úterý 27. září 2011

Co vlastně slavíme

Přece svátek všech Vašíků. I toho nejslavnějšího z Václavů, toho svatého. Vskutku? Tak proč je v kalendáři u data 28. září napsáno "Den české státnosti"? Protože slavíme vznik českého státu!

28. září roku 929 anebo spíše 935 probodli Tita, Čista, Tuža a Hněvsa, vrahové poslaní Boleslavem Ukrutným, na prahu staroboleslavského kostela knížete Václava, panovníka míru. Anebo někdo jiný probodl někoho jiného někde jinde. Nicméně Václav zemřel, byv zavražděn, ukrutný Boleslav se stal knížetem českým. Jeho syn, Boleslav II., je znám jako "Boleslav Pobožný". Pobožný Boleslav nechal postavit na dvacet kostelů a v Praze založil první české biskupství. Aby mohlo vzniknout biskupství, bylo nutné splnit jisté kvalifikační podmínky. Mezi ně patřila existence nějakého světce. Boleslav Dvojka si vzpomněl na strýčka, kterého nechal odpravit tatíček. A tak vznikl Václav Svatý.

A tak má církev svatá co slavit. Ale proč bychom měli slavit my, jakožto občané sekulárního státu, náboženský svátek? Čím se kníže Václav zasloužil o český stát? Tak zasloužil se velmi, protože se stal světcem vskutku národním, legendou, ke které se mohl modlit český národ. A legenda byla vůdci národa či českými panovníky použita vždy tak, jak bylo potřeba. Lid věřil, že sv. Václav spí v hoře Blaník a vyjede na svém oři v čele rytířů, až zemi české bude nejhůře. Často bylo špatně, často hůře, ale nejhůře zjevně ještě ne.

V 19. století jsme tedy měli národního světce, ale nikoli lid, organizovaný jako národ. Až v rámci národního obrození byl světci postaven koňský pomník na Koňském trhu. A tak byl obnoven národ a vzniklo Václavské náměstí, aby se ten národ měl kde shromažďovat. Jedno shromáždění pod Koněm vyhlásilo samostatnost československého národa 28. října 1918.

Za dvacet a něco let byl vůdci německého národa a panovníky Třetí říše, (tedy i protektorátního království Čechy und Morava) Václav představován jako představitel českého národa, který žil v míru s ochranitelským národem německým. Kolaboranti dostávali jako státní vyznamenání Svatováclavskou orlici.

Rehabilitaci si socha i světec odbyli 21. srpna 1968 a v následujícím týdnu. A pak v roce 1989. A tak proto dnes slavíme "Den české státnosti"? Anebo spíše jinou událost, která je přímo spojena s Václavovým svátkem?

Boleslav II. byl pobožný, proto se nejspíše v tu sobotu 28. září v roce 995 modlil. Modlili se lidé po celých Čechách. Také na konkurenční slavníkovské Libici. Tam se však moc modlit nemohli, protože jejich hradiště oblehlo vojsko, vedené Vršovci, které sem poslal onen pobožný Přemyslovec. Libice byla dobyta i nastalo ukrutné vraždění. Na den svatého Václava byli pobiti všichni přítomní Slavníkovci, včetně obligátních starců, žen - a hlavně dětí. Nesměl zůstat žádný dědic. Obětem nepomohlo ani to, že se uchýlily na svatou půdu kostela...

Tak už to v raném středověku chodilo, a nejen v Čechách. V roce 995 lety vznikl vyvražděním Slavníkovců (pamatujte si, Vršovci!) a sjednocením jejich území s panstvím Přemyslovců český stát. A to dnes slavíme, i když si to moc nepřipouštíme:

Vznik českého státu, který na tomto místě trvá nepřetržitě už déle než tisíc let.

15 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Ale no ták. Nekazíme iluze... Dyť je to pěkné, že zase máme v září volný den, no!

informace řekl(a)...

Svatý Václav ve světě:
Open Library uvádí:43 works / 3 ebooks published between 1895 & 2007. (V tom nejsou započteny články a relace na různých kongresech)
http://openlibrary.org/subjects/person:wenceslas_duke_of_bohemia_(ca._907-929)#

drak řekl(a)...

Ten počet publikací je celkem zajímavý. Jako dárek jsem jednou věnoval tuhle moc hezkou knihu:

http://bonavent.n.cz/bibliofilie-eva.php#a3

http://bonavent.n.cz/detail.php?obr=legenda-o-svatem-vaclavovi.jpg--legenda-o-svatem-vaclavovi-2.jpg--

Je moc hezká, na rozdíl od středověkých metod provádění politiky v praxi, ale ani dnes se k sobě lidé nechovají navzájem zrovna hezky a v rukavičkách.

Šaman řekl(a)...

Vážení štamgasti i náhodní hosté,
něco se stalo a ke komentování se od půlnoci nikdo nedostal, pouze informace z Itálie. Nevíme, co se děje, proto zkouším primitivním způsobem komentáře prošťouchnout tím, že zadám vlastní komentář.

Zachovejte nám, prosím, přízeň i nadále, a zatím si užívejte svátku. Možná se jen rozzlobil svatý Václav. Tak sorry, Vendo...

ŠŤOUCH!

\ :-)

informace řekl(a)...

Já jsem měla také těžkosti napojit se na internet. Až teď mi funguje normálně.

informace řekl(a)...

Cožpak tu není nějaký medievista, který by nám vysvětlil něco o evropském středověku kolem roku 1.000? Anebo o První staroslověnská legendě o sv. Václavu, diskutovali o ní až do roztrhání ve třicátých letech. A nikdo nic neví?

informace řekl(a)...

Proč nezkusí napsat něco někdo jiný ze zahraničí? Jestli to projde?

Šaman řekl(a)...

Česká televize vysílá dokumentární pořad Dvojí život knížete Václava zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116641912-dvoji-zivot-knizete-vaclava/20656221463/

Petr Kohout řekl(a)...

Podle některých (poměrně logických) názorů představoval útok na Libici samostatnou akci Vršovců. Tento názor podporuje:
1) nepřítomnost knížecí (federální) armády v zemi (v zahraničí) a její součástí byla i slávníkovská národní garda.
2) předchozí spory Slavníkovců a Vršovců
3) následný odvetný masakr Vršovců provedený Přemyslovci
4) podružný důkaz: Slavníkovský rod byl spřízněn s Přemyslovským (kníže Slavník nebyl Přemyslovec, ale Slavníkův synovec takzvaný Kristián Přemyslovec byl)

žibřid řekl(a)...

Ad Petr Kohout:
ad1/ nerozumím proč by za nepřítomnosti knížecí armády bylo pro Vršovce jednodušší vyraždit Slavníkovce - to by přece bylo pro každého, i pro Přemyslovce?
ad2/ Před konečným řešením Slavníkovské otázky bylo jistě vhodné vyrobit nějaký důvod; jeho výroba mohla být objednána Přemyslovci.
ad3/ Vykonání spravedlnosti je mnohem slabší důvod k masakru Vršovců, než zbavení se nepohodlných svědků.
ad4/ Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

A.S. Pergill řekl(a)...

Boleslav II. byl v době vyvraždění Slavníkovců velmi vážně nemocný, ochrnulý na všechny čtyři končetiny. Panovaly obavy, že nepřežije a zůstanou jen neplnoleté děti. Podle Lesného šlo o polyradikuloneuritidu (zánět kořenů míšních nervů) která může takto vypadat a i při jen bazální péči o pacienta odeznít bez následků. Podle některých historiků se jednalo o akt zoufalství ze strany knížecí družiny, protože hrozilo, že se země zmocní po smrti knížete Slavníkovci a oni (zárodek budoucí šlechty, v té době ale ještě přímo závislý na osobě knížete) padnou na úroveň prostých poddaných.

Petr Kohout řekl(a)...

rozvedení pro "žibřida":
ad 1) knížecí armáda = Přemyslovská armáda. Proto pokud Český kníže s vyvražděním Slavníkovců NESOUHLASÍ je nepřítomnost České knížecí armády (a Slavníkovské armády) v zemi pro vyvraždění Slavníkovců zcela nutnou podmínkou. Pokud jde o akci Přemyslovců, pak je pro smětení Slavníkovců pohodlnější mít svou armádu pohromadě.
ad 2) podle kronikářů se biskup Vojtěch pokusil ochránit ženu obviněnou z něvěry - Vršovci jí však zamordovali s výkřiky, že se pomstí celé Vojtěchově rodině.
S vaším "odůvodňování akce" jste ve špatné době - zaniklých rodů je mnohem více, po většině se nezachovalo ani jméno a o Slavníkovcích víme více než jméno jenom proto, že měli v rodině křesťanského světce (sv. Vojtěcha). Prostě a jednoduše, kníže důvod nepotřeboval.
ad 3) následný masakr Vršovů nebyl "vykonáním spravedlnosti" v současném pojetí. Šlo o odvetu za pobití příbuzných. Navíc nikdo jako "svědek" neexistoval - svědek předpokládá někoho, kdo se svědka ptá a nikdo takový v čechách nebyl.

Dodatečně bych ještě doplnil - pokud šlo o akci Přemyslovců, proč nebyl zabita hlava rodu Slavníků, v tuto chvíli v cizině a obklopená Přemyslovskou armádou ? (O biskupu Vojtěchovi nemluvím - tam mohly být církevní důvody).

Šaman řekl(a)...

Šaman za Jakuba S.:

To by mohlo bejt. Anebo aji jinak. Nebo eště jinak. Ken ve lo... jo a ne. No raný středověk, co vy víte... žádná legrace. Imrvére šlo o zdraví, o život, o potomky, o vládu, o všecko.. A Slavníkovci by asi jako povinná součást zemské hotovosti jaksi těžko bojovali proti svým, ne - ? Nehledě na to, že by nemohli bejt na obou stranách hradby. He?

Šaman řekl(a)...

Bojovat asi jo, vyvraždit až do mimin asi ne.

žibřid řekl(a)...

OK, děkuji Pergille a Petře za upřesnění, už nemám dalších poznámek.