pátek 28. října 2011

Můj 28. říjen

Když se nás, žáků 6. třídy ZDŠ, ptala soudružka učitelka někdy roku 1963 v hodině občanské nauky na datum vzniku naší milované republiky, nemohla skrýt své zděšení nad všeobecnou neznalostí. Že prý 9.5.1945. Nebo v Únoru 1948. Nebo někdy v roce 1960, kdy byl vyhlášen socialismus. Jak to ti chudáci mohli vědět! Ve škole jim to neřekli. V televizi teprve ne.

    Já věděl. Děda totiž vždy v ten slavný den vyvěšoval státní vlajku. Dne 28.X. 1918 kráčel se svou mladou ženou z liberecké radnice, kde měli svatební obřad, dolů Pražskou ulicí. Děda byl ještě v rakouské uniformě, ale už ozdoben trikolórou. Jakýsi Němec v pumpkách se ho ostře tázal: "Was ist das?". Děda hrdě odpověděl: "Vy nevíte? Máme republiku!" A pokračovali s babičkou svou svatební cestou na Tuchplac (Soukenné náměstí). A pak každý rok na svém domku nad Rochlicemi vyvěšovali na výročí své svatby tu krásnou vlajku. Jako Američani.

    V Praze, kam byli naši odsunuti po Mnichově, samozřejmě nic nevyvěšovali. Ani v koncetráku. Až zas po válce. Byl jsem vzdělán a mohl jsem soudružce učitelce udělat radost.

    Spolu se ženou jsme vzdělávali i naše děti. Aby nám ve škole nedělaly ostudu. Proto jsme s nimi byli i 28.X. 1988 na Václaváku, aby viděly tu slávu. Všichni čtyři jsme byli oděni v barvách naší trikolóry. A zažili jsme zběsilost reálného socialismu, té dokonávající bestie. Takže se naše děti vzdělaly a už jim nikdy nikdo nic nenakecá. A jediné ve svých třídách znaly datum vzniku ČSR.

    Stále cítím sounáležitost se všemi Václavy, králi železnými i zlatými, se zemany z Nemanic, ale i se svými prarodiči i dětmi. Se zeměmi Koruny české i s Evropou. Jsem rád, že jsme si ponechali v naší české červenobílé vlajce i klín v barvě "evropské modře".

    28. října je pro nás největší svátek naší země.

Psáno 20.10.1992 pro MfD, kde nebylo otištěno. Vyšlo jako Příloha internetového deníku Neviditelný pes © - Týden od 26. října do 2. listopadu 1998

PS 2011: Obávám se, že jediné děti, které budou ve škole znát význam dnešního svátku, budou naši (hypotetičtí) vnukové...
PPS: Doklady (oddací list) prozrazují, že naši měli svatbu až 30. října. Ale fakt je, že děda tu vlajku vyvěšoval dvacátého osmého - a těm, kteří se v padesátých divili, vysvětlil, že to kvůli svatbě...

89 komentářů:

Schumacher řekl(a)...

Nějak se mi to slavení vzniku již neexistující Československé republiky nezdá. Datum vzniku České republiky je 1.1.1993. Pocitům vztahujícím se k 28. říjnu 1918 rozumím, mám silný Československý sentiment a je mi neveselo. Rozumím všeobecné výhodnosti většího státu. Na rozpadu Československa jsme všichni prodělali. Jenže Československo je minulostí a Česká republika nemá ten "drajv", kulturu, osobnosti. Snad s výjimkou Václava Klause, posledního českého presidenta hodného toho označení. Bez fungujícího definovaného suveréna se Česko stává závislým euroregionem. Mám pocit, že rozpad Československa byl podněcován ze zahraničí ve snaze zbavit se hospodářského konkurenta. Podíl na tom má i Václav Havel. Stejný pocit mám z eroze České republiky jako národního státu. Jako by bylo žádoucí ono "Já jsem také Čech, ale nemusí o tom nikdo vědět..." Nemám z toho dobrý pocit ani náladu něco slavit. Spíše se cítím jako pozůstalý. Veškeré úsilí, veškeré oběti přišly vniveč. Místo Vídně patříme pod Brusel. Tehdy jsme alespoň měli nějakou vizi. Jakou vizi máme teď ? Jakou máme naději ? Z čeho se můžeme radovat ? Snad z toho, že být Čechem není trestné. Zatím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdy slavit samostatnost
aneb
Historie naší státnosti a současné poroby
(1.část)

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Všichni víme, že slavit právě dnes samostatnost naší vlasti je nesmysl. Jde o matení lidu, o podlý výmysl našich dědičných nepřátel, obdobu tzv.Dne české státnosti.
Připomeňme si nejdůležitější události v dějinách našeho státu a lidu :

* 1.ledna 624 : Počátek českého státu na dnešním území naší vlasti *)

* 5.července 863 : Příchod prvních poradců z Východu; počátek nové éry v našem odvěkém boji proti europeizačním tlakům

* 28.září 929 (935 ?) : Humánní zneškodnění papežence a německého agenta Václava, řečeného Svatý

* 14.července 1420 : Porážka evropských agentů v bitvě na Vítkově.
Naše opětovné zatažení do Evropy zdrženo o 16 let, během kterých jsme v naší vlasti humánně vylikvidovali téměř všechny Němce, papežence, sionisty, intelektuály a jiné podobné dědičné nepřátele a multikulti exponenty

* 8.listopadu 1620 : Porážka česko-moravského vojska v Bitvě na Bílé hoře; zanedlouho poté Němci-papeženci a jiní podobní exponenti multikulti plně ovládli naši vlast

* 7.listopadu 1917 : VŘSR, největší událost v dějinách kosmu.
Inspirace pro vší lid planety; počátek nového lidového odporu proti rakouské monarchii

* 14.října 1918 : Generální stávka, vyhlášení Československé republiky, zásah Rakušanů

* 28.říjen 1918 : Opětovné vyhlášení ČSR.
Buržoasie, po tajné dohodě s nejreakčnějšími silami Rakousko-Uherska, převzala moc v naší vlasti -> revoluce zůstala nedokončena

* 10. až 17. prosinec 1920 : Generální stávka za dokončení osamostatňovacího procesu.
Buržoasie vyhlásila stanné právo, porazila proletariát, čímž se jí podařilo udržet ČSR v evropském politickém prostoru

* 14. až 16. května 1921 : Zakládající sjezd Komunistické strany Československa.
Počátek naší cesty k obnovení skutečné samostatnosti

* 14. až 15.březen 1939 : Euroamerická buržoasie dokončila rozbití Československa

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdy slavit samostatnost
aneb
Historie naší státnosti a současné poroby
(2.část)


* 12.prosince 1943 : V Moskvě nejvyšší představitelé našich bratrských zemí podepisují Československo-sovětskou smlouvu o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.
Další z geniálních kroků geniálního stratéga E.Beneše; ano, bez Mnichovské dohody a 15.března 1939 by nebylo možno tak jednoduše spojit naše bratrské národy.

* 9.května 1945 : Naše vlast osvobozena Sovětskou armádou

* 26. května 1946 : První svobodné volby na území naší vlasti.
Díky všeobecnému souhlasu všech zúčastněných stran byly z voleb vyloučeny alespoň nejhorší partaje, zastupující zájmy vykořisťovatelů. Lid drtivě zvítězil

* 10.července 1947 : Československá vláda jednomyslně odmítla účast naší vlasti na tzv.Marshallově plánu.
Porážka buržoasie a euroamerických agentů, drtivé vítězství naší unikulti nad všemi exponenty multikulti.

* 25.únor 1948 : Pokus o převrat poražen díky jednotnému postoji všech opravdových československých vlastenců.
Dokončení očisty státních orgánů od exponentů multikulti

* 21.srpen 1968 : Bratrská internacionální pomoc - rozdrcení pokusu o opětovné zatažení naší vlasti do Evropy

* Listopad a prosinec 1989 : Dočasný ústup pokrokových sil, dočasné zavlečení Československa do Euroameriky, nástup buržoasie a multikulti.
První krok k rozbití Českolovenska

*?? 201? : Za všestranné pomoci ruské menšiny v předčasných volbách zvítězí pokrokové síly; aktivizace nepřátel, nepokoje. Generální stávka proti Euroamerice a multikulti, vyhrůžky EU a NATO, bratrská pomoc, vítězství lidu.

*?? 201? : Vyhlášení samostatné Česko-Moravské sovětské socialistické republiky; podpis Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Ruskou federací a ČMSSR.
Počátek nové, šťastné éry v životě našich bratrských národů.
Budoucí datum Dne samostatnosti. 28.říjen bude opětovně slaven jako Den znárodnění


------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Přesné datum založení tzv.Říše předsedy sboru náčelníků Sáma neznáme; 1.leden je našimi zákonodárci zvolené náhradní datum

STK řekl(a)...

Ševče, mám +/- stejné pocity a jen smutně dodávám: Pro okamžitý prospěch nebo z lenosti kdekdo vzdává budoucnost. Národa, státu i sebe. Nelze být současně multikulturním nadšencem a vlastencem. Součástí velké EU a malého Česka. Kdo tvrdí, že lze, je lhář.

...a nakonec jediným vlastencem, který se to nebude bát říct nahlas bude ten náš, Vlastenec Větší.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jsem pouze vlastencem větším než malým.
Však vpravdě nebojím se říci i napsati, co vší náš lid bytostně má vryto ve svém srdci : Není svobody bez sociální spravedlnosti, není samostatnosti bez našeho slovanského socialistického unikulti.

Dnes i Lidové noviny, ten ohavný protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem, musely přiznat pravou podobu kapitalismu a demokracie.
Dnes, v Den znárodnění, našimi dědičnými nepřáteli lživě vydávaný za „den samostatnosti“, vystoupil se svým projevem ss. Jaroslav Vodička, očividně důstojný nástupce s.Andělky Dvořákové. A současný kolaborantský režim nešetřil : Ženete lidi do bídy, vyčetl vládě šéf bojovníků za svobodu

Jak jsem napsal jinde, Prohraný listopad se stane stejným zlomem v celočeském vnímání kapitalismu a demokracie, jako se stal kolaps tzv.První republiky. Po našem opětovném osvobození našimi staršími ruskými bratry se konečně budou konat svobodné volby, první od 80.let minulého století. Díky lekci z praktického fungování multikulti, díky čerstvým vzpomínkám všeho lidu na euroamerickou okupaci opět drtivě zvítězí pokrokové síly. Zopakujeme si Květen 1946 a Únor 1948. Obdoba Července 1947, rozhodujícího vítězství nad multikulti reakcí, již tentokrát bude obsažena přímo v Osvobození.

Doufejme, že budoucí Den samostatnosti ČMSSR bude slaven v nějakém lepším termínu, v době hezkého počasí; nejlépe poslední týden v červnu. Ale vděčni samozřejmě budeme i za datum uprostřed listopadu; hlavně když už budeme konečně (a definitivně) zbaveni Euroameriky a všech jejích „slavných“ vynálezů - křesťanství, kapitalismu, demokracie, multikulti atd.

Ano, až budeme opět pevnou součástí Západní Asie, tak se bude tančit všude.

NAZDAR !

Větší vlastenec řekl(a)...

28.říjen - Den znárodnění

Vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci !

Jak všeobecně dobře známo, ihned po osvobození Československa Sovětskou armádou přistoupil vší náš lid k urychlení práce na splnění našeho mnohasetletého snu - vybudování spravedlivé společnosti.
Jak jasnozřivě viděl E.Beneš již po r.1918, socialismus u nás nebylo možno uskutečnit kvůli přetrvávající přítomnosti Němců, Maďarů a sionistů *) na území naší tisícileté vlasti. Proto, a jen proto, bylo nutno přijmout Mnichovský diktát, a prožít následnou okupaci našeho státu.
Pak jsme mohli konečně přistoupit k dokončení práce našich husitských předků. Humánní vylikvidování cizojazyčných menšin (a největších českojazyčných bohatců) nám otevřelo cestu k humánnímu znárodnění a vylikvidování buržoasie.

A také k pokrokové úpravě státních svátků i dnů pracovního klidu. Ano, v době našeho budování opravdu unikulti společnosti, v době, kdy multikulti řádila jen za našimi západními hranicemi, jsme správně nazvali 28.říjen Dnem znárodnění.
Pokochejte se citací z návrhu příslušného zákona, schváleného Národním shromážděním republiky Československé jako Zákon č. 93/1951 Sb. :

„...Ponechání dne 28. října dnem pracovního klidu a jeho označení jako "Den znárodnění" je odůvodněno tím, že v říjnu 1945, v prvním roce po osvobození, převzal lid znárodněním do svých rukou nejdůležitější část národního hospodářství a že právě dne 28. října bylo manifestačně prohlášeno znárodnění valné části průmyslu a všeho bankovnictví. Tímto činem, umožněným historickým vítězstvím Sovětského svazu ve druhé světové válce a osvobozením naší vlasti Sovětskou armádou, se stala skutkem vůle lidu, prosazovaná v bojích trvajících po celá desetiletí. 28. říjen 1945 splnil tužby lidu a uskutečnil to, co po 28. říjnu 1918 vyrvala lidu buržoasie; v Československé republice se stal lid vládcem ve své vlasti a znárodněním učinil první rozhodný krok k socialismu. 28. říjen se tak stal po osvobození dnem oslav znárodnění a je také výročním dnem slavnostního vyhlášení jak dvouletého, tak pětiletého hospodářského plánu.
Tyto skutečnosti ukazují politický a hospodářský přerod naší republiky ve stát socialistického typu a odůvodňují plně, aby se 28. říjen stal v tomto novém pojetí svátkem - dnem pracovního klidu.
Den pracovního klidu připadající na 28. říjen však bude možno vládním usnesením přesunout na nejbližší sobotu nebo pondělí tak, aby vznikla dvoudenní pracovní přestávka (§2 odst. 4); jeden z těchto dnů bude věnován slavnostním manifestacím, kdežto druhý den bude určen především k odpočinku pracujících. Pro den, na nějž bylo takto přesunuto pracovní volno, budou pak ovšem platit předpisy vztahující se na původní den pracovního klidu....“

Kéž se co nejdříve vláda věci Tvých do Tvých rukou navrátí, ó lide ! Kéž je 28.říjen co nejdříve vyhlášen Dnem prvního znárodnění !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) O sionistech se pres.Beneš nezmiňuje; prohlásit je za dědičné nepřátele v prvních poválečných letech by opravdu nebylo košer.

drak řekl(a)...

Aby se naši předkové mohli vůbec pokusit o znovu obnovení naší státnosti, myslím tedy to, co se přihodilo 28.10.1918, to, co tomu předcházelo a to, co se dělo poté, tak museli dát dohromady něco řádově přes 100.000 mužů ve zbrani a nejenom to, oni jich dokázali využít natolik umně, že pak spojencům stálo za to, jako odměnu za prokázané služby, nechat ten československý stát vzniknout na troskách monarchie. Dodnes jsem za to našim předkům vděčný, všem co se o ten stát nějak zasloužili, tedy jeho panovníkům jak Přemyslovcům, tak Lucemburkům. Stejně tak i všem těm zapomenutým středověkým hrdinům, tak těm pobělohorským buditelům a poté legionářům. Za mnohé vděčíme i těm, co prošli bojišti 2. světové války. Vděčný jsem i těm, co se zapojili do husitského hnutí, protože jejich jednání bylo odpovědí na amorálnost doby, konec konců jistá analogie s dneškem, kdy se povinně platí odpustky za emise tzv skleníkových plynů se rozhodně nedá přehlédnout, stejně jako se nedá přehlédnout, že zase jsem to my, kdo je vůči tomu amorálnímu svinstvu v oposici, podobně jako vůči tomu sebedestruktivnímu multikulturalismu. Z mnohých mých současníků je mi ale opravdu dost a teď ani nevím, jestli víc na nic, nebo smutno.

Harpyje řekl(a)...

"Nelze být současně multikulturním nadšencem a vlastencem. Součástí velké EU a malého Česka." Toť myšlenka s velkým M. Asi jako odmítání "oslavování a velebení globálna". :-)))) O NWO se původně zmiňoval Adam B. Bartoš, který dnes ve svém pravidelném sobotníku píše, že jednou ze zvyklostí české politiky je, že "vždy byla a je ovlivňována zájmy svobodných zednářů, sionistů a amerických finančních magnátů" :-)))) (http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/zednarsky-boj-o-hrad-zacal/). Jsem zvědavá, kdy tento hlubokomyslný postřeh najde cestu do některého z prezidentských projevů.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK má pravdu, vážená paní Harpyje.
Multikulti je a vždy bylo nejhorším ohrožením naší vlasti; horším než unikulti Tataři, Turci, fašisti.
Proti jiným unikulti jsme se mohli snadno vymezit; multikulti naši společnost rozežírá zevnitř jako rakovina.
Tuto prostou pravdu poznali již naši dávní předci; proto si pozvali poradce z Východu, aby jim pomohli čelit brutálnímu europeizačnímu tlaku. Cyril a Metoděj přišli, viděli, zvítězili - naše unikulti bylo na čas zachráněno.
Jenže papeženci jsou záludní skoro jako sionisti; v průběhu staletí nám polehoučku vnutili jak latinu, tak latinku. A najednou jsme se ocitli v evropském kulturním a politickém prostoru, ani jsme nevěděli jak ! Místo vůdců čisté slovanské krve nám vládli jacísi Evropani !
Mezi nimi „vynikl“ zejména jistý Karel IV., zvaný „Kat vlasti“. Opravdu mimořádně odporný multikulti zjev. BRRR !

Ach, jak pracně jsme se museli zbavovat multikulti, bezohledně do naší vlasti zatažené Lucemburky, Němci, sionisty a jinými podobnými ! Díky Velebné Matce Přírodě za Dekret Kutnohorský, díky za Žižku a husity ! Kdyby v očistném lidovém hněvu neshořely všechny ty kláštery se svými multikulti knihovnami a knihovníky, poevropštění naší vlasti by bylo ještě hlubší a bolestnější.
Už tak bylo naše odnárodnění trpké, úpadek našeho unikulti přesmutný. Však víme, co všechno musel E.Beneš vykonat, aby vší náš lid pochopil dějinnou nevyhnutelnost vylikvidování Němců, Maďarů, sionistů, buržoustů a jiných podobných multikulti nadšenců.
Víme, jak děsivý dopad na celou naši společnost měla dlouhodobá, záludná a komplexní nepřátelská propaganda - na konci 80.let určitá část našeho lidu nebránila naše slovanské společenské zřízení. Kvůli vidině plných krámů, vidině plných hrnců masa určitá část našeho lidu zradila vlast a socialismus, začala se klanět zlatému teleti.
Ale stejně jako Mnichov, tak Prohraný listopad otevřel všem pobloudilcům oči. Jak můžete číst zde na vlasteneckém Doupěti, ne všichni máme zcela stejný názor na zespolečenštění výrobních prostředků, ale na bezpodmínečné likvidaci multikulti se opět radostně shodujeme.

Proto, vážená paní Harpyje, ať už naším budoucím prezidentem bude kdokoli, bude to zasloužilý obránce unikulti. Je jisté, že v průběhu příštích měsíců se o to měrou vrchovatou zaslouží i sám Václav Klaus, tento velký následovník E.Beneše.
Prostě - multikulti nadšenec a zrádný emigrant Gruša by neměl SEBEMENŠÍ šanci stát se naším prezidentem, i kdyby se voleb dožil.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Nezbyde Vám nakonec nic jiného, než ohradit republiku nějakou vysokou, neproniknutelnou zdí, abyste ochránili obyvatelstvo před "globálnem", EU, muslimy a zemskými škůdci. Jedině tak je možný návrat k osvědčeným hodnotám a hrdému vlastenectví.

Větší vlastenec řekl(a)...

Samozřejmě - obnovení našeho skvělého ženijně-technického zabezpečení hranic bude po našem opětovném vítězství jedním z prvních úkolů pro naše hospodářství a ozbrojené síly.
Jenže to nestačí, vážená paní Harpyje. V průběhu čtyř desetiletí po našem osvobození od fašistů a buržoustů jsme zabezpečení hranic dovedli téměř k dokonalosti; přesto k nám multikulti propaganda pronikla. Naši dědiční nepřátelé prostě posílili podvratné rozhlasové a televizní (satelitní) vysílání.
Leninužel, velká území na západě a jihu naší vlasti byla zasažena nepřátelskou televizí, a celá naše vlast ležela v dosahu nepřátelského rozhlasového vysílání; později dokonce satelitní televize.
Jistě, drtivá většina našich pracujících neuměla německy ani anglicky; však jsme na tom usilovně pracovali od osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Ale k ideologické diverzi někdy stačí sám obraz, němčina (= nesrozumitelná řeč, řeč "němých") určité zbloudilé části našeho lidu prostě nevadila.

Takže : Vybudovat zátarasy bude krokem nutným, nikoli však postačujícím. Dalším krokem musí být ultimátum Evropě i Americe : Okamžitě zastavte veškeré vysílání, jež může být zachyceno na dědičném území Slovanstva !
Pokud naši dědiční nepřátelé neuposlechnou, bude následovat preventivní sebeobranná akce - zneškodnění nepřátelských vysílačů včetně televizních satelitů.

Každopádně je jasné, že štěstí všeho našeho lidu bude trvale zajištěno teprve po našem vítězství nad multikulti exponenty na celém světě. Proto prostě MUSÍME spolupracovat s dalšími bojovníky za unikulti; především samozřejmě s Muslimy.
Jak jsem už mnohokrát napsal, po našem společném vítězství nad multikulti si s Muslimy svět hezky rozdělíme - každý bude mít svoji část, na níž zavede svoje unikulti. Prostě - Cuius regio, eius religio.
A bude klid, a bude mír. S mírovou koexistencí dvou rozdílných společenských systémů máme dlouhodobé zkušenosti. A mezi námi a Muslimy jsou MNOHEM menší rozdíly než mezi námi a Euroameričany, těmi šílenými multikulti nadšenci.

Na shledanou v lepších časech.

Kopretina řekl(a)...

Názory ABB jsou názory Der Sturmerovsé a Haló novinové. Rudohnědý odpad. Jak by napsala paní Hájková, "nad takovým hnusem by i hezký pes blil"

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdo je paní Hájková ?
Co je "Der Sturmerovsé" ?
Jaký je rozdíl mezi zažívacími trakty hezkého a ošklivého psa ?
Proč ta milá slečna Kopretina při psaní příspěvků alespoň trochu nepřemýšlí ?

Harpyje řekl(a)...

Nevím, nevím, Vlastenče, ale obávám se, že Vám vážený STK tu spolupráci s muslimy neschválí. I když v centrálním orgánu autentických konzervativců pietně vzpomněli smrti mučedníka Ghaddafiho "Na památku Muammara Kaddáfího (Moammar Gadhafi - Rest In Peace)" http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8271-video-na-pamatku-muammara-kaddafiho-moammar-gadhafi-rest-in-peace-.aspx :-))))
Obávám se ale, že o nutnosti spolupráce s muslimským světem nejsou ještě všichni vlastenci a pokrokoví jedinci přesvědčeni. Islamizace České republiky má podle Protokolů mekkánských mudrců už jednu nohu ve dveřích, a je jen otázkou času, kdy z nás muslimové definitivně udělají své otroky. Už i tak na ně otročíme už nyní, protože jak známo, jsou muslimové líné kůže nízké inteligence, a do Evropy je to táhne proto, aby zde žili ze "štědrých" sociálních dávek, tudíž z našich daní.

Harpyje řekl(a)...

Nevím, jestli čtete diskuse pod úvodníkem, Vlastenče, ale ta Hájková je skutečně fenomén. Je to exemplární pavlačová drbna, které jsou trnem v oku všichni, kteří nesdílejí její názory, které velmi vehementně prosazuje. Navíc je to hochstaplerka, a v pozdním poledni bývá už pravidelně pořádně nalitá, takže její agresivita eskaluje. Není to dávno, co chtěla na jednoho diskutéra podat trestní oznámení. Myslím, že šlo o urážku hlavy státu. :-))))

Větší vlastenec řekl(a)...

Naše vlast není a NIKDY NEBUDE součástí Evropy, i když naši dědiční nepřátelé nás chtějí do Evropy mermomocí zatáhnout.
Takže Vaše problémy s Muslimy nás nezajímají.

Plk.Kaddáfí byl velkým vlastencem a přítelem všeho československého lidu. Jen kolik našeho skvělého Semtexu od nás zakoupil !
Ano, Euroameričani našeho soudruha Kaddáfího brutálně zavraždili, aby se mohli zmocnit libyjské ropy. Potrestá je za to Alláh i Lenin.

Vážený STK má k Muslimům vztah asi jako k Cikánům. To jest, za hranicemi naší vlasti mu vadit nebudou. A jedna z hlavních zásad poválečného uspořádání světa je přísně dodržované unikulti. Jinými slovy : My Slovani (a námi osvobozené neslovanské národy) na jedné části světa, Muslimové na té druhé. Přes hranice si podáme ruce, předáme si navzájem případné uprchlíky, ale mísit se prostě NEBUDEME.
Tečka.

* * * * *

Dle Vašeho laskavého vysvětlení je „paní“ Hájková vlastně soudružkou a soukmenovkyní. Po našem opětovném vítězství se s jejími názory rád blíže seznámím, nejlépe na veřejné schůzi Národní fronty.

Hezký večer přeji.

Harpyje řekl(a)...

Podobně uvažoval i Franz Fuchs. "Roma zurueck nach Indien" bylo jeho heslo. Myslím, že něco podobného hlásají i někteří autentičtí konzervativci. 4 nepřizpůsobiví na to doplatili životem, jeden z nich se jmenoval Peter Sárközi. Asi přízeň toho francouzského kašpara, jak ho právem titulují čeští vlastenci.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, je to tak. Pokud vůbec můžeme považovat nějakého Němce (Rakušana) za vlastence, tak právě Franz Fuchs je jedním z nejvážnějších aspirantů na toto čestné označení.
Jeho život a dílo stále inspiruje mnoho opravdových vlastenců, především ve slovanských, to jest tradičně vlasteneckých zemích. Doufejme, že po osvobození Rakouska od Němců a Rakušanů budou naše orgány schopny odhalit jeho vrahy.

Čest a sláva padlým revolucionářům a vlastencům !

Kopretina řekl(a)...

VV, samozřejmě, der sturmerovské, podle deníku Der Sturmer, všude hledali židovské nepřátele. Jinak souhlasím, že se VV při utužování přátelství s muslimy mýlí. Ano, nejsou všichni muslimové špatní, najdou se i mezi nimi slušní lidé, jsem proti válce s islámským světem, ale lísat se muslimům, podlézat jim to je špatně. Navíc přátelství s muslimy utužujeme antisemitismus, kdo je na straně muslimů, je jednoznačným antisemitou.

Harpyje řekl(a)...

Tak! Trefil jste hřebík na hlavičku! Partyzán monokultury, unikulturista Franz Fuchs (BBA Bajuwarische Befreiungsarmee, Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg) se stal rovněž mučedníkem! (Vysel :-)))
Doufejme, že unikulturista Anders Behring Breivik zůstane tohoto osudu ušetřen. A že zůstane zachován jako příklad všem vlastencům.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, všichni čeští pravičáci se od činů Breivika distancovali, nikdo to neschvaloval a dokonce i čeští neonacisti (ve skutečnosti ale levičáci) Breiwika odmítli. I velcí kritici multi-kulti byli Brevikovým činem zděšeni...

Harpyje řekl(a)...

Ale to je bez diskuse, Kopretino.
Nebuďte tak naivní.
http://brianakira.wordpress.com/2011/08/01/david-duke-speaks-about-the-zionist-terrorist-breivik/

Kopretina řekl(a)...

David Duke je hovado a nejsem masochistka, abych ho poslouchala...S Dukem bych nechtěla dýchat ani společný vzduch a raději bych si dala do vína kianid, než abych s ním pila sklenku vína či s ním zdílela jednu místnost. Odplivnout si nad ním je málo...Oblíbená postala blběnky so, dále pak Alex Jones a David Icke. To jsou hošani.

Harpyje řekl(a)...

Jsou. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Podlézat komukoli je v přímém rozporu s naší národní hrdostí, milá Kopretino. I když jsme se my Češi a Moravané mnohdy museli poddat silnějšímu nepříteli, v duchu jsme zůstali hrdě vztyčení. Však víte, jak se to dělá : Předstírám, že líbám pánovu ruku, leč ve skutečnosti si políbím vlastní palec. A tak dále a tak podobně; máme v tom bohatou praxi.

Nicméně o podlézaní Muslimům nejde a nepůjde. Jde přece o naprosto rovnoprávný vztah : Já soudruh, ty soudruh. Tady je má část světa a mé unikulti, tady tvoje.

Možná se Vám to z nějakého podružného důvodu nelíbí, milá Kopretino, ale zůstaňte realistkou - lepší spojence ve smrtelném boji s multikulti prostě neseženeme. Číňanům věřit nemůžeme; jsou nevyzpytatelní, příliš pracovití, příliš snadno podléhají svodům multikulti.
Prostě - Muslimové jsou našimi přirozenými spojenci, ať se Vám to líbí či ne.
Snad jen ty jejich ženy - proč, pro Lenina, Muslimové z tolika ženských museli udělat předsedkyně vlády ?! Z takových divných móresů si my Slovani brát příklad nebudeme, to tedy ne.

Takže, milá Kopretino, s úsměvem se připravujte na příchod krásného věku, kdy celý svět bude žít v míru a lásce, protože na něm budou jen dva spolupracující společenské systémy : Muslimský a ten náš, slovanský.

Na shledanou v lepších časech.

Kopretina řekl(a)...

Jinak miluji Dr. Michael L. Browna...mesiánský Žid, bratr ve víře...Jeho kniha "Our Hands are stained with blood"...to knihu, když jsem četla, tak mi bylo zle, já jako citlivá bytost jsem byla zděšena...Vy umíte bezvadně anglicky, takže byste byla schopna přečíst si knihu v originále...

Kopretina řekl(a)...

Martin Luther- Kniha o Židech a jejich lžích
"ZA prvé jejich synagogy je třeba podpálit...Za druhé jejich domy musí být strženy a srovnány se zemí...Za třetí měly by se jim sebrat všechny jejivh modlitení knihy a Talmud...Za čtvrté jejich rabínům se musí pod hrozbou smrti zakázat veškeré další vyučování...Za páte Židům by měly být odebrány všechny pasy a cestovní privilegia...za šesté měli by skončit s lichvou..dejme mladým a silným Židům a Židovkám cepy, sekery, motyky, rýče a břemena, nechť so dobývají svůj chléb v poti tváře...Měli bychim ty ničemné líné kůže špinavé vyhnat z naší společnosti...pryč s nimi...Shrnuto a podtrženo drazí princové a šlechtici, kteří máte na svých panství Židy, nevyhovuje-li vám tato moje rada pak si klidně nalezněte něco lepšího...hlavně abychom se my i vy definitivně zbavili Židů toho nesnesitelného ďábelského plemene"...
No nacisté skutečně jednali v duchu Letherovým...sybagogy byly ničeni a ďábelské židovské plemeno bylo vyvražďováno...Tato hrůzná slova by pan Wagner do diskuse nepustil...tak ho kopíruji sem, opět cituji z knihy Michaela L.Browna (Máme ruce od krve, kapitola Tragická minulost, str. 26...Tuto knihu bych doporučila každému studentovi teologie a každému vyučujícímu teologii jako studijní skriptum, máte pouze 192 stránek, to není vůbec moc, ani pro Kajana z Vrbna pod Pradědem.Tato kniha obsahuje relevantní informace!

Schumacher řekl(a)...

Tak, Draku. Vždy když zkoumáme jev, je moudré hledat jeho příčiny. Reálné příčiny měl i tzv."komunismus". Snaha o jeho praktické uskutečňování způsobem, který je nám známý a poměry z toho vzešlými byly reálnou příčinou následujícího vývoje. Stejně tak nynější poměry budou příčinou budoucích poměrů. Protože nic se neděje bez příčiny. Tak abychom si v budoucnu nestěžovali.

Schumacher řekl(a)...

Nám to ve škole teké nezdůrazňovali a 28. říjen předkládali jako výročí znárodnění. A pak si ještě vzpomínám spílání Tusarově vládě. Jenže smutné je, když škola pro někoho byla jediným pramenem vzdělání. Mě o 28. říjnu vyprávěl dědeček, stejně jako o předešlém i následujícím.

Schumacher řekl(a)...

A zeptejte dnešních studentů výběrových gymnázií na významná data. Třeba na i na 17. listopad. Dutí jako tykve.
Co se týče založení České republiky, datum naleznete i v tehdejších angažovaných učebnicích.

s.t.k. řekl(a)...

Draku, Žibřide a Schumachere!
Trošku mi vadí, že musím posledníé dobou převíjet takové fláky textů, abychom se vzájemně domluvili. Inu co se dá dělat. Máme tady přece tu... ...demokracii a zaneřádit kyberprostor si může každý. A kolik chce.

Chtělo by to nějakou oddělenou kyber-místnost, kde by tak nedoléhalo únavné švitoření dravého ptactva a bujaré halekání rozjařených patriotů.
Ale i oni mají svaté právo na návštěvu zdejší hospody a bránit jim v tom by bylo diskriminační. Ale nebyl bych tak moc proti segregaci. Pochopitelně jen ideologické, nikoliv rasové.

Někdy si totiž připadám, jako bych se omylem dostal do surreálného panoptika - jako vystavovaný artefakt. Hrozné procitnutí.

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo, píšu to moc dlouze.
Přitom stačí málo - moudrému napověz, že.

Takže :
Multikulti -> ŠPATNÝ
Unikulti -> DOBRÝ
Kapitalismus a demokracie vede k multikulti -> ŠPATNÝ
Socialismus a Islám vede k unikulti -> DOBRÝ
(Fašismus vede taky k unikulti, ale takové té německé -> ŠPATNÝ)

Příklady multikulti nadšenců : Václav „Svatý“, Karel IV., T.G.Masaryk, V.Havel, K.Schwarzenberg -> ŠPATNÝ
Příklady obránců unikulti : J.Žižka, Kl.Gottwald, E.Beneš, V.Klaus, J.Paroubek, ABB český i norský, L.Bátora -> DOBRÝ

A to úplně stačí k orientaci v dnešním složitém světě, kde spolu zápasí miliardy pravd a etik.

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
Jen na okraj : V panoptiku jsou vystavovány většinou kuriozity.

Schumacher řekl(a)...

VV, aby byla alespoň nějaká kulti...

Schumacher řekl(a)...

STK, dostatek dravého ptactva a rozjařených patriotů je pro nás mučedníky potěšením.

stk řekl(a)...

A to úplně stačí k orientaci v dnešním složitém světě, kde spolu zápasí miliardy pravd a etik.
Inu jak komu, Vlastimile, jak komu...

A neodvažujte se ještě někdy zapochybovat o tom, že píšící Kocouři nejsou kuriozity!
Dobrou. [;>)

Větší vlastenec řekl(a)...

Jasně - mezi mořské panny, dvouhlavá telata a voskové figuríny kocour s myší a klávesnicí pasuje jak zadel na nočník.

* * * * *

Neříkejte, že rozdělení osob a idejí na UNIKULTI X MULTIKULTI Vám k orientaci mezi miliardami pravd a etik nestačí. To byste mne ... zarmoutil.


Toutes les vérités sont bonnes à dire, mais c'est nous qui ne sommes pas tous bons pour les entendre. (Alfred Capus)

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach, ubohý, ubohý mučedníku Schumachře-utajený antisionisto !
Kdo Vás týrá, kdo Vás mučí ?
Sionisti ?
Křesťani ?
Multikulti nadšenci ?
Všichni výše zmínění padouši dohromady ?
Asi ano, neboť jen ZCELA MIMOŘÁDNÉ utrpení může zmást vytrénovaný mozek kutila s akademickým titulem natolik, že zapomene základní národní pravdu : Lepší žádné kulti než multikulti.

Prostě - soucítím s Vámi. Vážně. Trpíte jak Oleg Koševoj, a přitom nemáte žádnou šanci dostat se do Věčného Kremlu. Jaká nespravedlnost !
Na pomníček padlých revolucionářů v místě Vašeho bydliště (rodiště) se ale Vaše jméno jistě vejde; ve Státní svátky budou u pomníčku držet čestnou stráž pionýři a členové Lidových milicí.
Nechť Vás tato myšlenka povzbudí.

Lenin s Vámi, mučedníku pravdy !

Harpyje řekl(a)...

Velkorysost váženého STK mi doslova vzala dech a dojala mě k slzám. Navzdory tomu, že ho obtěžují mé názory a má osoba, on netrvá na tom, abych opustila toto fórum! Jaký vzorný demokrat!
Poníženě děkuji, pane velkomožný!

Harpyje řekl(a)...

Jediné, co musím Vašemu stručnému přehledu vytknout, Vlastenče, je, že jste opomenul GLOBÁLNO.
Globálno je totiž příčinou šíření Vámi líčených hrůz, jako multikulti, míšení ras, evropeismu, Lisabonské smlouvy, kosmopolitismu, sociálního státu, ekologismu, NGOismu, etc ... Dokonce snad i ekumenismu, nebo fraternizace s přísluníky falešných náboženství, jak ji praktikují dnešní papež, bývalý člen Hitlerjugend, nebo pravdoláskař Halík.
Vím to tak jistě, jakože je živý Bůh nade mnou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach ano - globálno.
Velice se omlouvám za nehorázné opomenutí.
Jsemť vpravdě vlastencem jen o maličko větším než nejmenším, navíc díky Straně vystudoval jsem nejdříve na zedníka. *)
Po Prohraném listopadu navíc přišel jsem o vysněné místo na Výboru Strany, musím se opět živiti fyzickou prací, přišel jsem o pravidelná Stranická školení.
Jsem tudíž nedovzdělán, můj celosvětový rozhled je jen o maličko větší než pulčí.

Prostě globálno mně dosud unikalo. Ne, nebudu nikdy prezidentem, nebudu ani generálním tajemníkem Strany jako můj s.prastrýc.
Zůstanu prostým oráčem na národa roli dědičné, mým údělem bude konati nejdrobnější až mravenčí práci politickou a osvětovou.
Však globálno, díky prez.Klausovi i Vám, vážená paní Harpyje, stane se napříště nedílnou součástí mé ideově-politické plné polní. Slovo to děsivé vryji hluboko do své mysli, vryji jej do svého štítu - nikoli jako drahé jméno Vlasti či Strany, leč jako staří héroové vrývali obraz Medúzy, by protivný protivník při tom pohledu zkameněl.

Neb globálno liší diametrálně od internacionalismu, myslím samozřejmě toho jedině správného, to jest proletářského.
Globálno je jak příčinou, tak i důsledkem kapitalismu a demokracie, příčinou i důsledkem multikulti.
Globálno se kdysi šířilo jako multikulti, mor či příjice, dnes jako ptačí chřipka - mnohem, mnohem rychleji a zákeřněji nežli pandemie starých časů.
BRRRR !

Po našem opětovném (a nyní již KONEČNÉM) vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem a demokracií budeme muset plet; budeme muset globálno vykořenit za každou cenu z celé naší společnosti. Prostě NESMÍME udělat stejnou chybu jako naši otcové a dědové, kteří si na území naší vlasti nechali některé nositele nákazy multikulti a globálna - např. tisíce Němců, bývalých buržoustů a feudálů.
Připomenu jediné jméno, navěky prokleté : Václav Havel.
Kdyby naši otcové a dědové postupovali principiálně, jako Lenin a Žižka, nebylo by Havla, nebyl by problém. Nebylo by ani jemu podobných samozvanců a zaprodanců. Žádný multikulti nadšenec globálna by se neomlouval Němcům za humánní odsun a buržoustům za humánní znárodnění a třídní likvidaci.

Proto napříště - postupujme PRINCIPIÁLNĚ.

Pryč s tyrany a multikulti globálními zrádci všemi !
Ať zhyne starý podlý svět !
Ať věčně žije prezident Česko-Moravské sovětské socialistické republiky !

NAZDAR !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Někteří zdejší intoši by mně možná podali kůrku či ohryzanou kost od nedělního kuřátka, leč ne svoji pěstěnou pravici.

Větší vlastenec řekl(a)...

Mimochodem, vážená paní Harpyje - nad Vámi není "živý Bůh", ale, jako nad námi všemi, Věčně Živý Lenin.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach, jaký já jsem nedovtipa !
Teprve V TUTO CHVÍLI mně došlo, proč náš pokrokový prezident předevčírem vyznamenal i tu rodilou sionistku a zarytou papeženku Annu Magdalenu Schwarzovou :
Tato multikulti nadšenkyně globálna bytostně pohrdá dnešním papežem-fašistou ! *)

Ano, tak je to správně - postavit naše dědičné nepřátele proti sobě.
Rozděl, a panuj.
Tak tak.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) kdyby to byl ten dnešní papež, tak bych ucukla. Nejen že bych ho nepolíbila, ale ani ruku bych mu nepodala. Byl člen Hitlerjugend a podle mě to prostě vadí.

Harpyje řekl(a)...

Ano, Vlastenče! Je důležité jmenovat věci pravými jmény, a ne chodit kolem horké kaše, jak to mají ve zvyku politkorektníci .
Jméno Havel a s ním spojená zhoubná ideologie, zvaná havlismus, (někteří méně distingovaní jedinci než je "nejlepší státník Evropy" (Nigel Farage) hovoří dokonce i o havlofašismu) ¨představuje stejnou hrozbu pro společnost jako evropeismus, ekologismus, nebo NGOismus.
Že by byl nakonec pražský hrad skutečně sídlem žvástu, jak prohlásil nedávno zesnulý Jiří Gruša?
Kdyby ta jeptiška byla zůstala věrná své původní víře, tak by žádné problémy s nynějším papežem neměla. Je to jedna z oněch odpudivých, nesmiřitelných a intolerantních tváří katolické víry. Něco jako Kněžské bratrstvo sv. Pia X. Fuj.

Harpyje řekl(a)...

Odkaz na "vertikální les", další povedený kousek pomatených ekoteroristů, (http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207) dal dnes dopoledne někdo v diskusi na Psu. Není to úžasné? V ulici za rohem máme betonový kostel, architektonický hřích ze šedesátých let. Tomu by trochu zeleně taky neuškodilo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Fasádu onoho fašistického kostela by mohl zakrýt Břečťan popínavý, leč na to již není čas. Břečťan roste pomalu, Den osvobození od fašismu, multikulti, kapitalismu a demokracie se blíží rychle. Po osvobození rozhodne příslušná komise o využití budovy bývalého kostela; není vyloučeno ani jeho stržení.
Takže rada zdarma : Neplýtvejte energií na pomíjivosti.

* * * * *

Hmm, vertikální les ...
Skvělý nápad, zvláště pro „milionářské“ bydlení v subtropickém pásmu (mrazy průměrně 1x za 500 let). Když si vzpomenu na zdejší problémy se „zelenými“terasami, či s pouhými železobetonovými květníky ...
Prostě - po konečném vítězství nad multikulti globálnem tyto problémy budou řešit Muslimové.
My Slovani budeme budovat především v mírném a studeném pásmu, a v odpovídajících ekonomicko-sociálních poměrech. Takže : Naše paneláky budou mít co nejmenší venkovní plochu, kvůli ekonomičnosti zateplení. Naše zemljanky resp. zemnice budou ozeleněny péčí Velebné Matky Přírody.
Tečka.

Schumacher řekl(a)...

VV čtu nějaká slova, ale stále marně čekám na tu definici onoho co je naprosto jasné devadesáti procentům těch, kteří nemají inteligenci nižší než sto. To žádám tak nadlidské úsilí ? Vždyť devadesát osm procent mezi něž nepochybně patříte v tom má jasno.

Větší vlastenec řekl(a)...

Marxužel, nejsem sdostatek inteligentní, abych slepci vysvětlil duhu.
Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Kdesi jsem četla, že životnost paneláků je 50 - 80 let. Co potom s nimi? Vzniknou z té suti v Česku nové velehory? A kam s tím zateplujícím odpadem?

Kopretina řekl(a)...

Zde na počtení, papeženecké Bratrstvo Pia 12.
Soudruh soukmenovec Mgr. Michal Semín
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8309-assisi-benedikta-xvi-co-maji-spolecneho-kristus-s-belialem-buddhou-a-africkym-bozstvem-olokun-.aspx
To je skutečně nacismus církevního kléru. Každý slušný katolík by se od nich měl distancovaf...
"Bohu díky za Kněžské bratrstvo sv. Pia X., jež jako jediné církevní společenství odmítlo mít na vyvolávání „ducha Assisi“ sebemenší podíl (proto také není v tzv. plném společenství se Svatým stolcem!), jehož kněží v těchto i následujících dnech přinášejí po celém světě smírné mešní oběti za odvrácení spravedlivých Božích trestů a příchod pravého Kristova pokoje v říši Kristově". Dzp.

Jakub S. řekl(a)...

Kúrňa, ogaři, tož to ně nerobte!
Jeden sa vrátí z lození po střeše a stromoch a hrabání a metení a pálení tých barevných pazgřivců pod nima a přemýšlání o věčnosti chrústa u slivkového čaja pod lampú, a tu je teho jak pod prasnicú dyž to na ňu donde. Stačíl sem akorát ten přehled našéj pravéj históryje na samučkém začátku a ten ňa tak vzál, že mosím hneď skočiť sem a řéct, jak sa ně to lúbí. Tož a neco pohodím koňovi a dám sa do teho dál. Nedá sa. Mosí sa.

žibřid řekl(a)...

S tou duhou to bude jako s tou vlastí. Je to sice hezké, ale vyskytuje se to jen zřídka a pragmaticky to k ničemu není.
Ale dají se o tom psát básně a hlubokomyslné úvahy (jako třeba Vlastenec).

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo.
Už mně napadlo případnější a přízemnější přirovnání : Vysvětlit orgasmus impotentovi.

Čest a Nazdar !

žibřid řekl(a)...

Přízemnější jistě. Ale proč případnější?

Větší vlastenec řekl(a)...

Životnost našich krásných rodných širých panelových domů lze prodloužit až do doby vybudování komunismu, vážená paní Harpyje.
Právě důkladné zateplení (= omezení kondenzace par na obvodových stěnách), dále včasné a důsledné opravy plochých střech a všech částí konstrukce domu vystavených povětrnosti (balkóny, okna, nadstřešní vyústky ventilace, odvzdušnění vnitřní svislé kanalizace atd.) zamezí tzv. fyzickému stárnutí našich krásných paneláčků.
O tzv. morálním stárnutí nemůže být řeči - vší náš lid považuje panelová sídliště za svůj přirozený domov, doslova rodiště. Náš rodný domek prostě MUSÍ zůstat stejný, aby i naši vnuci měli možnost se pokochat jeho prostou krásou.
Co se týče elektroinstalace - pokud vydrží stávající rozvody z Al, neměnit.
Výtahy : Doporučím příslušné komisi Ústředního výboru zvážit zavedení zásadního opatření - starší občany sestěhovat do nižších podlaží (1. až max. 3. nadzemní podlaží). Mladším občanům pravidelné chození do a ze schodů posílí svalstvo i kardiovaskulární systém.

Současné problémy s nedostatkem parkovacích míst na sídlištích vyřeší automaticky naše opětovné vítězství nad multikulti a globálnem - posílení MHD, omezení přebujelé sítě čerpacích stanic PHM a prodejen náhradních dílů na (zejména dovozové) osobní vozy bude mít samozřejmě i velice vítané důsledky v oblasti ekologie.
Zrušení všech těch nesmyslných prodejen a dílen v přízemních prostorách panelových domů umožní obnovení kočárkáren - příprava na populační explozi bude prakticky u konce.

Nu, a po zavedení komunismu si postavíme paneláky nové, ještě krásnější. Jistě již dnes se nová, větší, ještě krásnější a radostnější sídliště rodí na rýsovacích prknech našich pokrokových architektů. *)
Nevím, jestli se zavedení komunismu dožiji; ale tu nádheru budoucích panelových sídlišť přímo vidím - právě teď, svým vnitřním zrakem. Je to ... ne, nedokážu to popsat. Přece jenom, jsem pouze prostý člověk, prostý pracující; do literatury mne žádný Vítězslav nezval.
Snad jiní, nadanější, povolanější, vyzpívají zpěv míru, mládí a radosti.

Na shledanou v lepších časech.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Pokrokoví architekti nepotřebují k práci počítač, ten protivný imperialisticko-sionistický vynález.

Schumacher řekl(a)...

Oceňuji rétorické cvičení jak se elegantně vyzout z odpovědi blbému, slepému a impotentnímu, ale rád bych se konečně dověděl co je to ta vlast.

Jakub S. řekl(a)...

Zum Befehl, Herr Wachmeister! Už o tom píšu drobňunkou úvahu, sloupeček, rozborek k zamyšleníčku, debatičce, takové různé odevšad a aji od jiných lumenů kromě mě. Sed flugit interea, fugit inreparabile tempus... Jenže mezitím letí, letí nenavratitelný čas... Vergilius a já. (Ano, in- či irreparabilis je za antiky přesně jako dnes neopravitelný. Neopravitelný čas, říkalo se. Není to úžasné? Je.)

Jakub S. řekl(a)...

...fugit... ach jo.

Ovidius řekl(a)...

Cum patriam amisi, tunc me periisse putato:
et prior et grauior mors fuit illa mihi.


Chceš, básníče pošetilý,
o lásce bolu zpívat
těm, kdo lásku nezažili ?

Jakub S. řekl(a)...

Konstatování pro ostatní: tenhle Ovidius neví, že ta čeština není převodem těch veršů nahoře. Haj hou. A jaká je souvislost s 28. říjnem?

Větší vlastenec řekl(a)...

No dyk jo, kurňa.
To nahoře vyplodil ten ubrečený Román, vědoucí ušklíbnutí dole patří rodilému Čechovi, vlastenci snad nikoli nejmenšímu.

A jak to vše souvisí se Dnem znárodnění ? Stačí si přečíst diskuzi : Někteří přítomní postižení lkají po vysvětlení pojmu "vlast", byť na jeho pochopení nejsou vybaveni.
A jistý intoš se odpoledne hotovil, zaštítěn citáty z tzv.klasiků, pokračovat v marné snaze vlastencově.
Stačí ?

Jakub S. řekl(a)...

No když kytáty, tož kytáty! Toho se nebojíme, každého zavalíme! Jenže: zavtra, zavtra, nur nicht heute. Marná mozku snaha.

Větší vlastenec řekl(a)...

Cintáty jsou v tomto případě k ničemu.
Máte před POSTIŽENÉ osoby, vážený Jakube S.
Epileptikovi můžete 100x vysvětlovat, že by sebou neměl mlátit o zem a slinit, neposlechne Vás.
Osobě bez čichu strčte před nefunkční čenich růži a lejno, rozdíl nepozná.
Totéž s nebožáky bez vrozené schopnosti rozeznávat vlast od ne-vlasti.
Nevím, zdali jde pomoci člověku, postiženému vrozenou ztrátou čichu. Osobu bez vrozených vloh k vlastenectví lze jen politovat.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě - vypadlo slovo !

"... před sebou POSTIŽENÉ osoby ..."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

Jakub S. řekl(a)...

Ach jej. Ano... na někoho se hodí, napadá mi, Frischovo: Leben im Zitat. Život v citátech. (Montauk
A můj drahý Heine, o nějž se občas drze pokouším, charakterizuje v Reisebilder s téměř nerozeznatelnou přátelskou ironií ambiciózní mladé lidi na úrovni (své doby, ovšem!!): ...a citování ze starých i nových knih je přece stěžejním potěšením mladého autora - a tak pár jaksepatří učených citátů zdobí a dotváří dokonalého člověka (můj převod).

Schumacher řekl(a)...

VV ono tu bylo nějaké vysvětlování ? Nejspíš mi něco ušlo, protože ač se ho dožaduji, stále není podáno. Teze o vrozené schopnosti rozeznávat vlast od ne-vlasti je zajímavá. Pominu-li stále nezodpovězenou otázku definice předmětu onoho rozpoznávání, teze o takové vrozené schopnosti vyvolává asociace s mystickým učením o Valhalle, vedoucí úloze proletariátu či neposkvrněném početím, vyžadujícími víru bez důkazu. Již samotná otázka je nepřípustným projevem rouhání a volá po náležitém naložení s rouhajícím se, který podle okolností budiž upálen, zkrácen o hlavu za nadšeného přihlížení davů, převychováván až do úplného upřevychování, případně rovnou vyfouknut komínem nemaje žádaných vrozených dispozic. Je to jako víra v ujabenepstlum. Že nevíte, milý VV co je to ujabenepstlum ? To přece ví osmdesát procent těch, kteří mají IQ vyšší než sto. Co s nebožáky bez vrozené schopnosti rozeznávat ujebenepstlum od ne-ujabenepstlum.
Zdvořilostní otázka na závěr : Co je to vlast ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Někteří lidé jsou tak nevzdělaní, že citáty si musejí vymýšlet.
(Stanisław Jerzy Lec)

Jakub S. řekl(a)...

Co je ujabenepstlum?! Prosím! Tak hlúpý jsem se už dlouho necítil!
Já su dvacetiprocentní, sím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co je ujabenepstlum ?
Nic, vážený Jakube S.; pouhý shluk písmen.
Pro postižené osoby však je nicotným shlukem písmen i slovo "vlast".
To chtěl svým příspěvkem naznačit Schumacher-dnes utajený antisionista, kutil s akademickým titulem.

Nechť mu k uzdravení pomůže sám Nesmrtelný Lenin.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Dobrá reakce, VV, třebaže k tomu nebylo třeba ani být osmdesátiprocentním s IQ sto. Test základních funkcí proběhl úspěšně.
Teď maličká otázečka. Co je to vlast ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Písemně nelze dospělému jedinci vysvětlit.
Buď pochopí sám, nebo zemře nechápající.
Jediná (nezaručená) možnost : Osobu nechápající chytit, a provést důkladné a důrazné školení.

Příklad :
Naši vlastenečtí dělníci obětavě poučující cizáky a příslušníky menšin o prosté skutečnosti, jasné všem roduvěrným Čechům - že naše vlast není jejich vlastí.

Čest a Nazdar !

Schumacher řekl(a)...

Oho, je dokonce na výběr ! Však tuším, že jakási piškuntálie je v tom skryta. Skuteční vlastenci dávají přednost redukci nechápajících jejich zemřením. Případně i redukcí pochopivších.Pro případ, že by zapochybovali. Protože pochybující třídní přítel je horší třídního nepřítele.
A když jsme zas u tématu : Co je to vlast ?

Schumacher řekl(a)...

Jak se pozná roduvěrný Čech a co dělá roduvěrného Čecha roduvěrným Čechem ? Než se stal roduvěrným Čechem, urazil dlouhou pouť od stepí Dněpru, cestou do dnešních dnů do sebe pojal to a tamto, ze severu, západu, jihu, podle toho čí vojska táhla jím obývaným územím a vlastněným jeho vrchností. Jestliže dnešní roduvěrný Čech tak pochází od leckud, proč by zítřejší roduvěrný Čech nemohl pocházet třeba od Hanoje ?

Schumacher řekl(a)...

A zapomněl jsem, co ta vlast ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Co je to vlast ?
Co je to láska ?
Co je to přátelství a čest a odvaha a soucit ?

Co je to zač, dospělec, kladoucí takové dotazy ?
Provokatér ?
Osoba morálně invalidní ?
Zoufalec, chtějící alespoň jednou v životě prožít lásku a vlastenectví a touhu, city, o nichž čte a slyší, ale v sobě je nenachází ?
Kdož ví.
Nejhorší je, na celé smutné záležitosti, že osoby mravně invalidní mohou mít potomky. Co je naučí ? Ptát se vždy a za všech okolností "Co mně to vynese ?"
Jistě. A protože lásku ani vlast či přátelství nelze zvážit a prodat na kila, pro takovou osobu ony „směšné, nepochopitelné zbytečnosti“ neexistují.

Někomu snad imponují bezohlední kořistníci, úspěšní sobci, bohorovní frajeři. Mně ne.
Poklona.

Schumacher řekl(a)...

To je velmi pěkně emotivně řečeno, zhodnoceno, propleteno jedno s druhým, pocit s něčím předmětným, souzeno a odsouzeno. To vše lze vysvětlit vědecky. Ale to zásadní k tématu mi tam chybí. Co je to vlast ? To opravdu žádám tak mnoho ? Prostinká otázka jako od naivního dítěte. Kdybych požadoval vysvětlení třeba co je to elektron, chápu, že by to bylo obtížné a nejspíš skončilo tím, že je to cosi co má nějaké charakteristické matematicky vyjádřitelné vlastnosti. Ale to nač se ptám je v porovnání s tím jednoduché, vždyť jak bylo praveno srozumitelné osmdesáti procentům nejméně IQ stobodových.

Schumacher řekl(a)...

Umět se ptát je důležité. Na všechno. Prostinké dětské proč. Není to tak, že jedno z toho prvního co je třeba človíčka, občana, poddaného, odnaučit je ptát se proč ? Hlavně na otázky na něž není známa jednoznačná odpověď, nebo sice známa je, ale dotázanému z nějakého důvodu není příjemná. Krom toho otázka nezněla "co mně to vynese", i když takovou otázku sám a nejen sám si dávám mnohokrát denně, v podstatě neustále, protože je součástí procesu odrážejícího se v jednání podmiňujícího existenci, ale zněla co je to vlast.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tati, proč svítí slunce ?
A tati, proč fouká vítr ?
Tatínku, proč je nebe modrý ?
Tati, co je to vlast ?
Tatííí, co je to fakan ? A proč mám jít do svýho pokoje ?

Jakub S. řekl(a)...

Ceterum autem censeo, že Fagan je vzorový fakan. Howgh.
Hovor s malým Mílou Jardy H. 1952-3 namluvil na desku Werich.
- a strýčku, proč mě štípou mravenečkové? (Poslední dotaz toho nevinného stvoření, když strýček - ale ne. Najděte si. Doplňte si zdělání.)

Větší vlastenec řekl(a)...

Fakan je prostě harant.
Ale jestli máte na mysli jistého Eda Fagana, tak to je fakt sígr hanba plit.
Sionista, ještě k tomu Američan, nadto študovaný, a úplně nakonec bohatý. Prostě - čtyřnásobný dědičný nepřítel naší vlasti.
Nelze se pak divit, že takový padouch zneužívá nezletilé prostitutky a židí své klienty.
Ale sprostota jeho útoků na naši vlast se vymyká jakékoli představě. DĚS & BĚS !

Jistě - současná eurohujerská multikulti pravicová „česká“ vláda je stejně odsouzeníhodná jako celý současný režim, jenže to můžeme říci a napravit jen my nebo naši starší ruští bratři. A ne nějaký dědičný nepřítel.

Míru zdar !

Schumacher řekl(a)...

VV to je ono. A spousta podobných otázek. To a proč... je nádherné. Když se má kdo koho takhle ptát.

Fagan dělá svůj byznys jak umí. Chce vyrazit peníze. Skrz Temelín se mu to nepovedlo, byla to humorná záležitost jak vyhořel. To další se uvidí.
A měl bych maličkou protivňoučkou otázečku...

informace řekl(a)...

Když dovolíte Schumachere,
odpovím na Vaši otázku: "Co je to vlast ?" já.
Jak jste si už mohl všimnout na základě různých citátů, co tu uvedli předešlí diskutéři, definice pojmu vlast je velmi všeobecného rázu (na př. Wikipedie), a to proto, že pojetí vlasti se měnilo a mění v souvislosti s celou řadou faktorů - hlavně v souvislosti s historickou situací, kulturní, politickou a v neposlední řadě je pojem vlast chápán dost různým způsobem i jednotlivci. Pravděpodobně proto, že pojem "vlast" implikuje i citový vztah, podmíněný historickými a osobními zkušenostmi příslušné osoby k předmětu svých úvah.
Jen mě udivuje, že jako Čech neumíte najít na tuto otázku odpověď. Vždyť v české kultuře o tomto problému byly vedeny nekonečné diskuze, už od dob Jana Husa až po poslední léta před devětaosmdesátým rokem.
Výšla také celá řada knih, buď samostatných nebo antologií, která Vám může celou řadu problémů ujasnit.
Připoměla bych Vám jen dvousvazkové České myšlení Melantrich 1979 a další, kde je celá řada článků našich obroditelů o českém národu, jazyce, kultuře. Pak tu máte tři díla T.G.Masaryka: Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození. Praha 1895; 2. ed.: Praha 1908, Naše nynější krise. Praha 1895, Jan Hus. Naše obrození a naše reformace. Praha 1896; 2. ed.: Praha 1908, která Vám jistě vyjasní proces formování českého národního myšlení.
Problém české otázky, vlasti a vlastenectví si kladli i Češi v emigraci po osmačtyřicátém a osmašedesátém. Hovoří o tom krátce Michal Kopeček Citizen and Patriot in the Post-Totalitarian Era: Czech Dissidence in Search of the Nation and its Democratic Future[1] http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=231
Chtěla bych obrátit Vaši pozornost na přednášku Bernarda Bolzana k českým studentům z roku 1810, kde matematik, filozof a teolog Bolzano, po otci Ital a po matce Němec, hovoří o lásce k české vlasti. Najdete ji v I.dílu Českého myšlení z dob obrození, ale je i na webu.
http://web.archive.org/web/20041127231056/http://www.sprcha.com/story/2004/10/19/231959/44
Na druhé straně Vaše nejistota není ničím zvláštním v dnešní době, kdy myšlenka vlastnectví došla k dost akutní krizi v souvislosti s vývojem politiky a kultury posledních desetiletí. Píše o tom dost zajímavě ve svém článku Ital F. Lamendola. http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=26120
Odpověď si musíte najít sám, v rámci svých zkušeností, znalostí, tendencí ale hlavně ne nálad.

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak jinak, Schumachře-utajený antisionisto :
Vysvětlení pojmu „vlast“ se dožadujete způsobem cca pětiletého děcka; kdybyste opravdu byl děcko, trpělivost s Vámi by měli Vaši rodiče, možná prarodiče. Možná i s.učitelka; já tedy ne.
Jenže Vy jste dost starý chlap - takže si laskavě spočítejte, pomocí známého vzorce, své „vlastenecké“ IQ.
Vyjde Vám nepochybně VELICE nízké číslo, čili důkaz prosté skutečnosti : Pojem „vlast“ nepochopíte pravděpodobně nikdy.
Nicméně nezoufejte - i totální „dřevo“ se dokáže naučit alespoň jeden společenský tanec, pokud nácviku věnuje dostatek píle. (Samozřejmě - „dřevo“ nikdy pořádně nepochopí rytmus, takže se v tanci musí nechat vést svou partnerkou.)

Tudíž : Pokud se někdy budete chtít seznámit s projevy skutečného vlastenectví, případně si je osvojit, ptejte se. Naučit se být dobrým Čechem trvá samozřejmě dlouho, prakticky celý život - ale předstírat vlastenectví se naučíte rychle.
Nezapomínejte, že zanedlouho prostě BUDETE muset na shromážděních lidu osvědčovat své vlastenectví, vážně. Uprchnout nebude kudy (naše hranice budou opět střeženy proti pronikání multikulti nadšenců, oběma směry), a brzy poté ani kam (až osvobodíme Evropu od Euroameričanů; pod oceánem tunel nevykopete).

Konečně - jste dost starý, abyste si pamatoval prvomájové průvody. I tam se projevovalo naše autentické vlastenectví, náš vrozený proletářský internacionalismus.
Vzpomínkou na naše radostné slavení Svátku práce můžete začít svou (sebe)výchovu k vlastenectví. Pomáhej Vám Lenin.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

S otázkou, co je vlast, co je láska k vlasti, vlastenectví pak úzce souvisí pocit vlastní národní identity. Ten problém se projevuje především tam, kde národ a stát nejsou jedním celkem, ve vícenárodnostním státu. V Československé republice, na př., Češi se cítili Čechy a Slováci Slováky, tedy příslušníky národa ne státu. Což nebylo důsledkem, podle mého názoru, nějaké pochybené národnostní politiky, ale dlouhé historické tradice, kdy mezi oběma národy neexistovaly hlubší vztahy. Sice v počátečním Obrození se hovořilo o spojení dvou národů v rámci šířejí chápané slovanské vzájemnosti, ale celý pokus o sblížení pomalu časem utuchal.
Zajímavá je také otázka, jak cítí svou národní identitu a vlast emigranti. České země prodělaly v historii různé fáze odchodu obyvatelstva, většinou násilného, nuceného, do zahraničí. Tím se zabývaly, jak jsem viděla, dvě mezinárodní sympozia v Praze. Referáty pak byly vydány knižně nakladatelstvím Karolinum ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

Schumacher řekl(a)...

VV vždyť se ptám. A nejen ptám, ale i koukám. Tam vidím "vlastence" na náměstí vyskakující před velkorozměrnou obrazovkou s gladiátorskými zápasy, onde pochodující v sevřených řadách provolávajícící "vlastenecká" hesla a schizofrenicky se zdravící cizáckým pozdravem z něhož mrazí, v zahraničních hotelích si "vlastenecky" cpoucí tetřichy k prasknutí, "protože Máňo sme si to zaplatili"...Koukám na "vlastenecké" čmáranice na zdech od nepochybně "vlastenecké" mládeže, vyhýbám se řvoucím "vlasteneckým" davům táhnoucím z "vlasteneckých" gladiátorských zápasů a posílených "vlasteneckým" alkoholem "s mocnou přitažlivostí G" a jiným podobným, bojím se nechat svůj automobil opuštěný aby nedoznal úhony od "vlastence" když "vlastenecká" policie na to kašle a když nekašle tak "vlastenecký" soud onoho vlastence propustí aby ho ač má tretsní rejstřík jako telefonní seznam, převychovával na svobodě, vidím "vlastenecké" politiky činící si dobro do svých "vlasteneckých" kapes a posvěcující "vlastenecké" loupeže za bílého dne aby zvýšili daně, protože ty miliardy za nákup toho co není třeba a za peníze které nejsou, někdo musí zaplatit, na silnici se bojím aby mě "vlastenec" neuznávající že jsou nějaká pravidla, "vlastenecky" nezrakvil do pankejtu...Procházím kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje s myšlenkami na ty, kteří tam bojovali svůj poslední boj a na všechny, kteří obětovali své životy i životy svých nejbližších. Co by řekli na všechno tohle dnešní "vlastenectví". Přemýšlím o tom, že Reinhard Heydrich nakonec ve svém nástupním projevu a v dalších prohlášeních měl pravdu v představě, že stačí zničit elitu a s tím zbytkem loajálním za kus žvance si už snadno poradí. O "vlastenecké" likvidaci zbylé elity po komunistickém převratu, po jejím doražení za normalizace, o "vlasteneckém" kopání po "sametové revoluci" do těch, kteří se drze snažili normálně žít tak jak jen to dovolily poměry do kterých se narodili, radovat se z maličkostí, odmítající sebemrskačství a spláchnutí svých životů do kanálu. O svobodě, kterou nás "vlastenecky" mlátí po zádech a ve jménu které rozesírají co ještě funguje. O tomhle přemýšlím a o mnohém jiném.

Schumacher řekl(a)...

Informace, dobře naťukla. Tohle jsem se marně snažil vydolovat z VV co by vlastence nejpovolanějšího.

Jakub S. řekl(a)...

Sakra, jako bych to sepsal já. Smutně konstatuju, že mi stačí podepsat.
Vlastenectví a "vlastenectví" emigrantů/exulantů, jejich dualismus (aji v druhé generaci?) staré - nové vlasti, to mě vélmi zajímá! Proč se někteří stali slavnýma figurkama (Vodník - Utrecht, Janeček - Seattle, Texasan atd. - bože, to byly časy na NP!)

Pedro řekl(a)...

Něco z jiného soudku: Před chvílí se mne tchyně zeptala, držíc v ruce páteční přílohu Lidových novin z 27.10. (na obálce je fotografie generála Jana Syrového): To naše armáda měla před válkou uniformy se "ženským" zapínáním? Podíval jsem se na tu fotografii a říkám: To je nesmysl. To bude zrcadlově obrácená fotografie. Jdu se podívat na internet, tady má generál Syrový klapku přes levé oko - to se lehce ověří. A samozřejmě - na všech fotografiích má generál Syrový zakryté pravé oko. Jestlipak se redakci Lidových novin někdo ozval a na tuto věc je upozornil?

Pedro řekl(a)...

Takže žádný ohlas, proto zde uvádím omluvu redakce, otištěnou v následujícím čísle Pátku (příloha LN ze 4.11.):
V roce 1932 navštívil tehdejší náčelník Hlavního štábu československé branné moci generál Jan Syrový ateliér Langhans ve Vodičkově ulici, aby si nechal vyhotovit sérii fotografií v parádní generálské uniformě. Jak komentoval výsledek, nevíme. Jisté je, že se tyto snímky dochovaly a generál je na nich zrcadlově obrácen: to znamená s dámským zapínáním na svém vojenském dvouřadovém kabátě, snubním prstenem na pravé ruce a hlavně - páskou, která zakrývá levé namísto pravého oka. Jednu z těchto fotografií nám ostatně Nadace Langhans Praha poskytla na obálku minulého čísla magazínu Pátek a my ji, aniž bychom si povšimli této zvláštnosti, otiskli.
Za to se všem čtenářům omlouváme.
Redakce

Jakub S. řekl(a)...

Ale jejda! Já, náhodou ten Pátek nemaje v ruce, jsem o tom nevěděl. Přitom jsem si jist, že bych to postřehl. Takže jsem s potěšením (Schadenfreude...) četl až tu Omluvu, a předevčírem vaše krásné řádky. Aji dyž sem nereagoval. Jak sme pravívali v pubertě: tak la pardón!
Ale že je krásné, jak pozvolna a soustavně prvorepublikánští a a protektorátní politici, vojáci, jejich paní a vůbec přicházejí zase ke cti, co?