. energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování, rozvodu a dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu spotřebitelů, zejména elektřiny, plynu a páry, s výjimkou výrobních závodních zařízení neznárodněných podniků, které energii převážně samy spotřebují;
3. železárny, ocelárny, válcovny oceli, huti na barevné kovy s výjimkou tavíren kovů výrobně i hospodářsky samostatných;
4. slévárny šedé, ocelové, kujné litiny a barevných kovů, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944;
5. válcovny, lisovny a tažírny kovů, pokud nezpracovávají jen olovo nebo cín;
6. podniky průmyslu kovodělného, elektrotechnického, jemné mechaniky a optiky, s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944;
7. podniky zbrojního průmyslu, které svým výzkumným i výrobním zaměřením jsou nositeli vývoje vojenské výzbroje, a výroby výbušnin;
8. z oboru chemického průmyslu podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu:
a) podniky s továrním zařízením pro některou z těchto výrob: kyseliny sírové, solné nebo dusičné, karbidu vápníku nebo křemíku, umělého korundu, kyanidů alkalických, alkalických kovů nebo zásad elektrolyticky, sody amoniakální, vodního skla, zápalek, umělých hnojiv, zemitých barev spojených s těžbou surovin, plynožárných tělísek, kyseliny octové, acetonu nebo metanolu z dřevného dehtu, benzenu a jeho homologů, čištěných nerostných olejů a pohonných látek získaných destilací ropy, krakováním olejů nebo synteticky, umělých sladidel, umělých vláken, syntetického kaučuku, pryžových obručí pro motorová vozidla a jízdní kola.
b) podniky tovární výroby chemicko-farmaceutické;
9. těžba a ložiska magnesitu, asbestu, kaolinu, slídy, živce, vysokohodnotných žáruvzdorných hlin a jílů hlubinně těžených, podniky pro výrobu cementu a cementových pojiv;
10. podniky pro výrobu technického porculánu, osinkocementového zboží, s více než 150 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940;
11. podniky pro výrobu skla s vanovým zařízením pro nepřetržitý provoz, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu;
12. podniky pro výrobu skla s denními vanami a sklárny s celkovým pánvovým obsahem přes 1000 litrů, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu;
13. podniky, jejichž základním výrobním oborem jest výroba stavební, technické keramiky, kachlového zboží, porculánu, vápna a těžba vápence s více než 150 zaměstnanci v základním výrobním oboru podle průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940;
14. podniky, jejichž základním výrobním oborem jest výroba cihlářského zboží s více než 200 zaměstnanci v základním výrobním oboru podle průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940;
15. podniky pro výrobu celulosy;
16. podniky vyrábějící zároveň papír a lepenku, papír a dřevovinu, lepenku a dřevovinu nebo všechny tyto druhy, s více než 300 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940;
...


*************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (3.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !


101
Dekret presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění některých podniků průmyslu
potravinářského.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji.
Oddíl I.
Rozsah znárodnění.
§ 1.
(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňují: 1. cukrovary a rafinerie cukru, 2. průmyslové lihovary a rafinerie lihu, 3. pivovary, které vystavily v roce 1937 více než 150.000 hl piva, 4. mlýny s technickým zařízením o denní výkonnosti nejméně 60 tun obilí v den počátku účinnosti tohoto dekretu, 5. podniku na výrobu umělých jedlých tuků s více než 150 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940, 6. podniky na výrobu čokolády a cukrovinek s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940.
...


*************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (4.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !


102
Dekret presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění akciových bank.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Rozsah znárodnění.
§ 1.
(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se akciové společnosti, provozující bankovní a peněžní obchody (akciové banky), znárodňují zestátněním a přeměňují podle dalších ustanovení v národní podniky (banky).
(2) Znárodněním přecházejí práva a závazky akciových bank (odstavec 1) na banky.
(3) Zruší-li se banka, musí býti odveden likvidační přebytek, bude-li jaký, státní pokladně.
...


*************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (5.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !


103
Dekret presidenta republiky
ze dne 24. října 1945
o znárodnění soukromých pojišťoven.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
Oddíl I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuje zestátněním smluvní (soukromé) pojišťovnictví na území Československé republiky.
§ 2.
(1) Provozovati po živnostensku smluvní (soukromé) pojištění - včetně zajištění - na území Československé republiky jsou oprávněny pouze ústavy, které vyhovují ustanovením níže uvedeným.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nedotýká působnosti nositelů veřejnoprávního pojištění (zaopatření) sociálního podle platných předpisů.
Oddíl II.
Pojišťovny - národní podniky.
§ 3.
(1) Pojišťovny ustavené podle předpisů tohoto oddílu jsou jako národní podniky majetkem státu ve smyslu dalších ustanovení. Jsou samostatné právnické osoby. Ve své obchodní činnosti se řídí zásadami obchodního podnikání.
...

*************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války ! (6.)


Dekrety presidenta Beneše jsou ZÁKLADEM NAŠEHO POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ. Jejich zrušení může požadovat jen Němec nebo německý agent nebo pravičák.
Musíme říci jasné NE Německým požadavkům na zrušení Dekretů, jasné NE požadavkům na revizi výsledů 2.sv.války !


122
Dekret presidenta republiky
ze dne 18. října 1945
z zrušení německé university v Praze.
Aby bylo dovršeno dávné historické úsilí všeho českého lidu v otázce pražské university a aby byly právně zabezpečeny plody národní revoluce a boje o osvobození Československé republiky, ustanovuji k návrhu vlády:
§ 1.
Německá universita v Praze, která zanikla 5. května 1945, prvním dnem povstání pražského lidu, se navždy zrušuje jako ústav nepřátelský českému národu.
§ 2.
Vědecké ústavy a jejich zařízení, jakož i veškerý majetek německé university v Praze připadají universitě Karlově.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 17. listopadu 1939; provede jej ministr školství a osvěty.
Dr. Beneš. v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.


*************************************************

Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné, Sovětský svaz musí zůstat garantem hranic na Odře a Nise, musí zůstat garantem naší územní celistvosti a našeho socialistického zřízení !***Volte ČSSD a KSČM !

Šaman řekl(a)...

Well,zdá se, že téma zaujalo. Nicméně dnes večír dám něco k tomu výšezmíněnému roku 1848 a pak na chvilku toto téma opustím. Diskuse zde však zůstává otevřená!

informace řekl(a)...

Pokud jde o vztahy s germánským živlem, je to velice tvrdý oříšek, mohu to říct na základě téměř staleté zkušenosti Itálie. Já jsem už tento příspěvek o italsko-rakouských vztazích sem někdy dávala, ale nemůžu najít kdy a kam a tak ho sem dám znova, poněkud upravený.
Tahanice s Rakouskem trvají prakticky od r. 1919, kdy byla v Saint-Germain-en-Laye podepsána 27 spojenci a zástupci přidružených stran smlouva, která přisoudila jižní Tyrolsko Itálii. Je to 90 let neustálých sporů, jak mezi Tyroláky a italskou vládou, tak mezi Itálií a Rakouskem. Celá věc se dostala v r. 1960 před OSN a jakž takž se vyřešila formálně až v r. 1992, kdy rakouská vláda vydává OSN t.zv. osvobozující kvitanci ve věci jižního Tyrolska. A to až 20 po té, co Itálie poskytla bolzanské provincii širokou autonomii, v r. 1972.

Tyroláci se nikdy nesmířili s tím, že zůstali odtrženi od Rakouska.

Během války, po září 1943 r., kdy Itálie uzavřela příměří se západními spojenci, kteří se už vylodili v červenci na Sicilii, jižní Tyrolsko bylo začleněno Němci do Třetího Reichu a tyrolské oddíly se připojily k Wehrmachtu nebo se slily s SS a Gestapem. Věnovaly se převážně etnickým čistkám proti Židům anebo pořádaly hon na italské demobilizované vojáky, kteří byli pak odvlečeni do Reichu.

I v době, kdy byla otázka jejich autonomie řešena na mezinárodním foru, tyrolští iredentisti dělali nátlak na Řím atentáty proti železnicím a elektrickým zařízením. Jen v noci na 12. června 1961 vyletělo do vzduchu asi 100 elektrických převodových sloupů. V r. 1964 se do hnutí zapojují i rakouské neonacistické elementy a zároveň i cizí špionážní sítě (SSSR, NDR). V těch letech tyrolská teroristická organizace BAS v 360 atentátech zabila 15 italských policistů a zranila 57 lidí.

informace řekl(a)...

Ani teď se tyrolský duch neuklidnil, v minulém roce bylo podle nového statutu Svp (Sudtiroller Volkspartei) zakázáno kandidovat pro stranu Italy. Atentátníci z šedesátých let byli prohlášeni za hrdiny. A ještě před nedávnem jsem četla, že v jedné diskotéce zakázali vstup Italům. Místní správní úřady kladou překážky Italům, kteří se chtějí do Alto Adige (to je italský oficielní název pro jižní Tyrolsko) přestěhovat, dávají výhody a podpory německy mluvícímu občanstvu. Mažou se italské nápisy na veřejných oznámeních. Mluví se stále o „Erbfeindschaft” (odvěké nenávisti).
Provincie Bolzano, kde se nachází většina Tyroláků, má 430 tisíc obyvatel, z toho dvě třetiny německy mluvících, ostatní jsou Italové nebo Ladinci. Jde tedy o 280 tisíc lidí, kteří se dosud nesmířili s tím, že jsou státními občany Itálie a to s rozsáhlou autonomií.

Totiž, dodala bych k tomu závěru, že oni to Tyroláci neberou zas s tou autonomií tak docela doslova, když se jim to nehodí do krámu. V těchto měsících parlament projednával celostátní daňovou reformu a zavedl t.zv. daňový federalizmus. V podstatě se jedná o to, že regiony si ponechají daňové poplatky, co vyberou, až na menší část, určenou pro státní kasu, a budou si nimi hospodařit samy bez příspěvků a podpory státu. Pro tuto reformu byly hlavně severní regiony, které již nechtějí být kráceny o finanční prostředky pro vývoj místního hospodářství. Ale najednou zástupci jižních Tyroláků objevili, že tato finanční autonomie je pro ně nevýhodná, protože přijdou právě o peníze, které jim italská vláda poskytovala jako autonomnímu regionu. Alto Adige je asi druhým nejbohatším regionem Itálie a ty příspěvky dostával hlavně proto, aby tam byla zachována klidná situace, ne tedy z nějaké nutné potřeby. Jeden parlamentní představitel Svp to řekl otevřeně v televizi, že jim tahle finanční autonomi nevyhovuje, protože přijdou o subvence státu. A zástupci Svp v parlamentu hlasovali proti návrhu tohoto rámcového zákona. Dokonce se pohádali se zástupcem autonomního regionu Val d'Aosta s frankofonní menšinou a urazili ho, takže ten pak na truc demonstrativně hlasoval pro přijetí zákona.

Takže co chtějí? Co nejširší autonomii, ale s mírou? Ani s autonomií se zřejmě nemá přehánět, když leze do kapsy, podle názoru těchto svobodymyslných mužů.
To jen tak na ilustraci toho, s jakými problémy by se muselo Československo vyrovnávat, kdyby ta třímilionová nebo méně početná německá menšina byla v Sudetech zůstala.

A tak bych ani ty hořekující profesionální naříkače a plačky z SL nad nelidským osudem Sudeťáků nebrala tak docela na lehkou váhu. Jestli přijde vhodná chvíle, místo oplakávání a lkaní vyjdou s jinou muzikou.

Anonymní řekl(a)...

Na stránce http://www.spiegel.de/sptv/magazin/ je video nazvané „Kaum gestohlen, schon im Ostem“. Video pojednává o krádežích páchanými zlodějskými bandami ze zemí východní Evropy. Tyto krádeže vzrostly po otevření hranic směrem k východní Evropě. Ukradené věci jsou prodávány ze ziskem občanům východní Evropy, kteři je velmi ochotně kupují. Německá policie provádí zostřené kontroly, i majitelé obchodů se brání různými opatřeními. To se zajisté nelíbí občanům ČR, kteři si stěžují na dle jejich ohledu zbytečné šikanování. Kdy napíše Šaman a jemu podobní kritiku na zlodějské bandy z východní Evropy, místo těch nadávek na zlé sudeťáky a germány? Německé úřady mohou otevření hranic opět zrušit a zavést opět přísné kontroly. A to bude Šaman a jemu podobní řvát jako pominutý o zlých Němcích!

informace řekl(a)...

Podle posledních údajů v Itálii na 55.057 vězňů připadá 20.617 cizinců, Většinou Albánců nebo Rumunů. Rumuni jsou na prvním místě před severními Afričany, pokud jde o vraždy, krádeže, vloupání, násilí na ženách a vydírání. V Itálii je 625.278 Rumunů a 625.278 Albánců. V severovýchodní Itálii bandy Albánců vylupovali vily a izolované domy, lidi svázali anebo je často i zbili, aby jim prozradili, kde mají sejf a dali jim klíč.
V poslední době, jak vyplývá z hlášení policie, se rozrůstá t. zv. organizovaná zločinnost, která se zabývá ve velkém využíváním prostituce, obchodem s drogami, nelegální přepravou imigrantů, obchodem s pornografií, praním špinavých peněz. Tyto organizace, pocházející z Albánie, Ruska, Rumunska, Ukrajiny mají transnacionální ráz, to znamená, že působí ve více zemích bývalé západní Evropy.
Vážený Anonyme, uklidněte se, o Češích se tu v podobných souvislostech nikdy nemluvilo.
http://www.equilibri.net/articolo/5593/Europa__la_criminalit_dellest_europeo

informace řekl(a)...

Pardon Rumunů je 640.000.
Dodatek, rovněž jsem něco podobného neslyšela ani o Maďarech nebo Polácích.

Harpyje řekl(a)...

Mně by jenom, Šamane, zajímalo, proti komu vedete v tomto článku Váš verbální "obranný boj".
Proti Bavorákům / CSU? Edmund Stoiber je sice Prajz, ale to nevadí. Sudeťákům? "Hořekujícím profesionálním naříkačům a plačkám nad jejich nelidským osudem". Tento cynismus je obzváště vkusný, Informace. Němcům jako národu? Německé spolkové vládě / parlamentu? "Zrušte platnost Mnichovské smlouvy od samého počátku!" Rakouským odpůrcům jaderné energie? Rakouským Sudeťákům / FPÖ? "Nezapomenutelné" jsou nedůstojné verbální potyčky mezi "nejsilnějším českým opičákem" a šéfem FPÖ, kdy se český premiér snížil na úroveň nácka Haidera. Nebo agresivnímu "germánskému živlu" in toto?
Nebylo by to ani tak zcestné, protože tento "živel" zahrnuje například i chamtivé Švýcary, a jak ti se během druhé světové války svinsky chovali, Vám snad nemusím vykládat. A to se ani nezmiňuji o hanebném chování poddaných Františka Josefa II, knížete Liechtensteinského. A co teprve Alsasané a lotři lotrinští, kteří bojovali proti svým spoluobčanům a bratřím (někteří dokonce dobrovolně) v řadách Wehrmachtu a SS. O nesnášenlivosti a vypočítavosti Jihotiroláků zde podala svědectví nick Informace.
Být Vámi, Šamane, tak bych napsala celkovou obžalobu germánského plemene, když už vyznáváte princip kolektivní viny.

Harpyje řekl(a)...

Podíl Čechů na kriminalitě v Německu není velký, Hledající. Češi jsou na 23 místě s celkově ca 1%. http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=668591

Harpyje řekl(a)...

Tak znovu, nevím, proč se to neotisklo.
Podíl Čechů na kriminalitě v Německu není velký, Hledající. Češi jsou na 23 místě s celkově ca 1%. http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=668591

Harpyje řekl(a)...

Otisklo. Tak to tam máte dvakrát, Hledající.

informace řekl(a)...

Na mém přirovnání není nic cynického ani nevkusného. Naříkači a plačky byly instituce, které existovaly již v antickém Řecku. Latinsky je to praeficae. Ženy nebo někdy i muži, kteří měli za úkol plakat nad rakví nebo nad hrobem zemřelého. Tento zvyk se uchoval až do středověku i za křesťanství, dokud se proti němu nepostavila církev. V minulém století se na venkově tento zvyk praktikoval i na Sicilii.
Někteří propaagandisté SL se svým nestálým vyjmenováváním křivd spáchaných na sud. Němcích, silně tuto představu vyvolávají.
Ať se podívají na to, co bylo před tím a okolo toho, čili na širší kontext.

informace řekl(a)...

Paní Harpyje, snad je poněkud scestná úvodní věta mého příspěvku, kde hovořím genericky o germánském živlu, zatímco jsem měla spíš zdůraznit, že v této specifické italské situaci je to německy mluvící etnická menšina, co působí obtíže se svou integrací na rozdíl od jiných etnických jazykových menšin. Tak si, prosím, upravte tu úvodní větu v tomto smyslu. Na zbytku příspěvku není co měnit, naopak by zasložil rozšíření o další podrobnosti, ale nechci tu zabírat místo s dost vymezenými problémy.
Pokud jde o závěr příspěvku, nedělám přímé srovnání dvou situací: jednu z možných cest vývoje Československa s reálnou sitací v Itálii, jako spíš nadhazuju hypotetický paralelizmus ad absurdum dvou kontextně a prostorově vzdálených, i když evidentně málo souběžných konfigurací.

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Proti komu vedu nejen v tomto článku verbální "obranný boj"?

Proti všem, kteří zpochybňují suverenitu českého státu už od středověku, proti všem, kteří zpochybňují české národní obrození 19. století, proti všem, kteří zpochybňují první odboj a vznik ČSR v roce 1918 v jeho hranicích, proti všem, kteří odsuzují český druhý odboj a obnovu ČSR v roce 1945. Čili proti všem, kteří upírají českému národu právo na existenci! Stejně tak by měl "verbálně bojovat" každý český občan (ať už je to Moravan, Slezan, Rom, Slovák, Žid, Maďar, Čech, Ukrajinec, Ital, Senegalec, Arab, Číňan nebo Němec!)

Pokud toto vše někdo zpochybňuje (třeba Erika Steinbach), tak bojuji proti němu, proti organizaci, kterou vede a jejímž jménem mluví a proti organizaci, která ji za její štvaní odměňuje cenami. Pokud takové lidi podporuje bavorský premiér, tak i proti němu (ať je to Stoiber (tomu jsem už vzkázal, ať jde do hajzlu - šel!) nebo Horst Seehofer). Pokud někdo další těmto štváčům přikyvuje, tak i proti němu. Byť by to byl i ruský premiér. (Ten co k 70. výročí vypuknutí 2WW řekl, že ji rozpoutalo Polsko. VVPutin.) Anebo kandidát na českého prezidenta (Jan Sokol, Petr Pithart).

Pokud budou nenasytné požadavky, které se v první řadě maskují snahou o "zrušení Beneschových zločinných degretů", podporovat někteří Češi, Číňani nebo Němci, tak bojuji i proti těmto.

Pokud někdo odsuzuje stavění pomníku prezidentu Benešovi v ČR, pošlu ho klidně do prdele.

Pokud rakouský prezident Heinz Fischer posílá pozdravné adresy k výročí prvního nezdařeného sudeťáckého puče v r. 1919 a podporuje tak „Odepřené sebeurčení – včera a dnes“, pošlu klidně do prdele i rakouského prezidenta!

Howgh

informace řekl(a)...

Já bych ještě něco dodala k Šamanově příspěvku, kde mluví o postavě paní Eriky Steinbachové. A to poněkud méně emocionálním tonem, ale spíš racionálním pohledem na činnost politického činitele vůbec a této paní zvlášť.

Jak si můžeme přečíst z životopisu paní Steibachové na webu, je to jistě velice ambiciozní žena a zřejmě úspěšná politička, když se podíváme na její kariéru. Politik má být ambiciozní, ale kromě své vlastní kariéry by měl brát v úvahu především zájmy společnosti, protože v tom spočívá smysl jeho práce a proto byl zvolen. Pracovat zodpovědně pro zájmy nejen svého státu ale celé evropské kolektivity.

Při pročítání životopisu paní Steinbachové se dozvíme, že v r. 1990 hlasovala v Bundestagu proti německo-polské dohodě, která stvrzuje hranici Odra-Nisa. Pochybuji, že by si byla tenkrát a nebo i potom uvědomila, co znamená pro celoevropskou bezpečnost zpochybnění této hranice.

Posunutí polsko německé hranice, dohodnuté na konferenci v Postupimi, znamenalo pro Polsko získání 103.000 čtverečních kilometrů směrem na západ, ale zároveň i ztrátu 180.000 km na východě, kdy tato území byla postoupena Sovětskému svazu. Nemluvě o strádání polského obyvatelstva, které bylo přesunuto z východních území na západ. Jak vím z vyprávění přímých účastníků tohoto přesunu, poslední doby války a po válce byly pro Poláky velkým utrpením , byli vystaveni teroristickým akcím ukrajinských nacionalistů, museli se schovávat v kostelech nebo kde se dalo, aby uchránili holý život, a po přesunu do zničeného Polska museli začínat nový život.

Zrušení postupimské dohody by vedlo dřívě nebo později z německé strany k požadavku návrácení tohoto území. V každém případě by ten požadavek nevylučovalo. Neumím si dobře představit následky podobné teritoriální politiky v evropském kontextu. Zpochybnění válečných a poválečných dohod velkých mocností by mohlo vést k nesmírné katastrofě a to pro všechny státy.

Vzaly by si ostatní státy na svědomí toto již páté dělení Polska v jeho historii? Po trojím dělení v osmnáctém století z Polska prakticky nic nezbylo, po čtvrtém dělení mezi Německem a Sovětským svazem se z něj stala okupovaná země, co by z něj zbylo po tom pátém? A můžeme my, kultivovaní Evropané, něco podobného připustit?

Uvědomuje si paní Steibachová pro co hlasovala? Ta paní Steibachová, která tolik mluví o utrpení Němců? Co vlastně chce, ta paní, kromě své politické kariéry?