úterý 11. října 2011

Chvála multikulturalismu

Vyprávěl mi mladý kosovský Albánec, jak si za svého dětství hrával s malými kosovskými Srby. Doma mluvili albánsky, ve škole srbsky. Rodiny byly smíšené, nějaké náboženství nehrálo roli. Ano, někteří Srbové chodili do pravoslavných kostelů, někteří muslimové slavili mohamedánské svátky. Nikdo to "neřešil".

Až během několika málo let se to náhle dramaticky zhoršilo. Začínalo to omezováním albánského kulturního života a skončilo válkou. Ten můj Kos, Ahmed, měl ve svých devatenácti letech takovou zlost na Srby, že si šel na ně zastřílet do Chorvatska, protože v Kosovu se tehdy ještě nestřílelo. A střílel jsi pak v Kosovu? ptal jsem se ho. Ne, to už ne. V tom Chorvatsku totiž stříleli i Srbové. A trefili Ahmeda do kolena tak šikovně, že málem přišel o nohu. A tak Ahmed zmoudřel a raději emigroval do České republiky.

Při jeho vyprávění jsme si vzpomněl na tátovy vzpomínky z předválečného Liberce. Na ulici si hrál s německými kluky, o Velikonocích s nimi chodil hledat vajíčka, a oni zase chodili s českýma klukama na pomlázku. A doma na stole pak ležela německá a česká vajíčka společně s cukrovinkami i pesachovým macesem... Nikdo neřešil, kdo je Němec a kdo Čech, kdo německý žid a kdo český křesťan či naopak. Tedy mezi dětmi. Jinak byly na 1. máje vždy dva průvody - český a německý. Ale v tom českém se na konci třicátých let začali objevovat němečtí sociální demokrati a komunisti, protože ten německý průvod už ani nebyl tak německý, jako náckovský. A pokračovalo to rychle, až tu bylo obsazení pohraničí, a kdo z Čechů neutekl, toho Němci posadili na otevřený nákladní vagon a odsunuli do Turnova. Ze zbylých Čechů se stali občané druhé kategorie. A ti Němci, co byli židi, mizeli rovnou v koncentrácích.

Velice rychle pak nastala válka. Bratranec táty narukoval do wehrmachtu a táta s bráchy do Terezína. Bráchové nepřežili Dachau, táta přežil Osvětim. A byl konec války, a z Liberce i široširého okolí začaly směřovat vlaky s Němci do Německa. Jen ti Němci, kteří byli v odboji, anebo sice byli ve wehrmachtu, ale měli českou tetičku, tak ti mohli zůstat.

A bylo to celý podělaný, protože válka zničila v Čechách to, čemu se dnes říká "multikulturalismus". Tedy "prolínání, spjatost kultur různých etnik na určitém území", jak praví slovník. Zmizel poslední závan federálního středoevropského rakouského státu, který spíše už jen jako prchající vůni zachycoval vzpomínky na zlatej středověk, kdy se nedělili lidé na národnosti, ale kdy bylo hlavním kritériem sounáležitosti území. A tak existovali "zemští Češi", kdy se neřešilo, který z nich je Vlach a který Šváb. V té zlaté době celilo Evropu křesťanství, které ale přesto nezabránilo náboženským válkám. A na potřebném zacházení se židy se křesťané všech odrůd vždy dovedli domluvit.

Avšak falešný pláč se ozývá nad českým národovectvím, kterého se naši předci chopili v 19. století, místo aby se v poklidu stali dalším kmenem německého národa. Vzniklo ovšem další dělení, už ne jen podle náboženství, ale i podle řeči. Dělení pokračovalo i ve 20. století. Národní i náboženské. Češi se zbavili Němců, zatímco muslimský Pákistán se ve stejné době (1947) oddělil od ne-muslimské Indie. Na indickém subkontinentu došlo ke stěhování národů, přesunům desítek milionů lidí, k náboženským masakrům, jejichž oběti se odhadují mezi čtvrt milionem až milionem. Ale na území bývalé britské kolonie vznikly dva státy s hranicemi, o něž se sice hádají dodnes, ale nějaké hranice tu jsou. A ty hranice - bez ohledu na pohraniční války - stále udržují po většinu doby mír. Je totiž možno říci: Já pán, ty pán, tady vocaď pocuď je to mý, a tady vocaď pocuď je to tvý. A u sebe si dělej co chceš, a mě nech dělat doma to, co chci já.

Jenže - hranice nejsou konečně stanoveny, jak jsme si mysleli. Rozpad koloniálních států Afriky, Asie a Ruska pokračoval. Naštěstí v České a Slovenské Federativní Republice mírově. Protože jsme měli ty hranice poměrně přesně definovány ještě z dob Rakouska (České království) a Uherska (Horní Uhry). (A to staré Rakousko je převzalo povětšinou z raného středověku.) Což je v Jugoslávii nestalo, protože její vnitřní hranice byly upraveny "nespravedlivě". A tak Srbové chtěli Velké Srbsko, Chorvati Velké Chorvatsko, a Kosovci samostaný stát. A všichni Jugoši nás v roce 1992 varovali: Dejte si pozor, takhle, jako je to u vás teď, tak to u nás vypadalo před rokem. Jen nadávky a demonstrace. A dneska máme válku!

Schválně špatně nastavené stalinské hranice stály u zrodu kavkazských válek, chruščevovský dar ruského Krymu Ukrajině čeká v budoucnosti také na nějaké řešení, snad mírové.

Tak to by se v Americe stát nemohlo, říkal jsem si. Amerika obnovila středověký vztah člověka a státu v tom, že každý její občan je Američanem. Ať už pochází z typické japonsko-švédské anebo česko-čínské rodiny. A každá nová národnost a zvyklost Ameriku obohatí. Pokud bude mluvit americkou angličtinou! Americký multikulturní sen měl jednu výjimku - černochy. Až vlastně v 60. letech minulého století zmizel kulturní apartheid díky pozitivní diskriminaci. Jenže, jenže. Všeho s mírou! Ta však byla překročena. A tak se z černochů stali "Afroameričané", z invalidů "jinak kvalitní" a státní úředníci v jižních státech se musí učit španělsky.

Pozitivní diskriminace dosáhla takové míry, že i v historických filmech se musejí objevovat černošští generálové a piloti. A samozřejmě, navíc ještě v Holywoodu existují gender a sexuálně vyvážené kvóty, které určují, kolik žen, gayů, židů a muslimů se musí ve filmu objevit. Ideální je lesbická buddhistka na vozíčku. Příští agent 007 britské tajné služby má být tmavé pleti...

Krom jiných vynálezů jsme si dovezli z Ameriky i toto. Pruskoevropská kultura úředních příkazů to pak zmrvila do nesmyslna. Tak, jak to nikdy velká a svobodomyslná Amerika nepoznala. "Multikulturalismus" se nestal "soužitím" různých kultur, ale diktátem těch, kteří se nechtějí přizpůsobit evropské kultuře. Pokud zbabělá pařížská radnice zakáže stavět na Vánoce venkovní jesličky, aby to neuráželo náboženské cítění francouzských muslimů, pak už se nejedná o "multi-", ale "unikulturalismus". Pokud arcibiskup canterburský prosazuje pro muslimské Brity právo šaríja, pak není zbabělec, ale vůl. "Vocaď - pocaď" se týká nejen vnitřního života rodiny, ale i celého společenství. Takže, jestli je zvykem mít v Itálii ve škole krucifix, ať ho tam - krucifix - mají. Ale ať ho žádná zprůměrovaná Evropská unie nikde nevnucuje - ani nezakazuje! Už jsem si zvykl na vyzvánění kostelních zvonů po Praze i českých vesničkách. Vyřvávání muezzinů by mě rušilo.

Unikulturalismu se ovšem dříve dopouštěli převážně křesťané. A to velice nesnášenlivého unikulturalismu, jak svědčí dějiny koloniálních výbojů. Zatímco píšeme rok 2011 Anno Domini, a židé rok 5772 Anno mundi, pak muslimové mají teprve rok 1432. Snad někdy vyjdou ze středověku. Snad se toho dožijeme. 

A snad i pomocí skutečného multikulturalismu, tedy vzájemného ovlivňování a spolupráce různých kultur, což chválím. Nerad bych o něj přišel vinou "obránců evropských hodnot", kteří uznávají jen jedinou hodnotu: své ego.

Je to věc, která dává ducha a vůni sterilní globalizaci. Rád si u svého Araba na rohu koupím chutný chumus, rád zavítám do kamarádovy vinárničky na argentinské víno. Ale přece jen, přes veškerou kulinární hodnotu indických, čínských, vietnamských, francouzských, italských a švédských restaurací, když přijde člověk do české hospody, tak tam by měl dostat pivo, vepřo, knedlo, zelo - což by mě vůbec nenapadlo žádat třeba v Maroku!

Ale doma si to zakazovat nenechám.

PS: Ahmed dnes jezdí po své české vlasti mezi různými kasiny jako pokladník. Doručuje peníze do mého rodného Liberce, kde pak soukromý vlastník sítě heren odvádí dobrovolně jistý peníz na podporu humanitárních a jinak obecně prospěšných organizací.

PPS: Onehdy jsme vedli v české hospodě U památníku nad vepřoknedlozelem při pivu spor s německou manželkou našeho čechokanadského přítele. Vše na jídelním lístku - od bramboračky přes jitrnice po štrúdl - bylo dle ní klasické německé jídlo! Přesněji: bavorské. Nakonec jsme se shodli na kompromisu: Středoevropské!

137 komentářů:

Šaman řekl(a)...

Omluva komentátorům: Pixla po nedávném zhoršení svých služeb automaticky ve skrytu nastavuje při publikování příspěvku zákaz komentářů! Přičemž to autor nevidí. Musí se udělat dva kliky navíc. Ještě jsem si nezvyk...
Ještě jednou se omlouvám.
\ :-/

STK řekl(a)...

Je to naprosto pochopitelné Šamane - jen mladí dělají věci s plným soustředěním, protože je dělají poprvé. Starší ročníky už spíše po paměti. Syndrom pivovarského koně.
==============================
Ale k věci:
Mám rozepsaný článek na totéž téma. Bude se asi jmenovat "Hřbitovy". Soužití různých ras, vyznání nebo národností vlastně funguje odjakživa a celkem dobře. Tam kde to nefungovalo se mísení moc nekonalo, kde si lidé zvykli, nepřipadlo jim na sousedství nic divného. Normále. Problémy nastaly vždy, když se do soužití zamíchala politika - tedy mocenské ambice. Někdy přemýšlím, co by bylo, kdyby politiky nebylo. Já vím, kdyby neexistovala politika, stejně by ji nějaký Jouda nebo Vejda vymyslel.
Problémy začínají tehdy, když ve jménu "čehosi" začne umělé "sbližování" vzdálených kultur. Kdysi, když sousedily národy (a často i víry, náboženství) dlouhá staletí, hrany problémů se časem otupily, vznikala vrstva "míšenců" a ta plynule přecházela do poněkud homogennějšího národního prostředí. Teď klidně přijdou muslimové doprostřed židovsko-křesťanské civilizace a všichni se diví, že vznikají problémy. A nepřišly by, kdyby se muslimové "nedovezli" jako levná pracovní síla. Totéž Cikáni. Na rozdíl od muslimů ale nemají žádné "Cikánsko" se stamiliony bratří a s ambicemi na vlastnictví atomových bombiček. Též jednotné naboženství nemají. Ale lumpárna zvaná pozitivní diskriminace udělala z dávných cikánských tlup, které byly jednak drženy v určité úctě k ostatním (gádžům), jakž takž dodržovaly dohodnuté způsoby soužití (jedna slepice nebo králík se dá "zapomenout", koza už ne) a jednak sdílely stejné kostely s ostatními "spoluobčany".
Positivní diskriminace je něco tak debilního, jako dávat v rodině přednost jen jenomu nebo dvěma dětem. Co z takových "mazánků" vzniká, co si pak "dovolují" k ostatním myslím každý dobře ví. Ale v makro měřítku to klidně děláme. Rómům, muslimům, Arabům, černochům, matkám samoživitelkám, gayům atd. atp. A divíme se pak velice, že je "ostatní děti" nemají rády a že se nám celá "rodina" vymyká z rukou.

Šaman řekl(a)...

Romové nejspíš jednotné náboženství mají - katolicismus. Ale ne všichni jsou věřící. Hlavně co nemají, je jednotně, celosvětově kodifikovaný jazyk. Židé ho taky neměli, byla různá nářečí, formy jidiš, podle židovských klanů, až Herzl "zneužil" posvátnou hebrejštinu.
Ale - hodně Romů se stalo Čechy, ti úspěšní a přizpůsobení. A hodně Romů přestalo být Cikány - ale nestali se ani Čechy. Někdy by i chtěli - ale Češi je nechtějí.

Ale už se zase našli chytráci, kteří by je chtěli po stěhovat "zpátky". Do Palestiny ne, do Indie. A proč ne už do Vatikánu?

Kopretina řekl(a)...

Pozitivní diskriminace byla také svinstvo, jak klasický rasismus.Dříve byly v USA upřednostňovány bílé děti, nyní jsou upřednostňovány děti černé. Černé děti musí být přijímány na univerzity bez ohledu na to, mají-li či nemají-li na to intelekt. Komu by se líbilo, kdyby se přijalo černé dítě jen proto, že je černé? To je špatně. Však také pan Ulč napsal spoustu článků o nepsravedlivém upřednostňování černochů. A mezi černochy je spousta spousta rasistů a procentuelně je mezi černochy daleko více vrahů, násilníků a zlodějů k počtu obyvatelstva než u bělochů, ale za tento příspěvek by mě multikulturní inkvizice upálila. Dříve inkvizice zabíjela a ponižovala ve Španělsku Židy (i pokřtěné Židy maranos /svině/) a muslimy, dnes jsou ponižováni pravicoví křesťanští běloši...Multikulturní inkvizice. V Austrálii se odehrál děsivý případ, do letadla nastoupil muslim, bílý pán vyjádřil zděšení a levicová inkvivizice proti němu uspořádala hon, označila ho za rasistu a xenofoba, noviny televize ho pranýřovali až nakonec ubphý pán spáchal sebevraždu. Multikulti není dobro Šamane, je to ryzí ZLO...Má rozhodovat charakter, schopnosti ne rasa a vyznání. Proč je černoch nebo muslim víc, než-li běloch a křesťan? Je mi smutnu, smutno k zabíjení bílé křesťanské civilizace.

STK řekl(a)...

Otázka pro znalé: Existuje Cikán (Róm) židovské víry? Moji známí Cikáni to nevědí.

Ale opět: Ti Cikáni, které dobře znám (8 lidí, ze čtyř rodin) nemají slovo Róm rádi. Když se bavíme, tak jsou buď Češi nebo Cikáni. To poslední označení je ekvivalentní popisu "zrzek, blonďák, atd.". A Čechem se cítí. S jednou rodinou teď bydlím ve stejném domě. Naprostá pohoda. Liší se od gádžů opravdu jen barvou pleti, vzrůstem a počtem dětí. A taky tím, že se od svého etnika dost přísně isolují. A dá jim to práci - přes ulici máme nízkoprahové komunitní centrum Don Bosco.
Co bude dál se uvidí, zatím je koexistencia v pohodě. Na rozdíl od Šamana mám ale dlouhodobě napozorováno, že slovíčko hodně je jen pár procent.

Jakub S. řekl(a)...

Cigán židovské víry? To je samo o sobě nesmysl. Jistěže nikoliv.
A h o d n ě je pár procent... ano. Takže ne hodně. Neupadejme, p r o s í m , do novořeči! Nenějme už v sobě prvního (auto)cenzora!

Šaman řekl(a)...

Teoreticky může být židem kdokoli. Pokud však není rodem, po mamince, pak musí konvertovat. Třikrát se mu to rozmlouvá. HODNĚ lidí odejde hned po první rozmluvě.
\ :-)

stk řekl(a)...

To rozmlouvání je mi na židovství nesmírně sympatické. Jiná "sdružení" to dělají přesně naopak.
I když - jednou v mládí jsem rozhodl "změnit svět" a hodlal jsem proto vstoupit do KSČ. (Dodnes nevím, co mě to popadlo. Rozhodně to byl "šlus jak byk".) A tehdy mi to bylo rozmluveno jednou dost vysoce postavenou soudružkou. Odešel jsem "hned po první rozmluvě" a mnoho let jsem pak v duchu tu moudrou ženu velebil. Už dávno není mezi živými, ale i tak: "Díky Marcelko!"
[;>)

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane, vy jste to trochu naznačil, ale asi je to nutné říct explicitně: Tam, kde různé kultury žijí v míru a dochází k jejich vzájemnému spontánnímu míchání, tam má cenu pohlížet na tento jev jako na něco pozitivního. Pokud ovšem někdo vymyslí "multikulturalismus" a násilně nutí přebírat prvky cizí kultury, včetně takových, které by spontánně nepřebrali nikdy a spíš by se jich zbavila ta druhá strana, tak je to prostě zadělávání na průser.

Muslimové jsou ovšem proti přebírání cizích prvků a míšení s cizími kulturami velice odolní. EX PRINCIPIO (šaríja) nemohou vznikat smíšené rodiny, přebírající to lepší z obou kultur: Muslim si může vzít nemuslimku (ale jen když patří k "náboženství Knihy"), ale jejich děti musejí být vychovány jako muslimové (a pokud ne, pohlíží se na ně jako na odpadlíky, za což je v islámu jediný trest: smrt). Muslimka si nesmí vzít nikoho jiného než muslima, za jakýkoli pokus o sblížení s nemuslimem následuje smrt pro ni, nebo pro oba (před časem byla za známost s nemuslimem sťata vnučka tehdy panujícího Saudskoarabského krále, podařilo se to tajně nafilmovat). Vzato do důsledků, pokud by se muslimům tohle tolerovalo, vedlo by to k oddělení muslimů jako samostatného živočišného druhu (genetická kompatibilita není stoprocentně rozhodující, vlk je taky geneticky jen jedno z mnoha psích plemen, mohou mít spolu plnohodnotné potomstvo - ne jako třeba kůň a osel, jejichž potomci nejsou plodní - přitom je jako samostatný druh chápe lidstvo od nepaměti). Čili tohle záměrné a důsledné separování od zbytku lidstva je průser zcela opačný, nicméně stejně závažný.
A v momentě, kdy přijde multikulturalista a víceméně násilně míchá do zbytku lidí takovouto kulturu, musí zapůsobit jako hořící svíčka v prachárně.

jiný Honza řekl(a)...

Pergille, ono je to spíš tak, že tam, kde jsou ne zcela ortodoxní (je jedno jestli muslimové, křesťané, židé), tam je v zásadě multikulti možné. Pamatuju na doby Jugoslávie, kdy jsme bydleli v jednom domě s muslimy i pravoslavnými, víno pili všichni a na WC byl jednak toaletní papír a pak také hadřík. Předpokládám, že podobná situace byla i v okolních zemích na čáře křesťanství/islám.
Ta chyba bude asi jinde. Třeba v tom, že denodenní konfrontace společnosti nesvědčí - to by mělo být bráno za základ vztahu a kdo to nechce pochopit, nemá šanci uspět. Ale je to o konsenzu, to se nedá nikomu nařídit, byť to lze do určité míry prosadit silou.

informace řekl(a)...

Jedna věc je dlouhodobé soužití po generace různých náboženských komunit, jako v Jugoslávii (ale tam se také dostalo do krize), druhá je vlučování nových komunit do již existujících na území od nepaměti. To, co uvádí Pergil o zákazu sňatků mezi muslimy a nevěřícími, je pravda, se kterou se můžeme setkat dost často v novinových zprávách. Dívky, které se chtějí zapojit do evropského způsobu života, studovat anebo mít známost s evropskými muži, jsou jednoduše mužskými příslušníky rodiny zavražděny.
Píše se o tom ve zprávě vypracované britským poslancem Johnem Austinem pro Radu Evropy.
http://www.ilfoglio.it/soloqui/3354
O nepochopení dvousečnosti multikulturalizmu píší i arabské aktivistky za práva žen v muslimské společnosti.
http://www.olinews.info/2011/10/oli-314-societa-ambiguita-del.html

Větší vlastenec řekl(a)...

Socialismus - účinná zbraň proti multikulti

Velký Šaman dobře píše o šťastných dobách, kdy v Socialistické federativní republice Jugoslávie (SFRJ) nehrálo náboženství žádnou roli.*) Ano, i když J.B.Tito byl z našeho úhlu pohledu krvavým psem, s náboženským tmářstvím si poradil stejně rázně jako soudruzi Gottwald a Zápotocký.
A lidu lidové Jugoslávie se žilo dobře; nikdo nikoho nepodřezával ani na kůl nenarážel jen kvůli náboženství či národnosti. Což samozřejmě nedalo spát nepřátelům míru, pokroku, socialismu a Slovanstva.
Ano, v tragickém období přelomu 80. a 90.let minulého století naši dědiční nepřátelé dočasně zničili nejen Sovětský svaz a Československo, ale i Jugoslávii. A samozřejmě, okamžitě zaseli mezi mírumilovné bývalé občany bývalé SFRJ sémě sváru a vraždy. Papeženci ovládaní Slovinci a Chorvati, tyto skvrny na tváři Slovanstva, se za německé marky a americké dolary odtrhli od Velkého Srbska, a zahájili agresivní války na obranu „svého“ odtrženeckého území. Z mírumilovných obyvatel Bosny a Hercegoviny se vinou sionisticko-imperialistických machinací stali přes noc Muslimové, a okamžitě začali s dlouhodobě plánovaným vyvražďování slovanského obyvatelstva „své“ země. Dříve poklidná Jugoslávie se změnila v krvavé bojiště.
Nepřátelé Slovanstva se smáli, až se temné chodby Bílého domu a Knesetu otřásaly, až fresky odpadávaly z plesnivých zdí vatikánských katakomb.
Když se na jednom konci bývalé Jugoslávie situace poněkud uklidnila, naši nepřátelé rozdmýchali válečnou výheň na druhém konci. Marně se soudruh Miloševič snažil zachránit mír v Kosovu slibem humánní likvidace protisrbských živlů - imperialisticko-sionističtí agenti již v lidech vzbudili téměř zapomenutou vzpomínku na náboženství.
Proti zdravé srbské (slovanské) unikulti začali kosovští Muslimové prosazovat svoji verzi unikulti, zdravou jen na jejich dědičném území. Započala řež.

Prostě : Jak nám Čechům a Moravanům dobře známo, na jednom území může být jen jedno unikulti; to je největší rozdíl mezi odporným euroamerickým multikulti a zdravými unikulturními společenskými systémy.
Muslimové si své unikulti prosadí sobě blízkými metodami.
My Slovani, my pokrokoví, levicově založení lidé si své unikulti obnovíme našimi osvědčenými metodami.
Společně zničíme společného nepřítele : Euroameriku, zvrhlou ideovou matku a podporovatelku multikulti, té nejodpornější myšlenky, jež se kdy zrodila v páchnoucím močále ohavného kapitalismu a strašlivé demokracie.

Po našem společném vítězství nad Euroamerikou a multikulti se s Muslimy sejdeme, ruce si podáme, čaje (Muslimové) a vodky (my socialističtí Slovani) společně popijeme. Svět si hezky rozdělíme, a v dělné mírové spolupráci vyčkáme konce vesmíru.

Světu mír !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Národnost samozřejmě roli hrála i tehdy, neboť naši bratranci Srbové jsou, jako my, hrdými Slovany; s nějakými podřadnými národy a rasami se běžně nepáří.

Harpyje řekl(a)...

Multikulti není o Cikánech nebo muslimech, o pozitivní diskriminaci nebo o podobných, nově zneužívaných heslech, jak se nám snaží někteří propagandisté namluvit, nýbrž výlučně o pluralismu, toleranci a repektu.
Luxus tolerance a pluralismu si může dovolit zdravá demokratická společnost, vystavěná na solidních základech. Proto neměla Výmarská republika žádnou šanci, a umožnila Hitlerovi budovat monokulturní svět podle svých představ. Proto se zhroutil celý monokulturní socialistický blok. Proto prospívá například multikulturní Singapur nebo Israel, na rozdíl od monokulturní Saudské Arábie, nebo Iránu.
Proto je nutné děti na školách vyučovat demokracii a respektu vůči menšinám, a ne "vlastenectví", jak včera blábolil na Psu Vlk st. A jakmile začnou různí krysaři a věrozvěsti jednoduchých pravd ukazovat prstem na příslušníky minoritních etnik, nebo na vyznavače jim nelibých náboženství a ideologií, tak je nejvyšší čas zbystřit pozornost.

Harpyje řekl(a)...

A když se náhodou páří a spáří, tak je to Rassenschändung.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, opět jste se odhalila : Váš příspěvek (12.října, 12:25) je napsán z hlediska zarytého zastánce multikulti, kapitalismu a demokracie.*)
Pro nás roduvěrné Čechy a Moravany je scestné a směšné již sousloví "zdravá demokratická společnost"; my víme, že tzv.demokracie je prohnilá od svého vzniku. Je prohnilá, neboť ZE SVÉ PODSTATY umožňuje vznik multikulti na úkor zdravého unikulti.

My roduvěrní Češi a Moravané si pamatujeme lekce uštědřené nám naší historií, pamatujeme si vše krásné, co nás naučili naši starší a moudřejší ruští bratři :
1) Multikulti je zlo
2) Zdravá socialistická demokracie vítězí nad prohnilou demokracií
3) Unikulti je základní předpoklad k dlouhodobě udržitelnému národnímu životu


Jednoho krásného dne přijdeme, vážená paní Harpyje; i k Vám do fašistického, Muslimy, sionisty a křesťany již téměř obsazeného Německa. Přijdeme včas jak legendární vojska z dávných kronik, zachráníme zbytky evropských pracujících, osvobodíme Evropu od kapitalismu, demokracie a multikulti.
Pravda, nemohu vyloučit, že po našem společném vítězství i Německo připadne do muslimské části světa. Ale ne-Němci jistě dostanou možnost vrátit se do svých domovských zemí. Vaše vlast vám všem zrádným emigrantům připraví ŘÁDNÉ uvítaní; máte se na co těšit.

Takže : Na shledanou v lepších časech.

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Váš příspěvek ze 12:28 je samozřejmě zcela správný i z našeho českého a pokrokového hlediska.

Harpyje řekl(a)...

A to ještě vůbec nevíte, Vlastenče, že páchám dobro v Guatemale za cizí peníze! :-))))

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale vím; všiml jsem si na "Psu", že Vás čeští vlastenci plně odhalili.
Po Vašem návratu do vlasti Vám Vaše „charitativní“ činnost ve prospěch cizáků, navíc příslušníků nepřizpůsobivých ras, bude připočítána ke zlu.

informace řekl(a)...

"Multikulti není o Cikánech nebo muslimech, o pozitivní diskriminaci nebo o podobných, nově zneužívaných heslech, jak se nám snaží někteří propagandisté namluvit, nýbrž výlučně o pluralismu, toleranci a respektu."
Ano, o toleranci a respektu, ale koho vůči komu? Nás Evropanů vůči přistěhovalým imigrantům. Řídí se snad těmito zásadami i sami muslimští přistěhovalci? Z dopisů některých toskánských školáků, kterým je respekt vůči dětem imigrantů vštěpován ve škole, vyplývá, že muslimští otcové své děti surově bijí a to i na veřejnosti, když vidí, že si hrají se svými spolužáky nebo že je navštěvují a stýkají se s nimi. Nemluvě už o zbití nebo dokonce o vraždách dcer, které chodily s Italy.
Co respektují tito muslimové? Kulturu země, kam se přestěhovali? Práva svých dětí vytvořit si svůj život v nové vlasti?
Chtěla bych připomenout, že řada muslimských zemí neuznává Listinu základních lidských práv OSN, ale že v r. 1981 v Paříži vyhlásila islámskou listinu práv člověka, protože Základní listina lidských práv podle nich není slučitelná s islámským pojetím práv osoby a komunity.
Druhá verze je z r. 1990 z Káhiry, která začíná tímto předběžným prohlášením:
"Da oltre quattordici secoli, l’Islam ha definito i Diritti dell’Uomo, nel loro insieme e nelle loro applicazioni, con una Legge divina. Tali diritti sono stati consolidati con un corollario di garanzie sufficienti ad assicurare la loro protezione. L’Islam ha plasmato la società che ha costruito, in conformità a principi e regole giuridiche che danno a questi diritti consistenza e stabilità." (Italský překlad)
("Již víc jak před 14 stoletími Islam definoval Práva člověka, v jejich celku a aplikacích, jako Zákon boží. Tato práva byla konsolidována následujícími zárukami, dostatečnými k jejich ochraně. Islam formoval společnost, a dal jí principy a právní normy, které dávají těmto právům soudržnost a stabilitu." - můj kostrbatý překlad do češtiny)
Jak může existovat stát, kde jedna část, i když menšinová, neuznává místní právní normy, protože jsou podle ní v rozporu s jejím náboženstvím a zákony?
Není to dostatečný důvod k nesrovnalostem, nepořádku, vzájemnému nepochopení nebo dokonce nepřátelství?
Kdo má tedy vychovávat koho? A kdo má být tolerantní a demokratický?
Nejsou ty zásady multikulti nějak jednostranné?

STK řekl(a)...

Tak za prvé: obrat že je "něco o něčem" nelze používat v každém případě. "Pohádka o Drakovi",nebo "Povídka o Cikánech" je v pořádku. Multiukulti není "o něčem". To jenom tak mimochodem - jsem Čech jen částečně, ale tohle mi trošku vadí.

K "multikulti": Je tady někdo tak mocný, aby definoval jednoznačně a nezvratně, co je a co není onen multikulturalismus? Jiný výklad tohoto termínu není přípustný? A navíc: Cikáni, Arabové nebo černoši - ti jen reprezentují různé kultury. Proto multikulturalismus "o těchto věcech je".
Pokud tyto cizí kultury asimilují, splývají s kulturou majoritní, tak nevznikají žádné problémy a výraz "multikulti" můžemue klidně nechat ve slovníku.
Ovšem reálný stav v Evropě (ale i jinde) bezbolestné splývání kultur zrovna nereprezentuje.

Pro Informaci: Zásady (pokud vůbec smíme mluvit o zásadách - tím se totiž z tohoto pojmu stává učení, ideologie, možná až náboženství!) multikulti jsou nesmírně tupě a dogmaticky jednostranné. Od komunismu nebo podobných ideologií, znásilňujících realitu se tedy nijak neliší. Každý ať si tu píše, co se mu zlíbí. Ale prosím, nepokoušejte se mi implantovat nějaké "učení", když je naprosto patrné, že reálný stav se od proponovaných "zásad" diametrálně liší. Chtěl bych upozornit, že komunismus už má svůj historický vzestup za sebou.
Kdo komunismus/socialismus opravdu zažil, nebude nikdy věřit žvástům, kde se jenom vyměnily termíny a třídní nepřátelé, ale jinak je to učení zatraceně komunistické.

stk řekl(a)...

Errata: ...třídní nepřátele...

s.t.k. řekl(a)...

Oprava opravy: Bylo to původně správně.
Omlouvám se, ale poučování od dogmatiků mě vždycky irituje. Dogmatické žvásty jsem byl nucen poslouchat až příliš dlouho.
Takže pak píši rychle a na množství překlepů nehledím.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK, co je Vám pro Božínka nejasného ?
Vždyť je to jasné jako facka, jako úder služebním obuškem do zvířecí tváře třídního resp. národního nepřítele !

Takže speciálně pro Vás :

Jedna kultura na jednom území ve stejné době = unikulti.
Příklady : raný český stát, ČSSR, SSSR, tzv.Třetí říše.

Více kultur na jednom území ve stejné době = multikulti.
Příklady : pokročilý kapitalismus, Euroamerika + podobné oblasti, současné porobené Česko.


Bratrská internacionální pomoc ze dne 21.8.1968 zachránila naši vlast před hrůzami kapitalismu a demokracie !***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

STK řekl(a)...

Vážený Vlastimile, prosím k tomuto tématu už ne.
Mě opravdu nas..e do běla, když mě někdo vrchnostensky poučuje, jak mám to nebo ono brát a chápat. Přesně tady končí můj smysl pro humor. Je mi to líto.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě ke článku Velkého Šamana :
Jako roduvěrnému Čechovi (s moravskými kořeny), jako pokrokovému, levicově založenému člověku, jako přesvědčenému stoupenci unikulti se mi NESMÍRNĚ líbí již sám úvod výše uvedeného článku.
Vyplývá z něj jednoznačně, že za vlády Slovanů (našich srbských bratranců) se v Socialistické autonomní oblast Kosovo nevyučovala primitivní a reakční albánština. Což ale samozřejmě NEBYLO žádné "omezování“ albánského kulturního života.

Ano, to se mi líbí, ano, tak to má být ! Takzvané menšiny se ve zdravém unikulti prostředí prostě buď beze zbytku integrují, nebo budou beze zbytku humánně vylikvidovány.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Uni = 1
Multi = >1

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k multikulti-politicky korektnímu brutálnímu znásilňování ubohé a bezbranné historie, popsanému Velkým Šamanem ve výše uvedeném článku : ..p://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_African_Americans
...p://www.kshs.org/p/online-exhibits-keep-the-flag-to-the-front-part-4/10654

Pěkný hnus, že ? Jednou budou ti multikulti-politicky korektní brutální znásilňovači pravdy tvrdit, že v armádě středověké Benátské republiky sloužil nějaký negr (nebo snad Arab, ono je to skoro totéž) jako GENERÁL ...

A samozřejmě - tvrdit o kriplovi (slepounovi, hluchounovi, vozíčkářovi ...), že je „kvalitní“, třeba „jinak“, je těžkou urážkou nás zdravých a silných.

Prostě - u nás v Česku se multikulti a pozitivní diskriminace nikdy vážně neprosadí, přes všechnu snahu našich současných euroamerických protektorů.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Božínku, co jsou "zásady multikulti"? Něco jako protokoly mudrců z Mekky?

A.S. Pergill řekl(a)...

To Informace:
Na ty "občasné vraždy" muslimů, kteří chtějí žít jako normální lidé, případně od islámu zcela odejít, je nutno se dívat kvantitativně: Jen v Německu oficiálně přiznávají cca 300 takovýchto islámských rituálních vražd ročně (což určitě nebude číslo vyšší, než je realita). Znamená to, jako by tam byla jedna rituální vražda každý pracovní den a skoro polovinu sobot a nedělí. Pokud extrapolujeme na zbytek EU (z řady zemí se z oficiálních statistik tyhle údaje vinou multikulturalistů vyčíst nedají), tak se můžeme dostat někam k tisícovce takovýchto vražd ročně v rámci EU. Je-li to hodně nebo málo, nevím, ale někdy v příštím desetiletí bychom se mohli dostat na číslo blízké počtu padlých Američanů ve Vietnamu a starší z nás pamatují, jaké to mělo sociální důsledky.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Kopretina:
Ferdinand a Isabela zamýšleli po ukončení reconquisty být vládci "trojího lidu". Potom se ovšem prozradilo obrovské spiknutí muslimů, kdy měly být obsazeny přístavy na jihu středomořského pobřeží a otevřeny muslimské invazi ze Severní Afriky. Invazní vojska měla jednak obsadit oblasti v Andalusii, kde bylo nejvíce muslimů, jednak putovat podél pobřeží a podél řeky Ebro do vnitrozemí. Pokud vám to něco připomíná, pak ano, dost podobně postupovali Frankovi falangisté (zajímalo by mě, jestli se prostě nic lepšího nad mapou Španělska vymyslet nedá, nebo jestli se falangističtí důstojníci nechali touto kapitolou z dějin své vlasti inspirovat).
Židé hráli v přípravě tohoto spiknutí zásadní roli (zcela jistě ne všichni, jako i ne všichni muslimové do toho byli namočeni - ale nikdo z těchto skupin spiknutí neudal), protože byli jednou z mála sociálních skupin, jejíž příslušníci se v rámci tehdejších zvyklostí feudálního státu mohli relativně volně pohybovat (a navíc při tom nebyli nápadní) a plnili přitom funkci vyzvědačů a kurýrů. Teprve po tomto spiknutí a jeho pacifikaci si mohli Židé a Mauři vybrat mezi křestem a odchodem ze země. Pokud ti, kteří zůstali, dále potajmu vyznávali jinou víru, bylo naprosto legitimní je pronásledovat a likvidovat a oni se dost dobře nemohli vymlouvat, že nevěděli, dělali neúmyslně apod.
Pikantní je, že první systém na vyhledávání falešných konvertitů zavedli ve Španělsku za své vlády muslimové, docela by mě zajímalo, zda inkvizice převzala síť informátorů od své muslimské předchůdkyně, jako STB převzala řadu agentů gestapa.
Byla to, pochopitelně, pitomost: Měli je vyhnat všechny bez pardonu, protože takto byli nuceni vytvořit rozsáhlý bezpečnostní aparát z mnoha mimořádnými pravomocemi, a ten začal tak po dvou generacích likvidovat lidi zcela nevinné a stáhl Španělsko z pozice světové velmoci (a zdaleka nejen vojenské a politické) do role nýmanda, z níž se dodnes nevzpamatovalo.

Harpyje řekl(a)...

A jakou roli v tom spiknutí hrál Pán stříbrného netopýra?

A.S. Pergill řekl(a)...

To Harpyje:

1. To nevím, ale to spiknutí je v historických dokumentech velice dobře doložené.

2. Hluboce pochybuji o tom, že by nás mohli muslimové nějak kulturně obohatit. V podstatě veškeré "obohacení" spočívá v tom, že se přes překlady pár islámských učenců (nikoli vědců) vrátily spisy z knihoven, které jejich souvěrci vydrancovali a vypálili. Vzhledem k tomu, že se nám vrátilo možná jen +- procento toho, co v těch knihovnách bylo, je bilance islámu na tomto poli veskrze negativní.

3. Tolerance má smysl jen tehdy, když ji provozují obě strany. Muslimové mají toleranci prakticky nulovou. Zatímco muslim může bez problémů navštívit svatopetrský chrám v Římě nebo Westminsterskou katedrálu, nebo třeba některé z centrálních pravoslavných chrámů, nemuslim nemá přístup ani do širšího okolí Mekky (tuším 40 km), natož do svatyně Káby. Muslimové se pokoušejí nám, v naší zemi, poroučet, co máme dělat, co máme jíst, jak se oblékat apod. a přitom naši lidé se v jejich zemích musejí podrobit jejich polozvířeckým zvyklostem (zahalování žen, chování se k sobě vzájemně na veřejnosti, oblékání obecně, stravování atd.). Tohle není tolerance, to je totální idiocie, a vůbec se nelze divit, že narůstá procento občanů, dožadujících se jejího zrušení.

STK řekl(a)...

Bláboly, velevážená Harpyje, jen bláboly.
Prázdné floskule, typově naprosto shodné s hesly komunistů a globálních oteplovačů. "Jen ve vyspělé socialistické společnosti může být člověk opravdu svobodný..." atd. Pokud si pod slovy "Luxus tolerance a pluralismu si může dovolit zdravá demokratická společnost, vystavěná na solidních základech.vůbec něco představím, tak je to jen a jen čistá propaganda. Slovní průjem. Jsem z mnoha stran informován o tom, jak se ve skutečnosti chovají islámští přistěhovalci (a je opravdu naprosto jedno, PROČ se přistěhovali!) v Německu i jinde. Oč usilují. Toto NENÍ žádné spolužití kultur vážená. Toto je opravdu HODNĚ TUPÝ pokus sociálního inženýrství dát do jedné ohradu vlky a ovce a doufat, že se to časem "nějak setřepe". Ovce pak vytrvale přesvědčovat o neškodnosti vlků a jejich dobrých úmyslech. Já, mluvím za sebe a za ty, kteří TADY prožili 40 let pod rudou hvězdou, už opravdu mám dost těch pokusů, které nehledí na realitu a snaží se uskutečnit jakési zmatené "intošské vize". Navíc se čím dál zřetelněji vtírá myšlenka, že opravdu TAK odtržený od života nemůže být snad ani kunsthistorik. Takže se jedná o úkaz, který popsal už kdysi tuším V.I.Lenin - o tzv. "užitečného idiota". Českým úslovím: "Jsi opravdu tak blbý nebo jsi navedený?"
Jistě, když nemáte argumenty a nejste kromě prázdných proklamací* schopna jakkoliv vyvrátit fakta, napíšete o úvaze p. Vlka st. na "Psu", že je to "blábol". Tím se ovšem z té jeho úvahy blábol rozhodně nestane.
Ale abych pravdu řekl, zbytečně tu ťukám do klávesnice. Nechte si tedy vaše názory, neberu Vám je, já si zase nechám názor svůj. Tady v Hospůdce jsou vaše názory naštěstí neškodné a pokud někoho iritují (např. mě) tak bude lepší je prostě nečíst. Nadutců s jejich "jedinou pravdou" jsem užil za život už dost. Jsou i u nás. Dalších mi netřeba.
O nadšené a spolupracující publikum rozhodně nepřijdete. Avartar s názvem "Větší Vlastenec" je Vám vždy připraven k službám. (Myslel jsem si, že je to moudrý klaun. Bohužel není.)

Motto: 1 000 Palestinců za jednoho israelského vojáčka... Tak nějak po našem, multikulturně, že...?


*/ nebo citací z "EU literatury"

informace řekl(a)...

STK, k Vašemu 15:59
těžko můžeme mluvit o multikulturalizmu jako o nějaké ucelené jednotné ideologii, která by rozpracovala systematicky problém soužití ve společnosti jednotlivců anebo anebo etnických skupin různé kultury anebo náboženství.
Ne, že by se o to nebyli pokusili filosofové, sociologové, náboženští myslitelé anebo v druhé řadě politikové různých směrů a názorů.
Jedním z iniciátorů je Kanaďan Charles Taylor ve svém spise Sources of the Self, 1989, kde prosazuje nutnost respektování jinakosti druhého.
Multikulturalizmem se zabýval J. Habermas v souvislosti s rostoucí ekonomickou globalizací a krizí t.zv. postnacionálního státu. (Die postnationale Konstellation - Politische Essays, Suhrkamp, 1998) Dva eseje od obou, kde se zabývají krizí liberalizmu, byly opublikovány v Itálii pod názvem «Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento», v 1988 r.
O multikulturalizmu píše florentský profesor Giovanni Sartori - Pluralismo, Multiculturalismo e estranei , Rizzoli 2000, kde se mimo jiné ptá, nakolik je schopná pluralistická společnost vstřebat "kulturní nebo náboženské komunity, které odmítají její hodnoty", aniž by se sama nezničila.
O multikulturalizmu píše teolog J. Prades, který kritizuje omezenost přístupu k otázce soužití jednotlivců různého původu, zakládajícího se jen na mechanické aplikaci principů lidských práv a zcela zanedbávajícího podstatný problém vzájemného setkání lidí, jejich poznání a konfrontace.
Podle jiných sociologů nebo politiků (Ida Magli) multietnická společnost není možná, protože společnost není jen mechanickým součtem individuí, ale zakládá se na existenci národa, historicky se vyvinuté komunity s neopakovatelnou kulturou, tradicemi a civilizací.
To jsou alespoň někteří teoretici, na které jsem si vzpomněla.
Pak koluje velké množství názorů buď odvozených od již existujících prací anebo volně formulovaných většinou bez velkých znalostí konkrétní situace a možnosti aplikovat jejich nápady.
Nemůžeme tedy hovořit o nějaké jednotné ideologii, jako spíš o poněkud zmateném hledání cesty k řešení velice aktuální a palčivé otázky hromadné migrace lidí z jiných kontinentů do Evropy.

STK řekl(a)...

Pergille,
víte co mě fascinuje? Ta údajná spolupráce židů a muslimů - v současnosti. Přitom muslimstvo se nahlas veřejně i v reálu činů úpěnlivě snaži o "konečné řešení židů" a jejich státu, Israele.
Ortodoxní židé jsou sebevražední šílenci?
Jakou roli v tom hraje ostatní (křesťanský, budhistický a bůhvíjaký) svět? Je nějak v těch plánech započítán?
To celé mi totiž připadá jako hodně rozsáhlá spiklenecká teorie, proti níž jsou teze o tragedii 11/9 jen dětské povídačky.

STK řekl(a)...

Informace,
já nejsem filosof, nemám jeho vědecký aparát. Jenom vidím, slyším a integruji poznatky. Možná i nějakou tu logiku bych vyplodil. S teorií u mě bohužel neuspějete. Omlouvám se.

Harpyje řekl(a)...

Božínku, vážený STK, ani na chvilku nepochybuji o tom, že Vaše "z mnoha stran pocházející informace" nemohou konkurovat s mým skromným, ničím nepodloženým názorem!
Především ono "motto" ("1 000 Palestinců za jednoho israelského vojáčka... Tak nějak po našem, multikulturně, že...?") je důkazem toho, že problém multikulturalismu a přistěhovalectví máte v malíčku.

Harpyje řekl(a)...

12. října 2011 21:31 Ještě lepší.

informace řekl(a)...

STK,
vím, že nejste filosof a také jsem na to nechtěla nějak poukazovat. Chtěla jsem jen Váš příspěvek doplnit, aby bylo jasné, že definovat multikulturalismus jako teorii není možné právě pro různost náhledů, zmatenost a v neposlední řadě zainteresovanost některých nedálnovidných politiků.
Napsat, že "tolerance a pluralismus je luxus, který si může dovolit zdravá demokratická společnost, vystavěná na solidních základech", je takový kusý nezdůvodněný blábol, ne-li horší, než z jakého je viněn pan Vlk st., když mluví o vlastenectví.

STK řekl(a)...

Opravdu si myslíte, že s Vámi stále diskutuji, Harpyje?
Tedy pro pořádek: Nikoliv, již s Vámi nediskutuji, vážená. Ideologický večírek plný vašich roztomilostí již skončil.
Nevím, možná máte skvělé vzdělání. O skvělosti Vašeho vychování ovšem poněkud pochybuji. [;>))

informace řekl(a)...

I o tom vzděláním bych ... no nic.
Nechci být nezdvořilá.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vidím, vážená paní Harpyje, že v multikulti Evropě žijete už příliš dlouho. Že jste zapomněla i to málo, co jste se z marxismu-leninismu-stalinismu a socialistického vlastenectví stihla naučit před svým zrádným odchodem z našeho koutku Západní Asie.
Takže tedy :
Hlavní zásada toho hrůzného multikulti zní (tedy „zní“ - zní zvon, či zvučný hlas významné osobnosti; zásady tupé multikulti „znějí“ jak pleskání kusů nahnilého masa o špinavý řeznický pult) „Žádná kultura není nadřazena jiné kultuře“.
Hnus, co ?
Ani není nutno složitě stanovovat význam termínu „kultura“, aby našinec věděl, že ono pleskavé tvrzení je :
1) nevlastenecké
2) nečeské
3) neleninské
Ale Vy to tak necítíte, že ? Vy si nemyslíte, že naše česká, slovanská, socialistická kultura je z definice nadřazena „kultuře“ muslimské, německé, americké, sionistické, že ano ?
No vidíte; to je jeden z důkazů Vašeho odpadlictví od živoucího těla našeho národa.

Mimochodem - Váš dnešní příspěvek ze 12:25 obsahuje i tuto chybnou větu : „Proto se zhroutil celý monokulturní socialistický blok.“
Kdepak, vážená paní Harpyje, nezhroutil; zde pouze přání jest nezpochybnitelným otcem myšlenky. Neboť :
1) některé části socialistického bloku stále existují, a jedna z nich - ČLR - náramně prosperuje
2) nejdůležitější vlastnosti Sovětského svazu zdárně ožívají v Ruské federaci, tak skvěle vedené s.V.V.Putinem - především vojenská moc, dále pevné sepětí státu a průmyslu, role osobnosti, vztah k menšinám a blízkému zahraničí včetně České republiky atd.
3) především socialismus pouze takticky ustoupil do předem dobře připravených pozic - do našich myslí a srdcí. Stačí si důkladně prostudovat příspěvky zdejších vlastenců, a nemusíte už číst jiné, třebas lidovější, zemitější diskuze - prostě naše M-L-S vzdělání nám nikdo nevezme, nikdo nám k němu už nic cizího nepřidá.

Prostě : Jednou opět zvítězíme, opět se zbavíme multikulti, kapitalismu a demokracie. A pak se bude tančit všude !

Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Šaman řekl(a)...

K Pergillovu zrůdnému.
"Pokud ti, kteří zůstali, dále potajmu vyznávali jinou víru, bylo naprosto legitimní je pronásledovat a likvidovat a oni se dost dobře nemohli vymlouvat, že nevěděli, dělali neúmyslně apod."
viz Formanův film Goyovy přízraky. Inkvizice, masové upalování. Příznačné a přízračné je, že v českých recenzích se mluvilo o tom, že ta mladá dívka byla obžalována z čarodějnictví, nikoli z tajného židovství. Ale vždyť se dle křižáka Pergilla nemohla divit!!!!!!!!!
\:-((

Harpyje řekl(a)...

Zrovna se dívám na jednu diskusi o tomto tématu na ARD, a upřímně lituji, že se zdejší, na slovo vzatí experti, nemohli této diskused zúčastnit.

Harpyje řekl(a)...

Nevím, ale zpochybňovat v diskusi něčí výchovu, nebo vzdělání, je podle mého názoru opravdu ten poslední argument.

Šaman řekl(a)...

"Obrovské spiknutí muslimů" - to jste, Pergille, našel v nějakých protokolech maurských mudrců, nebo KDE???
************************************
Z Wikipedie: Sjednocení Španělska, vypuzení Židů a Maurů

Obnovená snaha o křesťanské sjednocení Španělska byla využita „katolickými králi“ (Reyes Católicos) Isabelou Kastilskou a Ferdinandem II. Aragónským k ospravedlnění jejich vpádu do Granady, vyhnání Židů a násilné konverzi Maurů. Svatba dědičky Kastílie a Leónu, Isabely I., s dědicem Aragónie, Ferdinandem II., v roce 1469 znamenala počátek sjednocování Španělska. Skutečné sjednocení celé země však z důvodu odporu šlechty v obou zemích nejdříve nepřicházelo v úvahu.

Vnitropoliticky se Isabela a Ferdinand koncentrovali na vládu v Kastílii, kde s podporou měst mohli snáze omezit vliv šlechty a cortesů než v Aragónii a nastolit tak pevnou centralistickou vládu. Důležitým nástrojem, který tomuto napomohl, byla inkvizice zavedená v zemi v roce 1478. Ta nejprve sloužila především v církevních záležitostech, záhy se z ní však stal prostředek politického nátlaku proti šlechtě, neboť ve Španělsku oproti jiným zemím nebyla inkvizice církevní, nýbrž státní institucí. Moc šlechty byla rovněž podlomena bouráním jejích hradů (symboly nezávislosti aristokracie na králi) a zavedením systému pravidelného výběru daní. Ferdinand a Isabela tedy položili základy náboženskému, politickému a ekonomickému sjednocení Španělska. Aragónie se získáním Sicílie a jižní Itálie stala v 15. století významnou námořní mocností Středomoří, zatímco Kastílie a Portugalsko soupeřili o dominanci v Atlantském oceánu.

Po dobytí poslední maurské pevnosti – Granady – v roce 1492 vydali Isabela a Ferdinand edikt, jímž bylo Židům nařízeno buď přijmout křest nebo opustit zemi. Na to následovala rozsáhlá vlna pronásledování, v jejímž průběhu odešly z Pyrenejského poloostrova statisíce španělských (sefardských) Židů, což způsobilo zemi nenapravitelné kulturní a hospodářské škody. Vůči Maurům byla zachovávána jistá míra tolerance. To se však mělo změnit na počátku 16. století. V roce 1499 bylo asi 50 000 Maurů v Granadě přinuceno kardinálem Cisnerosem v hromadném křtu ke konverzi. Během povstání, které následovalo (známé jako povstání v Alpujarras), byli všichni ti, kdož se odmítli stát katolíky nebo se nechat deportovat do Afriky, systematicky zmasakrováni. ["No to se nemohli divit!"] Výsledkem byl exodus Maurů, Židů a Gitanos z měst a vesnic Granady do horských a venkovských regionů. Někdy kolem roku 1500 Cisneros prohlásil, že „Zde už není žádného města, které by nebylo křesťanské, a všechny mešity jsou od nynějška kostely.“ Podobně jako v Osmanské říši se z kostelů staly mešity, zde se naopak mešity přebudovaly na křesťanské svatostánky.
******************

Připomenu jeden ze skutečných důvodů vyhnání Židů: Půjčili královským veličenstvům, investovali do Kolumbovy výpravy! Půjčky byly znárodněny, podíl na amerických ziscích samozřejmě taky. Když měli křesťané vrátit dluhy - tak byl náhle konec "multikulturalismu"...

Šaman řekl(a)...

STK, k "víte co mě fascinuje? Ta údajná spolupráce židů a muslimů - v současnosti."
A ještě bych připomněl další židovskou spolupráci - s Cikány.

Čím je to způsobeno? Proč se houfují? Jednoduchá odpověď: Brání se skutečné evropské netoleranci a rasismu.

Zakázat muslimským ženám šátky je podobné jako zakázat křesťanům jesličky a židům kipy.

Harpyje řekl(a)...

Může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč se v češtině říká "netolerance", místo slova "intolerance"?

Větší vlastenec řekl(a)...

Může.

Netoleranci v češtině příslušné autority netolerují : ...p://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=netolerance&Hledej=Hledej
Intoleranci ano : ...p://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=intolerance&Hledej=Hledej

Není zač, rádo se stalo.

Šaman řekl(a)...

Je to jednoduché, Harpyje. Tolerance je dnes české slovo, stejně jako třeba "organický". No a "ne-" je český zápor. Český zápor k českému slovu pak dává česká slova netolerance nebo neorganický.

Intolerance a anorganický je také správně, ale v češtině jsou brána jako cizí slova, a používají se spíše v odborných textech.

\ :-)

Harpyje řekl(a)...

Díky. Dzp.

STK řekl(a)...

Jistě, každá víra má SVÉ symboly, Šamane.
Každá. Ale proč hákové kříže NE a rudé hvězdy a zaťaté pěsti ANO? Komunismus byl snad "méně škodlivý"? Proč se zakazují kříže ve školách? Dokonce čekám, kdy zakáží kříže na kostelech na křížových cestách. Abychom neuráželi svých "muslimských bratří."
Ten zákaz burek se mi nějak váže se zákazem zahalování tváří šátky během komunistických nebo neofašistických bojůvek. I zelení hází kameny a přes obličej mají šátek.
Ale v každém případě: Všechny tyhle zákazy je pokus udržet status stávající kultury. Většinová v. menšinová. Což nepovažuji za chybu. Kdo se vzdává dobrovolně své kultury, důležitosti, moci, páchá společenskou sebevraždu. patří do "propadliště dějin".

Ke kooperaci židů s Cikány: Toťtotok se mi zdá už opravdu poněkud "fantasy". Co se o tom povídá? Nevím o nikom, kdo by dokázal ten "přírodní národ" zavázat nějakým spojenectvím. Nedokázali to nacisté, nedokázali to ani komunisté. Nedokáží to myslím ani multikulturalisté. Proto jsem se (docela vážně) onehdy ptal, zná-i někdo žida cikánské národnosti. Dopadlo to tak, že je to snad jen teoretická možnost.
Když jsme u těch symbolů: Co asi zakážu mi, nevěřícímu psovi, potažmo V.V. (velmi vlažnému) Českému bratrovi?

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak ještě jednou, a P O M A L U :
"Netolerance" NENÍ, opakuji NENÍ české slovo.
"Intolerance" JE, opakuji JE české slovo.

Zparchantělý výraz „netolerance“ používá novinářská žumpa. A jak se zdá, také čeští otroci imperialisticko-sionistického koncernu Microsoft.
Kam bychom došli, kdyby kdejaký hejhula, kdejaký absolvent špatných cizích kapitalistických univerzit mohl do naší mateřštiny přidávat nová slova, nebo pozměňovat stávající ?
Do řitě našich nepřátel; tam bychom došli se vší slávou !

Až opět zvítězíme, až opět železným koštětem vymeteme multikulti, kapitalismus a demokracii na smetiště dějin, přijde čas plení : Ze zanedbaného záhonku naší rodné řeči odstraníme všechen pýr, všechno bodláčí, hloží a blín. Na hromadu shrabeme všechny ty „kompjůtry“, „softvéry“, „levly“, „blogy“ a podobná letitá plevelná slova, hromadu zapálíme, kolem ohníčku polku a kozáčka vesele zatančíme.
A svoji mateřštinu budeme napříště ochraňovat jako Matku Vlast, jako vlastní mamičku, krásnou, i když vetchou jako v uzlíčku.

Čest a Nazdar !

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane
1. Wikipedie není a nikdy nebyla stoprocentně spolehlivý pramen, jednoduše proto, že její články může upravovat prakticky každý. Povstání Alpujarras bylo reziduem toho, co Maurové s židovskou podporou připravovali, a co bylo naštěstí zaříznuto v samém počátku.
2. Protože řada Maurů a Židů konvertovala jen na oko, bylo nutno vytvořit rozsáhlý bezpečnostní aparát (s četnými pravomocemi a privilegii pro své členy), který falešné konvertity vyhledával a likvidoval. Tato jejich likvidace byla v rámci tehdy platných zákonů naprosto ok. Problém nastal tehdy, když tito falešní konvertité došli (asi tak po dvou generacích se populace od nich pročistila skoro stoprocentně) a tento inkviziční aparát ztratil smysl své existence. POTOM, místo nějakého samorozpuštění, začal tento inkviziční aparát vyrábět "kacíře" a jiné odchylky od "víry pravé", jinak osoby buď zcela nevinné, nebo "nakažené" pokrokovějšími ideami (a v podstatě porušoval i tehdy platné zákony, čili nebylo možné se jejich striktním dodržováním inkvizičnímu procesu vyhnout). (Něco podobného dělala i STB, když pomocí provokatérů "vyráběla" "pritistátní skupiny".) Goya zažil tento aparát už v totálním mravním marasmu a tohle zachycuje i Formanův film. Mimochodem, obvinění té dívky z čarodějnictví je nejméně pravděpodobná věc z toho filmu, reálně by byla obviněna spíše z nějaké náboženské hereze. Podíváte-li se do nějakých dějin inkvizice nebo čarodějnických procesů, tak španělská inkvizice "vyčnívá" tím, že "čarodějnice" prakticky nepronásledovala, měla dost jiných zdrojů obětí. Jedinou výjimkou je série čarodějnických procesů v Baskicku, které ovšem měly spíš genocidní charakter.
3. (a zároveň i pro STK) Nevěřím na nějaké "židovské spiknutí". Nicméně islám je judaismu podstatně bližší než křesťanství, judaista se pod vládou muslimů cítí podstatně lépe než křesťan. Židé měli také v islamizovaném Španělsku řadu privilegií, zatímco po reconquistě byli nuceni žít s křesťany v režimu stejných práv a povinností (nebo alespoň ekvivalentních - viz ta jejich větší možnost volného pohybu po území státu). Totéž v zásadě platí i v současné době, protože v důsledně sekulárním státě, kde by bylo náboženství zahnáno do ryze privátní scény, by především ortodoxní judaisté přišli o řadu privilegií, o řadu privilegií by přišlo i duchovenstvo. Podobné je to i u ortodoxních křesťanů, kteří hlásají (i třeba na internetových diskusích), že "lépe nesvoboda pod muslimy, než svoboda za cenu, že by s námi byli rovnoprávní kacíři a neznabozi". Takže to není jen výlučně judaistická záležitost.
Mimochodem, z doby islámské okupace Španělska je doloženo přes desítku velkých a velký počet malých, o nichž mnohdy máme jen silně neúplné informace, povstání proti islámské nadvládě. Přestože tato povstání byla po porážkách trestána příšernými masakry (ani nacisté by si patrně nedovolili odvézt obyvatele Lidic do Prahy a tam je všechny, včetně malých dětí, narazit na kůl nebo ukřižovat, muslimové toto dělali zcela běžně a v ještě daleko větším měřítku), propukala znovu a znovu (to jen na ukázku, jak byla vláda islámu "multikulturně přínosná"). Nicméně nikdy se takovýchto povstání neúčastnili Židé, spíše bojovali na straně muslimů (alespoň jako udavači). Je také historicky doloženo, že minimálně v jednom případě (tuším Toledo) Židé otevřeli městské brány islámským dobyvatelům (v době dobývání Španělska muslimy v 9. století).
Přesto se s Maury i Židy zacházelo po reconquistě velice slušně (i v porovnání s tím, jak se v Evropě po WW2 zacházelo s Němci a pronacistickými kolaboranty), dokud si represe nepřivodili sami svým dalším naprosto rozmyslným jednáním.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Harpyje:
Citát: "Imigrant, který se snaží cílovou zemi násilnými prostředky přizpůsobit poměrům v zemi, z níž odešel, není imigrant, ale kolonista. Proti kolonistům je naprosto legitimní boj jakýmikoli prostředky a s cílem jejich vyhnání, nebo fyzické likvidace."
Můj dodatek: Jak se dělo v 50. a 60. letech minulého století v řadě afrických a asijských zemí a levice tomu tleskala a nadšeně to podporovala.

Harpyje řekl(a)...

To abyste s tou fyzickou likvidací už pomalu začal. Práce budete mít až nad hlavu.

Větší vlastenec řekl(a)...

To každopádně bude.
Ale nebude na tu robotu sám. Vší náš lid, celé pokrokové lidstvo bude stát v těsných semknutých řadách, připraveno k boji.
Soudruh a soukmenovec A.S.Pergill, jako významný lékař, bude na záchraně pokrokové části lidstva pracovat především hlavou. A také prstem - bude ukazovat vlevo-vpravo, během rozřaďování polapených nepřátel míru a pokroku. To je NEZASTUPITELNÁ práce, vážená paní Harpyje.
A s těmi muslimy - s.s.A.S.Pergill je čertvíproč nemá rád, i když mu nic neudělali; na rozdíl od sionistů, papeženců, Němců, Američanů a buržoustů. No tak se prostě bude muset smířit s faktem, že s Muslimy spolupracujeme na záchraně lidstva proti výše jmenovaným škůdcům.
Prostě nebude mluvit do politiky; bude prostě co nejlépe plnit své úkoly, bude vymýšlet nové a nové metody na zefektivňování procesu rozřaďování a konečného řešení.
S tím máme SPOUSTU zkušeností - už někteří sovětští soudruzi protestovali proti navazování úzké a dělné spolupráce s fašisty, v prvním období 2.světové války. A řada našich soudruhů oprávněně protestovala proti naší pomoci sionistům, v období po násilném založení sionistického státu. Zvládli jsme jejich protesty, spolupráci jsme úspěšně rozvíjeli ve prospěch všeho lidu.
Navíc - naše spolupráce s Muslimy bude dozajista MNOHEM trvalejší a snadnější než ony dávné spolupráce s fašisty resp. sionisty. Ideologicky máme k Islámu mnohem blíže než k fašismu, o sionismu ani nemluvě. Otázka požívání vepřového a alkoholu, tak důležitá pro obě strany, bude vyřešena NESMÍRNĚ jednoduše : Důsledným zavedením unikulti v obou světových soustavách.
Ano, po našem společném vítězství nad Euroamerikou (a následném racionálním rozdělení světa) prostě proběhne výměna obyvatelstva. „Naši“ Muslimové odejdou, k nám přijdou nemuslimové z muslimských oblastí.

A pak už se bude tančit všude !

Harpyje řekl(a)...

S.a s. Aspergill je vlastenec, který myslí přímo hlavou, vzdělaný a dobře vychovaný, a proto právem pohrdá těmito polozvířaty. Až pan ministr Dobeš zavede na českých školách vlasteneckou výchovu, bude většina lidí smýšlet jako s. a s. Aspergill.
"Vítejte v druhé republice aneb Děkujeme, pane ministře!" http://www.ceskaskola.cz/2011/10/vitejte-v-druhe-republice-aneb-dekujeme.html :-)))

Harpyje řekl(a)...

I Kopretina, jak se zdá, pohrdá těmito polozvířaty. Z jejího informovaného příspěvku vyplývá, že křesťanská láska k bližnímu je jí nade vše. "... žádné dávky, žádná podpora, žádné azyly, nic takového, kdo se nestará, tak ať nejí."
http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A111011_223009_p_zahranici_wag&vlakno=50258306#50258306

Větší vlastenec řekl(a)...

Hahaha. Vážně DĚSNÁ sranda. Myslím "Vítejte v druhé republice..."
Po našem opětovném vítězství nad multikulti si na ty „vtipné“ učitele budeme muset řádně došlápnout.
(Ale ta první reakce pod oním „veselým“ článečkem je opravdu vlastenecká. Díky, anonymní příteli a soudruhu.)

Mimochodem, vážená paní Harpyje, četla jste dnešní Lidovky, ten ohavný protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem ? Konkrétně článek o vlastenectví min.Dobeše *) i dalších pravicových politikářů ? Trošku, trošičku to vylepšuje jejich obraz v očích lidu; samozřejmě na natolik, abychom je po našem vítězství nepostavili před Lidový soud.
Ale neznalost angličtiny či jiné falešné řeči šlechtí KAŽDÉHO roduvěrného Čecha a Moravana.

Přeji Vám pokud možno hezký den v úpadkové Evropě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) „Čeští ministři mají problémy mluvit v Bruselu, neznají jazyky“

Větší vlastenec řekl(a)...

Ďjó, „my pracující etničtí Evropané“, to zní hrdě, od roduvěrné Češky, navíc podržtašky exekutora.
Na druhou stranu, jsem velmi rád, že dnešní kapitalistické (= z definice špatné) školství produkuje absolventy takové „úrovně“. Po našem opětovném vítězství nad multikulti, kapitalismem a demokracií budeme mít MNOHEM MÉNĚ práce s jejich převýchovou, než jsme se obávali. Než měli naši otcové a dědové s převýchovou prvorepublikových (a rakousko-uherských) vzdělanců.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Ano, pan ministr Dobeš je muž na správném místě! Vždyť to potvrdil i sám pan prezident! Zato cizák a feudál Schwarzenberg, který neumí polemizovat, to právem schytal. "Je bohužel schopný utrousit nějakou poznámku prvnímu novináři, kterého potká. A to je jednání, které moc aristokraticko-knížecí není."

Větší vlastenec řekl(a)...

No právě !
Feudál, buržoust, papeženec a Němec Schwarzenberg navštěvoval cizí kapitalistické školy. Proto nezná M-L-S, proto se snadno dohovoří s cizími (= nepřátelskými) novináři.
Soudím, že po našem opětovném vítězství budou ministři opravdu NAŠÍ vlády vybíráni i na základě jazykových znalostí. Ruština bude povinná, znalost angličtiny (nebo jiného naprosto cizího jazyka) bude zakázána.
Ano, naši ministři opět budou v podobné situaci jako naši šifranti, pracující v kapitalistické a demokratické cizině - znalost jakékoli cizí řeči *) zvyšuje pravděpodobnost nechtěného prozrazení státního resp. Stranického tajemství.

Světu mír !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Ruština samozřejmě není žádná cizí řeč.

Harpyje řekl(a)...

Samozřejmě.
A bodejť by pan ministr nebyl tak vynikajícím ministrem školství, když má za poradce Láďu! "Těžký týden nejlepšího ministra Josefa Dobeše" http://vera-tydlitatova.eblog.cz/jindrich-sidlo-tezky-tyden-nejlepsiho-ministra-josefa-dobese

stk řekl(a)...

A hle - opět stará známá samomluva. Aby nebyla tak nudná, psaná jako dvojrole...

informace řekl(a)...

STK,
podle toho, jak to vidím já, naši přispěvatelé se pustili do parafrázování politického epistolárního románu. Tipovala bych to na Perské dopisy od Montesquieua z 18. stol., kde dva perští cestovatelé putují po Francii a píší přátelům o svých dojmech. Je to v podstatě kritika a karikatura tehdejší francouzské společnosti. Asi jsou u dopisu č. XII, kde se píše o společnosti troglodytů.
Mějte s nimi trpělivost, předvádějí tu své znalosti.
Ale mohu se mýlit. Třeba Montesquieua neznají.

Harpyje řekl(a)...

V "předvádění znalostí" zde vynikáte především Vy, madame. Je nesmírně důležité dát ve známost, že víte kdo byl Montesquieu, a co napsal. Ten se bere v seconde, nebo première, už si přesně nevzpomínám.

stk řekl(a)...

Informace, taky cítíte ve vzduchu to hypertofované "já"?
Tady přece nikdo nemůže za to, že někdo má občas vtíravé pocity méněcennosti a tady si je kompenzuje? Do určité míry je ta verbální agrese zábavná, posléze už jen nudná a otravná. Jediné co mě mrzí je, že při přeskakování příspěvků té dvojice komiků mohu vynechat někoho, kdo má co říct.
[;>))

Šaman řekl(a)...

STK ke "kooperaci židů s Cikány":
Bylo míněno ironicky. Židi chodí na vzpomínkové slavnosti v Letech a Romové zase do Terezína.

Větší vlastenec řekl(a)...

V Moskvě se vždy domluvíme !

Komu vadí, že si čeští ministři v Bruselu nepokecají s Euroameričany ? Jen Euroameričanům a jejich placených agentům. Jestli si Euroameričani opravdu chtějí s námi poklábosit, ať se naučí česky nebo rusky.
Rusky naši ministři umějí už dnes (lépe : JEŠTĚ dnes), a po našem opětovném vítězství budou noví ministři mluvit rusky jako když bičem mrská a nagajkou bije.
Ale s Rusy, našimi staršími bratry, si rozumíme i bez řečí. Stačí bratrské objetí, soudružský stisk ruky, přátelské mrknutí. Prostě - jako když se setkává náš pokrokový prezident se soudruhem Vladimírem Vladimirovičem Putinem.
Prostěji - po našem opětovném vítězství budeme do Moskvy jezdit za staršími bratry, do Bruselu a Washingtonu za dědičnými nepřáteli.

* * * * *

Musím Vám připomenout, vážená paní Harpyje, kdo je ten „Láďa“, tak nenáviděný placenými agenty Euroameriky a sionisty :
Náš Ladislav Bátora je velkým českým vlastencem, je hrdinou všedního dne, hrdinou nebojícím se vykřiknout „Císař je nahý a kníže senilní !“, a „Cikáni nás chtějí okrást a sionisti ožidit !“.
A kdo jsou jeho „slavní“ kritikové, všichni ti členové „učených spolků“, havlisti a jiní podobní ? Jsou to ovčani, hobiti, osoby myslící něčím jiným než hlavou. Jsou to pravdoláskaři, multikulti tupci, placení agenti Euroameriky a sionismu. Jedním slovem - odpad.

* * * * *

Je příznačné, že paní Tydlitátová demokraticky smazala všechny komentáře protistátního článku pana Šídla.


Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije !***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Šaman řekl(a)...

K Pergillovu výroku "judaista se pod vládou muslimů cítí podstatně lépe než křesťan":

Proto je asi v současných arabských a muslimských zemích tolik "judaistů"!!! V Egyptě dnes dochází k útokům na křesťany nejspíš z toho důvodu, že si halt už svoje "judaisty" vyhnali po roce 1967!

Pedro řekl(a)...

Déjà vu: http://www.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A100312_134800_ln_zahranici_mtr

guerrier řekl(a)...

Po čase jsem zavítal a hle, nic se nezměnilo. Jen stále svěži VV mi opět vlil balzám do duše. Že Pergill blouzní a nesouvisle vykřikuje je patrně v pořádku ale už i STK? Inu inu.

informace řekl(a)...

Harpyje,
Vy jste navštěvovala francouzskou školu? Myslím, že iluminismus se bude probírat asi ve třetí třídě.
On doit étudier autant pour se former l'esprit que pour apprendre.

Větší vlastenec řekl(a)...

U Ramónova cepínu !
Zrádný emigrant se vrátil, a hned napadl dva velké české vlastence, dva zasloužilé bojovníky proti multikulti a ostatním nechutným plodům nechutné Euroameriky.
A já nemohu srdce k boji vytasit, neb musím běžet na pomoc české pracující rodině, vinou vadného plynového kotle v tuto sychravou dobu beznadějně mrznoucí.
Ach jo.

Kopretina řekl(a)...

Dámy, na českém fóru mluvte česky, jak by Vás poučil pokrokový, levicově zaměřený český Vlastenec. Čeština je jazyk krásný a bohatý a přece nebudeme na česká diskusní vlákna tahat buržoasní jazyky němčinu a franczouštinu či italštinu, milá informace.
Šamane, Židy a Cikány nemůžete vůbec srovnávat. Židé jsou pracovití, cílevědomí, inteligentní, po celé dějiny trpěli jako nikdo jiný a udělali ze Svaté země Izraelské nádernou krajinu. A takový dobytek a vrah Láníček bude vykládat, že je Palestina jen země pro Araby, odplivnout si nad něj je málo. Svůj komentář o Láníčkovi píši jenom zde, protože nechci dostat od pana Wagnera ban. Tolerance k člověku musí končit mírou antisemitismu.
Cikáni jsou však lidé nepřizpůsobiví, pracovat nechtějí a neposílají děti do školy a ničí si byty. Ten, kdo mi nevěří, ať se přistěhuje do cikánského ghetta.

Jakub S. řekl(a)...

S, to s tí m předváděním znalostí na adresu I nebylo šťastné. Není to na místě nejspíš. Něco jí připomnělo M., no tak to uplatnila. Předvádění znalostí by snad bylo, kdyby najednou dala nějaký odkaz do placu neorganicky, násilně, bez logiky diskuse/tématu, že? Ceterum autem censeo, že předvádění znalostí mezi lidmi, co se dobře znají, šermují spolu už dlouhou dobu atp. - není snad nic nepřípustného - ? Jsou nesrovnatelně horší prohřešky, že... Ego Informationem absolvo, amica. Et tu - ?
Ite, missa est...

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, to platí pro všechny, i pro etnické Evropany...Zneužívání sociálního systému, to je vždycky špatně...Ani Araby, obecně muslimy, ani černochy či Romy nepovažuji za polozvířata...Vy jste snad pro dávky lenochům, gangsterům? Správný pravicový postoj je, že člověk má mít zodpovědnost, starat se o sebe sám, neparazitovat na nikom...to přece není žádné pohrdání...Co se mě týče, stát mi nedal nikdy nic, ale lenocům, těm strká prachy, copak to je nějaká spravedlnost, milá Harpyje? Kvůli sociálnímu systému k nám proudí miliony nemakačenků...Pravicový postoj je o zodpovědnosti...

informace řekl(a)...

Jakube,
děkuju Vám za laskavou "assoluzione". Dodala bych, že ty koverzace mezi H. a VV. mi připomínají parafráze francouzských románů, a to epistolárních. Přivedla mě na to sama H., když mi jednou citovala v souvislosti s VV. "Bezpečné známosti". To je sice český detektivní román, ale zároveň to poukazuje na Les liaisons dangereuses od Laclose. A mínila pravděpodobně tyto, protože o českém románu nic nevěděla. Idylické scénky budoucí české společnosti, co tu líčí VV. mě zase přivedly k zemi troglodytů v Perských dopisech M.
Pokud se týká používání cizích jazyků, chtěla bych říci Kopretině, že nejraději mluvím dvěma, třemi jazyky najednou. Je to zábavné a člověk si nemusí lámat hlavu nad přesným výrazem v jednom jazyce, když mu přijde spontánně na mysl slovo v jazyce jiném. Kdo zná jazyky, ten mi rozumí, kdo ne, má mě asi za vejtahu nebo za blázna. Pazienza!

Jakub S. řekl(a)...

Mělo by se studovat spíš, aby si člověk utvářel svého ducha, než aby se něčemu naučil.
H, Harpyje umí fr velmi dobře - asi jako nikdo z nás tady, je to jasné z jejího běhu života. A já taky každou chvíli pitomě, trapně či nedospěle vrhnu sam či tam něco v nějakém jazyku - prostě se cítím dobře a napadně mě něco, no a bez rozmýšlení to sem hodím... je to hloupé vychloubání? Ale jo, někdy je... jenže v dobré náladě. Znalost klasiků. H. - ! "Nepochválím-li se sám, nikdo to za mně neudělá." - Takové základní autory přece znáte, že. Dámy, nesežerte se. Všech vás by byla škoda. To by bylo piu male que bene - víc škody než užitku. Ciao všem.

informace řekl(a)...

Jakube,
a ještě mi ta poznámka STK o samomluvě připomněla toto:
"Je remarquai un homme dont la simplicité me plut : je m'attachai à lui, il s'attacha à moi ; de sorte que nous nous trouvions toujours l'un auprès de l'autre"
MONTESQUIEU, Lett. pers. 48

Kopretina řekl(a)...

Myslím si, Jakube, že se z nás tady nikdo nežere. Diskuse je o výměně názorů, všichni máme na svůj názor právo, jak Harpyje, tak já, tak informace a další...Polozvíře je ten, kdo nic nedělá, kdo se nesnaží, kdo žije na dávkách, kdo žije v ghetu, kdo pálí auta, bez ohledu na rasu či vyznání...Rozumných lidí, jako, že je nás tady většina, si vážím, Vás Jakube, Harpyje, která má životní zkušenosti a mluví mnoha jazyky, informace znalé italských poměrů...

M. de M. řekl(a)...

Je sçay bien que les grammairiens font difference, entre dire mensonge, et mentir : et disent que dire mensonge, c'est dire chose fausse, mais qu'on a pris pour vraye, et que la definition du mot de mentir en Latin, d'où nostre François est party, porte autant comme aller contre sa conscience : et que par consequent cela ne touche que ceux qui disent contre ce qu'ils sçavent, desquels je parle.

Commento řekl(a)...

«Più in alto la scimmia sale, più mostra il sedere.»

Jakub S. řekl(a)...

To je výstižné. Ale fakt je třeba česky. Čím výš opice vyskočí, tím víc ukazuje zadek...

Harpyje řekl(a)...

Štvanec P&L, Láďa, připravuje na zítřek významné prohlášení (v úřední době). Doufám, že nepodlehne nátlaku pravdoláskařů, a nevzdá svůj boj proti intelektuálům! Držím mu palce!

Harpyje řekl(a)...

Michel de Montaigne, nikdy nebyl aktuálnější než dnes. :-(

informace řekl(a)...

Nebudete tomu věřit, ale našla jsem blog Harpyje na italském webu. Píše německy, anglicky a italsky. Tentýž avatar.
Že by to byla naše Harpyje?
http://arpia.splinder.com/

Harpyje řekl(a)...

Hledala jste špatně, já páchám dobro v Guatemale za cizí peníze.

informace řekl(a)...

A čemu říkáte dobro, mohu-li být tak smělá?

L.W. řekl(a)...

Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.

Harpyje řekl(a)...

To nevím, na to se musíte zeptat diskutéra Tesaříka na Psu. "Páchání dobra" je výraz pohrdání autentických konzervativců pro eurohujery, pravdoláskaře a podobné smetí.

informace řekl(a)...

Šmarjá páno, ta italská Harpyje je tady!
Že by se mi byla přilepila na paty?
Raděj zavřu počítač a jdu spát.
Tady se dneska dějou věci!!!

informace řekl(a)...

Harpyje, Vy znáte Wittgensteina?

STK řekl(a)...

Je to dneska vaše hospoda, vážení. Dobře se tu bavte. Jdu spát.

informace řekl(a)...

Děláte dobře, STK,
přivolala jsem sem nechtěně ještě jednu Harpyji, z Itálie. To tu nebude víc život.
Dobrou.

Jakub S. řekl(a)...

Jak, je tady? Kde, jak? To není ona, proboha, ta Arpia.
A proč by neměla znát Wittgensteina? Já jsem udiven, že jste udivena. Že filosofie je boj proti zakletí našeho rozumu prostředky naší řeči.- Filosof a překladatel

informace řekl(a)...

Poslyšte, Jakube,
ta italská Harpyje má v záhlaví blogu právě citát Wittgensteina o filosofii: “Die grenzen meiner sprache sind die grenzen meiner welt”.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1922)
A teď se tu na našem blogu objevil nový citát W. o filosofii.
Nezdá se Vám do divné? Proto se ptám naší Harpyje, abych pochopila, jestli sem ten citát dala ona nebo někdo jiný.
Qualche furbastro ci prende per i fondelli?

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Leninovy rány !
Ludwig Wittgenstein - sionista, Rakušák, buržuj, intoš, úchyl.
Prostě pětinásobný nepřítel. PĚTINÁSOBNÝ.
A najednou je tu. Ve vlasteneckém Doupěti. Kuna v kurníku. Had v ptačím hnízdě. Vlk v chlévě. Krysařík v krysí noře.
Dost.
O čem nelze mluvit, o tom třeba mlčet.

informace řekl(a)...

Vy si dejte taky pozor, VV, a moc Harpyji nesekýrujte. Je jich na webu celý syndakát. I americká Harpyje. Mohly by se na Vás slétnout a pěkně zřídit.
Podívejte se, co se stalo jednomu neobezřetnému muži, když si ji vzal domů.
http://geigerdysf.splinder.com/post/20121954/harpya-di-raoul-servais

A to je i pro Vás, STK.

Jakub S. řekl(a)...

No jo, zdá... uznávám.
A té poslední větě moc nerozumím, a dire la veritá...?

informace řekl(a)...

Jakube,
varuju STK, aby se s Harpyjí nehádal a nechal všechny diskuze plavat.
Taky Pedro jednou psal, že ji zná z řeckých ostrovů, kde prý splodila s Eolem nesmrtelného koně!
Jestli to nebyla její sestra.

Jakub S. řekl(a)...

!Než se z Cikánů stali Romové na NP - čtěte!

informace řekl(a)...

Článek pana Frýborta je zajímavý a napsaný krásnou češtinou.
Ale měla bych k němu několik poznámek.
Ty doby celkem mírného soužití cikánských rodů s českými obyvateli, kterou Frýbort pěkně popisuje, kdy cikánské rodiny putovaly po krajině v krytých vozech, tažených koníky a kdy se cikáni živili některými řemesly jako kovářství, kotlářství nebo hrnčířství, už pominuly. To bylo někdy před šedesáti lety. Za těch šest desetiletí se náš způsob života značně změnil, dnes nikdo nepotřebuje, aby mu spravili rozbitý hrnec, nabrousili nože nebo léčili koně. Nastoupila éra konsumizmu, kdy se hrnec a nůž jednoduše vyhodí a koupí se nový v supermarketu a koně nahradily traktory. Podobně je to i s cikánskou muzikou, dnes se o ní zajímají většinou jen odborníci nebo milovníci jako na př. náš STK, aby si ji natočili, ale na vesnicích se už lidé nesbíhají, aby se podívali na cikánské představení. Mají doma televizi, internet.
Ale ani cikáni nezůstali při starém způsobu života, a to i tam, kde se o jejich "emancipaci" nestaral socialistický řád, kde mohli žít více méně po svém.
Dnes cikáni mají karavany nebo rulotky, přemisťují se tak mnohem rychleji ze státu do státu a bydlí v nich. Stará řemesla jsou už nepotřebná - tak se přizpůsobili novému trendu i tady: někdo pracuje, jiní žijí ze sociálních dávek, jiní kradou nebo kšeftují s drogami. V postatě zůstali okrajovým etnikem, který se nechce integrovat do systému evropské společnosti a chce žít nadále svým způsobem.
Jenže ten způsob života se dostává stále víc do konfliktu s místní většinovou společností. A to nejen proto, řekla bych, že se na cikány činí nátlak, aby se integrovali, aby se zřekli kočovnictví, trvale se usídlili, posílali děti do školy. V první řadě je proto, že v nové konsumistické společnosti pro jejich archaický způsob života s koníčkem a boudou není místo. A oni sami na něj nejsou nijak nostalgicky upnuti.
"Jak z té bryndy ven…" ptá se Frýbort. "Aby se z Romů zase stali Cikáni. Aby zde byla paralelní cikánská společnost, trochu problematická sice, ale svébytná, s vlastním vnitřním řádem, s hierarchií vlastních autorit, oněch vajdů a cikánských baronů, jež na rozdíl od všelijakých národních výborů uznávala a jejich pokynů poslušna byla... je bohdá v našich sílách pomoci jí navrátit se k tradičním cikánským řemeslům, ke kovařině, k muzice, a třeba i k tomu hadačství a čarodějství." odpovídá.
Myslíte, pane Frýborte, že skutečně cikáni touží po tom, aby žili a hlavně se živili jako jejich dědové nebo pradědové? A kde najdou příležitost k provozování tradičních řemesel, která nikdo nepotřebuje? Paralelní společnost se musí něčím živit, jaké paralelní způsoby obživy, neparasitní a poctivé, jim můžeme najít? A nakolik je funkční a udržitelná existence separátních etnik, která neuznávají autoritu státu, ale jen svých vlastních vajdů a baronů?
Integrovat, anebo neintegrovat a nechat je žít po svém - na ten problém není tak snadné najít řešení.

Harpyje řekl(a)...

Tak se nám Láďa chce dát na politiku! :-))))

Harpyje řekl(a)...

Oběť kvazisantárních hyen. :-))))

STK řekl(a)...

I od té doby, kdy jsem na východním Slovensku zabloudil do tábora kočovných Cikánů už uplynulo, ano Informace, celých 42 roků.
Nicméně Cikáni jsou pořád nesmírně hudebně nadaní, velice přátelští, naprosto nespolehliví a hluboce vášniví. To s internetem nebo drátováním hrnců celkem nijak moc nesouvisí. Panu Frýbortovi myslím šlo o fakt, že koexistence s majoritou bývala nastavena snesitelným způsobem a že by bylo záhodno ji opět nějak kodifikovat. V integraci Cikánů jako celku totiž nevěří asi nikdo rozumný.

informace řekl(a)...

STK,
o to právě jde, jak jim vytvořit takové podmínky, aby se nezasahovalo násilně do jejich tradičního způsobu života a zároveň se nastavila mírná koexistence s místním obyvatelstvem. Poměry se změnily a to vykolejilo i samotné cikány.
Osobně žádné rozumné řešení nevidím.

drak řekl(a)...

Já se obávám, že ono žádné snadné řešení onoho problému skutečně neexistuje. V tu integraci také moc nevěřím je to dosud velmi menšinová záležitost ve vztahu k celkovému počtu našeho cikánstva. Možná se jedná jen o ty, co by tak či onak prošli tím hypotetickým úzkým hrdlem láhve, o kterém se tu už dříve hovořilo. V integraci naoko věří jenom ti, co pod její záminkou plundrují místní i evropské fondy a možná trochu ti, co na ní tak pošetile ty naše prachy poskytují. Jediné, co by mohlo a mělo pomoci, je ukončení výplat některých nesmyslných dávek, tedy platit maximálně na 2 děti v rodině a na zbytek ani halíř i kdyby to mělo pomřít hladem a také když někdo spáchá nějakou lumpárnu, tak za ní má dostat příslušný flastr bez ohledu na barvu kůže, ne že bílý půjde za pokus o vraždu sedět na 20 let a Cikán za totéž dostane 5. Tady by si měli být všichni rovni, na tom je bezpodmínečně nutné trvat, jinak to neskončí dobře. Je velmi krátkozraké a velmi nesmyslné cpát peníze do něčeho, tak beznadějného jako jsou tyto integrační programy úplně k ničemu a ještě navíc se kvůli tomu zadlužovat. něco pošetilejšího a hloupějšího už skutečně snad ani vymyslet nejde. Existují i příjemnější způsoby sebezáhuby.

STK řekl(a)...

Problém vidím v tom přátelé, že už žádný "tradiční způsob života" Cikáni nemají. Na severu Čech jsou prý jsou mladí, kteří nikdy neviděli Róma, který by byl živ jinak než ze sociálních dávek. Co s tím? Vezmete jim dávky - začnou více krást nebo loupit. A kdo má dávky, chce větší. A šikovní (gádžovští!!) manipulátoři říkají: Když jim vezmete dávky tak... atd. Nikdo z politiků nenajde odvahu provést něco radikálního. Srovnat podmínky například. Chtějí přece být zvoleni i příště a dovedu si představit ten příšerný jekot levých intošů, kdyby se něco tak neuvěřitelně radikálního přece jen prosadilo.
Takže pojedeme pořád dál, močálem černým, podél bílých skal. Dál budeme daňově zatěžovat hlavně střední třídu, (budou platit holenkové - nemají kam jít a přece jen ještě mají co ztratit) potlačovat práva křesťanů i židů (smířlivost přece mají v programu, "...nastav druhou tvář!") atd. Cestou nejmenšího odporu, nejmenšího rizika vzpoury. Ovce je přece třeba řádně ostříhat...

informace řekl(a)...

Přiznám se Vám, že se mi ještě nepodařilo zjistit, z čeho vlastně zde cikáni žijí. Sociální dávky na děti nepobírají, protože ty byly zrušeny již před mnoha lety pro všechny občany a nahrazeny dańovými úlevami.
Na stránkách regionů a i na stránkách organizace na ochranu Romů Opera Nomadi jsem našla jen všelijaké bohulibé plány jak dát Romům domeček s uličním číslem, elektřinou a vodou, jak jim dát práci a jak dát dětem školní vzdělání, ale o tom, z čeho žijí teď o tom ani řádku. Někteří pracují, jak uvádějí statistiky, ale z čeho žijí ostatní, to se nepíše. Jen v regionu Emilia Romagna chtěli zavést nějakou podporu pro lidi s minimálním příjmem, ale to pak padlo pro nedostatek peněz.
Ono se tu o cikánském problému píše jen když někde ty jejich tábory začnou smrdět anebo rozpadat. Pak je městské správy přemístí jinam.
S cikány se pak dostanu do styku jen před supermarketem, kam chodí cikánky žebrat. A pak když někoho vykradou. K cikánským táborům se nikdo moc nepřibližuje, protože cikáni začnou nadávat a vyhrožovat.
Mám za to, že ty webové stránky o jejich integraci a zabezpečení jsou značně vzdáleny od reálných problémů.

STK řekl(a)...

Ad web stránky: Jako všude, Informace. Mluví, píšou - ale o Cikánech ví prd. Já se s nimi aspoň dokážu pobavit o životě - i když velký přehled taky nezískám. Je to subjektivní jako každý privátní rozhovor. Ale mluví se mnou, protože asi vycítí, že se jich ani neštítím, ani nebojím.
Někdy v červenci: jedna mladá Cikánka od naproti si zabouchla klíče v bytě, kde měla malé děcko a nemohla se dostat domů. Byla dost vystrašená, že se mu může něco stát. Naštěstí to bylo v přízemí - takže jsem ji za zadek držel na okenním parapetu, když se zvenku pokoušela otevřít okno svého bytu. Nepovedlo se. Pak přiběhl odkudsi "ten její" a to už jsem dumal, že dojde na nožíky. Chvilku řval na nás oba, ale naštěstí dost brzo pochopil "o co gou". Pak už řval jenom na tu svoji, že je blbá, když nechá klíč v zámku zevnitř když jde vyhodit smetí.
Takže: v blízkém okolí jsem teď chráněný před kapsářkami - oni si to fakt řeknou mezi sebou...

Jakub S. řekl(a)...

Ale nejste. To by se musely znát a navzájem si vás ukázat, aby si vás pamatovaly. Ale aspoň něco - v tom Okrese na Severu.

stk řekl(a)...

Zatím (63+) mě Cikáni ještě neokradli. Firmy už několikrát, banky do dělají průběžně.
O komunistech raději nemluvím.
Leč co není, může být.
Uvidíme.

STK řekl(a)...

P.S.: Znají se, dokonce i ti z různých klanů. Vím o třech: Stojkovci, Červeňákovci a ti noví, to je víc rodin.

drak řekl(a)...

Bylo by to na delší povídání, ale tzv standardní politici mají na výběr zhruba jen ze dvou možností. Tou první je, že pochopí, že roztáčet dluhovou spirálu a cpát horem dolem prachy do lidí, ze kterých nic moc užitku nekouká ani v horizontu blízkém ani v tom vzdálenějším, je prostě nesmysl a odhodlají se k nepopulárním opatřením. Jedním z nich bude uzavření kohoutků a následně hub uřvaným aktivistům a levicovým intošům. Bude nutné posílit institut ochrany osobní svobody, zdraví, majetku a domova a to i na úkor života toho, kdo se pokouší někoho byť i jen okrást. To vše včetně bezproblémového nasazení, instalace a užití i drsnějších systémů jejich ochrany, které zloděje třeba i usmrtí, včetně třeba střelné zbraně ovládané na dálku internetem, nebo takového zabezpečení, které při pokusu vykrást domácnost jí uzavře, zaplynuje a vyhubí jakoukoliv "škodnou" uvnitř. Střelba na grázly co třeba vykrádají stavební materiál, odmontovávají zabezpečení na přejezdech, vytrhávají kabelky či jen kradou zboží, nebo ujíždějí bez placení od čerpadel, prostě musí přestat být trestaná a trestná. Nahradit podpory kde to jenom půjde za daňové úlevy je velice moudré a produktivní opatření. Také by bylo velice rozumné zrevidovat pravidla hry na trhu a velmi ztížit legální podnikání všelijakým producentům nevypověditelných smluv a dalším zlodějským zmetkům, zákonem zatím takřka nepostižitelným a také poněkud lépe dostat do latě telekomunikace, energetiku a další monopolní odvětví, prostě férověji nastavit pravidla hry a ustát to. Také by nebylo od věci zamyslet se nad odvolatelností státních zástupců a soudců, co si z té své neodvolatelnosti udělali takový kšeft, že to až pěkné není.

Tou druhou možností (na té se teď velice intensivně pracuje) je, nedělat nic, nechat tomu všemu zlořádstvu samovolný průběh, nechat to následně spadnout na držku a pak už zbude jen počkat, až přijde nějaký novodobý Hitler, postaví se těm naštvaným frustrovaným lidičkám do čela a při vyvádění ekonomiky z krize rychle, obratně a za nadšeného jásotu zato ale nadlouho nastolí takovou totalitu, že nebudeme stačit mrkat, jakže se to všechno seběhlo a jak teď z toho všeho ven. A to ještě asi tak ta nejlepší varianta z těch špatných možných, taky si to tu může zkusit převzít vozembouch s tou jeho šaríjou, taky si to může zkusit převzít čínský bolševik, až bude chtít nazpátek ty naše do Cikánů a vozmebouchů nacpaný prachy, no a také se o to může nějak pokusit i Rusko, až ucítí neschopnost klást odpor a americký nezájem hájit tento prostor, no a také se to tu může všechno pěkně navzájem servat o ty zbytky kdysi bohaté a později z vlastní blbosti a vůle zchudlé Evropy.

Jakub S. řekl(a)...

Tak tak. Je před náma široký rejstřík budoucností. Jedna lepší než druhá, což?
Prostě: demokracie a svoboda dělat cokoliv pro kohokoliv, všeobecné a rovné hlasovací právo, volné hranice pro každého včetně lidí bez dokladů... bude muset skončit. Pokud ne... skončí taky. Howgh.

Jakub S. řekl(a)...

Ale! Červeňákovci: Část klanu je od pár desetiletí v Ústí. V 90. letech se prosla-vili "vystěhováním", vzápětí návratem a požadováním nových bytů pro jaksi najednou dokonce víc "členů rodiny". Ale ovšomž je dostali. Že, soudruhu Uhle? (Trockisty celoživotně prostě miluju. Poznal jsem jich pár na FF a kolejích 60-67, filosofi jako takoví.)

STK řekl(a)...

Smál jsem se royalistům s těmi jejich "osvícenými panovníky". Už se jim nesměju. Ona by budoucnous mohla vypadat třeba i takhle.

Jakub S. řekl(a)...

Oh. Dio ne guardi! Bůh uchovej.
Ale je to velice užitečná fotografie. Rozšířit všude a ať se na ni všude dlouho dívají. Aji jemné liberální vstřícné multikulti dušinky.

STK řekl(a)...

Poznámka k koexistenci. Občas se to povede, někdy to ale dopadne takto. Ale zase - "domácí zabíjačky", jak tomu říkají chalapi z mordparty nejsou prioritně záležitostí smíšených rodin.

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, drazí vlastenci a soukmenovci.
To se prostě nesmí stát, nesmí se to opakovat.
Řvoucí neholení tvorové neárijského vzhledu - to se člověku okamžitě zpění krev.
A árijská žena, dokonce Slovanka (!), provdaná za příslušníka niž... nepřizpůsobivé rasy - to po našem vítězství již nebude možné. Souhlasíte se mnou, přátelé, soudruzi a soukmenovci ?

Prostě - pokud se nám podaří zvítězit nad agenty multikulti, nad propagátory "rovnosti" národů a ras, tak obnovíme naše tradiční unikulti.
Na našich ulicích pak nebudou vyřvávat nám lidem nepodobná individua, naše ženy se nebudou ku... stýkat s Neslovany.
Všude u nás bude klid a mír, pořádek a lad, všude budou upravení, usměvaví a pohodoví našinci. Viz např. ...p://img1.ct24.cz/multimedia/images/4/323/big/32278.jpg

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Ano, obrázek řvoucího tvora neárijského vzhledu, je argument proti multikulti jako stehno. Zvláště tehdy, když pochází od na slovo vzatého experta přes soužití různých kultur: "Cikáni, Arabové nebo černoši - ti jen reprezentují různé kultury."
Netušila jsem totiž, že černoši reprezentují nějakou společnou kulturu. Jakou společnou kulturu má asi takový Herman Cain s nějakým rybářem na Viktoriině jezeře, nebo s dělníkem na kakaové plantáži v Rovníkové Africe?
Mimo barvy pleti nic. To je argument stejné kvality, jak onen obrázek řvoucího tvora neárijského vzhledu, nebo http://www.bessarabia.altervista.org/deu/5_ethnien/juden/judenverfolgung/images/8/antisemitismus_ritualmord.jpg . Rasistický hnus.

Jakub S. řekl(a)...

StK, a všici: ta aktivní entuziastická neustále nadšená Klára je dcera úžasných kolegů, z Černých Polí jako já, její otec je možná nejzasloužilejší žijící kunsthistorik na poli archit. a umprum. památek. Znal jsem jej dávno. Mají za sebou (jako já) generace solidních středostavovských vzorných občanů a jejich žen na úrovni. Bohužel léta snášela a trpěla (vzdělaná roba!!) čím dál militantnější a nebezpečnější snahy (řekněme) vollblut Roma, s nímž hodlala vytvořit pár na výboj i odboj, o její omezení na roli cigánské domácí ženičky. Vyvrcholilo to nutným rozvodem, a on nedá pokoj pořád. Opravdu těžko se ubránit zevšeobecnění... přinejmenším podvědomému, S.
MMCh Býv. choť jest vzděláním i celkovou úrovní, včetně chování, o třídu či dvě pod ní. Ona myslela, že to vůlí a nadšením zlomí. Chudák ženská. Brzo se do ní pustí i fyzicky. Prostě další fáze, nezvládnutelná. Přitom mu tolik dala, dávala léta a léta. Všechno k ničemu. Je pro něj teď a nadycky nejhorší nepřítel. Haj hou.
Jinak: Muzeum romské kultury v Brně má výročí. Je to úúžasná instituce s úžasnou šéfkou (kvadronkou, řeklo by se v Americe) v čele.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jenže ta barva pleti pramení z krve.
Takže vollblut negr (Díky za inspiraci, drahý vlastenče Jakube S. !) prostě NEMŮŽE změnit své chování, svůj osud.
Tohle prostě VÍME, my Češi, my opravdoví Slovani čisté krve.
I Vy byste to měla stále ještě vědět, vážená paní Harpyje, přes dlouholeté vymývání mozku multikulti fašistickou propagandou.

Nazdar !

STK řekl(a)...

Ještě si moc dobře vzpomínám Jakube, jak KLára Samková svého muže v jednom rozhovoru obhajovala před "nechápavým a nepřejícím světem"...
Považoval jsem to její tehdejší rozhodnutí za gesto popletené intelektuálky. Pěkné sice, ale předem odsouzené k neúspěchu. Bohužel, ten hnusný počet pravděpodobnosti, silný střední proud událostí* opět ukázal svou sílu.
Proto naprosto nechápu** některé zdejší, kteří obhajují teoreticky čistý svět, kde se bez problémů snášejí různé kultury, kde je demokracie osvícenou vládou moudrého a vzdělaného lidu... atd.
To pohrdání realitou a obhajování intelektuálního konstruktu je zničující. Kdyby jenom sebezničující, ale takoví "hýbatelé dějinami" dokáží pobláznit vícero jinak chytrých lidí. A když pak začne mít teorie a praxe rozpory, začne se tak trošku švindlovat, možná i podvádět, nakonec ovlivňovat laiky a vyhrožovat těm, kteří vidí, že teorie jaksi... neplatí. Ale mnozí už vsadili své dobré jméno, kariéru, peníze. (Oteplovači, majitelé alternativních zdrojů energie a zelení vůbec. Taktéž obhájci svobodného (nuceného) "mísení kultur" atd.
Takže se stále hraje ten začátek pohádky "Císařovy nové šaty". Když tu pak napíšu, že čekáme na toho chlapečka, který oznámí světu, že císař je nahý, ozvou se (nejméně dva) zdejší štamgasti a se snahou hodnou lepší věci podobenství zesměšňují. Možná si myslí, že mi to vadí a že jim konečně dám zapravdu. Nevadí a nepřestanu - já totiž ty věci opravdu vím, mám je ověřené. Vlastními smysly, nikoliv pobytem v knihovně nebo na Wikipedii. A můžou si z toho dělat šoufky, jaké chtějí. Myslím ale , že se tím o své pravdě snaží přesvědčit hlavně sami sebe.
Oni jsou ti, kteří si zakrývají oči a oni budou ti, kteří spadnou do jámy. Jak ta Klára Samková. K čemu jí je teď intelekt?

Jakub S. řekl(a)...

Je to je to je to je to tak. "Pohrdání realitou..." - dokonale formulováno. Podstata. Paľcí vvěrch!

Větší vlastenec řekl(a)...

Multikulti jako pohrdní realitou
aneb
Probuzení hloupých intelektuálů

Tak se pozná rozdíl mezi pisálkem a autorem, mezi myslitelem a epigonem. Pohrdání realitou. Ano, toto prosté a přitom tak výstižné sousloví by mne nenapadlo, ani kdybych šel sám a beze zbraně setmělou uličkou na periferii vší publicistiky.
Prostě, je to tak - realitou pohrdá každý, kdo propaguje multikulti, čili mírové soužití více kultur na jednom území.
Realitou pohrdal každý, kdo v minulosti hájil existenci křesťanů, sionistů a Němců na území naší tisícileté vlasti.
Každý, kdo souhlasil nebo souhlasí s rasově smíšenými manželstvími.
To všechno je temná utopie, nebo, jak též krásně a výstižně napsal velký český vlastenec STK, intelektuální konstrukt.

Viděli jsme, jak se naráz a na hlavu zřítil konstrukt intošky Samkové; až z toho má (autorka konstruktu) boule a monokly.
Jak je možné, že takovou starou a bilionkrát prověřenou pravdu neznala dřív, intoška jedna přechytralá ?
Jak je možné, že neznala obdobné konce smíšených manželství mezi běloškami a černochy ? Nebo mezi Čechy a Němkyněmi ?
Nejspíš věděla vše potřebné předem, ale přesto podlehla hlasu svého srdce (či jiného důležitého orgánu), a realitou naprosto pohrdla. Teď jí zbyly oči pro pláč, neboť „její“ příslušník nepřizpůsobivého obyvatelstva jí nestačil oči vyloupat. Zatím.

Co bude dál ? Dá se očekávat nějaký zásadní krok naší vlády, krok, který by ochránil vší náš lid před pácháním chyb a nepředložeností ? Lze očekávat zavedení povinnosti hlásit rasový původ obou žadatelů o sňatek ?
Samozřejmě nedá - současná vláda kolaboruje s Euroameričany, snaží se nás zatáhnout ještě hlouběji do dnešní multikulti Evropy. A jak známo, v rámci tzv. poltické korektnosti musíme říkat mrzákům „alternativně zdraví“ a Cikánům „spoluobčané“.
Z čehož je každému roduvěrnému Čechovi i Moravanovi čisté krve šoufl.

Jenže - dokud jsme v samém pekle kovaným řetězem spojeni s EU a NATO, nelze s multikulti ani s tzv.Listinou základních lidských práv a svobod nic dělat.
Kolika hloupým intoškám ještě bude muset spadnout na hlavu jejich euroamerický sen, aby se celý národ probudil ?

Na knoflík vředů zapjata jsou těla
za hadry hesel duše zahnívá
rozetou z vředů Evropo jsi celá
Ty zmije zrádlivá

(F.Halas)


Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Harpyje řekl(a)...

Realitou pohrdá i ten, který propaguje další odporné myšlenkové konstrukty, které jsou slovanské přirozenosti českého vlastence naprosto cizí, jako ekologismus, homosexualismus, evropeismus, feminismus, NGOismus, a podobné importy z prohnilého západu.
Myslím ale, že národ evropských disidentů má nakročeno sedmimílovými botami k nápravě.

Větší vlastenec řekl(a)...

"národ evropských disidentů" - kterýpak to je národ, vážená paní Harpyje ? Řekové, ti stateční bojovníci proti neviditelné ruce trhu a tuze viditelným hrabivým prackám německých a vólstrýtských bankéřů ?
My Západoasiati s nimi soucítíme, jsme připraveni jim poskytnout bratrskou internacionální pomoc *). Stačí, když se moci v Řecku (a třebas jen v části Řecka) ujme revoluční vláda, a vyhlásí okamžitý odchod své země z NATO a EU. A už mohou vyrazit naše a ruské tanky na další z mnoha osvoboditelských misí.

Čest a Nazdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Jistě - v případě naší vlasti trošičku přejímám blízkou budoucnost. Dnes, v podmínkách zuřícího multikulti, kapitalismu a demokracie naopak my potřebujeme bratrskou internacionální pomoc našich ruských bratří.

s.t.k. řekl(a)...

Konečně mohu jednou souhlasit: Smrt všem "-ismům"!
Začněmež mluvit a psát, jak nám (vlastenecký!?) zobák narostl! [;>)

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak na to raději bacha, vážený STK !
Podívejte se na národního mučedníka Ladislava Bátoru - ten zvolal, vlastenecky, česky a svobodně "Císař je nahý, kníže senilní a intoši do řitě !", a byl za to německými médii vláčen bahnem, a následně českými hobity vyhozen na dlažbu. Jan Hus hadr.
Takže buďte dobrým Čechem, a svůj hlas chytře a vlastenecky pozdvihněte jen v kolektivu - alespoň několika desítek tisíc vlastenců. Třeba na Staroměstském náměstí, až se př.s.J.Paroubek vrátí z Hradu.
Po oznámení souhlasu prezidenta s návrhem na rekonstrukci vlády (= konec multikulti) budeme všichni sborem, svobodně a neohroženě volat vlastenecká hesla, až se budou třást práchnivé kosti celé Euroameriky.

Na shledanou v lepších časech.

Harpyje řekl(a)...

Národní mučedník Bátora je jen prvním z celé řady potenciálních svatých ve vlasteneckém pantheonu, tvrdí autor tohoto neskutečného článku "Tak Bátoru bychom měli. Kdo bude další?" na Psu. Jediná ženská kandidátka je paní soudružka Bobošíková, vedle takových slovutných osobností jako Michal Semín, nebo Václav Klaus jr.
Takže opatrnost je na místě.

Větší vlastenec řekl(a)...

Per ardua ad astra

Ano, národních mučedníků bude víc. Sice již duní právo v jícnu v temně, ale ani zdaleka není dobojováno. Jsou ještě všude temné síly dravé, ostnatých drátů k cíli nastláno.
Euroameričani se spojili v nesvatou alianci se sionisty a papeženci, najali si domácí zrádce-pravdoláskaře a multikulti buržoasii, a chtějí zastavit neúprosně se valící kolo dějin.
Nezastaví, přinejhorším jen zbrzdí. Kolo dějin je jednou rozdrtí.
A pak vyjde soudruh a soukmenovec Bátora z temného žaláře, vyjde ven do jasného světla. Jásot pracujících, pionýrů a zástupců všech složek Národní fronty mu pomůže, přes jeho vyčerpání a špatně zhojené stopy mučení, kráčet k vládnímu ZILu.
Na Pražském Hradě jej přijme prezident republiky V.Klaus. Poté, za přítomnosti předsedy vlády př.J.Paroubka a představitelů ozbrojených a bezpečnostních sil, našemu hrdinovi a mučedníku propůjčí Řád Boleslava 1. 2.stupně a Řád rudého praporu 1.stupně.

A pak se bude tančit všude !

stk řekl(a)...

Píšete: ... svůj hlas chytře a vlastenecky pozdvihněte jen v kolektivu - alespoň několika desítek tisíc vlastenců...
S dovolením Vám to poněkud zkrátím, vážený Vlastimile Větší.
Chtěl jste patrně říci:
Fandi, ale zůstaň hobitem! (nebo Čechem, jak je komu libo...)

stk řekl(a)...

Do Kláry Samkové se já netrefuji, Vlastimile. Asi teď není šťastná. Je jenom (bohužel) ukázkou toho, jak není dobré nevěřit zkušenostem.

Ale, pravda, musí se to zkoušet zas a zas - co kdyby? Nevznikly by mnohé vynálezy a objevy!

...a tak bylo L.P. 2011 jedním českým vlastencem vynalezeno Perpertuum mobile.

Anonymní řekl(a)...

Mám dojem že tento článek je neoběktivní.Multikulturalismus ve skutečnosti selhal.Opravdu nevěřím tomu že by míchání kultur a národů bylo dobré.
Dnes není ostuda být nacionalistou a ztotožnovat se s Ladislavem Bátorou.Myšlenka ČECHY ČECHŮM TU JE a je přijatelná.

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, drahý anonymní vlastenče.
Ale POZOR : Není Čech jako Čech. Jsou mezi námi i tací, kteří by stále chtěli prosazovat multikulti, tu odpornou dceru kapitalismu a demokracie, na úkor našeho tradičního unikulti.
S takovými zrádci se musíme vypořádat ihned po očištění naší vlasti od cizáků, papeženců, buržoustů a dalších cizorodých živlů.

Pohov.