úterý 2. března 2010

Stávka ne-zákonná, legální - a protiústavní

Vyděračské odbory svou protiústavní stávkou omezují moje právo chodit do práce včas a mou svobodu cestovat dopravním prostředkem MHD - na což jsem si už pořídil celoroční permici. Možná, že už konečně dozrál čas, aby k zákonu o kolektivním vyjednávání přibyl i obecný zákon o stávce!
------------------------------------------------------------------------------------------------

Místopředseda TOP 09 a předseda Mezinárodní obchodní komory Jaromír Drábek se v rozhovoru pro Rádio Česko zlobil, že připravovaná stávka dopraváků je "protizákonná, neboť není namířena proti zaměstnavateli". Krom toho se jedná o stávku "politickou". Skutečně se zdá, že problém zdanění benefitů je jenom záminkou, ve které ČSSD přes odbory, které nepřímo řídí, ukazuje svoje předvolební svaly. Předseda centrály Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch řekne, co lid chce, a senátor ČSSD Milan Štěch a místopředseda Senátu ČR pak za lid jeho přání vybojuje. A naopak!!! Tedy pro nedovtipné: Lid vybojuje to, co si přejí socialističtí politici.

Nu dobře. Je to ale stávka "protizákonná"? Právo na stávku je definováno v zákonu o kolektivním vyjednávání. Ten ustanovuje pro obě strany konfliktu mnoho pravidel, nyní jsou nejaktuálnější dvě, které musí splnit odbory: Odbory musí ohlásit stávku nejméně tři dny předem, a to jak rozsah, tak dobu trvání. Důvod vidíme hnedle na té současné hrozbě stávkou  - evropské železnice by se měly předem dohodnout na společném náhradním grafikonu. Některé vlaky má vést z Drážďan český stávkující strojvůdce, a zase třeba do Moravské Třebové může dojet nestávkující Slovák. (Vymyšlený příklad.) Také firmy se musí připravit na možnou absenci zaměstnanců. Zejména nepřetržité provozy ve spojích, energetice, těžkém průmyslu i zdravotnictví. A školství, samozřejmě. U těch škol už víme přesně, co čekat - totiž že nikdy nebudeme vědět, co. Někde začnou s výukou až čtvrtou vyučovací hodinou, většinou se ale rozhodnou, až podle toho, zda žáci dorazí.

No a až na úplný konec vedení škol určí, jak naloží s "neomluvenou absencí žáků". Například hejtman Rath "stávku každopádně podporuje". Středočeský kraj je zřizovatelem 191 škol, ale jeho mluvčí Markéta Vítková už řekla, že "nedá svým školám jednoznačnou informaci, jak mají se stávkou naložit."  Pan hejtman pravil, že "podporuje stávkující, podle něho mají na stávku právo. Nebude od nich tedy požadovat žádné kompenzace".

(BTW: Poslance ze všech stran k podpoře zákona vyzvala asociace krajů. "Plně respektuji právo odborů na stávku, zároveň ale opakovaně vyzývám, aby odboráři zvažovali podle průběhu projednání návrhu zákona nutnost stávky, její rozsah i formu," uvedl předseda asociace, jihomoravský hejtman a bývalý poslanec ČSSD Michal Hašek. A, Hašku, budou sociální demagogové ve vedení krajů požadovat náhradu škod?)

No jo, hejtman nebude požadovat kompenzace pro stávkující, ale co ti zlořečení záškoláci? Mají snad do školy přijet o den dříve a rozložit si tam spacáky? A co v případě nezletilých dětí - mají si zaměstnanci brát dovolenou - kterou pochopitelně nemají naplánovanou? A co tedy ti zaměstanci, kteří dojíždějí? Přespat v práci nakonec ani nesmějí - po pracovní době nemají na pracovištích co dělat. Budou dojíždět vlastním autem - pokud ho mají? Bude chaos, slibují stávkující - a stejně se vzdálenější cestující nedostanou do práce včas. A v žádném městě nezaparkují. Každý postižený ví sám nejlépe, jaké trable ho čekají. Právě proto, aby se mohly firmy i občané připravit, proto, aby nedošlo k "rozsáhlým národohospodářským škodám" je stávka regulována zákonem.

Ovšem odboráři vítězně mávají českou Ústavou, konkrétně Listinou základních práv a svobod, kde je právo na stávku "zakotveno". Konkrétně je kotva zaražena v Hlavě čtvrté (Hospodářská, sociální a kulturní práva), Článku 27, v bodě (4): "Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů." (Tady je kuriózní i to, že Listina vysloveně zakazuje stávkovat policajtům, zatímco právníci dovozují, že se jedná jen o zákaz týkající se pouze zákona o kolektivním vyjednávání. Doposud jsem se domníval, že umím číst - a čtené chápat!)


No a, řekne normální občan, tak zákon stanovuje podmínky, tak kde je problém? Problém je v již dřívějších prohlášeních soudů, že jestliže se o stávce zmiňuje toliko zákon o kolektivním vyjednávání, tak se v každém jiném případě, kdy o kolektivní vyjednávání nejde, toto omezení na stávky nevztahuje - jeť totiž stávka zakotvena v Listině...

Zvláštní je, že jsem v Ústavě nenašel nárok na náhradu škody - tedy pokud mi ji nezpůsobí stát. Ale ovšemže obecně to platí, avšak to bych se musel soudit. A taky obecně platí, že když zůsobím škodu, musím ji nahradit. A to třeba i když ze své vlastní viny někomu svým autem nabořím jeho auto - ačkoli jedu méně než zákonných 130/90/50 km/hod. Takže i když je stávka "legální", stejně by měli stávkující případné škody nahradit - a divím se, že to po nich v Česku ještě nikdo nepožadoval(?)!

A teď teprve přicházím k druhé podmínce pro stávkující odboráře, kterou definuje onen obejitý zákon o kolektivním vyjednávání. A tím je požadavek na vytvoření  seznamu stávkujících.

Ohó, zaprsí se odboráři, to přece požaduje pouze zákon o kolektivním vyjednávání. Ó ne, milánkové, to platí pro jakoukoli stávku! Za prostávkovanou  dobu totiž nenáleží plat, ani ty další drobnosti jako nemocenské, zdravotní či důchodové pojištění. Seznam být musí. Aby se vědělo, kdo nestávkoval a kdo mzdu a ty další věci (třeba stravenky:) dostane. Protože kdyby tyhle všechny věci (včetně stravenek) dostal stávkující, jednalo by se o "neoprávněný prospěch" a ten by musel stávkující vrátit.

Takže bez seznamu je stávka nezákonná i podle Listiny. Ona je vlastně nezákoná i podle té Listiny, byť houfy právníků tvrdí opak. Copak snad neplatí Listina celá? Tedy i ve své Hlavě šesté (Ustanovení společná), jež v Článku 41, bod (1) výslovně uvádí: "Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí."

Ano, právo na stávku dané výše uvedeným čl. 27 odst. 4 se mohou občané dovolávat pouze v mezích prováděcích zákonů. Takže pro mne, nikoli právníka, ale technika, je prostě dle znění ústavy nadcházející benefitní stávka nejen nezákonná, ale dokonce protiústavní. A vláda, případně zaměstnavatelé (u ČD stát, u DP magistráty) by měly vyzvat soudy k vydání předběžného opatření, aby tuto stávku zakázaly!!!

(BTW: V odborech je asi půl milionu z pěti milionů zaměstnanců, tedy okolo 10 %. Ti nesmějí znemožňovat práci "stávkokazům" (jak už činili a nyní se kasají, že budou činiti). Tedy těm lidem, kteří se ke stávce nepřipojili. Jinak jde pouze o teror hlučné menšiny.)

Ony v té Listině jsou dokonce napsány i jiné věci, než jen práva a svobody. Totiž i jejich omezení. Třeba právě v onom tolik citovaném Článku 27. Jen o bod výše: "(3) Činnost odborových organizací a vznik a činnost jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních zájmů mohou být omezeny zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých."

Vyděračské odbory svou protiústavní stávkou omezují moje právo chodit do práce včas a mou svobodu cestovat dopravním prostředkem MHD - na což jsem si už pořídil celoroční permici. Možná, že už konečně dozrál čas, aby k zákonu o kolektivním vyjednávání přibyl i obecný zákon o stávce!

Jo, a ještě jedno nezadatelné právo vám Listina dává. Pokud dochází k porušení Ústavy, jak jsem výše ukázal, přičemž ústavní orgány nekonají. Toto právo (i svým způsobem povinnost) jsem nalezl v Hlavě druhé (Lidská práva a základní svobody), Oddílu druhém (Politická práva), a definuje je Článek 23:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Každému protiústavně stávkujícímu odboráři je tedy potřeba dát po čuni. Jistěže ne doslova, jen je nutné předložit jim účet za škody!

Nafackoval bych jen jejich hlavounům - a spíše ještě těm, kdo je kormidlují ze zákulisí...

Psáno v Praze dne 2. března 2010
(PS: I Šaman by při zdanění všech benefitů přišel ročně o pár tisíc.)

Viz i Listinu základních práv a svobod

28 komentářů:

informace řekl(a)...

Šamane, kromě té pasáže v Listině práv a svobod nemáte specifický zákon na regulaci stávek?

Šaman řekl(a)...

Pro informaci: Máme jen ten zákon o kolektivním vyjednávání. Každá jiná stávka mimo kolek. vyj. je vlastně neregulovaná - krom těch obecných zákonných požadavků za odpovědnost za způsobenou škodu apod., které se však nikdy neuplatnily...

informace řekl(a)...

A kde ten zákon najdu, pod jakým číslem a datem, nebo tím myslíte tu pasáž v Listině?
V Itálii je o tom mnohostránkový dokument, velice podrobný.

STK řekl(a)...

Jistě, celá ta "benefitová stávka" je podivná. Ale doporučuji všem, aby sledovali, jak se ke stávce postaví jednotlivé politické strany.
Budou volby, a my máme zase lakmusový papírek pro určení, kdo je/není populista, kdo je/není lhář atd.

Ale ovčané si nejspíš zase nic nezapamatují - jako obvykle... ;-)

Tomáš Jasný řekl(a)...

Milý Šamane, budete si prostě muset zvyknout na to, že v tak zvané demokraticko socialistické společnosti, za kterou Vy a mnozí jiní dobře myslící, ale přece jenom dost naivní komentátoři, považuji tuto společnost, vládne lid, neboli ti, kteří jsou tim "lidem" zvoleni a kteří svými hlasy rozhodují co kdo kde utrhne ze společného žlabu. Vaše ztráty z púlhodinové stávky, i když pro Vás a tisíce dálších mohou být nepříjemné, neznamenají v prúběhu společenského vývoje naprosto nic. Stejně tak i Česká republika neztratí naprosto nic, bez ohledu na to, jestli stávka bude nebo jestli se včas vydá přídavek k zákonu, kterým se ochladí rozpálené hlavy odborových předků a spodků. Celá ta aféra, stejně jako Váš článek, budou zapomenuty v okamžiku, kdy první vlak, ať už po stávce nebo místo ní, dorazí třeba do Ceské Třebové. Pokud nejde o život, tak jde vlastně jen o enono. Zdravím Vás klasickým pozdravem amerických železničářů "ALL Aboard!" Váš, zaregistrovaný pod ztracenou registrací, Tomáš Jasný

Šaman řekl(a)...

Tomáši, i já byl lidem odborovým, i já jsem na jaře 1990 rozpoutal politickou stávku, i já si odhlasoval a konzumoval benefity jako člen závodní rady v 90. letech... A tak vím, že nejhorší na dnešních odborech je - pasivní členstvo, ovládané "demokratickým centralismem" či "vůdčím principem" - u těch velkých odborových svazů.
"Nejde o život" - ale jde o svobodu. A života v otroctví jsem si užil více než jeho půlku. Neděkuju, už nechci!
Asi sem večer sepíšu vzpomínku "Můj život s odbory"...

Šaman řekl(a)...

Pro informaci: ZÁKON č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 519/1991 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 155/1995 Sb., č. 220/2000 Sb. a č. 151/2002 Sb.
Namátkou zde: http://ley.cz/?s85&q85=

Likeke řekl(a)...

Všem ke stávce registrovaným dopravákům bych vypnul proud a plyn, odmítl ošetření, děti bych poslal domů ze školy, nepustil je do obchodů, atd. Myslím, že i Ti nejtupější by pochopili.

informace řekl(a)...

Záhady kolem zrušení části zákona o DHP, týkající se zdanění benefitů zaměstnanců.
Zákon byl schválen v druhé polovině minulého roku poslaneckou sněmovnou a senátem, tudíž i hlasy zástupců ČSSD. Při aplikaci zákona vyšlo najevo, jak říká R. Prorok, mluvčí vlády, že není jasné „v jakém rozsahu jsou benefity poskytovány a v jakém rozsahu se změnou zdaňování dojde k omezení jejich poskytování“, došlo tedy 10. února t.r. k schůzce zástupců odborů, vlády, ODS a ČSSD, kde se „všichni shodli, že je třeba zrušit problematické ustanovení zákona o novém způsobu placení DPH mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, neboť důsledky příslušného ustanovení zákona nebylo věcně dobře domyšleno ve všech souvislostech“ (R. Prorok). Vláda, aby se došlo včas k projednání této úpravy zákona, „využila nástroje vyhlášení legislativní nouze“ a podala návrh zákona na zrušení příslušné části zákona o DPH o zdanění benefitů.
Kolem návrhu vlády se rozpoutala politická bouře, na jedné straně socdem a komunisté ve spojení s odbory vytvářejí atmosféru politické agitace, kdy se prohlašují za obránce ekonomických zájmů pracujících, na druhé strany ODS a TOP 09 zase odmítají zrušení části zákona o novém zdanění benefitů a zdůvodňují to potřebou rigorozní ekonomické politiky. A hlavně pak proto, jak vychází najevo z prohlášení některých politiků, že tato situace je využívána k předvolební kampani sociální demokracií.
Ve skutečnosti, jak vyplývá z výroků náměstka ministra financí Petera Chrenka „by změna mohla do rozpočtu přinést minimálně stovky milionů korun ročně“, v prohlášení vlády se mluví dokonce o desítkách milionů korun. Tedy docela zanedbatelné cifry.
Vnější pozorovatel se ptá, jak se mohla podobná situace takhle vyvinout a jaké cíle sledují strany ODS a TOP 09. Z hlediska real politik je to situace absurdní. Za prvé úřednická vláda používá nástroje legislativní nouze bez porady s hlavnímí politickými stranami, které mají rozhodovat v parlamentu a senátu – tedy de facto nástroje nátlaku na tyto instituce, a při tom si musí být vědoma, jak hlasování dopadne, vzhledem k zastoupení stran v těchto institucích. Je to tedy neoprávněný zásah do politického života ve smyslu podpory určitého politického seskupení.
Za druhé se nestranný pozorovatel ptá, jestli je postoj ODS politicky únosný, vzhledem k celkově nízkému přínosu do státní pokladny, ale vysokému riziku pokud jde o sympatie voličů. Stavět předvolební obraz strany na rigorozním a odpovědném postoji v ekonomice, když se jedná o celkem bezvýznamný přírůstek do kasy státu a zároveň nechat volné pole demagogickému populizmu levice, která této situace bezohledně využívá, se mi zdá, abych tak eufemisticky řekla, nepromyšlené.
A potom, byla ODS tak rigorozní, když byla u vlády?

Anonymní řekl(a)...

A což toto řešení. Nechat dopravce, ať si a Pánem Bohem stávkují co hrdlo ráčí, ale pak jim nedat státní dotaci (z peněz nás všech) jejich prodělečného podniku. Následně pak celé slavné "České dráhy" zprivatizovat. A bylo by po "ptákách!"

informace řekl(a)...

Je jasné, že jde o politickou stávku, a tedy o nátlak na parlament a senát, a o zasahování do politického života státu. Vláda by tedy měla udělat opatření pro jejímu zabranění a to buď svolávacím příkazem stávkujícím, aby se dostavili k práci (v it. precettazione) anebo použitím vojenských řidičů nebo podobných, aby nahradili stávkující. Jenomže to si úřednická vláda nedovolí.

Tomáš Jasný řekl(a)...

Šamane, asi se dost zbytečně zatěžujete vzpomínkami na Váš "život s odbory" dvacátého století. Jak to říkával Toník Zápotocký ještě v době svého přemoudralého šéfování nad ROH: "Po staru se žít nedá!" Měl podle svých bolševických představ dělníka/harmonikáře z Kladna jakousi pravdu o životě a to si určitě nepředstavoval, k čemu takové "žití po novém" v dvacátém prvním století přivede nejenom republiku, ale i celý svět. Nebojíte se o svůj život, jde Vám prý jen o svobodu, kterou už máte dvacet let zaručenou zákony a dokonce i Ústavou. Jenže Vy toužíte po takové obyčejné, nenáročné, malé české svobodě jako je třeba si svobodně sednout do vlaku a jet si na svou předplacenou jízdenku někam kde si budete moci zase svobodně vysednout aniž byste se musel obávat, že Vám svobodu té jízdy pokazí železniční odboráři nějakou nezákonnou a hrůzo, hruzoucí, možná i protiústavní stávkou. Mám pro Vás plné pochopení, i když z Vašeho článku je zřejmé, že Vaše touha po svobodě Vás jaksi omezila v chápání toho co se právě děje v tak zvaně svobodném světě okolo Vás.
Minulou sobotu ráno francouzské odbory skončily čtyř-denní stávku letových kotrolorů (air traffic controllers) kteří se vrátili zpátky do práce potom, kdy odboroví členové přijmuli bezcenné garance vlády na nespecifikovanou ochranu jejich pozic a jakož i potvrzení jejich statusu coby státních zaměstnanců s obrovskými výhodami, o jakých se Čechům pracujícím v kterémkoliv odvětví v ČR může jenom zdát. Ta stávka znemožnila 50 procent letů na letišti v Orly and 25 procent na Charles de Gaulle v Paříži a úplně zastavila dopravu na mnohých provinčních letištích. Většina přeletů přes Francii byla rovněž vážně přerušena. Odbory ukončilyly stávku také proto, že se k pozemním letovým kontrolorům jen tak tak měli přidat i piloti společnosti Air France a to by znamenalo, že by veškerá letecká doprava Francie byla paralyzovaná po neznámou dobu.
V historii minulého století se sice najdou příklady, kdy se vlády některých států postavily na obranu svobodné dopravy proti odborům. V srpnu roku 1981, potom kdy americká odborová organize PATCO, která sdružovala letové kontrolory v USA, odmítla po dvou dnech stávky příkaz prezidenta Reagana k návratu do práce, 11345 stávkujících z celkového počtu 13000 všech zaměstnanců bylo propuštěno s doživotním zákazem prácovat ve federálních službách (ten zákaz byl zrušen teprve prezidentem Clintonem 12 let později) a PATCO bylo zrušeno coby odborová organizace.
Je skoro nemyslitelné, že by se něco podobného Reaganovu zásahu proti odborům mohlo stát v Evropské Unii současné doby. Stávka českých železničářů bude a pravděpodobně bude trvat tak dlouho dokud prezident Klaus se neobrátí o 180stupňů ve svém odporu k dodatku příslušného zákona, který potom klidně podopíše.

informace řekl(a)...

Dodala bych jako názorný příklad 24 hodinovou stávku v Řecku proti ekonomickým opatřením na snížení schodku státního rozpočtu. Řecku hrozí krach a je nebezpečí, že to oslabí celou eurozonu, ale Řekové stávkují proti pokusům vlády z toho nějak vybřednout.
http://www.nytimes.com/2010/02/25/world/europe/25greece.html

Anonymní řekl(a)...

Souhlas s odpovědností za škodu, ale pozor škodu nezpůsobí odboráři jako takoví, ale dopravní podnik, takže pokud budete chtít nahradit škodu (kupř. obec co má s dopr.hlm.p sjednanou smlouvu o rozsahu a zajištění dopravní obslužnosti) a ten to nezajistí (z jakéhokoli důvodu) tak žalujete za škodu ten podnik. Otázka je jak jsou smlouvy s kraji a obcemi formulované a jestli by bylo na čem žalobu stavět.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Tomáš Jasný ad Klaus otočí:
Zrovna Klaus jako ministerský předseda měl velký vliv na to, že česká vláda stáhla ocas před první nezákonnou vyděračskou stávkou železničářů - a nenechala ji proběhnout a nechtěla nahradit škody za nezákonně provedenou stávku.
Od té doby mají stávkující pré.
A že jsou na tom jinde v Evropě hůř? Tak nás to ještě čeká. Vždyť ještě dávno nejdou tlustý do tenkejch! Až půjdou mzdy státních zaměstnanců o desítky procent dolů, tak si povíme.
A taky se podíváme, jak s antisocialistickými odboráři zatočí Paroubkova socialistická vláda, jeho tajná policie a jeho kočkoví gangsteři.

informace řekl(a)...

Stávka je ODLOŽENA!!! řekl místopředseda Svazu odborářů služeb a dopravy Zdeněk Fojtík.
Že bychom je tak vyděsili??? Anebo spíš pan prezident? Nebo přítel Paroubek dostal rozum?

Šaman řekl(a)...

Ó nikoli. Nelekli se, dostali pokyn z centrály ČSSD. Vždyť to má před jednáním Senát. A pak k podpisu prezident. A pak k přehlasování veta sněmovna. A pak by to mělo jít na Ústavní soud - zrušení benefitů je dáno jako přílepek v rámci druhého čtení vládní novely zákona o veřejných zakázkách...

Jo, takže zrušit DPH u benefitů je dneska - vládní zakázka???

Odboráři vyhrožují a tlačí teď na Senát: Neschválíte-li, bude stávka celý den!

Šaman řekl(a)...

Doplněn článek. Za větu
"Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů."

doplněna závorka:
(Tady je kuriózní i to, že Listina vysloveně zakazuje stávkovat policajtům, zatímco právníci dovozují, že se jedná jen o zákaz týkající se pouze zákona o kolektivním vyjednávání. Doposud jsem se domníval, že umím číst - a čtené chápat!)

STK řekl(a)...

Tak se zamýšlím nad smyslem těch různých benefitů.

Je to patrně pozůstatek minulých dob. Třeba můj děda jako důlní úředník dostával, pokud si to dobře pamatuji tzv. deputát, 54 metráků kvalitního uhlí a nějaké to dřevo na zátop i s dovozem domů. Bylo to pro všechny výhodné: nemusel uhlí kupovat od uhelné společnosti u které pracoval, za uhlí, které nebylo prodáno uhobaron asi daň státu neplatil (bylo spotřebováno "uvnitř"). Ti havíři, kteří měli raději palivo "destilované" nemohli aspoň to teplo rodině prochlastat. Navíc chodili spolehlivěji na šichtu, neměli tak často úrazy a uhlobaron neměl zbytečné ztráty.
Uplynulo mnoho let. Když už skoro všichni havíři bydleli na dálkově vytápěných sídlištích a zhusta neměli nejen kamna, ale ani sklep, kam by uhlí mohli složit, začal se deputát vyplácet v korunách. Divné, ale jak se měl dorovnat ten rozdíl mezi havířem ve vlastním domku a havířem z Havířova nebo Poruby? Aha?

Snad každý zaměstnanec měl a doposud má něco: havíři deputátní uhlí, ajznboňáci režijní jízdenky, telefoňáci služební telefony, dělníci na pile si zase mohli odvézt odkory zdarma, divadelníci měli volné vstupenky (za předpokladu, že nebylo vyprodáno) a aspoň trochu přiobsadili sál u neúspěšných komediích. Třeba mi dali služební mobil - a můžou mě sehnat kdykoliv, protože ho nesmím vypínat - snad jen v kině nebo divadle a tam (z pochopitelných důvodů) téměř nechodím. Asi se jim to vyplatí, jinak by to nedělali.

Takže existencí benefitů vlastně nikdo nic netratil, všichni získali - ovšem kromě "pana státa". Ten tratil na daních za tyto benefity. To proto se stát tak rozčiluje. Nedostává penízky, které by jinak mohl přerozdělit způsobem, na který plátce daní prakticky nemá vliv. A jak se státní penízky rozdělují snad tuší každý. Vždycky se najde způsob, jakým státní úředník přesměruje část těchto prostředků do vlastní kapsičky nebo spíš kufříku. Říká se tomu korupce. Proto panu "státovi" tak jde o ony benefity. A když někomu něco berou, opičí i lidský reflex je věc pevně držet a nedat - i kdyby to mělo život stát. Platí to pro obě strany sporu. (Pracka v láhvi.)

A proč stávkují zrovna železničáři? Protože jejich stávka bude účinná. Všimne si ji každý. Když už nejezdí vlakem nebo tramvají sám, jezdí jimi třeba jeho lékař, pekař nebo prodavač. I to zásobování zavázne.
Naproti tomu když budou stávkovat herci, všimne si toho pár lidí, kteří neuvidí představení ( a budou muset sedět doma a čumět na TV) a stát ještě ušetří na platech herců. Takže tyhle stávky herců (vědců, astrofyziků nebo spisovatelů) jsou jenom planým politickým gestem, které může být (a bude, na to vemte jed!) přehlušeno řevem médií o "sprostotě těch herců" - co by ještě chtěli, celý den mají volno, večer dvě hoďky něco povídají nebo zpívají na jevišti a kdybyste vážení spoluobčané věděli, kolik za to berou - a teď se uvede nesmyslná suma, která platí snad pro 2-3% z celkového počtu herců a to jenom občas.

Proto herci nestávkují.
----
Takže to vypadá, že tu jde o souboj státní administrativy (a politiků) se zvykovým právem. O prachy, jak jinak, o ty přece jde až v první řadě.

ODS, která stále vykřikuje cosi o omezení daní a funkcí státu je náhle na špatné straně barikády. Postoj ke stávce je opačným, než by měl logicky být. Přece čím menší daně, tím menší možnost jejich zneužívání. Nebo ne?

Teď ale nějak nevím, komu vlastně fandit...

informace řekl(a)...

Po zásahu prezidenta Klause se zcela vyjasnil politický ráz stávky, četla jsem, že komunisti, soc. demokrati, lidovci a odbory uzavřeli dohodu o hlasování v parlamentu, jestli se tam zákon vrátí ze senátu. A když se to podaří přehlasovat v parlamentu, budou odbory dopraváků stávkovat proti prezidentu republiky, aby neváhal s podpisem nebo proti ústavnímu soudu, aby zákon schválil? Chce snad Paroubek provést politický puč pod záminkou boje za nekrácení benefitů? To nenapadlo ani Gottwalda! Nedostal se Paroubek náhodou do nějaké těsnější uličky, kudy asi se svým objemem těžko projde?

Šaman řekl(a)...

Pro informaci: Přesně!

Šaman řekl(a)...

STKocourovi: Ale já mám jako telekominík taky část hovorů soukromě benefitem - a platím z toho DPH. A vím, že manažeři, kteří mají služební auta i ke svému soukromému užití, platí každý měsíc daň z 1 % pořizovací ceny vozu. (Ale jeden ministr se strašně divil, když mu řekli, že měl platit daně z jízd v darovaném voze...)
Krom toho - zatím jde o prdlačky. Pořád se bavíme o dani z něčeho - průšvih bude , až ty daně nebude z čeho vybírat...

Darovaným benefitům na daně nehleď...

STK řekl(a)...

Dyť jo, Šamane. Daň ze všeho možného i nemožného.

Třeba TVP. Platí se poplatek za to, že přístroj UMOŽŇUJE příjem, ne za to, že přijímá. Za nějaký rok nastane komická situace: všechny staré TV, které nebudou mít digitální dekodér už příjem nebudou umožňovat - veškeré analogové vysílače budou vypnuty (a odvezeny do sběru). Tím pádem bude možno za ty staré TVP přestat platit TV poplatek. Jsem zvědav, co na to "pan stát" vymyslí. Asi poplatek za set-top-box. A to bez ohledu, zda je k němu připojeno zobrazovací zařízení nebo není.

Nechápu, proč není rozhlasový a TV poplatek zahrnut do všeobecné daně! Asi aby to bylo složitější.

Píšu o tom, protože tento problém právě řeším. Máme v ústavu desítky TVP, které pracují na vnitřní síti, která nemá spojení s venkovní anténou. Byť tam nejde naladit nic jiného, než naše kamery (BB), tak se z televizorů musí platit TV poplatky. Dokonce i z těch, které pracují na kompozitním signálu a tuner mají programově HW odstavený.
-----------------------
Někdy mě napadá, že by se rozhlasový poplatek měl platit i za každou diodu. Když tou diodou zkratuješ vysokoohmové sluchátko, hraje v něm obvykle místní stanice na MW nebo LW.
To tedy naši zákonodárci nedomysleli. A nemusí to být ani dioda. On na to stačí zaoxydovaný hliníkový desetník a kousek tuhy z mikrotužky. Rovněž nelinearita.... ;-))

Anonymní řekl(a)...

Právníci: Stávka v dopravě je legální a nemusí se hlásit tři dny předem
http://ekonomika.idnes.cz/pravnici-stavka-v-doprave-je-legalni-a-nemusi-se-hlasit-tri-dny-predem-12q-/ekonomika.asp?c=A100303_114309_ekonomika_fih

Šaman řekl(a)...

A já jako neprávník Anonymnímu říkám: Když mi způsobíš škodu, byť "legálním" způsobem, tak ji musíš nahradit. Když mám zaplacenou permici, tak budu chtít zpátky poměrnou část. Když kvůli randálistům se nedostane včas sanitka ke zraněnému a když kvůli neošetření člověka ten člověk zemře, tak je vinen ten, kdo tu sanitku zastavil.
A jako neprávník pravím, co jsem pravil: Seznam dej, škodu narhraď - a neomezuj mou svobodu! Na tohle nepotřebuju ani Chartu OSN, ani žádnou Ústavu ani žádnou Listinu - ani žádného Chamurappiho...

informace řekl(a)...

Šamane,
také nejsem právník, ale otázka odškodnění za škody a ztráty, způsobené třetím osobám stávkou, je regulována zákoníkem a rozhoduje o tom soud. Alespoň tady.
Ale že by byly někdy platily něco odborové organizace nebo stávkující, mi nikdy k uším nedolehlo.

Anonymní řekl(a)...

Že se autor nezabývá benefity poslanců? Ti mají placenu nemoc 100% svých zcela nehorázných platů a to včetně prvých tří dnů. Mají dovolenou za směšnou cenu, jídelnu za směšnou cenu (včetně alkoholu) atd., seznam by byl několik stránek dlouhý. A takoví zhůvěřilci chtějí mluvit něco o zdanění benefitů jiných? Pročpak se nazabývají zdaněním např. používání referentského vozidla? Ne z 1% ceny, ale podle ceny obvyklé, t.j. podle ceny z půjčovny vozidel. Atd..

informace řekl(a)...

Takže bordel se stávkou nekončí. V parlamentu znova hlasovali pro zachování nižšího zdanění benefitů.