pondělí 12. prosince 2011

Etnické čistky? A od kdy?

Martin D. Brown
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala spolu se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne dne 29. listopadu 2011 konferenci Odsun Němců z Československa - 65 let poté.  Jedno z přelomových témat novodobých dějin českých zemí bylo pojednáno zejména v kontextu vývoje mezinárodních vztahů ve střední Evropě, právních důsledků nucených přesunů obyvatelstva v průběhu a po skončení druhé světové války, ale také jako součást středoevropského diskursu po roce 1989. Dnes poreferuji o druhém příspěvku, který přednesla návštěva z Velké Británie.
(Is „Transfer“ merely a euphemism for „Ethnic Cleansing“? The Origins of a Concept and the Evolution of an English Language Discourse)

Po "německé" Evě Hahnové  nastoupil Brit: "diplomatický historik" Martin D. Brown, Ph.D. (Surrey), F.R.Hist.S. z americké mezinárodní univerzity Richmond v Londýně. Martin školí britské diplomaty před jejich působením v ČR, aby věděli něco o naší historii - včetně doby Druhé světové války.

Nejdříve jsme se dověděli něco o záludnostech terminologie. Původní slovo "transfer" (odsun), které se užívalo v Postupimských dohodách, se dnes už nenosí. Už se v britsko-americké historické literatuře vůbec nepoužívá! Nahradilo ho novodobé sousloví "etnická čistka". Pokud mluvíme o "přesunech", transferech, není to nic nového v čtyřsetleté historii britského impéria. Ať už se jedná o "transplantace obyvatelstva" v 17. století, kdy byli skotští protestanté posíláni do katolického Irska, či o rok 1920, kdy byli transferováni afričtí Masajové.

Slovo "transfer" se zaměřuje na legitimitu onoho opatření, umožňuje zapomenout, že ne vždy vše při takovémto aktu bylo v pořádku. Slovo "vyhnání" v sobě zase obsahuje určité přehánění, které má podpořit pocit, že jde o něco nespravedlivého, nezákonného. Proto se z české strany užívá slůvko "odsun" a z německé zase "vyhnání".

Používat však sousloví "etnická čistka" je implantace dnešních norem na minulost. Tato slova mají svoji politickou zátěž. Přesto Martinovi britští kolegové tahle slova používají, a naopak se ošívají při slůvku "odsun". Přitom Oxfordský slovník o 20.000 heslech výraz "etnická čistka" vůbec neobsahuje. Ani nic podobného. A to proto, že pochází z roku 1989, přičemž výraz "etnická čistka" byl poprvé užit 27.5.1994 v souvislosti s válkou v zemích rozpadlé Jugoslávie, a bylo prý údajně "vymyšleno" Srby. A má určitou souvislost s jiným slovem - genocida.

Pokud bychom měli dnes použít slov "etnická čistka" na poválečné události, pak by se tak mohlo označit tzv. "divoké vyhánění", nikoli už dobu konce roku 1945 a dalšího období.

Úplně se ignoruje historie přesunů obyvatel ve "zbytku světa", kdy například v době po 1. světové válce proběhla mezi Řeckem a Tureckem rozsáhlá výměna obyvatel. Tyto přesuny nejsou vůbec nic specifického pro 20. století anebo pro střední Evropu. Docházelo k nim po všech pádech impérií a válkách, ať už po sedmileté, nebo druhé světové.

Sama koncepce transferu českých Němců vznikala postupně v letech mezi Mnichovem 1938 a Postupimí 1945. Málo se ví, že vůbec první transfer po Mnichovu se týkal přesunu německých sociálních demokratů z Československa do Velké Británie v období říjen 1938 - březen 1939 a byl placen z britského rozpočtu. Na 30.000 (sudetských) Němců bylo umístěno v zemích Commonwealthu: v Kanadě, Austrálii - a Palestině.

Sám prezident Beneš ještě v roce 1939 uvažoval o řešení "území" (s německým obyvatelstvem) za mír. První organizační návrh poválečného uspořádání, který obsahoval odsun německých menšin, se objevil v září 1939 v memorandu J.D. Mabotta, jež bylo sponzorováno Rockeffelerovou nadací. V květnu 1940 vydala Zahraniční výzkumná a tisková služba, patřící pod Royal Institut of International Affairs memorandum, které konstatovalo, že ochrana národnostních menšin po 1. světové válce se neosvědčila, a proto bude nutné provést jejich transfer (nucené přemístění či výměnu) do jejich mateřského státu. Tato memoranda měl prezident Beneš k dispozici, když sám začal formulovat české stanovisko k transferu. (Pozn. JK: Odsun Němců z poválečné ČSR žádal po Benešovi i domácí odboj od roku 1939, po vypálení Lidic (1942) už nebyla jiná cesta.)

Neznamená to, že Beneš odsun nechtěl a neprosazoval, ale je třeba upozornit, že on nebyl prvním hybatelem. A navíc, jak v následné diskusi zaznělo - i když Beneš posléze odsun prosazoval, nebylo by mu to nic platné, pokud by o transferu nerozhodly velmoci.

Hloubka a zasvěcenost diskuse o problému ve světě anglosaských historiků je skutečně nečekaná, stejně jako to, že to vypadá, jako by se zde na anglosaské, tedy vítězné, straně dávné války ocitali i - sudetští Němci!

(Následovat bude pohled z Polska. Viz i minulý díl o zahájení konference a příspěvku Evy Hahnové Čtyři odsuny Němců z Evropy.)
Další fotky z konference viz ve fotogalerii.

36 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Zrušit Wikipedii !

Měl jsem právě nepříjemný zážitek, vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci : Do imperialisticko-sionistického vyhledávače jsem zadal heslo „ethnic cleansing origins of term“ - abych zjistil, co o tom píší Anglosasové, naši dědiční nepřátelé.
Jak jsem očekával, první odkaz vedl na článek na „slavné“ Wikipedii. Takže čtu, čtu, a nas...štvávám se na NEJVYŠŠÍ MÍRU !
Samozřejmě jsem čekal obvyklé euroamerické lži, ale tohle je prostě příliš.
Prý prapůvod onoho termínu je v textu jistého srbského vlastence, jenž popisoval - podržte se, bratři a soudruzi - ne chování Turků k Srbům, ale údajné chování Srbů k Turkům po osvobození Bělehradu v roce 1806 !!
Takový hnus !!!

Ovšem to byl jen začátek - provokační text na Wiki zahrnuje do „etnického čištění“ řadu velkých vlasteneckých činů nás Slovanů, včetně nás Čechů, Moravanů a Rusů !!!!!!
Ne, nemá cenu pokračovat.
Prostě - po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem v naší vlasti provedeme rázné ozdravění internetu, a nejpozději po našem celosvětovém vítězství dopadneme pachatele onoho urážlivého článku.
Ti budou čumět na naši humanitu !

* * * * *

K výše uvedenému textu Velkého Šamana:
Jen bych upozornil, že velmoci nestačily lapaly po dechu, když v květnu r.1945 viděly, jak my Češi hezky dokážeme čistit svou vlast. Takže jim pak nezbylo, než naše akce buď (silou) zastavit, nebo schválit.
Samozřejmě, že naši dědiční nepřátelé z USA by nejraději stříleli na naše vlastence, humánně likvidující německou otázku; leč nemohli. Nemohli díky principiálnímu a rozhodnému postoji soudruha Stalina, jenž zakázal US Army pokračovat v okupačním postupu do nitra naší vlasti.
Ano, nebýt s.Stalina a pres.Beneše, nebýt Sovětsko-československé smlouvy z r.1943, nebýt Košického vládního programu, zle by se nám vedlo. „Naši“ Němci by zůstali v naší vlasti, naše soudy by měly plné ruce práce se souzením fašistů, takže by se nemohly věnovat souzení buržujů a křesťanů, volby by dopadly čertvíjak ...
Prostě, vedlo by se nám tak zle, jako evropským národům, které nedokázaly, v důsledku americké okupace, otázku „svých“ Němců konečně vyřešit.

(Samozřejmě - pokud bude nutno poněkud poopravit sled historických událostí, uděláme to. Například budeme tvrdit, že tzv.Postupimská konference předcházela začátku odsunu Němců, Maďarů a německojazyčných sionistů z našeho území. K tomu ale potřebujeme vyčistit celý mediální prostor i soukromé knihovny od jiných tvrzení.
Zrušení tzv.Wikipedie bude tedy krokem nutným, nikoli však postačujícím.)

Míru zdar !

Šaman řekl(a)...

Upozornění všem Vlastencům, pokud nepochopili výraz "poreferuji":

Necitoval jsem Wikipedii, ale Martina D. Browna z univerzity Richmond v Londýně.

Jakub S. řekl(a)...

Páni. Tohle je pro mě napínavější než Agatha Christie. Já si to budu m u s e t obstarat, celý sborník. Nebo kde se k těm pracím dostat, jak? A kdy bude (?) další takové fórum, a kolik chtějí po veřejnosti? Neb já si na všech konferencích musím vše platit. Málo platné, že su historik. Nikdo za mě necáluje. Krvavé hobby. Pokud netlumočím, no.

Větší vlastenec řekl(a)...

Mírné vyrozumění zcela konkrétnímu Šamanovi :
Poreferoval jsem o svém zhnusení z překrucování historie na Wikipedii, a vyjádřil jsem své přesvědčení, že jednou budeme mít celou historiografii i historii pevně ve svých rukou.

Pak už nebude docházet k beztrestnému osočování nás Slovanů z „etnických čistek“, respektive ke spekulacím našich dědičných nepřátel o teprve DODATEČNÉM souhlasu západních velmocí s vylikvidováním německé otázky v naší vlasti.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Mé oko modravé je již unaveno, tudíž mátožně padlo na věty Velkého Šamana „Přitom Oxfordský slovník o 20.000 heslech výraz "etnická čistka" vůbec neobsahuje. Ani nic podobného. A to proto, že pochází z roku 1989...“

Chabá jiskra bleskla v oku mém : Nechybí v tom čísle nějaká nula ?
Či nejde o slovník kupříkladu Anglicko-žvahlavský, v Oxfordu vydaný, víc jak 20.000 hesel nemající ?

A pak jiskra uhasla. Jsem již stár, taje světa neobjevím, the names of all the stars, and of all living things, and the whole history of Middle-earth and Over-heaven and of the Sundering Seas nikdy znáti nebudu.

Kdo je brzo starý, byl hodně zvědavý.

Dobré ráno všem vlastencům a vlastenkám.

drak řekl(a)...

Jakubovi S:

Něco o té konferenci je zde:

http://www.ujep.cz/userfiles/file/informace/Muzeum%20odsun.pdf

jak jsem to stihl prolétnout jedním okem, tak chtěli potvrdit účast, takže asi se tam nedostane úplně každý, kdo si vzpomene a zamane, ale Vás jako historika by tam snad pustit měli a dost pravděpodobně i bez placení, universita pravděpodobně nějaké ty fondy na tuto činnost má. Když si napíšete Šamanovi, věřím, že Vám k tomu něco poví.

informace řekl(a)...

VV kdysi komentoval: ranní pták, padne dříve na zobák.

Dobré ráno, Vlastenče.
(Kdoví, jestli je ještě na nohou.)

Jakub S. řekl(a)...

Mrknu se, obrátím se, uspokojím se, pokusím se, ď!
(Pozn.překl.: zvratná slovesa, se a si, kdy a kam je mrsknout a kdy zas ne, zásadní rozdíl mezi verbem zvratným a nezvratným patří k největším záhadám a hrůzám češtiny pro englišspíking domorodce)

Jakub S. řekl(a)...

The name of all the stars... Tři miliardy Božích jmen. Clark - ?
- na obloze pomalu zhasínaly hvězdy.
Nelze komentovat. Dokonalý závěr.

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

Je to od A.C. Clarka, jen je těch miliard devět.

informaci:

Pakliže Jste s tím ranním ptákem na zobáku měla na mysli mou maličkost, tak Vás mohu ujistit, že jsem pravým opakem ranního ptáka, jen jsem šel spát o něco později, než obvykle.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ach, Devět miliard božích jmen !
Ano, pokrokový spisovatel A.C.Clarke jasně viděl, co dokáže náboženské tmářství, co dokáží degenerované brutální protilidové teokracie - nejen zotročit a zbídačit vlastní poddané, nejen zničit celé lidstvo, ale celý Kosmos kvůli svým šíleným plánům.
Naštěstí, vážený Jakube S., k takovému zániku našeho vesmíru nedojde - zásluhou čínských soudruhů, kteří zrůdné rejdy tibetských kněžourů rázně uťali.
Prohlédněte si slavný český komiks Desetioký, vytvořený mimo jiné soudruhem, jenž opravdu, ale OPRAVDU nemučil zajaté žoldáky US Army. Naopak - on je typicky slovansky humánně vyšetřoval.

Mimochodem - ono nesmyslné přání vědět jména všech hvězd etc. pronesl hobit Pipin.

Čest !

Jakub S. řekl(a)...

Tož devět, no. Byč može. Na množství nehleďte, vytyčili si správně již Boží bojovníci...
Ranní pták padne dřív na zobák, to je anticky precizní! Okamžitě adoptuju.
Tady v té pomalu díky bohu! ožívající fabrice pode mnou všude dole se desítiletí začínalo v 5.45 nebo 6.00, včetně kanceláří samozřejmě. Celé město vstávalo po páté a dojíždějící (na kolech, vlakem) okolí ve čtyři. Ale moje děvče, ciz. koresondentka z Exica, vstávalo 5.3O a stačilo razit 5.55. Ve stejnou dobu kdysi razil Šéf. Slavné foto z profilu, jak soustředěně a spokojeně, ve tvídu a čepici se štítkem, stojí u píchaček jako ostatní. Pozor, to nebyla póza. Nic mu nebylo vzdálenější. První dělník prostě šel vzorem, jak jinak. Dnešní podnikatelé nepochopí, vanitas. Dva vesmíry.

Schumacher řekl(a)...

A z toho plyne poučení, že je nejvyšší čas uvalit embargo na počítače do Tibetu.

stk řekl(a)...

Až bude mnohem hůř, oba Vesmíry se opět prolnou a spojí. Nebo zahynou oba.
(Informace, neberte ten můj pesimismus zas tak vážně. Víte přece, že je to moje obranná póza,ni?)

drak řekl(a)...

Jakubovi S.:

Máte naprostou pravdu, že na těchto miliardách, na rozdíl od těch pitomě prožraných, které budeme muset splácet, opravdu houby sejde.

Nejsem ranní pták, kdybych měl vstávat ve 4:00 ráno, je pro mě mnohem snadnější vůbec nespat. Nicméně v létě za dob socialismu, jsem přes celé město dojížděl třeba do ČKD na 6:00 na ráno na brigádu, no bylo to šílené ale nějak se to zvládlo, zvládli to jiní, zvládnu to taky, když to musí být, ale je to proti přirozenosti a tudíž to nevyhledávám.

Mravy a manýry z doby, kdy šel král s vojskem do boje a mohl tam přijít k úhoně úplně stejně, jako ten poslední "prasečí rypák" z jeho poddaných, mi jsou mnohem sympatičtější a pochopitelnější, konec konců poslední odlesky této elementární slušnosti, se projevovaly ještě v dobách 2. sv. války, kdy britští a američtí velitelé se tak asi 1x za měsíc ocitali v pekle protiletadlové palby během náletů nad Německem spolu s posádkami, které tam létaly denně. Ta dnešní prohnilost je mi upřímně řečeno dost cizí.

Jakub S. řekl(a)...

Právě že ty tisíce a tisíce, co se nalévaly do fabriky a vytékaly pak ven, byly v první generaci z venkova. Tradičního. Tam se tak osm měsíců ročně tak vstávalo běžně. No - přes zimu to bylo horší.
Víte - on když viděl nepatřičné či nešikovné konání nějakého úkonu u nějaké mašiny u pásu, ukázal dělníkovi (tedy spolupracovníkovi!), aby vstal, zaujal jeho místo a úkon mu u k á z a l . Pan fabrikant. Hlava všeho, odpovědný řadu let sám za všecko, výrobu, obchod, služby, sídliště v několika zemích. Nu vót. - Pravda, ale jistě, je jiná doba, vše je složitější atd. atd. - nicméně... a to nejsou legendy. Tož tak.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co to tady popisujete, vážený Jakube S. ?
Дело Артамоновых v první generaci, nebo Botostroj ?
Ať tak či tak, víme, jak vše končí : krizí, kolaborací s fašisty, rozvratem, znárodněním, novým (tentokrát skutečným) rozkvětem.
A jak všichni tušíme, po určitém období dočasného návratu kapitalismu a demokracie (= krize a rozvratu) přijde nové znárodnění a nový rozkvět.
Prostě : Nebojte se. Ještě se dožijete pohledu na nepřehledné zástupy dělníků a dělnic, radostně a soudružsky se tlačících k píchačkám.

Venceremos !

STK řekl(a)...

Není to něco nemravného - píchačka?

Větší vlastenec řekl(a)...

A jéje, intoš se ozval.
Ne, vážený STK, píchačky jsou naopak základem pořádku a mravnosti.
Ale to se časem naučíte.
Až se zbavíme EU okovů a NATO pout, budou zas píchačky všude. A taky tančit se bude všude. Prostě - všechno se vším souvisí. Což samozřejmě víte odedávna.

Čest a Nazdar !

Anonymní řekl(a)...

Velkej vlastenče, ty jsi akorát velkej blbec !

Anonymní řekl(a)...

Beneš v roce 1936
Při aduenci představitelù Associace zahraničního tisku na Hradě třicatého března 1936 odpověděl Beneš na otázku, že sudetští Němci se obavají, že by podle nových zákonů mohlo dojít v pohraničí k vyvlastování , drsně - a prorocky: „To by se mohlo stát tam, kde by se ukázala skutečná nespolehlivost. Proto právě minority musí mít zájem, aby válka nebyla.... V nové válce by si každý vzpoměl na roli kterou hrály minority.... Proto by v příští válce a v příštím mírovém jednání šlo nikoli už o získávání nového území, nýbrž o etnografickou depuraci nově získaných území, asi po způsobu úpravy této otázka za války Řecké - turecké v Malé Asii, tedy o masové stěhování obyvatelstva. Brutálnì řečeno: kdo by prohrál, toho lid by musil prohrané uzemí vyklidit.
(Kučeruv záznam Benšovi řeči A 680-36 BA k Soukromná korespondence).

Jakub S. řekl(a)...

...a bude se tančit podle píchaček - ! Že, souhu?
A v srdci republiky n e z n a j í píchačky? No teda. V jistém Divadle pracujících (ano, VV, jenom dvě divadla opravdu pracujících u nás byla - jedno u nás!) měli píchačky desítiletí! Tady to nikomu nepřipadalo nenormální. Třicettisíc lidí denně - ehm - píchalo...

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano.
Vší náš lid na ty doby vzpomíná se slzou v oku.
Pak si ji svou dosud tvrdou, leč již léta nezaměstnanou pěstí setře : "Ach, kéž bych mohl ještě jednou před branou závodu ráno stanout. Kéž bych si mohl, alespoň jednou před smrtí, jako za mlada píchnout."

Čest !

Jakub S. řekl(a)...

Tovární brána, jako vždy zrána, volá mne z jitra: Zítra, už zítra?
Ach, ano, ano, má drahá bráno! Štěstím nedýchám:
zítra splním plán!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ano, vážený Jakube S.
Radostný byl zpěv dělnických bran a do nich vcházejících dělníků, radostný byl zde, v naší Západní Asii v dobách socialismu.
Jak liší se od alkoholové hořké ironie jistého dávno zemřelého Žabožrouta :

Les directeurs les ouvriers et les belles sténo-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par jour y passent
Le matin par trois fois la sirène y gémit
Une cloche rageuse y aboie vers midi


Už abychom opět zvítězili.

Anonymní řekl(a)...

Větší vlastenče, klid Vaší duši.

Anonymní řekl(a)...

Pane Větší Vlastenče, jak mám obvykle vaše komentáře rád, tentokrát se mýlíte. Plány odsunu začaly v roce 40/41, Beneš nejprve předpokládal výměnu části území a částečný odsun, ovšem s pokračující válkou se dospělo jen k tomu odsunu. Jediná diskuse se vedla nad množstvím odsunutých Němců. Beneš své plány průběžně konzultoval s Brity a měl je posvěcené - např. Anthony Eden se vyjádřil jasně, že odsun je nutný. Takže Západ dlouho dopředu o odsunu věděl a taky jej schválil. Na Postupimské konferenci se to jen "oficiálně" dorazilo, ale o jeho realitě a nutnosti už se nediskutovalo.
Doporučuji knihu Dlouhé stíny Mnichova, kde to máte černé na bílém, včetně všech souvislostí... Je fakt velmi zajímavá!
Hezký večer!

Pavel T.

Větší vlastenec řekl(a)...

Mám to tam černé na bílém ?
Vážně ?!
No to tedy ..
To je tedy jiná.
Jestli je to černé na bílém, tak to prostě MUSÍ být pravda; a vůbec není nutno zkoumat, kdo černá písmenka na bílý papír nasmolil a z jakých pohnutek. Díky, milý Pavle T.

Konec legrace.

Stačí se podívat, kdo onu knihu sepsal a kdo vydal.
A pak se můžeme vrátit k osvědčeným pramenům.
Například - je prostě NUTNO znát ipsissima verba samotného architekta humánního odsunu. Odkaz na jeho nejdůležitější projev za celou kariéru jsem dával už - mockrát.
Zkrátka : Po r.1918 jsme Leninužel nemohli dělat to, co jsme dělali po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Nemohli jsme humánně znárodňovat majetek buržoasie, neboť nám v tom bránila sama existence Němců a Maďarů na našem území.
A vší náš lid ještě nebyl tak vyspělý (bylo teprve krátce po VŘSR), aby pochopil dějinnou nevyhnutelnost a dokončil velké dílo husitů. Teprve pod dojmem grandiózního úspěchu našich starších ruských bratří, kteří tak hladce dokázali přemístit celé národy i překlenout celou dějinnou etapu (v Evropě dlouhodobou) budování buržoasních pořádků, se vší náš lid rozhodl vyslyšet volání krve a půdy, volání pres.Beneše a všech ostatních vlastenců.

A jestli bylo o humánním odsunu a humánním znárodnění rozhodnuto v r.1938, 1939, 1940 ... atd.*), to už je vážně marginální.
Mimochodem - zde ve vlasteneckém Doupěti jsme se před časem dozvěděli, že pres.Beneš věděl o tzv.holocaustu mnohem dříve než zbytek světa. A že právě na základě těchto svých (tehdy unikátních) vědomostí rozhodl o humánním odsunu Němců, Maďarů a německojazyčných sionistů. Nu, je vidět, že historie nás nikdy nepřestane překvapovat.

Naše historická věda - pádný nástroj v boji proti revanšistům a imperialistům ! *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Prosím neuvádět pozdější datum než 9.5.1945.

Anonymní řekl(a)...

Knihu samozřejmě napsali Češi - na to asi narážíte, že? No, já nevím, ale myslím, že Prof.JUDr. Jan Kuklík DrSc, Do.c PhDr. Jan Němeček DrSc, Doc. Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D. asi nebudou úplní amatéři. Samozřejmě je lze obvinit ze zaujatosti - to asi každého... Nicméně, vše v knize je podloženo odkazy na zdroje a tvrzení, která jsem zmínil, nejsou výjimkou. O tom se vážně přes půlku války jednalo, nestalo se to tak, že by se Beneš s Edenem setkali v baru a po páté rundě se Beneš zmínil, že odsune Němce...

A mimochodem, jsem opravdu překvapen, jak velkým problémem bylo oduznání Mnichova a potvrzení, že Československo po válce opět vznikne v předmnichovských hranicích... I když mi Beneš není nijak sympatický, to obrovské množství úsilí, které k tomu vyvinul, je nutné ocenit. Ale přijmout k tomu speciální zákon může jenom paku:)

Přiznám se, že ve vašem dalším komentáři mám problém rozlišit nadsázku a vážně míněné:) Nicméně, po 1918 nikoho ani nenapadlo odsouvat či znárodňovat, to nebylo na pořadu dne. Ale když už nás v roce 1945 osvobodili vaši soukmenovci, tak se holt jelo tak, jak Kléma pískal. Beneš zde bezpochyby selhal, co říct víc... Ovšem je otázka, zda to mohl úplně zarazit, stejně jako zda mohl nejet v r.1943 za báťuškou...pardon, soudruhem Stalinem. Taky to mohlo dopadnout jako s Poláky, kteří měli oficiální exilovou vládu v Londýně a po osvobození své vlasti CCCP mohla tak akorát vydávat proklamace...:)

Odsouvatelé všech zemí, spojte se!:)

Pavel T.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak podívejte se, milý Pavle T.
Připouštím, že Vaše snaha pochopit smysl našich je mi sympatická.
Ano, zvídaví mladí lidé - to je budoucí elita národa.
Ale všechno má své meze, že. Jsou prostě věci, skutky a ideje, do nichž se nikdo šťourat NEBUDE, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem.
To tedy zaprvé.
A zadruhé : Jak známo, papír snese všechno. Knih o naší historii vyšlo po Prohraném listopadu spousta, ale jen pár opravdu hodnotných. A texty hrubě pomlouvačné tvoří i Češi-odrodilci, jmenovat je nebudu.
Takže, když si najdete dostupné údaje o vydavateli Vámi propagované publikace, zjistíte co ? Že je příliš mladý, přemoudřelý, místo Vědy věd studoval čertvíco, místo studií v Sovětském svazu se trajdal Trockijvíkde. Kdo ví, jestli vůbec viděl Nesmrtelného Lenina.
Ale zato dobře víme, komu může takový člověk sloužit.

K osobnosti Eduarda (Edvarda) Beneše : Ano, jeho pracovitost je dodnes obdivuhodná, stejně jako jeho úžasná schopnost přesně předpovídat budoucí světové dění. E.Beneš zřejmě první viděl, že za daného stavu věcí nelze „naše“ Němce a Maďary humánně odsunout; krátce po Velké válce v našem lidu ještě převažovala touha naše dědičné nepřátele řádně „podusit“, za třistaletou porobu. Také do zimy r.1920 pořád žila idea Československa-socialistického státu. A pak už bylo pozdě - Němci a německojazyční sionisti opět pookřáli, opět se pevně chopili otěží moci, samozřejmě v dělné spolupráci s domácími dědičnými nepřáteli - buržousty a kulaky.
To všechno E.Beneš viděl, viděl i blížící se válku a možnost konečně dokončit naši revoluci. Díky jeho píli a předvídavosti, díky pomoci Velkého Stalina a Nesmrtelného Lenina se mu jeho obrovské dílo zdařilo - vlast byla očištěna od cizorodých živlů, většina našeho národního bohatství konečně patřila lidu, vládla nám, poprvé od husitské revoluce, opravdu NAŠE vláda. A především - poprvé od našeho nesmírně nešťastného odchodu z lůna Slovanstva jsme byli opět pevně spojeni s našimi staršími ruskými bratry.
Ano, takovou zem nám zanechal, takovou vlast nám odkázal k dalšímu bouřlivému i plánovitému rozvoji.
Čest a sláva jeho světlé památce !

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát ! *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

informace řekl(a)...

Tak teď tomu rozumíte, Pavle T.?
Po tak jasném a přímočarém výkladu?

informace řekl(a)...

SOS, Šamane,
pod novým článkem chybí místo pro komentáře!

Anonymní řekl(a)...

Přestaňte s tou trapnou a průhlednou hnědou ironií, Velký vlastenče. Češi jako "husitsko-bolševické bandy", tak nás líčila již před mnoha lety propaganda NSDAP. A uvědomte si prosím, že do Střední Evropy nevtáhl komunismus Beneš, ale Hitler a jeho "křížové tažení proti komunismu".

Větší vlastenec řekl(a)...

Eh kletě !
Z mého příspěvku vypadlo důležité slovo.
Správně mělo být "Připouštím, že Vaše snaha pochopit smysl našich dějin je mi sympatická."

Za chybu se omlouvám všem vlastencům a vlastenkám.

Jura Jurax řekl(a)...

Jak tak čtu komentáře, nemohu se zdržet názoru, že nick Větší vlastenec skrývá buď osobitého srandistu, který neví, kdy už nudí a že má přestat, nebo jedince výrazně intelektuálně alternativního.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jestli jste to ještě nepochopil, vážený J.J., tak tady na vlasteneckém Doupěti se vážně neinženýrujeme. Tady si vážně nebereme žádné servítky.

Mé maličkosti toto poznání trvalo nehezky dlouho, přiznávám. Já pablb jsem pořád psal "sionista" resp. "sionismus" a tak podobně, a divil jsem se, že mne ostatní vlastencové nemají rádi.
Až teď mi došlo (ach, jak pozdě !), že musím psát jako velký český vlastenec, vědec a spisovatel-svědomí národa s.s.A.S.Pergill : Žid, žid, židovina. Atd.
Pak teprve v očích ostatních bytostných Čechů a Moravanů dostanou moje příspěvky tu správnou přidanou hodnotu.

Takže prosím : Nezdržujte se dojmy, nepište eufemismy typu "výrazně intelektuálně alternativního", ale rovnou na plná ústa povězte, na celé prsty napište "..... ....., .....".

Děkuji Vám předem, a přeji hezký zbytek večera.