úterý 18. června 2019

Tři efekty výpadku

 Za horami, dolinami, za pouští a pralesem, za mořem a za oceánem došlo k výpadku elektřiny. V neděli, právě na Den otců, se bez dodávky elektrické energie ocitla skoro celá Argentina a příhraniční oblasti Uruguaye, Brazílie a Chile. Postiženo bylo asi 50 milionu lidí. Po 13 hodinách byla dodávka obnovena z 98 %.

Tato událost je popudem, abych zde zveřejnil sedm let starý příspěvek ze svého blogu, který obsahuje rady, jak se chovati po výpadku. A protože jsem tehdy v tom dávném roku 2012 nezmínil další podstatné věci, přidal jsem je sem do hranatých závorek – [psáno v úterý 18. června 2019].

***

 Jako pamětník reálného socialismu jsem zažil časté výpadky elektrické energie. [Ve zlatých šedesátkách nešlo jen o výpadky, ale často i o úmyslné vypínání celých čtvrtí, aby zůstala zachována rovnováha v energetické soustavě.] Tyto výpadky nás naučily určitému chování, získali jsme určité zkušenosti, se kterými vás při této příležitosti seznámím, abyste byli poučeni do příštích dnů. Dávejte si hlavně pozor na tyto tři efekty:


1) Efekt opakovaného výpadku

I když je přerušení dodávky proudu krátkodobé, nevrátí vám ho operátoři do sítě okamžitě. Nejdříve si musí ujasnit, co se stalo, jestli někde v drátech nevisí člověk, nebo jestli není porucha způsobena takovou závadou, která by při předčasném zapnutí vyvolala ještě větší škodu. A zde dochází k problému:

Pokud dojde třeba i jen po pěti minutách k obnovení dodávky elektřiny, mají všechny spotřebiče tendenci rozběhnout se najednou. Třeba motory zařízení, které běží jen občas. Například domácí chladničky i velkokapacitní chladicí zařízení. Rozjíždějí se zastavené kompresory, výtahy, ventilátory. Přičemž jejich záběrný moment jejich motorů je až desetinásobkem proudu jmenovitého. Všechny právě vytlučené akumulátory v síti se začínají nabíjet. Stejně jako vychlazená akumulační kamna. Zatímco zapínání těchto spotřebičů je normálně náhodné a rozložené v čase, teď se rozbíhá vše najednou. Toto zatížení může vést k následnému výpadku.

 [Problémem se staly i počítače, nabíječky a přehršel přístrojů, jsoucích v pohotovostním stavu, kdy "prakticky nic neberou". Jenže když "vypnete" počítač a zapomenete v něm zastrčený externí disk, tak ten stále zůstává zapnutý. Můj patnáct let starý počítač má ještě mechanické tlačítko a na zadní stěně je dokonce vybaven kolébkovým vypínačem! To můj nový počítač musím po "vypnutí" ještě "dovypnout". Netahám tedy šňůru ze zásuvky, protože dnes už počítač potřebuje několik zásuvek (na zvukovou soupravu, tiskárnu atd.), ale vypnu všechny zásuvky na prodlužovačce/psu zde chytře umístěným kolébkovým spínačem.]

Průmyslové firmy se s tím občas umějí vypořádat – mají automaticky časově rozložený náběh odběru svých strojů. Tramvajáci se nerozjedou hned, ale postupně. Podobně rozumné počínání doporučuji i pro domácnost: Nechte zapnutou jedinou lampičku jako signalizaci obnovy dodávky elektřiny. Vše ostatní vypněte – nejlépe jističi. Ony zejména nové elektrické spotřebiče (nejen počítače) nemají rády opakované krátkodobé výpadky...

[Poznatek z domácí praxe: V domácnosti mé partnerky Jany byla spousta počítačů. I když jsme po venkovním výpadku vytáhli ze zásuvky chladničku a televizi a vypnuli všechna světla (dolů vypni), stejně nám po návratu napětí vypadl hlavní jistič na chodbě. Donutil jsem další uživatele domácnosti, aby odstavili od sítě všechny "odstavené" počítače ("vždyť nic neberou"), ale stejně nám jistič zase spadl. Až když jsem prolezl pod nábytkem a vytahal ze zásuvek všechny kabely, kterými byly napájeny mnohé nabíječky ("ale vždyť na nich nic není připojeno") zůstal přívodní jistič v klidu. Když totiž máte deset nabíječek, tak alespoň jedna hřeje, i když nic nenabíjí. Odejdete z domu, kde necháte takovou nabíječku bez dozoru, a už se pak nemáte po požáru kam vrátit. I nezatížené nabíječky mají vlastní spotřebu. Ty kvalitní povýtce jenom její jalovou složku – i ta však zatěžuje jistič a při nahození po výpadku právě ona
krátkodobě několikanásobně poskočí.

Poznatek z firemní praxe: Pes ve psu ve psu ve psu je zlo! Dejte si tam zásuvek kolik chcete, zásuvkový obvod má stejně jenom jistič na 10 ampér…]

2) Efekt nenasytného spotřebitele

Všechno vypadne. Ve firmách jsou v provozu jen zálohované zásuvky ze střídačů (UPS), které mívají omezenou kapacitu, řádově na dvě, tři hodiny. Zaměstnanec má však svá práva. Zažil jsem, že do takové zálohované zásuvky si umí připojit vše  – nejen zálohovaný počítač, ale i nezálohovanou kopírku. To už je lepší tam vrazit rovnou i rychlovarnou konvici! (Také jsem zažil.)  Zatížením neplánovaných spotřebičů se akumulátory vyčerpají mnohem dříve, než je plánováno.

3) Efekt Jurský park

Kdybyste četli knížku, a ne jen koukali na film, bylo by vám to jasnější. Ale i ve filmu bylo patrné, co se stalo: Po výpadku naskočil odběr z UPS. Místo aby hned nahodili dieslagregáty (které se obvykle rozběhnou automaticky - ale taky nemusí), nechali si vybít baterky a přišel ten druhý, horší výpadek.

Tento efekt jsem také zažil. Uživatel objektové sítě UPS měl výpadek podružného jističe, který ale nenahlásil. Proč, však jeho superdůležité počítače byly napájeny z vlastních střídačů a vlastních baterií! Byli spokojeni, nebylo třeba se vzrušovat. Až když jim systém oznámil, že se za deset minut odepne, začali teprve běhat, volat a shánět se po nějakém opraváři...

Ještě přidám tři poznámky:

První: Když už si svítíte svíčkou, a ne petrolejkou, pak nad plamenem nesmí být hořlavé předměty. Svíčka by rovněž měla být v nehořlavém svícnu postaveném na nehořlavém podkladu. Touto zřejmou radou se neřídí lidé, kteří si zapalují svíčky na adventních věncích, vlastně adventní věnce. (Proto na nich bývá napsáno "dekorace" a ne "svítilna".)
[Je třeba také zachovávat rozumné odstupové vzdálenosti, protože teplo se přenáší i sáláním.]

Druhá: Dnes je obvyklé všechny možné věci "outsoursovat". Firma už nemá vlastní barák, ani vlastní energetiky. Je někde v pronájmu, a na zdi kanceláří i dispečinků má různobarevné zásuvky. Z jedné barvy jde nezálohovaná elektřina, z druhé elektřina zálohovaná diesely, kdy trvá přerušení dodávky jen několik sekund (až minut...) a ze třetí plyne elektřina nepřerušovaně (UPS záloha).

Zažil jsem jako dodavatel, že se uživatel diví, že mu pravidelně ve čtvrtek večer vypadne nepřerušovaná síť UPS. Spletl si barvy zásuvek a těmito výpadky tak registroval pravidelné zkoušky dieselů.

Zažil jsem jako uživatel, že jsme byli takhle v pronájmu a šéfy vůbec nezajímalo, jestli má vlastník baráku diesely, UPS, či vůbec aby se dožadovali odpovědi na otázku, na jak dlouho mají naftu nebo jak dlouho vydrží baterky. Oni měli podepsané smlouvy na dodávku elektrické energie! První blackoutík ukázal, že smlouvy jsou na nic, protože tyto zbytečné drobnosti neobsahují, ani penále, ani jiné nástroje tlaku na správce baráku, ale hlavně, že správa budov na to nemá lidi. (Nejspíš to zase někam "outsoursovali".)

Třetí: Už se blíží čas, kdy se nebudeme ptát na cenu elektrické energie, ale na spolehlivost a trvalost její dodávky.

(Autor sloužil čtvrt století jako vedoucí směny energetického provozu UTB.)

Publikováno dne 29. 2. 2012 v  Šamanově hospůdce U hřbitova.  Na Neviditelném psu se objevuje poprvé.

Viz i neviditelně psí příspěvek z roku 2003 Až přijde blackout.
 

85 komentářů:

Schumacher řekl(a)...

Krátkodobý blackout by byl prospěšný. Přežít by se dal a zmobilizoval by lidi z všeobecné letargie.Mnozí by začali jinak přemýšlet a jednat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale prdlajs, drahý příteli, bratře, soudruhu a soukmenovče Schumachře.
Krátkodobé výpadky povedou jen k zesílení kontroly nikým nevolených orgánů nad výrobou a distribucí energií. Neboli k posílení dosavadních vládnoucích kruhů.
Tohle chceme ?!
Jistěže ne; my chceme ukončení současného děsivého stavu. K tomu nám dopomůže jedině celkové osvobození naší vlasti, celé naší Západní Asie.
Zhroucení prohnilé euroamerické civilizace (třeba v důsledku všeobecného a dlouhodobého výpadku zásobování el.energií) naše osvobození podstatně uspíší.

Jistě, mnozí nepřežijí. Ale po čem neustále volá např. náš drahý soudruh a soukmenovec A.S.Pergill, ve svých příspěvcích plných přidané hodnoty ? Právě po očistě národa země od všelijakých kreatur a příživníků.
Jeden zdejší nový (?) anonymní přispěvatel se nám svěřil, že do naší mateřštiny právě přeložil katastrofální americkou knihu „One Second After“. Je to podnětné čtení - kdo v podmínkách konečného zhroucení úpadkové „rozvinuté západní civilizace“ přežije ? Jen lidé silní, zdraví, mladí, lidé schopní kooperace. Lidé žijící na venkově, umějící pěstovat plodiny a chovat užitková zvířata. Staří, nemocní, na drahých lécích a složitých technologiích závislí jedinci brzy přestávají vysávat společnost. Měšťáci vyhynou šmahem.
Čili : Dědeček a babička už neujídají chlebíčka. Omlazená, ozdravená, obrozená společnost se může začít rozvíjet lepší cestou.

Samozřejmě - Anglosasům se to nepovede, stejně jako Germánům a jiným podobným Neslovanům. Ale my Slovani, my lidé pracovití, soudružští, k rodné hroudě přimknutí - my přežijeme a rozkveteme. My poneseme do rozvrácené Euroameriky světlo kultury a pokroku.

Na shledanou v lepších časech.

Anonymní řekl(a)...

Copak nějaký black-out a pár dní tmy. Zato pád naší rozpočtově zodpovědné vlády, to by tuto republiku uvrhlo do TOTÁLNÍHO KOLAPSU na několik let!

Harpyje řekl(a)...

Třeba se najdou i mezi Neslovany nějací stoupenci pokroku.
Negeneralizujte, Vlastenče, u neslovanských národů vládne doposud tzv. svoboda mínění.
To znamená, že si někteří dovolí mít jiný názor, než ten, hlásaný oficiální propagandou.
I na prohnilém západu existují vlastenci, "popírající klima" (o ton Kremlík), srovnávající EU s RVHP, 4.Říší, nebo Sovětským Svazem, nebo jiné nevlastenecké nešvary, které kritizuje pan prezident.
Až dokončí svůj mandát, tak se prý stane významným evropským činitelem.
Přejme mu to. Doufejme, že uspěje podobně jako jeho bratr v triku Declan Ganley. Nevím, jestli se mýlím, ale na tohoto "euroskeptika", si už asi málokdo vzpomíná.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale to je vážně hezký výraz, vážená paní Harpyje, ta "svoboda mínění".
Ano, to tedy rád připustím - v určitých částech Euroameriky je dosud "svoboda mínění" zachována. Zvláště, pokud ono mínění je v souladu s vládnoucí ideologií.
Jenže časy se mění; euroameričtí vědátoři již otevřeně přiznávají, že dokáží číst celá slova z myšlenek vyšetřovaného. Zanedlouho tedy, vážená paní Harpyje, ani to veskrze soukromé mínění nebude v Euroamerice svobodné. Prostě - Železná pata dostane nové ostruhy.

Ještě štěstí, že páni Euroameriky jsou tak hloupí, že si sami podřežou větev. Až se země našich dědičných nepřátel ponoří do tmy a chaosu (a zápachu zkažených potravin z nefungujících mrazáků), udeří naše hodina.

Prostě - teprve po osvobození zavedeme v Euroamerice naši tradiční slovanskou lidovou (a později i socialistickou) demokracii, teprve po porážce kapitalismu a demokracie (té bez přívlastků, čili demokracie zdánlivé) zrušíme iluzorní svobodu mínění, a zavedeme naši tradiční slovanskou svobodu názorů a projevu.

Na shledanou v lepších časech.

STK řekl(a)...

Pro připamatování celé písně V+W:

My dva nic nemáme,
nic neznamenáme,
ze století do století jdem.
Ti, co něco mají,
ti nás dva neznají,
tak hledáme zaslíbenou zem.

Dokud bude země kulatá,
na chudáky bude bohatá.

Každý z nás něco má,
co občas tlačívá,
co mu dělá na tvář vrásky.
Každý z nás starost má,
v sobě ji ukrývá
pro peníze nebo z lásky.

Rozdělme bolesti rovným dílem,
a pak dejme se za jedním cílem.
Všichni se sejdeme,
až svou zem najdeme,
na shledanou v lepších časech.

Jdeme dál, pořád dál,
dál a dál.

Kopretina řekl(a)...

Bezvadný článek na Psu hned pod úvodníkem má pan Frýbort o levicovém antisemitismu, levicových intelektuálech a obecně o levicové zášti. Psala jsem o tom též a autor mi mluví z duše. Někteří lidé obecně nelibě nesou konstatování, že většina antisemitů se rekrutuje vyjma muslimů z levice...levicový antisemitismus, levicoví intelektálové, levicové sdělovací prostředky, levicoví profesoři, levicoví politici...teď mě možná ukamenujete, ale co se dá dělat...Jistě, najdou se i slušní levičáci, kteří nejsou grázlové, antisemité, vrazi, lháři a vyděrači, nicméně mezi levičáky je hodně nenávistníků...Tak mě ukamenujte...

Jakub S. řekl(a)...

1) Všecka čest stranou p. šéfovi za jasné a (i mně) srozumitelné (no...) shrnutí problematiky. Cítím se dycky jako pokorný blbeček - ale dycky o kousek snad chytřejší. Za tyhle dva poslední 1*, prosím!
2) Většinu dnešních včerejších, zítřéjších...) zavilých nepřátel toho národa a toho státu tvoří Arabi a ostatní muslimi. A tam dělení na jasnou pravici a levici nené vůbec jasné, vlastně nelze použít. Tak klid - počítat do deseti, poradit se - a vůbec. Nebo být si vědom, že to snad platí pouze o naší sféře.

Kopretina řekl(a)...

Pan Frýbort je kapacita a smekám před ním, jeden z hrdinů emigrace, stejně jako legendární Ota Ulč. Dělají čest českým emigrantům a ti o dané problematice vědí víc, než všichni zde diskutující...

Anonymní řekl(a)...

vy Anonymní:

co Vás vede k tomu, že sos dem by byla lepší?

půjčovat si můžete jsn dokud nepřijde exekutor. A vzhledem k tomu, jak nás EU podržela v kauze US a CAN víz . . . .

Harpyje řekl(a)...

Quelle naïveté d'écrire une telle ânerie.

Kopretina řekl(a)...

Ano, anonymní, socani žijí z toho, že je lepší brát z cizího a trestat úspěch. Co se týče exekuce, jsou-li lidi hloupí a půjčují si finanční prostředky s vědomím, že nebudou schopni zaplatit dluhy, tak se nedá nic dělat. Půjčovat si můžu, když vím, že dluh splatím, když ne, tak dobře mi tak. Smutné je, že je řada lidí naivní a ručí, což je zajišťovací závazek, neuvědomují si, že když dlužník nesplatí dluh, tak břímě padá na ně a skončí zle, znám takové lidi a je mi jich líto, kvůli neznalosti zle skončí.
Levice je totiž založena na závisti, nenávisti, antisemitismu a zlobě, levice nic není schopna vytvořit, vše zničí.Všechno bych byla ochotna levičákům odpustit, ale jejich antisemitismus, který se maskuje jako "antisionismus", podpora Palestinců, to ne, asi to vypadá naivně, to je možné, ale je to tak. Levicová zloba nezná mezí, nezná.Pan Frýbort vlastně potvrdil známé věci, to o čem jsem napsala 2 články i komentáře pod články na Psu i na Doupěti.Bohužel...

Větší vlastenec řekl(a)...

Nějak mi z hlavy vypadlo přesné znění onoho "okřídleného" výroku o učitelích, pyšných na výkony svých bývalých žáků.
Nepomůžete mi, vážená paní Harpyje ?

Anonymní řekl(a)...

když Kopretina rozluštila i šifru, dal jsem na její doporučení a přečetl si Frýborta. Jo, závěr je vynikající. Asi šifra, prostě: má se to číst odzadu.

Kopretina řekl(a)...

Ano, je to tak, tak sem závěr napastuji, pro ty, co jsou líní si to přečíst:
"Ale za to si můžete sami, Židáci. Neměli jste tenkrát zklamat sovětský tábor a hlavně ty, kteří mu na Západě přitakávali. Neměli jste zradit věc socialismu. Třeba byste dnes ku své obživě sbírali kobylky v judské poušti, zato by se vám však od světové veřejnosti dostávalo jednoznačné podpory proti těm zákeřným Arabům, kiš, kiš. A jestli někdy v dohledné době zasáhnete, sami a nikým nepodporováni v hodině poslední proti hnízdům íránského jaderného vyzbrojování, zase to budete vy, kdo si to ústy i písmem celého intelektuálního Západu odskáče. Zase budete agresory, válkychtivými šílenci, zase budou počítány nevinné oběti, i kdyby prezident Ahmadínedžád pětkrát denně vaše vyhlazení a do moře nahnání vyhlašoval. Nebo je snad dokonce i provedl. Nic nemá tak hluboký kořen jako zášť vůči státu jménem Izrael, jenž si dovolil postavit se na nesprávnou stranu v počátku války zvané Studenou."
Ne všechny Frýbortovy články jsou poutavé, ale tenhle ten jednoznačně, psal, jak dříve fandil Arabům, protože Židy považoval za bolševiky, levičáky, ale když Židé prozřeli, pochopili, že by byli jen sovětský satelit, otrok, obrátili se na západ. Ačkoliv Izrael byl během svého zrodu levicový, tak musíme mít na paměti slovo Davida Ben Guriona: "Bratři, pamatujte, náš socialismus je jiný, než-li Marxe, Lenina a Stalina"...Frýbort je skutečně kapacita, je schopný uznat chybu a zastávat v současnosti rozumné názory, ten problematice Židů a Arabů rozumí...

Kopretina řekl(a)...

Frýbortův článek ale není žádná šifra, je to jasný, přehledný, pravdivý (a to není příliš dlouhý) a strhující článek, závěr článku jsem napastovala. Navíc, pan redaktor umístil tento bezvadný článek hned pod úvodník, takže ho čtenáři nemohou přehlédnout, dává článku velikou prioritu. Když čtu Britské listy (zejména zločince Daniela Veselého, na jeho hnusy nebudu dávat odkazy, to je to samé, jako dávat odkazy na Blood and Honour, ), Literární noviny (Tereze Spencerová)a Outsidermedia, kde publikují překlady různých nenávistných autorů, samozřejmě Novinky a Haló noviny (např. JUDr. Václav Jumr a další kreatury), tak není co řešit. Na KU (Karlově univerzitě) působí DOC. Miloš Mendel, levicový antisionista, dále DOC. Barša, komunistické kreatury.

Anonymní řekl(a)...

Tedy "KU (Karlova univerzita)" patří mezi obzvláště zapamatování hodné perly zdejší debaty, to se musí nechat!
Jinak STK, to jste si dovolil hodně, napsat text, a dokonce celý, této podvratné písně. (Která mimochodem bývala znělkou Hovorů z Lán, než někomu z čs. rozhlasu došlo, jak je píseň málo pravicová a tu zejména málo pravicovou část o kulaté Zemi nahradil pokrokovější instrumentálkou...)
Totální kolaps nechť si laskaví hosté vyhledají v dnešních zprávách, možná si ušetří, ehm, ...

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, nevím, myslíte tedy CU...Internetové stránky Karlovy univerzity jsou www.cuni.cz, takže nevím. Na Karlově univerzitě jsem nestudovala, takže nemám zkušenosti s touto školou. A chystám se spát, dobrou noc všem...

Kapitán Nemo řekl(a)...

Ale copak se to stalo, bývala tady diskuse kultivovanější, že by ta narážka na politiku od Anonymních?

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku ! Ta naše milá Líza svým běsněním vynucuje redefinici pojmu "levá úchylka" ! :-)))

No nic, milá Lízo. Až Vás na chvíli pustí ty záchvaty, přečtěte si KONEČNĚ pár faktů o tzv. 2.republice (české). Především kdo tehdy útočil na Židy a židy, kdo je hájil. Upozorňuji Vás předem - tato fakta Vám budou VELMI nepříjemná.
Dále se můžete seznámit (pokud Vám to záchvaty dovolí) s pravicovým křesťanským antisemitismem.
Pak si můžete (pokud dtto) KONEČNĚ přečíst článek „Himmlers und Hitlers Symbolpolitik mit mittelalterlichen Herrschern“, na který jsem Vám poslal odkaz s chabou nadějí, že snad přestanete psát alespoň ty nejděsivější bláboly.

* * * * *

A nyní něco nového : Před pár dny jste padala do mdlob z názorů Ricka Santoruma na potraty; přesně dle záměrů potměšile se smějících levicových médií.

Nyní dávejte chvíli pozor, milá Lízo. Prozradím Vám, proč Rick Santorum hájí právo na život násilím počatého dítěte : Protože je KŘESŤAN.
A křesťani jsou jako židi a muslimové - věří v tzv.boha, věří v nesmrtelnost tzv.duše, věří, že každý plod v sobě duši má. Takže jsou proti potratům - z jejich hlediska je každý potrat vraždou.

Rick Santorum je navíc pravičák jako prase. A pravičáci obecně by nejraději ženu viděli doma, nejraději by ji spoutali péčí o rodinu a kupu dětí. Prostě : Kuchyň, postel, kostel.

Samozřejmě - levicově založení a orientovaní lidé hájí právo ženy nakládat se svým tělem dle vlastního uvážení. V duši vloženou do plodu nevěří, pokud v něco tak nepravděpodobného jako je tzv.duše vůbec věří.
Takže i levicoví Židé mají k potratům shovívavý přístup.

Nemáte zač, milá Lízo, rádo se stalo.
Přeji Vám dobré ráno.

EK dotázek řekl(a)...

Není Vám divné, že protestují studenti neuchopitelných studií? Jako namátkou: Ti, kdo vystudují obor Filozofie na univerzitě, pokračují v interpretacích filozofických textů a jejich dalších kritických oborech.Zvláště pak otázky související s evropským i světovým filozofickým myšlením a různé filozofické disciplíny – metafyziku, epistemologii, filozofii vědy, logiku nebo etiku. Oproti jiným má Univerzita Palackého ještě jedno lákadlo – přednáší zde autor knih o dějinách filozofie – Ivan Blecha.
No to je skutečná rána do vazu nukleární fyzice, o matematice ani nemluvě.

Ta metafyzika no pic kozu......!
čest v sedm, ehm, ehm!

Větší vlastenec řekl(a)...

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. vystudoval za naše, za dělnické peníze. Takže musel ovládat Vědu věd jako když knutou mrská.
Po dočasném ústupu našeho slovanského společenského řádu Leninužel otočil, začal studovat a prosazovat „učení“ všelijakých nám neznámých Němců (a taky jednoho zrádce českého původu).
Můžeme o něm říci jedno velké pozitivum : Zůstal pevně věřícím ateistou. Díky tomu jej po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem nepošleme s idealistickými „filosofy“ na převýchovu mezi horníky,
Ano, I.Blecha, po důkladné sebekritice a přeškolení ve Velké zemi, bude moci zůstat (jako asistent) na Katedře Marxismu-leninismu-stalinismu.

Čest a Nazdar !

EK malé nejmenší řekl(a)...

OO!! VV velký
ještě že bdíš,
kdy já nehodný spím.
Hle nyní bdím.
čest v osm!

eK řekl(a)...

a kuvajs výpadek

Kopretina řekl(a)...

Nemá cenu na Vás reagovat VV, pouze jedna jediná připomínka, možná bývávalo, v současnosti jsou hlavními příznivci Židů a Izraele křesťanská pravice. Např. důstojný pán John Hagee- ředitel Christian United for Israel (CUFI) a informace o jejich činnosti si najděte na www.cufi.org. A zmiňován Rick Santorum má manželku a 3 dcery, vlastně má doma, vlastně samé ženy a nikterak je neotročí, nezavírá je doma u plotnu, levice v křesťanství? Vždyť to je zrada, nic víc, ale
zbytek se s Vámi nemá cenu o ničem bavit, jste oprudent, nedokázal jste vůbec nic, ale konec. Na některé lidi nemá smysl reagovat, snažíte se ponižovat, zesměšňovat a dělejte si, co chcete. Levičák mě nemůže rozházet.Levice v křesťanství? Ostuda křesťanství. To je jediné, co jsem chtěla říci. Dělejte si, co chcete, je mi to fuk. Konec. S trolly se nemá smysl vůbec bavit. Vybíjíte si svou agresivitu, já Vám radím, běžte do posilovny, nebo si pořiďte boxovací pytel a tam svou agresivitu vybijte. Víte, co si pamatuji ještě ze svých studií z sociální komunikaci (naše škola je široce zaměřená, studovala jsem obor Administrativa justice, kde jsme měli všechny právní disciplíny /občanské právo hmotné a procesní, občansko-právní řízení, trestní právo hmotné, trestní řízení, teorie práva, rodinné právo, obchodní právo, finanční právo a i z ostatních oborů, jeden semestr politologie, sociologie, sociální komunikace, management, demografie, regionalistika, účetnictví, ekonomie, zkrátka všechno a jazyky angličtina a němčina. Zkrátka široký přehled vzdělání humanitního zaměření, vše.Ale zpátky vybavuje se mi jsou 4 stupně agresivity. 1) Agresivita slovy, což je slovní útok, nadávky, ponižování, urážky, což Vy praktikujete na mě, 2. stupeň je agresivita vůči věcem, ničení a rozbíjení věcí, 3. stupeň je agresivita vůči zvířatům a 4. stupeň je agresivita vůči lidem. Měl byste se stydět za svou slovní agresivitu. Ale konec, dělejte si co chcete, je mi to fuk.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehm ...
Zapomněla jste na bůček a pivínko.

Mimochodem : Zedníci do posilovny moc nechodí. Kdybyste se někdy náhodou ocitla na stavbě (Lenin Vás před tou zkušeností chraň !), pochopila byste důvod.
My zedníci prostě raději hrajeme fotbal, tučný břich se nám při běhu třese a houpá.
Hajdy hou.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Na Psu publikují samé kapacity.
Například vlastenecký historik a vizionář Václav Vlk st., konspiro- a klimatolog Kremlík, nebo zkrachovalý podnikatel se základním vzděláním Matějka, podle kterého jsou Řekové v šoku, protože musí makat.
Podle toho taky vypadá diskuse. Rovněž samé kapacity. Zhovadilost některých diskutérů nezná meze ("Spolu s bratry křesťany v Sýrii můžeme doufat, že zanedlouho bude Baba Amr dobyt, a snad se situace uklidní.")

Ten seznam je príma. Moc práce si s ním ale seznamáři nedali, protože jen u některých jmen jsou uvedeny adresy, nebo e-maily. Na druhé straně mají ale velmi přísná kritéria pro zrádce národa a zemské škůdce. Aby byl Žid sebenenávidějící nebo ohrožující Israel, stačí být členem B´Tselem, Peace Now, nebo podporovat organizaci homosexuálů. Je ale také neúplný. Zatímco u některých židovských shitů už stačí, aby se vyhli vojenské službě, u Bar Refaeli to zřejmě nevadí.
Můj dojem je, že jedině heterosexuální voliči Likudu jsou správní patrioti, protože na seznamu vlastizrádců je i Tzipi Livni :-)))))

Kopretina řekl(a)...

Zrovna Vlk, Kremlík nebo Matějka kapacity nejsou, nebo jen v tom záporném slova smyslu, ale skutečné kapacity na Psu publikují jako Stejskal, Zbavitelová, Mareš, Adler, Drápal, Bartoň, Gerloff, Doležal, Petráček, Frýbort a další. Kvůli 3 lidem neodsoudím celý deník.
Tyto organizace B´Tselem, Peace Now, špatné jsou, podporují Palestince, staví se proti Izraeli. Jak někdo může zradit svůj národ, svou kulturu, svůj původ, své tradice, ze kterých vzešel, tradice, které dělají židovský národ tak úžasný. Někteří lidé ze zmíněných SHIT Židů jsou monstra, Chomsky, Falk, Finkelstein, ti se účastní propalestinských shromáždění, mluví jako televize Al Manar nebo Ahmadinežád. Tito lidé jsou pro Izrael hrozbou a neuvědomují si, že by šli do pece též, tak jako židovští vlastenci.

Kopretina řekl(a)...

Nebo Amira Hass a tak nebo radikální antisionista Uri Avneri, jako by promluvil Hamas, mluvčí palestinské propagandy, Tereza Spencerová na něj hodně odkazuje a nadšeně ho překládá Outsidermedia, to o něčem vypovídá. Píší tam o Židovských radách. Když ti zločinci řvou: "aby Izraelci přestali osidlovat, bezpečnostní plot nazývají zdi aparteidu"zastavte etnické čistky Palestinců, sionismus je nacismus, zastavte holocaust palestinského lidu...to je, jako by promluvil Ahmadinežád, Hamas, Al Manar nebo další hnusy...

EK osvěta řekl(a)...

okdaz pro dámy, aby jim bylo jysno ohledně kapacit: http://mvt.ic.cz/jedna/zfm-em/zfm-em-04.pdf
Na výplodu "zdělance" na úrovni osmé třídy ZŠ jim bude osvětleno. Jihočeská universita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra fyziky neplodí nekapacitu ale na opak! HUŠ, HUŠ, HUŠ!
čest ve čtrnáct!

Kopretina řekl(a)...

No přírodní vědy jsou skutečné vědy, ať se nám to líbí nebo ne, matematika, fyzika a chemie, mně matematika, fyzika a chemie nikdy nešly, ale bratr je vystudovaný matematik a uznává jako vědu pouze matematiku (a z ní odvozené obory) ostatní obory (zejména ty humanitní) považuje jen jako nauky, pseudovědy...

Šaman řekl(a)...

Odebrán příspěvek s uvedeným odkazem na seznam židovských zrádců pravého židovství.

Anonymní řekl(a)...

By mě zajímalo, jestli by se na seznam vytvářený pravými vlasteneckými Židy dostal i autor následujícího výroku:
"Židé ... nemají žádné jiné kvality než ostatní lidé. Dle mé zkušenosti nejsou lepší než jakákoli jiná lidská skupina, i když od největšího zla je chrání nedostatek moci. Jinak nevidím na nich nic vyvoleného."
Má nepochybně štěstí, že už je hezkých pár let po smrti. Hádanka pro všechny uvědomělé pravicové příznivce/kyně vlasteneckých Židů: Který Jew-SHIT to vlastně byl?

Kopretina řekl(a)...

Jo a v článku jsem se dočetla i o "Židovských radách". "Židovské rady" byly kolaborantské organizace, které pomáhaly nacistům se soupisem Židů, odebírání cenností Židů (vlastně vypracovali nacistům první krok Konečného řešení židovské otázky) a pak je pomáhali nahánět své lidi do dobytčáků a transportovat do vyhlazovacích táborů. Vraždili své vlastní lidi, mysleli si, že budou ušetřeni, ale nacisté si došlápli i na ně. A to samé co tito levicoví Židé, myslí si, že když budou spolupracovat s antisemity, že je budou považovat za "dobré Židy", ale to se mýlí, pro antisemity budou vždy jen "špinavými Židy"...

Kopretina řekl(a)...

Ale jistě, Židé nejsou nejsou horším nebo lepším národem. Židé mají mnoho vědců, vynálezců, spisovatelů, umělců, ale to je dáno jejich pílí. Termínem vyvolený národ není myšleno pýcha "Tak my Židé jsme lepší, než jiní", ale vyvolení k povinnostem, apoštol Pavel píše "Mají Židé nějakou přednost? Ano, mají, předně tím, že Židům byla dána Boží zaslíbení" (Římanům 3:1-2). Židé neměli být pyšní, hrdí, ale měli být pokorní, protože berou na sebe těžkou zodpovědnost, mají povinnosti, ne kdovíjaké výsady...

Anonymní řekl(a)...

Dosud žádná odpověď na hádanku autora výroku. No nic, následuje hádanka logická:
Mějme tyto dva výroky:
1) "... které dělají židovský národ tak úžasný."
2) "Ale jistě, Židé nejsou nejsou horším nebo lepším národem."
Z nich vyplývá buďto, že:
(Např.) Íránci, Židé, Rusové, Gruzínci, Němci, Turci, Palestinci, Řekové, Češi, Tunisané jsou tak úžasné národy!
Nebo - že v původních výrocích je spor, čili jeden z nich není pravdivý.
Ale to je pouhopouhá matemetická logika, možná že vysvětlení celé hádanky tkví v širokém přehledu vzdělání humanitního zaměření, které něco tak přízemního jako elementární logika naprosto opomíjí.

Kopretina řekl(a)...

Ano, skutečně to vypadá jako logický paradox, spíše jsem měla napsat, že píle a schopnosti vedou k tomu, že je mezi Židy tolik úspěšných a úžasných lidí, asi ne, že by všichni Židé byli úžasní, to takoví jako Falk, Chomsky, Finkelstein, Haas a další rozhodně nesplňují kritérium úžasnosti.K procentuelnímu zastoupení je mezi Židy velký počet úspěšných lidí, mnozí z Američané jsou židovského původu...
http://judaism.about.com/od/culture/a/nobel.htm
Ne, že by byl celý židovský národ úžasný, to se asi nedá říci o žádném národě, ale mezi Židy je mnoho úspěšných, pracovitých a ctižádostivých lidí, tož asi tak, Harpyje.

Kopretina řekl(a)...

Žádný národ se nedá považovat za celý vynikající nebo celý zvrácený. Takže nepravdivý výrok je ten první. Nutné je říci, že píle, pracovitost, ctižádost vede k tomu, že je mezi Židy tolik úspěšných a úžasných lidí. Příliš velké logické myšlení nemám, no to teda na sebe říkám hrozné věci,matematika, fyzika a chemie mi nikdy příliš nešly, nu, co se dá dělat, mířím proti sobě nabitou zbraní. Jistě, základ všeho je matematika, ať se mi to líbí nebo ne, všechno počítače, televize, rádiové vysílání, přístroje využijí buď matematiku a nebo fyziku. Takže mám vlastně handikap. Kdo neumí matematiku, je na tom hůře...

Kopretina řekl(a)...

No když jsme u těch vlasteneckých Židů, tak ještě doporučuji
http://jigalamir2.webpark.cz/

Našla jsem stránky, něco je velmi přehnané, i na mě, ale jádro je pravdivé, ale je to hnáno do extrému
http://jdl.czechian.net/index2.htm
Vlastenečtí Židé zasluhují podporu, jenom oni ubrání svůj Stát Izrael, stát, pro který prolili tolik své krve a tolik svých slz...

Anonymní řekl(a)...

Za předpokladu, že "být Němcem/Židem/Rusem" a "patřit do německého/židovského/ruského národa" jsou totožné vlastnosti, je i upravený výrok č.1 (o úžasnosti národa) stále v sporu s výrokem č.2 (o porovnání národů). Neboť hodnocení pořádkumilovnosti, píle, pracovitosti, obětavosti, pohostinnosti... jednotlivých lidí ve spojení s příslušností k národu a procentuálnímu zastoupení je ve skutečnosti hodnocením národů.
Proto ani upravené povídání o č.1 nemůže platit současně s č.2.

Kopretina řekl(a)...

Tak dobře.Máte pravdu. Nic to ovšem nemění, že si Židů vážím, tedy některých. Ne nějakých Izrael ohrožujících a nenávidějící sebe sama...

Harpyje řekl(a)...

AE byl halt samorost.

Harpyje řekl(a)...

Víte, Kopretino, místo čtení o Israeli, byste udělala daleko lépe, kdybyste četla israelské zdroje. Zprávy, blogy, etc. Možná by Vás to naučilo trochu víc tolerance.
Mimochodem, Šamane, to smazání onoho pitomého "seznamu" bylo skutečně malicherné.

Anonymní řekl(a)...

100 bodů pro Harpyji.
A teď kontrolní otázka: Když jsme se tedy dopracovali k tomu, že nepravdivé je nejspíše tvrzení č. 2, patřil by AE na seznam zrádců či nikoliv?
A ještě k tomu, kdo zasluhuje podporu: Vlastenectví může být dobrou vlastností, stejně jako ctižádost, cílevědomost atd. Ani zbla podpory ale nezasluhuje žádná z těchto vlastností dotažená do fanatismu, který vede vždycky ke zlému, jako např. ke střílení do dětí názorových oponentů, bombovým útokům, ostřelování civilistů raketami nebo přepadávání lodí v mezinárodních vodách.

Větší vlastenec řekl(a)...

Sebeudání

Přidávám příspěvek s odkazem na otcovský blog.
Za jak dlouho přiběhne rozlícený Ó Velký Šaman, aby dokázal, že dokáže být papežštější než pan redaktor W. ?
Nechám překvapit (ale ne zaskočit).

Míru zdar !

Kopretina řekl(a)...

" vede vždycky ke zlému, jako např. ke střílení do dětí názorových oponentů, bombovým útokům", to tak to se týká palestinských teroristů, bombové útoky a tak
a "přepadávání lodí v mezinárodních vodách"...To máte na mysli co? Odkazuji na článek pana Petra Adlera, vše detailně popsal, nebudu opisovat...Zloděj křičí, chyťte zloděje...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ceska-televize-zlodej-krici-chytte-zlodeje-f2h-/p_spolecnost.asp?c=A100603_162214_p_spolecnost_wag

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku !
Naše milá Líza-sionistka se právě v jakémsi článku dočetla o tzv.Židovských radách. A hned má na ně hotový názor. Jak jí závidím tenhle přehled, tuhle neochvějnost !

Tak mně napadá - v kterém článku si naše milá neochvějná Tabula rasa přečetla o "neúžasném" Noamu Chomském, jenž pro levicové intelektuály (= antisemity) prý vždy bude "špinavým Židem" ?

Prostě - pozorujeme zde nepříliš blahodárné důsledky dlouhodobého (neléčitelného ?) blackoutu.

Světu mír !

----------------------------------------------------------------------
Mimochodem - kromě „shita“ Einsteina v Seznamu postrádám B.Dylana, Leonarda Cohena, Daniela Cohn-Bendita a další levičáky.
No nic.

Kopretina řekl(a)...

Alan Dershowitz o antisemitismu na Harvardu
http://www.newsmax.com/AlanDershowitz/harvard-conference-palestinians-israel/2012/02/26/id/430605
Pro Harpyji a další, pana Dershowitze považuji za příkladného vlasteneckého Žida, článek o Harvardu je smutný...

STK řekl(a)...

Do háje!
Takže speciální teorie relativity je levičácký vynález? Já si říkal, že to není jen tak...

Větší vlastenec řekl(a)...

Speciální možná ne, ale Obecná určitě.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Tak to je tedy síla!
Myslela jsem, že jste ten seznam shitů vypátral sám, Vlastenče. Ale ne.
Po obědě jsem neměla moc času na pátrání, ale už jen ten fakt, že se například taková svině jako Israel Shamir nachází na stejné listě, jako Tzipi Livni, svědčí o absurditě Šamanova vymazání Vašeho příspěvku.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale, vážená paní Harpyje, vždyť jsem přece ve svém (nyní smazaném) příspěvku jasně a radostně napsal :
Právě teď jsem si prohloubil své mělké vzdělání.
Ano, díky naší milé Líze jsem se dozvěděl o jednom dalším seznamu Židů (možná i židovských míšenců) ... „

Kopretina řekl(a)...

K tomu seznamu, ne každý ze SHIT seznamu je zločinec, ale dost z nich jsou skutečně odporní, zmíněný Israel Shamir píše pro neonacisty...A takových je tam většina, že Tzipi Livni je na SHIT seznamu neprávem, je asi pravda, ale mnozí z nich se producírují na propalestinských demonstracích, volají po zrušení Izraele a tak. Seznam až na pár vyjímek je celkem objektivní...

Harpyje řekl(a)...

Sorry, momentálně trochu churavím, a jak se zdá, nejenom tělesně.
:-))))

Kopretina řekl(a)...

Nebo Ilan Pape, Israel Shahak, to jsou slovy hajzlové všech hajzlů...

Kopretina řekl(a)...

Nebo Mordechaj Vanunu. Skuteční zrádci, ne jen klasičtí kritici současné izraelské vlády...

Kopretina řekl(a)...

B.Dylan, Leonarda Cohen, Daniel Cohn-Bendit nejsou sebenenávidějící Židé ani Izrael ohrožující, nešpiní Izrael, nepomlouvají Židy jako lidi, to by autoři zaznamenali. Ne každý levicový Žid je nepřítel Izraele, však autoři vědí. 8860 Židů ohrožující Izrael, což je z 15 milionů malinké procento, přesto však mohou ohrozit bezpečnost Izraele...

Schumacher řekl(a)...

Biologicky vzato, plod není součástí těla matky. Je samostatným živočichem autonomně (a paraziticky) se vyvíjejícím v jejím těle. Tak je to u všech placentálů. Potrat, de facto, je vraždou. Obraz světa promítaný prostřednictvím například zrcadla právníků, bývá odlišný od obrazu promítaného prostřednictvím nejnovějšího zrcadla například přírodovědců. Spíše než projekcí reality má blíže k pohádkovým ilustracím. Tak jako pro některé svět byl stvořen před plus mínus sedmi tisíci lety(někteří to umějí spočítat s přesností na dny, zajíc je přežvýkavec a má rozdělená kopyta a elektrická jiskra je oheň, který o šabatu je zakázáno rozdělávat. A plod se teprve okamžikem narození stává člověkem. Tedy s historicky jedinou výjimkou (praktičtí Římané nebyli až tak pitomí), že nasciturus, narodil-li se živý byl nadán právem dědit.
Co se týče rozesíračů civilizace (to si zas vykoleduju) rekrutují se z liberálních ž(Ž)idů a odpadlíků, kteří bez "šému víry" vyvádějí jak neřízený Golem. Při hledání náhrady za víru otců od které odpadli se chytají kdečeho a nalézejí se v kdečem, tak jako tonoucí stébla se chytli například myšlenky komunismu a i nyní kolektivistických společensko spasitelských konceptů. Nebo propadají hédonismu, nihilismu a popírání jakéhokoli civilizacetvorného řádu podle hesla "Bůh není, vše je dovoleno". Spíš se například žid, křesťan, muslim, dohodnou mezi sebou na základních pravidlech soužití, než s těmito.

Kopretina řekl(a)...

Ale vůbec ne, ať tedy negeneralizuji, někteří levicoví Židé skutečně civilizaci spolu s některými jinými levičáky rozežírají, to je pravda, o tom jsme celé odpoledne vedli vášnivou debatu o židovském SHIT listu.Věřící Židé a křesťané jsou schopni se spolu domluvit a být přáteli, mají podobný vztah k životním honotám
International Fellowship of Christians and Jews-
http://www.ifcj.org/site/PageNavigator/eng/USENG_homenew

Anonymní řekl(a)...

Ač možná nepříjemnou, je přesto historickou pravdou, že vytváření seznamů nepřátel a zrádců je nacistickou praxí. To je i, domnívám se, důvod, proč Šaman onen příspěvek smazal, byť podle mého skromného názoru zde měl zůstat jako názorná ukázka, kam fanatismus vede. A měla by v něm být zkopírována i výzva humanitně vzdělané osoby, aby Mossad jednal. Nejspíše taky humanitně.
Pryč s nimi, se zrádci všemi, jejichž největší (a často jediná) vina spočívá v tom, že bezvýhradně nepodporují současnou věrchušku. Další ukázka, kam fanatismus vede. (To už totiž není "rozbouření duše, zkrátka si nemohu pomoct", to je krystalicky čistý fanatismus. Občasné pokusy ho zakrýt zlehčujícími výroky nefungují, neboť po jednociferném počtu doplňujících otázek se ukáže, že jsou nepravdivé.)
Další, byť opět možná nepříjemnou pravdou je, že ne všechno zlo na světě mají na svědomí palestinští teroristé.
Například do dětí názorových oponentů v Norsku skutečně nestřílel Palestinec, naopak velký obdivovatel Izraele, ale především fanatik.
Bombové útoky provádí kdekdo, především ale fanatici nebo ti, kdo se jimi nechají zmanipulovat. Profesora Mostafu Ahmadí Rošana, 32 let, otce tří dětí, velmi pravděpodobně opět nezabili palestinští teroristé, ale nějaký fanatik, který uvěřil jinému fanatikovi, že si tím oba pomůžou.
Ostřelování civilistů raketami provádějí palestinští fanatici. Není to žádný legální způsob odboje, je to zlo.
Loď v mezinárodních vodách, plující pod vlajkou (do té doby) poměrně spolehlivého spojence, přepadli organizovaní ozbrojení fanatici; výsledkem je 9 mrtvých a ztráta onoho spojence. To jsou holá fakta.

Větší vlastenec řekl(a)...

Dotaz na Rádio Jerevan :
Opravdu je vytváření seznamů nepřátel a zrádců nacistickou praxí ?

Rádio Jerevan odpovídá :
Ano, pokud za národní socialismus označíme všechny režimy od vzniku písma.

stk řekl(a)...

A nyní, kdy žijeme v "reálném kapitalismu" (to by mě tedy zajímalo, co vlastně to sousloví znamená!) se seznamy zrádců nevytvářejí?
Z dámského pokoje v naší dvoupokojové rezidenci bylo dnes večer slyšet hlas*, který tvrdil, že Antifa má přesné seznamy českých, polských, slovenských i německých neonácků a že ty seznamy pravidelně doplňuje. Tuším, že členové Antify zase figurují na jiných seznamech. Takže vytváření seznamů je asi něco velmi potřebného. Asi si taky pořídím nějaký seznam. Seznamy nepřátel má kdekdo - já si pořídím seznam přátel.

*/ Ten Hlas šel z TV aparátu, ne z mé ženy.

Větší vlastenec řekl(a)...

Fíha, to máte tolik přátel, vážený STK ?
Anebo si hodláte pořídit seznam opravdových přátel, čili členů ČSSD ?

Mimochodem - kdo by asi tak měl být "zrádcem reálného kapitalismu" ?
Člen tzv.dobré rodiny, který se pustil do boje proti vlastní třídě (např. Patricia Hearst, Usáma) ? Absolvent tzv.prestižní školy, jenž se postavil proti nelidskému vykořisťovatelskému systému (např. T.Kaczynski) ?
Zrádcem vykořisťovatelského systému přece není utiskovaný proletář, jenž vezme spravedlnost do vlastních rukou (např. Babinský, Raskolnikov) - ten je pouhou obětí resp. plnohodnotným nepřítelem kapitalismu.

A, ehmm, z Vaší ženy někdy vycházejí hlasy ?

No nic.

Světu mír !

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak Daniel Cohn-Bendit není sebenenávidějící Žid ? To jste si přečetla v nějakém článku, milá Tabulo raso, nebo Vám to sdělil osobně Duch svatý ?
Raději použijte své úžasné vzdělání, a poslechněte si projev celoživotního levicového aktivisty o Izraeli a Palestině.
Sice většinou tvrdíte, že eliminaci nepřátel Izraele chcete nechat na profesionálech, ale zde byste mohla přiložit ruku k dílu. Co Vy na to ?

Míru zdar !

Jakub S. řekl(a)...

Šma Jisroel. Bandita Cohen? Merci, non. Velmi dobře se pamatuju ma pařížský květen 68. Ať kdekoli říká cokoli, ne. Sunt certi denique fines. V toleranci a velkorysosti také.
Už su trošku lepší.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vy pamatujete pařížský květen 68 ?
No tak moje malost ne; to už jsme byli konečně doma. Doma, v zemi levného piva, opravdových sýrů z Madety a poctivých oděvů z našich závodů.
Už mne nestrašily děsivé skulptury (Moore, Calder) před pracovištěm mého s.otce, už jsem mohl prolézat dobrodružná staveniště na okraji naší Matičky Stověžaté, místo nudných dun a křovisek ve Vendée.

A pak jsme jen čekali na bratrskou pomoc ... A ona konečně přišla.

Ach, to jsem se zasnil !
Tak zpět do trpké reality.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Prcháme z Evropy
aneb
Výpadky brzy skončí

Drazí vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Přestaňme se obávat výpadků elektrické energie, způsobených přebytky. Přebytky z evropských „větrníků“ a solárních elektráren nás již brzy ohrožovat nebudou. Neboť již začínáme prchat z Evropy zpět do naší Západní Asie.
Ano, právě dnes „Představitelé 25 zemí Evropské unie dnes na summitu v Bruselu podepsali nový pakt rozpočtové kázně. Jako jediné dvě země EU se k němu odmítly připojit Česko a Británie.“

Anglie se vrátí zpět do své věky osvědčené Splendid Isolation - stačí odpálit Eurotunel (jak příznačné : Euro tunel. Chápete, drazí vlastenci ?).
My to budeme mít složitější - než obnovíme naše léty osvědčená pohraniční ženijně-technická opatření, utečou možná celé měsíce a celé rodiny vykořisťovatelů a euroamerických placených agentů.
Ale třeba alespoň část z nich pochytáme, za pomoci našich aktivistů a jejich služebních psů.

Každopádně, následná nutná přestavba našeho hospodářství si vyžádá OBROVSKÉ množství energie - od nás všech, od všech našich elektrárenských závodů. A jestli Němci a ostatní Euroameričani nám budou chtít dělat obtíže (do doby, než celou Evropu osvobodíme), tak prostě elektrické dráty půjdou jen KOLEM našich hranic, a ne PŘES ně.

Už končí doba euroamerické okupace naší vlasti. Již chví se právo v jícnu temně.

Na shledanou v lepších časech.

stk řekl(a)...

Kdybyste byl dostatečně zkušený muž Vlastimile, věděl byste, že z žen (i vlastních) hlas vychází. Sice obvykle jen jeden, ale zato stále (překládám: furt gadajum).
Je-li z ženské části bytu (v tom ohledu mě muslimské zákony nepřekvapí, máme již rozděleno: tam kde je TV, je ženská část bytu - a naopak!) slyšet více hlasů než jeden, zpytujte svědomí, zda jste nepožil. Nepožil-li jste, tiše opusťte byt. Koná se tzv. "babinec". Akce, kterou v plném duševním zdraví přežije jen málokterý muž. Návrat doporučuji kolem půlnoci. V bytě bude ticho, tichoučko a dost možná bude nezvyklé ticho i následující den. Bez ohledu, zda jste požil čili nic.

Ale možná vám Vlastimile vysvětluji něco, co dobře znáte. Já jenom, že jste se podivil, že z žen vychází hlas...

stk řekl(a)...

To su rád, Jakube, že už je líp.
Samotnému mezi takovou /cenzurováno/ mi bylo neveselo. Samí vtipní a vzdělaní - a co já mezi nima...
(Aspoň jeden úplně normální "intoš" ze Zlína.) Dovolím si necudnou poznámku: "Rozčilovat se znamená ničit si své zdraví pro tupost jiných." Konec citátu.

Šaman řekl(a)...

K "Židovskýmh radám": O nich víte, Kopretino, houby.
K židovským "zrádcům": Židi se vždycky hádali, ještě víc než právníci. A nejvíc se hádali se svým Bohem.
I "levicoví" Izraelci si přejí uchovat stát Izrael, podle svého přesvědčení. Myslím, že jejich způsob může být obecně správný, ale není pro Izrael použitelný. Nemají totiž odpovídající partnery.
Většina izraelských premiérů začínala v armádě, kde vedli útok na Araby, a jako politici pak s nimi uzavírali mír.
Bůh ochraňuj Izrael od fundamentalistických filosemitů.
Šalom.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pak z jejího hrdla vyšel dlouhý tichý ston (var. hrůzný skřek).
Tomu bych rozuměl, vážený STK. To je prostě literatura.
V obyčejném životě bych napsal něco na způsob "z manželčina pokoje jsem slyšel hlas televizního moderátora" resp. "žena říká".
Ale to se ze mne možná jen ozývá hlas mé přízemnosti.

Hezké odpoledne přeji.

Harpyje řekl(a)...

Proti gustu žádný dišputát.
Já zase říkám "non merci" myšlenkám a osobě pana Václava Klause.

Respekt č. 8/2012 : Domnívá se tedy poradce a znalec smýšlení Václava Klause, že skutečným vnitřním cílem prezidenta je vyvést Česko z Unie?

"TO BY BYL MALÝ CÍL. DOMNÍVÁM SE, ŽE CHCE EVROPSKOU UNII ROZBÍT",
říká Jiří Payne. "Ve všech státech jsou skupiny euroskeptiků a ten proud v současné době sílí. Václav Klaus bude jezdit po Evropě a pomáhat tomu proudu růst".
http://respekt.ihned.cz/c1-54767560-hlas-ktery-nezmlkne

s.t.k. řekl(a)...

No dyť jó, Vlastimile.
Ale pomněte, jak by vypadaly vaše poznámky, vedené prostou, jednoduchou řečí. Vždyť by často skončiky dřív, než by začaly.
Ale nakonec - asi máte pravdu. Zkusím se následujících 48 hodin vyjadřovat stručně.

stk řekl(a)...

A co říká na to Vaše "Nein, danke" pan Václav Klaus, Harpyje?

Větší vlastenec řekl(a)...

Krása tkví přečasto v jednoduchosti, vážený STK.
Používám proto mluvu básnickou, tu hudbu nás hudebně nenadaných, jen tam a tehdy, kde jest na místě, kde její použití nezatmívá potřebný jas myšlenky a jejího vyjádření.

No jen se zkuste zeptat své paní manželky : "Drahá, vydala jsi nějaký hlas ?"

Světu mír !

Harpyje řekl(a)...

Co asi říká Cohn Bendit Jakubovu "non merci", co myslíte, vážený STK?

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale no tak, vážená paní Harpyje.
Význam Kohna-Bandity, toho eurohujerského Žida, je přece NESROVNATELNÝ s významem našeho prezidenta.
Protože naše Vlast, i když je v současnosti okupovaná Euroameričany, má celosvětově OBROVSKÝ význam. Vždyť kolikrát už v historii světové mocnosti, jindy znesvářené, spojily své síly, aby nás osvobodily od tyranů a zrádců všech ?

Proto : Všem eurohujerům a jiným dědičným nepřátelům NE, našemu pokrokovému prezidentovi ANO.

Nazdar !

s.t.k. řekl(a)...

"Drahá, vydala jsi nějaký hlas ?"
Své manželce obvykle nelžu*. Nemohu se jí tedy takto optat, Vlastimile.

*/ nebylo by mi to nic platné. Zná mě tak dobře, jako já ji.

Jakub S. řekl(a)...

Tož zkusím na chvíli zas monitor..
Šaman 16.32 vidí věci velmi zasvěceně, dobře, logicky. Má v h l e d (Einsicht - insight, že). (Latina dokonce má unikátní sloveso: inviso!) Hodně toho o věci do sebe nasoukal (jako já), prošel a procítil vše na místě (jako já). Snad jen - no taková jsem já, matinko! - tu poslední větu bych nepronesl tak absolutně.
Díky na Sever! V páteční Vltavě je o chudákovi Vilémovi Mrštíkovi a celá inscenace Pohádky Máje z 73.

STK řekl(a)...

Co říká Cohn Bendit? Patrně totéž, co profesor Václav Klaus*, president České republiky, tomu vašemu "Спасибо, нет!"

*/ - též vrtošivý stařík, samolibý dědek, likvidátor EU atd. - jak je komu libo. Prostě "Karavana štěká, psi jdou dál!" nebo tak nějak. [;>))

informace řekl(a)...

Šaman má o židovských radách pravdu. To byl při té vší tragedii ze strany nacistů ještě krutý výsměch. Židi měli samospravovat odsun z ghetta do koncentráků a vyhlazovaích táborů. Na it. webu je site věnovaný Holokaustu a tam je o té křížové cestě židů v radách pěkný článek.
http://www.olokaustos.org/index.htm

Jakub S. řekl(a)...

Jej, to bude zajímavé! Ovšem hlavně tristní a zoufalé. Já su z toho někdy tak hotový, že toho musím na pár hodin nebo dní nechat a donutit se nemyslet na to. Hrozně a hned se do toho vžívám. Klavírístu třeba jste viděli, ten polský film? Tohle. Transport z ráje, Modlitba pro KH apod.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, vážený STK :

Náš pokrokový prezident říká samozřejmě pravý opak těch nehorázností, které tvrdí zarytý Euroameričan Kohn-Bandita.
Vážně. Zadejte si „Cohn-Bendit Klaus“ do imperialisticko-židovského vyhledávače, a čtěte.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Nejsem, vážený STK, žádný mudřec, hledající hlubší smysl v každé podružnosti.
A proto se nemohu ztotožnit s Vaším velmi vtipným a zároveň hlubokomyslným výrokem o štěkající karavaně, protože si nepřeju, aby někdo rozbíjel EU.
Antikomunista Cohn Bandita je mi rozhodně svými názory bližší, než západoasijský nekomunista Václav Klaus.
A protože vím, že i můj hlas čítá, nehodlám se oddat apatii a fatalismu.

Jakub S. řekl(a)...

Bandita Cohn? Ale jo, jasně, dneska, a už dlouho... ále jendže (říkám po své malé cerce): nemůžu abstrouhat (jak říkal Hurvínek) od jeho 18-25 let. Pár lidí s podobným životopisem jsem v mládí poznal. Mám k nim hlubokou nedůvěru a chovám k nim srdečnou antipatii (má oblíbená fráze).