úterý 17. ledna 2012

Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce


Po měsíci se znovu vracím ke svým zápiskům z konference Odsun Němců z Československa - 65 let poté, kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu .

Po přednesení čtyř příspěvků ve dvou panelech nastalo poledne a čas na otázky. Jan Zahradil jako přísný moderátor upozornil, že čeká otázky - nikoli další přednášky. Z této části konference se mi podařilo zachytit následující (pokud je člověk sám zúčasten diskuse, těžko se mu zachycuje):Eva Hahnová konstatovala, že sudetoněmecký landsmannschaft (SL) bývá v Čechách démonizován. Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška SL drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány strikně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!


Martin D. Brown a Eva Hahnová
Martin D. Brown poznamenal, že výraz "etnická čistka" nelze použít libovolně na všechny národnostní přesuny v historii. Vyzval nás, abychom v používání tohoto výrazu zůstávali přesní. Protože v anglickém diskursu se už toto neděje.

Dále padlo několik poznámek od různých posluchačů o nastávající marginalizaci střední Evropy, jejíž pozici lze posílit jedině v rámci jednotné Evropy. Je zjevné, že Američané nahlížejí na Evropu tak, že by pro ně měla být hospodářsky i vojensky jediným partnerem. Přičemž je tendence, že USA přebírají německé hledisko. Shrnuto – nejsme příliš bezvýznamní na to, aby s námi někdo vůbec jednal?

Eva Hahnová si to nemyslí. Je třeba rozlišovat otázku politické a historické relevance. Po znovusjednocení Německa v roce 1990 se jako zásadně důležité jevily požadavky SL, přednesené spolkovou vládou, na zrušení Benešových dekretů. Ty mělo Československo zrušit podobně, jako Německo zrušilo Norimberské zákony. Zároveň sudetští Němci pro sebe požadovali autonomii ve své bývalé domovině. Tento požadavek  obsahoval první dopis, který mluvčí SL Franz Neubauer (CSU) zaslal českému premiérovi Petru Pithartovi. Tento vysoce brizantní politický problém spolková vláda "nekonfrontovala". Odsun tří milionu lidí je tak historicky závažné téma, že se na ně budou nové generace ptát znovu a znovu. Je potřeba tuto diskusi zvěcnit a doprovodit fakty - abychom se mohli dorozumět alespoň v české společnosti.

Václav Houžvička připomněl, že kdyby naše zahraniční politika v roce 1990 podlehla historickým požadavkům, pak by se rozpadl stát (myšleno český stát, protože Československo se stejně rozpadlo o dva roky později).

Piotr M. Majewski se vrátil k pojmu "genocida" a připomněl, že toto slovo se vztahuje i na samotné deportace Židů do vyhlazovacích táborů. Pojem "vysídlení" je obsažen v definici genocidy, ale jenom jako jeden z jejích příznaků. Co se Polska týče, tam je v názvosloví přesunů masy lidí zmatek. Užívá se slov "vysídlení", "přesídlení", "vyhnání", "deportace" dokonce i "repatriace". A to z politických důvodů, když se označuje odsun Poláků z východu země (který obsadil Sovětský svaz) na západ (jenž byl zabrán Německu).  Mimochodem - v SSSR byl označován přesun menšin na Sibiř nebo do Kazachstánu ruskými termíny "výpusk" nebo "vývoz".

Dopolední část konference ukončil Jan Zahradil poznámkou, že vztah české politiky k německé koncepci vidí jako vhodné téma jiné konference. Ještě poznamenal, že Němci jsou dnes (listopad 2011) v Evropě jako poslední zastánci federalismu.

(Příště budu pokračovat přepisem přednášky René Petráše "Zánik meziválečného systému práv menšin v poválečné Evropě", která byla součástí prvního odpoledního tématu "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR".)

Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:
Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.

Další fotky z konference viz ve fotogalerii.

57 komentářů:

stk řekl(a)...

Pěkně a rozsáhle zpracované téma. (Jenom komentovat jaksi nemám co.)

Anonymní řekl(a)...

-děkuji po vymazání zopakuji.

-nakonec japonec.Ale máš.Jen si nechceš pálit prsty.

-Důvěrný

-PS,: Máš pocit,ty Kovanici,že ti nějak ubližuji ?

Jakub S. řekl(a)...

Já na něčem takovém příště chci být!!!
Já bych diskutoval jak blbý. No každý diskutuje jak umí, že. A připravit si z hlediska historika/překladatele něco o (ne)ekvivalenci názvů pro tentýž jev v různých jazycích/státech... Pozdě, Honzíčku, pozdě, pozdě. Tentokrát už ne. Možná příště.

Jakub S. řekl(a)...

Nakonec japonec. Achchch! Tak to je hluboké. Zásadní, precizní připomínka. Anticky stručná. Kurz und bündig. Tohle tu nechejte!!
Charakterizuje ho to, troubu. Přímo kremroli.

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Šaman řekl(a)...

Některé anonymní budu mazat. Nebudu ani trpět, aby mi sem postovali cizí komentáře.

Ozývá se pláč po svobodě, křik, že prý proč, a že prý nač,a z jakéhože důvodu?

Prostě mě serete.

STK řekl(a)...

[;>)

drak řekl(a)...

V podstatě je asi dobře, že se o věci hovoří a to v prostředí a atmosféře přeci jen příznivější, nežli koncem třicátých let minulého století, nebo ihned po válce.

Na druhé straně mi někdy připadá, jako by se zapomínalo na to, co tomu všemu předcházelo a co se před tím všechno dělo. Vypadá to, že že je to zapomínáno na jedné straně záměrně a na druhé z blbosti. Ta nezáměrná blbost je tou druhou stranou přinejmenším obratně využívána, ne-li rovnou zneužívána. Proto jsem rád, že se tím odborná veřejnost zabývá a že se o tom hovoří. To, co se tenkrát všechno zlé stalo, bychom neměli nosit v sobě a živit to tam, měli bychom to jeden druhému odpustit, a dnešek tím už rozhodně nezatěžovat. Určitě bychom na to ale neměli zapomenou a hlavně bychom se z toho měli poučit. Také bychom neměli nikoho nechat, aby si to překrucoval jak se mu zachce a zamane, jak se ale bohužel poměrně často stává, což znamená, že se nepoučili ani jedni, ani druzí, rozhodně ne dost.

STK řekl(a)...

Draku, vrtění psem neboli "netradiční výklad historie i jevů ryze současných" je, byl a bude. Dokonce si myslím, že by měl být beztrestný - protože právě ona snaha trestat někoho, kdo si myslí (nebo aspoň tvrdí, že si myslí) něco jiného než většina ostatních lidí z oněch "popíračů" dělá mučedníky, kteří pak vykřikují "Vidíte? Nová totalita! Cenzura! Konec svobody! Hanba!"
Je to souboj ideí, kde si jedna strana pomáhá lží. Ale ta lež je tak běžný prostředek politického bvoje, že mi není jasné, proč jedna lež je povolená, netrestaná a za tu jinou budeme lidi zavírat. Nedává mi to smysl.
Vyhodit takového "Žvanivého slimejše" z internetové hospůdky případně z rozhlasu, novin nebo televize by mělo být povinností provozovatelů takových médií. Morální povinností.
Obávám se, že ji ale mnoho z nich nevezme za svou. Žvanilové jsou totiž pro publikum zajímaví. Aspoň chvíli. Než se někdo opravdu naštve, vezme je za límec a opasek a prohodí dveřma.
Nic lepšího (ale ani horšího) nezaslouží.

Větší vlastenec řekl(a)...

Německé Německo - stálá hrozba světovému míru

Existuje jediný způsob, jak trvale zabránit Německu v rozpoutávání nových a nových válek : Poslovanštění.
Právě komplexní poslovanštění východní části Německa bylo jednou z příčin dlouhého evropského míru (v letech 1945 a 1990).
Ano, díky Sovětské armádě-osvoboditelce bylo ve východní části Německa úspěšně provedeno poslovanštění politické a hospodářské. Navíc - jako opravdový BONUS, bylo provedeno i poslovanštění přímo německého národa.
Jak známo, německé ženy a panny se doslova VRHALY na krásné sovětské vojáky, díky čemuž se v prvním poválečném roce zrodilo více než 1 000 000 z poloviny poslovanštěných Němců.

Jenže, jak rovněž dobře známo, v dalších generacích se čistá slovanská krev ztrácela v moři nečisté krve německé - východní Němci proto začali stagnovat. A po dočasném ústupu socialismu se pouze ze čtvrtiny slovanští Němci neubránili západoněmecké agresi. Německo bylo v důsledku tohoto děsivého selhání dočasně sjednoceno, a války na evropském kontinentě mohly začít.

Jaké z toho plyne poučení ? Trpké i nadějné : Němcům nelze věřit, ale Německo lze osvobodit.
Neboli : Po našem opětovném (a nyní již KONEČNÉM) vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem poslovanštíme CELÉ Německo. Prostě stůj co stůj, děj se co děj musíme konečně vyřešit německou otázku; konečně.
Jen tak opět nastolíme trvalý mír v Evropě, jen tak zajistíme mír pro naši Západní Asii.

Jak to uděláme ? Vím to přesně : Důsledně.
Ano, po husitsku, po leninsku budeme postupovat - humánně, leč nekompromisně.

Až bude problém vyřešen, až budou poslovanštěníschopní Němci v převýchovných táborech a ti ostatní v trapu, tak se konečně bude tančit všude.

Čest a Nazdar !

dak řekl(a)...

STK:

Mě dost štve ta asymetrická role tzv médií veřejné služby, která v masově sledovaném čase, v tom lepším případě pasivně nechají šířit polopravdy, pololži, či vyložené lži, nebo jim rovnou dají poměrně slušný prostor a v tom méně sledovaném, nebo skoro nesledovaném, pak dají prostor pamětníkům historikům a dalším, co se to pokoušejí uvést na pravou míru a do styku s realitou. Reálně ale naprosto nemají šanci uvést to na pravou míru.

Dílem se ale daří starším generacím vysvětlit těm mladším, že televize a rozhlas jsou snadno zneužitelné a také zneužívané k propagandě a dílem prostě je to trendem doby, že mladší generace se baví jinak, nežli jen pasivním čučením do bedny, čímž její vliv klesá. Řekl bych, že u těch mladších je zdrojem zpravodajství spíš internet než bedna či rozhlas.

A.S. Pergill řekl(a)...

Ono je to tak trochu "pro dobrotu na žebrotu". Kdybychom se SN zatočili tak, jako sověti s Němci ve Východním Prusku (přežilo jich pár procent), tak bychom tenhle problém neměli. Osobně by mě docela zajímalo, nakolik byly etnické čistky v bývalé Jugoslávii (realizované vybíjením, nikoli odsunem nepřátelského obyvatelstva) inspirovány právě (negativním) příkladem SdL (ve smyslu "civilizovaný odsun problém nevyřeší").

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> jako by se zapomínalo na to, co tomu všemu předcházelo a co se před tím všechno dělo

A hlavně jak to všechno začalo. Už takřečený Dalimil varoval: "Nezvěte sem ty cizince, bude z toho velkej průser!" Jenže to né, kolonizace se nám přece vyplatí, čím víc poddaných tím víc daní, že.

drak řekl(a)...

A.S. Pergillovi:

Ano, jsem s vědom, že kdyby se ony poválečné události odehrály, řekněme to eufemisticky v té "definitivnější formě", a co si budeme povídat, moc bychom to našim předkům vyčítat nemohlo, vzhledem k tomu jak hrozná ta válka byla, tak by pak jakýmkoliv "následným komplikacím" nikdy nemohlo dojít.

Ale přesto přese všechno, z mnoha hledisek jsem rád, že se to stalo poměrně civilisovaně, tedy tak, jak se stalo, a že jsme se zachovali jinak, tedy ve stylu "Nejsme jako oni.", tedy ani jako ti Němci a ani jako ti sověti. Těm sovětům se totiž podařilo postavit na nohy ještě horší zřízení, než Hitlerovi a jakákoliv podobnost s nimi by mi byla dost proti mysli. Faktem je, že při střetech s některými obzvláště prolhanými a obzvláště uřvanými representanty SL, je jednomu občas líto, že to neproběhlo tím sovětským způsobem, ale když se to uklidní a odezní to, jsem rád, že to v rámci daných poválečných možností proběhlo tak nějak plyšově, mírně, smírně, nekonfliktně, prostě po česku.

Když občas vidím na dokumentárních záběrech, co provádějí někteří zmetci s tmavší pletí americkým policajtům, jak se pokoušejí je něčím praštit, nebo po nich oplivají, nebo se pokoušejí po nich něco mrsknout, nebo je něčím praštit, obdivuji je ty policajty, že je nezastřelí, nebo nějak bolestivě nezkopou do krychle. Narazit já na něco takového, určitě vím, že by se mi chtělo jim třeba vymlátit z huby botou všechny zuby, aby je tyhle projevy sympatií přešly, ale obdivuji ty americké policajty, oni opravdu musí být dobře vybraní a mít úžasný výcvik, protože oni, naprosto profesionálně ty zmetky zpacifikují a zkrotí, ale udrží své emoce na uzdě a použijí při tom přesně jen tolik násilí, kolik je třeba, ale ani chlup víc. Je jasné, že po shlédnutí oněch záběrů si řeknete, že ti delikventi asi budou pěkná verbež a ti policajti, ti mají jasně morálně navrch.

A podobně máme navrch morálně i my, protože je pravdou, že jsme menšinu, která nám tu před válkou dělala pěknou rotyku, odsunuli do pozůstatků jejich vytoužené říše, konec konců řvali přeci, že k ní chtějí patřit ne? A to je na tom mimo jiné tak štve, ta naše morální převaha při tom všem. V podstatě jsme se zachovali tak moudře a slušně, jako ti američtí policajti, takže oni chtějí mimo jiné vlastně přeřvat tu jejich morální bídu, protože jsou si dobře vědomi, že se nechovali slušně a morálně ani před válkou, ani během ní, a ani teď, po ní, ale chtějí to přelhat a přeřvat.

drak řekl(a)...

ZŽ:

Lidé bohužel mívají tendence k opakování či napodobování chyb. Přesně kvůli téhle touze po víc poddaných duších, nevyhnal prý Tito v islám věřící Albánce z Kosova, kteří se tam stáhli před těmi bolševickými, kteří by je jinak vystříleli do jednoho a tlačili je odzdola od jihu na sever. Ti se také příliš nerozpakovali provést onen odsun metodami sovětskými.

Historie nezná kdyby, ale kdyby Tito nebyl nenažraný a nechtěl více poddaných, mohl je humánně odsunout odkud přišli, síly měl dost a ti jejich bolševičtí soukmenovci už by si s nimi poradili. Jenže on nenažraný byl a ono to nakonec podle toho dopadlo. Za chvíli měl těch poddaných nějak moc a nějak čím dál tím víc a čím dál tím častěji dělali bordel.

Věcně vzato, nejmoudřejší dnes už za daného stavu věcí je, nechat všechny Albánce v albánské části Kosova, zbytek tam dovést, pořádně hlídat a oplotit hranice, kus území za nimi pečlivě zaminovat, zamknout brány a zahodit klíč...

informace řekl(a)...

Je skutečně těžké něco nového dodat. Problémem přesunu Němců z Evropy po WWII se zabývalo už tolik lidí - od historiků, politiků, novinářů - že se člověk v té změti čísel a názorů orientuje jen s nesnází.
Chtěla bych tu uvést, jen pro informaci The working paper Evropské univerzity ve Florencii z 2004 r. na téma The Expulsion of 'German' Communities from Eastern Europe at the end of the Second World War, (Steffen Prauser and Arfon Rees, European University Institute, Florense. HEC No. 2004/1. pp.5354), kde se hovoří o přemístěníí asi 30 milionů obyvatelstva následkem druhé světové války.
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/2599/HEC04-01.pdf?sequence=1
Urovná se nějak to nucené stěhování národů v myslích a vědomí Evropanů?

Šaman řekl(a)...

Draku, problém je, že v tom Kosovu jsou taky ještě nějací Srbové, které se Kosákům nepodařilo transferovat/vyhnat, kteří chtějí, aby to "jejich" území bylo přičleněno k Srbsku. A určitě na tom srbském území v Kosovu budou i nějací Kosovci, kteří budou chtít, aby to jeich území... A na tom jejich území...

Jo, a taky se nikde neříká, že Kosovcům se podařilo úspěšně zbavit svých Cikánů směrem do Černé Hory a do Francie a Židů směrem do Srbska. Podle údajů z r. 2008 zůstalo v Kosovu už jen 50 Židů. Což není žádný problém - pro Kosovce…

informace řekl(a)...

A dodala bych k tomu, že to stěhování bylo provedeno v rámci politiky vítězných mocností vytvořit etnicky jednotné státy, podporované hlavně Sov. svazem.
Když k tomu přidáme asi 70 milionů mrtvých za války, uvědomíme si, jaký byla válka pro Evropu šok.
Kdy se s ním dokáže vyrovnat?

Šaman řekl(a)...

Jakube, já bych taky diskutoval jak blbý. Ale nemohl jsem. Zahradil nás nenechal. Vysloveně požadoval OTÁZKY. Ano, ty lze položit "diskusním" způsobem, ale s ohledem na to, že přítomno bylo sice jen asi dvacet lidí, ale každý z nich mohl mít vlastní přednášku (5 z nich po obědě taky mělo), tak by se to jednak nestihlo – a jednak by se konference rozplizla, jak z nám z jiných "panelových diskusí".
Zajímavá samozřejmě byla diskuse při obědě, bohužel vedeném bufetovým způsobem (bohužel pro diskusi, protože jinak byl skvělý) s vybranými protějšky…
\ :-)

STK řekl(a)...

Takže z předchozích příspěvků vyplývá většinová touha po etnicky / národnostně homogenním státu.
Má-li být EU multinárodnostní a multietnická (multikulturální), jde proti poměrně silné touze většiny těch, které chce integrovat. Proto nebude nikdy dlouhodobě úspěšná - i když ekonomicky by byl "stát Evropa" o mnoho silnějším hráčem. Ale s bombou v těle. (Vzor Yugo.)

Anonymní řekl(a)...

Kosovo JE Srbsko, bez ohledu na momentální korouhvičku... no nic. Dál už jen volná citace Cimrmana - můžete s tím nesouhlasit, vztekat se, nadávat, komentář smazat... ale to je asi tak všechno, co s tím můžete dělat :-))

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak to není pravda jen tak obyčejná, drahý anonymní vlastenče ! To vpravdě není pouze jedna z bezpočtu souběžných pravd, jak hezky píše vážený vlastenecký myslitel STK.
To je prostě NAŠE pravda; pravda slovanská a leninská.

Ano, Kosovo prostě JE součást Srbska, na věčné časy a nikdy jinak !
Ano, i kdyby čert na koze jezdil, i kdyby se všichni Euroameričani třeba zbláznili zlostí, tak Kosovo a Bosna - to prostě JE Srbsko, a Sudety, Horní Slezsko a Rakousko*) - to prostě JE Česko.

Hej, Slované, ještě naše slovanská řeč žije, pokud naše věrné srdce pro náš národ bije ! *** Volte NS-LEV 21, KSČM a DSSS !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) A ještě samozřejmě Kraňsko, Furlánsko, Lucembursko, Brabantsko, Brandenbursko atd.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, Kosovo pole prostě pro KAŽDÉHO Srba je odvěká samozřejmá neoddělitelná část Srbska. Tak to je a hotovo. A kdo vůbec něco ví o dějinách Balkánu, o pronikání Turků a postupném pomuslimštění / porážce / podrobování pravosl. a katol. států a etnik, ví taky o nejslavnějších a nejúžasnějších a nejpamátnějších klášterech Srbije, z nichž většina je tam dole.
Doufám m o c , že v á m nemusím říkat tak základní věc, že to nemá co dělat se zvířecím zvlčivším (post)komunistickým režimem Beogradu. Morava patří k Čechám a hotovo, to nemá co dělat s režimem. A Kosovo k Srbiji ještě nedělitelněji - není to jasná historicky po staletí vymezená a tak cítěná země a už vůbec ne markrabství či co. A Albánci jsou (nechejme stranou přistěhovavší se Indy) asi nejnedůvěryhodnější (cizinci, vyslovit!) etnikum Evropy. - Když bylo rozhodnuto a nakázáno vzdát Kosovo, tentýž den jsem poslal psaní se zoufalým protestem a pevným stiskem ruky a přáním neklesání na mysli na ambasádu Srbije u nás. Došlo mi krásné horoucí zoufalé smutné poděkování. "Děkujeme, je vás tolik, tolik si toho vážíme... Netušíte, jak je to pro nás důležité. Máme potvrzeno, že k sobě máme stále blízko, jako jsme měli vždy."

A.S. Pergill řekl(a)...

Draku,
obávám se, že i Židé, hnaní dozorci do plynových komor, měli nad nimi "morální převahu". A na co jim to bylo, je vcelku jasné. Jsem toho názoru, že lepší než morální převaha je pár ABC zbraní čekajících na ten správný moment.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nevím, proč na tomto vlasteneckém Doupěti mám někomu připomínat základní pravdu :
Onen "zvířecí zvlčivší" (?) "režim" "Beogradu" (??) chránil naše slovanské bratrance Srby před zvířeckými neslovanskými podlidmi, jednajícími na objednávku Německa a Euroameriky.

Nevím, proč mám nějakému OPRAVDOVÉMU Čechovi či Moravanovi připomínat, že multikulti eurohujer Havel obhajoval americké letecké piráty, bombardující srbské civilisty a čínské diplomaty - v zájmu neslovanských podlidí.

Nevím, proč bych měl českému vlastenci říkat tak základní věc, že kde jednou stanula česká noha, tam prostě je Česko. Že totéž platí o Rusku, a s určitými výjimkami, i o Srbsku.

Vážně to nevím.

Schumacher řekl(a)...

Také bychom mohli nějakou konferenci věnovat Slavníkovcům....

STK řekl(a)...

...ale nezapomínejme na Vršovce!

Anonymní řekl(a)...

Nějaká podobná reakce (17:28) se dala očekávat. Vždy ve mně způsobí takovou tichou nostalgii po první polovině 90. let, kdy se takhle "debatovalo" s každým, kdo se opovážil byť jen slůvkem naznačit, že strana a vláda (jasně, byla "koaliční") by snad mohla něco malinko jinak... Bylo jasno, nic jiného si nepřeje než návrat komunistů, později pak ještě to byl ruský agent (co jiného!!!) a dnes, dnes je to minimálně hlupák, který nevidí nad slunce jasnější rovnost mezi slovanským a leninským.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jsou takoví blbci a/nebo zrádci, drahý anonymní vlastenče, jsou !
Ale my si je najdeme, žádný strach.
I Srbové si najdou svoje zrádce-eurohujery, kteří za mrzké € do Bruselu prodali největší hrdiny srbského národa.

Ach, zahynul junák Slobo, zahynul jak Fučík či Oleg Koševoj !
Však všechny nás neotráví ani nepověsí, jak zvolala Zoja Komsomoloděmskaja do tupých tváří Němců a jiných Evropanů-katů.

Až opět zvítězíme nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem, s tyrany a zrádci všemi budeme jednat tradičně humánně - po husitsku, po leninsku.
Ano, tentokrát nám již nesmí z našich dědičných nepřátel uniknout ANI JEDEN ! ANI JEDNA !! ANI JEDNO !!!

Jinak za pár desítek let zase spláčeme nad výdělkem, až opět nějací pravdoláskaři-havlisti přeštípají na hranicích dráty, až přes zničená minové pole k nám budou opět proudit žoldáci US Army a krvežízniví němečtí revanšisti.

Již nikdy Lipany, již nikdy Listopad !

Anonymní řekl(a)...

No, dyť to říkám, to je PŘESNĚ ono. Mimochodem, krásně se Vám to pomotalo :-D

Harpyje řekl(a)...

Kolektivní morální převaha na základě té jediné správné interpretace dějin, té naší.
Tak to je tedy opravdu síla. A já bloud jsem si vždycky myslela, že "morální převaha" může být pouze individuální.
Inu, když je tomu tak, tak se už nedivím, že "MY" čníme vysoko nejenom nad "uřvanými a ulhanými" Sudeťáky a jejich "morální bídou", ale i nad příslušníky jiných etnií a náboženství (především nad těmi, kteří mají tmavší pleť).
18. ledna 2012 10:15 je jedinečná profession de foi, shahada slovanského nadčlověka, vlastence:

„Vyznávám, že není Božstva kromě mého národa a Conan je jeho prorok."

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
nad takovým islamofašistou Lukášem Alím Větrovcem si troufnu mít morální převahu, přestože jsem snědý a (byl jsem) černovlasý, přestože on je blonďatý "ýbrmenš" se světlou pletí, jako vystřižený ze stránek nacistických učebnic.

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, vážená paní Harpyje !
To jste se opravdu AŽ TAK odrodila, v té děsivé Leninapusté Euroamerice ?!
To jste se tak odrodila rodné vlasti, národu a Straně, že jste zapomněla ZÁKLADNÍ věci ?!?
Vždyť u nás ví každé dítě, že my Češi (a Moravané) máme morální převahu nad všemi národy světa ! S výjimkou našich starších bratří; to dá rozum, samozřejmě.

Ach jo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Drahý anonymní vlastenče, cítím s Vámi.
Ano, jako každý pokrokový, levicově založený člověk hluboce soucítím se všemi uraženými a poníženými, se všemi postiženými.
Dovolte, abych vyjádřil své přesvědčení, že po našem vítězství Vám bude naše osvobozená věda schopna pomoci.
Ano, jednou, ve šťastné budoucnosti, se jistě budete umět i podepsat; vážně.
Prostě : Věřte v Lenina, drahý (zatím) anonymní vlastenče, a Lenin Vám pomůže.

Na shledanou v lepších časech.

stk řekl(a)...

Nehodí se mi něco do krámu?
Prohlásím autora nebo interpreta za špatně informoivaného (za blbce), jeho zdroje za nepravdivé a je vymalováno.
Komunisté to dělali úplně stejně.

S lidmi, kteří to dělají stejně jako oni nemá smysl diskutovat. Znamenalo by to uvádět jiné, mým názorům lépe konvenující zdroje a pak se hádat jako děti na pískovišti, čí zdroje jsou relevantnější.
Oh ne, díky!

(Realitou budou posléze méně překvapení pesimisté.) [;>)

Anonymní řekl(a)...

Krása, vlastenče, KRÁSA!!! Pokračujte, nepřestávejte! Každým dalším příspěvkem, každým slovíčkem oživujete vzpomínky na způsob "debatování" první poloviny devadesátých let, jak jsem popsal výše. A to přece byla TAK krásná doba, byli jsme o 18 roků mladší... :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Byla to HNUSNÁ doba.
Euroameričani a jejich domácí přisluhovači se zde nerušeně roztahovali, kradli lidu závody i půdu, ničili poslední zbytky pohraničních opatření, ničili naši lidovou armádu.
Po zničení Lidových milic naši nepřátelé donutili, ve spolupráci s Gorbačovem, nejhorším zrádcem všech dob, k dočasnému odchodu i naše zachránce a ochránce nejvěrnější - sovětské vojáky.

Naše zdravé a krásné unikulti tonulo ve vražedném přílivu ohavného multikulti, naše mládež začala opouštět naše tradiční hodnoty ...

Prostě - v těch letech jsme upadali do dnešní poroby, byli jsme z naší krásné Západní Asie zatahováni do euroamerického smrdutého močálu.

Raději ani nevzpomínat.

stk řekl(a)...

ANI MOČÁL NEMUSÍ PÁCHNOT, KDYŽ BUDE DENNĚ POUŽÍVAT NAŠE DEODORANTY!

Větší vlastenec řekl(a)...

Velký český vlastenec a myslitel drak má částečně pravdu, vážená paní Harpyje.

Kdybychom humánně neodsunuli :
1) Němce
2) Maďary
3) německojazyčné Židy
4) buržousty
5) černoprdelníky
6) další jim podobné
tak bychom dnes a denně museli těm zmetkům dokazovat naši morální nadřazenost. Třeba tím, že bychom jim nevykopávali zuby z jejich odporných tlam, že je bychom neházeli pod pás tanku, že bychom jim neprostříleli všechny velké klouby pistolí velké ráže atd. apod.
Prostě - máme CELOU ŠKÁLU způsobů, jimiž jim můžeme dokazovat svou mravní převahu, zmetkům.

Velký český vlastenec a myslitel drak si pouze dosud neuvědomuje, že PRÁVĚ A JEDINĚ díky sovětům jsme mohli svou převahu plně projevit. Že bez PEVNÉHO SEPĚTÍ našeho a ruského národa bychom ty zmetky německé měli pořád tady.
Že právě v důsledku tragického dočasného rozvolnění našeho nerozborného spojení :
1) nám sem mohli nalézt zmetci z Euroameriky
2) se mohli vrátit buržujové a Židi
3) se v celé své ohavnosti opět projevili černoprdelníci a židi

Ale to je jen drobná vada na jinak bezchybném uvažování našeho myslitele a vlastence.
Tímto mu vzdávám patřičný hold.


Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

"ANI MOČÁL NEMUSÍ PÁCHNOT, KDYŽ BUDE DENNĚ POUŽÍVAT NAŠE DEODORANTY!" ??

Kdo jste, vy majitelé těch NESMÍRNĚ účinných deodorantů ?
Nebo snad jde přímo o Vás, vážený STK, Vás používajícího tzv.plurál majestatikus ?
Já jsem se dosud domníval, že Vy přece nepo... Aha - už chápu.
Vy jste si na stará kolena pořídil nějaké akcie - čili spoluvlastnický podíl na nějaké euroamerické chemické fabrice.
A „Váš“ deodorant, touto fabrikou produkovaný - to je něco mezi tzv.Agent Orange a Uraganem D2.
Při správném použití vyhubí všechny zdroje biologického zápachu.
Načež budou páchnout ještě hůře, ale již jen po omezenou dobu.

Jojo. Tedy vlastně anoano.
Tomu rozumím.

Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Nejkrásnější na tom výroku o "naší morální převaze" je, že by mohl klidně pocházet od nějakého radikálního islamisty. Ti jsou zrovna tak přesvědčeni o své morální nadřazenosti nad kuffary, jako vlastenec Drak o té "naší" nad Sudeťáky.
Vnímání muslimů sebe samých jako nadlidí, je podmíněno koránem, tak jako představami o kuffarech jako bezectných, pravdu islámu odmítajících tvorů. Myslím, že paralely s tím, co napsal Drak, jsou naprosto evidentní.

Harpyje řekl(a)...

No,pokud se "močál pomočál", tak nepomůže ani žádný deodorant, vážený STK.

s.t.k. řekl(a)...

Já si z á s a d n ě onikám, Vlastimile!

Kopretina řekl(a)...

Ano, jsem sionistka, Češka jak poleno, slovanského původu, nemám v sobě cizí náplavu, ale nejsem "běsnící", to rozhodně ne, milý Vlastenče, spíše přesvědčená sionistka to ano, mým posláním je bránit Izrael a židovský národ, alespoň písemně na Psu, když nemohu dělat více, v levicových médiích by článek obhajující Izrael NIKDY neotiskli, ano nikdy. Levicová média adorují a vynáší a vzývá palestinské Araby, čtu co čtu a je to tak. Například v levicové Mladé frontě Dnes například otiskli během izraelsko-libanonské války (2006)rozhovor s vedoucím představitelem muslimské obce ČR Muebem Alravim. A dávali mu otázky tak, aby Izrael co nejvíce odsoudil a oni mu nadšeně poklonkovali. A představiteli brněnské židovské obce Wernerem, tomu nedali možnost se vyjádřit v žádném rozhovoru. Wernera otiskli jen na EUrabii, když byla ještě proizraelsky založena, nyní plive jed i proti Židům (Adámek Bartoš, bývalý šéfredaktor EUrabie, odešel na server První zprávy...). Židé nemají absolutně žádnou možnost se vyjádřit. Palestince Sanáha otiskly Lidovky na celou zadní stranu, ale polemiku Dana Drápala (evangelikálního křesťana, Židům je zakázáno se vyjadřovat, Židů se můžeme zastat jenom my sympatizující Nežidé) otiskl jenom Neviditelný pes. Ať je NP jakýkoliv, je to jediný sever, kde má Izrael zastání, jediní, kde nedominují levicoví autoři. Byť s Matějkou nesouhlasím, je demagog a lhář, ale není to jediný autor, spousta autorů- Stejskal, Zbavitelová, Adler, Doležal, Hampl, Gerloff, Drápal, Mareš, Zbavitelová, Bartoň atd...jsou naprosto slušní a féroví autoři, vážím si jich, a opět mohou publikovat jen na Psu, nikde jinde, levicová média to nedovolí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Polenočeško, přestaňte běsnit, a hajdy na kutě.
Ať jste ráno vyspinkaná do růžova, a plna energie - čeká Vás SPOUSTA roboty.

Ten Váš exekutorský byznys pomalu končí, tak ať si stihnete pořádně vydělat. A koukejte je pořádně odřít, všechny ty Cikány a jiné nepřizpůsobivé nemajetné levičáky !
Ať z Vás mají Vaši páni radost !

Čest a Nazdar !

Anonymní řekl(a)...

A dáváte si přednost ve dveřích, vážený STK ?

STK řekl(a)...

Přednost ve dveřích?
To určitě ne, ještě bych se sám předešel.
Do dveří se rvu jako Prajzák do hypermarketu, když vyhlásí ve čtvrtek "akci". Neznám bratra - a ani jej nemám. Moje alter ego obvykle zůstává veřejně pošlapáno někde mezi veřejemi.
A neopičte se, prosím, ctěný Anonyme po těch dvou avatarech, co často vypadají jako jeden s oním adjektivem titulem "vážený". Nikdo si mě neváží, vážím se sám a Vám po tom nic není, kolik se vážím!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale né !
Ten "Anonym" z 23:51 je zasejc moje malost. Von ten blog mizernej mi tak ňák utek s příspevkem, že jo.

Na to už jste taky mohl přijít vlastní hlavou, vážený STK.
Vždyť si sám začínáte uvědomovat, že pořádně Vás dokáže zvážit jen hrstka.

Mimochodem - i když mi do toho v podstatě nic není, že : Vaše paní Vám taky oniká, nebo zcela normálně vyká ?

Dobré ráno přeji.

STK řekl(a)...

Mám normální, byť nenormalizovanou ženu. Dadá jen občas.
Takže mě oslovuje: "Hej, sklerotiku, kde jsi nechal svoje klíče Zase ve dveřích zvenku? No to budou mít zloději opravdu jednoduché, Mistře! Tak co slyšej mě nebo ne, Vašnosto!?"
V těch okamžicích vždy náhle a nečekaně ohluchnu.
Tak je to doopravdy, Vlastimile.

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha.
Takže, vážený STK, když si dám dohromady Vaše předchozí příspěvky, vyjde z toho jasný obrázek.
Při každodenním návratu z Ústavu se Vám děje zhruba toto :
Pospícháte (důvody : prázdný žaludek, plný měchýř, čekající žena, opuštěné Doupě), nedáváte si přednost.
Takže všechny Vaše osobnosti se cpou do dveří Vašeho společného bytu naráz, hlava-nehlava, jedna přes druhou, třetí přes čtvrtou atd. (řada je pravděpodobně konvergentní).
A v té tlačenici všechny Vaše osobnosti zapomenou na klíče ve dveřích, takže vás všechny sepsuje vaše společná žena jak malé kluky.

Jo, to dává smysl. Doslova VYŠŠÍ.

(Jak snad pozorujete, neptám se, jak se všechny Vaše osobnosti vejdou do jediného lože. Neptám, neboť to by byla otázka typu "Kolik andělů se vejde na špíčku jehly ?". Prostě záleží na jejich podstatě. A ta je mi dosud utajena.
Myslím ta Vaše a Vašich osobností.)

Čest !

STK řekl(a)...

Mohlo by být...
Téměř. Ale většinou přemýšlím nad nějakýma hloupostma, odložím si Al kufr, ve kterém si nosím vlastní (dobrou) atmosféru - a zabouchnu dveře s klíčemi zevně. Pak je hledám - no a pak už máte pravdu jenom Vy, Vlastimile...
Ale nechme těch osobních rozkladů v době, kdy na nás útočí islám, sionisti, antisionisti, komunisti, liberálové, náckové, antifašisti, zelení, fotovoltaici, oteplovači a tak vůbec. Navíc se prý v Hospůdce právě koná "festival blbů".
No řekněte, nevzal by člověk na takové ptactvo koště?

Větší vlastenec řekl(a)...

Koště ?!?
Ale fuj, vážený STK ?
Takto chcete prokazovat naši vrozenou morální převahu nad Euroameričany ?!

No dobře, koštětem to tedy jde taky, to ano. Ale trvá to moc dlouho. A ten křik, ta krev všude kolem ...
Prostě kladivo je lepší, nebo kovová tyč.
A pistole je ještě lepší, zvlášť když se musíte zabývat větším hejnem zrádných emigrantů. Prostě koště si schovejte na závěrečný úklid.

Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Ano. Klíče jsou v e l m i dobrý zábavný předmět.
Předloni jsem se jednoho krásného srpnového odpoledne rozhodl jít z chaty pod Světlovem domů pěšky. Krásných patnáct kilásků. Les, nahoru dolů, les, pasénky, chalupy, maliní, ostružiní, louky, hráze*, mění se výhledy, baťova dálnice, na minutku se rozvalím do stínu, napiju se a dál... Tak ke konečné trolejbusu na Lesní a na druhý konec města domů. Před sedmou dorazím. Do kapsy ruksaku... klíče nikde.
A synek ve svém blízkém bytě mimo ČR.
Zůstaly zvenku ve dveřích chaty.

Jakub S. řekl(a)...

* Hráza, hrázka - zarostlá mez, s křovím, maliním, stromy a vůbec, mezi dvěma polema. Na Valachoch přirozeně ve svahu. Užívá třeba (jak jinak) Ludva Vaculík v Sekyře, kterou mám s věnováním. Jedna z knih mého života.

STK řekl(a)...

Vlatsimile,
proLenia, kam Vás žene ta Vaše slepá vášeň? Drůbež je přece milé zpestření hospodského života. Ani kopancem bych slepice z lokálu nehnal, abych jim neublížil! Opatrně vymést koštětem, ať není třeba stále dokola uklízet podlahu.
A pokud se chová mravně, tak nechat vegetovat. Nemusí být přece stejná jako jiný brav.

Nepodhazujte mi přece tak strašné úmysly... To bych si před Nejvyšším nezodpověděl!

Jakub S. řekl(a)...

A vůbec dneska stk pojednávejte pokojně. Musí se před dnešním večerem opravdu soustředit a být, jak říkají mladí, v pohodě. Je to odpovědnost. Co? Mě se neptejte, není to na mně.

Větší vlastenec řekl(a)...

Před mou malostí (ani před Nejvyšším Soudruhem) se nemusíte přetvařovat, vážený STK; nemusíte se inženýrovat. Vážně.
Vždyť víme, o co zde běží : O humánní likvidaci parchantů.
Jistě, koštětem to jde také, ale pěkná lať s hřebíky je lepší.
A když je té havěti víc, nestačí ani ta lať.

Prostě - já bych si NIKDY nedovolil vám "podhazovat" nějaké "strašné" úmysly.
Jen si čtu Vaše ctěné příspěvky, čtu si texty ostatních vlastenců - a je mi milo na duši. Mé ateistické duši.
Neboť vidím, že duch našeho hrdého a hrdinného národa zůstává nepokořený, přes více než 20 let trvající nadvládu EU a Euroameriky.
Až přijde čas, zúčtujeme se všemi cizáky a pravdoláskaři - po husitsku, po leninsku.
Prostě : Ne koště, ale cep, palcát, samopal, Uragan D2.

Na shledanou v lepších časech.