úterý 26. října 2010

Zrada změny času

Mnohé se od roku 2002 změnilo (tehdy byl například premiérem jistý pan Špidla, žil ještě jistý rotvajler Bart i jistý pekař Pecka), ale zrada přechodu času zůstává. Dávám na net znovu svůj dávný článek, tentokráte v předstihu, abych všechny varoval před zradou přechodu na "zimní čas" - který není!

Už je to za námi. Užili jsme si dne, který trval pětadvacet hodin. Někdo si mohl hodinku déle pospat, někdo si mohl hodinku déle zaflámovat. Osádky nočních služeb si zase vykázaly devět hodin nočních příplatků. (Tedy osm a půl, užily si přece i půlhodinové pracovní přestávky.) Různé automatické systémy zvládly přechod času různě. Nejhůře ho zvládaly lidské systémy, z nichž některé přišly po víkendu do práce o hodinu později, jiné o hodinu dříve. Protože se to furt plete! Změna času je vždy zrádná.

První zrada se týká zimního času a je to ta zrada, že zimní čas není. Vrátili jsme se totiž k normálnímu pásmovému času středoevropskému (SEČ). Skutečný zimní čas byl zaveden krátce po některé válce, kdy v listopadu přišla další změna a vstávalo se ještě o další hodinu později, takže se během roku vystřídaly celkem tři časy.

Druhá zrada změny času je, že když se šejbne hodinu sem, tak se šejbne hodinu tam a pokud si nenajdeme pevný bod, šejbneme tím časem na druhou stranu. Je to zrada relativity. Zdá se, že když budeme o hodinu později vstávat, tak když jsme zvyklí vstávat v šest, tak vstáváme vlastně až v sedm.

Ano - ale v sedm letního času. Což je šest středoevropského. Je to o hodinu později. Ale pokud chodí páníček s pejskem pravidelně v šest hodin ráno na procházku, marně se těší jako Aston, že bude Bartem vyvrtáván z peřiny až v sedm. Bude vyvlečen zpod duchen v šest hodin, jako vždy. Jenže v šest letního času, čili v pět středoevropského. Takže v neděli se hukázalo, jak kdo vstával. Avšak v nedělní ráno bývá klid největší. Ostatně - proto je právě na tuto dobu přehození času plánováno.

Oni si psi zvyknou, spát o hodinu déle je mnohem příjemnější, než si naopak noc o hodinu krátit. Zvykly si i krávy, zvykli si koně i lidi. Většinou. Jenom pekař Pecka si nezvykl. A ještě si nezvykl Josef Hvězda, kdysi dlouhá léta hlavas na letním odborářském táboře v Dobronicích na Lužnici, kde byl znám coby Admirál. V jeho táboře platil čas táborový a byl to čas středoevropský. Ráno každého ven ze stanu vyhnalo včas sluníčko. Poledne bylo opravdu, když stálo Slunce v nadhlavníku - i polední klid panoval právě přes největší úpal. Zato mohly děti sedět dlouho do noci u táboráku - o hodinu déle, než na jiných táborech. Ono honit mládež do stanu v deset večer (letního času), necelou hodinu po západu Slunce!, ještě za téměř plného světla, je vskutku zvrácenost.

Šejdrování časem je pozůstatkem doby energetické krize. V krizích vždy občan spíš poslechne a nechá se manipulovat. A manipulátorům to velice lahodí, takže manipulaci rádi prodlužují, i když už krize dávno pominula a vždy mají dostatek důvodů, proč je nutno manipulovat svobodou občana i nadále.

A to je ta největší zrada!

U nás v práci máme od dávného dávna ze vstupní haly vyvedeny dále do nitra budovy dvě schodiště. To jedno vždy bolševici zavírali. Museli padnout, aby se otevřel i druhý průchod. Pak vypukla Válka v Zálivu. Je to už - hodně, skoro dvanáct let. Tehdy, z bezpečnostních důvodů, aby vrátní mohli zkoumat případné teroristy co nejpohodlněji, bylo druhé schodiště opět uzavřeno. A je zavřené dodnes.

Špidlova vláda chtěla povodňovou krizi zneužít k prosazení svých dávných daňových představ. To jí neprošlo poslaneckou sněmovnou, za mohutného troubení médií. Ale zato v tichosti pražský magistrát zneužil povodní k tomu, aby nadlouho (a možná i navždy) zneprůjezdnil nečekané úseky města. Proč je polovina ulic v Praze a mostů přes Vltavu uzavřena? Desítky a stovky policistů tu straší a sledují, jak v pohodě projíždějí auta s vyjímkami... Protože pro načalstvo je pohodlné tvrdit, že tu je krize, či dokonce občas krizi i vyvolat (nedostatek času k výběrovému řízení...), aby mohlo sáhnout k manipulaci a diktatuře.

Špidla je diktátor přeukrutný, což dokazuje i to, že svolává zasedání vlády už na šestou hodinu ráno. Však je krize - tentokrát rozpočtová.

Stejnou diktaturou je i dnes úplně zbytečné šejdrování časem. Že ho mají všude v Evropské unii?

No - právě!

Psáno v Praze dne 16. a 30. října 2002, na Neviditelném psu vyšlo 31. října 2002

16 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Vím, že jsem šťoura, ale nedá mi to. Osádky nočních služeb si hodinu příplatků navíc nevykážou. Podle zákona se hodina navíc (ani namíň) při změně času nepočítá, letos stejně jako v roce 2002.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
jako elektrikář sleduji svou specializaci a před pár lety ČEZ oznámil, že zavedení letního (zimního) času nemá měřitelný vliv na spotřebu elektrické energie. Míněno porovnáden (týden) předtím/poté.
Důvodem je to, že dříve se v práci rozsvítilo a to bylo vše. Dneska ale i kanceláře pouští počítače a spoustu dalších zařízení, které běži bez ohledu na den/noc a naopak svícení obstarávají "úsporky", čili jen 25% původní spotřeby.
Čili přechod letní/zimní čas je archaický nesmysl, který jenom ti nevzdělanci nahoře prostě nechtějí zrušit.
Petr Kohout

informace řekl(a)...

Snad to pod tento článek nepatří, ale chtěla bych vás informovat, že v noci z předvčerejška na včerejšek skonala chobotnice Paul v německém akváriu v Oberhausenu, slavná tím, že předpověděla vítězství Španělska na světovém fotbalovém mistrovství. Určitě si na ni pamatujete. Španělští fandové chtějí vyhlásit národní smutek.
Chobotnice asi zemřela, podle nepotvrzených zpráv, na přežrání, dávali jí pořád nové otázky a tak odpovídala a odpovídala, až to její trávicí ústrojí nevydrželo.
http://www.televisionando.it/articolo/mondiali-calcio-2010-e-morto-il-polpo-paul/38055/

drak řekl(a)...

Pan Stanislav Pecka již bohužel není dnes mezi námi, zemřel 31.8.2009.

Můj názor na šíbování s časem je totožný s názorem pana Pecky, považuji to za projev arogance moci.

Letní čas ze strany EU byl zaveden typicky "eurounijním" způsobem, tedy nejdříve byla dotázána ta pracoviště akademií věd jednotlivých členských států, která se touto problematikou zabývají na stávající stav a na jejich doporučení v této věci. Potom, aniž by bylo k nějakým doporučením přihlédnuto, či vůbec proběhla nějaká diskuze na dané téma, bylo jednotlivým členským státům nařízeno, kdy letní čas na území celé EU začíná platit a kdy končí. Ono to skutečně není zrovna jednoduché, protože v EU máme oblasti, které se nacházejí za severním polárním kruhem a také území kolem středozemního moře. Pro tak rozsáhlé území stanovit jednotnou dobu optimálního trvání letního času prostě nejde.

Když to tedy shrneme, tak v případě, že by bylo nezbytné letní čas zavést, tak z energetického a biologického hlediska by bylo nejlépe provést to podle geografických pásem a pro pro severské země ho nastavit např. na 3-4 měsíce v roce, ve středním pásmu na 4-6 měsíců a v jižním na 5-7. To by ale způsobilo poměrně slušný chaos v jízdních řádech a dalším. Proto byl čas nařízen jako jednotný a platný pro všechny členské státy stejně. Nelze-li jednoznačně stanovit optimální dobu trvání letního času pro celé území EU, protože se to v jednotlivých pásmech liší, bylo by logické, že se to udělá nějakým kompromisem mezi severem jihem, tedy že se letní čas zavede, ale jen na dobu 4, 5 či 6 měsíců, tedy jako jakýsi více či méně vážený průměr všech pásem, ale to se nestalo, vzalo se to direktivně podle jihu a basta, konec debatám, asi podle přání pana Barrosa či co. Jenže za tohoto stavu věcí se jaksi vytrácí efektivita používání takto nařízeného letního času, protože zatímco na jihu to pořád ještě nese jakési mizivé úspory, tak na severu a ve středním pásmu to naopak vede k plýtvání.

Výše úspory energií při zavedení letního času se prý pohybují v řádech setin až desetin procenta, což se celé pohybuje kdesi kolem hodnoty statistické chyby, takže výše těch úspor, která sama o sobě není nikterak závratná, se navíc ještě snižuje, když kvůli zbytečně dlouhému trvání onoho letního času na severu a ve středním pásmu začínáme plýtvat. Za těchto okolností se přímo nabízí otázka, zda není lépe ten letní čas přestat používat úplně.

Za daného stavu věcí, kdy na jedné straně se zaváděním úsporných svítidel celková výše úspor klesá tak či onak z jiných objektivních důvodů, letní čas je zaveden tak dlouhý že vlastně po dobu několika měsíců jsou úspory z jihu kompensovány plýtváním na severu a ve středním pásmu, takže se vlastně neušetří nic, nám tu už zbývá jen ten buzerační a mocenský efekt, který ta věc má a to už je ale opravdu lépe ho zrušit úplně a bez náhrady.

Třeba se někdy dočkáme, pitomost a arogance se bohužel šíří rychleji a projevují silněji, nežli zdravý rozum.

drak řekl(a)...

Chobotnice bych se byl býval rád zeptal na to, kdy ta pitomost v podobě letního času přestane platit, ale zdá se, že to už nestihnu :-)

drak řekl(a)...

Ještě k té chobotnici, ona spousta, ne-li většina z nás má problémy kvůli nadměrnému příjmu potravy a nedostatku pohybu, což vlastně platí i pro chobotnici v akváriu, zejména když se jí moc "vyptávají". Jak je vidět, nic se nemá přehánět :-)

Anonymní řekl(a)...

Ano, vlády se mění, parlament a senát také, všichni podnikají veledůležité kroky pro záchranu ekonomiky a nápravě takovéto evidentní hlouposti a stupidnosti se všichni vyhýbají. Možná by stálo za to zjistit, kolik ten posun stojí a až pak by to někdo vítězoslavně vytáhl jako další možnost úspory státního rozpočtu...

drak řekl(a)...

Letní čas (1)

Pan Stanislav Pecka již bohužel není dnes mezi námi, zemřel 31.8.2009.

Můj názor na šíbování s časem je totožný s názorem pana Pecky, považuji to slušně řečeno za svinstvo. Možná, že ne tak veliké svinstvo, jakým je podpora alternativních zdrojů el. energie u nás, ale pořád je to svinstvo.

Letní čas ze strany EU byl zaveden typicky "eurounijním" způsobem, tedy nejdříve byla dotázána ta pracoviště akademií věd jednotlivých členských států, která se touto problematikou zabývají na stávající stav a na jejich doporučení v této věci. Potom, aniž by bylo k nějakým doporučením přihlédnuto, či vůbec proběhla nějaká diskuze na dané téma, bylo jednotlivým členským státům nařízeno, kdy ono svinstvo zvané letní čas na území celé EU začíná platit a kdy končí. Ono to skutečně není zrovna jednoduché, protože v EU máme oblasti, které se nacházejí za severním polárním kruhem a také území kolem středozemního moře. Pro tak rozsáhlé území stanovit jednotnou dobu optimálního trvání letního času prostě nejde.

drak řekl(a)...

Letní čas (2)

Když to tedy shrneme, tak v případě, že by bylo nezbytné letní čas zavést, tak z energetického a biologického hlediska by bylo nejlépe provést to podle geografických pásem a pro pro severské země ho nastavit např. na 3-4 měsíce v roce, ve středním pásmu na 4-6 měsíců a v jižním na 5-7. To by ale způsobilo poměrně slušný chaos v jízdních řádech a dalším. Proto byl čas nařízen jako jednotný a platný pro všechny členské státy stejně. Nelze-li jednoznačně stanovit optimální dobu trvání letního času pro celé území EU, protože se to v jednotlivých pásmech liší, bylo by logické, že se to udělá nějakým kompromisem mezi severem jihem, tedy že se letní čas zavede, ale jen na dobu 4, 5 či 6 měsíců, tedy jako jakýsi více či méně vážený průměr všech pásem, ale to se nestalo, vzalo se to direktivně podle jihu a basta, konec debatám, asi podle přání pana Barrosa či co. Jenže za tohoto stavu věcí se jaksi vytrácí efektivita používání takto nařízeného letního času, protože zatímco na jihu to pořád ještě nese jakési mizivé úspory, tak na severu a ve středním pásmu to naopak vede k plýtvání.

drak řekl(a)...

Letní čas (3)

Výše úspory energií při zavedení letního času se prý pohybují v řádech setin až desetin procenta, což se celé pohybuje kdesi kolem hodnoty statistické chyby, takže výše těch úspor, která sama o sobě není nikterak závratná, se navíc ještě snižuje, když kvůli zbytečně dlouhému trvání onoho letního času na severu a ve středním pásmu začínáme plýtvat. Za těchto okolností se přímo nabízí otázka, zda není lépe ten letní čas přestat používat úplně.

Za daného stavu věcí, kdy na jedné straně se zaváděním úsporných svítidel celková výše úspor klesá tak či onak z jiných objektivních důvodů, letní čas je zaveden tak dlouhý že vlastně po dobu několika měsíců jsou úspory z jihu kompensovány plýtváním na severu a ve středním pásmu, takže se vlastně neušetří nic, nám tu už zbývá jen ten buzerační a mocenský efekt, který ta věc má a to už je ale opravdu lépe ho zrušit úplně a bez náhrady.

Třeba se někdy dočkáme, pitomost a arogance se bohužel šíří rychleji a projevují silněji, nežli zdravý rozum.

barbucha řekl(a)...

Letní čas je nesmysl...ale divili byste se, kolik lidí si v něm libuje. Rekrutují se, pravda, z těch nešťastníků, které jejich práce srdečně nebaví...a nemůžou se dočkat, až budou mít padla a konečně (ještě za denního světla!!) začnou žít.

Šaman řekl(a)...

Faktická: EU zavedla letní čas v rámci opatření ke zmírnění ropné krize. ČSSR zavedla letní čas 1979 po novoročním blackoutu. Později jsme přešli na systém EU, kdy se čas nepřesouvá v září, ale v říjnu. Výsledek (z wiki):
Podle měření zaměstnanců Pražské energetiky je úspora elektrické energie pouze v období okolo rovnodennosti v rozsahu jednoho procenta, v letních měsících nemá letní čas na spotřebu elektrické energie v podstatě žádný vliv, protože přirozené osvětlení je i tak dost dlouhé a prodloužení letního času do října znamenalo v porovnání s předchozími roky ztrátu, protože ztráty za říjen se vyrovnají úsporám za září.

Tož - úsporami ke ztrátám!!!

A.S.Pergill řekl(a)...

LČ sám o sobě je IMHO dostatečným důvodem k rozbití EU (dá se předpokládat, že vystoupení jednoho státu z toho blbince by mělo lavinový efekt).

drak řekl(a)...

barbuše:

Ano, takových je bohužel většina a čím víc jsou schopni zaznamenat, že někomu to třeštění s časem opravdu vadí, se tím větší chutí mu ho dopřejí.

Šamanovi:

Podle mého už se o úspory dávno nejedná to mohlo platit tak maximálně do roku 198něco, nyní už je to velmi diskutabilní a naopak už spíše převládají škody, neboť sem tam ten úžasný vynález například z nějaké části dopomůže někomu k psychickému zhroucení či rovnou sebevraždě, takže si troufám odhadnout, že negativa spíše převažují. Ono už jenom spočítat úspory energií není úplně snadné, ale co se týče těch dalších, vedlejších nákladů s tím spjatých to už je mnohem nesnadnější, protože ony tu jsou, ale v oficiálních statistikách se to vyhledat nedá. Jenže nějaká parta úředníků v tom nachází opodstatnění své zbytečné existence a v tom je asi ten největší zakopaný pes. Když přijde krize, a je jasné, že se musí šetřit, tak podnikatelská sféra klidně zredukuje počty pracovních míst o 20-40%, platy o 20-30% a nic se neděje. Jakmile se řekne úředníkům ministerstev a policajtům, že mají ušetřit pouhých 10%, tak máme ucpanou Prahu, plnou televizi Štěchů a dalších odborářských vyžírku a oranžový senát. Asi už je těch státních zaměstnanců víc, nežli těch co je živí, jinak si to nedovedu vysvětlit.

A.S.Pergillovi:

Důvodů proč být v EU je celkem dost, důvodů porč v ní naopak nebýt zrovna tak, možní víc, než těch prvních. Letní čas patří k těm proč tam nebýt, ale řekl bych že rozhodně nepatří k těm nejzávažnějším. To už ten prapodivný bianco šek v podobě lisabonské smlouvy to už je jiná.

barbucha řekl(a)...

Já jsem asi alternativně inteligentní, protože jsem přesvědčená, že den má stále stejných 24 hodin...proč tedy ti dobří lidé nevstanou (ale sami!) o hodinu dřív, aby se mohli tvořivě rýpat ve svém záhumenku? Že tito pilní skřivani stejně každý večer zcepení už při zprávách, není pro mě důvod, aby mě každoročně (a celých sedm měsíců) okrádali o hodinu sladkého spánku...Fakt mi zle lezou na nervy.

Co se úspor týče...počítám se také k státním zaměstnancům. 10% se dá akceptovat (i při absenci naděje, že to národnímu hospodářství pomůže - čili že zmíněná úspora nebude promrhána jinou cestou, prostě s tím nic nenadělám a ať nežeru), ale původní záměr vlády by mě ochudil minimálně o 40%. To je trošku rozdíl, vzdát se pomalu poloviny příjmu...a k ničemu, viz závorka. Aniž bych byla v odborech či volila socany, radostí jsem při té představě věru neskákala.

STK řekl(a)...

Dotaz k medvědímu strašidlu:
Jsa rovněž (ještě) zaměstnancem příspěvkové organizace se ptám: Jak Barbucha došla k těm 40%? Když přijdu o 40% a státu dám 10%, komu dám 30%?

Ke skřivanům mám podobný postoj. Mám je rád, pokud ráno nezpívají nebo nenutí zpívat i mě. Večer ať si klidně ztuhnou před TV. Přikryju je a dokonce ani nebudu zbytečně dělat kravál...