úterý 9. března 2010

Svobodné volby!

Otevřený dopis Koordinačnímu centru Občanského fóra [LN 14. února 1990].
Vážení přátelé, "Svobodné volby!" bylo jedno z hlavních hesel, pod kterým proběhly všechny loňské manifestace. Co se týče způsobu přípravy volebního zákona: Široká veřejnost stále očekává, že jí týmy odborníků předloží své návrhy o podobě volebního zákona, ale jak se zdá, žádné varianty předkládány nebudou.

Sledujeme už od začátku ledna [1990], že již tehdy bylo rozhodnuto o způsobu voleb, a že se rozpracovává jen jedna možnost. O tomto způsobu bylo rozhodnuto "rozhodujícími politickými silami," které ale svým kabinetním způsobem začínají připomínat spolupráci Národní fronty v roce 1946. Jsme zneklidněni, že se poukazuje na nedostatek času a přitom se plynoucí čas nevyužívá. Jsme zneklidněni, že KC OF nepředkládá jiné návrhy, než ty přednesené prof. Jičínským. Možná, že jeho analýza nejvhodnějšího způsobu voleb je správná, ale nepřesvědčil nás o tom v konfrontaci s jinými systémy.
[O tom, že v prvních svobodných volbách bude použito poměrného volebního systému, bylo rozhodnuto nejpozději 5. ledna 1990, mluvilo se o tom na prvním veřejném srazu Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Použití většinového systému při prvních volbách by zabezpečilo hegemonii Občanského fóra, z jehož frakcí - jak jsem tehdy správně předpokládal - by později vznikly nové demokratické strany. Znamenalo by to, že by se KSČ do Parlamentu vůbec nedostala. Právě proto použití většinového volebního systému KSČ rozhodně zamítla. Kdy a kde? V rozhovorech u "kulatého stolu" na přelomu let 1989/1990!!!]

Co se týče volebního zákona samého: Naprosto vylučuje praktické uplatnění jiných sil než těch, které jsou vyjmenovány v §9 podivného Zákona o politických stranách. Jiné síly nemají k dispozici tisk, fungující aparát a majetek. Nedivíme se, že má tento zákon plnou podporu KSČ. Znepokojuje nás nebezpečí přílišné moci aparátů "připuštěných stran". Tyto aparáty anonymně určují, kdo bude zařazen na volitelná místa poměrně dlouhých volebních listin.
[Politickými stranami, které se mohly účastnit voleb, se přímo ze zákona staly existující strany Národní fronty plus OF a Verejnosť proti násiliu. Ostatní strany a hnutí si musely v šibeničních termínech pracně shánět podpisy pro to, aby mohly jít k volbám. Volební listiny jsou dnes už naštěstí sestavovány po stranických primárkách.]

Zneklidňuje nás, že podpora, kterou se Občanské fórum těší u veřejnosti, začíná nabývat negativistického charakteru: "Hlavně, aby nevyhráli komunisti." Znepokojují nás náznaky, že Koordinační centrum takové trendy využívá. Navrhujeme, aby byly parlamentu předloženy i jiné varianty voleb, které umožní kandidovat nezávislým kandidátům - ať už některé z variant většinového typu (vzor Francie), či smíšeného systému (vzor Spolková republika Německo).
[Samozřejmě, že je důležité, aby "nevyhráli komunisti", ale je nesprávné učinit z toho jediný a hlavní bod programu. Pak se totiž může ozvat volič - "a oč jste lepší?" A místo strany, která použije tento slogan, právě naschvál bude volit komunisty - místo jiné demokratické strany!!!]

Myslíme si, že systém poměrných voleb, který je doporučován, není jediný myslitelný možný a už vůbec ne nejlepší. Myslíme si, že by měl mít podporu faktický stav, který naše revoluce nastolila - že totiž nositelem politiky se stalo společenství demokratických, odborně způsobilých a charakterních osobností bez ohledu na jejich politickou příslušnost.
[To byl můj velký omyl. Co se způsobilosti i charakteru různých osobností týkalo... HOS v těchto volbách otevřelo svoji kandidátku výhradně pro "nezávislé kandidáty". Umožnilo jim přístup do televize, rozhlasu a novin s tím, že pokud nebude stačit skrovný rozpočet, podpořený nadšenou dobrovolnickou prací, doplatí kandidáti ze svého nanejvýš 10.000 korun. Nakonec se přihlásilo jen několik desítek jedinců. Ti byli skutečně "nezávislí" - i proti těm dnešním. Na ty miliony voličů, které vzývaly nezávislost, to bylo skutečně málo. Prostě jsme tehdy neměli dostatek osobností. Dnes lidé, kteří jsou médii označováni jako "nezávislé osobnosti", jsou ve skutečnosti závislí - na médiích... Zatím nám, naštěstí, vyrostly stovky skutečných osobností v podhoubí politických stran na komunální úrovni. Dnes starosta - zítra ministr - pozítří prezident!]

Naším cílem jsou teď svobodné volby, každý cíl je však jen bod na cestě. A demokracie je cesta, která přesahuje všechny cíle.
[To platí furt, akorát jsem tehdy před dvaceti lety netušil, že jde o "tao":-]

V Praze dne 5. 2. 1990

[Pod tento text se v únoru 1990 podepsalo i dalších 35 lidí, známějších než autor - od Johna Boka až po Jana Šterna staršího - tato jména však tehdy redakce Lidových novin neuvedla. Dokonce se vedl velký boj vůbec tento můj dopis v LN uveřejnit. Přitom prý dopisů s podobnou argumentací přicházely stohy. Nakonec uveřejnění prosadila redaktorka, která znala mé dřívější příspěvky do samizdatového Zpravodaje HOS...]

V LN vyšlo pod titulkem "Otevřený dopis KC OF" dne 14. února 1990 , na NP pak 9. března 2002

12 komentářů:

žibřid řekl(a)...

Děkuji, Šamane. Byl jsem tehdá ještě poněkud mlád a tak jsem vymyslel zcela nepoužitelný způsob antikandidátek, tj. že by voliči zaškrtli nejen ty, které chtějí, ale i ty, které rozhodně nechtějí. Čímž by se komunisti vyřešili. Bohužel, histirie šla po jiné TAO ;-)

STK řekl(a)...

Nejsem už mlád, ale nápad se mi líbí. Možná by stačilo používat Žibřidem navrhovaného invertovaného hlasování - což se už děje např. při volbě celé strany - ty, co nechceme, taky přece hodíme do koše. Já třeba už doma - abych se, proboha, nespletl...
Vyhráli by ti, kteří by měli nejméně (- hlasů) ;-)
===
Nicméně se vracím k návrhu zaplatit každému, kdo se vzdá možnosti volby, třeba 500.- Kč na ruku. To by dosti zamíchalo pořadím, ne?

Šaman řekl(a)...

STKocourovi
To by socani a bolšáni prohráli ouplně. A do parlamentních lavic by zasedli jen odpovědní - zelení...

STK řekl(a)...

Probůh, co to tu povídáš, Šamane!

Odpovědní zelení?!
Kulatý čtverec?

žibřid řekl(a)...

ad Zelení:
já považuji Bursíka za celkem odpovědného politika a za Zelené byl nominován Schwarzenberg (můj jednimý důvod pro příští volbu TOP09). Stranu rozdělil spor s tou, jak vona se jmenovala? Kuchtová?, co ji platil ten, jak von se jmenoval? Škoda? a pak přestoupila do ČSSD, to ji platit přestal, už ji nepotřeboval. Von měl pifku na Bursíka krzevá nějakou minulou rozmíšku. Pardon, nemám paměť na jména.
A Mejstříkovi Zelení mi vlastně taky nevadí.

STK řekl(a)...

Tak tu se Žibřide dokonale neshodneme.

Zelení mi vadí z principu. Vysvětlím, přestože riskuji vyhnání z Hospůdky.
Nemám vůbec nic proti ochraně přírody - učili nás to v oddíle, pak jsem to učil já ty mladší. Ochranou přírody ale není zlomyslné blokování jakýchkoliv záměrů s poukazem, že se jedná o nekalé rejdy "atomové" nebo "betonové" lobby. I pro ty obstrukce bych měl pochopení - ale to pochopení mi dochází, když se dovídám, že Děti země či Greenpeace přestanou s nekonečným napadáním povolení přesně v okamžiku, kdy dostanou od budovatele (bokem, bez publicity) dostatečně tučný příspěvek na "ochranu životního prostředí". Čili úplatek.

Rovněž mi připadá hodně nesmyslné blokovat výstavbu atomových elektráren, když jádro je vlastně nejčistším způsobem výroby elektřiny. Jistě, zmenšuje to prostor pro fotovoltaické panely a větrníky, což je, vzhledem k stanovené vysoké výkupní ceně a povinnosti takto získanou eklektřinu vykoupit dokonalý "tunel" na peníze nás všech.

Taktéž masívní pěstování "energetických" plodin a přidávání jejich derivátů do nafty vede jen a jen k devastaci krajiny monokulturami a zvyšování cen potravin - naštěstí jen v rozvojových zemích. Takže opět akce "proti lidem".

A nelze se nezmínit o celosvětové hysterii, kterou vyvolaly fámy o "globálním oteplování". Nejen, že ještě zdaleka nevíme, jak to klima vlastně funguje, kdy a jak a proč nastávají malé doby ledové a teplé periody mezi nimi. My se teď chystáme na situaci, která nejspíše ani nenastane a když, budou jejími příčinami jevy, které v žádném případě nejsme schopni ovlivnit. Místo abychom se chystali (kdyby ovšem bylo GW prokázanou skutečností) na eliminaci jeho důsledků. Do toho pak krásně zapadají ekonomické "aktivity" předních světových klimato-alarmistů, kteří se na podporu své teorie neštítí používat vědeckých podvodů - viz data pro tzv. "hokejkový graf". Data byla částečně upravena selekcí zdrojů, částečně změnou statistických metod a dokonce i sprostě zfalšována. Za tím vším jsou jen a jen prachy a vliv.

Tak proto jsou pro mě zelení absolutně nedůvěryhodní a tudíž nevolitelní.
Ale jinak souhlasím s názorem, že Martin Bursík je opravdu SCHOPNÝ politik. Jediný ze Zelených. Ale...

A TOP09 budu volit z jediného důvodu: "pan kníže" se mi zdá být nejdůvěryhodnější osobou z dostupných. Jeho řeč je jasná a jednoduchá. Ano - ano, ne - ne. A je dost bohatý na to, aby nešel do politiky pro peníze.

Mohu se ovšem fatálně mýlit - ale to my všichni poznáme až po čase, až už bude pozdě...

žibřid řekl(a)...

Takže se, pane S.T. Kocoure, vlastně shodneme, protože ve výsledku budeme volit asi to samé:-)

Já s Vámi souhlasím ohledně zelené ideologie, taky mi postupně začala připadat mimo mísu a jakkoli mám výhrady ke znečišťování planety, tak mi řešení Zelených většinou nepřipadá rozumné. Přijatelní jsou pro mě pouze uvedení politici ze Zelených stran.

Šaman řekl(a)...

Ad Bursík. Asi nebylo moje vyjádření k zeleným pochopeno jako ironické! Tak neironicky: Bursík je demagog a ekovůl.

Tento kandidát Unie svobody na pražského primátora zasadil s občany Újezda a dalších okolních obcí stromečky na trase plánované komunikace "jihovýchod-krátká".
"... v koridoru silnice rostou stromy a k jejich pokácení bude musit kdokoli, i primátor Koukal, žádat o povolení", prohlásil dle tisku (pražská příloha MfD 2.11. 1998) Bursík.

Bojuje proti jádru - prosadil v minulé vládě zaracha na jejich rozvoj. Do ceny elektřiny z jaderných elektráren by měla být započítána cena za Grippeny - slyšel jsem na vlastní uši na fóru HN. Teď je tam započítávána cena ekoelelektřiny, což nám nenařídila jen tak nějaká EU, ale její ekoministři - i za ČR tam seděl nějaký nadšený Zelený Khmér!

No a bojovat proti limitům těžby a zároveň pracovat jako poradce pro uhlobarony - tomu se říká střet zájmů. Ale B. tvrdí, že to nedělal jakožto kamarád jiřetínských a ekologický aktivista, ale jako soukromá firma, takže to se pak může - to jsou dvě různé osoby, které spojuje jediné: Touha po pěnězích a touha po moci.

žibřid řekl(a)...

Aha, promiňte nedovtipnému. Já znám jen tu poslední kauzu, taky mi vadí, tak teď alespoň vím víc. Chválu na Bursíka jsem slyšel od odborníků ze soukromé firmy měření ovzduší, že prý se snaží nepodléhat lobbystům a zákony prosazuje rozumné.
Každopádně Zelení jsou na neprůchodném místě, takže o nich neuvažuji a bude to ten knížepán;-)

STK řekl(a)...

2 Žibřid:

Jak už říkali komouši v roce 1948, "...pány jsme zrušili!".
Já jsem, (zcela asymetricky a pro všechny) prostě "starý kocour" a je mi jedno, jak mě kdo oslovuje. Je mi možno tykat, vykat i onikat. S kým mám tu čest poznám i tak zcela bezpečně. Ve formulaci věty je přece tolik markantů...
Šaman by mohl vyprávět!

Šaman řekl(a)...

Sympatickému Toulavému K.:
Ale knížepány jsme zrušili už někdy v roce 1920 - a je na to zákon dosud platný, který stanoví tresty pro ty, kteří budou těchto feudalistických titulů používat.
Co se Švarcika osobně tejče - je to halt kníže vznešené, měl jsem možnost je poslouchat při jedné besedě naživo.
A co se toho oslovování tejče: Když někoho oslovujeme "pane kníže" (jak činí někteří publicisté), tak sami dáváme najevo své poddanství a nevolnictví.

STK řekl(a)...

Vono, Velký Šamanne,
je to už tak nějak zařízeno: Prostý lid má rád nad sebou vyšší moc. Nemusí pak moc přemýšlet co udělat, kdy to udělat a jak to udělat. Takže "knížepán" se docela hodí a není mu (lidu) zas tak proti mysli. Když žádný "kníže" není k dispozici, bývá nějaký rab vyvolen (nebo zvolen?) a dosazen na jeho, knížepánovo místo. A to se často moc nepovede nebo se to nepovede vůbec. Rab funkci prostě nezvládne - i když by byl rád ctěn a vážen a snad i milován.

Pan presumptivní premiér je toho zřetelným důkazem.