středa 6. října 2010

ZASLÁNO: Nešťastný Smíchov

Autor: Sirena

Vážený Moby Dicku,
dovoluji si, jako Váš dlouholetý čtenář a fanoušek, přiložit komentář k působení společnosti SANANIM na Smíchově a našem dlouholetém trápení.

(Reakce na minulý deníček Moby Dicka.)

V bezprostřední blízkosti dříve zcela klidného parku Na Skalce v Praze 5 začala před zhruba čtyřmi lety adiktologická ambulance masově předepisovat opiáty, se kterými narkomani dále obchodují a používají je převážně k fetování, nikoli k substituční léčbě. PČR i MČ Praha 5 se postupně tyto problematické osoby podařilo přesunout z parku ke stanici metra Anděl. Stálou a pravidelnou zdravotnickou terénní službu přímo u stanice metra Anděl těmto narkomanům poskytuje o.s. Progreessive, které spolupracuje s MČ Praha 5 a také sanitka MČ Praha 1. Bezpečnostní i epidemiologická situace zůstává tristní, leč omezena na místa, kde jsou narkomani pod dohledem a škodí relativně nejméně.
Společnost SANANIM otevřela v přímém rozporu se stavebním zákonem v květnu t.r. v prostorách bývalé školní družiny vlastní nezkolaudované kontaktní centrum, které nelegálně stavebně upravila. Bývalá školní družina je situována v bezprostřední blízkosti parku Na Skalce, 40 metrů od pískoviště, 90 metrů od vysoké školy a 130 metrů od velké školy základní. SANANIM jedná v přímém rozporu se stanoviskem MČ Praha 5, jejím bezpečnostním a protidrogovým výborem i stavebním úřadem, kteří s koncentrací narkomanů u nelegálního kontaktního centra zásadně nesouhlasí. SANANIM si do zklidněného okolí parku Na Skalce přivedl vlastní klientelu z celé Prahy a postupně přitahuje další problematické osoby od stanice metra Anděl, včetně dealerů drog, kteří drogy distribuují přímo před nelegálním kontaktním centrem, ve kterém je v rozporu se zákonem skladován infekční biologický materiál. Protože SANANIM nezíská souhlas ostatních majitelů objektu, ani MČ Praha 5, se zřízením zdravotnického zařízení – kontaktního centra – uprostřed residenční zóny a blízkosti škol, začal v přímém rozporu se zákonem o sociálních službách a navzdory místním obyvatelům i jejím zvoleným zástupcům MČ Praha 5 rozdávat jehly z auta zaparkovaného těsně vedle parku Na Skalce, respektive je mění přímo v parku či na ulici. Terénní sociální službu lze dle zákona poskytovat v přirozeném sociálním prostředí, SANANIM si ale do zklidněné residenční čtvrti přivedl vlastní klientelu, kterou rozšířil o problematické osoby soustředěné policií zcela jinde. V ulici a parku Na Skalce se nepřetržitě během dne pohybují narkomani, shlukují se okolo bývalé školní družiny. Jsou agresivní, infikovaní, okupují park a blokují svými automobily ulici Na Skalce. SANANIM tedy aktivně zhoršuje místní sociální prostředí.
Samotní zaměstnanci reagují na slušné žádosti o přeparkování auta s jehlami k metru Anděl agresivně, výhrůžkami fyzickým násilím, pohrdáním nebo výsměchem, samotná ředitelka SANANIM nás dokonce nazývá xenofoby a extrémisty, přestože nám desítky let nevadila obvodní adiktologická ambulance umístěná v našem bloku. Vadí nám bezohledné soustředění problematických osob z celé Prahy do zklidněné residenční zóny. Koncentrace narkomanů již překročila kritickou mez a způsobila prudký nárůst každodenní kriminality. Činnost SANANIM vzbuzuje dojem, že se jedná o bezohledný konkurenční boj neziskové organizace o klienty bez jakéhokoli ohledu na své okolí. Z adiktologického hlediska se totiž o narkomany stará adiktologická ambulance v ulici Na Skalce, zdravotnickou službu poskytuje narkomanům terénní formou o.s. Progressive a MČ Praha 1 na místě dohodnutém s MČ Praha 5, tedy u stanice metra Anděl. Stálou celotýdenní zdravotnickou a řádně povolené kontaktní centrum provozuje o.s. Progressive ve vzdálenosti 600 metrů od stanice Anděl. Narkomani měli tedy před zahájením nelegální činnosti SANANIM k dispozici všechen představitelný servis poskytovaný na čtyřech různých, snadno dostupných místech. Do této exponované oblasti přivedl SANANIM svou vlastní klientelu, přetahuje klienty již zavedeným terénním službám a obsluhuje je uprostřed residenční zóny, odkud se již narkomany podařilo přesunout ke stanici metra Anděl. Naprosto stejnou zdravotní službu lze ale poskytovat citlivě, s minimálním dopadem na bezpečnost, zdraví a majetek ostatních lidí a to mimo residenční čtvrť, například na náplavkách, perifériích či v industriálních zónách, jak je vidět z činnosti o.s. Progressive či sanitky MČ Praha 1. Narkomani si tyto služby sami vyhledávají, což je patrné ze sestěhování celopražské klientely SANANIMU do zklidněné ulice a parku Na Skalce. Na jedné straně je neziskovými organizacemi koncentrace problematických osob do jediné oblasti či ghetta ostře kritizována, na druhé straně tuto vyloučenou oblast SANANIM sám aktivně vytváří.

Hezký den přeji

Sirena
************************************************
Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz .
Předem dík! >>:)) Moby Dick

15 komentářů:

informace řekl(a)...

Bylo by logické vytvořit výbor občanstva, který by se zajímal o právní stránku existence a působení SANANIM. Nebo zainteresovat nějakou organizaci pro ochranu zájmů občanstva nebo spotřebitelů. Ty by pak měly najít vhodnou cestu, jak to centrum přemístit jinam.
Nemohu Vám dát jinou radu, protože celkovou situaci v této problematice neznám.

Michal řekl(a)...

No stav je takový, že žena s dcerkou už byla verbálně napadena nějakým "klientem" a světe div se najednou poblíž nikdo nebyl (typicky české :o) ). Na to aby si šla malá hrát v parku na pískoviště nemáme odvahu. Parky Na Skalce, Santoška a park u hotelu Movenpick jsou nepoužitelné. Obdivuji pejskaře po setmění.
Na chodnících se válí kousky skla z okének automobilů dnes a denně - chudáci závislí si musí za fet platit a tak "nakupují" v zamčených vozidlech!
MP je vidět jen u blbě parkujících aut. Taď před volbama neodtahují (asi marketing ODS), ale po nich opět začnou. Zato na Andělu sedí v dodávce před metrem a kecají!

informace řekl(a)...

Jak jsem již řekla, já vaše zákony o drogách a situaci neznám. Ale na základě vlastních zkušeností bych vám radila, abyste využili právě předvolebního období na nátlak na městské autority. Utvořte nějaký výbor. Svolejte shromáždění občanstva, na které pozvete představitele města a politických stran. Tam vyličte situaci, zdůrazněte hlavně problémy rodin, malých dětí, nejen jejich bezpečnost ale i problémy výchovy. Hlavně si najděte především právníka, který by vám poradil, jaké kroky podniknout. Hledejte i jednotlivě, soukromě podporu známých politiků.
Víc vám poradit nemohu. Zlomte vaz!
Bojovat proti narkomanům, nebohým obětem společnosti, není snadné.

barbucha řekl(a)...

Před volbami, milá informace, je sice velmi vhodné období na nátlak, leč trvá přesně do okamžiku vyhlášení vítězů. Takže se obávám, že za jeden týden se problém nevyřeší...

Mimochodem přesouvání zmíněných obětí společnosti na Anděl považuji za mimořádně pitomý nápad...ale pan Sirena je jistě spokojen, že tam obtěžují někoho jiného.

Také jsem nepochopila (v minulém deníčku) Moby Dickův povzdech "kam s nimi" a ironickou odpověď Mrtvé Kočky, jíž hází do jednoho pytle řečené nebohé oběti spolu s mrzáky, slepci, přestárlými etc. - domnívám se totiž, že, na rozdíl od otravných smažek, si tito svůj úděl dobrovolně nevybrali!

drak řekl(a)...

Největším problémem zde je to, že stát žalostně, vytrvale a dlouhodobě selhává ve vynutitelnosti práva. Důsledkem je, že drzejší část populace si už dávno dělá cokoliv se jí zlíbí, protože pravděpodobnost, že jí to beztrestně projde, nejedná-li se zrovna o vraždu, je velice vysoká.

Se stavebním povolením se skoro nikdo neobtěžuje, proč taky, když to zaplacení malé pokutičky spraví, a vše se nakonec šťastně "zlegalizuje"? Kdyby se důsledně bouralo, určitě by si tak netroufali. Příkladem budiž pražský Suchdol. Kdysi, ještě před válkou, tam byla s ohledem na možnou budoucí stavbu okruhu vyhlášena stavební uzávěra, která myslím platila i za bolševika, přesto si tam některé drzé ksichty (ti "rovnější") postavily domy, ty pak úspěšně "zlegalizovali" a světe div se, dnes se jim úspěšně povedlo zastavit stavbu okruhu. Není to celé jaksi padlé na hlavu?

Nedivme se tedy, že to na Skalce vypadá tak, jak to tam vypadá a že SANANIM si dělá co chce, je to jen a pouze v duchu našich "nejlepších tradic". Dokud se nezmění celkové klima ve společnosti k tolerování nedodržování zákonů, tak to prostě lepší ani nebude.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Co s tím ? 1. Skončit s politikou "snižování rizika". 2. Poskytování prostředků k aplikaci drogy postavit mimo zákon jako šíření toxikomanie. 3. Užití drogy na veřejném místě kvalifikovat jako výtržnictví a ve veřejných parcích a na dětských hřištích postihovat přísnější trestní sazbou. 4. Přestat přihlížet k "nepříčetnosti" způsobené vědomým užitím "drogy" a zavést plnou trestní odpovědnost. 5.Ukládat přísné tresty za recidivu. 6. Přestat z veřejných rozpočtů hradit veškerou léčbu vyjma té směřujcí k trvalé abstinenci. 7. Dávky sociální podpory vázat na abstinenci. Vyplacení každé dávky podmínit negativním testem. 8. To lze hned - před Sananim postavit policejní hlídku a kontrolovat vchízející a vycházející osoby a veškeré podezřelé osoby v blízkosti zda nepřechovávají drogu. 9. Přechovávání drogy v menším množství důsledně postihovat jako přestupek a jako trestný čin v případě opakování. 10. V místech zvýšené koncentrace zneuživatelů důsledně postihovat veškeré přestupky proti veřejnému pořádku a proti bezpečnosti silničního provozu. 11. Obtěžující opilecké projevy a projevy ovlivnění drogou na veřejném místě postihovat jako přestupek proti veřejnému pořádku. 12.Důsledně vymáhat pokuty i stržením se sociálních dávek nebo jiných podpor.

barbucha řekl(a)...

3., 4., 5. a 9.-11.: To je všechno pěkné, ale dokud nebude v kriminále povinnost pracovat, budeme je mít na krku tak jako tak. A uložením sebepřísnější pokuty nic nevyřešíte (a zejména z nich nic nedostanete). Veřejně prospěšné práce? Donuťte je, když ani nevědí co je za den...
6.: Jak to předem poznáte?
12.: Hodně z nich nepobírá vůbec nic...

informace řekl(a)...

To, co navrhujete, Schumachere, by muselo být stanovené zákonem. A parlament takový zákon odhlasuje? Mám pochyby.

žibřid řekl(a)...

Schumachře,
nejsem si jistý, že by se tím něco zlepšilo:
ad 2/ bude více nakažených žloutenkou a AIDS,
ad 3-5, 9-11/ budou více obsazené věznice,
ad 7,8,12/ budou více krást, když dostanou méně na dávkách, potažmo budou více obsazené věznice.

Bojím se, že čistá represe nebude mít tak kladné výsledky, aby se nějak vyplatila. Navrhuji spíše uzákonit povinnou (tudíž ústavní) léčbu i proti vůli závislého. A léčbu nastavit nejen proti fyzické oblasti závislosti, ale i jejímu psychickému pozadí.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 žibřid : Ano. 2-ano, ale to je jejich problém, třeba jen zamezit šíření. To je novodobý problém, dříve tahle péče nebyla, užívání alkoholu a drog byl pro většinu lidí luxus neslučitelný s přežitím. Riziko nákazy ostatních lze omezit jejich vhodným nerizikovým sociálním chováním. 3,4,5,9,10,11 - ano, tím se poměry ve věznicích začnou přirozenou měrou zhoršovat do té míry, že vězení bude mít větší odstrašující účinek. Vím, že by to bylo proti "lidským právům", ale bez zpětné vazby to jinak nejde. Tak sám pachatel zla, nikdo jiný, rozhodne o přísnosti trestu. Trest pro recidivisty má být především odrazující, ne výchovný. 7,8,12 ano, uvidíme jak se jim ve věznicích bude líbit. Někteří násobní recidivisté považují vězení za rekreační zařízení a dokonce licitují, do jakého by chtěli, že už tam mají známé. Nucená léčba drogově závislých je neúčinná, dobrovolná léčba je úspěšná v menšině případů, u lidí bez osobnostních a sociálních predispozic, pro které je abusus drog netypickou epizodou. U většiny toxikomanů platí, že primární je porucha osobnosti na kterou se abusus drogy teprve naváže. Psychiatři dokáží odlišit projevy osobnosti jako takové od projevů způsobených drogou. Závěry jejich posudků jsou unisono, že primární je porucha osobnosti. Žít znamená nést riziko a odpovědnost. Lze pomoci tomu, kdo o pomoc žádá, nebo ji přijme. Pomáhat v jiných případech je nemístný luxus. Kdo sám mizérii vyhledává, ať jí trpí. Je daleko více potřebných, kteří si svoji mizérii sami nezpůsobili. Například diabetik si na léčbu musí připlácet. Feťák dostane stříkačku "zdarma", aby si bez rizika mohl užít drogu, na kterou musí nakrást. Nevidím rozumný důvod proč snímat přirozené riziko, které samo o sobě je žádoucí zápornou zpětnou vazbou.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Často připomínám, že součástí civilizačního procesu bylo riziko,že toho kdo to přehnal se zkvašeným medem a mochomůrkami, sežral první medvěd jdoucí okolo. Tím se to vyřešilo bez spoluúčasti tehdy ještě neexistujících daňových poplatníků. Ostatně, kmenu byl na obtíž. A jeho dispozice se dál nešířily. Bez toho by se Homo Sapiens sapiens nevyvinul. Také nebyly aktivisté a pečovatelé, kteří by opice sundávali se stromů a učili je chodit po dvou.

Schumacher antisemita řekl(a)...

2 žibřid : Ano. 2-ano, ale to je jejich problém, třeba jen zamezit šíření. To je novodobý problém, dříve tahle péče nebyla, užívání alkoholu a drog byl pro většinu lidí luxus neslučitelný s přežitím. Riziko nákazy ostatních lze omezit jejich vhodným nerizikovým sociálním chováním. 3,4,5,9,10,11 - ano, tím se poměry ve věznicích začnou přirozenou měrou zhoršovat do té míry, že vězení bude mít větší odstrašující účinek. Vím, že by to bylo proti "lidským právům", ale bez zpětné vazby to jinak nejde. Tak sám pachatel zla, nikdo jiný, rozhodne o přísnosti trestu. Trest pro recidivisty má být především odrazující, ne výchovný. 7,8,12 ano, uvidíme jak se jim ve věznicích bude líbit. Někteří násobní recidivisté považují vězení za rekreační zařízení a dokonce licitují, do jakého by chtěli, že už tam mají známé. Nucená léčba drogově závislých je neúčinná, dobrovolná léčba je úspěšná v menšině případů, u lidí bez osobnostních a sociálních predispozic, pro které je abusus drog netypickou epizodou. U většiny toxikomanů platí, že primární je porucha osobnosti na kterou se abusus drogy teprve naváže. Psychiatři dokáží odlišit projevy osobnosti jako takové od projevů způsobených drogou. Závěry jejich posudků jsou unisono, že primární je porucha osobnosti. Žít znamená nést riziko a odpovědnost. Lze pomoci tomu, kdo o pomoc žádá, nebo ji přijme. Pomáhat v jiných případech je nemístný luxus. Kdo sám mizérii vyhledává, ať jí trpí. Je daleko více potřebných, kteří si svoji mizérii sami nezpůsobili. Například diabetik si na léčbu musí připlácet. Feťák dostane stříkačku "zdarma", aby si bez rizika mohl užít drogu, na kterou musí nakrást. Nevidím rozumný důvod proč snímat přirozené riziko, které samo o sobě je žádoucí zápornou zpětnou vazbou.

žibřid řekl(a)...

Máte pravdu, Schumachere, že účinnost léčby je velice malá. Jenže s Vaší větou: "Riziko nákazy ostatních lze omezit jejich vhodným nerizikovým sociálním chováním." nelze souhlasit. Kam si mají děti chodit hrát? Kudy všude nebudeme moci chodit? Budeme se nechat preventivně očkovat proti žloutence? To jsou důvody, které vedou některé lidi k tomu, aby narkomanům zdarma vyměňovali jehly.

Anonymní řekl(a)...

Pokud to obtěžuje velký počet lidí, určitě by se mezi nimi našel dostatek těch, kteří by byli schopni občas provádět věci podobné následujícím:
Vhození dělobuchu, stříknutí slzného spreje, chrstnutí kýble vody (nejlépe špinavé a páchnoucí), do inkriminovaného auta. Zalepení výfuku montážní pěnou, zámků sekundovým lepidlem, polití předního skla rychle schnoucí barvou, vypuštění pneumatik, ... Dalších možností je mnoho. Nebo kombinace, jako např: Vhození pytlíku se shnilými játry a dělobuchem. Pokud se před tím navíc aplikuje montážní pěna, je praticky jisté, že díky nemožnosti auto rychle odvézt k vyčištění, bude jeho odsmradění velmi nákladné a zdlouhavé.
Pro snažší aplikaci podobných prostředků je dobré, aby se dobrovolníci inspirovali ošacením klientů, zejména těmi variantami, kdy jim není moc vidět do tváře.
Když se najde jen pár desítek lidí, z nichž každý podobným způsobem jednou zaškodí, to auto tam nejpozději za pár týdnů posílat přestanou, spíš dříve :-)

Je akorát potřeba, aby lidi věděli, že při početní převaze nejsou bezmocní.

Anonymní řekl(a)...

Nechápu, proč policie chrání narkomanské centrum místo slušných obyvatel této lokality.
Zdá se mi jako výsměch udělat z bývalé družiny a parku, kam si chodily hrát děti, feťácké doupě, kudy není radno chodit ani ve dne, natož tam poslat své dítě samo.
Kam se naše společnost řítí, když si z klidné bezpečné lokality uděláme klidně ráj feťáků?? Slušní lidé nemají ochranu a ti, co nás přímo ohrožují ano??

bývalá žákyně základní školy U Santošky 17 a její skolní družiny Na Skalce, starousedlice