čtvrtek 25. listopadu 2010

Historická ostuda


Před dávnými a dávnými lety vždy na konci prvního listopadového týdne chodívaly průvody se zapálenými svícemi a pod zlatem tkanými praporci slavit vítězství na Bílé hoře. Už jsme dlouho neslavili 8. listopad, ani letos, kdy jsme vzpomínali 380. výročí. Vlastně bělohorské vítězství zatím slavíme pouze neslavením svátků jiných.


Děkovná procesí s fáborky a lampiónky už nechodí ani 7. listopadu. Ale nějak odmítáme slavit, co slaveno být má. Nebo nemá? Podle některých vykladačů našich dějin byl 9., pardon 8. květen 1945 pouze začátkem genocidy českých Němců. Naše nesvoboda trvala od roku 1939 nepřetržitě i přes roky 1945-48. Mnichov tak připadá na dobu svobody - Češi se tehdy pouze vrátili na své území z prostoru, který v roce 1918 neoprávněně obsadili proti vůli jeho německého obyvatelstva. Pak už ani nezarazí, když předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt pronese tato slova:

"Věřím, že jestliže se chce Česká republika stát jedním z nositelů evropského pořádku, potom k tomu patří i odstranění Benešových dekretů."

Asi jen pamětníky zamrazí sousloví "evropský pořádek", jehož součástí jsme měli čest být už v letech 1938-1945...

Jindy slyšíme, že Masaryk, krom toho, že to byl český nacionalista, jenž Němcům upřel právo na sebeurčení, byl vlastně komunista. Podobně i Jirásek a Palacký. A opět se dostáváme k době protireformace, kdy stavěním krásných barokních paláců a chrámů jsme se zase jednou přiblížili Evropě. Tedy ta část českého národa, které se podařilo přežít třicetiletou válku. Opravdu čekám, kdy už konečně začneme slavit vítězství na Bílé Hoře!

Ale zatím jenom zatloukáme, že máme nějaké úctyhodné státní svátky. Vloni Mladá fronta Dnes "oslavila" výročí vzniku novodobé české státnosti komentářem Martina Komárka "Necítím národní hrdost a jsem na to hrdý". V článku vysvětloval šéfkomentátor nejčtenějšího českého listu, proč nemáme slavit 28. říjen. Byl jsem žádostiv, co se dovím letos. A dověděl jsem se:

Historik Dušan Třeštík v celostránkovém rozhovoru s Karlem Hvížďalou, který byl uveřejněn v MfD 27. 10. 2000 řekl mj.: "Ve Varšavě všichni chodí 5. srpna na hřbitov vzdát hold padlým povstalcům z varšavského povstání. My nic takového nemáme, ale máme toho litovat? Máme někam chodit plakat a dávat svíčky, když nemáme kam?"

Ale my máme kam chodit dávat svíčky a máme kde plakat: Kounicovy koleje v Brně, střelnice v Kobylisích, Lidice, Terezín, Lety, Ploština, Pinkasova synagoga, Osvětim, Mauthausen, Jáchymov, pomníčky padlým z květnové revoluce 1945 i ze srpna 1968, Palachův hrob na Olšanech i mohyla na Dukle... To je "nikde"? Malý český 28. říjen 1918 se neodbyl pouhou manifestací, jak by se snad dle uveřejněného článku mohlo zdát, byl i výsledkem boje našich zahraničních legií. I ty mají své pomníky - od Zborova až po Vladivostok, v Itálii i Francii.

Náš národ možná není hrdinský, ale má své hrdiny i oběti. Je ostuda, pokud na ně zapomínáme. Je to ostuda našeho školství a našich novinářů. Vidím nyní, že to je i ostuda našich historiků!

Psáno v Praze dne 8. listopadu AD MM, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 9.11. 2000, letos stačí akorát přičíst deset let k výročí Bílé Hory...

PS: Opakováno hlavně pro Patrika, který se na gymnáziu v dějepise čtyřikrát dověděl o pravěku - ale ke dvacátému století se soudružka učitelka nestihla dostat (krom jedné vložené hodiny, kdy se probrala první světová...)

54 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Od Bílé Hory k soudruŽkám učítelkám až po demoGrata jako šéfa senátu. Kam dál? Jen do p.....!
AHOJ

informace řekl(a)...

Při vyučování dějepisu na středních školách, jak říkají odborníci, by se mělo začínat od posledního období - posledního století, aby žáci pochopili, co je vlastně historie a hlavně současnost. Pak teprve jít pozpátku až k pravěku.

drak řekl(a)...

Myslím, že se v dějinách určitě najde poměrně dost událostí, na které bychom mohli, a také měli být hrdí. Jenže nežijeme odděleni od okolního světa, a ani zdaleka se nedá říci, že jsme obklopeni dobromyslnými a přátelskými sousedy. Pomineme-li prkotiny, které by mohly kalit vztahy mezi námi, Maďarskem, Polskem a Slovenskem, tak i přesto, že od posledního válečného konfliktu v Evropě uběhlo už víc než 65 let, a také bychom neměli zapomínat na fakt, že nás to poslalo (částečně i vlastní blbostí a přičiněním) na více jak 40 let do sféry vlivu ruského medvěda, tak přesto přese všechno co mají na svědomí, se u těch německy hovořících sousedů najdou zmetci,kteří jsou ochotni se do nás neustále navážet, prudit a otírat při každé, byť i nejnevhodnější příležitosti.

Část viny je ale i na naší straně, nejsem mediální odborník, ale média jsou pro každou zemi do značné míry strategická věc, a proto by jejich vlastník měl být pro tu zemi, kde je chce vlastnit přijatelný. Pakliže jsme všechna prodali do německých rukou, tak se nedivme, ži zde činí to, co činí. Z části je to německá vychcanost a cynismus, ale také naše blbost, že jsme jim to vůbec prodali a ještě větší, že skoro všechna.

Na jedné straně je fajn, když rozsah a obsah výuky je dán rámcově a pedagog sám si může určit co, podle jaké učebnici, či bez ní a v jakém pořadí bude vyučovat, ale jak je vidět na výsledcích výuky dějepisu, tak tento model žalostně selhává.

To že ten model žalostně selhává je dílem proto, že ta výuka za moc nestojí, ale také proto, že spousta rodičů na děti kašle, a tyto, následkem nevýchovy rostou jako dříví v lese, ve škole nic nedělají a mozek (dá-li se ten zakrnělý orgán takto ještě nazývat) jim pak nenápadně zformují ona německá média.

Měli bychom už konečně začít si vážit sami sebe, přestat se krčit v koutě a bát se ozvat, když se děje něco, co je zjevným útokem na nás. Pakliže si německá ZDF natočí nějaký pořad, kde tvrdí, že Karel IV byl Němec a židobijce, tak tím útočí na nás a naše dějiny. Každý si dovede zjistit, že obyvatelstvo Lucemburska, odkud pocházel jeho otec, má obyvatelstvo, které je směsí krve převážně francouzské, částečně pak německé a zbytky Evropy, po mamince pak byl Čech. Karel v Čechách žil, pravděpodobně se Čechem i cítil být a hlavně pro Čechy hodně vykonal. Byl-li Němec, pak tedy prováděl hodně protiněmeckou politiku, konkrétně hodně protibavorskou. Celá ta šaškárna ze strany ZDF je ignorující fakta, nestydatá, trapná ale hlavně drzá a proti Čechům zaměřená.

Nechtějte vědět, kolikrát si byl stěžovat na obsah pořadu Česká soda německý velvyslanec na našem ministerstvu zahraničí. Proč to naše Česká televize nezveřejní? To je už také německá? Pokud vím platíme na ní my všichni české peníze, pocházející z českých daní a 135 korun z každé české domácnosti měsíčně a ještě mají zmetci povolenou reklamu, tak že by proto? Kvůli německým stížnostem musel být změněn i český dabing filmu "Přes palubu", vadil jim "retardovaný skopčák". Já osobně, být tím úředníkem, bych je s tím poslal do háje, ale naši vlezdoprdelkové na ministerstvu zahraničí a následně filmaři na státních penězích závislí, tedy další vlezdoprdelkové, samozřejmě vyhověli.

Vytírá-li si námi, obrazně řečeno, někdo z našich sousedů neustále zadnici, tak je to z části i naše vina, protože nejsme-li schopni a ochotni, kdykoliv se zachová nějak ošklivě vůči nám všem, nebo i naší skupině, či jednotlivci, se rasantně ozvat a adekvátně reagovat, tak je to částečně i naše vina, když připustíme, aby mu to bez té reakce procházelo. Poláci, to možná občas přehánějí, ale správně dělají, protože nežli otevře Němec hubu vedle Poláka, dobře váží svá slova, protože ví, že by po té papuli také mohl pořádně dostat, a tak to také má být. Když se pak vůči nám Němec chová vyloženě rozkazovačně, drze, arogantně a přezíravě a my ho s tím ani nepošleme do háje, tak se pak už vůbec není čemu divit. MfD, Třeštíkové a celá banda dalších jsou jen projevem téhož.

Větší vlastenec řekl(a)...

Je to DĚSNÁ ostuda !
A vinen je současný protilidový režim, kapitalismus a demokracie !
Po celou dobu naší svobody, tedy 1945 až 1989, jsme se učili pravdu : Němci brutálním násilím obsadili většinu území naší tisícileté vlasti (naše vlast sahala od Lucemburska po Ukrajinu, od polských rovin po Jadran), cizácká šlechta spolu s domácími feudály a buržousty utiskovala lid skoro stejně jako Němci a sionisti, VŘSR nám přinesla svobodu, ale v důsledku prohry proletariátu z r.1920 jen částečnou, zrada sladké Francie&hrdého Albionu nás uvrhla do spárů německých fašistů, osvobození naší vlasti Sovětskou armádou přineslo konečně opravdovou svobodu.
Zbývalo zbavit se amerických okupantů jižních Čech, německých fašistů z celé naší vlasti, zbytku německojazyčných sionistů a celé domácí buržoasie, odmítnout pokus USA o hrubé vměšování do našich vnitřních záležitostí (tzv.Marshallův plán). Což se nám povedlo během prvních poválečných let, a pak už nás nic (kromě intrik našich nepřátel) nebrzdilo v budování socialismu, společenského zřízení, jež je nám Čechům, Moravanům, Slovákům a vůbec všem Slovanům vrozené.

A nyní, co se učí dětí nyní ?!? Samé lži. Už dvacet let.
Proto se nesmíme divit, že část dezorientovaného lidu volí ODS a TOP 09, tedy partaje, jejichž čelní funkcionáři prohlašují humánní odsun za vyhnání a humánní znárodnění za loupež.

Prostě - povinností opravdových vlastenců a vlastenek je bojovat za návrat pravdivé výuky našich dějin, bojovat za obnovení plné samostatnosti naší vlasti.
Jednoduše : Je naší povinností bojovat za návrat spravedlivého společenského zřízení, které jediné zajistí ochranu naší vlasti (tedy té její malé části, jíž dnes ovládáme), které jediné ochrání náš lid před Němci, sionisty , feudály a buržousty.

Věřím i já Leninu, že vláda věcích Tvých se do našich rukou opět navrátí, ó lide, navrátí !***Volte ČSSD a KSČM !

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 drak : Souhlas. Jenže problém je v nás, že my si v tom libujeme a dáváme přednost fňukání v koutě a nářkům "tři sta let jsme trpěli" a podobně. V mezidobí pravdy si nepřejíce a navzájem se kaceřujíce. Když se výjimečně někdo z nás narovná a ozve se, nedejpámbu aby se chopil klacku, sami si pospíšíme s polínkem na jeho hranici.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Palach... když si ho představím podle slov pamětníků jak zklamaný ve svých budovatelských ideálech, o které přišel při návštěvě země kde zítra znamenalo včera, a nakonec po bratrské pomoci, tiše seděl v koutku se svým půllitrem stranou svých veselících se spolužáků z VŠE, připomíná mi to popisovaný výjev z nechvalně známé knihy nechvalně známého autora jak se sklenicí mléka a skývou chleba seděl stranou svých spoludělníků a přemýšlel o svém chmurném osudu... Kolik lidí se upálilo za protektorátu na protest proti okupaci, kolik lidí se upálilo na protest proti Heydrichyádě ? Palach, jenom Palach. Nešťastný kluk, ze kterého udělali národní ikonu. Kdo vzpomene třeba na Marii Charouskovou, zastřelenou okupanty na Klárově, kdo si všimne nenápadného pomníčku. Kdo vzpomene na oběti od Českého rozhlasu. Tak je to u nás s lecčím.

stk řekl(a)...

Jan Zajíc...
Jeden Polák, jehož jméno jsem (je to ostuda) zapomněl...
A další a další...
Ale mění to něco na slouhovské letoře "hobitů z české kotinky"?

Kdopak to řekl, že Češi jsou jako cyklisti. Směrem nahoru se hrbí a dolů šlapou.
(Nápověda: Byl to jeden zlý Germán - fašista.)

A není to náhodou kurv... ...nik šopa pravda?

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Formuloval bych to tak, že já osobně si například v jakémkoliv druhu sebetrýznění a sebemrskačství nelibuji, považuji to za za cosi, co je v naprostém rozporu se zdravým rozumem. Troufám si, nemaje k ruce příslušné statistiky odhadnout, že podobně to cítí a vnímá pořád ještě nadpoloviční většina našich obyvatel.

Protože ale mezi těmi, kteří mají vliv na naši ekonomiku a veřejný život lidi, kteří jsou z části pitomí a z části snadno korumpovatelní, tak většina naši médií je buď přímo vlastněna německými vlastníky, nebo je aspoň z části německým vlivem ovlivňována. Němci, jak už z dějin dobře víme, nám nikdy nic moc dobrého nepřáli, proč by to dnes, kdy jsme na jejich straně vnímáni mimo jiné jako úspěšná a tedy poměrně nebezpečná konkurence, mělo být jinak? Tak nám tedy na jedné straně naši ekonomiku sabotují prostřednictvím nuceného zavádění zelené energetiky, což nás všechny stojí poměrně dost prostředků, snižuje to tedy naši celkovou konkurence schopnost. Na druhé straně nás ovlivňují prostřednictvím jimi vlastněných médií tím, že našim mladým lidem očkují do mozku haldy nesmyslů, polopravdami o odsunu počínaje, pokračujíce přes tyto sebemrskačské nesmysly a zelenými ideologiemi konče.

Pakliže si to v podstatě skoro bez odporu necháme líbit, nebo dokonce útočíme na lidi, kteří nějaký odpor kladou, tak je to jen a pouze naše blbost, nikoliv jejich.

Jakkoliv je mi Jana Palacha líto a jakkoliv soucítím s jeho rodiči příbuznými a přáteli, protože ta ztráta byla bolestná, tak se přiznám, že jsem schopen pochopit jeho znechucení tím, co se dělo, ale už nejsem schopen pochopit a ztotožnit se s tím, co následovalo, tedy s tím sebeupálením. Překoná-li někdo pud sebezáchovy a vztáhne takto drastickým způsobem sám na sebe, musí k tomu mít hodně dobrý důvod. Přesto, že dopad na všechny kolem byl nebývalý, se s tím činem nedovedu ztotožnit, ale přesto, že mu nerozumím, chovám k němu úctu.

Já osobně se spíše dovedu ztotožnit s legionáři z 1. sv. války, příslušníky československého vojska a dalšími, co se postavili na ozbrojený odpor během 2. světové války, a poté pak třeba bratry Mašínovými a pak třeba pracovníky Československého rozhlasu a Československé televize, kteří během srpna 1968 dokázali udržet i přes snahu ruské armády a tajných služeb a našich českých kolaborantů vysílání úctyhodných 20 dnů. I ty zastřelené, kteří kladli odpor během invaze v roce 1968 dovedu pochopit lépe, protože vyjadřovali nesouhlas tváří v tvář okupantům a působili proti nim, ne proti sobě.

drak řekl(a)...

STK:

Ten zlý fašista byl Hitler. Pozorujíc kolem sebe současné české reálie, tak co se té české letory týče, tak sice nerad, ale musím přiznat, že měl v lecčem pravdu. Bohužel pro nás pro všechny.

Pedro řekl(a)...

Ryszard Siwiec

Harpyje řekl(a)...

Myslím, Šamane, že si konečně budete muset zvyknout na to, že jednotné nahlížení na dějiny, jako v dobách totality, není v pluralitní společnosti možné. Ta cena, kterou za pluralitu názorů platíte, snad stojí za to.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Drak : Ano, asi tak. 2 STK : Ano, bohužel.
Sakra, já bych něco radostného.

informace řekl(a)...

Co je to ta pluralita názorů. A jak na ni reagovat.
Ukážu to na příkladu. Když mě někdo chválí, nebo mě kritizuje, nebo mě hanobí, prvnímu poděkuju, druhému odpovím na jeho kritiky, na třetího, jestliže mě sprostě uráží, podám žalobu pro urážku na cti.
Když ale někdo začne tvrdit, že jsem se vůbec neměla narodit, že mé naděje na život měly být hned utraceny, kopnu ho do držky.
To jako názorně.

informace řekl(a)...

Ryszard Siwiec

http://www.youtube.com/watch?v=MmkXSVirb4E

Harpyje řekl(a)...

Klidně si, Informace, kopejte do držky ty, které nesouhlasí s Vaším názorem. Jenom, prosím, neprohlašujte tento postup za demokratický standard.

informace řekl(a)...

Demokratiký standard diskuze, když mi někdo řekne, že jsem se ani neměla narodit, že jsem historický omyl, by podle vás spočíval v tom, že stáhnu ocas mezi nohy a začnu skučet:
"... poroučejte si mně, vyhrožujte si mně,já se radši dobrovolně oběsím"? Abych nebyla na obtíž?
Demokracie v pojetí nějakého historického fotbálového mančaftu?

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Harpyje : Jsou případy, které si o nakopání do držky říkají a to nikoli obrazně. Například to jak uvedla informace. To není názor, to je osobní útok vedený jednoznačně úmyslem zranit. A protože myšlení a osobnost člověka není duch vznášející se nad vodami, ale projev hmotné postaty neuronové struktury, do které se dostal, jak jinak, než fyzickým zprostředkováním, útočící na neuronovou strukturu a působící v ní změny, považuji ho za útok fyzický. Míval jsem jiné názory na verbální a podobné útoky, ale přírodovědným náhledem jsem je změnil.

STK. řekl(a)...

4 Schumacher antisemita:
Smůla praktického živote tkví v tom, že právě "nakopat" člověku, který si to zaslouží v 99,9 % případů není možno. Ať už z topologických příčin (není v dosahu nohy) nebo vzhledem k pudu sebezáchovy. Je prostě mocnější a zfackování takového jedince se blíží rituálnímu harakiri. (A přesto to někteří prostě MUSÍ udělat...)
A právě v těchto "nedořešených" případech to zanechává ty nejhorší šrámy na sebevědomí a osobnosti člověka vůbec. O vysokých krevních tlacích, neurovegetativních obtížích a infarktech myokardu bych vám mohl povídat - i z osobní zkušenosti..
Poučka: Pokud ten vztek nedostanete nějak z těla ven, je prostě zle.

informace řekl(a)...

Chtěla jsem na příkladu jednotlivce ilustrovat kazuistiku demokratického standardu diskuze především v širším, národním, politickém, historickém měřítku.
Jak mají reagovat občané nebo spíš politikové národní komunity, když je jim předhazováno, že jejich stát vznikl neoprávněně, třeba na kolektivní vině, nebo že nemá historické opodstanění a tedy ani právo na samostatnou existenci?
Myslím, že Harpyje to pochopila.
To kopnutí do držky byla samozřejmě metafora. Já, kdyby se mi to stalo osobně, bych se k dotyčnému obrátila zády a víc bych s ním nemluvila. Ale jak provést takové kopnutí do držky v kolektivním rozměru?

stk řekl(a)...

4 Informace:
Ale jak provést takové kopnutí do držky v kolektivním rozměru?
Tak tomu se říká vyhlášení války. "Jemněji" - to se odvolají velvyslanci a vyhlásí hospodářská blokáda. Všechno už jsme vyzkoušeli. Pravda - někdy bývá, stejně jako u individua takové jednání poněkud sebevražedné...

drak řekl(a)...

Informaci:

Verbální útoky a následné kopání do držky v kolektivním rozměru provádí na rozličných úrovních zpravidla politici, úředníci ministerstev, či žurnalisté a jiní, řekněme ti vlivní, zpravidla prostřednictvím médií. Například: nějakou dobu rozliční Steuberové, Posseltové, Doležalové, Krystlíkové a Třeštíkové provokují v médiích většími či menšímu nehoráznostmi no a po čase se pak, pozorujíce ten cvrkot neblahý, odhodlá například pan president Klaus, a také mediálně a rasantně, je všechny kolektivně kopne do držky, pokusíce dát tomu všemu správné rozměry, proporce a meze.

Někdy dojde i k něčemu na jiné nežli mediální úrovni. Z dob mého mládí si vzpomínám na historku, kterou jsem si vyslechl jako student v jedné z pražských hospod (tudíž to berte jako neověřenou informaci, cosi jako JPP), které jsem, když to finance dovolily, čas od času rád navštívil. Doslechl jsem se tam, že se Hitlerovi pohrobci z východního i západního Německa rádi setkávali na českém území za účelem společných oslav narozenin pana Hitlera. Neschopnost naší policie byla asi proslulá už tenkrát. Tito nedoražení fašouni se tenkrát sčuchli v restauraci na Ještědu, a asi to s těmi oslavami a nezřízeným popíjením poněkud přehnali, protože tam začali sborově hodně nahlas hajlovat. Euforie stoupala a pánové zablokovali výtahy a vzhledem k výšce stavby a hladině alkoholu si asi připadali nedobytní a nezranitelní. Personál se obrátil nejdříve na naši policii, která s tím alibisticky odmítla mít cokoliv společného. Kohosi z personálu pak napadlo cosi dost ďábelského, totiž zavolat nejbližší ruské vojenské posádce. Ti, na rozdíl od naší policie nelenili, poslali dva náklaďáky vojska a třetí na odvoz rozjařených hostů. Samozřejmě, že vojsko, které muselo překonat ten neuvěřitelný výškový rozdíl, bylo po vydýchání se nahoře patřičně v ráži a Hitlerovi pohrobci to pak patřičně pocítili při dopadu pažeb samopalů na jejich nevymáchané držky, hajlující pařáty a případně pak už zadnice a záda pokoušející se někam utéct. Zkrotlé fašouny pak odvezli náklaďákem na československou policejní stanici a pak už se rozjel poměrně standardní vyhošťovací proces. Takže i tuto podobu někdy může mít kopnutí do držku v kolektivním rozměru a to takřka do slova a do písmene. Je příslovečně tragické a smutné, že to musel udělat ruský Ivan a že se k tomu neměla naše tehdejší policie. To celé mi ale na tom všem připadá nejautentičtější, bohužel.

informace řekl(a)...

Ve kterém roce to bylo?

stk řekl(a)...

Draku,

to je tak krásná historka (a je jedno, zda je pravdivá nebo ne) že by se jí měl zmocnit Šaman a někam ji elegantně "zapracovat".

Přidám ještě jednu z druhé strany. V Ocelovém srdci republiky se natáčely nějaké scény do amerického velkofilmu - pochopitelně z II.W.W.
A amíci měli nasmlouvané "hitlerovce", cca 60 mladých lidí v krásných, nových uniformách Wermachtu s originálními zbraněmi. Bydleli ve stejném hotelu, jako sovětští turisté, kteří se tehdy, těsně po převratu, přijížděli podívat podívat do spřátelené země, jak vypadá "Západ". A stala se strašná věc: sovětská výprava (1 autobus - cca 45 lidí) dorazila po strastiplné noční jízdě z Užhorodu do hotelu právě v okamžiku, kdy statisté spořádaně napochodovali, již v kostýmech a se samopaly do haly, že pojedou na plac. A náhle bylo vidět hrdé sovětské důchodce, ověšené řády za statečnost, jak nevěřícně zírali na Wermacht, překotně pouštěli na zem své lepenkové kufry a nadšeně zdravili "hitlerovce" s oběma rukama nahoře. Což opět vylekalo naše "Němce" a tak halu opustili prakticky poklusem, kdy však museli těsně minout zcela ztuhlé sověty. Ředitel hotelu pak měl celý den co vysvětlovat.
Historku mi vyprávěla moje kolegyně, která to tehdy viděla "z první řady" - dělala tam totiž recepční.

informace řekl(a)...

To jsou tak úžasně pekné historky, že by skutečně neměly kolovat jen tak jako ústní tradice. Časem se zapomenou. Proč to nesepíšete, STK nebo Draku?

Harpyje řekl(a)...

Ano draku, buďte tak hodný, a sepište tuto jedinečnou historku, ale buďte ráznější, rázný jako pan prezident Klaus, a dejte Vašemu vyprávění ty správné rozměry, proporce a meze, aby každý věděl, co to je za odporné etnikum, tihle fašouni a Hitlerovi pohrobci.

nobody řekl(a)...

Harpyje, vy musíte být hrozně frustrovaná osůbka...

Harpyje řekl(a)...

Ach Bože, další Anonymní, a tentokrát dokonce s nickem! :-))) Je zajímavé, že se tihle jedinci vždycky pohotově vynoří tehdy, když napíšu něco, za co bych podle jejich názoru zasluhovala do držky.

informace řekl(a)...

Uklidnětwe se, Harpyje,
sice to já nejsem, a do držky Vám taky nechci dát,
Ale když Vám to udělá dobře na nervy, myslete si klidně, že jsem to napsala já. Není dobře se vztekat naprázdno.
Poučka: Pokud ten vztek nedostanete nějak z těla ven, je prostě zle.
STK se jistě nebude zlobit, že ho cituju.

Pedro řekl(a)...

Draku, máte na mysli historika Dušana Třeštíka? Ten zemřel již roku 2007. Jeho pohled na některé úseky českých dějin sice mezi historiky leckdy budil dost nesouhlasu, ale zařadit ho mezi výše jmenované se mi přece jen zdá dost odvážné. Pravděpodobně jste si ho zmýlil s Andrejem Ruščákem, ten do této řady názorově zapadá. Pro zájemce o historii a malé evropské národy či nárůdky znovu doporučuji jeho seriál http://naszviretnik.net/2010/09/03/zvedave-historicno-evropsti-zapadli-vlastenci/
P.S. Právě se dostal k Normanům.

Pedro řekl(a)...

Opravuji: Normani plánovaní na 22. listopadu nevyšli (vypadli zcela ze seznamu, autor heslo možná přepracovává?) a jako další jsou na 29. listopadu plánovány "Nejnověji emancipované národy Španělska".

informace řekl(a)...

Podívala jsem se na Pedrův návod na blog pana Ruščáka. Ten se tam vznáší nad evropskou historií minulého století jako nějaký moderní řecký Pindar.
Na půli stránky přeletí I a II světovou válku a ještě dá slternativní verzi toho, co by se stalo, kdyby ...
A tento historický vzmach pak vrcholí prorockým zvoláním "pohřběme konečně Versailles i Postupim!"
Pozoruhodné!
A nějaká ta kontinuita, ta by se neměla brát v úvahu?

Pedro řekl(a)...

Pan Ruščák je velmi sečtělý mladý muž s mnohačetnými zájmy, zejména se mi líbí jeho článek viz: http://www.nekorektne.com/2008/03/glosa-jdu-poruit-zkon.html
Jak si to tam vyřídil s tím zloduchem Benešem. Tento článek je taky zdrojem citátu, který se zde v hospůdce již několikrát objevil (Německý národ přestal být v této válce lidským, lidsky obstojným, a jeví se nám již jen jako jediný, velký, lidský netvor. Tento národ musí za to všechno stihnout veliký a přísný trest. (…) Řekli jsme si, že musíme německý problém v republice zcela vylikvidovat. Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes) a o uveřejnění jehož zdroje jsem citujícího již třikrát marně žádal. V knize "Edvard Beneš: Odsun Němců z Československa" (str. 138, nakl. Dita, Praha 2002) jsem sice poslední větu nenašel, ale onen projev Ed. Beneše v zasedací síni radnice v Brně dne 12. května 1945 není v knize uveden kompletní. Pokusím se dostat k onomu bibliofilskému tisku - zde se zřejmě skrývají i další zlovolné výpady onoho zlořečeného politika proti německému národu.

informace řekl(a)...

Ten článek jsem už četla.
Pokud jde o ten výrok, cožpak neexistuje nějaký Benešův archiv, kde by se to dalo ověřit? Buď by tam měl být text projevu anebo magnetefonický záznam, jestli je tehdy dělali.
Článek nekomentuju, zdá se mi to zbytečná ztráta času.
Škoda tak mladého talentu!

Pedro řekl(a)...

Pokusím se dohledat s pomocí spřízněných historiků bibliofilský tisk, na který se kniha "Odsun Němců z Československa" na str. 138 odvolává. Mohli jsme být mnohem dál, kdyby mi na moji třikrát uveřejněnou výzvu o uvedení zdroje onoho zlověstného citátu bylo odpovězeno. Výsledek zde uvedu, ať již hovoří v prospěch Ed. Beneše nobo proti němu. Dzp!

informace řekl(a)...

Našla jsem plné znění Benešova projevu v Brně na
http://is.muni.cz/th/79146/ff_m/MDP.pdf str 78
Dvě brněnské návštěvy, Edvard Beneš ve městě Brně 12.-16. května 1945 ...

převzato z Činu, 13.5.1945

Pedro řekl(a)...

Výborně, stejně se ale na ten bibliofilský tisk podívám!

Pedro řekl(a)...

Takže shrnuto, porovnal jsem znění projevu ve výše uvedené knize s textem uvedeným v magisterské práci Bc. Kolbaby. Onu větu "Zde se postupuje zcela bezohledně, ať jde o dítě či ženu, ať je člověk rudý nebo modrý, všechno je jedno. Jsi prostě Němec a jako takový jsi míň než pes." jsem nikde nenašel. Pokusím se ještě dohledat onen bibliofilský tisk, na který se kniha odvolává. A pokud ani tam onu větu nenajdu, nezbudede mi než konstatovat, že p. Ruščák "úmyslně nemluví pravdu" - eufemistuicky řečeno. Dobrou noc.

informace řekl(a)...

Pedro,
Najděte si ten bibliofilský text a provnejte ho s těmi, co máte k dispozici. Vsázím se už teď, že tam tu větu nenajdete. Prostě do kontextu všech těch slavnostních řečí, co byly proneseny představiteli města a samotným Benešem, absolutně nezapadá. Benešova řeč je tvrdá, ale má jistou řečnickou úroveň, jistý řečnický styl. A ta inkriminovaná věta z kontextu úplně vypadá. Stylově, syntakticky (syntax Beneše je kultivovaná, emotivně kontrolovaná, většinou jde o podřízená souvětí, skloubená časově, příčinně do plynulého toku, a najednou by se tam měla objevit věta docela útržkovitá, nebo spíš chuhvalec krátkých zvolání, vychrlených nebo spíš vykoktaných v nějakém záchvatu bezpříčetného vzteku nebo momentálního pominutí smyslů). A nezapadá tam ani lexikálně (Beneš užívá metafory "velkého lidského netvora", což je taky příznak retorického pathosu a najednou, podle textu pana Ruščáka, klesne ve svém výrazu ke "psu"). A propos, kdo užíval rád tu nadávku psa? Myslím, že bychom našli spoustu případů v projevech docela jiného původu. Třeba pan R. extrapoloval tu větu z nějakého jiného projevu v jiné řeči a připsal ji Benešovi.
Taky jsem četla někde v diskuzi na Psu nebo v Lidovkách, že prý Beneš mluvil "spatra", a že tento výrok pak v tištěné verzi nebyl zachován. Jenže, na čem se tedy zakládá tvrzení, že tu větu Beneš skutečně vyslovil? Na nějakých vzpomínkách "současníků"? I vzpomínky musí být podloženy něčím konkretním, jinak, jak se říká, řeč plyne a tráva roste. A kromě toho, kdo jsou nebo byli ti současníci a kdy to řekli?

informace řekl(a)...

A ještě dodatek.
Proč by říkal Beneš "ať je člověk rudý nebo modrý", když zároveň v projevu vyslovuje díky Sov. svazu za osvobození? Rudá je přeci symbolem komunizmu. Nemělo by tam být logicky "hnědý"? A proč modrý, čeho by to mělo být symbolem?
Modrá barva je tradičně symbolem pozitivních hodnot jako loajalita, věrnost, moudrost, opatrnost a mírumilovnost. "È un colore che avvicina alla divinità."
Nemá pan R. ty barvy trochu popletené? Anebo pocházejí z nějakého jiného ideologického kontextu?

stk řekl(a)...

4 Informace:
Ještě jedno přiřazení modré - "modrá punčocha" - učitelka, obvykle rigidní stará panna. Panna v každém případě.

informace řekl(a)...

STK,
to je zajímavá poznámka, ale myslím, že není zrovna k věci. Staré panny nebyly tak důležitá kategorie, aby se na ně soustřeďoval Benešův hněv.
Taky mě napadlo, že to ze strany pana R. může být pokus o t.zv. zpětnou aktualizaci dějin, totiž přenášení dnešních prvků politického života do kontextu minulosti, aby se tak víc znázornila pro dnešní čtenáře. V tom smyslu by pak modří byli ODS a rudí KSČSM. Ale ani v tomto případě mi to nějak nehraje.

A.S.Pergill řekl(a)...

4 STK a informace:

"Modré punčochy" bylo hnutí za emancipaci žen (vč. volebního práva) na konci 19. a na začátku 20. století.
V podstatě zhaslo tím, že za WW1 byli muži v zákopech a ženy DOKÁZALY, že je mohou v továrnách a při vedení domácnosti zcela nahradit. Muži, kteří prošli mlýnkem na maso zákopové války, šli domů a zjistili, že na jejich místě sedí žena a nehodlá se ho jen tak vzdát, a nehodlá se jí jen tak vzdát ani zaměstnavatel, protože jí dává za stejnou práci míň peněz (a stala se z nich následně "ztracená generace").
Takže válka zapracovala líp, než tlupy aktivistek.
IMHO je docela možné, že Beneš mohl mít s "modrými punčochami" nějaké spory, ale v té době už by byly notně vyčpělé.

informace řekl(a)...

Dneska je termín "modrá punčocha" používán v češtině v docela novém smyslu.
Modrá punčocha je žena, které vyhovuje vztah s panem Ženatým víc než s panem Božským, a to hlavně proto, že tento si na ni nedělá nároky, nechce si ji vzít, není trapně romantický a je "pouze" příjemný, nechce, aby mu uvařila večeři, a stoprocentně do rána odejde.
Zdroj: http://ona.idnes.cz/vztah-se-zenatym-neni-sice-moralni-ale-mnoha-zenam-naprosto-vyhovuje-1jy-/vztahy-sex.aspx?c=A100722_1421015_vztahy-sex_lf

Že by byl býval pan prezident natolik předvídavý a moralistický?
V každém případě těch možných interpretací modré barvy je neúnosně moc. Co kdybychom poradili panu R., aby tu verzi znovu upravil?

informace řekl(a)...

termín "modrá punčocha" má v dnešní češtině ještě jiný význam: Modrá punčocha je žena, které vyhovuje vztah s panem Ženatým víc než s panem Božským, a to hlavně proto, že tento si na ni nedělá nároky, nechce si ji vzít, není trapně romantický a je "pouze" příjemný, nechce, aby mu uvařila večeři, a stoprocentně do rána odejde.
Zdroj: http://ona.idnes.cz/vztah-se-zenatym-neni-sice-moralni-ale-mnoha-zenam-naprosto-vyhovuje-1jy-/vztahy-sex.aspx?c=A100722_1421015_vztahy-sex_lf

Že by byl býval prezident Beneš tak dálnovidný a předvídavý?
Těch možných interpretací modré barvy je až neúnosné množství.
Co kdybychom navrhli panu R., aby udělal v textu další menší úpravu?

drak řekl(a)...

Pedrovi, k 27. listopadu 2010 17:24:

Ano, máte pravdu, začínám být zapomětlivým popletou, pan Třeštíkovi se tímto omlouvám, opravdu jsem měl na mysli pana Ruščáka.

drak řekl(a)...

Informaci, 27. listopadu 2010 11:55

Zkoušel jsem si přes noc vzpomenout, a mám pocit, že jsem tu historku musel vyslechnout určitě během léta, to je nepochybné, co se roku týče, mohlo to být počínaje rokem 1983 a nejpozději to bylo v roce 1985. Přesněji se mi to zatím určit nedaří. Nicméně Vánoce se blíží a při té příležitosti uvidím za příznivých okolností pro popovídání si spoustu lidí, takže je možné. že se mi k tomu podaří ještě něco vyštrachat.

drak řekl(a)...

STK, 27. listopadu 2010 12:00

Chopí-li se té mé zaslechnuté historky Šaman a literárně ji zkrášlí, nebudu proti, protože Šaman už opravdovým spisovatelem je, já se zatím zmohu ještě tak na více, či méně přijatelné slohové cvičení :-)

Ta Vaše historka je také půvabná :-D, kdybych u něčeho takového byl přítomen osobně, asi bych si strhal břišní svaly samým smíchem :-)

drak řekl(a)...

Harpyji, 27. listopadu 2010 12:53:

Vidíte, a zase se zde názorně demonstrujete, ono nectění sledu událostí a jejich proporcí.

Pokud je mi známo, tak nejdříve se aktivně a bez nucení přidali ve své drtivé většině čeští sudetští Němci k těm říšským a aktivně se prostřednictvím prolhané propagandy a v podstatě teroristické a výzvědné činnosti ve prospěch Německa spolupodíleli nejdříve na rozbití Československa a pak na jeho celkové likvidaci. Že si tím předurčili svůj další osud, tak nad tím tenkrát nepřemýšleli, ve snu by je totiž nenapadlo, že ten Hitler tu válku nakonec projede. O majetky a někdy i o život přišli i ze "Sudet" odsouvané české rodiny, to byly první oběti. Následkem odporných činů Němců říšských a stejně tak sudetských tehdy mnozí lidé v Československu i v celé Evropě přišli o své životy, nebo majetky a domovy, schválně se podívejte, kolik jich bylo. Srovnáme-li to možná s nadsazenými cca ani ne 20.000 oběťmi na německé straně, tak jenom těch českých civilních obětí bylo za tu válku více než 3x víc a spolu s vojáky víc než 4,5 x víc a spolu s židovskými oběťmi to bylo více než 19x tolik. Když ale vezmeme předválečné Československo, tak nejdříve bylo zmařeno na té české straně celkem asi 365.000 životů, a teprve potom až, jako reakce na to vše, došlo k těm necelým 20.000 obětem na té německé, a to jsou v tom i sebevraždy.

Z násilí, které se pak po válce a při odsunu stalo nemám radost, jeho nevinných obětí je mi líto, ale to je asi tak vše, co k tomu mohu dnes, po všech těch letech dodat. Dlužno dodat, že mnohým z nich se toho násilí ale dostalo zcela po zásluze a těch mi líto samozřejmě není, nemám ale statistiky, abych se kvalifikovaně vyjádřil, kterých obětí bylo více. Myslím, že si vysídlenci ani tak nemají až tak nač stěžovat, v SRN jim bylo určitě lépe, nežli by se kdy měli tady za Gotwalda.

Přihlédneme-li k navíc tomu, že následkem výsledku 2. světově války, na jejímž rozpoutání se sudetští Němci významně spolupodíleli, jsme se ocitli na cca 4 desítky let ve sféře vlivu Stalinova Ruska, následkem čehož zase spousta lidí přišla o život, spousta o majetek a spoustě z nich to šeredně zamotalo životem, tak mi současné požadavky sudetských Němců týkající se zrušení Benešových dekretů a požadující nápravu křivd na nich během odsunu spáchaných a případně ještě nějaké omluvy apod prostě připadají jako nehoráznost, Žid by řekl chucpe. Je to cosi na úrovni fracka, kterému nekoupili hračku a on se jí domáhá křikem a v podstatě jen zasluhuje dostat pár na zadek.

Pakliže se ale zde u nás navíc k tomu všemu najdou média a autoři, kteří pod německým vlivem falšují dějiny, relativizují počty obětí, a hlavně, začínají příběh od konce, tedy začínají oběťmi při odsunu a poválečným násilím, jako by se celá ta hrůza před tím, a jejímž to bylo neoddělitelným a logickým následkem, nikdy nebyla stala, navíc ještě opakuji, že za aktivní účasti většiny sudetských Němců, tak se to nedá označit, jinak, nežli jako mediální válka, která je vedena göbelsovskými metodami, a která je možná vedena s cílem revidovat výsledky 2. světové války. A to já už považuji za hodně velké svinstvo, protože nehoráznost a chucpe už prostě na označení něčeho takového prostě nestačí.

STK řekl(a)...

Draku,
netřeba počítat. I kdyby byla tato čísla stejná, je tu prostě vztah PŘÍČINA - NÁSLEDEK.
A stěžovat si v druhém případě na nedostatek velkorysosti z české strany je nehoráznost, čili chucpe.

Jediné, co se s tím vším dá dělat, je zapomenout. Dělat, jako by se nic nestalo, nezdůvodňovat, nevyčítat, nepočítat...
Dělá se to tak i mezi lidmi, když se rozhodnou, že si už "nepůjdou po krku". Jakákoliv vzpomínka na jakoukoliv křivdu totiž rozjede nové, neřešitelné kolo sporů a výčitek.
Nevím, proč to tolik lidí neumí pochopit.

informace řekl(a)...

Protože je za tím politický výpočet ze strany angažovanych politiků, to hlavně, a pak snad naděje, že z Česka přece jenom něco vyrazí, to pro maníky.
Moc lidí si na těch "křivdách" staví kariéru, docela cynicky a bezohledně.

drak řekl(a)...

STK:

Nechci počítat oběti a vzájemně se obviňovat, chci to nechat historikům, učebnicím a dobové literatuře a žít si normální život, jenže ono to ouha nejde, protože se tady objevují ti, kteří to jak říkáte, "nemohou pochopit". Asi proto, že se jim z mnoha pro ně dobrých důvodů pochopit vůbec nechce.

Informaci:

Na tyto případy má stát jednak veřejnoprávní média, ta by měla na podobnou propagandu odpovídat náležitým způsobem a druhak pak bývá významným inzerentem v médiích soukromých a pod záminkou stažení státem placené inzerce z těch soukromých je má donutit také se té propagandistické války zúčastnit. Ministerstvo zahraničí má psát nóty a tlačit na protistranu, ať to zarazí. Protože nikdo nejsme svatý, tak tajné služby, by měly na ty zmetky vyhrabat nějaké svinstvo a přihrát to médiím, aby je znemožnila a byl od nich konečně klid, jenže cokoli je součástí našeho státu funguje neefektivně a blbě a proto pak mají tito padouši tolika manévrovacího prostoru. Náš stát obecně bohužel stojí leda tak za starou belu, ale přesto bych v Německu nebo někde jinde žít nechtěl. Vnímám ale, že nám tu zoufale chybí státník formátu Karla IV, nebo T,G.M.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 drak : Především nám tu zoufale chybí Občan. Kdyby byl, nebylo by třeba vzpínat ruce k nebesům, lézt na kopce či povolávat vrchnost z ciziny, nemaje dostatku důvěry ve vlastní. Ani volat po vládcích spasitelích. Jenže, kde ho vzít, když jeho vypěstování je náročnější než anglického trávníku. V tom je problém nevědomky odhalovaný právě tím voláním po Vládci.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Máte pravdu, kdyby byli k mání kloudní občané, dali by se z jejich řad rekrutovat kvalitní politici.

Kdybychom měli v čele kvalitní politiky, následkem jejich působení by přibývalo kvalitních občanů.

Je to tedy takový klasický, "slepicovaječný problém". Potěšující je, že jistý, vleklý ale znatelný velice mírný pokrok v mezích zákona tu jakž takž zle postřehnout, byť je to mnohdy na hranicích rozeznatelného, toť ta lepší část zprávy, ta blbá je, že to trvá strašně dlouho a my se toho, čehosi lepšího, co třeba jednou přijde následkem onoho mírňounkého pokroku, ani nemusíme dožít. Stejně se ale subjektivně dnes cítím podstatně lépe, nežli za kdysi bolševika, byť jsem tenkrát býval mladší a silnější a zdravější a tak.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 drak : kdybych tehdy věděl co vím teď tak bych byl býval lecos bral s nadhledem, více užíval tehdejších omezených možností, netrápil se tím co není a býval byl daleko spokojenější. Rozhodně intenzívně učil cizí jazyky.