úterý 16. března 2010

Hemžení komunistických larev

Pokroková mládež Čech a Moravy se raduje: Buržoasní demokracie opět ukázala, že je skutečně jen slepou uličkou vývoje. Organizace Komunistického svazu mládeže (KSM) již dlouho volala po revoluci, která by tuto shnilotinu svrhla a nastolila ten nejspravedlivější řád. A jak jinak by to proti ozbrojené kapitalistické moci bylo možno jinak než násilně? Myslíte si, že kapitalisté by se dobrovolně vzdali ukořistěných výrobních prostředků? Myslíte si, že by je sami odevzdali do společných rukou pracujícího lidu?

Svazáci postupovali s čistou myslí a odkrytou hrudí, když tyto své revoluční myšlenky publikovali i na webu. Slouhové režimu na ministerstvu vnitra se však neštítili zneužít pravomocí jim daných a v říjnu 2006 je rozpustili. To tedy bylo evidentně v příkrém rozporu se svobodou projevu, která je zakotvena v Listině práv a svobod, jež je integrální součástí naší Ústavy. Proto se KSM obrátil na soud. Ten však v březnu 2008 žalobu zamítl. Ale jsou u nás i jiné soudy, například Nejvyšší správní, který uložil žalobu znovu projednat. A pražský soud, který proběhl v lednu 2009, dal svazákům za pravdu. KSM se tedy tuto sobotu opět ustaví na svém obnovujícím sjezdu.

Soudruzi soudci umějí číst Ústavu jen až tam, kde hovoří o právech. Takže si Článek 17 Listiny pročetli jen do bodu (3):
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

A už nedočetli do bodu (4): Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

A nejde snad výzva k "zespolenštění výrobních prostředků" proti právů a svobodám druhých? A není snad propagace komunismu "nemravná", či dokonce "zločinná"?

Ony totiž existují další zákony, které jsou integrální součástí našeho právního systému. Například Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.), ve kterém "parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody..."

Komunisté to dělali, a bylo to "zločinné, nelegitimní a zavrženíhodné". Avšak plánovat to znovu je prý - legitimní. Když máme tu Listinu, kterou nikdy nechceme číst celou!!! Ale máme třeba i trestní zákoník, který má jisté paragrafy.

Například § 403:
Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
      (1)  Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
      (2)  Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo
d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
      (3)  Příprava je trestná.

Či § 404:
Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
      Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Anebo § 405:
Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
      Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Jo, náckové jsou občas podle těchto paragrafů stíháni. Ale žeby komunisté? Kteří se toho zpochybňování zločinů svých předchůdců dopouštějí nepřetržitě?? A kteří mají podporu minimálně desetiny voličů??? Tedy - SPOLUPACHATELŮ????

To máme ale zločinců už plnou hromadu. A všichni si otevírají tlamu, a spoléhají na podporu některých našich soudů, které si nedají vzít svůj striktní výklad Listiny. Podle nich je vlastně vyhrožování zabitím jenom "svobodou slova"!!!

Tuto sobotu se tedy chystají komunističtí svazáci k obnovovacímu sjezdu. Nu, ale neměli by propadat předčasnému jásotu. Připravují  se na ně totiž jejich konkurenti, Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ). Jejich předseda Lukáš Kollarčík označil obnovitele  za "rozvratníky" a jejich sjezd jako "pokus o puč".

Předseda KSM Milan Krajčo přitom - stejně jako Kollarčík - kandiduje do sněmovny za KSČM. Přičemž předseda Komunistické strany Čech (a Moravy) Vojtěch Filip - Falmer dává od jejich sporu ruce pryč. Oficiálním orgánem pro bolševický dorost je totiž "Komise mládeže ÚV KSČM", a té předsedá komunistická poslankyně Kateřina Konečná. KK je v Moravskoslezském kraji na prvním místě, zvolení má tedy jisté. Stejně jako radikál Kollarčík, který je bolševickou jedničkou na Zlínsku. Zatímco staronový předseda KSM Krajčo takovou důvěru Strany nedostal - ve Středočeském kraji je až jedenáctý.

Jedinou radost může člověk mít, když zvedne ten komunistický balvan a dívá se na hemžení havěti pod ním. Možná, že se naplní dávné nadějné veršíky, které jsme si říkali ještě jako pionýři:

"Soudružky a soudruzi, dejte sobě do huby,
soudruzi a soudružky, dejte sobě do držky!"


Když vám nedá nikdo jinej...

Psáno v Praze dne 16. března 2010

****************************************************
Odkazy:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu
trestní zákoník

142 komentářů:

guerrier řekl(a)...

Ten spolek neduživých pubescentů hlasitě volajících po demokracii se netají s tím, jak by zatočil se svými odpůrci pakliže by se někdy dostali k moci. Co s nimi? Patrně tak nějak po soudružsku bych jim rozkopal tlamy aby věděli do čeho jdou.

STK řekl(a)...

To, co mě na tom všem se... ...irituje je fakt, že nalevo a napravo se neměří stejným metrem.
To, co levičákovi projde jako mladická nerozvážnost a řešením je "Ty, ty, ty!" je napravo takřka hrdelním zločinem.

Přitom ideje ultralevé a ultrapravé je liší jen mírou národovectví v nich. A poslední dobou už snad ani tím. (Pravičáci se organizují mezinárodně a levičáci hovoří o národních zájmech. Takže v tom je docela "hokej".

Mám už fůru roků představu politického spektra jako kruhu - něco jako růžice na kompasu. Na severu 360°/0° je politický střed. Je to nahoře a nikdo tam nevydrží dlouho, sklouzne nalevo nebo napravo. Na 90° je klasická pravice, na opačné straně (270°) levice. "Ultras" se nacházejí vespod, na 180° a zdá se, že ti, co tam spadli zleva už jsou trochu napravo a naopak.
Některá uskupení jsou tak "doširoka rozkročená", že jeden neví, kam se nakonec sešoupnou. Pokud přežijí delší dobu, tak se nahoře přetrhnou a jsou z nich náhle dva subjekty. Obvykle mrtvé.

informace řekl(a)...

Na sajtu KSM, který jsem ze zvědavosti otevřela, člověk najde všelijaké zprávy, někdy i špásovné. Na příklad je tam přetištěn článek časopisu Šíp "Orgie v sídle KSČM"
"PRAHA - Komunistický svaz mládeže je zvláštní spolek lidí. Mladí, kteří si vzali za svou nejzrůdnější ideologii, kterou lidstvo ve svých dějinách stvořilo, milují Julia Fučíka a další modly komunismu. Jinak se však neliší od jiných mladých lidí, mají rádi sex, alkohol a trávu. Jejich spolek soud zakázal, to jim však nevadí. KSČM je ze svých mladých příznivců zoufalá. Milují sice ideály světové revoluce a sní o vládě proletariátu, ale na svých schůzích se místo studia Marxova kapitálu oddávají pitkám a sexuálním orgiím. "Usměrnit rozhodně potřebují a to v mnoha ohledech," prohlásila na webových stránkách KSČM v rozhovoru mnohoznačně senátorka Marta Bayerová. Není totiž tajemstvím, že chováním své mládeže se zabýval i ústřední výbor strany. Důvodem bylo, že v nejposvátnější budově komunistů, v ulici Politických vězňů komsomolci údajně pořádali bujaré pitky a sexuální orgie. "Věděl to v podstatě každý. A někteří starší soudruzi z toho opravdu nadšení nebyli. Opravdu to musel řešit i ústřední výbor," řekl Šípu zdroj z komunistické strany, který sdělil, že ráno soudruhům nejvíce vadilo, že se všude válely použité prezervativy a toalety i chodby byly pozvracené. ..."

Komentář Rudé záře, sajtu KSM: "Fakta uvedená v následujícím článku (deník ŠÍP, 8. 11. 2008) jsou sice poněkud zveličená, ale není vyloučeno, že celkově pomůže článek vylepšit obraz KSM mezi ostatní mládeží."
http://www.rudazare.wu.cz/clanky.html

Takže to mladí komunisti klidně připouštějí, že ta jejich revoluce není ani tak sociální jako sexuální. Místo teoretického studia klasiků marxizmu se zabývají praktickou aplikací starořeckého kultu Dionyza.
Chcete snad něco namítat? Vždyť jde pořád o revoluci a kulturu! A doufejme, že to doopravdy vylepší jejich obraz mezi mládeží. Zvlášť jestli to studium a praxe jsou zadarmo!

Šaman řekl(a)...

Má to jen jednu chybu, ten obnovující ("legalizační") sjezd měli svazáci už uplynulou sobotu, 13.3., což bylo přehlušeno bombastickým srazem jiné levicové strany. (To má člověk z toho, že nečte papírový noviny a na internetových se obnovují data, ale ne vždy text...)
Omluva patří všem čtenářům Šamanova doupěte tady i na Neviditelném psu.

Zejména těm, kteří se mládežníkům chystali případně rozbít hubu. Už to nestihnete. Tenhle týden...

informace řekl(a)...

Larvy se sice zatím jen hemží, ale dospělý hmyz už čeká na vhodnou příležitost k zasednutí na pečínku na stole. A je to lákavá pečínka, slibující pěkné a vydatné hody - vnější podpora Paroubkovy menšinové vlády. Jaký bude mít dopad tato vnější podpora na menšinovou vládu, je dost snadno předvídatelné.
Jak píší noviny a p. Doležal na NP, Paroubek vyjednává i s prof. Švejnarem o vstupu do vlády s funkcí nějakého garanta pro ekonomickou politiku. Jedná se o místo ekonomického odborníka „pro správnou reakci na vnější změny“(?). Měl by mít statut vicepremiéra.

Čtenář se ptá, nakolik je slučitelná politika ČSSD s pozicemi liberálního politika z druhé strany oceánu.
Jak se vypořádá s různými sociálními opatřeními, která slibuje Paroubek v předvolební kampani, a která zvýší schodek státního rozpočtu, zvýší státní dluh, což povede i ke zvýšení částky na umořování a zatíží to dál státní rozpočet. Co na to americký ekonom? "Schodek není kritický, státní dluh je nízký, není třeba se schodku vyhýbat, ale jednat rozumně." Tedy v tomto směru mu soc.dem. politika nevadí.
Pro omezení schodku bude zapotřebí zavést úsporná opatření a zvýšit daně. Zavedení úspor by mohlo vést k nepříjemnému konfliktu v různých sektorech státního aparátu. A tak se tady nabízí nový recept - jasně třídně populistického rázu. Nezvýšíme daně ze spotřeby, ale daně z majetku. Zvýšíme daně bohatým. Zvýší se daně z nemovitostí, které jsou moc nízké, říká transoceánský ekonom. Jenže, to má malý háček, zvýší se daně i z malých nemovitostí, chalup nebo bytů, které si drobní vlastníci koupili někdy za cenu velkého spoření. Když se zvýší daně z bytů, kde majitelé bydlí, to nijak nezasáhne do domácího rozpočtu, nesníží jejich možnosti výdajů, jejich životní úroveň?
Liberální ekonomové obvykle považují zvýšení daní z majetku za málo efektivní a demagogické opatření.
Abych tu uvedla příklad jiného provádění sociální politiky: italská pravicová vláda před dvěma roky jako první opatření zrušila komunální daně z bytů a domků, v nichž vlastníci stabilně bydlí.
Nezdá se vám ta socdem politika tak trochu schizo - a ta podpora ekonoma trochu oportunistická?

Harpyje řekl(a)...

Proti zákazu KSM vehementně protestovali svého času němečtí soudruzi z GRH (http://www.gegen-ksm-verbot.de/grh.htm). To jsou ti dobří Němci, antifašisté (http://grenztruppen-der-ddr.org/), kteří mají družbu (http://www.cs-magazin.com/2009-04/view.php?article=articles/cs090406.htm) s českými vlastenci z Klubu českého pohraničí (http://www.klub-pohranici.cz/). Na stránkách KCP Rýmařov varují unisono bdělí a ostražití soudruzi i údajní nesoudruzi před zákeřnými piklemi Sudeťáků (http://www.kcprymarov.estranky.cz/clanky/sudety_-odsun-nemcu_-landsmansaft-a-revansismus).

informace řekl(a)...

Paní Harpyje, ale v článku z 2008 r. zase protestují proti zákazu KSM. Jak to, že zmenili názory?
http://www.gegen-ksm-verbot.de/index.htm

informace řekl(a)...

Harpyji: Promiňte, je to omyl, spetla jsem si sajt. Nejsem schizofrenická.

informace řekl(a)...

Chtěla jsem napsat, že proti tomu protestovaly organizace mladých komunistů i v Itálii a sbíraly podpisy pod peticí.
http://www.resistenze.org/sito/te/pe/mc/pemc8f19-003326.htm

N.N.Nemo řekl(a)...

To Šaman Ad Chyba v termínu
Držím papírové pondělní noviny z 15.3., Hospodářské, a tam čtu:
"Komunistický svaz mládeže (KSM), rozpuštěný ministerstvem vnitra v roce 2006, příští sobotu pořádá obnovující sjezd."
Jako autor je uvedena ČTK. Páni redaktoři dali páteční zprávu ČTK až v pondělí a nezměnili slovo "příští" na "tento".
Není Vaše chyba, není chyba ČTK.
Ale chyba je nás všech, že tyto mladé agresory necháme vyvádět, jako by žádné zákony a normy neexistovaly.

Anonymní řekl(a)...

Tzv. demokracie, která zakazuje lidem svobodně se vyjadřovat o nesmyslnosti zákazů a trestů pro ty, kteří tzv. "sympatizují s hnutími propagujícími potlačování základních práv a svobod" není žádnou demokracií. Je to stejná totalita, jako ta bolševická. Jenom nutí vyznávat jinou víru. Říká: "Můžete svobodně hlásat co chcete, pokud nás to bude chválit".

N.N.Nemo řekl(a)...

To Informace Ad Dospělý hmyz.
Ta komunistická poslankyně Kateřina Konečná už není žádné tele.
http://www.denikpolitika.cz/politici/katerina-konecna/info/zivotopis
Je jí 29, takže je to už zcela dospělá kráva!

informace řekl(a)...

To Nemo:
Z larev se vyvíjí hmyz a ne krávy. Jinak s tou definicém souhlasím.

Anonymní řekl(a)...

Neměl znít nadpis "Hemžení komunistických kurev"?

STK řekl(a)...

Ad kurvy:

Staré, vysloužilé kurvy prý mají dobré srdce, jsou zkušené a smířlivé. Navíc to je vlastně docela počestná práce. To vše tvrdí (nejen) úpadková literatura.
Přeloženo: jsou velmi solidární, mají vysokou míru sociální inteligence a nízkou agresivitu. Nic z toho se o komunistech nedá říct ani náhodou.

Závěr: Komunisté NEJSOU staré kurvy. ;-D

informace řekl(a)...

Přečtěte si, co řekl prezident Klaus na Žofinském foru o státním dluhu a schodku rozpočtu.
"Roli státu v naší ekonomice - a spolu s ní i objem peněz vybíraný z kapes daňových poplatníků a dávaný k přerozdělování politikům, státním úředníkům a lobbistům na ně napojeným - je třeba systematicky snižovat. Stejně tak je třeba omezovat přebujelé sociální výdaje a provést důsledné reformy našeho důchodového systému i našeho zdravotnictví. Je třeba zapomenout na zvyšování daní lidem, kteří pracují, a firmám, které vytvářejí pracovní příležitosti."

Já tedy mám větší důvěru k jasným slovům Klause než k vytáčkám Švejnara.

STATNI DLUH SE PLATI, vždycky! A je to hodně drahý špás!

Cožpak je to tak těžké k pochopení? Tady se o tom diskutuje už takových 20 let (Itálie má jeden z nejvyšších státních dluhů na světě, díky populistické politice křesťanské demokracie v osmdesátých letech) na všech možných forech a už to pochopily i slepice. A hlavně levice.
http://hn.ihned.cz/c1-41414760-zapomenme-na-zvysovani-dani

Větší vlastenec řekl(a)...

VLAST JE V OHROŽENÍ !!! (1.část)

Přátelé, soudruzi a soukmenovci ! Volám vás všechny opravdové české vlastence a vlastenky : Naše vlast je v ohrožení !
Ano, 71 rok po vpádu německých fašistických hord nám opět hrozí NĚMECKÁ NADVLÁDA, hrozí ním okupace, koncentráky a/nebo odsun na Madagaskar !

Ano, já vím, že prakticky všichni přispěvatelé do diskuzí na vlastenecký web "Šamanovo doupě" si uvědomují, co je NEJVĚTŠÍ SOUČASNÁ HROZBA PRO NAŠI VLAST : NÁVRAT SUDEŤÁKŮ, NÁVRAT PŘEDVÁLEČNÝCH POMĚRŮ.
Opravdu to vím; vždyť jsem zdejší diskuze před měsícem (15.února) opustil s blahým vědomím, že mne zde není potřeba, že svá Živá slova musím do boje vytasit jinde.
Vždyť, milí přátelé, soudruzi a soudružky, vážení soukmenovci, vy jste (skoro) všichni dobří Češi a Češky, ideově pevní ateisti, vy (skoro) všichni nenávidíte Němce, vy (skoro) všichni podporujete našeho prezidenta v jeho boji za zachování samostatnosti naší vlasti před EU, v boji za záchranu našeho národa před Němci. Vy (skoro) všichni podporujete našeho prezidenta v jeho snaze přivést naši vlast pod ochranu našich starších ruských bratří, jediné naší spolehlivé záštity proti rozpínavým Germánům.

Ale nevím, zdali si uvědomujete, že NEBEZPEČÍ JE OPRAVDU AKUTNÍ !

Tak akutní, že se probudily zbytky vlastenectví i v dosud kolaborujících redaktorech Lidových novin, jednom z deníků vlastněných německým kapitálem (!!!) :
Češi vlastní v Česku už jen polovinu firem, válcují je Němci a Nizozemci.
HRŮZA !!!!!
Více zde : http://byznys.lidovky.cz/cesi-vlastni-v-cesku-uz-jen-polovinu-firem-valcuji-je-nemci-a-nizozemci-1mu-/firmy-trhy.asp?c=A100316_102408_firmy-trhy_nev

(Díky, stateční vlastenci z Lidovek ! Díky vám za vaši odvahu, statečnost a sílu ! Jistě budete germánskými majiteli vyhozeni na hodinu a dlažbu, ale my opravdoví Češi se vás zastaneme. Po vítězství levice se do Lidových novin vrátíte jako pomocníci Národního správce.)

Větší vlastenec řekl(a)...

VLAST JE V OHROŽENÍ !!! (2.část)


Drazí přátelé, soudruzi a soudružky, vážení soukmenovci ! Jistě víte, že Rakušané jsou také Němci, víte, že Hitler a Mozart pocházeli z Rakous. (Mozart je ten prašivý Germán, který řekl "Meine Prager verstehen mich." !!)

Ale možná někomu z vás ušlo, že HOLANĎANÉ, ti neslovanští obyvatelé prohnilého Západu, JSOU POUHÝMI NĚMECKÝMI SLOUHY !!!
Ano, je to tak : pod brutálním nátlakem Američanů se po skončení 2.sv.války nepodařilo zdravému jádru holandského národa to, to se podařilo nám. Nepodařilo se humánně odsunout německou menšinu, nepodařilo se očistit Holandsko od zrádných živlů.
A výsledek tomu odpovídá : V Holandsku žije 380.000 Němců !!!!!!!
DĚS A BĚS !

Není tudíž divu, že dnes Holanďané, otroci německé menšiny a německého kapitálu, vykupují naši vlast. Že zakládají svá rekreační střediska, své vesnice na místech, kde do roku 1945 českou krajinu znešvařovaly odporné vesnice Sudeťáků (podívejte se třeba na kýčovité Holašovice/Hollschowitz – no není to hnus ?!), kde panenskou českou půdu znásilňovaly dřevěné motyky i ocelové pluhy Sudeťáků, kde ztepilé české stromy padaly pod krutými sekyrami a pilami Sudeťáků. Na místech, kde kdysi stály kostely hanebné "církve svaté", služky našich zahraničních nepřátel, v nichž Sudeťáci podivnými a směšnými obřady vzývali toho svého "pánaboha".
K čemu to povede ? Jedině k tomu, že poněmčení Holanďané otevřou cestu k poněmčení českého pohraničí i celého českého hospodářství.
Dovedete si vůbec představit tu HRŮZU ?!?!? Tu hrůzu, kterou vidíme, kdykoli přejedeme odvěké hranice naší vlasti směrem do Bavor ? Tu hrůzu, o níž čteme v hospodářských zprávách z Německa ?
Ne, to nelze připustit !

Nelze připustit zavedení otřesných německých pracovních podmínek a pracovních návyků do našeho hospodářství. Nelze připustit návrat zběsilých Sudeťáků do našich a ruských Karlových Varů. Nelze připustit vrácení Becherovky Becherovi, nelze připustit vrácení Baťových závodů německému přisluhovači Baťovi, vrácení Schwarzenberského paláce Schwarzenbergovi !


Jak správně napsal skvělý český vlastenec Informace již 18.února, "vlk není tak daleko". Proto
NEDOPUSŤME NÁVRAT NĚMECKÝCH VLKŮ NA TISÍCILETÉ ÚZEMÍ NAŠÍ VLASTI !
Musíme zabránit nějakému novému Vlkochodu Mozartovi v drzém předpokladu, že mu Pražané rozumějí - vždyť Němec je ten, jehož šprechtění nerozumíme = je pro nás NĚMÝ !
Musíme zabránit nějakému novému starému chlípnému Vlkochodu Goethovi v uspokojování jeho odporných pedofilních choutek na našem území !

JIŽ NIKDY MNICHOV, JIŽ NIKDY BÍLOU HORU, JIŽ NIKDY LIPANY !
BIJTE NĚMCE PAPEŽENCE !

A na závěr : jako jsem děkoval opožděně se probudivším vlastencům na německých Lidovkách, poděkuji nyní i paní Harpyji (viz její dnešní příspěvek z 10:12) Již také pochopila, kdo jsou nepřátelé a kdo přátelé naší vlasti.
Ano, komunisté mladí i staří, bývalí i budoucí příslušníci Pohraniční stráže, iniciativa NE ZÁKLADNÁM - to jsou obránci vlasti, míru a socialismu.
Zatímco pravice – to jsou dílem zrádci, kteří prodají naši vlast Němcům za jidášský groš (viz skandální projev Topolánka o jakémsi "bezpráví", učiněném Sudeťákům jejich humánním odsunem a velkoburžoasii humánním znárodněním, viz omluvu Havla Sudeťákům atd.), dílem Němci (viz Schwarzenberg).
PRYČ S TYRANY A ZRÁDCI VŠEMI !

NEPŘIPUSŤME ZMĚNY POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ EVROPY !
Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné !

informace řekl(a)...

Poslyště, Větší Vlastenče,
ať jste se toulal tento měsíc kdekoliv, měla jsem za to, že jste zabloudil někde v mlhách vedlejšího hřbitova, určitě Vám to prospělo na zdraví a na duchu. Píšete s takovou vervou, že člověku mimoděk poskočí bránice e nezastaví se, dokud to nedočte.
Už jsme tu truchlivě a odevzdaně skláněli hlavy v očekávání trpké budoucností (paní Harpyje se ze zoufalství zaregistrovala na Psu), až jste přišel Vy a ukázal nám jasnou cestu. Ano, takhle se má brát život. Vzhůru za Vašimi Živými slovy!
Ben tornato!

STK řekl(a)...

Já zase těším, až se jednou VV pustí do Poláků. (Němec jsem jen z 25%, zato Polák z celých 50-ti. )
Na vědomí mu dávám toto: Občas je prý po zdejších harendách slyšet volání: "Ostravica - granica!" ;D

informace řekl(a)...

Bratni narod polski jest naszym sasiadem i sprzymierzencem. Z Polska lacza nas wiezy przyjazni i braterstwa. Czy sie to panu nie podoba?

Harpyje řekl(a)...

Vlastencova výzva ("NEPŘIPUSŤME ZMĚNY POVÁLEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ EVROPY ! Německo musí zůstat rozdělené a Československo jednotné !") vystihuje v kostce dvojsmyslnost a nedůslednost postoje českých vlastenců, kteří o sobě tvrdí, že jsou "pravičáci", a odhaluje zároveň jejich pokrevní příbuzenství s vlastenci z opačného konce politického spektra. Ve skutečnosti se sobě podobají jako vejce vejci, protože jejich základ tvoří antigermanismus, který je společným pozůstatkem národovecké a komunistické koncepce dějin.
Nepravá česká pravice (od nefalšované české levice nikdo podobný krok neočekává) není schopna přijmout základní evropské standardy týkající se axiomů právního státu, jak jsme byli schopni sledovat během nedůstojné podívané, kterou pořádal prezident republiky kolem podpisu Lisabonské smlouvy. Také ono věčné strašení politickými přízraky (nebožtíci Henlein, Haider, Hitler...), tak typické pro levici, nepatří do výzbroje moderní pravice.
Doufám, že vzdělaná mladá generace v České republice se konečně odpoutá od podobného "vlastenčení" a bude zacházet s minulostí nejen hrdě a sebevědomně, ale i upřímně.

Šaman řekl(a)...

Haider není tak dlouho mrtvej. Byli jsme ve Vídni, když před dveře jeho domu dávali truchlící Rakušané květiny a svíce.

A ti sprosťáci, kteří dodnes nadávají Benešovi a můžou se zbláznit, když se někde odhalí jeho socha, ti křičí i dnes. A Doležal a jeho studenti i ostatní čeští stipendisté nám dodnes vyčítají rozbití Rakouska a zabrání dědičných německých území už v roce 1918...

Naštěstí je většina Němců rozumnejch. Ale pak nevím, proč ti rozumní neokřiknou ty nerozumné?

Jdu něco vyhrabat ze špajsky archivu, vyklopím další konzervu na talíř...

STK řekl(a)...

Mnie vszystko sie podoba... Lubie mojum ojczyne. No jestem obecnie Morawianin. (Albo Czech?)

Harpyje řekl(a)...

Šamanovi:
Fuj tihle "Rakušani"! Za mou osobu bych ráda dodala: fuj, tihle "Češi"! http://www.youtube.com/watch?v=84UzzUSFmgg
Je to od Vás velmi velkorysé, že pokládáte většinu Němců za "rozumnech". Asi proto si v Německu tak váží osoby pana Doležala a jeho činnosti, a proto ho tak často citují ve všech předních médiích. Na "vlastence" typu Vlka st. se odvolávají nanejvýš soudruzi na stránkách KPCRRýmařov.

žibřid řekl(a)...

Mno, voni v Rakousku někdy minulej rok zrušili takovaj ten zákon, že kdo zběhne z Wehrmachtu, patří ke zdi, takže vod tý doby je Rakouský státní outvar náš nový přítel, ne?

Harpyje řekl(a)...

Máte zajisté na mysli zákon o rehabilitaci dezertérů z Wehrmachtu. http://www.focus.de/politik/ausland/justiz-oesterreich-rehabilitiert-wehrmachtsdeserteure_aid_447051.html Jen by mězajímalo, co se takovou zmínkou snažíte dokázat.

Pedro řekl(a)...

To STK: Pozdrawiam Pana. Moim zdaniem Pan jest Morawianin pochodzenia polskiego (śłązackiego).
To Kelainó: Bodejť by německá periodika citovala p. Vlka st.! Názory p. Doležala jsou pro citování v německých poriodikách daleko vhodnější.

STK řekl(a)...

Pozdrawiam nick Pedro: Tak, jestem, no tylko z polovy. ;-)

Pedro řekl(a)...

Witam, tak, czytałem - z połowy Polak, z jednej czwartej Niemiec. Teść mojej żony urodził się w Zawierciu - a więc moje dzieci są z jednej czwartej Polakami. Do teściowej mojego wujka kiedyś zwracałem się po polsku, ona odpowiadała po ślązacku (w 1945 r. powróciła z Oświęcimia, była identycznej narodowości jak pewna pani, która w niniejszej rubryce też kilka razy się odezwała). Jej małżonek był (morawski) Niemiec, dlatego też moja ciotka wraz ze swoją siostrą w ogóle przeżyły wojnę. Ojciec matki Konrada Henleina był Czech - Dvořáček. Babka Reinharda Heydrycha miała na imę Sara. Lenin - 50 % Rosjanin (ojciec Rosjanin, 25 % Żyd (dziadek ze strony matki pochodzenia żydowskiego - wychrzta), 12,5 % Szwed (matka babki ze strony matki to Szwedka), 12,5 % Niemiec (ojciec babki ze strony matki Niemiec). Plus domieszka krwi ugrofińskiej i mongolskiej. Co z tego wszystkiego wynika - decydujące jest nie pochodzenie człowieka, lecz czy jest człowiekiem uczciwym - albo gałganem.

Harpyje řekl(a)...

Pedrovi:
"Názory p. Doležala jsou pro citování v německých poriodikách daleko vhodnější..." To tedy jsou, to máte pravdu. Ve včerejším Psu Vlk st. opět lhal až se hory zelenaly. ("Když se zjistilo, že kancléř Khol měl tajné fondy a machinace s miliardami marek, zůstal dle našich novinářů stále velkým státníkem. Klaus za podobný přečin v bagatelním rozměru byl a je dodnes označován za zločince.") A někteří lidé pokládají tyto jeho lži dokonce za informace! Jakýsi prosťáček mu nadšeně děkoval: "Právě kvůli autorovi jsem se "posléze" zaregistroval na NP. Podepisuji do puntíku jeho názory. Příklad Khola a jiné mě nemohly rovněž nenapadnout."
Vlkovy články mají "Stammtischniveau".

Pedro řekl(a)...

To Kelainó: Můj názor na p. Vlka st. je velmi podobný mému názoru na pp. Ruščáka či Krystlíka - pravda někdy hořce pláče. BTW: Porozuměla jste, co jsem napsal o tchyni mého ujce?

STK řekl(a)...

Pro Pedra:
A přesně o to jde. Jakým jsi člověkem, ne kterou řečí mluvíš nebo kde ses narodil.
Proto ty všelijaké příhraniční spory, staré 70 i více let tak nějak nechápu. Tu a tam jsem se pohyboval po Evropě a na skutečný národnostní problém jsem osobně nenarazil. Někdy mám pocit, že si ty problémy novináři vymýšlejí, aby bylo o čem psát. Například nevraživost česko-slovenská se na vojně řešila občas obhroublýmí, vždy však dobrosrdečnými vtípky. Víc nic.
V každé zemi jsem potkal vždycky tak 2-3 blbečky, pro které NÁROD byl víc, než mozek nebo slušnost.
Možná jsem jenom měl štěstí. V Baskicku jsem např. bydlel u paní hoteliérky, jejiž všichni synové byli aktivní v ETA. A na oběd tam k ní chodili mnozí španělští policajti, takoví ti z jihu. Na její syny se paní hostinské prostě neptali a bylo to. Porce sice měli o trochu větší a maso propečenější než všichni ostatní...

P.S.: Nepíši polsky, protože se sice polsky domluvím, ale pravopis moc neznám. Školy mám totiž české.

(Ale hlavně, jsme tu na českém webu.)

Pedro řekl(a)...

jj Budeme se bavit česky. Ono by to pro ostatní nemělo žádný půvab, louskat polštinu.

žibřid řekl(a)...

Ad Harpyje:
děkuji za upřesnění, já na ty přesné formulace nemám hlavu. Uváděl jsem to proto, že ve slušné společnosti byla dezerce z Wehrmachtu vždy obdivuhodný čin. Denacifikace ale probíhá svým pomalým tempem, které možná dovoluje některým skupinám udržovat si názory téměř revanšistické. Takže na obranu Šamana. (Ale abych zas nevypadal paranoidně: já osobně znám málo Rakušanů, ale nikoho, kdo by byl neonacista nebo něco podobného.)

Větší vlastenec řekl(a)...

Prosím p.žibřida o upřesnění

Vážený pane žibřide, vyjdeme-li z Vašeho tvrzení, že "ve slušné společnosti byla dezerce z Wehrmachtu vždy obdivuhodný čin",
mám na Vás dvě otázky :

1. Byl jste příslušníkem ČSLA ?
2. Pokud ano, provedl jste obdivuhodný čin dezerce ?

Podotýkám, že já osobně nemohu posuzovat situaci v Rakousku; denacifikace (jakékoli) společnosti je dlouhodobý a komplexní proces, jejž nelze posuzovat podle novinových zpráv.

Na druhou stranu znám spoustu Čechů a Moravanů; mnoho z nich bylo a je komunisty.

A předpokládám a doufám, že po našem volebním vítězství se proces dekomunizace a desocializace naší společnosti definitivně zastaví.

Děkuji Vám předem za odpovědi, a přeji hezký zbytek neděle.

Harpyje řekl(a)...

Německo také rehabilitovalo dezertéry z Wehrmachtu teprve definitivně a paušálně až v roce 2009. Důvodem tak dlouhého časového odstupu nebyla chybějící vůle k denacifikaci (mohu Vás z vlastní zkušenosti ujistit, že v roce 2009 bylo už Německo definitivně denacifikované, i když mnozí sýčkové tvrdí opak):-))), nýbrž řada praktických problémů. K zrušení soudního rozsudku vyžaduje německý právní řád individuální posouzení
každého případu, což nebylo možné, protože většina soudních akt lehla popelem, byla ztracena, nebo se stala jiným způsobem nepoužitelná.

informace řekl(a)...

Denacifikace Rakouska
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbotsgesetz_1947

žibřid řekl(a)...

Většímu Vlastenci:
Příslušníkem ČSLA jsem byl, alespoň v občance jsem měl napsáno "voják", nikoli "nevoják". Já jsem v půli prvního dne "vojenské katedry" odešel, ale příští týden jsem se po poradě s přáteli s hanbou vrátil. (Také jsem byl v pionýru a SSM. Ubezepečuji Vás, že toto svoje angažmá považuji za nanejvýš hnusné a zbabělé. Nicméně pokud mě chcete soudit Vy, zeptal bych se, kdo Vás povolal?)
Obdivuhodný čin dezerce je obdivuhodný ať už bych obdivoval něco, co jsem sám učinil nebo nikoli. Slušná společnost existuje i bez mojí maličkosti.

Pro Harpyji:
Moc nerozumím, proč to bylo nutné. Utéci od Wehrmachtu se doteď smí jen když by to byl "občanský čin"? Utéci jen tak, třeba z lenosti, je stále považováno za "zradu němectví"?. Myslím, že moji předci by ocenili jakéhokoli dezertéra.

Pro informaci:
Když já bohužel Německy neumím. Ale ani v žádných jiných jazycích nejsem schopen číst.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený pane žibřide, nepopisujete sice průběh své základní vojenské služby, ale (z Vašeho mlčení + sebeodsouzení) lze předpokládat, že jste obdivuhodný čin dezerce neučinil. Děkuji Vám za informaci.

Pane žibřide, Vy máte dojem, že Vás chci soudit ? Jestli ano, podle čeho tak soudíte ? Podle mých upřesňujících otázek ? No prosím Vás !
Vždyť tohle ještě není ani podání vysvětlení, natožpak výslech.
Navíc se odsuzujete sám ("Slušná společnost existuje i bez mojí maličkosti.").

Takže si dovolím Vám položit ještě jednu otázku, a sice otázku zjišťovací :
Kolik znáte dezertérů z ČSLA-příslušníků slušné společnosti ?

Děkuji Vám předem za odpověď, a přeji hezký den.

Harpyje řekl(a)...

Doufám, že se mi podaří alespoň trochu rozptýlit Vaše obavy a Váš strach z německých fašistů, revanšistů, Sudeťáků, zakuklených nácků a podobných netvorů, když Vás ujistím, že od 07.05.1945 ( = datum bezpodmínečné kapitulace) už žádná zločinná Wehrmacht neexistuje, takže "utéci od Wehrmachtu doteď" je dost těžko možné. Ozbrojené síly Spolkové republiky Německo se nyní jmenují Bundeswehr a jsou od samého začátku (1955) členy NATO.
K dezerci z Bundeswehru neexistuje žádný důvod, protože německá ústava povýšila odmítnutí vojenské služby se zbraní na základní lidské právo a vyžaduje v rámci všeobecné vojenské povinnosti pouze náhradní službu bez zbraně. Tito takzvaní "Zivis" (=Zivildienstleistende) se těší velké
oblibě a respektu všech vrstev obyvatelstva, protože se starají převážně o staré lidi, mrzáčky a různě postižené osoby. Myslím, že je nikdo nepokládá za "zrádce němectví".

Harpyje řekl(a)...

To bylo, samozřejmě, Žibřidovi.

Větší vlastenec řekl(a)...

No jo, paní Harpyje, obavy pana žibřida tím možná rozptýlíte, ale MOJE obavy jste již zahustila.

Já, jakožto větší vlastenec-internacionalista, znám své pappenheimské. To "mírné chování" Němců, jež popisujete, ta zdánlivá denacifikace - to je jen zástěrka, typická německá obmyslnost, známá nordická lest.

Zkrátka - Němcům my vlastenci čeští nerozumíme (mluví nesrozumitelnou řečí -> pro nás jsou němí) a nevěříme. My víme, že Němci jsou šelmy krvelačné, že teď jen odpočívají, poté, co k zemi strhli, zardousili a na kusy roztrhali první stát dělníků a rolníků na území Německa, NDR.

Kdo je další na řadě ? Koho nyní sledují přimhouřené modré oči krvelačné německé šelmy ?
(Jen připomenu slova Šamanova, o tom, kdy se náš národ Němců bojí : "Když slyší štváčské hlasy sudetoněmeckých představitelů, požadavky na zrušení našich zákonů, výhrůžky o blokování vstupu do Evropské unie, náhradě utrpěných škod.")

Kdepak; můj brněnský dědeček, sociální demokrat, dobře věděl, proč tehdy ve 20.letech vzal holí přes čuňu onoho Sudeťáka, dobíhajícího šalinu - v sebeobraně. V sebeobraně našeho národa.


A hrdý buď, žes nepošpinil ústa ani hruď falešnou řečí ! *** Volte ČSSD a KSČM !

žibřid řekl(a)...

pro Vlastence:
neznám osobně žádného. Aneb, jak řekl Havel, spolupracovali jsme nějak všichni. Šaman k tomu dodává, že někdo byl navíc ještě svině.
Zpět k tématu: máte pocit, že na dezerci z Wehrmachtu není nic obdivuhodného?

pro Harpyji:
nemám ny mysli "doteď" útěky, ale jak se na to "doteď" dívalo.
Jinak ale pochopení pro stát, který ekonomicky využívá neplacené pracovní povinnosti, nemám.

Harpyje řekl(a)...

Chápu, na co narážíte, Vlastenče. Zřejmě jste četl významné analytické pojednání Doc. PhDr. Josef Groušla, CSc., (http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/GrouslNemecko.htm) osoby ověnčené tolika impozantními akademickými tituly, že je těžké nevěřit, že
cílem spolkové vlády je germanizace východoevropského prostoru. Germanizace lidí, jejich myšlení, postojů a jednání, pomocí politické podpory revanšistů z tzv. Svazu vyhnanců a revanšistickým spolkům odsunutých Němců. Poslušným nástrojem této revanšistické politiky je samozřejmě ona Bundeswehr, součást agresivního spolku NATO, který si falešně připisuje autorství míru.
Pro naše národní zájmy z hlediska současnosti a budoucnosti je mimořádně důležitá idea slovanské sounáležitosti. S jejím převáděním do efektivních podob spolupráce, součinnosti a dalších nových možností začne nová vláda KSČMČSSD neprodleně po svém volebním vítězství!

Harpyje řekl(a)...

Žibřidovi:
Já ano. Osobně se mi zdá tato služba daleko smysluplnější a společnosti prospěšnější, ale jelikož nejsem pacifista, tak uznávám i nutnost služby se zbraní. Tyto "německým státem vykořisťované pracovní síly" mají navíc výběr mezi službou v Německu nebo Israeli, kde tito dobrovolníci "musí otročit" navíc o dva měsíce déle než v Německu. (http://www.klartexxt.de/israel/zivi.htm).
Osobně si myslím, že taková příležitost, seznámit se se zemí a jejími obyvateli je pro každého mladého člověka ohromnou životní zkušeností a navíc neúměrně větší přínos pro smíření obou národů než prázdné žvásty nějakých politiků.

N.N.Nemo řekl(a)...

To VV ad "obdivuhodný čin dezerce":

My jsme z armády nedezertovali. My si opatřovali modrou knížku!

Dtto i za 1. světové - pokud to šlo. Nechtěli jsme bojovat za zájmy cizích vládců. Jak za to námi Němci opovrhovali!

Oni šli vždy do války s nadšením! Ale ty konce (Viz Na západní frontě klid).

Za naši svobodu však bojovali legionáři za obou válek. Dobrovolně.

Šaman řekl(a)...

Všem o dezerci z Wehrmachtu:
Prosím vás, ale tady přece nejde o to, jestli bylo to zběhnutí oceňováno nebo neoceňováno, ani nejde o případné zběhnutí z ČSLA.
Tady jde o to, že německý stát podobný čin vedl jako trestný ještě 65 let po válce!!!
A ti soudci, kteří dávali rozsudky smrti ještě na samotném konci války, ti sami jsou beztrestní...
Německý občan, esesácký vrah, byl dnes po 66 letech odsouzen v Německu - přestože byl za stejný čin už jednou odsouzen v Nizozemí - tam ho však Německo nevydalo.
Že mohl Mengele na svůj vlastní pas bezpečně navštívit Německo po válce, je snad rovněž známo...

No dobře, my jsme taky ještě neodsoudili moc komunistických zločinců - ale u nás nezaváděli demokracii žádní okupanti, takže pohrobky zločinné KSČ a StB máme v Parlamentu i v bussinesu. Něco o nich snad ukáže druhá část výstavy Malík urvi. Její první část proběhla už před deseti lety, a v její recenzi jsem autorům cosi vytkl. Uvidíme, jestli se polepšili...

Jdu nosit na stůl: Malý kurvy

Harpyje řekl(a)...

Přeji Vám, Šamane, abyste se Vaší nenávistí zalkl. Něco tak ubohého jako tento statement jsem snad ještě nikdy nečetla.

Šaman řekl(a)...

Žibřidovi:
Ad "Aneb, jak řekl Havel, spolupracovali jsme nějak všichni. Šaman k tomu dodává, že někdo byl navíc ještě svině."
To je velice nepřesný citát! Napsal jsem, že takto mluvili po válce nacisti. A jsou tam i ty svině. Takhle přesně:

Šťastní Němci:
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/stastni-nemci.html
"Bývalým esesákům se povedla dokonalá demagogie. Všichni jsme se na těch hrůzách nějak podíleli, i ten německý dělník, který jen vyráběl žárovky. Ty žárovky pak svítily v tanku, který srovnával se zemí ukrajinské dědiny nebo na strážní věži v Dachau. Říkali vrazi. Nemá prý tedy smysl o tom mluvit a německá veřejnost to ani nechtěla slyšet. Kdo by o sobě chtěl slyšet, že je zločinec!

Stejně jako v poválečném Německu bývalí nacisté, stejně tak mluví naši dnešní komunisté. Mohou to hlásat veřejně, protože u nás žádná okupační moc nerozpustila Komunistickou stranu jako zločineckou organizaci. Němcům zprvu v tomto pomohla poválečná okupace. Ale později se začali s nacistickým dědictvím vyrovnávat sami a vyrovnávají se už v několikáté generaci, pokaždé znovu a pokaždé těžce. My jsme se se svou komunistickou minulostí vyrovnávat vlastně ani nezačali!

Také u nás se "každej" nějak podílel na komunistické moci. Jeden tím, že chodil k zmanipulovaným volbám, druhý, že je manipuloval. Jeden tím, že věšel vlaječky, druhý tím, že vyvěšování vyžadoval. Někdo tím, že donášel, jiný tím, že ho k tomu přiměl mučením. Také o tom nechceme slyšet, že by se dála svinstva, vždyť každej jsme se nějak ušpinili, raději o tom nemluvme. A čím větší svině, tím víc hlásá, že má svědomí čisté. Ty největší estébácké kurvy se dokonce dožadují křesťanského odpuštění, aniž by se omluvily!
Nás nikdo neosvobodil, ale přišel čas, abychom sami veřejně odsoudili zločiny československého a českého komunismu. Ano, každý z nás se nějak na tom otrokářském režimu podílel: Někdo jako otrok a někdo jako otrokář! Nikdo nám v tom nepomůže, do toho musíme jít sami."

A ještě tady:

Svědkové obžaloby
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/svedkove-obzaloby.html

"Na systému komunistického otrokářství jsme se svým způsobem podíleli všichni: Někdo jako otrokář, někdo jako otrok. A otrok ve svém postavení učiní často věci, které by jako svobodný člověk nikdy neučinil, ani nemusel učinit. Minimálně občas se ohnout, sklonit a uklonit. Čest výjimkám. "

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Ou? Vadí více zalykavá nenávist vůči komunistickým zločincům nebo zalykavá nenávist vůči esesáckému vrahovi, kterého německá demokratická justice nedokázala odsoudit a naopak ho chránila proti nedemokratické justici holandské???

Já se nezalykám, já pouze konstatuji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Všem největším vlastencům českým !

Ó vlastencové největší, Čechové praví, Čechové roduvěrní, Čechové zdatní a statní, klaním se Vám !
Klaním se Vám ve své prostřednosti, neb vlastencem jsem pouze větším než malým.

A odpovídám Vám jednomu po druhém :

STK řekl(a)...

Ad poslední odstavec Šamanova textu:
Sehnout se, když mi na hlavu letí něco nebezpečného není jednání otroka. Je to racionální jednání. Pravda, mohu zůstat zcela svobodně stát rovně. Pak to ale schytám. Možná budu považován okolím za "nesehnutého", ale co mi to bude platné...

Takže se dá říct, že v průběhu času prostituovalo snad 99,99% národa. Někdo víc, někdo míň. Tedy míra připosr...st je různá, benefity za podvolení se větší moci také. Je to veličina naprosto spojitá a nelze říci ani to, kde má střed - něco jako čas. Taky víme jen to, co bylo předtím a že cosi bude potom - značka je dána přítomností. Ale nevíme, jestli je přítomnost polovina času, jeho střed.

Ano i já prostituoval, přiznávám, ozvučoval jsem komunistické schůze, nahrával projevy papalášů a vystřihoval jejich přeřeknutí a "ééééé". A hodně dalších věcí, se kterými jsem vnitřně nesouhlasil, jsem dělal.
Tak tohle už dělat nemusím a tudíž ani nedělám. Legrace ale je, že i dneska musím dělat věci, které jsou z mého pohledu špatné, škodlivé, lživé. Například dělám reklamy do rádia. Je to agresívní zvukový hnus - ale platí mi za to, že to bude vlezlé, agresívní, hlasité. O obsahu reklam raději ani neuvažuji.

Takže já prostituuji opět. Jako ty opičky bonobo...
Ale chci bydlet ve slušném bytě, koupit si, co potřebuji, jednou dostat důchod, ze kterého půjde žít.

Absolutní zásady jsou absolutně nanic. Poslouchejte život...

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro největšího vlastence N.N.Nema :

Můj moravský dědeček (ten, který bacil proradného Sudeťáka holí přes čuňu, jenž "za Němců" sabotoval zbrojní výrobu v jinak skvěle spolupracující Zbrojovce Brno; ten,jehož od trestu smrti zachránila advokátka ex offo, Sudeťačka) též zběhl z c.k.armády.
Jako Vy.
Němci Vámi opovrhovali, Češi Vám (potajmu) tleskali - protože po třistaleté porobě se náš národ ocitl na pokraji vyhubení, a jen hrstka vlastenců udržovala slabý plamínek češství v rozlehlé pustině germánských polí smrti a bídy.
Vám čest, však ni slávy ni zisku, neb pro věci pomíjející jste to nedělali.
Prostě : Čest !

V této souvislosti musím upozornit veřejnost (příslušné orgány Strany jsem upozornil již před lety) na knihu zrádce všeho českého, jakéhosi Ivana Šedivého "Češi, české země a velká válka 1914-1918".
Kniha vyšla příznačně v německém nakladatelství Lidové noviny v r.2001.
FUJ VŠEMU NĚMECKÉMU !
Zrádce vlasti a národa Šedivý (a to má krásné první jméno Ivan !!!) v knize uvádí ZCELA VYLHANÉ údaje o účasti Čechů a Moravanů na imperialistické válce, jež prohnilým Habsburkům sloužila jako nástroj k dlouho plánovanému vyhubení celého českého národa.
Představte si, vlastencové největší, zrádce Šedivý tvrdí, že většina Čechů a Moravanů bojovala statečně a dobře za císaře pána ! Taková hnusná lež !!!

Všichni přece vědí, že naši pracující se vzdávali i plukovní hudbou, v zajateckých táborech se podružili s ruskými bratry, a posléze po tisících vstupovali do Rudé armády. (V buržoasní protilidové ČSR byla tato pravda zastírána tzv. legionářskou legendou; protilidová, Němci ovládaná ČR v této lži pokračuje. Naštěstí za pár týdnů skončí spiknutí domácí buržoasie s cizáckými vetřelci, a naše mládež se opět bude učit pravdu.

A tančit, tančit se bude všude !

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro největšího vlastence žibřida :

I když jsem pouze větším vlastencem (= mnohem menším než Vy), tak mám pocit, že dezerce z Wehrmachtu je přímo POVINNOSTÍ každého Němce.

Ovšem jen jako první krok; musí následovat emigrace, nejlépe do jedné ze slovanských, pokrokových zemí, a žádost o přijetí do lepšího národa.
Jenže mám pocit, že Němci to cítí jinak (jinak by přece už žádný děsivý, zběsilý, úpadkový a krvelačný německý národ neexistoval, nicht warhr ?
Navíc mám pocit přímo neodbytný, že i ti nejlepší Němci, to jest především více než jeden milion přímých potomků sovětských osvoboditelů + jejich potomci, čili bývalí občané NDR (ale i někteří Západní Němci, s krví zatím nevylepšenou slovanskými geny) si nejsou jisti, jestli bylo jejich povinností dezertovat z wehrmachtu již 3.srpna 1935, nebo až 1.října 1938, nebo dokonce až 22.června 1941.

Budeme jim to muset řádně vysvětlit, nejpozději po osvobození západní Evropy od kapitalismu a demokracie, osvobození, jehož se aktivně zúčastníme.

A pak se bude tančit všude !

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro největšího vlastence Šamana :

Máte naprostou pravdu – je to HNUS, celé tohle německé bezpráví.
Na jedné straně si odsuzují své lidi, na druhé straně si své lidi neodsuzují. Dokonce nejsou schopni odsoudit soudce, kteří odsuzovali dezertéry z armády – to je DĚSNÝ HNUS !!
Přece každý český vlastenec ví, že dezerce z německé armády byla a je činem nanejvýš chvályhodným, ať už k ní došlo kdykoli.

Ale na druhou stranu – nedoporučuji brát nějaké nizozemské rozsudky (Vámi zmíněný dnešní případ Heinricha Boereho) za bernou minci. Vždyť je všeobecně dobře známo, že ti mizerní Holanďani, němečtí slouhové (vždyť DODNES nedokázali humánně odsunout "svoje" Němce !!!) po válce pomlouvali i našeho druhého dělnického presidenta – že prý v lágru vraždil mimo jiné i Holanďany. :-(((

A navíc – nelze, NAPROSTO NELZE srovnávat německou okupaci se socialismem (neboli národní socialismus se socialismem našeho, to jest internacionálního typu). O důvodech snad ani nemá cenu psát; jedině snad – právě ZCELA OPRAVNĚNÉ obavy z německého ohrožení dovedly miliony našich občanů k nefalšované podpoře politiky KSČ, k podpoře, jež přetrvala trpkých dvacet bezuzdného řádění kapitalismu a demokracie.
Ano, vší náš lid vidí, že jedinými opravdovými obránci naší vlasti proti německé bídě, zkáze a smrti jsou komunisti (a vší náš lid správně nevnímá určité drobné rozdíly mezi KSČM a naší Stranou, ČSSD).

Prostě – i díky permanentnímu a zcela oprávněnému pocitu ohrožení agresivními Němci si vší náš lid zvolí návrat socialismu, návrat jistot a prosperity, návrat bezpečí naší vlasti, garantovaného velkým a mocným Ruskem.

A pak se bude tančit všude !

Anonymní řekl(a)...

Zameťte si nejdřív laskavě před vlastním prahem, Vy český šovinisto Šamane. Případy prokurátora Vaše, Grebeníčka st., Brožové Polednové, jsou ostudou české justice, která je prolezlá bolševikem!

Šaman řekl(a)...

Anonymnímu: Máte absolutní pravdu. Případy prokurátora Vaše, Grebeníčka st., JSOU ostudou české justice, která je prolezlá bolševikem! Brožovou Polednovou zavřeli, ale ostuda je, že tak pozdě a že se kolem toho hned zvedla vlna žádostí, aby ji Klaus pustil. Ta dáma měla na krku čtyři vraždy, a to stačí drahoušku...
Ano, je to ostuda české justice a taky jsem ji za to kritizoval.

Bohužel u nás nezaváděli demokracii po pádu vlády jedné strany američtí okupanti, takže pohrobky zločinné KSČ a StB máme v Parlamentu i v bussinesu.
Ovšem jak by vypadala demokracie v poválečném (západním) Německu bez americké okupační dopomoci, to si nedovedu dost dobře představit...

žibřid řekl(a)...

pro Většího Vlastence:
Němci za 2WW by byli určitě potěšeni, že v okupovaných územích mají takové pochopení, jaké zaznívá od Vás. (Chudáci němečtí otcové rodin, museli najednou vraždit své donedávna sousedy, to samozřejmě naštve, takže je pak pochopitelné, že do těch svých donedávna sousedů občas před zastřelením i kopli.)

Harpyje řekl(a)...

Jak by se vyvíjela demokracie v poválečném západním Německu bez americké okupace si, Šamane nedokážete představit z toho důvodu, že
Vaše znalosti o této zemi jsou velmi jednostranné, diktované Vaší záští. Pro Vás co Němec, to nácek. Při Vaší zaujatosti je pochopitelné, že jste slepý k faktům, které Vám nevyhovují: ignorujete existenci jakékoli politické opozice a německého protinacistického odboje. Sociální demokraté Vám stojí za zmínku nanejvýš tehdy, když se můžete pohrdlivě zmínit o představách Wenzela Jaksche k poválečnému uspořádání Sudet. A opozice se nerekrutovala pouze z řad levice,
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus#Widerstandsgruppen_in_Deutschland, ale taková fakta Vám zjevně
nevoní, protože nejsou v souladu s Vaším míněním o Němcích.
Taková otázka je navíc naprosto zbytečná, protože patří do oblasti alternativní historie. Konkrétní příklad toho, jak to dopadá, když je země ponechána sama sobě, aby si vybudovala demokracii, máte ve své vlasti. Nejen justice, ale všechny struktury jsou prolezlé bolševikem skr naskrz. A ti, kteří kolaborovali s režimem dobrovolně, nebo nedobrovolně, teď házejí špínu na ty, kdo měli kuráž se tomuto režimu postavit.

žibřid řekl(a)...

Šamane,
já jsem takto nepřesně citoval a činil závěry z našeho rozhovoru pod článkem Únor z neděle 21.2. t.r. Za nepřesnost se omlouvám, citoval jsem to jako závěr, který jsem si já zapamatoval.

žibřid řekl(a)...

Ještě pro Šamana:
už asi chápu, proč jste se ohradil. Vy jste svou větou výrok Havla rozporoval, zatímco já to uvedl, jako kdybyste ho stvrzoval. Tak to pardon, to se opravdu omlouvám.

Šaman řekl(a)...

Žibřidovi: Ok.

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Zášť není moje nemoc, ani nenávist, viz příspěvek Buďme šťastní.
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/03/budme-stastni.html

Moje zloba se neobrací proti Němcům (když píšu o nacismu,) ani proti Rusům (jak je mi zas jindy vytýkáno, když píšu o sovětském komunismu), ba ani ne obecně proti komunistům - avšak proti zlu, kterým je každá totalita.
A pak proti těm konkrétním zločincům, kteří mi tuto svobodu berou.
Osobní svoboda, svoboda mé rodiny a mého národa je mi nade vše.

Takže pokud bude kdokoli zpochybňovat právo mého národa žít ve vlastním svobodném státě, budu proti němu samozřejmě bojovat těmi zbraněmi, jimiž vládnu. Ať jsou to Němci, Rusové, Američani, Češi, komunisti, klerikálové nebo EU.
To není nenávist, to je sebeobrana.

Například proti výrokům a jednání předsedkyně Svazu vyhnanců Eriky Steinbachové, když odmítá přijmout výsledky 2. světové války. Erika, připomínám, jako poslankyně tehdy vládní CDU hlasovala v roce 1990 proti uznání hranice na Odře a Nise mezi Německem a Polskem.(Proto je taky v Polsku persona non grata.) A její sprosté a nenávistné výpady proti dr. Edvardu Benešovi jsou sdostatek známy, aby byla personou non grata i pro Čechy.

Obhajuji národní obrození v 19. století, vznik Československa v roce 1918 na západě v hranicích tisíciletého českého státu, obnovení ČSR po válce a nutnost jedině možného poválečného řešení totiž transferu Němců. Není v tom žádná nenávist, ačkoli Němci zabili na padesát lidí z rodin mého dědečka a jeho devíti sourozenců.

Pokud v tom někdo vidí zášť a nenávist, patrně přebírá argumentaci neohenleinovské Eriky S.

Mám něco ve špajsce o té naduté sudeťácké nenávisti, jdi to dát na jídelní lístek

Šaman řekl(a)...

Ále co, raději jdu kuchtit něco o neviditelném psovi na parkovišti

Harpyje řekl(a)...

Jo, príma. Takže Erika Steinbach Vám upírá právo žít ve vlastním státě. http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article157312/Erika-Steinbach-ist-keine-Revanchistin.html

Šaman řekl(a)...

Harpyji: Polákům ano. Teď nebudu hledat odkazy na Eriku. Jen z těch sudeťáckých 20 bodů zopakuju:

"8. Rozpínavý český nacionalismus použil v roce 1945 ve spolčení se sovětským imperialismem zhroucení německé říše, aby vyhnal sudetské Němce z jejich dědičně osídleného území a oloupil je o jejich národní bohatství. Tento postup je - nehledě na krutosti a vraždění, jež se přitom vyskytovaly - milionnásobným porušením lidských práv a svobod.
15. Hlásíme se rovněž k nároku každého člověka, který je založen na přirozeném právu na nerušené usídlení ve svém zákonném bydlišti, jakož i právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usídlení v dědičně osídlených územích (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké etnické skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě tam ve svobodném sebeurčení. Poměry v Evropě - stejně tak jako poměr mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být pokládány teprve tehdy za normalizované, až toto právo bude uskutečněno.

16. Hlásíme se k právu na sebeurčení jako právu národů a etnických skupin určovat svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. S osudem sudetských Němců a jejich teritoria smí být proto nakládáno jen s jejich výslovným souhlasem. "

A to "jejich" území je můj rodný Liberec, například... Ano, upírají mi právo vůbec na to, abych ten můj stát měl, a dodnes mi to vyčítají:

"2. Více než 700 let sídlili Němci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tyto země patřily až do r. 1806 k Římské říši národa německého, do r. 1866 k Německému spolku a do r. 1918 k Rakousku-Uhersku.

3. S odvoláním na právo na sebeurčení národů, jež vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson, prosadili zakladatelé Československa při mírových jednáních 1918/1919, že Čechy, Morava a rakouská část Slezska byly odděleny od Rakouska a Slovensko a Karpatská Ukrajina od Maďarska. Pohrdajíce právem na sebeurčení prosadili zakladatelé Československa, že 3,5 milionů sudetských Němců a 1,3 milionů Maďarů, Ukrajinců a Poláků se dostalo vzdor své vyjádřené vůli do mnohonárodního státu, který byl však konstruován jako "československý" národní stát. Tím náhle skončilo mnoho desítek let trvající úsilí o česko-německé vyrovnání. "

http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/clanky/2002/01/18852_1_21_0.html

Ale vždyť to znáte, přece! Sudetoněmečtí politici mluví trochu jinak k nám, trochu jinak k německé veřejnosti - a dosti jinak ve svém kruhu.

Jaký je vlastně rozdíl mezi Palestinci a sudeťáckými organizacemi???

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro největšího vlastence žibřida :

Ó vlastenče největší, jala mne obava, že má slova jsou Vámi pochopena jen zpola, ne-li zčtvrtě. Obava má zesílila, když mé staré oko spočinulo na Vaší omluvě za nepochopení myšlénky jinému vlastenci českému největšímu, p.t.Velkému Šamanovi.
Ba, medle se mi vidí, že čas Váš krutě je krátký, že den Vám nestačí na vyorání všech brázd na roli národa dědičné, natožpak na řádné uchopení textů vlastenců českých největších i prostředních, nadto zhusta textů pohříchu záumných.

Nuže, k lepšímu Vašemu pochopení mého příspěvku jest mi dodati pár slov :
Přiznávám bez jakéhokoli mučení, že mám pochopení pro každého potulného psa, pro každou sběř lidskou i svoloč; tedy i pro mizerné Němce. Ano, vpravdě BOLESTNĚ mi chybí pravá leninská rozhodnost – já, ač bych se posléze před svým národem do krve styděl, bych (kdyby na mne nedozíral český vlastenec větší než je moje malost)Němce pomodlit k jeho bohu nechal, ba i cigaretu bych zapálil a do jeho krutých germánských úst strčil (tím studeným koncem !).
Teprve pak bych nad ním vykonal akt revoluční spravedlnosti.

Na svoji obranu však mohu uvésti, že jsem vždy přísně rozlišoval mezi gestapismem německým a našim. Ano, výrok "Český gestapismus je hezký, německý je ošklivý !" vystihuje moje (a ovšem nikoli pouze moje) smýšlení o diametrálním rozdílu mezi vraždami mých krajanů a spravedlivým zúčtováním s Němci.

Jinak s Vámi naprosto souhlasím – do sousedů před zastřelením kopat je ošklivé. Velmi ošklivé; lze to ospravedlnit snad jedině neochotou sousedů stoupnout si dobrovolně ke zdi. Prostě se ty dvě věci nemají směšovat – zastřelit NEBO (u)kopat.
Jak vzpomínal můj dědeček, osvobozený na jaře roku 1945 z pochodu smrti Rudou armádou, rudoarmějci popravovali příslušníky SS prakticky bez použití násilí.

A konečně – mám pochopení pro Němce, kteří se zdráhají dezertovat z Bundeswehru, zdráhají se emigrovat do slovanské pokrokové země, zdráhají se požádat tam o přičlenění k pokrokovému Slovanstvu (tmavovlasí, hnědoocí Němci s kulatou hlavou i tělem by na připojení k tělu národa Slovanského měli jistou naději).
Mám pro ně pochopení, neb chápu, že ti ubožáci od mala jsou zpracováváni propagandistickým strojem renacifikovaného Německa (kdysi jen Západního, dnes, v důsledku Gorbačovovy zrady Německa celého a jednotného).
Ti ubožáci si neuvědomují svoji vinu na rozpoutání husitských válek a Třicetileté války. Ti nešťastní nevzdělanci si dodnes myslí, že v roce 1870 byli napadeni Francií, že Gavrilo Princip nebyl Němec, že princip sebeurčení národů měl v r.1918 platit i pro Němce.
HRŮZA !

Prostě – dokud je neosvobodíme, dokud je nevzděláme, dokud je nenaučíme jejich vlastním dějinám, tak Němci zůstanou zaslepeni vlastní pangermánskou propagandou.

Ó vlastenče největší žibřide, snad mé vysvětlení postačí; ne-li, vinu již nyní béřu na se.

Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Na Vašem místě, Šamane, bych se do takových povrchních a ošemetných srovnání Palestinců se sudetskými Němci raději nepouštěla. Čí právo na vlast, nebo na návrat do vlasti, které jak jedni, tak druzí, pro sebe reklamují, má asi větší váhu? Právo toho, který obývá určitou oblast už po 700 let, nebo toho, jehož předkové osídlili území, které prohlašují za svou vlast, krátce před první světovou válkou?
Nechte mně říct nakonec jednu věc: zaujatý soudce nemůže nikdy vynést nestranný a spravedlivý soud. A Vy jste zaujatý. Na Vašem místě bych byla asi taky zaujatá.
Svým způsobem jsem též zaujatá, protože žiju v Německu skoro už celý život, ale doposud jsem jsem žádné revanšistické monstrum nepotkala. To ovšem nejsou předpoklady pro nestrannou diskusi.
Víc k tomu nemám co dodat, protože je to pořád jako o červené pančušce.

Pedro řekl(a)...

Sehr geehrte Frau Netzer, Sie sollten sich selbe entscheiden, was Sie sind: eine Jüdin, Tschechin oder Deutsche! K tomu prvnímu jste se přihlásila v diskusi na NP cca před rokem, k tomu druhému těsně před ukončením volné diskuse na NP, to třetí deklarujete prakticky každým svým příspěvkem, týkajícím se čehokoliv německého. Šalom!

Harpyje řekl(a)...

My name is not Netzer, I am either jewish, nor german. Et en plus vous m´emmerdez avec votre obsession de ma personne. Stačí?
Nechci být nezdvořilá, ale to, co jsem, geht Sie einen feuchten Dreck an.Chachacha shalom.

Pedro řekl(a)...

Jedním zadkem nelze sedět na třech židlích (mximálně na dvou)..... Pro osvěžení paměti opakuji:

Re: Milá paní Harpyje:
Autor: Pedro IP: 85.207.179.xxx Datum: 13.11.2009 18:10
Harpyje (to milá už vynechávám - oni fanatici většinou nebývají milí - i když třeba strýček Mengele měl ty "své" děti doopravdy rád - ty dvě židovské holčičky - dvojčátka - před tím než z nich chirurgicky udělal siamská dvojčata, povozil ve svém mercedesu po lágru - pak pečlivě sledoval jak umírají v krutých bolestech na celkovou sepsi). Ale pro mne je stejně odpudivým zjevem turecký voják, párající bajonetem břicho těhotné arménské ženě a napichující vyrvané dítě na ten bajonet (viz WWI a genocida Arménů), člen oddílu Irgun vraždící Araby v Dejr Jásinu, ordner střílející ze zálohy do zad českého finance, příslušník NKVD střílející na kraji popravčí jámy do týla polského důstojníka (před zmobilizováním profesora na univerzitě), SS-man vhazující do plynové komory plechovky s Zyklonem B, člen Rabovací Gardy (a nebyli u toho jen příslušnící těchto gard) shazujcí do Labe kočárek s německým miminkem a za ním jeho matku, poplotovec ubíjející lopatou khmerskou ženu, Hut vraždící mačetou Tutsie, člen bosenskosrbské milice vraždící Muslimy v Srebrenici nebo arabské milice černochy v Darfúru, arabský terorista (nedávno propuštěný výměnou z izraelského vězení) rozbíjející pažbou pušky hlavu židovskému děvčátku, Škipetar vraždící Srby, kteří zůstali v Kosovu ….. Mohu snad částečně chápat pohnutky některých z nich, ale nemohuje schvalovat. Účel nesvětí prostředky. Již p o t ř e t í Vás žádám, nechte si své posuzování těch, kteří zcela nesdílejí Váš pohled na svět ("argumentace stupidní jako argumentující sám", "páně Vlkovi aficionados", … Vaše znalosti o této zemi jsou velmi jednostranné, diktované Vaší záští, …. a zbožné přání z perspektivy malého českého šovinisty…) laskavě pro sebe. Šalom

Harpyje řekl(a)...

Jste schopen artikulovat, co po mně chcete? V kladném případě tak prosím Vás, učiňte, jinak se mou osobu nezabývejte, svp.

Pedro řekl(a)...

Je vois que vous êtes une personne très arrogante.

Harpyje řekl(a)...

Pas du tout. Pouze nechápu, proč Vás má osoba tak zajímá.

Pedro řekl(a)...

Autor: Harpyje IP: 84.158.176.xxx Datum: 28.11.2009 13:10
Běž do :¨((( , stará drbno!
Stačí?

Harpyje řekl(a)...

To jsem napsala nějakému kreténu s nickem Niky. Pokud to vztahujete na sebe, nebo jste osoba, která vystupovala pod tímto nickem, tak je to Váš problém. Dobrou noc.

Pedro řekl(a)...

Nejsem Nicky a nikdy jsem nebyl. M o c se těším na všechna Vaše vyjádření k otázkám, týkajícím se Izraele (jak už jsem se zde dříve zmínil, část mého příbuzenstva z matčiny strany je židovského původu). U zbytku - týkajícího se německých záležitostí (z manželčiny strany mám zase spoustu příbuzenstva v obou částech Německa) je tomu bohužel opačně. Dobrou noc.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje, to je ale vážně dobrá zpráva, že ano ?!

No vážně - po několikanásobném přečtení posledního příspěvku jednoho ze zdejších největších vlastenců českých, soukmenovce Pedra, jsem konečně pochopil (s.Pedro byl v onu noční hodinu již notně vyčerpán náročnou službou, takže se vyjadřoval poněkud, řekněme, méně srozumitelně).
Nuže, vážená, Vy máte ode dneška povoleno se SVOBODNĚ vyjadřovat k otázkám, týkajícím se Izraele ! To je přece úžasné !!
Prostě - k diskuzím o Izraeli Vám zasloužilý pracovník kádrového oddělení s.Pedro dal carte blanche. Vzhledem k okolnostem je to od něj NESMÍRNĚ velkorysé.

Musím říci, že mne docela dojalo slůvko "bohužel" v zákazu jakéhokoli Vašeho dalšího vyjádření, týkajícího se německých záležitostí. Ten zákaz byl samozřejmě předpokládaný (neboť Vy stále odmítáte souhlasit s axiomem "Český gestapismus je hezký, německý ošklivý"), ale ono slůvko dosvědčuje hlubokou lidskost a empatii největšího vlastence a kádrováka s.Pedra.

No řekněte sama - když Vám Němci zakázali psát pozitivně o Češích a Česku, vyjádřili přitom alespoň ždibeček lítosti a vcítění ?

Chtěl bys vědět, vole, kdo jsem? řekl(a)...

BLBE!

Pedro řekl(a)...

Opakovaný vtip už není vtipem. Vidím, že jak jsem ke konci volné diskuse na NP začal příspěvky od Většího vlastence přeskakovat (i když původně jsem se při jejich čtení vždy dost pobavil), tak v tom budu pokračovat í v Šamanově doupěti.

Harpyje řekl(a)...

Obávám se, že jste Většího vlastence špatně pochopil. Nejedná se o vtip, natož opakovaný.
Nebožtík soudruh ministr Václav Kopecký měl ve věci národní identity naprosto jasnou představu. "S Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti se musí jednat jako s Němci. Bojovat proti antisemitismu neznamená připustit likvidaci národního a slovanského charakteru republiky." Takže, jak vidíte, je možné být zároveň Židem a německým vyhnancem. A národní a slovanský charakter republiky vyžaduje, aby všichni, kteří pochybují o legalitě odsunu a dekretů pana prezidenta Beneše ("Český gestapismus je hezký, německý ošklivý", nebo http://neviditelnypes.lidovky.cz/sudety-priciny-a-nasledky-vyhnani-sudetskych-nemcu-fh7-/p_spolecnost.asp?c=A080801_162455_p_spolecnost
_wag). byli za svá "stokrát vyvrácená tvrzení" (Václav Vlk st.) vyloučeni z lůna národa. Vždyť se podívejme, kdo je hlásá: Jakýsi Andrej Ruščák, alias Finrod Felagund, osoba dubiózního původu na který Václav Vlk neopomněl poukázat (ten nechutný citát nemám, nechce se mi ho hledat), nebo nedej Bože, emigranti (fuj!) jako Tomáš Krystlík (2x fuj). Mezi tyto vlastizrádce se řadí i osoba, říkající si Větší vlastenec, která o sobě tvrdí, že její původ je českomoravský, její vlastizrádné řeči ji ale usvědčují ze lži, jak mu nick žibřid naprosto jasně dokázal. Německy se takovým elementům říká "Nestbeschmutzer". To jsou ti, kteří kálí do vlastního hnízda. A kdo kálí do vlastního hnízda? Ten kdo neskáče.
Zostuzují svůj národ také ti, kteří jsou v sudetoněmeckém žoldu. Ty nejprominentnější jména nemusím vzpomínat, každý správný vlastenec ví, o koho se jedná. A co teprve ty myriády bezejmených sudeťáckých slouhů, které známe pouze pod jejich nicky a kteří se s mravenčí pílí snaží dosáhnout germanizace naší vlasti, před kterou tak důrazně varuje doctor Josef Grousl, luchador antifascista y miembro de la Coordinadora de las Asociaciones Patrióticas checas, ve své pozoruhodné studii. Jsou to též většinou emigranti nejistého původu.
Takže vzhledem ke všem těmto faktům není skutečně samozřejmé, aby osoba pochybného původu a ještě pochybnějších názorů směla na netu hájit své philosemitské názory, s kterými náhodou též sympatizujete.
Neschopnost pochopit že lze hájit určitou myšlenku, aniž by člověk byl osobně involvován, je velmi rozšířená. Souvisí to zřejmě s potřebou mít jasno v tom, kdo je dobrý a kdo je zlý, abych měl jistotu, že se nacházím na té "správné" straně.

Pedro řekl(a)...

Očekával jsem spíše reakci Většího vlastence, ale budiž. Pro mě není zlý žádný slušný člověk. A slušní lidé jsou po celém světě, mezi křesťany, muslimy, židy, budhisty, hinduisty, zoroastristy, animisty … i mezi nevěřícími. Ale jsou mezi nimi i darebáci, bohužel. To je vše, co považuji za nutné říci. Vše co bylo potřebné, už jsem řekl dříve.

Pedro řekl(a)...

Očekával jsem spíše reakci Většího vlastence, ale budiž. Pro mě není zlý žádný slušný člověk. A slušní lidé jsou po celém světě, mezi křesťany, muslimy, židy, budhisty, hinduisty, zoroastristy, animisty … i mezi nevěřícími. Ale jsou mezi nimi i darebáci, bohužel. Otázku národnosti tu nezmiňuji úmyslně, na národní strunu já nehraju. To je vše, co považuji za nutné říci. Vše co bylo potřebné, už jsem řekl dříve.

Pedro řekl(a)...

Zajímavé, prvý příspěvek se mi zobrazil až společně s druhým.

Větší vlastenec řekl(a)...

Očekával jsem, že se s.Pedro sám pochlubí, kde a jak dlouho plnil úkoly jako člen (vedoucí ?) kádrovací komise.

Ale on se nevyjadřuje. Proč ? Stydí se snad ?
Ne, to není možné. Dnes už se nikdo nemusí stydět za členství ve Straně, za svoji službu v bezpečnostních orgánech resp. za spolupráci s těmito orgány.
S.Pedro se jistě také nestydí.

Jediné vysvětlení tedy je, že se prostě upejpá, že nechce být "za chlubila". :-)
Takže PROSÍM, s.Pedro, neupejpejte se, a sdělte mi (nám) to. Čeká nás období důkladného čištění naší politické scény, našeho hospodářského i kulturního života. Čeká nás období čištění celé naší společnosti od příslušníků buržoasie (a vůbec všech poražených vykořisťovatelských tříd), čištění naší společnosti od německých (a vůbec všech nepřátelských) agentů.
Vaše zkušenosti a Váš zápal pro věc nesmějí ležet ladem; dáme Vám Vaši bývalou funkci, pověříme Vás novými úkoly. Tak neváhejte.
Děkuji Vám předem jménem obou našich bratrských Stran.

Chladnou hlavu, horoucí srdce, absolutně čisté ruce ! (F.E.Džeržinskij) *** Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Český gestapismus je hezký, německý ošklivý !

Vážená paní Harpyje, při vší povinné úctě - Vy jste snad doposud nepochopila můj boj ! :-(((
A to je smutné.
Vždyť já se hrdě hlásím k autorství výše uvedeného výroku !!!
A copak by se ke tvrdosti a neúprosnosti třídního a národnostního boje mohl hlásit někdo, kdo nesouhlasí s VĚČNOU PLATNOSTÍ dekretů pres.Beneše o humánním odsunu Němců a Maďarů a humánním znárodnění bank, soukromých pojišťoven, těžkého průmyslu atd. ?!?!?

Přece sama uznáte, že ne. No tak vidíte.

A Vy jste mne zařadila mezi odporné vlastizrádce typu Ruščáka, Krystlíka, Doležala, Mandlera a jim podobné. (I když – lze vůbec kosmopolitu Mandlera a rasově pochybného Ruščáka řadit mezi nás Čechy ? Mají vůbec vlast zde ? Kde domov jejich ? Neměli bychom je odsoudit spíše za spolupráci se zahraničními ideově-diversními centrálami než za vlastizradu ? Nu, správnou odpověď na tyto otázky jistě najde příslušný Lidový soud.)
Každopádně, já opravdu pocházím ze smíšené, česko-moravské rodiny. A vypadám jako Slovan (modré oči + blond vlasy).

Navíc : největší vlastenec žibřid mne "neodhalil"; pouze mi zazlívá (přiznávám, že plným právem) moji neleninskou shovívavost vůči nevzdělaným a neorientovaným Němcům, zdráhajícím se dezertovat z Bundeswehru, váhajícím prchnout z úpadkového a militaristického Německa do některé z pokrokových a mírumilovných slovanských zemí .

Nadto : skáču. Kdykoli nějaké naše mužstvo, ženstvo, žactvo zvítězí nad cizáky, skáču se všemi ostatními Čechy, vlajkou mávám a patřičná hesla provolávám.
Mimochodem, vlajku vyvěšuji při všech správných příležitostech : 28.října (Den znárodnění), 7.listopadu, 25.února, 9.května apod.


Nuže, vážená paní Harpyje, takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. Mohl bych například připomenout nemalé budovatelské zásluhy své rodiny, mohl bych připomenout pamětní medaili k 50.výročí vzniku SSSR, kterou mi vlastnoručně na modrou košili připnul s.Červoněnko. Ale to snad není nutné, snad již vidíte, že jsem dobrým Čechem, dobrým, byť zdaleka ne největším českým vlastencem-internacionalistou.

Prostě – snad již vidíte, že NAPROSTO NELZE mne přiřazovat ke zrádcům, emigrantům a dalším jim podobným.
(Ehm ... Vzpomínáte si ještě, kdo Vám doporučil ke studiu nesmírně podnětné texty s.dr.Groušla ? A PROČ Vám je doporučil, ve snaze Vás přivést zpět k našemu národu a naší socialistické vlasti ?)

Гей, Славяне, наше слово
Песней звонкой льётся
И не смолкнет, пока сердце
За народ свой бьётся.
Дух Славянский жив на веки
В нас он не угаснет,
Беснованье силы вражьей
Против нас напрасно.

Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Jestli si Větší vlastenec myslí, že svými nepovedenými pokusy o srandičky pomůže věci českých a moravských Němců, dnes žijících jako 4. bavorský kmen v Německu, vyvracet mu to nebudu. Za to, jak se po WWII naložilo s českými a moravskými Němci, se mohu akorát stydět, víc se dělat nedá. Se slušnými lidmi, i když třeba nesouhlasím se všemi jejich názory, jsem ochoten diskutovat. Podotýkám - se slušnými a rozumnými. Ale panu Většímu vlastenci mohu jenom vzkázat: Leck mir …... (W.A.M)

P.S. V životě jsem nebyl členem žádné politické strany, natož komunistické. Na sprosťárny pana V.V. nehodlám napříště reagovat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale, prosím, soukmenovče Pedro, jak jste tedy dokázal být tak dokonalým kádrovákem ?

Vždyť Vaše důrazné a důsledné prokádrování zrádné emigrantky, poněmčené Harpyje, jasně ukázalo Vaše ukotvení v leninských principech našeho minulého, dnes naštěstí obnovovaného spravedlivého společenského systému.

Členy prověrkových komisí přece museli být opravdu kovaní soudruzi a soudružky, a na kádrových útvarech jsme nestraníky netrpěli.

Že byste byl kádrovák-amatér ? V původním slova smyslu amatér, to jest milovník ?
Nu, není to úplně vyloučeno.

Vždyť zde, v teploučku útulného Doupěte, je schoulena ŘADA osob, které vítají návrat plné obrany naší vlasti před neustále sílící hrozbou (sudeto)německého revanšismu. A přitom se tyto osoby prohlašují za pravičáky. :-))))))

Tudíž i Vy, vážený soukmenovče (promiňte, netroufnu si Vás zatím oslovovat jako soudruha nebo přítele; to přijde až po plném obnovení socialismu), se zdravě hlásíte (byť pouze implicitně) k našim zdravým metodám boje s tyrany a zrádci všemi, a přitom klidně tvrdíte, že jste nebyl členem Strany atd.
Nu proč ne. Všichni občané stejně členy Strany být nemohou (být členem Strany - to je především OBROVSKÁ odpovědnost; ne každý dokáže tuto odpovědnost unést).

Nám stačí, když občané přijmou naše cíle a metody za své. To nám umožní vítězství, to nám usnadní normalizaci a konsolidaci celé naší společnosti.


Volte obnovení ostrahy státních hranic proti sudetoněmeckým revanšistům a žoldákům NATO !***Volte ČSSD a KSČM !

Harpyje, Velikán Velikánovič řekl(a)...

Jak důsledný postoj, Větší vlastenče!
Copak si, něšťastníče, neuvědomujete, že skutečný vlastenec by ono slovní spojení " český gestapismus" nikdy nepoužil? Sám Vlk st. v jednom za svých četných, patrioticky laděných článků, kategoricky odmítl, že by něco takového mohlo existovat. "Gestapismus" je holubičí povaze našeho národa bytostně cizí! Gestapismus může být jen jeden - gestapismus německých fašistů! Kdybyste byl ten, za koho se vydáváte (modrooký plavovlasý Slovan), tak by Vám taková skutečnost musela být známá. Výraz "český gestapismus" patří v dnešní době do slovní zásoby intošů a hovňousků (Václav Vlk. st.), vlastencům internacionalistům je cizí. V dobách vysídlování německého obyvatelstva ho používali buržoazní politici a tzv. "demokratický" tisk, za účelem kompromitace akcí, vedených pokrokovými silami. ”Za žádných okolností nesmí býti proti Němcům ... používáno neblaze proslulých německých fašistických metod týrání a hubení lidí," zněla jedna ze směrnic pro zacházeni s Němci. (http://www.ksl.wz.cz/Vysidleni_z_Brna.htm)
Myslím, že budete muset zpytovat Vaše svědomí a podrobit se důkladné sebekritice!

Pedro řekl(a)...

Jak je od pádu "tábora socialismu" známo, komunistické výzvědné služby využívaly různé metody k tomu, aby se dostaly k západním vojenským a technologickým tajemstvím. Za mnohé tyto příklady: Rudolf Ivanovič Abel, Günter Guillaume, Karel Köcher - kouzlo nechtěného - ten poslední byl v kartotékách StB zanesen pod krycím jménem Pedro. Musím se rychle jít podívat do občanky, jestli nakonec nejsem ten Köcher, jeden nikdy neví … Už jsem zpátky, uff, to jsem si oddychl, je tam úplně jiné jméno.
A je veřejným tajemstvím, že se tyto služby snažily proniknout na západ i s využitím občanů německé národnosti, kteří žádali o vystěhování. Ti kdo nátlaku podlehli, se v nové vlasti vyznačovali zvláště agilním vystupováním proti své bývalé vlasti. A tady nebudu nikomu sahat do svědomí. Některé po pádu železné opony odhalil Spolkový úřad pro ochranu ústavy, řada se německým úřadům přihlásila sama. Některé se odhalit nepodařilo, a co si budeme povídat, neodhalené spolupracovníky bývalých komunistických výzvědných služeb používají i výzvědně služby nástupnických států (prim v tom vedou Rusové). A tady moje fabulace končí, můžu mít různá podezření …..

Neanonym jako drbna Netzerová řekl(a)...

Pedro,
zbytečně se s těma dvouma kumpána bavíte. Nic kloudnýho z nich nedostanete. Jsou jak nakřápnutá deska, navíc se nezmůžou, uměj jen sprostě nadávat. Pěkná společnost. Těm je lepší se vyhnout. Furt tu jen slíděj.

Pedro řekl(a)...

Souhlas. Jak je všeobecně známo, snažit se věcně diskutovat s bláznem nebo profesionálním provokatérem (viz níže - ukázka z diskuse ke článku Johannese Gerloffa "IZRAEL: Před volbami", uveřejněného kdysi na NP) je naprosto zbytečná ztráta času. Jenom se jejich agresivita zvyšuje. Řešením takovéto bezvýchodné situace je pouze totální ignorování.

Re: Majitelé pravdy jsme my ! Tedy větší vlastenci!:
Autor: Pedro IP: 85.207.179.xxx Datum: 10.02.2009 21:59
Zájemcům o tuto problematiku doporučuji si kliknout na: http://www.suro.cz/cz/prirodnioz, http://www.aldebaran.cz/tabulky/tb_mendel.php, http://sf.zcu.cz/rocnik07/cislo01/a5.html
O otřesné úrovni radiace se prosím bavte třeba s obyvateli Jáchymova. Jinak Sovětská armáda používala v Československu k vybudování podzemních sil pro rakety s atomovými hlavicem právě místa s "děsivou úrovní" přírodní radiace. Vyzařování těchto hlavic, které by jinak byly odhalitelné pomocí specializovaných družic, na pozadí přirozeného radioktivního záření terénu zcela zaniklo, t.zn. sila byla z vesmíru neodhalitelná.

reagovat
Re: Majitelé pravdy jsme my ! Tedy větší vlastenci!:
Autor: Pedro IP: 85.207.179.xxx Datum: 10.02.2009 22:20
Dovolil bych si malé upřesnění: Ochuzený uran je to, co zbude, když se vycentrifuguje U235 - silně radioaktivní zdroj neutronů. Tento zbytek - takzvaný ochuzený uran, obsahuje - pokud byla použita uranová ruda a nikoliv vyhořelé palivo z reaktoru - převážně U238 a je tedy téměř stabilní, t.j. vyzařování je velmi slabé a poločas rozpadu proto v miliónech roků.

reagovat

Odzbrojením USA k vítězství socialismu a islámu !:
Autor: Větší vlastenec IP: 85.71.229.xxx Datum: 10.02.2009 22:08
Přesně tak, vážený Pedro ! Můžeme dokonce zodpovědně prohlásit, že účinky rozptýlení ochuzeného uranu jsou skoro tak závažné jako účinky výbuchu munice !
Je jediný způsob, jak tomu zabránit : rozdrtit US Army ! Jak toho dosáhnout ? Nebude to lehké, ale jestli se spojí všichni pokrokoví lidé celého světa, tak dosáhneme zákazu všech amerických zbraní, které jsou vyspělejší než ty naše. A kde bude celá "slavná" US Army ?
Považte, jak jinak by dopadla zatím poslední horká světová válka, kdyby se nám podařilo eliminovat hospodářský a (částečně) i technický náskok úpadkového Západu. Jak by hrdinní letci a námořníci národně-socialistického Německa a vlasteneckého Japonsky zametli s imperialisty a plutokraty, nebýt radaru a ASDICu. Jak by američtí odvedenci dopadli v souboji s vojáky Císaře, kdyby měli jen opakovací pušky, bodáky a šavle ?
Jak by dopadlo vylodění US Army na japonské ostrovy ? Atd. Prostě, k porážce Izraele a USA, ke konečné likvidaci kapitalismu a demokracie potřebujeme zlomit technologickou převahu americké armády. Celosvětový zákaz výroby munice s ochuzeným uranem je první krok na cestě k vítězství socialismu a islámu.
Mír chýším, válku palácům ! Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Případně i z diskuse ke článku "BLÍZKÝ VÝCHOD: Mýty a fakta III" od Pavla Mareše.

Pro"informace-zpatecka" : My Češi vždy zvítězíme ! I kdybychom prohráli:
Autor: Větší vlastenec IP: 85.71.229.xxx Datum: 27.02.2009 20:18
Jen klid, pane zpátečko.
V pravý čas dostanete pokyn, jaký prapor zakoupit. Možná dostanete rovnou ten prapor.
A jestli bude rudý, hnědý nebo zelený ? Vsjo rovno.
My Češi jsme národ jedinečný. Do všech tří světových válek minulého století jsme vstoupili jako součást strany, jež nakonec prohrála. Všechny tři konflikty jsme skončili mezi vítězi.
Nemám důvod nepředpokládat, že si povedeme stejně zdatně i v konfliktu přicházejícím.
Alláhu Čest !

Šaman řekl(a)...

Ad "Český gestapismus"
Tento výraz používal poválečný český demokratický tisk k odsouzení nezákonného násilí, kterého se dopouštěly jednotlivé osoby či skupiny na civilním německém obyvatelstvu.

Kdežto Gestapo bylo součástí státního aparátu, který vykonával státní německou politiku: Vyvraždit, vyhnat, případně poněmčit český národ...

Asi o tom dám extra čkánek... Časem.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro největšího vlastence, soukmenovce Pedra :

Jak všeobecně dobře známo, zavilí nepřátelé naší vlasti, Němci a imperialisti, se stále intenzivněji snaží zabránit vítězství zdravých sil našeho národa.
K zabránění vítězství levice používají Němci a imperialisti nejrůznějších metod, od uplácení celých pracovních kolektivů (Škoda Mladá Boleslav apod.), přes brutální překrucování pravdy svými mediálními agenturami (Lidové noviny aj.), po zapojení všech svých agentů do agitace ve prospěch pravice.

Proč naše nepřátele tak děsí obnovení spravedlivého společenského systému v naší vlasti ? Proč vynakládají tak obrovské prostředky na pokusy o pokračování pravicových experimentů ?

Němci a imperialisti si dobře uvědomují, že po vítězství levice skončí jak vykořisťování člověka člověkem, tak rabování bohatství naší vlasti prohnilým Západem.
Uvědomují si, že po návratu opravdových vlastenců do vedení naší republiky se v troskách ocitnou zločinné plány na uloupení našeho pohraničí, na obnovení německé okupace.

Němci a imperialisti vědí, že naše vlast, po dlouhých dvaceti letech osvobozená od jha kapitalismu a demokracie, odhodí i potupné a zraňující okovy, jež jí nasadil agresivní pakt NATO. Ano, NATO, spolek založený kvůli urychlení remilitarizace Západního Německa, nemá na území naší vlasti co pohledávat !

To všechno si Němci a imperialisti dobře uvědomují, riskují proto i dekonspiraci svých nejdůležitějších agentů, např. Topolánka a Schwarzenberga. Naštěstí vší náš lid stojí na stráži, a nenechá se opít rohlíkem. Vší náš lid volá : NEPROJDOU !
A taky že neprojdou. Topolánek je pryč, i se svým zpochybňováním humánního odsunu zrádných Němců a humánního znárodnění majetku zrádné buržoasie.
Zakrátko bude z vrcholné politiky pryč i knížepán, se svým "vyhnáním". A jestli se mu stýská po rajchu, tak ho do něj pošleme, a šupem ! A s ním Doležala, Mandlera a ostatní německé agenty. Ať už je konečně pokoj, ať už konečně dokončíme očistu naší vlasti a národa.

Co potom zbude našim zarytým nepřátelům ? Jen oči pro pláč. A taky zrádní emigranti.
Ano, na emigranty nesmíme zapomínat. Je jasné, že zahraniční ideodiversní centrály zverbovaly do řad agentů-rozvracečů prakticky všechny jen trochu chytřejší emigranty (naštěstí jich nebylo zas tak moc, protože lidově-demokratické a později socialistické Československo opouštěly většinou pouze osoby krajně nerozumné).
Zde se jeví zdroj určitých problémů : na jednu stranu musíme emigrantům (starým i budoucím) umožnit návrat, resp. upravení vztahů s naší republikou (přinese nám to devizy a cenné informace), na druhou stranu se musíme bránit proti všem nepřátelským agentům.
Na této linii boje se uplatní především starší zkušení soudruzi, jako např. největší vlastenec Pedro.

A každopádně – musíme obnovit co nejdříve PLNOU OSTRAHU NAŠICH ODVĚKÝCH HRANIC ! Za Šumavou, za Krušnými horami, za řekou Moravou číhají Němci. Číhají na naše slabé chvilky, na zaváhání, na chyby.
Na to nesmíme zapomínat ! Nesmíme nikdy připustit opakování událostí z r.1968 a 1989.
Naštěstí naši pohraničníci stále žijí, stále jsou připraveni bránit vlast : http://pohranicnik.bloguje.cz/ .

A na závěr chci vyjádřit své nejhlubší opovržení systémem, který šikanuje a pronásleduje hrdiny národa. Je strašlivou ostudou buržoasní ČR, že věrný syn vlasti a pracujícího lidu, soudruh Karel Köcher-Pedro se musí dívat do občanského průkazu, zdali v něm má stále z nouze přijaté jméno krycí.


Volte plnou občanskou a profesní rehabilitaci poctivých příslušníků a spolupracovníků StB ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Šaman řekl(a)...

Cibulkovy seznamy obsahují 46 osob s krycím jménem "Pedro". A 13 s krycím jménem "Vlastenec"...

Pedro řekl(a)...

To VV: ..l., :-)

Pedro řekl(a)...

Soudruzi a soudružky, vážení přátelé. Jsem rád, že mým malým přičiněním bylo připomenuto jméno zasloužilého bojovníka proti imperiálizmu, Karla Köchera. Nesmíme však zapomenout ani na jeho věrnou družku, Hanu Köcherovou (blíže na http://cestovani.idnes.cz/na-moste-spionu-v-berline-menila-cia-s-kgb-i-cechy-fuk-/igsvet.asp?c=A081031_113612_igsvet_tom), která byla svému manželovi spolehlivou oporou při odhalování imperiálistických a revanšistických piklů. Jenom zradou zakukleného nepřítele našeho socialistického zřízení byli tito dva hrdinové prozrazeni. Z toho je jasně vidět, že je nutno zůstat bdělým a ostřížím okem sledovat všechny rozvratné akce potouchlých nepřátel vznešených socialistických ideálů, jakož i zatvrzelých západoněmeckých revanšistů. Ano, je třeba tvůrčím způsobem aplikovat těžce nabyté zkušenosti předchozích revolučních generací. A jestliže kdysi soudruh Štrougal řekl: "S nějakýma takovými inteligentami se nebudeme moc mazat", pak hlubokou pravdu obsaženou v tomto geniálním výroku musíme tvůrčím způsobem uplatnit na naši dnešní situaci. Ano - s nějakýma takovými revanšistami se nebudeme moc mazat. A v nových podmínkách uplatněné heslo z oněch krásných dob budování socialismu (a jak my, staří harcovnící v boji za světlé zítřky víme, socialismus u nás zvítězil v roce 1960, jak to tehdy oznámil na II. celostátní spartakiádě v Praze s. Antonín Novotný) - Naše vítězství je jisté, porazíme revanšisté. Pouze stačilo v onom revolučním heslu tvůrčím způsobem dosadit revanšisty namísto imperiálistů. A můžeme si myslím otevřeně říci, co všichni hluboce v srdci cítíme: Imperiálistické pikle neprojdou a všichni němečtí revanšisté, ať již se halí do jakéhokoliv beránčího roucha, nám můžou vylízat prdel. Společným úsilím vpřed, ke světlým zítřkům, soudruzi ….

Větší vlastenec řekl(a)...

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní, já se plně připojuji k textu svého předřečníka, soudruha a soukmenovce Pedra.

Ano, je třeba říci rázné NE všem zrůdným plánům německých revanšistů a jejich amerických protektorů. Je třeba říci rázné NE všem domácím přisluhovačům našich dědičných nepřátel. Je třeba říci rázné NE pravičákům, zrádcům národa a vlasti !

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní, po našem vítězství obnovíme plnou svrchovanost naší vlasti. Vyprostíme Českou republiku z krvavých pout NATO, a bude-li to nutné, i z EU.
Po našem vítězství obnovíme plné spojenectví s našimi staršími bratry, velkým a mocným národem Ruským, naší jedinou záštitou proti německé agresi.

Po našem vítězství splníme požadavky opravdových českých vlastenců na potrestání všech zaprodanců a samozvanců, zrádců, kteří za jidášský groš chtěli celou naši vlast opět prodat Němcům. Potrestáme buržoasního synka Havla, který se v žoldu imperialistů omluvil Němcům za humánní odsun, potrestáme dezertéra z ČSLA Topolánka, který ostouzel humánní odsun Němců a humánní znárodnění majetku českých vykořisťovatelů.
Potrestáme kížetepána Schwarzenberga za jeho překrucování naší novodobé historie.
Potrestáme všechny, kdo si pošpinili ústa nebo hruď falešnou řečí.

A naopak uvítáme v naší od kapitalismu a Němců osvobozené vlasti všechny naše krajany, kteří v důsledku bídy a utrpení posledního dvacetiletí museli naši vlast opustit. Uvítáme je, prověříme, zdali se nestali agenty nepřítele, a zapojíme je do našeho radostného budování.

A opět vybudujeme šťastné a samostatné Česko, zbavené zrádných Němců a buržoustů. Vybudujeme šťastnou budoucnost, chráněnou naší Lidovou armádou, chráněnou příslušníky Pohraniční stráže proti všem úkladům temných sil, stále číhajících za našimi západními hranicemi.
A pak se bude tančit všude !


Stanislav Kostka Neumann : A hrdý buď

A hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.
Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.
Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cesty. Staví chrám
bratrské doby.

Anonymní řekl(a)...

A что, имя попутал, дурак?
Аль наглумился над нами?

Anonymní řekl(a)...

Теперь понятпо. Двойники!

informace řekl(a)...

Poco importa se c'ha preso per il culo. Ho un altro campione del suo stile. Notevole!

Pedro řekl(a)...

Ano soudruzi, slova bohužel nezasloužené chvály z úst marxisty-leninovce Většího vlastence mě přiměla udělat inventuru svého fádního života. Bohužel jsem nikdy neohlásil příslušným úřadům pikle zrádné reakce, naopak - hluboce se za to všem omlouvám, mrzce jsem se družil se sudotoněmeckými příbuznými mé manželky, nechal se jimi opíjet levným šnapsem v krčmách v Gísenu na Lánu. Snad mou vinu trochu zmírní to, že jsem se obdobně, avšak pokrokově družil s dalšími jejími příbuznými, žijícími v prvním německém státě dělníků a rolníků - v Halle. Z ideově pevných příspěvků Většího vlastence vidím, že se nejméně jedná o tajného spolupracovníka, mnohem spíše však o kádrového pracovníka StB. Věřím, že brzy pomine tato pro nás - pokrokově smýšlející revolucionáře - těžká doba, a že - jak pravil náš milovaný president Antonín Zápotocký, který svou garmoškou v dobách buržoasní republiky povzbudil nejednoho umdlévajícího proletáře, že "Vstanou noví bojovníci". Pak pevně věřím, že budu moci mít příležitost vyhledat s. Köchera - pokud tedy ještě bude žít - a nehledanými slovy mu vyjádřit svůj dík za vše, co pro naši socialistickou vlast vykonal. A poté že budu moci vyhledat soudruha Většího vlastence, stisknout jeho upracované ruce a pod jeho ideovým vedením, kritický sledován jeho leninsky ocelovým, avšak teplým pohledem, vysoko pozvednout prapor marxismu-leninismu.

Harpyje řekl(a)...

Isa Engelmann, Evropanka, česká Němka žijící v Itálii, narozená v Indii. Mnoho z nás má podobný, podivný osud. Tato dáma má navíc potřebu odčinit něco z toho, čím se provinili čeští Němci v době, kdy byla sama dítě. Reportáž vyžaduje trochu trpělivosti (trvá hodinu), ale podle mého názoru stojí za to.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20956226992-dum-se-zelenou-strechou/

informace řekl(a)...

Comincio a capire.
Dio è uno e triplo. O addirittura multiplo? Altrimenti come si fa a non spaccare il grugno a qualcuno che ti insulta costantemente?
Comunque io sono nata a Praga.

Pedro řekl(a)...

Ano, přátelé. Větší vlastenec, do buržoazního převratu (který rukou společnou a nerozdílnou zorganizovali úlisný zaprodanec Gorbačov, opilecký ztroskotanec Jelcin a buržoazní zhýralec Havel) nadporučík StB, mohl dnes dělnické třídě a jejímu předvoji KSČ věnovat své nejlepší síly už nejméně jako major StB. Není ale všem dnům konec. Ocelová dělnická pěst dopadne jako kladivo na všechny ty, kteří se zaprodali za kus žvance americkému imperialismu a jeho lokaji, německému revanšismu. Buržoazní smetánce, odírající naše pracující, zatneme tipec až u samého pytlíku. Už nebudou žádné výlety za krvavé peníze, sedřené z našich pracujících, do Toskánska. Výlety státním letadlem na lyžování do Alp. Proto pozorně čtěte příspěvky soudruha Většího vlastence (omlouvám se mu ještě jednou, že jsem ho původně podezříval z nemístného vtipkování). Ne soudruzi a soudružky, když se zpětně podívám na jeho příspěvky, až se mi dech tají, jaká je v nich obsažena hluboká pravda. Jak stále vyzývá k semknutí řad a k zúčtování se zaprodanci kapitalismu. Ano, soudruhu Větší vlastenče, jak se říká houšť a větší kapky - revoluční pravdy není nikdy dost.

informace řekl(a)...

Běž se vycpat, nádivo!

Pedro řekl(a)...

Come corlese e gentile. Grazie

informace řekl(a)...

Ještě mi řekněte, že jsem corleonese a budete si moci hledat plastického chirurga.

informace řekl(a)...

Non c'è di che. Gradisce che aggiunga qualcos'altro?

Předešlý příspěvek si blog sežral.

Pedro řekl(a)...

Non, grazie per tutto. Cordialmenti saluti

informace řekl(a)...

Příspěvek se po půl hodině objevil.

Včera a dnes dopoledne zde byly administrativní volby. Teď vysílají projekce asi z tak 40% hlasů. Na severu je levice zdecimovaná, drží pozice v tradičních levicových regionech střední Itálie, na jihu je to na půl.

Napíšu něco o výsledcích zítra. Přes všechnu ostudu a škandály a překážky (v regionu Lazio a Lombardia dokonce vyloučili kandidátské listiny B. z voleb, jen v Lombardii ji po týdnu administrativní soud znovu připustil, v Laziu ne) dostává levice na frak.

Šaman řekl(a)...

Harpyji ad Isa Engelmann
Toto je jedna ze smutných věcí, kterou musím udělat, ale nechce se mi do ní:
Ta hodná paní sepsala knížku "Židé v Liberci", kde vynechala rodiny mého dědečka a jeho dvou bratří. Prý se mínili jen ti Židé, kteří v Liberci zůstali i po záboru. Nu nešť.
Pak ale vyrobila seznam zabitých libereckých Židů, kteří mají památník v nově restaurovaném libereckém židovském hřbitově. A tam tedy povraždění strejčkové a batranci uvedeni jsou - ale špatně. Ze sourozenců Jindřicha a Harryho se stal jeden člověk, například. Ale co je horší: Strejda Jiří je tam pojmenován jako Georg. A tetičky nejsou přechýlené s koncovkou -ová...
Ta hodná Němka z nich prostě udělala Němce. A já nevím, jestli z neobratnosti anebo neschopnosti. Nebo jestli uvěřila lžím prof. Ferdinanda Seibta, který ze všech československých občanů, zapsaných v matrikách jako Židé - nadělal Němce! A pak je zahrnul do válečných německých obětí!!!

V Terezínské pamětní knize (ze které prý paní Isa čerpala) jsou moji příbuzní psáni správně česky, jsou tak psáni na zdi Pinkasovy synagogy, v jeruzalémském Jad Vašem - a Jiříček je tak zapsán i v pamětním zápise na libereckém rodinném hrobě!

Ano, já vím, že každý to vidí ze svého hlediska - ale cizí lidé nemohou lhát o národnosti našich rodin. Praha skutečně není německé město, Karlova univerzita není nejstarší německou univerzitou - a Ota Pavel ale opravdu nebyl německý spisovatel!!!

Věřím, že u paní Isy nešlo o zlou vůli - ale jen o hloupost. I když výsledek je stejný...
A tak mne čeká nepříjemná povinnost, které se od loňského léta, kdy jsem zpanchartělá jména svých příbuzných uviděl, stále vyhýbám.

Pedro řekl(a)...

Naturalmente "cortese", scuzi.

Větší vlastenec řekl(a)...

Proti sprostému křivení historie !

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní, podpořme Velkého Šamana v jeho boji proti sprostému křivení historie.
Není prostě přípustné, aby nějaká Němka prohlašovala Židy za Němce, nebo, lépe řečeno, české Židy za německé Židy. To prostě nejde !

Protože, kdyby Velký Šaman pocházel z německojazyčné židovské rodiny, byl by z něj dnes obyčejný Němec. Neboť bychom jeho příbuzné humánně odsunuli - jako Němce.

A bylo by to správné. Jak správně už několikrát sám Velký Šaman napsal, kdybychom Němce humánně neodsunuli, tak bychom je museli zneškodnit.

A jak (kupodivu přesně) citovala německá zaprodankyně Harpyje s.ministra V.Kopeckého, my opravdoví čeští vlastenci jsme měli ve věci vždy jasno : "S Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti, se musí jednat jako s Němci. Bojovat proti antisemitismu neznamená připustit likvidaci národního a slovanského charakteru republiky."


Volte posílení obranyschopnosti naší vlasti proti sudetoněmeckým revanšistům a americkým imperialistům !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

EVVIVA!

V regionech Lazio a Piemonte vyhrála PRAVICE!
Přes všechny nástrahy!

EVVIVA!

Větší vlastenec řekl(a)...

Poděkování s.Pedrovi

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní, s radostí pozoruji, že diskuze dále pokračuje. To je dobře, protože palčivé otázky současnosti musíme kout, dokud jsou žhavé.

Se zájmem jsem si přečetl příspěvky jednoho z největších vlastenců českých, s.Pedra. *)
Musím poznamenat, že s.Pedro se zbytečně podceňuje, neboť mojí chvály se mu dostalo ZCELA zaslouženě.
Ano, není přece nutno, aby všichni občané naší socialistické vlasti byli zároveň členy Strany; stačí, když podporují naše úsilí, když podporují politiku Strany svojí prací, účastí ve volbách a na prvomájových oslavách atd.
A s.Pedro nadto usilovně vyjadřuje podporu naší Straně (tedy mojí bývalé Straně, abych byl přesný) v jejím konečném vyřešení sudetoněmecké otázky.
Ano, takové bezpartijní my potřebujeme, takovým orientovaným občanům umožníme i studovat, jako jsme to umožnili právě s.Pedrovi.

Nicméně ve dvou bodech svých podnětných příspěvků se s.Pedro mýlí :
Zaprvé, my mu nebudeme vyčítat, že se nechal Němci v Německu hostit. Jen ať platí jako mourovatí, Němčouři zrádní a proklatí ! Jen ať platí českým vlastencům, za humánní odsun, za to, že jsme je nezneškodnili na místě !
(Jak jsem dosud s.Pedra poznal, jistě toto svým hostitelům vmetl do jejich tučných a rozšklebených německých tváří.)

Zadruhé : Nebyl jsem příslušníkem Bezpečnosti. Přece jenom, postrádal jsem některé nezbytné předpoklady, např. dostatečně vysoké IQ. BOLESTNĚ postrádal, podotýkám.
Protože být příslušníkem Bezpečnosti, nebo alespoň ČSLA - to byl můj sen. Ach, jak jsem obdivoval svého s.kmotra **), jenž se v 80.letech stal přidělencem naší VKR (Vojenské kontrarozvědky) v Moskvě. Ach, jak rád jsem se svým s.tatínkem chodíval do jídelny MNO (Ministerstva národní obrany) na tamní dobroty, jak rád jsem pobíhal po těch vznosných kancelářích obrovských budov na Praze 6. Ach, kolika soudruhům vyšším důstojníkům a generálům jsem říkal "strejdo".

No nic, tento sen se mi nesplnil; Strana ve své nekonečné moudrosti usoudila, že nejdříve se musím vrátit k proletářským kořenům prarodičů. Takže v 15 letech jsem chytil do ruky lopatu (štěstí, že jsem měl solidní trénink již z domova), a s občasnými přestávkami ji, obrazně řečeno, držím dodnes.
Např. včerejší pozdní odpoledne jsem strávil taháním betonu v kýblech, na balkón jednoho mladého služebníka velkokapitálu.
Než jsem tu cca 1 tunu vytáhl, tak jsem si poněkud pokrvácel oblíbené lano, neboť Kari síť (pro intelektuály : ocelová výztuž) měla zatraceně ostré konce (řezal jsem ji rozbrušovačkou, protože nůžky jsem někde zapomněl, já vůl).
Takže dnes mám ruce ještě upracovanější než obvykle, drahý s.Pedro. Ale, jak říkávala babička, to se mi zahojí, než se ožením.:-))

Vidím, že je pokročilá hodina. Takže místo vysvětlování s.Pedrovi, proč jsem ideově pevným marxistou-leninistou-stalinistou, vložím odkaz na starší diskuzi. Tam zájemci najdou zbylé informace :
http://www.lidovky.cz/viden-indicti-verici-po-sobe-strileli-behem-modlitby-f9s-/diskuse.asp?iddiskuse=A090524_162631_ln_zahranici_ter&vlakno=32391970#32393170


I kdybychom padli všici, vstanou noví bojovníci, prapor s růží zavlaje !***Volte ČSSD a KSČM !

---------------------------------------------------------------------------

*) Předpokládám, že vzhledem k brzkému návratu spravedlivého společenského řádu nebude s.Pedro protestovat proti soudružskému oslovování.
**) POZOR ! Samozřejmě jsem nebyl zpátečnicky pokřtěn nějakou tmářskou církví; šlo o obvyklé socialistické Vítání občánků. Pohov.

Pedro řekl(a)...

Ne, myslím že soudruh Větší vlastenec zcela zbytečně podceňuje své zásluhy při budování socialismu v naší vlasti, zbavené druhdy moudrým rozhodnutím velmocí zrádné 5. kolony sudeťáků. Až jednou - a zcela nepochybně se ona světlá doba nezadržitelně blíží - u nás zase vysoko zavlaje revoluční prapor marxismu-leninismu, budou zásluhy všech těch, kteří neposkvrnili svá ústa ani hruď falešnou řečí - jak moudře praví náš národní básník - po zásluze oceněny. Zejména pak zásluhy těch, kdo neohroženě stáli v první řadě boje proti zrádným piklům amerických imperiálistů a západoněmeckých revanšistů - příslušníků StB. Všichni uvědomělí občané (no, někteří byli uvědomělí méně, ale o ně se rychle postaraly přísné, avšak vysoce spravedlivé orgány naší revoluční spravedlnosti) s úsměvem budovali naši socialistickou společnost. Ano, je třeba nezapomínat na ty, kdo dennodenně bojovali za naše světlé zítřky a za porozumění mezi národy. Například jeden z největších našich krajanů, Emanuel eeee … ano, už jsem si vzpomněl - soudruh Emanuel Famíra. Zemřel, aniž se dočkal plného uznání za svou obětavou, možno říci mravenčí práci. Sice díky obstrukcím neodhalených pravičáků byla po něm ulice v Libni pojmenována až dva roky po jeho smrti, ale až do roku 1990 hrdě připomínala jeho světlou památku. Ale bohužel - dějiny se opakovaly, pravičáci znovu plivali na jeho jméno a ulici přejmenovali po nějakém Čuprovi, zcela nepochybně buržoazního původu. Možná, aby co nejvíce pošpinili světlou památku soudruha Famíry, ten Čupr má být onen Ferda Čupr, směšná postava z Chevalierových Zvonokos, jenž tak fatálně nakopl kostelníka Mikuláše do intimních partií. Ano, pravičáci se neštítí jakýchkoliv špinavostí. Proto si slibme, že až v naší vlasti znovu zavládne ten nejspravedlivější společenský řád, že oné ulici v Libni znovu vrátíme její hrdé jméno.

Jsem proti klonaci, jeden Vv. stačí řekl(a)...

Jenom blázni vedou sebemluvu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Oprava s.Pedra

Přátelé a soudruzi, vážení bezpartijní !
Soudruh Pedro, přes veškeré svoje skvělé vlastnosti a neobyčejné schopnosti, podceňuje nejen sebe, ale i náš slavný národ. Musím jej tudíž přátelsky a soudružsky poučit.

Zaprvé : Sami jsme se rozhodli zbavit se zrádné 5. kolony sudeťáků. Tehdejší velmoci byly proti našemu rozhodnutí buď bezmocné (prohnilý a zrádný Západ), nebo s ním naprosto souhlasily (SSSR).
Ale rozhodnutí bylo NA NÁS, na holubičích Češích a Moravanech; Postupimská konference jen potvrdila již probíhající děj. A jak správně a již mnohokrát napsal Velký Šaman, odsun byl aktem jednak NEJVYŠŠÍ HUMANITY (neboť jsme mohli využít situace, a všechny chycené Němce konečně vyřešit), jednak NEJVYŠŠÍ MOUDROSTI (neboť německá menšina, to hadí plémě, by nás už dávno opět okupovala; nejpozději při rozdělení Československa).

Zadruhé : Po konečném vítězství socialismu se vrátí správná jména VŠECH ulic, náměstí a parků. V první řadě se vrátí správné jméno tzv.Výstavišti, vrátí se jméno velikého českého vlastence-internacionalisty, slavného bojovníka proti německému fašismu, soudruha Julia Fučíka.


Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát !***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Moudrá slova Většího vlastence jsou jak živá voda do mé vyprahlé duše. Jak jsem bloudil, dokud mi neotevřel oči. Přiznám se například, že jsem nenaplil do očí zrádným sudetoněmeckým příbuzným mé manželky, když mě opíjeli levným německým šnapsem v obskurních gísenských krčmách. Přihlouple jsem se smál jejich dvojsmyslným vtipům a zcela zapomněl na svou národní hrdost. Nyní vím, že jsem tragicky pochybil. Ale co teď, co když Ferry, nebo Gudrun, Karl, Hildegard nebo jak se všichni ti potomci oněch manželčiných pratet, které po 2. světové válce zapřely svou národní hrdost a následovaly své sudetoněmecké manžele do odsunu, co když zazvoní u našich dveří? Mám je potupně hnát zpátky do jejich revanšistické vlasti? Vždyť ale přece jenom v jejich žilách koluje špetka oné zdravé, slovanské krve (vždyť i Konrad Henlein byl ze čtvrtiny po dědečkovi z matčiny strany Čech, a jak se vůči němu Češi zachovali). A co když se objeví Friedrich a Irmgard z Halle? I v Irmgardiných žilách je část slovanské - podotýkám že ne ruské krve - její dědeček si jako rakousko-uherský státní příslušník vzal za ženu říšskou Němku a v 1. světové válce už bojoval jako poddaný jeho císařského veličenstva Wilhelma II! Vždyť i Konrad Henlein byl ze čtvrtiny - po dědečkovi z matčiny strany - Čech. Tam věc navíc komplikuje ta okolnost, že Irmgard spolu s Friedrichem po velkou část svého života budovali nový, pokrokový stát dělníků a rolníků - Německou demokratickou republiku. Jsem teď naprosto zmaten - ale pevně věřím, že soudruh Větší vlastenec mi poskytne další ze svých nedocenitelných rad.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale no tak, drahý soudruhu Pedro.
Vždyť příslušnou (a ocenitelnou !) radu jsem Vám již poskytl, ve svém dnešním příspěvku z 1:33.

Prostě - co se týče přijímání darů od Němců, tak
jednoznačně ANO !

Vždyť Němci jsou přece POVINNI nám dávat dary; nejen hezky platit za naše Zimmer frei.
Bývalí Sudeťáci jsou povinni nám do svého konečného a nevyhnutelného vyhynutí platit jednak za humánní odsun (pro který jsme se rozhodli místo konečného řešení jejich otázky), jednak za staletí děsivého znásilňování naší české země.
Ano, již před staletími se zakously německé sekyry do našich odvěkých hvozdů, zahořely německou rukou rozdělané ohně. Táž chtivá německá ruka pak vedla pluh, obracející naši panenskou zem v pole. HNUS ! Za to musejí sudetští Němci platit, i když v těch místech již opět, díky našemu moudrému a statečnému rozhodnutí, roste blín a hloží.

A ostatní Němci nám musejí platit za sudetské Němce, jež jsme jim BEZPLATNĚ poslali, i když jsme věděli, že to způsobí hospodářský propad našeho pohraničí.
Neboť, Přírodažel, se nesplnilo naše a sovětské očekávání naprostého kolapsu poválečného Německa, nesplnily se naše naděje na příležitost k poskytnutí bratrské pomoci německému lidu.
Proradní američtí imperialisti zachránili v Německu vykořisťovatelský režim, a vytvořili agresivní pakt NATO, nástroj německého revanšismu. Sudeťáci jim v tom aktivně pomáhali - právě za to nám musejí všichni Němci platit, po celý zbytek existence úpadkového buržoasního Německa.

Co se týče Vašeho zmatku v otázkách německého příbuzenstva, rozdílů v našem přístupu k NDR a NSR : soudruhu Pedro, vždyť jste studoval za naše, za dělnické peníze !
Takže si můžete najít všechny potřebné informace. A jestli nemůžete, tak jsme prostě vyhodili prostředky na Vaše vzdělání, tak jste prostě byl podroben vzdělávacímu procesu bez ohledu na inteligenci !
Takže doufám, že Vaše pochyby jsou způsobeny jen momentální indispozicí.


Není Němec jako Němec ! (Kl.Gottwald)***Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Takže má rozervanost trvá dál, ani soudruh Větší vlastenec mi jednoznačně neporadil. Zřejmě Irmgard s Friedrichem mohu vítat s chlebem a solí, kdežto tu sudeťáckou pakáž - Karla, Ferryho, Gudrun atd. - bičem. Pokud se mýlím (a vzhledem k mému výrazně nižšímu IQ, jak správně na dálku soudruh Větší vlastenec diagnostikoval, je to naprosto pochopitelné) tak dychtivě očekávám, že mi můj zkušenější spolubojovník ještě poradí.
To byly krásné časy, když jsme spolu se sovětskými soudruhy i soudruhy z ostatních socialistických zemí stáli na stráži tábora míru. Nemohl jsem sice stát přímo "na čáře", se svým věrným pomocníkem psem - na to jsem neměl ten správný třídní původ, ale i u vojsk PVOS (pro mladé soudruhy, kteří již ty krásné časy nezažili - u vojsk Protivzdušné obrany státu) jsme chránili pokojný spánek našich občanů. Jak jsme milovali naše 30 mm protiletadlová dvojčata, výrobek našich dělníků ze Škodových závodů. A jak nám srdce trhalo, když jsme je museli zakonzervovat a naložit do beden. Jediné co naši bolest mírnilo, bylo vědomí, že pomohou národněosvobozeneckému boji našich černých soudruhů v Africe. Na bednách byla velkými písmeny uvedena cílová destinace - Mombasa. A možná že jeden z našich Pldvk (opět pro mladé soudruhy - protiletadlový dvojkanón) sestřelil v Africe letadlo se slouhou amerického imperialismu - generálním tajemníkem OSN Dagem Hammarskjöldem. Alespoň částečně by tak byla odčiněna obrovská ztráta národněosvobozeneckého hnutí - smrt soudruha Patrice Lumumby.
A už tu byl konec plnění nejčestnější občanské povinnosti mladého budovatele socialismu. Jak pyšný na dobu odslouženou při obraně našeho socialistického zřízení jsem odcházel do civilu se svými dvěma frčkami desátníka. A armáda na nás nezapomněla - ale o tom až příště - pokud bude mít soudruh Větší vlastenec trpělivost pokračovat s předáváním svých těžce nabytých životních zkušeností a hlavně cenných rad méně zkušenému soudruhu v boji.

Šaman řekl(a)...

Většímu vlastenci
Dělat z naší české vlastenecké rodiny Němce je skutečně křivení historie. Ale ještě větší křivení historie je dělat z československých občanů, které zavraždili Němci - oběti českého gestapismu...
K odsunu českoněmeckých Židů: Oni jich moc Němci nenechali na živu, aby bylo koho odsouvat. Jedná se o smutné osudy několika set lidí. Ano, v pražské tramvaji bylo po válce o přes držku promluvit německy. Asi jako v Holandsku nebo Francii. A v Rusku by to možná nepřežil ani vlastenec největší, byť byl i německým komunistou...

Proč vlastně ten "německý prozaik a esejista, držitel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929" Thomas Mann potřeboval před válkou od českých nacionalistů československé občanství? Aby ho Němci neupálil i s jeho knihami!

Se vší svou ironií nakonec občas mluvíte jako skutečný komunista: Kdo není s námi, je proti nám. Bohužel, to se nedá obrátit ani v ironii!

Pedro řekl(a)...

Jak jsem uvedl včera, odcházel jsem plný optimismu do civilního života pokračovat v budování naší socialistické vlast s dvěma peckami desátníka. Co to je proti třem zářivým hvězdičkám nadporučíka StB! Avšak komu čest, tomu čest! Takové významné funkce bezpochyby mohli dosáhnout jenom nejuvědomělejší soudruzi (a soudružky, abych byl genderově korektní). Naše lidová armáda však na nás, kteří jsme po splnění své nejčestnější občanské povinnosti odešli posílit řady pracujících do továren, zemědělských družstev, na stavby i do konstrukčních kanceláří, vůbec nezapomněla. Občas jsme byli sezváni do zasedací místnosti naší továrny a soudruh důstojník z Okresní vojenské správy nám vždy sdělil nejdůležitější zprávy z mezinárodní situace. Nezapomenu na jedno z těchto námi všemi vždy toužebně očekávaných setkání, kde nám čacký soudruh podplukovník z OVS (věk cca 50 let, výška zhruba 165 cm, váha odhadem 90 kg) sdělil otřesnou novinku: imperialistický Bundeswehr před několika dny zkrátil délku základní vojenské služby a snížil tím své početní stavy. Avšak, jak soudruh podplukovník zdůraznil, tímto zákeřným způsobem podstatně zvětšil své zálohy. Jak námi tato hrozná zpráva otřásla. Nevěřícně jsme se dívali jeden na druhého, ať již vysoce uvědomělí straníci či obyčejní bezpartijní, jako já. Je něco takového možné, taková podlost? Všichni jsme odcházeli ze schůzky naprosto zdrceni, někteří se slzami v očích. Ale rychle jsme nabyli předchozí důvěry v síly našeho nepřemožitelného socialistického tábora. Ne, imperialisté neprojdou, ať již zkoušejí sebeneuvěřitelnější podlosti, aby podlomili naši odhodlanost bránit výdobytky našeho milovaného socialistického zřízení.
Věřím, že se soudruh Větší vlastenec neodmlčel na dlouho a že se uvolí sdělit nám další své bohaté zkušenosti ze své vyčerpávající práce v řadách následovnice Džerdžinského Čeky při ochraně pokojného spánku našich pracujících.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ó Velký Šamane, my dva přece nejsme ve při.

Je přece nad Slunce jasné, že kdyby se Vaši předci židovského původu prohlásili za Němce (po vzniku buržoasní ČSR), byli by (ti přeživší konečné řešení své otázky) námi českými vlastenci humánně odsunuti.
Neboť, ruku na srdce, němečtí fašisté je pravděpodobně nepronásledovali za nějakou protifašistickou ČINNOST, ale jen a pouze za jejich PŮVOD. Takže z hlediska našeho lidu, jež bylo pregnantně vyjádřeno v dekretech presidenta republiky, by jejich zločin (to jest němectví) nebyl pobytem v KL nijak omluven.

A Vy byste dnes byl buď občanem sjednoceného, agresivního, remilitarizovaného a refašizujícího se Německa, nebo německý imigrant v naší vlasti (jako Thomas Mann aj.). Každopádně byste svým soukmenovcům a členům rodiny znovu a znovu vysvětloval, že jejich odsun byl nutný, že byl projevem tradiční české humanity.

Je jasné, že příklon Vašich předků k našemu národu nebyl vůbec náhodný, protože čeští vlastenci a příslušníci inteligence vždy projevovali ŽIVÝ a NELÍČENÝ zájem o životy Židů v naší vlasti (viz např. http://hruzovaanezka.wordpress.com/, nebo http://www.lidovky.cz/zidovskym-kolegum-se-po-lekarich-omluvi-i-inzenyri-fxq-/ln_noviny.asp?c=A100319_000018_ln_noviny_sko&klic=236047&mes=100319_0 )

Co se týče bití drzých, německy se projevujících osob v tramvajích : Ano, pár let po 1.světové válce bylo nebezpečné vypadat německy v brněnské šalině (viz boj mého vlasteneckého s.dědečka proti Sudeťákům, jejž jsem zde již dvakrát popsal).
V Paříži byly tramvaje zrušeny na konci 50.let, takže nemohu sloužit autentickým svědectvím. Obávám se však, že američtí okupanti již brzy po obsazení Paříže začali bránit vykonávání spravedlivých trestů nad Němci i domácími kolaboranty. :-(((
Každopádně – právě američtí okupanti zabránili humánnímu odsunu zrádných německých menšin ze západoevropských zemí. HNUS !!!
A děsivé výsledky NEODSUNU bychom mohli vidět na vlastní oči, kdyby nás do těch zemí násilí a bezpráví něco táhlo.

Zato sovětští osvoboditelé odsunu vůbec, ale vůbec nikde nebránili. Výsledky známe, a po našem vítězství je opět obnovíme.
Sovětským osvoboditelům tedy budiž sláva, jim budiž poděkování a vřelé objetí !

Mimochodem, v Sovětském svazu bylo nebezpečné vypadat cizozemsky ještě v pozdních letech šedesátých (ve velkoměstech).

A že mluvím (zde tedy, jaksi, ehm, PÍŠU) jako komunista ? Přece nebudu, pro Leninovy rány, na Váš vlastenecký blog psát jako nějaký pravičák-zrádce národa !!!
Jako třeba Havel, omlouvající se Sudeťákům (!) za odsun (!!!). Nebo jako Topolánek, který sprostě zpochybnil jak odsun, tak znárodnění ! Jako Němec Schwarzenberg, německými intrikami dosazený do funkce českého (!) ministra zahraničí (!!!), jenž odsun NESMÍRNĚ SPROSTĚ prohlásil za vyhnání.
DĚS A BĚS !!!!!
Prostě – zpochybnila někdy moje rodná Strana odsun ? Trestala moje rodná Strana české vlastence za drobné přehmaty, nevyhnutelně humánní odsun provázející ? Zanedbala moje rodná Strana obranu vlasti proti sudetoněmeckým revanšistům a pangermánským militaristům ?
Odpověď je samozřejmě NE, NE a NE.

Prostě – pokud chceme stát na stráži proti největšímu nebezpečí, jež v současnosti ohrožuje naši vlast, musíme stát v nerozborném šiku se členy mé rodné Strany, s komunisty.

S Němci a zrádci zatočíme po husitsku ! *** Volte ČSSD a KSČM !

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý soudruhu Pedro, sice jsem původně chtěl napsat další díl svých Živých slov, další PŠCŽ (politického školení civilistů a ženstva), ale po přečtení Vašich příspěvků jsem se rozhodl jinak : přidám též osobní vzpomínky na léta zrání a mladosti.

Ale začít musím malým zamyšlením : Já Vám zavidím.
Ne, nebudu se za to stydět. Vždyť, jak všeobecně známo, revoluce jsou lokomotivami dějin, a závist je nejvýhřevnější palivo do kotlů těch lokomotiv.
Závidím Vám Vaši službu ve zbrani.
Nu ano, já jsem tak dlouho a tak dobře plnil Stranické úkoly na stavbách socialismu, až jsem (přiznávám, na vlastní žádost) promeškal nástup k VÚ (vojenskému útvaru) v Boru u Tachova, čili do ZVO (Západního vojenského okruhu), přední linie obrany míru a socialismu (po linii našich odvěkých státních hranic, bráněných proti německým revanšistům a žoldákům NATO příslušníky PS, tedy Pohraniční stráže).

A jak se později ukázalo, byla to nenapravitelná chyba. Strana mne za nějaký čas poslala sloužit k silničně-stavebnímu vojsku, takříkajíc k lopatě. No dobře, já jsem to s lopatou (sbíječkou, zednickou lžící ...) uměl, a umím dodnes. Takže jsem spoluvojákům, zhusta zrovna ze školy vyšlým a vyděšeným studentíkům s měkkýma ručičkama, zanedlouho velel, byť v hodnosti vojína.
Ale já jsem chtěl sloužit SE ZBRANÍ !
(Jednou v létě r.1968 si ke mně sedl na bobek jistý soudruh plukovník, kolega mého s.tatínka, a zeptal se, kde chci sloužit - tedy u jakého druhu vojska. A celá kancelář na MNO, Ministerstvu národní obrany, se smála, když jsem se hrdě a plynně prohlásil, že chci být střelcem z protiletadlového dvojkanónu vzor padesáttři. Inu, krátce předtím jsem si jej důkladně osahal během oslav Dne ČSLA.)

A teď – místo samopalu spřátelené ráže sbíječka Bosch, místo kanónu míchačka, místo bodáku majzlík.
Ach jo.
K čemu mi je výcvik v pudové střelbě, který mi s.tatínek dával od útlého dětství ? K čemu jsou mi znalosti rozborky a sborky služebních pistolí vz.52 a 50/70, jež jsem ovládal lépe než stavebnici Merkur ?
No dobře, Strana je moudrá, jedinec je nic.
Skamarádil jsem se s náčelníkem výzbrojního skladu, s.majorem M., Východňárem, bývalým partyzánem, přesluhujícím důchodcem. Pomáhal jsem mu (ve svém osobním volnu) přebírat nové samopaly pro celý útvar atd. On mi tykal, já jsem mu říkal "náčelníku". V restauraci nižší cenové skupiny jsem spolu vypili mnohý žejdlík. Častěji platil s.major v.v., měl přece jen vyšší důchod než já služné (120.- Kčs/měsíc).
A tak jsem odsloužil dva roky ZVPS (základní vojenské prezenční služby), a byl jsem připraven plnit Stranické úkoly v civilu, již na vyšší úrovni než předtím.
O tom však někdy jindy.

Dnes je na pořadu dne jiná otázka, otázka zabezpečení obranyschopnosti naší vlasti proti sudetoněmeckým revanšistům a rozpínavým pangermánům. Je jasné, že bez obnovení povinné vojenské služby budeme prakticky bezbranní proti připravovanému masivnímu útoku žoldáků NATO přes naše nahé, o dráty a miny oloupené hranice. Je jasné, že zatím nemůžeme spoléhat na včasný příchod našich starších bratří, jež nás před novou německou okupací zachránil v roce 1968.
Musíme se proto pokusit o obranu před Němci sami.
Vaše vojenské zkušenosti, spolu s Vaší orientovaností v základních otázkách naší národní existence, Vás přímo předurčují, drahý s.Pedro, k velení družstva, nebo dokonce čety. Ano, uděláme z Vás četaře.
A jestli v boji proti zákeřným Germánům položíte svůj postarší život, vděčná vlast Vás posmrtně povýší do hodnosti podpraporčíka. A 9.května budou nad Vaší urnou salutovat pionýři.
Ach, to bude krásné, takto padnout za vlast a její Stranu !

Až zařva Český lev
na nepřátely vstane,
až prapor vzhůru vzplane:
má jemu budiž krev.
(K.H.Mácha)

Volte ČSSD a KSČM !

quattrino řekl(a)...

Uno e trino,
marně tu plýtváte starými hesly. Vždyť podle dobrých starých Bavoráků Sudeťáci nejsou ani Němci, je to ksindl, co zavlekl Německo do války a který pak Češi odšoupli do Německa, aby se ho zbavili. A ten ksindl Německo jen vyžíral, kradl a dělal nepořádek.
On je taky H.Kohl chtěl zas odšoupnout zpátky, poněvadž jich mají Němci dost, ale Ceši je nechtěli. Tak o tom psaly někdy v devadesátých letech noviny.
A zrovna tak východní Němci jsou hrdlořezové, to oni nastavěli koncentráky a mučili a zabíjeli lidi. To taky nejsou praví Němci. Západní, opravdoví Němci byli vždycky pořádní a mírumilovní lidé.
Co Vy na to? S Vašimi pangermánci. Opravte si historickou koncepci.

Pedro řekl(a)...

Ano, soudruzi a soudružky, bičem bych měl vítat zrádné sudetoněmecké prasestřenice a prabratrance mé životní družky, přijíždějící k nám občas z Gísenu na Lánu. Avšak co je to za slovo - bič? Německé slovo die Peitsche, zavlečené do naší krásné mateřštiny sudetoněmeckými přivandrovalci. Hledám tedy co by ho mohlo nahradit, snad knuta? Obsáhlý Německo-český a česko-německý studijní slovník (Nakladatelství Olomouc 2004) toto slovo nezná, avšak Velký česko-německý slovník Unikum, vydaný nakladatelstvím A. Neubert roku 1942 hovoří naprosto jasně: knuta - die Knute (-,-n). Zde je jasně vidět, jak k našim holubičím předkům zcela neznalým takovýchto předmětů, spojených s násilím a vykořisťováním pracujícího lidu, museli takovéto předměty i jejich názvy přinést germánští přivandrovalci. Pouze z východu, od našich slovanských bratří přicházela ta krásná slova, tak hladící po duši. Například rozborka a sborka (to když jsem se mazlil se svým neodlučným druhem po celou dobu mé služby na stráži socialismu - samopalem vz. 58), chozrazčot nebo Дедушка Мороз (ano, naše nejmladší generace není schopna přečíst si tato dvě krásná slova v lahodném sovětském jazyku - proto překlad, bohužel nevystihující zvukomalebnou krásu originálu - Děda Mráz). Ano, soudruzi a soudružky, pouze z Východu k nám přicházelo všechno nejlepší. I z východu přišlo zušlechťování degenerované německé krve, které (bohužel pouze na území bratrské Německé demokratické republiky, nikoliv v odporné Bundesrepublice - tam se tužili američtí okupanti) trvalo až do zrádného vhození našich východoněmeckých bratří a sester do chřtánu západoněmeckých revanšistů oním slizkým zrádcem zářivé myšlenky komunismu - Gorbačovem. A s díky si připomeňme, že i u nás po 2. světové válce a pak v letech 1968 až 1990 se narodilo nejedno děťátko - budoucí budovatel socialismu - tu s méně, tu s více šikmými očními koutky. Ale marno vzdychat po minulosti, slibme si, že napneme své nejlepší síly a budeme odhodlaně bojovat za opětovné vítězství dělnické třídy, vedené svým revolučním předvojem KSČ (nyní M). A soudruzi, kteří druhdy v předních řadách plnili svou revoluční úlohu v boji proti americkým imperiálistům a jejich přisluhovačům - německým revanšistům - jako např. soudruh nadporučík StB Větší vlastenec - nás v tomto nesmiřitelném boji povedou.

Pedro řekl(a)...

Právě jsem si klikl na http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_skupina_vojsk a vidím, jak je ta paměť děravá. Když připočtu 9 měsíců, tak se ona dítka - památky internacionální družby mezi našimi národy - rodila ještě v roce 1992. Omlouvám se, přátelé, soudruzi a soudružky, za svoji děravou paměť. On ten Alzheimer dělá své .....

Pedro řekl(a)...

S jazykovou problematikou se pojí i jedna má vzpomínka na rok 1990, kdy naše západní hranice se zase stala korzem. Když se mi proradná manželčina prasestřenice Gudrun chlubila v zahrádkářské kolonii na okraji Gísenu na Lánu svou zahrádkou, upoutala mě jedna rostlina, kterou jsem znal z domova. Sáhl jsem do kapsy pro svůj kapesní Německo-český a česko-německý kapesní slovník (SPN Praha 1966) a hbitě nalistoval heslo: křen m r Kren, -s. Proti mým slovům "Das ist ein Kren" však začala Gudrun vehementně protestovat: "Das ist kein Kren, das ist doch ein Meerrettich". Chvíli jsme se přeli, pak jsem ji však nechal - pomyslel jsem si, že je zřejmě slabomyslná. Kde je Gísen a kde je moře - kde by se zde vzala nějaká mořská ředkev. Když jsem tuto žertovnou příhodu zanedlouho vyprávěl v Halle Friedrichovi - emeritnímu profesorovi pokrokového východoněmeckého jazyka, hrozně se smál. Vysvětlil mi, že Kren říkají Rakušáci, pro Němce je to Meerretich. Takže oni namísto lahodného slovanského křen (slovensky chren, polsky chrzan, rusky хрен) používají nějaké stupidní Meerrettich. Ale to jsou přece slabomyslní Němci, Baltskému moři taky říkají Ostsee - tedy východní jezero, jak jsme měli možnost se přesvědčit při rekreacích organizovaných naším nezapomenutelným Revolučním odborovým hnutím. Alespoň že do Vídně přinesli kdysi toto krásné slovo křen naši předkové, kočí a služebné posluhující nadutým Rakušákům.

Pedro řekl(a)...

Ano, vážení přátelé, soudruh Větší vlastenec se nám z vrozené skromnosti odmlčel - myslím že je chvíle promluvit si otevřeně o tom, kdo si nejvíce zasluhoval důvěry naší rodné strany a jak tuto důvěru zúročoval. Soudruh Větší vlastenec se nám nedávno svěřil, že svou ZVS (základní vojenskou službu - to na vysvětlenou pro dnešní mladou generaci, které je toto slovo naprosto cizí) odsloužil beze zbraně, u útvaru silničně-stavebního vojska. Tento druh vojska byl též znám pod zkratkou PTP (pracovně technické prapory - tolik na vysvětlenou pro mladou generaci, neseznámenou s oněmi hrdinskými časy).
Toto poněkud šokující sdělení pro toho, kdo zná ideovou vyspělost soudruha VV, však soudruha VV však nijak nedehonestuje, necejchuje ho jako zřejmého nepřítele našeho lidově-demokratického zřízení - právě naopak. Všem je známo, že ideově pevní mladí příslušníci našich dvou bratrských národů dostávali příležitost stát na přední linii ochrany pokojného života našich občanů jako příslušníci Pohraniční stráže. Avšak můžeme hovořit ještě o někom ještě ideově pevnějším, dalo by se říci leninovsky uvědomělém? Samozřejmě, i takové hrdiny zrodily naše národy. Takovým vynikajícím jedincům pak byl svěřován nelehký úkol, sloužit u útvarů PTP. Ne jako nějaký trest, jak by si mohl neinformovaný čtenář říci, ale jako výraz největší důvěry dělnické třídy a jejího revolučního předvoje, KSČ. Víme, že do těchto jednotek byli naprosto oprávněně zařazování zhýralí synkové z buržoazních rodin a degenerování mladí potomci ze šlechtických, namnoze cizáckých rodů. A rovněž tak i sice ne ideově nepevní, ale u ostatních druhů vojsk nepoužitelní pologramotní příslušníci jedné, dnes již konkrétně nejmenovatelné národnostní menšiny. A jak měli tuto různorodou směsici informovaně řídit soudruzi příslušníci důstojnického sboru? Když k večeru odešli ke svým rodinám a nemohli mít přehled o tom, co se u jim svěřených jednotek děje? Nedocenitelnou pomoc poskytovali právě takto ocelově morálně zocelení, předem důkladně kádrově prověření mladí muži, z nichž se po odchodu do civilu zcela zákonitě stávali příslušníci StB.
Takový velitel roty ani nemusel vědět, kdo z příslušníků jeho jednotky je takovýmto - nestydím se poněkud pateticky říci - "samotným hrdinou v poli". Kdo oznamuje rozvědnému důstojníkovi útvaru všechno dění u jednotky, počínaje popravdě u jednotky PTP méně důležitou ústrojní nekázní, konče rozvratnou propagandou, pomlouváním našich i sovětských vrcholných činitelů a šířením jedovatých dezinformací ze zahraničních štvavých vysílaček mezi mužstvem jednotky. Není divu, že tam, kde tito hrdinové moderní doby chyběli (nebylo jich samozřejmě tolik, aby mohli být u všech útvarů PTP), propadali velící důstojníci jednotek trudnomyslnosti a alkoholu, což ve svých pamfletech tak nestydatě využil buržoazní pisálek Švandrlík.
Tito hrdinové denodenně riskovali odhalení a rozbití úst ze strany svých neuvědomělých druhů ve zbrani, no tedy vlastně beze zbraně. Nemohli připustit své dekonspirování (opět pro mladé čtenáře těchto řádek - prozrazení) ani po vypití sebevětšího počtu půllitrů piva či panáků rumu v nějaké obskurní, příslušníky jednotky PTP hojně navštěvované krčmě. A takovýmto hrdinou je bezpochyby soudruh Větší vlastenec, se skromností sobě vlastní odmítající hovořit o své službě v řadách hrdinné StB. Jak tragické, že si nyní musí na svůj denodenní chléb vydělávat posluhováním na stavbě nějakého buržoazního zbohatlíka, taháním kbelíků s betonem. Slibme si, soudruzi a soudružky, že až znovu "na věžích zavlají naše vlajky rudé", že se tito soudruzi budou těšit nejvyšší úctě nás všech. Neboť oni celým svým životem naplnili slova našeho národního básníka: "A hrdý buď, žes nezradil".

Větší vlastenec řekl(a)...

Poučení soudruha Pedra (další díl únavného seriálu)

No, pěkně jste se rozepsal, pěkně, jen což je pravda, drahý soudruhu Pedro.
Takže tentokrát mi zbývá dodat či opravit jen takové maličkosti :

Zaprvé pofidérní žertéř Švandrlík nevykonával svoji vlasteneckou povinnost jako příslušník PTP (Pomocných technických praporů), nýbrž TP (Technických praporů).
To jediné písmenko odlišovalo ony útvary skoro tak, jako "S" odlišovalo ČSSR od ČSR.
:-)))
Prostě – příslušníci Technických praporů byli obyčejní vojáci Československé armády, zatímco příslušníci Pomocných technických praporů byli tvorové politicky nespolehliví, příslušníci poražených vykořisťovatelských tříd, mladí kněžouři a jiná podobná verbež.
:-(((
Ještě prostěji – realitu PTP nepopisuje Švandrlík (bodejť by, když ji neznal), ale například Ivan Klíma v protisocialistickém pamfletu "Bílé břízy na podzim".

Zadruhé : Já jsem NEPSAL, že jsem vykonával službu beze zbraně, NEPSAL JSEM, že bych byl příslušníkem PTP (bodejť by, když za a) PTP byly zrušeny 27 let před mým nástupem do ZVS, za b) byl jsem politicky VELMI spolehlivý).
Naopak psal jsem, že jsem kvůli svému strádání z nedostatku každodenního styku se střelnou zbraní *) ve svém osobním volnu pomáhal náčelníkovi výzbrojního skladu (ostatními vojáky ZVS jsem byl pokládán za magora, neboť oni ve svém osobním volnu moudře čutali do mičudy, čučeli na debilbednu, nebo lemtali pivo).

V souvislosti s Vaší nevelkou schopností vnímat psaný text začíná být zřejmé, drahý soudruhu Pedro, že jste vystudoval především díky svému správnému třídnímu původu. Tomu třídnímu původu, jež jste skvěle osvědčil požadavkem na vyloučení zrádné emigrantky Harpyje z tohoto vlasteneckého webu.

Na druhou stranu – v souvislosti se způsobem, jímž jste získal vysokoškolský diplom, je poněkud udivující, že o tehdejší situaci víte stejný drek jako Švandrlík.
Soudruhu Pedro, našeho člověka bychom přece do PTP neposlali ani na vykonání Stranického trestu. Takoví jsme prostě nebyli.
Prostě – náš člověk by tamními nepřáteli pokroku a míru byl odhalen za pár týdnů, nejpozději poté, co by musel odejet na zdravotní dovolenou.
Takže potřebné informace jsme museli získávat pomocí obyčejných bonzáků z řad nepřátel.

Navíc – v naší armádě nepůsobila StB, ale VKR (Vojenská kontrarozvědka).

A úplně na konec : Ve VÚ (vojenském tvaru) v Ch., kde jsem sloužil socialistické vlasti, svoji vlasteneckou povinnost pár let přede mnou vykonal např. syn s.Dzúra (pro kapitalistické nevzdělance : armádní generál s.Martin Dzúr byl v těch letech ministrem národní obrany).
A pisatel těchto řádků vypil mnohou číš (přiznávám bez mučení, že i v prostorách VÚ) s jiným vojínem ZVS, synem s.plukovníka SNB (Sboru národní bezpečnosti), který tehdy politicky řídil zpravodajství ČST (Československé televize).
Prostě "Svůj k svému", soudruhu Pedro, na to nezapomínejte.


Na stráži socialismu, pokroku a míru, stojí naše lidová armáda, stojí proti vrahům z US Army a vlkodlakům Bundeswehru !***Volte ČSSD a KSČM !

-----------------------------------------------
*) Jedna z mých prvních hraček, od mých cca dvou let, byl Colt .38 se čtyřpalcovou hlavní; model Přírodažel neznám, neb jsme jej museli armádě vrátit již na konci 60.let. Dalšími hračkami byly lovecké pušky s.dědečka a služební zbraně s.tatínka (již zmíněné pistole vz.52 a 50)

Větší vlastenec řekl(a)...

Oprava Poučení soudruha Pedra

Tak toto by se aktivistovi Strany stávat nemělo !
Již jsem usínal s pocitem dobře vykonané práce, když tu mi náhle na mysli vytanula děsná myšlénka : Že jsem si popletl protisocialistických živlů ?

Vyskočil jsem ze svého prostého lože, roztočil počítač, a .. taky že ano. Ach jo.

Takže : UVEDENÍ NA PRAVOU MÍRU

Protisocialistický pamflet "Bílé břízy na podzim" nenapsal Ivan Klíma, ale Arnošt Lustig.

Zrádce jako zrádce, řeklo by se, ale v tomto případě by to byla výjimečně chyba. Neboť A.Lustig svoji vinu odčinil bezplatnou prací pro naši Stranu a našeho předsedu, přítele ing.Jiřího Paroubka : http://www.novinky.cz/domaci/181095-umelci-vytvorili-knihu-o-paroubkovi-zadarmo.html

Za chybu se omlouvám, přátelé a soudruzi.

Pedro řekl(a)...

Ano, soudruzi, i já jsem se dopustil trapného omylu, jak správně upozorňuje s. Větší vlastenec - ochranu útvarů naší lidové arnády proti rozvratnému působení neuvědomělých individuí, ohloupených imperialistickou a revanšistickou propagandou zajišťovali nikoliv rozvědní, anóbrž k o n t r a r o z v ě d n í důstojníci - příslušníci Vojenské kontrarozvědky. Navíc je zřejmé, že i nám, příslušníkům starší generace, natož pak naší mládeži je prakticky neznám rozdíl mezi pracovně technickými prapory (někde je uváděno pomocné technické prapory, asi to bude to správné označení, když je používá soudruh VV), technickými prapory a útvary silničně-stavebního vojska. Jak je možné, že revoluční bdělost tak polevila a že příslušníkům poražených vykořisťovatelských tříd - zhýralým buržoazním synkům, mladým příslušníkům šlechtických rodů (zhusta si nesoucím zátěž mnohageneračního vzájemného vdávání a ženění mezi příslušníky pouze několika málo rodů) a jak soudruh Větší vlastenec správně připodotkl - mladým kněžourkům - bylo nakonec umožněno sloužit u jednotek, kde se mohli dostat ke zbrani a potencionálně ohrozit výdobytky naší dělnické třídy? Jak odporná představa! Není divu, že takovýto nedůsledný postoj měl odraz v každodenním životě našich bratrských národů! Jak tragicky se to pak projevilo v onom - nás marxisty-leninovce tak hořce v duši pálícím roce 1989. Jak se mohl ohloupený dav na Letenské pláni beztrestně vysmívat soudruhu Adamcovi, doslova nesoucímu své srdce na dlani, jak tam nějací trapní vtipálkové nabízeli s. Štěpánovi lopatu! To se již nikdy nesmí opakovat. K takovýmto tragickým koncům naše společnost již nikdy nesmí dojít. Slibme si, že jakmile bude dojde k opětovnému převzetí moci dělnickou třídou (ano, ten světlý okamžik se nezadržitelně blíží), všichni napneme veškeré své síly a pod moudrým vedení naší rodné strany, v čele se soudruhy dlouhodobě osvědčujícími věrnost ideálům marxismu-leninismu, jako je soudruh Větší vlastenec - budeme opět radostně budovat naši socialistickou vlast.

N.N.Nemo řekl(a)...

To Pedro + VV:
"Soudružky a soudruzi, dejte sobě do huby,
soudruzi a soudružky, dejte sobě do držky!"

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, pane N.N.Nemo.
Vy tady vyjadřujete odvěkou touhu pravičáků po rozdělení Strany, po rozdělení předvoje pracující třídy.

Já Vám tedy sděluji, že se vám (vám pravičákům) naši levici rozdělit prostě nepodaří. Už nikdy, pane N.N.Nemo.
Podařilo se vám to v prvních letech buržoasní ČSR, kdy se část tehdejšího vedení sociální demokracie nechala zkorumpovat, nechala se koupit za jidášský groš, a zrádně odvedla Stranu od třídního boje.
Naštěstí, zdravé jádro strany se opřelo o lid, o úspěchy Sovětského Ruska, a založilo KSČ. A po 27 letech bojů a vítězství obě Strany opět splnuly, splynuly v jeden mocný proud, jež následně vyplavil z naší vlasti všechen za roky nashronážděný hnůj kapitalismu a demokracie.

Po našem blížícím se opětovném vítězství se opět spojíme; i když asi po delším časovém úseku než v r.1948. Každopádně - tak jako se nikomu nepodaří rozdělit ČSSD a KSČM, rozdělit lid a přední bojovníky proti sudetoněmeckému nebezpečí a klerikalismu, tak se nikomu nepodaří rozdělit mne a soudruha Pedra.

Protože, přes některé nevýznamné a řešitelné názorové rozdíly, máme se s.Pedrem stejné základy, stejná ideová východiska. Např. právě obranu našich národních zájmů proti agresivnímu pangermanismu.


Soudruh Lenin, odcházeje od nás, kladl nám na srdce, abychom jako oko v hlavě střehli jednotu Strany. Přísáháme Ti, soudruhu Lenine, že i tento Tvůj příkaz se ctí splníme ! (J.V.Stalin)*** Volte ČSSD a KSČM !

Pedro řekl(a)...

Vážení přátelé, dnes k nám má přijet na návštěvu se svou sudeťáckou rodinkou Manfred, syn přihlouplé Gudrun, pravnuk manželčiny pratety Marie (složitou záležitost se sudeťáckými příbuznými mé milované životní družky jsem tu již nejméně dvakrát vysvětloval). Každý rok jsme ho u nás upřímně vítali, v jeho žilách přece jen koluje špetka zdravé, slovanské krve. Ale s tím je konec - soudruh Větší vlastenec mi otevřel oči - vždyť i ten zrádný Henlein měl v sobě čtvrtinu české krve, a jak opovrženíhodně se choval k našemu národu. A Manfred jí v sobě má pouze osminu!! Takže již dosti slov, chvátám na půdu vyhledat bič po pradědečkovi, o výsledku vás všechny budu informovat. CIZINEC NENÍ NAŠINEC! Pryč s tyrany a zrádci všemi!

Pedro řekl(a)...

Vážení přátelé, soudruzi a soudružky, již jsem zde se zprávou o průběhu návštěvy našeho sudetoněmeckého příbuzenstva. Musím se Vám všem -naplněn oprávněnou hrdostí - pochlubit s tím, jak jsem dnes tvůrčím způsobem aplikoval revoluční výzvu soudruha Většího vlastence: "Bijte Němce papežence!" (viz například http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/04/beranek-v-jeruzaleme.html). Po 11. hodině před naším skromným, ale útulným domkem zastavilo nablýskané BMW a z něj se hrnul ven obtloustlý Manfred (syn výše zmíněné sudetoněmecké příbuzné mé choti - přitroublé Gudrun, která i přesto, že jsem ji kdysi přímo před oči přistrčil stránku 570 Německo-českého a česko-německého kapesního slovníku, zarytě odmítala připustit, že křen by mohl být r Kren,-s), jeho otlemená manželka Hildegard a jejich rozeřvaní spratci Agnes a Jörg. Už se těšili na opulentní oběd a večeři, klidnou noc v našich peřinách a pondělní odjezd s bohatou pomlázkou zpátky do Gísenu na Lánu. Sice nám na oplátku vždy přiváželi láhve s jakýmisi podivnými břečkami, nazvanými tak nějak jako Jägermeister, Kümmel, Zwetschenwasser, Hennessy a pod., ale ty jsme po jejich odjezdu vždy stejně vylévali do záchoda - není nad náš poctivý Tuzemák!.
To se ale přepočítali, před očima mi vyvstalo úderné heslo soudruha VV, vběhl jsem do komory za kuchyní a vyběhl ven s bičem, památkou po pradědovi, který až do úpadu dřel na polnostech odnárodněné šlechtické rodiny Kinských. Sudeťácká rodinka se při pohledu na bič v mých rukách začala přihlouple usmívat - zřejmě očekávali nějakou legrácku. A Manfred určitě čekal, že se opět budu poníženě obdivovat jeho novému fáru (skoro každý rok mě potměšile provokoval vždy s novým BMW, určitě je měl z půjčovny). Nezapomenu na jeho vytřeštěný výraz, když schytal první - tedy po pravdě ještě slabou ránu ránu bičem. Když chytil druhou - již s pořádným rozmachem - přes záda, již jsem mu do očí neviděl. Jak se on, Hildegard, Agnes i Jörg o překot drali zpět do vozu a jak se za nimi prášilo, když ujížděli pryč z naší vísky. Takto musíme naložit se zrádnou sudetoněmeckou verbeží. Již žádné pochlebování, nýbrž revoluční pevnost a odhodlání. Jak správně píše soudruh Větší vlastenec: JIŽ NIKDY MNICHOV, JIŽ NIKDY BÍLOU HORU, JIŽ NIKDY LIPANY ! BIJTE NĚMCE PAPEŽENCE !

Větší vlastenec řekl(a)...

Němce odsunout, ale jejich peníze a dary přijmout !


Drahý soudruhu Pedro, vidím s potěšením, že jste si částečně vzal k srdci má vlastenecká slova.

Ano, tak se to musí ! Humánně odsunout všechny Němce z naší země, když to nejde po dobrém, tak třeba bičem !

Jste prostě na dobré cestě; časem si jistě vezmete k srdci i zbytek mých upřímně míněných rad. Já Vám napovím :
Především je nutno přijmout VŠECHNY NĚMECKÉ DARY.

Nu ano, drahý soudruhu Pedro, dary od zrádných Sudeťáků a zákeřných Němců je nutno přijímat, opravdu. Kupříkladu vylévání oněch podivných tekutin (Hennessy apod.) do záchodu byla hned dvojí chyba :
Zaprvé jste narušil provoz místní čističky odpadních vod, resp.anaerobní pochody ve své žumpě, nebo aerobní procesy ve vodoteči, pokud vypouštíte, po zdravém českém způsobu, odpadní vody přímo do potoka (všechny naše řeky odtékají k cizákům, takže do nich můžeme vypouštět co chceme a potřebujeme).
Zadruhé jste ochudil náš lid. Ano, vší náš lid. Nevím, jak to našemu lidu vysvětlíte, že místo odevzdání podezřelých německých darů na příslušných místech jste zmařil jejich případné využití. Uvědomte si laskavě, že do naší drahé vlasti přijíždějí různé delegace z úpadkových západních zemí, a my je musíme hostit. (Proč ? Aby naši představitelé byli recipročně hoštěni za svých pracovních návštěv úpadkových západních zemí.)
A dekadentním Zápaďákům nevoní náš rum, jediný správný rum na celém světě. Takže jim musíme za devizy (!) kupovat právě ony tekutiny, jejichž vylitím do záchodu jste narušil výše zmíněné procesy.

Navíc ve Vašem popisu jinak národně a třídně správného vypráskání vypráskaných Němců postrádám zmínku o přijetí jejich darů. Pokud jste je vyhnal i s dary, pak je to špatně; to je NEČESKÉ a NETŘÍDNÍ.
Uvědomte si, drahý soudruhu Pedro, že my Češi zcela správně nenávidíme podlé Němce, ale nikoli jejich peníze. Peníze, které vykořistili z ubohých pracujících celého světa, peníze, jež nám dluží za staleté znásilňování naší panenské země svými pluhy, za znešvaření naší pohansko-ateistické země svými nechutnými kostely (například tzv. chrám sv.Víta a kostel sv.Mikuláše), za brutální spoutání naší národní řeky Vltavy tzv. Karlovým mostem, za pohanění našich krásných a ekologických zemnic svými nechutně pyšnými domy (např. Holašovice).
Za Becherovku, Mattonku, karlovarský porcelán, za plzeňské pivo – za to všechno nám proradní a zrádní Němci dluží, a dlužit budou do svého konečného vyhynutí.

Takže, drahý soudruhu Pedro, podívejte se, prosím, pozorněji na mé starší příspěvky :
Nejdříve přijmout peníze a dary Němců, teprve pak je vyhnat.
To je chování pravého českého vlastence.

"Celý národ se přesvědčil, že reakční sobecká politika soukromokapitalistického kořistnictví, ať velkoagrárních, finančních či průmyslových magnátů uvrhla nás do krisí, přivedla nás k Mnichovu, k národní katastrofě a do poroby." (A.Zápotocký, 2.1.1946)

***Volte ČSSD a KSČM !***

Pedro řekl(a)...

Ano, přátelé, zkroušeně se doznávám - bič jsem použil ještě dříve, než oni nechutní sudeťáčtí příbuzní mé drahé životní družky stačili otevřít zavazadlový prostor svého nabobského BMW. Ale ať si ty své patoky vypijí doma, my si večer ťukneme naším lahodným Tuzemákem. Ale alespoň si večer s moravským uzeným užijeme Bavorské hořčice, kterou jsem v očekávání oné cizácké návštěvy zakoupil před několika dny v Bille. Tedy v době, kdy jsem ještě byl v zajetí své zaslepenosti, kdy jsem ještě neprohlédl pod vlivem moudrých slov soudruha Většího vlastence směšnost, ba co dím škodlivost svého poklonkování cizácké, sudeťácké verbeži. Nějaký hnidopich by mohl namítnout proč právě Bavorské hořčice - vždyť kde je Bavorsko - současná a definitivní domovina onoho zrádného 4. bavorského kmene - a kde leží Gísen na Lánu. Tehdy při koupi jsem litoval, že v Bille, ale ani v Kauflandu, Lidlu či v dalších velechrámech nákupu všech správných českých vlastenců a vlastenek nemají žádnou Hessenskou hořčici, abych se zavděčil očekávané cizácké návštěvě. Dnes ale vidím, že by to stejně bylo jedno - Bavorská nebo Hessenská, pořád cizácká. Ze soudružského pokárání moudrého Většího vlastence si samozřejmě beru ponaučení - nejdříve dary od Němců přijmout, pak teprve sáhnout po biči. Bojím se však, že dnešní zážitek si Manfred s Hildegard nenechají pro sebe a že žádné další proradné sudetoněmecké příbuzenstvo z Gísenu k nám již nezavítá. Naštěstí tu však ještě jsou Friedrich s Irmgard z Halle - i oni v létě při své cestě na dovolenou na naší krásné, kůrovcem zušlechtěné Šumavě k nám přijedou se svými skrovnými dary (jsou to přece jenom již důchodci a západoněmečtí revanšisté východoněmecké důchodce odírají kde se dá). Od nich jejich od srdce dávané dary s manželkou rádi přijmeme. Ať žije internacionální družba! Ať žije druhý německý stát dělníků a rolníků (tedy teď ještě ne, ale věřím, že poté co v mílovými kroky se k nám blížících volbách zvítězí socilalismus u nás, že se brzy nezastavitelně ledy hnou i na sever a západ od našich hranic).