neděle 7. listopadu 2010

Proč ten zdroj nejmenuji

V pátek jsem sem hodil krátký článek o jedné přednášce, které jsem se účastnil (Nacismus ožívá), v jehož rámci jsem zveřejnil krátkou informaci o žhářích z Vítkova: "Ti hoši byli financováni Witikobundem." Jistý Anonymní k tomu zaslal komentář: "Ta "informace" byla asi ze zdroje "jedna paní povídala". anebo proč ten zdroj nejmenujete, Šamane?"
Dříve, než na tuto otázku odpovím, zveřejním zde několik příbuzných informací, jejichž zdroj jmenuji.


Stejnou otázku, vlastně už i odpověď, zveřejňuje na svém blogu Slepecká hůl pan Tomáš Pecina:
"Další ideodiversní centrála odhalena!
O objev se postaral Jan Kovanic alias Šaman, jinak komunista naruby do morku kostí, a jeho zdrojem je důvěryhodná agentura JPP neboli Jedna-Paní-Povídala. Kvalita informace je tedy pochybná, což nikterak nevadí, aby ji duše čisté a kritickým myšlením nezasažené jako Věra Tydlitátová nevydávaly bezmála za pravdu Boží.
A jaká že je to informace? Šaman zjistil, kdo financoval vítkovské žháře: byla to sudetoněmecká organisace Witikobund, tato, jak autor s půvabem upomínajícím na někdejší Rudé právo píše, "nejreakčnější část sudetoněmeckých organisací, založená esesáky, gestapáky, henleinovci a nacisty".
Docela komická představa: osobně mám k Witikobundu, úctyhodnému sudetoněmeckému spolku, určité výhrady, ty jsou však směřovány výlučně vůči jeho nacionalismu, jenž je mi cizí. Představa, že by tito vážení pánové a dámy přispěli na něco tak obludného, jako je rasistický útok ve Vítkově, je skutečně jako z jiného světa. Což pochopitelně nevadí, aby se jí primitivní koryfejové, jak říkávají čeští emigranti, ideologie marxismu-kapitalismu, nezaštiťovali a nepoužívali ji k vyvolávání xenofobie, protiněmecké hysterie a pocitu strachu."
(Vystavil Tomáš Pecina v 15:51 na svém blogu)

"Vážení pánové a dámy" z Witikobundu podle přesně stejně úctyhodného pana Tomáše Peciny jsou českým ministerstvem vnitra označeni poněkud jinak:

"Pozornost si rovněž zaslouží organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů – Witikobund, který v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory. Programem organizace je odstranění tzv. „zločinných Benešových dekretů“ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě. Dále program obsahuje vymýcení tzv. lží o zločinech Němců za druhé světové války a pranýřování tzv. holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého způsobu myšlení. Kromě Bavorska je na německém území jeho nejsilnější složkou organizace v Severním Porýní – Vestfálsku. Od r. 2001 je Witikobund považován ze strany německé zpravodajské služby BfV za extremistickou organizaci. Působí též v Rakousku, kde provádí patrně nejostřejší protičeskou propagandu. Vliv Witikobundu ve Spolkové republice Německo v poslední době vzrostl. Činnost ostatních neonacistických organizací, např. kameradschaftů, se orientovala především na štvaní proti přistěhovalcům, antisemitismus a projevy xenofobie obecně."

Zdroj: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003), kapitola IV. Situace ve středoevropském geopolitickém prostoru.

Zpráva ministerstva vnitra pochází z roku 2005 a zcela jistě ji nepsali redaktoři Rudého práva. Tu se jenom opakuje stará známá nordická lest, podle které se náckové pasují za bojovníky proti komunismu, a každý, kdo se postaví proti náckům, je "komunista naruby do morku kostí" (před sedmdesáti lety by stejní týpci napsali "židobolševik").

Jaký jsem komunista, či komunista naruby(?) už asi odhalil každý čtenář Šamanova doupěte - jak na Neviditelném psu, tak i v mé hospůdce U hřbitova. No a v úctyhodnost pana Tomáše Peciny asi uvěří každý člověk, který mu fandí v jeho snaze založit "Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku", kde byl členem přípravného výboru. Ovšem tuto úctyhodnou snahu "bolševičtí úředníci" Ministerstva vnitra (s ministrem Martinem Pecinou v čele:) v srpnu 2009 zhatili. Což neznamená, že jeho boj skončil...

S pány typu Tomáše Peciny a úctyhodných členů vlasteneckého spolku Witikobund se chce spolčit například A.S.Pergill v boji proti muslimům, (to se ale pletete, ASP, jak uvidíte níže), jako své antihrdiny je na svou hruď určitě dychtivě antipřivine i antivlastenec větší, zatímco normálnější návštěvníci hospůdky s nimi budou diskutovat jako s normálními lidmi.

Pro jiné přítomné, než Většího vlastence trapně dementuji jeho trapnou "chválu", podle níž jsem napsal další "obžalobou agresivního revanšistického Německa". Zmínil jsem jen Witikobund, které samo "revanšistické Německo" považuje za pravicově extrémistickou organisaci a naše ministerstvo vnitra jako organizaci neonacistickou...

Zmrzačit mnohorozměrný svět jen na dvojrozměrnou bipolární linii (kdo není s námi, je proti nám) je příznakem celkem běžné duševní choroby, která zachvacuje hlavně politiky. Jestliže pravdivá slova lidí o současné středoevropské neonacistické politice, jako napsal třeba Větším vlastencem zmiňovaný učitel Oldřich Podlipný (...Vliv a působení neofašistů z Německa v ČR je zřejmý a přímý. Nejde jen o společné srazy, akce, o pouhou účast skupin neofašistů z Německa u nás. Jde o to, že z Německa jsou akce neofašistů ve východoevropských zemích a na Balkáně přímo řízeny a koordinovány... Hlavním politickým úkolem neofašistů v ČR je získávat podporu od části veřejnosti. Dostat se do některých radnic ve městech. Odtud pak rozvíjet další aktivity...) bývají otištěna z českých novin pouze ve starostalinistických Haló novinách, pak to svědčí zejména o nedostatečnosti jiných novin v této tematice - zejména, když slova pana učitele prakticky kopírují pravidelné zprávy ministerstva vnitra o extrémismu!

Upozornění na vyloučení objektivity: Moje hodnocení pana Tomáše Peciny nemůže být objektivní, neboť ho nemám rád od doby, kdy jsem o něm napsal: "V této válce" (kterou proti nám vede Bin Ládín) "je zrádce. Má mé hluboké pohrdání." Toto vyjádření bylo zveřejněno v článku Schvalovač mrtvol, kterým jsem reagoval na mediální blemtanici ohledně trestního stíhání toho pána za jeho výrok k atentátům 11.9.2001, jímž na Britských listech bojoval za ochranu demokracie: "Využívám svého práva na svobodu projevu, zaručeného článkem 17 Listiny základních práv a svobod, a prohlašuji, že schvaluji teroristický útok, provedený 11. září 2001 na Spojené státy." Politické právo na svobodu projevu vyslovil jakožto podporu svobody slova předsedy "Národně sociálního bloku" Jana Kopala, jenž 15.11.2001 na demonstraci svého Národně sociálního bloku pravil: "Země, jako je Spojené státy, která v minulosti napáchala tolik zla, podporovala v podstatě mezinárodní terorismus, sama se účastnila misí, jako byla Jugoslávie, kde nešlo o nic jiného než o vraždění civilních obětí, tak si nic jiného nezaslouží, nežli takovýto útok." Načež dodal, že Usáma bin Ládin by se měl stát vzorem českých dětí. Pecina tak upřednostnil Kopalovo politické právo za lidské právo na to nebýt zavražděn, a to v době (20.11.2001), kdy ještě nebyly sesbírány všechny kosti upálených či rozdrcených lidí!

"Národně sociální blog", dříve "Vlastenecká republikánská strana", nakonec nezískal registraci tohoto názvu ministerstvem vnitra, a nechal se posléze zapsat jako "Pravá Alternativa". Samotný Jan Kopal byl už roku 2002 z partaje vyhozen, naposledy se objevuje jako fýrer občanského sdružení "Národní domobrana" (2008)... Tyto spolky jsou označovány pro svůj slovník a pro své akce jako "neonacistické", já jim říkám (dle mne přesněji) "nacistické" či "náckovské". A kdo podporuje nácky (Jana Kopala), je u mne sám nácek (Tomáš Pecina), a ze své hospody ho vyhodím, i když nepáše žádný "trestný čin"...

(BTW:Podotýkám ještě, že pan Tomáš Pecina už Britské listy neredaktoruje - od té doby, co se s ním občanské sdružení Britské listy pohádalo kvůli jeho "neochotě vyúčtovat" v hospodaření spolku půl milionu korun, které se někde ztratily a podalo na něj kvůli tomu trestní oznámení. Které policie posléze odložila.
Dodám pro vyváženost, že také na mne bylo podáno trestní oznámení - že jsem totiž jistého neonacistického tvora ve svém článku Náckové národa Švejkova označil za nácka. Předložil jsem logický sled důvodů, který vyšetřovatele přesvědčil, že není trestné označovat neonacisty za nácky, a toto trestní oznámení policie odložila...)

Tak, a teď konečně k té štěpné informaci: To, že němečtí náckové podporují české nácky si různé paní povídají už několik let. Například zde:
Jedna paní povídala: Sudety Němcům...

Identitu mnou zmiňované jedné paní, co mi to povídala, zde uvádět nebudu - až pouze pokud by si to sama výslovně přála. Ostatně ta paní má na krku už dost trestních oznámení a přímých výhrůžek, jak od politiků demokratického českého státu, tak od úctyhodných německých občanů, nacistických vrahů. Odvolám se zde na právo novináře tajit svůj zdroj informací. Pro přesnost uvádím, že ta informace není ověřená (nemám druhý zdroj, nemám důkazy - jen prohlášení jedné paní, která to povídala). Nicméně je zajímavé, jakou odezvu zveřejnění tohoto hospodského tlachu v zastrčené špeluňce s návštěvností 100-200 hostů denně, vyvolalo - zejména v kruzích, hájících politická práva nácků a teroristů...

Ještě přidám dvě odpovědi štamgastům:
Štamgastovi (Dobrá, dneska je výročí, ale stejně takovej záchvat logoreje je na pováženou. Neměl by hospodskej zavolat doktora?): Tady by se, štamgaste, uživil celý psychiatrický ústav. Řešením by bylo stopnout debaty - ale v hospodě, která byla kvůli debatám založena, by to bylo poněkud divné. Zatím jsem stopnul jen jeden explicitně antisemitský komentář. Nemám však čas číst všechny komentáře, proto je možné, že jednou zavřu celou hospodu - a pak se budou moci producírovat mí hosté pouze pod svými občanskými jmény na jiných webech - což někteří z nich ostatně už činí.

STK (Bude dneska za hřbitovem nějaký fotbal? Či snad demonstrace? Nebo co tu dělá takové množství neznámých Gesichtů?) No, je ten dušičkový a haloweenský čas, Kocoure. A zetlelé mrtvoly vylézají z hrobů. A některé nejsou ani tak zetlelé - září evidentním zdravím: Nacionalismus, nacismus, antisemitismus - i když si říkají jinak. Tlemí se a dobývají se do hospody se slepeckou holí v ruce, Hledajíce, koho by s ní zmlátily...

Psáno v Praze dne 7. listopadu 2010

PS: Za druhý zdroj nepovažuji zde uvedenou informaci jiné jedné paní (MfDnes), která cituje jinou paní (Týden).

56 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Údajný žhář z Vítkova je hrdým Čechem


Vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi !

Všichni víme, že nacismus a fašismus stále sílí, že stále více ohrožují naši státní i národní existenci. Vždyť to vidíme dnes a denně na ulicích našich měst a vesnic, ten příliv západních cizinců, ty německé vozy s cizími i našimi SPZ ! Vidíme všude vtíravou reklamu na německé i jiné západní produkty. Na stáncích s denním tiskem naopak nevidíme jiné české noviny než Právo a Haló noviny. Jedním slovem HRŮZA.

Ale o tzv.žhářích z Vítkova toho moc nevíme. Bodejť bychom taky věděli, když současná policie a justice slouží zájmům vykořisťovatelů a demokratů. Když téměř všechna "česká" masmédia ovládá velkoněmecký velkokapitál.

Přesto však víme, že hoši, obžalovaní z žhářství ve Vítkově, jsou roduvěrnými Čechy. Že chtěli chránit naši vlast a náš národ.
Připustíme-li jejich odsouzení třídní justicí, budou před soud vláčeni další a další čeští vlastenci, tentokrát za humánní odsun Němců z naší země a pod naši zeminu. Kolik tzv.hromadných hrobů našich národních nepřátel otevřela policie současného kapitalistického státu, jen za letošní rok ? Kolik našich spoluobčanů důchodového věku počítá s nespravedlivým uvězněním, s uvržením do žaláře ke statečné soudružce Brožové-Polednové ?
Ano, to všechno jsou důsledky naší letošní nevýhry v parlamentních volbách.
Dejte si pár facek, všichni čeští vlastenci, kdo jste ve víře v naše snadné vítězství odjeli v pátek v poledne na chatu, abyste se v neděli večer vrátili k porážce vlasteneckých sil.

"Člověk by měl být nějakým způsobem hrdý na to, že je Čech, že máme nějakou svoji kulturu, historii, památky."
Václav Cojocaru, 11.5.2010

***Volte ČSSD a KSČM !***

STK řekl(a)...

Tož Šamane,
dneska na noc si asi vyskočím až nahoru na kachláky, až pod strop - tam za mnou snad přízraky nedolezou. A je tam teplo. Doufám, že se časem všichni přízraci unaví a půjdou zase o dům dál.

Nestačím se divit, jak silně působí jeden Šaman () na smečku. Mě nechávají skoro všichni na pokoji. Že bych měl tak krotké názory? Nebo byl bez postoje? Ale možná jim jenom nestojím za námahu.

K bipolaritě: ona je to možná spíše hypotetická monopolarita. Mají svého nepřítele, to je ale vše. Nemohou si jej vymezit ani proti sobě, ani proti jiným, vlastně proti nikomu. Z jednoho pólu ten proud ale neproteče. Nemá kam. Statika. Mrtvo. Mrtvolno.

Jenom se divím, že se tu pořád objevuje to panžidovské spiknutí. To už je hotový folklór. Je sice pravda, že tu a tam člověk zjistí, že spolu úspěšně kooperují lidé, kteří jako Židé vypadají, nebo se tak chovají, případně jimi jsou. Ale to je spíš tím, že se, podle mě nepatrně, podle jiných zásadně liší od zbytku, průměru populace. Stejně jako Poláci, horolezci nebo blonďáci. Že si dva rabíni rozumí lépe, než katolický kněz s imámem.
(Typického "Průměra" jsem ale ještě nepotkal...)

Asi na téma "Jak na Židy?" časem sesmolím nějakou stať. Bez závěru, zato s úvodem. A budu buď z hospody vymazán, nebo mě konečně začne pronásledovat smečka.

informace řekl(a)...

STK,
chybí Vám, že Vás nechává smečka na pokoji? To se mnou se hádají pořád a vybraně mi nadávají pod různými nicky. Větší logoroik mě docela ignoruje, už se mnou ani nemluví. Teď jsem našla zajímavý sajt o neonacizmu a neofašizmu, ale pročtu si to zítra. Teď jdu spát.
Dobrou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Fašismus – zdroj a nástroj agresivní politiky Německa a NATO (2.část)

Jak se k neofašistické provokativní akci stavěla vláda SPD- Zelení? (1998-2005). Mluvčí vlády Uwe Karstem Haye řekl: "JE TO NESMÍRNÁ PROVOKACE". To ale bylo také vše. Ačkoli obyvatelé Berlína a z dalších míst SRN žádali okamžitý zákaz NPD, vláda SPD - Zelení toto vše projednávala a zveřejnila 3. prosince 2001 toto stanovisko: "VŠEOBECNÝ ZÁKAZ NPD ZATÍM NENÍ MOŽNÝ". Ale proč ?? Uvedená vláda, ale i další vlády SRN omlouvají existenci neofašistické NPD a její odnože. Neofašisté jsou fakticky ve SRN legalizováni. Tento stav bude mít nesporně velmi závažné důsledky. Postupimské dohody jsou provokativně porušovány. Je nutné vládám SRN a celému evropskému a mezinárodnímu společenství obsah dohod z Postupimi stále připomínat. Také antifašisté musí, podle mého názoru, vykonat ještě mnoho, aby neofašismus byl účinně a prokazatelně potírán a nakonec vymýcen a znemožněn. V Postupimských dohodách o Německu, v části Politické zásady se velmi přesně uvádí : "Zničit národně socialistickou stranu a její přidružené a podřízené organizace, rozpustit všechny nacistické organizace, zajistit, aby nebyly v žádné formě obnoveny a znemožnit jakoukoli nacistickou a militaristickou činnost anebo propagandu ... Německá výchova bude kontrolována tak, aby byly úplně vyloučeny nacistické a militaristické doktríny, a aby byl umožněn úspěšný rozvoj demokratických ideí ...". (Německá otázka 1945 - 1963, Praha 1964, s. 74- 75).
Nahlédněme do škol ve SRN. Například: Nedůsledně je vykládána historie Německa, zvláště pak období let 1933 - 1945. Píší se slohové úkoly o "vyhnání" Němců. Šíří se nepravdy o příčinách a důsledcích porážky fašistického Německa ve druhé světové válce. 0 odsunu Němců atd.

K obsahu a profilu NPD
Nacionální strana Německa. Jak tato neofašistická strana vznikala? Fašistické Německo bylo poraženo antifašistickou koalicí (SSSR, USA, V.Británie) ve druhé světové válce. Tuto válku fašistické Německo rozpoutalo. Německá pangermánská ideologie hlásala program nadvlády Německa nad Evropou. Potom i ve světě. Antifašistické velmoci porážkou fašistického Německa v roce 1945 udělaly konec německým světovládným plánům a ambicím a Vítězné velmoci zakázaly činnost NSDAP, jak již bylo uvedeno. Fašističtí funkcionáři z NSDAP zvláště v západních okupačních zónách začali vytvářet skupiny, buňky, spolky, kde se scházeli funkcionáři zakázané NSDAP a dalších fašistických spolků z doby Hitlera. Šlo ale také o nové stoupence fašismu, kteří nepřijali porážku Německa. Ti, co uctívali fašistickou výbojnou ideologii a politiku. Ideologickou náplní byl nesouhlas s porážkou Německa a dohodami z Postupimi. Z původních malých skupinek neofašistů se vytvářely větší. Vznikala postupně výchozí organizační struktura německého neofašismu. Postup starých i nových neofašistů v poraženém Německu byl promyšlený. Bylo to také z důvodů, aby například názvy vznikajících stran byly přijatelné pro západní okupační úřady. Tyto úřady ale velmi dobře věděly o co jde. Bující neofašismus tolerovaly. V roce 1945 neofašisté založili Německou konzervativní stranu. A vedle ní Německou stranu výstavby. Jejich ideologie se opírala o pangermanismus, revanš a militarismus. Rozšiřovaly se názory o tom, že Německo se musí rychle hospodářsky a mocensky obnovit. Aby mohlo s novými silami odčinit válečnou porážku z druhé světové války. To vedlo v roce 1946 ke vzniku PRAVICOVÉ STRANY NĚMECKA. Tento krok západní okupační správa tolerovala, protože pravicový politický směr a vývoj byl v souladu s politikou USA, V. Británie a Francie.

Větší vlastenec řekl(a)...

U Ramónova cepínu !

Vždyť se první část mého čtyřdílného vlasteneckého příspěvku zobrazila ! A po odeslání DRUHÉ části zde není ?! Či zlé jen to bylo mámení ? Či Němci-fašisti opět do Doupěte si našli cestičku, by vlastence české šikanovali ? Snad jen Lenin ví ...

Nuže, odešlu opět část první. Omlouvám se za obtíže mnou nezpůsobené, vážení vlastenci a vážené vlastenky.

Větší vlastenec řekl(a)...

Fašismus – zdroj a nástroj agresivní politiky Německa a NATO (1.část)


Vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé a soudruzi !

Ve výše uvedeném článku se Velký Šaman se pochvalně zmiňuje o bytostně pravdivém textu s.učitele Oldřicha Podlipného, velkého vlastence českého. Není divu – příspěvek s.Podlipného je součástí skvělé vlastenecké publikace „NĚMECKO - MY A NATO“ (http://slovanvyborcr.hostuju.cz/Nemecko.pdf) jednoho z našich nejpřednějších pokrokových historiků, s.PhDr. J.Groušla, CSc.
Ano, právě toho s.Groušla, s nímž je Velký Šaman často srovnáván, díky svému neochvějnému vlastenectví, díky zdravému českému přístupu k Němcům a podobným nepřátelům, díky rozhodnému odporu vůči snahám našich dědičných nepřátel o zrušení Dekretů presidenta republiky a zničení naší vlasti i národa.

S.Groušl zařadil text s.Podlipného na závěr čtvrté kapitoly svého pronikavého díla, které by mělo ležet na nočním stolku každého opravdového českého vlastence. Přečtěte si nyní, vážení vlastenci a vážené vlastenky, alespoň část z tohoto díla :


4. NEOFAŠISMUS DNEŠNÍ DOBY
Začalo to tím, že dohody antifašistické koalice z Postupimi z roku 1945 byly sabotovány a neplněny. Antifašistické velmoci přijaly rozhodnutí o zákazu činnosti všech německých fašistických organizací, stran a spolků. Konkrétně to vyjadřoval zákon Kontrolní rady č. 2. Rozpuštění a likvidace nacistických organizací 10. října 1945. Zločinecká fašistická strana NSDAP byla na prvním místě ve jmenovaném seznamu 62 fašistických organizací v Německu. Důsledně byl uvedený zákon realizován jen v sovětské okupační zóně. V západních okupačních zónách byl realizován velmi povrchně a nedůsledně. To umožnilo přežití a znovuorganizování neofašismu ve SRN po roce 1949. Od této doby až po současnost ve sjednoceném Německu se nebezpečně prosazuje v praxi tendence r ů s t u neofašismu. Vlády SRN jen přihlížejí.
19. srpna 2006 pochodovaly skupiny neofašistů Berlínem a dalšími městy ve SRN. Uctívají německého fašistického zločince Rudolfa Hesse. Ale i další fašisty. Německý fašismus jako takový! Oficiální představitelé SRN často prohlašují, že demokracie ve SRN je pevná, že se ve SRN udělalo nejvíce pro demokracii. Praxe je jiná. Neofašisté se ve SRN stále dokonaleji organizují! Mají své organizační struktury, peníze, vydavatelství. Pořádají srazy, vydávají neofašistickou literaturu, symboly. Okázale oslavují fašistického zločince Hitlera, Himmlera a další zločince. Svůj vliv cíleně šíří do ostatních zemí NATO a EU.Novým^nebezpečným rysem je prudké rozšiřování neofašismu na východ od Německa, na Balkán, do Pobaltí, na Ukrajinu, do ČR, Polska a dalších zemí.


Jak se chápe demokracie v Německu
V Berlíně proběhla 1. prosince 2001 neofašistická akce. Více než 4 000 neofašistů a mnoho příznivců neofašistické NPD se hlásilo k fašistické ideologii a k fašistickému Německu. "Jsme tu opět", "Německo především", „Německo jen pro Němce", "Cizinci ven", "My pokračujeme tam, kde naší otcové museli skončit v roce 1945", "Německo nedáme, budeme ho bránit", "Jsme hrdí na německý wehrmacht", "Rok 1945 byl pro Německo jen přestávkou, naše cíle zůstávají" ...
Nejen tato hesla, ale mnoho dalších vyjadřovaly a dále vyjadřují ideologii a záměry soudobého neofašismu ve SRN. A co dělá vláda SRN, co dělá Spolkový ústavní soud???
Neofašisté utočili na výstavu o zločinech fašistického wehrmachtu za druhé světové války na východní frontě. A nejen zde. Hyenismus při vraždění dětí, žen a starců neofašisté dnešní doby oslavují !!
Výstavu naproti tomu mnoho obyvatel Berlína a dalších měst, kde výstava byla instalována, podpořilo jako pravdivý a potřebný obraz s fakty na zločiny wehrmachtu za druhé světové války. Zejména spáchaných zločinů v Polsku, na území SSSR a ostatních zemí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak teď jsem to viděl.
1.část mého příspěvku tady BYLA; stiskl jsem "aktualizovat", BLIK ! a už není. Uh oh.
Po dalším zobrazení 1.části si obrazovku VYFOTÍM, abych měl důkaz.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano.
Mám fotografie. Ve 3.18 tady můj příspěvek byl, teď už není.
Nejspíše v důsledků rejdů temných sil. Konečně - kdo vymyslel počítače ? Kdo ovládá internet ? (Web vymyslel pokrokový Al Gore; toho nepodezírám.)
Inu, imperialisti a sionisti. Ti rozhodně nemají zájem na zveřejňování pravdy o posilování fašismu a nacismu, o zvyšujícím se ohrožení naší vlasti ze strany Německa a NATO.

Takže, vážení vlastenci a vážené vlastenky, přečtěte si raději CELÉ pronikavé dílo jednoho z našich nejpřednějších pokrokových historiků, s.PhDr. J.Groušla, CSc. "NĚMECKO - MY A NATO". (http://slovanvyborcr.hostuju.cz/Nemecko.pdf)

Volte obnovení tradičního přátelství s velkým ruským národem, naší jedinou záštitou proti sudetoněmeckému revanšismu a americkému imperialismu !***Volte ČSSD a KSČM !

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane,
existují opravdu skuteční náckové, které jste tu vyjmenoval, a potom ještě pár dalších. Když si zamluví větší hospodu, tak si musejí sezvat kolegy z pár okolních zemí, aby tam netrpěli agorafobií.
Průšvih je, že řada organizací (včetně explicitně (pro)židovského "Sdružení proti antisemitismu") označuje jako "nácky" lidi, jako je pan Hájek (viz článek "Tisíc malých trpkostí" na Neviditelném psovi ze 6. 11. tohoto roku. Když levičákovi řeknete, že výše trestu by neměla zohledňovat etnicitu pachatele, tak se dozvíte, že "tento názor je bezpochybně ryze fašistický". Navíc hájkové (druhové označení, proto malým písmenem) v naprosté většině případů inklinují ke kritice islamistů, takže se slogany "Za 11. září si mohou USA samy" či "WTC rozbombardovaly / vyhodily do vzduchu Mossad a CIA", šířenými převážně islamisty, u nich moc neuspějete. Už proto, že, na rozdíl od vámi jmenovaných (a dobrých 90 % muslimů), jsou s to rozpoznat, že tyhle slogany se vzájemně vylučují.
Levičácké organizace zde dělají stejný pojmový b*l jako v případě nacismu a fašismu, protože obě tato hnutí nemají ani v představách o politickém uspořádání společnosti, ani v ekonomickém programu s pravicí nic společného. Mussoliniho režim byl téměř identický s režimem v bývalé Jugoslávii za Tita, Hitlerův nacismus se blížil stalinistickému komunismu (ten pouze neměl tak silný nacionalistický akcent).
Takže ano, s lidmi jako je pan Hájek se spojit zcela jistě chci, lidé, jako jmenujete, jsou mi v zásadě lhostejní, protože tč. jsou generálové bez vojska a jsou tudíž, přes podporu z bůhvíjakých zdrojů, do značné míry bezvýznamní. Levičácké, sionistické a jiné podobné organizace hájky nazývají "nácky", já to beru, protože hádat se s méněcennými h*vady nemá žádný význam, takže se holt budu spojovat s "nácky".
Jako každý správný generál se připravujete na minulou válku, protože ta budoucí nebude o nacismu, ale o islamismu. Z hlediska Židů je to jedno, protože Mohamed vyhlásil program vyhlazení Židů dávno před Hitlerem a daleko explicitněji. Islámská legenda o posledním Židovi také nenapovídá dobré úmysly z této strany fronty. Přitom je zajímavé, že řada židovských a sionistických organizací a osobností podporuje islamisty proti demokracii. Překvapující nikoli, protože to samé dělaly o dvě generace dřív osobnosti stejného typu ve vztahu k nacismu (i sudetoněmecké hnutí bylo do značné míry financováno z peněz německy cítících a první republiku nenávidějících Židů, je znám dokonce případ jednoho bohatého Žida, který šel vítat s vlajkou s haknkrajcem přijíždějící Wermacht v březnu 1939 - a pak se tihle lidi divili, pokud přežili koncentrák, že šli se svými "soukmenovci" do odsunu).

Mečislav Kozel řekl(a)...

Tak jsem se prodral tou záplavou slov, poukazujících na různé osobní animozity v českém internetu, a vyšlo mi, že vítkovičtí žháři byli sponzorováni Witikobundem, protože v roce 2002 byl českokrumlovské radnici doručen poštou leták s textem "Sudety byly a opět budou německé", jehož autorství Witikobund popírá. Jestli to není důkaz!
Tyto aktivity Witikobundu jsou bez jakéhokoli zrnka pochybnosti způsobilé ohrozit bezpečnost republiky! A dále snímá tento neotřesitelný důkaz část zodpovědnosti z vítkovických žhářů, protože byli navedeni sudeťáckými nácky!
Paní, jejíž identita zůstává zahalena rouškou tajemství, má prý " na krku už dost trestních oznámení a přímých výhrůžek". Asi ne bezdůvodně.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
k jinému článku (na Neviditelném psu; Kladné věci, které si tento národ zaslouží).
Pan senátor Štětina po návštěvě Jižní Osetie oznámil, že gruzínské síly sice obklíčil jihoosetské hlavní město, ale v obklíčení otevřeli humanitární koridory pro odchod civilního obyvatelstva. Při pohledu na mapu vidíte, že kolem jsou pusté hory. Jinými slovy - chtěli vyhnat Osetince do hor, aby tam pochcípali. Genocida.
Historické nároky Gruzie se opírají o frontovou linii mezi bolševiky a menševiky z let 1918 až 1921, která probíhala po současných Gruzií uznávaných hranicích a poté byly soudruhem Stalinem (byl gruzínec) potvrzeny jako vnitřní administrativní hranice. Nikdy předtím ani nikdy potom tato hranice neexistovala (při rozpadu Sovětského svazu nebyla obnovena, protože Osetinci a Abcházci Gruzínskou armádu vyhnali.
Tolik k Ruské agresivitě. Podle mého názoru v otázce Jižní Osetie a Abcházie mají Rusové plnou pravdu. I když to asi bude jediný případ, kdy pravdu mají.
Je sranda, když země vzniklá odtržením od většího celku (Gruzie ztratila samostatnost ještě za Carů) se prohlašuje za nedělitelnou i v případach stejně historicky zakotveného celku (Osetinci mají vlastní historickou říši).
Petr Kohout

Větší vlastenec řekl(a)...

Nedělejte si z toho srandu, Vy Kozle jeden ! Tady jde o přímé ohrožení našeho bytí !
Fašisti postupují na všech frontách, v našem týlu je podporuje Pátá kolona Havlů, Topolánků, Schwarzenbergů, Halíků a jim podobných, a Vy z toho máte smích ?!?

Vždyť ten fašistický Witikobund se snaží zdiskreditovat dobré české vlastence ! Což jste nečetl můj citát z vlastenecké promluvy Václava Cojocaru, kterou náš soukmenovec neohroženě přednesl před třídním soudem ?
Takový vlastenec by jistě vědomě nepřijal mrzký peníz od Němců-fašistů ! Takový vlastenec by naopak za všech svých sil pomáhal očistit naši tisíciletou vlast od Němců a sionistů, kdyby tito naši dědiční nepřátelé ještě na našem území žili.
A zprávy o fašistické podstatě Německa (dříve jen tzv.Západního, dnes celého) si můžete přečíst prakticky denně nejen zde na vlasteneckém Doupěti, ale i v Haló novinách, kromě Práva jediném "našem" deníku, jenž není vlastněn velkoněmeckým velkokapitálem !
Roduvěrný Čech už nepotřebuje žádné další důkazy !!

"Zas Sasové chtěli by sekat naše sosny ztepilé,
zas Bavoři chtěli by do naší půdy pluhy zabořit,
zas ruce Teutonů chtěly by držet lana svých zvonů.
Ne, neprojdou !
Neprojdou Germáni ani Prusové,
nepostaví si mosty zde nové,
či divadla, školy, katedrály. Ne a ne !
Je to naše země česká, domov můj,
i domov Tvůj, bratře Ivane !"

Ruská federace - naše jediná záštita proti německoamerické invazi !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený pane Kohoute,

dovoluji si Vás upozornit, že Rusové, naši starší bratři, mají pravdu téměř vždy. A ÚPLNĚ VŽDYCKY jsou na straně národně-osvobozeneckých hnutí a organizací, na straně míru a pokroku. Příkladů v historii bychom našli bezpočet, takže jako pars pro toto jediný, zato nám všem známý : V létě roku 1968 se pravicové síly v naší vlasti intenzivně připravovaly na otevřený ozbrojený boj proti Straně a státu, připravovaly otevření hranic naší tisícileté vlasti vpádu amerických a německých hord. Sovětský svaz, spolu s ostatními socialistickými zeměmi, nám přispěchal na pomoc v hodině dvanácté. Byli jsme zachráněni, byl zachráněn socialismus a naše státní i národní suverenita.
Stejně tak byly zachráněny národy Abcházie a Jižní Osetie, stejně tak budou zachráněni, bude-li to třeba, i obyvatelé Autonomní oblasti Kurorty imeni Karla (původně "Karlovarsko").

Tehdy bude v Čechách dobře, až si kozák ve Vltavě svůj tank omyje.***Volte ČSSD a KSČM !

Mečislav Kozel řekl(a)...

To se vtipkuje o poctivém českém jménu! Já taky nevyčítám zdejším diskutérům, že se jmnují Uebelacker nebo Schuhmacher.

stk řekl(a)...

Pozoruji (z výšky kachlových kamen) ten nekonečný slovní průjem a dumám, kdy už hospodský otevře dveře, abychom se v těch exkrementech neutopili.
A stejně by se pak mělo všechno vydesinfikovat. Smrdí to tu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pravdu píšete, vážený STK.
Před řadou let jsem se vrátil do svého studentského pokojíku (na tzv. privátě, to jest v pronajaté části soukromého domu) v poněkud veselejší náladě. Přede dveřmi se producíroval velký a tlustý kocour domácích, a jako obvykle chtěl dovnitř. V oné náladě jsem jej výjimečně vpustil.
Kocour se uvelebil na koberci pod stolem, já jsem v poklidu zalehl. V noci mne probudil smrad. Opravdu - ten zápach by doslova probudil mrtvého.
Kocoura jsem vyhnal, lejno odstranil co nejpečlivěji. Koberec byl domácích, stály na něm těžké skříně; jinak bych ho asi taky vyhodil. Smrad se v mém pokojíku držel několik měsíců.
Prostě - vydesinfikovat by to chtělo. Jojo.

Pedro řekl(a)...

4. LISTOPADU 2010 13:03
Pan Neff si kdysi řekl, že pozvedne úroveň diskusí na Neviditelném psu tím, že účastníci budou své příspěvky uveřejňovat pod svými jmény, nikoliv pod nicky. Výsledek je vidět - vzájemné napadání a vulgární spílání si dvou vyhraněných skupin diskutujících - Pavel, Pixa, Černík versus Kylchap, Janyška (velký příznivec Kelainó -DZP!), Sedláček, Zlobil. A to se pomalu přelévá sem, do hospůdky - hnus, velebnosti. A k poslednímu příspěvku nade mnou nemám slov....

STK řekl(a)...

Smrad po kocourech vydrží i několik let. To je zvlášť úporný, nevymýtitelný smrad - skoro jako svědomí. ;-)

Jen to chce mít nastudovánu "Knihu lesní moudrosti" abychom věděli, po čem co je.
Třeba po včelách je med.
A někdy se ozve i husa nepotrefená.
Nebo že by... ? Ne, ne, to se mi nechce věřit. Takový VV přece není! Zřítil by se mi můj internetový svět!

stk řekl(a)...

Pedro, on to tak VV nemyslel. To je jenom takové naše "kočkování"...

stk řekl(a)...

4 Pedro:

A co se zbytku týče, je to stejné jako s vyrážkou. Když se to nebude škrábat, tak se to zahojí samo.
HLAVNĚ NEŠKRÁBAT!!!

Pedro řekl(a)...

Znám odtahování skříní, když se hledá, kde si to kotě ulevilo - taky jsme léta doma měli doma kočku (či kocoura)....

informace řekl(a)...

Pergillovi
Když jsem se probrala velkou spoustou článků na webu a materiály, na které mi laskavě dali odkaz přátelé historiici, vyplynulo přede mnou velké neklidné moře neonacistických a neofašistických organizací v Evropě, jejich vzájemné konexe, dohody o spolupráci, nejen politické ale i bojové, dohody o nových hranicích států v případě, že se podaří převrátit stávající demokratický systém. Je naivní, Pergille, spoléhat na nějaké spojenectví s neonácky k obraně západu proti islámu. Nebo na nějaké přispění ze strany ultralevice. Protože rasistický neonacizmus, ultralevicový revoluční komunizmus, fondamentalistický islamizmus jsou de facto spojenci v zápase proti evropské demokracii. Mluví o tom obsáhle francouzský historik a publicista Alexandre Del Valle v knize "Verdi, rossi, neri", nakl. Lindau 2009, kde poukazuje, že v některých případech jde o stará historická spojenectví jako byla za druhé světové války dohoda mezi Hitlerem a velkým muftim v Jeruzalému. Tyto na pohled tak rozdílné politicko ideologické směry spojuje za prvé vyhlášené a propagované nepřítelství vůči židovsko-křesťanskému západu, americkému imperializmu, tržnímu hospodářství, evropskému a americkému sionizmu. I když idologické kořeny jsou odlišné, cíl je společný - zničit západní "imperium zla". Za tím účelem jsou ochotni se spolčit třeba s ďáblem, momentálním spojencem. Jak by se mezi sebou tito spojenci nakonec vypořádali, kdyby dosáhli svého cíle, není docela jasné, ale pravděpodobně by převládla ta nejsilnější složka, islámská. Snad by si to mohli vertreibungoví revizionisté Postupimské dohody uvědomit. Nebo je to nad jejich schopnosti?

Chovatel řekl(a)...

Inzerát
Prodá se do dobrých životních podmíek velký statný bílý kozel bez rohů. Nedojí se. Vhodný na vypásání, nebo potěšení.

Schlesien ist nicht in Polen

Chovatel řekl(a)...

Kozel se dosud nenaučil číst a tak neví, že Horst-Rudolf Übelacker "war Direktor der Deutschen Bundesbank und Mitglied der CSU. Als solcher warb er 1989 für eine Koalition mit der rechtsextremistischen Partei Die Republikaner und wurde 1990 deren Mitglied sowie Kreisvorsitzender. Seit seiner Pensionierung lebt er in Linz, von wo aus der den Wiederaufbau des Arbeitskreises Witikobund Österreich betreibt. Er ist Mitglied der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des Bundesvorstandes der selben Landsmannschaft. Außerdem fungiert er seit 1989 als Präsident der "Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft" (Mitglied seit 1969) und seit 1996 als Vorsitzender des Witikobundes.
In einem 2002 im Grabert Verlag erschienen Buch "Weg mit den Benesch-Dekreten" erhob er darüber hinaus die Forderung, einem Beitritt Tschechiens zur Europäische Union solange nicht zuzustimmen, bis die Aufhebung der Beneš-Dekrete erfolgt sei."

N.N.Nemo řekl(a)...

To STK Ad "takové množství neznámých Gesichtů":

Za to může Kopretina. Ta citovala Šamana na určitých webech - a tu to máme.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Petr Kohout Ad "Historické nároky Gruzie se opírají o frontovou linii mezi bolševiky a menševiky z let 1918 až 1921":

Historické nároky Slovenska se opírají o frontovou linii mezi čs. legionáři a maďarskými bolševiky z roku 1919.

informace řekl(a)...

STK,
papírové světy se řítí rychle, ty elektronické se rozplynou na to tata.
A to ještě toho Monsieura neznáte.

Mečislav Kozel řekl(a)...

Možná, že víte, kdo byl jakýsi Uebelacker, ale o zemědělství nemáte ponětí. U nás na vsi stále ještě dojíme kozly metodou akademika Moskalenka: http://www.youtube.com/watch?v=pA7e5Rj0laQ

Chovatel řekl(a)...

Doopravdy? Tak Vy ráčíte být sovětskou pokrokovou metodou upravený exemplář? Zřejmě jde o dva rozdílné kozly!

stk řekl(a)...

Kapitáne, když to budeme škrábat, možná se nám na chviličku uleví.
Ale jak říkám, lepší je chvíli vydržet a NEŠKRÁBAT TO!

Harpyje řekl(a)...

To jste tedy udělal objev, Šamane! Sice nevím, kdo je pan Pecina, tak jako nevím jestli členové Witikobundu jsou "ctihodní lidé". Jedno ale vím určitě: není znám jeden jediný případ, že by tito lidé ukopali bezdomovce k smrti, zapálili dům, v kterém žijí Turci nebo Cikáni, nebo ubodali na ulici nevinné lidi, jejichž barva pleti se jim nezdá. Ve srovnání s tímto póvlem se musí každý Witikomann a každá Witikofrau jevit jako ztělesnění civilizovaného člověka. A je mi záhadou, proč by měli finančně podporovat tento póvl, a navíc český. Vaše domněnka o podpoře Witikobundu vítkovickým žhářům (nic jiného než domněnka to není) je tak přitažená za vlasy, a tak absurdní, že se nabízí jediné vysvětlení, a tím je Vaše obsese Sudeťáky.
Na to, abych věděla, že v Evropě existuje mezinárodní propojení neonacistických skupin nemusím probírat "velkou spoustou článků na webu a materiálů", neb nemám přátele historiky, kterým bych mohla vděčit za jejich odkazy. Stačí jen trocha selského rozumu. Blood and Honour, Storm a jiné neonacistické organizace (http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextreme_Netzwerke) jsou spolu propojeny, a jestli vůbec existují nějaké konexe mezi žháři z Vítkova a těmito neonacistickými sítěmi, tak je nutno hledat tam. Tam hledají vyšetřovací orgány, které mají jiné možnosti k dispozici, než Vy. Hledáním na internetu se pravdy nedopátráte.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Praktický dotaz : Co je to "Historický nárok" ?

Harpyje řekl(a)...

Dodatek: co se xenofobie týká, tak si takový Witikon v ničem nezadá s průměrným Čechem. Stačí číst komentáře na webu o muslimech a Cikánech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Sudeťáci financují svoje nepřátele ???

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé a soudruzi !
Už vícekrát jsem poukázal na obrovské a neuvěřitelné rozpory ve veřejně prezentovaných názorech Zakladatele a Správce tohoto blogu. Sami jste si mohli snadno povšimnout, že na jedné straně Velký Šaman správně česky a vlastenecky obhajuje věčnou platnost Dekretů presidenta republiky, ovšem na straně druhé nečesky a velezrádně propaguje kapitalismus a demokracii.
Copak to jde dohromady ?!?
Buď obhajuji humánní odsun Němců a německojazyčných sionistů (odsun z naší země i pod naši zeminu resp. po labském proudu) a humánní znárodnění majetku vykořisťovatelů, nebo jsem pro zachování Česka jako jazykově a národnostně nečisté země !
Buď podporuji osoby a politické strany, tradičně hájící samostatnost naší vlasti proti Němcům a imperialistům, nebo Havla, Topolánka, Schwarzenberga a jejich zrádné partaje !
Prostě – nelze pilíře naší státnosti zároveň bránit i podkopávat !
A právě tohle dělá Šaman řečený Velký.

S tímto vědomím musíme přistupovat i k jeho „informaci“ o financování českých vlastenců Witikobundem. Jistě, Witikobund, jako organizace německá a pravicová, je DVOJITĚ puncovaný nepřítel naší vlasti a našeho národa. Jenže ti údajní „žháři z Vítkova“ jsou NAŠINCI, našinci původem národním i třídním. Jsou to neohrožení následovníci našich otců a dědů, po válce čistících naši vlast od dědičných nepřátel. Takové české vlastence že by chtěli podporovat nepřátele všeho českého ???

Ne, nebudu zpochybňovat faktický základ zprávy Velkého Šamana. Vždyť jeho vysvětlení je DOKONALÉ A NEZPOCHYBNITELNÉ. Ano, letáky s textem „Sudety byly a opět budou německé“ dokazují vinu Witikobundu nade vší pochybnost.
Každý opravdový český vlastenec, každý člen Strany (KSČM i ČSSD), každý člen Klubu českého pohraničí, každý bývalý i budoucí příslušník Pohraniční stráže, Veřejné bezpečnosti, každý příslušník i spolupracovník Státní bezpečnosti, každý člen Lidových milicí – prostě DRTIVÁ VĚTŠINA NAŠEHO NÁRODA s tímto vysvětlením plně souhlasí.

Jen je nutno se ptát : Proč Witikobund posílá sprostá Eura na konta českých vlasteneckých dělníků ?
A každý roduvěrný Čech si může rovnou odpovědět : Aby Sudeťáci mohli naše vlastence zdiskreditovat. Aby si odstranili jednu z posledních překážek ve své snaze o vytržení naší vlasti z náruče Slovanstva, své zrůdné snaze o zatažení Česka do prohnilé Evropy.
Na to lze říci jediné : NEPROJDOU !

Volte obnovení bdělé ostrahy státních hranic proti sudetoněmeckým revanšistům a žoldákům NATO !***Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

dovoluji si Vás upozornit na nezpochybnitelný fakt : Průměrný Čech (i Moravan) stojí ve všech ohledech vysoko nad KAŽDÝM Němcem, nejen tedy nad pravicovým Sudeťákem-fašistou z Witikobundu či SdP.
Stojí nad ním vysoko už díky svému pokrokovému slovanskému původu, vysoce jej přesahuje svými vlastnostmi morálně-volními.

Už jsem to kdysi psal, ve svém nadšeném souhlasu s jedním z vlasteneckých článků Velkého Šamana : My jsme ÚPLNĚ JINÍ než Němci.
My bychom se ve stejné situaci (osobní i historické) chovali ÚPLNĚ JINAK, než zlí Němci !
My bychom nikdy neusilovali o uchvácení cizího území !
My bychom nikdy neprováděli loupeživé vpády na cizí území !
My bychom nikdy nebrali do otroctví celé sousední kmeny, nezpustošili přitom obrovská území jen kvůli zisku !
My bychom nikdy nesváděli naše porážky, způsobené našimi přílišnými ambicemi, na někoho jiného !
My bychom nikdy nevolili (natožpak opakovaně !) nějakou totalitní partaj !
My bychom nikdy nikoho nevylučovali z národního života !
My bychom nikdy nikomu neloupili majetek !
My bychom nikdy nikoho nehnali do sběrných táborů !
My bychom nikdy neprováděli etnickou nebo jazykovou čistku !
My bychom nikdy nikoho nepronásledovali z politických, národnostních nebo náboženských důvodů !
My bychom nikdy neprováděli justiční vraždy svých politických odpůrců !
My bychom nikdy nikoho nemučili !
My bychom nikdy nevraždili děti !

My jsme prostě NAŠINCI, ostatní (s výjimkou našich ruských bratří a ostatních Slovanů) jsou CIZINCI. A Němci jsou dědiční nepřátelé. Naším národním úkolem, daným nám Velebnou Matkou Přírodou, je učinit z Němců lidi, počeštit je. K tomu nám dopomáhej Nesmrtelný Lenin !

Kde domov můj,
kde domov můj?
V kraji znáš-li Marxu milém,
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!

***Volte ČSSD a KSČM !***

Harpyje řekl(a)...

Oceňuji Vaši rychlost a pohotovost, Vlastenče.

Větší vlastenec řekl(a)...

K obraně socialistické vlasti VŽDY PŘIPRAVEN !

Harpyje řekl(a)...

Jistě, "buď připraven"!
Ale pokud si pamatuji, tak jste nikdy, na rozdíl od mé osoby, nebyl pionýrem.
Nikdy jste nezažil ten povznášejíci pocit "šátkování".
Héč.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak teď jste se tedy dotkla mého bolavého místa, vážená paní Harpyje. VELMI bolavého.
Ano, nebyl jsem nikdy pionýrem, a dodnes to nesu útrpně. Myslím, že můj s.prastrýc se z takové černé ovce rodiny přesypával ve své bronzové urně, uložené v mramorovém sarkofágu v Národním památníku.

Nebyl jsem pionýrem, Lenine odpusť.
Co na tom, že jsem od 8.třídy ZDŠ spolupracoval s ideologickým tajemníkem OV KSČ Prahy 9 ? Co na tom, že mi na hruď pamětní medaili k 50.výročí S
SSR připjal osobně s.Степан Васильевич Червоненко ? Prostě jsem NEBYL PIONÝREM.

Některé příležitosti v životě přicházejí jen jednou.
„All those moments will be lost in time... like tears in rain...“

informace řekl(a)...

Schuhmachře,
chcete vidět názorně, co je "historický nárok"? Mrkněte se sem.
http://www.fronta.cz/plakat/vitezstvi
Podrobnější vysvětlení najdete tady:
http://www.fronta.cz/dokument/sudetonemecka-strana-akcni-program-z-leta-1938

N.N.Nemo řekl(a)...

Čeští neonaci jezdí do Německa demostrovat podporu se soukmenovci. (A nejen čeští.) Třeba letos do Drážďan:

Germany's rightwing scene has been staging demonstrations - or "mourning marches" - in Dresden on February 13 for over a decade. This year, the city of Dresden expects an additional 2,000 far-right supporters - in addition to the 6,500 German marchers - from around Europe, including Poland, Hungary, Slovakia, France, Spain, and the Czech Republic.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5243217,00.html
(Neo-Nazis allowed to march in commemoration of Dresden bombing)

Hitlere vstaň! Svět se zbláznil!

STK řekl(a)...

Wo liegt Schlesien? Šlonzaci byli naši, no ni?

Vzkaz pro M.Kozla: Dnes jsem opět pozoroval TV a byla tam reportáž o Hrdinném Kozlovi, který zachránil svému pánovi a majiteli život tím, že doslova nastavil svůj krk ráně nožem, kterou chtěl rozzuřený soused jeho pána vyřešit letitý spor o exkrementy v jeho zahradě. Krvácejícího Kozla majitel dopravil k veterináři - a Kozel přežil. Za to se stal dědicem celé chalupy a ostatního zvířectva, kteroužto právní možnost již někteří dotazovaní právníci ihned zuřivě popřeli...

Tak vidíte, Mečislave. Tak svět oplácí!

informace řekl(a)...

STK,
kozlové jsou příslovečně zvířata přítulná a špásovná. Tenhle Mečislav taky nikoho nebere na rohy, jen laškovně poskakuje a žertem dělá, že nás chce podnout do zadnice.

FG řekl(a)...

VV, dodatecne gratuluji k medaili od s. velvyslance Cervonenka. Kdyz uz jste nebyl pionyrem, stihnul jste to aspon do SSM, zalohy Strany? Nebo jste na to byl prilis mlad? Abych nebyl napomenut za kadrovani, priznavam clenstvi v Pionyru i v SSSM. A jeste jsem jako pionyr mel dvakrat tu cest setkati se s nasim nejhezcim s. presidentem.

Mečislav Kozel řekl(a)...

Nechápu, co jste Vaším hlubokomyslným příspěvkem o kozlu chtěl říct. Zřejmě se považujete za velkého mudrce. Já jsem jen prostý venkovan, zvyklý na přímou řeč.

Větší vlastenec řekl(a)...

Samozřejmě, FG, že jsem byl hrdým a aktivním členem SSM.
Zmatky mládí jsem včas překonal, o členství ve Svazu jsem zažádal hned po nástupu do učebního oboru *), poctivě jsem platil členské příspěvky, schůzí se zúčastňoval, diskutoval, podněty nanášel, hlasoval, kandidoval, důvěru svých soudruhů dostal. Stal jsem ideovým tajemníkem třídy. Tím začala moje dlouhá politická kariéra. Ach, to byly časy !
Škoda, přeškoda, že jsem tehdy důsledněji nežádal vydání své členské legitimace. Dostali jsme je (my všichni učni, nastoupivší do učení a SSM v r.1974) až za rok, s datem vstupu do Svazu "září 1975". A bez známek-potvrzení o zaplacení členských příspěvků za posledních 12 měsíců.
Proč to ? Inu, soudruh hospodář učilištního SSM vybrané peníze tzv.použil pro svoji potřebu. Naše příspěvky jednoduše propil.
Ještě po letech jsem musel znovu a znovu pracně vysvětlovat, proč jsem do SSM vstoupil tak pozdě.
Prostě - jak říkával s.Gottwald, důvěřuj, ale prověřuj.

--------------------------------------------------

*) Strana ve své nekonečné moudrosti rozhodla, že jako potomek doktorů-inteligentů bych se měl před dalším studiem blíže seznámit se životem pracujících. I vyučil jsem se zedníkem (s radostí a vyznamenáním), zkušenosti svých manuálně pracujících prarodičů využil a zúročil. Díky, po milionté díky, moje rodná Strano !

Anonymní řekl(a)...

Jestliže je pravdivá informace,že organizace bývalých sudetoněmeckých nacistů – Witikobund, který v prostředí landsmanschaftů šíří protičeské názory a v Česku chce z Němců udělat chudinky, napadané už od konce války zlými Čechy, že tato organizace financovala Vítkovské žháře, potom by se měl soud zabývat tím, jestli šlo opravdu o rasový útok na cigány. Dům přece patřil nějakým Němcům. Nemohl toto být důvod k zapálení? Že tam neoprávněně sqotovala cigánská rodina s dětmi opravdu nemusel nikdo vědět. Na katastru nemovitostí figurovala pouze německá jména.

Mečislav Kozel řekl(a)...

Jak vznikají fámy.
Když to někdo chce vědět, nechť si přečte příspěvek Anonymního z 6:04

Pedro řekl(a)...

To Anonymní 6:04. Měl jste to poradit advokátům obžalovaných (dnes už odsouzených) před soudním jednáním. Schopný advokát se silným žaludkem (a o žaludku advokátů nemám žádné iluze, jeden bydlí v baráku pode mnou - lže vám sprostě do očí a ani nemrkne) by je z toho vysekal, i kdyby to měl hnát až k Ústavnímu soudu. Tím nechci naznačit, že s tím, co se stalo ve Vítkově, souhlasím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Já myslím, vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi, že vlastenec "Anonymní 6:04" má pravdu, pravdu doslova národní.

Ano, vždyť je to vše dokonale logicky české resp. česky logické :
Naše mladé vlastence, dělníky, snažící se po vzoru našich otců a dědů o důslednou očistu naší vlasti od cizorodých živlů *), financovali (sudeto)němečtí fašisté. To je pravda, protože to napsal Velký Šaman a V.Tydlitátkovaná.
Proto, a JEN PROTO, naši mladí vlastenci podpálili dům patřící nějakým Němcům-fašistům. Chudáci malí, netušili, že dům je obýván příslušníky jistého nepřizpůsobivého etnika. Konkrétně toho etnika, jehož příslušníky evidují a sledují, k jehož humánnímu odsunu resp. resp.humánnímu zplynování naši mladí vlastenci již léta vyzývají. Svědkové, před soudem a pod přísahou tvrdící, že naše mladé vlastence slyšeli se domlouvat o "útoku na cikány"¨, prostě lhali. Nejspíše jsou podplaceni velkoněmeckým velkokapitálem.
Údajné výpovědi obžalovaných mladých vlastenců o "snaze nikomu zápalnými lahvemi neublížit, jen vyhnat z domku cikány" jsou ve skutečnosti výmyslem třídního soudu, výmyslem, ochotně rozšiřovaným denním tiskem, který upadl do rukou velkoněmeckého velkokapitálu (s výjimkou Práva a Haló novin).

To přece dává smysl ! To je přece smysl CELÝCH NAŠICH DĚJIN : Němci jsou zlí, my jsme dobří ! Německý gestapismus je ošklivý, český je hezký !

Prostě, vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi, "Anonymní 6:04" je opravdový a nefalšovaný našinec. Sláva mu ! Čech Čechovi bratrem, přítelem a soudruhem !
***Volte ČSSD, KSČM a DS !***

-----------------------------------------------------------

*) "Člověk by měl být nějakým způsobem hrdý na to, že je Čech, že máme nějakou svoji kulturu, historii, památky." Václav Cojocaru, jeden z našich mladých vlastenců, před nespravedlivým třídním soudem, dne 11.5.2010

Harpyje řekl(a)...

Anonymní z 6:04, předvedl jste exemplární ukázku logického myšlení.
Dům patřil Němcům, a proto jeho majitelé (členi Witikobundu) podplatili vítkovské žháře, aby ho podpálili.
Je nepochopitelné, že na to ještě nikdo nepřišel!

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje:
Pokud mají squateři malé děti, tak jsou při postupu v souladu s platnými zákony, prosazovanými a udržovanými sociálfašistickou levicí, dost obtížně vyhnatelní. Je velmi pravděpodobné, že škoda na domě (očekávaná i skutečná) je menší než náklady na soudní spor a jeho dovedení k exekuci (a je zcela jistě menší, pokud se započtou i náklady na to, že nemovitost bude několik let blokována; pak se v některých lokalitách vyplatí i totální destrukce domu).

Anonymní řekl(a)...

Ke komentáři z 9.11.,6:04:Jsem ráda, že jsem spekulací o spekulaci vyvolala zdejší diskuzi. Vzhledem k tomu, že jsem se o spekulaci, že žháři byli financováni organizací Witikobund, o které jsem mimochodem nikdy předtím neslyšela,použila trochu logiky z ní plynoucí.
Malé Natálky je mi nesmírně líto, ale vždycky si říkám, že sled událostí je řetěz složený z po sobě jdoucích ok.Když jedno vypadne, je další vývoj nepředpokládatelný anebo se událost nestane. Kdyby sqoteři nebyli sqotery v daném domě...

N.N.Nemo řekl(a)...

To Anonymní ad "Že tam neoprávněně sqotovala cigánská rodina s dětmi opravdu nemusel nikdo vědět."

Ta rodina tam bydlela už 30 let. Majitelé se o nemovitost nestarali.

guerrier řekl(a)...

[citace A.S.Pergill]
Pokud mají squateři malé děti, tak jsou při postupu v souladu s platnými zákony, prosazovanými a udržovanými sociálfašistickou levicí, dost obtížně vyhnatelní. Je velmi pravděpodobné, že škoda na domě (očekávaná i skutečná) je menší než náklady na soudní spor a jeho dovedení k exekuci (a je zcela jistě menší, pokud se započtou i náklady na to, že nemovitost bude několik let blokována; pak se v některých lokalitách vyplatí i totální destrukce domu).
[/citace]
Jenom zkouška

guerrier řekl(a)...

zkouška

zkouška
blabla