čtvrtek 28. října 2010

Svobodné volby!

Dialog s mocí 28. října 1989

"Svobodné volby!" křičel průvod, který se v sobotu 28. října 1989 bral od Můstku Národní třídou k Vltavě. Už bylo k páté hodině odpolední, na Václaváku skončila vyčišťovací operace (jejíž závěr jsem popsal dříve), ale lidé se stále shlukovali do hroznů, které se dávaly do pohybu. Na různých místech vznikaly spontánní shromáždění: Jungmannovo a Staroměstské náměstí, u Národního divadla, náměstí Krasnoarmějců, Republiky a jinde, upřesnilo později Rudé právo.


Předcházejíci týdny probíhaly v bratrské NDR také demonstrace. Pravidelně se na nich scházely statisíce demonstrantů. Zprávy o tom pronikly i do oficiálních médií. Něco takového nebylo možno zamlčet. Východní Němci už odmítali emigrovat po tisícovkách do Spolkové republiky. Chtěli, aby se naopak normální režim přistěhoval k nim.

Šel jsem s davem ztemnělou Národní třídou a měl pocit, že "Už je to tady!". Z osvětlených oken nám mávali lidé, atmosféra byla euforická jako tehdy v tom "vosumašedesátým". Z Národní jsme zabočili na Smetanovo nábřeží, prošli Křižovnickou a pak kdosi v čele průvodu nečekaně stočil pochod Platnéřskou na náměstí primátora Vacka, před Národní výbor Hlavního města Prahy. Dav se rozlil po dnešním Mariánském náměstí, a já si uvědomil, že nás vlastně není tolik, jak se zdálo v průvodu. Takových nějakých tři sta lidí. Na schody před radnici vylezli jacísi předáci a jali se promlouvat a vyžadovat dialog s úřadem. Kdosi četl Několik vět. Dokonce se tam objevil jakýsi městský činitel, který nám sdělil, že soudruh primátor opravdu v sobotu podvečer není přítomen, ale že mu naše připomínky sdělí hnedlinky v pondělí. Zatímco takto promlouval, dlouze a o ničem, jiná svině žhavila telefony. Esenbáci museli nejspíš nasadit všechny zálohy, přes Městskou knihovnu bylo slyšet skandování davu v Kaprovce.

Načež zástupce magistrátu zmizel, zato se objevili policajti. Přijeli auty Platnéřskou, vyběhli ke zdi Klementina, kde se srovnali do řady, věrné psy u nohou. Na vodítku, ale bez košíků. Ztichli jsme a očekávali známou megafonovou výzvu: "Občané, vaše shromáždění je nepovolené, rozejděte se, nebo proti vám bude použito zákonných prostředků!" Ale kdeže. Ozval se jakýsi hovadný výkřik charakteru "Obušky vztyč" a řada vlčáků i jejich psů se rovnou rozběhla na nás. Vytvořila píst, kterým začala lidi z náměstí vytlačovat. Stoupl jsem si mezi auta, která parkovala před radnicí. Můj předpoklad se ukázal správný: Prořídlé posily dokázaly vygenerovat jenom jednu řadu, která si nemohla dovolit žádné zdržení. Psovodi oběhli automobily a spěchali dál za prchajícím davem. Možná jen nechtěli poškodit auta, kdo ví, kdo tam tehdy parkoval...

A tak jsem se opět ocitl mimo čeřen. Po chvíli z něj odváděl policejní ozbrojenec zmítající se obtloustlou postavu pána středního věku, žádného hipíka, který křičel, že je nezákonně perlustrován. Maně jsem se hnul směrem k policajtovi, se mnou ještě několik lidí. K odvaděči přiběhl další obrněný spomocník, tak jsme se zastavili.

Vydal jsem se za demonstrančním davem, který policejní lajna zatlačila dále do jakési vedlejší ulice. Do bloku jsem zapisoval vyvolávaná hesla, to je takový můj zvyk. Už padl soumrak. Při neustálém přebíhání jsem ztratil orientaci, chtěl jsem se podívat na uliční ceduli a vylezl ze shluku přihlížejících do ústí oné uličky, abych zjistil, kde vlastně jsem. Maislova, vida. Nedal jsem si majzla.

Nějaký nenápadný civil došel k zadržovací bariéře a dotkl se zezadu ramena jednoho příslušníka. Po vteřince se z bariéry odloupli dva bijci. Pomalým krokem prošel jeden z nich vpravo ode mne a postavil se mi za záda. Druhý přišel čelně a zastavil se mírně vpravo přede mnou. Bílá přilba, plastikový štít, dlouhý bílý obušek. A "Vaše doklady, prosím!" To jsem tedy nečekal, takovou nebývalou slušnost. Podal jsem mu občanku. Převzal ji a podal policajtovi s kšiltovkou, který se mi mezitím postavil k levici. Přitom ze mne nespustil oči.

Zelený okšiltovaný esenbák listoval červenou knížkou, kontroloval v ní tajné estébácké značky: jestli jsem už nebyl trestán, jestli nejsem registrován v nějakém seznamu, či jestli nejsem náhodou kolega. Načež zavedl dialog:

"Bydlíte ve Stodůlkách, copak děláte tady?"

Odpověděl jsem vychytrale: "Jsem tu na procházce." Byla sobota večer, snad mi to projde.

"A co jste si to psal, ukažte mi ten blok!" Možná si mysleli, že jsem novinář, dost těchto hyen, kterým socialistický stát propůjčil vzdělání, už zradilo, no zradilo, Miška Gorbačov tomu říkal Glasnosť...

Listoval blokem, naštěstí novým (bez předcházejících protistátních aforismů pro Zpravodaj HOS, uf), ale už jsem se stejně viděl v tom nedalekém autobuse, do kterého příslušníci lifrovali jiné procházkáře. Za pravým uchem jsem cítil přítomnost zadního hlídače a jeho obušku, přede mnou nehybně vyčkával další... Čekal jsem, kdy už taky nějakou slíznu.

Esenbák četl nahlas: "Svobodné volby, Dialog, Ne násilí... To je všechno?"

"Zapisoval jsem si, co se tady volalo," odvětil jsem s malou dušičkou.

"Na památku?" vtipkoval příslušník.

"Jo. Dáme si to na nástěnku naší Brigády socialistické práce, už tam visí novinové výstřižky z Berlína a Drážďan," odpověděl jsem také otrle vtipem. Čekal jsem, že mě stejně sebere. Ale po podepsání Několika vět jsem si pro sichr prosondoval, že pokud mne vyhodí z práce, tak že Dopravní podniky zoufale shánějí řidiče tramvají a berou kdekoho, může být i inženýr, a třeba by jim v době perestrojky nevadil ani nějaký ten škraloup...

Esenbák se na mne po nekonečnou vteřinku zkoumavě díval, pak sklapl můj blok, vrátil mi ho a pravil: "Pokračujte!" Obrněnci se zvolna vrátili do policejní linie. Už byla ta demogratizace. Zadržení lidé v autobuse si to nemysleli.

Tak jsem přišel na noční směnu jen s mírným zpožděním.

PS: Dnes komunisté tvrdí, že nebýt 17. listopadu 1989, rozvíjeli by dialog s opozicí a všichni bychom mohli budovat společně ten pravej socialismus, který nikdy nebyl vlastně vybudován. Jejich dnešním voličům připomenu jednu drobnost:

Od 1. října 1989 byly dány do oběhu nové bankovky v hodnotě sto korun. Na jejich lícové straně se skvěl portrét soudruha Gottwalda, masového komunistického vraha. Jaké bankovky plánují komunisté vydávat zítra?

Ještě k tomu nekorektnímu pojmu "vrah Gottwald": Pokud si myslíte, že přeháním, že Kléma jen nedal milost lidem, kteří byli odsouzeni k smrti, pak vám musím připomenout, že v nejvyšších kruzích vládnoucí partaje, na zasedáních politbyra - jichž se účastnil i Klement Gottwald - bylo předem schvalováno obvinění, důkazy, postup soudců, řeč prokurátora - i obhájci! A obžalovaní!! A jejich trest!!! Není to tedy dnes ještě úplně jako tehdy, neboť stále existují obhájci, jako je Standa Devátý...

Psáno v Praze dne 24.10.1999, poprvé vyšlo na Neviditelném psu © dne 4.11.1999, naposledy k loňskému výročí
*********************************************************************************

Jak to šlo:
Píseň (28. 10. 1988)
Milicionáři a disidenti (10. 12. 1988)
Palachiáda (15.-17.1.1989)
Palach to dokázal (18.-21.1.1989)
Pamatujete? (květen 1989)
Dvacet let poté (začátek června 1989)
Únava ze lží (červen 1989 - Několik vět)
Divný srpen (21.8.1989)
Jak utíkali Němci do Němec (srpen – 5. říjen 1989)
Máme holé ruce! (28. říjen 1989, 16:00-17:00)

21 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

ZASTAVME GERMANIZACI NAŠEHO POHRANIČÍ ! (1.část)

Vážení vlastenci, vážené vlastenky, drazí přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Dovolte mi, abych vás nejdříve pozdravil u příležitosti Dne znárodnění, a hned poté vám poděkoval za podporu ve volbách, za podporu vítězství pokrokových sil nad reakcí a zrádci všemi.

Nyní se vám musím omluvit za dlouhé odmlčení – Strana mne pověřila jinými, ještě náročnějšími úkoly v souvislosti se zajišťováním našeho vítězství v senátních a komunálních volbách. Ano, i mým malým přičiněním jsme vyhráli, udělali jsme důležitý krok k obnovení vlády lidu, s lidem a pro lid.
Naštěstí, jak jsem zjistil po rychlém projití posledních článků a diskusních příspěvků, moje nepřítomnost nepoznamenala negativně vlastenecké a pokrokové zaměření tohoto útulného doupěte. Inu, soudruh Lenin řekl správně řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
A vy jste všichni TUZE zdraví, vaše srst je hebká a lesklá, vaše čumáčky vlhké a chladné, vaše ocásky se hbitě míhají, vaše očička se lesknou v přítmí tohoto podzemního doupěte, vaše milé pištění naplňuje mou ateistickou duši radostným pohnutím, stejně jako zdejší typicky český domácký smrá... tedy vůně domova a teploučko.
Opravdu, děláte mi radost, vážení. I našemu vedení. Mám dokonce dojem, že jak u nás v Hybernské, tak v bratrském ústředí v ulici Politických vězňů oceňují přínos obou zdejších hlavních autorů k vítězství PODSTATNĚ VÝŠE než můj vlastní.
Pozor ! Já jim nezávidím ! Ani jednomu ze svých spolubojovníků ! Vždyť oni jsou Autoři; a já jen prostý oráč na národa roli dědičné.
Pohov.

Ano - vždyť právě neúnavně burcující články Velkého Šamana ukázaly vším našim voličům nad Slunce jasněji, že pravice zaprodává naši vlast Němcům, našim odvěkým nepřátelům !
Vždyť právě textíky Mobyho Dicka nastavují zrcadlo současným děsivým i směšným poměrům, tak typickým pro nelidský kapitalismus a demokracii.
A já si dokážu přiznat, že taková slova prostě napsat nedokážu.
Takže : Díky vám, díky, stateční autoři, za vaši věrnost, odvahu a sílu ! Přidali jste blankytu do křídel míru. Vaše zásluhy nezůstanou opomenuty.
Po našem opětovném (a konečném) vítězství bude moci Bílá velryba pokračovat v tepání přežitků a nešvarů, již jako redaktor Dikobrazu, satirického a humoristického týdeníku ÚV KSČM. A Ty jim to natřeš, příteli a soudruhu Velrybo ! Natřeš to všem nadutým a hloupým úředníkům, všem pozůstatkům vykořisťovatelského režimu ! A taky imperialisty budeš stírat jak podlahu ! Tak řádně zakal svoje břitké péro !

Velkého Šamana, který tak potěšil vedení obou našich bratrských Stran, též velmi potěším – po obnovení socialismu bude moci pokračovat ve svém boji proti Němcům, minimálně v krajském, a možná i v celostátním tisku. Už se nemohu dočkat jeho dalších hlubokých i širokých článků, v nichž se vší náš lid opět dozví o naší české jedinečnosti, o temných rejdech Sudeťáků-fašistů, o antagonistických protikladech mezi Němci a Čechy, resp. mezi Němci a vůbec všemi Slovany. (A taky na Šamanovy zasvěcené příspěvky do odborných vodohospodářských periodik se MOC A MOC těším.)

Mimo to – Velký Šaman se i po našem vítězství bude moci věnovat svému novému koníčku – potápění; samozřejmě v rámci Svazarmu (členské příspěvky budou VELMI mírné, díky podpoře naší Strany a vlády). Ba dokonce Šamanovy oblíbené zemědělské trhy zůstanou, neboť v rámci zkvalitňování zásobování obyvatelstva základními potravinami povolíme tzv.drobným pěstitelům prodej tzv.přebytků. Takže Velký Šaman nebude z toho prašivého kapitalismu a demokracie postrádat vůbec, ale VŮBEC NIC.

Větší vlastenec řekl(a)...

ZASTAVME GERMANIZACI NAŠEHO POHRANIČÍ ! (2.část)

Leč nyní dosti snění o blízké budoucnosti ! Nyní nás čeká důležitá a neodkladná práce : MUSÍME ZABRÁNIT DALŠÍ PLÍŽIVÉ I OTEVŘENÉ GERMANISACI NAŠEHO POHRANIČÍ !
Někdo možná namítne, že to není důležité. Že se národních nepřátel zbavíme opět jedním vrzem s nepřáteli třídními, jako v letech 1945 až 1948. Že se tudíž nemusíme zabývat margináliemi, že se musíme soustřeďovat na naše vítězství v parlamentních volbách a v nevyhnutelném střetnutí s prohnilým Západem.
Ale to je omyl, VELKÝ omyl,vlastenci a vlastenky, přátelé, soudruzi a soukmenovci ! My nesmíme připustit další germanisaci naší vlasti ! Už teď je strašná, a to ještě nezmizely zbytky té předchozí, z let 620 až 1945 !
Ano, vždyť se stačí rozhlédnout kolem sebe, na téměř každém místě naší tisícileté vlasti : Přes doslova VŠÍ SNAHU našich otců a dědů, přes veškeré úsilí Velebné Matky Přírody dodnes nezmizely staré stavby prašivých Němců. Dodnes hyzdí naši českou krajinu zbytky jejich domů, vil, továren, kostelů, zámků, mostů a silnic! Dodnes nám překážejí ve zdravém rozvoji našich měst jejich divadla a školy včetně univerzit, dodnes stojí v cestě pokroku tzv. Karlův most a chrámy tzv.svatých Víta a Mikuláše atd. apod.

A nyní, jak se dozvídáme z podvratného periodika „Veselý výlet“, se připravuje další etapa návratu Sudeťáků-fašistů do našeho pohraničí. *)
Řekněme si nyní pár slov o osobách, skrytých pod zdánlivě pozitivním názvem „Veselý výlet“. Dle jmen jsou to dobří Češi a Češky. Ve skutečnosti je z jejich výroků a především skutků jasné, že jde o národní zrádce, o vykořisťovatele, o služebníky Němců, o papežence.

Ano, zakladatelé a spolku „Veselý výlet“ se drze přiznávají například k dlouhodobým „výletům“ do sovětských velehor, které podnikli bez souhlasu Stranických a státních orgánů. Přiznávají, že na „protest“ vůči nesouhlasu našich Stranických a státních orgánů rozvinuli na vrcholcích sovětských štítů nikoli vlajku ČSSR, ale PONOŽKU ! Takový hnus !
Takže není divu, že tyto smějící se bestie, že tito odrodilci využili dočasného ústupu spravedlivého společenského zřízení ke svému obohacení a ke zradě národa. Krátce po násilném pravicovém převratu si založili různé firmy, a začali bezuzdně vykořisťovat pracující. **)

Ale tím jejich zrada zdaleka neskončila. Individua z „Veselého výletu“ začala PROMYŠLENĚ A ZLOVOLNĚ ničit výsledky 45 let čechizace našeho pohraničí. Tito zrádci obnovili bývalý fašistický penzion, který byl již téměř zčechizován do základů. Obnovili tzv. Křížovou cestu v Temném Dole, včetně kaple tzv.svaté Anny. Co dalo práce našim soudruhům otcům, než svrhli masivní kameny do údolí, než vyvrátili masivní mříže papeženeckého „svatostánku“! A zrádci jejich práci zničili, zčechizované opět germanizovali !!
Individua z „Veselého výletu“ germanizovala i tzv. hrádek Aichelburg, na jehož čechizaci s našimi rodiči pilně spolupracovala i Matka Příroda.
Ani toto temné „dílo“ nestačilo samozvancům a zaprodancům z „Veselého výletu“. Nad hřebeny našich českých hor letos vztyčili již druhý krutý popravčí nástroj. Kdyby si alespoň zvolili gilotinu, symbol pokroku a Velké francouzské revoluce. Nebo třeba šibenici, symbol našeho českého vyrovnání se s národními a třídními nepřáteli ! Ne, odrodilci-papeženci vztyčili již druhý KŘÍŽ.
Tuplovaný hnus !!

Větší vlastenec řekl(a)...

ZASTAVME GERMANIZACI NAŠEHO POHRANIČÍ ! (3.část)

Nevím, jestli mám pokračovat ve výčtu zločinů „veselovýletníků“; vždyť nám vlastencům dosud napsané naprosto stačí k udělání si obrázku i k vykonání spravedlivého trestu (až přijde ten krásný den vítězství). O jednom činu se ale zmínit musím, aby se ve správném světle objevil článek o připravované germanizaci zámku v Horním Maršově : Letos národní zrádci z „Veselého výletu“ postavili u Němci postavené Luční boudy prý „symbolický hraniční mezník“, nesoucí letopočty 1710-2010 a jména Schaffgotsch, Harrach, Morzin, a Aichelburg. Tedy jména Němců, krutých vykořisťovatelů pracujících, zavilých nepřátel všeho českého.
Ne, dál už pokračovat nemohu. To je hnus trojitý !
Po našem opětovném vítězství budeme muset urychleně zčechizovat teto „památník“, germánskou Luční boudu, i individua z „Veselého výletu“ včetně jejich majetku.

Však nyní se vrátím ke konkrétní práci, již nám vykonati hic et nunc : Musíme všestranně (a hlavně finančně) podpořit současného vlastníka maršovského zámku.
Náš ruský bratr zdárně pokračuje v našem díle; koneckonců, čechizace je jen mladší sestrou rusizace. Nám na konečnou likvidaci zámku, jedné z nechutných připomínek Temna, už nezbyly síly ani prostředky. Pod dohledem našeho ruského bratra naštěstí zámek rychle chátrá, Matka Příroda se doň chutě zakusuje, dřevomorka i rez konají v zájmu českého národa.
Leč za hranicemi temné síly povstávají. Feudál Thomas Czernin-Morzin, synovec Sudeťáka-fašisty Jaromíra Czernin-Morzina, bývalého vlastníka zámku, chce ruinu od našeho ruského bratra odkoupit. A to právě nesmíme připustit !
Víme, co by následovalo : Ne kýžená likvidace ruiny a stavba krásného kasina, hotelu či luxusního bytového komplexu, ale OBNOVA té odporné zastaralé stavby. A potom obnova dalších připomínek germánského panství nad naším pohraničím. Proto musíme USPOŘÁDAT SBÍRKU na podporu zachování ruského vlastnictví českého, dříve fašistického zámku.
Bylo by dobré, kdyby se založení sbírky ujal některý z vás, drazí vlastenci, neboť z různých důvodů se tohoto úkolu nemohou (zatím) otevřeně ujmout naše dvě bratrské Strany. Děkuji vám předem za vší náš lid.


Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!***Volte ČSSD a KSČM !


----------------------------------------------------------------

*) http://www.veselyvylet.cz/cz/pdf/veselyvylet_34_cz.pdf , str.26
**) Jaký to rozdíl proti Autorům a většině přispěvatelů tohoto vlasteneckého Doupěte, kteří zůstali věrni našim národním tradicím, zůstali ubohým vykořisťovanými zaměstnanci !

STK: Božínku... řekl(a)...

A VV JE OPĚT TADY!
ŠROUB DĚJIN DOKONČIL DALŠÍ OTÁČKU.
DEJAVÚ...

informace řekl(a)...

Ale kdepák, STK, jaký šroub dějin,
grafoman to nevydržel a znovu vyrazil.Teď za ním přikluše věrný zbrojnoš, který se mezitím nudil a nadával dikutujícím na Psu a budeme mít po klidu. A mezitím se nám ztratil Pergill, zrovna když jsem mu chtěla dát zapravdu, i když s výhradami co se týká zpoždění vědecké a technické revoluce zaviněné křesťanským fanatizmem.

STK: Božínku... řekl(a)...

Informace, mám na to svojí šílenou teorii:
Větší Vlastenec je převlečený A.S.Pergill. Když použiji textového filtru na odstranění socialistických sentencí VV a to celé invertuji, zůstává mi čistý Pergill.
(A nestíhá psát obě role.)
Nebo mi už šibe, jak často říkával můj velitel na vojně:"Súdruh podporučík, vám asi šibe. Nie asi, vám skutočne šibe! Socialismus je predsa večný! Rozumiete! Večný ako Strana, večný ako Sovietský zväz! No nič, budem vás považovat za ťažko opitého, lebo ináč bysom to musel hlásit..."

informace řekl(a)...

STK,
taky jsem měla občas to podezření, ale když zmizel i věrný zbrojnoš, řekla jsem si, že autoři budou asi dva.

informace řekl(a)...

STK,
a pak Pergill má spíš technický styl, alespoň tam, kde o něčem technickém píše, a je víc asertivní.

A.S.Pergill řekl(a)...

tak, Informace si nastudovala něco o průmyslové revoluci?
Chválím, chválím ...
Ony, pochopitelně nejsou a nemohou být jakékoli "alternativní scénáře" exaktní záležitostí (historie z mnoha důvodů není exaktní vědecká disciplína), ale faktem je, že se se v té době po přelomu letopočtu objevovaly příznaky, které se objevovaly později před nástupem průmyslové revoluce.
A mimochodem, objevovaly se i v oblastech pokrývajících zhruba dnešní Benelux s přilehlými oblastmi Německa a Francie na přelomu středověku a novověku, a "jako z udělání", zrovna tam nejvíc řádila inkvizice a systematicky vybíjela vědecko-technicko-organizační elity. Takže PR propukla o nějakých 200 - 300 let později v Anglii, která byla chráněna anglikánstvím a "byla za vodou".
(A o pár set let před událostmi v Nizozemí a okolí bylo vyhlazeno obyvatelstvo jihu Francie, který byl v té době nejvyspělejší - i technologicky - oblastí Evropy.)

informace řekl(a)...

Ejhle, znou se objevil Pergill, když jsme tu s STK mudrovali, jestli to není jiné vydání VV.
Vážený, já jsem si vliv antických kultur na myšlení renezance nastudovala už před lety. Hlavně v oblasti literatuty, umění, filozofie, a částečně i věd. Teď jsem si jen prolistovala zajímavou knížku o magii a esoterických vědách v renezanci a jejich vliv na rozvoj vědeckého a technického bádání. Tu knížku, vydanou v omezeném nákladu pro spolupracovníky mi poslalo před lety jedno vědecké nakladatelství jako vánoční dárek. Takže jsem se s tím studováním nemusela moc pachtit. Ty další údaje o Nizozemsku a Anglii jsem neznala. Děkuju za informaci, a kde bych o tom našla další údaje?

N.N.Nemo řekl(a)...

ASPergillova tvrzení "faktem je, že se se v té době po přelomu letopočtu objevovaly příznaky, které se objevovaly později před nástupem průmyslové revoluce, i v oblastech pokrývajících zhruba dnešní Benelux s přilehlými oblastmi Německa a Francie na přelomu středověku a novověku, a "jako z udělání", zrovna tam nejvíc řádila inkvizice a systematicky vybíjela vědecko-technicko-organizační elity. Takže PR propukla o nějakých 200 - 300 let později v Anglii, která byla chráněna anglikánstvím a "byla za vodou".
(A o pár set let před událostmi v Nizozemí a okolí bylo vyhlazeno obyvatelstvo jihu Francie, který byl v té době nejvyspělejší i technologicky - oblastí Evropy.) "

Toto všechno nemohou mít na svědomí jen judaisté, kžesťané, muslimové sami o sobě, jedině jako nástroje někoho mocnějšího, nejspíš mimozemšťanu! Kteří si tímto způsobem likvidovali a dosud likvidují konkurenci. (Třeba Obama je zrovna jasný emzák.)

Tím je i objasněna idea boha a jeho krutost, skutečně je to ET!

Schumacher antisemita řekl(a)...

ET...Když se gottwaldovská stovka přeložila a složila, z Gottwalda byl ET. K tomu co by bylo kdyby Velkého listopadu nebylo. V podstatě to co dnes. Ekonomický tlak byl neúprosný. Události konce osmedesátých let nebyly hybatelem, ale klinickým příznakem. Systém už nebyl schopný uspokojovat nejen potřeby nominálně vládnoucí "dělnické třídy", ale už ani vládnoucí "elity", obou závistivě koukajících do výkladních skříní západu. Ne knížky pašované přes Sixty- eight publishers, ale katalogy Quelle, Neckermann, Conrad, byly účinnou podvratnou literaturou. I "kádrovací" systém zakložený na třídních preferencích se obracel proti nim. Byl nastavený nanejvýš na jednu generaci dopředu. Část generace někdejších vykořisťovatelů už měla kádrově "správný" původ. A obráceně. V podstatě byly dvě možnosti. Buď pustit vývoj, nebo úplná izolace typu Severní Korea. To druhé bylo nereálné, zvolili první možnost. Technicky bylo možné pokusit se protesty utopit v krvi, byly i takové nápady. Jenže už nebylo co potom. Vzpomínáte si na zrušení výjezdních doložek ? Už někdy na konci léta 2009. Šlo o to jak rychle a jak moc to pustit. Jak se o tom hádali, tak spontánní běh událostí, které už nebyli schopni mít pod kontrolou, je převálcoval. Byl to nevyhnutelný vývoj. Můžeme se hádat jen o tom, kdo a z jakých pohnutek ho akceleroval.

stk řekl(a)...

Ano Kapitáne Nemo, je to tak!

Aspergill bude cizí inteligencí patrně bystře zlikvidován, protože prozradil našemu světu její existenci a Vy se i s Nautilem raději ponořte dost hluboko.

Já si zatím půjdu natáhnout masku skoro mrtvého, neškodného kocoura... Bude tu nebezpečno!! [;-)

Schumacher antisemita řekl(a)...

Pokud jde o většího vlastence, nemám mentální kapacitu abych jeho projevené myšlenky dekódoval v rozumném čase.

stk řekl(a)...

Schumachere, "antisemito", již léta kvůli Vám jezdím do zahraničí protiprávně: ...Vzpomínáte si na zrušení výjezdních doložek ? Už někdy na konci léta 2009...

Schumacher antisemita řekl(a)...

A sakra, splet letopočty, ...na konci léta 1989, sákryš, už je to víc než dvacet let. To jen pro šťouraly....Příjemný víkend všem.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 stk : no vždyť...a nebyl jsem dost rychlej...

Stk řekl(a)...

Šaman asi pláče, co se to děje pod jeho pečlivě naaranžovaným vzpomínkovým článkem.
Ale to jsou ti Češi. Smějící se bestie...

informace řekl(a)...

Italská televize la 7 bude vysílat příští týden na pokračování pětidílný program o Praze a České republice od středověku až do nynějších dob. Program Atlantide je viditelný na netu následujícího dne.

FG řekl(a)...

Samane, dekuji za odkazy na clanky "Jak to slo". Vaclavaky 69, 88, 89 a ostre sledovane Skroupovo namesti.

N.N.Nemo řekl(a)...

Já se nořím.