čtvrtek 29. října 2015

MOBY DICK 2005: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

aneb Konec kultury otevřených dveří v Českých Textárnách

Ráno mě rozveselil náš superexpert Hola Mátoha, protože pravil, že bude muset podle nařízení vlády uzavřít toaletu, co máme na patře. Česká vláda a rada Evropy se rovněž starají, abych se nespálil o svůj hrnek s kafem. Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

Dneska je to opět opsáno. Z vládních a evropských nařízení.

Pondělí 24. října 2005

Ráno mě rozveselil náš superexpert Hola Mátoha, protože pravil, že bude muset uzavřít toaletu, co máme na patře.

"Podle nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, musí být zajištěna výměna vzduchu u kabinky aspoň 50 metrů krychlových za hodinu a na jeden pisoár 30 metrů. Máte dva pisoáry a jednu kabinku, výměna vzduchu je přitom jen 100 metrů, budeme vám muset záchod zavřít! Budeme muset, budeme. Dneska už totiž nejde jen o nějaké nezávazné technické normy, ale o zákonné akty, jejichž porušením se páše zločin."

Když jsem navrhl, ať teda zruší pisoáry, a pak se hned vejdeme do zákonných nařízení vlády, pravil vítězně, že to nejde, protože to bychom porušili autorská práva architekta.

Úterý 25. října 2005

Včera jsem si stáhl z Internetu ta nařízení vlády, takže jsem dnes i přes přísný Holův zákaz navštívil naše záchodky. Mátoha byl zrovna na kontrole a tuze se zlobil.

"Vy nerespektujete zákony!" křičel.

"Omyl, dobrý muži," odvětil jsem sladce, "to vy neznáte zákony. Vyšlo totiž nařízení vlády, kterým se mění  nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a podle nového zákona stačí na pisoár výměna vzduchu jen 25 metrů krychlových. Takže ta naše stovka právě postačuje. A krom toho, museli byste v docházkové vzdálenosti 75 metrů zařídit jiný hajzlík."

Středa 26. října 2005

Při dnešní kontrole BOZP mi Mátoha vytkl, že piju kafe z porcelánového pucláku bez ucha. Vytáhl bezdotykový teploměr a řval.

"Keramika smí být zahřáta jen na 56° Celsia, a ten hrnek má 65°! Takže se podle nařízení vlády popálíte! Nedodržujete bezpečnost práce, předhodím vás odborům!"

"Ale já si hrnek podržím vždy jen na pět vteřin, a těch 56° platí pro minutový kontakt," odtušil jsem.

"Jenže nařízení vlády hovoří jenom o kontaktu do jedné minuty, takže vás nechám zavřít, že se úmyslně mrzačíte!"

"Avšak nařízení vlády z roku 2004, kterým se mění nařízení vlády z roku 2001 ve znění roku 2002, zná už dotyk s horkou keramikou trvající do deseti sekund a stanovuje mezní teplotu na 66°. Takže nashledanou."

Čtvrtek 27. října 2005

Dnes mě chtěl Mátoha změřit povrch těla, aby mohl určit, kolik vyzařuji měrné energie a zdali se protizákonně nepotím. Pravil jsem mu:

"Vážený pane, vaše činnost mi zvyšuje srdeční frekvenci nad přípustné hodnoty, určené nařízeními vlády. Dále zvyšujete moji psychickou zátěž a svým poskakováním mě nutíte volit nepřirozené úhly pohledu.V poslední novele je přitom jasně řečeno:

»Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.« Odejděte a zavřete za sebou dveře, prosím."

Mátoha se opět zlobil. "Odejdu, ale dveře nechám otevřeny. Zdá se, že nehodláte dodržovat ROZŘEĎ, kterým ředitel Běsný Kokot nakazuje nechávat v rámci politiky otevřených dveří otevřené dveře!"

Odvětil jsem: "Zákonem jest určeno, že teplota mezi úrovní hlavy a kotníků nesmí být větší než 3° C. Což při otevřených dveří v tomto počasí nelze dodržet. Také je překročena zákonná rychlost pohybu vzduchu. Budete-li furt nechávat otevřené dveře a rozkopávat zavřené, podám na vás trestní oznámení pro porušení zákona v organizovaném spolčení."

Vystrčil jsem zkoprnělého Mátohu ze dveří a práskl jsem mu s nimi před nosem. Když dodržovat zákony, tak všichni, a managoři především!

Pátek 28. října 2005, státní svátek

Ach, to jsem si tenhle týden skvostně užil, to se mi ale krásně ulevilo! Ještěže se čeští předsedové vlád a ministři zdravotnictví  a evropská Rada a Rada Evropy a Evropský parlament tak předhánějí v péči o moji pracovní bezpečnost. Jak je to jednoduché, ubránit se mátohám a kokotům - jen si přečíst těch několik set stran, co každý den vypadnou ze Strakovy akademie. Avšak někdy si myslím, jestli vůbec česká vláda a evropská Rada čtou svá nařízení, než je podepíšou. Číst to asi nemají čas, nejspíš tak tak stíhají podepisovat. Kdyby si je však přečetli, možná by nemuselo docházet k jejich novelizaci každých pár měsíců.

A třeba by je pak ani nevydávali!

Použitá literatura:

Sb. č. 178/2001, 523/2002, 441/2004

Směrnice Rady a občas i Evropského parlamentu 89/391/EHS, 89/654/EHS, 83/477/EHS, 90/394/EHS, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 98/24/EHS, 2000/54/ES, 94/33/ES,  78/610/ES,  92/85/ES

PS 2015: Kolik dělné práce za dalších let musela vykonati česká vláda ve spolupráci s evropskými institucemi!

"Kolik zbytečné práce." (Mrtvá Kočka)
***************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick

Žádné komentáře: