neděle 9. října 2011

ZASLÁNO: Alternativní palivo nebo jedy?

(Vyjádření ing. Aleše Grofa, dřívějšího obchodního ředitele firmy Geosan)
               
V roce 2004 jsem, jako obchodní ředitel Geosan Group, a.s., kontrahoval se s.p. Diamo sanaci Ostravských lagun. Nesouhlasím s postupem sanace a protože jsem na dané smlouvě podepsán, zasílám Vám tuto  svoji reakci na poslední kroky Geosanu:Z nebezpečných kalů bude palivo, lidé se bojí jedů - a oprávněně. Evropská norma zakazuje výrobu paliva z nebezpečného odpadu. A to, bezesporu, odpady z Ostravských lagun jsou. Jak je to tedy s údajným "alternativním palivem" vyráběným v Ostravě?

Existuje pouze jediná norma, která definuje alternativní palivo a ta vylučuje výrobu z nebezpečného odpadu :

● ČSN CEN/TS 15357 tuhé alternativní palivo - solid recovered fuel (SRF), tj. tuhé palivo vyrobené z nikoliv nebezpečného odpadu pro energetické využití a zužitkování v zařízeních pro spalování nebo spoluspalování a splňující další vyjmenované požadavky. „Vyrobené“ zde znamená zpracované, homogenizované a zlepšené na kvalitu umožňující obchodování mezi výrobci a uživateli.

Ale kaly z Ostravy jsou nebezpečným odpadem - dle katalogu odpadů klasifikované jako : 05 01 07 kyselé dehty N (vlastní obsah lagun). Převážené palivo nesplňuje požadavky evropské normy - která je platná i v Čechách. Pokud by toto palivo překročilo hranice naší republiky - bylo by označeno za nebezpečný odpad a navráceno zpět.

Certifikaci paliv vyrobených na Ostravských lagunách doposud prováděl VVUÚ, a.s., který na webové stránce uvádí, že je oprávněn certifikovat  :

- tuhá alternativní paliva (TAP) vyráběná z jiného než nebezpečného odpadu určená pro energetické využití a pro zužitkování v zařízeních pro spalování nebo spoluspalování a splňující požadavky na třídění a specifikaci stanovené v návrhu normy CEN/TS 15359.

Dle evropských předpisů je palivo převážené do Litvínova odpadem a tak by s ním mělo být i nakládáno.

Na železnici je denně vypraveno 66 kontejnerů, tedy 1320 tun jedů, které pojedou přes Hranice na Moravě, Olomouc, Českou Třebovou, Pardubice, Kolín, Mělník, Ústí nad Labem do Litvínova.

Přeprava bude trvat minimálně 66 hodin v jednom směru. Takže celkem bude v pohybu cca 350 kontejnerů, tj. přes osm tisíc tun jedů.

Celkové množství, které bude uskladněno ve skladech Celio je 110 tisíc tun. Toto je nesmírným rizikem.  Celio a.s., je soukromou společností, která má tvořit zisk. Je naprosto reálné, že tato společnost vstoupí do likvidace a pak v Litvínově zůstanou všechny jedy, které se tam dnes, za státní peníze, se souhlasem ministerstva financí, z Ostravy vozí.

Ostravské laguny jsou sanovány tak, že budou vytvořeny Litvínovské laguny.

ing.Aleš Grof
(v roce 2004 jsem reprezentoval sdružení Čistá Ostrava a podepsal jsem za sdružení smlouvu se s.p.Diamo na likvidaci Ostravských lagun, současně jsem spoluautorem vítězné nabídky SČO)
--------------

Podklady :

Palivo jako výrobek je tedy uváděno na trh s prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a respektuje zákonná ustanovení o odpadech a ochraně ovzduší.

Nakládání s tuhými alternativními palivy se zatím řídí vyhláškou o palivech č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

Tato vyhláška má své problémy, pojem alternativní palivo nezná, ale normalizačně a tedy i výrobkově tyto produkty nadále existují.

Základní normou tohoto systému je v současné době
● ČSN CEN/TS 15357 Tuhá alternativní paliva – Terminologie, definice a popis. Stěžejní definicí je pojem solid recovered fuel (SRF) – tuhé alternativní palivo, tj. tuhé palivo vyrobené z nikoliv nebezpečného odpadu pro energetické využití a zužitkování v zařízeních pro spalování nebo spoluspalování a splňující další vyjmenované požadavky. „Vyrobené“ zde znamená zpracované, homogenizované a zlepšené na kvalitu umožňující obchodování mezi výrobci a uživateli.

Související normou je
● ČSN CEN/TS 15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy
Navrhovaný klasifikační systém SRF paliv je založen na třech základních parametrech, které popisují důležité vlastnosti. Těmito parametry jsou výhřevnost, obsah chlóru a obsah rtuti. Každý z parametrů je rozdělen do pěti tříd s limitními hodnotami. SRF palivo musí být označeno klasifikační třídou pro každý z těchto tří para- metrů. Každý z parametrů má stejnou důležitost.

Parametry tuhých alternativních paliv

a) Povinné
● třída paliva, tj.hodnoty výhřevnosti, obsahCl, obsahHg,
● původ odpadu, tj.slovně nebo šestimístná klasifikace podle Katalogu odpadů.

b) Dobrovolné (na vyžádání), např.
● obsah popela,
● obsah vlhkosti,
● výhřevnost,
● obsah vybraných a stopových prvků,
● obsah biomasy,
● složení, tj. zastoupení složek, např. dřevo, papír, plasty, guma, textil apod.

******************************
Šamanova poznámka: Na železniční trati u Nymburka, kudy taky jezdí jedy z Ostravy do Litvínova, došlo 6.10. brzo ráno k nehodě dvou nákladních vlaků a vykolejení vagonů. Jeden vagon byl označen nálepkou s informací o nebezpečných jedovatých látkách. Užíval se k převozu chlóru, ale byl prázdný.

DODATEK z 10.10.2011 (podle informací z dnešních Hospodářských novinách): Vzniklou situací je znepokojeno i Polsko. Na jeho území se totiž nachází 20.000 tun jedovatého paliva, které sem bylo převezeno firmou Simul, která je převzala od firmy Geosan. Geosan, aby se toho sajrajtu zbavil, účtuje svým zákazníkům "zápornou cenu" (platí jim). Poláci žádají, aby si ho Simul odvezl zpět, anebo aby české ministerstvo životního prostředí zajistilo zpětný odvoz - na své náklady. Polsko nám na to dalo termín 30 dnů. Ten vyprší na konci tohoto týdne.
Společnost Simul prý až do minulého pátku nebyla o problému - dle svého obchodního ředitele - vůbec informována.
"O stížnosti z polské strany nic nevíme, nikdo nás z ministerstva nekontaktoval. Fungovali jsme zde pouze jako přepravce, nejsme výrobcem paliva. Vyváželi jsme v Česku certifikovaný výrobek."
Vysvětluje obchodní ředitel firmy Simul ing. Aleš Grof.

63 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Áááhááá, tak odtud vítr vane !
Pan inženýr Grof (nomen omen) byl jaksi vystrnaděn od korýtka; proto tak vyvádí. No tak to ano.
Panu Grofovi však v zápalu boje o svoji soukromou věc cosi uteklo. Cosi podstatného pro všechny české vlastence : Pan Grof prohlašuje obsah lagun za škodlivý podle jakési EVROPSKÉ normy.
Opakuji : EVROPSKÉ normy.

A my dobře víme, co jsou a komu slouží, ty „slavné“ evropské normy. Podle těchto norem náš rum není rum, náš špekáček je zdravý škodlivý, náš syreček příliš páchne.
Podle těchto norem, vytvořených nikým nevolenými úředníky, musíme dělat tuhleto a nesmíme dělat tamto. A dokud nevystoupíme z EU a NATO, tak na nás může přijít nějaký evropský hejhula v doprovodu ozbrojenců, jen za porušování evropských, nám Západoasiatům bytostně cizích zákonů a nařízení.

Takže bychom měli rázně a česky odpovědět všem, kdo nás chtějí dále znásilňovat, kdo nás chtějí zatahovat do Evropy resp. Euroameriky :
Naše odpady si zpracujeme sami, bez evropského poručníkování.


Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije !***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

STK řekl(a)...

Pan Ing. Grof nás tu předzásobil dost podrobnými výpisy z norem, které ovšem neodborníkovi zase tak mnoho neřeknou, pokud nezná další návaznosti.
Možná by tu měl pan inženýr raději napsat, jaké by bylo jeho řešení problému kdyby nebyl býval byl odstaven. Bylo by výborné, kdyby se k nám konečně dostaly odborné a žurnalisty nezkreslené informace přímo "od pramene". Pokud ovšem "případ laguny Ostramo" vůbec kdy nějaké racionální řešení měl.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vykolejil vagón, který mohl převážet palivo z ostravských lagun ?!
No, kdyby se toto stalo v tom děsivém fašistickém Německu, tak trať Ostrava-Litvínov je už zítra ucpaná demonstranty, probíhají na ní těžké boje mezi Zelenými a policií atd.
Prostě jako při každém pokusu Němců-fašistů o dopravu jaderného odpadu do Francie.

Ještě štěstí, že nežijeme v Evropě, že jsme inteligentní a vzdělaní Slovani.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Myslím, že v Itálii taky.
Tady blokují silnice a železnice pro mnohem méně závažné věci.

STK řekl(a)...

Ano, vykolejil, jen den a půl poté, co jsem na jiném místě téže trati natočil tohle. Tomuhle chcete skákat do cesty? Mešuge?

Větší vlastenec řekl(a)...

Jak jistě víte, vážený STK, jsem pokrokový, levicově založený člověk, snad nikoli nejmenší vlastenec český. Nic českého mi není cizí, nic cizího mi není české.
Takže vím, že obsah ostravských lagun neškodí, že naše jaderné elektrárny ani náš odpad neškodí, že sovětské jaderné záření je prospěšné pro vznik řady nových pozoruhodných organismů a novotvarů.
Tudíž nebudu skákat žádným českým vlakům; zato si ochotně lehnu na koleje do cesty všem vlakům, přivážejícím euroamerické okupanty resp. nepřizpůsobivé osoby.

Nazdar !

stk řekl(a)...

Myslím Vlastimile, že tomu vlaku bude ganz egal co za sebou táhne a koho rozmarasí na trase několika set metrů. A patrně nejen tomu vlaku.

Větší vlastenec řekl(a)...

Leninužel, vážený STK, musím konstatovat, že se mýlíte. Vlak je pouhý souhrn neživých věcí.*)
Tudíž mu nebude „jedno“, cokoli. Vlak, jakkoli antropomorfizován svými lidskými pozorovateli, nemá ni cit ni rozum. Tudíž ne o vlaku, leč o jeho (stroj)vůdci lze říci : Jede i přes mrtvoly, ni brvou nehne.

Hezký zbytek večera přeji.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Vím - „neživá věc“ jest oxymóron par excellence. Nechť je mi protentokrát prominuto - napsal jsem to v zájmu nás prostých pracujících; abychom pochopili a správně uchopili myšlénku za rohy.

STK řekl(a)...

Není nad přesnost! [;>)
Začínáte se VV pomalu podobat jisté zdejší mytologické postavě.
Přesnost je vlastnost oceňovaná zejména u hodinek, voltmetrů, posuvných měřidel, rychlíků a podobných věcí. Velkorysost je zase oceňována v jiných případech. Též invence, míra fantazie, schopnost empatie... Jsou mnohé další věci, které nemusejí být přesné a přesto fungují. Nebo i proto fungují.
Mrkněte, jak svět vidí staříci a už nezlobte. Dobrou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Inu, vážený STK, jsem pouhým pracujícím; nestavím chrámy a tvrze rodné řeči ni vzdušné zámky víry v sílu slov. Stavím domy, kontroluji práci jiných stavitelů; kdybych byl nepřesný, domy by padaly.
Tudíž už asi lepší nebudu - na povšechné žvání jsou zde jiní kabrňáci; někteří z nich jsou dokonce na své rozbředlé "myšlenky" pyšní.

Tož dobrou noc; já ještě chvíli budu držet stráž.

Šaman řekl(a)...

Kocoure, dooost dobrý záznam. A jak to, že na něm není NIC jiného? Asi nahráno v nějakých opuštěných horách Sudetské soustavy, že...
Dobrou!
\ :-)

STK řekl(a)...

Já se tím 45 roků živím, Šamane... [;>)
Stačí vědět co, kde, kdy, čím a jak, proč a nač.

Pro kolegy a profíky: Táhlá zatáčka u Jistebníku, mezi rybníky, vybráno podle mapy, nejbližší chalupa cca 250 m, silnice 1 km za kopcem, před polednem, kondensátorové mikrofony RHODE, dvě mrtvé kočky stejného výrobce, digitální záznamník M-AUDIO, 44,1 kHz/24 bit, stereo. 3 hodiny trpělivého postávání u kolejí. (Těch vlaků mám pochopitelně natočených víc. Doplňoval jsem archiv ruchů. Např. Pendolínem.)

informace řekl(a)...

Take na české Wikipedii jsou hesla oxymoron a tautologie.

Šaman řekl(a)...

DODATEK k dopisu pana bývalého obchodního ředitele firmy Geosan ing. Aleše Grofa(podle informací z dnešních Hospodářských novinách):
Vzniklou situací je znepokojeno i Polsko. Na jeho území se totiž nachází 20.000 tun jedovatého paliva, které sem bylo převezeno firmou Simul, která je převzala od firmy Geosan. Geosan, aby se toho sajrajtu zbavil, účtuje svým zákazníkům "zápornou cenu" (platí jim). Poláci žádají, aby si je Simul odvezl zpět, anebo aby české ministerstvo životního prostředí zajistilo zpětný odvoz - na své náklady. Polsko nám na to dalo termín 30 dnů. Ten vyprší na konci tohoto týdne.
Společnost Simul prý až do minulého pátku nebyla o problému - dle svého obchodního ředitele - vůbec informována.

"O stížnosti z polské strany nic nevíme, nikdo nás z ministerstva nekontaktoval. Fungovali jsme zde pouze jako přepravce, nejsme výrobcem paliva. Vyváželi jsme v Česku certifikovaný výrobek."

Vysvětluje obchodní ředitel firmy Simul ing. Aleš Grof.

stk řekl(a)...

Takže se mi zdá, že si skrze Hospůdku někdo vyřizuje účty s někým a situace "za oponou" je zcela nejasná. Takže budu raději mlčet.

drak řekl(a)...

STK:

Musím Vám pochválit ty Vaše hračky, jsou velice pěkné. Já jsem narazil na trablík s digitálním záznamníkem, protože, to Vaše M-Audio už se nevyrábí, to co je na trhu zase není až tak kvalitní a úžasné, že by po tom člověk nějak výrazně toužil, protože z toho co vyrábí Olympus se mi nic nelíbí a Sony by zase v té profesionálnější podobě šel, dokonce by se mi i líbil, ale ta cena je taková, že by mi s tím doma asi zabili, neb mi to neživí a vyhazovat takové peníze, co stojí ten Sony za hobby je asi poněkud nesoudné, tak jsem prozatím nákup digitálního záznamníku vzdal. Protože na to hraní si s ním stejně není kdy, tak jsem si vlastně provedl takový soukromý průzkum trhu, jehož výsledkem bylo, že jsem zjistil, že z toho, nač by byly peníze, se mi nelíbí nic, a to, co se mi líbí, je zase za hranicí rozumných financí, no tak jsem nakonec nekoupil nic a bylo :-)

drak řekl(a)...

Žijeme ve světě, kde sice každý zpravidla velice dobře ví, co se sluší a co se nesluší, co je dobré a co je zlé. Až sem je to v pořádku, zároveň s tím ale žijeme ve světě, kde jakmile dojde na ono pověstné "lámání chleba", tedy na finance, tak většina z nás okamžitě na to slušné vychování a hodnotový žebříček rázem zapomene a zachová se svinsky, no a ono to podle toho pak vypadá, tak se nedivme, nic se proti tomu nedělá, takže takových jedinců přibývá, takže časem bude logicky ještě hůř, dost možná, že to dokonce rozloží a ochromí civilisovanou společnost tak, jak jí známe.

Větší vlastenec řekl(a)...

Už to začíná být jasnější :

Jeden každý litr životu nebezpečného sajratu z ostravských lagun, zločinným Geosanem hazardérsky převezený do Litvínova
se rovná
1 litru certifikovaného paliva, vyvezeného nezištnou firmou Simul do Polska, na pomoc tamnímu úpadkovému hospodářství.

Zdá se, že se musím omluvit ing.Grofovi. Přes své nechutně německé jméno je českým šikulou.

Čest a Nazdar !

drak řekl(a)...

Smrad z ostravských lagun se nám začíná šířit čím dál tím víc do světa, momentálně to zamořuje už celý stát a dostává se to i za hranice k sousedům, momentálně severním, časem se to možná dostane ještě dál, třeba k nějaké arbitráži a miliardovým průšvihům a zabavování majetku v zahraničí, atd atp, jakási kombinace neschopnosti státu na jedné straně a všeho schopnosti vzrůstajícího počtu některých jedinců už opravdu dávno překonaly všechny rozumné meze.

Šaman řekl(a)...

Smazán urážlivý, hloupý, vulgární, napadající a nepodepsaný výplod neznámého hlupáka.
\ :-/

Šaman řekl(a)...

Pan inženýr G. trpí zřejmě pokročilou formou rozdvojení osobnosti. Ale díky němu jsme se dověděli hodně věcí o nepřípustnosti skladování a převážení jedů.
Avšak pokud budou v těch kontejnerech zachovány, není se třeba obávat velkých průšvihů. Nesmrdí a netečou. V každém případě je cementárny zlikvidují.
Co tak trochu vadí je ta cena, kterou jsme zaplatili, a kterou možná ještě zaplatíme. A taky mezinárodní ostuda...

Anonymní řekl(a)...

-reakce na výmaz Šamanem : Smazán urážlivý, hloupý, vulgární, napadající a nepodepsaný výplod neznámého hlupáka.

cha-pokud ty blbe chceš ochutnat ostravu,pak neváhej,doporučuji stáž v OV-Přívoz s cikány,posléze procházka nočními bary.Nejen aroma kriminality,pak smrad zvláště v noci z aglomerace zde přítomné.Opakuji znova,ty blbečku,na 10 dní přijeď a budeš vyléčen z iluzí.Patrně jsi někým podplacen,abys zde intelektuálně prděl,pravda v ostravé je jiná,jinochu.

Šaman řekl(a)...

Iluze o ostravských lagunách nemám žádné. Iluze o anonymních hlupácích taky ne.
\ :-)

Anonymní řekl(a)...

-Iluze o anonymních hlupácích taky ne.
\ :-) -ano.Pak,proč nejsi ochoten nazývat věci v realitě a kecáš a mažeš.Slouho.

Šaman řekl(a)...

Mažu samoúčelné sprosťárny. A budu mazat, troubo.
\ :-)

STK řekl(a)...

Myslím Šamane, že diskuze s tímhle "přítelem z města N" je absolutně kontraproduktivní. Mazat a mazat a pokud to jde, dát BAN. Jestli je to (podle IP) Ostravák, tak se zaň stydím a omlouvám. Smrdí synek víc než ty laguny.

STK řekl(a)...

Drakovi:
Na mikrofonech nemá smysl šetřit - stejně jako na objektivech. Záznamníky jsou různé, M-AUDIO jsem koupil ve slevě u fy. Disk, též i mikrofony a mrtvé kočky. Celé to přišlo kolem 16 000.- a už mi to ty prachy vydělalo zpátky aspoň dvakrát. Kdybych to tak mohl říct i o foťáku...

Anonymní řekl(a)...

-i tak děkuji za sdělný dialog,kohosi jsem předešle nazval *čurákem*,to jistě nebylo moudré,pak prosím Šamana,aby dal průchod předchozímu smazanému tak,aby bylo pochopeno,že Drakovi se omlouvám,s důrazem uveřejnění sprosťárny tebou,ty hajzle smazané.

-akorát jsem loboval pro Ostravu.

informace řekl(a)...

Vysvětlete mi to někdo. Simul Trust, který tvrdí, že má nové technologie na zpracování ostravských kalů, vyvážel ten materiál do Polska? Proč ho sám nezpracoval?
V cementárnách v Čížkovicích ho budou pálit, ale jaké jsou tam záruky, že do vzduchu neunikde dioxyn? To se ptají obyvatelé ústeckého kraje.
Co na to krajští radní?
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/co-si-myslite-o-spalovani-v-cizkovicich20111008.html
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/proc-krajsti-radni-dovolili-sklad-a-paleni-jedu.html
někdo si to odskáče. Asi obyvatelé z Litoměřicka na zdraví.

informace řekl(a)...

Problém se jen přesune do Ústeckého kraje. Prý radní nemohli jinak než dát souhlas.
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20111007skladka-celio.html

Jakub S. řekl(a)...

Anonyme, jste neskonale sprostší i prostší, nabuzenější, útočnější a ubožejší, než je v kraji zvykem. Ke své škodě. Ovšem vám to v té dojemně primitivní sebevědomé jistotě nedojde. Tak jo. A třeba váš názor může být blízký názoru některých ostatních... ovšem takhle ne Kdo chce kam... no tak jsme vám tam pomohli. Uklidněte se, jděte dosebe a pak se s pokorou (to není nic trapného, představte si) a stálým nickem třeba vraťte.
Lobování za krásnou a sebevědomou a životem tepající metropoli Severu mohou dělat a dělají nesrovnatelně chytřejší a vtipnější a hlavně slušní chlapi. Tož to nechte na nich, cholera!! Konec hlášení, přepínám.

STK řekl(a)...

Anonymní duševní porucha.

Variace na soudobou prozu řekl(a)...

"Ták, a teď dost!", bez velkých řečí ruka hospodského uchopí nezvaného kunčafta za límec a hbitým pohybem ho vyrazí ze dveří.
Ten se venku rozplácne v louži a jen hlasitě zaskřípe zuby.
"Snad nám tu nebude dělat ten sprosťák nějaký výtržnosti! To by tak eště scházelo!" dodá hospodský.

Jakub S. řekl(a)...

Anonymní duševní porucha je dokonalý termín! Že to nenapadlo mě. Dovolil bych si navrhnouti, arci ač-li to ct. kollegové schváliti ráčí, tento latinský terminus technicus, tedy medicinalis: omen mediocritatis animulae - znamení bezvýznamnosti dušičky. Si placet - je-li libo.

STK řekl(a)...

Vzpomínám si Jakube, že když děti byly malé, tak občas vymýšlely roztomilé (i méně roztomilé) hovadinky jen proto, aby si jich dospěli všimli. Mám pocit, že tady je to občas analogické.

Jakub S. řekl(a)...

Senza alcun dubio! Přeložím do řeči dávných domorodců svého štatlu: o tym žádná!

Šaman řekl(a)...

Komentář "anonymního" ze 17:23 opětně obsahoval hloupé urážky a vulgarity. Proto byl označen jako spam, systém ho odebral beze stopy. Snad si ho Pixla zapamatuje.

Nicméně anonymní se díky svému čtvrtému zásahu už docela identifikoval. Jenom nevím, jestli je to ídéčko z Ostravy, kdo ví, jak se to zjistí?

Ono, kdyby se to příliš opakovalo, tak napíšu rovnou providerovi.

\ :-)

Anonymní řekl(a)...

jsi trapný,blbečku.

Jakub S. řekl(a)...

Čeho chce takovým sebezničujícím chováním dosáhnout? Koprolálie atp., jasně. Ustrnulost v adolescentní fázi ontogeneze psychiky, jistě. Ale dyť mu to zamezí! Shrnuto: nízký úsudek, nízká úroveň kombinačního myšlení, infantilita... a příznačné je, že neustále nahlas právě svou pro něj vysokou úroveň všeho nastrkuje na oči. Za každou cenu. Nedospělost.

STK řekl(a)...

Anonymní úkaze,zase jste to spletl.
Vaše věta měla znít:

[o]Anonymní řekl(a)...
jsem trapný blbeček.

stk řekl(a)...

Mrkni do pošty, Šamane.

Anonymní řekl(a)...

-cha,milý Šamane,je príma,žes dokázal se vypořádat s neřádem,za cenu mazání.Tímto si prokázal odvahu,t.j.čelit neřádům.Jsi demokrat.

Šaman řekl(a)...

Já koukám, Kocoure, ale nic. TY mrkni do pošty!
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Ano, s neřády je třeba se vypořádat.
\ :-)

Šaman řekl(a)...

Blahopřejme včerejšímu vítězi v počtu návštěv, který jich měl 9 z poslední včerejší stovky. Dříve se tu sice vůbec neukazoval, ale včera se překonával! A připojil se vždy pár minut před tím, než napsal svůj komentář.

Je jím zcela anonymní člověk z Ostravy (ip-89-103-228-*), který používá prohlížeč Internet Explorer verze 8.0 a operačního systému Win XP. K UPC se dostal převodem od Mistralu.

A svůj rekord již nezopakuje. Odpočívej v pokoji!

\ :-))
* anonymizováno (zatím)

EK řekl(a)...

http://www.polohaip.cz/iplocation/


Stát: Czech Republic
Město: Česká (u Brna)
Zeměpisná šířka: 49.2832946777344
Zeměpisná délka: 16.5666961669922
To je náš anonim

jiný Honza řekl(a)...

Šamane, gratuluji k likvidaci zmetka.
Na druhou stranu je mi ho líto - je to takový ten frustrovaný týpek, nic pořádně neumí, takže se realizuje negací, tady výblitky, na ulici sprej, zapálené popelnice, poškrábané auta. Asi v mládí nedostal včas pár na zadek. No, snad to dožene...

Šaman řekl(a)...

Nelituju - i když jsem si podstatně snížil "čtennost". Ještěže tu nemám reklamy!

\ :-)

informace řekl(a)...

I
Chci se ještě vrátit k problému převozu a spalování kalů z Ostravy, o kterém se tu před dvěma dny diskutovalo, než diskuzi nevhodně přerušil nějaký anonym.
Nechám stranou důvody ing. Grofa, proč se obrátil na blog, zda jsou osobního rázu anebo jiného. Ale chtěla bych poukázat na to, že jeho výklad, proč zvápněné kaly z Ostrama nejsou podle evropských norem alternativním palivem, odpovídá pravdě, jak vyplývá z protestů Polska, kam byla část těchto kalů odvezena.
Jejich převezením v kontejnerech do Litvínova, kde budou skladovány, a odkud budou postupně převáženy do cementárny v Čížkovicích a postupně spalovány během šesti let jako alternativní palivo, se v podstatě celý problém jejich likvidace neřeší bezpečným způsobem.
Je sice pravda, že zvápněné kaly v podobě hnědého prášku jsou převáženy v kontejnerech, tak aby se prach nerozptyloval během jejich převozu. Ale v Litvínově je prach překládán na náklaďáky, chráněné plachtou, odvážen do podzemní skládky - jámy vybavené tak, aby kaly neprosakovaly do půdy, kde zůstane ležet po léta. Odtud bude zase postupně odvážen náklaďáky s vanovým přívěsem do Čížkovic.
Šaman píše: "Avšak pokud budou v těch kontejnerech zachovány, není se třeba obávat velkých průšvihů. Nesmrdí a netečou. V každém případě je cementárny zlikvidují." Problém je, že v kontejnerech zachovány nebudou - kde by nabrala Geosan tolik kontejnerů - dostávají se na vzduch už v Litvínově, odkud jsou prý převáženy neobydlenou krajinou v krytých náklaďákách, jak říká ředitel firmy Celio v Litvínově. Zde tedy bezpečnostní opatření při přepravě a skladování končí. Kdo kontroluje, zda je převoz a skladování skutečně bezpečný?

informace řekl(a)...

II
Rovněž tak likvidace odpadků v cementárně nevylučuje různá možná nebezpečí pro lidské zdraví. Jedním z nich je možný únik dioxynu do prostředí, nebudou-li dodržována pravidla při spalování, a to teplota a chlazení. Na otázku redaktora z Litoměřického deníku, jak se tomu dá zabránit, ředitel závodu Lafarge Cement Jan Špaček, říká, „Pokud se to stane, proces spalování je okamžitě zastaven. Máme na to vypracované postupy." Zde se vnucuje otázka: kolik dioxynu unikne do vzduchu, než se proces spalování přeruší? V Sevesu v r. 1976 také unikl jen "mrak", než zastavili proces. Na české Wikipedii je jen stručně: "Do ovzduší během havárie unikly asi dva kilogramy dioxinu, které zamořily téměř dva tisíce hektarů půdy v okolí. Zaměstnanci závadu během dvaceti minut odstranili a teprve po 17 dnech továrna přiznala, že uniklé plyny obsahovaly i extrémně toxický dioxin. Na následky otravy onemocnělo asi 200 lidí." Italská Wikipedie je samozřejmě obsažnější.
A o následcích jsme tu už hovořili.
O reakci radních ústeckého kraje jsem tu už dávala odkazy. Stručně řečeno připomínají výpovědi svědků u soudu proti mafii: "Nepamatuju se, Nebyl jsem tam. A jestli jsem tam byl, tak jsem spal."
Co na tom nejvíc zaráží je ohlušující protest ze strany obyvatelstva, vyhýbavé odpovědi krajských orgánů a nezájem příslušného ministertva.

drak řekl(a)...

Kdyby se náš anonim řídil netiketou, nepochybně by ho nikdo od přístupu sem neodstřihával. Šaman je velice tolerantní hospodský, já jsem mu za to vděčný a věřím, že nejenom já.

To, že se k likvidaci velmi nebezpečného odpadu dostane jakási podivná parta grázlů, mě vůbec nepřekvapuje, to je zde přece dobrým a zaběhaným zvykem, divil bych se spíš, kdyby to bylo jinak. Zrovna tak mě nepřekvapují orgány v trestním řízení převážně nečinné, ty umějí akorát tak poškozovat cizí majetek při protestech proti snižování mezd, čehokoliv jiného, smysluplného a užitečného už dávno schopny nejsou. Ten protest obyvatelstva obávám se ale není nikterak ohlušující. Až kvůli tomu zemře aspoň pár desítek lidí, třeba konečně dojde k tomu, že se ti naši ovčané proberou z letargie a konečně dojde k nějakému pořádně ohlušujícímu protestu spojenému s nějakou pořádnou defenestrací oněch firemních padouchů, prohnilých radních a ouřadů s nimi spojených a třeba k tomu přiberou i pár desítek orgánů v trestním řízení převážně nečinných. Jenom něco tak zoufalého, jako obrovský průšvih je snad ještě schopno probrat naše ovčany z letargie vůči hanebné správě veřejných věcí, jakou tady máme a asi něčeho takového již zoufale zapotřebí, aby se aspoň s nějakou nadějí dal očekávat opravdu účinný tlak na změnu k lepšímu.

informace řekl(a)...

Ku podivu příspěvek vydržel. Co vy na to, stamgasti? Nebo je to nějaké téma tabu, o kterém je lepší mlčet?
Mezi tím, co mi vypadlo spojení na internet, odpověděl Drak.
Zrovna včera jsem zasihla na televizních novinách konec zprávy o tom, jak občané jednoho jihotalského města, nedůvěřující ujišťování regionálních orgánů o neškodnosti místního spalovače se vydali až k ministrovi na ochranu prostředí, aby mu přímo vyložili své obavy a protest. Ministr slíbil, že pošle své inspektory. Jestli k něčemu pozitivnímu dojde, nevím, alespoň ale lidi si všímají toho, co dýchají a nebojí se to říct.

informace řekl(a)...

Oprava předešlého příspěvku:
Co na tom nejvíc zaráží je ohlušující ticho ze strany obyvatelstva.
Prosím o omluvu, skutečně předešlý výraz, myšlený ironicky "ohlušující protest ze strany obyvatelstva", neměl v souvětí smysl.

drak řekl(a)...

informaci:

Tady žádné samostatně myslící, uvažující a konající obyvatelstvo vlastně už dávno nemáme. Naše obyvatelstvo prošlo z tohoto hlediska mnoha velice tvrdými selekcemi, takže mnoho takových zahynulo během husitských válek a šarvátek, pak přišla doba pobělohorská a následné vlny emigrací, za císaře pána, byť to bylo zřízení na tu dobu poměrně slušné, tak pro samostatné myšlení a konání tu atmosféra příznivá nebyla, následovaly další vlny emigrací. Obnova státu v roce 1918 a to, co jí předcházelo byl takový malý zázrak, který se konal následkem velmi příznivé shody historických okolností a maximálního vypětí zbytku sil našich národních elit. Německá okupace ale ten proces překazila a zhatila a já se obávám, že jestli tomu nebylo navždy, tak rozhodně tomu bylo na hodně dlouho, protože tenkrát jsme přišli o naše elity ve velkém a co nevymlátili nacisté, to vymlátil bolševik, co přišel po něm a zase následovaly další vlny zabíjení elit a jejich emigrací. Dodnes jsme se z toho nevzpamatovali a to, co tu máme dnes v podstatě elity nejsou, to jsou z větší části jenom zmetci a šašci, co si na ně jakoby hrají a samostatně myslící obyvatelstvo tu už také nemáme, máme tu jen pomatené bandy "přisíračů" toho, či onoho padoucha. Aby se toto napravilo, je zapotřebí času, aby se podařilo přirozeně doplnit ty úbytky těch elit a vznikly nám tu přirozenou cestou nové, ale ony nám tu stejně nebudou chtít zůstat a raději odjedou pracovat a žít kamkoliv jinam, neb to tu sice pomalu, zato ale jistě, přestává být k žití, takže zatím z té vší bídy žádné východisko nevidím.

informace řekl(a)...

Draku,
mám dojem, že ani nikde jinde takové velké politické elity nejsou. Podobné smutné divadlo můžete vidět kdekoliv, podívejte se na politickou scénu Itálie, o které se tu víckrát hovořilo.
Problém je v tom, že jsou Češi málo reaktivní. Na rozdíl od Italů, kteří jsou někdy reaktivní až přespříliš. Někdy protestují, jen aby protestovali. Ale když jde skutečně o bezpráví, dokážou se zorganizovat sami do občanských výborů anebo prostřednictvím různých spolků na ochranu spotřebitelů. A často dosáhnou úspěchu.
U občanů ústeckého kraje mě zaráží už to, že pod články deníku nejsou skoro žádné příspěvky, anebo jeden, jako na př. ten, co se zmiňuje o samovznětí pneumatik ve skladu Celio v Litvínově. Ale pak žádná jiná reakce.

STK řekl(a)...

Draku,
myslím, že kvalitního intelektu je v kotlince poměrně dost. Jenže být "intelektuálně na výši" znamená se přiměřeně k tomuto stavu chovat. Tedy ne dogma, ale argumentace, ne hlasité vykřikování primitivních hesel, ale trpělivé vysvětlování příčin a důsledků. Takže je třeba nejprve umlčet "epigony z prospěchu", trubadúry, kteří vytrubují cizí teze, sloužící ku prospěchu někomu jinému (zelení, multikulturalisté atd.) a pak se teprve prosadí tichý hlas rozumu.
Zatím tady slyším jenom ukřivděný řev užitečných blbců. A blbců veskrze neužitečných... Kdo se odváží promluvit z pozice rozumu je okamžitě ostrakizován a umlčován, jak se to ostatně v dějinách stává dost často.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, nevím jak funguje blog, jinak bych se ozval dříve. Opravdu si myslíte, že když jsem pracoval v Geosanu, nemám právo se vyjádřit?

Nebo že když dáte vyjádření ovimńářům, že jej otisknou? Že Simul vozil do Polska "palivo" je pravda, ale odpovědnost za to má jeho výrobce. A ani nemá cenu říkat, od kdy spolupracuji se Simulem a proč. Od srpna letos.

Tak se mějte.

Aleš Grof

informace řekl(a)...

Pane inženýre,
já jsem osobně ráda, a myslím, že to mohu říci i o ostatních přispěvatelích, že jste sem napsal a vysvětlil nám situaci. A situace, jak jsem mohla vidět na stránkách novin, je skutečně zapeklitá. Jde o velký byznys, o kterém se vedoucí různých závodů, podílejících se na "likvidaci" bahna z Ostrama, odmítají vyslovit. Já píšu z Itálie, jak jste asi pochopil, a zdejší postup jak úřadů tak obyvatelstva se mi zdá nepochopitelným.
Omlouvám se Vám i za nezdvořilé poznámky jiných přispěvatelů. Chápu, že zveřejnění celé věci není snadné.
Nashledanou.

drak řekl(a)...

Přesto, že vědění bývá mnohdy pracnější a bolestnější nežli bychom rádi, přesto mu dávám přednost před snadným, sladkým a hloupým nevěděním. Spousta lidí ale naprosto odmítá vzdát se svého svatého ústavního práva na blbost a nic nevědění a ono to podle toho bohužel vypadá. A ještě se z toho pokouší vyrobit povinnou normu.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, je to tak... víra je blesková jednoduchá zkratka místo namáhavého a zdlouhavého šlapání vzhůru po serpentinách chodníků - shánění pramenů a literatury, jejich vyhodnocování a rešeršování (sic), objíždění objektů a knihoven a archívů a pamětníků atd., analýz, syntéz, oprav, korektur, debat a šarvátek s kolegy. Tatry!
No dnes ale nemůžu počítat, že každý má prošlapané Tatry. Takže: tam je každou chvíli cedule Nepoužívejte zkratky! - nebo Zkratky přísně zakázány! Bodejť.
Víra v cokoliv mám na mysli. Je mi trapné to připomínat, ale někdo by se mohl cítit dotčen či být šokován, že myslím v í r u v tom užším smyslu.

stk řekl(a)...

Jenže Jakube a Draku,
hledat důkazy, řešeršovat (ježíšku, to je slovo!), dávat věci do správných souvislostí - to už je věda. A je to pracné. Ale hobit z české kotlinky na tohle všechno nemá moc času. Je po celém tom dni unavený, takže rád přijme informace předžvýkané, upravené do obvyklého jednoduchého tvaru. Hlavně musí být jednoznačné, aby nebylo zapotřebí vážit jednotlivé možnosti - eventuality. Myšlení bolí.
To, že se někdy podávané informace bez vysvětlení den ze dne diametrálně změní už tak hobita neleká. Už si moc nepamatuje, co bylo včera a vůbec nic, co bylo předevčírem. Všimněte si, jaké rozhořčení vyvolá zpráva, že pan XYZ zpronevěřil nějaké peníze. Za půl roku tentýž pán XYZ v klidu zakládá nějakou novou organizaci a nikdo, ani páni žurnalisté už nevzpomenou, co bylo předtím.
A když se někdo z publika zeptá, je hned za šťouru a vůbec nepříjemného člověka. Takže zase platí, že se vyplatí držet hubu a krok a mluvit jen tehdy, je-li člověk věrchuškou vyzván a říkat jen to, co se od hobita očekává. A nadutá vrchnost - ta může klidně být i v Hospůdce u hřbitova.
P.S.: Pochybovat o víře v užším smyslu slova? Já třeba ano. Proto jsem agnostik - nevěřím, ale nikomu jeho víru neberu.

informace řekl(a)...

Předevčírem jsem tu psala o občanském hnutí v jihoitalském Melfi, které protestuje proti spalovači odpadků, který znečišťuje prostředí. Delegace občanů se obrátila i k ministru na ochranu prostředí, aby zasáhl.
Dobrá, dnes přišla zpráva, že spalovař byl zastaven provinčními úřady na 150 dní, aby byly provedeny patřičné kontroly.
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2011/10/14/news/melfi_stop_all_inceneritore_che_inquina_la_fenice_dovr_fermarsi_per_150_giorni-23233308/

Občané si musí uvědomit, že oni jsou hybnou silou společnosti a ne politici nebo bysnysmani.

Jakub S. řekl(a)...

Ále, spalovny odpadů a jih Itálie... oni si tam zase s nima aji bez nich dostatek odpadů vyrobí!