pátek 16. října 2015

MOBY DICK 2005: Skutečné příběhy a osudy Čechů v Sudetech


Češi se měli v Sudetech dobře. Dodnes rádi vzpomínají na dobu strávenou v sudetské základní škole. Němčina se tam učila denně, jednou týdně došlo i na češtinu.

................
Dnes jsem zase opisoval. Výrok z pondělka často pronáší Emanuel Mandler. Další výroky, ohraničené uvozovkami, jsou vybrány a doslova opsány z pondělního a čtvrtečního dílu seriálu "Češi, jež zůstali v Sudetech". Takto se deník Metro ve spolupráci s Radiožurnálem Českého rozhlasu tento týden vracel k 60. výročí konce II. světové války.

Ještě než začnete číst, musím vám vysvětlit jeden pojem, abyste textu rozuměli:

Jako "Sudety" označují bývalí čeští Němci a současní němečtí Češi nejen oblast geomorfologické Sudetské subprovincie (v severovýchodních Čechách, na severu Moravy a v českém Slezsku) ale i celé české pohraničí, obývané od středověku převážně německými osídlenci. (Vždy tu ovšem byly české menšiny.) Toto území patřilo tisíc let ke království českému, jako německé bylo definováno výhradně jen v Mnichovské smlouvě a Německu patřilo pouze v době nacistické okupace.

No, ono se to možná v té Evropě už tak dnes nebere...

.................................................................................................................................

Pondělí 10. října 2005

Tento týden máme VUML s naším bezpečákem Mazancem. Tématem ranní čtvrthodinky je  výročí Mnichova. Dnes byla přednáška nesena myšlenkou:

"Čechy nikdo nevyháněl, zbytečně utíkali sami. Kdo chtěl mohl zůstat."

Tak táta, blbec, utíkal zbytečně. Možná mu vadila oslavná střelba do oken.

Úterý 11. října 2005

Mazanec vzpomínal (ročník jednadvacet, pro České Textárny pracuje ve stejné funkci od roku 1941), co mu říkali mladší kamarádi z jejich tehdejší mládežnické skupiny:

"Dodnes rádi vzpomínají na dobu strávenou v sudetské základní škole. Němčina se tam učila denně, jednou týdně došlo i na češtinu."

Středa 12. října 2005

Mazanec při své přednášce pustil i rádio:

"Češi se měli v Sudetech dobře. Němečtí muži byli ve válce a na hospodářství byla spousta práce, kterou ženy, starci a děti nezvládali. Za chlapskou sílu se platilo jídlem i zlatem," konstatuje pamětník v českém veřejnoprávním rozhlase.

Čtvrtek 13. října

Čechům v Sudetech začalo být ouzko až po válce. Václav J. v Českém rozhlasu na tu dobu, kterou prožil ve vsi Vstiše, dříve Stiechu,  vzpomíná takto:

"To víte, je to vesnice. Každej na někoho něco má, něco si provedli. Když přišla možnost si to vyřídit, vedl soused souseda pryč pod flintou."

A Karel J. dodává: "Třicet kilo, vy nemít nic. Nic."

To by se za Hitlera stát nemohlo!

Pátek 14. října

Dnes čte Mazanec z novin. A tak jsme se dověděli, že po válce na tom byli absolutně nejhůře potomci českých bratří, kteří v době protireformace utekli na sever od našich hranic. Podle redaktora Metra Martina Sobotky:

"Čeští exulanté si v Německu žili dobře až do příchodu Hitlera. Museli se přejmenovat oni i jejich vesnice. Stejně tak nacisté zavřeli i české školy. Tím ale obtěžování skončilo, doma stále směli mluvit česky." No tak sláva, obtěžování skončilo, on ten nacismus nemohl být tak hroznej. Ale potom, co přišli Rusáci!

Vzpomíná Erna S.:

"Po osvobození nastaly těžké časy. Byli jsme obtěžováni Rusy i Poláky. Nevěřili nám, že jsme Češi. Pro ně jsme byli Němci."

Nakonec se museli z rodného Husince u Střelína stejně vystěhovat - do Československa.

"Přitom tom se k nim [naše vláda] zachovala hůř než německá vláda k našim sudetským Němcům. Za svůj majetek v Polsku nedostali žádné odškodnění."

Ale jaké Polsko, porád? Erna se zlobí:

"Mě uráží, že se o Střelínu mluví, jako že je v Polsku. Byl v Německu a my už jsme si tam zvykli."

No, teda, on ten Střelín je po válce jaksi v tom Polsku, ještě. Nebo se to v té Evropě už tak nebere?

Sobota 15. října 2005

Celý uplynulý týden jsem denně zvracel. Ale proč, můj deníčku, když jsem vůbec nenavštívil kantýnu mistra Mlhy?

***************
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick

Žádné komentáře: