čtvrtek 23. července 2015

MOBY DICK 2005: Vyzývavé norské ženy


Neber drogy, můžeš umřít. Krást se nemá. Kdo bude přistižen, bude mu ustřižen. Norky si musí uvědomit, že žijí v multikulturní společnosti.

Tentokrát si ale nevymýšlím vůbec. Inspiraci mi poskytla naše média a stránky Ministerstva vnitra. Norská kráva se jmenuje přesně. První a poslední věta v uvozovkách v pátečním zápisu jsou citáty.


Pondělí 18. července 2005

Začaly mi chodit korektury mých textů. A jéje, asi jsem zmeškal nějaký VUML.
Tak například: Na letáček, který si pro svou kampaň objednalo Ministerstvo vnitra, jsem napsal:

"Neber drogy, můžeš umřít!" Někdo drobně opravil moji formulaci na:

"Z procesů certifikace odborné způsobilosti subjektů poskytujících služby uživatelům drog vyplývá, že není doporučeno užívání látek měnících lidskou psychiku, protože při jejich neodborném požití existuje možnost reálného zdravotního ohrožení s následkem smrti."

Úterý 19. července 2005

Napsal jsem do brožurky, určené učitelům:

"Řekněte dětem, že krást se nemá."

Takhle je to správně:

"Je nutné posilování významu a zvyšování účinnosti prevence kriminality ve školství, prohlubování spolupráce s managery prevence kriminality na místní úrovni a s dalšími pracovníky v oblasti prevence, včetně zajištění lepší koordinace na školách, což přinese zlepšení situace při použití vytvoření standardní metodiky a následné dané metodiky v praxi při užití Akčního plánu k přednesené Strategii k zamezení snížení prahu flexibility v používání věcí bez souhlasu tradičního vlastníka."

Středa 20. července 2005

V letáčku, připraveném k rozdání řidičům na E55 jsem navrhl napsat:

"Kdo bude přistižen, bude mu ustřižen."

Úplně špatně! Informace má znít takto:

"Vzhledem k tomu, že Česká republika je vázána Úmluvou o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1951, bude nutno podat návrh na vypovězení této Úmluvy, a teprve potom může být přijat zákon o regulaci prostituce, který upraví úroveň tělesného servisu zákonným způsobem. Zatím, prosím, požadujte paragony za úkony, které překračují cenu 50,- Kč nebo 2 Euro."

Čtvrtek 21. července 2005

Copak u nás, u nás máme bedlivé revizory textů, kteří mi moje chyby odstraní ještě v návrhu. Na soudech to mají horší. Například soudce teplického okresního soudu udělal chybu při prodlužování vazby na skupinu podnikatelů s erotickými potřebami a potrhanými fenami. Chyba byla ta, že si nepřečetl nařízení, které ještě nevyšlo. Tak halt je museli pustit z vazby. Soud bude na podzim.

Podnikatelé nikam neutíkají, protože nedělali nic nezákonného. Jeden jenom pronajímal prostory, podobně jako rodinná přítelkyně Grossovic rodiny. Druhý obviněný se bojí, že by ho zpátky z Běloruska do demokracie už nepustili. No a třetí vycestoval za souhlasu krajského soudu do Moskvy a je nepochybné, že se vrátí, protože je duševně zaostalý.

Pátek 22. července 2005

Dnes se mi dostal do ruky VUML soudružky profesorky Unni Wikanové z katedry sociální antropologie univerzity v Oslo, jak se bránit znásilnění:

"Norské ženy musí převzít svůj díl zodpovědnosti za znásilnění. Vyzývavým ukazováním nahé kůže kolenou, loktů, ramen a obličeje provokují muslimské muže natolik, že ti jednají podle etických pravidel, jaká jsou v jejich prostředí správná. Norky si musí uvědomit, že žijí v multikulturní společnosti a přizpůsobit se tomu."

********************************************
Aktuální zpráva z Norska:

Členové české výpravy, kterou v březnu 2015 napadl na Špicberkách lední medvěd, dostali od norských ouřadů pokutu 10.000 norských korun (asi 30.000 českých). A to proto, že
a) neučinili předem dostatečná opatření,
b) nenajali si norského ozbrojeného strážce,
c) nepostavili kolem tábořiště ochranný plot,
d) neměli zařízení, monitorující pohyb ledních medvědů.

"A za é, že to byli Češi." (Žena Moby Dicka)
"A za ef – že se nenechali sežrat! (Mrtvá Kočka)
************************************

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003

Podněty, připomínky, upřesnění, protesty a jiné výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .

Předem dík!
>>:)) Moby Dick