středa 20. října 2010

Několik poznámek k rasismu v Čechách

Stalo se mi jednou, že jsem se ocitl poblíž šokujícího výjevu: Na ulici ležela v bezvědomí mladá žena, která omdlela. Kolem ní se válely tašky s nákupem, které při pádu upustila. Její tři děti se ji snažily vzkřísit. Automatická reakce civilizovaného člověka je přiskočit ku pomoci. Moje automatická reakce byla co nejrychleji zmizet. Nejspíš je zfetovaná, pomyslel jsem si. Byla totiž výrazně tmavé pleti a její děti nemluvily česky. Musel jsem se vědomě přemoci a místo automatismu zapnout vyšší nervovou soustavu, abych udělal to, co je normální: pomoci člověku v tísni.


Nikdy jsem neměl žádnou osobní negativní zkušenost s Romy. Nikdy jsem neviděl žádného zfetovaného Roma. Musím říci, že lidé "odhadují situaci" nejen na základě svých zkušeností, jak se zde na Psu psalo v diskusi, ale i na základě předsudků. Moje automatická reakce mne vyděsila. Snažím se teď jisté situace vidět jiným pohledem.

Když jsem svůj zážitek vyprávěl v jedné demokratické společnosti, udivila mne reakce: Ti lidé byli nadšeni, že jsem se veřejně přihlásil ke svému předsudku a vysvětlovali mi, že jsem tak reagoval proto, že Cikáni prostě takoví jsou a že si za to můžou sami... Úděs! Ta žena prostě ležela na zemi a nebylo patrno, jestli vybydlila byt, kradla v obchodě nebo fluktuovala v práci.

"Proč jsou lidé v našem státě předpojati proti Romům a ne proti černochům?" Protože černochů je u nás mnohem míň než Romů. (Ani to je vždy neochrání: Zabitý Súdánec na Jarově není zdaleka první zahraniční student, který byl u nás napaden.) Pamatuji se, že dříve, když byly větší koncentrace Vietnamců v průmyslových zónách, že o nich Češi mluvili jako o "rákosnících". A krom toho, na což každý nějak zapomíná: Cizinci se u nás chovají jako v cizině, snaží se přejímat místní zvyklosti a zbytečně nevyčnívat. Romové ale nejsou cizinci!

Dále: Romové mají v této zemi problémy kvůli barvě své kůže a je licoměrnost tvrdit, že ne. Setkal jsem se s Romem, který si mi stěžoval, že nemohl dlouho najít zaměstnání. Na úřadě práce mu nalezli asi deset příležitostí, telefonicky se vždy domluvil, jakže se na něj těší. To skončilo v okamžiku, kdy se dostavil osobně. Většinou mu řekli už na vrátnici, že bohužel se mezitím místo obsadilo, než k nim dojel tramvají. Nakonec našel zaměstnání na americké ambasádě.

Dnes může státní úředník označit "osoby s pochybnou pověstí, jako například osoby romského původu" za nepřijatelné i pro ty kotelny, které dříve sloužily jako poslední útočiště pochybných disidentů! To, co ti úředníci napsali, si spousta jiných odpovědných myslí.

Něco jiného je občan na ulici, který raději přejde v noci na druhou stranu ulice, než aby riskoval setkání s Romem a něco jiného je úředník či politik, který z bezpečí své židle rozhoduje o (ne)zaměstnání jemu nepohodlného člověka. Něco jiného je "přirozený odpor obyčejných občanů" a něco jiného je institucionalizace rasismu. Tím míním to, že když se hospodský rozhodne nenalévat někomu kvůli jeho "etnické příslušnosti", tak že v tomto státě neexistuje právní možnost, jak mu v tom zabránit. Tím míním, že je v tomto státě normální, že existují starostové, kteří podporují romský exodus do zahraničí. Tím míním, že existují zákonodárci, kteří si myslí, že vyřeší romský problém tím, že jim umožní kočovat!!! A ostatním to připadá normální.

Cením si každého, kdo se snaží najít cestu, jak Romům pomoci. Já se také snažím a taky nevím, jak na to. Tyto řádky bude číst asi jenom málo Romů. Snad tedy několik připomínek Čechům:

1. Neexistuje trestná činnost "etnika", jenom jednotlivých lidí.

2. Je zde spousta romských rodin, ve kterých se děti ani romsky neučí, rodiče je vychovávají jako Čechy. Snaží se jim usnadnit život, což je pochopitelné, ale smutné. Tito snědí Češi jsou bráni jinými Čechy jako "cikáni".

3. Přestaňme o sobě mluvit jako o "bílých". Tak dobře všechny svoje prapředky asi neznáme.

Jsou zde smíšené rodiny, jejichž děti jsou označovány jako "míšenci" (a to je snad ještě hroznější, než jim nadávat do "černých hub"). Světlejší děti z těchto rodin mají snažší život, než jejich tmavší sourozenci. Tuto skutečnost by neměla česká společnost omlouvat nějakými pravěkými atavismy, přirozenou obranou nebo poukazováním na "trestnou činnost etnika". Je to něco, za co bychom se měli stydět. Myslím si, že pokud se každý z nás zastydí po nějaké "přirozené reakci", jako jsem se já zastyděl po tom, co jsem chtěl nechat mladou Romku ležet na ulici, že by to mohlo pro začátek stačit.

Psáno v Praze dne 9.11.1997, poprvé vyšlo v Neviditelném psu jako příloha v příslušném týdnu

32 komentářů:

gogo řekl(a)...

jo dobré skutky.....onehdá jsem stál na parkovišti v Globusu a čekal,až vyjede auto, abych zaparkoval...mezitím přijelo z druhé strany další, jak se následně ukázalo, s diskriminovamou rodinou. Ty nadávky, které jsem od nich slyšel, bych přál všem humanistům...teprve rasantní protiútok je alespoň odehnal od auta a to jsem se bál, že mi ho minimálně rozkopou...škoda, že nebyl poblíž nějaký multikulturalista, aby mi poradil....

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane,
asi bych taky neodolal a zjišťoval, co se děje. Nicméně je fakt, že to může být volavka lupičské party. (Jsem toho názoru, že za něco takového by se měla celá parta, rasa sem, rasa tam, postavit k nejbližší zdi a na místě odstřelit, protože zcela evidentně ohrožují na životě kohokoli dalšího, kdo opravdu bude mít nějaké zdravotní problémy.)
MMCH v pondělí cestou z práce jsem jel v trolejbuse poblíž "snědorodinky" matka se dvěma dospělými a jedním cca 10 - 12 let syny. Naplno, na celý trolej jim povídala, jak ji policajti prohledávali kvůli čórnuté peněžence, a jak ona ji chytře vrazila komusi kolem do kapsy, takže byla "čistá", tak se to dělá, milí synci! A hrozně se rozčilovala, že kteréhosi příbuzného chytli při krádeži, povalili ho na zem a kopali do něj. Absolutně neměla strach z toho, kdo to uslyší.

Anonymní řekl(a)...

Šamane, díky za rady, ale "Rubikon" překročit neumím:

1) pokud je v nějakém "etniku" trestná činnost výrazně vyšší, než v ostatní populaci, není divu, že je na toto "etnikum" pohlíženo tak jak je na ně pohlíženo

2) Češi "romského původu" to mají těžší, ale nelze z toho vinit Čechy jiného původu, ale právě a jen etnikum z kterého vzešli. Podívejte se třeba jen jak se za dobu cca 20 let změnil a mění pohled na vietnamskou komunitu - je to dáno hlavně jejich pracovitostí, vzděláním dětí atp.

3) jako o bílých o sobě mluvíme hlavně proto, že je nám stále zdůrazňována odlišná barva pleti právě toho jiného etnika (nyní nazývaného "romské"). Pokud by bylo na všechny občany tohoto státu pohlíženo stejně bez ohledu na barvu pleti, nebyly by problémy. Bohužel si stále někdo na základě své tmavší barvy pleti nárokuje výhody a pak není divu, jaké to má důsledky... Např. zmiňovaní černoši žádné výhody nemají a proto vůči nim není žádné averze (až na občasné excesy pitomců typu hololebců - tyto excesy jsou ale zdůrazňovány, medializovány a dávány jako důkaz rasismu většiny vůči všem "barevně odlišnýnm", čímž ale nejsou - není pak divu, že "bílá většina" je a bude stále více naštvaná a tím se roztáčí nebezpečný kolotoč).

informace řekl(a)...

Už jsme zase u cikánů. To kvůli procesu se žháři z Vítkova?
Problém s cikány je neřešitelný. Jednou jsou v Evropě a klidně si po ní brouzdají, dělají, co chtějí a všichni jaksi ostýchavě potajmu se je snaží nastrčit sousedům, aby se jich zbavili. Nějaká komisařka Redingová se rozčílí, začne urážet prezidenta státu, vyhrožovat mu. A nic se tím neřeší. Jen komisařka ukáže, že je autorita.
Řešení, co navrhuje Pergill, není řešení, protože je v dané situaci neproveditelné.
A tak máme kolem tohoto "národa bez státu" mluvit pořád dokola?
Taky se jim na ulici vyhnu. Vykradli mi byt, když byl manžel v nemocnici, právě v návštěvních hodinách. Vyčíhali si, až nebude nikdo doma. A to jsou ti italští, usedlí. A to nejšem sama. Vykradli už všechny byty kolem v přízemí nebo prvním patře. A policie? Vzala si otisky prstů, prý pro archiv.
Jedinec nedělá etnii. Ale těch jedinců je nějak moc.

stk řekl(a)...

Jen malá poznámečka: Pořád jsme u té pozitivní diskriminace. Král je ale opravdu nahý!

Člověk se může chovat jako "poslední spravedlivý", ale pak není uvěřitelný, protože se v i jen lehce krizové situaci bude chovat jako blb.
O Cikánech a hůř. o "Rómech", nejpozitivněji mluví ti, kteří s nimi ještě neměli moc "tu čest".
Ti co měli ("tu čest") si každého, kdo se podobá těm, kteří jej: okradli, zmlátili, vykradli atd... důkladně prověří. PPO, princip preventivní ostražitosti. Řeknu vám, že když najdu Cikána, který se chová tak, jak je zde většinovým zvykem, mám obrovskou radost. Jsou, jistěže jsou. Není jich moc a to jsou skutečně ti, kteří nezaviněně trpí opovržením většinového etnika. Ale z 90% ví, kdo tu situaci zavinil a čím.

To jen mladí kavárenští intoši sprdávají zbytek lidstva za "rasýzmus". A organizace Rómů, kterým o Cikány jde až v poslední řadě. Viz senátorka Janáčková (je to držka nevymáchaná, ale ví, že král je nahý) a "problém sirek".

P.S.: Při posledních volbách jsem od ní taky dostal sirky. Dvoje. Zatím jsem si jimi zapálil jen párkrát cigaretu, když jsem si někam založil zpalaovač. Teď už ani to. Nekouřím.

barbucha řekl(a)...

Nevím, proč by se měl příslušník majoritní společnosti vůbec za něco (ve vztahu k naší menšině) stydět... dokud se zmíněná menšina nezačne stydět za vykrádání našich bytů, tašek a peněženek.
No, nakonec tu žijí teprve pár set let, tak na ně nespěchejme...

drak řekl(a)...

Soužití s Cikány 1. díl

Kdybych byl na Šamanově místě, určitě bych se té ženě pokusil pomoci, ale nejdříve bych se pokusil se ujistit, zda to není past. Ochota přispěchat na pomoc již nejednou byla po zásluze potrestána rumunskými Cikány, kteří poblíž dopravních tepen či rovnou na nich nalíčili své pasti na lidi ochotné pomoci. Mimochodem, za tohle bych zavíral na hodně dlouho a do hodně odpudivého vězení, protože tento druh trestné činnosti považuji za zvláště zavrženíhodný, neboť zvyšuje i beztak vysokou míru cynismu ve společnosti.

Kdysi dávno, v naivní snaze osídlit pohraničí, získat další pracovní sílu, např. do vítkovických železáren, se bolševik rozhodl civilisovat naše Cikány a donutil je přestat kočovat, živit se jejich tradičním řemeslem, tedy třeba dráteničinou, kovářstvím, věštěním a drobnou kriminalitou a začít žít tak, jako všichni a živit se jako všichni. Nebyl v tomto svém úsilí moc úspěšný ale na druhou stranu, nebyl v něm úspěšný skoro nikdo, kdo se o něco takového pokusil.

Chceme-li uspět, je nezbytné přestat si brát servítky před papuli a multikulturní newspeak, spolu s multikulturními předsudky a tabu hodit za hlavu, je to totiž akorát tak slepá ulička, která nikam nevede.

Co se Cikánů týče, musíme pracovat zacíleně především s jejich mladou generací, musíme jí bezpodmínečně donutit vzdělat se a nabýt nějakých profesionálních dovedností, které jí umožní uplatnit se na trhu práce. Budou-li rodiče neposílat své děti do školy, tak patří zavřít až zčernají. Musíme naučit jí ctít naše hodnoty. Pokusit se dosáhnout toho musíme tím, že ovlivníme koloběh prostředků, které plynou směrem k nim tak, že Cikáni neuvidí skoro žádné hotové peníze, budou-li na dávkách, tak sociální pracovnice rovnou uhradí nájemné a služby za bydlení a pod. prostě Cikán dostane do ruky minimum peněz, které by mohl prohulit či prochlastat na úkor svých dětí, maximum dávek v jejich prospěch prostě bude muset automaticky a mimo jejich fyzický dosah skončit tam, kde patří, tedy v platbách za bydlení, jídlo dětské oblečení a potřeby. Aby se jim i jiným jouzům snížil apetit na návštěvy v cizích bytech a pozemcích a pod., je nutné posílit právní ochranu bydlení a soukromého majetku a to tak, že dojde-li v bytě k usmrcení zloděje při krádeži, ať už někým, kdo tam bydlí, nebo i instalovaným technickým prostředkem, tak se prostě odepíše jedno rodné číslo z evidence a tím to prostě skončí, nemá se živit krádežemi. Ne, že hlídač na skládce, který zastřelí jednoho ze skupiny Cikánů, která ho na skládce fyzicky napadla, protože je nechtěl nechat plundrovat a krást, bude vyšetřován kvůli podezření z vraždy. Kde to jsme?

drak řekl(a)...

Soužití s Cikány - 2. díl

Měli bychom si také uvědomit, že je-li například příjem čtyřčlenné rodiny zhruba 40.000,- Kč čistého, a to je na tom ta rodina ještě celkem dobře, tak hrubým odhadem asi tak 15.000 měsíčně dá na bydlení včetně úhrad energií a pod., dalších cca 12.000 - 15.000 vydá za jídlo, na něco jiného jí zbyde nějakých cca 10.000 měsíčně. Když nějaký zfetovaný jouza, může to být Cikán ale nutně nemusí, navštíví jejich vozidlo za účelem odcizení např. autorádia a zničí u toho dveře, škoda cca 10.000,- Kč, poškodí palubní desku, dalších 10.000,- Kč a zcizí autorádio za dalších několik tisíc Kč, které navíc prodá za pár stovek, tak tím tu rodinu obral o veškeré "volné" peníze na víc než 2 měsíce dopředu. Dáte-li si do auta jakýkoliv technický prostředek, který onoho jouzu zabije či zraní, tak prostě budete mít velké problémy. Až se toto změní a živit se parasitním způsobem života bude velmi těžké, nebo takřka nemožné, tak i Cikáni toho nechají zkusí si najít více "průzchozí" způsob obživy. Zatím k tomu ale nemají mnoho důvodů, bohužel.

Znám několik jednotlivých Cikánů a celých cikánských rodin a tito lidé žiji celkem normálně. Chovám k nim proto velkou úctu, protože jsem si dobře vědom toho, že to nemají ani trochu jednoduché. Jedno pravidlo ale dodržují všichni ti, které znám, skoncovali jednou provždy s jakýmikoliv kontakty a vazbami na cikánskou komunitu, odřízli se od ní a nestýkají se ani s příbuznými, říkají, že obnova těchto vazeb by prostě byla jízdenkou zpět do pekel.

Schumacher antisemita řekl(a)...

V podstatě souhlasím se všemi a dodávám : 1. Za špatný pocit nemůže Šaman, ale ti, kteří svým chováním vyvolávají předávanou špatnou zkušenost. Člověk se nemá zač stydět, jestliže svým rozumem překoná zábrany a zachová se správně. Stud a pocity viny za cokoli jiného než vlastní špatné skutky jsou nástrojem jiných zbavující člověka svobody. Třeba je nemilosrdně odmítat. 2. Zdejší etnická většina není předpojatá proti černochům proto, že toto etnikum je zatím nečetné. Nesetkávají se s jeho kriminalitou v podstatě omezenou na zatím sporadické případy prodeje drog v metropoli. Protože hodlám co možná nejdéle zůstal bezúhonný, nezkopal jsem do kulata toho ... co měl tu drzost mi vstoupit do cesty a nabízet mi "entertain funny pills". 3. Cikány nelze převychovat. Plně na ně platí arabské přísloví "Můžeš velblouda dotáhnout k vodě, ale nedonutíš ho aby se napil když nechce." Tak jako na každého. Člověk se z "opice" nevyvinul převýchovou, ale krutou přírodní selekcí. Geny jsou prevít, o tom mohou vyprávět osvojitelé a pěstouni. 4. Uznávám, že poctiví a pracovití Cikáni to mají těžké. Pro ně jsem pro "pozitivní diskriminaci". Ale nevím jek pro majoritu zřetelně odlišit jedny od druhých,abych nebyl nařčen z něčeho velmi ošklivého. Jestliže by cikánská populace byla odkázána sama na sebe, vyselektovala by se sama velmi rychle.
5. Pro pobavení a zamyšlení : Ztroskotají dvě lodi. Každá u jiného ostrova s vhodnými podmínkami přo přežití. Na jedné lodi je sto Židů, na druhé sto cikánů. Za deset let je najde záchranná výprava. V jakém stavu je najde? Včil mudrujte. Poznámka : jde o průměr populace a Židé nejsou samí talmudisté. Experiment možno rozšířit na ostatní národy, etnia a ad libitum....

barbucha řekl(a)...

Co se ostrova týče, řekla bych, že i ti cikáni velmi rychle pochopí, že za ně nikdo rybku neuloví (hlad je hlad...) - a to je právě ten problém naší politicky korektní společnosti. Čímž si dovoluji navázat na vaši zmínku o "pozitivní diskriminaci", kterážto je (pro mě) přímou cestou do pekel: Proč?! Protože tím zákonitě "negativně" diskriminujeme ostatní (majoritu)...čím si to zasloužila?! Proč už se nevykašlat na barvu, a konečně neměřit všem STEJNĚ? Co třeba takové děti alkoholiků ("bílých"), a jinak sociálně postižených (třeba nižším IQ rodičů)? Ty si nezaslouží extra péči a výhody, kromě návštěv "sociálních" pracovnic?! Atd. atd.
Mně to přijde opravdu žertovné - v 21. století, s naším Bruselem :-), s všeobecnou rovnoprávností a dalšími výdobytky pokročilé civilizace...přiznávat někomu zvláštní výhodu. Důsledně stejný metr, to by se mi líbilo...

A.S.Pergill řekl(a)...

Šamane a spol:
Přesně tohle:
http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.asp?c=A101020_145802_zahranicni_aha
je onen případ, proč se dělaly pogromy, které já z nedostaku jiné terminologie označuji za "civilizační" nebo "procivilizační". Už po třech hodinách od vyvěšení tam bylo něco přes 500 reakcí, teď je jich tam skoro tři čtvrtě tisíce.
Na tomhle pánovi je potěšující jediná věc: Předpokládám, že zná text SZ podstatně lépe než kdokoli z návštěvníků této hospůdky a patrně i než ti italští profesoři, které citovala ob jeden článek informace. Takže mě docela blaží, když dospěl k identickému závěru, k jakému jsem po přečtění těchto textů dospěl já.
A druhá věc, už mimo tohoto pána, jen pro jeho srovnání s étosem evropské civlizace: Ani plantážníci s houfy černých otroků, pokud byli euroamerického původu, netvrdili, že černoši jsou tu od toho, aby bílí jen bezpracně žrali. Tvrdili prakticky vždy (a v tom spočíval jejich rasismus), že černoši jsou předurčeni na manuální hrubé práce a běloši na intelektuálně náročné, které těm manuálním pracem dají smysl tak, aby z nich byl užitek. V zásadě to samé říkalo i středověké "učení o trojím lidu", kdy každý měl ve společnosti přidělenou práci, ale zároveň i odpovědnost (šlechta za vládu, která ovšem znamenala i nošení kůže na trh např. ve válce; kněžstvo za duchovní spásu a zbytek za zajištění celé společnosti jídlem a řemeslnými výrobky). Ani zde nebyl ideál pro vládnoucí vrstvy "nic nedělat". A v zásadě to samé říká i starověká pseudoezopská bajka o rukou a žaludku. Takže tento étos je vlastní naší civilizaci od starověku po současnost a nepodařilo se ho judaistickými vlivy vymýtit.
Takže, je mi líto, v tomto je prostě judaismus a jeho politická forma sionismus naprosto nekompatibilní s evropskou kulturou a evropským systémem hodnot.
Snad abych tomu pánovi napsal děkovný dopis, protože názorně předvedl, co jsou judaisté a sionisté zač a proč je naprosto legitimní se vůči nim vymezovat a proti nim bránit.

Pedro řekl(a)...

Tak tomuhle se polsky říká niezbity dowód!

barbucha řekl(a)...

Škoda, že neumím polsky. Takto to můžu označit jen za příšernej blábol.

Pedro řekl(a)...

Starý kocour tomu rozumí. Čekám, co tomu řekne on! ;-)

drak řekl(a)...

A.S. Pergillovi:

Tím, co prohlašuje nějaký agresivní pomatený magor, který navíc ve své vlastní zemi ani nemá bůh ví jak velkou podporu, lze jen těžko obhajovat pogromy, které se nota bene odehrály bůh ví před kolika lety.

Měli snad všechny Němce zbylé po 2. světové válce vymlátit proto, co říkal Hitler, Himmler a další? kdyby každý uvažoval a konal jako Vy, tak tu za chvíli nikdo nezbyde.

Přestaňte už trojčit jako malý kluk, pořád se v tom vrtat a vystavovat jednu větší pitomost, ono ta za nějakou dobu odezní a bude klid.

STK. řekl(a)...

Pro Medvědí strašidlo:
Pedro tím myslí "nezvratný důkaz", zde ovšem ironicky, spíše tedy "být chycen na hruškách".

Myslím, že nemluvím jen sám za sebe když tvrdím, že je pomalu čas už toho sporu nechat. Ano, výklad starší části Bible je tímto Pergillovým způsobem rovněž možný, leč jeho pravděpodobnost se objektivně určit nedá. Pro současnost z jeho pravdě- nebo nepravděpodobnosti vyplývá jen velmi málo.

Budeme-li všichni zaťatí jak sekyrka do dubového špalku, tak si tu už moc nepokecáme.


Dobrou noc, padám do peřin.

informace řekl(a)...

Vidíte, Pergille,
teď jste nám dal názorný důkaz, jakým způsobem se pohybuje Vaše myšlení a odkud berete inspiraci pro své úvahy.
"Takže mě docela blaží, když dospěl k identickému závěru, k jakému jsem po přečtění těchto textů dospěl já." píšete. Přečtěte si někde, kdo ten pán rabbi je, snad se pak k němu a jeho názorům nebudete tak radostně přirovnávat

A.S.Pergill řekl(a)...

to informace a spol.:
Důležité je, že se od názorů tohoto pána prakticky nikdo významný (mimo jakési zcela obskurní organizace, o níž jsem nikdy před tím neslyšel) nedistancoval. Že má takovou podporu, že se dostal do Knesetu, a je tedy spolutvůrcem izraelských zákonů.
Prostě pokud jeho názory nebudou i v tom Izraeli postaveny mimo zákon a tvrdě trestány (on sám je asi tč. pod poslaneckou imunitou, ale jeho straničtí souputníci nikoli), tak budou veškeré (velice vlažné) odsudky, jaké tu zazněly, silně nevěrohodné.
A k vašemu poslednímu odstavci: "ten pán" zcela jistě SZ četl mnohokrát, zná perfektně jazyky a dialekty, v nichž je sepsán (a není odkázán na překlad, jako já) a zcela jistě zná i doprovodnou literaturu, včetně takové, která ani do evropských jazyků ještě přeložena nebyla. Jestliže s tímto odborným zázemím dospěl ke stejným závěrům, k jakým jsem dospěl já intuitivním domýšlením SZ textů v překladu, tak to znamená jediné, že tam prostě tahle informace je (protože se k ní dá dostat různými cestami, s použitím různých metodik, což vždy zvyšuje věrohodnost výsledku).

A.S.Pergill řekl(a)...

draku,
důležité je, že to, co ten pán říká nyní, a je relativně "osamocený" (přinejmenším v tom smyslu, že to málokdo ze Židů řekne nahlas - a do hlavy se jim vidět nedá), tak přesně na tomhle byla založena idea židovského státu až do jeho porobení Římem a přesně pro tyhle "ideály" propuklo protiřímské povstání, které bylo "brutálně" potlačeno a Židé rozehnáni do diaspory. A důležité také je, že tyhle ideje bylo neustále slyšet ze synagog a právě ony nesou významné procento podílu na antisemitských náladách i antisemitském jednáné (vč. pogromů).

guerrier řekl(a)...

Tak jak Informace, má cenu myslíte s ním diskutovat dál? Nevím zda stále trváte na tom že ten nevinný hoch Pergill je pouze naivní chlapec co se chce blýsknout vědomostmi.

informace řekl(a)...

Guerriere,
nevinný hoch Pergill je teď jako na koni, protože jeho "intuitivní" myšlení bylo potvrzeno na slovo vzatm odborníkem, který toho ví víc než všichni odbornícci vzatí dohromady.

Biblické poučení pro Pergilla:

"jsou tři cesty k moudrosti:
První je cesta napodobení - ta je nejsnadnější.
Druhá je cesta vlastní zkušenosti - ta je nejobtížnější.
Třetí je cesta přemýšlení - ta je nejušlechtilejší.
Pergill sice řekne, že je na cestě třetí, ale podle mne je pořád na té první.

STK. řekl(a)...

Pergille, jen malý "úkrok stranou":

Nemyslím si, že Židé i židé mají shodný názor na "roli židovství" v celosvětovém kontextu. A to ani v Izraeli samém - přitom nezanedbatelná část židů žije mimo Izrael.
Aniž Vám upírám právo být o jednotě židů v tomto ohledu přesvědčen, upozorňuji, že to je, podle mě, názor poněkud rigorózní.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Barbucha : Problém je v tom, že na Cikána byť by byl svatý, je pohlíženo apriori s podezřením, že je lump. Tím je znevýhodněn a proto je majoritou diskriminován. Proti němu je i "bílý" darebák ve výhodě. Ano, má tu "smůlu" že je příslušníkem "protivného" a problémového etnika, které si za svoji nedobrou pověst mezi ostatními může samo. Tedy bráno z pohledu "bílého muže". Má vrozené problémové vlohy. V podstatě všechny výtky na jeho adresu jsou oprávněné. Výjimky jen potvrzují pravidlo. Naproti tomu naše technologická euroamerická civilizace skýtající nám pohodlí je převážně dílem "bílého muže" a jeho kultury. Z jeho pohledu je cikán mluvící opicí. Tak je na něho z pozic "vyvolených" nahlíženo jako kdysi a leckde jinde i nyní i na negra nebo příslušníka jiného národa. V dějinách lidstva nic neobvyklého. Jenže to je polovina pohledu. Jestliže "bílého muže" vynesla jeho "civilizace" až k tiumfálnímu letu na Měsíc, a to žádný Cikán nedokázal, měli bychom přiznat i její skrývanou odvrácenou tvář, tak jako ji má Měsíc. Jsou jí desítky milionů mrtvých. I pomyslný žebřík na Měsíc sestavený von Braunem byl sestavený válečným zločincem z kostí umučených a zavražděných. To žádný Cikán nedokázal. To dokáže jen civilizace "bélého muže". Civilizace okoralých srdcí....

STK řekl(a)...

2 Schumacher:
Myslím, že tady nejde o zhodnocení historického přínosu té nebo oné rasy. Tu jde o zcela prozaické "nenechat se zbytečně okrást v tramvaji". Nebo "nenechat si hloupě a předvídatelně vykrást podnik." Výše bych nemířil. Tedy já bych nemířil.
Já vím, je to přízemnost, ale...

Jinak: Moje osobní zkušenosti s Cikány jsou dvého druhu. Ty předpokládané, špatné, ale daleko více těch nečekaných, dobrých.

* Přespal jsem kdysi v táboře kočovných Cikánů ve stavu značně podroušeném - a ráno mi nechyběl ani halíř. Zato mě přikryli dekou, abych neprochladl.
* Když jsem se vymázl na Slovensku na motorce, na nohy mi pomáhali tři mladí Cikáni s noži u pasu snad 30 cm dlouhými. Ale nabídli mi svoji cigaretu na uklidnění, ne že by chtěli ty moje...
* Naposledy mě předloni honila po městě asi 10-ti letá cikánská holka, když jsem vytrousil při přebalování kufříku své doklady.
Atd.


Takže: Preventivní opatrnost ano, ale preventivně podceňovat, to ne! A možná by se pak našlo více takových, kteří by zkusili zradit volání svého rodu a pocítili touhu tak nějak "zapadnout" do světa bílého muže.
(A rasově občerstvit tu naši degenerovanou bílou populaci...)

A.S.Pergill řekl(a)...

možná snad ještě něco k "onomu extrémistovi, který má nepatrnou podporu mezi Židy" (a přesto sedí v Izraelském parlamentu):

Někdy v 90. letech, asi ještě před "Sarajevským atentátem" (podle toho, že byl ministrem vnitra Jan Ruml), byl v Praze nalezen při výstavbě jakéhosi moderního komplexu budov prastarý židovský hřbitov, o kterém se nevědělo (nebo se nevědělo přesně, kde je). I nastal šílený mumraj, sjela se tam individua blízká tomuto pánovi a jala se demonstrovati o "nedotknutelnosti židovských hrobů" atd. Nakonec vznikl jakýsi kompromis, kdy nad hřbitovem vznikla konstrukce podobná mostu a celá budova (nebo její část) stála na ní. Pochopitelně, mnohonásobně (miliony až desítky milionů) dražší řešení než standard podle zákona, kdy se nález po prozkoumání buď odstraní (muzeum apod.), nebo zasype kontrastním typem zeminy (např. je-li to v jílu, tak pískem) a následně se staví přímo na tom.

Důsledky jsou jasné (a všechny negativní):
- nedůvěryhodnost ČR pro investory
- ohrožení dalších památek (investoři / stavebníci) budou více motivováni archeologický nález "potichu" vybagrovat a odvézt na skládku
- kvůli bandě ortodoxních hovad se zcela jednoznačně porušovaly a obcházely platné zákony i podzákonné normy (což je problém "židovské a prožidovské lobby" ve státních institucích, která šla těmto tvorům v podstatě bezvýhradně na ruku; ta nese daleko větší vinu, než ti "ortodoxní", protože ti se jako civilizovaní lidé, respektující platné zákony, chovat nedovedou a snad ani nemohou)

A opět se, pochopitelně, neozvala žádná židovská nebo judaistická organizace, aby se od toho distancovala. Jako se nikdo takový neozval ani na výrok onoho výše citovaného (idnes) blba. A, bohužel, platí ono známé: "Kdo mlčí, souhlasí."

Prostě perfektní lekce z antisemitismu pro celou republiku!

Anonymní řekl(a)...

Vorovka: Nežidé se narodili proto, aby sloužili Židům
http://belfort.blog.tyden.cz/

barbucha řekl(a)...

Schumachere, to mě fakt baví, tyhlety politicky korektní připomínky zločinů bílého muže...Je-li řeč o cikánech, je opravdu nutné vytahovat miliony mrtvých? To už je jak starej marx-leninismus: nic není černé nebo bílé a je třeba vidět problém i z druhé strany...taková pěkná dialektika. Fuj. Z toho mi bylo vždycky s prominutím na blití. Není prostě možné zmínit se o jakémkoliv problému, aniž bychom vzápětí neřešili "naše"? Jo, bijeme černochy...
Mimochodem kde se nevyvražďovalo?! Podívejte se na Afriku...na Střední Ameriku...ani ti Indiáni nebyli vždy tak mírumilovní jak u Karlíka Maye! Holt nedokázali všichni vyvinout tu techniku a mávali sekyrkami, ale upřímná a poctivá snaha odpravit bližního svého tu byla - odjakživa. A nejen u té prokleté bílé rasy.

stk řekl(a)...

To je to milá Barbucho, čemu říkám omílání mantry.
Meleme něco naučeného "bo tak je to spravne, sudruzi" a přestáváme být schopni používat jednoduchého selského myšlení. Takže si t.č. řežeme pod sebou onu větev, na které sedíme. Ale máme vše vědecky i eticky podchycené. Dokonce i to, co se stane, až se to stane...

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 barbucha : Prově proto, že řeč je o Cikánech. No, třeba nás doženou i v tomhle ;-()

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 Pergill : To je výhradně náš problém,že jsme je nevypoklonkovali. "If you have a problem, that's your fucking problem." Oni by nám na naše nářky nevzkázali nic jiného.

barbucha řekl(a)...

Schumachere - "i v tomhle"?! V čem jiném nás, prosím pěkně, ti mírumilovní lidičkové již dohnali? Třeba ve vědě?...V umění?...Ve filosofii?...V charitě?:-)

Na případný argument, že nás vlastně nechtějí v ničem dohánět, jsouce již nyní na daleko vyšší úrovni, bych se jen s dovolením krátce podivila, proč tedy nevisíme my na krku - jejich sociálnímu systému...

A.S.Pergill řekl(a)...

to Schumacher (16:05):
Potom se ale nedivte tomu, že "zlí extrémisté" sestavují seznamy Židů a prožidovsky jednajících osob, aby se takovéto "fucking problems" neopakovaly.
A objevují se už požadavky, dle mého soudu rozumné, aby náboženská orientace byla povinnou součástí oficiálních údajů o kandidátovi na volenou funkci (IMHO bych to doplnil ztrátou mandátu bez náhrady za falešný údaj).