úterý 6. září 2011

ZASLÁNO: Izrael v ohrožení

(Přetiskujeme pozvánku oganizace Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ICEJ)

Dne 13. září 2011 v 17:30 se sejdeme na náměstí F. Kafky (jako vždy), abychom podpořili Stát Izrael.
Proč? Dne 13. 9. začíná zasedání Valného shromáždění OSN, kdy na pořad přijde i otázka vyhlášení palestinského státu.

Na této demonstraci chceme ukázat, že:

1) Palestinský stát už existuje - je jím Jordánsko;

2) Vznik palestinského státu v hranicích před konfliktem z roku 1967 bez vzájemné dohody o hranicích a míru s Izraelem je v rozporu s rezolucí  č. 242 RB OSN z roku 1967 stejně jako podmínkami mírového procesu na základě dohod z Osla. OSN se tak pokouší vnutit Izraeli uspořádání, které přímo ohrožuje
jeho existenci.

AD 1) V roce 1922 Britové rozdělili Palestinu na Předjordánsko a Transjordánsko, přičemž  Transjordánsko zahrnovalo 78 % geografického území Palestiny. Britové předali toto území svému spojenci, hašemitskému vládci.Ještě v roce 1981 prohlašoval král Hussajn, že: „Jordánsko je Palestina a Palestina je Jordánsko“.

AD 2) Izrael nebrání existenci palestinského státu, ovšem za předpokladu, že palestinští představitelé uznají právo Izraele na existenci v míru a bezpečných hranicích. To se však dosud nestalo a existují historicky podložené důvodné pochybnosti o tom, že se to kdy stane. Proto je vyhlášení palestinského státu tak, jak o tom má jednat VS OSN, ohrožením existence Izraele, jediného demokratického státu v regionu.

Paralelní shromáždění se budou konat v Holandsku, Anglii a dalších zemích.

Dne 19. září, v  den hlasování je plánována velká demonstrace na podporu Izraele v Bruselu.

Akci pořádáme za podpory ICEJ ČR.


za organizátory Matouš a Michaela Zoubkovi

37 komentářů:

Schumacher antisemita řekl(a)...

To nepochybně bude oučinlivé. Podobně jako protest v Grónsku proti kácení deštných pralesů. Jestli Izrael bude či nebude, záleží na něm.

Moby Dick řekl(a)...

Jde o maličkost, která potěší...
\ :-)

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Problém je jen a pouze v tom, že kdyby všichni slušní lidé, kterým to není jedno, dokázali kvůli té lumpárně co se chystá, ztropit podobný rambajz jako ztropili vozembouchové kvůli kvůli těm skandinávským karikaturám, podpálili pár úřadoven OSN, a tvrdě nakopali všechny politické zadnice, které něco takového pouštějí z huby a financují to z našich společných peněz, tak si pište, že by o podobné lumpárně strachy dalších 20 let nikdo ani necekl. Největší problém je v tom, že mnohem větší vyrvál a brajgl dovede natropit muslimský lumpenproletariát, no tak mu pod tlakem humbuku a propagandy ustupujeme, ačkoliv správné by bylo vykázat ho do patřičných mezí.

Tím že se přijdu podívat toho moc nepokazím.

stk řekl(a)...

Já Šamane nepřijdu. Ne, že bych nechtěl podpořit Izrael, je malej, ale statečnej, ale mám to "trochu" z ruky. Mír s vámi a protestujte i za mne.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Darku, od toho jsou, nebo měly by být volby. Protože "naše společné peníze" aby byly, nutno je vydělat, vybrat a dát do společné kádě odkud jsou tak darebácky utráceny. Podstata řešení toho je na počátku, protože co není vybráno, nemůže být rozděleno. Ano, i já si přeji aby mé peníze nebyly utráceny na podporu takových cizích zájmů a hnutí. Ne z ideových důvodů či dokonce s ohledem na nějaký cizí zájem, ale protože pro mě, občana České republiky z toho nepochází žádné dobro. To si musíme vyřídit sami. Nic by nám nepomohlo, kdyby ve prospěch toho v Tel Avivu byla demonstrace na náměstí Karla Čapka, jestliže by je tam měli. Pochybuji o reálnosti takové demonstrace. Za prvé by nad tím každý logicky kroutil hlavou co že je to za měšuge nápad, že tohle si musíme vyšešit sami a co oni tam s tím. A za druhé, pokud jde o demonstrace v dalších jmenovaných a jiných zemích, nemáme to tam náležitě prokoučované.

Jakub S. řekl(a)...

Obávcám se, že nikoliv. Osud téhle malé úžasné statečné entuziastické demokratické elánem nabité země bohužel zdaleka nezáleží jen na ní, a vůbec už ne v poslední době. Je samozřejmou věcí cti, morálky a soudnosti každého Evropana s rozhledem ji svým byť nepatrným drobným dílkem podpořit. Moře se skládá z kapek. My všichni jsme totiž občas Židé. Již nikdy jako ovce. A my budem mnichované - ? Tato země je forpost Evropy. Howgh.

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

Cítím to podobně.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Vidím to jinak. Žádná země, rozuměj stát, nemá hodnotu sama sobě. Stát je jen instituce, kterou si pro sebe zřizují ti, kteří na tom mají praktický zájem. Vládce nebo občan. Jestliže se to nedotýká mých zájmů, je mi lhostejný osud jiných států než mého vlastního. Ale i vztah k osudu státu jehož jsem občanem mám podle svých zájmů. Čest pro mě znamená dodržovat závazky, morálka dodržovat pravidla ve kterých jsem byl vychován a která považuji za prospěšná, soudnost užívat kritický rozum. Nic z toho mi neukládá sloužit cizím zájmům. Jestliže ne toto, pak rozhodně ne jen ta okolnost, že žiji na nějakém místě, ve kterém se kdysi skrze činy nějakých jiných lidí cokoli událo. Jestliže z nějakých iracionálních důvodů cítím sympatii k tomu či onomu, jsou to jen iracionální důvody, které nemusím racionalizovat a posvěcovat ctí, morálkou a soudností. Izrael není forpost Evropy. Jeho existence nemá význam pro nikoho jiného než pro ty, kteří ho vytvářejí pro své zájmy. Proto nebránil, nebrání a nikdy nebude bránit jiného než sám sebe. Nikdy nebojoval za jiné zájmy než za své. Naopak v důsledku nepřátelství mezi židy a muslimy umírají pro jeho zájmy získaní Američané i Evropané. Špatná není tato solidarita sama o sobě. Špatné je, že není reciproční, ale jednostranná. Že z ní Američané a Evropané nemají žádný praktický prospěch. Činí tak pro pocit z rozhřešení za hříchy jiných, pro pocit účasti na něčem úspěšném a významném, k čemu vzhlíží. Například Číňané s tím takový problém nemají. Není tomu tak, že je to snazší než se přičinit o dobrý pocit z vlastního úspěchu tady a nyní ? Není zatím stejné iracio jako ztotožnění se s fotbalovým týmem nebo hvězdou showbysnysu ? Obdoba známého "Kdo neskáče není Čech" ? Solidarita s Izraelem sice přináší dobrý pocit pro některé ale jen a jen praktické potíže pro všechny ostatní. To, že Izrael dovedně využívá všech možností pro své zájmy je logické a rozumné. Jinak by se neuhájil. Je-li tato strategie dobrá pro Izrael, není dobrá pro kohokoli jiného ?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Dodatek : Stejný názor mám na pomoc "Palestinskému státu".

Pedro řekl(a)...

Ano, to je správný pragmatický přístup. Stejný osvědčil Neville Chamberlain, když na londýnském letišti mával jakýmsi cárem papíru a volal, že přivezl mír pro tuto (tedy jeho) generaci. Taky se mu proto dostalo té cti, že se mohl ukázat s královskou rodinou na balkónu Buckinghamského paláce.

Schumacher antisemita řekl(a)...

S tím rozdílem, že Československo nemělo nejsilnější armádu v regionu, jaderné zbraně a vlivnou lobby v dosud nejsilnější světové mocnosti.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Zanedlouho na to sami krutě doplatili. My v Evropě jsme v jiné pozici. Žádný z islámských států nám nehrozí válkou. Nežádá území, otroky, výpalné. Veškeré teroristické útoky, proti kterým Izrael, nevím jak, by podle proizraelské propagandy měl být hrází, byly odplatou za podporu Izraele nebo jeho spojence, Spojených států. Ne z nenávisti k naší "demokracii", která jim je lhostejná, ani ze závisti našeho blahobytu jak je nám natloukáno do hlav stejným stylem a podobnými lidmi, kteří šíření lásky k Sovětskému svazu vyměnili za tohle. Takže i jako pamětník "Fondu solidarity" a povinného juchání jsem proti podobným nalejvárnám očkovaný. Další, čím jsme si zadělali na malér, je vývoz a vnucování naší "civilizace" a technologie. Jak jinak než v tradičně nejlepším úmyslu na tom vydělat. Teď nám hrozí, že to hodí na naši hlavu. Cožpak Írán, ten má ropu a velké zásoby zemního plynu a chce s nimi obchodovat. Ale vážným nebezpečím o kterém se jen šeptá, může být Pákistán. Který že izraelský spojenec podpořil jeho vojenský jaderný program a má z toho teď při každém puči a randálu staženou zadel ? Na dodávkách technologií svým pozdějším nepřátelům izraelské obchodní společnosti také neprodělaly, například při dodávkách čínské raketové technologie Iráku. S posvěcením své vlády. Jestliže Izrael cítí potřebu se ještě více vyzbrojit, nejbližší podporu najde na konci svého ramene. Může požádat například Sörose a Rotschildy. Jistě rádi poskytnou výhodný úvěr. Nezanedbatelnou částku by nepochybně vynesla světová sbírka. Vždyť kdo by snesl pohled na trpící domovinu. I Madoff by si od úst utrhl skývu vězeňského chleba. Co se týče islámského nebezpečí v Evropě, ano, je tu drobný problém. S desítkami milionů radikalizujících se muslimů Izrael nepomůže. Sami je přilákali, pozvali a nechali usadit. V tom nejlepším úmyslu, jak jinak, na nich vydělat. V Německu kromě pracovní síly "hospodářského zázraku" i v rámci multikulti poválečného "oživení krve". Kromě toho, mnozí z těch, kteří tady donedávna podporovali multikulti politiku a spolu s ní islám, nyní naříkají, že jsou jím ohroženi, a že jim hrozí nebezpečí jako před sedmdesáti lety. Jestliže je něco co nás nutí k obezřetnosti při podpoře Izraele, není to hrozba zvenčí, před kterou by nás Izrael byl schopen ochránit i kdyby chtěl, ale zevnitř. Protože svoji vlivnou lobby tu už nemá jen Izrael, ale i islamisté. Můžete věcně uvést v čem je pro nás solidarita s Izraelem výhodná tak že vyváží rizika, která z ní pocházejí ?

Schumacher antisemita řekl(a)...

Vážně i nevážně : Konec konců, jestliže Evropa bude i trochu islámská, nebude tak velký malér jak je nám předkládáno. Islám je jedním ze světových náboženství, žijí s ním stamiliony lidí a nezdá se, že by extra úpěli. Pokud úpí, tak v důsledku místní kmenové a všeobecné zaostalosti, ne v důsledku islámu, jak je nám předhazováno, například ženská obřízka a jiné lokální záležitosti. Je islám africký, saúdský, jemenský, afgánský, íránský, turecký... Islám jako takový neklade nároky, klteré by život činily nesnesitelným. Židé mohou konvertovat k islámu, Izrael se stane islámskou zemí a mezi všemi semity zavládne bratrský mír. Jak jsem psal, je náboženstvím univerzálním. Muslimem může být každý bez ohledu na rasu a národnost. Proto je tak rozšířený. Jeho síla, na rozdíl od judaismu, je v poskytování licence. Židé měli tutéž možnost, jenže ji nevyužili a neumožnili portování na jiný než hebrejský hardware. Jenže pak jim to hacknul Ježíš a překompiloval jádro tak tak že to může běžet na všem. Za to ho nechali ukřižovat. Pak přišel Mohamed a rychle avšak nedbale (jedni tvrdí, že vynecháním lichých řádků - Šíité, druzí tvrdí, že vynecháním sudých řádků - Sunnité) to zkompiloval tak aby to hezky vypadalo a svižně pracovalo i na nejslabším hardware. Tak vznikla očesaná verze pod pracovním názvem Judchrist starter edition. Tento název se neujal a tak ji známe pod názvem Islám.

Jakub S. řekl(a)...

Ano. Tak na konec konečně meritum věci - krutě přímočaré... víc, než jsem čekal. V čem je to pro nás výhodné. Ne. Takto nejsem schopen o tomto tématu mluvit. Bytostně české. Příteli, tohle mě tedy o vás nenapadlo.
Zoufalé, bezútěšné.
Hokynářství. Je-li výhodnější spojenectví s tím či oním. Ale já ani mí předkové ani mé děti jsme hokynáři nebyli a nejsme. Tož tak. Sbohem. Šalom.

informace řekl(a)...

Zase jste se rozkecal, že Obuvníku?
Až Vám useknou ruku nebo obě za krádež nebo ukamenují Vaši ženu za nevěru, udělají obřízku Vaší dceři, vycpou Vašeho syna explozivem, aby se dostal dřív do ráje ke 40 nebo kolika panám, život se Vám bude zdát pořád snesitelným?

STK řekl(a)...

Ono je to někdy dost těžké, přátelé.

Lid prý potřebuje chléb a hry. Chleba je dneska opravdu dost, takže zbývají hry. Třeba fotbal nebo hokej.
Potom spadne v Rusku aeroplán JAK-42 a zahyne tam celý hokejový tým z Jaroslavlje - a taky tři "naši". A po celé republice už druhý večer hoří na náměsích záhony svíček, mladé dívky pláčou v záběrech TV kamer, jako by zahynuli jejich bratři nebo milenci. Kdo je trochu znal, mluví o nich do objektivů v dobrém. Jistě, o mrtvých jen v dobrém. Polovina TV zpravodajství se věnuje této události, střihači kouzlí s obrazem, v podkresu zní tragická hudba. Hlasatelé se tváří, jakoby zahynuly stovky nebo tisíce lidí. (Nebo Josif Vissarionovič Stalin.)
Páni, tak to mě opravdu zdvihá ze židle. Jistě je smutné, že zemřelo několik mladých kluků a je naše "národní smůla", že tam mezi nimi byli i tři Češi. Jenže za ty dva dni, kdy tahle událost vyplňuje zpravodajství, zemřela spousta dalších mladých lidí. Dělníci, kuchaři, inženýři, lékaři. Otcové rodin, manželé, bratři, synové, vnuci... Hodní a poctiví lidé, které jejich blízcí měli rádi. A těm nikdo cizí nezapálí svíčku na náměstí? Kvůli nim nebudou plakat cizí mladé dívky do objektivů TV kamer? Čím je hokej tak přínosný pro ostatní lidi? A nakonec i pro ty fanoušky? Mají svou zábavu. To je dobře. Ale dál? Co dál? Co je tak extra tragického zrovna na těch třech?
Ne, nemám nic ani proti těm mrtvým, ani proti hokeji. Ale proboha, proč máme pro ně pořádat národní tryznu? Co by se změnilo, kdyby ti kluci neumřeli? Čím by byl náš svět veselejší? Ano, jejich blízcí by neměli důvod ke smutku, tragedie by nezasáhla ani jejich rodiče, jejich partnerky, jejich přátele. Žili by. Ale jinak by nebylo nic "jinak".
Proč se k sakru celebrují mrtví? A jen někteří mrtví? Co jim to pomůže? Budou "méně mrtví"? Nebo budou "šťastněji mrtví"? Jak k tomu přijdou ti ostatní mrtví? A je to příjemné pro jejich blízké? Nechtěli by raději zůstat se svým smutkem sami, v rodinném kruhu? Ptal je jich někdo, co by chtěli? A ti mrtví - co by asi na to řekli oni?
----> 2/2

stk řekl(a)...

2/2

Ve šluknovském výběžku byl včera zase nový "rasový" incident v místní nálevně. Nějací Rómové (tedy Cikáni, ne, opravdu si nebudu hrát na jakousi falešnou korektnost i kdyby to požadoval sám nejvyšší rómský král!) tam požadovali rum a cigarety zdarma. Protože jinak...!! Anžto se jich obsluha bála, raději jim to "výpalné" dala.
A už se zase všude mluví a píše o přiravovaných demonstracích proti "nepřizpůsobivým". Šluknov a okolí zase vyjde do ulic! TV, rozhlas a nakonec i internet rozdmýchávají ten žhavý uhlík, až z něho bude velký požár. Pak bude co natáčet, o čem mluvit a psát. Mediální žně! Budou prémie, páni "journalisti"!
A vy se občas divíte, že mám takový odstup od každého případu davové hysterie nebo naopak davové slepoty a nevšímavosti. Vím totiž, jak se to dělá. Chléb a hry.
Prastarý způsob, jak ovládnout "lid". Funguje. Pořád to, k sakru, funguje. A mezitím se dějí věci, které se dotknou snad každého. Ale státní rozpočet, nové, ještě stupidnější zákony, podvody při hlasování v parlamentu - to všechno je na odstaveno druhé koleji. Protože "Kdo neskáče, není Čech"!?
K****!!
(Zde mělo být sprosté slovo. Aby ho nemusel Šaman cenzurovat, udělal jsem to raději sám.)

Schumacher antisemita řekl(a)...

Tak svět funguje, Jakube. To není bytostně české. To je obecné. Státy nemají přátele. Státy mají jen zájmy. Tak fungují. Tak funguje i Izrael. Kdyby tak nefungoval, nebyl by. Pokud jde o lidi, jednají stejně. Tak jednáte i Vy. Záleží na tom, co považujete za výhodné. Za výhodné považujete to co Vám ve chvíli rozhodnutí přináší nejvyšší uspokojení. Mezi různými možnostmi volíte tu, která Vám přinese větší uspokojení. Bez ohledu na to jak viděno zvenčí je to pro Vás objektivně výhodné. Tak je motivováno i sebeobětující, obecně považované za ušlechtilé jednání. Uspokojení ze sobeckého jednání zajišťuje přežití jednoho, uspokojení z altruistického jednání zajišťuje přežití skupiny. Nutné je obé, záleží jen na tom jak je to namícháno. Připomínám k přečtení Sobecký gen od Dawkinse. To o čem píšu je o memech, viz Teorie memu. Jde o techniku cílené manipulace člověka aby projevil altruismus v rozporu se svými zájmy a ve prospěch jiného. Aby i nadšeně obětoval život pro cizí zájem. Za císaře, za vlast, za národ, za vůdce, za víru...Historie je toho plná. A zdaleka ve všech případech je předstíraný účel shodný se skutečným. Funguje to v různých formách, od chemického působení u nejjednodušších organismů až po nejvyšší myšlenkovou formu - mem, u člověka. Tak to je jako že Země je kulatá a točí se. S tím nic nenaděláte. A vždy kdy se rozhodujete o čemkoli, v každé každodenní maličkosti, vždy dáváte přednost té variantě, která Vám připadá výhodnější. Jinak to nejde.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Informace, o ruku se nebojím, protože nekradu. Za to znám mnoho případů, ve kterých by to bylo namístě. V islámských zemích není zas tak moc bezrukých, zato tam nemají dvacetkrát trestané recidivisty. Nebyl dokumentován jeiný případ recidivy po useknutí hlavy. Co se týče kamenování nevěrných, no, tak by mě musela být věrná. Od toho je mojí ženou. A já jejím mužem. V tom nevidím problém. A pak by se musel najít žalobce a manžel, který by ji neodpustil. Já bych třeba odpustil. Co se týče obřízky, není zvykem obecně islámským, ale primitivním kmenovým a lokálně kulturním zvykem. Jaký jediný rozšířený zvyk by se mi nezamlouval, to je mužská obřízka, společná pro muslimy, židy a bigotní protestanty. Tady máte něco proti čemu můžete bojovat nejen u muslimů. Muslimové se nevycpávají explosivem proto aby se dostali do ráje, ale aby uškodili nepříteli. Aby se jim tak lehčeji činilo, nějak jim to musí být zdůvodněno. Křižáci a jiní se těšili do království nebeského a svůj pozemský život pokládali jen za přechodnou záležitost před životem věčným. Kdybychom všichni byli muslimy, nebylo by takového nepřítele. Kromě toho, pokud jsou takové případy násilného přinucení dětí, vždy přinucení přichází z jejich blízkého okolí, z okruhu rodiny, která je na jejich čin hrdá, nebo v rámci primitivního kmenového uspořádání. Rozhodně to není pravidlem, zvláště v ekonomicky vyspělých islámských zemích, mezi které bychom nepochybně patřili. No, ehm, snad patřili.

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK stručně : Souhlas. Podepisuji. To o čem jsem napsal a dostal a nejspíš i dále dostanu vyhubováno, je i o tomhle. O manipulaci, indoktrinaci a memech.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Oprava : zdaleka ve všech případech předstíraný účel není shodný se skutečným..

STK řekl(a)...

Já vím, Ševče...
Protože vaše úvaha o (ne) škodlivosti islámu mě k tomuto vzteklému záchvatu dovedla. Chtěli by (oni), aby se zakázalo srovnávat, ověřovat, přemýšlet. Prostě máme jen "věřit".
Ale to nemluvím pouze o mohamedánech. To mluvím o naší současné místní, krajské, státní i evropské administrativě. Máme prostě držet hubu a krok. Jako za všech předchozích režimů.

A to si říkáme "Homo Sapiens Recens". Je to nesmyslná sebechvála, víme?

Větší vlastenec řekl(a)...

No ještě štěstí, vážený STK, že Vaši podnětně-pronikavou úvahu zatím nečetl žádný zrádce vlasti a Strany, žádný hanebný emigrant typu vážené paní Harpyje.
Neboť by ji (Vaši úvahu) bezcitně rozcupoval – však známe tyhle ptáčky. Ano, zrádní emigranti (i jim podobní, kteří dosud škodí přímo v naší vlasti) by tvrdili, že ateizmus, náš skvělý národní a slovanský ateizmus je horší než islám, sionismus a křesťanství dohromady.

Jistě, my víme svoje, a nikdo nám to nevezme. Vysmějeme se jim, bloudům. Vysmějeme se i všem dalším obhájcům všech náboženských pověr. Ale pachuť v ústech zůstane – jak je možné, že takoví popírači našich pravd stále ještě bezostyšně publikují své scestné názory, navíc VEŘEJNĚ ?!?
Už aby se to opět změnilo ! Už aby bylo opět možno veřejně šířit pouze rozumné, to jest NAŠE názory !
Ach, Nesmrtelný Lenine, vrať nám konečně naše krásné tradiční unikulti !

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK, ano. Prvním krokem do otroctví, kterému se člověk učí už jako dítě, je odnaučit ptát se. Hlavně ptát se "proč". Dalším krokem je odnaučit se kriticky myslet v případech, ve kterých to není vrchností nařízeno. Hlavně ve vztahu k vrchnosti a jejím příkazům. Ale nejen ve vztahu k vrchnosti, ale k konceptům a požadavkům jiných lidí a jejich společenství. základní manipulací je manipulace pocitem viny. Takový docilní člověk je ideální pro manipulaci v cizí prospěch. Věří, že činí dobro a získává pro tu myšlenku (mem) další sobě podobné lidi. Nechává se oklamat lichotkami a pozorností, utvrzováním jak dobře činí i příslibem odpuštění za své skutečné či domělé hříchy nebo dokonce hříchy jiných. Spolu s ostatními stoupá po schodišti slávy, a...když na vrcholku pyramidy zjistí, že mu velekněz vyrve srdce z těla, bývá pozdě. Mnohdy je tak zpracován, že ve své zaslepenosti si neuvědomí ani to. Když jsme četl Robinsona Crusoe, zaujalo mě jak si každý den poznamenával dobro a zlo. Je důležité o tom přemýšlet a najít si čas o tom přemýšlet. Například když vás někdo osloví s nabídkou"která se neodmítá". Cesta do pekla mnohdy vede po červeném koberci za přátelského poplácávání po zádech....
Co se týče tématu zdejší diskuse, umím si představit její zrcadlový obraz ve kterém si muslimové vyměnili s židy místo. Místo podpory pro Izrael je žádána solidarita s Palestinským státem a pro muslimy, Šaman má muslimské palestinské předky a Kopretina je členkou křesťansko muslimské organizace. Na podporu palestinského státu bude demonstrace na Muhammadově náměstí... Jen pro Pergilla a Schumachera antisemitu se nic nezměnilo. Za své názory stále dostávají klackem přes záda.

drak řekl(a)...

Schumacherovi:

Nic proti popravám nenapravitelných recidivistů, či usekávání pazour zlodějům, je-li dobře prokázáno, kdo je tím zlodějem, či recidivistou, tedy za předpokladu, že se to nestane nevinnému. Z toho co už vím, a mám možnost pozorovat, docházím k závěru, že proti islámu je Orwell hadr a že by se nám v něm hodně nelíbilo. Cosi totalitně odpudivého z toho čiší už na sto honů, konec konců můj názor potvrzuje mimo jiné i fakt, že z Íránu utíkají především lidé vzdělaní, tedy ti, kteří tu jeho totalitní zrůdnost a ubohost dovedou odhalit snáze, nežli ti, kterým prostě nebylo při zrození dáno dost rozumu do vínku, nebo jen měli tu smůlu, že se ke vzdělání nedostali. Mnohé o tom, jací jsou vypovídá i podřadné postavení žen v jejich společnosti, nebo jejich vztah k čemukoliv jinému. O nic takového nestojím a pokládám za prospěšné pro sebe i jiné bojovat s projevy agresivního islámu v jakékoliv podobě, na zemi, ve vodě, ve vzduchu i v kyberprostoru tak moc a tak rasantně, jak to jenom okolnosti dovolí, protože je to mnohem horší totalitní svinstvo, nežli fašismus, nacismus či ruský bolševik. Geert Wilders má pravdu a evropští hlavouni si bohužel, stejně jako kdysi Chamberlain nevidí za špičku nosu a malují si zářné zítřky za situace, kdy v reálném výhledu 20-50 let může nastat konec civilisace takové, jakou jí známe a hrozí to, že ji nahradí totalita horší, než jakou kdy svět viděl. Proto si myslím, tolerance vůči islámu na našem území je v příkrém rozporu s našimi zájmy. Podpora palestinskému teroristickému vedení, které vychovává děti odmalička k nenávisti vůči všemu židovskému a jehož cílem je likvidace Izraele, je čímsi, co naprosto nedokážu pochopit. Když už chtějí válčit, tak ať si to zmetci platí ze svého a ne z evropského a ne z amerického, tohle už považuji jako vyložený krok proti slušnosti, zdravému rozumu a v neposlední řadě i vlastním zájmům.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Draku, ve středověku by se také zaručeně nelíbilo. A ve Spojených státech, nehledě na otrokářství, byl ještě v osmnáctém století za rouhání a "čarodějnictví" trest smrti. Viz například známý proces v Salemu. Já ty ismy neházím do jednoho pytle. Nejhorší je rasistický nacismus, protože nedává možnost volby a režim Rudých Khmérů. To ostatní se dá přežít. Nějaká míra korporativismu a totalitarismu je i v současných "demokraciích". Jsou pokročilejší a skrytější formy ovládání než zjevné a hrubé násilí. Neméně účinné. V islámský zemích žijí stamiliony lidí přestože většinou mají možnost svobodně vycestovat. Omezeni jsou převážně ekonomicky a pochopitelnou imigrační politikou cílových zemí. Chudí a nevzdělaní to mají těžké všude. Někde více, někde méně. A co se týče svobody se vykecávat, sice je příjemná, to nepopírám, protože jinde bych za své řeči přišel o hlavu, jenže to je v podstatě všechno. Moderní mocenský systém si může dovblit tu velkorysost nechat poddané vykecávat. Neseká jim hlavy ne proto, že je to špatné, ale proto, že takový hrubý nástroj nepotřebuje. Co je a co není činěno, je nebo není činěno ne proto, že je to či není dobré, ale proto, že je to či není pro někoho prospěšné a účelné. Teprve pak je to náležitě ideově opentleno a označeno za obecně dobré či špatné. Mé úvahy neznamenají, že bych si přál žít v islámském systému, každý den před úsvitem být buzen skučením z věže a buzerován kvůli pivu, vepřovému a podobně. Proti islámu nic nenamítám, jestliže se nedotýká mé svobody. Nemám nic ani proti muslimům. Jednají podle své víry, kterou přirozeně šíří všude kde se usazují. Problém je na na čí straně, že jim to dovolujeme. Že dovolujeme našim politikům, aby jim otevírali dveře. Jenže marné nářky, když naše chrámy zejí prázdnotou. Jestliže si mohu vybrat, nestojím o to, abych se tam, kde jsem se narodil, musel podřizovat cizí kultuře. Ne z nějakých ideových důvodů, ale praktických (a pro Jakuba sobeckých) Že mi to nevyhovuje.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Na druhou stranu, nemám pocit, že jsem islámem ohrožený zvenčí. Co se týče podpory Palestincům,jsem proti ní z čistě sobeckých zájmů. Že za to nic nedostávám. Nevím co je skutečným účelem jejich finanční podpory. Jestli naivní snaha pomoci, jestli výpalné islámskému světu, jestli snaha je udržet tam kde jsou aby se nevydali sem, nebo snaha plněním jejich žaludků oslabit jejich radikalismus, protože prázdný žaludek je pro masový radikalismus nejlepší živnou půdou. Jestli proto, že s prázdnými žaludky by se ještě více radikalizovali a působili Izraeli daleko větší potíže. Nebo prostě je musíme platit z našich daní proto, aby naši mocní si v té oblasti udrželi politický vliv pro nějaké své zájmy. Pokládám za nepochybné, že palestinský stát je umělým výtvorem, neschopným samostatné existence, protože nemá hospodářskou základnu. bez vydržování zvenčí by skončil. Palestince nikdo z jejich muslimských sousedů nechce přijmout, přitom se jich zastávají. Proč jim přispíváme na jejich stát my, je mi záhadou. Humanitární ohledy pro to nepovažuji za dostatečné vysvětlení. Co se mi krajně nelíbí, je snaha přenášet tamní problémy do Evropy. Jen z na základě historických znalostí za tím předpokládám tradiční velmocenské zájmy. Ne, že bych je nechápal, ale každé riziko musí být vyvážené výhodami. Zatím jsem nenašel výhody z rizika podpory jedné či druhé strany. Spojené státy mají v té oblasti strategický zájem. Podobně historicky Velká Británie a i Francie. i německo si rádo omočí. Logicky Itálie, kromě toho se obávající záplavy uprchlíků. Ale my ? Jaký zájem na tom máme my ? A jaké výhody za to, že solidárně neseme riziko ? Multikulturní obohacení ? Věřím, že o to by s námi rádi podělili. Proč mají hořet jen Pařížská předměstí, proč mají hynout jen tam při útocích na obchodní a veřejné budovy, stanice metra, nádraží, že ? Někteří si možná skrytě přejí, že kdyby něco takového se stalo i u nás, že bychom byli ještě solidárnější a aktivnější. A že bychom více platili. Já si tohle nepřeju. Pragmaticky mi z toho všeho vychází jediné. Že kdo má nepřátele, je v jeho zájmu, aby jeho nepřátelé měli co nejvíce nepřátel. Proč jim v tom trochu nepomoci ?

STK řekl(a)...

Schumachere,
ta záměna židů a muslimů mě docela zaujala jako pěkný teoretický nápad. Dumal jsem, jsem-li stejně symetrický jako Pergill a Schumacher a usoudil, že nejsem - ačkoliv logika říká, že bych MĚL být. Proč nejsem?

- s židy žijeme už pěkně dávno, jsme takříkajíc na sebe zvyklí. Jsme schopni s nějakými menšími třenicemi koexistovat
- židé se nesnaží obrátit zbytek světa na svou víru
- ještě jsem neslyšel ani o ultraortodoxním židovi, že by se opásal dynamitem a šel se odbouchnout do davu musulmanů před mešitu
- osobně znám několik židů i lidí, kteří mají k židům velmi blízko. Ani jeden z nich není fanatik. Spíše jsou to pragmatici- což v mých očích taky není extra dobrá vlastnost, ale fanatiků se bojím násobně víc.
- židi mají svůj humor. Skvělý humor, který mám rád. O muslimském humoru jsem ještě neslyšel. Co to je za náboženství, které nemá svůj humor, nesmí zobrazovat své svaté ani jiné lidi a je vůbec samé nesmíš a musíš...
Takže sorry, nejsem symetrický. Kdybch měl něco židům vytkjout, je to sklon k hlasité sebelítosti při jakékoliv vhodnější příležitosti. Ale možná se mi to jen tak zdá. Ostatně muslimové ty výkřiky o tom, jak je svět nemá rád dotáhli téměř do dokonalosti. A já nemám rád lidi, kteří se moc často litují, ani když jsou to "naši".

Jakub S. řekl(a)...

Jako ode mne, tak. Jasné nepřešpekulované vidění. A jako já vidíte a dovedete hodnotit fakta. Uznání.

Schumacher antisemita řekl(a)...

STK když si můžu vybrat, to já také. Ovšem třeba brát v úvahu, v jaké společenské vrstvě se pohybujeme, hledáme a nacházíme. Co se týče toho humoru, vždy mě potěší Ahmed a Salim ve stylu Southpark, na Youtube. Velmi nekorektní.

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, vážený STK, moje řeč.
Ti sionisti jsou svojí hypertrofovanou sebelítostí vážně proslulí. Dovedou naříkat jako staří kocouři : "Mňaúúúúú, voni nás ti gojim bijí-íííí, a taky plynujou-ououou." Atd.
Že jim to není trapné, zvlášť v naší zemi, tváří v tvář našemu strašlivému tisíciletému utrpení, které jsme zakoušeli od Němců, papeženců, feudálů, buržoustů a - sionistů.

No, až opět zvítězíme nad Euroamerikou a multikulti, budou naši dědiční nepřátelé opět hezky potichu. Každopádně tady u nás budou potichu; a jestli jejich štvavé vysílačky budou zpoza našich hranic opět plivat na naši vlast a náš spravedlivý společenský řád, tak se jim opět srdečně vysmějeme.

A tančit, tančit se bude všude !

s.t.k. řekl(a)...

Dá se k tomu ještě něco podotknout, Vlastimile? Asi ne.

Větší vlastenec řekl(a)...

Můžeme dodat hezký citát :

Židovskou otázku vyhrabali židovští intelektuálové ze smetiště dějin, uměle ji nafoukli a udělali z ní politikum. Tak se pokusil Goldstücker a další židovští intelektuálové získat nedotknutelnost. Kdo je kritizoval, byl hned antisemita. Dubnové plénum r. 1969 a nové vedení KSČ udělalo tečku i za touto smutnou kapitolou našich novodobých dějin, kdy nevelká, avšak schopná a dobře připravená skupina intelektuálů se pokusila vedle jiných zaprášených, muzeálních relikvií naší minulosti vyhrabat i tzv. židovskou otázku. Taková otázka u nás prostě není, jako neexistuje ani v Sovětském svazu, ani v jiné socialistické zemi. A nedovolíme sionistům ani imperialistické propagandě, aby takovou otázku v naší zemi křísili.
(František J. Kolár - Sionismus a antisemitismus; Svoboda, 1970)

Od svého počítače se můžete přesvědčit, že tato kniha je součástí běžného fondu školních knihoven, vážený STK. Naše vzdělaná mládež, poučena školní četbou, tudíž jistě bude souhlasit s Vašimi hezkým českými slovy o sionistickém sklonu k hlasité sebelítosti

Přijměte prosím, moji účast k tragickému úmrtí našich zlatých hokejistů.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Málo kdo ví, že Státní bezpečnost vedla registr "židovských osob" za účelem jejich uvěznění v případě "ohrožení bezpečnosti státu". Netýkalo se to jen židovských tzv. disidentů, ale všech Židů. Nevím, jestli byli evidováni všichni, ale rozhodně příslušníci židovské inteligence.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Jestliže muslimský humor pak i křesťanský humor. Ten také jako by nebyl. Židovský humor je humorem národním, specificky kulturním a příznačný pro evropské židy. Utvářel se na základě čelení pronásledování a obtížím. Má silný intelektuální základ i v talmudické tradici a kultuře, v disputacích a ve schopnosti nahlížet na problém z více stran, ne jen ze své. Příznačná je schopnost dělat si legraci ze sebe. To velmi cením. Nedostatek smyslu pro humor u jednotlivých lidí a jejich skupin je pro mě varující. Pokud jde o muslimy a jejich politický humor, málo co jsem nalezl bylo většinou humorné jako příručka pro pruské důstojníky. Znáte-li kdo dobrý muslimský vtip, sem s ním.

Jakub S. řekl(a)...

Ten Kolár je šílený. Ještě v 1970?!
Ano, absence smyslu pro humor, ironii, nadlehčení, understatement, slovní legraci atp. je jedním z nejnebezpečnějších příznaků nebezpečí. Bleskově sklouzne do (sebe)upalování, (sebe)vyhazování do vzduchu, lynčování, vypalování, vyžadování špalků a šibenic pro někoho, koho ani neznáme etc. Já bych vám to zpřehlednil (to je ale blbé slovo): křesťanské církve obecně ve svých nejhysteričtějších dobách a osobnostech, islám, novodobé podivnosti z US - žádná legrace, humor je podvratný a podezřelý, nanejvýš lehce trpěný; Židé a veškeré světonázorové (lepší než náboženské, víte) soustavy asijské - úsměv, smích, humor a nadhled je sem přímo zabudován, v zenu dokonce programově výchova k chápání a používání absurdity a momentů překvapení a absence smyslu (kóany). Tož tak. Ite, missa est.

Větší vlastenec řekl(a)...

Proč by měl být s.F.J.Kolár šílený, vážený Jakube S.? Protože v době našeho krásného, nedlouho předtím zachráněného unikulti se nebál nazvat věci pravým jménem ? Vždyť právě po tom volají téměř všichni zdejší vlastenci, zdejší zapálení bojovníci proti multikulti !

Ano, "čeští" sionisti přece pravě v době kontrarevoluce odhalili své pravé ledví - odhodili svou českou masku, otevřeně se přihlásili ke svému původu. Právě v době kontrarevoluce začali „naši“ sionisti prohlašovat, že jejich fašisty konečně vyřešení předkové nebyli hrdinnými československými odbojáři, padlými v boji za svobodu naší vlasti a za zavedení spravedlivého společenského systému. Prý byli (většinou) jen „nevinnými oběťmi rasové nenávisti“.
Prostě – již v r.1968 nás sionisti chtěli ožidit o většinu tak těžce dosaženého počtu našich obětí hitlerovského fašismu.
Proti tomu se postavil např. s.Kolár, proti tomu se rozhodně postavila nedávno zesnulá s.Dvořáková, proti tomu se neohroženě staví náš prezident a další velcí čeští vlastenci.

Boj za osvobození naší vlasti a obnovení našeho společenského systému prostě zdárně pokračuje, vážený Jakube S.

Přeji Vám hezký zbytek neděle.