čtvrtek 11. listopadu 2010

Sokolovo - nikdy nezapomeneme?

Než přišla okupace, žila si rodina obchodníka Lanzera v Ostravě úplně normálním rodinným životem. Pak už ten život přestával být normální, a tak když 1.9. 1939 vypukla "polsko-německá válka", sebrali se a v nastalém zmatku přešli protektorátní hranice do Polska. Jedenáctiletý Kurt, sedmnáctiletý Walter, dvacetiletý Norbert a jejich rodiče Evžen a Malvína přes svá německy znějící jména totiž neměli nadále ve svém domově žádnou perspektivu - byli totiž Židi.


Nejdřív ustupovali společně s polskou armádou, pak se přes ně převalila postupující německá armáda. Polský rolník, u kterého se schovávali, je před Němci označil jako své příbuzné. Deset dní žili na statku s Němci - pak přišli Rusové. To bylo radosti! Rodina se přestěhovala do Lvova, kde jim známí z Ostravy a jejich příbuzní pomohli vybavit novou domácnost nábytkem. Lanzerovým začal nový život. Netrval dlouho.

Rusové začali provádět razie. Z města mizela polská inteligence a polští kapitalisté. Potom začali Rusové sbírat a na Sibiř odvážet mladé Židy. Paní Malvína se bála o syny, a tak pan Evžen zaběhl na milici pro potvrzení, že rodina Lanzerova má udělen asyl. A hned druhý den ve čtyři hodiny ráno je u nich doma navštívila soudružská kontrola dokladů. Ano, tady jsou opravdu všichni Židi - nuže nastupte si do vlaku. Deportační transport odvážel tisíc lidí, jako obvykle. Na nádraží se na odjezd čekalo několik dní, naštěstí se Lanzerovi neodvážili utéci - některým lidem se to podařilo. Ti byli spokojení. Než za čtrnáct dnů osvobodili Lvov od komunistické hrůzovlády nacisti, kteří všechny uprchlíky rovnou postříleli...

Dvanáct dnů jízdy vlakem a celá noc pochodu dovedly Lanzerovy do pracovního tábora Panino. Jestli chcete vidět, jak to tam asi vypadalo, běžte se podívat třeba do Dachau. Ale tady se nezabíjelo bitím a plynem, jen krutou prací při kácení dříví. V ostnatých drátech nebyla elektřina, nebylo kam utéci. Rodina zůstala vcelku, takže se mohla o sebe starat. Pětice dostala v baráku vlastní prostor, zrobili si palandy, takže mohli slušně spát - a byli pohromadě. Jinak by maminka Malvína musela jíst z "prvního kotle". Kto nerabotajeť, někušajeť. Tady máš 300 g chleba na den, to ti musí stačit. Totéž pro tvýho mladýho. Když starší synové s tátou plnili normu, dostávali fantastických 800 g chleba denně na osobu. Někdy byla navíc mouka, někdy kroupy. Také se objevila machorka a sirky. Později se dokonce za splnění normy vyplácelo i dva a půl rublu. Za to se daly koupit 2 kg chleba a 0,5 kg cukru! Přepych. Žít se - dalo. Pokud se člověk při těžké a nebezpečné práci nezranil a pokud stále plnil normu. V padesátistupňových mrazech a při minimální stravě to šlo těžko. Kdo neplnil normu - dostal méně jídla. Zeslábl a neplnil normu. Dostal méně jídla... V neobývaných barácích se skladovaly stohy zmrzlých lidských těl. Na Sibiři byl takový zvyk pohřbít je odvezením do lesa. Vlci se už postarali.

Dvacet měsíců žili Lanzerovi v ruském gulagu. Přežít jim pomáhala i naděje - psali panu československému velvyslanci a osobnímu příteli prezidenta Beneše panu Fierlingerovi do Moskvy: Prosím, pomozte, jsme českoslovenští uprchlíci. Uprchlíci, uprchlíci, ale jací? Prchali jste z důvodů politických, či kvůli "rasové persekuci"? Jo, vy jste Židi? Lituji, nemohu pro vás nic udělat. Až Hitlerův věrolomný útok na spojence, se kterým si předtím rozparceloval polskou kořist, až začátek Velké vlastenecké v létě 1941 znamenal pro Lanzerovy další naději. Exiloví Čechoslováci se rázem stali sovětskými spojenci. No, rázem...

V září vyplnili dotazníky, a že je tedy pustí a budou moci žít a pracovat kdekoli na území SSSR. Jako kterýkoli sovětský občan. Právě: Kdekoli, ale ne zrovna tam, kde chtějí. A ne tak úplně hned. V lednu 1942 se táborem roznesla zpráva o Buzuluku. Tatínek Evžen se staršími syny Walterem a Norbertem se hned přihlásili do formující se československé jednotky. Pustili je. Branci však dlouhé dny čekali na vlaky, které by jely jejich směrem, až některý zastaví a vejdou se do nich. Spali na kamenné podlaze v krutých mrazech. Omrzli, dostali horečky, úplavici. Když dorazili do Buzuluku, šli hned do nemocnice. Norbert se vykřesal ze zápalu plic a mohl nastoupit do armády v květnu, v červnu ho následoval Walter, kterému museli amputovat omrzlé prsty na nohou. Ale tatínek Evžen už 9.3. 1942 umřel - nemocní synové mu ani nemohli jít na pohřeb. Tak přicházeli do prvního československého praporu jeho vojáci.

Maminka a Kurt se o smrti tatínka nedověděli - nikdo se jim to neodvážil napsat. To už civilní část rodiny mohla přesídlit do Uzbekistánu, kde směla pracovat v kolchoze Krasnyj Okťabr na zavlažovacích pracích. Teprve po čtyřech měsících mohli jet do Buzuluku, kam dorazili počátkem srpna 1942. Až tam se dověděli pravdu o Evženově osudu. Dostali svůj pokojík, paní Lanzerová navíc ještě černé vdovské šaty. Chtěli také bojovat - Malvína aspoň vařila ve vojenské kuchyni, čtrnáctiletý Kurt se stal nejmladším dobrovolníkem s registračním číslem 885.

Výcvik probíhal v každém počasí. Naši vojáci byli vybaveni anglickými battle-dresy a britskou armádní obuví, která nebyla koncipována pro ruské mrazy. Takže i dvacetiletý Norbert okusil jaké to je, když omrznou prsty na nohou a musejí být zčásti amputovány. Ale to všichni prý už brali jako součást bojové přípravy. Těšili se na boj. Čekalo je Sokolovo u Charkova. To ještě nevěděli.

30. ledna 1943 se vydali na cestu vlakem. 19. února dorazili do stanice Valujky. Dál byla trať rozbombardovaná. Pamětníci vzpomínají na 400 km dlouhou desetidenní (ale kvůli náletům se šlo hlavně v noci) vysilující pěší anabázi krajinou bez cest, ve sněhu, v mrazu, s plnou polní a výzbrojí. Do právě osvobozeného zničeného Charkova dorazili 1. března odpoledne. Němci připravovali protiofenzivu podpořenou 30 divizemi. Naši prospali noc, další den si odpočinuli a hned po půlnoci vyrazili k říčce Mža. Zase pěšky. Tam u Sokolova začali s opevňovacími pracemi. 8. března ráno byli připraveni.

Právě včas. Po několika předběžných šarvátkách nastoupila hlavní fáze obrany. Němci už překročili první sled charkovské fronty. Měli převahu 20:1 v pěšácích a mohutnou sílu v tancích. Naši se na ně už těšili! Že si to konečně s nimi rozdají. Pod praporem Masarykovým, jehož narozeniny si právě připomněli.

Z téměř tisícičleného 1. československého samostatného polního praporu se přes zamrzlou řeku do předsunutého postavení do Sokolova, ukrajinského městečka s dřevěnými domky a malebným kostelíkem, přepravilo asi 350 lidí: 1. rota nadporučíka Jaroše společně s dalšími posilami, mezi nimi i 1. četa kulometné roty. V té byli i bratři Norbert a Walter Lanzerovi. Jarošovu rotu během bojů posilovaly další jednotky, například 3. četa rotmistra Stejskala, která jinak patřila ke 2. pěší rotě. Z jejich 32 vojáků se vrátili jen tři...

V planoucím Sokolovu padlo 106 bojovníků, 30 lidí se považovalo za nezvěstné - z toho se 20 dostalo do německého zajetí, jen málokdo z nich přežil. 114 raněných vojáků vděčilo často za svou záchranu našim ošetřovatelkám - u Sokolova jich bylo nasazeno 38, zraněná byla naštěstí jen jedna z nich, Marie Pišlová. (Pro upřesnění toho "štěstí": ve stejné době byl v blízké vesnici Pervomajskaja Němci postřílen obklíčený sovětský prapor - včetně zdravotních sester.)

Boj to byl nerovný. Přímo proti Jarošově zesílené rotě nastoupilo šedesát německých tanků se třemi prapory pěchoty. Podpůrná sovětská protitanková dělostřelecká baterie byla "během několika minut rozježděná tanky". Obě vlastní protitanková 45mm děla byla také brzo zničena. Ruská Kaťuše byla jen jedna... Obranu prý podporovalo ještě deset sovětských tanků, podle svědectví pozdějšího emigranta Josefa Buršíka to však byly pouhé dva stroje, které nechal pětkrát projet kolem, aby dodal obráncům odvahu. Celý prapor byl vyzbrojen i 16 protitankovými puškami, které měly být účinné do 50 metrů, ale tankům příliš neublížily. To už úspěšnější byly svazky granátů vrhané z bezprostřední blízkosti pod tankové pásy. A nakonec "německé pancíře" zastavil i tající led na Mži. Naši vojáci drželi určené postavení před nepřátelskou přesilou až do 13. března. Úkol splnili. Vojáci z druhé a třetí pěší roty v hlavním obranném postavení za řekou to také neměli lehké - museli bránit nízký břeh proti vysokému. Pak se vydali na 200kilometrový pěší ústup.

Válečné statistiky nikdy nemohou být přesné do posledního čísla. Každé to "číslo" však mělo svůj vlastní lidský osud a své zázemí. Mezi padlými u Sokolova byli i bratři Norbert a Walter Lanzerovi. Zemřeli právě rok po smrti svého otce. Matka Lanzerová to dlouho nevěděla. Ležela nemocná v Buzuluku, kam ji chodil navštěvovat její poslední syn Kurt. I později, když s náhradní rotou dorazila za čs. praporem, který byl v té době v Novochopersku, ji utěšovali, že se často stává, že vojáci ze seznamu padlých leží dlouho v nějaké zastrčené nemocnici, a pak se najednou objeví. Plukovník Ludvík Svoboda se před Malvínou vyloženě skrýval. Nakonec ji přece jen pozval do své kanceláře, tam se jí omluvil, kondoloval jí, políbil ruku a ocenil statečnost jejich dvou synů, kteří padli v boji. Nakonec jí řekl:

"Paní Lanzerová, jste matkou hrdinů. O svou budoucnost se nemusíte starat, o tu se postaráme my, československý stát, který nikdy nezapomene, že tři členové vaší rodiny za jeho svobodu obětovali život. Váš nejmladší syn Kurt zůstane s vámi, toho už nesmíte ztratit."

Život i válka pokračovaly. Když se začátkem roku 1944 začala formovat čs. samostatná paradesantní brigáda, vstoupila do ní i zdravotní sestra Lanzerová. Patnáctiletý elév Kurt Lanzer se účastnil parašutistického výcviku, při kterém se velmi dobře osvědčil a prahl po boji. Malvína se však odvolala na Svobodův slib a vymohla si Kurtovo přeložení k "bezpečnějšímu" spojovacímu praporu. Nejmladší voják Svobodovy armády četař Kurt Lanzer zde exceloval i mezi radisty.

A nakonec využil i své paraprofese. V roce 1948 prošel spolu s dalšími 1.500 dobrovolníky a dobrovolnicemi šestitýdením kursem v Libavé. V únoru 1949 odjeli dobrovolníci i s rodinami (celkem 3.000 lidí) do Izraele. To už se vyjednávalo arabsko-izraelské příměří. Válčilo se pouze místy, z československých posil do bojů zasáhli jen parašutisté. Ještě ne dvacetiletého Kurta Lanzera pak za statečnost v boji před nepřítelem vyznamenal izraelský ministerský předseda David Ben Gurion.

Před šedesáti lety proběhl střet u Sokolova. Toto není historická studie o hrdinství obránců z jednotky nadporučíka Otakara Jaroše. Jedním konkrétním osudem jedné normální české rodiny jsem chtěl připomenout, že přece jen existovali v našich dějinách hrdinové, pro které nebyl prázdnou frází pojem "nasadit svůj život za vlast". Po minulé světové válce se u nás bitva u Sokolova velkolepě oslavovala - ale šlo jen o komunistickou propagandu našeho věčného a nerozborného přátelství se Sovětským svazem. Konkrétní hrdinové byli zapomínáni a často strádali. Ale mohli si za to sami! "Uškodili" si tím, že prošli sovětskými gulagy, tím, že mnozí pocházeli z Volyně a znali sovětskou realitu a nakonec tu byla i silná, avšak nepohodlná, rusínská skupina z Podkarpatské Rusi, kterou po válce svému spojenci ukradlo sovětské impérium.

Po sametové revoluci se kyvadlo zájmu přesunulo na druhou stranu - Československo osvobodili Američani a pozemní nasazení našich vojáků na Východě bylo bráno zase jako pouhá propaganda.

U Sokolova bylo na tisíc československých vojáků. Tisíc lidí, tisíc osudů. Osudy Lanzerovy rodiny jsem vybral jako připomenutí všech, na které se po válce zapomnělo. Nějak se tehdy nehodilo připomínat, že Židé nebyli jen trpnými obětmi, a když měli možnost, bojovali proti společnému nepříteli se zbraní v ruce.

Kdo na to "zapomněl" jako první, byl generál Ludvík Svoboda, který se ve svých pamětech nikde o Lanzerových nezmiňuje. Ani o tom, že v začátcích tvořili židovští vojáci značnou část československé jednotky v Buzuluku. (Stejně jako u Tobrúku.) Ani to, že dobrá třetina padlých u Sokolova byli - čeští Židé. Matka Lanzerová dostávala od vděčného československého státu až do roku 1958 invalidní důchod v nezapomenutelné "výši" 130 Kčs měsíčně...

Kurt už v Izraeli zůstal. S maminkou Malvínou se uviděl až při její návštěvě Izraele v roce 1969. V roce 1990 přijela do Izraele další návštěva: 26. dubna 1990 přijal na recepci v jeruzalémském hotelu Král David prezident Václav Havel delegaci bojovníků od Sokolova, mezi nimi i nadporučíka Kurta Lanzera.

Je šedesáté výročí bojů u Sokolova. Žije u nás stále ještě 42 hrdinů tehdejších událostí. Snad může náš slib znít konečně důvěryhodně: Nezapomeneme. Snad nezapomeneme ani na naše budoucí veterány z Iráku!

Psáno v Praze 3.- 5. března 2003, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 6. března 2003, k dnešnímu dnu vytaženo z archivu jako připomínka Dne válečných veteránů.

Prameny:
Erich Kulka, Židé v československé Svobodově armádě, Naše vojsko, Praha 1990
Národní Osvobození č. 5 z 27. února 2003, rozšířené vydání s mimořádnou přílohou k 60. výročí bojů u Sokolova

80 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

Dál "Výsadkářem v izraelské armádě"
http://eretz.cz/content/view/549/68/

Harpyje řekl(a)...

Přesto: "Když se zformovala první česká brigáda, byl Kurt Lanzer přidělen k jejímu spojovacímu praporu, s nimž pak pokračoval jako radista přes Polsko, Slovensko a jižní Moravu, kde ho u Boskovic zastihl konec války. Mezitím prodělal také parašutistický výcvik u druhé paradesantní brigády, která byla nasazena do Slovenského národního povstání. Generál Svoboda však jeho veliteli osobně Kurtovu účast zakázal se slovy, že když mu padli už dva bratři a zemřel otec, není nutné riskovat život dalšího Lanzera."

informace řekl(a)...

http://olser.blog.idnes.cz/c/155812/Doufala-Evropa-pred-37-lety-ze-Egypt-vymaze-Izrael-z-mapy.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak počítat mrtvé sionisty
Aneb
Hluboká pravdivost s.Anděly Dvořákové

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, přátelé a soudruzi !
S.Anděla Dvořáková v proslovu k loňskému Dni znárodnění (28.10.) řekla krásná slova :
„Český svaz bojovníků za svobodu hájí a bude vždy hájit historickou pravdu za všech okolností, ať se to líbí někomu, nebo ne.“ *)
Marxužel, pronesla tehdy i slova, s nimiž se historická pravda ne zcela shoduje („...Je třeba v této souvislosti připomínat, že Československo zdaleka nebylo jediné, odkud museli Němci odejít. Připomeňme si Francii. Ta se ke svým Němcům nechovala vůbec v rukavičkách, a problém dnes již vůbec neexistuje. Totéž platí o Holandsku či Norsku.)
Ano, vlastenci a vlastenky, přátelé a soudruzi, pravda je taková, že dotyčné státy provedly očistu svých území od Němců jen velmi nedokonale (v důsledku brutálního nátlaku amerických okupantů).**)
Proto také v nich nezvítězil spravedlivý společenský systém, proto jsou (s výjimkou Francie) americkými imperialisty okupovány dodnes. Bídu a utrpení všeho tamního lidu, nuceného žít ve společnosti agresivních Němců, si my Češi už ani nedovedeme představit.

Ovšem k letošnímu Dni znárodnění pronesla s.Dvořáková slova ještě krásnější, slova, která mohla, jen s maličkými změnami, zaznít i ve šťastných dobách před buržoasním pučem z r.1989 : „Za její samostatnost a demokracii, která byla Československé republice dána do vínku, položilo život na 360 tisíc občanů této země, a to bez rozdílu politické příslušnosti, vyznání a vzdělání.“
360.000 - to je přece pěkné číslo. Co na tom, že pár tisíc z nich byli Cikáni (viz „Lety“). Co na tom, že skoro 300.000 z nich byli sionisté. Co na tom, že z těch tří set tisíc sionistů asi 270.000 nepoložilo život za „samostatnost a demokracii“ buržoasní ČSR, neboť jde o oběti holocaustu. A my opravdoví čeští vlastenci víme, že většinu „českých“ sionistů tvořily osoby německojazyčné, tedy národní nepřátelé.***)
Ale to nevadí; když počítáme své padlé, započítejme k nim klidně i národní nepřátele. I ty sionisty, kteří zemřeli během humánního odsunu. Kdybychom to neudělali, celkový počet našich padlých v boji za svobodu by nebyl nijak působivý, A jak bychom pak vypadali před světem, třeba ve srovnání s těmi hloupými Poláky, kteří bojovali proti fašismu, i když jim to Němci přísně zakázali.


V kriminále i v koncentračním táboře bylo těžko žít a nejtíživěji působila nuda. Ta mnohé nejen oslabovala, ale dovedla přímo zabíjet. (A.Zápotocký) ***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
*) http://zpravy.idnes.cz/dokument-text-projevu-andely-dvorakove-ke-28-rijnu-fse-/domaci.asp?c=A091028_154510_domaci_jw

**) Holandsko humánně odsunulo jen asi 15% Němců-fašistů, Francie ještě méně. Norsko chtělo odsunout své občanky-zrádkyně, které zplodily děti německým okupantům, ale od tohoto Příroděmilého záměru upustilo.

***) Po osvobození Československa Sovětskou armádou se na naše území z fašistických koncentračních táborů drze vrátilo několik stovek německojazyčných sionistů; samozřejmě jsme je humánně odsunuli spolu s ostatními Němci do jejich vysněného „Rajchu“.

A.S.Pergill řekl(a)...

S těmi Židy je to trochu složitější, Šamane:

Ono by bylo dobré vyčíslit, kolik z těch padlých "Židů podle Norimberských zákonů" by odpovídalo "kritériím židovství" ze Starého Zákona a kolik jejich novodobé varianatě, kterou uplatňuje při rasistickém apartheidu Izrael (především náboženské strany jako Šás*), a, pochopitelně, kolik z nich se k "židovství" samo aktivně hlásilo (těch bude asi nejméně).

______________
* Čili kolik z nich by podle "Pepy Obejdy" mělo ležet na zádech a nechat se krmit, a kolik z nich by bylo jen "tažnými zvířaty" k uspokojení potřeb těch předchozích.

informace řekl(a)...

Jestliže někdo hodnotí hrdinnost národa podle počtu mrtvých za II. světové války a mudruje nad tím, jaké vlastně byli ti mrtví příslušnosti, ať náboženské, rasové nebo jazykové s cílem revidovat udávaná čísla, měl by si prohlédnout celkovou statistiku padlých ve válce a zavražděných nacisty v jednotlivých státech Evropy. Byli snad Bulhaři, Řekové, Norové a další národy "zbabělejší" než Češi?
Nebo snad vybitý národ, hrdinný národ? http://keynes.scuole.bo.it/ipertesti/bomba/ipertext/storia/guerramondiale.html#Costo vite
Dřív než tu začne rozkládat o Benešově politice, ať si přečte něco o krátkozrakosti nebo spíš zbabělosti, blbosti nebo zas vypočítavosti západních ale i východních mocností. Najde něco o tom na Britskýh archivech 2. světové války. Anebo na sajtu o špionážní činnosti za WWII, kde se dozví, že díky centrále ve Švýcarsku, mocnosti věděly o plánech Hitlera napadnout jednotlivé země už několik měsíců předem. Jenomže nevěřily. Včetně Stalina, který zdrcený zradou svého největšího přítele Hitlera, raději někam po napadnutí Sov, svazu zalezl, aby si osušil slzy.

Harpyje řekl(a)...

A nezmínila se baba u příležitosti Dne znárodnění náhodou o tom, jak její strana připravila o majetek těch pár chudáků, kteří přežili koncentrák?

Harpyje řekl(a)...

Jestli je něco odporného, Aspergille, tak to není sionismus, ale ten rudohnědý hnůj, který hlásáte.

Harpyje řekl(a)...

Zde nikdo nehodnotí "hrdinnost národa podle počtu mrtvých za II. světové války", nýbrž ten někdo usvědčuje hlasatelku "historické pravdy" ze lži a z nechutné manipulace s počty mrtvých.

informace řekl(a)...

No dobrá, usvědčuje se tu Dvořáková ze lži.
Jenže, i kdyby byly výpočty pana ffflastence správné, stejně by byli Češi vlastenečtější, když se to počítá podle mrtvých, než třeba Bulhaři, Belgičani nebo Norové.
Protože tady o to jde, ne? Jinak jaký má smysl se tu ohánět statistikami? Co chtěl "básník" říci?

barbucha řekl(a)...

A já mám takovej dojem, že se tímhle věčným kádrováním už asi ocitáme na úrovni těch VV zlovolně odsunutých Kammeraden...koho sakra zajímá, jestli šli bojovat jako Židi...Češi...hotentoti?! Prostě bojovali za vlast, jako lidi.

Harpyje řekl(a)...

Kdo bojoval za vlast? Těch 300000 zavražděných a umučených českých Židů v koncentrácích, které si baba Dvořáková tak perfidně přisvojila do své statistiky? To snad nemyslíte vážně!
Nic jiného totiž Vlastenec netvrdí.

informace řekl(a)...

Nezdá se vám, že tu děláte úplně tu samou manipulaci jako ta "baba"? A k tomu ještě "klasifikaci" těch mrtvých?
Je to při nejmenším stejně nechutné.
To máme zapomenout na Lidice a Ležáky? Nesnažte se zbytečně, výstavy o nich kolují poEvropě a nejsou organizované nějakou "babou", ale bývalými vězni z koncentračních táborů.
http://coalova.itismajo.it/ebook/mostra/Cartelloni/R144.jpg
Mostra a cura di Sergio Coalova, matricola n°82331 a Mauthausen
Máme zapomenout, co to byla Pečkárna? Nebojte se, v Evropě na to nezapomínají. Vysílají o tom televizní pořady, jako nedávno la 7.
http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20090228%20Zeptejte%20se%20rodi%C4%8D%C5%AF,%20co%20je%20to%20Pe%C4%8Dk%C3%A1rna_.html

Harpyje řekl(a)...

Nezdá. A pokud se Vám to zdá, tak se naučte číst a nepodsouvejte mi něco, co jsem neřekla.

barbucha řekl(a)...

Harpyje, měla jsem dojem, že se Šamanův článek týká členů české armády...ale můžu se samozřejmě mýlit.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vlastenci a vlastenky, soudruzi a soudružky, POZOR !

Počítání mrtvých je NESMÍRNĚ důležité ! Našich 360.000 padlých v BOJI za svobodu národní a sociální svědčí o naší velikosti a statečnosti. Vždyť přesně to měl na mysli president Beneš, když dal rozkaz k likvidaci R.Heydricha – ukázat světu naši odhodlanost a nezlomnost, na počtu obyvatel Protektorátu, povražděných fašistickými okupanty v odvetu za likvidaci R.Heydricha.
To číslo je dnes důležitější než dříve, dnes, kdy Němci a „česká“ buržoasie násilně vlečou naši vlast do Evropy. Kdybychom nezapočítávali do počtu NAŠICH padlých naše dědičné nepřátele (to jest německojazyčné sionisty*) ), tak by nabyl na váze hlas odsunutých Němců-fašistů a jejich potomků : Prý s námi za Protektorátu nezacházeli zas tak špatně.**)

A kdybychom mezi padlé za naši svobodu a spravedlivé společenské zřízení započítali opravdu JEN BOJOVNÍKY, tak ...
Tak by to bylo špatné, vážení vlastenci a vážené vlastenky, soudruzi a soudružky. Protože po odečtení sionistů a bojovníků by počet našich obětí fašistického teroru za války nepřevyšoval počet námi humánně zlikvidovaných fašistů všeho věku a pohlaví, v POVÁLEČNÉM období.***) Jak bychom pak vypadali, my, národ holubičí, my, národ ubohých obětí ?!?
Proto tedy 360.000 padlých v BOJI za svobodu. A kdo tvrdí něco jiného, je Němec nebo zrádce.
Pohov !


Letošní Vánoce nabývají obzvláštního významu a charakteru také tím, že je v naší vlasti slavíme poprvé bez Němců. To je výsledek, na jehož nesmírný historický význam jsem již vícekráte poukazoval. (E.Beneš, prosinec 1946)***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Ano, přiznejme si, mílí Češi a milé Češky, že fašisti za nás udělali velký kus práce. Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se opravdu vrátil jen zlomek předválečného počtu německojazyčných sionistů; fašisti nám tudíž ušetřili práci s humánním odsunem skoro 300.000 osob.
**) Na rozdíl od nelidské buržoasní ČSR, můj s.dědeček, sociální demokrat (a za Velké krize zkrachovalý živnostník), dostal za okupace ihned práci; celkem dobře placenou. Kdyby záměrně nesabotoval válečnou výrobu, kdyby nebyl odsouzen k dlouholetému trestu odnětí svobody s poznámkou v osobním spise „Rückkehr unerwünscht“, tak by se mohl radovat z fašistických sociálních výhod pro pracující, jako ostatní ujařmení Češi a Moravané.
Kdyby se můj s.prastrýc (zakládající člen KSČ) nesnažil v létě roku 1939 o emigraci do Sovětského svazu, kdyby nebyl na Slovensku chycen, nemusel se (dle vlastních slov) roky k smrti nudit ve fašistických věznicích a koncentračních táborech.
***) Viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Z%C3%A1kon_115-1946.jpg

informace řekl(a)...

Oj, oj, propaganda se rozjíždí na plná kolečka. Už se tu objevily páně Kryslíkovy téze o blahobytu za protektorátu, o perfidním Benešovi, o nevděčnosti "Čecháčků", chybí tu jen "via crucis" odsunu.
Jestli si myslíte, že vám tu budu dělat spojeneckého sparring partnera, abyste se tu ve vší kráse předvedli, tak to se mýlíte. S propagandisty se zásadně nebavím. Kecejte si tu do prázdna.
A k cestě do oněch míst vám dávám požehání.

Větší vlastenec řekl(a)...

UPOZORNĚNÍ NA VLASTENECKÝ PŘÍSPĚVEK

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, soudruzi a soukmenovci !

Dovoluji si vás všechny srdečně upozornit na ZVLÁŠŤ PODNĚTNÝ příspěvek do diskuze o oprávněnosti humánního odsunu německojazyčných sionistů. Dnes ráno jej napsal velký český vlastenec kryjící se před mstivými sionisty za pseudonymem „A.S.Pergill“, tedy lékař-vzdělanec, navíc umělec, spisovatel-svědomí národa :

„Pokud se zýká toho sionismu, je to ideologie naprosto stejně odporná jako nacismus (a je také s nacismem téměř stoprocentně identická, pokud provedeme záměnu slov žid <-> árijec a gojim <-> žid).
Konec konců, i známé nacistické "norimberské zákony" byly v podstatě vykradeny ze Starého zákona, z předpisů, jak se má v židovském státě zacházet s gojim (s opravami na aktuální technické možnosti, starověcí Židé neplynovali gojim především proto, že na to neměli odpovídající technické vybavení).“ *)

Ano, pan doktor Jan Šimůnek, jako každý opravdový český vlastenec, bytostně nesouhlasí s tzv. omluvou České lékařské komory sionistům. **) Jemu náš vděk a naše poděkování !

Ano, rodina obchodníka Lanzera, tedy německojazyční sionisté a vykořisťovatelé k tomu, si jen hrdinskou smrtí většiny svých příslušníků v boji (v SSSR) vydobyla právo přebývat na území naší tisícileté vlasti. 130 Kčs měsíčně invalidního důchodu pro sionistku-vykořisťovatelku byla od nás opravdu velkorysá suma.
A jak se nám odvděčil Kurt Lanzer (Ach Lenine, to je strašně německé jméno !) ? Zrádně emigroval do sionistického státu. To máme za všechno, co jsme pro něj udělali ?!


Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast !***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/11/opsano-velka-spalovna-pro-berlin.html?showComment=1289546795346#c2984433079349428061
**) http://domaci.ihned.cz/c1-41463750-komora-se-omluvila-zidovskym-lekarum-za-perzekuci-pred-2-svetovou-valkou

barbucha řekl(a)...

Mě tedy udivuje, že někoho udivuje...ať už je to pan Pergill nebo s. Vlastenec... že prostě ještě někdo dokáže být překvapen skutečností, že se nepřátelé chovají nepřátelsky, ať už jsou z jakékoli strany, státu a církve.

Harpyje řekl(a)...

Kolik Vám za tu propagandu Witikobund platí Vlastenče? Měli bychom srovnat naše příjmy. Bylo by určitě zajímavé vědět, kdo je štědřejší - Sudeťáci nebo sionisti? Ti, co sem dávají odkazy na stránky ve kterých je zmínka o Julkovi a Gustě, to zřejmě dělají z idealismu. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, náš Gusta Fučík, to byl nějaký vlastenec ! Ten věděl, jak a kdy bojovat. Když několik gestapáků (asi tři) vtrhlo na noční konspirativní schůzku (soudruzi nechali škvíru v zatemnění na okně, paprsek světla přilákal fašisty), s.Fučík v skrytu správně posoudil situaci, pevně a odhodlaně uchopil obě své pistole, a pečlivě je zasunul pod polštář. Pak se nesmírně statečně vzdal hitlerovcům. Tím zachránil své soudruhy a soudružky, přítomné na schůzce. Ano, obětavě jim daroval několik měsíců života.
Zato takový Mašín starší, ten nedisciplinovaný válečný štváč, chtěl vyprovokovat střetnutí s německou brannou mocí již 15.března 1939 ! Chtěl hnát do jisté záhuby naše mladé vojáky, které též nesmírně obětavě zachránil president Beneš na podzim roku 1938 !! Proto opravdoví čeští vlastenci dali provokatérovi za vyučenou (přes hubu).

A jinak, vážená paní Harpyje, jako byste nevěděla, že jsem nikoli nejmenší český vlastenec-internacionalista, že moji předkové byli skoro všichni členové Strany, že s.prastrýc bojoval se sionisty ve fašistickém koncentračním táboře i v naší lidově-demokratické republice (na jeho osobní přínos k zatčení sionisticko-imperialistického agenta Slánského jsem patřičně hrdý).

Takže si snad dokážete odvodit, že bych NIKDY nevzal mrzký dolar či euro od našich nepřátel za protičeskou a protisocialistickou propagandu. Že pracuji pro vlast, lid a jeho Stranu, že pracuji pro naše opětovné těsné spojení s naším spojencem a bratrem nejvěrnějším, s velkým ruským národem.


Ruská federace – záruka naší bezpečnosti proti Němcům, sionistům a imperialistům!***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Barbucho, Váš dojem, že se Šamanův článek týká členů české armády, byl správný, ale doposud jsem žádný příspěvek na toto téma od Vás nezaregistrovala. Mýlím se, nebo dáváte přednost rýpání?

Harpyje řekl(a)...

Erich Kulka píše o bitvě u Sokolova:
"V Gottwaldově projevu ani v dalších jeho projevech není o židovské účasti zmínka. Domněnky, že by se snad Gottwald o židovský problém nezajímal nebo že pro něj jako pro marxistu neexistoval, jsou vyvráceny jaho pokynem vydaným krátce po vstupu československých vojsk a vlády na území osvobozeného Československa - nepřijímat do komunistické strany Židy.
Židé podali v bitvě u Sokolova najvyšší důkaz věrnosti a oddanosti k českému národu a k Československé republice. Avšak pravda o jejich chartě loajality napsané krví nebyla pojata do sokolovské legendy a skutečnost nenalezla ani zaslouženého místa v československé historiografii."

Harpyje řekl(a)...

Je to politováníhodné, a důkaz toho, jak hanebně se komunistická vrchnost zachovala k těmto veteránům. Zvláště pro ty, kteři trpěli dvakrát. Nejen v v ruských pracovních lágrech, ale později i v bojích. Pro ně byl vstup do Svobodovy armády vysvobozením. Vězni v lágrech byli úplně odříznutí od světa, a Erich Kulka líčil ve své knize dojemný příběh jednoho mladého českého Žida, který si ve své beznaději a izolaci přál, aby už konečně přišla Wehrmacht, a osvobodila vězně.
A pro ty, kteří mají problémy s pochopením Vlastencových příspěvků - na to on poukazuje.

STK. řekl(a)...

Vážení spolubesedníci, vážený hospodský!

Dal jsem si pár dnů od hospůdky "voraz" a zjistil, že mi bude značně krušno se zde vrátit. Přečetl jsem tohle vlákno a zjišťuji, že tu spolu diskutují lidé tak jasných a jednoznačných postojů, že s s nimi nemůže průměrný obtloustlý kocour vůbec srovnávat, natož aby něco podotýkal.
Pomněte (budu se opakovat, ale jinak to nejde):
Jsem z 50% Polák, z 25% Němec a ze zbytku (snad) Moravák. Táta tak-tak přežil koncentrák, do kterého ho vlastně dostali komunisti. Mého dědu vyhnali jeho rodní z otčiny, protože si vzal Češku. Můj nevlastní strejda bojoval s Rommelem v Africe - na Rommelově straně. Přežil to a přežil i převýchovný tábor na Sibiři. Děda se zase za války kamarádil s důstojníkem SS, kterýžto naši značně rasově nečistou rodinu zásoboval tehdy nedostupnými pochutinami jako byly sardinky, špek a káva.
Týž děda schovával svým židovským sousedům, kteří byli "koncentrováni" majetek, který ovšem po válce nebylo komu vrátit. Naše rodina se tak obohatila o jedno pianino, pravý dámský perský kožich, kříšťálovou jídelní sopravu dvanáctidílnou a mahagonový nábytek do pánské pracovny. Kromě pianina se ostatní věci postupně rozprodaly, aby bylo z čeho žít, neb oba mí rodiče se dali na uměleckou dráhu, což znamenalo, že jsme sice bydleli ve velkém státním bytě, ba měli i chalupu na horách, ale před výplatou se týden jedly luštěniny a placky z mouky.
Takže zajisté pochopíte, že člověk takového původu prostě nemůže být v tak vybrané společnosti, protože mu ta společnost až příliš často připadá se svými názory, promiňte mi ten výraz, směšná. Máme jako rodina v několik generacích ověřeno, že slušný člověk je slušný, ať jej osud zavanul na jakékoliv místo a hovado škodí, i kdyby mělo to nejlepší náboženské nebo politické vyznání. A že rozum se nenabude absolvováním prestižního vzdělávacího ústavu.

Aź se tu začne mluvit o věcech rozumných, zase se připojím. Zatím bude lepší, když budu mlčet - ještě bych tady mohl někoho urazit.

Harpyje řekl(a)...

Myslíte, STK, že jste tak výjimečný, co se Vašeho původu týká? Proto Vás zřejmě nenapadlo, proč ostatní diskutující nezdůrazňují svůj původ, který považujete za rozhodující pro Vaše názory. Už jste si někdy položil otázku, proč Vv tak píše? Že by se emancipoval od ideologie svých předků?
A něco k tématu Šamanova článku by nebylo?

Anonymní řekl(a)...

Ne, nebylo. Kecej si tu jak chceš, nikdo se s tebou a s tím tvým fešákem víc nebaví.

Harpyje řekl(a)...

Vy si teď říkáte "Anonymní", informace?

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,

pokud JAKÝKOLI národ začně vyřvávat ústy svých představitelů něco ve smyslu: "My jsme ti vyvolení, ostatní jsou tu jen od toho, aby nám sloužili", tak se žene do těžkého, s prominutím, průseru, bez ohledu, jestli jsou to Němci nebo Židé nebo jakýkoli jiný národ (a případně, pokud se to hlásá na bázi náboženství, muslimové nebo jakákoli jiná náboženská skupina). Přinejmenším tím jednak sama sebe morálně degraduje ale navíc současně přiměje ostatní národy, aby se proti němu spojily.
Z pozice nečlena takového národa (skupiny) se dá jediné: zavčas volat na poplach, aby alespoň část elit toho národa (náboženské skupiny) dostala rozum, pochopila, že nastává problém, a zahlatovala. A když to nepomůže, tak pomůže jediné: "Rypákem do hovna" (to je citát, Kutuzov o Francouzích, alespoň podle L. N. Tolstého). Němci to zažili také (a Japonci ještě víc, zvlášť obyvatelé Hirošimy a Nagasaki).

Pedro řekl(a)...

Uvedu zde jeden starší příspěvek: "Harpyje řekl(a)...
O českých feministkách, Kopretino, nic nevím, je možné, že jsou zahleděné samy do sebe a do svých žabomyších problémů. V Německu a ve Francii je tomu poněkud jinak. Nenajdete snad vehementnějších odpůrkyň muslimských neřádů, než jsou tyto ženy. A mezi nimi se vyznačují obzvláštní nesmiřitelností a vyznáváním západních hodnot právě ty muslimského původu.
Co se Vodníka týká, tak jsem s jeho názory nikdy nesouhlasila a vysloužila jsem si proto od něj nejedno napadení. K jeho cti ale budiž řečeno, že vždy bojoval s otevřeným hledím. Tento nepatrný detail mu, nebo lépe řečeno, té osobě, která se za něj dnes ráno v 8:39 vydávala, unikl. Vodník by mě byl možná oslovil jako "pravicovou chamraď", ale nikdy jako Evženku. Takže až zase budete jednou prodělávat jednu ze svých četných metamorfóz, Informace, tak myslete, prosím, na to, že Kopretina a já jsem zde tak říkajíc veteránky různých diskusí, a známe naše Pappenheimské.
5. ZÁŘÍ 2010 17:31"
Teda vážená informace, že si nedáte pokoj! Zase Vás Kelainó prokoukla!

A.S.Pergill řekl(a)...

Větší vlastenče,

nemohu mluvit za doktora Šimůnka, kterého tu citýrujete, ale zas sebe vám mohu říci, že mezi prvorepubliční lékařskou komorou a současnou lékařskou komorou není žádná právní kontinuita a současně docela pochybuji, že některý z prvorepubličních členů LK je natolik Jura, aby mohl působit v té současné. Čili ta omluva má asi stejnou váhu či platnost, jako kdyby ji pronesli zástupci sdružení domorodých šamanů Střední Amazonie. Něco jiného je, když zástupce Německa stojí na sviňské kůži a sype si na hlavu popel: Mezi 3. říší a současným Německem je právní kontinuita (včetně nedávno splacených reparací a např. i důchodů vyplácených válečným veteránům). U něho to proto je smysluplná činnost.

A.S.Pergill řekl(a)...

Těch 130 korun působí drsně:
Ovšem první důchody v JZD začínaly na 50 Kčs měsíčně. Moje babička měla z pronájmů tří bytů 2+1 druhé kategorie ve svém domě po odevzdání poplatků Národnímu výboru taky 130 Kčs, ale za rok (a z toho musela platit údržbu domu, takže to nebyl čistý příjem). Vojáci z povolání měli v té době nějakých 300 - 400 Kćs měsíčně (+ nějaké materiální benefity). Pokud bychom to nějak přepočetli přes spotřební koše, tak byla, odhaduji, na cca 1,5 násobku ekvivalentu dnešního životního minima. Jistě nic moc, ale důchodci, o kterých zpíval Kryl, na tom byli ještě hůř.
Zcela jistě s ní režim vydrbal, o tom není sporu, ale mohla dopadnout mnohem hůř a jiní na tom byli také mnohem hůř (třeba ti fronťáci, co se vraceli na přelomu 50. a 60. let z uranových lágrů s plícemi plnými smolincového prachu, dostávali podstatně míň).

STK. řekl(a)...

Nikoliv, vážená Harpyje,
můj původ je myslím zcela běžný, rovněž tak rodinná historie. Podobných je většina.
Ale právě pro tuto obyčejnost nepovažuji za smysluplné se účastnit vašich debat, které mi, hlupákovi, začínají připadat jako dětská hra zvaná "mlýnek". Na takové hry nemám dost času.
Druhý důvod jsou takovéto výpady:

Harpyje řekl(a)...
Vy si teď říkáte "Anonymní", informace?
12. LISTOPADU 2010 18:49


Vy, Harpyje, zřejmě máte k dispozici IP adresy diskutujících (nebo poznáte pisatele svou neomylnou intuicí), já ne a nemám chuť se hádat - vlastně o nic a proto se prozatím stanu jen čtenářem.
A tolik i k tématu článku.

Šaman řekl(a)...

Prosím všechny přispěvatele, aby ctili uváděné nicky a neuváděli údajná občanská jména svých oponentů. Je to nenetické.

Většina našich štamgastů se vyskytuje na jiných, registrovaných webech, kde se podepisují (jsou nuceni se podepisovat) svými jmény, takže totožnost většiny z nich je mi známa neb se dá kýmkoli, kdo má zájem, dohledat. Nebudu však uvádět jejich jména - pokud se tak sami nebudou podepisovat.

Tak prosím, dodržujme, když už jsme většinou sionisti, antisemiti, vlastenci, náckové, sudeťáci, různá zvěřena a květena, alespoň toto pravidlo.

Dík,
\ :-)

informace řekl(a)...

Ad:
Harpyje řekl(a)...
Vy si teď říkáte "Anonymní", informace?
12. LISTOPADU 2010 18:49

Mám skutečně nepříjemný dojem z podobných výroků té paní. Co má? Moje IP? To se zde přece nezobrazuje. Takže má dar neomylné intuice? Nebo co má? Mám si jít nechat zkontrolovat PC?

drak řekl(a)...

Zdravím všechny. Nedá mi to a připojuji se k hlasu rozumu, který dnes podle mého zazněl od STK a Šamana, zatímco někteří ze zúčastněných se nechali zatáhnout do čehosi, co by se dalo klasifikovat jak "flame war", což je jev poněkud nežádoucí. Myslím, že když se věnujeme své práci, tak si zažíváme poměrně dost stresu a nepříjemností a není důvod abychom si je zatahovali do svého volna a byli na sebe protivní a nevrlí jenom proto, že nějaký z našich protějšků, které zda potkáváme, má na to či ono odlišný, či dokonce úplně jiný názor. Není to nic divného, že má někdo na něco svůj vlastní názor, řekl bych, že je to jeho svaté a nedotknutelné právo ho mít a zrovna tak je normální, pokusí-li se slušně vedenou argumentací přesvědčit ostatní, že ten jeho názor je ten správný. Zrovna tak je ale právem každého, zůstat si při svém a nenechat se přesvědčit. Domnívám se, že dokud se vše udrží v mezích slušnosti, je to obohacující.

Dnes bohužel došlo k tomu, že nám to z těch slušných mezí začalo poněkud vybočovat. Měli bychom si uvědomit, že se setkáváme v kyberprostoru, jehož správcem je Šaman. Podobně, jako v prostoru reálném, pro pohyb v němž platí pravidla etikety, platí pro pohyb v kyberprostoru pravidla Netikety, koho to zajímá, může následovat odkaz a přečíst si je. Až dosud tu bylo spíše příjemně, snažme si to nepokazit jenom kvůli rozdílnosti názorů, byla by to škoda.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šamane !

Vzhledem k neoddiskutovatelnému faktu, že V TOMTO vláknu jsem se já samojediný provinil ztotožněním občanského jména diskutujícího s jeho veleznámým nickem, přijímám svou vinu, kaju se, a prosím za odpuštění všechny, jichž se můj čin nelibě dotkl.
(Dovoluji si však připomenout, že jsem autora i jeho vtělení nadšeně pozdravoval, jako skvělého českého soudruha a soukmenovce.)

Zároveň Vám vyjadřuji vřelé díky za NEODSTRANĚNÍ dotyčného vlasteneckého příspěvku ctěného vlastence A.S.Pergilla. Vaše šlechetnost vynikne především ve srovnání s rázností, s níž jste před nedávnem promptně odstranil MŮJ vlastenecký příspěvek, v němž jsem citoval z textu Jana Nerudy.

Děkuji Vám nejen za sebe, ale za všechny opravdové české vlastence-antisionisty, za všechny bojovníky za národně a jazykově čistou českou vlast.


A v koncentračních táborech a na popravištích umírali naši lidé za touž věc svobody a budoucího šťastného života našeho lidu, za kterou umírali naši hrdinové na bojišti u Dukly, za kterou umírali, bojovali, krváceli hrdinové Slovenského národního povstání. (Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, str.361)***Volte ČSSD a KSČM !

Anonymní řekl(a)...

Život člověka naučí, že vše na tomto světě přináší zklamání, pouze Bůh ho nezklame když se plně k Bohu obrátí. Zklamání není způsobené zlou mocí, která člověku nic nepřeje a vše kazí. Celé lidstvo je neustále zklamané, protože touží po věcech které nemůže mít. A i když je dostane tak tyto věci jsou pomíjivé a lidstvo je ztratí. Anebo tyto věci nesplňují očekávání a proto lidstvo neuspokují. Pouze obrácení se k Bohu je jedinou pravdou v životě.

Indický myslitel Sri Aurobindo

... řekl(a)...

Vy si teď zase říkáte "Anonymní", informace?

Harpyje řekl(a)...

To je Hledající, troubo.

Harpyje řekl(a)...

To má být, Aspergille v 19:34, jeden z mála věcných příspěvků na téma židovských vojáků v Svobodově armádě v tomto moři uražené ješitnosti a předstíraného rozhořčení? Mám tomu rozumět tak, že tito se pokládali za vyvolené a proto souhlasíte s přezíravým zacházením komunistických papalášů s jejich zásluhami, podle Vámi citovaného výroku "Rypákem do hovna"?
Je zajímavé jak souzníte s Vašim soukmenovcem Vorovkou, co se výroku Ovadia Josefa týká. Jemu stál tento výrok dokonce za to, aby o něm na svém blogu napsal celý článek, ve kterém stejně jako Vy tvrdí, "TOHLE JE OFICIÁLNÍ VÍRA SIONISTŮ ŘÍDÍCÍCH IZRAEL! Nenenechme se mýlit, že jde jen o ojedinělý extrémní výrok!" Že se Benjamin Netanyahu od výroku tohoto magora okamžitě distancoval, je pro Vás antisemity už druhořadé.
V samém Israeli, kde má přezdívku "židovský ayatollah", ho pokládají za neúnosného, i když si myslím, že když svolával mor na Palestince, tak s nim souhlasil nejenom lecjaký Žid, ale i křesťan. Pokládám též za zajímavé, že když podobné výroky na adresu Israele a Židů hlásá nějaký z četných iránských velebníčků, tak se nad nimi nikdo z Vás antisemitů nepozastaví.

barbucha řekl(a)...

Vážená Harpyje, ad vaše odpověď 12. listopadu 2010 16:25 - pouze jsem, s dovolením, vyjádřila svůj názor, že se mi už příčí to věčné rozlišování dle původu, a v případě českých (!) vojáků za II. sv.v. dvojnásobně. Myslíte, že šli bojovat za Jehovu nebo Izrael, že je to tak důležité?
Pokládáte-li to za rýpání, je to vaše věc - a je mi to zcela fuk.

Harpyje řekl(a)...

Není nad precizní vyjadřování, vážená Barbucho. Člověk předejde mnoha nedorozuměním, s Vaším laskavým dovolením.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
to, co citujete se jednoznačně týkalo výroku "Pepy Obejdy". Netanyahu byl jeden z opravdu mála, kdo se od toho výroku distancoval.
Faktem je, že různé sionistické spolky (včetně těchto spolků v ČR) drží v tomto ohledu bobříka mlčení, takže zřejmě s "Obejdou" souhlasí.

Šaman řekl(a)...

Nesouhlasím s Obejdou, nesouhlasím s papežem a nesouhlasím s Obamou. Nesouhlasím s milionem věcí a s miliardou výroků, aniž bych se chtěl vyčerpávat vyřváváním, s čím vším nesouhlasím. Tak alespoň ještě jeden případ:

Nesouhlasím s A.S.Pergillem.

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane,
1. "Obejda" není jedna z milionů věcí, Obejda je šéf parlamentní strany v Izraeli, která navíc mechanismem "jazýčku na váhách" má podstatně větší vliv než mnohé strany s početnější základnou.
2. Pokud ten nesouhlas hodíte jako jeden z mnoha diskusních příspěvků do svého blogu, tak to není ani hlas volajícího v poušti. Tady vás většina diskutujících zná jako slušného člověka (proto sem asi taky ta většina chodí), takže tak nějak tušíme, že Obejda nebude váš šálek kávy. Nicméně pravděpodobně by vám ten Obejda měl stát přinejmenším za samostatný článek v blogu, jako stál Vorovkovi nebo Stworovi.
3. S A.S.Pergillem nesouhlasíte proto, že na Obejdu upozorňuje, nebo proto, že s Obejdou nesouhlasí?

Harpyje řekl(a)...

Copak je Šaman Vorovka? Z jakého důvodu by měl psát o výroku toho pošahaného rabína, který má asi stejnou váhu jako jeho výrok, že ženy nesmí nosit kalhoty? To jenom Vy antisemité si v něm tak libujete, protože potrzuje to, co jste vždycky tvrdili o "Vyvolených". Nebbich.

stk řekl(a)...

Kdo je to antisemita?
Existuje definice? Nebo je to jen samolepka, kterou vždy přilípneme na něco, co nedokážeme pojmenovat? Nebo na názor, který nás usvědčuje z povrchnosti názoru našeho?
Totéž: "...jisté nacistické myšlenky..." Něco tak vágního aby jeden pohledal. Plop!

Harpyje řekl(a)...

"Kdo je antisemita"
Pokud to nevíte, tak se nejdřív laskavě informujte, než zasáhnete do diskuse. Význam tohoto pojmu a jeho charakteristiky by měl být známy každému, kdo o něm chce diskutovat.
Mudrováním o jakýchsi nálepkách antisemitismus relativizujete. Sdílím znechucení, které vyjádřil nad Vaším počínáním Guerrier.

žibřid řekl(a)...

Hlas pragmatického na poušti:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus

Schumacher antisemita řekl(a)...

"Židé nebyli jen trpnými obětmi, a když měli možnost, bojovali proti společnému nepříteli se zbraní v ruce." V tom nevidím nic mimořádného. Své zahraniční jednotky ve spojeneckých armádách měli i jiní. Zmínění Židé se převážně považovali za Čechoslováky ale i za Němce s československou státní příslušností. Většina z nich byla pokřtěných. Leckteří že jsou Židé se dověděli až po obsazení a aplikaci Norimberských zákonů. Čili, uvedený příklad židovské rezistence není nijak výjimečný a charakteristický. Naproti tomu zcela zásadní bylo povstání ve Varšavském ghettu. Kdyby se mu včas dostalo pomoci, mohlo dopadnout jinak. Pravidlo " Už nikdy jako ovce" bychom si měli vzít za vlastní. Bohužel, ve zdejší populaci je schopnost rezistence dlouhodobě potlačována po staletí a ponížené ohýbání hřbetů vyjma krátkodobého furiantství je pro ni typické.

STK řekl(a)...

Nevím, jak Vám mám Harpyje na tento Váš zbytečný a hodně hloupý útok odpovědět.
Takže tak: Mínil jsem tím křivení definice, kterého se tady i jinde dopouští mnoho diskutujících.

To je "po lopatě".

Větší vlastenec řekl(a)...

Souhlas se s.s.A.S.Pergillem

Velký český vlastenec A.S.Pergill, zapálený a zasloužilý bojovník proti sionistům, papežencům a muslimům, správně vyzval Velkého Šamana (dnes v 7:21) :
Opravdový český vlastenec musí sionistickému nebezpečí věnovat NAPROSTO STEJNOU pozornost jako nebezpečí německému resp. papeženeckému.
To věděli všichni naši velcí vlastenci v minulosti nedávné i dávné, to dobře věděl Baxa, Neruda, Němcová, Havlíček. To dobře věděl Jan Žižka, který správně nerozlišoval mezi Němci, papeženci, sionisty a feudály, nelekal se jich, na množství (mrtvol) nehleděl.

Ano, naši soudruzi a soukmenovci Stwora, Vorovka, A.S.Pergill a mnozí další svou neúnavnou buditelskou prací poukazují (byť často jen nepřímo) na velkou ironii dějin : Němci, naši dědiční nepřátelé, nám nechtěně pomohli. Zbavili nás skoro tří set tisíc jiných dědičných nepřátel, takže po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou naši otcové a dědové museli humánně odsunout jen několik stovek německojazyčných sionistů. Jen ten zbyteček sionistů, jež se vrátil z koncentračních táborů, v nichž sionisti-občani buržoasní ČSR „bojovali za svobodu a socialismus v naší vlasti“ (viz stati a projevy s.Kopeckého a s.Dvořákové).

Co je české, to je hezké !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Na tom, že Židé bojovali proti společnému nepříteli není skutečně nic mimořádného. Za normálních okolností by jejich zásluhy taky nebylo zapotřebí zvlášť vyzdvihovat. Okolnosti ale nebyly normální. Po roce 1948 se z Židů stali "sionisti" a komunistický režim se k nim začal chovat macešsky. Jejich zásluhy byly zamlčovány, účastníci ozbrojeného odboje byli diskreditováni a persekvováni. Názornou ilustrací postoje komunistické vrchnosti k sionistům je sám osud autora knihy.
V doslovu, lépe řečeno, v dovětku ke knize je přepis rozhovoru s E. Kulkou z časopisu Respekt z roku 1990, nazvaný "Žid, který si dovolil přežít Osvětim", který je zároveň hanebným vysvědčením pro Svaz protifašistických bojovníků, nyní bojovníků za svobodu.
Cituji: "16. července 1988 vyšel v týdeníku Svazu protifašistických bojovníků "Hlas revoluce" článek, v němž se mj. tvrdí: ´Kulka-Schön je nepochybně muž dvojí tváře. Za hitlerovské okupace se neštítil spolupracovat s gestapem ve Vsetíně..., dnes provokuje proti Československu jako aktivní sionista´" Tato slova připomínají přímo fatálně dikci padesátých let.
Co se mé osoby týká, tak by mě moc zajímalo, jak se od roku 89 změnil postoj Svazu (nyní) bojovníků za svobodu vůči takovým sionistickým provokatérům.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

každý opravdový český vlastenec ví, že my Češi jsme NIKDY nebyli antisemiti. To se prostě neslučuje s naší prostou, dobrou a bodrou národní povahou.
Na druhou stranu, po stovky let statečně bojujeme proti sionismu, tomuto zvlášť ohavnému výhonku agresivního imperialismu.
Sionisti, naši dědiční nepřátelé, se samozřejmě snaží uměle slučovat náš boj proti sionismu s antisemitismem; však víte, co dovedou. Proto musíme neustále bedlivě sledovat sionistickou antičeskou a antisocialistkou propagandu, musíme proti ní bojovat, musíme neustále posilovat zdravé vlastenectví a pozitivní vztah všeho našeho lidu k socialismu a míru.

Uvedu nyní příklad dobré vlastenecké a marxisticko-leninské práce pro vlast a lid :
„...Židovskou otázky vyhrabali židovští intelektuálové ze smetiště dějin, uměle
ji nafoukli a udělali z ní politikum. Tak se pokusil Goldstücker a další židovští
intelektuálové získat nedotknutelnost. Kdo je kritizoval, byl hned antisemita. Dubnové
plénum r. 1969 a nové vedení KSČ udělalo tečku i za touto smutnou kapitolou našich
novodobých dějin, kdy nevelká, avšak schopná a dobře připravená skupina
intelektuálů se pokusila vedle jiných zaprášených, muzeálních relikvií naší minulosti
vyhrabat i tzv. židovskou otázku. Taková otázka u nás prostě není, jako neexistuje
ani v Sovětském svazu, ani v jiné socialistické zemi. A nedovolíme sionistům ani
imperialistické propagandě, aby takovou otázku v naší zemi křísili....“
(František J. Kolár : Sionismus a antisemitismus; vydalo nakladatelství Svoboda, 1970)


S Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti se musí jednat jako s Němci. Bojovat proti antisemitismu neznamená připustit likvidaci národního a slovanského charakteru republiky. (V.Kopecký, 1944)***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Bodré osoby, kterým "židé nevadí", si taky nedělají nic z židovských intelektuálů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

k Vašemu dotazu ze 17:00 Vám mohu s radostí a hrdostí sdělit, že Svaz bojovníků za svobodu se nezpronevěřil odkazu slavného Svazu protifašistických bojovníků.
Ano, ani v této zlé době, kdy pravičáci překrucují naši pokrokovou historii, kdy nepřátelé všeho českého učí naše mladé lidi nenávisti k socialismu, tomu velkému dílu celých generací Čechů a Slováků, nepouštějí protifašističtí bojovníci a bojovnice rudý prapor ze svých vrásčitých rukou.
Jako důkaz Vám doporučuji četbu lidsky proteplených i zapáleně bojovných příspěvků čtenářů čtrnáctideníku Národní Osvobození (http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?k=16), např. burcující text o smutném osudu obránců našich hranic „Pohraničník, slovo, jež budí strach?“.

Volte obnovení bdělé ostrahy našich státních hranic proti sudetoněmeckým revanšistům a žoldákům NATO !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

O tom, že se Svaz bojovníků za svobodu nezpronevěřil odkazu slavného Svazu protifašistických bojovníků jsem ani chvíli nezapochybovala.
Je to smutné. Moc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Marxudík za naše vlastence, za bojovníky za svobodu ujařmeného lidu !
Právě jsem s dechem zatajeným a zrakem vlhkým radostným dojetím dočetl burcující článek „Předvolební rozjímání“ *), jehož autorem je jeden z výrazných přispěvatelů Národního Obrození, s.doc. PhDr. Ota Lev, CSc.
Ano, s.docent Lev má naprostou pravdu : Po pravicovém převratu došlo k rozkradení našeho národního bohatství, k děsivému zchudnutí lidu (z 6,000.000 Kčs BOHATSTVÍ každého občana ČSSR na DLUH 115.000 Kč každého otroka kapitalismu v ČR, jak správně vypočítal s.Mahler), došlo k aktivizaci fašistických sil.
A kdo jediný hájí lid ? Komunisté a sociální demokraté.

Ne, naděje na obnovení plné suverenity naší vlasti a návrat spravedlivého společenského zřízení neumírá, dokud žijí a pro vlast pracují takoví vlastenci, jako je s.Ota Lev. **)


Volte obnovení jistot a prosperity rozvinutého socialismu ! *** Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/predvolebni-rozjim%C3%A1ni.html
**) Jen doufám, že to není ve skutečnosti zakuklený sionista Otto Leon.

A.S.Pergill řekl(a)...

To Schumacher antisemita
Pletete si povstání ve varšavském ghettu s Varšavským povstáním. To dělá víc lidí.

To Harpyje
Tady souhlasím s STK: "Antisemitismus" je prostě nálepka, která je velice často vy/zne-užívána k dehonestaci protivníka. Stačí jen nějaká pseudologická konstrukce, že "je to proti Židům". Ti, kdo tento pojem takto zneužívají se ovšem mohou snadno dostat do pozice pasáčka ze zámé Ezopovy bajky.

žibřid řekl(a)...

Harpyje, co že to tvrdí Svaz protifašistických bojovníků o Kulkovi? Vždyť T. Kulka nebyl v té době na světě a o svém otci tvrdí v rozhovoru, že byl v Osvětimi:
http://www.jedinak.cz/stranky/txtkulka.html
Je to stejný Kulka, nebo jsou ve Svazu tak mimo, nebo je to ještě jinak?

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Pergill : Nepletu. Nevím jestli byl až takový problém jim tam něco shodit ze vzduchu. Ale když se angláni vymlouvali, že Auschwitz je mimo akční rádius, třeba to bylo podobné.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 žibřid : to je E. Kulka, ne pfilosof Tomáš Kulka.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Schumachera antisemitu, jakož i pro všechny ostatní opravdové české vlastence a vlastenky :
Ano, angláni (i amíci) se dlouho vymlouvali, že Auschwitz je mimo akční rádius jejich bombardérů. Prakticky celou válku se tak hloupě vymlouvali; byla to tak průhledná lež jako jejich údajná neschopnost otevřít druhou frontu o dva či tři roky dříve. My samozřejmě víme, o co tady šlo : anglo-američtí imperialisté léta záměrně odkládali vylodění, aby hlavní tíhu bojů s hitlerovským Německem nesl Sovětský svaz.

Od roku 1944 se už vymlouvat nemohli.
V únoru 1944 zaútočili angláni na vězení v Amiens. Výsledek ? 102 zabití vězňové, stovky raněných. *)
V srpnu 1944 zaútočili imperialisti na zbrojní továrnu, v níž pracovali vězni z KL Buchenwald. Výsledek ? 315 zavražděných vězňů, stovky raněných.
Od srpna do konce prosince 1944 zaútočili anglo-američtí letečtí piráti celkem čtyřikrát na rafinérie u KL Auschwitz III-Monowitz. Výsledek ? Neznámý počet zabitých vězňů, 5 (pět) mrtvých hitlerovců. **)

Není tedy divu, že naši opravdoví přátelé, a jediní opravdoví bojovníci proti fašismu museli proti takovému teroru zakročit. Cituji z Českých národních listů :
(O zamýšleném bombardování Prahy anglo-americkými leteckými piráty) „píše tehdejší náčelník operační správy Rudé armády a zástupce náčelníka generálního štábu Rudé armády, generál armády S. M. Štemenko (v českém překladu vydalo Naše vojsko v roce 1974).
Uvádí: „Hlavní město s námi spřáteleného Československa mělo v plánech hlavního velení velmi významné místo. Naše strategické velení se všemožně snažilo zachránit toto nádherné starobylé město s mnoha kulturními památkami před zničením. Především jsme museli chránit Prahu před americkými bombami, protože naší spojenci ji pravidelně zařazovali do seznamu objektů určených k bombardování. Protože město spadalo do pásma činnosti sovětských vojsk, museli si spojenci dávat schválit seznamy objektů k bombardování. Generální štáb systematicky škrtal Prahu ze seznamu.“ (str. 375–376)“ ***)

Proč chtěli imperialisti bombardovat Prahu ? Protože osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se blížilo, protože se blížilo naše vítězství nejen nad německými fašisty. ale i nad českou buržoasií. Jak všeobecně dobře známo každému českému vlastenci, Američani nás chtěli okupovat a zotročit, nebo, kdyby jim SSSR v okupaci naší vlasti zabránil, tak chtěli alespoň zničit naše národní hospodářství i naše kulturní památky. Nepovedlo se jim nic.
Sovětský svaz zabránil i spojení západních okupačních armád s hitlerovci, jež mělo být počátkem agrese proti silám míru a pokroku. Válka skončila dle plánu, vypracovaného sovětským velením pod vedením s.Stalina.
Praha byla tedy v relativně krátkém čase zachráněna dvakrát; v r.1938 díky chrabrosti a sebeobětování pres.Beneše, a na konci války díky pevnému principálnímu postoji s.Stalina. Mohli jsme úspěšně uvádět v život Dekrety presidenta republiky o humánním odsunu a znárodnění, mohli jsme radostně přikročit k urnám a zvolit KSČ a ČSSD, mohli jsme rozdrtit pokus reakce o Únorový puč.
Cesta k radosti a štěstí socialismu byla otevřena.

Kéž se co nejdříve navrátí ta šťastná doba, kdy naše vlast byla bezpečná proti útoku zákeřných německých revanšistů a po zuby ozbrojených hord žoldáků NATO. Kéž co nejdříve náš ujařmený lid opět zvedne hlavu, a zvolí opět nás, jediné opravdové obránce vlasti a národa.

Od minulosti spějme zpátky !***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Jericho
**) http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/ssalbum/?content=2
***) http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Bombardovani-Prahy-na-jare-1945.html

Harpyje řekl(a)...

Erich Kulka (10. února 1911 Vsetín – 13. července 1995 Jeruzalém) byl izraelský spisovatel, historik a novinář českého původu, který přežil holokaust. http://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_Kulka
Je autorem knihy Židé v československé Svobodově armádě, viz Šamanův článek, Prameny.
O nechutném nařčení ze spolupráce s gestapem a následujícím soudním procesu http://cibulka.com/77/1988/INFORM16/24.htm

Harpyje řekl(a)...

Antisemitismus není žádná nálepka, Aspergille, nýbrž postoj, který se manifestuje takovými výroky jako například "národ (!) vyřvává ústy svých představitelů (!) My jsme ti vyvolení, ostatní jsou tu jen od toho, aby nám sloužili". U Vás nelze předpokládat že trpíte nedostatkem inteligence, takže jste s největší pravděpodobností neupřímný sám k sobě.

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje, vás si dnes po ránu vychutnám jako přílohu svého ranního chleba s máslem a medem:
Takže když židovský národ ústy svých představitelů (minulých i současných) prohlašuje, že je vyvolený a ostatní národy jsou tu jen od toho, aby mu sloužily, tak je to vlastně antisemitismus?
IMHO asi máte pravdu, protože je to taková obdoba harakiri.

Harpyje řekl(a)...

Ovadia Josef mluví za celý židovský národ? Nepovídejte!

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

velký český vlastenec A.S.Pergill přece není žádný antisemita. Vždyť jen chce zlikvidovat sionisty, jako jedno z hlavních nebezpečí pro náš národ a naši civilizaci !
Ano, velký český vlastenec A.S.Pergill posnídá chléb s máslem a medem, jako chuťovku přidá Vás *), k obědu jako zákusek bude mít sionistu ve vývaru z muslimů, k večerní kávě zakousne pár papeženců. To je přece výraz vytříbeného vkusu, vysoké inteligence i vzdělání, a především ryzího, nefalšovaného češství.

Až opět zvítězíme, dáme soukmenovci A.S.Pergillovi odpovídající hodnost i práci. Bude-li chtít dělat lékařské pokusy ve prospěch naší civilizace, umožníme mu to; pokusného materiálu bude v pracovních a převýchovných táborech opět víc než dost. **)


"A puncto" dovedu udat, kdy nepřátelství to počalo, bylo to, když jsem úplně poznal nesmiřitelně jízlivý, hluboký jich a činný antagonismus proti naší národnosti české a veškerým naším snahám národním a politickým. (J.Neruda, 1869)***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Je mi líto, ale z hlediska opravdových českých vlastenců jste nepřítel národní i třídní, viz např. Dekrety presidenta republiky nebo http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/knihy-v-zemi-sprejeru-a-harpyjí.html
**) Připomínám, že dr.Mengele byl Němec, to jest zrůda už rodem. Srovnávat s ním skvělého Čecha A.S.Pergilla je tudíž čirá zhovadilost

Harpyje řekl(a)...

"Harpyje znečišťují naše dějiny od samého počátku."
Skvělý vlastenecký článek! Autorka nachází v RKZ oporu pro své tvrzení, že "Sprejerům a Harpyjím", popíračům historických pravd, chybí veškeré lidské ctnosti.
Existenci šifrované části Máchova deníku nemohla autorka dost dobře zapřít, ale vlastenecká povinnost jí velí respektovat soukromí poety. Čeští surrealisté třicátých let byli podle měřítek cudné autorky asi taky "Sprejeři" nebo "Harpyje", protože se bouřili proti utajování pornografické části Máchova deníku.
Nerudův "údajný" antisemitismus hledá nadarmo a, není divu, že nenachází, paní profesorka z Masarykovy univerzity v Brně, v Povídkách Malostranských. Vnucuje se mi podoba s další obětí pomluv a nařčení z antisemitismu - u diskutéra Aspergilla se jedná prý taky jen o nálepku, tvrdí tlustý kocour. Dovolím ci citovat z vlasteneckého textu pí. profesorky: "To jen našim Harpyjím se taková špinavá nálepka hodí." Tato věta se sice týká další oběti pomluv elektronických Harpyjí a Sprejerů, Aloise Jiráska, ale v souvislosti s Aspergillem působí daleko líp. :-)))
"Harpyje a Sprejeři" jsou dle mínění paní profesorky tak mravně pokleslí, že mají soucit "s utrpením poražených". Pro pravé vlastence je to naprosto nepochopitelné, pobuřující a skandální.
Jak dlouho budou ještě tito tvorové ohrožovat "lidskou kulturu"?
Díky, Vlastenče, za odkaz na tento znamenitý text, který mi konečně umožnil pochopit, proč mám zde a i na Psu tolik fanoušků. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

Marxužel Vás musím zklamat – Vašich fanoušků je pomálu i na Neviditelném Psu, kosmopolitním webu, jenž slouží k obohacování svého majitele-soukromokapitalisty.
Zde, na vlasteneckém blogu Velkého Šamana, kde se sešli vlastenci a vlastenky větší než malí (-é), se počet Vašich fanoušků limitně blíže nule.
To víte, Váš třídní původ (někteří čeští vlastenci díky svému vrozenému bystrozraku zpochybňují i Váš původ národní a rasový), Vaše zrádná emigrace (navíc do NĚMECKA !), Vaše nečeské, evropskou pakulturou intoxikované názory – to vše Vás vyděluje z našeho hejna, to vše Vás vzdaluje našemu národnímu životu, našemu možná trochu smrádku, zato však teplíčku, teplíčku, v němž se cítíme tak dobře, kde se tiskneme tělo na tělo v přátelském a soudružském objetí, kde si navzájem připíjíme plnými půllitry našeho tekutého chleba, kde jsme všichni vždy připraveni sloužit vlasti, míru a pokroku do roztrhání těla.

Ano, my všichni opravdoví vlastenci víme, kdo jsou naši nepřátelé a kdo naši přátelé a bratři. My víme, kam směřoval a opět jednou opět bude (snad už brzy) směřovat náš národ. Proto s Vámi a Vaším životním postojem nemůžeme souhlasit. Proto naopak vřele souhlasíme s s.prof. PhDr.S.Kučerovou, CSc. :
„...Právě dík jednotě demokratických sil i ve světovém měřítku se podařilo nacismus porazit. Nadšeně jsme přivítali Den vítězství 9.května 1945, příchod Rudé armády i vlastních vojenských jednotek, které bojovaly v zahraničí. Tehdy se opět spojil zřetel na dobro národní a sociální. Vzdali jsme čest autorovi sborníku „Milujeme svůj národ" (J.Fučík). Souhlasili jsme se snahou Z.Nejedlého stát se „dědici národních tradic". Velká většina národa přijala s nadějemi budovatelský poválečný program a věřila, že se podaří předválečnou demokracii zdokonalit ve smyslu sociálním. Sociální otázka měla být vyřešena způsobem, který již ve 20.letech schvaloval T.G.Masaryk a který nyní, po 2.světové válce, zdůvodňoval president E. Beneš jako „socializující demokracii". Předpokládal, že cestou rozšíření funkcí státu ve věcech hospodářských a sociálních dojde k zespolečenštění finančnictví, těžkého průmyslu a zemědělské velkovýroby. (Ostatně k podobným reformám přikročily i vyspělé západní státy, např. Francie a Anglie. (Viz E. Beneš, Demokracie dnes a zítra,1948)...“ *)

Pravděpodobně jen já jsem nepřestal doufat, ve své pohříchu neleninské smířlivosti, že se rozvzpomenete na své české kořeny, že opustíte nepřátelské území, že podpoříte humánní odsun a humánní znárodnění (minulé i budoucí), že zapomenete zbytečné západní jazyky a naučíte se krásnou a libozvučnou ruštinu. Rozhodnete-li se správně, nechť Vás na Vaší nelehké cestě zpět k češství a Čechům provázejí Věčný Marx a Nesmrtelný Lenin, jakož i všichni Hrdinové Sovětského svazu.


Volte plné obnovení našich národních tradic, volte obnovení socialismu !***Volte ČSSD a KSČM !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/polistopadove-epistoly.html

Harpyje řekl(a)...

Že byste přestal rozumět ironii? To se mi nechce věřit! Co si myslíte o tomhle http://www.lust4latex.co.uk/images/red_shoulder_zip_72.jpg? Nevypadá to jako mužský protějšek té děvy ze "speciálně fantastického festivalu"? No a když to nosí Lady Gaga doma u anglické královny, http://current.com/items/91647657_lady-gaga-meets-the-queen-in-red-latex-photo.htm , tak proč ne? :-)))

Harpyje řekl(a)...

Co se Vašeho odkazu na další článek paní profesorky týká, tak citát
"Paměť národa? Ano, tisíckrát ano, jde-li o popularizaci našich dějin proti všem falšovatelům v cizích službách" TESAT DO KAMENE!
Vyučovací sbor na Masarykově univerzitě je zřejmě príma spolek! Ale určitě nejenom tam. Nevím, jestli jsem psala o tom, že vnučka mé přítelkyně, která studuje ve Zlíně, musela psát práci na ostudný marxistický námět, a o mém zoufalém pokusu přeložit výrazy z německé marxistické hantýrky do češtiny, jsem psala. Ale není divu! Když mohou už i děti vyučovat / indoktrinovat pedagogové a la soudružka Semelová.

Větší vlastenec řekl(a)...

Já jsem jen prostý člověk, vážená paní Harpyje. "Ironie" je pro mne jen jedna z buržoasních úchylek.

"Ta děva" je tromagirl, doprovázející vystoupení sionisty Lloyda Kaufmana. Jako seznámení s "dílem" tohoto typického zastupitele buržoasní pakultury doporučuji shlédnout ukázku z filmu "Tromeo and Juliet".
Odkaz raději nedávám, neboť shlédnutí důrazně nedoporučuji.

Očekávám, že Velký Šaman, jako důsledný obránce naší vlasti a našeho národa, se od toho všeho nečeského svinstva bude důrazně distancovat.

Harpyje řekl(a)...

Já jsem si nikdy neuměla představit, jak se do takového oděvu může někdo nacpat, ale nyní jsem díky Šamanovi zjistila, že mají zipy. Nechápu ovšem, čím jsou vyplněna předimenzionovaná ňadra té mladé ženy na obrázku.

Větší vlastenec řekl(a)...

Možná chipsy a potkany, jako těhotenské břicho Julie z tromafilmu sionisty Kaufmana.

Jak říká náš lid : Ekelhaft !

A.S.Pergill řekl(a)...

Harpyje,
Ovadia Josef (alias "Pepa Obejda", což mu sedí líp, asi jak Jandák na hrnec) je předsedou vládní strany a vysokým judaistickým duchovním. Jeho výrok rovněž není izolovaný úlet, ale je kompatibilní s celkovou ideologií a politikou strany šás, i s osobní historií tohoto činitele.
Faktem je, že když Topolánek ne zcela rozumně zažertoval o "noci dlouhých nožů", tak byl jekot po celém česku. Když se vytasil kterýsi (nestojí mi za to, pamatovat si jeho jméno) z činovníků ČSSD s velmi mírně antisemitským výrokem, tak dostal na místě přes držku (a právem). Za daleko krotší výroky se ocitl na seznamu zakázaných organizací i národní odpor, dtto i dělnická strana. Když se dostal v Rakousku do vlády Heider (jeho rétorika vůči imigrantům byla opět velmi opatrná), tak bylo Rakousko mezinárodně sankcionováno.
U toho Ovadii padlo naproti tomu pár velice mírných a krotkých odsouzení, sankce žádné. Takže buď se ho Židé bojí, nebo se s ním ztotožňují; jiné vysvětlení jejich reakce (respektive absence nějaké rozumné reakce, jako třeba rozpuštění strany šás) je dost těžko možné.

Harpyje řekl(a)...

To je opravdu hnus. Nejhezčí Julie všech dob byla Olivia Hussey, ¨ve filmu od Franca Zefirelli.

Harpyje řekl(a)...

Doufám, že jste už povečeřel, Aspergille.

A.S.Pergill řekl(a)...

Povečeřel, děkuji za optání, Harpyje.